Laadi alla Eesti ainus pensioniäpp ja saa teada, kui palju hakkad tulevikus pensioni saama

Laadinute vahel loosime iPhone XR 15. juulil ja 15. augustil.

Kampaania võitjadMiks laadida?

Minu pension on Eesti ainus pensioniäpp, kus saad:

 • Prognoosida oma pensioni väljamakseid I, II ja III samba lõikes. Muuda prognoos veelgi täpsemaks rubriigis „Minu andmed“. I samba väljamakse suurust mõjutavad näiteks laste arv, kindlustusosakute summa ja staaž riigiteenistuses.
 • Võrrelda kõiki Eestis tegutsevaid II ja III samba fonde.
 • Hallata oma pensioniks kogutud vara lihtsalt, selgelt ja mugavalt.

Loosimises osalemine on lihtne

Laadi alla
äpp „Minu pension“ App Store'ist või Google Play'st.

Loosimises osalemise eelduseks
on sinu nõusolek enda andmete kasutamiseks. Nõusoleku saad anda järgmiselt: Minu andmed > Teavitused > E-Post > Osalen kampaaniates.

Äpp peab olema aktiivne
kuni loosimispäevani.
Kampaania reeglid

Mida tasub teada LHV pensionifondide kohta?

 • LHV pensionifondidel on tugev pikaajaline tootlus.

 • LHV pensionifondid investeerivad Eesti majandusse.

 • LHV pensionifondide otsused sünnivad Eestis.

Küsi nõu või anna tagasisidet

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele

Laadi alla
Eesti ainus pensioniäpp
Kampaania reeglid

KAMPAANIAS OSALEMINE

 • Kampaania „Laadi alla LHV pensioniäpp ja võida iPhone XR“ (edaspidi: kampaania) korraldaja on AS LHV Varahaldus, aadress Tartu mnt 2, Tallinn, registrikood 10572453. Kampaania kestab 03.06.–15.08.2019.
 • Kampaanias osalevad kõik eraisikud, kellel on pensionikonto, kes on laadinud alla LHV pensioniäpi Minu Pension, andnud äpis nõusoleku enda andmete kasutamiseks loosimise eesmärgil („Minu andmed“ > „Teavitused“ -> „E-Post“ > „Osalen kampaaniates“) ja nõustunud kampaania tingimustega.
 • Kui osaleja on pensioniäpi Minu Pension enne loosimispäeva oma nutiseadmest kustutanud, ei osale ta loosimistes.

AUHIND

 • Kampaania auhindadeks on iPhone’i mobiiltelefonid XR 128 GB, millest igaühe turuväärtus on ligikaudu 900 eurot. Ühele võitjale antakse üks auhind. Auhinna lisainfo.
 • AS LHV Varahaldus loosib auhinnad välja 15.07.2019 ja 15.08.2019 vastavuskontrolli spetsialisti juuresolekul. AS LHV Varahaldus kontrollib loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist ja teavitab võitjaid kolme tööpäeva jooksul alates loosimisest.
 • AS LHV Varahaldus võtab võitjaga ühendust kontaktandmetel, mille võitja on esitanud oma pensionikonto kontaktandmetena. Kui võitjaga ei õnnestu saada ühendust loosimisele järgneva kolme tööpäeva jooksul või võitja loobub auhinnast, on AS-il LHV Varahaldus õigus korraldada uus loosimine.
 • Auhind antakse võitjale üle hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast temaga ühenduse saamist. Auhind ei ole ühelgi kujul asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna üleandmise ja/või Eesti piires saatmise kulud tasub AS LHV Varahaldus.

KOHUSTUSED/MUU

 • Kampaanias osalemisega annab osaleja AS-ile LHV Varahaldus loa avalikustada enda kui võitja nimi veebilehel lhv.ee, LHV sotsiaalmeediakanalites ja kliendikommunikatsiooni osaks olevates e-kirjades.
 • Loosimises ei tohi osaleda AS-i LHV Varahaldus ega sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute (AS LHV Group, AS LHV Pank ja AS LHV Finance) töötajad.
 • AS-il LHV Varahaldus on õigus lõpetada kampaania ja/või muuta selle tingimusi enne kampaania lõppu, teavitades sellest oma kodulehel.
 • Kampaania kohta saab lisainfot telefonil 6 800 400, meiliaadressil pension@lhv.ee ja kodulehel
 • Kaebuste lahendamise kord ja tähtaeg.

Kampaania võitjad

15 august loosimine

Vladimir Litšman
Jevgeni Ševtšenko

15 juuli loosimine

Toomas Kangur
Ivika Gerf