enru

Küsi endalt kolm küsimust enne,
kui otsustad oma II samba saatuse

  • Kui hästi mul õnnestub säästa ja koguda iseseisvalt?

  • Kas mul on investeerimiskogemusi?

  • Kas ma soovin, et minu pensioni suurus hakkab sõltuma tulevastest põlvkondadest?

Viis fakti II sambasse pensioniraha kogumise kohta

Kui soovid elada pensionipõlves võimalikult hästi, tasub kindlasti selleks ka ise raha koguda.

II pensionisambast raha väljavõtmist on mõistlik lükata edasi ajani, mil sul on hea plaan selle kasutamiseks. Kõige kasulikum on hakata II pensionisambasse kogutud raha kasutama alles pensioniikka jõudes, sest ainult sel juhul saad riigilt tulumaksusoodustust.

  • II pensionisammas on ainulaadne kogumisviis: sinu igakuisele 2% panusele lisab riik sotsiaalmaksu arvelt omakorda 4%. Kogutud summa saad võtta välja endale sobival ajal. Kui võtad raha välja pensionieas, ei tule sul tulumaksu maksta üldse või on maksumäär 10%.

  • II sambasse saavad alates 2021. aastast hakata pensioni koguma kõik, kes seda seni teinud ei ole.

  • Kui saad keskmist palka ja võtad II sambasse kogutud summa välja enne pensioniiga, võib see kahandada su tulevast vanaduspensioni kolmandiku võrra, selgub Eesti Panga analüüsist.

  • Kui võtad II sambast raha välja enne pensioniiga, maksad kogutud summalt riigile 20% tulumaksu ja kaotad võimaluse uuesti koguda II sambasse järgmiseks 10 aastaks.

  • Need Eesti pensionärid, kes sõltuvad ainult riigipensionist (st ei ole kogunud raha II sambasse), on Euroopa pensionäride seas kõige suurema vaesusriskiga. Neid tabab pensionile jäädes Euroopa suurim sissetuleku vähenemine ja nad saavad olla pensionil kõige lühemat aega, nähtub Euroopa Komisjoni, Eurostati ja OECD statistikast. Kui soovid tagada endale parema pensionipõlve, tuleb koguda ise II sambasse või mujale lisaraha.

Pensionikoguja viis võimalust

Igaühel, kes ei ole veel II sambasse pensioniraha kogunud, on võimalik hakata seda alates 2021. aastast tegema ja kasutada tulevikus maksusoodustust. Sambaga liitumine tähendab, et sinu maksude-eelsest brutopalgast läheb sinu pensionikontole 2% ja riik lisab sellele sinu eest makstava sotsiaalmaksu arvelt veel 4%. Kuidas ja millal sa II sambasse kogutud pensioniraha kasutad, selle üle otsustad ise. Tulumaksu seisukohast on kõige soodsam hakata seda raha kasutama alates pensionieast: sul on võimalus jaotada väljamaksed oodatava eluea peale (sel juhul on maksumäär 0%) või võtta kogu summa korraga välja (makstes 10% tulumaksu).

Selleks ei pea sa midagi tegema – pensionifond jätkab sinu raha investeerimist samamoodi nagu seni. See võimalus on hea valida siis, kui sulle sobib senine süsteem ja sa soovid pensionipõlveks raha koguda nii, et jätad raha kasvatamise professionaalse fondihalduri hooleks.

Selleks sõlmi kõigepealt pensioni investeerimiskonto avamise leping. See võimalus sobib eelkõige inimesele, kes soovib oma pensionivara või osa sellest ise investeerida ning kellel on selleks ka oskusi ja teadmisi. Avaldusi II sambas kogutu pensioni investeerimiskontole kandmiseks saab esitada alates 2021. aasta aprillist.

Selle võimaluse kasutamiseks saad esitada avalduse alates 2021. aasta jaanuarist. See variant on mõeldud inimesele, kes mingil põhjusel ei soovi järgmised 10 aastat II sambasse raha juurde koguda, aga kes tahab jätta sinna seni kogutu pensionipõlves kasutamiseks. Arvesta, et sellisel juhul suunab riik sotsiaalmaksust 4% riigieelarvesse (mitte su pensionikontole nagu seni) ja II samba süsteemiga saad uuesti liituda alles 10 aasta pärast.

Selle võimaluse kasutamiseks saad esitada avalduse alates 2021. aasta jaanuarist. Arvesta, et enne pensioniiga saad välja võtta ainult kogu summa korraga, sellelt pead maksma 20% tulumaksu ja enne 10 aasta möödumist ei saa sa II sambasse uuesti koguma hakata. Sinu sotsiaalmaks suunatakse sel juhul riigieelarvesse. See võimalus on mõeldud inimesele, kel on selge plaan, kuidas ta pensionieas rahaliselt toime tuleb ja kuidas selleks iseseisvalt raha koguda.

Kes on juba pensionieas või selle lähedal ning soovivad kogu kogutud vara kohe enda kätte saada, saavad seda teha maksusoodustusega: 10% tulumaksu tuleb maksta juhul, kui võtad kogu summa välja korraga. Täiesti ilma tulumaksu maksmata saad raha kätte siis, kui oled pensionieas ja sõlmid kogutud raha kasutamiseks eluaegse pensioni lepingu või pika tähtajalise pensioni lepingu (maksed on jaotatud vähemalt su keskmiselt elada jäänud aastatele).

Pensioniraha väljavõtmine või selle omal käel investeerimine ei ole mitte kohustus, vaid üks võimalus.

Tee tulevikku otseselt puudutavad otsused alles pärast seda, kui oled kõiki võimalusi põhjalikult kaalunud. Aega on.

Kui kaalud raha II sambast välja võtta

See on väga oluline otsus, mida tuleb põhjalikult kaaluda. Pensionifondist raha väljavõtmise avalduse saad esitada alates 1. jaanuarist 2021 ja raha saad kätte alates sama aasta septembrist. Kogu kogutud summa makstakse välja korraga ja sellelt tuleb tasuda 20% tulumaksu.

Esitatud raha väljavõtmise taotluse saad ka tagasi võtta. Selleks esita hiljemalt kuu aega enne raha väljamaksmist tühistamise avaldus. Kui esitasid raha väljavõtmise avalduse enne märtsi lõppu, saad selle tühistada veel kuni 31. juulini. Juuli lõpuks esitatud avalduse saad tühistada hiljemalt 30. novembril ja novembrikuu lõpuks esitatud avalduse hiljemalt 31. märtsil.

Kui võtad II samba pensionifondist raha välja, kaotad järgmiseks 10 aastaks võimaluse sinna uuesti pensioniraha koguda. Lisaks ei lähe 4% sotsiaalmaksust, mida tööandja sinu eest maksab, edaspidi mitte su isiklikule pensionikontole, vaid riigieelarvesse.

Arvesta, et kogutud pensioniraha saad välja võtta ka hiljem. Väljamaksete tegemiseks on kindlad perioodid: enne 31. märtsi tehtud avalduse puhul saab raha kätte septembris, 31. juuliks esitatud avalduse alusel tehakse väljamakse jaanuaris ja enne 30. novembrit tehtud avalduse puhul mais. Täpne summa, mille sa saad pensionifondi kogutud osakute müügist, selgub raha väljamaksmise päeval. Osaku müügihinda mõjutavad tugevalt vahepealsesse aega jäävad majandustsüklid.

Jah, saad küll. Alates 1. jaanuarist 2021 saad II pensionisambasse kogutud raha välja võtta enda valitud ajal, kuid arvestama pead väljamakseperioodidega kolm korda aastas. See tähendab, et enne 31. märtsi esitatud avalduse puhul saad raha kätte septembris, 31. juuliks esitatud avalduse alusel tehakse väljamakse jaanuaris ja enne 30. novembrit tehtud avalduse puhul mais. Summa, mille sa saad kogutud fondiosakute müügist, selgub raha väljamaksmise päeval.

Kui võtad kogutud summa välja enne pensioniiga, tuleb sellelt tasuda 20% tulumaksu. Seevastu alates pensionieast saad pensioniraha kätte maksusoodustusega: 10% tulumaksu tuleb maksta juhul, kui võtad kogu summa välja korraga. Täiesti ilma tulumaksu maksmata saad raha kätte siis, kui oled pensionieas ja sõlmid kogutud raha kasutamiseks eluaegse pensioni lepingu või pika tähtajalise pensioni lepingu (maksed on jaotatud vähemalt su keskmiselt elada jäänud aastatele).

II pensionisamba vara on pärandatav. Elu jooksul sinna kogutud raha läheb sel juhul sinu pärijatele. Kui sa aga katkestasid II sambasse kogumise ja su sotsiaalmaksult läks 4% seejärel riigieelarvesse, siis seda tinglikku I samba pensioni su pärijad endale ei saa.

See tähendab, et II sambast lahkuja (või sambaga liituja) tohib sellega taas liituda (või sealt lahkuda) alles 10 aasta pärast. Kõige rohkem saab II sambasse kogumise lõpetada ja sealt raha välja võtta elu jooksul kaks korda. Samuti puudutab 10-aastane nn keeluperiood II samba maksete tasumise peatamise ja jätkamise avaldusi, mille korral jääb kogutud raha II sambasse, kuid uued sissemaksed vastavalt kas peatatakse või taastatakse.

Ei. Kui soovid võtta II sambast raha välja enne pensioniiga, siis pead võtma välja kogu summa. Seejuures arvesta, et sellele järgneva 10 aasta jooksul ei saa hakata uuesti II sambasse pensioniraha koguma. Osaliselt saad II sambast raha välja võtta ainult pensionieas.

II sambast raha välja võttes pead riigile maksma 20% tulumaksu ja järgmised 10 aastat sa II sambasse sissemakseid uuesti teha ei saa. Kui soovid paigutada raha III sambasse, siis arvesta, et tulumaksu tagastab riik summalt, mis ei ületa 15% sinu aasta brutosissetulekust ega 6000 eurot aastas. III samba fonde sa II samba investeerimiskonto raames osta ei saa.

Kui eelistad jätkata II sambasse kogumist

Kui kogud II sambasse pensioniraha, siis suunab riik osa sinu eest makstud sotsiaalmaksust (4%) sinu II sambasse. Selle summa võrra teenid sa I pensionisambas vähem tinglikke I samba kindlustusosakuid. Peab aga arvestama, et I samba pensioni suurust mõjutab märkimisväärselt nii Eesti rahvastiku (töötavate ja pensioniealiste inimeste suhe) kui ka riigi majanduslik olukord. Seevastu II sambasse kogutu on sinu isiklik pensioniraha ning sõltub sinu valitud pensionifondi pikaajalisest tootlusest ja sinu sissemaksete suurusest (kuid mitte sellest, kui palju pensionäre tulevikus Eestis on, nagu see on I pensionisamba puhul).

Jah, senine 2% (sinu panus) + 4% (riigi lisatav panus) süsteem jääb kehtima ka pärast seda, kui riik taastab oma maksed 2021. aasta septembris.

II pensionisamba fondide haldurid on arvestanud erinevate stsenaariumitega. Nad hoiavad fondides piisavat likviidsust (st raha väljamaksete jaoks), et teha kõigile soovijatele väljamaksed nii, et see ei mõjutaks nende inimeste vara suurust, kes jätkavad fondis pensioniraha kogumist.

Kui kaalud hakata investeerima iseseisvalt

2021. aasta septembris tekib esimest korda võimalus investeerida oma pensionivara omal käel, kandes selleks seni II pensionisambasse kogutud raha oma pensioni investeerimiskontole (PIK). Seejuures saad valida, kas soovid kanda PIK-ile kogu oma II sambasse kogutud summa või ainult osa sellest. Avalduse II sambasse kogutu suunamiseks PIK-ile saad esitada alates 1. aprillist 2021.

Kui sa hiljem otsustad iseseisva investeerimise PIK-i kaudu lõpetada, saad suunata seal oleva raha uuesti II samba fondidesse tagasi.

Kui kannad pensionivara oma II samba fondist PIK-ile või vastupidi, siis tulumaksu maksta ei tule, sest sa ei lahku seda tehes II samba süsteemist.

PIK-i kaudu pensionivara ise investeerimist peaksid kaaluma ainult inimesed, kellel on selleks vajalikud teadmised ja oskused ning kogemus omal käel investeerimisega.

Pensioni investeerimiskonto (PIK) on pensionifondiga samaväärne võimalus hoida oma vara kohustusliku kogumispensioni (st II samba) süsteemis. PIK on II samba süsteemi kuuluv, inimese isiklik investeerimiskonto pangas, kuhu ta saab suunata oma seni kogutud pensionivara ja jooksvad pensionisüsteemi sissemaksed. PIK-i kogunenud raha võib seal hoida vaba rahana või investeerida nii väärtpaberiturgudele kui ka hoiustesse.

LHV pensioni investeerimiskonto lepinguid saab hakata sõlmima 2021. aasta esimeses pooles ja esimesed investeeringud saab kontol teha alates sama aasta septembrist. PIK-i arendustöö käib ja selle täpseid võimalusi tutvustame esimesel võimalusel.

Varia

Jah, II sambasse kogutavale varale ei ole kohtutäituril ligipääsu. Samuti ei ole kohtutäituritel ja inkassofirmadel õigust nõuda sealt võlgade katteks raha välja võtmist. Arvesta siiski, et kui võtad II sambasse kogutud raha välja enne pensioniikka jõudmist, pead maksma sellelt riigile 20% tulumaksu ja kohtutäituril on õigus võtta su kontole laekuvast rahast võlasumma maha.

Pensioniikka jõudes tuleb sul otsustada, kas võtad II pensionisambasse kogutud raha välja a) eluaegse pensionina, b) oodatava elueaga jagatud tähtajalise pensionina või c) ühekordse väljamaksena korraga. Kui valid pika pensioniplaani (variandid a ja b), siis ei pea sa väljavõetavalt rahalt tulumaksu maksma. Kui võtad aga kogutud raha välja ühekorraga või lühema tähtajalise pensionina, pead maksma sellelt summalt 10% tulumaksuks.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele