Alates 1. märtsist 2021 ei toeta LHV enam Internet Exploreri veebilehitseja kasutamist. Uuemad veebilehitsejad kaitsevad sind paremini viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Sa võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid kõik funktsioonid ja pangatoiminguid ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun laadi alla üks neist kaasaegsetest tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

Jälgime ja vähendame pidevalt oma kontorite keskkonnamõju ning muudame töökeskkonna ergonoomilisemaks.

LHV on otsustanud tegutseda ja kasvada jätkusuutlikult ja pikka aega. Peale selle, et arvestame oma äritegevuses kohalikke ja üleilmseid lahendamist vajavaid küsimusi, soovime, et ka meie enda kodu oleks korras. See tähendab, et me pöörame tähelepanu LHV töökeskkonnale ja meie inimeste tekitatud CO2 jalajäljele.

Mis on meil edaspidi plaanis?

Teeme Eesti suurettevõtte energiaauditi. Selle siht on selgitada välja, kuidas me kasutame energiat, millised on energia säästmise võimalikud meetmed ja kuidas me saaksime kasutada oma töökohal energiat säästlikumalt.

Kujundame 2020. aasta jooksul LHV rohelise kontori põhimõtted (sh juhised, tegevuskava ja eesmärgid). Põhimõtete alusel töötame võimalikult keskkonda säästes, arvestame kontoreid puudutavate otsuste langetamisel jätkusuutlikkuse vajadust, otsime võimalusi parandada oma kontorite keskkonnamõju ja võtame kasutusele mõistlikud uued lahendused selle eesmärgi täitmiseks.

Hindame, et neutraalse keskkonnamõjuga igapäevase töökeskkonna poole püüeldes mõjutame oma töötajaid pöörama keskkonnahoiule rohkem tähelepanu ning anname oma klientidele, aga ka laiemalt eeskuju selles, kuidas töötada pikaajalise vaatega hoolivalt ja arvestavalt.

LHV rohelise kontori põhimõtteid hakkab kujundama ja eesmärke sõnastama töörühm, kelle eesmärk on ühtlasi vastutada nende elluviimise eest.

Taotleme City Plaza hoonele Tallinnas BREEAM-i rohemärgist ja parendame hoonet. BREEAM on maailma esimene laiapõhjalistel hindamiskriteeriumitel põhinev rohemärgis. See võimaldab hinnata terviklikult hoone energiatõhusust, keskkonna- ja kasutajasäästlikkust ning kestlikkust hoone elukaare igas tsüklis. BREEAM-i rohemärgise taotleme viies etapis:

  1. tuvastame hoone praeguse olukorra;
  2. määratleme parendusvõimalused;
  3. parendame hoonet;
  4. hindame hoonet lõplikult;
  5. taotleme sertifikaadi.

Parendusmeetmete rakendamise tulemusena peab hoone muutuma keskkonnasäästlikumaks. BREEAM-i rohemärgise taotlemiseks hindame nii hoonet kui ka selle haldamise praktikat, tehes tihedat koostööd hoone omaniku ja halduriga.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Nii energiaauditi tegemise, rohelise kontori põhimõtete järgimise kui ka BREEAM-i rohemärgise taotlemise eesmärk on pidevalt jälgida ja vähendada meie organisatsiooni kasutatavate füüsiliste ruumide keskkonnamõju. Sellega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ja töökeskkonna ergonoomilisemaks muutmine. Lisaks on selle tulemusena LHV töötajad teadlikumad keskkonda säästvast eluviisist ja oskavad rakendada neid võimalusi ka igapäevaelus.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon