enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,62802%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.09.2017)20 874 550,57 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20276,90%
Czech Republic 05/20224,58%
Riigi Kinnisvara 06/20274,34%
Temasek Financial 03/20224,24%
Transpordi Varahaldus 04/20254,22%
Slovakia 11/20243,93%
Elering 07/20183,67%
United States 08/20192,89%
Amber Circle Funding 12/20222,77%
Latvenergo 05/20202,14%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused38,3%
Riigivõlakirjad27,0%
Ettevõtete võlakirjad34,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused38,3%
Baltikum25,9%
Euroopa (v.a Baltikum)19,7%
Aasia8,9%
Põhja-Ameerika2,9%
Muu4,3%

Euroopa ettevõtete võlakirjade turul oli hea kuu

Romet Enok, portfellihaldur

Osalesime järjekordses uusemissioonis, kui Läti riigile kuuluv arengupank Altum emiteeris esimest korda võlakirju. Väärtpaberid on seitsmeaastased, lunastuvad ühe maksena lõpptähtajal, kannavad aastas intressi 1,3% ja neil on ainult ühe järgu võrra madalam krediidireiting kui Läti riigi võlakirjadel. Viimastega võrreldes märksa parem tootlus tagas ka emissiooni vastu suure huvi ja esimese kuu hinnatõus jäi aastas makstava intressiga võrreldavasse suurusjärku.

Peale selle tegi fond viimase suurema väljamakse Riigi Kinnisvara AS-ile, mille võlakirjad tõusid sellega fondi suurimaks positsiooniks ettevõtete seas. Oleme fondi turuväliste instrumentide positsiooniga rahul ja kasutame seadusest tulenevat limiiti selliste instrumentide hoidmiseks täies ulatuses ehk 10% mahus fondi varadest. Likviidsete võlakirjade poolest oli Euroopa valitsuste instrumentide kuu tugev: tulemused ulatusid turgudel Saksamaa 0,5%-st Itaalia 2,2%-ni. Selles olukorras tegi loomulikult tugeva tulemuse ka fondi mahukaim üksikpositsioon – Prantsusmaa pikad võlakirjad andsid kuuga ligikaudu 1,5% tootluse.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,79800%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)64 141 672,62 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Riigi Kinnisvara 06/20274,71%
Transpordi Varahaldus 04/20254,35%
Temasek Financial 03/20224,19%
Latvenergo 06/20224,10%
Slovakia 11/20244,04%
Investor 05/20233,30%
Latvia 09/20252,94%
Amber Circle Funding 12/20222,60%
Romania 10/20242,56%
Elering 07/20182,55%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,5%
Riigivõlakirjad19,8%
Ettevõtete võlakirjad51,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,5%
Baltikum26,3%
Euroopa (v.a Baltikum)27,9%
Aasia7,3%
Põhja-Ameerika5,1%
Muu5,0%

Euroopa ettevõtete võlakirjade turul oli hea kuu

Romet Enok, portfellihaldur

Osalesime järjekordses uusemissioonis, kui Läti riigile kuuluv arengupank Altum emiteeris esimest korda võlakirju. Väärtpaberid on seitsmeaastased, lunastuvad ühe maksena lõpptähtajal, kannavad aastas intressi 1,3% ja neil on ainult ühe järgu võrra madalam krediidireiting kui Läti riigi võlakirjadel. Viimastega võrreldes märksa parem tootlus tagas ka emissiooni vastu suure huvi ja esimese kuu hinnatõus jäi aastas makstava intressiga võrreldavasse suurusjärku.

Peale selle tegi fond viimase suurema väljamakse Riigi Kinnisvara AS-ile, mille võlakirjad tõusid sellega fondi suurimaks positsiooniks ettevõtete seas. Oleme fondi turuväliste instrumentide positsiooniga rahul ja kasutame seadusest tulenevat limiiti selliste instrumentide hoidmiseks täies ulatuses ehk 10% mahus fondi varadest.

Euroopa ettevõtete võlakirjade turul oli hea kuu – intresside langus üldiselt euroalal andis hoogu ka nende hinnatõusule. Sellises keskkonnas võitis fond enim suurimatest positsioonidest Investor AB-s ja Temasekis, mõlema investeerimisettevõtte võlakirjade hinnatõus jäi poole protsendi tasemele.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,06400%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)93 134 190,43 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,96%
Riigi Kinnisvara 06/20274,21%
Transpordi Varahaldus 04/20253,83%
Bulgaria 09/20243,20%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,97%
East Capital Baltic Property Fund II2,79%
Autolist 04/20222,59%
Latvenergo 06/20222,45%
Citadele banka 12/20262,28%
Lithuania 11/20242,12%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused20,2%
Riigivõlakirjad15,1%
Ettevõtete võlakirjad47,8%
Kinnisvara9,2%
Aktsiad7,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused20,2%
Baltikum47,2%
Euroopa (v.a Baltikum)18,8%
Aasia3,2%
Põhja-Ameerika9,4%
Muu1,2%

Fond investeeris Tartu linna võlakirjadesse

Romet Enok, portfellihaldur

Oktoober oli maailma aktsiaturgudele taas tugev kuu. Väga hea tootlusega oli Jaapani börsiindeks, mis kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 8,1% ja euros mõõdetuna 8,5% jagu. Samuti näitasid positiivset tulemust enamiku Euroopa riikide aktsiaindeksid eesotsas Saksamaa ja Prantsusmaaga. Baltikumis oli oktoobris tugevaim Vilniuse börs 2,9% suuruse tootlusega ja Riia tegi samuti hea, 2,3% suuruse tõusu. Tallinna aktsiaturg seevastu langes kuu jooksul 0,8% võrra.

Pensionifondi M tootlusele mõjus halvasti Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia, mis nõrgenes oodatust veidi kehvemate kvartalitulemuste tõttu 4% võrra. Olympic Entertainment Group teatas aga tugevatest kvartalitulemustest ja aktsia kerkis kuu jooksul 2,2% jagu.

Tartu linn valis meid ja Nordic Investment Banki linna poolt väljastatud võlakirjade investoriteks ning seega tegi fond investeeringu Eesti omavalitsuste võlakirjadesse. Tartu linnal on võlakirjade väljastamisega pikaajaline kogemus, kuid seni on investorid olnud Eestis tegutsevad pangad või rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. Tänavu väljastatud võlakirjad kannavad ujuvat intressi ligikaudu pool protsenti üle Euribori ja linn ostab võlakirjad tagasi 15 aasta jooksul. Näeme Tartu võlakirja atraktiivse alternatiivina olukorras, kus valitsuste võlakirjad pakuvad äärmiselt väikest või suisa negatiivset tootlust. Tartu linna võlakirjad on nüüd riikide ja riigiettevõtete järel üks suurimad positsioone fondi portfellis.

Rahvusvaheliselt turult fond kuu jooksul võlakirju ei lisanud, sest hinnad tõusid nii valitsuste kui ka ettevõtete turul. Võlakirja positsioonide seas avaldas fondi tulemusele suurimat mõju Bulgaaria valitsuse võlakirjade hinnatõus.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)736 467 697,31 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,41%
Riigi Kinnisvara 06/20274,35%
Latvia 01/20213,28%
Latvia 09/20253,25%
Bulgaria 09/20242,88%
JP Morgan Chase 08/20212,53%
Wells Fargo & Company 07/20212,51%
Lithuania 11/20242,41%
Lithuania 01/20242,33%
East Capital Baltic Property Fund II1,96%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused14,8%
Riigivõlakirjad18,8%
Ettevõtete võlakirjad38,9%
Kinnisvara9,4%
Aktsiad18,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused14,8%
Baltikum44,6%
Euroopa (v.a Baltikum)22,2%
Aasia6,2%
Põhja-Ameerika11,0%
Muu1,2%

Fondi tootlust toetasid investeeringud Soome ettevõtetesse ja Bulgaaria valitsuse võlakirjade hinnatõus

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Oktoober oli maailma aktsiaturgudele taas tugev kuu. Väga hea tootlusega oli Jaapani börsiindeks, mis kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 8,1% ja euros mõõdetuna 8,5% jagu. Samuti näitasid positiivset tulemust enamiku Euroopa riikide aktsiaindeksid eesotsas Saksamaa ja Prantsusmaaga. Baltikumis oli oktoobris tugevaim Vilniuse börs 2,9% suuruse tootlusega.

Pensionifondi L head tootlust toetasid investeeringud Soome ettevõtetesse. Näiteks Neste andis oktoobris teada suurepärastest kvartalitulemustest: ettevõtte võrreldav ärikasum kasvas tänu naftatoodete suurele nõudlusele aastaga 32,6% võrra ja aktsiahind kerkis Helsingi börsil seepärast kuu jooksul 26,8% võrra. Samuti olid tugevad kaks Soome metsatööstuse ettevõtet: korralike kvartalitulemuste taustal kerkis Stora Enso aktsia oktoobris 11,5% ja Metsä Boardi aktsia 8,1% võrra.

Tartu linn valis meid ja Nordic Investment Banki linna poolt väljastatud võlakirjade investoriteks ning seega tegi fond investeeringu Eesti omavalitsuste võlakirjadesse. Tartu linnal on võlakirjade väljastamisega pikaajaline kogemus, kuid seni on investorid olnud Eestis tegutsevad pangad või rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. Tänavu väljastatud võlakirjad kannavad ujuvat intressi ligikaudu pool protsenti üle Euribori ja linn ostab võlakirjad tagasi 15 aasta jooksul.

Rahvusvaheliselt turult fond kuu jooksul võlakirju ei lisanud, sest hinnad tõusid nii valitsuste kui ka ettevõtete turul. Võlakirja positsioonide seast avaldas fondi tulemusele suurimat mõju Bulgaaria valitsuse võlakirjade hinnatõus. Võlakirjaportfelli rõhk on endiselt turuväliste instrumentide loomisel.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)131 951 358,35 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,02%
East Capital Baltic Property Fund II4,42%
Riigi Kinnisvara 06/20274,12%
Bulgaria 09/20242,98%
Latvia 09/20252,97%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,67%
Amber Circle Funding 12/20222,45%
JP Morgan Chase 08/20212,38%
Wells Fargo & Company 07/20212,37%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,33%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused22,7%
Riigivõlakirjad10,0%
Ettevõtete võlakirjad32,1%
Kinnisvara13,1%
Aktsiad22,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused22,7%
Baltikum38,9%
Euroopa (v.a Baltikum)18,2%
Aasia7,9%
Põhja-Ameerika10,2%
Muu2,0%

Hea kuu aktsiaturgudel, korraliku tootlusega oli Jaapani börsiindeks

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Oktoober oli maailma aktsiaturgudele taas tugev kuu. Väga hea tootlusega oli Jaapani börsiindeks, mis kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 8,1% ja euros mõõdetuna 8,5% jagu. Selle riigi majandus näitab aina rohkem taastumise märke, näiteks jaekaupade müük kasvas Jaapanis septembris 2,2%, mis teeb juba 11 kuud kasvu järjest. Samuti lisas investoritele kindlust praeguse peaministri Shinzō Abe võit valimistel ja keskpanga lubadus jätkata majanduse stimuleerimise programmi.

Baltikumis oli oktoobris tugevaim Vilniuse börs 2,9% suuruse tootlusega ja ka Riia tegi hea, 2,3% suuruse tõusu. Tallinna aktsiaturg seevastu langes kuu jooksul 0,8% võrra. Lisaks toetasid pensionifondi tootlust investeeringud Soome metsatööstuse aktsiatesse: korralike kvartalitulemuste taustal kerkis Stora Enso aktsia oktoobris 11,5% ja Metsä Boardi aktsia 8,1% võrra.

Võlakirjaportfellis andis fondi kuu tulemisse suurima panuse Bulgaaria valitsuse väärtpaberite ligikaudu protsendine hinnatõus. Oktoober oli võlakirjadele laias laastus soodne – Euroopas näitasid korralikku tootlust nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjad. Sellest hoolimata ulatus aasta esimese kümne kuu tootlus kuu lõpu seisuga turul napilt üle 1%. Sellises keskkonnas eelistame endiselt luua turuväliseid instrumente ja soetasime fondile kuu jooksul järjekordse osa Riigi Kinnisvara AS-i võlakirjaemissioonist.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)7 126 807,40 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Global REIT ETF9,46%
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF9,04%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF7,94%
Vanguard Total World Stock ETF7,84%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7,73%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,44%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7,43%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped7,32%
iShares Core MSCI World UCITS6,94%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF4,92%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,1%
Kinnisvara26,7%
Aktsiad73,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,1%
Arenevad turud23,3%
Piiriturud2,5%
Arenenud turud74,1%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

Optimismi üledoos globaalsetel turgudel
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast väikest tagasilangust tänavu suvel liikusid aktsiaturud oktoobris taas tõusutrendis. Donald Trumpi võidu järel USA presidendivalimistel on S&P 500 aktsiaindeks tõusnud üle 20%. Pool sellest tõusust on seletatav ettevõtete kasumi kasvuga ja teine pool investorite optimismiga.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele