{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4969},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":76.55,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":23.45,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 1% 25/05/27 | 5,27% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,26% |\n| Czech Republic 3.875% 24/05/22 | 4,01% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 3,94% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,57% |\n| Slovakia 3.375% 15/11/24 | 3,46% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,12% |\n| DT 03/04/20 | 2,97% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 2,95% |\n| Bank of America 04/05/23 | 2,85% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,57% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,12% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 2,29% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 22 415 406,19 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 110 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,6%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Investeerisime Šiaulių panga võlakirjadesse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n"},{"year":2019,"month":11,"content":"### 2019 november – Langus Euroopa võlakirjaturgudel jätkus kolmandat kuud järjest\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa peamised võlakirjaturud jäid novembris taas miinuspoolele. Pärast augustis saavutatud tippe on langus olnud järjekindel ja laiapõhjaline. Sellest hoolimata kaubeldakse enamiku võlakirjadega endiselt väga ebaatraktiivse hinnaga.\n\nUute võlakirjade müügi maht teeb järjest rekordeid ning raha kaasatakse üha pikemaks ajaks ja kohati suhteliselt nõrkade projektide tarvis. Nii saab kõigest mõne aasta tagune peamine murelaps Kreeka praegu viieks aastaks laenu veidi rohkem kui pooleprotsendise intressimaksega aastas.\n\nTagasi makstavad investeeringud suuname fondis hea reitinguga suhteliselt lühiajalistesse võlakirjadesse. Fondi tootlus aasta algusest on 1,3%.\n"},{"year":2019,"month":10,"content":"### 2019 oktoober – Võlakirjaturul on vaja säilitada terve mõistus\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nÜhendriikide Föderaalreserv langetas kuu lõpul taas intressitaset, määrates uueks vahemikuks 1,5…1,75%. Edasisi samme on raske välja lugeda nii seal- kui ka siinpool Atlandi ookeani, sest Euroopas alustas novembris ametiaega uus keskpanga president. Saksamaa pikaajaliste võlakirjade hinnad on langenud järjepidevalt juba suve lõpust, kergitades näiteks kümneaastase võlakirja oodatava tootluse –0,7%-lt –0,25%-ni.\n\nVõlakirjad on aga endiselt kallid ja üha enam kostab arvamusi, et kogu negatiivsete intresside poliitika kuulutatakse ühel päeval ebaõnnestunud eksperimendiks. Isegi kui nii ei lähe ja majandus peaks elavnema, ootaks võlakirju ikkagi hinnalangus, mis tähendab, et suuremas mahus neid praegu soetada pole ratsionaalne. Tagasimakstavate võlakirjade raha investeerime praegu ainult parima krediidikvaliteediga lühematesse võlakirjadesse.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n","text":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n\nSamas on ettevõtete kasumite kasv mitmel pool maailmas aeglustunud või pöördunud koguni langusesse. See tähendab, et hindadesse on sisse arvestatud kaubandussõja leevenemine ja majanduse kosumine – miski, milles ei saa seniseid poliitilisi suundumusi arvestades sugugi kindel olla.\n\n**Tsükkel on jõudnud hilisesse faasi**\n\nPraeguse majandustsükli tõusufaas on kestnud üle kümne aasta, tänu millele on ka ettevõtete kasumid jõuliselt suurenenud. See puudutab ennekõike kasumit aktsia kohta, mille kasvule on aidatud kaasa tagasiostuprogrammidega triljonite dollarite väärtuses. Keeruline on uskuda kiire kasvu jätkumisse, kui USA-s on tööpuudus kahanenud alla 4% ning teoorias oleksime pidanud juba ammu nägema palgakasvu ja sellest tulenevat inflatsioonitempo hoogustumist.\n\nTarbijahinnaindeksi kasv püsib aga elavdavast rahapoliitikast hoolimata mitmel pool maailmas allpool keskpankade seatud 2% eesmärki. Eks see ole üks põhjus, miks keskpangad on rahakraanid uuesti lahti keeranud. Novembrist hakkas Euroopa Keskpank paiskama ringlusesse värsket raha, ostes ühes kuus kokku 20 miljardi euro väärtuses võlakirju, ning teeb seda nii kaua kui vaja. Samuti on Föderaalreservi bilanss pärast ligikaudu viieaastast tagasiminekut septembrist uuesti mitmesaja miljardi dollari võrra suurenenud.\n\nMaailmamajandus ei ole sugugi nii suurepärases seisus, kui rahvusvahelised aktsiaturud seda näitavad. President Donald Trumpi kaubandussõda on tekitanud kõikjal rohkesti segadust ja sundinud maailma majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerima. Nõrgem oodatav majanduskasv on andnud omakorda keskpankadele põhjuse sekkuda rahaturgudel aktiivsemalt. Teisalt on kahtlusi, et rahapoliitikat võidakse ühtlasi kasutada varjatud ja vaikse valuutasõja võtmena, et tekitada oma riigile või majanduspiirkonnale konkurentsieelise kaudu lisastiimul.\n\nOleme jõudnud aega, kus väikseimagi majandusliku tagasilöögi järel vaadatakse kohe keskpankade suunas. Võib-olla suudetakse tõusutsüklil nii veel mõnda aega hing sees hoida, kuid keskpankurid on ka ise nentinud, et rahapoliitika tõhusus väheneb ja mõju avaldamiseks peavad kulutusi suurendama valitsusedki, kes maadlevad niigi kõrgete võlakoormatega.\n\n**Isiklikum side investeeringutega**\n\nLHV pensionifondid on olnud pikemat aega keskendunud pigem varade kaitsmisele, kuna ma olen hinnanud suurte rahvusvaheliste aktsia- ja võlakirjaturgude hinnataset liiga kõrgeks. Kui mõni aeg tagasi ootasin finantsturgudelt tõesti kiiret korrektsiooni allapoole, siis viimase paari aasta jooksul oleme LHV investeerimisstrateegiat tunduvalt muutnud.\n\nMe otsime järjest rohkem avalikele börsidele alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Ehitada üles erakapitali- ja kinnisvaraportfelli on keerulisem, kui investeerida likviidsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid pikaajaline tootlus võib olla parem – eelkõige juhul, kui kaaluda tootlust võetava riskiga.\n\nKui börsiaktsiate ja investeerimisfondide puhul on olemas taristu, mis teeb need jaeinvestori jaoks kergesti kättesaadavaks, ning ka väikseid summasid on võimalik investeerida lihtsasti ja suhteliselt tõhusalt, siis süstemaatiline investeerimine erakapitali, riskikapitali ja isegi kinnisvarasektorisse eeldab väga suurt ja väga pikaajalist investeerimisportfelli. Üksikute investeeringute maht on selles miljonites eurodes ja ajahorisont üldjuhul üle viie aasta. Ka Eesti pensionifondide jaoks oli see maailm veel mõni aasta tagasi meie väikse mahu tõttu peaaegu kättesaamatu.\n\nLHV pensionifondid on sel aastal investeerinud Novalpina, Blackstone’i, Investindustriali ja Quilvesti erakapitalifondi. Neist kahel esimesel on Eestiga teatud side: Novalpina ostis ja viis börsilt ära Olympicu ning Blackstone on investeerinud Luminori.\n\nBörsilt aktsiaid ostes piisab sellest, et teed paar nupuvajutust, ja saadki soovitud aktsiad oma kontole. Erakapitalifondi investeerimine on seevastu nagu mõnest kavandatavast suurprojektist osavõtmine: osapooled õpivad teineteist tundma ja kaaluvad, kui hästi võiks pikaajaline koostöö laabuda.\n\nKui investeerimisfond (olgu siis aktiivne või passiivne) võtab ettevõttes ikkagi passiivse osaluse, siis erakapitalifond investeerib ettevõttesse ainult tingimusel, et saab selle üle kontrolli ja võimaluse seal muutusi ellu viia. Börsil aktsiate ostu puhul ei lähe kapital mitte ettevõttesse, vaid hoopis aktsiaid müüvale investorile – mind aga huvitavad eelkõige investeeringud, kus kapitaliga on võimalik kasvule kaasa aidata.\n\nPensionifondidel on arenenud riikide kapitaliturgudel ja majanduses laiemalt oluline roll. Majanduskasv eeldab peale töökäte ja ajude ka kapitali. Kapital tähendab sisuliselt sääste, mis omakorda tähendab, et ühiskond kulutab vähem, kui teenib, ja paneb ülejäägi tootvalt tööle – investeerib töövahenditesse. Pangad pakuvad küll laenu, kuid mitte kapitali. Kapital on omaosalus, mis tuleb maksta uude projekti sisse enne, kui pank on valmis andma laenu. Seega sünnib kapital ainult siis, kui keegi kulutab vähem, kui teenib.\n\nMida rohkem kõrvale panna, seda rohkem on kapitali. Mida rohkem on kapitali, seda suuremaid projekte saab ette võtta ja seda suuremat tulu on võimalik teenida. Mida rohkem teenida, seda rohkem on võimalik kõrvale panna ja nii edasi. Rikkus sünnib niisiis ainult tänu säästmisele, mitte tarbimisele.\n\nRikastes riikides on suured ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, ja suured kapitaliturud. Meie peame oma koha rahvusvahelistel turgudel alles välja võitlema ning oma ettevõtted looma ja neid kasvatama. Selleks vajame kapitali, see tähendab kohalikke sääste. Kui me ise investeerime oma ettevõtetesse, siis on meil lihtsam kaasata ka rahvusvahelist kapitali. Pensionikogujatena on meil sellest võita mitmel tasandil: saades otse osa ettevõtete kasvust ja kaudsemalt ka tugevamast kohalikust majandusest.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":10.85,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":9349},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":86.78,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":13.22,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,75% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 4,66% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,50% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,25% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,92% |\n| TOTAL 03/19/20 | 3,19% |\n| Investor 4.5% 12/05/23 | 3,12% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 2,97% |\n| SANOFI 1.875% 04/09/20 | 2,69% |\n| Allianz 07/12/20 | 2,67% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,50% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,25% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,92% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 56 452 772,13 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 270 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,672%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,7%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Investeerisime Šiaulių panga võlakirjadesse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n"},{"year":2019,"month":11,"content":"### 2019 november – Langus Euroopa võlakirjaturgudel jätkus kolmandat kuud järjest\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa peamised võlakirjaturud jäid novembris taas miinuspoolele. Pärast augustis saavutatud tippe on langus olnud järjekindel ja laiapõhjaline. Sellest hoolimata kaubeldakse enamiku võlakirjadega endiselt väga ebaatraktiivse hinnaga.\n\nUute võlakirjade müügi maht teeb järjest rekordeid ning raha kaasatakse üha pikemaks ajaks ja kohati suhteliselt nõrkade projektide tarvis. Nii saab kõigest mõne aasta tagune peamine murelaps Kreeka praegu viieks aastaks laenu veidi rohkem kui pooleprotsendise intressimaksega aastas.\n\nTagasi makstavad investeeringud suuname fondis hea reitinguga suhteliselt lühiajalistesse võlakirjadesse. Fondi tootlus aasta algusest on 1,3%.\n"},{"year":2019,"month":10,"content":"### 2019 oktoober – Võlakirjaturul on vaja säilitada terve mõistus\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nÜhendriikide Föderaalreserv langetas kuu lõpul taas intressitaset, määrates uueks vahemikuks 1,5…1,75%. Edasisi samme on raske välja lugeda nii seal- kui ka siinpool Atlandi ookeani, sest Euroopas alustas novembris ametiaega uus keskpanga president. Saksamaa pikaajaliste võlakirjade hinnad on langenud järjepidevalt juba suve lõpust, kergitades näiteks kümneaastase võlakirja oodatava tootluse –0,7%-lt –0,25%-ni.\n\nVõlakirjad on aga endiselt kallid ja üha enam kostab arvamusi, et kogu negatiivsete intresside poliitika kuulutatakse ühel päeval ebaõnnestunud eksperimendiks. Isegi kui nii ei lähe ja majandus peaks elavnema, ootaks võlakirju ikkagi hinnalangus, mis tähendab, et suuremas mahus neid praegu soetada pole ratsionaalne. Tagasimakstavate võlakirjade raha investeerime praegu ainult parima krediidikvaliteediga lühematesse võlakirjadesse.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n","text":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n\nSamas on ettevõtete kasumite kasv mitmel pool maailmas aeglustunud või pöördunud koguni langusesse. See tähendab, et hindadesse on sisse arvestatud kaubandussõja leevenemine ja majanduse kosumine – miski, milles ei saa seniseid poliitilisi suundumusi arvestades sugugi kindel olla.\n\n**Tsükkel on jõudnud hilisesse faasi**\n\nPraeguse majandustsükli tõusufaas on kestnud üle kümne aasta, tänu millele on ka ettevõtete kasumid jõuliselt suurenenud. See puudutab ennekõike kasumit aktsia kohta, mille kasvule on aidatud kaasa tagasiostuprogrammidega triljonite dollarite väärtuses. Keeruline on uskuda kiire kasvu jätkumisse, kui USA-s on tööpuudus kahanenud alla 4% ning teoorias oleksime pidanud juba ammu nägema palgakasvu ja sellest tulenevat inflatsioonitempo hoogustumist.\n\nTarbijahinnaindeksi kasv püsib aga elavdavast rahapoliitikast hoolimata mitmel pool maailmas allpool keskpankade seatud 2% eesmärki. Eks see ole üks põhjus, miks keskpangad on rahakraanid uuesti lahti keeranud. Novembrist hakkas Euroopa Keskpank paiskama ringlusesse värsket raha, ostes ühes kuus kokku 20 miljardi euro väärtuses võlakirju, ning teeb seda nii kaua kui vaja. Samuti on Föderaalreservi bilanss pärast ligikaudu viieaastast tagasiminekut septembrist uuesti mitmesaja miljardi dollari võrra suurenenud.\n\nMaailmamajandus ei ole sugugi nii suurepärases seisus, kui rahvusvahelised aktsiaturud seda näitavad. President Donald Trumpi kaubandussõda on tekitanud kõikjal rohkesti segadust ja sundinud maailma majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerima. Nõrgem oodatav majanduskasv on andnud omakorda keskpankadele põhjuse sekkuda rahaturgudel aktiivsemalt. Teisalt on kahtlusi, et rahapoliitikat võidakse ühtlasi kasutada varjatud ja vaikse valuutasõja võtmena, et tekitada oma riigile või majanduspiirkonnale konkurentsieelise kaudu lisastiimul.\n\nOleme jõudnud aega, kus väikseimagi majandusliku tagasilöögi järel vaadatakse kohe keskpankade suunas. Võib-olla suudetakse tõusutsüklil nii veel mõnda aega hing sees hoida, kuid keskpankurid on ka ise nentinud, et rahapoliitika tõhusus väheneb ja mõju avaldamiseks peavad kulutusi suurendama valitsusedki, kes maadlevad niigi kõrgete võlakoormatega.\n\n**Isiklikum side investeeringutega**\n\nLHV pensionifondid on olnud pikemat aega keskendunud pigem varade kaitsmisele, kuna ma olen hinnanud suurte rahvusvaheliste aktsia- ja võlakirjaturgude hinnataset liiga kõrgeks. Kui mõni aeg tagasi ootasin finantsturgudelt tõesti kiiret korrektsiooni allapoole, siis viimase paari aasta jooksul oleme LHV investeerimisstrateegiat tunduvalt muutnud.\n\nMe otsime järjest rohkem avalikele börsidele alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Ehitada üles erakapitali- ja kinnisvaraportfelli on keerulisem, kui investeerida likviidsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid pikaajaline tootlus võib olla parem – eelkõige juhul, kui kaaluda tootlust võetava riskiga.\n\nKui börsiaktsiate ja investeerimisfondide puhul on olemas taristu, mis teeb need jaeinvestori jaoks kergesti kättesaadavaks, ning ka väikseid summasid on võimalik investeerida lihtsasti ja suhteliselt tõhusalt, siis süstemaatiline investeerimine erakapitali, riskikapitali ja isegi kinnisvarasektorisse eeldab väga suurt ja väga pikaajalist investeerimisportfelli. Üksikute investeeringute maht on selles miljonites eurodes ja ajahorisont üldjuhul üle viie aasta. Ka Eesti pensionifondide jaoks oli see maailm veel mõni aasta tagasi meie väikse mahu tõttu peaaegu kättesaamatu.\n\nLHV pensionifondid on sel aastal investeerinud Novalpina, Blackstone’i, Investindustriali ja Quilvesti erakapitalifondi. Neist kahel esimesel on Eestiga teatud side: Novalpina ostis ja viis börsilt ära Olympicu ning Blackstone on investeerinud Luminori.\n\nBörsilt aktsiaid ostes piisab sellest, et teed paar nupuvajutust, ja saadki soovitud aktsiad oma kontole. Erakapitalifondi investeerimine on seevastu nagu mõnest kavandatavast suurprojektist osavõtmine: osapooled õpivad teineteist tundma ja kaaluvad, kui hästi võiks pikaajaline koostöö laabuda.\n\nKui investeerimisfond (olgu siis aktiivne või passiivne) võtab ettevõttes ikkagi passiivse osaluse, siis erakapitalifond investeerib ettevõttesse ainult tingimusel, et saab selle üle kontrolli ja võimaluse seal muutusi ellu viia. Börsil aktsiate ostu puhul ei lähe kapital mitte ettevõttesse, vaid hoopis aktsiaid müüvale investorile – mind aga huvitavad eelkõige investeeringud, kus kapitaliga on võimalik kasvule kaasa aidata.\n\nPensionifondidel on arenenud riikide kapitaliturgudel ja majanduses laiemalt oluline roll. Majanduskasv eeldab peale töökäte ja ajude ka kapitali. Kapital tähendab sisuliselt sääste, mis omakorda tähendab, et ühiskond kulutab vähem, kui teenib, ja paneb ülejäägi tootvalt tööle – investeerib töövahenditesse. Pangad pakuvad küll laenu, kuid mitte kapitali. Kapital on omaosalus, mis tuleb maksta uude projekti sisse enne, kui pank on valmis andma laenu. Seega sünnib kapital ainult siis, kui keegi kulutab vähem, kui teenib.\n\nMida rohkem kõrvale panna, seda rohkem on kapitali. Mida rohkem on kapitali, seda suuremaid projekte saab ette võtta ja seda suuremat tulu on võimalik teenida. Mida rohkem teenida, seda rohkem on võimalik kõrvale panna ja nii edasi. Rikkus sünnib niisiis ainult tänu säästmisele, mitte tarbimisele.\n\nRikastes riikides on suured ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, ja suured kapitaliturud. Meie peame oma koha rahvusvahelistel turgudel alles välja võitlema ning oma ettevõtted looma ja neid kasvatama. Selleks vajame kapitali, see tähendab kohalikke sääste. Kui me ise investeerime oma ettevõtetesse, siis on meil lihtsam kaasata ka rahvusvahelist kapitali. Pensionikogujatena on meil sellest võita mitmel tasandil: saades otse osa ettevõtete kasvust ja kaudsemalt ka tugevamast kohalikust majandusest.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019824","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":12.85,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13745},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":76.98,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.96,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":0.79,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.59,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.54,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.13,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,48% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,29% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,84% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,38% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,36% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,12% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 1,86% |\n| BNP Paribas 0.75% 11/11/22 | 1,84% |\n| DT 03/04/20 | 1,82% |\n| Tartu linn 25/10/32 | 1,78% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,48% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,29% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,84% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 133 740 777,05 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 380 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,2%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – BaltCapi fond plaanib osta Leedu lihatööstusettevõtte\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv erakapitalifond BaltCap Private Equity Fund III tegi detsembris oma esimese investeeringu. Sõlmiti leping Leedu lihasaaduseid töötleva ettevõtte Krekenavos Agrofirma ostuks, mis viiakse lõpule pärast Konkurentsiametilt heakskiidu saamist. Ettevõte on Leedus oma valdkonna turuliider ja ekspordib aktiivselt ka välisturgudele. BaltCap näeb võimalusi toetada ettevõtte kasvu ja edasist arengut ning sel viisil suurendada ettevõtte väärtust.\n"},{"year":2019,"month":11,"content":"### 2019 november – BaltCapi fond investeerib hoonete energiatõhususse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nNagu oktoober nii kulges ka november maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja valdavalt oli riikide börsiindeksite tootlus positiivne.\n\nÜleilmne aktsiaturuindeks MSCI World kerkis kuu jooksul koguni 4% võrra ja tõusu vedas suuresti USA. Jaapani börsiindeksi tulemus oli mõnevõrra tagasihoidlikum, kerkides kohalikus valuutas 1,6% ja eurodes mõõdetuna 1,5%.\n\nEuroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi Euro Stoxx 50 tootlus oli novembris 2,8% ning parima tulemuse saavutasid Prantsusmaa ja Saksamaa aktsiaturg vastavalt 3,1% ja 2,9% tootlusega. Ka Baltimaade aktsiaturgude tootlus oli novembris positiivne, parima tulemuse andis Riia börsiindeks 1,9% tõusuga. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 1,1% ja Tallinna börs tõusis 0,9% võrra.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv erakapitalifond BaltCap Infrastructure Fund teatas kuu lõpus uuest investeeringust. Koostöös Poola riigiga suurendatakse Mielno linnas nelja hoone, sealhulgas kahe kooli energiatõhusust. Projekt kestab kaheksa aastat ja kokku investeeritakse üle 4 miljoni euro.\n\nCoop Pank kaasas Tallinna börsil kapitali, müües uusi aktsiaid rohkem kui 31 miljoni euro eest. Kaasatud raha võimaldab pangal viia ellu oma äriplaani ja suurendab ka LHV fondide Coopi tehtud allutatud võlakirjade investeeringu väärtust.\n\nŠiaulių bankas teatas, et kutsub enne tähtaega tagasi 2017. aastal LHV fondidele emiteeritud võlakirjad.\n\nEuroopas jäid peamised võlakirjaturud kolmandat järjestikust kuud miinuspoolele. Töötame endiselt selle nimel, et paigutada väikse tootlusega suurte turgude asemel raha kohalikesse projektidesse.\n"},{"year":2019,"month":10,"content":"### 2019 oktoober – Danske võlakirjad on pakkunud head tootlust\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nOktoober kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja börsiindeksite tootlus oli valdavalt positiivne. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava Eurostoxx 50 indeksi tootluseks kujunes +1,1%. Hea tulemuse tegid oktoobris nii Saksamaa börs 3,5% tõusuga kui ka Rootsi börs 5,2% tootlusega. Suurbritannia aktsiaturu indeks seevastu langes Brexitiga seotud pingete tõttu 2,2%. Jaapani börsi tulemus oli kohalikus valuutas tugev 5,4%, kuid jäi eurodes 3,2% juurde. Baltimaades oli parima tootlusega Vilniuse börs, mis tõusis 1,6%, ja ka Tallinna börs kerkis oktoobris 1,5% võrra. Riia börs pidi siiski leppima 0,3% langusega.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv riskikapitalifond Superangel tegi oktoobris järjekordse uue investeeringu, olles juhtivinvestor idufirma Eziil Productions Intelligence raha kaasamise voorus. Eziil Productions arendab tootmisettevõtetele tarkvara protsesside digiteerimiseks. Kokku kaasati 300 000 euro ulatuses investeeringuid, mida ettevõte plaanib kasutada tootearenduseks, laienemiseks ja väliste teadmiste kaasamiseks.\n\nVõlakirjaportfellis viisime lõpule eelmises kuuülevaates mainitud Ekspress Grupi väärtpaberite soetamise emissioonist. Kõik võlakirjad väljastati LHV fondidele. Võlakirjad kannavad aastas 6% intressi, lunastatakse kaheksa aasta pärast ja neile on lisatagatise andnud ettevõtte suuraktsionär. Ettevõte kasutab emissiooniga kaasatud raha laienemiseks.\n\nVälismaistest investeeringutest väärib oktoobrikuus taas äramärkimist Danske allutatud pikaajaliste võlakirjade hinnatõus. Kuigi Taani pangale määratavad trahvid ja karistused pole veel kaugeltki selged, hakkab investorite usaldus taastuma – meie portfelli kuuluvad kaks Danske võlakirja on sellel aastal pakkunud tootlust 24–25%. Kõik peamised Euroopa võlakirjaturud jäid samal ajal miinuspoolele, langedes keskmiselt veidi vähem kui protsendi. Töötame kohalike emitentidega ja näeme investeerimisvõimalusi endiselt pigem siin.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n","text":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n\nSamas on ettevõtete kasumite kasv mitmel pool maailmas aeglustunud või pöördunud koguni langusesse. See tähendab, et hindadesse on sisse arvestatud kaubandussõja leevenemine ja majanduse kosumine – miski, milles ei saa seniseid poliitilisi suundumusi arvestades sugugi kindel olla.\n\n**Tsükkel on jõudnud hilisesse faasi**\n\nPraeguse majandustsükli tõusufaas on kestnud üle kümne aasta, tänu millele on ka ettevõtete kasumid jõuliselt suurenenud. See puudutab ennekõike kasumit aktsia kohta, mille kasvule on aidatud kaasa tagasiostuprogrammidega triljonite dollarite väärtuses. Keeruline on uskuda kiire kasvu jätkumisse, kui USA-s on tööpuudus kahanenud alla 4% ning teoorias oleksime pidanud juba ammu nägema palgakasvu ja sellest tulenevat inflatsioonitempo hoogustumist.\n\nTarbijahinnaindeksi kasv püsib aga elavdavast rahapoliitikast hoolimata mitmel pool maailmas allpool keskpankade seatud 2% eesmärki. Eks see ole üks põhjus, miks keskpangad on rahakraanid uuesti lahti keeranud. Novembrist hakkas Euroopa Keskpank paiskama ringlusesse värsket raha, ostes ühes kuus kokku 20 miljardi euro väärtuses võlakirju, ning teeb seda nii kaua kui vaja. Samuti on Föderaalreservi bilanss pärast ligikaudu viieaastast tagasiminekut septembrist uuesti mitmesaja miljardi dollari võrra suurenenud.\n\nMaailmamajandus ei ole sugugi nii suurepärases seisus, kui rahvusvahelised aktsiaturud seda näitavad. President Donald Trumpi kaubandussõda on tekitanud kõikjal rohkesti segadust ja sundinud maailma majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerima. Nõrgem oodatav majanduskasv on andnud omakorda keskpankadele põhjuse sekkuda rahaturgudel aktiivsemalt. Teisalt on kahtlusi, et rahapoliitikat võidakse ühtlasi kasutada varjatud ja vaikse valuutasõja võtmena, et tekitada oma riigile või majanduspiirkonnale konkurentsieelise kaudu lisastiimul.\n\nOleme jõudnud aega, kus väikseimagi majandusliku tagasilöögi järel vaadatakse kohe keskpankade suunas. Võib-olla suudetakse tõusutsüklil nii veel mõnda aega hing sees hoida, kuid keskpankurid on ka ise nentinud, et rahapoliitika tõhusus väheneb ja mõju avaldamiseks peavad kulutusi suurendama valitsusedki, kes maadlevad niigi kõrgete võlakoormatega.\n\n**Isiklikum side investeeringutega**\n\nLHV pensionifondid on olnud pikemat aega keskendunud pigem varade kaitsmisele, kuna ma olen hinnanud suurte rahvusvaheliste aktsia- ja võlakirjaturgude hinnataset liiga kõrgeks. Kui mõni aeg tagasi ootasin finantsturgudelt tõesti kiiret korrektsiooni allapoole, siis viimase paari aasta jooksul oleme LHV investeerimisstrateegiat tunduvalt muutnud.\n\nMe otsime järjest rohkem avalikele börsidele alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Ehitada üles erakapitali- ja kinnisvaraportfelli on keerulisem, kui investeerida likviidsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid pikaajaline tootlus võib olla parem – eelkõige juhul, kui kaaluda tootlust võetava riskiga.\n\nKui börsiaktsiate ja investeerimisfondide puhul on olemas taristu, mis teeb need jaeinvestori jaoks kergesti kättesaadavaks, ning ka väikseid summasid on võimalik investeerida lihtsasti ja suhteliselt tõhusalt, siis süstemaatiline investeerimine erakapitali, riskikapitali ja isegi kinnisvarasektorisse eeldab väga suurt ja väga pikaajalist investeerimisportfelli. Üksikute investeeringute maht on selles miljonites eurodes ja ajahorisont üldjuhul üle viie aasta. Ka Eesti pensionifondide jaoks oli see maailm veel mõni aasta tagasi meie väikse mahu tõttu peaaegu kättesaamatu.\n\nLHV pensionifondid on sel aastal investeerinud Novalpina, Blackstone’i, Investindustriali ja Quilvesti erakapitalifondi. Neist kahel esimesel on Eestiga teatud side: Novalpina ostis ja viis börsilt ära Olympicu ning Blackstone on investeerinud Luminori.\n\nBörsilt aktsiaid ostes piisab sellest, et teed paar nupuvajutust, ja saadki soovitud aktsiad oma kontole. Erakapitalifondi investeerimine on seevastu nagu mõnest kavandatavast suurprojektist osavõtmine: osapooled õpivad teineteist tundma ja kaaluvad, kui hästi võiks pikaajaline koostöö laabuda.\n\nKui investeerimisfond (olgu siis aktiivne või passiivne) võtab ettevõttes ikkagi passiivse osaluse, siis erakapitalifond investeerib ettevõttesse ainult tingimusel, et saab selle üle kontrolli ja võimaluse seal muutusi ellu viia. Börsil aktsiate ostu puhul ei lähe kapital mitte ettevõttesse, vaid hoopis aktsiaid müüvale investorile – mind aga huvitavad eelkõige investeeringud, kus kapitaliga on võimalik kasvule kaasa aidata.\n\nPensionifondidel on arenenud riikide kapitaliturgudel ja majanduses laiemalt oluline roll. Majanduskasv eeldab peale töökäte ja ajude ka kapitali. Kapital tähendab sisuliselt sääste, mis omakorda tähendab, et ühiskond kulutab vähem, kui teenib, ja paneb ülejäägi tootvalt tööle – investeerib töövahenditesse. Pangad pakuvad küll laenu, kuid mitte kapitali. Kapital on omaosalus, mis tuleb maksta uude projekti sisse enne, kui pank on valmis andma laenu. Seega sünnib kapital ainult siis, kui keegi kulutab vähem, kui teenib.\n\nMida rohkem kõrvale panna, seda rohkem on kapitali. Mida rohkem on kapitali, seda suuremaid projekte saab ette võtta ja seda suuremat tulu on võimalik teenida. Mida rohkem teenida, seda rohkem on võimalik kõrvale panna ja nii edasi. Rikkus sünnib niisiis ainult tänu säästmisele, mitte tarbimisele.\n\nRikastes riikides on suured ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, ja suured kapitaliturud. Meie peame oma koha rahvusvahelistel turgudel alles välja võitlema ning oma ettevõtted looma ja neid kasvatama. Selleks vajame kapitali, see tähendab kohalikke sääste. Kui me ise investeerime oma ettevõtetesse, siis on meil lihtsam kaasata ka rahvusvahelist kapitali. Pensionikogujatena on meil sellest võita mitmel tasandil: saades otse osa ettevõtete kasvust ja kaudsemalt ka tugevamast kohalikust majandusest.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019774","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":30.91,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":100519},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":61.41,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.75,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.54,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.8,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":8.28,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.22,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,16% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,63% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,41% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,76% |\n| Latvia 2.625% 21/01/21 | 2,29% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 1,90% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,78% |\n| HSBC Holdings Plc 04/12/21 | 1,77% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 1,76% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 1,62% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,16% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,63% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,41% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 913 402 020,38 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,58%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Arenevate riikide aktsiaturud panid aastale võimsa punkti\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nPensionifondi L portfelli kuuluv üleilmse haardega erakapitalifond Partners Group tegi detsembris uue investeeringu, soetades enamusosaluse USA ettevõttes EyeCare Partners. See on 2015. aastal asutatud ja nüüdseks USA üks suurimaid optomeetriavaldkonna ettevõtteid, kus töötab üle 5000 inimese. EyeCare Partners on kasvanud kiiresti ning ka edaspidi keskendutakse patsientidele parima teenuse pakkumisele, kliinikuvõrgu laiendamisele ja ülevõtutehingute tegemisele.\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n"},{"year":2019,"month":11,"content":"### 2019 november – Tegime uue erakapitaliinvesteeringu\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nNagu oktoober nii kulges ka november maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja valdavalt oli riikide börsiindeksite tootlus positiivne.\n\nÜleilmne aktsiaturuindeks MSCI World kerkis kuu jooksul koguni 4% võrra ja tõusu vedas suuresti USA. Jaapani börsiindeksi tulemus oli mõnevõrra tagasihoidlikum, kerkides kohalikus valuutas 1,6% ja eurodes mõõdetuna 1,5%.\n\nEuroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi Euro Stoxx 50 tootlus oli novembris 2,8% ning parima tulemuse saavutasid Prantsusmaa ja Saksamaa aktsiaturg vastavalt 3,1% ja 2,9% tootlusega. Ka Baltimaade aktsiaturgude tootlus oli novembris positiivne, parima tulemuse andis Riia börsiindeks 1,9% tõusuga. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 1,1% ja Tallinna börs tõusis 0,9% võrra.\n\nNovembris lisasime Pensionifondi L portfelli uue investeeringuna Partners Groupi erakapitalifondi, mis investeerib peamiselt Euroopa ja Põhja-Ameerika suurimatesse ettevõtetesse. Partners Group asutati 1996. aastal Šveitsis ja haldab praegu investorite varasid rohkem kui 80 miljardi euro ulatuses. See teeb temast ühe maailma suurima erakapitaliettevõtte ning me usume, et see on kvaliteetne täiendus pensionifondide senistele erakapitaliinvesteeringutele.\n\nCoop Pank kaasas Tallinna börsil kapitali, müües uusi aktsiaid rohkem kui 31 miljoni euro eest. Kaasatud raha võimaldab pangal viia ellu oma äriplaani ja suurendab ka LHV fondide Coopi tehtud allutatud võlakirjade investeeringu väärtust.\n\nŠiaulių bankas teatas, et kutsub enne tähtaega tagasi 2017. aastal LHV fondidele emiteeritud võlakirjad.\n\nEuroopas jäid peamised võlakirjaturud kolmandat järjestikust kuud miinuspoolele. Töötame endiselt selle nimel, et paigutada väikse tootlusega suurte turgude asemel raha kohalikesse projektidesse.\n"},{"year":2019,"month":10,"content":"### 2019 oktoober – Fondi esimene kinnisvara otseinvesteering\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nOktoober kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja börsiindeksite tootlus oli valdavalt positiivne. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava Eurostoxx 50 indeksi tootluseks kujunes +1,1%. Hea tulemuse tegid oktoobris nii Saksamaa börs 3,5% tõusuga kui ka Rootsi börs 5,2% tootlusega. Suurbritannia aktsiaturu indeks seevastu langes Brexitiga seotud pingete tõttu 2,2%. Jaapani börsi tulemus oli kohalikus valuutas tugev 5,4%, kuid jäi eurodes 3,2% juurde. Baltimaades oli parima tootlusega Vilniuse börs, mis tõusis 1,6%, ja ka Tallinna börs kerkis oktoobris 1,5% võrra. Riia börs pidi siiski leppima 0,3% langusega.\n\nLHV pensionifondid tegid oktoobris esimese kinnisvara otseinvesteeringu: koostöös Lumi Capitaliga soetasime Tallinnas Tallinna Tehnikaülikooli teaduslinnakus asuva Skype’i majana tuntud kontorihoone. Selles on väljaüüritavat büroopinda 6850 ruutmeetrit ja suurim üürnik on Microsoft Eesti arenduskeskus. Väga heas korras hoone koos tugeva rentnikuga tagab pensionifondidele püsiva rahavoo ja pakub atraktiivset tootlikkust.\n\nVõlakirjaportfellis viisime lõpule eelmises kuuülevaates mainitud Ekspress Grupi väärtpaberite soetamise emissioonist. Kõik võlakirjad väljastati LHV fondidele. Võlakirjad kannavad aastas 6% intressi, lunastatakse kaheksa aasta pärast ja neile on lisatagatise andnud ettevõtte suuraktsionär. Ettevõte kasutab emissiooniga kaasatud vahendeid laienemiseks.\n\nVälismaistest investeeringutest väärib oktoobrikuus taas äramärkimist Danske allutatud pikaajaliste võlakirjade hinnatõus. Kuigi Taani pangale määratavad trahvid ja karistused pole veel kaugeltki selged, hakkab investorite usaldus taastuma – meie portfelli kuuluvad kaks Danske võlakirja on sellel aastal pakkunud tootlust 24–25%. Kõik peamised Euroopa võlakirjaturud jäid samal ajal miinuspoolele, langedes keskmiselt veidi vähem kui protsendi. Töötame kohalike emitentidega ja näeme investeerimisvõimalusi endiselt pigem siin.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n","text":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n\nSamas on ettevõtete kasumite kasv mitmel pool maailmas aeglustunud või pöördunud koguni langusesse. See tähendab, et hindadesse on sisse arvestatud kaubandussõja leevenemine ja majanduse kosumine – miski, milles ei saa seniseid poliitilisi suundumusi arvestades sugugi kindel olla.\n\n**Tsükkel on jõudnud hilisesse faasi**\n\nPraeguse majandustsükli tõusufaas on kestnud üle kümne aasta, tänu millele on ka ettevõtete kasumid jõuliselt suurenenud. See puudutab ennekõike kasumit aktsia kohta, mille kasvule on aidatud kaasa tagasiostuprogrammidega triljonite dollarite väärtuses. Keeruline on uskuda kiire kasvu jätkumisse, kui USA-s on tööpuudus kahanenud alla 4% ning teoorias oleksime pidanud juba ammu nägema palgakasvu ja sellest tulenevat inflatsioonitempo hoogustumist.\n\nTarbijahinnaindeksi kasv püsib aga elavdavast rahapoliitikast hoolimata mitmel pool maailmas allpool keskpankade seatud 2% eesmärki. Eks see ole üks põhjus, miks keskpangad on rahakraanid uuesti lahti keeranud. Novembrist hakkas Euroopa Keskpank paiskama ringlusesse värsket raha, ostes ühes kuus kokku 20 miljardi euro väärtuses võlakirju, ning teeb seda nii kaua kui vaja. Samuti on Föderaalreservi bilanss pärast ligikaudu viieaastast tagasiminekut septembrist uuesti mitmesaja miljardi dollari võrra suurenenud.\n\nMaailmamajandus ei ole sugugi nii suurepärases seisus, kui rahvusvahelised aktsiaturud seda näitavad. President Donald Trumpi kaubandussõda on tekitanud kõikjal rohkesti segadust ja sundinud maailma majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerima. Nõrgem oodatav majanduskasv on andnud omakorda keskpankadele põhjuse sekkuda rahaturgudel aktiivsemalt. Teisalt on kahtlusi, et rahapoliitikat võidakse ühtlasi kasutada varjatud ja vaikse valuutasõja võtmena, et tekitada oma riigile või majanduspiirkonnale konkurentsieelise kaudu lisastiimul.\n\nOleme jõudnud aega, kus väikseimagi majandusliku tagasilöögi järel vaadatakse kohe keskpankade suunas. Võib-olla suudetakse tõusutsüklil nii veel mõnda aega hing sees hoida, kuid keskpankurid on ka ise nentinud, et rahapoliitika tõhusus väheneb ja mõju avaldamiseks peavad kulutusi suurendama valitsusedki, kes maadlevad niigi kõrgete võlakoormatega.\n\n**Isiklikum side investeeringutega**\n\nLHV pensionifondid on olnud pikemat aega keskendunud pigem varade kaitsmisele, kuna ma olen hinnanud suurte rahvusvaheliste aktsia- ja võlakirjaturgude hinnataset liiga kõrgeks. Kui mõni aeg tagasi ootasin finantsturgudelt tõesti kiiret korrektsiooni allapoole, siis viimase paari aasta jooksul oleme LHV investeerimisstrateegiat tunduvalt muutnud.\n\nMe otsime järjest rohkem avalikele börsidele alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Ehitada üles erakapitali- ja kinnisvaraportfelli on keerulisem, kui investeerida likviidsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid pikaajaline tootlus võib olla parem – eelkõige juhul, kui kaaluda tootlust võetava riskiga.\n\nKui börsiaktsiate ja investeerimisfondide puhul on olemas taristu, mis teeb need jaeinvestori jaoks kergesti kättesaadavaks, ning ka väikseid summasid on võimalik investeerida lihtsasti ja suhteliselt tõhusalt, siis süstemaatiline investeerimine erakapitali, riskikapitali ja isegi kinnisvarasektorisse eeldab väga suurt ja väga pikaajalist investeerimisportfelli. Üksikute investeeringute maht on selles miljonites eurodes ja ajahorisont üldjuhul üle viie aasta. Ka Eesti pensionifondide jaoks oli see maailm veel mõni aasta tagasi meie väikse mahu tõttu peaaegu kättesaamatu.\n\nLHV pensionifondid on sel aastal investeerinud Novalpina, Blackstone’i, Investindustriali ja Quilvesti erakapitalifondi. Neist kahel esimesel on Eestiga teatud side: Novalpina ostis ja viis börsilt ära Olympicu ning Blackstone on investeerinud Luminori.\n\nBörsilt aktsiaid ostes piisab sellest, et teed paar nupuvajutust, ja saadki soovitud aktsiad oma kontole. Erakapitalifondi investeerimine on seevastu nagu mõnest kavandatavast suurprojektist osavõtmine: osapooled õpivad teineteist tundma ja kaaluvad, kui hästi võiks pikaajaline koostöö laabuda.\n\nKui investeerimisfond (olgu siis aktiivne või passiivne) võtab ettevõttes ikkagi passiivse osaluse, siis erakapitalifond investeerib ettevõttesse ainult tingimusel, et saab selle üle kontrolli ja võimaluse seal muutusi ellu viia. Börsil aktsiate ostu puhul ei lähe kapital mitte ettevõttesse, vaid hoopis aktsiaid müüvale investorile – mind aga huvitavad eelkõige investeeringud, kus kapitaliga on võimalik kasvule kaasa aidata.\n\nPensionifondidel on arenenud riikide kapitaliturgudel ja majanduses laiemalt oluline roll. Majanduskasv eeldab peale töökäte ja ajude ka kapitali. Kapital tähendab sisuliselt sääste, mis omakorda tähendab, et ühiskond kulutab vähem, kui teenib, ja paneb ülejäägi tootvalt tööle – investeerib töövahenditesse. Pangad pakuvad küll laenu, kuid mitte kapitali. Kapital on omaosalus, mis tuleb maksta uude projekti sisse enne, kui pank on valmis andma laenu. Seega sünnib kapital ainult siis, kui keegi kulutab vähem, kui teenib.\n\nMida rohkem kõrvale panna, seda rohkem on kapitali. Mida rohkem on kapitali, seda suuremaid projekte saab ette võtta ja seda suuremat tulu on võimalik teenida. Mida rohkem teenida, seda rohkem on võimalik kõrvale panna ja nii edasi. Rikkus sünnib niisiis ainult tänu säästmisele, mitte tarbimisele.\n\nRikastes riikides on suured ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, ja suured kapitaliturud. Meie peame oma koha rahvusvahelistel turgudel alles välja võitlema ning oma ettevõtted looma ja neid kasvatama. Selleks vajame kapitali, see tähendab kohalikke sääste. Kui me ise investeerime oma ettevõtetesse, siis on meil lihtsam kaasata ka rahvusvahelist kapitali. Pensionikogujatena on meil sellest võita mitmel tasandil: saades otse osa ettevõtete kasvust ja kaudsemalt ka tugevamast kohalikust majandusest.\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.19,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":34687},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":56.79,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":13.63,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.34,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.21,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":8.69,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.34,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,42% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,19% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,73% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,38% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,27% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,16% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,09% |\n| BNP Paribas 0.75% 11/11/22 | 1,96% |\n| Allianz 07/12/20 | 1,93% |\n| iShares STOXX Europe 600 Health Care | 1,93% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,42% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,19% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,73% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 197 745 768,39 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 500 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Tegime uue investeeringu Trigoni aktsiafondi\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nPensionifond XL tegi detsembris uue investeeringu aktsiafondi Trigon Uus Euroopa. See fond investeerib Euroopa Liidu uute liikmesriikide ja kandidaatriikide börsidel noteeritud aktsiatesse. Fondi portfell koosneb keskmiselt 30–40 aktsiast rõhuasetusega Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Sloveenia börsidel. Sektoritest on enim investeeritud panganduse, tarbekaupade ja energeetika valdkonnas tegutsevate ettevõtete aktsiatesse.\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n"},{"year":2019,"month":11,"content":"### 2019 november – Coop Pank kaasas investoritelt raha\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nNagu oktoober nii kulges ka november maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja valdavalt oli riikide börsiindeksite tootlus positiivne.\n\nÜleilmne aktsiaturuindeks MSCI World kerkis kuu jooksul koguni 4% võrra ja tõusu vedas suuresti USA. Jaapani börsiindeksi tulemus oli mõnevõrra tagasihoidlikum, kerkides kohalikus valuutas 1,6% ja eurodes mõõdetuna 1,5%.\n\nEuroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi Euro Stoxx 50 tootlus oli novembris 2,8% ning parima tulemuse saavutasid Prantsusmaa ja Saksamaa aktsiaturg vastavalt 3,1% ja 2,9% tootlusega. Ka Baltimaade aktsiaturgude tootlus oli novembris positiivne, parima tulemuse andis Riia börsiindeks 1,9% tõusuga. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 1,1% ja Tallinna börs tõusis 0,9% võrra.\n\nÜleilmne arenevate turgude aktsiaindeks aga langes kohalikus valuutas mõõdetuna 0,2% ja seejuures olid nõrgimad Ladina-Ameerika riigid.\n\nNovembris toimus Tallinna börsil Coop Panga aktsiate esmane avalik pakkumine, milles osalesid ka LHV pensionifondid. Aktsia hinnaks kujunes 1,15 eurot ja pank kaasas uutelt investoritelt 31,3 miljonit eurot, mis on mõnevõrra vähem kui soovitud 37 miljonit eurot. Siiski suurenes Coopi aktsionäride ring kokku rohkem kui 10 000 jaeinvestori võrra. Aktsiate esimene kauplemispäev Tallinna börsil oli 10. detsember.\n\nŠiaulių bankas teatas, et kutsub enne tähtaega tagasi 2017. aastal LHV fondidele emiteeritud võlakirjad.\n\nEuroopas jäid peamised võlakirjaturud kolmandat järjestikust kuud miinuspoolele. Töötame endiselt selle nimel, et paigutada väikse tootlusega suurte turgude asemel raha kohalikesse projektidesse.\n"},{"year":2019,"month":10,"content":"### 2019 oktoober – Livonia Partners ostis klaasitootja\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nOktoober kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja börsiindeksite tootlus oli valdavalt positiivne. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava Eurostoxx 50 indeksi tootluseks kujunes +1,1%. Hea tulemuse tegid oktoobris nii Saksamaa börs 3,5% tõusuga kui ka Rootsi börs 5,2% tootlusega. Suurbritannia aktsiaturu indeks seevastu langes Brexitiga seotud pingete tõttu 2,2%.\n\nJaapani börsi tulemus oli kohalikus valuutas tugev 5,4%, kuid jäi eurodes 3,2% juurde. Üleilmne arenevate turgude indeks tõusis kuuga 4,1% – selle taga olid mitme Aasia ja Ladina-Ameerika riigi head tulemused. Baltimaades oli parima tootlusega Vilniuse börs, mis tõusis 1,6%, ja ka Tallinna börs kerkis oktoobris 1,5% võrra. Riia börs pidi siiski leppima 0,3% langusega.\n\nPensionifondi XL portfelli kuuluv erakapitalifond Livonia Partners tegi taas uue investeeringu, ostes klaasi tootva ja töötleva Eesti ettevõtte Klaasimeister AS-i. Ettevõtte kliendid on klaasfassaadide paigaldajad ning vaheseinte ja piirete tootjad Põhjamaades ja Baltikumis. See on tänavu Livonia teine ülevõtutehing, aasta alguses soetati nimelt aknatootja Fenestra.\n\nVõlakirjaportfellis viisime lõpule eelmises kuuülevaates mainitud Ekspress Grupi väärtpaberite soetamise emissioonist. Kõik võlakirjad väljastati LHV fondidele. Võlakirjad kannavad aastas 6% intressi, lunastatakse kaheksa aasta pärast ja neile on lisatagatise andnud ettevõtte suuraktsionär. Ettevõte kasutab emissiooniga kaasatud vahendeid laienemiseks.\n\nVälismaistest investeeringutest väärib oktoobrikuus taas äramärkimist Danske allutatud pikaajaliste võlakirjade hinnatõus. Kuigi Taani pangale määratavad trahvid ja karistused pole veel kaugeltki selged, hakkab investorite usaldus taastuma – meie portfelli kuuluvad kaks Danske võlakirja on sellel aastal pakkunud tootlust 24–25%. Kõik peamised Euroopa võlakirjaturud jäid samal ajal miinuspoolele, langedes keskmiselt veidi vähem kui protsendi. Töötame kohalike emitentidega ja näeme investeerimisvõimalusi endiselt pigem siin.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n","text":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n\nSamas on ettevõtete kasumite kasv mitmel pool maailmas aeglustunud või pöördunud koguni langusesse. See tähendab, et hindadesse on sisse arvestatud kaubandussõja leevenemine ja majanduse kosumine – miski, milles ei saa seniseid poliitilisi suundumusi arvestades sugugi kindel olla.\n\n**Tsükkel on jõudnud hilisesse faasi**\n\nPraeguse majandustsükli tõusufaas on kestnud üle kümne aasta, tänu millele on ka ettevõtete kasumid jõuliselt suurenenud. See puudutab ennekõike kasumit aktsia kohta, mille kasvule on aidatud kaasa tagasiostuprogrammidega triljonite dollarite väärtuses. Keeruline on uskuda kiire kasvu jätkumisse, kui USA-s on tööpuudus kahanenud alla 4% ning teoorias oleksime pidanud juba ammu nägema palgakasvu ja sellest tulenevat inflatsioonitempo hoogustumist.\n\nTarbijahinnaindeksi kasv püsib aga elavdavast rahapoliitikast hoolimata mitmel pool maailmas allpool keskpankade seatud 2% eesmärki. Eks see ole üks põhjus, miks keskpangad on rahakraanid uuesti lahti keeranud. Novembrist hakkas Euroopa Keskpank paiskama ringlusesse värsket raha, ostes ühes kuus kokku 20 miljardi euro väärtuses võlakirju, ning teeb seda nii kaua kui vaja. Samuti on Föderaalreservi bilanss pärast ligikaudu viieaastast tagasiminekut septembrist uuesti mitmesaja miljardi dollari võrra suurenenud.\n\nMaailmamajandus ei ole sugugi nii suurepärases seisus, kui rahvusvahelised aktsiaturud seda näitavad. President Donald Trumpi kaubandussõda on tekitanud kõikjal rohkesti segadust ja sundinud maailma majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerima. Nõrgem oodatav majanduskasv on andnud omakorda keskpankadele põhjuse sekkuda rahaturgudel aktiivsemalt. Teisalt on kahtlusi, et rahapoliitikat võidakse ühtlasi kasutada varjatud ja vaikse valuutasõja võtmena, et tekitada oma riigile või majanduspiirkonnale konkurentsieelise kaudu lisastiimul.\n\nOleme jõudnud aega, kus väikseimagi majandusliku tagasilöögi järel vaadatakse kohe keskpankade suunas. Võib-olla suudetakse tõusutsüklil nii veel mõnda aega hing sees hoida, kuid keskpankurid on ka ise nentinud, et rahapoliitika tõhusus väheneb ja mõju avaldamiseks peavad kulutusi suurendama valitsusedki, kes maadlevad niigi kõrgete võlakoormatega.\n\n**Isiklikum side investeeringutega**\n\nLHV pensionifondid on olnud pikemat aega keskendunud pigem varade kaitsmisele, kuna ma olen hinnanud suurte rahvusvaheliste aktsia- ja võlakirjaturgude hinnataset liiga kõrgeks. Kui mõni aeg tagasi ootasin finantsturgudelt tõesti kiiret korrektsiooni allapoole, siis viimase paari aasta jooksul oleme LHV investeerimisstrateegiat tunduvalt muutnud.\n\nMe otsime järjest rohkem avalikele börsidele alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Ehitada üles erakapitali- ja kinnisvaraportfelli on keerulisem, kui investeerida likviidsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid pikaajaline tootlus võib olla parem – eelkõige juhul, kui kaaluda tootlust võetava riskiga.\n\nKui börsiaktsiate ja investeerimisfondide puhul on olemas taristu, mis teeb need jaeinvestori jaoks kergesti kättesaadavaks, ning ka väikseid summasid on võimalik investeerida lihtsasti ja suhteliselt tõhusalt, siis süstemaatiline investeerimine erakapitali, riskikapitali ja isegi kinnisvarasektorisse eeldab väga suurt ja väga pikaajalist investeerimisportfelli. Üksikute investeeringute maht on selles miljonites eurodes ja ajahorisont üldjuhul üle viie aasta. Ka Eesti pensionifondide jaoks oli see maailm veel mõni aasta tagasi meie väikse mahu tõttu peaaegu kättesaamatu.\n\nLHV pensionifondid on sel aastal investeerinud Novalpina, Blackstone’i, Investindustriali ja Quilvesti erakapitalifondi. Neist kahel esimesel on Eestiga teatud side: Novalpina ostis ja viis börsilt ära Olympicu ning Blackstone on investeerinud Luminori.\n\nBörsilt aktsiaid ostes piisab sellest, et teed paar nupuvajutust, ja saadki soovitud aktsiad oma kontole. Erakapitalifondi investeerimine on seevastu nagu mõnest kavandatavast suurprojektist osavõtmine: osapooled õpivad teineteist tundma ja kaaluvad, kui hästi võiks pikaajaline koostöö laabuda.\n\nKui investeerimisfond (olgu siis aktiivne või passiivne) võtab ettevõttes ikkagi passiivse osaluse, siis erakapitalifond investeerib ettevõttesse ainult tingimusel, et saab selle üle kontrolli ja võimaluse seal muutusi ellu viia. Börsil aktsiate ostu puhul ei lähe kapital mitte ettevõttesse, vaid hoopis aktsiaid müüvale investorile – mind aga huvitavad eelkõige investeeringud, kus kapitaliga on võimalik kasvule kaasa aidata.\n\nPensionifondidel on arenenud riikide kapitaliturgudel ja majanduses laiemalt oluline roll. Majanduskasv eeldab peale töökäte ja ajude ka kapitali. Kapital tähendab sisuliselt sääste, mis omakorda tähendab, et ühiskond kulutab vähem, kui teenib, ja paneb ülejäägi tootvalt tööle – investeerib töövahenditesse. Pangad pakuvad küll laenu, kuid mitte kapitali. Kapital on omaosalus, mis tuleb maksta uude projekti sisse enne, kui pank on valmis andma laenu. Seega sünnib kapital ainult siis, kui keegi kulutab vähem, kui teenib.\n\nMida rohkem kõrvale panna, seda rohkem on kapitali. Mida rohkem on kapitali, seda suuremaid projekte saab ette võtta ja seda suuremat tulu on võimalik teenida. Mida rohkem teenida, seda rohkem on võimalik kõrvale panna ja nii edasi. Rikkus sünnib niisiis ainult tänu säästmisele, mitte tarbimisele.\n\nRikastes riikides on suured ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, ja suured kapitaliturud. Meie peame oma koha rahvusvahelistel turgudel alles välja võitlema ning oma ettevõtted looma ja neid kasvatama. Selleks vajame kapitali, see tähendab kohalikke sääste. Kui me ise investeerime oma ettevõtetesse, siis on meil lihtsam kaasata ka rahvusvahelist kapitali. Pensionikogujatena on meil sellest võita mitmel tasandil: saades otse osa ettevõtete kasvust ja kaudsemalt ka tugevamast kohalikust majandusest.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":29.44,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4729},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":71.17,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":26.98,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.85,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 27,94% |\n| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 26,98% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 17,12% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 10,26% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5,94% |\n| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 3,24% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETFF | 3,15% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,21% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 1,32% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 22 626 062,26 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 550 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,69%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2018-01-02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2018-01-02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2425},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":96.42,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.64,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 24,75% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,09% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 23,90% |\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 23,67% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,5%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":13567},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":73.98,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":24.87,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.17,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 28,59% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 28,54% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 24,87% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 8,52% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 8,35% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,47%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":91030},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":22.59,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.89,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":42.21,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.84,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.26,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":25.23,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.98,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 13,62% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 12,05% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 8,81% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 7,77% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 5,66% |\n| SEB Sustainability Global Index Fund | 5,33% |\n| SEB Ethical Global Index Fund | 5,31% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 3,22% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,76% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 2,59% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,99% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,91% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,19% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,87%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.81,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6047},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":29.58,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.76,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":19.04,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.81,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.65,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":44.01,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.16,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 13,28% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 7,53% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 7,47% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 5,30% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,87% |\n| Robeco Ql Global Dynamic Duration | 4,21% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,79% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,56% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 2,95% |\n| SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro | 2,93% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,88% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,83% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,14% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,75%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,07%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098612","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":8.29,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":11926},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":43.43,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.69,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":47.72,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.16,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 17,79% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 16,14% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 8,49% |\n| UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 8,31% |\n| iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 7,96% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,49% |\n| Lithuanian Government Bond 0.7% 27.05.2020 | 3,46% |\n| Republic of Lithuania 7.375% 11.02.2020 | 2,77% |\n| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 2,77% |\n| SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro | 2,76% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,06% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,05% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.2023 | 0,39% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,49%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,57%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":3.83,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":198},"accordion":[{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 1,2%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":"-","fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":10253},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":97.71,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.34,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 27,12% |\n| LYXOR Core MSCI World | 26,44% |\n| SPDR MSCI World Ucits ETF | 26,27% |\n| Access Global | 17,88% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,49%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,72%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K100","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":109539},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":24.35,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":49.3,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":19.44,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.1,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.75,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.12,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 18,15% |\n| Spain Government 5.400% 230131 | 3,35% |\n| Spain Government 0.750% 210730 | 1,97% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 1,60% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,46% |\n| Apple | 1,34% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1,00% |\n| Lithuania 0.000% 210131 | 0,99% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 0,97% |\n| East Capital Baltic Property III | 0,94% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,46% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 0,97% |\n| East Capital Baltic Property III | 0,94% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,67%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":7.78,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K60","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":138947},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":47.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":30.15,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.04,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.4,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.88,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.94,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.52,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 9,26% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 4,95% |\n| Spain Government 5.400% 230131 | 3,08% |\n| Spain Government 0.750% 210730 | 2,62% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,21% |\n| Amundi 12 M | 1,94% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 1,65% |\n| S&P 500 SPDR | 1,48% |\n| Lithuania 3.400% 201003 | 1,46% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,46% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,21% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,46% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,34% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,67%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":11.52,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K30","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":44127},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":72.49,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":0.5,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":15.4,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.6,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.21,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.88,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Spain Government 0.050% 210131 | 6,68% |\n| Spain Government 0.750% 210730 | 4,08% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 3,98% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,86% |\n| Vanguard S&P 500 ETF | 3,49% |\n| S&P 500 SPDR | 3,07% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,07% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,01% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 2,61% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 2,52% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,07% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,01% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 2,61% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,67%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,92%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019741","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":19.12,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K10","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":10551},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":79.32,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.37,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":3.99,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":11.36,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 5,19% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 4,61% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,85% |\n| Lithuania Government 0.300% 210504 | 3,80% |\n| Eesti Energia 2.384% 230922 | 2,42% |\n| Lithuania Government 0.400% 230816 | 2,61% |\n| Amundi 6 M | 2,53% |\n| Poland Government International 0.500% 211220 | 1,84% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 1,82% |\n| Latvenergo 1.900% 220610 | 1,76% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 5,19% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 4,61% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,85% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,35%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":22.25,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":35753},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":15.57,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.07,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":67.36,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.17,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.42,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":11.38,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.03,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13,24% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 12,23% |\n| SEB Sustainability Global Index Fund | 8,23% |\n| SEB Ethical Global Index Fund C | 7,98% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 5,87% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 5,15% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 5,00% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 4,78% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 3,26% |\n| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2,85% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,40% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,33% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 0,92% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,75%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,3%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":6.09,"fundManager":"SEB"},"LEK75":{"heading":"LHV Pensionifond Eesti","id":"eesti","code":"eesti","dataMarker":"LEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,\n- sul on investeeringuid ka mujal regioonides.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse võimalusel ja sobivate instrumentide leidumisel kuni 100% ulatuses Eestisse ja Eestiga seotud instrumentidesse. Seejuures on Eestiga seotud instrumentide osakaal LHV Pensionifondis Eesti vähemalt 50% fondi vara väärtusest. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele. Lisaks on fondi arvel kuni 10% ulatuses lubatud võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on Eestiga seotud investeeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":132},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":44.98,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":28.73,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":18.63,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.33,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.34,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud| |\n|---|---:|\n| Tallinna Kaubamaja | 4,42% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,38% |\n| Tallink Grupp | 4,36% |\n| Birdeye Timber Fund | 4,26% |\n| Tallinna Sadam | 4,11% |\n| Birdeye Timber Fund 2 | 3,92% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 3,91% |\n| Autolist 12% 03/04/22 | 3,77% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,73% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 3,72% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Kaubamaja | 4,42% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,38% |\n| Tallink Grupp | 4,36% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 2 728 089,48 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 690 184,87 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,61%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Eesti põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_aruanne_2018.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Coop Panga aktsia kesine start\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nDetsembris jäid Baltimaade aktsiaturud üleilmsest börsirallist maha ja nende tootlus oli mõnevõrra tagasihoidlikum. Tallinna ja Vilniuse börsiindeks tõusid kuu jooksul vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nSel kuul hakati Tallinna börsil kauplema Coop Panga aktsiaga, mida pakuti investoritele hinnaga 1,15 eurot. Pank kaasas uutelt investoritelt 31,3 miljonit eurot, mis on mõnevõrra vähem kui soovitud 37 miljonit eurot. Nõudlus osutus oodatust väiksemaks ka börsil: esimese kauplemispäeva lõpetas aktsia hinnaga 1,095 eurot. Pärast seda on Coop Panga aktsia hind veelgi langenud ja 2019. aasta viimasel börsipäeval maksis see 1,07 eurot, mis teeb esmasel pakkumisel ostnud investorite kaotuseks juba 7%. Võrdluseks: 2018. aasta suvel Tallinna börsil noteeritud Tallinna Sadama aktsiad kerkisid esimese kauplemispäevaga koguni 14,7% võrra.\n"},{"year":2019,"month":11,"content":"### 2019 november – Tugevad tulemused Tallinkilt ja Nordeconilt\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu oktoobris nii oli ka novembris kõigi kolme Balti riigi aktsiaturu tootlus positiivne. Parima tulemuse tegi Riia börsiindeks 1,9% tõusuga ning Vilniuse ja Tallinna börsi tootluseks kujunes vastavalt 1,1% ja 0,9%.\n\nKuu jooksul jätkasid Tallinna börsi ettevõtted oma kolmanda kvartali tulemuste avaldamist. Palju tähelepanu sai Tallink Grupi teenitud rekordiline kolmanda kvartali kasum, mis ulatus peaaegu 55 miljoni euroni. Ettevõtte käive suurenes kvartali jooksul võrreldes möödunud aastaga 1,5%, kuid kasumi kasvuks kujunes koguni 18,5%. Hea tulemuse taga oli reisijate suur arv suvekuudel ning tõhus parda- ja kaldamüük.\n\nTugevatest kvartalitulemustest teatas veel ehitusettevõte Nordecon, mis kasvatas müügitulusid võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 15,9% (71,8 miljoni euroni). Ettevõtte puhaskasum suurenes lausa 28,8% võrra peaaegu 3,5 miljoni euroni. Seejuures kasvatas Nordecon välisriikidest teenitud tulu osakaalu märkimisväärselt, eriti suureks kujunes nõudlus Soome turul.\n\nCoop Pank kaasas Tallinna börsil kapitali, müües uusi aktsiaid rohkem kui 31 miljoni euro eest. Kaasatud raha võimaldab pangal viia ellu oma äriplaani ja suurendab ka LHV fondide Coopi tehtud allutatud võlakirjade investeeringu väärtust.\n"},{"year":2019,"month":10,"content":"### 2019 oktoober – Harju Elektri aktsia vedas fondi väärtuse kõrgemale\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTallinna börsi tootluseks kujunes oktoobris 1,5% ja üsna sarnase tulemusega sai hakkama ka Vilniuse börs. Riia börsiindeks seevastu langes kuu jooksul 0,3% võrra.\n\nPensionifondi Eesti tootlusele aitas tugevalt kaasa Harju Elektri aktsia, mis tõusis kuuga koguni 17,6%. Ettevõte teatas kolmanda kvartali tugevatest tulemustest: käive suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 44% võrra ja teenitud kasum kasvas 2018. aasta 18 000 eurolt 1,3 miljoni euroni. Peamine osa Harju Elektri müügitulu kasvust tuli elektriseadmete ärist, selles oli suur roll Leedu tütarettevõtte müügimahu suurenemisel.\n\nTallinna Kaubamaja Grupi aktsia tõusis oktoobris 8,4% samuti tänu kolmanda kvartali headele tulemustele. Ettevõtte teenitud müügitulu suurenes võrreldes aasta varasemaga 8,3% võrra ja kasvu vedas autokaubanduse äri, mille tulud kasvasid koguni 23,8%.\n\nKa supermarketite (Selver) segmendi tulemuse oli hea, sest müügitulu kasvatati 5,5% võrra. Tallinna Kaubamaja parandas kasumlikkust kõigis ärivaldkondades ja teenitud puhaskasum suurenes aastaga 10,4% võrra.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n","text":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n\nSamas on ettevõtete kasumite kasv mitmel pool maailmas aeglustunud või pöördunud koguni langusesse. See tähendab, et hindadesse on sisse arvestatud kaubandussõja leevenemine ja majanduse kosumine – miski, milles ei saa seniseid poliitilisi suundumusi arvestades sugugi kindel olla.\n\n**Tsükkel on jõudnud hilisesse faasi**\n\nPraeguse majandustsükli tõusufaas on kestnud üle kümne aasta, tänu millele on ka ettevõtete kasumid jõuliselt suurenenud. See puudutab ennekõike kasumit aktsia kohta, mille kasvule on aidatud kaasa tagasiostuprogrammidega triljonite dollarite väärtuses. Keeruline on uskuda kiire kasvu jätkumisse, kui USA-s on tööpuudus kahanenud alla 4% ning teoorias oleksime pidanud juba ammu nägema palgakasvu ja sellest tulenevat inflatsioonitempo hoogustumist.\n\nTarbijahinnaindeksi kasv püsib aga elavdavast rahapoliitikast hoolimata mitmel pool maailmas allpool keskpankade seatud 2% eesmärki. Eks see ole üks põhjus, miks keskpangad on rahakraanid uuesti lahti keeranud. Novembrist hakkas Euroopa Keskpank paiskama ringlusesse värsket raha, ostes ühes kuus kokku 20 miljardi euro väärtuses võlakirju, ning teeb seda nii kaua kui vaja. Samuti on Föderaalreservi bilanss pärast ligikaudu viieaastast tagasiminekut septembrist uuesti mitmesaja miljardi dollari võrra suurenenud.\n\nMaailmamajandus ei ole sugugi nii suurepärases seisus, kui rahvusvahelised aktsiaturud seda näitavad. President Donald Trumpi kaubandussõda on tekitanud kõikjal rohkesti segadust ja sundinud maailma majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerima. Nõrgem oodatav majanduskasv on andnud omakorda keskpankadele põhjuse sekkuda rahaturgudel aktiivsemalt. Teisalt on kahtlusi, et rahapoliitikat võidakse ühtlasi kasutada varjatud ja vaikse valuutasõja võtmena, et tekitada oma riigile või majanduspiirkonnale konkurentsieelise kaudu lisastiimul.\n\nOleme jõudnud aega, kus väikseimagi majandusliku tagasilöögi järel vaadatakse kohe keskpankade suunas. Võib-olla suudetakse tõusutsüklil nii veel mõnda aega hing sees hoida, kuid keskpankurid on ka ise nentinud, et rahapoliitika tõhusus väheneb ja mõju avaldamiseks peavad kulutusi suurendama valitsusedki, kes maadlevad niigi kõrgete võlakoormatega.\n\n**Isiklikum side investeeringutega**\n\nLHV pensionifondid on olnud pikemat aega keskendunud pigem varade kaitsmisele, kuna ma olen hinnanud suurte rahvusvaheliste aktsia- ja võlakirjaturgude hinnataset liiga kõrgeks. Kui mõni aeg tagasi ootasin finantsturgudelt tõesti kiiret korrektsiooni allapoole, siis viimase paari aasta jooksul oleme LHV investeerimisstrateegiat tunduvalt muutnud.\n\nMe otsime järjest rohkem avalikele börsidele alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Ehitada üles erakapitali- ja kinnisvaraportfelli on keerulisem, kui investeerida likviidsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid pikaajaline tootlus võib olla parem – eelkõige juhul, kui kaaluda tootlust võetava riskiga.\n\nKui börsiaktsiate ja investeerimisfondide puhul on olemas taristu, mis teeb need jaeinvestori jaoks kergesti kättesaadavaks, ning ka väikseid summasid on võimalik investeerida lihtsasti ja suhteliselt tõhusalt, siis süstemaatiline investeerimine erakapitali, riskikapitali ja isegi kinnisvarasektorisse eeldab väga suurt ja väga pikaajalist investeerimisportfelli. Üksikute investeeringute maht on selles miljonites eurodes ja ajahorisont üldjuhul üle viie aasta. Ka Eesti pensionifondide jaoks oli see maailm veel mõni aasta tagasi meie väikse mahu tõttu peaaegu kättesaamatu.\n\nLHV pensionifondid on sel aastal investeerinud Novalpina, Blackstone’i, Investindustriali ja Quilvesti erakapitalifondi. Neist kahel esimesel on Eestiga teatud side: Novalpina ostis ja viis börsilt ära Olympicu ning Blackstone on investeerinud Luminori.\n\nBörsilt aktsiaid ostes piisab sellest, et teed paar nupuvajutust, ja saadki soovitud aktsiad oma kontole. Erakapitalifondi investeerimine on seevastu nagu mõnest kavandatavast suurprojektist osavõtmine: osapooled õpivad teineteist tundma ja kaaluvad, kui hästi võiks pikaajaline koostöö laabuda.\n\nKui investeerimisfond (olgu siis aktiivne või passiivne) võtab ettevõttes ikkagi passiivse osaluse, siis erakapitalifond investeerib ettevõttesse ainult tingimusel, et saab selle üle kontrolli ja võimaluse seal muutusi ellu viia. Börsil aktsiate ostu puhul ei lähe kapital mitte ettevõttesse, vaid hoopis aktsiaid müüvale investorile – mind aga huvitavad eelkõige investeeringud, kus kapitaliga on võimalik kasvule kaasa aidata.\n\nPensionifondidel on arenenud riikide kapitaliturgudel ja majanduses laiemalt oluline roll. Majanduskasv eeldab peale töökäte ja ajude ka kapitali. Kapital tähendab sisuliselt sääste, mis omakorda tähendab, et ühiskond kulutab vähem, kui teenib, ja paneb ülejäägi tootvalt tööle – investeerib töövahenditesse. Pangad pakuvad küll laenu, kuid mitte kapitali. Kapital on omaosalus, mis tuleb maksta uude projekti sisse enne, kui pank on valmis andma laenu. Seega sünnib kapital ainult siis, kui keegi kulutab vähem, kui teenib.\n\nMida rohkem kõrvale panna, seda rohkem on kapitali. Mida rohkem on kapitali, seda suuremaid projekte saab ette võtta ja seda suuremat tulu on võimalik teenida. Mida rohkem teenida, seda rohkem on võimalik kõrvale panna ja nii edasi. Rikkus sünnib niisiis ainult tänu säästmisele, mitte tarbimisele.\n\nRikastes riikides on suured ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, ja suured kapitaliturud. Meie peame oma koha rahvusvahelistel turgudel alles välja võitlema ning oma ettevõtted looma ja neid kasvatama. Selleks vajame kapitali, see tähendab kohalikke sääste. Kui me ise investeerime oma ettevõtetesse, siis on meil lihtsam kaasata ka rahvusvahelist kapitali. Pensionikogujatena on meil sellest võita mitmel tasandil: saades otse osa ettevõtete kasvust ja kaudsemalt ka tugevamast kohalikust majandusest.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109476","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":69.5,"fundManager":"LHV"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":4911},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.52,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.48,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 25,77% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 22,61% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 18,36% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 6,67% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5,74% |\n| UBS UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5,39% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 3,68% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 3,59% |\n| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 3,40% |\n| UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF | 3,00% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,43%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4781},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":4.55,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":91.97,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.49,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 9,24% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 9,11% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 8,85% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 8,15% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 7,99% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 7,66% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | 6,88% |\n| Nordea Euro Medium Term Bond Growth | 6,48% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 4,66% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 4,54% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,7%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,75%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2491},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":25.34,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.79,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":67.7,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.17,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 8,97% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 7,90% |\n| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | 7,20% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 6,21% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 5,39% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 5,15% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,79% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 4,65% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 4,19% |\n| Nordea Euro Bond I Growth | 4,01% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,79% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 1,03%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,33%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098448","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":4.79,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":8995},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":89.4,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.91,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.43,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 8,68% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8,64% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 8,12% |\n| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST | 6,43% |\n| Nordea 1 - Global Small Cap Fund | 5,99% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 5,86% |\n| iShares S&P 500 ETF | 5,54% |\n| Financial Select Sector SPDR | 4,58% |\n| Nordea 1 European Value Fund | 4,48% |\n| Nordea Japan Fund Growth | 4,09% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,74% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,17% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 1,03%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,5%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.91,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":27563},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":50.15,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.29,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":43.12,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 6,66% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 5,70% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 5,49% |\n| iShares MSCI Europe UCITS ETF | 5,19% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 5,17% |\n| Nordea 1 . Global Small Cap Fund | 4,97% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,90% |\n| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 4,30% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 3,85% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 3,69% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,22% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,07% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 1,03%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,4%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.29,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,53%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada maksuefektiivselt kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"31.12.2019","capacity":"15 711 341,46 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":52.8,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":15.42,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":7.83,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":14.02,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.53,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.13,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,25% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,74% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,25% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,59% |\n| Citadele banka 6.25% 06/12/2026 | 2,39% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 1,98% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 1,96% |\n| HSBC Holdings Plc 04/12/21 | 1,89% |\n| GECINA 30/06/22 | 1,84% |\n| SAP 13/03/21 | 1,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,25% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,74% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,25% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 16 352 403,88 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0564%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,08%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_taiendav_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2019 I poolaasta aruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_I_poolaasta_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Fondi tootlust toetasid finants- ja kullatööstusettevõtted\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nDetsembris toetasid Täiendava pensionifondi tootlust oktoobris Euroopa pangandussektorisse tehtud investeeringud, mis andsid nüüd häid tulemusi. Hoolimata ettevõtet piiravatest rahapesusüüdistustest kujunes Swedbanki aktsia tootluseks kuu jooksul 12,4%. Hispaanias ja Ladina-Ameerikas tegutseva Banco Santanderi aktsia aga tõusis detsembris 5,6%. Hea tulemuse saavutas veel USA kulla- ja vasekaevandamise suurettevõte Barrick Gold Corpi aktsia, kerkides 8,2% võrra.\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n"},{"year":2019,"month":11,"content":"### 2019 november – Novaturase suuromanik müüs aktsiaid\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nNagu oktoober nii kulges ka november maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja valdavalt oli riikide börsiindeksite tootlus positiivne.\n\nÜleilmne aktsiaturuindeks MSCI World kerkis kuu jooksul koguni 4% võrra ja tõusu vedas suuresti USA. Jaapani börsiindeksi tulemus oli mõnevõrra tagasihoidlikum, kerkides kohalikus valuutas 1,6% ja eurodes mõõdetuna 1,5%.\n\nEuroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi Euro Stoxx 50 tootlus oli novembris 2,8% ning parima tulemuse saavutasid Prantsusmaa ja Saksamaa aktsiaturg vastavalt 3,1% ja 2,9% tootlusega. Ka Baltimaade aktsiaturgude tootlus oli novembris positiivne, parima tulemuse andis Riia börsiindeks 1,9% tõusuga. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 1,1% ja Tallinna börs tõusis 0,9% võrra.\n\nÜleilmne arenevate turgude aktsiaindeks aga langes kohalikus valuutas mõõdetuna 0,2% ja seejuures olid nõrgimad Ladina-Ameerika riigid.\n\nTäiendava pensionifondi portfelli kuulub Leedu reisikorraldusfirma Novaturas. Selle suuraktsionäriks olev erakapitalifond müüs novembris olulise mahu oma senisest osalusest mitmele teisele suurinvestorile. Pakkumise hind oli sellele vahetult eelnenud börsipäeva aktsiahinnast küllalt palju madalam 4 eurot. Kokku vähendas erakapitalifond oma osalust Novaturases 13% võrra 34,4%-ni. Samuti teatas ettevõte, et alates 2020. aasta algusest võtab Novaturas üle reisikorraldaja Aurinko tegevuse Eestis.\n"},{"year":2019,"month":10,"content":"### 2019 oktoober – Soetasime ettevõtteid pangandussektorist ja kullatööstusest\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nOktoober kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja börsiindeksite tootlus oli valdavalt positiivne. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava Eurostoxx 50 indeksi tootluseks kujunes +1,1%. Hea tulemuse tegid oktoobris nii Saksamaa börs 3,5% tõusuga kui ka Rootsi börs 5,2% tootlusega. Suurbritannia aktsiaturu indeks seevastu langes Brexitiga seotud pingete tõttu 2,2%.\n\nJaapani börsi tulemus oli kohalikus valuutas tugev 5,4%, kuid jäi eurodes 3,2% juurde. Üleilmne arenevate turgude indeks tõusis kuuga 4,1% – selle taga olid mitme Aasia ja Ladina-Ameerika riigi head tulemused. Baltimaades oli parima tootlusega Vilniuse börs, mis tõusis 1,6%, ja ka Tallinna börs kerkis oktoobris 1,5% võrra. Riia börs pidi siiski leppima 0,3% langusega.\n\nOktoobris tegi Täiendav pensionifond mitu uut investeeringut nii Euroopa kui ka USA börsidel. Pangandussektoris soetas fond Euroopa suurpankade Swedbanki ja Santanderi aktsiaid. Santander tegutseb laialdaselt ka Ladina-Ameerikas. Samuti lisati uute positsioonidena Euroopa kaitsetööstuse valdkonna liider Thales ning kulda ja vaske kaevandav USA suurettevõte Barrick Gold Corp.\n\nVälismaistest investeeringutest väärib oktoobrikuus taas äramärkimist Danske allutatud pikaajaliste võlakirjade hinnatõus. Kuigi Taani pangale määratavad trahvid ja karistused pole veel kaugeltki selged, hakkab investorite usaldus taastuma – meie portfelli kuuluvad kaks Danske võlakirja on sellel aastal pakkunud tootlust 24–25%. Kõik peamised Euroopa võlakirjaturud jäid samal ajal miinuspoolele, langedes keskmiselt veidi vähem kui protsendi.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n","text":"Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.\n\nSamas on ettevõtete kasumite kasv mitmel pool maailmas aeglustunud või pöördunud koguni langusesse. See tähendab, et hindadesse on sisse arvestatud kaubandussõja leevenemine ja majanduse kosumine – miski, milles ei saa seniseid poliitilisi suundumusi arvestades sugugi kindel olla.\n\n**Tsükkel on jõudnud hilisesse faasi**\n\nPraeguse majandustsükli tõusufaas on kestnud üle kümne aasta, tänu millele on ka ettevõtete kasumid jõuliselt suurenenud. See puudutab ennekõike kasumit aktsia kohta, mille kasvule on aidatud kaasa tagasiostuprogrammidega triljonite dollarite väärtuses. Keeruline on uskuda kiire kasvu jätkumisse, kui USA-s on tööpuudus kahanenud alla 4% ning teoorias oleksime pidanud juba ammu nägema palgakasvu ja sellest tulenevat inflatsioonitempo hoogustumist.\n\nTarbijahinnaindeksi kasv püsib aga elavdavast rahapoliitikast hoolimata mitmel pool maailmas allpool keskpankade seatud 2% eesmärki. Eks see ole üks põhjus, miks keskpangad on rahakraanid uuesti lahti keeranud. Novembrist hakkas Euroopa Keskpank paiskama ringlusesse värsket raha, ostes ühes kuus kokku 20 miljardi euro väärtuses võlakirju, ning teeb seda nii kaua kui vaja. Samuti on Föderaalreservi bilanss pärast ligikaudu viieaastast tagasiminekut septembrist uuesti mitmesaja miljardi dollari võrra suurenenud.\n\nMaailmamajandus ei ole sugugi nii suurepärases seisus, kui rahvusvahelised aktsiaturud seda näitavad. President Donald Trumpi kaubandussõda on tekitanud kõikjal rohkesti segadust ja sundinud maailma majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerima. Nõrgem oodatav majanduskasv on andnud omakorda keskpankadele põhjuse sekkuda rahaturgudel aktiivsemalt. Teisalt on kahtlusi, et rahapoliitikat võidakse ühtlasi kasutada varjatud ja vaikse valuutasõja võtmena, et tekitada oma riigile või majanduspiirkonnale konkurentsieelise kaudu lisastiimul.\n\nOleme jõudnud aega, kus väikseimagi majandusliku tagasilöögi järel vaadatakse kohe keskpankade suunas. Võib-olla suudetakse tõusutsüklil nii veel mõnda aega hing sees hoida, kuid keskpankurid on ka ise nentinud, et rahapoliitika tõhusus väheneb ja mõju avaldamiseks peavad kulutusi suurendama valitsusedki, kes maadlevad niigi kõrgete võlakoormatega.\n\n**Isiklikum side investeeringutega**\n\nLHV pensionifondid on olnud pikemat aega keskendunud pigem varade kaitsmisele, kuna ma olen hinnanud suurte rahvusvaheliste aktsia- ja võlakirjaturgude hinnataset liiga kõrgeks. Kui mõni aeg tagasi ootasin finantsturgudelt tõesti kiiret korrektsiooni allapoole, siis viimase paari aasta jooksul oleme LHV investeerimisstrateegiat tunduvalt muutnud.\n\nMe otsime järjest rohkem avalikele börsidele alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Ehitada üles erakapitali- ja kinnisvaraportfelli on keerulisem, kui investeerida likviidsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, kuid pikaajaline tootlus võib olla parem – eelkõige juhul, kui kaaluda tootlust võetava riskiga.\n\nKui börsiaktsiate ja investeerimisfondide puhul on olemas taristu, mis teeb need jaeinvestori jaoks kergesti kättesaadavaks, ning ka väikseid summasid on võimalik investeerida lihtsasti ja suhteliselt tõhusalt, siis süstemaatiline investeerimine erakapitali, riskikapitali ja isegi kinnisvarasektorisse eeldab väga suurt ja väga pikaajalist investeerimisportfelli. Üksikute investeeringute maht on selles miljonites eurodes ja ajahorisont üldjuhul üle viie aasta. Ka Eesti pensionifondide jaoks oli see maailm veel mõni aasta tagasi meie väikse mahu tõttu peaaegu kättesaamatu.\n\nLHV pensionifondid on sel aastal investeerinud Novalpina, Blackstone’i, Investindustriali ja Quilvesti erakapitalifondi. Neist kahel esimesel on Eestiga teatud side: Novalpina ostis ja viis börsilt ära Olympicu ning Blackstone on investeerinud Luminori.\n\nBörsilt aktsiaid ostes piisab sellest, et teed paar nupuvajutust, ja saadki soovitud aktsiad oma kontole. Erakapitalifondi investeerimine on seevastu nagu mõnest kavandatavast suurprojektist osavõtmine: osapooled õpivad teineteist tundma ja kaaluvad, kui hästi võiks pikaajaline koostöö laabuda.\n\nKui investeerimisfond (olgu siis aktiivne või passiivne) võtab ettevõttes ikkagi passiivse osaluse, siis erakapitalifond investeerib ettevõttesse ainult tingimusel, et saab selle üle kontrolli ja võimaluse seal muutusi ellu viia. Börsil aktsiate ostu puhul ei lähe kapital mitte ettevõttesse, vaid hoopis aktsiaid müüvale investorile – mind aga huvitavad eelkõige investeeringud, kus kapitaliga on võimalik kasvule kaasa aidata.\n\nPensionifondidel on arenenud riikide kapitaliturgudel ja majanduses laiemalt oluline roll. Majanduskasv eeldab peale töökäte ja ajude ka kapitali. Kapital tähendab sisuliselt sääste, mis omakorda tähendab, et ühiskond kulutab vähem, kui teenib, ja paneb ülejäägi tootvalt tööle – investeerib töövahenditesse. Pangad pakuvad küll laenu, kuid mitte kapitali. Kapital on omaosalus, mis tuleb maksta uude projekti sisse enne, kui pank on valmis andma laenu. Seega sünnib kapital ainult siis, kui keegi kulutab vähem, kui teenib.\n\nMida rohkem kõrvale panna, seda rohkem on kapitali. Mida rohkem on kapitali, seda suuremaid projekte saab ette võtta ja seda suuremat tulu on võimalik teenida. Mida rohkem teenida, seda rohkem on võimalik kõrvale panna ja nii edasi. Rikkus sünnib niisiis ainult tänu säästmisele, mitte tarbimisele.\n\nRikastes riikides on suured ettevõtted, mis tegutsevad rahvusvaheliselt, ja suured kapitaliturud. Meie peame oma koha rahvusvahelistel turgudel alles välja võitlema ning oma ettevõtted looma ja neid kasvatama. Selleks vajame kapitali, see tähendab kohalikke sääste. Kui me ise investeerime oma ettevõtetesse, siis on meil lihtsam kaasata ka rahvusvahelist kapitali. Pensionikogujatena on meil sellest võita mitmel tasandil: saades otse osa ettevõtete kasvust ja kaudsemalt ka tugevamast kohalikust majandusest.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":24.25,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nFondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%"},"fundInfo":{"date":"31.12.2019","capacity":"2 979 140,43 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":95.44,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.56,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 26,61% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 22,39% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 17,89% |\n| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 10,74% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,76% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 6,12% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,93% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.12.2019) | 5 063 396,68 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0564%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,39%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,85%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused-2017-09-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2019_12.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,83%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,66%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,48%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,60%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,4%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,4%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,75%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3}}