{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","strategyCampaign":"### **Kaotusi vältiv XS**\n- Fondi XS vara investeeritakse vähemalt 80% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse.\n- Pensioniks kogutav raha püsib fondis XS stabiilsena. Investeerimisel järgime reitingupiiranguid, mis tulenevad konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest. \n- Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on väikse riskiga võlainstrumendid.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-enok.png","name":"Romet Enok","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Võlakirjade hinnaliikumised hakkavad rahunema koos ootusega, et inflatsioonirisk on saadud kontrolli alla. Sellises keskkonnas pakuvad võlakirjad taas tootlust.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":2562},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":84.43,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.84,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":9.73,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 7,43% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,62% |\n| ZKB Gold ETF | 5,84% |\n| France Treasury Bill 30/10/2024 | 5,65% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,38% |\n| German Treasury Bill 1% 15/08/2024 | 4,11% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 4,09% |\n| Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25 | 4,05% |\n| Kojamo 0.875% 28/05/2029 | 3,36% |\n| Glencore 1.25% 01/03/2033 | 3,24% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 7,43% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,62% |\n| Coop Pank 5.0% 10/03/2032 | 2,80% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 12 152 622,32 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 40 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0451% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,5040%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,57%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2024.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_XS_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: kuld jätkas erakordset tõusu\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nJätkus kulla erakordne kallinemine, kui aprillikuuga lisandus kullahinnale eurodes mõõdetuna veidi üle 6% ja see viis tootluse aasta algusest ligi 15% tasemele. Teise märkimisväärse sündmusena tegi järjekordse tagasimakse Baltic Horizon Fond. Ettevõte on plaani järgi oma eelmise aasta mais väljastatud võlakirjast nüüdseks tagasi maksnud juba peaaegu kolmandiku ja järgmine makse peaks tehtama hiljemalt juulis. Senikaua toob võlakiri fondile aastatootlust tempoga euribor + 8%.\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Kuld on andnud fondi tootlusse märgatava panuse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMärts oli väga tugev kuu kullaturul, kus selle väärismetalli hind kerkis eurodes mõõdetuna üle 8%. Soetasime fondi kulda 2022. aasta jaanuaris. Järgnenud veidi rohkem kui kahe aastaga on kulla hind kerkinud 20%, andes märgatava panuse fondi tulemisse.\n\nKuigi fondi kandev varaklass on eurodes väljastatud ja kõrge reitinguga võlakirjad, otsime atraktiivseid võimalusi pidevalt mujaltki, nii ka lõppenud esimeses kvartalis. Ajal, mil Euroopa võlakirjaturg tervikuna jäi miinuspoolele, aitasid fondil raha teenida sellised investeeringud nagu juba nimetatud kuld ning Luminori panga ja Soome üürikorterite ettevõtte Kojamo võlakirjade hinnatõus.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: fondi portfell on trotsinud võlakirjaturgude langust\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa võlakirjaturgude kõik peamised segmendid jäid veebruaris miinuspoolele. Nii ettevõtete kui ka valitsuste väärtpaberid odavnesid keskmiselt ligikaudu 1% jagu, ent meie portfelli väärtpaberid suutsid näidata väikest kasvu. Sama on seis aasta kahe esimese kuu kokkuvõttes: turud olid veidi rohkem kui 1% ulatuses miinuses ja meie fond kergelt plussis.\n\nHuvitaval kombel on meie tootlusse andnud suurima panuse väikse riskiga väärtpaberid, näiteks Luminori panga rahvusvahelised võlakirjad ja Soomes üürikorterite äri ajava Kojamo väärtpaberid. Lisaks on tugeva tulemuse teinud füüsiline kuld, mis on portfelli põhiline võlakirjaturuväline investeering. Kulla hinnatõus on pärast kuu lõppu jätkunud ja isegi kiirenenud.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keerulises keskkonnas tasub hajutada riske**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n","text":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n\n**Euroopas alanevad intressimäärad tõenäoliselt varem kui USA-s**\n\nEuroala hinnakasv aeglustus aastataguse ajaga võrreldes märtsi lõpuks 2,4%-ni. Veebruari lõpus oli see näitaja 2,6%. Euroala inflatsioonitempo on ikka veel veidi kiirem kui Euroopa Keskpangas eesmärgiks seatud 2%, kuid mitte enam palju kiirem ning trend on õiges suunas. Samas on euroala lühiajalised intressimäärad 4% juures ning Saksamaa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus oli märtsi lõpus 2,5%.\n\nSeega Euroopa Keskpanga karm rahapoliitika on toonud oodatud tulemuse. Nüüd on õhus küsimus, kuidas kalibreerida järgnevatel kuudel rahapoliitikat nii, et see ei hakkaks pidurdama majanduskasvu rohkem, kui on vajalik inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks.\n\nEuroopa Keskpanga juhid on andnud mõista ja turud ootavad, et esimest korda üle pika aja võib keskpank langetada intressimäärasid juba juunikuus. Loomulikult tehakse seda ainult juhul, kui majandusstatistika sellist otsust toetab.\n\nUSA keskpank on aga palju keerulisema probleemi ees, kuna USA majanduskasv on korralik ja tööjõuturg väga tugev. See tähendab, et töötajaid on raske leida ning hinnakasv on viimastel kuudel hoopis kiirenenud. Sellises majanduskeskkonnas on raske argumenteerida, miks peaks intressimäärasid lähiajal alandama.\n\nKa aktsiaturud on kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja seda põhjusel, et investorid on oodanud dollari intressimäärade kiiret langust. Needsamad investorite ootused teevad aga paradoksaalsel kombel USA keskpanga töö raskemaks, kuna just liigne optimism on see, mis on aidanud inflatsioonileeki uuesti suuremaks puhuda.\n\nLisaks rahapoliitikale ja intressimääradele on siiski ka muid tegureid, mis mõjutavad hindade kasvu. Üleilmne geopoliitiline olukord on muutunud kuust kuusse keerulisemaks. Maailm on jagunemas kahte leeri, mis viib järkjärguliste, kuid oluliste muutusteni globaalsetes tarneahelates. Nii riigid kui ka ettevõtted mõtlevad järjest rohkem toorainete tarnekindlusele tulevikus ja sellele, milliseid samme tuleb selle tagamiseks astuda.\n\nKui aktsiaturge natuke segmenteerida, siis jääb silma, et märtsikuus ei olnud tehnoloogiasektor enam turgude suurim tõusja - USA tehnoloogiasektorit kajastava NASDAQ-i indeksi tõus jäi laiapõhjalisemale aktsiaturule alla. Läinud kuul kallinesid tunduvalt maavarade hinnad ja toorainesektori aktsiad olid ühed suurimad võitjad. Samuti on kulla hind lõpuks tõusule pööranud, saavutades märtsis järjest kõigi aegade kõrgeimaid tippe.\n\n**Igal varaklassil on portfellis oma eesmärk**\n\nNii majandus- kui ka geopoliitiline keskkond on praegusel ajal kõikjal maailmas küllaltki keeruline. Mitu varasemat trendi ja tõekspidamist on muutumas. Sellises keerulises keskkonnas on mõistlik mõelda sellele, kuidas riskid oleksid piisavalt hajutatud ja portfellis oleks varasid, mis toimiksid vastukaaluna juhul, kui aktsiaturud peaksid langema.\n\nLHV pensionifondide varad on hajutatud mitme selgelt erineva varaklassi vahel. LHV pensionifondide portfelli kuulub rahvusvaheliste ettevõtete aktsiaid ja võlakirju, kohalikku kinnisvara, metsa ja maavarasid ning ka väärismetalle ja neid kaevandavate ettevõtete aktsiaid.\n\nMe ei panusta ainult intressimäärade langusele ja selle ootuses aktsiaturgude tõusule, vaid oleme valmis ka selleks, kui inflatsioonitempo peaks taas kiirenema või majanduskeskkond märkimisväärselt halvenema.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":20.61,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et III sammas on ainulaadne maksusoodustusega investeerimisvõimalus, mida toetab riik?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii","title":"Loe lähemalt","size":"lg"}}}},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","strategyCampaign":"### **Hoidmise eest vastutav S**\n- Fondi S vara investeerime peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka võlakirjadesse, mille krediidireiting on alla investeerimisjärgu. \n- Kuni 25% fondi varast on lubatud paigutada kinnisasjadesse, taristuobjektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. \n- Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-enok.png","name":"Romet Enok","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Tõeliselt suur raha liigub maailmas võlakirjade vormis. Tegelikult pole võlakiri midagi muud kui laenulepingu uhke nimetus: kokku lepitakse raha väljastamise aeg, intress ja tagasimakse.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":4205},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":82.42,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.92,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.32,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.34,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,53% |\n| ZKB Gold ETF | 5,92% |\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 5,71% |\n| France Treasury Bill 30/10/2024 | 5,55% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 4,92% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,65% |\n| Glencore 1.25% 01/03/2033 | 3,62% |\n| KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 3,55% |\n| German Treasury Bill 1% 15/08/2024 | 3,53% |\n| Kojamo 0.875% 28/05/2029 | 3,42% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,53% |\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 5,71% |\n| Coop Pank 5.0% 10/03/2032 | 3,13% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 28 287 637,03 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 90 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0451% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6120%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,68%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2024.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_S_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: kasvatame võlakirjade kõrval ka teisi varaklasse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJätkus kulla erakordne kallinemine, kui aprillikuuga lisandus kullahinnale eurodes mõõdetuna veidi üle 6% ja see viis tootluse aasta algusest ligi 15% tasemele. Teise märkimisväärse sündmusena tegi järjekordse tagasimakse Baltic Horizon Fond. Ettevõte on plaani järgi oma eelmise aasta mais väljastatud võlakirjast nüüdseks tagasi maksnud juba peaaegu kolmandiku ja järgmine makse peaks tehtama hiljemalt juulis. Senikaua toob võlakiri fondile aastatootlust tempoga euribor + 8%.\n\nFond tegi kuu jooksul ka ühe uue investeeringu, omandades kinnisvarafondi SG Capital osakuid. Tegu on juba portfelli omava ja märkimisväärse ajalooga investeerimisettevõttega, mille tegevuspiirkond on olnud Riia ja selle lähiümbrus.\n\nKinnisvara ja kulla osakaal hakkab fondis S nüüd jõudma peaaegu kümnendikuni varadest. Kui leiame atraktiivseid võimalusi, soovime võlakirjade kõrval teiste varaklasside osakaalu veelgi kasvatada.\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Kuld on andnud fondi tootlusesse märgatava panuse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMärts oli väga tugev kuu kullaturul, kus selle väärismetalli hind kerkis eurodes mõõdetuna üle 8%. Soetasime fondi kulda 2022. aasta jaanuaris. Järgnenud veidi rohkem kui kahe aastaga on kulla hind kerkinud 20%, andes märgatava panuse fondi tulemisse.\n\nKuigi fondi kandev varaklass on eurodes väljastatud ja kõrge reitinguga võlakirjad, otsime atraktiivseid võimalusi pidevalt mujaltki, nii ka lõppenud esimeses kvartalis. Ajal, mil Euroopa võlakirjaturg tervikuna jäi miinuspoolele, aitasid fondil raha teenida sellised investeeringud nagu juba nimetatud kuld ning Luminori panga ja Soome üürikorterite ettevõtte Kojamo võlakirjade hinnatõus.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: fondi portfell on trotsinud võlakirjaturgude langust\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nEuroopa võlakirjaturgude kõik peamised segmendid jäid veebruaris miinuspoolele. Nii ettevõtete kui ka valitsuste väärtpaberid odavnesid keskmiselt ligikaudu 1% jagu, ent meie portfelli väärtpaberid suutsid näidata väikest kasvu. Sama on seis aasta kahe esimese kuu kokkuvõttes: turud olid veidi rohkem kui 1% ulatuses miinuses ja meie fond kergelt plussis.\n\nHuvitaval kombel on meie tootlusse andnud suurima panuse väikse riskiga väärtpaberid, näiteks Luminori panga rahvusvahelised võlakirjad ja Soomes üürikorterite äri ajava Kojamo väärtpaberid. Lisaks on tugeva tulemuse teinud füüsiline kuld, mis on portfelli põhiline võlakirjaturuväline investeering. Kulla hinnatõus on pärast kuu lõppu jätkunud ja isegi kiirenenud.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keerulises keskkonnas tasub hajutada riske**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n","text":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n\n**Euroopas alanevad intressimäärad tõenäoliselt varem kui USA-s**\n\nEuroala hinnakasv aeglustus aastataguse ajaga võrreldes märtsi lõpuks 2,4%-ni. Veebruari lõpus oli see näitaja 2,6%. Euroala inflatsioonitempo on ikka veel veidi kiirem kui Euroopa Keskpangas eesmärgiks seatud 2%, kuid mitte enam palju kiirem ning trend on õiges suunas. Samas on euroala lühiajalised intressimäärad 4% juures ning Saksamaa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus oli märtsi lõpus 2,5%.\n\nSeega Euroopa Keskpanga karm rahapoliitika on toonud oodatud tulemuse. Nüüd on õhus küsimus, kuidas kalibreerida järgnevatel kuudel rahapoliitikat nii, et see ei hakkaks pidurdama majanduskasvu rohkem, kui on vajalik inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks.\n\nEuroopa Keskpanga juhid on andnud mõista ja turud ootavad, et esimest korda üle pika aja võib keskpank langetada intressimäärasid juba juunikuus. Loomulikult tehakse seda ainult juhul, kui majandusstatistika sellist otsust toetab.\n\nUSA keskpank on aga palju keerulisema probleemi ees, kuna USA majanduskasv on korralik ja tööjõuturg väga tugev. See tähendab, et töötajaid on raske leida ning hinnakasv on viimastel kuudel hoopis kiirenenud. Sellises majanduskeskkonnas on raske argumenteerida, miks peaks intressimäärasid lähiajal alandama.\n\nKa aktsiaturud on kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja seda põhjusel, et investorid on oodanud dollari intressimäärade kiiret langust. Needsamad investorite ootused teevad aga paradoksaalsel kombel USA keskpanga töö raskemaks, kuna just liigne optimism on see, mis on aidanud inflatsioonileeki uuesti suuremaks puhuda.\n\nLisaks rahapoliitikale ja intressimääradele on siiski ka muid tegureid, mis mõjutavad hindade kasvu. Üleilmne geopoliitiline olukord on muutunud kuust kuusse keerulisemaks. Maailm on jagunemas kahte leeri, mis viib järkjärguliste, kuid oluliste muutusteni globaalsetes tarneahelates. Nii riigid kui ka ettevõtted mõtlevad järjest rohkem toorainete tarnekindlusele tulevikus ja sellele, milliseid samme tuleb selle tagamiseks astuda.\n\nKui aktsiaturge natuke segmenteerida, siis jääb silma, et märtsikuus ei olnud tehnoloogiasektor enam turgude suurim tõusja - USA tehnoloogiasektorit kajastava NASDAQ-i indeksi tõus jäi laiapõhjalisemale aktsiaturule alla. Läinud kuul kallinesid tunduvalt maavarade hinnad ja toorainesektori aktsiad olid ühed suurimad võitjad. Samuti on kulla hind lõpuks tõusule pööranud, saavutades märtsis järjest kõigi aegade kõrgeimaid tippe.\n\n**Igal varaklassil on portfellis oma eesmärk**\n\nNii majandus- kui ka geopoliitiline keskkond on praegusel ajal kõikjal maailmas küllaltki keeruline. Mitu varasemat trendi ja tõekspidamist on muutumas. Sellises keerulises keskkonnas on mõistlik mõelda sellele, kuidas riskid oleksid piisavalt hajutatud ja portfellis oleks varasid, mis toimiksid vastukaaluna juhul, kui aktsiaturud peaksid langema.\n\nLHV pensionifondide varad on hajutatud mitme selgelt erineva varaklassi vahel. LHV pensionifondide portfelli kuulub rahvusvaheliste ettevõtete aktsiaid ja võlakirju, kohalikku kinnisvara, metsa ja maavarasid ning ka väärismetalle ja neid kaevandavate ettevõtete aktsiaid.\n\nMe ei panusta ainult intressimäärade langusele ja selle ootuses aktsiaturgude tõusule, vaid oleme valmis ka selleks, kui inflatsioonitempo peaks taas kiirenema või majanduskeskkond märkimisväärselt halvenema.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":28.24,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et III sammas on ainulaadne maksusoodustusega investeerimisvõimalus, mida toetab riik?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii","title":"Loe lähemalt","size":"lg"}}}},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","strategyCampaign":"### **Stabiilsust pakkuv M**\n- Fondi M investeerimisstrateegia fookus on suunatud kindlat rahavoogu teenivatele varadele: kinnisvara- ja võlakirjainvesteeringutele. \n- Võlakirjainvesteeringute puhul oleme keskendunud Eesti ettevõtetele. See on andnud fondile viimase seitsme aasta jooksul märkimisväärselt suurema tootluse kui üleilmsed võlakirjaturud.\n- M on juhitud aktiivselt, tänu millele on riskid juhitud ja koguja raha hoitud. Meie investeerimistiim teeb otsuseid põhjaliku analüüsi tulemusena ja majandusolukorrast lähtudes.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-enok.png","name":"Romet Enok","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Ebastabiilsed ajad on näidanud, et LHV pensionifondi M strateegia on end õigustanud: stabiilse tootlusega investeeringud on kaitsnud ja kasvatanud pensionikogujate vara ka langeval turul.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":6472},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":51.74,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":8.53,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.83,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":16.86,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":9.01,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.02,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 4,96% |\n| ZKB Gold ETF | 4,53% |\n| France Treasury Bill 30/10/2024 | 4,50% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,51% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 3,29% |\n| East Capital Real Estate Fund IV | 2,92% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,83% |\n| France Government 2.25% 25/05/2024 | 2,81% |\n| German Treasury Bill 1% 15/08/2024 | 2,75% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 2,74% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 4,96% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,51% |\n| East Capital Real Estate Fund IV | 2,92% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 108 949 149,39 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 300 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0427% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6120%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,00%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,08%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2024.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_M_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: Baltic Horizon Fond jätkas võlakirjade lunastamist\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprill oli arenenud turgude jaoks negatiivne kuu. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks langes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 4,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks langes eurodes mõõdetuna 2,4%. Üks vähestest arenenud maadest, mis jäi plusspoolele, oli Suurbritannia, kasvades Briti naeltes mõõdetuna 2,4%.\n\nArengumaade turud liikusid kokkuvõttes külgsuunas ja indeks MSCI EM kasvas kuuga dollarites 0,3%. Eraldi võetuna liikusid negatiivselt Ladina-Ameerika aktsiaturud, aga Hiina, kus on juba ligi aasta aega valitsenud väga negatiivne meeleolu, kallines kuuga dollarites mõõdetuna 6,5%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks kogus kuu jooksul eurodes väärtust juurde ligikaudu 1,4%.\n\nAprillis teatas Piletilevi Group, et ostab enamusosaluse kahes Poola piletimüügifirmas. See viib ettevõtte Poola suuruselt teiseks turuosaliseks ja ühtlasi Kesk-Euroopa suurimaks tegijaks. Tegu on Piletilevi Groupi seni kõige suurema investeeringuga, lähiminevikus laiendati tegevust ka Rumeeniasse ja Tšehhi. Piletilevi Group tegutseb lisaks mainitud riikidele veel Baltikumis, vahendades pileteid umbes 320 miljoni euro eest aastas.\n\nBaltic Horizon Fond maksis plaanitult tagasi järjekordse osa oma võlakirjadest. Eelmise aasta mais 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud väärtpaberitest on ettevõte nüüdseks lunastanud juba peaaegu kolmandiku. Järgmine ja praegu viimane plaanitud ennetähtaegne lunastusmakse on kavas hiljemalt juulis. Selle järel väheneks algne 42 miljoni euro suurune emissioon juba 22 miljoni euro tasemele. Võlakirja intress on euribor + 8%, millele lisanduvad varase lunastamise tasud.\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Aktsiaturgude tõus aeglustus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTurud jätkasid märtsis tõusmist, kuigi juba madalamas tempos võrreldes eelmiste kuudega. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 3,1% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks eurodes mõõdetuna 4,3%. Arenevad turud kogusid kuuga väärtust dollarites mõõdetuna 2,2%, kusjuures turu suurima liikme Hiina kasv aeglustus võrreldes eelmise kuuga 0,9%-le. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks langes kuuga ligikaudu 2,5%.\n\nEra- ja riskikapitalitehingute poolelt oli märts rahulikum kuu, mis ei tähendanud aga turutegijatele sellegipoolest puhkust. Riskikapitalifondi Tera Fund II portfellis olev küberturvalisusega tegelev idufirma BotGuard kaasas 12 miljonit eurot A-seeria ringis, mida juhtis MMC Ventures. Varasematest investoritest osalesid nii Tera ja Expeditionsi fond kui ka ingelinvestorid. Investeering annab tõuke BotGuardi tehnoloogia edasiarendamisele, võimaldab värvata meeskonda talente ja liikuda globaalsetele turgudele. Ettevõte on välja töötanud pilvepõhise lahenduse, mis aitab veebisaidi omanikul võidelda pahatahtlike tarkvararobotite ehk bottidega, samal ajal vähendades omaniku halduskulusid, ning kaitsta oma taristut.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: aktsiaturgudel jätkus tugev tõus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVeebruaris püsisid turud tõusulainel. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 5,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 5%. Sama suund oli arenevatel turgudel: indeks MSCI EM kerkis kuuga dollarites 4,6%. Sealset kasvu vedas suuresti Hiina, mis tõusis pärast pikki langusi kuu jooksul dollarites mõõdetuna 8,4%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks lõpetas veebruari väikese langusega: –1,3%.\n\nVeebruaris teatas East Capital Real Estate’i fond, et omandab Tallinna külje all Tänassilmas asuva logistikapargi, kus on üüritavat pinda ligikaudu 40 000 ruutmeetrit. Tehingu maht on 42 miljonit eurot, mis on Eesti logistikahoonete müügituru läbi aegade kõige kõrgema väärtusega tehing. Kompleksis on kümme üürnikku, kelle hulka kuuluvad DSV Estonia AS ja Humana Sorteerimiskeskus OÜ. Logistikapark on fondi kümnes ja ühtlasi viimane varaobjekt.\n\nBaltic Horizon Fund teatas suuremahulise ja pikaajalise laenulepingu sõlmimisest Leedus. Tehing tähendab, et ettevõte on kindlustanud suure osa vahenditest, millega maksta tagasi 2023. aasta mais väljastatud võlakirjadega võetud kohustus. Ettevõte maksis esimese osa võlakirjadest meile tagasi juba mullu ja nüüd kaasatud raha viib ettevõtte märkimisväärselt lähemale järgmise osa tagasi maksmisele. Fond on teeninud võlakirjadelt intressi väärtuses euribor + 8%, millele lisanduvad varasema lunastuse preemiamaksed.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keerulises keskkonnas tasub hajutada riske**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n","text":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n\n**Euroopas alanevad intressimäärad tõenäoliselt varem kui USA-s**\n\nEuroala hinnakasv aeglustus aastataguse ajaga võrreldes märtsi lõpuks 2,4%-ni. Veebruari lõpus oli see näitaja 2,6%. Euroala inflatsioonitempo on ikka veel veidi kiirem kui Euroopa Keskpangas eesmärgiks seatud 2%, kuid mitte enam palju kiirem ning trend on õiges suunas. Samas on euroala lühiajalised intressimäärad 4% juures ning Saksamaa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus oli märtsi lõpus 2,5%.\n\nSeega Euroopa Keskpanga karm rahapoliitika on toonud oodatud tulemuse. Nüüd on õhus küsimus, kuidas kalibreerida järgnevatel kuudel rahapoliitikat nii, et see ei hakkaks pidurdama majanduskasvu rohkem, kui on vajalik inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks.\n\nEuroopa Keskpanga juhid on andnud mõista ja turud ootavad, et esimest korda üle pika aja võib keskpank langetada intressimäärasid juba juunikuus. Loomulikult tehakse seda ainult juhul, kui majandusstatistika sellist otsust toetab.\n\nUSA keskpank on aga palju keerulisema probleemi ees, kuna USA majanduskasv on korralik ja tööjõuturg väga tugev. See tähendab, et töötajaid on raske leida ning hinnakasv on viimastel kuudel hoopis kiirenenud. Sellises majanduskeskkonnas on raske argumenteerida, miks peaks intressimäärasid lähiajal alandama.\n\nKa aktsiaturud on kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja seda põhjusel, et investorid on oodanud dollari intressimäärade kiiret langust. Needsamad investorite ootused teevad aga paradoksaalsel kombel USA keskpanga töö raskemaks, kuna just liigne optimism on see, mis on aidanud inflatsioonileeki uuesti suuremaks puhuda.\n\nLisaks rahapoliitikale ja intressimääradele on siiski ka muid tegureid, mis mõjutavad hindade kasvu. Üleilmne geopoliitiline olukord on muutunud kuust kuusse keerulisemaks. Maailm on jagunemas kahte leeri, mis viib järkjärguliste, kuid oluliste muutusteni globaalsetes tarneahelates. Nii riigid kui ka ettevõtted mõtlevad järjest rohkem toorainete tarnekindlusele tulevikus ja sellele, milliseid samme tuleb selle tagamiseks astuda.\n\nKui aktsiaturge natuke segmenteerida, siis jääb silma, et märtsikuus ei olnud tehnoloogiasektor enam turgude suurim tõusja - USA tehnoloogiasektorit kajastava NASDAQ-i indeksi tõus jäi laiapõhjalisemale aktsiaturule alla. Läinud kuul kallinesid tunduvalt maavarade hinnad ja toorainesektori aktsiad olid ühed suurimad võitjad. Samuti on kulla hind lõpuks tõusule pööranud, saavutades märtsis järjest kõigi aegade kõrgeimaid tippe.\n\n**Igal varaklassil on portfellis oma eesmärk**\n\nNii majandus- kui ka geopoliitiline keskkond on praegusel ajal kõikjal maailmas küllaltki keeruline. Mitu varasemat trendi ja tõekspidamist on muutumas. Sellises keerulises keskkonnas on mõistlik mõelda sellele, kuidas riskid oleksid piisavalt hajutatud ja portfellis oleks varasid, mis toimiksid vastukaaluna juhul, kui aktsiaturud peaksid langema.\n\nLHV pensionifondide varad on hajutatud mitme selgelt erineva varaklassi vahel. LHV pensionifondide portfelli kuulub rahvusvaheliste ettevõtete aktsiaid ja võlakirju, kohalikku kinnisvara, metsa ja maavarasid ning ka väärismetalle ja neid kaevandavate ettevõtete aktsiaid.\n\nMe ei panusta ainult intressimäärade langusele ja selle ootuses aktsiaturgude tõusule, vaid oleme valmis ka selleks, kui inflatsioonitempo peaks taas kiirenema või majanduskeskkond märkimisväärselt halvenema.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":37.29,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Aktiivne III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/aktiivne","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","strategyCampaign":"### **Kriisikindel lipulaev L**\n- Fondi L strateegia lähtub põhimõttest, et korraliku tootluse eeldus on oskus vältida suuri kaotusi. Seepärast hajutame selle fondi investeeringud mitme varaklassi vahel. Kuna aktsiate osakaal on fondis mõõdukas, sõltub fond ka aktsiaturgude käekäigust vähem.\n- Kinnisvara moodustab varaklassina veidi üle 20% fondi investeeringutest, pakkudes inflatsioonilises keskkonnas kindlat ja stabiilset rahavoogu. Kinnisvaraobjekte hindame kord aastas. \n- L on juhitud aktiivselt, tänu millele on riskid juhitud ja koguja raha hoitud. Meie investeerimistiim teeb otsuseid põhjaliku analüüsi tulemusena ja majandusolukorrast lähtudes.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-oidermaa.png","name":"Kristo Oidermaa","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Kui portfell on rahapaigutuse poolest mitmekesine, siis on võimalik tulla ka kriisidest välja väga väheste kadudega. Pensionifond L on olnud juba 12 aastat järjest positiivse tootlusega.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":51616},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":14.72,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":18.39,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.59,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.85,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":30.77,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":9.67,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| ZKB Gold ETF | 4,51% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,94% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,90% |\n| Investindustrial VII L.P. | 2,89% |\n| AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF | 2,63% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 2,59% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,18% |\n| Partners Group Direct Equity 2019 | 1,98% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 1,79% |\n| Agnico Eagle Mines | 1,72% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,90% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,18% |\n| Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III | 1,61% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 891 418 030,88 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 1 600 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0415% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6120%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,24%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,56%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2024.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_L_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: Baltic Horizon Fond ja Coop Pank lunastasid oma võlakirju\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprill oli arenenud turgude jaoks negatiivne kuu. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks langes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 4,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks langes eurodes mõõdetuna 2,4%. Üks vähestest arenenud maadest, mis jäi plusspoolele, oli Suurbritannia, kasvades Briti naeltes mõõdetuna 2,4%.\n\nArengumaade turud liikusid kokkuvõttes külgsuunas ja indeks MSCI EM kasvas kuuga dollarites 0,3%. Eraldi võetuna liikusid negatiivselt Ladina-Ameerika aktsiaturud, aga Hiina, kus on juba ligi aasta aega valitsenud väga negatiivne meeleolu, kallines kuuga dollarites mõõdetuna 6,5%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks kogus kuu jooksul eurodes väärtust juurde ligikaudu 1,4%.\n\nKuu jooksul müüsime portfellidest välja Soome metsatööstusettevõtte UPM-Kymmene. Aprillis olid aktsiapositsioonidest edukaimad vääris- ja energiametallid, mis kallinesid vahemikus 5–8%, samuti Euroopa pangad, mis tõusid ligikaudu 3,7%. Kõige ulatuslikumalt langesid kuu jooksul miinusesse fondi energiapositsioonid, mis odavnesid 6–11%. Näeme tulevikus häid võimalusi toormesektoris, kus valitseb endiselt struktuurne alapakkumine.\n\nAprillis teatas Piletilevi Group, et ostab enamusosaluse kahes Poola piletimüügifirmas. See viib ettevõtte Poola suuruselt teiseks turuosaliseks ja ühtlasi Kesk-Euroopa suurimaks tegijaks. Tegu on Piletilevi Groupi seni kõige suurema investeeringuga, lähiminevikus laiendati tegevust ka Rumeeniasse ja Tšehhi. Piletilevi Group tegutseb lisaks mainitud riikidele veel Baltikumis, vahendades pileteid umbes 320 miljoni euro eest aastas.\n\nCoop Pank lunastas plaanitult viimase osa investeeringust, mille tegid LHV pensionifondid 2017. aastal Coopi allutatud võlakirjadesse. LHV fondid pakkusid tollal algusfaasis olnud pangale otseinvesteeringuna nende võlakirjade vormis kasvukapitali, mida Coop sai vastavalt oma arengule kasutusele võtta. L fond teenis investeeringult 7% intressi aastas.\n\nJärjekordse plaanitud lunastusmakse tegi võlakirjaportfellis ka Baltic Horizon Fund, olles nüüdseks tagastanud peaaegu kolmandiku möödunud aasta mais laenatud summast. Võlakirja intress on euribor + 8%, millele lisanduvad varase lunastamise tasud.\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Kuld ja energiametallid andsid tugeva positiivse panuse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTurud jätkasid märtsis tõusmist, kuigi juba madalamas tempos võrreldes eelmiste kuudega. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 3,1% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks eurodes mõõdetuna 4,3%. Arenevad turud kogusid kuuga väärtust dollarites mõõdetuna 2,2%, kusjuures turu suurima liikme Hiina kasv aeglustus võrreldes eelmise kuuga 0,9%-le. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks langes kuuga ligikaudu 2,5%.\n\nMärtsis suurendasime oma positsioone energeetikasektoris, kus näeme alainvesteerituse tõttu häid võimalusi. Kuu jooksul andsid fondi tootlusse aktsiapositsioonidest suurima panuse kulla- ja energiametallide positsioonid, mis kallinesid vahemikus 6–24%.\n\nNäeme edasivaatavalt endiselt head potentsiaali oma maavaradega seotud investeeringutes, mida toetab sektori struktuurne alapakkumine.\n\nEra- ja riskikapitalitehingute poolelt oli märts rahulikum kuu, mis ei tähendanud aga turutegijatele sellegipoolest puhkust. Riskikapitalifondi Tera Fund II portfellis olev küberturvalisusega tegelev idufirma BotGuard kaasas 12 miljonit eurot A-seeria ringis, mida juhtis MMC Ventures. Varasematest investoritest osalesid nii Tera ja Expeditionsi fond kui ka ingelinvestorid. Investeering annab tõuke BotGuardi tehnoloogia edasiarendamisele, võimaldab värvata meeskonda talente ja liikuda globaalsetele turgudele. Ettevõte on välja töötanud pilvepõhise lahenduse, mis aitab veebisaidi omanikul võidelda pahatahtlike tarkvararobotite ehk bottidega, samal ajal vähendades omaniku halduskulusid, ning kaitsta oma taristut.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: aktsiaturgudel jätkus tugev tõus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVeebruaris püsisid turud tõusulainel. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 5,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 5%. Sama suund oli arenevatel turgudel: indeks MSCI EM kerkis kuuga dollarites 4,6%. Sealset kasvu vedas suuresti Hiina, mis tõusis pärast pikki langusi kuu jooksul dollarites mõõdetuna 8,4%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks lõpetas veebruari väikese langusega: –1,3%.\n\nKuu jooksul aktsiaportfellides suuremaid tehinguid ei tehtud. Kõige rohkem aitasid tootluse teenimisele meie portfellides kaasa Euroopa pankade indeks, mis kallines ligikaudu 3%, ja Rootsi ettevõte Lifco, mille väärtus kasvas ligikaudu 8%. Allapoole vedasid tootlust väärismetallide investeeringud, mis odavnesid vahemikus 4…12%. Näeme jätkuvalt head potentsiaali portfelli maavaradega seotud positsioonides, mida toetab sektori struktuurne alapakkumine.\n\nVeebruaris teatas East Capital Real Estate’i fond, et omandab Tallinna külje all Tänassilmas asuva logistikapargi, kus on üüritavat pinda ligikaudu 40 000 ruutmeetrit. Tehingu maht on 42 miljonit eurot, mis on Eesti logistikahoonete müügituru läbi aegade kõige kõrgema väärtusega tehing. Kompleksis on kümme üürnikku, kelle hulka kuuluvad DSV Estonia AS ja Humana Sorteerimiskeskus OÜ. Logistikapark on fondi kümnes ja ühtlasi viimane varaobjekt.\n\nBaltic Horizon Fund teatas suuremahulise ja pikaajalise laenulepingu sõlmimisest Leedus. Tehing tähendab, et ettevõte on kindlustanud suure osa vahenditest, millega maksta tagasi 2023. aasta mais väljastatud võlakirjadega võetud kohustus. Ettevõte maksis esimese osa võlakirjadest meile tagasi juba mullu ja nüüd kaasatud raha viib ettevõtte märkimisväärselt lähemale järgmise osa tagasi maksmisele. Fond on teeninud võlakirjadelt intressi väärtuses euribor + 8%, millele lisanduvad varasema lunastuse preemiamaksed.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keerulises keskkonnas tasub hajutada riske**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n","text":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n\n**Euroopas alanevad intressimäärad tõenäoliselt varem kui USA-s**\n\nEuroala hinnakasv aeglustus aastataguse ajaga võrreldes märtsi lõpuks 2,4%-ni. Veebruari lõpus oli see näitaja 2,6%. Euroala inflatsioonitempo on ikka veel veidi kiirem kui Euroopa Keskpangas eesmärgiks seatud 2%, kuid mitte enam palju kiirem ning trend on õiges suunas. Samas on euroala lühiajalised intressimäärad 4% juures ning Saksamaa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus oli märtsi lõpus 2,5%.\n\nSeega Euroopa Keskpanga karm rahapoliitika on toonud oodatud tulemuse. Nüüd on õhus küsimus, kuidas kalibreerida järgnevatel kuudel rahapoliitikat nii, et see ei hakkaks pidurdama majanduskasvu rohkem, kui on vajalik inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks.\n\nEuroopa Keskpanga juhid on andnud mõista ja turud ootavad, et esimest korda üle pika aja võib keskpank langetada intressimäärasid juba juunikuus. Loomulikult tehakse seda ainult juhul, kui majandusstatistika sellist otsust toetab.\n\nUSA keskpank on aga palju keerulisema probleemi ees, kuna USA majanduskasv on korralik ja tööjõuturg väga tugev. See tähendab, et töötajaid on raske leida ning hinnakasv on viimastel kuudel hoopis kiirenenud. Sellises majanduskeskkonnas on raske argumenteerida, miks peaks intressimäärasid lähiajal alandama.\n\nKa aktsiaturud on kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja seda põhjusel, et investorid on oodanud dollari intressimäärade kiiret langust. Needsamad investorite ootused teevad aga paradoksaalsel kombel USA keskpanga töö raskemaks, kuna just liigne optimism on see, mis on aidanud inflatsioonileeki uuesti suuremaks puhuda.\n\nLisaks rahapoliitikale ja intressimääradele on siiski ka muid tegureid, mis mõjutavad hindade kasvu. Üleilmne geopoliitiline olukord on muutunud kuust kuusse keerulisemaks. Maailm on jagunemas kahte leeri, mis viib järkjärguliste, kuid oluliste muutusteni globaalsetes tarneahelates. Nii riigid kui ka ettevõtted mõtlevad järjest rohkem toorainete tarnekindlusele tulevikus ja sellele, milliseid samme tuleb selle tagamiseks astuda.\n\nKui aktsiaturge natuke segmenteerida, siis jääb silma, et märtsikuus ei olnud tehnoloogiasektor enam turgude suurim tõusja - USA tehnoloogiasektorit kajastava NASDAQ-i indeksi tõus jäi laiapõhjalisemale aktsiaturule alla. Läinud kuul kallinesid tunduvalt maavarade hinnad ja toorainesektori aktsiad olid ühed suurimad võitjad. Samuti on kulla hind lõpuks tõusule pööranud, saavutades märtsis järjest kõigi aegade kõrgeimaid tippe.\n\n**Igal varaklassil on portfellis oma eesmärk**\n\nNii majandus- kui ka geopoliitiline keskkond on praegusel ajal kõikjal maailmas küllaltki keeruline. Mitu varasemat trendi ja tõekspidamist on muutumas. Sellises keerulises keskkonnas on mõistlik mõelda sellele, kuidas riskid oleksid piisavalt hajutatud ja portfellis oleks varasid, mis toimiksid vastukaaluna juhul, kui aktsiaturud peaksid langema.\n\nLHV pensionifondide varad on hajutatud mitme selgelt erineva varaklassi vahel. LHV pensionifondide portfelli kuulub rahvusvaheliste ettevõtete aktsiaid ja võlakirju, kohalikku kinnisvara, metsa ja maavarasid ning ka väärismetalle ja neid kaevandavate ettevõtete aktsiaid.\n\nMe ei panusta ainult intressimäärade langusele ja selle ootuses aktsiaturgude tõusule, vaid oleme valmis ka selleks, kui inflatsioonitempo peaks taas kiirenema või majanduskeskkond märkimisväärselt halvenema.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":25.89,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Aktiivne III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/aktiivne","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","strategyCampaign":"### **Suurema aktsiaosakaaluga XL**\n- XL on LHV kõige äkilisem aktiivselt juhitud pensionifond. See tähendab, et XL investeerib aktsiaturgudele rohkem kui ükski teine LHV aktiivne fond.\n- Kuigi XL tohib paigutada aktsiaturgudele kõik oma varad, eelistame hajutada fondi investeeringuid mitme varaklassi – kinnisvara, erakapitalifondide ja börsiväliste võlakirjade – vahel. \n- XL on juhitud aktiivselt, tänu millele on riskid juhitud ja koguja raha hoitud. Meie investeerimistiim teeb otsuseid põhjaliku analüüsi tulemusena ja majandusolukorrast lähtudes. \n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-oidermaa.png","name":"Kristo Oidermaa","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Fondi XL aktsiaportfelli kokkupanemisele oleme lähenenud temaatiliselt ja valinud välja sektorid, mis on alati pakkunud kiire inflatsiooni ajal head tootlust.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":25562},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":28.82,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":20.71,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.86,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.13,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":18.81,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.67,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Treasury Bill 1% 15/08/2024 | 5,55% |\n| ZKB Gold ETF | 4,04% |\n| France Government 2.25% 25/05/2024 | 3,91% |\n| France Treasury Bill 30/10/2024 | 3,83% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,32% |\n| AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF | 3,29% |\n| Axcel VI | 3,20% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,04% |\n| Investindustrial VII L.P. | 1,97% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 1,91% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,04% |\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 1,58% |\n| Baltic Horizon Fund 08/05/28 | 1,26% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 261 108 840,50 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0427% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6120%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,28%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,22%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2024.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_XL_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: Baltic Horizon Fond jätkas võlakirjade lunastamist\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprill oli arenenud turgude jaoks negatiivne kuu. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks langes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 4,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks langes eurodes mõõdetuna 2,4%. Üks vähestest arenenud maadest, mis jäi plusspoolele, oli Suurbritannia, kasvades Briti naeltes mõõdetuna 2,4%.\n\nArengumaade turud liikusid kokkuvõttes külgsuunas ja indeks MSCI EM kasvas kuuga dollarites 0,3%. Eraldi võetuna liikusid negatiivselt Ladina-Ameerika aktsiaturud, aga Hiina, kus on juba ligi aasta aega valitsenud väga negatiivne meeleolu, kallines kuuga dollarites mõõdetuna 6,5%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks kogus kuu jooksul eurodes väärtust juurde ligikaudu 1,4%.\n\nKuu jooksul müüsime portfellidest välja Soome metsatööstusettevõtte UPM-Kymmene. Aprillis olid aktsiapositsioonidest edukaimad vääris- ja energiametallid, mis kallinesid vahemikus 5–8%, samuti Euroopa pangad, mis tõusid ligikaudu 3,7%. Kõige ulatuslikumalt langesid kuu jooksul miinusesse fondi energiapositsioonid, mis odavnesid 6–11%. Näeme tulevikus häid võimalusi toormesektoris, kus valitseb endiselt struktuurne alapakkumine.\n\nAprillis teatas Piletilevi Group, et ostab enamusosaluse kahes Poola piletimüügifirmas. See viib ettevõtte Poola suuruselt teiseks turuosaliseks ja ühtlasi Kesk-Euroopa suurimaks tegijaks. Tegu on Piletilevi Groupi seni kõige suurema investeeringuga, lähiminevikus laiendati tegevust ka Rumeeniasse ja Tšehhi. Piletilevi Group tegutseb lisaks mainitud riikidele veel Baltikumis, vahendades pileteid umbes 320 miljoni euro eest aastas.\n\nBaltic Horizon Fond maksis plaanitult tagasi järjekordse osa oma võlakirjadest. Eelmise aasta mais 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud väärtpaberitest on ettevõte nüüdseks lunastanud juba peaaegu kolmandiku. Järgmine ja praegu viimane plaanitud ennetähtaegne lunastusmakse on kavas hiljemalt juulis. Selle järel väheneks algne 42 miljoni euro suurune emissioon juba 22 miljoni euro tasemele. Võlakirja intress on euribor + 8%, millele lisanduvad varase lunastamise tasud.\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Kuld ja energiametallid andsid tugeva positiivse panuse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTurud jätkasid märtsis tõusmist, kuigi juba madalamas tempos võrreldes eelmiste kuudega. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 3,1% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks eurodes mõõdetuna 4,3%. Arenevad turud kogusid kuuga väärtust dollarites mõõdetuna 2,2%, kusjuures turu suurima liikme Hiina kasv aeglustus võrreldes eelmise kuuga 0,9%-le. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks langes kuuga ligikaudu 2,5%.\n\nMärtsis suurendasime oma positsioone energeetikasektoris, kus näeme alainvesteerituse tõttu häid võimalusi. Kuu jooksul andsid fondi tootlusse aktsiapositsioonidest suurima panuse kulla- ja energiametallide positsioonid, mis kallinesid vahemikus 6–24%.\n\nNäeme edasivaatavalt endiselt head potentsiaali oma maavaradega seotud investeeringutes, mida toetab sektori struktuurne alapakkumine.\n\nEra- ja riskikapitalitehingute poolelt oli märts rahulikum kuu, mis ei tähendanud aga turutegijatele sellegipoolest puhkust. Riskikapitalifondi Tera Fund II portfellis olev küberturvalisusega tegelev idufirma BotGuard kaasas 12 miljonit eurot A-seeria ringis, mida juhtis MMC Ventures. Varasematest investoritest osalesid nii Tera ja Expeditionsi fond kui ka ingelinvestorid. Investeering annab tõuke BotGuardi tehnoloogia edasiarendamisele, võimaldab värvata meeskonda talente ja liikuda globaalsetele turgudele. Ettevõte on välja töötanud pilvepõhise lahenduse, mis aitab veebisaidi omanikul võidelda pahatahtlike tarkvararobotite ehk bottidega, samal ajal vähendades omaniku halduskulusid, ning kaitsta oma taristut.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: aktsiaturgudel jätkus tugev tõus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVeebruaris püsisid turud tõusulainel. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 5,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 5%. Sama suund oli arenevatel turgudel: indeks MSCI EM kerkis kuuga dollarites 4,6%. Sealset kasvu vedas suuresti Hiina, mis tõusis pärast pikki langusi kuu jooksul dollarites mõõdetuna 8,4%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks lõpetas veebruari väikese langusega: –1,3%.\n\nKuu jooksul aktsiaportfellides suuremaid tehinguid ei tehtud. Kõige rohkem aitasid tootluse teenimisele meie portfellides kaasa Euroopa pankade indeks, mis kallines ligikaudu 3%, ja Rootsi ettevõte Lifco, mille väärtus kasvas ligikaudu 8%. Allapoole vedasid tootlust väärismetallide investeeringud, mis odavnesid vahemikus 4…12%. Näeme jätkuvalt head potentsiaali portfelli maavaradega seotud positsioonides, mida toetab sektori struktuurne alapakkumine.\n\nVeebruaris teatas East Capital Real Estate’i fond, et omandab Tallinna külje all Tänassilmas asuva logistikapargi, kus on üüritavat pinda ligikaudu 40 000 ruutmeetrit. Tehingu maht on 42 miljonit eurot, mis on Eesti logistikahoonete müügituru läbi aegade kõige kõrgema väärtusega tehing. Kompleksis on kümme üürnikku, kelle hulka kuuluvad DSV Estonia AS ja Humana Sorteerimiskeskus OÜ. Logistikapark on fondi kümnes ja ühtlasi viimane varaobjekt.\n\nBaltic Horizon Fund teatas suuremahulise ja pikaajalise laenulepingu sõlmimisest Leedus. Tehing tähendab, et ettevõte on kindlustanud suure osa vahenditest, millega maksta tagasi 2023. aasta mais väljastatud võlakirjadega võetud kohustus. Ettevõte maksis esimese osa võlakirjadest meile tagasi juba mullu ja nüüd kaasatud raha viib ettevõtte märkimisväärselt lähemale järgmise osa tagasi maksmisele. Fond on teeninud võlakirjadelt intressi väärtuses euribor + 8%, millele lisanduvad varasema lunastuse preemiamaksed.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keerulises keskkonnas tasub hajutada riske**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n","text":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n\n**Euroopas alanevad intressimäärad tõenäoliselt varem kui USA-s**\n\nEuroala hinnakasv aeglustus aastataguse ajaga võrreldes märtsi lõpuks 2,4%-ni. Veebruari lõpus oli see näitaja 2,6%. Euroala inflatsioonitempo on ikka veel veidi kiirem kui Euroopa Keskpangas eesmärgiks seatud 2%, kuid mitte enam palju kiirem ning trend on õiges suunas. Samas on euroala lühiajalised intressimäärad 4% juures ning Saksamaa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus oli märtsi lõpus 2,5%.\n\nSeega Euroopa Keskpanga karm rahapoliitika on toonud oodatud tulemuse. Nüüd on õhus küsimus, kuidas kalibreerida järgnevatel kuudel rahapoliitikat nii, et see ei hakkaks pidurdama majanduskasvu rohkem, kui on vajalik inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks.\n\nEuroopa Keskpanga juhid on andnud mõista ja turud ootavad, et esimest korda üle pika aja võib keskpank langetada intressimäärasid juba juunikuus. Loomulikult tehakse seda ainult juhul, kui majandusstatistika sellist otsust toetab.\n\nUSA keskpank on aga palju keerulisema probleemi ees, kuna USA majanduskasv on korralik ja tööjõuturg väga tugev. See tähendab, et töötajaid on raske leida ning hinnakasv on viimastel kuudel hoopis kiirenenud. Sellises majanduskeskkonnas on raske argumenteerida, miks peaks intressimäärasid lähiajal alandama.\n\nKa aktsiaturud on kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja seda põhjusel, et investorid on oodanud dollari intressimäärade kiiret langust. Needsamad investorite ootused teevad aga paradoksaalsel kombel USA keskpanga töö raskemaks, kuna just liigne optimism on see, mis on aidanud inflatsioonileeki uuesti suuremaks puhuda.\n\nLisaks rahapoliitikale ja intressimääradele on siiski ka muid tegureid, mis mõjutavad hindade kasvu. Üleilmne geopoliitiline olukord on muutunud kuust kuusse keerulisemaks. Maailm on jagunemas kahte leeri, mis viib järkjärguliste, kuid oluliste muutusteni globaalsetes tarneahelates. Nii riigid kui ka ettevõtted mõtlevad järjest rohkem toorainete tarnekindlusele tulevikus ja sellele, milliseid samme tuleb selle tagamiseks astuda.\n\nKui aktsiaturge natuke segmenteerida, siis jääb silma, et märtsikuus ei olnud tehnoloogiasektor enam turgude suurim tõusja - USA tehnoloogiasektorit kajastava NASDAQ-i indeksi tõus jäi laiapõhjalisemale aktsiaturule alla. Läinud kuul kallinesid tunduvalt maavarade hinnad ja toorainesektori aktsiad olid ühed suurimad võitjad. Samuti on kulla hind lõpuks tõusule pööranud, saavutades märtsis järjest kõigi aegade kõrgeimaid tippe.\n\n**Igal varaklassil on portfellis oma eesmärk**\n\nNii majandus- kui ka geopoliitiline keskkond on praegusel ajal kõikjal maailmas küllaltki keeruline. Mitu varasemat trendi ja tõekspidamist on muutumas. Sellises keerulises keskkonnas on mõistlik mõelda sellele, kuidas riskid oleksid piisavalt hajutatud ja portfellis oleks varasid, mis toimiksid vastukaaluna juhul, kui aktsiaturud peaksid langema.\n\nLHV pensionifondide varad on hajutatud mitme selgelt erineva varaklassi vahel. LHV pensionifondide portfelli kuulub rahvusvaheliste ettevõtete aktsiaid ja võlakirju, kohalikku kinnisvara, metsa ja maavarasid ning ka väärismetalle ja neid kaevandavate ettevõtete aktsiaid.\n\nMe ei panusta ainult intressimäärade langusele ja selle ootuses aktsiaturgude tõusule, vaid oleme valmis ka selleks, kui inflatsioonitempo peaks taas kiirenema või majanduskeskkond märkimisväärselt halvenema.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":18.37,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Aktiivne III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/aktiivne","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kahe turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets) ja arenevad turud (emerging markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","strategyCampaign":"### **Madalate haldustasudega indeksifond**\n- Usume, et järgmine kasv tuleb just arenevatelt turgudelt ning seepärast oleme suunanud 38% fondi investeeringutest Hiinasse, Taiwani, Indiasse, Lõuna-Koreasse, Brasiiliasse ja teistesse arenevate turgude riikidesse\n- Fondi riskid on targalt hajutatud: investeeringud on jaotatud rohkemate riikide vahel ja need ei sõltu nii suuresti USA börsi käekäigust.\n- LHV indeksifondi tasu on Eesti pensionifondide seas soodsuselt teine. Jooksvate tasude määr on aastas 0,32%. Isegi Tuleva on kallim. \n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-kukemelk.png","name":"Joel Kukemelk","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Ka indeksifondil võib olla hajutatud strateegia: investeeringud on jaotatud riikide majanduse suuruse ehk SKP, mitte börsi suuruse ehk turukapitalisatsiooni järgi, mis tooks kaasa USA börsi suure osakaalu.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":23002},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.41,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.59,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC | 27,49% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 27,42% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 25,25% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 8,11% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 5,24% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 4,91% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 124 689 510,20 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 500 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0451% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2000%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,32%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2023.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt_2024.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_Indeks_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Arenevad aktsiaturud on odavad, arenenud turud kallid\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2024\\. aasta algas indeksiinvestoritele suurepäraselt. Aktsiatesse investeerivad Eesti pensioni indeksifondid näitasid 1. kvartalis tootlust +7,2% kuni +11,1%. Võrreldes konkureerivate indeksifondidega kordades rohkem odavamatele arenevatele turgudele raha investeerivate LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli aasta esimeses kvartalis +8,7%. LHV indeksifondide portfellid kauplevad täna 16,3 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,6 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,3% dividendimäära.\n\nNumbrid ei valeta – võrreldes viimase 10 aasta keskmiste kordajatega on portfelli valuatsiooni kordajad veidi kallimad. Kuid „kallidus“ ei ole turgudel ühtlaselt jaotunud. Kui arenevad aktsiaturud kauplevad täpselt oma ajalooliste keskmiste juures, siis arenenud riikide turud on oma ajaloolisest keskmisest selgelt kallimad ja vahe keskmistega kärises esimese kvartali aktsiaralli järel veelgi suuremaks.\n\n**Rekordilised erinevused hinnatasemetes**\n\nEttevaatava hinna-ja-kasumi suhtarvu ehk P/E järgi on arenevad turud juba 36% ja jooksva hinna-ja-raamatupidamisväärtuse suhtarvu ehk P/B järgi 52% odavamad kui arenenud turud. Bloombergi portaal märkis oma [kvartali lõpuloos](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-31/billions-flood-active-etfs-in-hunt-for-cheap-developing-stocks?srnd=homepage-europe&sref=BUuGX0sD), et MSCI Arenevate turgude indeksi hinnataset USA S&P500 indeksiga võrreldes on arenevate riikide börside odavus jõudmas rekordilise tasemeni ja paistab täna juba kaugelt silma. Seejuures on arenevate turgude kategooria suurimast riigist Hiinast tulnud viimasel ajal just [infokilde sealse majanduse](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-31/china-s-industrial-upswing-is-latest-sign-of-economic-recovery?srnd=homepage-europe&sref=BUuGX0sD) käekäigu paranemisest.\n\nEesti indeksifondide investoritel on võimalus arenevate turgude liikumisest rohkem osa saada läbi LHV II ja III samba indeksifondide, mis investeerivad neile börsidele 38% fondi rahast – võrdluseks Luminori indeksifondil on see 14%, Tuleva ja SEB indeksifondil 10–11% ning Swedbanki indeksifondil 0%. Kuidas eri indeksitel viimastel aastatel läinud on ja mida see indeksiinvestorite jaoks tulevikus tähendada võib, saab lugeda mu märtsikuisest loos [„Indeksifondidel on läinud liiga hästi“](https://news.fp.lhv.ee/uudised/indeksifondidel-on-laeinud-liiga-haesti).\n\n**Üle 5000 eri investeeringu**\n\nLHV indeksifondid on traditsiooniliste valuatsiooni mõõdikute poolest täna sisult odavaimad ning suurima hajutatusega Eesti pensioni indeksifondid. Kokku on LHV indeksifondidel osalus üle 5000 erinevas ettevõttes üle maailma ning suurimate positsioonide hulka mahub USA tehnoloogiasektori kõrval nimesid ka mujalt maailmast.\n\n10 suurima osakaaluga ettevõtet on 2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga: Taiwan Semiconductor 3,1%, Microsoft 2,9%, Apple 2,4%, NVIDIA 2,1%, Amazon 1,6%, Alphabet 1,6%, Samsung Electronics 1,4%, Tencent Holdings 1,3%, Meta 1,0% ja Alibaba 0,7%.\n"},{"year":2023,"month":12,"content":"### Detsember 2023: 2023 oli USA tehnoloogiasektori aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nLõppenud aasta oli indeksite aasta – aktsiatesse investeerivad Eesti pensioni indeksifondid kerkisid aastaga +14% kuni +21%. Tõusu suurus sõltus ühelt poolt sellest, milline indeksifond oli rohkem investeeritud USA börsile ja eelkõige USA tehnoloogiasektorisse – USA Nasdaq100 indeks kerkis eurodes aastaga lausa +50%, olles parim aastane tulemus alates aastast 1999 – ning teiselt poolt sellest, kui suur oli arenevate aktsiaturgude, eriti Hiina ja Hongkongi aktsiate osakaal – Hang Seng indeksi möödunud aasta tulemus eurodes mõõdetuna oli –17%, Shanghai indeksil –7%. Eesti pensioni indeksifondidest on kõige suurem sõltuvus USA börsidest Swedbanki indeksifondil, kes on 100% rahast paigutanud arenenud turgudele. Skaala teises otsas on globaalselt kõige hajutatuma portfelliga LHV indeksifond, kus arenenud turgudele on paigutatud 62% ja arenevatele turgudele 38% rahast.\n\nKuigi 2023. aasta oli indeksitele helde, ei tasu ära unustada, et aasta varem aastal 2022 nägime täpselt vastupidist liikumist – viimase 2 aasta koondtulemus on Eesti indeksifondidel olnud kokku vahemikus –3% kuni +3% sõltuvalt siis investeeringute jaotusest eri turgudel.\n\nHiina börs on täna üks odavamaid arenevaid turge ning läbi LHV indeksifondi saab sellest odavusest kõige rohkem osa. LHV indeksifondide portfellid kauplevad 15,4 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,5 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,3% dividendimäära. Võrreldes viimase 10 aasta keskmiste kordajatega on arenenud turgude tänased hinnatasemed veidi kallimad, arenevatel turgudel täpselt keskmiste kordajate juures. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud juba 33% ja P/B järgi 48% odavamad kui arenenud turud.\n\nLHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 2023. aastal vastavalt +14,0% ja +14,1%.\n\n**Indeksite kontsentreeritus on rekordiline**\n\nIndeksite kontsentreeritusest ehk väga suurest sõltuvusest üksikutest ettevõtetest räägitakse üha rohkem. Põhjusega. _Magnificient 7_ koondnime all tuntud seitse USA tehnoloogiasektori ettevõtet – Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Tesla ja Meta – moodustavad USA S&P 500 indeksist tänaseks juba 29%. See on rekordiline number. Võrdluseks – kümme aastat tagasi oli suurima seitsme aktsia osakaal kogu indeksist poole väiksem ehk 14%.\n\nAinuüksi needsamad eelpool mainitud 7 aktsiat moodustavad täna MSCI ACWI (_all-country world index_) indeksist, mis peaks justkui jälgima kogu maailma aktsiaturgude liikumist, tänaseks juba 17%. Ehk nende seitsme aktsia osakaal selles indeksis on suurem, kui kogu Jaapani, Prantsusmaa, Hiina ja Suurbritannia aktsiate osakaal kokku selles indeksis. Paneb mõtlema, eks ole.\n\nSelleks, et vähendada oma indeksifondi sõltuvust niivõrd väheste üksikaktsiate liikumise riskist, tasub valida võimalikult suure hajutatusega indeksifond – Eesti turul ongi selleks LHV indeksifond.\n\n**5100 nimest koosnev portfell**\n\nLHV indeksifondidel on osalus kokku 5100 erinevas ettevõttes üle maailma. Kui _Magnificient 7_ aktsiad moodustavad 17% kogu MSCI ACWI indeksist ja 29% S&P 500 indeksist, siis ka LHV indeksifondis on nende osakaal suur, kuid siiski talutavam number – kokku ca 11,5%.\n\nLHV indeksifondi 10 suurima osakaaluga ettevõtet on 2023 lõpu seisuga: Apple 3,0%, Microsoft 2,8%, Taiwan Semiconductor 2,5%, Alphabet 1,6%, Samsung Electronics 1,5%, Amazon 1,4%, Tencent Holdings 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 0,8% ja Meta 0,8%.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Indeksifondid seisid 3. kvartalis paigal\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta kahele esimesele tugevale kvartalile järgnes aktsiaturgudel paigalseisu kvartal. Tehisintellekti arengu eufooria on vaikselt taltunud ning järjest suuremat tähelepanu püüavad uutesse kõrgustesse kerkinud intressimäärad, mis viimase aastakümne jooksul kasvanud võlakoormate tõttu tekitavad üha suuremaid väljakutseid nii riikidele, ettevõtetele kui tarbijatele. Lisaks on mured Hiina majanduse aeglase kasvutempo pärast indeksite aasta esimese poole rallile praegu pidurit tõmmanud. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 3. kvartalis vastavalt -0,1% ja +0,1%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,5 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,3 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära. Börside hinnatasemed on täna võrreldavad viimase 10 aasta keskmiste kordajatega.\n\n**Mudelportfelli uuendamine suurendas arenevate turgude osakaalu**\n\nKord aastas uuendame indeksifondide mudelportfelli, et meie fondide vara oleks jaotatud arenenud ja arenevate turgude vahel jälgides riikide majanduste ehk SKPde ligikaudseid suurusi ja et raha ei oleks investeeritud pelgalt börside suuruste järgi. See lähenemine tähendab, et LHV indeksifondid investeerivad võrreldes teiste Eesti pensioniturul olevate indeksifondidega oma pensionivarast kuni kolm korda rohkem arenevatele turgudele. Septembris avaldatud uue mudelportfelli järgi kasvas LHV Pensionifond Indeksis arenevate turgude osakaal 37,8% pealt 38,3% peale ning arenenud turgude osakaal langes 62,2% pealt 61,7% peale.\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 16,2 korda ja arenevad turud 11,6 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,8 ja 1,5 korda. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud jätkuvalt ca 30% ja P/B järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud.\n\n**Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud**\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga on LHV Pensionifondil Indeks läbi börsil kaubeldavate fondide tehtud investeeringute kokku osalus 5151 erinevas ettevõttes üle maailma. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on kõik tehnoloogiasektorist: Apple 3,0%, Microsoft 2,6%, Taiwan Semiconductor 2,3%, Alphabet 1,7%, Tencent Holdings 1,5%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 1,0% ja Tesla 0,8%.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Indeks III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/indeks","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":1632},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":96.31,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.75,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 24,41% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 24,18% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,04% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 23,68% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,27%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,38%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":30656},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.89,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund | 29,28% |\n| BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index | 29,23% |\n| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 22,27% |\n| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund | 10,04% |\n| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | 7,54% |\n| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | 0,78% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,27%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,35%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB pensionifond 55+","id":"seb55","code":"seb55","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":39517},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":12.46,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.26,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":66.76,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.75,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.05,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":3.02,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.73,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SEB Global Exposure Fund | 23,11% |\n| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 21,82% |\n| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 7,07% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 4,12% |\n| SEB Europe Exposure Fund IC | 3,93% |\n| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF | 3,05% |\n| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034 | 2,40% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 2,00% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 1,93% |\n| SG Capital Partners Fund 1, KS | 1,77% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 2,00% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 1,93% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,74% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,96%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":11.65,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB pensionifond 60+","id":"seb60","code":"seb60","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":2600},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":26.95,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.94,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":36.98,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.01,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.63,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":17.49,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.01,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 11,88% |\n| SEB Global Exposure Fund | 11,50% |\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 9,34% |\n| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 7,55% |\n| SEB Hybrid Capital-R EUR | 5,15% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 4,80% |\n| PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund | 3,83% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 2,65% |\n| Siauliu Bankas FRN 07.10.2025 | 2,32% |\n| Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034 | 2,32% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 9,34% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 2,65% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 2,25% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,03%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":22.8,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB pensionifond 65+","id":"seb65","code":"seb65","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":5712},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":46.64,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.12,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":42.66,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.59,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 12,74% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR | 10,93% |\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 9,03% |\n| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031 | 5,44% |\n| Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund | 5,39% |\n| Bundesrepub. Deutschland 1.5% 15.05.2024 | 5,32% |\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 5,07% |\n| PIMCO GIS Euro Credit Fund | 4,60% |\n| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 4,50% |\n| SEB Hybrid Capital-R EUR | 4,50% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 9,03% |\n| LHV GROUP FRN 09.09.2025 | 2,15% |\n| LHV Group AS FRN 03.10.2027 | 1,35% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,56%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":16.04,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB pensionifond 18+","id":"seb18","code":"seb18","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":23299},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":7.24,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.63,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":82.17,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.11,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.97,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.91,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.02,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 28,95% |\n| SEB Global Exposure Fund | 22,82% |\n| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 7,16% |\n| SEB Europe Exposure Fund IC | 3,38% |\n| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF | 3,03% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,87% |\n| Neuberger Berman Investment Funds PLC-Neuberger Berman Global Sustainable Equity | 2,04% |\n| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 1,78% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,78% |\n| Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | 1,68% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,35% |\n| Tallinna Sadam AS | 0,98% |\n| Enefit Green AS | 0,87% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,92%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":9.04,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank pensionifond indeks 1990–99 sündinutele","id":"swed_90-99","code":"swed_90-99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 90-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":57877},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":99.57,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.42,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Microsoft | 4,40% |\n| Apple | 4,13% |\n| Nvidia | 3,44% |\n| Amazon.com | 2,65% |\n| Alphabet A | 1,75% |\n| Meta Platforms | 1,57% |\n| Alphabet C | 1,17% |\n| Berkshire Hathaway B | 1,08% |\n| Eli Lilly | 1,06% |\n| Broadcom | 0,97% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank pensionifond 1980–89 sündinutele","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 80-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutub. Nooremana võid võtta rohkem riske ja investeerida aktsiatesse. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":56082},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.88,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":71.33,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":13.95,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.03,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.13,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.03,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Globalfond A | 4,34% |\n| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 3,49% |\n| Microsoft | 3,12% |\n| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 2,92% |\n| Apple | 2,90% |\n| Nvidia | 2,57% |\n| Access Edge Japan A | 2,37% |\n| Amazon.com | 1,48% |\n| Meta Platforms | 1,29% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 1,24% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II AS | 1,24% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 0,97% |\n| LHV Group 9.500% Perpetual | 0,65% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,77%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":9.07,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank pensionifond 1970–79 sündinutele","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 70-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutuvad. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":67486},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":4.06,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":68.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.79,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.72,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.07,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.64,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Globalfond A | 4,35% |\n| Microsoft | 3,01% |\n| Apple | 2,80% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,77% |\n| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 2,60% |\n| Nvidia | 2,47% |\n| Access Edge Japan A | 2,29% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,04% |\n| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 1,85% |\n| Amazon.com | 1,43% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 2,77% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,04% |\n| Lumi Retal Property Fund | 1,03% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,79%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":12.89,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank pensionifond 1960–69 sündinutele","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 60-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase muutuvad ajas automaatselt. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":23284},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":46.24,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":19.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.33,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.75,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.53,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":11.44,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.61,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 5,76% |\n| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 5,68% |\n| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 4,73% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,69% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,16% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,66% |\n| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 1,56% |\n| Ignitis 2.000% 300521 | 1,25% |\n| Luminor Bank VAR 270608 | 1,24% |\n| Luminor Bank VAR 260923 | 1,20% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,69% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,16% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,66% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,77%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2023. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":17.97,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond Konservatiivne","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu pensioniiga on kohe lähenemas;\n- soovid juba kogutud raha säilitada;\n- otsid madala riskitasemega fondi.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest vähemalt 80% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Ülejäänu investeeritakse aktsiatesse, kinnisvarasse ja muudesse lubatud varadesse. Fondiosaku hind lühema aja jooksul oluliselt ei kõigu. See ei ole elutsüklifond. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult. \n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":5566},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":85.25,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":12.43,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,45% |\n| Luminor Bank VAR 270608 | 2,96% |\n| Italy Government 5.000% 250301 | 2,66% |\n| Altum 1.300% 250307 | 2,56% |\n| France Government 0.500% 260525 | 2,48% |\n| French Republic Government 0.000% 260225 | 2,46% |\n| French Government 2.500% 260924 | 2,35% |\n| Italy Government 4.500% 260301 | 2,14% |\n| Germany Government 0.500% 250215 | 2,04% |\n| Netherlands Government 0.250% 250715 | 2,02% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,45% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 2,96% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,82% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,47%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":22.72,"fundManager":"Swedbank"},"SIK75":{"heading":"SEB pensionifond indeks","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":30980},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.79,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.2,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 28,52% |\n| SEB Global Exposure Fund | 28,34% |\n| L&G US Equity UCITS ETF | 17,76% |\n| SEB Europe Exposure Fund IC | 11,81% |\n| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 8,50% |\n| L&G Japan Equity UCITS ETF | 4,86% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor 61-65 pensionifond","id":"lumi61-65","code":"lumi61-65","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2871},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":24.31,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.79,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":63.34,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.54,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade | 20,49% |\n| iShares EUR Corporate Bond ESG | 18,58% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 17,70% |\n| Latvia 3.875 25/03/2027 | 4,93% |\n| iShares eb.rexx Government | 3,75% |\n| Estonian Eurobond 0,125 | 3,69% |\n| EPSO-G 3.117% | 3,05% |\n| Siauliu bankas 1.047 | 2,51% |\n| LATVEN 2.42 05/05/27 | 2,17% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 2,01% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 | 3,69% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,87%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":3.69,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor 56+ pensionifond","id":"lumi56","code":"lumi56","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":1070},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":14.65,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":22.23,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.76,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.41,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":49.17,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":9.77,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade | 14,02% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 9,91% |\n| SPDR Bloomberg Barclays Euro | 5,35% |\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 5,31% |\n| iShares Developed World Index | 5,18% |\n| Debt - Hard Currency Fund EUR I2 | 4,57% |\n| iShares North America Index Fund | 4,38% |\n| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global | 4,30% |\n| iShares EUR Corporate Bond ESG | 3,95% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 3,76% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,76% |\n| KS Livonia Partners Fund II AIF | 0,41% |\n| ESTONIA 3.25 01/17/2034 | 0,27% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,19%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.44,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor 16-50 pensionifond","id":"lumi16-50","code":"lumi16-50","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":11902},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":96.09,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.38,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.55,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.98,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.01,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 22,00% |\n| iShares Developed World Index Fund | 20,35% |\n| iShares Developed World ESG Screened | 20,30% |\n| iShares North America Index Fund | 17,63% |\n| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 4,91% |\n| iShares Emerging Markets Index Fund | 4,90% |\n| iShares Europe Equity Index Fund (LU) | 4,56% |\n| iShares Japan Index Fund (IE) | 1,44% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 1,30% |\n| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global | 0,94% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 1,30% |\n| KS Livonia Partners Fund II AIF | 0,55% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 0,08% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,18%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":1.93,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor 50-56 pensionifond","id":"lumi50-56","code":"lumi50-56","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":10929},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":7.64,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":51.72,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.43,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.66,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":26.32,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.24,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Developed World Index | 11,18% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 11,17% |\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 11,14% |\n| iShares North America Index Fund | 9,75% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 5,58% |\n| iShares Euro Investment Grade | 4,92% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 4,81% |\n| iShares EUR Corporate Bond ESG | 4,74% |\n| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global | 2,76% |\n| iShares Emerging Markets Index | 2,62% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 4,81% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 1,62% |\n| KS Livonia Partners Fund II AIF | 0,66% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,23%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":7.09,"fundManager":"Luminor"},"NIK100":{"heading":"Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik","code":"jatkusuutlik","dataMarker":"NIK100ew","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":222},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.75,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 23,57% |\n| Amundi MSCI World SRI C NZ | 23,48% |\n| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI | 23,36% |\n| BNP Paribas Easy MSCI World SRI | 18,26% |\n| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 10,08% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001806","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,89%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,89%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,34%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Pensionifond Aktiivne III","id":"aktiivne","code":"aktiivne","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondi vara võib lisaks eelnimetatule investeerida ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse, tuletisinstrumentidesse, väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või toore või mille hind sõltub väärismetallist või toormest, ja muusse varasse. Fondi arvel võib ka võtta ja anda laenu. Fondi arvel võib Fondivalitseja võtta laenu kuni 25% fondi vara väärtusest, mis mh võimaldab fondi vara aktsiariskiga instrumentidesse investeerida ka üle 100% fondi vara väärtusest, kuni 125% fondi vara väärtusest.\n","isLhvFund":true,"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,89%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":48.08,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":19.02,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":14.36,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.18,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.18,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.18,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 6,99% |\n| France Government 2.25% 25/05/2024 | 6,82% |\n| German Treasury Bill 16/10/2024 | 6,58% |\n| France Treasury Bill 30/10/2024 | 4,93% |\n| ZKB Gold ETF | 4,07% |\n| AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF | 3,37% |\n| German Treasury Bill 1% 15/08/2024 | 3,34% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,26% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 2,97% |\n| Luminor 7.25% 16/01/2026 | 2,78% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.25% 16/01/2026 | 2,78% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,11% |\n| BIGBANK 7.5% 16/05/2032 | 2,08% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 29 889 093,82 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0.0439%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,89%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,19%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Aktiivne_III_tingimused.pdf) \n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_vabatahtlike_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Aktiivne_III_KIID_022024.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Aktiivne_III_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_Aktiivne_III_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: Baltic Horizon Fond jätkas võlakirjade lunastamist\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprill oli arenenud turgude jaoks negatiivne kuu. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks langes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 4,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks langes eurodes mõõdetuna 2,4%. Üks vähestest arenenud maadest, mis jäi plusspoolele, oli Suurbritannia, kasvades Briti naeltes mõõdetuna 2,4%.\n\nArengumaade turud liikusid kokkuvõttes külgsuunas ja indeks MSCI EM kasvas kuuga dollarites 0,3%. Eraldi võetuna liikusid negatiivselt Ladina-Ameerika aktsiaturud, aga Hiina, kus on juba ligi aasta aega valitsenud väga negatiivne meeleolu, kallines kuuga dollarites mõõdetuna 6,5%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks kogus kuu jooksul eurodes väärtust juurde ligikaudu 1,4%.\n\nKuu jooksul müüsime portfellidest välja Soome metsatööstusettevõtte UPM-Kymmene. Aprillis olid aktsiapositsioonidest edukaimad vääris- ja energiametallid, mis kallinesid vahemikus 5–8%, samuti Euroopa pangad, mis tõusid ligikaudu 3,7%. Kõige ulatuslikumalt langesid kuu jooksul miinusesse fondi energiapositsioonid, mis odavnesid 6–11%. Näeme tulevikus häid võimalusi toormesektoris, kus valitseb endiselt struktuurne alapakkumine.\n\nBaltic Horizon Fond maksis plaanitult tagasi järjekordse osa oma võlakirjadest. Eelmise aasta mais 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud väärtpaberitest on ettevõte nüüdseks lunastanud juba peaaegu kolmandiku. Järgmine ja praegu viimane plaanitud ennetähtaegne lunastusmakse on kavas hiljemalt juulis. Selle järel väheneks algne 42 miljoni euro suurune emissioon juba 22 miljoni euro tasemele. Võlakirja intress on euribor + 8%, millele lisanduvad varase lunastamise tasud.\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Kuld ja energiametallid andsid tugeva positiivse panuse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTurud jätkasid märtsis tõusmist, kuigi juba madalamas tempos võrreldes eelmiste kuudega. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 3,1% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks eurodes mõõdetuna 4,3%. Arenevad turud kogusid kuuga väärtust dollarites mõõdetuna 2,2%, kusjuures turu suurima liikme Hiina kasv aeglustus võrreldes eelmise kuuga 0,9%-le. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks langes kuuga ligikaudu 2,5%.\n\nMärtsis suurendasime oma positsioone energeetikasektoris, kus näeme alainvesteerituse tõttu häid võimalusi. Kuu jooksul andsid fondi tootlusse aktsiapositsioonidest suurima panuse kulla- ja energiametallide positsioonid, mis kallinesid vahemikus 6–24%.\n\nNäeme edasivaatavalt endiselt head potentsiaali oma maavaradega seotud investeeringutes, mida toetab sektori struktuurne alapakkumine.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: aktsiaturgudel jätkus tugev tõus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVeebruaris püsisid turud tõusulainel. Ameerika Ühendriikide S&P 500 indeks kallines kuuga dollarites mõõdetuna 5,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 5%. Sama suund oli arenevatel turgudel: indeks MSCI EM kerkis kuuga dollarites 4,6%. Sealset kasvu vedas suuresti Hiina, mis tõusis pärast pikki langusi kuu jooksul dollarites mõõdetuna 8,4%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks lõpetas veebruari väikese langusega: –1,3%.\n\nKuu jooksul aktsiaportfellides suuremaid tehinguid ei tehtud. Kõige rohkem aitasid tootluse teenimisele meie portfellides kaasa Euroopa pankade indeks, mis kallines ligikaudu 3%, ja Rootsi ettevõte Lifco, mille väärtus kasvas ligikaudu 8%. Allapoole vedasid tootlust väärismetallide investeeringud, mis odavnesid vahemikus 4…12%. Näeme jätkuvalt head potentsiaali portfelli maavaradega seotud positsioonides, mida toetab sektori struktuurne alapakkumine.\n\nVeebruaris teatas East Capital Real Estate’i fond, et omandab Tallinna külje all Tänassilmas asuva logistikapargi, kus on üüritavat pinda ligikaudu 40 000 ruutmeetrit. Tehingu maht on 42 miljonit eurot, mis on Eesti logistikahoonete müügituru läbi aegade kõige kõrgema väärtusega tehing. Kompleksis on kümme üürnikku, kelle hulka kuuluvad DSV Estonia AS ja Humana Sorteerimiskeskus OÜ. Logistikapark on fondi kümnes ja ühtlasi viimane varaobjekt.\n\nBaltic Horizon Fund teatas suuremahulise ja pikaajalise laenulepingu sõlmimisest Leedus. Tehing tähendab, et ettevõte on kindlustanud suure osa vahenditest, millega maksta tagasi 2023. aasta mais väljastatud võlakirjadega võetud kohustus. Ettevõte maksis esimese osa võlakirjadest meile tagasi juba mullu ja nüüd kaasatud raha viib ettevõtte märkimisväärselt lähemale järgmise osa tagasi maksmisele. Fond on teeninud võlakirjadelt intressi väärtuses euribor + 8%, millele lisanduvad varasema lunastuse preemiamaksed.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keerulises keskkonnas tasub hajutada riske**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n","text":"Märtsikuus jätkus aktsiahindade tõus. USA suurettevõtete väärtust kajastav S&P 500 indeks tõusis 3,1% ja Stoxx50, mis järgib Euroopa suurimate ettevõtete väärtust, kerkis 4,3%. Turud ootavad, et nii USA kui ka Euroopa keskpank alandavad tänavu intressimäärasid, küsimus on vaid selles, millal ja kui palju.\n\n**Euroopas alanevad intressimäärad tõenäoliselt varem kui USA-s**\n\nEuroala hinnakasv aeglustus aastataguse ajaga võrreldes märtsi lõpuks 2,4%-ni. Veebruari lõpus oli see näitaja 2,6%. Euroala inflatsioonitempo on ikka veel veidi kiirem kui Euroopa Keskpangas eesmärgiks seatud 2%, kuid mitte enam palju kiirem ning trend on õiges suunas. Samas on euroala lühiajalised intressimäärad 4% juures ning Saksamaa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus oli märtsi lõpus 2,5%.\n\nSeega Euroopa Keskpanga karm rahapoliitika on toonud oodatud tulemuse. Nüüd on õhus küsimus, kuidas kalibreerida järgnevatel kuudel rahapoliitikat nii, et see ei hakkaks pidurdama majanduskasvu rohkem, kui on vajalik inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks.\n\nEuroopa Keskpanga juhid on andnud mõista ja turud ootavad, et esimest korda üle pika aja võib keskpank langetada intressimäärasid juba juunikuus. Loomulikult tehakse seda ainult juhul, kui majandusstatistika sellist otsust toetab.\n\nUSA keskpank on aga palju keerulisema probleemi ees, kuna USA majanduskasv on korralik ja tööjõuturg väga tugev. See tähendab, et töötajaid on raske leida ning hinnakasv on viimastel kuudel hoopis kiirenenud. Sellises majanduskeskkonnas on raske argumenteerida, miks peaks intressimäärasid lähiajal alandama.\n\nKa aktsiaturud on kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja seda põhjusel, et investorid on oodanud dollari intressimäärade kiiret langust. Needsamad investorite ootused teevad aga paradoksaalsel kombel USA keskpanga töö raskemaks, kuna just liigne optimism on see, mis on aidanud inflatsioonileeki uuesti suuremaks puhuda.\n\nLisaks rahapoliitikale ja intressimääradele on siiski ka muid tegureid, mis mõjutavad hindade kasvu. Üleilmne geopoliitiline olukord on muutunud kuust kuusse keerulisemaks. Maailm on jagunemas kahte leeri, mis viib järkjärguliste, kuid oluliste muutusteni globaalsetes tarneahelates. Nii riigid kui ka ettevõtted mõtlevad järjest rohkem toorainete tarnekindlusele tulevikus ja sellele, milliseid samme tuleb selle tagamiseks astuda.\n\nKui aktsiaturge natuke segmenteerida, siis jääb silma, et märtsikuus ei olnud tehnoloogiasektor enam turgude suurim tõusja - USA tehnoloogiasektorit kajastava NASDAQ-i indeksi tõus jäi laiapõhjalisemale aktsiaturule alla. Läinud kuul kallinesid tunduvalt maavarade hinnad ja toorainesektori aktsiad olid ühed suurimad võitjad. Samuti on kulla hind lõpuks tõusule pööranud, saavutades märtsis järjest kõigi aegade kõrgeimaid tippe.\n\n**Igal varaklassil on portfellis oma eesmärk**\n\nNii majandus- kui ka geopoliitiline keskkond on praegusel ajal kõikjal maailmas küllaltki keeruline. Mitu varasemat trendi ja tõekspidamist on muutumas. Sellises keerulises keskkonnas on mõistlik mõelda sellele, kuidas riskid oleksid piisavalt hajutatud ja portfellis oleks varasid, mis toimiksid vastukaaluna juhul, kui aktsiaturud peaksid langema.\n\nLHV pensionifondide varad on hajutatud mitme selgelt erineva varaklassi vahel. LHV pensionifondide portfelli kuulub rahvusvaheliste ettevõtete aktsiaid ja võlakirju, kohalikku kinnisvara, metsa ja maavarasid ning ka väärismetalle ja neid kaevandavate ettevõtete aktsiaid.\n\nMe ei panusta ainult intressimäärade langusele ja selle ootuses aktsiaturgude tõusule, vaid oleme valmis ka selleks, kui inflatsioonitempo peaks taas kiirenema või majanduskeskkond märkimisväärselt halvenema.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Pensionifond Aktiivne III","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":13.1,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks III","id":"indeks","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","isLhvFund":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nAktsiatesse investeerivate fondide investeeringud on jaotatud maailma riikide majanduse ligilähedase suuruse alusel kahe turuliigi vahel: arenenud ja arenevad turgud.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":97.95,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.05,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 27,54% |\n| AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC | 27,18% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 26,70% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 6,74% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 6,05% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 3,74% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 54 045 838,64 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0.0451%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_III_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_vabatahtlike_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_III_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_III_mudelportfell_11_2023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_III_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_Indeks_III_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks III","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Arenevad aktsiaturud on odavad, arenenud turud kallid\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2024\\. aasta algas indeksiinvestoritele suurepäraselt. Aktsiatesse investeerivad Eesti pensioni indeksifondid näitasid 1. kvartalis tootlust +7,2% kuni +11,1%. Võrreldes konkureerivate indeksifondidega kordades rohkem odavamatele arenevatele turgudele raha investeerivate LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli aasta esimeses kvartalis +8,7%. LHV indeksifondide portfellid kauplevad täna 16,3 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,6 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,3% dividendimäära.\n\nNumbrid ei valeta – võrreldes viimase 10 aasta keskmiste kordajatega on portfelli valuatsiooni kordajad veidi kallimad. Kuid „kallidus“ ei ole turgudel ühtlaselt jaotunud. Kui arenevad aktsiaturud kauplevad täpselt oma ajalooliste keskmiste juures, siis arenenud riikide turud on oma ajaloolisest keskmisest selgelt kallimad ja vahe keskmistega kärises esimese kvartali aktsiaralli järel veelgi suuremaks.\n\n**Rekordilised erinevused hinnatasemetes**\n\nEttevaatava hinna-ja-kasumi suhtarvu ehk P/E järgi on arenevad turud juba 36% ja jooksva hinna-ja-raamatupidamisväärtuse suhtarvu ehk P/B järgi 52% odavamad kui arenenud turud. Bloombergi portaal märkis oma [kvartali lõpuloos](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-31/billions-flood-active-etfs-in-hunt-for-cheap-developing-stocks?srnd=homepage-europe&sref=BUuGX0sD), et MSCI Arenevate turgude indeksi hinnataset USA S&P500 indeksiga võrreldes on arenevate riikide börside odavus jõudmas rekordilise tasemeni ja paistab täna juba kaugelt silma. Seejuures on arenevate turgude kategooria suurimast riigist Hiinast tulnud viimasel ajal just [infokilde sealse majanduse](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-31/china-s-industrial-upswing-is-latest-sign-of-economic-recovery?srnd=homepage-europe&sref=BUuGX0sD) käekäigu paranemisest.\n\nEesti indeksifondide investoritel on võimalus arenevate turgude liikumisest rohkem osa saada läbi LHV II ja III samba indeksifondide, mis investeerivad neile börsidele 38% fondi rahast – võrdluseks Luminori indeksifondil on see 14%, Tuleva ja SEB indeksifondil 10–11% ning Swedbanki indeksifondil 0%. Kuidas eri indeksitel viimastel aastatel läinud on ja mida see indeksiinvestorite jaoks tulevikus tähendada võib, saab lugeda mu märtsikuisest loos [„Indeksifondidel on läinud liiga hästi“](https://news.fp.lhv.ee/uudised/indeksifondidel-on-laeinud-liiga-haesti).\n\n**Üle 5000 eri investeeringu**\n\nLHV indeksifondid on traditsiooniliste valuatsiooni mõõdikute poolest täna sisult odavaimad ning suurima hajutatusega Eesti pensioni indeksifondid. Kokku on LHV indeksifondidel osalus üle 5000 erinevas ettevõttes üle maailma ning suurimate positsioonide hulka mahub USA tehnoloogiasektori kõrval nimesid ka mujalt maailmast.\n\n10 suurima osakaaluga ettevõtet on 2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga: Taiwan Semiconductor 3,1%, Microsoft 2,9%, Apple 2,4%, NVIDIA 2,1%, Amazon 1,6%, Alphabet 1,6%, Samsung Electronics 1,4%, Tencent Holdings 1,3%, Meta 1,0% ja Alibaba 0,7%.\n"},{"year":2023,"month":12,"content":"### Detsember 2023: 2023 oli USA tehnoloogiasektori aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nLõppenud aasta oli indeksite aasta – aktsiatesse investeerivad Eesti pensioni indeksifondid kerkisid aastaga +14% kuni +21%. Tõusu suurus sõltus ühelt poolt sellest, milline indeksifond oli rohkem investeeritud USA börsile ja eelkõige USA tehnoloogiasektorisse – USA Nasdaq100 indeks kerkis eurodes aastaga lausa +50%, olles parim aastane tulemus alates aastast 1999 – ning teiselt poolt sellest, kui suur oli arenevate aktsiaturgude, eriti Hiina ja Hongkongi aktsiate osakaal – Hang Seng indeksi möödunud aasta tulemus eurodes mõõdetuna oli –17%, Shanghai indeksil –7%. Eesti pensioni indeksifondidest on kõige suurem sõltuvus USA börsidest Swedbanki indeksifondil, kes on 100% rahast paigutanud arenenud turgudele. Skaala teises otsas on globaalselt kõige hajutatuma portfelliga LHV indeksifond, kus arenenud turgudele on paigutatud 62% ja arenevatele turgudele 38% rahast.\n\nKuigi 2023. aasta oli indeksitele helde, ei tasu ära unustada, et aasta varem aastal 2022 nägime täpselt vastupidist liikumist – viimase 2 aasta koondtulemus on Eesti indeksifondidel olnud kokku vahemikus –3% kuni +3% sõltuvalt siis investeeringute jaotusest eri turgudel.\n\nHiina börs on täna üks odavamaid arenevaid turge ning läbi LHV indeksifondi saab sellest odavusest kõige rohkem osa. LHV indeksifondide portfellid kauplevad 15,4 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,5 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,3% dividendimäära. Võrreldes viimase 10 aasta keskmiste kordajatega on arenenud turgude tänased hinnatasemed veidi kallimad, arenevatel turgudel täpselt keskmiste kordajate juures. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud juba 33% ja P/B järgi 48% odavamad kui arenenud turud.\n\nLHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 2023. aastal vastavalt +14,0% ja +14,1%.\n\n**Indeksite kontsentreeritus on rekordiline**\n\nIndeksite kontsentreeritusest ehk väga suurest sõltuvusest üksikutest ettevõtetest räägitakse üha rohkem. Põhjusega. _Magnificient 7_ koondnime all tuntud seitse USA tehnoloogiasektori ettevõtet – Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Tesla ja Meta – moodustavad USA S&P 500 indeksist tänaseks juba 29%. See on rekordiline number. Võrdluseks – kümme aastat tagasi oli suurima seitsme aktsia osakaal kogu indeksist poole väiksem ehk 14%.\n\nAinuüksi needsamad eelpool mainitud 7 aktsiat moodustavad täna MSCI ACWI (_all-country world index_) indeksist, mis peaks justkui jälgima kogu maailma aktsiaturgude liikumist, tänaseks juba 17%. Ehk nende seitsme aktsia osakaal selles indeksis on suurem, kui kogu Jaapani, Prantsusmaa, Hiina ja Suurbritannia aktsiate osakaal kokku selles indeksis. Paneb mõtlema, eks ole.\n\nSelleks, et vähendada oma indeksifondi sõltuvust niivõrd väheste üksikaktsiate liikumise riskist, tasub valida võimalikult suure hajutatusega indeksifond – Eesti turul ongi selleks LHV indeksifond.\n\n**5100 nimest koosnev portfell**\n\nLHV indeksifondidel on osalus kokku 5100 erinevas ettevõttes üle maailma. Kui _Magnificient 7_ aktsiad moodustavad 17% kogu MSCI ACWI indeksist ja 29% S&P 500 indeksist, siis ka LHV indeksifondis on nende osakaal suur, kuid siiski talutavam number – kokku ca 11,5%.\n\nLHV indeksifondi 10 suurima osakaaluga ettevõtet on 2023 lõpu seisuga: Apple 3,0%, Microsoft 2,8%, Taiwan Semiconductor 2,5%, Alphabet 1,6%, Samsung Electronics 1,5%, Amazon 1,4%, Tencent Holdings 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 0,8% ja Meta 0,8%.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Indeksifondid seisid 3. kvartalis paigal\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta kahele esimesele tugevale kvartalile järgnes aktsiaturgudel paigalseisu kvartal. Tehisintellekti arengu eufooria on vaikselt taltunud ning järjest suuremat tähelepanu püüavad uutesse kõrgustesse kerkinud intressimäärad, mis viimase aastakümne jooksul kasvanud võlakoormate tõttu tekitavad üha suuremaid väljakutseid nii riikidele, ettevõtetele kui tarbijatele. Lisaks on mured Hiina majanduse aeglase kasvutempo pärast indeksite aasta esimese poole rallile praegu pidurit tõmmanud. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 3. kvartalis vastavalt -0,1% ja +0,1%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,5 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,3 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära. Börside hinnatasemed on täna võrreldavad viimase 10 aasta keskmiste kordajatega.\n\n**Mudelportfelli uuendamine suurendas arenevate turgude osakaalu**\n\nKord aastas uuendame indeksifondide mudelportfelli, et meie fondide vara oleks jaotatud arenenud ja arenevate turgude vahel jälgides riikide majanduste ehk SKPde ligikaudseid suurusi ja et raha ei oleks investeeritud pelgalt börside suuruste järgi. See lähenemine tähendab, et LHV indeksifondid investeerivad võrreldes teiste Eesti pensioniturul olevate indeksifondidega oma pensionivarast kuni kolm korda rohkem arenevatele turgudele. Septembris avaldatud uue mudelportfelli järgi kasvas LHV Pensionifond Indeksis arenevate turgude osakaal 37,8% pealt 38,3% peale ning arenenud turgude osakaal langes 62,2% pealt 61,7% peale.\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 16,2 korda ja arenevad turud 11,6 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,8 ja 1,5 korda. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud jätkuvalt ca 30% ja P/B järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud.\n\n**Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud**\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga on LHV Pensionifondil Indeks läbi börsil kaubeldavate fondide tehtud investeeringute kokku osalus 5151 erinevas ettevõttes üle maailma. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on kõik tehnoloogiasektorist: Apple 3,0%, Microsoft 2,6%, Taiwan Semiconductor 2,3%, Alphabet 1,7%, Tencent Holdings 1,5%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 1,0% ja Tesla 0,8%.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB III samba pensionifond 18+","id":"seb-iii-18+","code":"seb-iii-18+","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,18%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB III samba pensionifond 65+","id":"seb-iii-65+","code":"seb-iii-65+","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,85%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,85%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,09%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,99%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,99%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,19%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,95%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,05%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,15%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,23%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,23%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","strategyCampaign":"### **Eesti ainus rohefond**\n- Eesti pensionituru esimene ja sisult siiani ainus rohepöördetrendi investeeriv fond.\n- Pool portfellist on investeeritud jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvatesse või keskkonnateemalistesse fondidesse.\n- Kõik üksikinvesteeringud on keskkonnapõhised, st seotud taastuvenergia, energiatõhususe, veetehnoloogia, reostuse vähendamise, käitlemise, keskkonna toetustegevuste ning vastutustundliku metsa- ja põllumajandusega.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-kukemelk-roheline.png","name":"Joel Kukemelk","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Meil ei ole teist planeeti ega tegelikult ka plaani B: ainukene variant on ehitada tulevik üles jätkusuutliku ja rohelisena, isegi kui alguses tuleb sellesse rohkem panustada. See on fond, mille jaoks pikaajaline rohepöördetrend on tulu, mitte kulu.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":5394},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":1.07,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":28.17,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":50.76,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.73,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.18,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":16.08,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Copper Miners ETF | 12,29% |\n| Invesco Solar ETF | 10,83% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 6,95% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 6,47% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 6,46% |\n| First Trust NASDAQ Clean Edge | 3,95% |\n| iShares Electric Vehicles and Driving Technology U | 3,11% |\n| Ignitis Grupe | 3,01% |\n| Renewi | 2,59% |\n| QCP PE Fund III | 2,18% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,73% |\n| Hepsor | 0,53% |\n| Sopruse157 omanikulaen | 0,46% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 38 217 776,64 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 225 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0451% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,81%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2024.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID_21052024.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_Roheline_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"sustainability","title":"Kestlikkust käsitlev teave","content":[{"type":"markdown","column":"left","content":"- [Jätkusuutlikkuse alane info](/assets/files/pension/Jatkusuutlikkuse_alane_info_LHV_Pensionifond_Roheline.pdf)\n- [Kestlikkuse perioodiline raport](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_ESG_lisa_2023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: Plasti uputus\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMaailmas toodetavast plastist töödeldakse täna ümber kõigest 9%. Rahvusvaheline Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon hindab, et see number ei kasva oluliselt ka mitme aastakümne jooksul – aastaks 2060 prognoositakse selle tõusu vaid 17%ni.\n\nKeskmiselt toodetakse maailmas üle 1 miljoni tonni plastist jäätmeid päevas, millest iga päev lõpetab ca [2000 veoauto täit plasti](https://edition.cnn.com/webview/interactive/2024/04/climate/plastic-pollution-ocean-cnnphotos/) ookeanis, järvedes ja jõgedes, ülejäänu prügimägedel. See on massiivsel skaalal ajas liitintressi kombel akumuleeruv probleem, mille ulatust näevad juba täna hoovuste randumise sihtkohad, näiteks Indoneesia. Maailm vajab rohkem taaskäitlust ning prügi ümbertöötlejaid ootab järgmistel aastakümnetel ja -sadadel ees suur tööpõld.\n\nLisaks plastprügi kuhjumise ja vähese ümbertöötlemise probleemile on tänaseks lõpuni teadmata ka meid kõikjal ümbritseva nanoplasti mõju inimeste ja loomade pikaajalisele tervisele. Näiteks hiljutine [teadusuuring](https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300582121) paljastas, et 1-liitrises veepudelis leidub kuni 240 000 tillukest nanoplasti tükki, mis on palju suurem arv, kui seni arvati.\n\n**Aprilli tulemus –1,0%**\n\nAprill tähistas 1. kvartali tulemuste hooaja algust. MSCI World indeks langes euros mõõdetuna kuuga –2,8%, Solactive taastuvenergia indeks langes –4,7% ja päikeseenergia indeks –7,1%. LHV rohefondide aprillikuu tootlus oli II samba fondil –1,0% ja III samba fondil –0,9%. Taastuvenergia nimede nõrkust kompenseeris hästi elektrifitseerimises hädavajaliku vase ligi 12%line hinnatõus ja meie vasetootjatega seotud positsioonide väärtuse 7%line kasv.\n\nAprillis väljusime täielikult kahest investeeringust ja lisasime portfelli ühe uue ettevõtte. Müüsime maha Portugali taastuvenergia suurettevõtte EDP Renovaveis aktsiad, kus valuatsioonist tulenevalt nägime mujal paremaid raha paigutusvõimalusi ning väljusime USA börsilt oma tillukese positsiooniga väikesest elektrifitseeritud paadimootorite tootmisele keskendunud Vision Marine’ist, kus investeerimistees loodetud aja jooksul ei realiseerunud. Uus portfelli lisandunud ettevõte on USA börsilt päikeseenergia tehnoloogia vallast NEXTracker, kes on ca 10 aastaga haaranud koguni 30% päikesepaneelide kaldenurka muutvast tehnoloogiast, et saada suurem päikeseenergia tootlikkus. Börsil noteeriti NEXTracker alles 2023. aasta veebruaris.\n\nAprilli lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 41 erinevat investeeringut. 30% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% elektrifitseerimisse, 14% akutehnoloogiasse, 7% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 4% metsa- ja põllumajandusse, 1% vesinikutehnoloogiasse ning 16% oli rahas. Fondi vaba raha tekitasime eri müükidest suures osas kuu viimastel päevadel, et teha väljamaksed mai alguses fondist välja liikuvate klientide lunastusorderite täitmiseks. Väljuvate klientide jaoks müügiinstrumente valides lähtusime põhimõttest, et fondis edasi koguvate investorite väljavaated rohesektori tuleviku tõusupotentsiaali realiseerumiserul ei tohi kuidagi kannatada. Maikuu alguse seisuga on fond sisuliselt täies mahus investeeritud.\n\n**Planeet vs. Plast**\n\n22\\. aprillil tähistati üle maailma 54. korda Maakera päeva. Traditsioon sai esimest korda alguse 1970. aastal USAs, levis 1990. aastatel rahvusvaheliseks ja on tänaseks kasvanud ülemaailmseks sündmuseks. Muuhulgas paljutuntud Pariisi kliimaleping allkirjastati 2016. aastal sümboolselt just Maakera päeval. Sel korral oli Maakera päeva teemaks „Planeet vs. Plast“, et panna inimesi mõtlema plasti tootmise kliima jalajäljele, selle pideva tarbimise nähtamatutele tervisemõjudele ning selle hilisema kokku korjamise ja ümbertöötlemise madala määra probleemile.\n\nOECD hindab, et maailmas toodetakse ca 400-450 mln tonni plasti aastas ning aastaks 2050 tõuseb see üle kahe korra 1000 tonnini. Maailmas on plasti kokku tänaseks toodetud ca 12 miljardit tonni ja enamus sellest on lihtsalt prügimägedes. Kui täna on maailma CO2 jalajäljest [seotud](https://ourworldindata.org/ghg-emissions-plastics) plasti tootmise ja tarbimisega veidi alla 5%, siis 2050. aastal võib see Lawrence Berkeley National Laboratory arvutuste järgi olla isegi ka juba kuni 20%, kui ülejäänud CO2 intensiivsetes valdkondades toimuvad emissiooni tasemete planeeritud vähendamised.\n\nRingmajandus ja ümbertöötlemine on juba täna üks LHV rohefondide investeeringu suundi ja valdkondi, mida teraselt jälgime. Meie suurimad ümbertöötlusega seotud investeeringud on Londoni börsil kauplev ca poole miljardilise turuväärtusega Renewi ning börsivälise investeeringuna Skandinaaviast [NG Group](https://www.nggroup.no/about).\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Kui teised müüvad, siis mina ostan\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMärtsiga lõppes järjekordne pensionifondi vahetamise voor, mida saab teha 3 korda aastas. Roheinvesteeringutel pole kõrge intressimäära keskkonnas viimasel kahel aastal hästi läinud ning see on pannud paljud lühema investeerimishorisondiga investorid sellesse tugevasse rohepöörde pikaajalisse trendi investeerimisest loobuma. Sellest on kahju.\n\nMinu investeerimiskogemus ütleb, et parim tulemus tuleb tihti just siis, kui pikaajaline tugev trend on mingil põhjusel ajutiselt muutunud ebapopulaarseks. Aga trend ise on päriselt olemas. Rohepöörde trendis võimegi olla praegu selles ebapopulaarses ajaaknas, millele hiljem viidatakse tagasi kui, et „oleks-ma-siis-ostnud…“. Aga sel ajal kui teised müüvad, siis mina ostan – märtsis tegin maksimaalses lubatud ulatuses sissemakse III samba fondi [LHV Pensionifond Roheline III](https://www.lhv.ee/et/pension/iii/fond/roheline).\n\n**Märtsi tulemus +3,3%**\n\nMärts oli nii turgudele laiemalt kui ka roheinvesteeringutele kitsamalt igati positiivne kuu, eriti just kuu teine pool. Globaalsed majandused pole kõrgete intressimäärade tingimustes liigset jahtumist üles näidanud ning üldise hinnasurve taandumine on loomas keskpankadele võimaluse sel aastal intresside vaikselt allapoole toomiseks. LHV rohefondide märtsikuu tootlus oli II samba fondil +3,3% ja III samba fondil +3,4%.\n\nUusi investeeringuid me märtsis ei teinud. Märtsi lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 42 erinevat investeeringut. 32% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 24% elektrifitseerimisse, 16% akutehnoloogiasse, 10% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% vesinikutehnoloogiasse ning 4% oli rahas.\n\n**Kilo kakaouba on kallim kui kilo vaske**\n\nMeenub lugu, kus küsitakse, et kumb on raskem – kas kilo villa või kilo rauda? Loomulikult on mõlemad sama rasked, kuigi ikka ja jälle leidub mõni, kellele see tuleb üllatusena. Aga hoopis suurem üllatus on paljudele tänane olukord, kus kilo kakaouba maksab juba rohkem kui kilo vaske. Mis sest, et esimene kasvab puu otsas ja teist tuleb kaevandada maapõuest. Kakao hind on Lääne-Aafrika istanduste haiguste ja ikalduste tõttu aastaga 4-kordistunud. Kui nõudlus ja pakkumine lähevad tasakaalust ära, hakkab turul nägema väga suuri hinnamoonutusi.\n\nNäeme, et rohepöörde trend toob endaga kaasa meeletu elektrifitseerimise trendi ja suure nõudluse kasvu elektrifitseerimise põhikomponendi ehk vase järele. Ainuüksi selleks, et rahuldada maailma kasvavat elektrinõudlust, on aastaks 2030 vaja võrreldes 2020. aastaga lisada juurde [1/3 olemasolevatest elektriliinidest](https://twitter.com/trafigura/status/1770008990048506264?s=46&t=6A1uAiNOyBnidOMU1ObH5A) – see on täiendavad 25+ miljonit kilomeetrit elektriliine. Vase hind on sel aastal juba tõusnud ligi 10%, vasetootjate aktsiad ligi 20%. Vase turust kirjutasime ka eelmises kuukirjas – näeme täiendavaks hinnatõusuks jätkuvalt häid eeldusi ning oleme oma suurimat positsiooni seal edasi hoidmas.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: Kas Golfi hoovus on aeglustumas?\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nEesti on ekvaatorist kaugel, meie asukohaks on 59 kraadi põhjalaiust. Samal laiuskraadil asuvad Põhja-Kanada tundrad ja Gröönimaa lõunatipp. Golfi hoovus toob Mehhiko lahest Põhja-Euroopasse miljoneid kuupmeetreid sooja merevett igas sekundis – see on hiiglaslik looduslik radiaator Euroopale. Kliima muutustest tulenevalt on selle „rikki minemise“ eest hoiatanud teadlased meid juba aastakümneid, ka Eesti meediast on erinevaid selle teemalisi lugusid iga paari aasta tagant läbi käinud – näiteks nii aastal [2021](https://www.imelineteadus.ee/tahtsa-golfi-hoovuse-ramm-raugeb/), [2016](https://teadus.postimees.ee/3864203/pohja-euroopa-kliimat-mojutav-golfi-hoovus-on-aeglustumas) kui [2005](https://www.postimees.ee/1477187/sooja-golfi-hoovuse-kadumine-tooks-eestisse-igikeltsa).\n\nOokean on erakordselt kompleksne süsteem, mistõttu on üheste järelduste tegemine olnud alati keeruline. Koos tehisaru modelleerimise võimekuse ja arvutuspotentsiaali kasvuga on tehtavad mudelarvutused muutunud aga üha tõenäolisemaks. Värske põhjalik teadusuurimus, mis leidis refereerimist taaskord ka [Eesti meedias](https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/120270157/uuring-atlandi-ookeani-hoovuste-susteem-on-kokkuvarisemise-aarel-selle-tagajarjel-jaheneks-euroopa-margatavalt), ütleb, et Golfi hoovus on päriselt aeglustumas ja selle seiskumise tagajärjel saab olema erakordselt kõrge hind. Paradoksaalsel kombel võibki kliima soojenemine alguses kaasa tuua soojenemislaine ja seejärel uue jääaja. Jaanuar tähistas kaheksandat järjestikust kuud, mil maailmas registreeriti uus kuine soojarekord ning sisuliselt on tänaseks 1,5-kraadine soojenemine võrreldes tööstusaja eelse tasemega juba ära toimunud. Temperatuuriralli läheb aga edasi.\n\nÜha uusi rekordeid tegevad andmepunktid muudavad samas ka tõenäolisemaks, et poliitiline surve rohepöörde kiirendamiseks saab jõudu juurde. Ühes viimases uuringus [viidatakse](https://www.err.ee/1609259595/uuring-el-i-kliimaeesmarkide-saavutamine-nouab-kulutuste-kahekordistamist), et ka kliimatemaatikat tihti vedav Euroopa Liit peab oma tempot vähemalt kaks korda tõstma, et endile seatud eesmärke täita.\n\n**Veebruari tulemus +0,9%**\n\nVeebruar oli turgudele positiivne kuu. Suur osa ettevõtteid teatas oma möödunud aasta ja viimase kvartali majandustulemustest ning sealt tulnud kommentaarid aitasid luua positiivset fooni. LHV rohefondide veebruarikuu tootlus oli II samba fondil +0,9% ja III samba fondil +0,6%.\n\nVeebruari lõpus lisasime portfelli akutehnoloogia valdkonnast veidi üle kahe aasta tagasi USA börsile tulnud Fluence Energy. Kui veel 3 aastat tagasi oli nende fiskaalaasta 1. kvartali jooksul laekunud tellimuste maht 68 mln dollarit, siis äsja lõppenud 1. kvartali tellimuste maht oli rekordilised 1,1 miljardit. Täitmata tellimuste maht on kasvanud kolme aastaga üle kolme korra 3,7 miljardini. Need andsid meile kindlust selle investeeringu tegemiseks. Veebruari lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 42 erinevat investeeringut. 33% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 22% elektrifitseerimisse, 17% akutehnoloogiasse, 11% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 6% metsa- ja põllumajandusse, 2% vesinikutehnoloogiasse ning 2% oli rahas.\n\n**Roheettevõtete juhid aktsiaid ostmas**\n\nMeie rohefondide suuruselt teine investeering on päikeseenergia ettevõtteid koondav Invesco Solari börsilkaubeldav fond. Selle suurim positsioon on USA börsil kauplev Enphase. Veebruari lõpus ostis Enphase’i tegevjuht ca poole miljoni dollari eest oma ettevõtte aktsiaid. Need on märgid, mida ei tohiks ignoreerida. Sektor, mis on kaotanud 3 aastaga ligi 2/3 oma väärtusest, on muutunud ka insaiderite jaoks piisavalt huvitavaks, et enda isiklikku raha selle alla panna.\n\n**Vase turul võib ees ootamas olla defitsiit**\n\nRohefondide suurim investeering on täna vasetootjaid koondav Global X Copper Miners börsil kaubeldav fond ja seda vase asendamatu seosega rohepöörde elektrifitseerimise supertrendis. Vask kaupleb täna 3 aasta tagustel tasemetel ning on oma viimaste aastate tippudest üle 20% allpool. Vase hinnatõus mõjuks kahtlemata positiivselt vasetootjate aktsiahindadele. Goldman Sachs on hoiatamas, et vase turul on pakkumise ülejääk asendumas tõenäoliselt juba selle aasta esimeses pooles puudujäägiga. Hiina nõudluse langus on vase turgu seni tagasi hoidnud, kuid nüüdseks on nõudlus väljaspool Hiinat kasvanud ning vase tootmist tabanud erinevad probleemid on turgu defitsiiti surumas, mis toob tõenäoliselt kaasa vasemaagi hinnatõusu.\n\nIntresside langetamise korral on ajalooliselt vase hinnatõus kiirenenud – näiteks kui USA Föderaalreserv on intresse langetanud keskkonnas, kus pole majanduslangust, on vases järgmise 75 päevaga järgnenud keskmiselt 13%line hinnatõus. Ajalugu kunagi ei kordu, küll aga riimub, mistõttu see on kõnekas argument, mida ei saa eirata.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":3.06,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Roheline III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/roheline","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline III","id":"roheline","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","isLhvFund":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n\nRoheline III võib võtta kontsentratsiooniriski senisest suuremas ulatuses, samuti investeerida varaklassidesse, millesse ei olnud tal seni lubatud investeerida. Näiteks võib Roheline III nüüd investeerida rohepöördega seotud väärismetallidesse ja toormaterjalidesse kuni neljandiku fondi varast.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":33.4,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":58.06,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.87,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.4,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.27,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Copper Miners ETF | 15,34% |\n| Invesco Solar ETF | 11,08% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 8,76% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 7,34% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 6,65% |\n| First Trust NASDAQ Clean Edge | 4,98% |\n| Rockwool | 3,76% |\n| Cie de Saint-Gobain | 3,49% |\n| UPM-Kymmene | 3,43% |\n| iShares Electric Vehicles and Driving Technology U | 3,27% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,87% |\n| Hepsor | 0,32% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2024) | 6 960 866,50 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 0 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0.0451%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_III_tingimused.pdf) \n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_vabatahtlike_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_III_KIID_220224.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.04.2024)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_III_kuuaruanne_2024_04.pdf)\n- [2023 aastaaruanne](/assets/files/pension/PF_Roheline_III_aastaaruanne_2023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"sustainability","title":"Kestlikkust käsitlev teave","content":[{"type":"markdown","column":"left","content":"- [Jätkusuutlikkuse alane info](/assets/files/pension/Jatkusuutlikkuse_alane_info_LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss.pdf)\n- [Kestlikkuse perioodiline raport](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_III_ESG_lisa_2023.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline III","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2024,"month":4,"content":"### Aprill 2024: Plasti uputus\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMaailmas toodetavast plastist töödeldakse täna ümber kõigest 9%. Rahvusvaheline Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon hindab, et see number ei kasva oluliselt ka mitme aastakümne jooksul – aastaks 2060 prognoositakse selle tõusu vaid 17%ni.\n\nKeskmiselt toodetakse maailmas üle 1 miljoni tonni plastist jäätmeid päevas, millest iga päev lõpetab ca [2000 veoauto täit plasti](https://edition.cnn.com/webview/interactive/2024/04/climate/plastic-pollution-ocean-cnnphotos/) ookeanis, järvedes ja jõgedes, ülejäänu prügimägedel. See on massiivsel skaalal ajas liitintressi kombel akumuleeruv probleem, mille ulatust näevad juba täna hoovuste randumise sihtkohad, näiteks Indoneesia. Maailm vajab rohkem taaskäitlust ning prügi ümbertöötlejaid ootab järgmistel aastakümnetel ja -sadadel ees suur tööpõld.\n\nLisaks plastprügi kuhjumise ja vähese ümbertöötlemise probleemile on tänaseks lõpuni teadmata ka meid kõikjal ümbritseva nanoplasti mõju inimeste ja loomade pikaajalisele tervisele. Näiteks hiljutine [teadusuuring](https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300582121) paljastas, et 1-liitrises veepudelis leidub kuni 240 000 tillukest nanoplasti tükki, mis on palju suurem arv, kui seni arvati.\n\n**Aprilli tulemus –1,0%**\n\nAprill tähistas 1. kvartali tulemuste hooaja algust. MSCI World indeks langes euros mõõdetuna kuuga –2,8%, Solactive taastuvenergia indeks langes –4,7% ja päikeseenergia indeks –7,1%. LHV rohefondide aprillikuu tootlus oli II samba fondil –1,0% ja III samba fondil –0,9%. Taastuvenergia nimede nõrkust kompenseeris hästi elektrifitseerimises hädavajaliku vase ligi 12%line hinnatõus ja meie vasetootjatega seotud positsioonide väärtuse 7%line kasv.\n\nAprillis väljusime täielikult kahest investeeringust ja lisasime portfelli ühe uue ettevõtte. Müüsime maha Portugali taastuvenergia suurettevõtte EDP Renovaveis aktsiad, kus valuatsioonist tulenevalt nägime mujal paremaid raha paigutusvõimalusi ning väljusime USA börsilt oma tillukese positsiooniga väikesest elektrifitseeritud paadimootorite tootmisele keskendunud Vision Marine’ist, kus investeerimistees loodetud aja jooksul ei realiseerunud. Uus portfelli lisandunud ettevõte on USA börsilt päikeseenergia tehnoloogia vallast NEXTracker, kes on ca 10 aastaga haaranud koguni 30% päikesepaneelide kaldenurka muutvast tehnoloogiast, et saada suurem päikeseenergia tootlikkus. Börsil noteeriti NEXTracker alles 2023. aasta veebruaris.\n\nAprilli lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 41 erinevat investeeringut. 30% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% elektrifitseerimisse, 14% akutehnoloogiasse, 7% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 4% metsa- ja põllumajandusse, 1% vesinikutehnoloogiasse ning 16% oli rahas. Fondi vaba raha tekitasime eri müükidest suures osas kuu viimastel päevadel, et teha väljamaksed mai alguses fondist välja liikuvate klientide lunastusorderite täitmiseks. Väljuvate klientide jaoks müügiinstrumente valides lähtusime põhimõttest, et fondis edasi koguvate investorite väljavaated rohesektori tuleviku tõusupotentsiaali realiseerumiserul ei tohi kuidagi kannatada. Maikuu alguse seisuga on fond sisuliselt täies mahus investeeritud.\n\n**Planeet vs. Plast**\n\n22\\. aprillil tähistati üle maailma 54. korda Maakera päeva. Traditsioon sai esimest korda alguse 1970. aastal USAs, levis 1990. aastatel rahvusvaheliseks ja on tänaseks kasvanud ülemaailmseks sündmuseks. Muuhulgas paljutuntud Pariisi kliimaleping allkirjastati 2016. aastal sümboolselt just Maakera päeval. Sel korral oli Maakera päeva teemaks „Planeet vs. Plast“, et panna inimesi mõtlema plasti tootmise kliima jalajäljele, selle pideva tarbimise nähtamatutele tervisemõjudele ning selle hilisema kokku korjamise ja ümbertöötlemise madala määra probleemile.\n\nOECD hindab, et maailmas toodetakse ca 400-450 mln tonni plasti aastas ning aastaks 2050 tõuseb see üle kahe korra 1000 tonnini. Maailmas on plasti kokku tänaseks toodetud ca 12 miljardit tonni ja enamus sellest on lihtsalt prügimägedes. Kui täna on maailma CO2 jalajäljest [seotud](https://ourworldindata.org/ghg-emissions-plastics) plasti tootmise ja tarbimisega veidi alla 5%, siis 2050. aastal võib see Lawrence Berkeley National Laboratory arvutuste järgi olla isegi ka juba kuni 20%, kui ülejäänud CO2 intensiivsetes valdkondades toimuvad emissiooni tasemete planeeritud vähendamised.\n\nRingmajandus ja ümbertöötlemine on juba täna üks LHV rohefondide investeeringu suundi ja valdkondi, mida teraselt jälgime. Meie suurimad ümbertöötlusega seotud investeeringud on Londoni börsil kauplev ca poole miljardilise turuväärtusega Renewi ning börsivälise investeeringuna Skandinaaviast [NG Group](https://www.nggroup.no/about).\n"},{"year":2024,"month":3,"content":"### Märts 2024: Kui teised müüvad, siis mina ostan\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMärtsiga lõppes järjekordne pensionifondi vahetamise voor, mida saab teha 3 korda aastas. Roheinvesteeringutel pole kõrge intressimäära keskkonnas viimasel kahel aastal hästi läinud ning see on pannud paljud lühema investeerimishorisondiga investorid sellesse tugevasse rohepöörde pikaajalisse trendi investeerimisest loobuma. Sellest on kahju.\n\nMinu investeerimiskogemus ütleb, et parim tulemus tuleb tihti just siis, kui pikaajaline tugev trend on mingil põhjusel ajutiselt muutunud ebapopulaarseks. Aga trend ise on päriselt olemas. Rohepöörde trendis võimegi olla praegu selles ebapopulaarses ajaaknas, millele hiljem viidatakse tagasi kui, et „oleks-ma-siis-ostnud…“. Aga sel ajal kui teised müüvad, siis mina ostan – märtsis tegin maksimaalses lubatud ulatuses sissemakse III samba fondi [LHV Pensionifond Roheline III](https://www.lhv.ee/et/pension/iii/fond/roheline).\n\n**Märtsi tulemus +3,3%**\n\nMärts oli nii turgudele laiemalt kui ka roheinvesteeringutele kitsamalt igati positiivne kuu, eriti just kuu teine pool. Globaalsed majandused pole kõrgete intressimäärade tingimustes liigset jahtumist üles näidanud ning üldise hinnasurve taandumine on loomas keskpankadele võimaluse sel aastal intresside vaikselt allapoole toomiseks. LHV rohefondide märtsikuu tootlus oli II samba fondil +3,3% ja III samba fondil +3,4%.\n\nUusi investeeringuid me märtsis ei teinud. Märtsi lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 42 erinevat investeeringut. 32% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 24% elektrifitseerimisse, 16% akutehnoloogiasse, 10% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% vesinikutehnoloogiasse ning 4% oli rahas.\n\n**Kilo kakaouba on kallim kui kilo vaske**\n\nMeenub lugu, kus küsitakse, et kumb on raskem – kas kilo villa või kilo rauda? Loomulikult on mõlemad sama rasked, kuigi ikka ja jälle leidub mõni, kellele see tuleb üllatusena. Aga hoopis suurem üllatus on paljudele tänane olukord, kus kilo kakaouba maksab juba rohkem kui kilo vaske. Mis sest, et esimene kasvab puu otsas ja teist tuleb kaevandada maapõuest. Kakao hind on Lääne-Aafrika istanduste haiguste ja ikalduste tõttu aastaga 4-kordistunud. Kui nõudlus ja pakkumine lähevad tasakaalust ära, hakkab turul nägema väga suuri hinnamoonutusi.\n\nNäeme, et rohepöörde trend toob endaga kaasa meeletu elektrifitseerimise trendi ja suure nõudluse kasvu elektrifitseerimise põhikomponendi ehk vase järele. Ainuüksi selleks, et rahuldada maailma kasvavat elektrinõudlust, on aastaks 2030 vaja võrreldes 2020. aastaga lisada juurde [1/3 olemasolevatest elektriliinidest](https://twitter.com/trafigura/status/1770008990048506264?s=46&t=6A1uAiNOyBnidOMU1ObH5A) – see on täiendavad 25+ miljonit kilomeetrit elektriliine. Vase hind on sel aastal juba tõusnud ligi 10%, vasetootjate aktsiad ligi 20%. Vase turust kirjutasime ka eelmises kuukirjas – näeme täiendavaks hinnatõusuks jätkuvalt häid eeldusi ning oleme oma suurimat positsiooni seal edasi hoidmas.\n"},{"year":2024,"month":2,"content":"### Veebruar 2024: Kas Golfi hoovus on aeglustumas?\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nEesti on ekvaatorist kaugel, meie asukohaks on 59 kraadi põhjalaiust. Samal laiuskraadil asuvad Põhja-Kanada tundrad ja Gröönimaa lõunatipp. Golfi hoovus toob Mehhiko lahest Põhja-Euroopasse miljoneid kuupmeetreid sooja merevett igas sekundis – see on hiiglaslik looduslik radiaator Euroopale. Kliima muutustest tulenevalt on selle „rikki minemise“ eest hoiatanud teadlased meid juba aastakümneid, ka Eesti meediast on erinevaid selle teemalisi lugusid iga paari aasta tagant läbi käinud – näiteks nii aastal [2021](https://www.imelineteadus.ee/tahtsa-golfi-hoovuse-ramm-raugeb/), [2016](https://teadus.postimees.ee/3864203/pohja-euroopa-kliimat-mojutav-golfi-hoovus-on-aeglustumas) kui [2005](https://www.postimees.ee/1477187/sooja-golfi-hoovuse-kadumine-tooks-eestisse-igikeltsa).\n\nOokean on erakordselt kompleksne süsteem, mistõttu on üheste järelduste tegemine olnud alati keeruline. Koos tehisaru modelleerimise võimekuse ja arvutuspotentsiaali kasvuga on tehtavad mudelarvutused muutunud aga üha tõenäolisemaks. Värske põhjalik teadusuurimus, mis leidis refereerimist taaskord ka [Eesti meedias](https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/120270157/uuring-atlandi-ookeani-hoovuste-susteem-on-kokkuvarisemise-aarel-selle-tagajarjel-jaheneks-euroopa-margatavalt), ütleb, et Golfi hoovus on päriselt aeglustumas ja selle seiskumise tagajärjel saab olema erakordselt kõrge hind. Paradoksaalsel kombel võibki kliima soojenemine alguses kaasa tuua soojenemislaine ja seejärel uue jääaja. Jaanuar tähistas kaheksandat järjestikust kuud, mil maailmas registreeriti uus kuine soojarekord ning sisuliselt on tänaseks 1,5-kraadine soojenemine võrreldes tööstusaja eelse tasemega juba ära toimunud. Temperatuuriralli läheb aga edasi.\n\nÜha uusi rekordeid tegevad andmepunktid muudavad samas ka tõenäolisemaks, et poliitiline surve rohepöörde kiirendamiseks saab jõudu juurde. Ühes viimases uuringus [viidatakse](https://www.err.ee/1609259595/uuring-el-i-kliimaeesmarkide-saavutamine-nouab-kulutuste-kahekordistamist), et ka kliimatemaatikat tihti vedav Euroopa Liit peab oma tempot vähemalt kaks korda tõstma, et endile seatud eesmärke täita.\n\n**Veebruari tulemus +0,9%**\n\nVeebruar oli turgudele positiivne kuu. Suur osa ettevõtteid teatas oma möödunud aasta ja viimase kvartali majandustulemustest ning sealt tulnud kommentaarid aitasid luua positiivset fooni. LHV rohefondide veebruarikuu tootlus oli II samba fondil +0,9% ja III samba fondil +0,6%.\n\nVeebruari lõpus lisasime portfelli akutehnoloogia valdkonnast veidi üle kahe aasta tagasi USA börsile tulnud Fluence Energy. Kui veel 3 aastat tagasi oli nende fiskaalaasta 1. kvartali jooksul laekunud tellimuste maht 68 mln dollarit, siis äsja lõppenud 1. kvartali tellimuste maht oli rekordilised 1,1 miljardit. Täitmata tellimuste maht on kasvanud kolme aastaga üle kolme korra 3,7 miljardini. Need andsid meile kindlust selle investeeringu tegemiseks. Veebruari lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 42 erinevat investeeringut. 33% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 22% elektrifitseerimisse, 17% akutehnoloogiasse, 11% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 6% metsa- ja põllumajandusse, 2% vesinikutehnoloogiasse ning 2% oli rahas.\n\n**Roheettevõtete juhid aktsiaid ostmas**\n\nMeie rohefondide suuruselt teine investeering on päikeseenergia ettevõtteid koondav Invesco Solari börsilkaubeldav fond. Selle suurim positsioon on USA börsil kauplev Enphase. Veebruari lõpus ostis Enphase’i tegevjuht ca poole miljoni dollari eest oma ettevõtte aktsiaid. Need on märgid, mida ei tohiks ignoreerida. Sektor, mis on kaotanud 3 aastaga ligi 2/3 oma väärtusest, on muutunud ka insaiderite jaoks piisavalt huvitavaks, et enda isiklikku raha selle alla panna.\n\n**Vase turul võib ees ootamas olla defitsiit**\n\nRohefondide suurim investeering on täna vasetootjaid koondav Global X Copper Miners börsil kaubeldav fond ja seda vase asendamatu seosega rohepöörde elektrifitseerimise supertrendis. Vask kaupleb täna 3 aasta tagustel tasemetel ning on oma viimaste aastate tippudest üle 20% allpool. Vase hinnatõus mõjuks kahtlemata positiivselt vasetootjate aktsiahindadele. Goldman Sachs on hoiatamas, et vase turul on pakkumise ülejääk asendumas tõenäoliselt juba selle aasta esimeses pooles puudujäägiga. Hiina nõudluse langus on vase turgu seni tagasi hoidnud, kuid nüüdseks on nõudlus väljaspool Hiinat kasvanud ning vase tootmist tabanud erinevad probleemid on turgu defitsiiti surumas, mis toob tõenäoliselt kaasa vasemaagi hinnatõusu.\n\nIntresside langetamise korral on ajalooliselt vase hinnatõus kiirenenud – näiteks kui USA Föderaalreserv on intresse langetanud keskkonnas, kus pole majanduslangust, on vases järgmise 75 päevaga järgnenud keskmiselt 13%line hinnatõus. Ajalugu kunagi ei kordu, küll aga riimub, mistõttu see on kõnekas argument, mida ei saa eirata.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.18,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NIT100":{"heading":"Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik-taiendav","code":"jatkusuutlik-taiendav","dataMarker":"NIT100","securityId":213281,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- Sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk;\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% aktsiatesse ja sarnast riski kandvatesse varadesse. Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0,25%","managementFee":"0,25%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001798, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,25%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,54%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001798","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWI100":{"heading":"Swedbank III Samba Pensionifond Indeks","id":"swi100","code":"SWI100","dataMarker":"SWI100","securityId":218897,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- soovid, et sinu pensionivara jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist,\n- sinu eesmärk on vara suurem kasv pikema aja jooksul (vähemalt 10 aastat),\n- oled valmis säästude väärtuse suurema kõikumisega.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001822, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001822","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":0,"transactionDaysForSell":1,"transactionDaysForExchange":3},"SWK100":{"heading":"Swedbank Pensionifond Indeks","id":"swk100","code":"SWK100","dataMarker":"SWK100","suitability":"**Sobib kui**\n- kogud pensioni veel vähemalt 10 aastat;\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega;\n- soovid koguda indeksfondis.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted. Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":14784},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.94,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.45,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI | 25,28% |\n| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition | 23,81% |\n| Access Global A | 18,21% |\n| iShares MSCI World SRI UCITS E | 16,44% |\n| Access Edge Global A | 16,20% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,30%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001814","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"swk09":{"heading":"Swedbank pensionifond 2000-09 sündinutele","id":"swk09","code":"swk09","dataMarker":"swk09","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 00-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":4854},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":4.15,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":93.71,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.85,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.61,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.71,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2024 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 16,72% |\n| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition | 16,91% |\n| Access Edge Global A | 13,11% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI | 12,47% |\n| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF | 11,74% |\n| Globalfond A | 11,20% |\n| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 5,68% |\n| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF | 4,98% |\n| Transition Energy A | 1,90% |\n| LHV Group AS | 0,74% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| LHV Group AS | 0,74% |\n| Eften Real Estate Fund Aktsia III | 0,69% |\n| TKM Grupp | 0,67% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,83%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001848","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":3.44,"fundManager":"Swedbank"}}