{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","strategyCampaign":"### **Kaotusi vältiv XS**\n- Fondi XS vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse.\n- Pensioniks kogutav raha püsib fondis XS stabiilsena. Investeerimisel järgime reitingupiiranguid, mis tulenevad konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest. \n- Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on väikse riskiga võlainstrumendid.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-enok.png","name":"Romet Enok","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Võlakirjade hinnaliikumised hakkavad rahunema koos ootusega, et inflatsioonirisk on saadud kontrolli alla. Sellises keskkonnas pakuvad võlakirjad taas tootlust.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":2676},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":89.89,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.3,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.81,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 7,14% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,82% |\n| France Treasury Bill 29/11/2023 | 5,91% |\n| Estonia 4.0% 12/10/2032 | 5,65% |\n| ZKB Gold ETF | 5,30% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,46% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 4,14% |\n| Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25 | 4,06% |\n| France Treasury Bill 24/01/2024 | 3,36% |\n| BNP Paribas 2.5% 31/03/2032 | 3,11% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 7,14% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,82% |\n| Estonia 4.0% 12/10/2032 | 5,65% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 11 801 703,20 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 50 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0456% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,5130%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,55%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2023.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID_022023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: fondi tulemustesse andis panuse kallinenud kuld\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nOn tähelepanuväärne, et kui oktoobris kerkisid majandusküsimuste asemel esile geopoliitilised riskid, ei suurenenud märkimisväärselt investorite huvi võlakirjade vastu. Intressid sel kuul küll ei tõusnud, kuid need ka ei langenud, mis oleks hirmuõhkkonnas ootuspärane. Selle asemel reageeris tugeva tulemusega kulla hind, mis andis ligikaudu 7% hinnatõusuga tuntava panuse fondi tulemusse.\n\nOktoobris avalikustas kvartalitulemused ka lõviosa meie kohaliku võlakirjaportfelli kandvamast osast ehk Baltikumi pangad. Coop, Šiaulių, Citadele ja Bigbank on oma viimaste aruannete põhjal suutnud nelja peale viia omakapitali taseme 1,37 miljardi euroni. Tegu on juba arvestatava rasvakihiga, mis pakub kaitset võlakirjainvestoritele, sealhulgas meie fondile.\n\nEuroopa avalik võlakirjaturg tervikuna on samal ajal pakkunud aasta esimese kolme kvartali vältel üliväikest tootlust, mis on väga paljude ootustele vastupidine tulemus.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: intressimäärad võivad jääda kõrgele tasemele arvatust kauemaks\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa Keskpank teatas septembri keskel järjekordsest otsusest tõsta intresse. Sellest pakkus veelgi enam kõneainet oletus, et isegi kui intresse rohkem ei tõsteta (mis pole loomulikult päris kindel), võivad need jääda kõrgemale tasemele senisest kauemaks.\n\nVõlakirjade jaoks tähendab see pika aja peale suuremat oodatavat tootlust. Lisaks avanevad tõenäoliselt kõige atraktiivsemad investeerimisvõimalused ligilähedaselt sel ajal, kui keskpank otsustab intresse hoopis langetama hakata.\n\nMeie fondis oli nõrga septembrikuu märkimisväärseim turul liikuja taas fondi suurim investeering ehk Luminori võlakiri. See on nüüdseks toonud alates investeeringu tegemisest juunis juba 4,9% tootlust.\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: võlakirjaturgudel otsitakse suunda\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaturgudel valitseb hinnatõusu suhtes endiselt teatav peataolek. Kuigi inflatsioonitempo on aeglustunud, viitab hulk märke sellele, et intresside tõstmisega pole keskpangad saavutanud majanduses veel oma lõplikku eesmärki. Seepärast püsib intresside tõstmise risk.\n\nSelle ebakindluse tõttu jõudis Euroopa võlakirjaturg olla augustikuu jooksul kuu algusest mõõdetuna nii ligikaudu protsendi ulatuses miinuses kui ka (kuu lõpetuseks) sama palju plussis. Ilmselt võib oodata ebakindluse kestmist.\n\nMeie portfellis paistsid taas silma tänavused suurimad uued investeeringud: Luminor ja Baltic Horizon. Luminor võlakiri jätkas kiiret hinnatõusu: ta on juunikuisest emissioonist saati tootnud 4%. Baltic Horizon tegi aga juba oma võlakirja esimese osalise tagasimakse. Lisaks teatas ettevõte, et kavatseb mais emiteeritud võlakirjadest maksta aasta lõpuks umbes pooled enne tähtaega tagasi. Fondile tähendab see lisatootlust, sest laekub ennetähtaegse lunastamise preemia.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investori parim kaitse on riskide hajutamine**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n","text":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n\n**Börsid eiravad geopoliitilisi pingeid**\n\nOktoobrikuu kaotused aktsiaturgudel olid tõenäoliselt seotud ennekõike ootustega selle suhtes, mida otsustavad Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv oma rahapoliitika koosolekutel kuu lõpus. Eksisteeris siiski väike risk, et need kaks keskpanka võivad intressimäärasid tõsta.\n\n7\\. oktoobril panid Hamasi terroristid Iisraelis korda koletu veretöö, mis läitis Lähis-Idas uue konflikti. Tõenäoliselt on sellel ulatuslik negatiivne mõju kogu piirkonna stabiilsusele. Ehkki olukord on tõsine, reageerisid USA investorid sellele stoilise rahuga: sealne aktsiaturg avanes 9. oktoobril kõigest 0,5%-ga miinuses ja lõpetas päeva 0,6%-ga plussis.\n\nSarnane ignorantsus ilmnes turgudel ka siis, kui Venemaa väed tungisid eelmise aasta 24. veebruaril Ukrainasse. Esialgu odavnes S&P 500 indeks 2,5%, kuid lõpetas päeva 1,5%-ga plussis ja kallines järgmisel päeval 2,2%.\n\nAktsiainvestorid on seega juba mõnda aega geopoliitilisi riske alahinnanud. Aga mitte kõik investorid pole nii ükskõiksed. Näiteks pärast Hamasi veretööd ja sellele järgnenud Iisraeli armee sissetungi Gaza piirkonda kerkis kulla hind tänavu oktoobrikuu lõpuks 8,2% võrra.\n\nGeopoliitilised pinged on viimastel aastatel järjest kasvanud ning ka mitme suurriigi raha- ja fiskaalpoliitika on olnud mõnda aega suhteliselt äärmuslik. Seetõttu on LHV pensionifondide juhid olnud keskendunud pigem kapitali kaitsmisele ja positsioneerinud fondid valdavalt konservatiivselt. Näiteks eelmisel kuul suurendasime veidi kullakaevandusettevõtete osakaalu oma pensionifondide portfellides.\n\n**Kas varad on ikka piisavalt hajutatud?**\n\nAjal, mil võlakoormus on kõikjal maailmas kõrge ja intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul kiiresti tõusnud, on ühtlasi kasvanud risk, et majanduskasv võib nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas pöörata negatiivseks.\n\nMa kahtlustan, et sellises keskkonnas on liiga riskantne panna kõik panused aktsiaturgude peale. Globaliseerunud maailmas on naiivne loota, et kui ühe riigi aktsiaturg langeb, siis mõne teise riigi aktsiaturg tõuseb. Minevik on hoopis õpetanud, et üldjuhul langevad suurriikide aktsiaturud koos ja ka tõusevad koos.\n\nLisaks ei pruugi üleilmsed aktsiaindeksid olla nii hajutatud, kui võiks arvata. Näiteks MSCI World indeksist moodustab USA aktsiaturg tervelt 70%. Suuruselt teise aktsiaturu Jaapani osakaal on kõigest 6,1%, millele järgneb Suurbritannia 4%-ga.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_2811.png){.pension-img}\nJoonis 1. Indeksi MSCI World geograafiline jaotus\n\nSeejuures on USA aktsiaturg praegu kontsentreeritum kui kunagi varem: kümne suurima ettevõtte osakaal S&P 500 indeksis on 32%. Ajalooliselt on kümne suurima ettevõtte osakaal olnud keskmiselt 20% ja 2000. aasta niinimetatud dotcom-buumi tipus kasvas näitaja 25%-ni.\n\nPõhimõtteliselt tuleb S&P 500 indeksi kogu 2023. aasta tõus seitsme suurima indeksisse kuuluva tehnoloogiaettevõtte väärtuse kasvust, samal ajal kui kogu ülejäänud turg on tammunud paigal.\n\nEhkki paljud investorid ootavad aasta lõpus jõuluvanarallit, ei ole taevas meie kohal sugugi pilvitu. Ma oletan, et isegi kui keskpangad peaksid majanduskeskkonna halvenedes intressimäärasid alandama, ei pruugi see väljenduda aktsiahindade jätkusuutlikus tõusus. See võib olla hoopis märk sellest, et keskkond on halvenenud ja ees ootavad raskemad ajad.\n\nElu on näidanud, et parim kaitse riskide eest on investeeringute hajutamine erinevate varaklasside vahel. See on teoorias lihtsam kui praktikas ning eeldab suhteliselt suurt varade mahtu ja aktiivset tööd kontaktide loomisel investoritega, kes on oma sektoris parimad.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis2_2811.png){.pension-img}\nJoonis 2. LHV pensionifondi L portfelli jaotus varaklasside vahel 21.11.2023 seisuga\n\nNagu on näha üleval olevalt graafikult, moodustavad üksikaktsiad LHV pensionifondi L portfellist praegu 12,4%. Aktsiate valimine on aktiivne juhtimine ainult väga kitsas mõttes.\n\nMeie meeskonna jaoks tähendab aktiivne juhtimine palju enamat – näiteks uute võlainstrumentide loomist vastavalt emitendi vajadustele ning LHV pensionifondide tootluse ootustele ja riskitaluvusele, mitte lihtsalt turul erinevate võlakirjade vahel valimist.\n\nKinnisvara puhul LHV mitte ainult ei osta juba väljaüüritud kontorihooneid, vaid investeerib ka oma portfellis oleva vara parendusse, tegeledes kõigega alates projekteerimisest ja ehitusloa taotlemisest kuni rendilepingute sõlmimiseni. Elukondliku kinnisvara turul olid meie pensionifondid sisuliselt esimesed, kes võtsid suuremas mahus ette üürikortermajade arenduse, alustades projekteerimisest ja lõpetades väljaüürimisega.\n\nLoomulikult ei ürita me kõike seda ise teha. Kulud on tähtsad. Kui on võimalik osta professionaalne teenus sisse odavamalt, kui me ise suudame selle teostada, siis me seda ka teeme. Selleks aga, et üksikasjalikult teada, mida on üks või teine teenus väärt ja mis on selle teenuse tegelik kulu, tuleb kogu protsess endale enne selgeks teha.\n\nInvesteeringute aktiivne juhtimine on LHV jaoks palju enamat kui aktsiaportfelli koostamine, ehkki seegi on vajalik tegevus. Ka see annab oma panuse pensionifondi kogu portfelli optimaalse riskiprofiili kujundamisse.\n\nPraegu, mil mitu pikaajalist üleilmset trendi on pöördumas, on investeeringute portfelli hajutatus tähtsam kui kunagi varem. Kuna keegi ei suuda täpselt ette näha, mida toob tulevik, siis oleks väga arrogantne ja hoolimatu kontsentreerida kogu pensionifondide portfell ühte varaklassi, isegi kui minevikus on see varaklass olnud suurepärase tootlusega.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":26.44,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et III sammas on ainulaadne maksusoodustusega investeerimisvõimalus, mida toetab riik?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii","title":"Loe lähemalt","size":"lg"}}}},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","strategyCampaign":"### **Hoidmise eest vastutav S**\n- Fondi S vara investeerime peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka võlakirjadesse, mille krediidireiting on alla investeerimisjärgu. \n- Kuni 25% fondi varast on lubatud paigutada kinnisasjadesse, taristuobjektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. \n- Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-enok.png","name":"Romet Enok","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Tõeliselt suur raha liigub maailmas võlakirjade vormis. Tegelikult pole võlakiri midagi muud kui laenulepingu uhke nimetus: kokku lepitakse raha väljastamise aeg, intress ja tagasimakse.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":4476},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":86.57,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.22,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.54,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.66,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,55% |\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 5,34% |\n| France Treasury Bill 29/11/2023 | 5,30% |\n| ZKB Gold ETF | 5,22% |\n| Estonia 4.0% 12/10/2032 | 5,02% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 4,85% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,60% |\n| KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 3,39% |\n| Glencore 1.25% 01/03/2033 | 3,36% |\n| BNP Paribas 2.5% 31/03/2032 | 3,25% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,55% |\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 5,34% |\n| Estonia 4.0% 12/10/2032 | 5,02% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 28 220 476,10 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 120 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0444% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,68%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2023.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_022023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: fondi tulemustesse andis panuse kallinenud kuld\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNii nagu andsime juba septembris teada, lõppes oktoobris meie investeering kinnisvaraettevõttesse Eastnine. Kohustuste lunastamine tähtajast varem tõi fondile veidi rohkem kui kahe aastaga ligikaudu 16% tootluse. Teine esile tõstmist vääriv sündmus fondis oli kulla järsk kallinemine umbes 7%, mis andis panuse kogu fondi oktoobri tulemusse.\n\nOktoobris avalikustas kvartalitulemused ka lõviosa meie kohaliku võlakirjaportfelli kandvamast osast ehk Baltikumi pangad. Coop, Šiaulių, Citadele ja Bigbank on oma viimaste aruannete põhjal suutnud nelja peale viia omakapitali taseme 1,37 miljardi euroni. Tegu on juba arvestatava rasvakihiga, mis pakub kaitset võlakirjainvestoritele, sealhulgas meie fondile.\n\nEuroopa avalik võlakirjaturg tervikuna on samal ajal pakkunud aasta esimese kolme kvartali vältel üliväikest tootlust, mis on väga paljude ootustele vastupidine tulemus.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Eastnine lunastab oma võlakirjad\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nFondi võlakirjaportfelli kuuluv kinnisvaraettevõte Eastnine teatas, et lunastab kõik oma võlakohustused enne tähtaega, makstes võlakirjaomanikele selle eest vastutasuks lisapreemiat. See on esimene välismaa ettevõtte avalik võlakirjaemissioon, mille puhul olid LHV fondid kogu võlakirja kehtivuse ajal suurim investor. Eastnine on noteeritud Stockholmi börsil ning keskendunud eelkõige Vilniuse ärikinnisvarale. Meie fondidele kujunes 2021. aasta juulis tehtud investeeringu tootluseks ligikaudu 16%.\n\nEuroopa võlakirjaturud jäid samal ajavahemikul intresside kiire tõusu tõttu selgelt miinuspoolele, mõnes segmendis isegi peaaegu 20% ulatuses. Võimaluste otsimine ja investeeringute aktiivne juhtimine nõuab tööd, kuid annab ka tulemuse.\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: võlakirjaturgudel otsitakse suunda\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVõlakirjaturgudel valitseb hinnatõusu suhtes endiselt teatav peataolek. Kuigi inflatsioonitempo on aeglustunud, viitab hulk märke sellele, et intresside tõstmisega pole keskpangad saavutanud majanduses veel oma lõplikku eesmärki. Seepärast püsib intresside tõstmise risk.\n\nSelle ebakindluse tõttu jõudis Euroopa võlakirjaturg olla augustikuu jooksul kuu algusest mõõdetuna nii ligikaudu protsendi ulatuses miinuses kui ka (kuu lõpetuseks) sama palju plussis. Ilmselt võib oodata ebakindluse kestmist.\n\nMeie portfellis paistsid taas silma tänavused suurimad uued investeeringud: Luminor ja Baltic Horizon. Luminor võlakiri jätkas kiiret hinnatõusu: ta on juunikuisest emissioonist saati tootnud 4%. Baltic Horizon tegi aga juba oma võlakirja esimese osalise tagasimakse. Lisaks teatas ettevõte, et kavatseb mais emiteeritud võlakirjadest maksta aasta lõpuks umbes pooled enne tähtaega tagasi. Fondile tähendab see lisatootlust, sest laekub ennetähtaegse lunastamise preemia.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investori parim kaitse on riskide hajutamine**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n","text":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n\n**Börsid eiravad geopoliitilisi pingeid**\n\nOktoobrikuu kaotused aktsiaturgudel olid tõenäoliselt seotud ennekõike ootustega selle suhtes, mida otsustavad Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv oma rahapoliitika koosolekutel kuu lõpus. Eksisteeris siiski väike risk, et need kaks keskpanka võivad intressimäärasid tõsta.\n\n7\\. oktoobril panid Hamasi terroristid Iisraelis korda koletu veretöö, mis läitis Lähis-Idas uue konflikti. Tõenäoliselt on sellel ulatuslik negatiivne mõju kogu piirkonna stabiilsusele. Ehkki olukord on tõsine, reageerisid USA investorid sellele stoilise rahuga: sealne aktsiaturg avanes 9. oktoobril kõigest 0,5%-ga miinuses ja lõpetas päeva 0,6%-ga plussis.\n\nSarnane ignorantsus ilmnes turgudel ka siis, kui Venemaa väed tungisid eelmise aasta 24. veebruaril Ukrainasse. Esialgu odavnes S&P 500 indeks 2,5%, kuid lõpetas päeva 1,5%-ga plussis ja kallines järgmisel päeval 2,2%.\n\nAktsiainvestorid on seega juba mõnda aega geopoliitilisi riske alahinnanud. Aga mitte kõik investorid pole nii ükskõiksed. Näiteks pärast Hamasi veretööd ja sellele järgnenud Iisraeli armee sissetungi Gaza piirkonda kerkis kulla hind tänavu oktoobrikuu lõpuks 8,2% võrra.\n\nGeopoliitilised pinged on viimastel aastatel järjest kasvanud ning ka mitme suurriigi raha- ja fiskaalpoliitika on olnud mõnda aega suhteliselt äärmuslik. Seetõttu on LHV pensionifondide juhid olnud keskendunud pigem kapitali kaitsmisele ja positsioneerinud fondid valdavalt konservatiivselt. Näiteks eelmisel kuul suurendasime veidi kullakaevandusettevõtete osakaalu oma pensionifondide portfellides.\n\n**Kas varad on ikka piisavalt hajutatud?**\n\nAjal, mil võlakoormus on kõikjal maailmas kõrge ja intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul kiiresti tõusnud, on ühtlasi kasvanud risk, et majanduskasv võib nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas pöörata negatiivseks.\n\nMa kahtlustan, et sellises keskkonnas on liiga riskantne panna kõik panused aktsiaturgude peale. Globaliseerunud maailmas on naiivne loota, et kui ühe riigi aktsiaturg langeb, siis mõne teise riigi aktsiaturg tõuseb. Minevik on hoopis õpetanud, et üldjuhul langevad suurriikide aktsiaturud koos ja ka tõusevad koos.\n\nLisaks ei pruugi üleilmsed aktsiaindeksid olla nii hajutatud, kui võiks arvata. Näiteks MSCI World indeksist moodustab USA aktsiaturg tervelt 70%. Suuruselt teise aktsiaturu Jaapani osakaal on kõigest 6,1%, millele järgneb Suurbritannia 4%-ga.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_2811.png){.pension-img}\nJoonis 1. Indeksi MSCI World geograafiline jaotus\n\nSeejuures on USA aktsiaturg praegu kontsentreeritum kui kunagi varem: kümne suurima ettevõtte osakaal S&P 500 indeksis on 32%. Ajalooliselt on kümne suurima ettevõtte osakaal olnud keskmiselt 20% ja 2000. aasta niinimetatud dotcom-buumi tipus kasvas näitaja 25%-ni.\n\nPõhimõtteliselt tuleb S&P 500 indeksi kogu 2023. aasta tõus seitsme suurima indeksisse kuuluva tehnoloogiaettevõtte väärtuse kasvust, samal ajal kui kogu ülejäänud turg on tammunud paigal.\n\nEhkki paljud investorid ootavad aasta lõpus jõuluvanarallit, ei ole taevas meie kohal sugugi pilvitu. Ma oletan, et isegi kui keskpangad peaksid majanduskeskkonna halvenedes intressimäärasid alandama, ei pruugi see väljenduda aktsiahindade jätkusuutlikus tõusus. See võib olla hoopis märk sellest, et keskkond on halvenenud ja ees ootavad raskemad ajad.\n\nElu on näidanud, et parim kaitse riskide eest on investeeringute hajutamine erinevate varaklasside vahel. See on teoorias lihtsam kui praktikas ning eeldab suhteliselt suurt varade mahtu ja aktiivset tööd kontaktide loomisel investoritega, kes on oma sektoris parimad.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis2_2811.png){.pension-img}\nJoonis 2. LHV pensionifondi L portfelli jaotus varaklasside vahel 21.11.2023 seisuga\n\nNagu on näha üleval olevalt graafikult, moodustavad üksikaktsiad LHV pensionifondi L portfellist praegu 12,4%. Aktsiate valimine on aktiivne juhtimine ainult väga kitsas mõttes.\n\nMeie meeskonna jaoks tähendab aktiivne juhtimine palju enamat – näiteks uute võlainstrumentide loomist vastavalt emitendi vajadustele ning LHV pensionifondide tootluse ootustele ja riskitaluvusele, mitte lihtsalt turul erinevate võlakirjade vahel valimist.\n\nKinnisvara puhul LHV mitte ainult ei osta juba väljaüüritud kontorihooneid, vaid investeerib ka oma portfellis oleva vara parendusse, tegeledes kõigega alates projekteerimisest ja ehitusloa taotlemisest kuni rendilepingute sõlmimiseni. Elukondliku kinnisvara turul olid meie pensionifondid sisuliselt esimesed, kes võtsid suuremas mahus ette üürikortermajade arenduse, alustades projekteerimisest ja lõpetades väljaüürimisega.\n\nLoomulikult ei ürita me kõike seda ise teha. Kulud on tähtsad. Kui on võimalik osta professionaalne teenus sisse odavamalt, kui me ise suudame selle teostada, siis me seda ka teeme. Selleks aga, et üksikasjalikult teada, mida on üks või teine teenus väärt ja mis on selle teenuse tegelik kulu, tuleb kogu protsess endale enne selgeks teha.\n\nInvesteeringute aktiivne juhtimine on LHV jaoks palju enamat kui aktsiaportfelli koostamine, ehkki seegi on vajalik tegevus. Ka see annab oma panuse pensionifondi kogu portfelli optimaalse riskiprofiili kujundamisse.\n\nPraegu, mil mitu pikaajalist üleilmset trendi on pöördumas, on investeeringute portfelli hajutatus tähtsam kui kunagi varem. Kuna keegi ei suuda täpselt ette näha, mida toob tulevik, siis oleks väga arrogantne ja hoolimatu kontsentreerida kogu pensionifondide portfell ühte varaklassi, isegi kui minevikus on see varaklass olnud suurepärase tootlusega.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":33.13,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et III sammas on ainulaadne maksusoodustusega investeerimisvõimalus, mida toetab riik?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii","title":"Loe lähemalt","size":"lg"}}}},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","strategyCampaign":"### **Stabiilsust pakkuv M**\n- Fondi M investeerimisstrateegia fookus on suunatud kindlat rahavoogu teenivatele varadele: kinnisvara- ja võlakirjainvesteeringutele. \n- Võlakirjainvesteeringute puhul oleme keskendunud Eesti ettevõtetele. See on andnud fondile viimase seitsme aasta jooksul märkimisväärselt suurema tootluse kui üleilmsed võlakirjaturud.\n- M on juhitud aktiivselt, tänu millele on riskid juhitud ja koguja raha hoitud. Meie investeerimistiim teeb otsuseid põhjaliku analüüsi tulemusena ja majandusolukorrast lähtudes.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-enok.png","name":"Romet Enok","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Ebastabiilsed ajad on näidanud, et LHV pensionifondi M strateegia on end õigustanud: stabiilse tootlusega investeeringud on kaitsnud ja kasvatanud pensionikogujate vara ka langeval turul.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":6848},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":54.74,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":7.64,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.09,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":16.11,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":8.79,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.62,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Treasury Bill 24/01/2024 | 5,51% |\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 4,75% |\n| France Treasury Bill 29/11/2023 | 4,70% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 4,60% |\n| ZKB Gold ETF | 4,10% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,60% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 3,33% |\n| German Treasury Bill 17/01/24 | 2,80% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,75% |\n| Baltic Horizon Fund 08/05/28 | 2,07% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 4,75% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,60% |\n| Baltic Horizon Fund 08/05/28 | 2,07% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 106 149 032,89 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0432% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,00%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,25%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2023.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_022023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: Ekspress Grupi võlakirjad läksid üle kõrgemale intressile\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobris jätkasid turud langemist. USA S&P 500 indeks alanes dollarites mõõdetuna kuu jooksul 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 kaotas eurodes mõõdetuna väärtusest 2,6%. Arenevad turud odavnesid dollaris 3,9%, teiste hulgas kukkus suurim liige Hiina dollarites mõõdetuna 4,3%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tuli kuuga eurodes allapoole 3%.\n\nEelmisel kuul avalikustas erakapitalifond BaltCap koos oma Infrastruktuurifondiga, et nad omandavad täisosaluse elektri jaotusvõrguettevõttes VKG Elektrivõrgud. See on Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud jaotusvõrk Eestis, mis tegutseb Ida-Virumaal ja mille kattealal elab ligikaudu 71 000 inimest. See investeering on osa fondi strateegiast, mille alusel keskendutakse peamiselt kolmele suunale: taastuvenergeetikale, transporditaristule ja sotsiaalse taristu projektidele. Fondi maht on 200 miljonit eurot, kuid kogu investeeringute maht võib ulatuda kuni miljardi euroni, sest investeeringuid rahastatakse pangalaenudega.\n\nNagu andsime juba septembris teada, lõppes oktoobris meie investeering kinnisvaraettevõttesse Eastnine. Kohustuste lunastamine tähtajast varem tõi fondile veidi rohkem kui kahe aastaga ligikaudu 16% tootluse.\n\nVõlakirjade tootlus tõuseb võrreldes nende tasemetega, millega jõuti viimastel aastatel harjuda. Nii läksid septembris näiteks fondis olevad Ekspress Grupi võlakirjad üle uuele ujuvale intressitasemele ja senise 6% tootluse asemel koguneb intress nüüd 10,125% aastatempoga.\n\nOktoobris avalikustas kvartalitulemused ka lõviosa meie kohaliku võlakirjaportfelli kandvamast osast ehk Baltikumi pangad. Coop, Šiaulių, Citadele ja Bigbank on oma viimaste aruannete põhjal suutnud nelja peale viia omakapitali taseme 1,37 miljardi euroni. Tegu on juba arvestatava rasvakihiga, mis pakub kaitset võlakirjainvestoritele, sealhulgas meie fondile.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Eastnine lunastab oma võlakirjad\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nSeptember oli – nagu ka august – turgude jaoks päris kehv kuu: kuuga odavnes USA indeks S&P 500 dollaris mõõdetuna 4,9% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 2,8%. Arenevad turud langesid dollaris mõõdetuna 2,8% ja Hiina, kes on neist suurim, kaotas väärtust 2,9%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tõusis eurodes kuuga 2%.\n\nMeie fondi investeerimisportfellis olevad erakapitalifondid tegid kuu jooksul mitu tehingut. Baltikumiga seotud fondidest omandas Baltcap osaluse Läti ettevõttes SIA PEPI RER, mis müüb IGLU brändi all pehmeid ehitus- ja ronimisklotse. Riskikapitalifond Specialist VC investeeris Soome ringmajanduse müügiplatvormi Rentle ja Trind Ventures Soome mööbli e-kaubanduse ettevõttesse Mjuk. Tera Ventures osales lepingute automatiseerimisega tegeleva Avokaado finantseerimisringis.\n\nFondi võlakirjaportfelli kuuluv kinnisvaraettevõte Eastnine teatas, et lunastab kõik oma võlakohustused enne tähtaega, makstes võlakirjaomanikele selle eest vastutasuks lisapreemiat. See on esimene välismaa ettevõtte avalik võlakirjaemissioon, mille puhul olid LHV fondid kogu võlakirja kehtivuse ajal suurim investor. Eastnine on noteeritud Stockholmi börsil ning keskendunud eelkõige Vilniuse ärikinnisvarale. Meie fondidele kujunes 2021. aasta juulis tehtud investeeringu tootluseks ligikaudu 16%.\n\nEuroopa võlakirjaturud jäid samal ajavahemikul intresside kiire tõusu tõttu selgelt miinuspoolele, mõnes segmendis isegi peaaegu 20% ulatuses. Võimaluste otsimine ja investeeringute aktiivne juhtimine nõuab tööd, kuid annab ka tulemuse.\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: Efteni kinnisvarafond omandas Lätis 102 korterit\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTugeva juuli kuu kõrval oli august aktsiaturgudel suhteliselt kasin. Ameerika Ühendriikide SP 500 indeks lõpetas kuu dollarites mõõdetuna 1,8% ja Euroopat esindav Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 3,8% madalamal.\n\nArenevate turgude indeks MSCI EM odavnes augusti jooksul dollarites mõõdetuna 6,4%. Suurimatest turgudest kaotas kõige rohkem Hiina, kukkudes dollarites mõõdetuna 9%. Baltikumi esindav OMX Baltic Benchmarki indeks odavnes kuuga eurodes mõõdetuna 2,9%.\n\nAugustis omandas Eften Residential Fund Riias 12-korruselise kortermaja. Selle tehinguga sisenes ettevõte Läti elukondliku üürikinnisvara turule. Hoones on 102 ühe- ja kahetoalist korterit, mis plaanitakse renoveerida nüüdisaja standardite ja ESG-kriteeriumite alusel.\n\nFondi jaoks oli see neljas investeering ning portfellis on nüüd 456 üürikorterit (sealhulgas 145 korteriga Vilniuse üürimaja, mis valmib 2024. aasta algul). Üürikorterite järele püsib suur nõudlus. Eelkõige otsitakse väiksemaid pindu – nende soovijatest on tekkinud lausa järjekord.\n\nVõlakirjaturgudel valitseb hinnatõusu suhtes endiselt teatav peataolek. Kuigi inflatsioonitempo on aeglustunud, viitab hulk märke sellele, et intresside tõstmisega pole keskpangad saavutanud majanduses veel oma lõplikku eesmärki. Seepärast püsib intresside tõstmise risk.\n\nSelle ebakindluse tõttu jõudis Euroopa võlakirjaturg olla augustikuu jooksul kuu algusest mõõdetuna nii ligikaudu protsendi ulatuses miinuses kui ka (kuu lõpetuseks) sama palju plussis. Ilmselt võib oodata ebakindluse kestmist.\n\nMeie portfellis paistsid taas silma tänavused suurimad uued investeeringud: Luminor ja Baltic Horizon. Luminor võlakiri jätkas kiiret hinnatõusu: ta on juunikuisest emissioonist saati tootnud 4%. Baltic Horizon tegi aga juba oma võlakirja esimese osalise tagasimakse. Lisaks teatas ettevõte, et kavatseb mais emiteeritud võlakirjadest maksta aasta lõpuks umbes pooled enne tähtaega tagasi. Fondile tähendab see lisatootlust, sest laekub ennetähtaegse lunastamise preemia.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investori parim kaitse on riskide hajutamine**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n","text":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n\n**Börsid eiravad geopoliitilisi pingeid**\n\nOktoobrikuu kaotused aktsiaturgudel olid tõenäoliselt seotud ennekõike ootustega selle suhtes, mida otsustavad Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv oma rahapoliitika koosolekutel kuu lõpus. Eksisteeris siiski väike risk, et need kaks keskpanka võivad intressimäärasid tõsta.\n\n7\\. oktoobril panid Hamasi terroristid Iisraelis korda koletu veretöö, mis läitis Lähis-Idas uue konflikti. Tõenäoliselt on sellel ulatuslik negatiivne mõju kogu piirkonna stabiilsusele. Ehkki olukord on tõsine, reageerisid USA investorid sellele stoilise rahuga: sealne aktsiaturg avanes 9. oktoobril kõigest 0,5%-ga miinuses ja lõpetas päeva 0,6%-ga plussis.\n\nSarnane ignorantsus ilmnes turgudel ka siis, kui Venemaa väed tungisid eelmise aasta 24. veebruaril Ukrainasse. Esialgu odavnes S&P 500 indeks 2,5%, kuid lõpetas päeva 1,5%-ga plussis ja kallines järgmisel päeval 2,2%.\n\nAktsiainvestorid on seega juba mõnda aega geopoliitilisi riske alahinnanud. Aga mitte kõik investorid pole nii ükskõiksed. Näiteks pärast Hamasi veretööd ja sellele järgnenud Iisraeli armee sissetungi Gaza piirkonda kerkis kulla hind tänavu oktoobrikuu lõpuks 8,2% võrra.\n\nGeopoliitilised pinged on viimastel aastatel järjest kasvanud ning ka mitme suurriigi raha- ja fiskaalpoliitika on olnud mõnda aega suhteliselt äärmuslik. Seetõttu on LHV pensionifondide juhid olnud keskendunud pigem kapitali kaitsmisele ja positsioneerinud fondid valdavalt konservatiivselt. Näiteks eelmisel kuul suurendasime veidi kullakaevandusettevõtete osakaalu oma pensionifondide portfellides.\n\n**Kas varad on ikka piisavalt hajutatud?**\n\nAjal, mil võlakoormus on kõikjal maailmas kõrge ja intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul kiiresti tõusnud, on ühtlasi kasvanud risk, et majanduskasv võib nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas pöörata negatiivseks.\n\nMa kahtlustan, et sellises keskkonnas on liiga riskantne panna kõik panused aktsiaturgude peale. Globaliseerunud maailmas on naiivne loota, et kui ühe riigi aktsiaturg langeb, siis mõne teise riigi aktsiaturg tõuseb. Minevik on hoopis õpetanud, et üldjuhul langevad suurriikide aktsiaturud koos ja ka tõusevad koos.\n\nLisaks ei pruugi üleilmsed aktsiaindeksid olla nii hajutatud, kui võiks arvata. Näiteks MSCI World indeksist moodustab USA aktsiaturg tervelt 70%. Suuruselt teise aktsiaturu Jaapani osakaal on kõigest 6,1%, millele järgneb Suurbritannia 4%-ga.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_2811.png){.pension-img}\nJoonis 1. Indeksi MSCI World geograafiline jaotus\n\nSeejuures on USA aktsiaturg praegu kontsentreeritum kui kunagi varem: kümne suurima ettevõtte osakaal S&P 500 indeksis on 32%. Ajalooliselt on kümne suurima ettevõtte osakaal olnud keskmiselt 20% ja 2000. aasta niinimetatud dotcom-buumi tipus kasvas näitaja 25%-ni.\n\nPõhimõtteliselt tuleb S&P 500 indeksi kogu 2023. aasta tõus seitsme suurima indeksisse kuuluva tehnoloogiaettevõtte väärtuse kasvust, samal ajal kui kogu ülejäänud turg on tammunud paigal.\n\nEhkki paljud investorid ootavad aasta lõpus jõuluvanarallit, ei ole taevas meie kohal sugugi pilvitu. Ma oletan, et isegi kui keskpangad peaksid majanduskeskkonna halvenedes intressimäärasid alandama, ei pruugi see väljenduda aktsiahindade jätkusuutlikus tõusus. See võib olla hoopis märk sellest, et keskkond on halvenenud ja ees ootavad raskemad ajad.\n\nElu on näidanud, et parim kaitse riskide eest on investeeringute hajutamine erinevate varaklasside vahel. See on teoorias lihtsam kui praktikas ning eeldab suhteliselt suurt varade mahtu ja aktiivset tööd kontaktide loomisel investoritega, kes on oma sektoris parimad.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis2_2811.png){.pension-img}\nJoonis 2. LHV pensionifondi L portfelli jaotus varaklasside vahel 21.11.2023 seisuga\n\nNagu on näha üleval olevalt graafikult, moodustavad üksikaktsiad LHV pensionifondi L portfellist praegu 12,4%. Aktsiate valimine on aktiivne juhtimine ainult väga kitsas mõttes.\n\nMeie meeskonna jaoks tähendab aktiivne juhtimine palju enamat – näiteks uute võlainstrumentide loomist vastavalt emitendi vajadustele ning LHV pensionifondide tootluse ootustele ja riskitaluvusele, mitte lihtsalt turul erinevate võlakirjade vahel valimist.\n\nKinnisvara puhul LHV mitte ainult ei osta juba väljaüüritud kontorihooneid, vaid investeerib ka oma portfellis oleva vara parendusse, tegeledes kõigega alates projekteerimisest ja ehitusloa taotlemisest kuni rendilepingute sõlmimiseni. Elukondliku kinnisvara turul olid meie pensionifondid sisuliselt esimesed, kes võtsid suuremas mahus ette üürikortermajade arenduse, alustades projekteerimisest ja lõpetades väljaüürimisega.\n\nLoomulikult ei ürita me kõike seda ise teha. Kulud on tähtsad. Kui on võimalik osta professionaalne teenus sisse odavamalt, kui me ise suudame selle teostada, siis me seda ka teeme. Selleks aga, et üksikasjalikult teada, mida on üks või teine teenus väärt ja mis on selle teenuse tegelik kulu, tuleb kogu protsess endale enne selgeks teha.\n\nInvesteeringute aktiivne juhtimine on LHV jaoks palju enamat kui aktsiaportfelli koostamine, ehkki seegi on vajalik tegevus. Ka see annab oma panuse pensionifondi kogu portfelli optimaalse riskiprofiili kujundamisse.\n\nPraegu, mil mitu pikaajalist üleilmset trendi on pöördumas, on investeeringute portfelli hajutatus tähtsam kui kunagi varem. Kuna keegi ei suuda täpselt ette näha, mida toob tulevik, siis oleks väga arrogantne ja hoolimatu kontsentreerida kogu pensionifondide portfell ühte varaklassi, isegi kui minevikus on see varaklass olnud suurepärase tootlusega.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":36.92,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Aktiivne III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/aktiivne-iii","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","strategyCampaign":"### **Kriisikindel lipulaev L**\n- Fondi L strateegia lähtub põhimõttest, et korraliku tootluse eeldus on oskus vältida suuri kaotusi. Seepärast hajutame selle fondi investeeringud mitme varaklassi vahel. Kuna aktsiate osakaal on fondis mõõdukas, sõltub fond ka aktsiaturgude käekäigust vähem.\n- Kinnisvara moodustab varaklassina veidi üle 20% fondi investeeringutest, pakkudes inflatsioonilises keskkonnas kindlat ja stabiilset rahavoogu. Kinnisvaraobjekte hindame kord aastas. \n- L on juhitud aktiivselt, tänu millele on riskid juhitud ja koguja raha hoitud. Meie investeerimistiim teeb otsuseid põhjaliku analüüsi tulemusena ja majandusolukorrast lähtudes.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-oidermaa.png","name":"Kristo Oidermaa","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Kui portfell on rahapaigutuse poolest mitmekesine, siis on võimalik tulla ka kriisidest välja väga väheste kadudega. Pensionifond L on olnud juba 11 aastat järjest positiivse tootlusega.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":55690},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":23.51,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":16.59,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":10.89,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":14.32,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":29.75,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.94,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| ZKB Gold ETF | 4,17% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,49% |\n| France Treasury Bill 29/11/2023 | 3,05% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,04% |\n| Investindustrial VII L.P. | 2,72% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 2,68% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 2,41% |\n| German Treasury Bill 17/01/24 | 2,34% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,21% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,16% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,04% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,21% |\n| Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III | 1,68% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 849 554 820,04 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0408% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,24%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,95%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2023.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID_022023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: fondi tulemusi mõjutasid positiivselt kullaga seotud investeeringud\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobris jätkasid turud langemist. USA S&P 500 indeks alanes dollarites mõõdetuna kuu jooksul 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 kaotas eurodes mõõdetuna väärtusest 2,6%. Arenevad turud odavnesid dollaris 3,9%, teiste hulgas kukkus suurim liige Hiina dollarites mõõdetuna 4,3%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tuli kuuga eurodes allapoole 3%.\n\nKuu jooksul suurendasime aktsiaportfellides oma kullakaevurite positsioone. Kõige rohkem panustasid meie portfellide kullaga seotud investeeringud, mis kallinesid 6–11%, samuti energiapositsioon Range Resources Corp, mis tõusis ligikaudu 17%.\n\nSuurimad langejad olid oktoobris meie vasepositsioonid, mis odavnesid 7–8%, ning üksiknimedest logistikaettevõte DSV Panalpina ja tööstusettevõte Epiroc, mis langesid vastavalt 19% ja 13%. Seoses ärevate aegadega majanduses ja geopoliitikas näeme häid võimalusi oma maavaradega seotud investeeringutes, mida toetab ka sektori laiem alapakkumine.\n\nEelmisel kuul avalikustas erakapitalifond BaltCap koos oma Infrastruktuurifondiga, et nad omandavad täisosaluse elektri jaotusvõrguettevõttes VKG Elektrivõrgud. See on Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud jaotusvõrk Eestis, mis tegutseb Ida-Virumaal ja mille kattealal elab ligikaudu 71 000 inimest. See investeering on osa fondi strateegiast, mille alusel keskendutakse peamiselt kolmele suunale: taastuvenergeetikale, transporditaristule ja sotsiaalse taristu projektidele. Fondi maht on 200 miljonit eurot, kuid kogu investeeringute maht võib ulatuda kuni miljardi euroni, sest investeeringuid rahastatakse pangalaenudega.\n\nNagu andsime juba septembris teada, lõppes oktoobris meie investeering kinnisvaraettevõttesse Eastnine. Kohustuste lunastamine tähtajast varem tõi fondile veidi rohkem kui kahe aastaga ligikaudu 16% tootluse.\n\nVõlakirjade tootlus tõuseb võrreldes nende tasemetega, millega jõuti viimastel aastatel harjuda. Nii läksid septembris näiteks fondis olevad Ekspress Grupi võlakirjad üle uuele ujuvale intressitasemele ja senise 6% tootluse asemel koguneb intress nüüd 10,125% aastatempoga.\n\nOktoobris avalikustas kvartalitulemused ka lõviosa meie kohaliku võlakirjaportfelli kandvamast osast ehk Baltikumi pangad. Coop, Šiaulių, Citadele ja Bigbank on oma viimaste aruannete põhjal suutnud nelja peale viia omakapitali taseme 1,37 miljardi euroni. Tegu on juba arvestatava rasvakihiga, mis pakub kaitset võlakirjainvestoritele, sealhulgas meie fondile.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: vähendasime energiametallide positsiooni\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nSeptember oli – nagu ka august – turgude jaoks päris kehv kuu: kuuga odavnes USA indeks S&P 500 dollaris mõõdetuna 4,9% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 2,8%. Arenevad turud langesid dollaris mõõdetuna 2,8% ja Hiina, kes on neist suurim, kaotas väärtust 2,9%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tõusis eurodes kuuga 2%.\n\nMeie fondi investeerimisportfellis olevad erakapitalifondid tegid kuu jooksul mitu tehingut. Quilvesti fond soetas Prantsuse tarkvaraettevõtte RCA, mis pakub peamiselt teenust kohalikele raamatupidamisfirmadele. Baltikumiga seotud fondidest omandas Baltcap osaluse Läti ettevõttes SIA PEPI RER, mis müüb IGLU brändi all pehmeid ehitus- ja ronimisklotse. Riskikapitalifond Specialist VC investeeris Soome ringmajanduse müügiplatvormi Rentle ja Trind Ventures Soome mööbli e-kaubanduse ettevõttesse Mjuk. Tera Ventures osales lepingute automatiseerimisega tegeleva Avokaado finantseerimisringis.\n\nKuu jooksul müüsime fondidest ära väärtuselt kokku üle viiendiku energiametallide positsioonidest. Olulise mõjuga ostutehinguid me ei teinud. Aktsiaportfelli tõid suurimat edu energiametallid, mis kallinesid ligikaudu 19%. Teised maavaradega seotud positsioonid kasvatasid väärtust 10…19%, kuid fondis olevad väärismetallidega seotud positsioonid odavnesid 2…10%.\n\nKõrgemate intressidega keskkonnas on huvitavaid aktsiainvesteeringute kohti meie jaoks vähe. Meie fondi aktsiaportfelli suuremad positsioonid on seotud maavaradega. Neis näeme endiselt häid pikaajalisi võimalusi tänu sektori struktuursele alapakkumisele, mis ei paista lähiajal leevenevat.\n\nFondi võlakirjaportfelli kuuluv kinnisvaraettevõte Eastnine teatas, et lunastab kõik oma võlakohustused enne tähtaega, makstes võlakirjaomanikele selle eest vastutasuks lisapreemiat. See on esimene välismaa ettevõtte avalik võlakirjaemissioon, mille puhul olid LHV fondid kogu võlakirja kehtivuse ajal suurim investor. Eastnine on noteeritud Stockholmi börsil ning keskendunud eelkõige Vilniuse ärikinnisvarale. Meie fondidele kujunes 2021. aasta juulis tehtud investeeringu tootluseks ligikaudu 16%.\n\nEuroopa võlakirjaturud jäid samal ajavahemikul intresside kiire tõusu tõttu selgelt miinuspoolele, mõnes segmendis isegi peaaegu 20% ulatuses. Võimaluste otsimine ja investeeringute aktiivne juhtimine nõuab tööd, kuid annab ka tulemuse.\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: tegime panuse Hiina tarbimise kasvule\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTugeva juuli kuu kõrval oli august aktsiaturgudel suhteliselt kasin. Ameerika Ühendriikide SP 500 indeks lõpetas kuu dollarites mõõdetuna 1,8% ja Euroopat esindav Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 3,8% madalamal.\n\nArenevate turgude indeks MSCI EM odavnes augusti jooksul dollarites mõõdetuna 6,4%. Suurimatest turgudest kaotas kõige rohkem Hiina, kukkudes dollarites mõõdetuna 9%. Baltikumi esindav OMX Baltic Benchmarki indeks odavnes kuuga eurodes mõõdetuna 2,9%.\n\nAugustis omandas Eften Residential Fund Riias 12-korruselise kortermaja. Selle tehinguga sisenes ettevõte Läti elukondliku üürikinnisvara turule. Hoones on 102 ühe- ja kahetoalist korterit, mis plaanitakse renoveerida nüüdisaja standardite ja ESG-kriteeriumite alusel.\n\nFondi jaoks oli see neljas investeering ning portfellis on nüüd 456 üürikorterit (sealhulgas 145 korteriga Vilniuse üürimaja, mis valmib 2024. aasta algul). Üürikorterite järele püsib suur nõudlus. Eelkõige otsitakse väiksemaid pindu – nende soovijatest on tekkinud lausa järjekord.\n\nAugustikuus ostsime fondi uue positsioonina Alibabad ja suurendasime oma Stora Enso positsiooni. Alibaba on Hiina e-kaubanduse turuliider. Selle tehinguga panustame Hiina tarbimise jätkuvale kasvule.\n\nAktsiainvesteeringutest andis augustis parima tulemuse meie füüsilise uraani positsioon Yellow Cake, mis kallines 7,16%. Kõige rohkem kaotasid fondi portfellis vasekaevurid, langedes 6–8%, kuna vase hind odavnes kuu jooksul.\n\nLaiemalt näeme kõrgemate intressidega keskkonnas aktsiaturgudel huvitavaid pikaajalisi investeeringuid ainult üksikutes kohtades. Fondi aktsiaportfelli suurimad positsioonid on seotud maavaradega, sest tänu struktuursele alapakkumisele peitub neis häid pikaajalisi võimalusi.\n\nFondi võlakirjaportfellis tegi Baltic Horizon aga juba oma võlakirja esimese osalise tagasimakse. Lisaks teatas ettevõte, et kavatseb mais emiteeritud võlakirjadest maksta aasta lõpuks umbes pooled enne tähtaega tagasi. Fondile tähendab see lisatootlust, sest laekub ennetähtaegse lunastamise preemia. Euribori tõustes kerkib ka ettevõtte võlakirja intressitase, mis tähendab, et praegu teenib fond investeeringult juba ligikaudu 12% intressitulu.\n\nKohalike ettevõtete võlakirjadega seotud uudistest oli märkimisväärne veel Bigbanki teade, et ta kaasas uut kapitali eriti pikaajaliste võlakirjade kujul. Meie fond on varem teinud Bigbanki võlakirjainvesteeringu ning selle suhtes on uued väärtpaberid nõrgemas positsioonis, tugevdades seega meie investeeringut.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investori parim kaitse on riskide hajutamine**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n","text":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n\n**Börsid eiravad geopoliitilisi pingeid**\n\nOktoobrikuu kaotused aktsiaturgudel olid tõenäoliselt seotud ennekõike ootustega selle suhtes, mida otsustavad Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv oma rahapoliitika koosolekutel kuu lõpus. Eksisteeris siiski väike risk, et need kaks keskpanka võivad intressimäärasid tõsta.\n\n7\\. oktoobril panid Hamasi terroristid Iisraelis korda koletu veretöö, mis läitis Lähis-Idas uue konflikti. Tõenäoliselt on sellel ulatuslik negatiivne mõju kogu piirkonna stabiilsusele. Ehkki olukord on tõsine, reageerisid USA investorid sellele stoilise rahuga: sealne aktsiaturg avanes 9. oktoobril kõigest 0,5%-ga miinuses ja lõpetas päeva 0,6%-ga plussis.\n\nSarnane ignorantsus ilmnes turgudel ka siis, kui Venemaa väed tungisid eelmise aasta 24. veebruaril Ukrainasse. Esialgu odavnes S&P 500 indeks 2,5%, kuid lõpetas päeva 1,5%-ga plussis ja kallines järgmisel päeval 2,2%.\n\nAktsiainvestorid on seega juba mõnda aega geopoliitilisi riske alahinnanud. Aga mitte kõik investorid pole nii ükskõiksed. Näiteks pärast Hamasi veretööd ja sellele järgnenud Iisraeli armee sissetungi Gaza piirkonda kerkis kulla hind tänavu oktoobrikuu lõpuks 8,2% võrra.\n\nGeopoliitilised pinged on viimastel aastatel järjest kasvanud ning ka mitme suurriigi raha- ja fiskaalpoliitika on olnud mõnda aega suhteliselt äärmuslik. Seetõttu on LHV pensionifondide juhid olnud keskendunud pigem kapitali kaitsmisele ja positsioneerinud fondid valdavalt konservatiivselt. Näiteks eelmisel kuul suurendasime veidi kullakaevandusettevõtete osakaalu oma pensionifondide portfellides.\n\n**Kas varad on ikka piisavalt hajutatud?**\n\nAjal, mil võlakoormus on kõikjal maailmas kõrge ja intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul kiiresti tõusnud, on ühtlasi kasvanud risk, et majanduskasv võib nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas pöörata negatiivseks.\n\nMa kahtlustan, et sellises keskkonnas on liiga riskantne panna kõik panused aktsiaturgude peale. Globaliseerunud maailmas on naiivne loota, et kui ühe riigi aktsiaturg langeb, siis mõne teise riigi aktsiaturg tõuseb. Minevik on hoopis õpetanud, et üldjuhul langevad suurriikide aktsiaturud koos ja ka tõusevad koos.\n\nLisaks ei pruugi üleilmsed aktsiaindeksid olla nii hajutatud, kui võiks arvata. Näiteks MSCI World indeksist moodustab USA aktsiaturg tervelt 70%. Suuruselt teise aktsiaturu Jaapani osakaal on kõigest 6,1%, millele järgneb Suurbritannia 4%-ga.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_2811.png){.pension-img}\nJoonis 1. Indeksi MSCI World geograafiline jaotus\n\nSeejuures on USA aktsiaturg praegu kontsentreeritum kui kunagi varem: kümne suurima ettevõtte osakaal S&P 500 indeksis on 32%. Ajalooliselt on kümne suurima ettevõtte osakaal olnud keskmiselt 20% ja 2000. aasta niinimetatud dotcom-buumi tipus kasvas näitaja 25%-ni.\n\nPõhimõtteliselt tuleb S&P 500 indeksi kogu 2023. aasta tõus seitsme suurima indeksisse kuuluva tehnoloogiaettevõtte väärtuse kasvust, samal ajal kui kogu ülejäänud turg on tammunud paigal.\n\nEhkki paljud investorid ootavad aasta lõpus jõuluvanarallit, ei ole taevas meie kohal sugugi pilvitu. Ma oletan, et isegi kui keskpangad peaksid majanduskeskkonna halvenedes intressimäärasid alandama, ei pruugi see väljenduda aktsiahindade jätkusuutlikus tõusus. See võib olla hoopis märk sellest, et keskkond on halvenenud ja ees ootavad raskemad ajad.\n\nElu on näidanud, et parim kaitse riskide eest on investeeringute hajutamine erinevate varaklasside vahel. See on teoorias lihtsam kui praktikas ning eeldab suhteliselt suurt varade mahtu ja aktiivset tööd kontaktide loomisel investoritega, kes on oma sektoris parimad.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis2_2811.png){.pension-img}\nJoonis 2. LHV pensionifondi L portfelli jaotus varaklasside vahel 21.11.2023 seisuga\n\nNagu on näha üleval olevalt graafikult, moodustavad üksikaktsiad LHV pensionifondi L portfellist praegu 12,4%. Aktsiate valimine on aktiivne juhtimine ainult väga kitsas mõttes.\n\nMeie meeskonna jaoks tähendab aktiivne juhtimine palju enamat – näiteks uute võlainstrumentide loomist vastavalt emitendi vajadustele ning LHV pensionifondide tootluse ootustele ja riskitaluvusele, mitte lihtsalt turul erinevate võlakirjade vahel valimist.\n\nKinnisvara puhul LHV mitte ainult ei osta juba väljaüüritud kontorihooneid, vaid investeerib ka oma portfellis oleva vara parendusse, tegeledes kõigega alates projekteerimisest ja ehitusloa taotlemisest kuni rendilepingute sõlmimiseni. Elukondliku kinnisvara turul olid meie pensionifondid sisuliselt esimesed, kes võtsid suuremas mahus ette üürikortermajade arenduse, alustades projekteerimisest ja lõpetades väljaüürimisega.\n\nLoomulikult ei ürita me kõike seda ise teha. Kulud on tähtsad. Kui on võimalik osta professionaalne teenus sisse odavamalt, kui me ise suudame selle teostada, siis me seda ka teeme. Selleks aga, et üksikasjalikult teada, mida on üks või teine teenus väärt ja mis on selle teenuse tegelik kulu, tuleb kogu protsess endale enne selgeks teha.\n\nInvesteeringute aktiivne juhtimine on LHV jaoks palju enamat kui aktsiaportfelli koostamine, ehkki seegi on vajalik tegevus. Ka see annab oma panuse pensionifondi kogu portfelli optimaalse riskiprofiili kujundamisse.\n\nPraegu, mil mitu pikaajalist üleilmset trendi on pöördumas, on investeeringute portfelli hajutatus tähtsam kui kunagi varem. Kuna keegi ei suuda täpselt ette näha, mida toob tulevik, siis oleks väga arrogantne ja hoolimatu kontsentreerida kogu pensionifondide portfell ühte varaklassi, isegi kui minevikus on see varaklass olnud suurepärase tootlusega.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":26.75,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Aktiivne III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/aktiivne-iii","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","strategyCampaign":"### **Suurema aktsiaosakaaluga XL**\n- XL on LHV kõige äkilisem aktiivselt juhitud pensionifond. See tähendab, et XL investeerib aktsiaturgudele rohkem kui ükski teine LHV aktiivne fond.\n- Kuigi XL tohib paigutada aktsiaturgudele kõik oma varad, eelistame hajutada fondi investeeringuid mitme varaklassi – kinnisvara, erakapitalifondide ja börsiväliste võlakirjade – vahel. \n- XL on juhitud aktiivselt, tänu millele on riskid juhitud ja koguja raha hoitud. Meie investeerimistiim teeb otsuseid põhjaliku analüüsi tulemusena ja majandusolukorrast lähtudes. \n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-oidermaa.png","name":"Kristo Oidermaa","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Fondi XL aktsiaportfelli kokkupanemisele oleme lähenenud temaatiliselt ja valinud välja sektorid, mis on alati pakkunud kiire inflatsiooni ajal head tootlust.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":24445},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":33.35,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":19.51,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.5,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.77,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":19.43,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Treasury Bill 29/11/2023 | 5,42% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 4,90% |\n| France Treasury Bill 15/11/2023 | 4,18% |\n| German Treasury Bill 17/01/24 | 4,15% |\n| ZKB Gold ETF | 3,88% |\n| Axcel VI | 3,41% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,06% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 2,64% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 2,15% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,15% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,15% |\n| Luminor 7.75% 08/06/2027 | 1,61% |\n| Baltic Horizon Fund 08/05/28 | 1,59% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 239 117 876,27 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0420% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,28%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,73%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2023.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID_022023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_102023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: fondi tulemusi mõjutasid positiivselt kullaga seotud investeeringud\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobris jätkasid turud langemist. USA S&P 500 indeks alanes dollarites mõõdetuna kuu jooksul 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 kaotas eurodes mõõdetuna väärtusest 2,6%. Arenevad turud odavnesid dollaris 3,9%, teiste hulgas kukkus suurim liige Hiina dollarites mõõdetuna 4,3%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tuli kuuga eurodes allapoole 3%.\n\nKuu jooksul suurendasime aktsiaportfellides oma kullakaevurite positsioone. Kõige rohkem panustasid meie portfellide kullaga seotud investeeringud, mis kallinesid 6–11%, samuti energiapositsioon Range Resources Corp, mis tõusis ligikaudu 17%.\n\nSuurimad langejad olid oktoobris meie vasepositsioonid, mis odavnesid 7–8%, ning üksiknimedest logistikaettevõte DSV Panalpina ja tööstusettevõte Epiroc, mis langesid vastavalt 19% ja 13%. Seoses ärevate aegadega majanduses ja geopoliitikas näeme häid võimalusi oma maavaradega seotud investeeringutes, mida toetab ka sektori laiem alapakkumine.\n\nEelmisel kuul avalikustas erakapitalifond BaltCap koos oma Infrastruktuurifondiga, et nad omandavad täisosaluse elektri jaotusvõrguettevõttes VKG Elektrivõrgud. See on Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud jaotusvõrk Eestis, mis tegutseb Ida-Virumaal ja mille kattealal elab ligikaudu 71 000 inimest. See investeering on osa fondi strateegiast, mille alusel keskendutakse peamiselt kolmele suunale: taastuvenergeetikale, transporditaristule ja sotsiaalse taristu projektidele. Fondi maht on 200 miljonit eurot, kuid kogu investeeringute maht võib ulatuda kuni miljardi euroni, sest investeeringuid rahastatakse pangalaenudega.\n\nNagu andsime juba septembris teada, lõppes oktoobris meie investeering kinnisvaraettevõttesse Eastnine. Kohustuste lunastamine tähtajast varem tõi fondile veidi rohkem kui kahe aastaga ligikaudu 16% tootluse.\n\nVõlakirjade tootlus tõuseb võrreldes nende tasemetega, millega jõuti viimastel aastatel harjuda. Nii läksid septembris näiteks fondis olevad Ekspress Grupi võlakirjad üle uuele ujuvale intressitasemele ja senise 6% tootluse asemel koguneb intress nüüd 10,125% aastatempoga.\n\nOktoobris avalikustas kvartalitulemused ka lõviosa meie kohaliku võlakirjaportfelli kandvamast osast ehk Baltikumi pangad. Coop, Šiaulių, Citadele ja Bigbank on oma viimaste aruannete põhjal suutnud nelja peale viia omakapitali taseme 1,37 miljardi euroni. Tegu on juba arvestatava rasvakihiga, mis pakub kaitset võlakirjainvestoritele, sealhulgas meie fondile.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: vähendasime energiametallide positsiooni\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nSeptember oli – nagu ka august – turgude jaoks päris kehv kuu: kuuga odavnes USA indeks S&P 500 dollaris mõõdetuna 4,9% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 2,8%. Arenevad turud langesid dollaris mõõdetuna 2,8% ja Hiina, kes on neist suurim, kaotas väärtust 2,9%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tõusis eurodes kuuga 2%.\n\nMeie fondi investeerimisportfellis olevad erakapitalifondid tegid kuu jooksul mitu tehingut. Quilvesti fond soetas Prantsuse tarkvaraettevõtte RCA, mis pakub peamiselt teenust kohalikele raamatupidamisfirmadele. Baltikumiga seotud fondidest omandas Baltcap osaluse Läti ettevõttes SIA PEPI RER, mis müüb IGLU brändi all pehmeid ehitus- ja ronimisklotse. Riskikapitalifond Specialist VC investeeris Soome ringmajanduse müügiplatvormi Rentle ja Trind Ventures Soome mööbli e-kaubanduse ettevõttesse Mjuk. Tera Ventures osales lepingute automatiseerimisega tegeleva Avokaado finantseerimisringis.\n\nKuu jooksul müüsime fondidest ära väärtuselt kokku üle viiendiku energiametallide positsioonidest. Olulise mõjuga ostutehinguid me ei teinud. Aktsiaportfelli tõid suurimat edu energiametallid, mis kallinesid ligikaudu 19%. Teised maavaradega seotud positsioonid kasvatasid väärtust 10…19%, kuid fondis olevad väärismetallidega seotud positsioonid odavnesid 2…10%.\n\nKõrgemate intressidega keskkonnas on huvitavaid aktsiainvesteeringute kohti meie jaoks vähe. Meie fondi aktsiaportfelli suuremad positsioonid on seotud maavaradega. Neis näeme endiselt häid pikaajalisi võimalusi tänu sektori struktuursele alapakkumisele, mis ei paista lähiajal leevenevat.\n\nFondi võlakirjaportfelli kuuluv kinnisvaraettevõte Eastnine teatas, et lunastab kõik oma võlakohustused enne tähtaega, makstes võlakirjaomanikele selle eest vastutasuks lisapreemiat. See on esimene välismaa ettevõtte avalik võlakirjaemissioon, mille puhul olid LHV fondid kogu võlakirja kehtivuse ajal suurim investor. Eastnine on noteeritud Stockholmi börsil ning keskendunud eelkõige Vilniuse ärikinnisvarale. Meie fondidele kujunes 2021. aasta juulis tehtud investeeringu tootluseks ligikaudu 16%.\n\nEuroopa võlakirjaturud jäid samal ajavahemikul intresside kiire tõusu tõttu selgelt miinuspoolele, mõnes segmendis isegi peaaegu 20% ulatuses. Võimaluste otsimine ja investeeringute aktiivne juhtimine nõuab tööd, kuid annab ka tulemuse.\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: tegime panuse Hiina tarbimise kasvule\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTugeva juuli kuu kõrval oli august aktsiaturgudel suhteliselt kasin. Ameerika Ühendriikide SP 500 indeks lõpetas kuu dollarites mõõdetuna 1,8% ja Euroopat esindav Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 3,8% madalamal.\n\nArenevate turgude indeks MSCI EM odavnes augusti jooksul dollarites mõõdetuna 6,4%. Suurimatest turgudest kaotas kõige rohkem Hiina, kukkudes dollarites mõõdetuna 9%. Baltikumi esindav OMX Baltic Benchmarki indeks odavnes kuuga eurodes mõõdetuna 2,9%.\n\nAugustis omandas Eften Residential Fund Riias 12-korruselise kortermaja. Selle tehinguga sisenes ettevõte Läti elukondliku üürikinnisvara turule. Hoones on 102 ühe- ja kahetoalist korterit, mis plaanitakse renoveerida nüüdisaja standardite ja ESG-kriteeriumite alusel.\n\nFondi jaoks oli see neljas investeering ning portfellis on nüüd 456 üürikorterit (sealhulgas 145 korteriga Vilniuse üürimaja, mis valmib 2024. aasta algul). Üürikorterite järele püsib suur nõudlus. Eelkõige otsitakse väiksemaid pindu – nende soovijatest on tekkinud lausa järjekord.\n\nAugustikuus ostsime fondi uue positsioonina Alibabad ja suurendasime oma Stora Enso positsiooni. Alibaba on Hiina e-kaubanduse turuliider. Selle tehinguga panustame Hiina tarbimise jätkuvale kasvule.\n\nAktsiainvesteeringutest andis augustis parima tulemuse meie füüsilise uraani positsioon Yellow Cake, mis kallines 7,16%. Kõige rohkem kaotasid fondi portfellis vasekaevurid, langedes 6–8%, kuna vase hind odavnes kuu jooksul.\n\nLaiemalt näeme kõrgemate intressidega keskkonnas aktsiaturgudel huvitavaid pikaajalisi investeeringuid ainult üksikutes kohtades. Fondi aktsiaportfelli suurimad positsioonid on seotud maavaradega, sest tänu struktuursele alapakkumisele peitub neis häid pikaajalisi võimalusi.\n\nFondi võlakirjaportfellis tegi Baltic Horizon aga juba oma võlakirja esimese osalise tagasimakse. Lisaks teatas ettevõte, et kavatseb mais emiteeritud võlakirjadest maksta aasta lõpuks umbes pooled enne tähtaega tagasi. Fondile tähendab see lisatootlust, sest laekub ennetähtaegse lunastamise preemia. Euribori tõustes kerkib ka ettevõtte võlakirja intressitase, mis tähendab, et praegu teenib fond investeeringult juba ligikaudu 12% intressitulu.\n\nKohalike ettevõtete võlakirjadega seotud uudistest oli märkimisväärne veel Bigbanki teade, et ta kaasas uut kapitali eriti pikaajaliste võlakirjade kujul. Meie fond on varem teinud Bigbanki võlakirjainvesteeringu ning selle suhtes on uued väärtpaberid nõrgemas positsioonis, tugevdades seega meie investeeringut.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investori parim kaitse on riskide hajutamine**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n","text":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n\n**Börsid eiravad geopoliitilisi pingeid**\n\nOktoobrikuu kaotused aktsiaturgudel olid tõenäoliselt seotud ennekõike ootustega selle suhtes, mida otsustavad Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv oma rahapoliitika koosolekutel kuu lõpus. Eksisteeris siiski väike risk, et need kaks keskpanka võivad intressimäärasid tõsta.\n\n7\\. oktoobril panid Hamasi terroristid Iisraelis korda koletu veretöö, mis läitis Lähis-Idas uue konflikti. Tõenäoliselt on sellel ulatuslik negatiivne mõju kogu piirkonna stabiilsusele. Ehkki olukord on tõsine, reageerisid USA investorid sellele stoilise rahuga: sealne aktsiaturg avanes 9. oktoobril kõigest 0,5%-ga miinuses ja lõpetas päeva 0,6%-ga plussis.\n\nSarnane ignorantsus ilmnes turgudel ka siis, kui Venemaa väed tungisid eelmise aasta 24. veebruaril Ukrainasse. Esialgu odavnes S&P 500 indeks 2,5%, kuid lõpetas päeva 1,5%-ga plussis ja kallines järgmisel päeval 2,2%.\n\nAktsiainvestorid on seega juba mõnda aega geopoliitilisi riske alahinnanud. Aga mitte kõik investorid pole nii ükskõiksed. Näiteks pärast Hamasi veretööd ja sellele järgnenud Iisraeli armee sissetungi Gaza piirkonda kerkis kulla hind tänavu oktoobrikuu lõpuks 8,2% võrra.\n\nGeopoliitilised pinged on viimastel aastatel järjest kasvanud ning ka mitme suurriigi raha- ja fiskaalpoliitika on olnud mõnda aega suhteliselt äärmuslik. Seetõttu on LHV pensionifondide juhid olnud keskendunud pigem kapitali kaitsmisele ja positsioneerinud fondid valdavalt konservatiivselt. Näiteks eelmisel kuul suurendasime veidi kullakaevandusettevõtete osakaalu oma pensionifondide portfellides.\n\n**Kas varad on ikka piisavalt hajutatud?**\n\nAjal, mil võlakoormus on kõikjal maailmas kõrge ja intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul kiiresti tõusnud, on ühtlasi kasvanud risk, et majanduskasv võib nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas pöörata negatiivseks.\n\nMa kahtlustan, et sellises keskkonnas on liiga riskantne panna kõik panused aktsiaturgude peale. Globaliseerunud maailmas on naiivne loota, et kui ühe riigi aktsiaturg langeb, siis mõne teise riigi aktsiaturg tõuseb. Minevik on hoopis õpetanud, et üldjuhul langevad suurriikide aktsiaturud koos ja ka tõusevad koos.\n\nLisaks ei pruugi üleilmsed aktsiaindeksid olla nii hajutatud, kui võiks arvata. Näiteks MSCI World indeksist moodustab USA aktsiaturg tervelt 70%. Suuruselt teise aktsiaturu Jaapani osakaal on kõigest 6,1%, millele järgneb Suurbritannia 4%-ga.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_2811.png){.pension-img}\nJoonis 1. Indeksi MSCI World geograafiline jaotus\n\nSeejuures on USA aktsiaturg praegu kontsentreeritum kui kunagi varem: kümne suurima ettevõtte osakaal S&P 500 indeksis on 32%. Ajalooliselt on kümne suurima ettevõtte osakaal olnud keskmiselt 20% ja 2000. aasta niinimetatud dotcom-buumi tipus kasvas näitaja 25%-ni.\n\nPõhimõtteliselt tuleb S&P 500 indeksi kogu 2023. aasta tõus seitsme suurima indeksisse kuuluva tehnoloogiaettevõtte väärtuse kasvust, samal ajal kui kogu ülejäänud turg on tammunud paigal.\n\nEhkki paljud investorid ootavad aasta lõpus jõuluvanarallit, ei ole taevas meie kohal sugugi pilvitu. Ma oletan, et isegi kui keskpangad peaksid majanduskeskkonna halvenedes intressimäärasid alandama, ei pruugi see väljenduda aktsiahindade jätkusuutlikus tõusus. See võib olla hoopis märk sellest, et keskkond on halvenenud ja ees ootavad raskemad ajad.\n\nElu on näidanud, et parim kaitse riskide eest on investeeringute hajutamine erinevate varaklasside vahel. See on teoorias lihtsam kui praktikas ning eeldab suhteliselt suurt varade mahtu ja aktiivset tööd kontaktide loomisel investoritega, kes on oma sektoris parimad.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis2_2811.png){.pension-img}\nJoonis 2. LHV pensionifondi L portfelli jaotus varaklasside vahel 21.11.2023 seisuga\n\nNagu on näha üleval olevalt graafikult, moodustavad üksikaktsiad LHV pensionifondi L portfellist praegu 12,4%. Aktsiate valimine on aktiivne juhtimine ainult väga kitsas mõttes.\n\nMeie meeskonna jaoks tähendab aktiivne juhtimine palju enamat – näiteks uute võlainstrumentide loomist vastavalt emitendi vajadustele ning LHV pensionifondide tootluse ootustele ja riskitaluvusele, mitte lihtsalt turul erinevate võlakirjade vahel valimist.\n\nKinnisvara puhul LHV mitte ainult ei osta juba väljaüüritud kontorihooneid, vaid investeerib ka oma portfellis oleva vara parendusse, tegeledes kõigega alates projekteerimisest ja ehitusloa taotlemisest kuni rendilepingute sõlmimiseni. Elukondliku kinnisvara turul olid meie pensionifondid sisuliselt esimesed, kes võtsid suuremas mahus ette üürikortermajade arenduse, alustades projekteerimisest ja lõpetades väljaüürimisega.\n\nLoomulikult ei ürita me kõike seda ise teha. Kulud on tähtsad. Kui on võimalik osta professionaalne teenus sisse odavamalt, kui me ise suudame selle teostada, siis me seda ka teeme. Selleks aga, et üksikasjalikult teada, mida on üks või teine teenus väärt ja mis on selle teenuse tegelik kulu, tuleb kogu protsess endale enne selgeks teha.\n\nInvesteeringute aktiivne juhtimine on LHV jaoks palju enamat kui aktsiaportfelli koostamine, ehkki seegi on vajalik tegevus. Ka see annab oma panuse pensionifondi kogu portfelli optimaalse riskiprofiili kujundamisse.\n\nPraegu, mil mitu pikaajalist üleilmset trendi on pöördumas, on investeeringute portfelli hajutatus tähtsam kui kunagi varem. Kuna keegi ei suuda täpselt ette näha, mida toob tulevik, siis oleks väga arrogantne ja hoolimatu kontsentreerida kogu pensionifondide portfell ühte varaklassi, isegi kui minevikus on see varaklass olnud suurepärase tootlusega.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":20.28,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Aktiivne III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/aktiivne-iii","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kahe turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets) ja arenevad turud (emerging markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","strategyCampaign":"### **Madalate haldustasudega indeksifond**\n- Usume, et järgmine kasv tuleb just arenevatelt turgudelt ning seepärast oleme suunanud 38% fondi investeeringutest Hiinasse, Taiwani, Indiasse, Lõuna-Koreasse, Brasiiliasse ja teistesse arenevate turgude riikidesse\n- Fondi riskid on targalt hajutatud: investeeringud on jaotatud rohkemate riikide vahel ja need ei sõltu nii suuresti USA börsi käekäigust.\n- LHV indeksifondi tasu on Eesti pensionifondide seas soodsuselt teine. Jooksvate tasude määr on aastas 0,32%. Isegi Tuleva on kallim. \n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-kukemelk.png","name":"Joel Kukemelk","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Ka indeksifondil võib olla hajutatud strateegia: investeeringud on jaotatud riikide majanduse suuruse ehk SKP, mitte börsi suuruse ehk turukapitalisatsiooni järgi, mis tooks kaasa USA börsi suure osakaalu.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":21607},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.27,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.73,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,95% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 27,24% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 24,34% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 9,07% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5,34% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 4,33% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 97 240 929,07 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 450 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0456% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2000%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,32%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2023.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt_2023.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID_022023.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Indeksifondid seisid 3. kvartalis paigal\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta kahele esimesele tugevale kvartalile järgnes aktsiaturgudel paigalseisu kvartal. Tehisintellekti arengu eufooria on vaikselt taltunud ning järjest suuremat tähelepanu püüavad uutesse kõrgustesse kerkinud intressimäärad, mis viimase aastakümne jooksul kasvanud võlakoormate tõttu tekitavad üha suuremaid väljakutseid nii riikidele, ettevõtetele kui tarbijatele. Lisaks on mured Hiina majanduse aeglase kasvutempo pärast indeksite aasta esimese poole rallile praegu pidurit tõmmanud. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 3. kvartalis vastavalt -0,1% ja +0,1%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,5 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,3 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära. Börside hinnatasemed on täna võrreldavad viimase 10 aasta keskmiste kordajatega.\n\n**Mudelportfelli uuendamine suurendas arenevate turgude osakaalu**\n\nKord aastas uuendame indeksifondide mudelportfelli, et meie fondide vara oleks jaotatud arenenud ja arenevate turgude vahel jälgides riikide majanduste ehk SKPde ligikaudseid suurusi ja et raha ei oleks investeeritud pelgalt börside suuruste järgi. See lähenemine tähendab, et LHV indeksifondid investeerivad võrreldes teiste Eesti pensioniturul olevate indeksifondidega oma pensionivarast kuni kolm korda rohkem arenevatele turgudele. Septembris avaldatud uue mudelportfelli järgi kasvas LHV Pensionifond Indeksis arenevate turgude osakaal 37,8% pealt 38,3% peale ning arenenud turgude osakaal langes 62,2% pealt 61,7% peale.\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 16,2 korda ja arenevad turud 11,6 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,8 ja 1,5 korda. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud jätkuvalt ca 30% ja P/B järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud.\n\n**Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud**\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga on LHV Pensionifondil Indeks läbi börsil kaubeldavate fondide tehtud investeeringute kokku osalus 5151 erinevas ettevõttes üle maailma. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on kõik tehnoloogiasektorist: Apple 3,0%, Microsoft 2,6%, Taiwan Semiconductor 2,3%, Alphabet 1,7%, Tencent Holdings 1,5%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 1,0% ja Tesla 0,8%.\n"},{"year":2023,"month":6,"content":"### Juuni 2023: Indeksifondide 2. kvartali tulemust vedas tehnoloogiasektor\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2023\\. aasta tugevale esimesele kvartalile järgnes sama tugev teine kvartal. Tõusuveduriks on tehnoloogiasektor eesotsas ettevõtetega, kes vähemal või suuremal määral AI ehk tehisintellektiga seotud. Börsiindeksite jätkuv ralli on arenenud riikide (eelkõige USA) turgudel viinud hinnatasemed kümne aasta ajaloolistest keskmistest juba veidi kõrgemate kordajate juurde. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 2. kvartalis +4,2%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 15,3 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,4 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära.\n\n**USA vs. Hiina – kumb toob siit edasi suurema tootluse?**\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 17,2 korda ja arenevad turud 12,1 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,9 ja 1,5 korda. Viimase kvartaliga on hinnalõhe arenenud ja arenevate turgude vahel edasi kasvanud. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud nüüd ca 30% ja P/B järgi ligi 50% odavamad kui arenenud turud.\n\nKui arenenud turgude indeksist moodustab ligi 2/3 USA, siis arenevate turgude segmendis on suurim osakaal Hiinal ja Taiwanil, mis kahe peale kokku moodustavad indeksist ca 1/2. LHV indeksifondid on Eesti pensioniturul suurima avatusega oluliselt odavamatele arenevatele turgudele: ligi 38% fondist on investeeritud arenevatele turgudele ja 62% arenenud turgudele, andes hea globaalselt hajutatud investeeringute jaotuse. Osa konkureerivaid pensioni indeksifonde paigutavad kogu vara üksnes kallimalt hinnastatud arenenud turgudele. Indeksifondide edasist käekäiku prognoosides taandubki küsimus sellele, et kust tuleb järgnevatel aastatel parem tulemus – kas kallimalt hinnastatud arenenud turgudelt, st eelkõige USAst, või odavamalt hinnastatud arenevatelt turgudelt, st eelkõige Hiinast?\n\n**Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud**\n\nLHV indeksifondi investorina omad tükikest enam kui 5000 erinevast ettevõttest üle maailma. Möödunud kvartalil jätkus indeksites tehnoloogiaettevõtete kontsentratsiooni kasv. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on LHV indeksfondis nüüd Apple 3,3%, Microsoft 2,8%, Taiwan Semiconductor 2,4%, Alphabet 1,5%, Tencent Holdings 1,4%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,1%, Alibaba 0,9% ja Tesla 0,8%. \n"},{"year":2023,"month":3,"content":"### Märts 2023: Aktsiaindeksid on ajalooliste keskmiste juures\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2023\\. aasta esimest kvartalit on börsid alustanud tõusuga, samal ajal on analüütikud veidi vähendanud ettevõtete selle aasta kasumiprognoosi. Selle tulemusena on aktsiaindeksid suhtena oodatavalt teenitavasse kasumisse jõudnud oma kümne aasta ajalooliste keskmiste juurde. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 1. kvartalis +4,3%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,7 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,4 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,6% dividendimäära. Ettevaatava kasumi suhtarv (P/E) on LHV indeksifondide portfellil 10 aasta ajaloolise keskmisega võrreldes nüüd 1% kallim ning jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarv (P/B) ca 15% kallim.\n\n**Arenevad turud on oluliselt odavamad**\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad nüüd 16,4 korda ja arenevad turud 11,9 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Kui vaadata hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvu, siis on näitajad vastavalt 2,9 ja 1,6 korda. Ehk esimese mõõdiku järgi on arenevad turud ca 25% ja teise mõõdiku järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud. Ajalooliselt ongi arenevad turud arenenud turgudest üldiselt odavamad olnud, aga alati pole see vahe nii suur. Arenevad turud nagu näiteks Hiina, Taiwan, India, Lõuna-Korea, Brasiilia jt moodustavad LHV indeksifondidest ligi 38%, mis on ca 2-3 korda rohkem kui teistel Eesti pensionituru indeksifondidel.\n\nKui LHV indeksifondide poolt hoitavate börsil kaubeldavate fondide sisu üksikinstrumendi tasemele viia, vaatab meile sealt vastu enam kui 5000 erinevat ettevõtet. Kvartaliga on enim kasvanud tehnoloogiaettevõtete kontsentratsioon, 10 suurima osakaaluga ettevõtet on fondis nüüd: Apple 3,1%, Microsoft 2,4%, Taiwan Semiconductor 2,4%, Tencent Holdings 1,7%, Alphabet 1,4%, Samsung Electronics 1,3%, Amazon 1,1%, Alibaba 0,9%, NVIDIA 0,8% ja Tesla 0,6%.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Indeks III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/indeks","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":1632},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":96.69,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 24,55% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 24,36% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,11% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 23,67% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,27%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":27909},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.82,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.18,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund | 28,88% |\n| BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index | 28,83% |\n| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 21,69% |\n| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund | 12,26% |\n| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | 7,34% |\n| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | 0,82% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,27%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,35%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":41756},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":25.5,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.69,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":43.62,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.36,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.18,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":11.91,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.74,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 12,98% |\n| SEB Global Exposure Fund | 8,70% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 5,16% |\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 5,09% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,25% |\n| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 4,09% |\n| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031 | 3,75% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 3,22% |\n| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 3,07% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2,55% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 5,09% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 2,19% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 2,09% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":18.98,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":2725},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":41.28,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.41,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":15.11,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":12.55,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.65,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":23.63,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.4,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 10,39% |\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 9,40% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 8,87% |\n| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031 | 8,81% |\n| French Republic Goverment OAT 1.25% 25.05.2034 | 7,08% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 5,77% |\n| SEB Hybrid Capital-R EUR | 4,21% |\n| SEB Global Exposure Fund | 3,53% |\n| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 3,21% |\n| Fair Oaks High Grade Credit Fund EUR | 3,11% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 9,40% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 2,78% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 2,34% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":23.33,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6040},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":45.91,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.82,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":45.57,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.7,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 14,54% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR | 11,93% |\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 8,78% |\n| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031 | 8,76% |\n| PIMCO GIS Euro Credit Fund | 5,38% |\n| French Republic Goverment OAT 1.25% 25.05.2034 | 5,37% |\n| Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund | 5,23% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0.5% 15.08.2027 | 4,87% |\n| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 4,30% |\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 4,29% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 8,78% |\n| LHV GROUP FRN 09.09.2025 TAP | 2,10% |\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 1,24% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,53%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":15.9,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":3656},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":6.48,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":1.21,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":86.63,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.04,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.84,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.8,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 29,29% |\n| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | 12,32% |\n| SEB Global Exposure Fund | 6,97% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 6,36% |\n| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 4,41% |\n| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 3,68% |\n| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2,99% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,88% |\n| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 2,85% |\n| Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | 2,81% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank As/Estonia FRN 08.06.2027 | 2,78% |\n| Enefit Green AS | 0,71% |\n| COOP Pank AT1 12% | 0,53% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,91%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":4.91,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank pensionifond indeks 1990–99 sündinutele","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 90-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":54136},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":98.3,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":1.48,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.35,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Apple | 5,14% |\n| Microsoft | 4,62% |\n| Amazon.com | 2,42% |\n| Nvidia | 1,97% |\n| Alphabet A | 1,48% |\n| Access Global A | 1,48% |\n| Meta Platforms | 1,30% |\n| Alphabet C | 1,23% |\n| Berkshire Hathaway B | 1,11% |\n| Tesla | 1,07% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank pensionifond 1980–89 sündinutele","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 80-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutub. Nooremana võid võtta rohkem riske ja investeerida aktsiatesse. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":58607},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":9,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":52.42,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":28.14,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.24,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.85,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.76,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.75,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 9,11% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 8,66% |\n| Globalfond A | 3,73% |\n| AMUNDI I.S-MSCI EME.E.L.-UCI.ETF DR USD | 2,87% |\n| Apple | 2,29% |\n| Microsoft | 2,09% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 1,67% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 1,54% |\n| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 1,48% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 1,13% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II AS | 1,54% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,12% |\n| Lumi Retal Property Fund | 0,75% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,76%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":10.3,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank pensionifond 1970–79 sündinutele","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 70-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutuvad. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":69930},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":13.51,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":45.81,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":26.19,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.17,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.84,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.51,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.55,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 8,76% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 7,44% |\n| Globalfond A | 3,85% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,28% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,25% |\n| Apple | 2,02% |\n| Microsoft | 1,85% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 1,48% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 1,44% |\n| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 1,37% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 3,28% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,25% |\n| Lumi Retal Property Fund | 1,20% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,77%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":15.25,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank pensionifond 1960–69 sündinutele","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 60-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase muutuvad ajas automaatselt. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":23911},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":48.33,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":17.65,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":8.84,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.19,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.59,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":10.48,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.99,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 5,71% |\n| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 4,77% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,23% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 3,76% |\n| Access Europa A | 3,15% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,31% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,83% |\n| Spain Government 6.000% 290131 | 1,73% |\n| Spain Government 5.750% 320730 | 1,51% |\n| Spain Government 1.450% 290430 | 1,49% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,23% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,31% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,83% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,78%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":19.77,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond Konservatiivne","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu pensioniiga on kohe lähenemas;\n- soovid juba kogutud raha säilitada;\n- otsid madala riskitasemega fondi.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest vähemalt 80% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Ülejäänu investeeritakse aktsiatesse, kinnisvarasse ja muudesse lubatud varadesse. Fondiosaku hind lühema aja jooksul oluliselt ei kõigu. See ei ole elutsüklifond. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult. \n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":5809},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":85.45,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":12.47,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.14,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,44% |\n| Luminor Bank VAR 270608 | 2,80% |\n| Altum 1.300% 250307 | 2,56% |\n| Nykredit Realkredit 0.250% 260113 | 2,18% |\n| Danske Bank VAR 310110 | 1,88% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,87% |\n| Ignitis 2.000% 300521 | 1,80% |\n| City of Tallinn Estonia FRN 271129 | 1,77% |\n| Spain Government 6.000% 290131 | 1,54% |\n| LHV Group VAR 250909 | 1,48% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,44% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 2,80% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,87% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,48%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":22.78,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":19496},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":15.02,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.72,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":65.15,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.99,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.82,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":6.68,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.63,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 16,14% |\n| SEB Global Exposure Fund | 9,29% |\n| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 4,22% |\n| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | 4,04% |\n| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | 3,70% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,04% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 2,99% |\n| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2,98% |\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 2,94% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 2,80% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Republic of Estonia 4% 12.10.2032 | 2,94% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,86% |\n| Luminor Bank As/Estonia FRN 08.06.2027 | 1,64% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,95%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":14.86,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":28341},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.72,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.29,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 29,22% |\n| L&G US Equity UCITS ETF | 24,77% |\n| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19,09% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 11,01% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,52% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 5,11% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,32%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":3076},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":30.62,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":2.46,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":66.48,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corporate Bond ESG | 17,40% |\n| iShares Euro Investment Grade | 16,42% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 16,30% |\n| Amundi Index Euro Agg | 6,57% |\n| ESTONIA Treasury | 6,29% |\n| OBL 0% 10/09/26 | 5,65% |\n| Latvia 3.875 | 4,76% |\n| Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF | 4,42% |\n| iShares Ultrashort Bond UCITS | 3,23% |\n| EPSO-G 3.117% | 2,98% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| ESTONIA Treasury | 6,29% |\n| Estonian Eurobond | 1,71% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,95%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":1231},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":18.47,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":20.53,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.94,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.28,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":56.35,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade | 15,74% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 9,28% |\n| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global | 6,46% |\n| SPDR Bloomberg Barclays Euro | 6,25% |\n| Vanguard Euro Government Bond | 6,20% |\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 5,30% |\n| iShares Developed World Index | 5,25% |\n| iShares North America Index Fund | 5,16% |\n| Market Debt - Hard Currency | 3,96% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 3,94% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,94% |\n| Estonian Eurobond 0,125 | 1,07% |\n| ESTONIA 4 12/10/2032 | 0,83% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":6.12,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":9670},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":88,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.01,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.53,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":9.24,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.24,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Developed World Index Fund | 18,95% |\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 18,89% |\n| iShares North America Index Fund | 16,54% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 15,72% |\n| iShares Ultrashort Bond UCITS ETF | 7,11% |\n| iShares Emerging Markets Index | 6,63% |\n| iShares Core MSCI EM IMI UCITS | 5,54% |\n| iShares Europe Equity Index Fund | 4,38% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 1,90% |\n| iShares Japan Index Fund | 1,35% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 1,90% |\n| KS Livonia Partners Fund II AIF | 0,53% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 0,11% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,30%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.54,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":12012},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":9.62,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":48.99,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.19,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.49,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":33.5,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.21,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 11,53% |\n| iShares Developed World Index | 11,03% |\n| iShares North America Index Fund | 9,77% |\n| iShares Euro Investment Grade | 6,29% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 6,22% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 5,67% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 5,47% |\n| iShares Emerging Markets Index | 5,08% |\n| iShares Ultrashort Bond UCITS ETF | 4,99% |\n| Xtrackers II Germany Government | 3,89% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 5,47% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 1,72% |\n| Estonian Eurobond 0,125 | 0,87% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,33%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.84,"fundManager":"Luminor"},"NIK100":{"heading":"Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik","code":"jatkusuutlik","dataMarker":"NIK100ew","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":235},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.7,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.29,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| World Socially Responsible UCITS | 22,29% |\n| Amundi Index MSCI World SRI | 21,96% |\n| iShares MSCI World SRI UCITS | 21,61% |\n| BNP Paribas Easy MSCI World SRI | 17,87% |\n| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 14,97% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,52%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001806","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,76%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Pensionifond Aktiivne III","id":"aktiivne-iii","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondi vara võib lisaks eelnimetatule investeerida ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse, tuletisinstrumentidesse, väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või toore või mille hind sõltub väärismetallist või toormest, ja muusse varasse. Fondi arvel võib ka võtta ja anda laenu. Fondi arvel võib Fondivalitseja võtta laenu kuni 25% fondi vara väärtusest, mis mh võimaldab fondi vara aktsiariskiga instrumentidesse investeerida ka üle 100% fondi vara väärtusest, kuni 125% fondi vara väärtusest.\n","isLhvFund":true,"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,89%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":43.97,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":17.91,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":13.13,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.47,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.01,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":10.51,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Treasury Bill 29/11/2023 | 8,53% |\n| German Treasury Bill 19/06/24 | 7,63% |\n| ZKB Gold ETF | 3,98% |\n| German Treasury Bill 17/01/24 | 3,69% |\n| France Treasury Bill 24/01/2024 | 3,69% |\n| EfTEN Real Estate Fund | 3,27% |\n| Luminor 7.25% 16/01/2026 | 3,18% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,07% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 2,75% |\n| BNP Paribas 2.5% 31/03/2032 | 2,73% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 7.25% 16/01/2026 | 3,18% |\n| BIGBANK 7.5% 16/05/2032 | 2,31% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,27% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 26 871 724,99 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0.0432%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,89%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,25%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Aktiivne_III_tingimused.pdf) \n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_vabatahtlike_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Aktiivne_III_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Taiendav_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: fondi tulemusi mõjutasid positiivselt kullaga seotud investeeringud\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobris jätkasid turud langemist. USA S&P 500 indeks alanes dollarites mõõdetuna kuu jooksul 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 kaotas eurodes mõõdetuna väärtusest 2,6%. Arenevad turud odavnesid dollaris 3,9%, teiste hulgas kukkus suurim liige Hiina dollarites mõõdetuna 4,3%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tuli kuuga eurodes allapoole 3%.\n\nKuu jooksul suurendasime aktsiaportfellides oma kullakaevurite positsioone. Kõige rohkem panustasid meie portfellide kullaga seotud investeeringud, mis kallinesid 6–11%, samuti energiapositsioon Range Resources Corp, mis tõusis ligikaudu 17%.\n\nSuurimad langejad olid oktoobris meie vasepositsioonid, mis odavnesid 7–8%, ning üksiknimedest logistikaettevõte DSV Panalpina ja tööstusettevõte Epiroc, mis langesid vastavalt 19% ja 13%. Seoses ärevate aegadega majanduses ja geopoliitikas näeme häid võimalusi oma maavaradega seotud investeeringutes, mida toetab ka sektori laiem alapakkumine.\n\nEelmisel kuul avalikustas erakapitalifond BaltCap koos oma Infrastruktuurifondiga, et nad omandavad täisosaluse elektri jaotusvõrguettevõttes VKG Elektrivõrgud. See on Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud jaotusvõrk Eestis, mis tegutseb Ida-Virumaal ja mille kattealal elab ligikaudu 71 000 inimest. See investeering on osa fondi strateegiast, mille alusel keskendutakse peamiselt kolmele suunale: taastuvenergeetikale, transporditaristule ja sotsiaalse taristu projektidele. Fondi maht on 200 miljonit eurot, kuid kogu investeeringute maht võib ulatuda kuni miljardi euroni, sest investeeringuid rahastatakse pangalaenudega.\n\nNagu andsime juba septembris teada, lõppes oktoobris meie investeering kinnisvaraettevõttesse Eastnine. Kohustuste lunastamine tähtajast varem tõi fondile veidi rohkem kui kahe aastaga ligikaudu 16% tootluse.\n\nOktoobris avalikustas kvartalitulemused ka lõviosa meie kohaliku võlakirjaportfelli kandvamast osast ehk Baltikumi pangad. Coop, Šiaulių, Citadele ja Bigbank on oma viimaste aruannete põhjal suutnud nelja peale viia omakapitali taseme 1,37 miljardi euroni. Tegu on juba arvestatava rasvakihiga, mis pakub kaitset võlakirjainvestoritele, sealhulgas meie fondile.\n\nEuroopa avalik võlakirjaturg tervikuna on samal ajal pakkunud aasta esimese kolme kvartali vältel üliväikest tootlust, mis on väga paljude ootustele vastupidine tulemus.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: vähendasime energiametallide positsiooni\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nSeptember oli – nagu ka august – turgude jaoks päris kehv kuu: kuuga odavnes USA indeks S&P 500 dollaris mõõdetuna 4,9% ja Euroopa Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 2,8%. Arenevad turud langesid dollaris mõõdetuna 2,8% ja Hiina, kes on neist suurim, kaotas väärtust 2,9%. Baltikumi OMX Baltic Benchmarki indeks tõusis eurodes kuuga 2%.\n\nKuu jooksul müüsime fondidest ära väärtuselt kokku üle viiendiku energiametallide positsioonidest. Olulise mõjuga ostutehinguid me ei teinud. Aktsiaportfelli tõid suurimat edu energiametallid, mis kallinesid ligikaudu 19%. Teised maavaradega seotud positsioonid kasvatasid väärtust 10…19%, kuid fondis olevad väärismetallidega seotud positsioonid odavnesid 2…10%.\n\nKõrgemate intressidega keskkonnas on huvitavaid aktsiainvesteeringute kohti meie jaoks vähe. Meie fondi aktsiaportfelli suuremad positsioonid on seotud maavaradega. Neis näeme endiselt häid pikaajalisi võimalusi tänu sektori struktuursele alapakkumisele, mis ei paista lähiajal leevenevat.\n\nFondi võlakirjaportfelli kuuluv kinnisvaraettevõte Eastnine teatas, et lunastab kõik oma võlakohustused enne tähtaega, makstes võlakirjaomanikele selle eest vastutasuks lisapreemiat. See on esimene välismaa ettevõtte avalik võlakirjaemissioon, mille puhul olid LHV fondid kogu võlakirja kehtivuse ajal suurim investor. Eastnine on noteeritud Stockholmi börsil ning keskendunud eelkõige Vilniuse ärikinnisvarale. Meie fondidele kujunes 2021. aasta juulis tehtud investeeringu tootluseks ligikaudu 16%.\n\nEuroopa võlakirjaturud jäid samal ajavahemikul intresside kiire tõusu tõttu selgelt miinuspoolele, mõnes segmendis isegi peaaegu 20% ulatuses. Võimaluste otsimine ja investeeringute aktiivne juhtimine nõuab tööd, kuid annab ka tulemuse.\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: tegime panuse Hiina tarbimise kasvule\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTugeva juuli kuu kõrval oli august aktsiaturgudel suhteliselt kasin. Ameerika Ühendriikide SP 500 indeks lõpetas kuu dollarites mõõdetuna 1,8% ja Euroopat esindav Euro Stoxx 50 eurodes mõõdetuna 3,8% madalamal.\n\nArenevate turgude indeks MSCI EM odavnes augusti jooksul dollarites mõõdetuna 6,4%. Suurimatest turgudest kaotas kõige rohkem Hiina, kukkudes dollarites mõõdetuna 9%. Baltikumi esindav OMX Baltic Benchmarki indeks odavnes kuuga eurodes mõõdetuna 2,9%.\n\nAugustis omandas Eften Residential Fund Riias 12-korruselise kortermaja. Selle tehinguga sisenes ettevõte Läti elukondliku üürikinnisvara turule. Hoones on 102 ühe- ja kahetoalist korterit, mis plaanitakse renoveerida nüüdisaja standardite ja ESG-kriteeriumite alusel.\n\nFondi jaoks oli see neljas investeering ning portfellis on nüüd 456 üürikorterit (sealhulgas 145 korteriga Vilniuse üürimaja, mis valmib 2024. aasta algul). Üürikorterite järele püsib suur nõudlus. Eelkõige otsitakse väiksemaid pindu – nende soovijatest on tekkinud lausa järjekord.\n\nAugustikuus ostsime fondi uue positsioonina Alibabad ja suurendasime oma Stora Enso positsiooni. Alibaba on Hiina e-kaubanduse turuliider. Selle tehinguga panustame Hiina tarbimise jätkuvale kasvule.\n\nAktsiainvesteeringutest andsid augustis parima tulemuse meie füüsilise uraani positsioon Yellow Cake, mis tõusis 7,16%, ja Equinor, mis kallines tänu naftabarreli hinnatõusule 5,05%.\n\nKõige rohkem kaotasid fondi portfellis vasekaevurid, langedes 6–8%, sest vase hind odavnes kuu jooksul. Ulatuslikult (11,5%) odavnes ka Siemens Healthineers, kuna kvartalitulemused jäid ootustele alla.\n\nLaiemalt näeme kõrgemate intressidega keskkonnas aktsiaturgudel huvitavaid pikaajalisi investeeringuid üksnes üksikutes kohtades. Fondi aktsiaportfelli suurimad positsioonid on seotud maavaradega, sest tänu struktuursele alapakkumisele peitub neis häid pikaajalisi võimalusi.\n\nFondi võlakirjaportfellis tegi Baltic Horizon aga juba oma võlakirja esimese osalise tagasimakse. Lisaks teatas ettevõte, et kavatseb mais emiteeritud võlakirjadest maksta aasta lõpuks umbes pooled enne tähtaega tagasi. Fondile tähendab see lisatootlust, sest laekub ennetähtaegse lunastamise preemia. Euribori tõustes kerkib ka ettevõtte võlakirja intressitase, mis tähendab, et praegu teenib fond investeeringult juba ligikaudu 12% intressitulu.\n\nKohalike ettevõtete võlakirjadega seotud uudistest oli märkimisväärne veel Bigbanki teade, et ta kaasas uut kapitali eriti pikaajaliste võlakirjade kujul. Meie fond on varem teinud Bigbanki võlakirjainvesteeringu ning selle suhtes on uued väärtpaberid nõrgemas positsioonis, tugevdades seega meie investeeringut.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investori parim kaitse on riskide hajutamine**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n","text":"Aktsiaturud on olnud langustrendis juba juulikuu lõpust. Oktoobris kaotas Ameerika Ühendriikide 500 suurettevõtte aktsiakursside liikumist kajastav S&P 500 indeks oma väärtusest 2,2% ja Euroopa 50 suurettevõtte väärtust koondav Stoxx50 indeks 2,6%. Arenevatel turgudel oli langus isegi suurem, näiteks Hiina aktsiaturg loovutas 4,3% väärtusest.\n\n**Börsid eiravad geopoliitilisi pingeid**\n\nOktoobrikuu kaotused aktsiaturgudel olid tõenäoliselt seotud ennekõike ootustega selle suhtes, mida otsustavad Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv oma rahapoliitika koosolekutel kuu lõpus. Eksisteeris siiski väike risk, et need kaks keskpanka võivad intressimäärasid tõsta.\n\n7\\. oktoobril panid Hamasi terroristid Iisraelis korda koletu veretöö, mis läitis Lähis-Idas uue konflikti. Tõenäoliselt on sellel ulatuslik negatiivne mõju kogu piirkonna stabiilsusele. Ehkki olukord on tõsine, reageerisid USA investorid sellele stoilise rahuga: sealne aktsiaturg avanes 9. oktoobril kõigest 0,5%-ga miinuses ja lõpetas päeva 0,6%-ga plussis.\n\nSarnane ignorantsus ilmnes turgudel ka siis, kui Venemaa väed tungisid eelmise aasta 24. veebruaril Ukrainasse. Esialgu odavnes S&P 500 indeks 2,5%, kuid lõpetas päeva 1,5%-ga plussis ja kallines järgmisel päeval 2,2%.\n\nAktsiainvestorid on seega juba mõnda aega geopoliitilisi riske alahinnanud. Aga mitte kõik investorid pole nii ükskõiksed. Näiteks pärast Hamasi veretööd ja sellele järgnenud Iisraeli armee sissetungi Gaza piirkonda kerkis kulla hind tänavu oktoobrikuu lõpuks 8,2% võrra.\n\nGeopoliitilised pinged on viimastel aastatel järjest kasvanud ning ka mitme suurriigi raha- ja fiskaalpoliitika on olnud mõnda aega suhteliselt äärmuslik. Seetõttu on LHV pensionifondide juhid olnud keskendunud pigem kapitali kaitsmisele ja positsioneerinud fondid valdavalt konservatiivselt. Näiteks eelmisel kuul suurendasime veidi kullakaevandusettevõtete osakaalu oma pensionifondide portfellides.\n\n**Kas varad on ikka piisavalt hajutatud?**\n\nAjal, mil võlakoormus on kõikjal maailmas kõrge ja intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul kiiresti tõusnud, on ühtlasi kasvanud risk, et majanduskasv võib nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas pöörata negatiivseks.\n\nMa kahtlustan, et sellises keskkonnas on liiga riskantne panna kõik panused aktsiaturgude peale. Globaliseerunud maailmas on naiivne loota, et kui ühe riigi aktsiaturg langeb, siis mõne teise riigi aktsiaturg tõuseb. Minevik on hoopis õpetanud, et üldjuhul langevad suurriikide aktsiaturud koos ja ka tõusevad koos.\n\nLisaks ei pruugi üleilmsed aktsiaindeksid olla nii hajutatud, kui võiks arvata. Näiteks MSCI World indeksist moodustab USA aktsiaturg tervelt 70%. Suuruselt teise aktsiaturu Jaapani osakaal on kõigest 6,1%, millele järgneb Suurbritannia 4%-ga.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_2811.png){.pension-img}\nJoonis 1. Indeksi MSCI World geograafiline jaotus\n\nSeejuures on USA aktsiaturg praegu kontsentreeritum kui kunagi varem: kümne suurima ettevõtte osakaal S&P 500 indeksis on 32%. Ajalooliselt on kümne suurima ettevõtte osakaal olnud keskmiselt 20% ja 2000. aasta niinimetatud dotcom-buumi tipus kasvas näitaja 25%-ni.\n\nPõhimõtteliselt tuleb S&P 500 indeksi kogu 2023. aasta tõus seitsme suurima indeksisse kuuluva tehnoloogiaettevõtte väärtuse kasvust, samal ajal kui kogu ülejäänud turg on tammunud paigal.\n\nEhkki paljud investorid ootavad aasta lõpus jõuluvanarallit, ei ole taevas meie kohal sugugi pilvitu. Ma oletan, et isegi kui keskpangad peaksid majanduskeskkonna halvenedes intressimäärasid alandama, ei pruugi see väljenduda aktsiahindade jätkusuutlikus tõusus. See võib olla hoopis märk sellest, et keskkond on halvenenud ja ees ootavad raskemad ajad.\n\nElu on näidanud, et parim kaitse riskide eest on investeeringute hajutamine erinevate varaklasside vahel. See on teoorias lihtsam kui praktikas ning eeldab suhteliselt suurt varade mahtu ja aktiivset tööd kontaktide loomisel investoritega, kes on oma sektoris parimad.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis2_2811.png){.pension-img}\nJoonis 2. LHV pensionifondi L portfelli jaotus varaklasside vahel 21.11.2023 seisuga\n\nNagu on näha üleval olevalt graafikult, moodustavad üksikaktsiad LHV pensionifondi L portfellist praegu 12,4%. Aktsiate valimine on aktiivne juhtimine ainult väga kitsas mõttes.\n\nMeie meeskonna jaoks tähendab aktiivne juhtimine palju enamat – näiteks uute võlainstrumentide loomist vastavalt emitendi vajadustele ning LHV pensionifondide tootluse ootustele ja riskitaluvusele, mitte lihtsalt turul erinevate võlakirjade vahel valimist.\n\nKinnisvara puhul LHV mitte ainult ei osta juba väljaüüritud kontorihooneid, vaid investeerib ka oma portfellis oleva vara parendusse, tegeledes kõigega alates projekteerimisest ja ehitusloa taotlemisest kuni rendilepingute sõlmimiseni. Elukondliku kinnisvara turul olid meie pensionifondid sisuliselt esimesed, kes võtsid suuremas mahus ette üürikortermajade arenduse, alustades projekteerimisest ja lõpetades väljaüürimisega.\n\nLoomulikult ei ürita me kõike seda ise teha. Kulud on tähtsad. Kui on võimalik osta professionaalne teenus sisse odavamalt, kui me ise suudame selle teostada, siis me seda ka teeme. Selleks aga, et üksikasjalikult teada, mida on üks või teine teenus väärt ja mis on selle teenuse tegelik kulu, tuleb kogu protsess endale enne selgeks teha.\n\nInvesteeringute aktiivne juhtimine on LHV jaoks palju enamat kui aktsiaportfelli koostamine, ehkki seegi on vajalik tegevus. Ka see annab oma panuse pensionifondi kogu portfelli optimaalse riskiprofiili kujundamisse.\n\nPraegu, mil mitu pikaajalist üleilmset trendi on pöördumas, on investeeringute portfelli hajutatus tähtsam kui kunagi varem. Kuna keegi ei suuda täpselt ette näha, mida toob tulevik, siis oleks väga arrogantne ja hoolimatu kontsentreerida kogu pensionifondide portfell ühte varaklassi, isegi kui minevikus on see varaklass olnud suurepärase tootlusega.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Pensionifond Aktiivne III","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":15.33,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks III","id":"indeks","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","isLhvFund":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nAktsiatesse investeerivate fondide investeeringud on jaotatud maailma riikide majanduse ligilähedase suuruse alusel kahe turuliigi vahel: arenenud ja arenevad turgud.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.07,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.93,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,61% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 26,52% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 23,46% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,03% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 6,89% |\n| iShares Frontier and Select EM ETF | 2,94% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 2,63% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 39 449 893,03 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0.0456%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_III_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_vabatahtlike_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_III_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_III_mudelportfell_11_2023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks III","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Indeksifondid seisid 3. kvartalis paigal\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta kahele esimesele tugevale kvartalile järgnes aktsiaturgudel paigalseisu kvartal. Tehisintellekti arengu eufooria on vaikselt taltunud ning järjest suuremat tähelepanu püüavad uutesse kõrgustesse kerkinud intressimäärad, mis viimase aastakümne jooksul kasvanud võlakoormate tõttu tekitavad üha suuremaid väljakutseid nii riikidele, ettevõtetele kui tarbijatele. Lisaks on mured Hiina majanduse aeglase kasvutempo pärast indeksite aasta esimese poole rallile praegu pidurit tõmmanud. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 3. kvartalis vastavalt -0,1% ja +0,1%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,5 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,3 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära. Börside hinnatasemed on täna võrreldavad viimase 10 aasta keskmiste kordajatega.\n\n**Mudelportfelli uuendamine suurendas arenevate turgude osakaalu**\n\nKord aastas uuendame indeksifondide mudelportfelli, et meie fondide vara oleks jaotatud arenenud ja arenevate turgude vahel jälgides riikide majanduste ehk SKPde ligikaudseid suurusi ja et raha ei oleks investeeritud pelgalt börside suuruste järgi. See lähenemine tähendab, et LHV indeksifondid investeerivad võrreldes teiste Eesti pensioniturul olevate indeksifondidega oma pensionivarast kuni kolm korda rohkem arenevatele turgudele. Septembris avaldatud uue mudelportfelli järgi kasvas LHV Pensionifond Indeksis arenevate turgude osakaal 37,8% pealt 38,3% peale ning arenenud turgude osakaal langes 62,2% pealt 61,7% peale.\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 16,2 korda ja arenevad turud 11,6 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,8 ja 1,5 korda. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud jätkuvalt ca 30% ja P/B järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud.\n\n**Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud**\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga on LHV Pensionifondil Indeks läbi börsil kaubeldavate fondide tehtud investeeringute kokku osalus 5151 erinevas ettevõttes üle maailma. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on kõik tehnoloogiasektorist: Apple 3,0%, Microsoft 2,6%, Taiwan Semiconductor 2,3%, Alphabet 1,7%, Tencent Holdings 1,5%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 1,0% ja Tesla 0,8%.\n"},{"year":2023,"month":6,"content":"### Juuni 2023: Indeksifondide 2. kvartali tulemust vedas tehnoloogiasektor\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2023\\. aasta tugevale esimesele kvartalile järgnes sama tugev teine kvartal. Tõusuveduriks on tehnoloogiasektor eesotsas ettevõtetega, kes vähemal või suuremal määral AI ehk tehisintellektiga seotud. Börsiindeksite jätkuv ralli on arenenud riikide (eelkõige USA) turgudel viinud hinnatasemed kümne aasta ajaloolistest keskmistest juba veidi kõrgemate kordajate juurde. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 2. kvartalis +4,2%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 15,3 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,4 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära.\n\n**USA vs. Hiina – kumb toob siit edasi suurema tootluse?**\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 17,2 korda ja arenevad turud 12,1 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,9 ja 1,5 korda. Viimase kvartaliga on hinnalõhe arenenud ja arenevate turgude vahel edasi kasvanud. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud nüüd ca 30% ja P/B järgi ligi 50% odavamad kui arenenud turud.\n\nKui arenenud turgude indeksist moodustab ligi 2/3 USA, siis arenevate turgude segmendis on suurim osakaal Hiinal ja Taiwanil, mis kahe peale kokku moodustavad indeksist ca 1/2. LHV indeksifondid on Eesti pensioniturul suurima avatusega oluliselt odavamatele arenevatele turgudele: ligi 38% fondist on investeeritud arenevatele turgudele ja 62% arenenud turgudele, andes hea globaalselt hajutatud investeeringute jaotuse. Osa konkureerivaid pensioni indeksifonde paigutavad kogu vara üksnes kallimalt hinnastatud arenenud turgudele. Indeksifondide edasist käekäiku prognoosides taandubki küsimus sellele, et kust tuleb järgnevatel aastatel parem tulemus – kas kallimalt hinnastatud arenenud turgudelt, st eelkõige USAst, või odavamalt hinnastatud arenevatelt turgudelt, st eelkõige Hiinast?\n\n**Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud**\n\nLHV indeksifondi investorina omad tükikest enam kui 5000 erinevast ettevõttest üle maailma. Möödunud kvartalil jätkus indeksites tehnoloogiaettevõtete kontsentratsiooni kasv. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on LHV indeksfondis nüüd Apple 3,3%, Microsoft 2,8%, Taiwan Semiconductor 2,4%, Alphabet 1,5%, Tencent Holdings 1,4%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,1%, Alibaba 0,9% ja Tesla 0,8%. \n"},{"year":2023,"month":3,"content":"### Märts 2023: Aktsiaindeksid on ajalooliste keskmiste juures\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2023\\. aasta esimest kvartalit on börsid alustanud tõusuga, samal ajal on analüütikud veidi vähendanud ettevõtete selle aasta kasumiprognoosi. Selle tulemusena on aktsiaindeksid suhtena oodatavalt teenitavasse kasumisse jõudnud oma kümne aasta ajalooliste keskmiste juurde. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 1. kvartalis +4,3%.\n\nLHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,7 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,4 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,6% dividendimäära. Ettevaatava kasumi suhtarv (P/E) on LHV indeksifondide portfellil 10 aasta ajaloolise keskmisega võrreldes nüüd 1% kallim ning jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarv (P/B) ca 15% kallim.\n\n**Arenevad turud on oluliselt odavamad**\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad nüüd 16,4 korda ja arenevad turud 11,9 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Kui vaadata hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvu, siis on näitajad vastavalt 2,9 ja 1,6 korda. Ehk esimese mõõdiku järgi on arenevad turud ca 25% ja teise mõõdiku järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud. Ajalooliselt ongi arenevad turud arenenud turgudest üldiselt odavamad olnud, aga alati pole see vahe nii suur. Arenevad turud nagu näiteks Hiina, Taiwan, India, Lõuna-Korea, Brasiilia jt moodustavad LHV indeksifondidest ligi 38%, mis on ca 2-3 korda rohkem kui teistel Eesti pensionituru indeksifondidel.\n\nKui LHV indeksifondide poolt hoitavate börsil kaubeldavate fondide sisu üksikinstrumendi tasemele viia, vaatab meile sealt vastu enam kui 5000 erinevat ettevõtet. Kvartaliga on enim kasvanud tehnoloogiaettevõtete kontsentratsioon, 10 suurima osakaaluga ettevõtet on fondis nüüd: Apple 3,1%, Microsoft 2,4%, Taiwan Semiconductor 2,4%, Tencent Holdings 1,7%, Alphabet 1,4%, Samsung Electronics 1,3%, Amazon 1,1%, Alibaba 0,9%, NVIDIA 0,8% ja Tesla 0,6%.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,19%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,85%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,85%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,10%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,93%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,95%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,05%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,15%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,23%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,23%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,35%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","isLhvFund":true,"pensionCampaign":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","strategyCampaign":"### **Eesti ainus rohefond**\n- Eesti pensionituru esimene ja sisult siiani ainus rohepöördetrendi investeeriv fond.\n- Pool portfellist on investeeritud jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvatesse või keskkonnateemalistesse fondidesse.\n- Kõik üksikinvesteeringud on keskkonnapõhised, st seotud taastuvenergia, energiatõhususe, veetehnoloogia, reostuse vähendamise, käitlemise, keskkonna toetustegevuste ning vastutustundliku metsa- ja põllumajandusega.\n","spotlight":{"img":"/assets/images/pension/campaign/tsitaat-kukemelk-roheline.png","name":"Joel Kukemelk","profession":"LHV fondijuht","quote":"_„Meil ei ole teist planeeti ega tegelikult ka plaani B: ainukene variant on ehitada tulevik üles jätkusuutliku ja rohelisena, isegi kui alguses tuleb sellesse rohkem panustada. See on fond, mille jaoks pikaajaline rohepöördetrend on tulu, mitte kulu.“_\n\n**[Turu ülevaade](#history){.arrow-bold .tab-link}**\n"},"fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":6863},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":1.01,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":33.09,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":60.44,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.64,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.12,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.69,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Copper Miners ETF | 12,41% |\n| Invesco Solar ETF | 10,90% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 8,22% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 7,32% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 6,14% |\n| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 4,27% |\n| WisdomTree Battery Solutions UCITS | 3,46% |\n| Ignitis Grupe | 3,10% |\n| UPM-Kymmene | 2,99% |\n| Cie de Saint-Gobain | 2,58% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,64% |\n| Hepsor | 0,60% |\n| Sopruse157 omanikulaen | 0,41% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 39 899 085,68 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 1 000 000,002 osakut |\n| Depootasu määr | 0.0456% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,82%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused_052023.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_052023.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID_022023.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_102023.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"sustainability","title":"Kestlikkust käsitlev teave","content":[{"type":"markdown","column":"left","content":"- [Jätkusuutlikkuse alane info](/assets/files/pension/Jatkusuutlikkuse_alane_info_LHV_Pensionifond_Roheline.pdf)\n- [Kestlikkuse perioodiline raport](/assets/files/pension/Perioodiline_raport_lisa_LHV_Pensionifond_Roheline.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: Rohelised ostukohad\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2020\\. aasta koroonapandeemia tõi arusaama, et maailm tervikuna peab tulevikus muutuma jätkusuutlikumaks. Nägime siis suurt rallit rohesektoris, millest fondi esimesel tegutsemisaastal saime ka väga hästi osa. Sellele järgnenud 2021. aastal seisid rohenimed paigal ning 2022. aastal võttis kogu tähelepanu endale juba Venemaa-Ukraina sõda, inflatsioon ning kiiresti tõusma hakanud intressimäärad. Need muutsid rohetehnoloogia jaoks raha kalliks ja investorid rahapaigutuste osas väga valivaks.\n\n2022\\. aastal tegid rohenimed läbi korraliku languse ning see langus on hilissügisese rammusa õunaussi kombel roheaktsiate hindu edasi purenud ka sel aastal. S&P Global Clean Energy indeks on sel aastal kukkunud lausa 35%. Mida kaugemal tulevikus on konkreetse roheettevõtte või uue rohetehnoloogia prognoositav kasumlikkus, seda suurem on ka olnud aktsiahinna langus. LHV rohelised pensionifondid on selles raskes keskkonnas pääsenud sel aastal 15%lise langusega, kuid teadmine, et oleks võinud minna hullemini, loomulikult ühelegi investorile rõõmu ei valmista.\n\nMa olen investeerimisega tegelenud 20 aastat. Investorite mälu on lühike, muutused toimuvad turgudel kiiresti ja mõlemas suunas. Üha uutesse kõrgustesse tõusnud intressimäärad on investorite, poliitikute ja tavakodanike tähelepanu viinud kliimaprobleemide pealt argiprobleemidele. Kuid ka see on ajutine nähtus. Täpset kristallkuuli pole kellelgi, kuid neile, kes mõõdavad oma investeerimisperioodi aastates, on rohelistes aktsiates nüüd tõenäoliselt kätte jõudnud ostukohad, mida 2020. aasta suurest rallist ilma jäänud lootsid ühel päeval saada. Aga nende ostukohtadega on ikka nii, et kui nad on kohal, siis vähesed julgevad neid kasutada. Kõige pimedam on enne koitu.\n\n**Oktoobri tulemus –10,7%**\n\nOktoobris algas Iisraeli ja Hamasi suuremahuline sõda, mis tõstis niigi kõrgeid geopoliitilisi pingeid uuele tasemele ning vähendas investorite riski võtmise valmidust. Lõppenud kuu tähistas meie rohefondide jaoks ligi 4-aastase ajaloo nõrkuselt teist kuist tulemust – vaid korra septembris 2022 oleme näinud suuremat kuist langust. LHV rohefondide oktoobrikuu tootlus oli II samba fondil –10,7% ja III samba fondil –11,1%. Oktoobri teises pooles vähendasime rohkem kui poole võrra oma madalama riskiga CO2 kvoodipositsiooni suurust ja liigutasime selle raha kõrgema riskiga päikeseenergia tootjate börsil kaubeldavasse fondi, mis moodustab meie rohefondist nüüd juba veidi üle 10%. Meie arvates on ostukohad selles sektoris nüüd kohal. Lisaks suurendasime oma positsioone vesinikutehnoloogiat arendavas Plug Poweris ja liitiumakude ümberkäitlemise tehaseid rajavas Li-Cycle’is.\n\nOktoobris tegime ka börsiväliseid rahapaigutusi. Esiteks investeerisime koos Quilvest fondiga üle 1 miljoni euro Norra jäätmekäitlusettevõttesse NG ning teiseks lubasime 1 mln eurot rohefondide raha paigutada Baltcap Infra II rohefondi, mis tegeleb taristusse investeerimisega Baltikumis ja siinses lähiregioonis – just selliste investeerimisvõimalustega, kuhu me börsi kaudu ise ligipääsu ei saa ja mis oluliselt mitmekesistavad meie investeeringute portfelli.\n\nKuu lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 46 erinevat investeeringut. 28% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 21% elektrifitseerimisse, 19% akutehnoloogiasse, 8% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 6% metsa- ja põllumajandusse, 5% vesinikutehnoloogiasse, 4% CO2 kvoodiõigusesse ning 2% oli rahas.\n\nKui võtta kokku meie rohefondide üksikpositsioonid ning erinevad fondipositsioonid ja neist n-ö läbi vaadata, on suurimad 10 üksikinvesteeringut oktoobri lõpu seisuga Ignitis (3,1%), UPM (3,0%), Tesla (2,8%), BYD (2,7%), Saint-Gobain (2,6%), Renewi (2,5%), Rockwool (2,5%), Plug Power (2,2%), NG (2,1%) ja EDPR (1,8%). Renewi kaupleb vaid 4x 2024. aasta oodatavat EV/EBITDAt, Ignitis ja Saint-Gobain 5x, Rockwool 6x, BYD 8x, UPM 9x ja EDPR 11x. Täna leiab ka rohesektorist juba päriselt madalate valuatsiooni kordajatega ettevõtteid.\n\n**Investor või spekulant?**\n\n90% LHV rohefondide klientidest on nooremad kui 50 aastat. Pensioniea saabumiseni ja aktiivse tööelu lõpuni on veel pikk maa. Investeerimisperiood on sarnaselt rohefondide rahapaigutustele pikk ja see tähendab, et on piisavalt aega oma pensioniraha paigutuste positiivsete viljade nägemiseks. Tuleb lihtsalt aega anda.\n\nViimaste kuude languse järel soovitangi ma igal rohefondi raha suunanud inimesel endalt küsida, miks ta seda tegelikult teinud on. Kui põhjuseks on olnud usk maailma rohepöörde realiseerumisse järgmise paari aastakümne jooksul ja soov sellesse pikaajalisse trendi ka oma pensioniraha suunata, siis ma soovitan neid lühiajalisi langusi võtta rahulikult. Saate sarnaselt minuga iga kuu praegu lihtsalt odavama hinnaga roheaktsiaid enda portfelli juurde soetatud. Kui aga põhjuseks on olnud soov spekuleerida lühiajaliselt 2020. aasta suure tõusu järel veel kiiremale lühiajalise tõusu jätkule, siis… tuleb tunnistada, et see spekulatsioon pole õnnestunud. Aga ka sel juhul on mu soovitus sarnane: reeglina turgudel lühiajalised spekulandid kaotavad raha ja pikaajalised investorid teenivad raha. Ole investor, kelle silmi turul asetleidvad odavmüügid hoopis sära toovad. Ära ole spekulant, kes punaseid numbreid nähes ka enda vara paanikas kahjumiga müüma tormab.\n\nNii nagu paar aastat tagasi tehti turgudel suur viga null-intressimäärasid järgnevateks pikkadeks aastateks tulevikku ekstrapoleerides, ollakse minu arust ka praegu tegemas sarnast viga, kuid sedapuhku teises suunas. Ma ei oota nullintresside juurde naasmist, kuid kõrged riikide võlakoormad koos suurenenud kaitsekulutuste vajadusega toovad kaasa olukorra, kus eelarvetest lõigatakse intressikulude ja kaitsekulude katteks ära üha suurem ja suurem tükk, mis toob kaasa fiskaalpoliitika muutuse, mis jahutab otseselt majandust ning mille tagajärjeks on inflatsiooni ja intressimäärade langus. Oktoobris nägime esimest korda 16 aasta jooksul USA 10-aastaste võlakirjade tulumäära kerkimist üle 5% piiri. Kui intressimäärad hakkavad nüüd neilt tasemetelt allapoole tulema, kasvab kiiresti ka investorite valmisolek roheaktsiate eest kõrgemaid kordajaid maksta.\n\nNovembri alguses oleme juba näinud esimesi märke, et intresside tõusmise aeg on võib-olla otsa saanud. Tulemuseks kuu esimestel päevadel kiire ralli ka meie roheaktsiate nimekirjas. Nii nagu liikumised võivad olla kiired allapoole, võivad need olla kiired ka ülespoole.\n\n**Rohepöörde pikaajaline trend**\n\nSkeptikud peaks siinkohal küsima, et ega vajadus rohepöörde elluviimise järele ole äkki vahepeal vähenenud. Vastus sellele on selge ei. Pigem võiks isegi väita, et viimase paari aastaga on saanud selgemaks, et kõike tuleb teha senisest kiiremini ja suuremas mahus.\n\n[Lääne-Antarktika jääkilp](https://edition.cnn.com/2023/10/23/world/west-antarctic-ice-melt-climate/index.html) on sulamas kardetust kiiremini, tuues kaasa mereveetaseme tõusu, [kliima muutuste algusaja juures olnud teadlased](https://edition.cnn.com/2023/11/02/climate/the-planet-is-heating-up-faster-than-predicted-says-scientist-who-first-warned-the-world-about-climate-change/index.html) on üllatunud, kui kiiresti on viimaste aastate muutused päriselt toimunud ning USAs on värske küsitluse järgi juba ligi [70% inimesi tundmas](https://edition.cnn.com/2023/10/25/us/americans-climate-harm-pew-poll/index.html), et kliima on täna muutunud ja nende elustandardit mõjutanud.\n\nOktoobris teatas ka Euroopa Liit oma niigi ambitsioonikate [taastuvenergia eesmärkide karmistamisest](https://www.err.ee/1609126856/euroopa-liit-karmistas-taastuvenergia-eesmarke) ning Stockholmis [kaalutakse](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-10/stockholm-bans-diesel-petrol-cars-in-part-of-city-from-2025?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid%3D=socialflow-twitter-energy&utm_content=energy&utm_source=twitter&leadSource=uverify%20wall) tõsimeeli kesklinna piirkonnas sisepõlemismootoritega autode kasutamise keelustamist juba aastast 2025. Pikaajaline rohepöörde trend on selgelt olemas, ajutiselt kallim raha hind on mõjunud rohesektori investoritele negatiivselt, kuid pikem vaade näitab jätkuvalt tugevat taganttuult kogu rohepöörde investeeringutele.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Roheline kärbseseen\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nSeptember on seenemürgistuste tippaeg. Eesti mürgistusinfoliinile 16662 laekus sel septembril üle kahe korra rohkem kõnesid kui aasta varem. Igal aastal sureb seenemürgistusse maailmas vähemalt sada inimest, neist umbes pooled Euroopas. Just roheline kärbseseen on üks Euroopa ohtlikumaid seeni ja kasvab ka Eestis. Amatoksiinimürgistus algab 6-9 tundi pärast seene söömist oksendamisega, ravi saamata lõhub mürgistus maksarakke. Õnneks on Eestis kahele-kolmele inimesele vastumürgiks vajalikud doosid olemas.\n\nVaadates viimaste kuude valimatut müügilainet rohenimedes, tekib nii mõnelgi rohefondi investoril kohati rohelise kärbseseene söömise tunne ja kiusatus helistada mürgistusinfoliinile. Ma julgustaks seda siiski mitte tegema ja lühiajaliste liikumiste asemel keskenduma pikale väljavaatele. Pensioniks kogumine on pikaajaline protsess ja kannatlik meel on investeerimise juures kasu(m)lik omadus.\n\n**Septembri tulemus -3,0%**\n\nIntressimäärad jätkasid septembris tõusu ning survestasid koos Hiina majanduse nõrgenemisega kõiki riskantsemaid investeeringuid, sh rohesektorit. Sentiment tervikuna on rohenimedes oktoobri alguseks jõudnud väga negatiivsele tasemele, kus väiksemgi positiivne uudis võib tuua kiire pöörde. LHV rohefondide septembrikuu tootlus oli II samba fondil -3,0% ja III samba rohefondil -3,2%. Septembris panime tööle sisuliselt kogu fondis olnud vaba raha. Suurendasime oma positsioone õhksoojuspumpasid tootvas Nibe aktsias, kliima- ja küttelahendusi pakkuvas Zehnderis ning süsinikdioksiidi kinni püüdmise tehnoloogiat pakkuvas Aker Carbonis.\n\nKuu lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 45 erinevat investeeringut. 23% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 21% elektrifitseerimisse, 19% akutehnoloogiasse, 10% CO2 kvoodiõigusesse, 8% energiatõhususse, 6% ringmajandusse, 6% metsa- ja põllumajandusse, 5% vesinikutehnoloogiasse ning 2% oli rahas.\n\n**Rekordiliselt soe september – temperatuur tõuseb ja jää sulab**\n\nVõrreldes viimase 30 aastaga keskmisega [oli september maailmas](https://maailm.postimees.ee/7866549/uued-soojarekordid-moodunud-kuu-oli-mitmes-euroopa-riigis-mootmisajaloo-kuumim-september) koguni terve kraadi võrra soojem, [Eestis lausa kolm ja pool kraadi](https://teadus.postimees.ee/7867053/september-kujunes-keskmisest-margatavalt-soojemaks). Ma ei ole taliujuja, kuid selle suve viimane ujumine oli mul Eestis kalendri järgi juba pärast suve lõppu ja sügise algust 23. septembril. Temperatuuritõus on üha kiirem ja see on protsess, mis toidab iseennast. Mida soojemad on ilmad, seda rohkem sulavad Antarktika, Arktika ja Gröönimaa jääväljad, tundrad ja igikeltsad ning mäeahelike liustikud. Mida vähem on jääd, seda vähem päikesekiirgust peegeldub kosmosesse tagasi ja seda rohkem neeldub seda Maasse. Ja seda soojemaks meie „kasvuhoonet“ aina köetakse. Nagu ütles ÜRO kliimaraporti juhtiv autor Francois Gemenne: _„Kuni jõuame süsinikuneutraalsuseni, purustatakse kuumarekordeid süstemaatiliselt nädalast nädalasse, kuust kuusse, aastast aastasse.“_\n\nKui põhjapoolkeral on suvi just lõppenud, siis lõunapoolkeral sai läbi talv. [Antarktika jääväljad saavutasid sel aastal oma maksimumi](https://nsidc.org/arcticseaicenews/) 10. septembril 17,0 miljoni ruutkilomeetri juures – see on tervelt 1,0 miljonit ruutkilomeetrit väiksem võrreldes varaseima rekordiga ning ca 1,5 miljonit ruutkilomeetrit vähem kui keskmiselt.\n\nKliima muutub, varem või hiljem toob see kaasa ka massiivse muutuse investeeringutes. Rahvusvaheline Energiaagentuur [hoiatas septembris taas](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-26/net-zero-by-2050-still-remains-possible-with-rapid-renewables-expansion?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD), et selleks, et saavutada 2050. aastaks võetud CO2 emissioonide neto-null tase, on vaja veel sellel aastakümnel teha roheinvesteeringuid ca $4,5 triljonit aastas ja taastuvenergia mahte kolmekordistada. Investorina peame olema lühiajalise vastutuule osas kannatlikud, sest pikaajaline taganttuul on selgelt olemas.\n\nSeptembris käisin roheinvesteeringute käekäigust ja maailmas toimuvast rohepöördest ja sellega nii investoreile, tarbijatele kui ettevõtjatele kaasnevatest väljakutsetest rääkimas [Äripäeva raadiosaates „Energiatund.“](https://www.aripaev.ee/saated/2023/09/13/fondijuht-jagab-kogemusi-kuidas-oige-ajastamisega-teslast-kasu-loigati)\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: Nopime punaseid marju\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n„Polka“ maasikasort on enamikule tuttav, vähem teatakse aga samanimelist sügisvaarika sorti, mis annab saaki augusti teisest poolest kuni oktoobri lõpuni. Just siis, kui muid marju aiast noppida ei ole. Kuna nende õitsemise ajal pole vaarikamardikad enam aktiivsed, pääsevad need marjad ka ussitamisest. Looduslik konkurents on väiksem ja inimestele jäävad suured terved marjad sügiseseks maiustamiseks.\n\nParalleele võib tõmmata ka aktsiaturgudel toimuvaga. Siis, kui teised enam ei taha, on võimalik kõige magusamaid punaseid marju rahus ise noppida. Nopime siis.\n\n**Augusti tulemus –7,8%**\n\nAugust oli börsidele nõrk kuu, valusamalt said pihta nimed, mis on tundlikumad Hiina majanduse jahtumisele ja kõrgematele intressimääradele, muu hulgas suur osa rohenimedest vesiniku-, tuule- ja päikeseenergia vallast ning elektrifitseerimiseks vajalikest liitiumi ja vase tootjatest. LHV rohefondide augustikuu tootlus oli II samba fondil –7,8% ja III samba rohefondil –7,7%. Augusti languse järel oleme sisuliselt tagasi samas kohas, kus seda aastat alustasime, kuid rohenimede liikumised ongi keskmisest suuremad ja sellega tuleb lihtsalt harjuda. Fondi veidi enam kui kolme aastase ajaloo jooksul on meil olnud antud kuu tulemusest suuremaid kuiseid languseid kolmel korral ja suuremaid kuiseid tõuse kaheksal korral.\n\nAugustis noppisime oma rohefondi portfelli eriti magusa vaarika, millel oleme silma peal hoidnud alates rohefondide loomisest: Rootsi börsil kaupleva energiatõhusust pakkuva õhksoojuspumpade tootja Nibe, mille aktsiaid oleme seni kogu aeg liiga kalliks pidanud, kuid mis pärast 40%list langust on lõpuks jõudnud hinnani, kust oleme tahtnud neid meie rohefondide portfelli soetada. Nibe on kasvatanud oma müügitulu viimased 13 aastat järjest iga aasta ning rohepöörde trend loob nende ärile täiendavalt väga viljaka pinnase järgmiseks paariks aastakümneks.\n\nKuu lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 45 erinevat investeeringut. 22% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 19% akutehnoloogiasse, 19% elektrifitseerimisse, 9% CO2 kvoodiõigusesse, 7% energiatõhususse, 5% ringmajandusse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 4% vesinikutehnoloogiasse ning 10% oli rahas uute investeeringute ja fondist väljamaksete ootel.\n\n**Sudu röövib eluaastaid**\n\nAugustikuus vahendas [Wall Street Journal](https://www.wsj.com/health/polluted-air-shortens-human-lifespans-more-than-tobacco-study-finds-bbcf8f48) Chicago Ülikooli Energiapoliitika Instituudi ootamatut uurimistöö tulemust: – nimelt inimeste poolt sisse hingatav saastunud linnaõhk vähendab globaalselt inimeste eluiga keskmiselt isegi rohkem kui suitsetamine, kokku hinnanguliselt keskmiselt 2,3 eluaasta võrra. Kõige suurem õhusaaste negatiivne mõju on Indias New Delhis, kus see röövib koguni 12 aastat inimeste oodatavast elueast.\n\nKivisöe elektrijaamad, tossavad tööstused, sisepõlemismootoriga masinad on need, mis seda saaste kontsentreerumist linnades tekitavad. Aga puhtamad elektrisõidukid on tulemas. Selle aasta 2. kvartalis tarnis Tesla oma klientidele juba 466 140 autot, võrreldes aastataguse kvartaliga 83% rohkem. Hiina elektriautode tootja BYD tarnis samas kvartalis täiselektrilisi autosid 352 163 ja koos plug-in hübriidautodega kokku 700 244 sõidukit, 98% rohkem kui aasta tagasi samas kvartalis. Need on väga suured kasvunumbrid. Nii Tesla kui BYD on ka LHV rohefondide portfellis.\n\nKui aasta tagasi moodustasid elektriautod vähemalt 5% uute autode müügist 19 riigis, siis [nüüd on see juba 23 riigis](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-28/electric-cars-pass-a-crucial-tipping-point-in-23-countries?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD). Värskeimad 5% künnise ületajad on Kanada, Austraalia, Hispaania ja Tai. Ajalugu on näidanud, et kui mingi toote uuendusel ületatakse kriitiline piir, siis järgneb neile plahvatuslik müügikasv. Autode puhul tundub eri riikide näitel selleks piiriks olevat 5%. Näiteks Norras täitus 5% piir 10 aastat tagasi, Austrias 5, Hiinas 4, Saksamaal 3 ja Rootsis 2 aastat tagasi. Tänaseks on elektriautode osakaal uusmüügis nendes kolmes riigis kasvanud vastavalt 82%, 20%, 17%, 18% ja 39% peale.\n\nPaarikümne aasta pärast saame ajalooõpikutest lugeda, kuidas sisepõlemismootoritega saastati linnaõhku ja lühendati inimeste eluiga, nii nagu täna loeme, kuidas rohkete hobuvankrite tõttu oli [120 aastat tagasi suurlinnades sõnnikukriis](https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Great-Horse-Manure-Crisis-of-1894/).\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.92,"fundManager":"LHV","campaign":{"upsell":{"title":"## **Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Roheline III?**\n","id":"iii","button":{"url":"/et/pension/iii/fond/roheline","title":"Vaata lisaks","size":"lg"}}}},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline III","id":"roheline","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","isLhvFund":true,"strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n\nRoheline III võib võtta kontsentratsiooniriski senisest suuremas ulatuses, samuti investeerida varaklassidesse, millesse ei olnud tal seni lubatud investeerida. Näiteks võib Roheline III nüüd investeerida rohepöördega seotud väärismetallidesse ja toormaterjalidesse kuni neljandiku fondi varast.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":32,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":60.48,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.98,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.61,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.94,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Copper Miners ETF | 12,60% |\n| Invesco Solar ETF | 10,63% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 8,11% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 7,60% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 6,12% |\n| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 6,93% |\n| WisdomTree Battery Solutions UCITS | 3,40% |\n| Ignitis Grupe | 3,05% |\n| Rockwool | 2,74% |\n| QCP PE Fund III | 2,61% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,98% |\n| Hepsor | 0,40% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.10.2023) | 6 507 103,48 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0.0456%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_III_tingimused.pdf) \n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_vabatahtlike_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_III_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2023)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_kuuaruanne_2023_10.pdf)\n- [2022 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_aruanne_2022.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_082023.pdf)\n"}]},{"id":"sustainability","title":"Kestlikkust käsitlev teave","content":[{"type":"markdown","column":"left","content":"- [Jätkusuutlikkuse alane info](/assets/files/pension/Jatkusuutlikkuse_alane_info_LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss.pdf)\n- [Kestlikkuse perioodiline raport](/assets/files/pension/Perioodiline_raport_lisa_LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline III","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2023,"month":10,"content":"### Oktoober 2023: Rohelised ostukohad\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2020\\. aasta koroonapandeemia tõi arusaama, et maailm tervikuna peab tulevikus muutuma jätkusuutlikumaks. Nägime siis suurt rallit rohesektoris, millest fondi esimesel tegutsemisaastal saime ka väga hästi osa. Sellele järgnenud 2021. aastal seisid rohenimed paigal ning 2022. aastal võttis kogu tähelepanu endale juba Venemaa-Ukraina sõda, inflatsioon ning kiiresti tõusma hakanud intressimäärad. Need muutsid rohetehnoloogia jaoks raha kalliks ja investorid rahapaigutuste osas väga valivaks.\n\n2022\\. aastal tegid rohenimed läbi korraliku languse ning see langus on hilissügisese rammusa õunaussi kombel roheaktsiate hindu edasi purenud ka sel aastal. S&P Global Clean Energy indeks on sel aastal kukkunud lausa 35%. Mida kaugemal tulevikus on konkreetse roheettevõtte või uue rohetehnoloogia prognoositav kasumlikkus, seda suurem on ka olnud aktsiahinna langus. LHV rohelised pensionifondid on selles raskes keskkonnas pääsenud sel aastal 15%lise langusega, kuid teadmine, et oleks võinud minna hullemini, loomulikult ühelegi investorile rõõmu ei valmista.\n\nMa olen investeerimisega tegelenud 20 aastat. Investorite mälu on lühike, muutused toimuvad turgudel kiiresti ja mõlemas suunas. Üha uutesse kõrgustesse tõusnud intressimäärad on investorite, poliitikute ja tavakodanike tähelepanu viinud kliimaprobleemide pealt argiprobleemidele. Kuid ka see on ajutine nähtus. Täpset kristallkuuli pole kellelgi, kuid neile, kes mõõdavad oma investeerimisperioodi aastates, on rohelistes aktsiates nüüd tõenäoliselt kätte jõudnud ostukohad, mida 2020. aasta suurest rallist ilma jäänud lootsid ühel päeval saada. Aga nende ostukohtadega on ikka nii, et kui nad on kohal, siis vähesed julgevad neid kasutada. Kõige pimedam on enne koitu.\n\n**Oktoobri tulemus –10,7%**\n\nOktoobris algas Iisraeli ja Hamasi suuremahuline sõda, mis tõstis niigi kõrgeid geopoliitilisi pingeid uuele tasemele ning vähendas investorite riski võtmise valmidust. Lõppenud kuu tähistas meie rohefondide jaoks ligi 4-aastase ajaloo nõrkuselt teist kuist tulemust – vaid korra septembris 2022 oleme näinud suuremat kuist langust. LHV rohefondide oktoobrikuu tootlus oli II samba fondil –10,7% ja III samba fondil –11,1%. Oktoobri teises pooles vähendasime rohkem kui poole võrra oma madalama riskiga CO2 kvoodipositsiooni suurust ja liigutasime selle raha kõrgema riskiga päikeseenergia tootjate börsil kaubeldavasse fondi, mis moodustab meie rohefondist nüüd juba veidi üle 10%. Meie arvates on ostukohad selles sektoris nüüd kohal. Lisaks suurendasime oma positsioone vesinikutehnoloogiat arendavas Plug Poweris ja liitiumakude ümberkäitlemise tehaseid rajavas Li-Cycle’is.\n\nOktoobris tegime ka börsiväliseid rahapaigutusi. Esiteks investeerisime koos Quilvest fondiga üle 1 miljoni euro Norra jäätmekäitlusettevõttesse NG ning teiseks lubasime 1 mln eurot rohefondide raha paigutada Baltcap Infra II rohefondi, mis tegeleb taristusse investeerimisega Baltikumis ja siinses lähiregioonis – just selliste investeerimisvõimalustega, kuhu me börsi kaudu ise ligipääsu ei saa ja mis oluliselt mitmekesistavad meie investeeringute portfelli.\n\nKuu lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 46 erinevat investeeringut. 28% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 21% elektrifitseerimisse, 19% akutehnoloogiasse, 8% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 6% metsa- ja põllumajandusse, 5% vesinikutehnoloogiasse, 4% CO2 kvoodiõigusesse ning 2% oli rahas.\n\nKui võtta kokku meie rohefondide üksikpositsioonid ning erinevad fondipositsioonid ja neist n-ö läbi vaadata, on suurimad 10 üksikinvesteeringut oktoobri lõpu seisuga Ignitis (3,1%), UPM (3,0%), Tesla (2,8%), BYD (2,7%), Saint-Gobain (2,6%), Renewi (2,5%), Rockwool (2,5%), Plug Power (2,2%), NG (2,1%) ja EDPR (1,8%). Renewi kaupleb vaid 4x 2024. aasta oodatavat EV/EBITDAt, Ignitis ja Saint-Gobain 5x, Rockwool 6x, BYD 8x, UPM 9x ja EDPR 11x. Täna leiab ka rohesektorist juba päriselt madalate valuatsiooni kordajatega ettevõtteid.\n\n**Investor või spekulant?**\n\n90% LHV rohefondide klientidest on nooremad kui 50 aastat. Pensioniea saabumiseni ja aktiivse tööelu lõpuni on veel pikk maa. Investeerimisperiood on sarnaselt rohefondide rahapaigutustele pikk ja see tähendab, et on piisavalt aega oma pensioniraha paigutuste positiivsete viljade nägemiseks. Tuleb lihtsalt aega anda.\n\nViimaste kuude languse järel soovitangi ma igal rohefondi raha suunanud inimesel endalt küsida, miks ta seda tegelikult teinud on. Kui põhjuseks on olnud usk maailma rohepöörde realiseerumisse järgmise paari aastakümne jooksul ja soov sellesse pikaajalisse trendi ka oma pensioniraha suunata, siis ma soovitan neid lühiajalisi langusi võtta rahulikult. Saate sarnaselt minuga iga kuu praegu lihtsalt odavama hinnaga roheaktsiaid enda portfelli juurde soetatud. Kui aga põhjuseks on olnud soov spekuleerida lühiajaliselt 2020. aasta suure tõusu järel veel kiiremale lühiajalise tõusu jätkule, siis… tuleb tunnistada, et see spekulatsioon pole õnnestunud. Aga ka sel juhul on mu soovitus sarnane: reeglina turgudel lühiajalised spekulandid kaotavad raha ja pikaajalised investorid teenivad raha. Ole investor, kelle silmi turul asetleidvad odavmüügid hoopis sära toovad. Ära ole spekulant, kes punaseid numbreid nähes ka enda vara paanikas kahjumiga müüma tormab.\n\nNii nagu paar aastat tagasi tehti turgudel suur viga null-intressimäärasid järgnevateks pikkadeks aastateks tulevikku ekstrapoleerides, ollakse minu arust ka praegu tegemas sarnast viga, kuid sedapuhku teises suunas. Ma ei oota nullintresside juurde naasmist, kuid kõrged riikide võlakoormad koos suurenenud kaitsekulutuste vajadusega toovad kaasa olukorra, kus eelarvetest lõigatakse intressikulude ja kaitsekulude katteks ära üha suurem ja suurem tükk, mis toob kaasa fiskaalpoliitika muutuse, mis jahutab otseselt majandust ning mille tagajärjeks on inflatsiooni ja intressimäärade langus. Oktoobris nägime esimest korda 16 aasta jooksul USA 10-aastaste võlakirjade tulumäära kerkimist üle 5% piiri. Kui intressimäärad hakkavad nüüd neilt tasemetelt allapoole tulema, kasvab kiiresti ka investorite valmisolek roheaktsiate eest kõrgemaid kordajaid maksta.\n\nNovembri alguses oleme juba näinud esimesi märke, et intresside tõusmise aeg on võib-olla otsa saanud. Tulemuseks kuu esimestel päevadel kiire ralli ka meie roheaktsiate nimekirjas. Nii nagu liikumised võivad olla kiired allapoole, võivad need olla kiired ka ülespoole.\n\n**Rohepöörde pikaajaline trend**\n\nSkeptikud peaks siinkohal küsima, et ega vajadus rohepöörde elluviimise järele ole äkki vahepeal vähenenud. Vastus sellele on selge ei. Pigem võiks isegi väita, et viimase paari aastaga on saanud selgemaks, et kõike tuleb teha senisest kiiremini ja suuremas mahus.\n\n[Lääne-Antarktika jääkilp](https://edition.cnn.com/2023/10/23/world/west-antarctic-ice-melt-climate/index.html) on sulamas kardetust kiiremini, tuues kaasa mereveetaseme tõusu, [kliima muutuste algusaja juures olnud teadlased](https://edition.cnn.com/2023/11/02/climate/the-planet-is-heating-up-faster-than-predicted-says-scientist-who-first-warned-the-world-about-climate-change/index.html) on üllatunud, kui kiiresti on viimaste aastate muutused päriselt toimunud ning USAs on värske küsitluse järgi juba ligi [70% inimesi tundmas](https://edition.cnn.com/2023/10/25/us/americans-climate-harm-pew-poll/index.html), et kliima on täna muutunud ja nende elustandardit mõjutanud.\n\nOktoobris teatas ka Euroopa Liit oma niigi ambitsioonikate [taastuvenergia eesmärkide karmistamisest](https://www.err.ee/1609126856/euroopa-liit-karmistas-taastuvenergia-eesmarke) ning Stockholmis [kaalutakse](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-10/stockholm-bans-diesel-petrol-cars-in-part-of-city-from-2025?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid%3D=socialflow-twitter-energy&utm_content=energy&utm_source=twitter&leadSource=uverify%20wall) tõsimeeli kesklinna piirkonnas sisepõlemismootoritega autode kasutamise keelustamist juba aastast 2025. Pikaajaline rohepöörde trend on selgelt olemas, ajutiselt kallim raha hind on mõjunud rohesektori investoritele negatiivselt, kuid pikem vaade näitab jätkuvalt tugevat taganttuult kogu rohepöörde investeeringutele.\n"},{"year":2023,"month":9,"content":"### September 2023: Roheline kärbseseen\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nSeptember on seenemürgistuste tippaeg. Eesti mürgistusinfoliinile 16662 laekus sel septembril üle kahe korra rohkem kõnesid kui aasta varem. Igal aastal sureb seenemürgistusse maailmas vähemalt sada inimest, neist umbes pooled Euroopas. Just roheline kärbseseen on üks Euroopa ohtlikumaid seeni ja kasvab ka Eestis. Amatoksiinimürgistus algab 6-9 tundi pärast seene söömist oksendamisega, ravi saamata lõhub mürgistus maksarakke. Õnneks on Eestis kahele-kolmele inimesele vastumürgiks vajalikud doosid olemas.\n\nVaadates viimaste kuude valimatut müügilainet rohenimedes, tekib nii mõnelgi rohefondi investoril kohati rohelise kärbseseene söömise tunne ja kiusatus helistada mürgistusinfoliinile. Ma julgustaks seda siiski mitte tegema ja lühiajaliste liikumiste asemel keskenduma pikale väljavaatele. Pensioniks kogumine on pikaajaline protsess ja kannatlik meel on investeerimise juures kasu(m)lik omadus.\n\n**Septembri tulemus -3,0%**\n\nIntressimäärad jätkasid septembris tõusu ning survestasid koos Hiina majanduse nõrgenemisega kõiki riskantsemaid investeeringuid, sh rohesektorit. Sentiment tervikuna on rohenimedes oktoobri alguseks jõudnud väga negatiivsele tasemele, kus väiksemgi positiivne uudis võib tuua kiire pöörde. LHV rohefondide septembrikuu tootlus oli II samba fondil -3,0% ja III samba rohefondil -3,2%. Septembris panime tööle sisuliselt kogu fondis olnud vaba raha. Suurendasime oma positsioone õhksoojuspumpasid tootvas Nibe aktsias, kliima- ja küttelahendusi pakkuvas Zehnderis ning süsinikdioksiidi kinni püüdmise tehnoloogiat pakkuvas Aker Carbonis.\n\nKuu lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 45 erinevat investeeringut. 23% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 21% elektrifitseerimisse, 19% akutehnoloogiasse, 10% CO2 kvoodiõigusesse, 8% energiatõhususse, 6% ringmajandusse, 6% metsa- ja põllumajandusse, 5% vesinikutehnoloogiasse ning 2% oli rahas.\n\n**Rekordiliselt soe september – temperatuur tõuseb ja jää sulab**\n\nVõrreldes viimase 30 aastaga keskmisega [oli september maailmas](https://maailm.postimees.ee/7866549/uued-soojarekordid-moodunud-kuu-oli-mitmes-euroopa-riigis-mootmisajaloo-kuumim-september) koguni terve kraadi võrra soojem, [Eestis lausa kolm ja pool kraadi](https://teadus.postimees.ee/7867053/september-kujunes-keskmisest-margatavalt-soojemaks). Ma ei ole taliujuja, kuid selle suve viimane ujumine oli mul Eestis kalendri järgi juba pärast suve lõppu ja sügise algust 23. septembril. Temperatuuritõus on üha kiirem ja see on protsess, mis toidab iseennast. Mida soojemad on ilmad, seda rohkem sulavad Antarktika, Arktika ja Gröönimaa jääväljad, tundrad ja igikeltsad ning mäeahelike liustikud. Mida vähem on jääd, seda vähem päikesekiirgust peegeldub kosmosesse tagasi ja seda rohkem neeldub seda Maasse. Ja seda soojemaks meie „kasvuhoonet“ aina köetakse. Nagu ütles ÜRO kliimaraporti juhtiv autor Francois Gemenne: _„Kuni jõuame süsinikuneutraalsuseni, purustatakse kuumarekordeid süstemaatiliselt nädalast nädalasse, kuust kuusse, aastast aastasse.“_\n\nKui põhjapoolkeral on suvi just lõppenud, siis lõunapoolkeral sai läbi talv. [Antarktika jääväljad saavutasid sel aastal oma maksimumi](https://nsidc.org/arcticseaicenews/) 10. septembril 17,0 miljoni ruutkilomeetri juures – see on tervelt 1,0 miljonit ruutkilomeetrit väiksem võrreldes varaseima rekordiga ning ca 1,5 miljonit ruutkilomeetrit vähem kui keskmiselt.\n\nKliima muutub, varem või hiljem toob see kaasa ka massiivse muutuse investeeringutes. Rahvusvaheline Energiaagentuur [hoiatas septembris taas](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-26/net-zero-by-2050-still-remains-possible-with-rapid-renewables-expansion?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD), et selleks, et saavutada 2050. aastaks võetud CO2 emissioonide neto-null tase, on vaja veel sellel aastakümnel teha roheinvesteeringuid ca $4,5 triljonit aastas ja taastuvenergia mahte kolmekordistada. Investorina peame olema lühiajalise vastutuule osas kannatlikud, sest pikaajaline taganttuul on selgelt olemas.\n\nSeptembris käisin roheinvesteeringute käekäigust ja maailmas toimuvast rohepöördest ja sellega nii investoreile, tarbijatele kui ettevõtjatele kaasnevatest väljakutsetest rääkimas [Äripäeva raadiosaates „Energiatund.“](https://www.aripaev.ee/saated/2023/09/13/fondijuht-jagab-kogemusi-kuidas-oige-ajastamisega-teslast-kasu-loigati)\n"},{"year":2023,"month":8,"content":"### August 2023: Nopime punaseid marju\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n„Polka“ maasikasort on enamikule tuttav, vähem teatakse aga samanimelist sügisvaarika sorti, mis annab saaki augusti teisest poolest kuni oktoobri lõpuni. Just siis, kui muid marju aiast noppida ei ole. Kuna nende õitsemise ajal pole vaarikamardikad enam aktiivsed, pääsevad need marjad ka ussitamisest. Looduslik konkurents on väiksem ja inimestele jäävad suured terved marjad sügiseseks maiustamiseks.\n\nParalleele võib tõmmata ka aktsiaturgudel toimuvaga. Siis, kui teised enam ei taha, on võimalik kõige magusamaid punaseid marju rahus ise noppida. Nopime siis.\n\n**Augusti tulemus –7,8%**\n\nAugust oli börsidele nõrk kuu, valusamalt said pihta nimed, mis on tundlikumad Hiina majanduse jahtumisele ja kõrgematele intressimääradele, muu hulgas suur osa rohenimedest vesiniku-, tuule- ja päikeseenergia vallast ning elektrifitseerimiseks vajalikest liitiumi ja vase tootjatest. LHV rohefondide augustikuu tootlus oli II samba fondil –7,8% ja III samba rohefondil –7,7%. Augusti languse järel oleme sisuliselt tagasi samas kohas, kus seda aastat alustasime, kuid rohenimede liikumised ongi keskmisest suuremad ja sellega tuleb lihtsalt harjuda. Fondi veidi enam kui kolme aastase ajaloo jooksul on meil olnud antud kuu tulemusest suuremaid kuiseid languseid kolmel korral ja suuremaid kuiseid tõuse kaheksal korral.\n\nAugustis noppisime oma rohefondi portfelli eriti magusa vaarika, millel oleme silma peal hoidnud alates rohefondide loomisest: Rootsi börsil kaupleva energiatõhusust pakkuva õhksoojuspumpade tootja Nibe, mille aktsiaid oleme seni kogu aeg liiga kalliks pidanud, kuid mis pärast 40%list langust on lõpuks jõudnud hinnani, kust oleme tahtnud neid meie rohefondide portfelli soetada. Nibe on kasvatanud oma müügitulu viimased 13 aastat järjest iga aasta ning rohepöörde trend loob nende ärile täiendavalt väga viljaka pinnase järgmiseks paariks aastakümneks.\n\nKuu lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 45 erinevat investeeringut. 22% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 19% akutehnoloogiasse, 19% elektrifitseerimisse, 9% CO2 kvoodiõigusesse, 7% energiatõhususse, 5% ringmajandusse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 4% vesinikutehnoloogiasse ning 10% oli rahas uute investeeringute ja fondist väljamaksete ootel.\n\n**Sudu röövib eluaastaid**\n\nAugustikuus vahendas [Wall Street Journal](https://www.wsj.com/health/polluted-air-shortens-human-lifespans-more-than-tobacco-study-finds-bbcf8f48) Chicago Ülikooli Energiapoliitika Instituudi ootamatut uurimistöö tulemust: – nimelt inimeste poolt sisse hingatav saastunud linnaõhk vähendab globaalselt inimeste eluiga keskmiselt isegi rohkem kui suitsetamine, kokku hinnanguliselt keskmiselt 2,3 eluaasta võrra. Kõige suurem õhusaaste negatiivne mõju on Indias New Delhis, kus see röövib koguni 12 aastat inimeste oodatavast elueast.\n\nKivisöe elektrijaamad, tossavad tööstused, sisepõlemismootoriga masinad on need, mis seda saaste kontsentreerumist linnades tekitavad. Aga puhtamad elektrisõidukid on tulemas. Selle aasta 2. kvartalis tarnis Tesla oma klientidele juba 466 140 autot, võrreldes aastataguse kvartaliga 83% rohkem. Hiina elektriautode tootja BYD tarnis samas kvartalis täiselektrilisi autosid 352 163 ja koos plug-in hübriidautodega kokku 700 244 sõidukit, 98% rohkem kui aasta tagasi samas kvartalis. Need on väga suured kasvunumbrid. Nii Tesla kui BYD on ka LHV rohefondide portfellis.\n\nKui aasta tagasi moodustasid elektriautod vähemalt 5% uute autode müügist 19 riigis, siis [nüüd on see juba 23 riigis](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-28/electric-cars-pass-a-crucial-tipping-point-in-23-countries?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD). Värskeimad 5% künnise ületajad on Kanada, Austraalia, Hispaania ja Tai. Ajalugu on näidanud, et kui mingi toote uuendusel ületatakse kriitiline piir, siis järgneb neile plahvatuslik müügikasv. Autode puhul tundub eri riikide näitel selleks piiriks olevat 5%. Näiteks Norras täitus 5% piir 10 aastat tagasi, Austrias 5, Hiinas 4, Saksamaal 3 ja Rootsis 2 aastat tagasi. Tänaseks on elektriautode osakaal uusmüügis nendes kolmes riigis kasvanud vastavalt 82%, 20%, 17%, 18% ja 39% peale.\n\nPaarikümne aasta pärast saame ajalooõpikutest lugeda, kuidas sisepõlemismootoritega saastati linnaõhku ja lühendati inimeste eluiga, nii nagu täna loeme, kuidas rohkete hobuvankrite tõttu oli [120 aastat tagasi suurlinnades sõnnikukriis](https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Great-Horse-Manure-Crisis-of-1894/).\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.38,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NIT100":{"heading":"Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik-taiendav","code":"jatkusuutlik-taiendav","dataMarker":"NIT100","securityId":213281,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- Sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk;\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% aktsiatesse ja sarnast riski kandvatesse varadesse. Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0,25%","managementFee":"0,25%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001798, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,25%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,58%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001798","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWI100":{"heading":"Swedbank III Samba Pensionifond Indeks","id":"swi100","code":"SWI100","dataMarker":"SWI100","securityId":218897,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- soovid, et sinu pensionivara jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist,\n- sinu eesmärk on vara suurem kasv pikema aja jooksul (vähemalt 10 aastat),\n- oled valmis säästude väärtuse suurema kõikumisega.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001822, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001822","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":0,"transactionDaysForSell":1,"transactionDaysForExchange":3},"SWK100":{"heading":"Swedbank Pensionifond Indeks","id":"swk100","code":"SWK100","dataMarker":"SWK100","suitability":"**Sobib kui**\n- kogud pensioni veel vähemalt 10 aastat;\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega;\n- soovid koguda indeksfondis.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted. Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":11971},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.78,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.23,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI | 24,80% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 24,64% |\n| Access Global A | 17,30% |\n| Access Edge Global A | 16,59% |\n| Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | 16,45% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,31%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001814","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"swk09":{"heading":"Swedbank pensionifond 2000-09 sündinutele","id":"swk09","code":"swk09","dataMarker":"swk09","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 00-ndatel;\n- soovid, et fondi riskitase muutuks koos Sinu vanusega;\n- tahad, et ei peaks fondide vahetamise pärast enam kunagi muretsema.\n","strategy":"**Strateegia**\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":2317},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":3.75,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":94.24,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.67,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2023 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 23,54% |\n| Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR | 15,63% |\n| Access Edge Global A | 12,61% |\n| Globalfond A | 12,07% |\n| AMUNDI I.S-MSCI EME.E.L.-UCI.ETF DR USD | 11,37% |\n| Access Europa A | 10,77% |\n| Transition Energy A | 3,53% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 3,03% |\n| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 1,69% |\n| Enefit Green | 0,84% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Enefit Green | 0,84% |\n| Tallinna Kaubamaja Grupp | 0,63% |\n| LHV Group AS | 0,51% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001848","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.93,"fundManager":"Swedbank"}}