{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4629},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":78.29,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":21.71,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 5,39% |\n| France Government 25/05/21 | 5,39% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 4,15% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 3,62% |\n| Czech Republic 3.875% 24/05/22 | 3,58% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,31% |\n| Ignitis Grupe 2% 21/05/30 | 3,24% |\n| Slovakia 3.375% 15/11/24 | 3,17% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 2,68% |\n| Bank of America 04/05/23 | 2,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,31% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,51% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 2,13% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 24 183 297,03 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 80 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,486%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,53%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":1,"content":"### Jaanuar 2021: võlakirjaturgudel jätkus hinnalangus\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaturud jäid aasta esimesel kuul valdavalt miinusesse nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka arenevatel turgudel. Langus polnud järsk, kuid Ühendriikide ja eriti Saksamaa turud on võtnud järjekindlalt suuna madalamale novembri algusest saadik, mil selgusid Pfizeri/BionTechi vaktsiini kliinilise testi tulemused. Kahe sellise ankru liikumine on mõjutanud turge väga laialdaselt.\n\nHindade kergest langusest (ja intresside tõusust) hoolimata jätkub uute väärtpaberite müügi tugev kasv: jaanuaris laenasid näiteks Euroopa riigid kokku ligikaudu 40% rohkem kui veel 2017. aasta jaanuaris. Vähenenud maksutulu asendamiseks pole praegu teist viisi kui laenamine.\n\nKuna oleme hoidnud suurema hinnariskiga võlakirjadest eemale, lõpetas fond vaatamata turu langusele ka jaanuari minimaalselt plusspoolel.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Detsember 2020: võlakirjaturgudel on võita vähe, kuid kaotada palju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMöödunud aasta esimesel poolel saabunud koroonakevad ehmatas võlakirjaturge üle maailma. Nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ulatus nõrgemate ettevõtete võlakirjaturgude hinnalangus 20% ligidale. Keskpankade reageering sellele oli sama järsk ja tugev kui turu paanika veebruaris. Et sügisel lisandus lootus vaktsiinitootmise edule, olid aasta lõpuks peaaegu kõik turusegmendid selgelt positiivse tootlusega.\n\nOleme juba pikemat aega vältinud võlakirjaportfellis riskide suurendamist, sest võita oleks sellest väga vähe, aga kaotada väga palju – juba ainuüksi võlakirjade ülikõrge hinnataseme tõttu. Kevadel tegime siiski uue suure investeeringu, kui Leedu riiklik energiaettevõte Ignitis kaasas raha investeeringuteks.\n\nTeise suure investeeringuna soetasime Eesti riigi võlakirju, kui valitsus otsustas täiendada riigireserve. Müüsime võlakirjad aga juba mõni nädal pärast emissiooni paariprotsendise kasumiga, sest nende edasine oodatav tootlus oli peaaegu olematu.\n\nFondi portfell koosneb aastalõpu seisuga endiselt väga suures osas kõrge reitingu ja lühikese tähtajaga võlakirjadest.\n"},{"year":2020,"month":11,"content":"### November 2020: asendasime Luminori vanad võlakirjad uutega\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nNovembris tegime portfelli investeeringutes Luminori võlakirjadega vangerduse, sest Luminor ostis need enne tähtaega tagasi ja emiteeris uusi võlakirju. Fond XS osales nii vanade võlakirjade tagasimüügis kui ka uute märkimises.\n\nAjal, mil hoiuseintressid on nullilähedased, pakuvad võlakirjad teatud juhul veel teenimisvõimalusi. Nii maksti Luminori vanadelt võlakirjadelt viimasel kahel aastal intressi 1,5% aastas ja varasema lunastamise eest maksis pank veidi üle 1% lisamakse. Nende ridade kirjutamise ajaks oli ka uue võlakirja hind kerkinud ligikaudu 0,5%.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Rohkem vabadust tähendab suuremat vastutust**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n","text":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n\nAmeerika Ühendriikide aktsiaturgudel lahvatas jaanuarikuus sõda päevakauplejatest väikeinvestorite ja võimendust kasutavate agressiivsete riskifondide (ingl hedge funds) vahel. Pärast 2008. aasta finantskriisi on riigis varanduslik ebavõrdsus kiiresti kasvanud. Kuigi keskpank on deklareerinud oma eesmärkidena maksimaalse tööhõive ja hinnastabiilsuse, on seda üritatud saavutada rahanduspoliitika kaudu, mis on toetanud eelkõige olemasolevate varade hindasid. Madalate intressimäärade poliitika pole aga soosinud innovatsiooni ega arengut, kuna spekuleerimisega on olnud lihtsam raha teenida, kui midagi uut luua.\n\nVarade tagatisel on olnud võimalik kaasata pankadest ja ka kapitaliturgudelt odavat raha. Nii on keskpankade heldusest saanud rohkem kasu need, kellel oli juba varasemalt kogunenud kapitali ja kes seetõttu olid suutelised kaasama odavat võimendust varade kokku ahmimiseks. Lisaks on laialt levinud arusaam, et riskifondid manipuleerivad väärtpaberiturgudega karistamatult ning röövida väikeinvestoreid sealgi.\n\nSotsiaalmeedia koos finantstehnoloogia arenguga on viimastel aastatel loonud keskkonna, kus väikeinvestorid suudavad korraldada väikeste ja vähemlikviidsete ettevõtete aktsiahindade liigutamiseks ulatuslikke koordineeritud aktsioone. Kuna avaliku arvamuse järgi ei mängi riskifondid päris reeglite järgi, siis ei hooli organiseeritud väikeinvestorite grupid ka eriti sellest, kas nende tegevus kvalifitseerub turu manipuleerimiseks või mitte. Esmatähtis oli kättemaks ja kui sellest oli võimalus isegi teenida, siis võetigi riskifondid sihikule.\n\nEks järelevalveorganitel ole nüüd kõvasti peamurdmist, kuidas reageerida ja mida reguleerida. Kuni viimase ajani on regulaatorid liikunud väikeinvestori kaitsmise lipu all selles suunas, et piirata teenuseid ja tooteid, mida on lubatud väikeinvestoritele pakkuda. Jaanuarikuu aga näitas, et väikeinvestorid ei pruugi olla kaasaegses infoühiskonnas sugugi nii abitud.\n\nSamas võib raevunud, kuid koordineeritud väikeinvestorite parv tekitada väärtpaberiturgudel hulga segadust ja ebastabiilsust, mis paneb turgude tõhusa toimimise ning kapitali õiglase hinna leidmise protsessi kahtluse alla. Investeerimise mängulisemaks muutmine võib küll suurendada selle populaarsust, kuid ülelihtsustamine võib teisalt luua keskkonna, kus meelelahutus trumpab üle riskidega arvestamise.\n\nMa usun, et keelamisest ja käskimisest ning lubamisest ja mittelubamisest parema tulemuse annab investeerimisteadlikkuse suurendamine ning informeerituse parandamine. Milleks piirata väikeinvestorite juurdepääsu teatud finantsinstrumentidele ja neid puudutavale analüüsile kunstlikult? Eks reeglid ja vabadus peavad olema tasakaalus. Mida rohkem õigusi antakse, seda rohkem vastutust pannakse.\n\n**Pensionireformi mainimata jäänud tagajärjed**\n\nLäinud aastal läbisurutud kogumispensioni reformi eesmärk paneb mind siiani kukalt kratsima. Reformi eestvedajate sõnum „Raha on vaba“ oli lihtne ja populistlik – see lubas aastate jooksul kohustuslikus korras pensioniks kogutud säästud kohe välja võtta ja oma meele järgi ära kulutada.\n\nSelle juures jäeti ütlemata, et raha väljavõtmise hind on see, et inimestel koguneb vähem eraomandit kui pensioniks kogutud säästud suunatakse tarbimisse, sest edaspidi laekub see 4%, mis varem läks pensionifondi, riigieelarvesse. Pensioniks kapitali ei kogune ja kodanikul jääb loota ainult riigi abile.\n\nÕnneks andis pensionireform teisest sambast loobumise ja pensionifondi kogumise jätkamise kõrvale ka kolmanda valiku. Kapitali saab koguda edaspidi ka isiklikule pensioni investeerimiskontole, et vältida oma maksukoormuse tõusu. Nõnda on võimalik panna ise börsidel kaubeldavatest aktsiatest ja indeksifondidest kokku portfell, mis ühel päeval aitab pensionipõlve kindlustada.\n\nLHV pensionifondide eelis on aga see, et meie fondide varade maht võimaldab juurdepääsu ka niinimetatud alternatiivsetele varaklassidele nagu kinnisvara ja noteerimata väärtpaberid, mis on kättesaadavad ainult kõige jõukamatele investoritele ning kus sageli tootlused on mõnevõrra kõrgemad, kui avalikel turgudel. Seejuures on riskide juhtimine väga oluline. Kõrget pikaajalist tootlust on minu arvates võimalik saavutada ainult siis, kui suudetakse vältida suuri kaotusi.\n\nMa loodan, et nüüd, kus inimestel on valida, kas võtta raha kohe välja, kuid maksta rohkem makse ja loota ainult riigipensionile, või jätkata kogumist, ei tundu pensioniks kogumine enam mitte kohustusena, vaid hoopis vabadusena.\n\nIsegi need, kes siiani kogusid pensioniks vastumeelselt, peaksid nüüd saama kindlust, et pensionifondi kogunenud vara on päris nende oma ja keegi ei saa seda neilt ära võtta. Kuid need, kes oma rumaluses on uhkustanud sellega, et nemad pole kunagi midagi kogunud, peavad tõdema, et neil ei ole midagi ka kogunenud ja nii pole ka midagi välja võtta.\n\nPensionifondide osakud on paljude perekondade jaoks nende kõige suurem finantsvara. See on tõsiasi, mis räägib iseenda eest.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":10.06,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":8355},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":86.23,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":13.77,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 5,07% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 4,98% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,59% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,06% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,05% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 3,77% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,67% |\n| France Government 25/05/21 | 3,44% |\n| Ignitis Grupe 2% 21/05/30 | 3,42% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 3,33% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,59% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,67% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,13% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 52 370 303,24 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 150 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":1,"content":"### Jaanuar 2021: võlakirjaturgudel jätkus hinnalangus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVõlakirjaturud jäid aasta esimesel kuul valdavalt miinusesse nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka arenevatel turgudel. Langus polnud järsk, kuid Ühendriikide ja eriti Saksamaa turud on võtnud järjekindlalt suuna madalamale novembri algusest saadik, mil selgusid Pfizeri/BionTechi vaktsiini kliinilise testi tulemused. Kahe sellise ankru liikumine on mõjutanud turge väga laialdaselt.\n\nHindade kergest langusest (ja intresside tõusust) hoolimata jätkub uute väärtpaberite müügi tugev kasv: jaanuaris laenasid näiteks Euroopa riigid kokku ligikaudu 40% rohkem kui veel 2017. aasta jaanuaris. Vähenenud maksutulu asendamiseks pole praegu teist viisi kui laenamine.\n\nKuna oleme hoidnud suurema hinnariskiga võlakirjadest eemale, lõpetas fond vaatamata turu langusele ka jaanuari minimaalselt plusspoolel.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Detsember 2020: võlakirjaturgudel on võita vähe, kuid kaotada palju\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMöödunud aasta esimesel poolel saabunud koroonakevad ehmatas võlakirjaturge üle maailma. Nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ulatus nõrgemate ettevõtete võlakirjaturgude hinnalangus 20% ligidale. Keskpankade reageering sellele oli sama järsk ja tugev kui turu paanika veebruaris. Et sügisel lisandus lootus vaktsiinitootmise edule, olid aasta lõpuks peaaegu kõik turusegmendid selgelt positiivse tootlusega.\n\nOleme juba pikemat aega vältinud võlakirjaportfellis riskide suurendamist, sest võita oleks sellest väga vähe, aga kaotada väga palju – juba ainuüksi võlakirjade ülikõrge hinnataseme tõttu. Kevadel tegime siiski uue suure investeeringu, kui Leedu riiklik energiaettevõte Ignitis kaasas raha investeeringuteks.\n\nTeise suure investeeringuna soetasime Eesti riigi võlakirju, kui valitsus otsustas täiendada riigireserve. Müüsime võlakirjad aga juba mõni nädal pärast emissiooni paariprotsendise kasumiga, sest nende edasine oodatav tootlus oli peaaegu olematu.\n\nFondi portfell koosneb aastalõpu seisuga endiselt väga suures osas kõrge reitingu ja lühikese tähtajaga võlakirjadest.\n"},{"year":2020,"month":11,"content":"### November 2020: asendasime Luminori vanad võlakirjad uutega\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovembris tegime portfelli investeeringutes Luminori võlakirjadega vangerduse, sest Luminor ostis need enne tähtaega tagasi ja emiteeris uusi võlakirju. Fond S osales nii vanade võlakirjade tagasimüügis kui ka uute märkimises.\n\nAjal, mil hoiuseintressid on nullilähedased, pakuvad võlakirjad teatud juhul veel teenimisvõimalusi. Nii maksti Luminori vanadelt võlakirjadelt viimasel kahel aastal intressi 1,5% aastas ja varasema lunastamise eest maksis pank veidi üle 1% lisamakse. Nende ridade kirjutamise ajaks oli ka uue võlakirja hind kerkinud ligikaudu 0,5%.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Rohkem vabadust tähendab suuremat vastutust**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n","text":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n\nAmeerika Ühendriikide aktsiaturgudel lahvatas jaanuarikuus sõda päevakauplejatest väikeinvestorite ja võimendust kasutavate agressiivsete riskifondide (ingl hedge funds) vahel. Pärast 2008. aasta finantskriisi on riigis varanduslik ebavõrdsus kiiresti kasvanud. Kuigi keskpank on deklareerinud oma eesmärkidena maksimaalse tööhõive ja hinnastabiilsuse, on seda üritatud saavutada rahanduspoliitika kaudu, mis on toetanud eelkõige olemasolevate varade hindasid. Madalate intressimäärade poliitika pole aga soosinud innovatsiooni ega arengut, kuna spekuleerimisega on olnud lihtsam raha teenida, kui midagi uut luua.\n\nVarade tagatisel on olnud võimalik kaasata pankadest ja ka kapitaliturgudelt odavat raha. Nii on keskpankade heldusest saanud rohkem kasu need, kellel oli juba varasemalt kogunenud kapitali ja kes seetõttu olid suutelised kaasama odavat võimendust varade kokku ahmimiseks. Lisaks on laialt levinud arusaam, et riskifondid manipuleerivad väärtpaberiturgudega karistamatult ning röövida väikeinvestoreid sealgi.\n\nSotsiaalmeedia koos finantstehnoloogia arenguga on viimastel aastatel loonud keskkonna, kus väikeinvestorid suudavad korraldada väikeste ja vähemlikviidsete ettevõtete aktsiahindade liigutamiseks ulatuslikke koordineeritud aktsioone. Kuna avaliku arvamuse järgi ei mängi riskifondid päris reeglite järgi, siis ei hooli organiseeritud väikeinvestorite grupid ka eriti sellest, kas nende tegevus kvalifitseerub turu manipuleerimiseks või mitte. Esmatähtis oli kättemaks ja kui sellest oli võimalus isegi teenida, siis võetigi riskifondid sihikule.\n\nEks järelevalveorganitel ole nüüd kõvasti peamurdmist, kuidas reageerida ja mida reguleerida. Kuni viimase ajani on regulaatorid liikunud väikeinvestori kaitsmise lipu all selles suunas, et piirata teenuseid ja tooteid, mida on lubatud väikeinvestoritele pakkuda. Jaanuarikuu aga näitas, et väikeinvestorid ei pruugi olla kaasaegses infoühiskonnas sugugi nii abitud.\n\nSamas võib raevunud, kuid koordineeritud väikeinvestorite parv tekitada väärtpaberiturgudel hulga segadust ja ebastabiilsust, mis paneb turgude tõhusa toimimise ning kapitali õiglase hinna leidmise protsessi kahtluse alla. Investeerimise mängulisemaks muutmine võib küll suurendada selle populaarsust, kuid ülelihtsustamine võib teisalt luua keskkonna, kus meelelahutus trumpab üle riskidega arvestamise.\n\nMa usun, et keelamisest ja käskimisest ning lubamisest ja mittelubamisest parema tulemuse annab investeerimisteadlikkuse suurendamine ning informeerituse parandamine. Milleks piirata väikeinvestorite juurdepääsu teatud finantsinstrumentidele ja neid puudutavale analüüsile kunstlikult? Eks reeglid ja vabadus peavad olema tasakaalus. Mida rohkem õigusi antakse, seda rohkem vastutust pannakse.\n\n**Pensionireformi mainimata jäänud tagajärjed**\n\nLäinud aastal läbisurutud kogumispensioni reformi eesmärk paneb mind siiani kukalt kratsima. Reformi eestvedajate sõnum „Raha on vaba“ oli lihtne ja populistlik – see lubas aastate jooksul kohustuslikus korras pensioniks kogutud säästud kohe välja võtta ja oma meele järgi ära kulutada.\n\nSelle juures jäeti ütlemata, et raha väljavõtmise hind on see, et inimestel koguneb vähem eraomandit kui pensioniks kogutud säästud suunatakse tarbimisse, sest edaspidi laekub see 4%, mis varem läks pensionifondi, riigieelarvesse. Pensioniks kapitali ei kogune ja kodanikul jääb loota ainult riigi abile.\n\nÕnneks andis pensionireform teisest sambast loobumise ja pensionifondi kogumise jätkamise kõrvale ka kolmanda valiku. Kapitali saab koguda edaspidi ka isiklikule pensioni investeerimiskontole, et vältida oma maksukoormuse tõusu. Nõnda on võimalik panna ise börsidel kaubeldavatest aktsiatest ja indeksifondidest kokku portfell, mis ühel päeval aitab pensionipõlve kindlustada.\n\nLHV pensionifondide eelis on aga see, et meie fondide varade maht võimaldab juurdepääsu ka niinimetatud alternatiivsetele varaklassidele nagu kinnisvara ja noteerimata väärtpaberid, mis on kättesaadavad ainult kõige jõukamatele investoritele ning kus sageli tootlused on mõnevõrra kõrgemad, kui avalikel turgudel. Seejuures on riskide juhtimine väga oluline. Kõrget pikaajalist tootlust on minu arvates võimalik saavutada ainult siis, kui suudetakse vältida suuri kaotusi.\n\nMa loodan, et nüüd, kus inimestel on valida, kas võtta raha kohe välja, kuid maksta rohkem makse ja loota ainult riigipensionile, või jätkata kogumist, ei tundu pensioniks kogumine enam mitte kohustusena, vaid hoopis vabadusena.\n\nIsegi need, kes siiani kogusid pensioniks vastumeelselt, peaksid nüüd saama kindlust, et pensionifondi kogunenud vara on päris nende oma ja keegi ei saa seda neilt ära võtta. Kuid need, kes oma rumaluses on uhkustanud sellega, et nemad pole kunagi midagi kogunud, peavad tõdema, et neil ei ole midagi ka kogunenud ja nii pole ka midagi välja võtta.\n\nPensionifondide osakud on paljude perekondade jaoks nende kõige suurem finantsvara. See on tõsiasi, mis räägib iseenda eest.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":10.59,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13656},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":68.4,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.93,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.77,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.1,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.4,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.4,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 5,42% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,54% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,00% |\n| ZKB Gold ETF | 2,83% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,59% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 2,41% |\n| France Government 25/05/21 | 2,32% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 2,18% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,07% |\n| JP Morgan 1.375% 16/09/21 | 1,94% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,00% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,59% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,07% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 146 780 360,70 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,86%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":1,"content":"### Jaanuar 2021: BaltCap omandab Piletilevi emaettevõtte\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJaanuar kulges maailma aktsiaturgudel pärast 2020. aasta tugevat lõppu küllalt rahulikult ning kokkuvõttes liikusid peamised börsiindeksid vähesel määral ja eri suunas. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks odavnes kuuga 1,9%. Seejuures oli suurimate langejate seas näiteks Saksamaa börs –2,1% tulemusega, kuid Rootsi ja Soome börsiindeks hoopis tõusid vastavalt 4% ja 2,1%.\n\nEurodes mõõdetuna langes USA turuindeks S&P 500 kuu jooksul 0,4% ja Jaapani Nikkei indeks tõusis 0,7%. Baltimaade aktsiaturud olid jaanuaris samuti tugevad. Tallinna börsi tootluseks kujunes 6,9%, Vilniuse börsiindeks tõusis 5,6% ja Riia börsi tulemus oli 2,6%.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv kodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et omandab enamusosaluse ettevõttes Baltic Ticket Holdings OÜ, mille koosseisu kuulub muu hulgas Eestis tuntud piletimüügiettevõte AS Piletilevi. Baltic Ticket Holdings on asutatud 1997. aastal Eestis ning tegutseb nüüdseks peale koduturu ka teistes Balti riikides ja Valgevenes. Digikanalite ja 700 müügipunkti kaudu müüs ettevõte 2019. aastal üle 6 miljoni pileti rohkem kui 36 000 üritusele.\n\nVõlakirjaturud jäid aasta esimesel kuul valdavalt miinusesse nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka arenevatel turgudel. Langus polnud järsk, kuid Ühendriikide ja eriti Saksamaa turud on võtnud järjekindlalt suuna madalamale novembri algusest saadik, mil selgusid Pfizeri/BionTechi vaktsiini kliinilise testi tulemused. Kahe sellise ankru liikumine on mõjutanud turge väga laialdaselt.\n\nHindade kergest langusest (ja intresside tõusust) hoolimata jätkub uute väärtpaberite müügi tugev kasv: jaanuaris laenasid näiteks Euroopa riigid kokku ligikaudu 40% rohkem kui veel 2017. aasta jaanuaris. Vähenenud maksutulu asendamiseks pole praegu teist viisi kui laenamine.\n\nOleme hoidnud fondi eemale kõrge hinnariskiga võlakirjade soetamisest. Fondi portfellis olevad suurema tähtsusega kohalikud ettevõtted on siiani teatanud ootuspärastest või isegi ootusi ületavatest tulemustest.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Detsember 2020: fondi tootlust toetas aktsiariski suurendamine koroonakriisi ajal\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nHoolimata sellest, et kevadel tingis Covid-19 pandeemia börside märkimisväärse languse kogu maailmas, suutsid aktsiaturud aasta lõpuks valdavalt taastuda. Seejuures tõusid USA S&P 500 ja Nasdaqi indeks koguni uute tippudeni. Eurodes mõõdetuna kerkis Jaapani Nikkei indeks aastaga 11,6% ja MSCI arenevate turgude indeks 6,4%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 jäi seevastu 3,2%-ga miinuspoolele. Suurimate langejate seas olid Hispaania, Suurbritannia ja Prantsusmaa börs, kuid nii Põhjamaade kui ka Saksamaa aktsiaturg näitasid head tootlust.\n\nBaltikumis tegi aastaga parima tulemuse Vilniuse börs 14,7%-ga, Riia börsiindeks tõusis 9,7% ja Tallinna börsi tootluseks jäi 5%.\n\nLHV pensionifond M saavutas 2020. aastal hea tulemuse, mida suuresti toetasid aasta jooksul tehtud investeeringud kulla kaevandamisega seotud ettevõtetesse ja füüsilise kulla fondi. Need investeeringud moodustasid detsembris portfellist üle 6%. Samuti tugines tootlus investeeringutele pangandussektori aktsiatesse.\n\nAasta jooksul soetasid pensionifondid ka mitu ärikinnisvara objekti: kontorihoone Tallinnas Tartu maanteel ja stock-office’i tüüpi hooned Rae vallas Jüris. Mõlemad investeeringud teenivad pensionifondidele stabiilset üüritulu ja neil on arenduspotentsiaali. Veel tegime investeeringu EfTEN Capitali loodud üürikortermajade fondi.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel vähendasime riske samm-sammult kogu aasta jooksul. Kui maailma finantsturgudel algas veebruaris järsk langus, kasutasime ära asjaolu, et olime olulise osa fondi varadest hoidnud lühiajalistes ja kõrge reitinguga Euroopa võlakirjades. Müüsime neid suures mahus ja soetasime positsioone hoopis languse läbi teinud aktsiaturult.\n\nKui aktsiaturud aasta teisel poolel tõusma hakkasid, müüsime paljud talvel tehtud investeeringud ning suunasime raha Saksamaa ja Prantsusmaa valitsuse lühiajalistesse võlakirjadesse.\n\nSamal ajal vähendasime peaaegu nullini fondi suurema krediidiriskiga rahvusvaheliste võlakirjade positsiooni. Kaalukat osa mängis siin Sampo ja Danske panga võlakirjade müümine. Kasutasime taas ära olukorra, et Euroopas olid finantssektori aktsiad kevadeks märkimisväärselt odavnenud. Seepärast müüsime enamiku neist võlakirjadest ja soetasime aktsiaid.\n\nJätkasime tööd ka kohalike tehingute tegemisel, jõudes kokkuleppele Tallinna külje alla Peetri külla ehitatud uue Peetri Keskuse rahastamises. Ettevõte kaasas pensionifondidelt raha kahe võlakirjaga, mis annavad fondile jooksvat tootlust 7% aastas.\n\nSamuti allkirjastasime lepingud taastuvenergiettevõtte Sunly laienemisplaanide rahastamiseks. Ettevõte plaanib kasutada pensionifondide kapitali oma mahukate investeeringute tegemiseks ja investeeringu intressitase on 8% aastas.\n\nVastukaaluks maksti fondile enne tähtaega tagasi kuulutusteportaali auto24 ostuks võetud laen. Eesti erakapitaliettevõtte BaltCap edukas investeering tõi fondile kolme aasta jooksul intresside ja preemiamaksetena veidi üle 20% tootlust.\n\nKuigi Euroopa võlakirjaturu käekäigu võib möödunud aasta kokkuvõttes lugeda heaks, andis suurima tootlusega segment sealt veidi üle 4% tootlust. Nagu eespool näidatud, suudame panna pensionifondide kapitali selgesti tootlikumalt tööle kohalike ettevõtete rahastamise teel. Sellele suunale keskendume ka tänavu.\n"},{"year":2020,"month":11,"content":"### November 2020: tegime uusi investeeringuid kinnisvara- ja taastuvenergiasektorisse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovember kujunes maailma aktsiaturgudele erakordselt rõõmsaks suuresti tänu COVID-19 vaktsiini tootjatelt tulnud headele uudistele. Euroopa oli arenenud maailma piirkondadest tugevaim: Euro Stoxx 50 indeks tõusis kuu jooksul koguni 18,1% võrra. Suurimate tõusjate seas olid Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa rohkem kui 20% tootlusega.\n\nSaksamaa börsiindeksi väärtus kasvas 15% ning Rootsi ja Soome börs kerkisid rohkem kui 11% võrra. Jaapani Nikkei indeksi tootluseks kujunes novembris eurodes mõõdetuna 12,5%. Balti riikide seast läks turgude üldise tõusuga kaasa Tallinna börs, mille indeks kerkis kuuga 10,2%. Vilniuse börsi tootlus oli 3,9% ja Riia börsiindeks hoopis langes 0,2% võrra.\n\nPensionifond M tegi uue rahapaigutuse EfTEN Residential Fundi kinnisvarafondi, mis hakkab investeerima üürimajadesse üle Baltikumi. Fondi esimene investeering on 112 korteriga hoone Tallinnas Mustamäel Kadaka Metsapargi uusarenduses. Kortermaja valmimine on kavandatud 2021. aasta sügisesse. Kokku kaasas kinnisvarafond esimeses finantseerimisringis 33 miljonit eurot ja plaanib järgmise üürimaja rajada Leetu.\n\nVõlakirjaportfellis lõppes enne tähtaega meie ainus rahvusvaheline ilma krediidireitinguta börsiinvesteering, kui Taani kapitalile kuuluv Leedu seakasvataja Idavang maksis oma kohustused enne tähtaega tagasi. Märkisime ettevõtte võlakirju nende väljastamisel 2017. aasta detsembris ja täpselt kolme aastaga on investeering toonud fondile ligikaudu 21% tootluse.\n\nUutest investeeringutest jõudsime samal ajal kokkuleppele Eesti taastuvenergia ettevõttega Sunly. Teatud tingimuste täitumisel märgivad LHV fondid järgmiste kuude jooksul ettevõtte võlakirju, mis on viieaastase tähtajaga ja annavad 8% aastaintressi. Sunly kasvab rohelise energia tootjana mitmel suunal ja meie pensionifondide pikaajaline investeering aitab ettevõttel kaasata pangalaene, et viia mahukad investeerimisplaanid ellu.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Rohkem vabadust tähendab suuremat vastutust**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n","text":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n\nAmeerika Ühendriikide aktsiaturgudel lahvatas jaanuarikuus sõda päevakauplejatest väikeinvestorite ja võimendust kasutavate agressiivsete riskifondide (ingl hedge funds) vahel. Pärast 2008. aasta finantskriisi on riigis varanduslik ebavõrdsus kiiresti kasvanud. Kuigi keskpank on deklareerinud oma eesmärkidena maksimaalse tööhõive ja hinnastabiilsuse, on seda üritatud saavutada rahanduspoliitika kaudu, mis on toetanud eelkõige olemasolevate varade hindasid. Madalate intressimäärade poliitika pole aga soosinud innovatsiooni ega arengut, kuna spekuleerimisega on olnud lihtsam raha teenida, kui midagi uut luua.\n\nVarade tagatisel on olnud võimalik kaasata pankadest ja ka kapitaliturgudelt odavat raha. Nii on keskpankade heldusest saanud rohkem kasu need, kellel oli juba varasemalt kogunenud kapitali ja kes seetõttu olid suutelised kaasama odavat võimendust varade kokku ahmimiseks. Lisaks on laialt levinud arusaam, et riskifondid manipuleerivad väärtpaberiturgudega karistamatult ning röövida väikeinvestoreid sealgi.\n\nSotsiaalmeedia koos finantstehnoloogia arenguga on viimastel aastatel loonud keskkonna, kus väikeinvestorid suudavad korraldada väikeste ja vähemlikviidsete ettevõtete aktsiahindade liigutamiseks ulatuslikke koordineeritud aktsioone. Kuna avaliku arvamuse järgi ei mängi riskifondid päris reeglite järgi, siis ei hooli organiseeritud väikeinvestorite grupid ka eriti sellest, kas nende tegevus kvalifitseerub turu manipuleerimiseks või mitte. Esmatähtis oli kättemaks ja kui sellest oli võimalus isegi teenida, siis võetigi riskifondid sihikule.\n\nEks järelevalveorganitel ole nüüd kõvasti peamurdmist, kuidas reageerida ja mida reguleerida. Kuni viimase ajani on regulaatorid liikunud väikeinvestori kaitsmise lipu all selles suunas, et piirata teenuseid ja tooteid, mida on lubatud väikeinvestoritele pakkuda. Jaanuarikuu aga näitas, et väikeinvestorid ei pruugi olla kaasaegses infoühiskonnas sugugi nii abitud.\n\nSamas võib raevunud, kuid koordineeritud väikeinvestorite parv tekitada väärtpaberiturgudel hulga segadust ja ebastabiilsust, mis paneb turgude tõhusa toimimise ning kapitali õiglase hinna leidmise protsessi kahtluse alla. Investeerimise mängulisemaks muutmine võib küll suurendada selle populaarsust, kuid ülelihtsustamine võib teisalt luua keskkonna, kus meelelahutus trumpab üle riskidega arvestamise.\n\nMa usun, et keelamisest ja käskimisest ning lubamisest ja mittelubamisest parema tulemuse annab investeerimisteadlikkuse suurendamine ning informeerituse parandamine. Milleks piirata väikeinvestorite juurdepääsu teatud finantsinstrumentidele ja neid puudutavale analüüsile kunstlikult? Eks reeglid ja vabadus peavad olema tasakaalus. Mida rohkem õigusi antakse, seda rohkem vastutust pannakse.\n\n**Pensionireformi mainimata jäänud tagajärjed**\n\nLäinud aastal läbisurutud kogumispensioni reformi eesmärk paneb mind siiani kukalt kratsima. Reformi eestvedajate sõnum „Raha on vaba“ oli lihtne ja populistlik – see lubas aastate jooksul kohustuslikus korras pensioniks kogutud säästud kohe välja võtta ja oma meele järgi ära kulutada.\n\nSelle juures jäeti ütlemata, et raha väljavõtmise hind on see, et inimestel koguneb vähem eraomandit kui pensioniks kogutud säästud suunatakse tarbimisse, sest edaspidi laekub see 4%, mis varem läks pensionifondi, riigieelarvesse. Pensioniks kapitali ei kogune ja kodanikul jääb loota ainult riigi abile.\n\nÕnneks andis pensionireform teisest sambast loobumise ja pensionifondi kogumise jätkamise kõrvale ka kolmanda valiku. Kapitali saab koguda edaspidi ka isiklikule pensioni investeerimiskontole, et vältida oma maksukoormuse tõusu. Nõnda on võimalik panna ise börsidel kaubeldavatest aktsiatest ja indeksifondidest kokku portfell, mis ühel päeval aitab pensionipõlve kindlustada.\n\nLHV pensionifondide eelis on aga see, et meie fondide varade maht võimaldab juurdepääsu ka niinimetatud alternatiivsetele varaklassidele nagu kinnisvara ja noteerimata väärtpaberid, mis on kättesaadavad ainult kõige jõukamatele investoritele ning kus sageli tootlused on mõnevõrra kõrgemad, kui avalikel turgudel. Seejuures on riskide juhtimine väga oluline. Kõrget pikaajalist tootlust on minu arvates võimalik saavutada ainult siis, kui suudetakse vältida suuri kaotusi.\n\nMa loodan, et nüüd, kus inimestel on valida, kas võtta raha kohe välja, kuid maksta rohkem makse ja loota ainult riigipensionile, või jätkata kogumist, ei tundu pensioniks kogumine enam mitte kohustusena, vaid hoopis vabadusena.\n\nIsegi need, kes siiani kogusid pensioniks vastumeelselt, peaksid nüüd saama kindlust, et pensionifondi kogunenud vara on päris nende oma ja keegi ei saa seda neilt ära võtta. Kuid need, kes oma rumaluses on uhkustanud sellega, et nemad pole kunagi midagi kogunud, peavad tõdema, et neil ei ole midagi ka kogunenud ja nii pole ka midagi välja võtta.\n\nPensionifondide osakud on paljude perekondade jaoks nende kõige suurem finantsvara. See on tõsiasi, mis räägib iseenda eest.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":30.68,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":100765},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":49.28,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":17.45,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.86,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.54,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":9.58,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.28,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 5,08% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,75% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,18% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,72% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 3,41% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 3,36% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,08% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,06% |\n| ZKB Gold ETF | 2,90% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,90% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,72% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,06% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,69% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 1 018 936 690,30 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,14%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_26112020.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":1,"content":"### Jaanuar 2021: pensionifondid müüsid kaks investeeringut\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJaanuar kulges maailma aktsiaturgudel pärast 2020. aasta tugevat lõppu küllalt rahulikult ning kokkuvõttes liikusid peamised börsiindeksid vähesel määral ja eri suunas. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks odavnes kuuga 1,9%. Seejuures oli suurimate langejate seas näiteks Saksamaa börs –2,1% tulemusega, kuid Rootsi ja Soome börsiindeks hoopis tõusid vastavalt 4% ja 2,1%.\n\nEurodes mõõdetuna langes USA turuindeks S&P 500 kuu jooksul 0,4% ja Jaapani Nikkei indeks tõusis 0,7%. Üleilmne arenevate turgude indeks pakkus aga eurodes mõõdetuna tugevat, 3,8% tootlust, mille põhjus oli suuresti Hiina börsi rohkem kui 8% tõus. Baltimaade aktsiaturud olid jaanuaris samuti tugevad. Tallinna börsi tootluseks kujunes 6,9%, Vilniuse börsiindeks tõusis 5,6% ja Riia börsi tulemus oli 2,6%.\n\nLHV pensionifondid müüsid pikaajalise investeeringu Tallinna börsiettevõttes Arco Vara. Kokku ligikaudu 1,3 miljonit aktsiat ostis ettevõte Alarmo Kapital, mis on seotud Arco Vara nõukogu esimehega. Müüdud aktsiad moodustasid üle 14% ettevõtte aktsiakapitalist.\n\nSamuti müüsid pensionifondid investeeringu vaske kaevandavas ettevõttes KAZ Minerals. Selle juhtkond teatas, et ostab ettevõtte 2021. aasta esimeses pooles välja, mille järel on liikunud aktsia hind börsil tublisti kõrgemale ülevõtuhinnast. Pensionifondid teenisid investeeringult üle 150% tootlust.\n\nVõlakirjaturud jäid aasta esimesel kuul valdavalt miinusesse nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka arenevatel turgudel. Langus polnud järsk, kuid Ühendriikide ja eriti Saksamaa turud on võtnud järjekindlalt suuna madalamale novembri algusest saadik, mil selgusid Pfizeri/BionTechi vaktsiini kliinilise testi tulemused. Kahe sellise ankru liikumine on mõjutanud turge väga laialdaselt.\n\nHindade kergest langusest (ja intresside tõusust) hoolimata jätkub uute väärtpaberite müügi tugev kasv: jaanuaris laenasid näiteks Euroopa riigid kokku ligikaudu 40% rohkem kui veel 2017. aasta jaanuaris. Vähenenud maksutulu asendamiseks pole praegu teist viisi kui laenamine.\n\nOleme hoidnud fondi eemale kõrge hinnariskiga võlakirjade soetamisest. Fondi portfellis olevad suurema tähtsusega kohalikud ettevõtted on siiani teatanud ootuspärastest või isegi ootusi ületavatest tulemustest.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Detsember 2020: fondi tootlust toetas kevadel suurendatud aktsiarisk\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nHoolimata sellest, et kevadel tingis Covid-19 pandeemia börside märkimisväärse languse kogu maailmas, suutsid aktsiaturud aasta lõpuks valdavalt taastuda. Seejuures tõusid USA S&P 500 ja Nasdaqi indeks koguni uute tippudeni. Eurodes mõõdetuna kerkis Jaapani Nikkei indeks aastaga 11,6% ja MSCI arenevate turgude indeks 6,4%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 jäi seevastu 3,2%-ga miinuspoolele. Suurimate langejate seas olid Hispaania, Suurbritannia ja Prantsusmaa börs, kuid nii Põhjamaade kui ka Saksamaa aktsiaturg näitasid head tootlust.\n\nBaltikumis tegi aastaga parima tulemuse Vilniuse börs 14,7%-ga, Riia börsiindeks tõusis 9,7% ja Tallinna börsi tootluseks jäi 5%.\n\nLHV pensionifondi L head tulemust 2020. aastal toetasid suuresti kevadise börside languse ajal tehtud investeeringud, kui soetasime aktsiaid Põhjamaade, Saksamaa, USA ja teiste riikide börsidelt. Üle 100% tootluse tõid näiteks USA hambaraviettevõte Align Technology, autode lisatarvikute tootja Hella, taristukonsultatsioonidega tegelev Sweco ja Ladina-Ameerika e-kaubanduse hiid MercadoLibre.\n\nSamuti paigutasime möödunud aastal tugevalt raha kulla kaevandamisega seotud ettevõtetesse ja füüsilise kulla fondi. Detsembris moodustasid need investeeringud fondi portfellist üle 8% ja tõid aasta jooksul korraliku tootluse.\n\nLisasime pensionifondi portfelli ka mitu rahvusvahelist erakapitalifondi, mille tulemusi hakkame nägema mõne aasta pärast. Kohalikest erakapitalifondidest tasub ära märkida Livonia Partnersit, mis müüs investeeringu puidusektori ettevõttes Thermory. Selles ettevõttes omasid osalust ka LHV pensionifondid, teenides hea tootluse.\n\nAasta jooksul soetasid pensionifondid mitu ärikinnisvara objekti: kontorihoone Tallinnas Tartu maanteel ja stock-office’i tüüpi hooned Rae vallas Jüris. Veel tegime investeeringu EfTEN Capitali loodud üürikortermajade fondi.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel vähendasime riske samm-sammult kogu aasta jooksul. Kui maailma finantsturgudel algas veebruaris järsk langus, kasutasime ära asjaolu, et olime olulise osa fondi varadest hoidnud lühiajalistes ja kõrge reitinguga Euroopa võlakirjades. Müüsime neid suures mahus ja soetasime positsioone hoopis languse läbi teinud aktsiaturult.\n\nKui aktsiaturud aasta teisel poolel tõusma hakkasid, müüsime paljud talvel tehtud investeeringud ning suunasime raha Saksamaa ja Prantsusmaa valitsuse lühiajalistesse võlakirjadesse.\n\nSamal ajal vähendasime peaaegu nullini fondi suurema krediidiriskiga rahvusvaheliste võlakirjade positsiooni. Kaalukat osa mängis siin Sampo ja Danske panga võlakirjade müümine. Kasutasime taas ära olukorra, et Euroopas olid finantssektori aktsiad kevadeks märkimisväärselt odavnenud. Seepärast müüsime enamiku neist võlakirjadest ja soetasime aktsiaid.\n\nJätkasime tööd ka kohalike tehingute tegemisel, jõudes kokkuleppele Tallinna külje alla Peetri külla ehitatud uue Peetri Keskuse rahastamises. Ettevõte kaasas pensionifondidelt raha kahe võlakirjaga, mis annavad fondile jooksvat tootlust 7% aastas.\n\nSamuti allkirjastasime lepingud taastuvenergiettevõtte Sunly laienemisplaanide rahastamiseks. Ettevõte plaanib kasutada pensionifondide kapitali oma mahukate investeeringute tegemiseks ja investeeringu intressitase on 8% aastas.\n\nVastukaaluks maksti fondile enne tähtaega tagasi kuulutusteportaali auto24 ostuks võetud laen. Eesti erakapitaliettevõtte BaltCap edukas investeering tõi fondile kolme aasta jooksul intresside ja preemiamaksetena veidi üle 20% tootlust.\n\nKuigi Euroopa võlakirjaturu käekäigu võib möödunud aasta kokkuvõttes lugeda heaks, andis suurima tootlusega segment sealt veidi üle 4% tootlust. Nagu eespool näidatud, suudame panna pensionifondide kapitali selgesti tootlikumalt tööle kohalike ettevõtete rahastamise teel. Sellele suunale keskendume ka tänavu.\n"},{"year":2020,"month":11,"content":"### November 2020: täiendasime erakapitaliinvesteeringute portfelli\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovember kujunes maailma aktsiaturgudele erakordselt rõõmsaks suuresti tänu COVID-19 vaktsiini tootjatelt tulnud headele uudistele. Euroopa oli arenenud maailma piirkondadest tugevaim: Euro Stoxx 50 indeks tõusis kuu jooksul koguni 18,1% võrra. Suurimate tõusjate seas olid Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa rohkem kui 20% tootlusega.\n\nSaksamaa börsiindeksi väärtus kasvas 15% ning Rootsi ja Soome börs kerkisid rohkem kui 11% võrra. Jaapani Nikkei indeksi tootluseks kujunes novembris eurodes mõõdetuna 12,5%. Balti riikide seast läks turgude üldise tõusuga kaasa Tallinna börs, mille indeks kerkis kuuga 10,2%. Vilniuse börsi tootlus oli 3,9% ja Riia börsiindeks hoopis langes 0,2% võrra.\n\nPensionifondi L erakapitaliinvesteeringute portfelli lisandub kaks uut fondi, mida juhib üleilmse haardega Hollandi AlpInvest. Ettevõtte juhitavate varade maht ulatub üle 37 miljardi euro. Uutel fondidel on erinevad strateegiad. AlpInvest Secondaries Fund keskendub Põhja-Ameerikasse ja Euroopasse investeerivatele erakapitalifondidele, mis on suutnud tagada tugeva ajaloolise tootluse. Ehkki AlpInvest Co-Investment Fundi piirkondlik fookus on sarnane, on selle fondi strateegia investeerida otse ettevõtetesse läbi vähemusosaluste. Teisisõnu saab fond igas ettevõttes, kuhu ta investeerib, küll alla 50% suuruse osaluse, kuid see-eest pakutakse investoritele suuremat hajutatust.\n\nVõlakirjaportfellis lõppes enne tähtaega meie ainus rahvusvaheline ilma krediidireitinguta börsiinvesteering, kui Taani kapitalile kuuluv Leedu seakasvataja Idavang maksis oma kohustused enne tähtaega tagasi. Märkisime ettevõtte võlakirju nende väljastamisel 2017. aasta detsembris ja täpselt kolme aastaga on investeering toonud fondile ligikaudu 21% tootluse.\n\nUutest investeeringutest jõudsime samal ajal kokkuleppele Eesti taastuvenergia ettevõttega Sunly. Teatud tingimuste täitumisel märgivad LHV fondid järgmiste kuude jooksul ettevõtte võlakirju, mis on viieaastase tähtajaga ja annavad 8% aastaintressi. Sunly kasvab rohelise energia tootjana mitmel suunal. Meie pensionifondide pikaajaline investeering aitab ettevõttel kaasata pangalaene, et viia mahukad investeerimisplaanid ellu.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Rohkem vabadust tähendab suuremat vastutust**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n","text":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n\nAmeerika Ühendriikide aktsiaturgudel lahvatas jaanuarikuus sõda päevakauplejatest väikeinvestorite ja võimendust kasutavate agressiivsete riskifondide (ingl hedge funds) vahel. Pärast 2008. aasta finantskriisi on riigis varanduslik ebavõrdsus kiiresti kasvanud. Kuigi keskpank on deklareerinud oma eesmärkidena maksimaalse tööhõive ja hinnastabiilsuse, on seda üritatud saavutada rahanduspoliitika kaudu, mis on toetanud eelkõige olemasolevate varade hindasid. Madalate intressimäärade poliitika pole aga soosinud innovatsiooni ega arengut, kuna spekuleerimisega on olnud lihtsam raha teenida, kui midagi uut luua.\n\nVarade tagatisel on olnud võimalik kaasata pankadest ja ka kapitaliturgudelt odavat raha. Nii on keskpankade heldusest saanud rohkem kasu need, kellel oli juba varasemalt kogunenud kapitali ja kes seetõttu olid suutelised kaasama odavat võimendust varade kokku ahmimiseks. Lisaks on laialt levinud arusaam, et riskifondid manipuleerivad väärtpaberiturgudega karistamatult ning röövida väikeinvestoreid sealgi.\n\nSotsiaalmeedia koos finantstehnoloogia arenguga on viimastel aastatel loonud keskkonna, kus väikeinvestorid suudavad korraldada väikeste ja vähemlikviidsete ettevõtete aktsiahindade liigutamiseks ulatuslikke koordineeritud aktsioone. Kuna avaliku arvamuse järgi ei mängi riskifondid päris reeglite järgi, siis ei hooli organiseeritud väikeinvestorite grupid ka eriti sellest, kas nende tegevus kvalifitseerub turu manipuleerimiseks või mitte. Esmatähtis oli kättemaks ja kui sellest oli võimalus isegi teenida, siis võetigi riskifondid sihikule.\n\nEks järelevalveorganitel ole nüüd kõvasti peamurdmist, kuidas reageerida ja mida reguleerida. Kuni viimase ajani on regulaatorid liikunud väikeinvestori kaitsmise lipu all selles suunas, et piirata teenuseid ja tooteid, mida on lubatud väikeinvestoritele pakkuda. Jaanuarikuu aga näitas, et väikeinvestorid ei pruugi olla kaasaegses infoühiskonnas sugugi nii abitud.\n\nSamas võib raevunud, kuid koordineeritud väikeinvestorite parv tekitada väärtpaberiturgudel hulga segadust ja ebastabiilsust, mis paneb turgude tõhusa toimimise ning kapitali õiglase hinna leidmise protsessi kahtluse alla. Investeerimise mängulisemaks muutmine võib küll suurendada selle populaarsust, kuid ülelihtsustamine võib teisalt luua keskkonna, kus meelelahutus trumpab üle riskidega arvestamise.\n\nMa usun, et keelamisest ja käskimisest ning lubamisest ja mittelubamisest parema tulemuse annab investeerimisteadlikkuse suurendamine ning informeerituse parandamine. Milleks piirata väikeinvestorite juurdepääsu teatud finantsinstrumentidele ja neid puudutavale analüüsile kunstlikult? Eks reeglid ja vabadus peavad olema tasakaalus. Mida rohkem õigusi antakse, seda rohkem vastutust pannakse.\n\n**Pensionireformi mainimata jäänud tagajärjed**\n\nLäinud aastal läbisurutud kogumispensioni reformi eesmärk paneb mind siiani kukalt kratsima. Reformi eestvedajate sõnum „Raha on vaba“ oli lihtne ja populistlik – see lubas aastate jooksul kohustuslikus korras pensioniks kogutud säästud kohe välja võtta ja oma meele järgi ära kulutada.\n\nSelle juures jäeti ütlemata, et raha väljavõtmise hind on see, et inimestel koguneb vähem eraomandit kui pensioniks kogutud säästud suunatakse tarbimisse, sest edaspidi laekub see 4%, mis varem läks pensionifondi, riigieelarvesse. Pensioniks kapitali ei kogune ja kodanikul jääb loota ainult riigi abile.\n\nÕnneks andis pensionireform teisest sambast loobumise ja pensionifondi kogumise jätkamise kõrvale ka kolmanda valiku. Kapitali saab koguda edaspidi ka isiklikule pensioni investeerimiskontole, et vältida oma maksukoormuse tõusu. Nõnda on võimalik panna ise börsidel kaubeldavatest aktsiatest ja indeksifondidest kokku portfell, mis ühel päeval aitab pensionipõlve kindlustada.\n\nLHV pensionifondide eelis on aga see, et meie fondide varade maht võimaldab juurdepääsu ka niinimetatud alternatiivsetele varaklassidele nagu kinnisvara ja noteerimata väärtpaberid, mis on kättesaadavad ainult kõige jõukamatele investoritele ning kus sageli tootlused on mõnevõrra kõrgemad, kui avalikel turgudel. Seejuures on riskide juhtimine väga oluline. Kõrget pikaajalist tootlust on minu arvates võimalik saavutada ainult siis, kui suudetakse vältida suuri kaotusi.\n\nMa loodan, et nüüd, kus inimestel on valida, kas võtta raha kohe välja, kuid maksta rohkem makse ja loota ainult riigipensionile, või jätkata kogumist, ei tundu pensioniks kogumine enam mitte kohustusena, vaid hoopis vabadusena.\n\nIsegi need, kes siiani kogusid pensioniks vastumeelselt, peaksid nüüd saama kindlust, et pensionifondi kogunenud vara on päris nende oma ja keegi ei saa seda neilt ära võtta. Kuid need, kes oma rumaluses on uhkustanud sellega, et nemad pole kunagi midagi kogunud, peavad tõdema, et neil ei ole midagi ka kogunenud ja nii pole ka midagi välja võtta.\n\nPensionifondide osakud on paljude perekondade jaoks nende kõige suurem finantsvara. See on tõsiasi, mis räägib iseenda eest.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":29.03,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":39255},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":43.38,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":24.36,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.52,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.95,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":7.77,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.01,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 5,25% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 5,01% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,85% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 4,58% |\n| France Government 25/05/21 | 3,70% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 3,04% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 3,03% |\n| ZKB Gold ETF | 2,60% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,48% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,35% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,35% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,02% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,76% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 251 626 367,58 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,13%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":1,"content":"### Jaanuar 2021: tegime uue investeeringu hõbedakaevandajasse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJaanuar kulges maailma aktsiaturgudel pärast 2020. aasta tugevat lõppu küllalt rahulikult ning kokkuvõttes liikusid peamised börsiindeksid vähesel määral ja eri suunas. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks odavnes kuuga 1,9%. Seejuures oli suurimate langejate seas näiteks Saksamaa börs –2,1% tulemusega, kuid Rootsi ja Soome börsiindeks hoopis tõusid vastavalt 4% ja 2,1%.\n\nEurodes mõõdetuna langes USA turuindeks S&P 500 kuu jooksul 0,4% ja Jaapani Nikkei indeks tõusis 0,7%. Üleilmne arenevate turgude indeks pakkus aga eurodes mõõdetuna tugevat, 3,8% tootlust, mille põhjus oli suuresti Hiina börsi rohkem kui 8% tõus. Baltimaade aktsiaturud olid jaanuaris samuti tugevad. Tallinna börsi tootluseks kujunes 6,9%, Vilniuse börsiindeks tõusis 5,6% ja Riia börsi tulemus oli 2,6%.\n\nPensionifondi XL tootlust kasvatasid taas investeeringud maavarade kaevandamisega seotud ettevõtetesse, mille aktsiad kallinesid suuremate majanduse elavdamise pakettide ootuses.\n\nUue investeeringuna lisasime portfelli ettevõtte Pan American Silver Corp., mis kaevandab ja töötleb hõbedat ning millele kuulub kaevandusi mitmes Ladina-Ameerika riigis. Müüsime aga investeeringu vasekaevandamise ettevõttes KAZ Minerals, sest selle juhtkond teatas plaanist ettevõte välja osta. Pensionifondid teenisid investeeringult üle 150% tootlust.\n\nVõlakirjaturud jäid aasta esimesel kuul valdavalt miinusesse nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka arenevatel turgudel. Langus polnud järsk, kuid Ühendriikide ja eriti Saksamaa turud on võtnud järjekindlalt suuna madalamale novembri algusest saadik, mil selgusid Pfizeri/BionTechi vaktsiini kliinilise testi tulemused. Kahe sellise ankru liikumine on mõjutanud turge väga laialdaselt.\n\nHindade kergest langusest (ja intresside tõusust) hoolimata jätkub uute väärtpaberite müügi tugev kasv: jaanuaris laenasid näiteks Euroopa riigid kokku ligikaudu 40% rohkem kui veel 2017. aasta jaanuaris. Vähenenud maksutulu asendamiseks pole praegu teist viisi kui laenamine.\n\nOleme hoidnud fondi eemale kõrge hinnariskiga võlakirjade soetamisest. Fondi portfellis olevad suurema tähtsusega kohalikud ettevõtted on siiani teatanud ootuspärastest või isegi ootusi ületavatest tulemustest.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Detsember 2020: fondi tootlust toetas kevadel suurendatud aktsiarisk\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nHoolimata sellest, et kevadel tingis Covid-19 pandeemia börside märkimisväärse languse kogu maailmas, suutsid aktsiaturud aasta lõpuks valdavalt taastuda. Seejuures tõusid USA S&P 500 ja Nasdaqi indeks koguni uute tippudeni. Eurodes mõõdetuna kerkis Jaapani Nikkei indeks aastaga 11,6% ja MSCI arenevate turgude indeks 6,4%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 jäi seevastu 3,2%-ga miinuspoolele. Suurimate langejate seas olid Hispaania, Suurbritannia ja Prantsusmaa börs, kuid nii Põhjamaade kui ka Saksamaa aktsiaturg näitasid head tootlust.\n\nBaltikumis tegi aastaga parima tulemuse Vilniuse börs 14,7%-ga, Riia börsiindeks tõusis 9,7% ja Tallinna börsi tootluseks jäi 5%.\n\nLHV pensionifondi XL head tulemust 2020. aastal toetasid suuresti kevadise börside languse ajal tehtud investeeringud, kui soetasime aktsiaid Põhjamaade, Saksamaa, USA ja teiste riikide börsidelt. Üle 100% tootluse tõid näiteks USA hambaraviettevõte Align Technology, autode lisatarvikute tootja Hella, taristukonsultatsioonidega tegelev Sweco ja Ladina-Ameerika e-kaubanduse hiid MercadoLibre.\n\nSamuti paigutasime möödunud aastal tugevalt raha kulla kaevandamisega seotud ettevõtetesse ja füüsilise kulla fondi. Detsembris moodustasid need investeeringud fondi portfellist pea 8% ja tõid aasta jooksul korraliku tootluse.\n\nAasta jooksul soetasid pensionifondid mitu ärikinnisvara objekti: kontorihoone Tallinnas Tartu maanteel ja stock-office’i tüüpi hooned Rae vallas Jüris. Veel tegime investeeringu EfTEN Capitali loodud üürikortermajade fondi.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel vähendasime riske samm-sammult kogu aasta jooksul. Kui maailma finantsturgudel algas veebruaris järsk langus, kasutasime ära asjaolu, et olime olulise osa fondi varadest hoidnud lühiajalistes ja kõrge reitinguga Euroopa võlakirjades. Müüsime neid suures mahus ja soetasime positsioone hoopis languse läbi teinud aktsiaturult.\n\nKui aktsiaturud aasta teisel poolel tõusma hakkasid, müüsime paljud talvel tehtud investeeringud ning suunasime raha Saksamaa ja Prantsusmaa valitsuse lühiajalistesse võlakirjadesse.\n\nSamal ajal vähendasime peaaegu nullini fondi suurema krediidiriskiga rahvusvaheliste võlakirjade positsiooni. Kaalukat osa mängis siin Sampo ja Danske panga võlakirjade müümine. Kasutasime taas ära olukorra, et Euroopas olid finantssektori aktsiad kevadeks märkimisväärselt odavnenud. Seepärast müüsime enamiku neist võlakirjadest ja soetasime aktsiaid.\n\nJätkasime tööd ka kohalike tehingute tegemisel, jõudes kokkuleppele taastuvenergiettevõtte Sunly laienemisplaanide rahastamises. Ettevõte plaanib kasutada pensionifondide kapitali oma mahukate investeeringute jaoks ja investeeringu intressitase on 8% aastas.\n\nKuigi Euroopa võlakirjaturu käekäigu võib möödunud aasta kokkuvõttes lugeda heaks, andis suurima tootlusega segment sealt veidi üle 4% tootlust. Nagu eespool näidatud, suudame panna pensionifondide kapitali selgesti tootlikumalt tööle kohalike ettevõtete rahastamise teel. Sellele suunale keskendume ka tänavu.\n"},{"year":2020,"month":11,"content":"### November 2020: LHV pensionifondid soetasid kolm ärihoonet\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovember kujunes maailma aktsiaturgudele erakordselt rõõmsaks suuresti tänu COVID-19 vaktsiini tootjatelt tulnud headele uudistele. Euroopa oli arenenud maailma piirkondadest tugevaim: Euro Stoxx 50 indeks tõusis kuu jooksul koguni 18,1% võrra. Suurimate tõusjate seas olid Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa rohkem kui 20% tootlusega.\n\nSaksamaa börsiindeksi väärtus kasvas 15% ning Rootsi ja Soome börs kerkisid rohkem kui 11% võrra. Jaapani Nikkei indeksi tootluseks kujunes novembris eurodes mõõdetuna 12,5%. Balti riikide seast läks turgude üldise tõusuga kaasa Tallinna börs, mille indeks kerkis kuuga 10,2%. Vilniuse börsi tootlus oli 3,9% ja Riia börsiindeks hoopis langes 0,2% võrra.\n\nLHV pensionifondid tegi uue kinnisvara otseinvesteeringu, soetades kolm stock-office’i tüüpi ärihoonet Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus. Hoonekompleksis on üle 6000 ruutmeetri üüripinda, suurim üürnik on õlletootja Tanker. Hoonetel on väga hea asukoht vahetult Tallinna-Tartu maantee ja Jüri ringtee ääres. Piirkonnas paikneb juba mitu logistikakeskust ja kui sinna peatselt rajatakse ka Ikea esinduskauplus, loob see meie hinnangul investeeringule lisaväärtust.\n\nUutest investeeringutest võlakirjaportfellis jõudsime samal ajal kokkuleppele Eesti taastuvenergia ettevõttega Sunly. Teatud tingimuste täitumisel märgivad LHV fondid järgmiste kuude jooksul ettevõtte võlakirju, mis on viieaastase tähtajaga ja annavad 8% aastaintressi. Sunly kasvab rohelise energia tootjana mitmel suunal ja meie pensionifondide pikaajaline investeering aitab ettevõttel kaasata pangalaene, et viia mahukad investeerimisplaanid ellu.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Rohkem vabadust tähendab suuremat vastutust**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n","text":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n\nAmeerika Ühendriikide aktsiaturgudel lahvatas jaanuarikuus sõda päevakauplejatest väikeinvestorite ja võimendust kasutavate agressiivsete riskifondide (ingl hedge funds) vahel. Pärast 2008. aasta finantskriisi on riigis varanduslik ebavõrdsus kiiresti kasvanud. Kuigi keskpank on deklareerinud oma eesmärkidena maksimaalse tööhõive ja hinnastabiilsuse, on seda üritatud saavutada rahanduspoliitika kaudu, mis on toetanud eelkõige olemasolevate varade hindasid. Madalate intressimäärade poliitika pole aga soosinud innovatsiooni ega arengut, kuna spekuleerimisega on olnud lihtsam raha teenida, kui midagi uut luua.\n\nVarade tagatisel on olnud võimalik kaasata pankadest ja ka kapitaliturgudelt odavat raha. Nii on keskpankade heldusest saanud rohkem kasu need, kellel oli juba varasemalt kogunenud kapitali ja kes seetõttu olid suutelised kaasama odavat võimendust varade kokku ahmimiseks. Lisaks on laialt levinud arusaam, et riskifondid manipuleerivad väärtpaberiturgudega karistamatult ning röövida väikeinvestoreid sealgi.\n\nSotsiaalmeedia koos finantstehnoloogia arenguga on viimastel aastatel loonud keskkonna, kus väikeinvestorid suudavad korraldada väikeste ja vähemlikviidsete ettevõtete aktsiahindade liigutamiseks ulatuslikke koordineeritud aktsioone. Kuna avaliku arvamuse järgi ei mängi riskifondid päris reeglite järgi, siis ei hooli organiseeritud väikeinvestorite grupid ka eriti sellest, kas nende tegevus kvalifitseerub turu manipuleerimiseks või mitte. Esmatähtis oli kättemaks ja kui sellest oli võimalus isegi teenida, siis võetigi riskifondid sihikule.\n\nEks järelevalveorganitel ole nüüd kõvasti peamurdmist, kuidas reageerida ja mida reguleerida. Kuni viimase ajani on regulaatorid liikunud väikeinvestori kaitsmise lipu all selles suunas, et piirata teenuseid ja tooteid, mida on lubatud väikeinvestoritele pakkuda. Jaanuarikuu aga näitas, et väikeinvestorid ei pruugi olla kaasaegses infoühiskonnas sugugi nii abitud.\n\nSamas võib raevunud, kuid koordineeritud väikeinvestorite parv tekitada väärtpaberiturgudel hulga segadust ja ebastabiilsust, mis paneb turgude tõhusa toimimise ning kapitali õiglase hinna leidmise protsessi kahtluse alla. Investeerimise mängulisemaks muutmine võib küll suurendada selle populaarsust, kuid ülelihtsustamine võib teisalt luua keskkonna, kus meelelahutus trumpab üle riskidega arvestamise.\n\nMa usun, et keelamisest ja käskimisest ning lubamisest ja mittelubamisest parema tulemuse annab investeerimisteadlikkuse suurendamine ning informeerituse parandamine. Milleks piirata väikeinvestorite juurdepääsu teatud finantsinstrumentidele ja neid puudutavale analüüsile kunstlikult? Eks reeglid ja vabadus peavad olema tasakaalus. Mida rohkem õigusi antakse, seda rohkem vastutust pannakse.\n\n**Pensionireformi mainimata jäänud tagajärjed**\n\nLäinud aastal läbisurutud kogumispensioni reformi eesmärk paneb mind siiani kukalt kratsima. Reformi eestvedajate sõnum „Raha on vaba“ oli lihtne ja populistlik – see lubas aastate jooksul kohustuslikus korras pensioniks kogutud säästud kohe välja võtta ja oma meele järgi ära kulutada.\n\nSelle juures jäeti ütlemata, et raha väljavõtmise hind on see, et inimestel koguneb vähem eraomandit kui pensioniks kogutud säästud suunatakse tarbimisse, sest edaspidi laekub see 4%, mis varem läks pensionifondi, riigieelarvesse. Pensioniks kapitali ei kogune ja kodanikul jääb loota ainult riigi abile.\n\nÕnneks andis pensionireform teisest sambast loobumise ja pensionifondi kogumise jätkamise kõrvale ka kolmanda valiku. Kapitali saab koguda edaspidi ka isiklikule pensioni investeerimiskontole, et vältida oma maksukoormuse tõusu. Nõnda on võimalik panna ise börsidel kaubeldavatest aktsiatest ja indeksifondidest kokku portfell, mis ühel päeval aitab pensionipõlve kindlustada.\n\nLHV pensionifondide eelis on aga see, et meie fondide varade maht võimaldab juurdepääsu ka niinimetatud alternatiivsetele varaklassidele nagu kinnisvara ja noteerimata väärtpaberid, mis on kättesaadavad ainult kõige jõukamatele investoritele ning kus sageli tootlused on mõnevõrra kõrgemad, kui avalikel turgudel. Seejuures on riskide juhtimine väga oluline. Kõrget pikaajalist tootlust on minu arvates võimalik saavutada ainult siis, kui suudetakse vältida suuri kaotusi.\n\nMa loodan, et nüüd, kus inimestel on valida, kas võtta raha kohe välja, kuid maksta rohkem makse ja loota ainult riigipensionile, või jätkata kogumist, ei tundu pensioniks kogumine enam mitte kohustusena, vaid hoopis vabadusena.\n\nIsegi need, kes siiani kogusid pensioniks vastumeelselt, peaksid nüüd saama kindlust, et pensionifondi kogunenud vara on päris nende oma ja keegi ei saa seda neilt ära võtta. Kuid need, kes oma rumaluses on uhkustanud sellega, et nemad pole kunagi midagi kogunud, peavad tõdema, et neil ei ole midagi ka kogunenud ja nii pole ka midagi välja võtta.\n\nPensionifondide osakud on paljude perekondade jaoks nende kõige suurem finantsvara. See on tõsiasi, mis räägib iseenda eest.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":22.57,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":6368},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.32,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.68,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 27,91% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 26,65% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 18,69% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 14,18% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 8,27% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,54% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 1,08% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 39 561 447,14 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 200 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2021_02.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_01_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":12,"content":"### Aasta 2020 maailma indeksitele: palju kisa, vähe villa\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n4\\. kvartalis jätkus börside taastumine kevadisest koroonašokist. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 4. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +14,7%, MSCI piiriturgude indeksil +12,6% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +12,1%. LHV Pensionifond Indeksi 4. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +9,4%.\n\nKogu 2020. aasta saab kokku võtta ütlusega: palju kisa, vähe villa. Aasta sees nägime indeksitel mitmekümneprotsendilisi liikumisi, kuid kogu aasta kokkuvõttes olid liikumised üpris tagasihoidlikud. LHV II samba indeksfondi, kus lõppenud aastal moodustas aktsiarisk kuni kolmveerand fondimahust, kogu 2020. aasta tootluseks jäi -0,8% ja ainult aktsiatest koosneva LHV III samba indeksfondi tootluseks jäi +5,1%.\n\n**Novembris olid presidendivalimised**\n\nNovembris toimusid Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, kus Joe Biden edestas ametisolevat Donald Trumpi. Kuigi Bideni ja demokraatide ülekaalukas võit on paljudele ettevõtetele kaasa toomas kõrgema maksukoormuse ohu ja suurte tehnoloogiagigantide jaoks tõenäoliselt ka karmima regulatiivse keskkonna, ollakse börsidel vaatamas ka mündi teist külge. Nimelt on Biden lubanud väga massiivseid fiskaalkulutusi koroonapandeemia mõjude leevendamiseks, Ameerika infrastruktuuri parendamiseks ning kliimaambitsioonide täitmiseks. Suured riiklikud kulutused tähendavad väga paljude ettevõtete jaoks suuremat nõudlust ja aitavad oluliselt kaasa majanduse elavnemisele vaktsineerimise järgsel piirangute lõdvenemise perioodil.\n\nLHV indeksfondides olevad investeeringud kauplevad keskmiselt nüüd 18,7x ettevaataval kasumil, 2,5x raamatupidamisväärtusel ja pakuvad 1,8% dividenditootlust.\n\n**LHV Pensionifond Indeks on nüüd 100% aktsiafond**\n\n2020\\. aasta septembris [andis Finantsinspektsioon loa](https://fp.lhv.ee/news/newsView?locale=et&newsId=5555142) muuta LHV Pensionifond Indeks alates 2021. aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks ja nüüd on nii II kui III samba indeksfondid ühtemoodi 100% aktsiatesse investeerivad fondid. Arenenud aktsiaturgude osakaal fondimahust on 64,0%, arenevatel aktsiaturgudel 33,5% ja piiriturgudel 2,5%.\n\nVaata ka LHV indeksfondide aastat kokkuvõtvat [videoülevaadet.](https://www.youtube.com/watch?v=pQ-WLtOsru4)\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020\\. aasta 3. kvartal algas tugevalt, lõppes nõrgalt\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n3\\. kvartali esimene pool oli sarnane sellele, mida nägime 2. kvartalis: kevadise koroonašoki läbitegemise järel liikusid aktsiaturud ülessuunas. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 3. kvartalis +3,4%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,9%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%. LHV Pensionifond Indeksi 3. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +3,0%.\n\nKuigi kvartali möödumisega on koroonaviirusesse nakatunute arv tõusnud 10 miljoni pealt ligi 35 miljonini ning viiruse tõttu surnud inimeste arv 0,5 mln pealt 1,0 mln peale, siis maailm on õppinud viirusega paremini toime tulema. Aga keeruline on see siiski ja jätab riikide rahakottidesse ja keskpankade bilanssidesse väga sügava jälje, mille tegelik mõju avaldub kaugemas tulevikus.\n\n**Hea kvartal arenevatele turgudele**\n\n3\\. kvartalis nägime suuremat ostuhuvi ennekõike üksikutes sektorites, nagu näiteks roheenergia ja tehnoloogia. Kuid laiemalt vaadates jäi silma arenevate turgude suurem tõus võrreldes arenenud turgudega. Kuna viimased kaks kvartalit olid need arenenud turgudele alla jäänud, siis teatud roteerumist arenevate turgude poole võis oodata. Kuna LHV indeksfondid on üles ehitatud maailma SKP põhiselt, siis võrreldes teiste indeksfondidega on meil 2-3x suurem arenevate turgude osakaal ning seetõttu on sealsed liikumised olulised.\n\nVaraklassina jätkas 3. kvartalis tagasihoidlikku esitlust börsil noteeritud kinnisvara. Olukord, kus inimesed on rohkem kodudes ja vähem kontorites, kaubanduskeskustes ning hotellides, on survestamas teatud kinnisvarasegmentide hindade taastumist.\n\n**LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks**\n\nSeptembris saime Finantsinspektsioonilt loa muuta LHV Pensionifond Indeks alates uue aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks. Kui me 2016. aasta novembris tulime pensioniturule Eesti esimese indeksfondiga, siis tollal ei võinud seaduse järgi aktsiariski osakaal ületada 75%. Tänaseks on see piirang kadunud ning nüüd saame kogu fondi vara 100% ulatuses investeerida aktsiafondidesse. Teistest turul pakutavatest pensioni indeksfondidest eristab LHV indeksfondi oluliselt suurem arenevate turgude osakaal, mis peaks pikemas plaanis muutma meie indeksfondi teistega võrreldes äkilisemaks. Samuti vähendab antud muudatus veidi fondi kogukulu.\n\nLoe veel:\n[LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5555142)\n[Kui pensionist enam ei piisa…](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5555543)\n"},{"year":2020,"month":6,"content":"### 2020\\. aasta 2. kvartal oli viimaste aastate parim\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nKui aasta alguses turge šokeerinud koroonakriis tõi 1. kvartalis kaasa riskivarade kiire ja järsu languse, siis 2. kvartalis toimus riskivarade suuremahuline tõus. Näiteks USA börsidel oli tegu kogunisti viimase kahe aastakümne parima kvartaalse tulemusega. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 2. kvartalis +16,6%, MSCI arenevate turgude indeksil +15,4%, MSCI piiriturgude indeksil +12,1% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +6,4%. LHV Pensionifond Indeksi 2. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +12,5%.\n\nMaailmas tervikuna on tänaseks uudsesse koroonaviirusesse nakatumine kinnitatud vähemalt 10 miljonil inimesel ja sellesse on surnud üle 0,5 miljoni inimese. Uute päevaste haigusjuhtumite arv läheneb juba kahesajale tuhandele ning USAs on piirangute liiga kiire leevendamise tõttu päevane uute haigestunute arv languse asemel hoopis tõusnud. Positiivne on siiski see, et keskpangad ja suurriikide valitsused on teatanud pretsedenditutest majanduste finantseerimise ja elavdamise meetmetest ning Aasia suurriikides ja Euroopas on haiguse levimine vähemasti praeguseks kontrolli alla saadud.\n\n**Arenenud turud juhtisid börside taastumist**\n\nKui 1. kvartalis nähtud suure languse ajal tegid väikseima languse arenenud turud, siis 2. kvartali tõusu ajal olid taaskord arenenud turud suurimad tõusjad. See näitab, et kuigi turgudel riskiisu taastus, ei juletud kõrgema riskiprofiiliga arenevatele turgudele siiski sama uljalt naasta. Üheks põhjuseks, miks arenevad ja piiriturud 2. kvartalis maailma suurriikide börsidest nõrgemad olid, oli kindlasti ka nende avatus toormaterjalidele, kus nõudlus kukkus inimeste kodukarantiinis istumiste tõttu kivina ning anomaaliana nägime aprillis kahe päeva jooksul ära ka nafta negatiivsed hinnad. Teine põhjus on olnud suurriikide poolt väljakuulutatud väga ulatuslikud majanduste elavdamise paketid ja koroonakriisi negatiivsete mõjude hüvitamiste meetmed, mis on meelitanud investoreid rohkem arenenud turgudele.\n\nVaraklass, mis kõige vaevalisemalt 1. kvartali hinnalanguse järel 2. kvartalis taastus, oli kinnisvara. Olukord, kus üha rohkem inimesi olude sunnil harjus oma igapäevatööd ja oste tegema kodust läbi interneti, on muutnud kinnisvarainvestoreid tuleviku suhtes ettevaatlikumaks.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2374},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":97.84,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.21,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 25,13% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 24,95% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,90% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 22,87% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":22724},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":84.26,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":15.11,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.66,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 28,91% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 28,56% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 16,04% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 15,11% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 10,76% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,46%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":84707},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":11.74,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.52,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":47.77,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.2,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.12,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":31.42,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.23,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 14,39% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 9,21% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8,21% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 6,46% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 5,88% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 5,71% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 5,22% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund | 2,96% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 2,95% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 2,66% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,77% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,63% |\n| Elering 0.875% 10.07.2028 | 0,89% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,94%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.34,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6043},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":23.75,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.27,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":19.58,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.88,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.56,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":47.02,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.93,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 11,86% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 8,47% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 4,89% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,76% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 4,47% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 3,78% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,65% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,46% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2030 | 3,09% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 3,08% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,53% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,43% |\n| Elering 0.875% 10.07.2028 | 0,78% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,94%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":7.28,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":11680},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":34.53,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":7.86,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":52.16,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.45,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 15,06% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 13,03% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2.25% 04.09.2021 | 8,08% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 7,82% |\n| UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 7,73% |\n| iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 7,54% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5,01% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,12% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 2,98% |\n| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 2,59% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,72% |\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 0,60% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.2023 | 0,36% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":2.98,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":862},"accordion":[{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,96%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":"-","fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":21684},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.57,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.46,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 22,85% |\n| SPDR MSCI World Ucits ETF | 22,83% |\n| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 21,13% |\n| LYXOR Core MSCI World | 17,80% |\n| Access Global | 13,96% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,41%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,47%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K100","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":107010},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":2.01,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":42.96,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":50.65,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.97,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.79,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.92,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":23.95,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 13,63% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 13,15% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 7,98% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 6,32% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 4,18% |\n| Access USA A | 3,00% |\n| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1,92% |\n| Apple | 1,82% |\n| Access Edge Japan A | 1,57% |\n| Microsoft | 1,28% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,15% |\n| East Capital Baltic Property III | 0,85% |\n| LHV Group 9.500% Perpetual | 0,64% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,70%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":6.94,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K60","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":133280},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":34.72,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.29,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":29.19,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.69,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.72,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":6.62,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":17.88,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6,71% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 6,50% |\n| Access Europa A | 5,26% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,22% |\n| iShares USD Corporate Bond UCITS | 2,78% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 2,66% |\n| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2,21% |\n| Eften Kinnisvarafond II | 1,92% |\n| LHV Group 1.150% 300922 | 1,62% |\n| Globalfond A | 1,42% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 1,92% |\n| LHV Group 1.150% 300922 | 1,62% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,33% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,67%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":12.77,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K30","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":42699},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":55.46,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.33,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":15.42,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.18,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.6,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":9.61,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":12.38,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares USD Corporate Bond UCITS | 5,08% |\n| Access Europa A | 4,36% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 2,82% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,63% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,60% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 2,07% |\n| Maxima 3.250% 230913 | 1,93% |\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 1,74% |\n| Hungary Government 0.500% 301118 | 1,59% |\n| East Capital Baltic Property III| 1,45% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 2,82% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,63% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,45% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":18.31,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K10","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":11096},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":90.32,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.98,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.73,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,96% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,16% |\n| KBC Group 0.125% 290114 | 3,05% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 2,51% |\n| Swedbank 0.200% 280112 | 2,46% |\n| Banque Federative du Credit Mutuel 0.250% 280719 | 2,46% |\n| Eesti Energia 2.384% 230922 | 1,98% |\n| EssilorLuxottica 0.375% 260105 | 1,90% |\n| Landesbank Hessen-Thueringen Giroze 0.375% 250512 | 1,90% |\n| Volkswagen Financial Services 3.375% 280406 | 1,52% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,96% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,16% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 2,51% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":16.64,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":34864},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":6.05,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.23,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":73.29,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.04,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.45,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":14.09,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.85,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 17,19% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 12,11% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 7,85% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 7,42% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 4,81% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 4,67% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund | 4,48% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 4,29% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,98% |\n| iShares III PLC - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2,88% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,52% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,09% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 0,71% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,92%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":5.46,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":10249},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.81,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.19,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26,79% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 26,58% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 16,66% |\n| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,29% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 6,63% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 3,09% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 2,69% |\n| UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF | 2,24% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 2,21% |\n| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1,49% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,4%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4477},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.43,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.63,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":90.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.79,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 13,96% |\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | 10,27% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 10,02% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 8,22% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 7,58% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 6,89% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 6,67% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 5,81% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 5,22% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | 5,16% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 1,43% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":1.43,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2326},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":0.83,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":24.9,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.16,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":69.84,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | 8,42% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 7,85% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 6,78% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 6,05% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 6,03% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 5,87% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 5,16% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 4,32% |\n| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | 4,22% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,16% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,16% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,83% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,55%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":4.99,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":8318},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":91.38,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.3,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.05,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 11,59% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9,88% |\n| RBC Funds - Global Equity Focus Fund | 7,63% |\n| iShares S&P 500 ETF | 7,52% |\n| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6,74% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 6,66% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 6,30% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 6,20% |\n| Xtrackers MSCI World Materials ETF | 5,80% |\n| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | 4,56% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,16% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,14% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.3,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":25040},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":0.67,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":55.56,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.9,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":39.12,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.75,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,26% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 6,59% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 6,57% |\n| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 5,70% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 5,14% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,84% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 4,53% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,40% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 4,15% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 3,92% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,08% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,04% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,67% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,58%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.57,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada maksuefektiivselt kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":43.95,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":22.28,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.16,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":15.23,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.75,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.15,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.49,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 5,31% |\n| France Government 25/05/21 | 4,77% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,53% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,39% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,34% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 3,30% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 3,18% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,95% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,86% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,33% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,53% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,95% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,33% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 18 909 152,38 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0540%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,40%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Taiendav_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2020 I poolaasta aruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_I_poolaasta_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":1,"content":"### Jaanuar 2021: neljanda kvartali tulemuste hooaeg algas edukalt\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJaanuar kulges maailma aktsiaturgudel pärast 2020. aasta tugevat lõppu küllalt rahulikult ning kokkuvõttes liikusid peamised börsiindeksid vähesel määral ja eri suunas. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks odavnes kuuga 1,9%. Seejuures oli suurimate langejate seas näiteks Saksamaa börs –2,1% tulemusega, kuid Rootsi ja Soome börsiindeks hoopis tõusid vastavalt 4% ja 2,1%.\n\nEurodes mõõdetuna langes USA turuindeks S&P 500 kuu jooksul 0,4% ja Jaapani Nikkei indeks tõusis 0,7%. Üleilmne arenevate turgude indeks pakkus aga eurodes mõõdetuna tugevat, 3,8% tootlust, mille põhjus oli suuresti Hiina börsi rohkem kui 8% tõus. Baltimaade aktsiaturud olid jaanuaris samuti tugevad. Tallinna börsi tootluseks kujunes 6,9%, Vilniuse börsiindeks tõusis 5,6% ja Riia börsi tulemus oli 2,6%.\n\nMitu Täiendava pensionifondi portfelli kuuluvat ettevõtet avalikustas jaanuaris oma eelmise aasta neljanda kvartali näitajad ja nende seas paistsid heas mõttes silma meditsiinitehnoloogia firmad.\n\nNäiteks Saksa ettevõte Siemens Healthineers oli kasvatanud tulusid kõigis segmentides ja teeninud lisa koroonaviirusega seotud toodete (nt kiirtestid) müügist. Ettevõtte aktsia kallines jaanuaris üle 10%.\n\nRootsi meditsiiniseadmete tootja Getinge suutis samuti müüki suurendada ja ka kasumlikkus paranes tänu koroonaviiruse vaktsiini tootmiseks vajalike toodete müügile. Getinge aktsia tõusis kuu jooksul üle 11%.\n\nVõlakirjaturud jäid aasta esimesel kuul valdavalt miinusesse nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka arenevatel turgudel. Langus polnud järsk, kuid Ühendriikide ja eriti Saksamaa turud on võtnud järjekindlalt suuna madalamale novembri algusest saadik, mil selgusid Pfizeri/BionTechi vaktsiini kliinilise testi tulemused. Kahe sellise ankru liikumine on mõjutanud turge väga laialdaselt.\n\nHindade kergest langusest (ja intresside tõusust) hoolimata jätkub uute väärtpaberite müügi tugev kasv: jaanuaris laenasid näiteks Euroopa riigid kokku ligikaudu 40% rohkem kui veel 2017. aasta jaanuaris. Vähenenud maksutulu asendamiseks pole praegu teist viisi kui laenamine.\n\nOleme hoidnud fondi eemale kõrge hinnariskiga võlakirjade soetamisest. Fondi portfellis olevad suurema tähtsusega kohalikud ettevõtted on siiani teatanud ootuspärastest või isegi ootusi ületavatest tulemustest.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Detsember 2020: fondi tootlust toetas kevadel suurendatud aktsiarisk\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nHoolimata sellest, et kevadel tingis Covid-19 pandeemia börside märkimisväärse languse kogu maailmas, suutsid aktsiaturud aasta lõpuks valdavalt taastuda. Seejuures tõusid USA S&P 500 ja Nasdaqi indeks koguni uute tippudeni. Eurodes mõõdetuna kerkis Jaapani Nikkei indeks aastaga 11,6% ja MSCI arenevate turgude indeks 6,4%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 jäi seevastu 3,2%-ga miinuspoolele. Suurimate langejate seas olid Hispaania, Suurbritannia ja Prantsusmaa börs, kuid nii Põhjamaade kui ka Saksamaa aktsiaturg näitasid head tootlust.\n\nBaltikumis tegi aastaga parima tulemuse Vilniuse börs 14,7%-ga, Riia börsiindeks tõusis 9,7% ja Tallinna börsi tootluseks jäi 5%.\n\nLHV pensionifondi Täiendav head tulemust 2020. aastal toetasid suuresti kevadise börside languse ajal tehtud investeeringud, kui soetasime aktsiaid Põhjamaade, Saksamaa, USA ja teiste riikide börsidelt. Üle 100% tootluse tõid näiteks USA hambaraviettevõte Align Technology, autode lisatarvikute tootja Hella, taristukonsultatsioonidega tegelev Sweco ja Ladina-Ameerika e-kaubanduse hiid MercadoLibre.\n\nSamuti paigutasime möödunud aastal tugevalt raha kulla kaevandamisega seotud ettevõtetesse ja füüsilise kulla fondi. Detsembris moodustasid need investeeringud fondi portfellist üle 8% ja tõid aasta jooksul korraliku tootluse.\n\nAasta jooksul soetasid pensionifondid mitu ärikinnisvara objekti: kontorihoone Tallinnas Tartu maanteel ja stock-office’i tüüpi hooned Rae vallas Jüris. Veel tegime investeeringu EfTEN Capitali loodud üürikortermajade fondi.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel vähendasime riske samm-sammult kogu aasta jooksul. Kui maailma finantsturgudel algas veebruaris järsk langus, kasutasime ära asjaolu, et olime olulise osa fondi varadest hoidnud lühiajalistes ja kõrge reitinguga Euroopa võlakirjades. Müüsime neid suures mahus ja soetasime positsioone hoopis languse läbi teinud aktsiaturult.\n\nKui aktsiaturud aasta teisel poolel tõusma hakkasid, müüsime paljud talvel tehtud investeeringud ning suunasime raha Saksamaa ja Prantsusmaa valitsuse lühiajalistesse võlakirjadesse.\n\nSamal ajal vähendasime peaaegu nullini fondi suurema krediidiriskiga rahvusvaheliste võlakirjade positsiooni. Kaalukat osa mängis siin Sampo ja Danske panga võlakirjade müümine. Kasutasime taas ära olukorra, et Euroopas olid finantssektori aktsiad kevadeks märkimisväärselt odavnenud. Seepärast müüsime enamiku neist võlakirjadest ja soetasime aktsiaid.\n\nKui eelmiste turutsüklite langusfaasis kasutasime agressiivselt võimalust soetada hinnalanguse läbi teinud võlakirju, siis 2020. aasta kevadel ületas aktsiaturu atraktiivsus selgelt võlakirjaturu oma. Kogu aasta peale ulatus ka kõige paremat tootlust pakkunud Euroopa võlakirjaturu segmendi tulem ainult veidi üle 4%.\n"},{"year":2020,"month":11,"content":"### November 2020: tsüklilised ettevõtted kompenseerisid turvalisemaid investeeringuid\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovember kujunes maailma aktsiaturgudele erakordselt rõõmsaks suuresti tänu COVID-19 vaktsiini tootjatelt tulnud headele uudistele. Euroopa oli arenenud maailma piirkondadest tugevaim: Euro Stoxx 50 indeks tõusis kuu jooksul koguni 18,1% võrra. Suurimate tõusjate seas olid Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa rohkem kui 20% tootlusega.\n\nSaksamaa börsiindeksi väärtus kasvas 15% ning Rootsi ja Soome börs kerkisid rohkem kui 11% võrra. Jaapani Nikkei indeksi tootluseks kujunes novembris eurodes mõõdetuna 12,5%.\n\nÜleilmsete arenevate turgude indeksi väärtus oli veidi tagasihoidlikum 9,2%, kuid väga tugeva tulemuse tegid seni kehva tootlusega Ladina-Ameerika riigid. Balti riikide seast läks turgude üldise tõusuga kaasa Tallinna börs, mille indeks kerkis kuuga 10,2%. Vilniuse börsi tootlus oli 3,9% ja Riia börsiindeks hoopis langes 0,2% võrra.\n\nOktoobri järel jätkus ka novembris Täiendava pensionifondi portfellis olevate kulla tootmisega seotud aktsiate väärtuse kahanemine, sest head uudised koroonaviiruse vaktsiini ja majanduse oodatava taastumise kohta survestasid seniseid nii-öelda turvasadamaid. Tugeva tootluse tõid aga autotootjad Volkswagen ja Daimler ning vasekaevandaja Freeport-McMoran. Samuti saavutasid suurepärase tulemuse Soome aktsiad eesotsas Metso Outoteciga, mille hind kerkis kuuga lausa 24,1% võrra.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Rohkem vabadust tähendab suuremat vastutust**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n","text":"Aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel küll positiivselt, kuid jaanuari teises pooles meeleolu muutus ja kuu esimese poole võidud anti tagasi. Maailma suurimaid aktsiaturge hõlmav indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna 0,3%-ga miinusesse. Seejuures kaotasid Ameerika Ühendriikide suurimad ettevõtted väärtust eurodes arvestatuna 0,4% ja Euroopa suurimad ettevõtted 0,8%.\n\nAmeerika Ühendriikide aktsiaturgudel lahvatas jaanuarikuus sõda päevakauplejatest väikeinvestorite ja võimendust kasutavate agressiivsete riskifondide (ingl hedge funds) vahel. Pärast 2008. aasta finantskriisi on riigis varanduslik ebavõrdsus kiiresti kasvanud. Kuigi keskpank on deklareerinud oma eesmärkidena maksimaalse tööhõive ja hinnastabiilsuse, on seda üritatud saavutada rahanduspoliitika kaudu, mis on toetanud eelkõige olemasolevate varade hindasid. Madalate intressimäärade poliitika pole aga soosinud innovatsiooni ega arengut, kuna spekuleerimisega on olnud lihtsam raha teenida, kui midagi uut luua.\n\nVarade tagatisel on olnud võimalik kaasata pankadest ja ka kapitaliturgudelt odavat raha. Nii on keskpankade heldusest saanud rohkem kasu need, kellel oli juba varasemalt kogunenud kapitali ja kes seetõttu olid suutelised kaasama odavat võimendust varade kokku ahmimiseks. Lisaks on laialt levinud arusaam, et riskifondid manipuleerivad väärtpaberiturgudega karistamatult ning röövida väikeinvestoreid sealgi.\n\nSotsiaalmeedia koos finantstehnoloogia arenguga on viimastel aastatel loonud keskkonna, kus väikeinvestorid suudavad korraldada väikeste ja vähemlikviidsete ettevõtete aktsiahindade liigutamiseks ulatuslikke koordineeritud aktsioone. Kuna avaliku arvamuse järgi ei mängi riskifondid päris reeglite järgi, siis ei hooli organiseeritud väikeinvestorite grupid ka eriti sellest, kas nende tegevus kvalifitseerub turu manipuleerimiseks või mitte. Esmatähtis oli kättemaks ja kui sellest oli võimalus isegi teenida, siis võetigi riskifondid sihikule.\n\nEks järelevalveorganitel ole nüüd kõvasti peamurdmist, kuidas reageerida ja mida reguleerida. Kuni viimase ajani on regulaatorid liikunud väikeinvestori kaitsmise lipu all selles suunas, et piirata teenuseid ja tooteid, mida on lubatud väikeinvestoritele pakkuda. Jaanuarikuu aga näitas, et väikeinvestorid ei pruugi olla kaasaegses infoühiskonnas sugugi nii abitud.\n\nSamas võib raevunud, kuid koordineeritud väikeinvestorite parv tekitada väärtpaberiturgudel hulga segadust ja ebastabiilsust, mis paneb turgude tõhusa toimimise ning kapitali õiglase hinna leidmise protsessi kahtluse alla. Investeerimise mängulisemaks muutmine võib küll suurendada selle populaarsust, kuid ülelihtsustamine võib teisalt luua keskkonna, kus meelelahutus trumpab üle riskidega arvestamise.\n\nMa usun, et keelamisest ja käskimisest ning lubamisest ja mittelubamisest parema tulemuse annab investeerimisteadlikkuse suurendamine ning informeerituse parandamine. Milleks piirata väikeinvestorite juurdepääsu teatud finantsinstrumentidele ja neid puudutavale analüüsile kunstlikult? Eks reeglid ja vabadus peavad olema tasakaalus. Mida rohkem õigusi antakse, seda rohkem vastutust pannakse.\n\n**Pensionireformi mainimata jäänud tagajärjed**\n\nLäinud aastal läbisurutud kogumispensioni reformi eesmärk paneb mind siiani kukalt kratsima. Reformi eestvedajate sõnum „Raha on vaba“ oli lihtne ja populistlik – see lubas aastate jooksul kohustuslikus korras pensioniks kogutud säästud kohe välja võtta ja oma meele järgi ära kulutada.\n\nSelle juures jäeti ütlemata, et raha väljavõtmise hind on see, et inimestel koguneb vähem eraomandit kui pensioniks kogutud säästud suunatakse tarbimisse, sest edaspidi laekub see 4%, mis varem läks pensionifondi, riigieelarvesse. Pensioniks kapitali ei kogune ja kodanikul jääb loota ainult riigi abile.\n\nÕnneks andis pensionireform teisest sambast loobumise ja pensionifondi kogumise jätkamise kõrvale ka kolmanda valiku. Kapitali saab koguda edaspidi ka isiklikule pensioni investeerimiskontole, et vältida oma maksukoormuse tõusu. Nõnda on võimalik panna ise börsidel kaubeldavatest aktsiatest ja indeksifondidest kokku portfell, mis ühel päeval aitab pensionipõlve kindlustada.\n\nLHV pensionifondide eelis on aga see, et meie fondide varade maht võimaldab juurdepääsu ka niinimetatud alternatiivsetele varaklassidele nagu kinnisvara ja noteerimata väärtpaberid, mis on kättesaadavad ainult kõige jõukamatele investoritele ning kus sageli tootlused on mõnevõrra kõrgemad, kui avalikel turgudel. Seejuures on riskide juhtimine väga oluline. Kõrget pikaajalist tootlust on minu arvates võimalik saavutada ainult siis, kui suudetakse vältida suuri kaotusi.\n\nMa loodan, et nüüd, kus inimestel on valida, kas võtta raha kohe välja, kuid maksta rohkem makse ja loota ainult riigipensionile, või jätkata kogumist, ei tundu pensioniks kogumine enam mitte kohustusena, vaid hoopis vabadusena.\n\nIsegi need, kes siiani kogusid pensioniks vastumeelselt, peaksid nüüd saama kindlust, et pensionifondi kogunenud vara on päris nende oma ja keegi ei saa seda neilt ära võtta. Kuid need, kes oma rumaluses on uhkustanud sellega, et nemad pole kunagi midagi kogunud, peavad tõdema, et neil ei ole midagi ka kogunenud ja nii pole ka midagi välja võtta.\n\nPensionifondide osakud on paljude perekondade jaoks nende kõige suurem finantsvara. See on tõsiasi, mis räägib iseenda eest.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":18.71,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.29,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.71,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 27,09% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 25,91% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 17,89% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 11,71% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 10,30% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 4,03% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,37% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 10 597 172,07 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0540%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,42%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,21%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,43%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,90%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4700},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":0.24,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":36.02,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":61.48,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.89,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.37,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Invesco Solar ETF | 9,44% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 9,06% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 8,48% |\n| Global X Copper Miners ETF | 7,74% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 7,69% |\n| Plug Power | 4,39% |\n| Lyxor MSCI Europe ESG Leaders | 4,38% |\n| First Trust Global Wind Energy | 3,57% |\n| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT | 3,29% |\n| Yara International | 3,06% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,89% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 18 975 155,03 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 781 250 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 14.05.2020](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_14052020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":2,"content":"### Veebruar 2021: 1400 uut roheinvestorit\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nEsimene Tartu suusamaraton sõideti aastal 1960 ning suurim maratoni läbinute rekord pärineb aastast 1986, kui lõpetajaid oli 9858. Kokku 63 km läbiv suusasõit toimub igal aastal veebruari kolmandal pühapäeval – kui lund on. Lumepuuduse tõttu on maraton ära jäänud 15 aastal, mh aastail 2000, 2004, 2008, 2014, 2016 ja 2020. Aastatel 2002 ja 2017 tuli leppida lühendatud rajaga. Loodetavasti on maailma rohelisemaks muutumine pidurdamas globaalset soojenemist, et saaksime jätkuvalt Eestis nelja aastaaega nautida, mh just sellist ilusa paksu valge lumevaibaga talve nagu meil tänavu oli.\n\nVeebruar oli LHV II samba rohefondiga liitujate arvu poolest väga aktiivne: aasta lühima kuu jooksul lisandus 1396 uut pensionikogujat, tõstes rohefondis koguvate klientide arvu juba ligi 6100 inimeseni.\n\n**Veebruari tulemus –2,8%**\n\nVeebruar oli börsidel liikumiste poolest sarnane jaanuarile. Kuu esimene pool oli tugev, teine pool nõrgem. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks tõusis eurodes mõõdetuna küll +2,7%, kuid roheinvesteeringud olid väga pikalt kestnud ralli järel turu keskmistest veebruaris nõrgemad ning seeläbi kujunes LHV Pensionifondi Roheline kuu tootluseks veebruaris –2,8%.\n\nKuu jooksul tegime portfellis päris mitu muudatust. Väljusime möödunud aastal võetud positsioonidest biokütustega tegelevas Nestes, olles teeninud hinnatõusu pealt kokku +102,2%, ja taaskasutatud materjalidest puitkomposiitlaudu tootvas Trexis, olles teeninud +170,1% tootlust. Lisaks müüsime täielikult selle aasta jaanuaris soetatud suure positsiooni maailma elektrifitseerimiseks vajalikes vasetootjates, teenides vaid pooleteist kuu jooksul +20,2%.\n\nAsemele ostsime elektrilisi koolibusse tootva Lion Electricu ja luksuselektriautosid tootva Lucid Motorsi börsile tulevaid väärtpabereid, suurendasime rahapaigutusi kohalikus Birdeye metsafondis ning päikese- ja puhta energia börsil kaubeldavates fondides ja tegime järgmise väljamakse tuule- ja päikeseparke rajavale kodumaisele Sunly ettevõttele.\n\nVeebruari lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust valdkondlikud rohefondid 43%, rohelised üksikinvesteeringud 34%, jätkusuutlikkusega arvestavad fondid 21% ja raha 2%.\n\n**Mis või kes on SPAC?**\n\n„Spac“ kõlab nagu üks ilus välismaine koeranimi. Või nagu 1980. aasta videomängus kollast kakukest meenutav Pac-man. Tegelikult tähistab see aga inglise keelset lühendit special purpose acquisition company. Sisuliselt on tegu börsil noteeritud tühjade kehadega, mis võimaldavad nendega liitumise läbi kiirkorras ja lihtsustatud viisil ettevõtetel börsile tulla – eriti oluline just firmade jaoks, kes tegelevad valdkondades, kus tehnoloogilised muutused toimuvad väga kiiresti. Kui 2019. aastal lisandus börsile 59 uut SPACi, siis 2020. aastal juba 248 ja 2021. aasta esimese kahe kuuga omakorda veel 198.\n\nVeebruaris sai LHV Pensionifondist Roheline teadaolevalt esimene Eesti pensionifond, kes SPACide läbi börsile tulevatesse firmadesse raha on paigutanud – Lion Electric ja Lucid Motors toimetavad väga tiheda konkurentsiga elektrisõidukite turul, kuid mõlemal on konkreetsem kitsam turunišš, mis need meie jaoks huvitavaks on muutnud.\n"},{"year":2021,"month":1,"content":"### Jaanuar 2021: aasta investeerimistegu\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nLHV roheline II samba pensionifond alustas tegevust 2020. aasta märtsis ja III samba oma sama aasta detsembris. 23. jaanuaril saime rohefondide turuletoomise ja nendega näidatud kasvu eest Äripäeva Investor Toomase konverentsil [„Aasta investeerimisteo“](https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2021/01/23/pensionikogujat-voib-tabada-akkrikastumine) auhinna! Siinkohal tahan tänada kõiki meie rohefondide pensionikogujaid, kes on uskumas rohepöördesse ning on valinud oma pensioniraha kasvukohaks just rohelise fondi.\n\nJaanuaris lisandus LHV rohelisse II samba pensionifondi 809 uut pensionikogujat, tõstes rohefondis koguvate klientide arvu 4 700ni.\n\n**Jaanuari tulemus +2,6%**\n\nJaanuari esimene pool oli börsidel tugev, teine pool jälle nõrgem. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks langes USDis kuuga -1,0% ja EURis -0,3%, LHV Pensionifond Roheline kuu tootluseks oli jaanuaris tubli +2,6%.\n\nJaanuaris tegelesime väga aktiivselt aasta alguses fondi laekunud uue raha investeerimisega. Suur osa rahast läks meie olemasolevate positsioonide suurendamiseks, kuid lisasime ka 5 täiesti uut investeeringut. Ostsime Prantsusmaa ettevõtte Compagnie de Saint-Gobaini aktsiaid, kes aitab ELil täita kliimaeesmärke hoonete soojapidavuse tõstmiseks kasutatavate soojustusmaterjalide tootmisega. Samuti lisasime portfelli rongide tootja Alstomi aktsiad – rongid on ühed energiaefektiivseimad transpordivahendid lühemate vahemaade läbimiseks ning EL on kuulutanud alanud aasta sümboolselt ka rongide aastaks. Ka tuulikutele labasid tootev TPI Composites on jaanuarist üks meie fondi investeeringuid ning lisasime portfelli ka taastuvenergia ettevõttes Siemens Gamesa 2/3 osalust hoidva Siemens Energy. Börsil kaubeldavatest fondidest lisasime portfelli vasetootjad – rohelisem ja puhtam tulevik tähendab rohkem elektrifitseeritud maailma, kus vasel on tänaste tehnoloogiate juures mängida väga suur roll.\n\nJaanuari lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsil kaubeldavad fondid ca 21%, valdkondlikud rohefondid ca 42% ning rohelised üksikinvesteeringud ca 37%. Raha osakaal oli ca 0%, näidates fondi agressiivset positsioneeringut.\n\n**Linnas või maal?**\n\nOlulise osa oma noorusajast veetsin ma Lõuna-Eestis, aidates isal ja vanaisal hoolt kanda talu põllu- ja metsamaade eest. Siiani olen sealsetes metsades tihe külaline. Põllu- ja metsatehnika ei ole minu jaoks võõras, pigem vastupidi. Jah, see on kehale füüsiliselt kurnav tegevus... kuid vaimselt vastupidiselt just virgutav. Eriti siis, kui oma silmaga näed, et talvise valgustusraie järel on järgmisel ja ülejärgmisel aastal võsa seest päästetud kuused pool meetrit kuni meeter uut juurdekasvu otsa visanud.\n\nMaal elades ihkab inimene linnamugavusi, linnas elades maa vabadusi. Üks ei ole otseselt parem kui teine, need on lihtsalt erinevad. Kuid sõltumata elukohast ja eluviisist on meil kõigil võimalus valida rohelisem mõtlemine. Globaalne lüke selleks on igal juhul jõuliselt käima läinud, et elu nii linnas kui maal muutuks üha rohelisemaks – ja ma usun, et me kõik võidame sellest.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Detsember 2020: roherevolutsiooni algus\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMa siiralt usun, et 2020. aasta märkis maailmas roherevolutsiooni algust. USAs, Hiinas ja Euroopa Liidus on võimul või võimule tulemas inimesed, kes on lubanud väga tugevat ja ambitsioonikat kliimapoliitikat, mida toetavad triljonites mõõdetavad investeeringud. Maailma ümberehitamine ei ole olnud kunagi odav, kuid kui raha ja tahe selleks on olemas olnud, siis on see ka ära tehtud. Korduvalt.\n\nDetsembris lisandus LHV rohelisse II samba pensionifondi 709 uut pensionikogujat ning detsembri alguses tegevust alustanud LHV rohelisse III samba pensionifondi tegi oma esimese sissemakse lausa 7 600 inimest! Roheline tulevik tuleb iga päevaga lähemale.\n\n**Detsembri tulemus +10,8%**\n\nDetsembri tulemus oli vääriline võtmaks kokku kogu 2020. aastat roheinvesteerimise vallas – lihtsalt erakordselt tugev aasta, mille jooksul jõudis fondi osaku väärtus peaaegu kahekordistuda. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks tõusis USDis kuuga +4,2% ja EURis +1,9%, LHV Pensionifond Roheline kuu tootluseks kujunes detsembris +10,8%.\n\nDetsembris lisasime fondiportfelli Norra vesinikutehnoloogia ettevõtte Nel ning suurendasime oma Eesti metsainvesteeringu positsiooni Birdeye Capitali metsafondis. Detsembri lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsil kaubeldavad fondid ca 19%, valdkondlikud rohefondid ca 41%, rohelised üksikinvesteeringud ca 39% ning raha ca 1%.\n\n**Kohanemine uue reaalsusega**\n\nELis on viimase kolme aastaga süsiniku emissiooni hind enam kui kolmekordistunud ja 2020. aasta esimene poolaasta märkis esimest korda ajaloos, mil elektrit toodeti taastuvatest energiaallikastest rohkem kui fossiilkütustest. USA lisas 2020. aasta 3. kvartalis neli korda rohkem uut energiasalvestamise patarei võimsust kui aasta tagasi samas kvartalis. Hiinal on kavas kõigil järgneval viiel aastal installeerida vähemalt kaks korda nii palju uut päikeseenergia võimsust kui aastal 2020. Roherevolutsioon on uus reaalsus, millega ettevõtetel on vaja kohaneda üle maailma – ühelt poolt liigume jätkusuutlikuma ja rohelisema tuleviku suunas, teiselt poolt on need tugevad uued äritrendid, mis määravad ära, millised ettevõtted selles keskkonnas õitsevad ja millised mitte.\n\n**Mida oodata aastalt 2021?**\n\nRoheliste aktsiate möödunud aasta tõusude suurusi vaadates saab see aasta olema kindlasti keerulisem, kuid usun, et nii tugeva regulatiivse taganttuulega keskkonnas on võimalik rohevaldkonnas ¬– mis on tegelikult päris lai valdkond – ka edaspidi investeeringutega raha teha. Meie fookus on maailma elektrifitseerimisel, taastuvenergial, ressursside efektiivsemal majandamisel ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisel.\n\nAlanud 2021. aasta soovid ja tervitused edastan läbi loodusteadlase David Attenborough 1. jaanuari videosõnumi, mida saab vaadata [siit](https://www.youtube.com/watch?v=oQnDVqGIv4s&ab_channel=BBCEarth). Minuga salvestatud Rohelise pensionifondi kvartaalset videoülevaadet saab vaadata [siit](https://www.youtube.com/watch?v=s6SHcd6vhQU).\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":1.89,"fundManager":"LHV"},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","id":"roheline-pluss","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":31.88,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":56.83,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.47,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":9.82,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Invesco Solar ETF | 9,23% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 8,16% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 7,96% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 7,96% |\n| Global X Copper Miners ETF | 7,21% |\n| First Trust Global Wind Energy | 4,27% |\n| Plug Power | 3,83% |\n| Lyxor MSCI Europe ESG Leaders | 3,50% |\n| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT | 2,83% |\n| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible | 2,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,47% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.01.2021) | 3 395 329,05 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0540%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,03%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_kuuaruanne_2021_01.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":1.47,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,90%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,90%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3}}