17. märtsil 2020 alustas tegevust Eesti esimene keskkonnasäästu edendav pensionifond: LHV Pensionifond Roheline.

2019. aastal alustas Euroopas tegevust 360 uut jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvat fondi, millest 50 teeb ainult kliimaprobleemide lahendamisele keskendunud investeeringuid. 2019. aastal liikus Euroopas sellistesse fondidesse rekordilised 120 miljardit eurot, mis suurendab nende fondide kogumahu 670 miljardi euroni. Rohelised väärtused investeerimises pole mitte ajutine, vaid tugev ja väga kiiresti kasvav suundumus.

Rohelised väärtused investeerimises pole mitte ajutine, vaid tugev ja väga kiiresti kasvav suundumus.

Usume, et nagu mujal Euroopas nii on ka Eestis piisavalt roheliselt mõtlevaid inimesi, kes soovivad, et nende pensioniraha järgiks jätkusuutliku ja rohelise maailmavaate põhimõtteid.

17. märtsil 2020 avasime Eesti esimese rohelise pensionifondi, mille loomise nimel olime töötanud täpselt aasta. LHV Pensionifond Roheline on mõeldud kõigile, kellele roheline mõtlemine pisutki korda läheb ning kes usuvad, et raha paigutamine peab küll olema pikaajaliselt tootlik, kuid kindlasti ka keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik.

Fondi aktsiarisk jääb alati 75% ja 100% vahele. Vähemalt pool portfellist on investeeritud jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvatesse või keskkonnateemalistesse investeerimisfondidesse. Kõik üksikinvesteeringud on samuti keskkonnapõhised, st seotud näiteks taastuvenergia, energiatõhususe, veetehnoloogia, reostuse vähendamise, käitlemise, keskkonna toetustegevuste ning vastutustundliku metsa- ja põllumajandusega. Fondi prospektijärgne tasu on 0,49% aastas. Fondijuht on Joel Kukemelk.