Töötame selle nimel, et Eesti looks esimesena maailmas sellise laenude jätkusuutlikkuse mõõtmise süsteemi, milles on kliimaeesmärkidel ühendatud era- ja avaliku sektori huvid

Eesti on võtnud sihiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Selle eesmärgi täitmiseks on vajalik riigi, avaliku sektori ja erasektori koostöö ning üksikasjalik plaan. Plaani aluseks peaks olema selge mõõtmissüsteem, sest mida mõõdad, seda ka saavutad.

Näeme, et laiaulatusliku muutuse saavutamiseks ei piisa ainult oma tegevuste parandamisest, vaid oluline on kõikide ühine pingutus ja koostöö. Selle toetamiseks oleme mõelnud, kuidas ühelt poolt motiveerida erasektorit mõõtma oma kliimamõju ja teiselt poolt aidata kogu finantssektoril mõjusalt suunata kapitali jätkusuutlikesse investeeringutesse. See on vajalik selleks, et kiirendada üleminekut vähese CO2-heitmega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele majandusele.

Mida oleme juba teinud?

Oleme koostanud kliimamõjude andmebaasi esmase kontseptsiooni. Andmebaasi saaksid Eesti ettevõtted sisestada enda äritegevuse tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside mahu näitaja (tonni CO2e). Kesksele andmebaasile toetuksid pangad finantseerimisotsuseid tehes ning sellel põhineksid ka riiklikud toetus- ja käendusprogrammid. Lõplik süsteem peaks toimima automatiseeritult, ettevõtteid koormamata ning kooskõlas andmete kogumise minimaalsuse ja ühekordse esitamise põhimõtetega.

Oleme oma ideed juba levitanud (loe artiklit ühise kliimasihi kohta), vahetanud mõtteid teistega (poliitikakujundajad, teised turuosalised jt) ning töötame selle nimel, et kujundada lõplik süsteem ja ideed katsetada.

Eesti loob esimesena maailmas mõõtmissüsteemi, mis ühendab kliimaeesmärkidel era- ja avaliku sektori huvid ja mis hõlmab ettevõtete tasandil sisuliselt kogu majandust. Idee on ambitsioonikas, kuid teostatav, eriti arvestades Eesti unikaalsust – meie suhtelist väiksust (ca tuhat ettevõtet, sh kogu pangandussektor, moodustavad sisuliselt 90% majandusest) ja e-riigi kõrget taset.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Eesti loob esimesena maailmas mõõtmissüsteemi, milles on kliimaeesmärkidel ühendatud era- ja avaliku sektori huvid ning mis hõlmab ettevõtete tasandil peaaegu kogu majanduse.

Eesti loob esimesena maailmas mõõtmissüsteemi, milles on kliimaeesmärkidel ühendatud era- ja avaliku sektori huvid ning mis hõlmab ettevõtete tasandil peaaegu kogu majanduse. Idee on kõrgelennuline, kuid teostatav, eriti arvestades Eesti ainulaadsust, st suhtelist väiksust (1000 suurimat ettevõtet, sh kogu pangandussektor, moodustavad u 90% majandusest) ja e-riigi kõrget taset.