{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":3137},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":88.57,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.53,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.9,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,44% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 8,48% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,39% |\n| German Treasury Bill 21/09/2022 | 5,97% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 4,97% |\n| ZKB Gold ETF | 4,53% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,23% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 4,00% |\n| Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25 | 3,80% |\n| Banco Santander 1.375% 14/12/22 | 3,22% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,44% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,39% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 4,00% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 12 557 876,59 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 50 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,5130%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,53%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: lisasime Latvenergo odavnenud võlakirja taas fondi\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nSoetasime fondi uuesti Läti riikliku energiaettevõtte Latvenergo võlakirju. Ettevõte oli olnud pikki aastaid (kuni võlakirja tagasimaksmiseni juuni alguses) üks meie portfelli suuri investeeringuid. Kuna ettevõtte teine börsil kaubeldav võlakiri oli samal ajal märkimisväärselt odavnenud, kasutasime tagasimaksest laekunud raha ja lisasime Latvenergo taas oma portfelli. Finantsturgudel on ebamäärasust endiselt palju ja seetõttu on väga väärtuslik olla võimeline avanevaid võimalusi ära kasutama.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: soetasime kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nRahvusvahelistelt börsidelt lisasime fondi portfelli Soome suure kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju. Ettevõte on Soome eluasemeturul väga pika ajalooga, arendades ja omades kortereid nii Helsingis kui ka mujal üle riigi. Kojamo suurimad omanikud on Soome pensionifondid ja ametiühingud ning ettevõtte aktsia on Helsingi börsil kaubeldav.\n\nTöötame aktiivselt nii kohalike projektide analüüsimisel kui ka selleks, et leida võimalusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Mõlema suuna kasutamine ja ka võrdlemine annab meile eelise nende ees, kes keskenduvad ainult ühele neist kahest.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: riigivõlakirjade turg näitab stabiliseerumise märke\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nJuunis jõudis tagasimakse tähtajani taas märkimisväärne hulk meie võlakirjainvesteeringutest. Viimase paari aasta jooksul ei ole me teinud kuigi palju pikaajalisi investeeringuid ning nüüdses intressitõusu keskkonnas tähendab see võimalust investeerida uuel ja kõrgemal intressitasemel.\n\nValitsuste võlakirjade turud näitavad pärast pooleaastast langust juba stabiliseerumise märke. Järgmine strateegiline küsimus keerleb selle ümber, mis juhtub ettevõtete maksevõimega siis, kui majanduskasv nüüd selgesti jahtub või pöördub isegi langusse. See võib tähendada ettevõtete võlakirjade hindade edasist langust ja seda riski arvestades me juhimegi fondi investeeringuid.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n","text":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 50 indeks, mis kallines juulis 7,4%, kaotas augustis 5,1% oma väärtusest. Baltikumi börsid liikusid samas möödunud kuul erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nEuroopa majandus on erakorraliselt keerulises seisus, sest sõda Ukrainas on kasvatanud kulutusi energiale hüppeliselt. See on tohutu löök, kuna Euroopa suudab ise katta ainult veidi üle 40% tarbitavast energiast ja ülejäänu tuleb sisse osta.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_08.png){.pension-img}\n_Graafik. Euroala kogu energia import miljardites eurodes ja nafta hind eurodes._\n\nVarem tuli põhiosa Euroopasse imporditavast energiast Venemaalt, kuid pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas ollakse sunnitud otsima agressorriigist ostetud energiale alternatiive. Kasvavad kulutused energiale avaldavad otsest mõju kõigi kaupade ja teenuste hindadele, mille tootmiseks seda energiat kasutatakse. Rusikareegel osutab, et kui maagasi hind tõuseb 100 euro võrra MWh kohta, siis kiireneb inflatsioonitempo 2% võrra.\n\nJärjest hoogustuvat inflatsiooni ei saa aga täielikult ajada energiahindade kasvu süüks. Kogu arenenud maailma rahapoliitika oli liiga pikka aega äärmiselt lõtv: keskpangad hoidsid intressimäärasid liiga madalal ning pumpasid ringlusse järjest rohkem likviidsust. Euroopa Keskpanga hoiustamise intressimäär on olnud alates 2012. aasta juulist 0% ja viimastel aastatel suisa negatiivne.\n\nKui 2021. aasta kevadel hakkas inflatsioon endast märku andma, siis prognoosisid keskpankade mudelid, et see on ajutine. Keskpangad reageerisid inflatsioonile suure hilinemisega alles tänavu kevadel ning Euroopa Keskpank jätkas võlakirjade kokkuostmist ja raha pumpamist süsteemi isegi kuni 2022. aasta juuni lõpuni. Negatiivsete intressimäärade poliitikast loobus Euroopa Keskpank lõpuks tänavu juulikuus, kui euroala inflatsioon oli kiirenenud 8,6%-ni.\n\nInflatsioonitempo hoogsale kasvule aitasid veel kaasa valitsuste koroonakriisiaegsed abipaketid, mis hoidsid majanduse raskel ajal enam-vähem toimimas, kuid olid tagantjärele tarkuse seisukohast liiga universaalsed. Toetust pakuti tollal ka neile, kes seda ei vajanud. Kui 2021. aasta teises pooles koroonapiiranguid leevendati, hakkas arenenud riikide majandus üle kuumenema.\n\n**Headest võimalustest tuleb kinni haarata**\n\nKiire inflatsioonitempo muudab investeerimisotsuste tegemise ettevõtete jaoks keeruliseks, sest on raske hinnata, mida teevad sisendhinnad, st tööjõu ja toormaterjalide hind. Kõrgem inflatsioonimäär tähendab ühtlasi tõusvaid intressimäärasid ja kapitali kallinemist. Kuna tulevik on ebaselge, on ettevõtted uute projektide alustamisel ja töötajate värbamisel seetõttu ettevaatlikud.\n\nInflatsioonilises keskkonnas kasutavad investorid ettevõtete hindamisel suuremaid riskipreemiaid ja tulevaste perioodide kassavood diskonteeritakse tänasesse päeva kõrgemate intressimääradega. Kiire hinnakasv võib küll tähendada ettevõtte jaoks paremat käivet ja kasumit tulevikus, kuid kui need kassavood tuua tänasesse päeva kõrgema diskontomääraga, siis võib ettevõtte väärtus olla ikkagi varasemast madalam. See on sama loogika, nagu kehtib töötajate palkade puhul: isegi kui palgad kasvavad 10%, kuid inflatsioon on 20%, siis alaneb reaalpalk tegelikult 10%.\n\nKiire inflatsiooni ajal on vähe varasid, mis suudavad hoida reaalväärtust, sest reaalmajandus on haavatud. Nominaalselt võivad varade hinnad siiski tõusta, kuid kui korrigeerida neid kõrge inflatsioonimääraga, siis võib reaalväärtus olla ikkagi madalam. Inflatsioonilises keskkonnas saavad paremini hakkama ettevõtted, kellel on ainulaadne ja tugev turupositsioon ning kes suudavad oma tooteid ja teenuseid ka vastavalt muutuvale keskkonnale hinnastada.\n\nInflatsiooniline keskkond muudab investeerimiskeskkonna riskantsemaks ja see väljendub väärtpaberihindade laiaulatuslikumas liikumises. Kõige suurem risk on teisalt see, kui loobutakse tulevikku investeerimast nii ettevõtte kui ka eraisiku tasemel. Raha kontol hoidmine ei ole inflatsioonilises keskkonnas kuigi mõistlik valik, sest hinnakasv hävitab päevast päeva raha ostujõudu. Sellest veelgi halvem valik on raha kulutamine tühja-tähja peale, mis tagab kindlalt tühjad pihud.\n\nMa usun, et pikemaajaliselt kujuneb Eesti nominaalseks majanduskasvuks umbes 5...6%. Seega, kui praegu õnnestuks investeerida mõõduka riskiga projektidesse, mis pakuvad sellest näitajast suuremat tootlust, siis tasuks see ennast ära. Loomulikult tuleks suurema riskiga projektide puhul lisada sellele ka riskipreemia, sest mitte iga investeering ei pruugi täita ootusi.\n\nPensionifondide juhtimisel oleme LHV-s seadnud endale alati eesmärgiks esmalt kaitsta klientide vara ka keerulistes oludes, seejärel ületada pikemas plaanis inflatsioonitempot ning lõpuks pakkuda ka konkurentidest paremat tootlust.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":25.07,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":5297},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":87.3,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.54,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.47,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.68,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Treasury Bill 14/12/2022 | 9,80% |\n| German Treasury Bill 21/09/2022 | 8,79% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,14% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 7,24% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 5,13% |\n| ZKB Gold ETF | 4,54% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,49% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,44% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 3,75% |\n| KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 3,13% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,14% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 7,24% |\n| Coop Pank 5.0% 10/03/2032 | 3,09% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 29 574 880,30 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 120 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,64%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: lisasime Latvenergo odavnenud võlakirja taas fondi\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nSoetasime fondi uuesti Läti riikliku energiaettevõtte Latvenergo võlakirju. Ettevõte oli olnud pikki aastaid (kuni võlakirja tagasimaksmiseni juuni alguses) üks meie portfelli suuri investeeringuid. Kuna ettevõtte teine börsil kaubeldav võlakiri oli samal ajal märkimisväärselt odavnenud, kasutasime tagasimaksest laekunud raha ja lisasime Latvenergo taas oma portfelli. Finantsturgudel on ebamäärasust endiselt palju ja seetõttu on väga väärtuslik olla võimeline avanevaid võimalusi ära kasutama.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: kaks uut võlakirjainvesteeringut\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulis tegime portfellis ühe uue investeeringu nii kohaliku ettevõttega kui ka rahvusvahelistel turgudel.\n\nEesti ettevõtete projektide rahastamisel jõudsime allkirjadeni, et rahastada Perton Ehituse kortermajade arendusprojekti. Ettevõte kaasas Kotzebue Pargi arenduseks Tallinnas Kalamajas LHV pensionifondide raha kolmeks aastaks. Intress on 8,5% aastas ja võlakirja tagatis on hüpoteek.\n\nRahvusvahelistelt börsidelt lisasime fondi portfelli Soome suure kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju. Ettevõte on Soome eluasemeturul väga pika ajalooga, arendades ja omades kortereid nii Helsingis kui ka mujal üle riigi. Kojamo suurimad omanikud on Soome pensionifondid ja ametiühingud ning ettevõtte aktsia on Helsingi börsil kaubeldav.\n\nTöötame aktiivselt nii kohalike projektide analüüsimisel kui ka selleks, et leida võimalusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Mõlema suuna kasutamine ja ka võrdlemine annab meile eelise nende ees, kes keskenduvad ainult ühele neist kahest.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: märkisime Coop Panga võlakirju\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunis jõudis tagasimakse tähtajani üks fondi suurimaid investeeringuid, kui Läti riiklik energiaettevõte Latvenergo lunastas oma võlakirjad.\n\nOleme keskendunud lühemaajalistele võlakirjadele. Need on esiteks kaitsnud fondi pikaajalisi võlakirju viimasel ajal tabanud hinnalanguse eest ja teiseks võimaldab see strateegia nüüd investeerida raha uutesse projektidesse kõrgema intressiga.\n\nNii märkisime möödunud kuul Coop Panga allutatud võlakirju. Instrumentide intress on 10% aastas ja pangal tekib esimene tagasimakseõigus viie aasta möödumisel. Tegu on väärtpaberitega, mis on keerukuselt lähemal panga omakapitalile kui hoiustele. LHV pensionifondid olid selle avaliku turu välise emissiooni suurim investor.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n","text":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 50 indeks, mis kallines juulis 7,4%, kaotas augustis 5,1% oma väärtusest. Baltikumi börsid liikusid samas möödunud kuul erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nEuroopa majandus on erakorraliselt keerulises seisus, sest sõda Ukrainas on kasvatanud kulutusi energiale hüppeliselt. See on tohutu löök, kuna Euroopa suudab ise katta ainult veidi üle 40% tarbitavast energiast ja ülejäänu tuleb sisse osta.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_08.png){.pension-img}\n_Graafik. Euroala kogu energia import miljardites eurodes ja nafta hind eurodes._\n\nVarem tuli põhiosa Euroopasse imporditavast energiast Venemaalt, kuid pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas ollakse sunnitud otsima agressorriigist ostetud energiale alternatiive. Kasvavad kulutused energiale avaldavad otsest mõju kõigi kaupade ja teenuste hindadele, mille tootmiseks seda energiat kasutatakse. Rusikareegel osutab, et kui maagasi hind tõuseb 100 euro võrra MWh kohta, siis kiireneb inflatsioonitempo 2% võrra.\n\nJärjest hoogustuvat inflatsiooni ei saa aga täielikult ajada energiahindade kasvu süüks. Kogu arenenud maailma rahapoliitika oli liiga pikka aega äärmiselt lõtv: keskpangad hoidsid intressimäärasid liiga madalal ning pumpasid ringlusse järjest rohkem likviidsust. Euroopa Keskpanga hoiustamise intressimäär on olnud alates 2012. aasta juulist 0% ja viimastel aastatel suisa negatiivne.\n\nKui 2021. aasta kevadel hakkas inflatsioon endast märku andma, siis prognoosisid keskpankade mudelid, et see on ajutine. Keskpangad reageerisid inflatsioonile suure hilinemisega alles tänavu kevadel ning Euroopa Keskpank jätkas võlakirjade kokkuostmist ja raha pumpamist süsteemi isegi kuni 2022. aasta juuni lõpuni. Negatiivsete intressimäärade poliitikast loobus Euroopa Keskpank lõpuks tänavu juulikuus, kui euroala inflatsioon oli kiirenenud 8,6%-ni.\n\nInflatsioonitempo hoogsale kasvule aitasid veel kaasa valitsuste koroonakriisiaegsed abipaketid, mis hoidsid majanduse raskel ajal enam-vähem toimimas, kuid olid tagantjärele tarkuse seisukohast liiga universaalsed. Toetust pakuti tollal ka neile, kes seda ei vajanud. Kui 2021. aasta teises pooles koroonapiiranguid leevendati, hakkas arenenud riikide majandus üle kuumenema.\n\n**Headest võimalustest tuleb kinni haarata**\n\nKiire inflatsioonitempo muudab investeerimisotsuste tegemise ettevõtete jaoks keeruliseks, sest on raske hinnata, mida teevad sisendhinnad, st tööjõu ja toormaterjalide hind. Kõrgem inflatsioonimäär tähendab ühtlasi tõusvaid intressimäärasid ja kapitali kallinemist. Kuna tulevik on ebaselge, on ettevõtted uute projektide alustamisel ja töötajate värbamisel seetõttu ettevaatlikud.\n\nInflatsioonilises keskkonnas kasutavad investorid ettevõtete hindamisel suuremaid riskipreemiaid ja tulevaste perioodide kassavood diskonteeritakse tänasesse päeva kõrgemate intressimääradega. Kiire hinnakasv võib küll tähendada ettevõtte jaoks paremat käivet ja kasumit tulevikus, kuid kui need kassavood tuua tänasesse päeva kõrgema diskontomääraga, siis võib ettevõtte väärtus olla ikkagi varasemast madalam. See on sama loogika, nagu kehtib töötajate palkade puhul: isegi kui palgad kasvavad 10%, kuid inflatsioon on 20%, siis alaneb reaalpalk tegelikult 10%.\n\nKiire inflatsiooni ajal on vähe varasid, mis suudavad hoida reaalväärtust, sest reaalmajandus on haavatud. Nominaalselt võivad varade hinnad siiski tõusta, kuid kui korrigeerida neid kõrge inflatsioonimääraga, siis võib reaalväärtus olla ikkagi madalam. Inflatsioonilises keskkonnas saavad paremini hakkama ettevõtted, kellel on ainulaadne ja tugev turupositsioon ning kes suudavad oma tooteid ja teenuseid ka vastavalt muutuvale keskkonnale hinnastada.\n\nInflatsiooniline keskkond muudab investeerimiskeskkonna riskantsemaks ja see väljendub väärtpaberihindade laiaulatuslikumas liikumises. Kõige suurem risk on teisalt see, kui loobutakse tulevikku investeerimast nii ettevõtte kui ka eraisiku tasemel. Raha kontol hoidmine ei ole inflatsioonilises keskkonnas kuigi mõistlik valik, sest hinnakasv hävitab päevast päeva raha ostujõudu. Sellest veelgi halvem valik on raha kulutamine tühja-tähja peale, mis tagab kindlalt tühjad pihud.\n\nMa usun, et pikemaajaliselt kujuneb Eesti nominaalseks majanduskasvuks umbes 5...6%. Seega, kui praegu õnnestuks investeerida mõõduka riskiga projektidesse, mis pakuvad sellest näitajast suuremat tootlust, siis tasuks see ennast ära. Loomulikult tuleks suurema riskiga projektide puhul lisada sellele ka riskipreemia, sest mitte iga investeering ei pruugi täita ootusi.\n\nPensionifondide juhtimisel oleme LHV-s seadnud endale alati eesmärgiks esmalt kaitsta klientide vara ka keerulistes oludes, seejärel ületada pikemas plaanis inflatsioonitempot ning lõpuks pakkuda ka konkurentidest paremat tootlust.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":25.44,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":8024},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":54.95,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":9.48,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.39,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":16.66,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":7.48,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.04,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 9,20% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 5,15% |\n| ZKB Gold ETF | 4,51% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,99% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,86% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,76% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 2,71% |\n| Coop Pank 6.75% 04/12/2027 | 2,36% |\n| Eastnine 08/07/24 | 2,34% |\n| Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29 | 2,11% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 5,15% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,99% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,86% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 98 694 642,82 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,00%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,17%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: energiasektor näitas langeval aktsiaturul tugevust \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis peegeldus maailma turgudel valdavalt pessimism. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 2,8%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 2,9% ja Jaapani Nikkei indeks kaotas väärtusest 1,5%. Järsemat langust nägime augustis Euroopa börsidel, kus Euro Stoxx 50 indeks kukkus 5,1%. Erandlikult käitusid arenevad turud, kuna MSCI Emerging Marketsi indeks kallines kuu jooksul eurodes 1,5%. Baltikumi börsid liikusid seevastu erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nKodumaine riskikapitalifond Superangel müüs oma portfellis esimese investeeringu. Lätis asutatud ettevõte Nordigen, mis tegutseb avatud panganduse valdkonnas, müüdi Ühendkuningriigis rajatud ettevõttele GoCardless. Superangeli fond investeeris Nordigeni 2020. aasta alguses ja fondi portfellis on alles veel üle 40 ettevõtte.\n\nAktsiapositsioonides nägime nõrkust väärismetallidega seotud investeeringutes. Tugevad olid energiasektori investeeringud, mis on väärismetallide kõrval meie aktsiainvesteeringute teine nurgakivi.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud püsivad toormesektoris, mille keskmes on väärismetallid, energeetika, energiametallid, taastuvmaterjalid (puit) ning kogu eelnevaga seotud väärtusahela lülid. Usume, et toormesektori aktsiainvesteeringud aitavad kiire inflatsiooniga keskkonnas meil kapitali ostujõudu säilitada ja kasvatada.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: aktsiaturgudel jätkus jõuline taastumine\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus aktsiaturud valdavalt taastusid. Eurodes mõõdetuna kallines üleilmne indeks MSCI World 10,7% ja USA börsiindeks S&P 500 kasvas 12,2%, kusjuures tehnoloogiasektorit peegeldav indeks Nasdaq Composite kerkis eurodes 15,5%. Eurodes mõõdetuna kasvas Jaapani Nikkei indeks kuu jooksul 10,2%, Euroopa Euro Stoxx 50 kallines 7,4% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,1%. Kohalikud Balti turud liikusid samas erinevates suundades: kui Riia ja Vilniuse börs tõusid kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,1%, siis Tallinna börs langes 1,2%.\n\nJuulis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud riskikapitalifond BaltCap Latvia Venture Capital Fund müüs ettevõtte Vendon. Selle 2011. aastal Riias asutatud ettevõtte peamine ärisuund on müügiautomaatide haldus ja seotud maksete töötlemine. Vendoni põhiturud on Euroopa riigid, kus neil on hallata üle 45 000 müügiautomaadi. BaltCapi juhitud fond investeeris Vendonisse 2011. aastal ja nüüd müüdi Vendon Hispaania tehnoloogiaettevõttele Azkoyen.\n\nJuulis tegime portfellis ühe uue investeeringu nii kohaliku ettevõttega kui ka rahvusvahelistel turgudel.\n\nEesti ettevõtete projektide rahastamisel jõudsime allkirjadeni, et rahastada Perton Ehituse kortermajade arendusprojekti. Ettevõte kaasas Kotzebue Pargi arenduseks Tallinnas Kalamajas LHV pensionifondide raha kolmeks aastaks. Intress on 8,5% aastas ja võlakirja tagatis on hüpoteek.\n\nRahvusvahelistelt börsidelt lisasime fondi portfelli Soome suure kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju. Ettevõte on Soome eluasemeturul väga pika ajalooga, arendades ja omades kortereid nii Helsingis kui ka mujal üle riigi. Kojamo suurimad omanikud on Soome pensionifondid ja ametiühingud ning ettevõtte aktsia on Helsingi börsil kaubeldav.\n\nTöötame aktiivselt nii kohalike projektide analüüsimisel kui ka selleks, et leida võimalusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Mõlema suuna kasutamine ja ka võrdlemine annab meile eelise nende ees, kes keskenduvad ainult ühele neist kahest.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: langus aktsiaturgudel süvenes\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus nägime aktsiaturgudel langust suuremas ulatuses. Eurodes mõõdetuna kukkus üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 6,4%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 6,2%, Jaapani Nikkei 6,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 8,8%. Ei olnud olukord teine ka arenevatel turgudel ja nii odavnes MSCI Emerging Marketsi indeks juunikuus eurodes mõõdetuna 4,9%.\n\nBalti turud olid tagasihoidlikumad. Tallinna ja Vilniuse börs kahanesid vastavalt 3,2% ja 3,4%. Riia börs oli sel korral erand, kasvades 7,2%.\n\nJuunis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb pumpade ja pumbasüsteemide rentimise ettevõtte Uprent. Ostjaks osutus Soomes asutatud ehitusmasinate ja tarvikute rentimise ettevõte Renta Group. BaltCapi fond investeeris Uprenti 2016. aastal. Investeerimisperioodi käigus laiendati edukalt ettevõtte tootevalikut, samuti tegevust nii Baltikumi kui ka Poola turgudel.\n\nVõlakirjaturud pakuvad tõusvate intresside keskkonnas ühe paremaid oodatava tootluse väljavaateid. Nii märkisime möödunud kuul Coop Panga allutatud võlakirju. Instrumentide intress on 10% aastas ja pangal tekib esimene tagasimakseõigus viie aasta möödumisel. Tegu on väärtpaberitega, mis on keerukuselt lähemal panga omakapitalile kui hoiustele. LHV pensionifondid olid selle avaliku turu välise emissiooni suurim investor.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n","text":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 50 indeks, mis kallines juulis 7,4%, kaotas augustis 5,1% oma väärtusest. Baltikumi börsid liikusid samas möödunud kuul erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nEuroopa majandus on erakorraliselt keerulises seisus, sest sõda Ukrainas on kasvatanud kulutusi energiale hüppeliselt. See on tohutu löök, kuna Euroopa suudab ise katta ainult veidi üle 40% tarbitavast energiast ja ülejäänu tuleb sisse osta.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_08.png){.pension-img}\n_Graafik. Euroala kogu energia import miljardites eurodes ja nafta hind eurodes._\n\nVarem tuli põhiosa Euroopasse imporditavast energiast Venemaalt, kuid pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas ollakse sunnitud otsima agressorriigist ostetud energiale alternatiive. Kasvavad kulutused energiale avaldavad otsest mõju kõigi kaupade ja teenuste hindadele, mille tootmiseks seda energiat kasutatakse. Rusikareegel osutab, et kui maagasi hind tõuseb 100 euro võrra MWh kohta, siis kiireneb inflatsioonitempo 2% võrra.\n\nJärjest hoogustuvat inflatsiooni ei saa aga täielikult ajada energiahindade kasvu süüks. Kogu arenenud maailma rahapoliitika oli liiga pikka aega äärmiselt lõtv: keskpangad hoidsid intressimäärasid liiga madalal ning pumpasid ringlusse järjest rohkem likviidsust. Euroopa Keskpanga hoiustamise intressimäär on olnud alates 2012. aasta juulist 0% ja viimastel aastatel suisa negatiivne.\n\nKui 2021. aasta kevadel hakkas inflatsioon endast märku andma, siis prognoosisid keskpankade mudelid, et see on ajutine. Keskpangad reageerisid inflatsioonile suure hilinemisega alles tänavu kevadel ning Euroopa Keskpank jätkas võlakirjade kokkuostmist ja raha pumpamist süsteemi isegi kuni 2022. aasta juuni lõpuni. Negatiivsete intressimäärade poliitikast loobus Euroopa Keskpank lõpuks tänavu juulikuus, kui euroala inflatsioon oli kiirenenud 8,6%-ni.\n\nInflatsioonitempo hoogsale kasvule aitasid veel kaasa valitsuste koroonakriisiaegsed abipaketid, mis hoidsid majanduse raskel ajal enam-vähem toimimas, kuid olid tagantjärele tarkuse seisukohast liiga universaalsed. Toetust pakuti tollal ka neile, kes seda ei vajanud. Kui 2021. aasta teises pooles koroonapiiranguid leevendati, hakkas arenenud riikide majandus üle kuumenema.\n\n**Headest võimalustest tuleb kinni haarata**\n\nKiire inflatsioonitempo muudab investeerimisotsuste tegemise ettevõtete jaoks keeruliseks, sest on raske hinnata, mida teevad sisendhinnad, st tööjõu ja toormaterjalide hind. Kõrgem inflatsioonimäär tähendab ühtlasi tõusvaid intressimäärasid ja kapitali kallinemist. Kuna tulevik on ebaselge, on ettevõtted uute projektide alustamisel ja töötajate värbamisel seetõttu ettevaatlikud.\n\nInflatsioonilises keskkonnas kasutavad investorid ettevõtete hindamisel suuremaid riskipreemiaid ja tulevaste perioodide kassavood diskonteeritakse tänasesse päeva kõrgemate intressimääradega. Kiire hinnakasv võib küll tähendada ettevõtte jaoks paremat käivet ja kasumit tulevikus, kuid kui need kassavood tuua tänasesse päeva kõrgema diskontomääraga, siis võib ettevõtte väärtus olla ikkagi varasemast madalam. See on sama loogika, nagu kehtib töötajate palkade puhul: isegi kui palgad kasvavad 10%, kuid inflatsioon on 20%, siis alaneb reaalpalk tegelikult 10%.\n\nKiire inflatsiooni ajal on vähe varasid, mis suudavad hoida reaalväärtust, sest reaalmajandus on haavatud. Nominaalselt võivad varade hinnad siiski tõusta, kuid kui korrigeerida neid kõrge inflatsioonimääraga, siis võib reaalväärtus olla ikkagi madalam. Inflatsioonilises keskkonnas saavad paremini hakkama ettevõtted, kellel on ainulaadne ja tugev turupositsioon ning kes suudavad oma tooteid ja teenuseid ka vastavalt muutuvale keskkonnale hinnastada.\n\nInflatsiooniline keskkond muudab investeerimiskeskkonna riskantsemaks ja see väljendub väärtpaberihindade laiaulatuslikumas liikumises. Kõige suurem risk on teisalt see, kui loobutakse tulevikku investeerimast nii ettevõtte kui ka eraisiku tasemel. Raha kontol hoidmine ei ole inflatsioonilises keskkonnas kuigi mõistlik valik, sest hinnakasv hävitab päevast päeva raha ostujõudu. Sellest veelgi halvem valik on raha kulutamine tühja-tähja peale, mis tagab kindlalt tühjad pihud.\n\nMa usun, et pikemaajaliselt kujuneb Eesti nominaalseks majanduskasvuks umbes 5...6%. Seega, kui praegu õnnestuks investeerida mõõduka riskiga projektidesse, mis pakuvad sellest näitajast suuremat tootlust, siis tasuks see ennast ära. Loomulikult tuleks suurema riskiga projektide puhul lisada sellele ka riskipreemia, sest mitte iga investeering ei pruugi täita ootusi.\n\nPensionifondide juhtimisel oleme LHV-s seadnud endale alati eesmärgiks esmalt kaitsta klientide vara ka keerulistes oludes, seejärel ületada pikemas plaanis inflatsioonitempot ning lõpuks pakkuda ka konkurentidest paremat tootlust.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":46.59,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":63510},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":19.9,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":20.92,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":10.79,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":15.49,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":26.02,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.87,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| ZKB Gold ETF | 4,25% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,68% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,32% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,30% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,30% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,19% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 2,16% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 2,12% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 2,00% |\n| Ardian ASF VIII | 1,82% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,68% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,30% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,30% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 781 467 656,85 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,24%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,62%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_26112020.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: tegime uue erakapitaliinvesteeringu \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis peegeldus maailma turgudel valdavalt pessimism. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 2,8%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 2,9% ja Jaapani Nikkei indeks kaotas väärtusest 1,5%. Järsemat langust nägime augustis Euroopa börsidel, kus Euro Stoxx 50 indeks kukkus 5,1%. Erandlikult käitusid arenevad turud, kuna MSCI Emerging Marketsi indeks kallines kuu jooksul eurodes 1,5%. Baltikumi börsid liikusid seevastu erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nLisasime fondi börsiväliste investeeringute hulka uue erakapitalifondi Investindustrial Growth III, mida juhib peamiselt Lõuna-Euroopas tegutsev erakapitaliettevõte Investindustrial. See ettevõte tegeleb börsivälistesse ettevõtetesse investeerimisega juba 1990. aastast, mil see Itaalias asutati. Kuigi oma juurte tõttu on Investindustrialil eelis just Lõuna-Euroopa turgudel, otsib ettevõte investeerimisvõimalusi ka Euroopas laiemalt. Fondi Growth III fookusse võetakse kiiresti kasvavad keskmise suurusega ettevõtted, mis tegutsevad eelkõige Lõuna-Euroopas ja neljas valdkonnas: tarbija-, tööstus-, tervishoiu- ja tehnoloogiasektoris. Investeerimist alustav fond plaanib paigutada raha kaheksasse kuni kümnesse ettevõttesse.\n\nKodumaine riskikapitalifond Superangel müüs oma portfellis esimese investeeringu. Lätis asutatud ettevõte Nordigen, mis tegutseb avatud panganduse valdkonnas, müüdi Ühendkuningriigis rajatud ettevõttele GoCardless. Superangeli fond investeeris Nordigeni 2020. aasta alguses ja fondi portfellis on alles veel üle 40 ettevõtte.\n\nAktsiapositsioonides nägime nõrkust väärismetallidega seotud investeeringutes. Tugevad olid energiasektori investeeringud, mis on väärismetallide kõrval meie aktsiainvesteeringute teine nurgakivi.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud püsivad toormesektoris, mille keskmes on väärismetallid, energeetika, energiametallid, taastuvmaterjalid (puit) ning kogu eelnevaga seotud väärtusahela lülid. Usume, et toormesektori aktsiainvesteeringud aitavad kiire inflatsiooniga keskkonnas meil kapitali ostujõudu säilitada ja kasvatada.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: investeerisime hüperelektriautode tootjasse Rimac\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus aktsiaturud valdavalt taastusid. Eurodes mõõdetuna kallines üleilmne indeks MSCI World 10,7% ja USA börsiindeks S&P 500 kasvas 12,2%, kusjuures tehnoloogiasektorit peegeldav indeks Nasdaq Composite kerkis eurodes 15,5%. Eurodes mõõdetuna kasvas Jaapani Nikkei indeks kuu jooksul 10,2%, Euroopa Euro Stoxx 50 kallines 7,4% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,1%. Kohalikud Balti turud liikusid samas erinevates suundades: kui Riia ja Vilniuse börs tõusid kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,1%, siis Tallinna börs langes 1,2%.\n\nLisasime börsiväliste investeeringute portfelli uue otseinvesteeringu: hüperelektriautode ja suure võimsusega elektriakude tootja Rimac Automobili. Horvaatias 2009. aastal asutatud ettevõtte brändide hulka kuulub Rimaci kõrval näiteks mullu novembris omandatud Bugatti. Ettevõtte teevad omapäraseks selle fookussegmendid, milleks on hüper- ja superautod. Teisisõnu valmistab Rimac elektriakusid ja muid komponente nii Rimaci enda automudelile ja Bugattile kui ka sellistele autotootjatele nagu Koenigsegg, Pininfarina, Aston Martin ja Porsche.\n\nLHV pensionifondid L ja XL investeerisid Rimac Automobili koostöös erakapitaliettevõttega Investindustrial, kes pakkus seda investeerimisvõimalust enda fondiinvestoritele. Rimaci juhtinvestorite hulka kuuluvad peale Investindustriali näiteks Porsche, Softbank, Hyundai ja Goldman Sachs. Juunikuus kaasas autotootja D-rahastusringis 500 miljonit eurot uut kapitali ja ettevõtte väärtuseks kujunes pärast rahastusvooru üle 2 miljardi euro. Uut kapitali kasutab Rimac kasvu ja arenduste rahastamiseks.\n\nJuulis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud riskikapitalifond BaltCap Latvia Venture Capital Fund müüs ettevõtte Vendon. Selle 2011. aastal Riias asutatud ettevõtte peamine ärisuund on müügiautomaatide haldus ja seotud maksete töötlemine. Vendoni põhiturud on Euroopa riigid, kus neil on hallata üle 45 000 müügiautomaadi. BaltCapi juhitud fond investeeris Vendonisse 2011. aastal ja nüüd müüdi Vendon Hispaania tehnoloogiaettevõttele Azkoyen.\n\nJuulis taastusid fondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud eelmise kuu langusest. Suurema tõusu tegid USA ning Euroopa energia- ja vasekaevandusettevõtete aktsiad. Üle mitme kuu kasvasid ka Põhjamaade börsiettevõtete aktsiahinnad. Turgude üldise tõusu taustal nägime väärismetallidega seotud investeeringutes tagasiminekut.\n\nFondi võtmeinvesteeringud aktsiaturgudel püsivad toormesektoriga seotud aktsiates, mis on pidanud selle aasta turgude langusele hästi vastu. Juulis ostsime fondi juurde vasekaevandusettevõtete aktsiaid. Vaseturul vaatab vähegi aktiivses majanduskeskkonnas vastu defitsiit, mis tuleneb vähestest kapitaliinvesteeringutest ja jätkuvast elektrifitseerimistrendist.\n\nEesti ettevõtete projektide rahastamisel jõudsime allkirjadeni, et rahastada Perton Ehituse kortermajade arendusprojekti. Ettevõte kaasas Kotzebue Pargi arenduseks Tallinnas Kalamajas LHV pensionifondide raha kolmeks aastaks. Intress on 8,5% aastas ja võlakirja tagatis on hüpoteek.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: investeerisime uude riskikapitalifondi Plural\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus nägime aktsiaturgudel langust suuremas ulatuses. Eurodes mõõdetuna kukkus üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 6,4%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 6,2%, Jaapani Nikkei 6,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 8,8%. Ei olnud olukord teine ka arenevatel turgudel ja nii odavnes MSCI Emerging Marketsi indeks juunikuus eurodes mõõdetuna 4,9%.\n\nBalti turud olid tagasihoidlikumad. Tallinna ja Vilniuse börs kahanesid vastavalt 3,2% ja 3,4%. Riia börs oli sel korral erand, kasvades 7,2%.\n\nBörsiväliste investeeringute portfelli lisasime uue investeeringuna riskikapitalifondi Plural 2022. See on pikaajalise kogemusega iduettevõtete asutajate ja investorite Taavet Hinrikuse, Sten Tamkivi, Ian Hogarthi ja Khaled Helioui asutatud fond, mille fookusse võetakse üleilmse kasvuplaaniga, ent peamiselt Euroopas tegutsevad iduettevõtted. Plurali teeb omapäraseks asjaolu, et investeeringute juhtideks ja eestvedajateks saavad ainult need, kel endal on iduettevõtete asutamise ja arendamise kogemus olemas. Fondi suurus on 250 miljonit eurot ja praeguseks on investeeritud juba 14 iduettevõttesse.\n\nJuunis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb pumpade ja pumbasüsteemide rentimise ettevõtte Uprent. Ostjaks osutus Soomes asutatud ehitusmasinate ja tarvikute rentimise ettevõte Renta Group. BaltCapi fond investeeris Uprenti 2016. aastal. Investeerimisperioodi käigus laiendati edukalt ettevõtte tootevalikut, samuti tegevust nii Baltikumi kui ka Poola turgudel.\n\nBörsil noteeritud aktsiainvesteeringute jaoks oli juuni negatiivne kuu, mis pani punkti viimaste aastakümnete kõige kehvemale poolaastale aktsiaturgudel. Majandusaktiivsuse vähenemise peale odavnesid juunis enim toormesektoriga seotud aktsiainvesteeringud, mis olid aasta esimesel poolel pidanud turukõikumistele paremini vastu. Surve all olid ka muud aktsiainvesteeringud teistest tööstusharudest.\n\nJuunis ostsime energiasektori nõrkusega seoses USA maagaasiettevõtete Range Resourcesi ja Antero Resourcesi aktsiaid. Jätkuva elektrifitseerimistrendi taustal ostsime vasekaevandusettevõtte Freeport McMorani ja Global X Copper Miners ETF-i aktsiaid.\n\nToormete struktuurne puudujääk pole meie hinnangul kuhugi kadunud. Toormed on pakkunud kiire inflatsiooni vastu üldiselt head kaitset, sest sektori ettevõtted teenivad suurt kasumit, maksvad heldelt dividende ja neil on madal võlakoormus. Kuna pakkumine on piiratud, on toormesektori ettevõtted aktsiaturgudel praegu üks huvitavamaid tööstusharusid.\n\nVõlakirjaturud pakuvad tõusvate intresside keskkonnas ühe paremaid oodatava tootluse väljavaateid. Nii märkisime möödunud kuul Coop Panga allutatud võlakirju. Instrumentide intress on 10% aastas ja pangal tekib esimene tagasimakseõigus viie aasta möödumisel. Tegu on väärtpaberitega, mis on keerukuselt lähemal panga omakapitalile kui hoiustele. LHV pensionifondid olid selle avaliku turu välise emissiooni suurim investor.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n","text":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 50 indeks, mis kallines juulis 7,4%, kaotas augustis 5,1% oma väärtusest. Baltikumi börsid liikusid samas möödunud kuul erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nEuroopa majandus on erakorraliselt keerulises seisus, sest sõda Ukrainas on kasvatanud kulutusi energiale hüppeliselt. See on tohutu löök, kuna Euroopa suudab ise katta ainult veidi üle 40% tarbitavast energiast ja ülejäänu tuleb sisse osta.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_08.png){.pension-img}\n_Graafik. Euroala kogu energia import miljardites eurodes ja nafta hind eurodes._\n\nVarem tuli põhiosa Euroopasse imporditavast energiast Venemaalt, kuid pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas ollakse sunnitud otsima agressorriigist ostetud energiale alternatiive. Kasvavad kulutused energiale avaldavad otsest mõju kõigi kaupade ja teenuste hindadele, mille tootmiseks seda energiat kasutatakse. Rusikareegel osutab, et kui maagasi hind tõuseb 100 euro võrra MWh kohta, siis kiireneb inflatsioonitempo 2% võrra.\n\nJärjest hoogustuvat inflatsiooni ei saa aga täielikult ajada energiahindade kasvu süüks. Kogu arenenud maailma rahapoliitika oli liiga pikka aega äärmiselt lõtv: keskpangad hoidsid intressimäärasid liiga madalal ning pumpasid ringlusse järjest rohkem likviidsust. Euroopa Keskpanga hoiustamise intressimäär on olnud alates 2012. aasta juulist 0% ja viimastel aastatel suisa negatiivne.\n\nKui 2021. aasta kevadel hakkas inflatsioon endast märku andma, siis prognoosisid keskpankade mudelid, et see on ajutine. Keskpangad reageerisid inflatsioonile suure hilinemisega alles tänavu kevadel ning Euroopa Keskpank jätkas võlakirjade kokkuostmist ja raha pumpamist süsteemi isegi kuni 2022. aasta juuni lõpuni. Negatiivsete intressimäärade poliitikast loobus Euroopa Keskpank lõpuks tänavu juulikuus, kui euroala inflatsioon oli kiirenenud 8,6%-ni.\n\nInflatsioonitempo hoogsale kasvule aitasid veel kaasa valitsuste koroonakriisiaegsed abipaketid, mis hoidsid majanduse raskel ajal enam-vähem toimimas, kuid olid tagantjärele tarkuse seisukohast liiga universaalsed. Toetust pakuti tollal ka neile, kes seda ei vajanud. Kui 2021. aasta teises pooles koroonapiiranguid leevendati, hakkas arenenud riikide majandus üle kuumenema.\n\n**Headest võimalustest tuleb kinni haarata**\n\nKiire inflatsioonitempo muudab investeerimisotsuste tegemise ettevõtete jaoks keeruliseks, sest on raske hinnata, mida teevad sisendhinnad, st tööjõu ja toormaterjalide hind. Kõrgem inflatsioonimäär tähendab ühtlasi tõusvaid intressimäärasid ja kapitali kallinemist. Kuna tulevik on ebaselge, on ettevõtted uute projektide alustamisel ja töötajate värbamisel seetõttu ettevaatlikud.\n\nInflatsioonilises keskkonnas kasutavad investorid ettevõtete hindamisel suuremaid riskipreemiaid ja tulevaste perioodide kassavood diskonteeritakse tänasesse päeva kõrgemate intressimääradega. Kiire hinnakasv võib küll tähendada ettevõtte jaoks paremat käivet ja kasumit tulevikus, kuid kui need kassavood tuua tänasesse päeva kõrgema diskontomääraga, siis võib ettevõtte väärtus olla ikkagi varasemast madalam. See on sama loogika, nagu kehtib töötajate palkade puhul: isegi kui palgad kasvavad 10%, kuid inflatsioon on 20%, siis alaneb reaalpalk tegelikult 10%.\n\nKiire inflatsiooni ajal on vähe varasid, mis suudavad hoida reaalväärtust, sest reaalmajandus on haavatud. Nominaalselt võivad varade hinnad siiski tõusta, kuid kui korrigeerida neid kõrge inflatsioonimääraga, siis võib reaalväärtus olla ikkagi madalam. Inflatsioonilises keskkonnas saavad paremini hakkama ettevõtted, kellel on ainulaadne ja tugev turupositsioon ning kes suudavad oma tooteid ja teenuseid ka vastavalt muutuvale keskkonnale hinnastada.\n\nInflatsiooniline keskkond muudab investeerimiskeskkonna riskantsemaks ja see väljendub väärtpaberihindade laiaulatuslikumas liikumises. Kõige suurem risk on teisalt see, kui loobutakse tulevikku investeerimast nii ettevõtte kui ka eraisiku tasemel. Raha kontol hoidmine ei ole inflatsioonilises keskkonnas kuigi mõistlik valik, sest hinnakasv hävitab päevast päeva raha ostujõudu. Sellest veelgi halvem valik on raha kulutamine tühja-tähja peale, mis tagab kindlalt tühjad pihud.\n\nMa usun, et pikemaajaliselt kujuneb Eesti nominaalseks majanduskasvuks umbes 5...6%. Seega, kui praegu õnnestuks investeerida mõõduka riskiga projektidesse, mis pakuvad sellest näitajast suuremat tootlust, siis tasuks see ennast ära. Loomulikult tuleks suurema riskiga projektide puhul lisada sellele ka riskipreemia, sest mitte iga investeering ei pruugi täita ootusi.\n\nPensionifondide juhtimisel oleme LHV-s seadnud endale alati eesmärgiks esmalt kaitsta klientide vara ka keerulistes oludes, seejärel ületada pikemas plaanis inflatsioonitempot ning lõpuks pakkuda ka konkurentidest paremat tootlust.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":34.46,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":25149},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":26.45,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.19,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":10.89,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.64,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":18.61,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.22,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 9,75% |\n| German Treasury Bill 21/09/2022 | 4,79% |\n| ZKB Gold ETF | 3,90% |\n| Axcel VI | 2,77% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,77% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 2,64% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 2,57% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,48% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,27% |\n| Monte Rosa V Class J | 2,20% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,48% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,27% |\n| Lumi Kodud Aiandi omanikulaen | 2,08% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 198 133 810,03 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,28%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,28%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_KIID_2022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_KIID_01092022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: energiasektor näitas langeval aktsiaturul tugevust\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis peegeldus maailma turgudel valdavalt pessimism. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 2,8%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 2,9% ja Jaapani Nikkei indeks kaotas väärtusest 1,5%. Järsemat langust nägime augustis Euroopa börsidel, kus Euro Stoxx 50 indeks kukkus 5,1%. Erandlikult käitusid arenevad turud, kuna MSCI Emerging Marketsi indeks kallines kuu jooksul eurodes 1,5%. Baltikumi börsid liikusid seevastu erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nKodumaine riskikapitalifond Superangel müüs oma portfellis esimese investeeringu. Lätis asutatud ettevõte Nordigen, mis tegutseb avatud panganduse valdkonnas, müüdi Ühendkuningriigis rajatud ettevõttele GoCardless. Superangeli fond investeeris Nordigeni 2020. aasta alguses ja fondi portfellis on alles veel üle 40 ettevõtte.\n\nAktsiapositsioonides nägime nõrkust väärismetallidega seotud investeeringutes. Tugevad olid energiasektori investeeringud, mis on väärismetallide kõrval meie aktsiainvesteeringute teine nurgakivi.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud püsivad toormesektoris, mille keskmes on väärismetallid, energeetika, energiametallid, taastuvmaterjalid (puit) ning kogu eelnevaga seotud väärtusahela lülid. Usume, et toormesektori aktsiainvesteeringud aitavad kiire inflatsiooniga keskkonnas meil kapitali ostujõudu säilitada ja kasvatada.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: investeerisime hüperelektriautode tootjasse Rimac\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus aktsiaturud valdavalt taastusid. Eurodes mõõdetuna kallines üleilmne indeks MSCI World 10,7% ja USA börsiindeks S&P 500 kasvas 12,2%, kusjuures tehnoloogiasektorit peegeldav indeks Nasdaq Composite kerkis eurodes 15,5%. Eurodes mõõdetuna kasvas Jaapani Nikkei indeks kuu jooksul 10,2%, Euroopa Euro Stoxx 50 kallines 7,4% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,1%. Kohalikud Balti turud liikusid samas erinevates suundades: kui Riia ja Vilniuse börs tõusid kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,1%, siis Tallinna börs langes 1,2%.\n\nLisasime börsiväliste investeeringute portfelli uue otseinvesteeringu: hüperelektriautode ja suure võimsusega elektriakude tootja Rimac Automobili. Horvaatias 2009. aastal asutatud ettevõtte brändide hulka kuulub Rimaci kõrval näiteks mullu novembris omandatud Bugatti. Ettevõtte teevad omapäraseks selle fookussegmendid, milleks on hüper- ja superautod. Teisisõnu valmistab Rimac elektriakusid ja muid komponente nii Rimaci enda automudelile ja Bugattile kui ka sellistele autotootjatele nagu Koenigsegg, Pininfarina, Aston Martin ja Porsche.\n\nLHV pensionifondid L ja XL investeerisid Rimac Automobili koostöös erakapitaliettevõttega Investindustrial, kes pakkus seda investeerimisvõimalust enda fondiinvestoritele. Rimaci juhtinvestorite hulka kuuluvad peale Investindustriali näiteks Porsche, Softbank, Hyundai ja Goldman Sachs. Juunikuus kaasas autotootja D-rahastusringis 500 miljonit eurot uut kapitali ja ettevõtte väärtuseks kujunes pärast rahastusvooru üle 2 miljardi euro. Uut kapitali kasutab Rimac kasvu ja arenduste rahastamiseks.\n\nJuulis taastusid fondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud eelmise kuu langusest. Suurema tõusu tegid USA ning Euroopa energia- ja vasekaevandusettevõtete aktsiad. Üle mitme kuu kasvasid ka Põhjamaade börsiettevõtete aktsiahinnad. Turgude üldise tõusu taustal nägime väärismetallidega seotud investeeringutes tagasiminekut.\n\nFondi võtmeinvesteeringud aktsiaturgudel püsivad toormesektoriga seotud aktsiates, mis on pidanud selle aasta turgude langusele hästi vastu. Juulis ostsime fondi juurde vasekaevandusettevõtete aktsiaid. Vaseturul vaatab vähegi aktiivses majanduskeskkonnas vastu defitsiit, mis tuleneb vähestest kapitaliinvesteeringutest ja jätkuvast elektrifitseerimistrendist.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: investeerisime uude riskikapitalifondi Plural\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus nägime aktsiaturgudel langust suuremas ulatuses. Eurodes mõõdetuna kukkus üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 6,4%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 6,2%, Jaapani Nikkei 6,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 8,8%. Ei olnud olukord teine ka arenevatel turgudel ja nii odavnes MSCI Emerging Marketsi indeks juunikuus eurodes mõõdetuna 4,9%.\n\nBalti turud olid tagasihoidlikumad. Tallinna ja Vilniuse börs kahanesid vastavalt 3,2% ja 3,4%. Riia börs oli sel korral erand, kasvades 7,2%.\n\nBörsiväliste investeeringute portfelli lisasime uue investeeringuna riskikapitalifondi Plural 2022. See on pikaajalise kogemusega iduettevõtete asutajate ja investorite Taavet Hinrikuse, Sten Tamkivi, Ian Hogarthi ja Khaled Helioui asutatud fond, mille fookusse võetakse üleilmse kasvuplaaniga, ent peamiselt Euroopas tegutsevad iduettevõtted. Plurali teeb omapäraseks asjaolu, et investeeringute juhtideks ja eestvedajateks saavad ainult need, kel endal on iduettevõtete asutamise ja arendamise kogemus olemas. Fondi suurus on 250 miljonit eurot ja praeguseks on investeeritud juba 14 iduettevõttesse.\n\nBörsil noteeritud aktsiainvesteeringute jaoks oli juuni negatiivne kuu, mis pani punkti viimaste aastakümnete kõige kehvemale poolaastale aktsiaturgudel. Majandusaktiivsuse vähenemise peale odavnesid juunis enim toormesektoriga seotud aktsiainvesteeringud, mis olid aasta esimesel poolel pidanud turukõikumistele paremini vastu. Surve all olid ka muud aktsiainvesteeringud teistest tööstusharudest.\n\nJuunis ostsime energiasektori nõrkusega seoses USA maagaasiettevõtete Range Resourcesi ja Antero Resourcesi aktsiaid. Jätkuva elektrifitseerimistrendi taustal ostsime vasekaevandusettevõtte Freeport McMorani ja Global X Copper Miners ETF-i aktsiaid.\n\nToormete struktuurne puudujääk pole meie hinnangul kuhugi kadunud. Toormed on pakkunud kiire inflatsiooni vastu üldiselt head kaitset, sest sektori ettevõtted teenivad suurt kasumit, maksvad heldelt dividende ja neil on madal võlakoormus. Kuna pakkumine on piiratud, on toormesektori ettevõtted aktsiaturgudel praegu üks huvitavamaid tööstusharusid.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n","text":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 50 indeks, mis kallines juulis 7,4%, kaotas augustis 5,1% oma väärtusest. Baltikumi börsid liikusid samas möödunud kuul erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nEuroopa majandus on erakorraliselt keerulises seisus, sest sõda Ukrainas on kasvatanud kulutusi energiale hüppeliselt. See on tohutu löök, kuna Euroopa suudab ise katta ainult veidi üle 40% tarbitavast energiast ja ülejäänu tuleb sisse osta.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_08.png){.pension-img}\n_Graafik. Euroala kogu energia import miljardites eurodes ja nafta hind eurodes._\n\nVarem tuli põhiosa Euroopasse imporditavast energiast Venemaalt, kuid pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas ollakse sunnitud otsima agressorriigist ostetud energiale alternatiive. Kasvavad kulutused energiale avaldavad otsest mõju kõigi kaupade ja teenuste hindadele, mille tootmiseks seda energiat kasutatakse. Rusikareegel osutab, et kui maagasi hind tõuseb 100 euro võrra MWh kohta, siis kiireneb inflatsioonitempo 2% võrra.\n\nJärjest hoogustuvat inflatsiooni ei saa aga täielikult ajada energiahindade kasvu süüks. Kogu arenenud maailma rahapoliitika oli liiga pikka aega äärmiselt lõtv: keskpangad hoidsid intressimäärasid liiga madalal ning pumpasid ringlusse järjest rohkem likviidsust. Euroopa Keskpanga hoiustamise intressimäär on olnud alates 2012. aasta juulist 0% ja viimastel aastatel suisa negatiivne.\n\nKui 2021. aasta kevadel hakkas inflatsioon endast märku andma, siis prognoosisid keskpankade mudelid, et see on ajutine. Keskpangad reageerisid inflatsioonile suure hilinemisega alles tänavu kevadel ning Euroopa Keskpank jätkas võlakirjade kokkuostmist ja raha pumpamist süsteemi isegi kuni 2022. aasta juuni lõpuni. Negatiivsete intressimäärade poliitikast loobus Euroopa Keskpank lõpuks tänavu juulikuus, kui euroala inflatsioon oli kiirenenud 8,6%-ni.\n\nInflatsioonitempo hoogsale kasvule aitasid veel kaasa valitsuste koroonakriisiaegsed abipaketid, mis hoidsid majanduse raskel ajal enam-vähem toimimas, kuid olid tagantjärele tarkuse seisukohast liiga universaalsed. Toetust pakuti tollal ka neile, kes seda ei vajanud. Kui 2021. aasta teises pooles koroonapiiranguid leevendati, hakkas arenenud riikide majandus üle kuumenema.\n\n**Headest võimalustest tuleb kinni haarata**\n\nKiire inflatsioonitempo muudab investeerimisotsuste tegemise ettevõtete jaoks keeruliseks, sest on raske hinnata, mida teevad sisendhinnad, st tööjõu ja toormaterjalide hind. Kõrgem inflatsioonimäär tähendab ühtlasi tõusvaid intressimäärasid ja kapitali kallinemist. Kuna tulevik on ebaselge, on ettevõtted uute projektide alustamisel ja töötajate värbamisel seetõttu ettevaatlikud.\n\nInflatsioonilises keskkonnas kasutavad investorid ettevõtete hindamisel suuremaid riskipreemiaid ja tulevaste perioodide kassavood diskonteeritakse tänasesse päeva kõrgemate intressimääradega. Kiire hinnakasv võib küll tähendada ettevõtte jaoks paremat käivet ja kasumit tulevikus, kuid kui need kassavood tuua tänasesse päeva kõrgema diskontomääraga, siis võib ettevõtte väärtus olla ikkagi varasemast madalam. See on sama loogika, nagu kehtib töötajate palkade puhul: isegi kui palgad kasvavad 10%, kuid inflatsioon on 20%, siis alaneb reaalpalk tegelikult 10%.\n\nKiire inflatsiooni ajal on vähe varasid, mis suudavad hoida reaalväärtust, sest reaalmajandus on haavatud. Nominaalselt võivad varade hinnad siiski tõusta, kuid kui korrigeerida neid kõrge inflatsioonimääraga, siis võib reaalväärtus olla ikkagi madalam. Inflatsioonilises keskkonnas saavad paremini hakkama ettevõtted, kellel on ainulaadne ja tugev turupositsioon ning kes suudavad oma tooteid ja teenuseid ka vastavalt muutuvale keskkonnale hinnastada.\n\nInflatsiooniline keskkond muudab investeerimiskeskkonna riskantsemaks ja see väljendub väärtpaberihindade laiaulatuslikumas liikumises. Kõige suurem risk on teisalt see, kui loobutakse tulevikku investeerimast nii ettevõtte kui ka eraisiku tasemel. Raha kontol hoidmine ei ole inflatsioonilises keskkonnas kuigi mõistlik valik, sest hinnakasv hävitab päevast päeva raha ostujõudu. Sellest veelgi halvem valik on raha kulutamine tühja-tähja peale, mis tagab kindlalt tühjad pihud.\n\nMa usun, et pikemaajaliselt kujuneb Eesti nominaalseks majanduskasvuks umbes 5...6%. Seega, kui praegu õnnestuks investeerida mõõduka riskiga projektidesse, mis pakuvad sellest näitajast suuremat tootlust, siis tasuks see ennast ära. Loomulikult tuleks suurema riskiga projektide puhul lisada sellele ka riskipreemia, sest mitte iga investeering ei pruugi täita ootusi.\n\nPensionifondide juhtimisel oleme LHV-s seadnud endale alati eesmärgiks esmalt kaitsta klientide vara ka keerulistes oludes, seejärel ületada pikemas plaanis inflatsioonitempot ning lõpuks pakkuda ka konkurentidest paremat tootlust.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":25.43,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":16278},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.19,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.81,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,99% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 28,07% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 13,63% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 11,11% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 7,90% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 4,67% |\n| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 3,81% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 71 557 582,82 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 350 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2000%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2021_02.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_prospekt_2022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: Kõrgematele riskidele on turud reageerinud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nTänane olukord, kus korraga on kallinenud nii materjalide sisseostuhinnad, tööjõuhinnad kui kapitali hind, on pannud ettevõtjad keerulisse olukorda. Kui aasta tagasi oli taevas veel võrdlemisi pilvitu, siis nüüd on seal tormipilved, mis on lähenemas eri suundadest ja korraga. Investorid on muutunud turuolukorrale reageerinud ja tulemuseks on suurte börsiindeksite viimase 50 aasta nõrgim esimene poolaasta.\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2022. aasta 2. kvartalis –-10,8% ja arenevate turgude indeksil –-5,8%. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kahanes 2022. aasta 2. kvartalis –-9,9%.\n\n**Indeksid on jõudnud 10 aasta keskmiste hinnatasemete juurde**\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 14,4 korda ja arenevatel turgudel 10,9 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit vs. 10 aasta keskmised suhtarvud vastavalt 16,1 ja 11,8. Hinna ja raamatupidamisväärtuse ehk P/B suhtarv on arenenud börsidel langenud 2,6 korra peale ning arenevatel turgudel 1,4 peale vs. 10 aasta keskmised vastavalt 2,3 ja 1,6. Kui eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses kauplesid börsiindeksid oma pikaajalistest keskmistest kallimatel tasemetel, siis tänaseks on preemia kadunud ning oleme jõudnud keskmiste hinnatasemete juurde, arenevate turgude puhul juba ka alla keskmiste.\n\n**Arenevad turud pakuvad indeksinvestorite jaoks paremat väärtust**\n\nEesti pensioniindeksfondide võrdluses on suurim arenevate turgude osakaal LHV II ja III samba indeksfondidel. Tänased P/E ja P/B suhtarvud on neil börsidel võrreldes viimase 10 aasta keskmisega isegi ligi 10% odavamad. 2022. aasta 2. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 13,0 korda kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,2 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,5% jooksvat dividendimäära.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: Määramatus on kasvanud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2022\\. aasta on alanud määramatust kasvatava nelja märksõnaga: sõda, finantssanktsioonid, inflatsioon ja tõusvad intressimäärad. See survestab tarneahelaid, rõhub majandust, vähendab tarbijausaldust ja muudab laenuraha kallimaks. Suurem määramatus tõstab investorite poolt nõutavaid riskipreemiaid ning seetõttu on aasta alanud indeksfondide jaoks langusega. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kahanes 2022. aasta 1. kvartalis vastavalt –3,6% ja –3,5%. Seni on langus olnud tagasihoidlik, sest majandused on koroonapandeemiast välja tulles täna tugevad ning probleemide kestvuse ja sügavuse osas puudub turgudel üksmeel.\n\n**Arenevad turud liikusid erisuunaliselt**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2022. aasta 1. kvartalis –3,1% ja arenevate turgude indeksil –4,9%. Just liikumised arenevatel turgudel on olnud lühikese aja jooksul väga erinevad. Kui näiteks tehnoloogiasektori siseriiklikust reguleerimisest ja kohaliku kinnisvaraturu nõrkusest räsitud Hiina börs langes 1. kvartalis euros mõõdetuna üle 10%, siis maavaradega õnnistatud toormeriikide börsid Lähis-Idas ja Lõuna-Ameerikas näitasid mitmekümne protsendilisi tõuse.\n\n**Hiina börs üks odavamaid**\n\nArenevate turgude indeksist moodustab Hiina koos Taiwaniga 48%, mistõttu on väga oluline eeskätt sealsete börside liikumine. Pärast viimase aasta jooksul nähtud langust ei ole Hiina aktsiad enam kallid. Ettevaatavad hinna ja kasumikordajad jäävad seal juba 10x juurde, olles oluliselt odavamad suurte arenenud riikide börside hinnatasemetest. Eesti turul pakutavatest pensioni indeksfondidest on suurim avatus odavamatele arenevatele turgudele LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele.\n\n2022\\. aasta 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 15,7x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,1% jooksvat dividendimäära.\n"},{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: 2021 oli indeksfondide aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta kõik kvartalid olid indeksfondide jaoks positiivse tulemiga. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2021. aasta 4. kvartalis vastavalt +6,5% ja +6,4% ning kogu aasta peale kokku oli tulemuseks vastavalt +22,8% ja +22,7%. Sarnaselt 2019. aastaga võib lõppenud aastat nimetada erakordselt heaks aastaks indeksfondide jaoks. LHV II samba indeksfondis kasvatab enda pensioniraha 11 607 kogujat ning LHV III samba indeksfondi on sissemakseid teinud 18 731 inimest.\n\n**Eri indeksitele erinev aasta**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2021. aastal +31,4% ja arenevate turgude indeksil +4,7%. Liikumised olid väga erinevad. Kusjuures USA dollar tugevnes aastaga euro vastu +7,6%, mis aitas dollaripõhistel börsidel eurodes mõõdetuna paremat tootlust näidata.\n\nEurodes mõõdetuna oli 2021. aasta parim börsiindeks Mongoolia +147% tõusuga, Sambia +111% tõusuga ja Abu Dhabi +82% tõusuga. Eesti börsi +49% tõus tegi sellest 2021. aasta maailma paremuselt kuuenda börsitulemuse eurodes. 2021. aasta oli Eesti börsi jaoks muidugi üldse fenomenaalne: börsile lisandus üle 35 000 uue investori ning Balti börsi nimekirja lisandus 9 uut ettevõtet. Paraku Baltikumi börsidele indeksfondide raha ei jõua. Nõrgimad turud olid lõppenud aastal erinevad arenevad turud nagu nt Türgi euros mõõdetuna –25% tulemusega, Hongkongi Hiina aktsiad –18% ja Brasiilia –11%.\n\n**Indeksite üha suurem sõltuvus üksikutest nimedest**\n\nKui 10 aastat tagasi moodustasid viis suurima osakaaluga aktsiat USA S&P 500 indeksist 12%, siis tänaseks on see kasvanud 23% peale – Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ja Tesla moodustavad sisuliselt veerandi kogu indeksist. Indekseid järgides usutakse tihti, et raha on sadade või isegi tuhandete eri aktsiate vahel ära investeeritud, kuid tegelikkuses seletab enamiku indeksi liikumisest ära vaid väike käputäis ettevõtteid. Näiteks 2021. a teise poole aktsiaturu tõusust on S&P 500 indeksi näitel koguni 50% seotud vaid viie ettevõtte hinnaliikumisega – Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Tesla ja Nividia tõusuga.\n\n**Arenevad turud on odavamad**\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,4x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Ajaloolistest keskmistest on see kallim hinnatase. Kuid börside hinnastatus suhtena ajaloolisesse keskmisesse on eri turgudel erinev.\n\nNäiteks arenevate turgude hinnatasemed on ajalooliste keskmiste juures – kui vaadata ettevaatava hinna ja kasumi suhtarvu ehk P/E näitajat ja võrrelda seda 10 aasta keskmisega, siis on arenevad turud sellest täna isegi 1% võrra odavamad. Arenenud turgudel on sama kordaja ajaloolise keskmisega võrreldes aga koguni 22% kallim.\n\nEesti turul pakutavatest indeksfondidest on kõige suurem avatus odavamatele arenevatele turgudele just LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele. See on 3x suurem osakaal arenevatele turgudele kui ükski teine pensioni indeksfond Eestis, kuna ainult LHV indeksfondid jälgivad raha paigutamisel maailma SKP tegelikku jaotust arenenud ja arenevate turgude vahel.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=Q0n9TVyHR1Q).\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":1859},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":97.54,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 24,75% |\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 24,35% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 24,32% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,12% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,41%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":25913},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":94.19,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.66,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.18,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 27,73% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 27,61% |\n| BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index | 27,49% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 11,36% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 5,66% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":50044},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":21.51,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.05,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":43.89,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.55,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.83,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":14.51,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.67,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 10,72% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 10,40% |\n| SEB Global Exposure Fund | 8,53% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8,17% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 7,12% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 4,91% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 3,38% |\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 3,37% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,84% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2,42% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,15% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 2,02% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,63% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":11.57,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":3341},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":33.73,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.58,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":17.59,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.15,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.46,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":29.09,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 12,91% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 12,02% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 5,69% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 5,36% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 4,69% |\n| SEB Global Exposure Fund | 4,67% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1% 15.08.2025 | 3,78% |\n| PIMCO GIS Euro Credit Fund | 3,66% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0.5% 15.08.2027 | 3,33% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2030 | 3,29% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,32% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 2,20% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 2,03% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":11.46,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":7222},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":31.73,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":8,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":55.77,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 25,36% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 23,83% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 8,81% |\n| PIMCO GIS Euro Credit Fund | 6,58% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0.5% 15.08.2027 | 4,71% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 3,96% |\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 3,18% |\n| Augstsprieguma Tikls 0.5% 20.01.2027 | 2,38% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 1,45% |\n| SEB Global Exposure Fund | 1,42% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 1,11% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 1,04% |\n| Luminor Bank FRN 23.09.2026 | 0,73% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,50%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":4.34,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":2349},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":2.21,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":89.12,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.52,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 28,01% |\n| SEB Global Exposure Fund | 10,94% |\n| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | 7,67% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,82% |\n| SEB Global Exposure Fund | 4,65% |\n| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 4,63% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 4,22% |\n| Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | 4,19% |\n| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3,01% |\n| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF | 2,94% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Enefit Green AS | 1,31% |\n| Hepsor AS | 0,36% |\n| Tallinna Sadam AS | 0,36% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.03,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank pensionifond indeks 1990–99 sündinutele","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 90-ndatel ja mäletad, et videokassettide vaatamiseks pidi neid tagasi kerima;\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida;\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega;\n- tahad koguda Eesti madalaima tasuga II samba fondis.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":42104},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":96.11,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":3.42,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Apple | 4,97% |\n| Microsoft | 3,67% |\n| Access Global A | 3,42% |\n| Amazon.com | 2,33% |\n| Alphabet A | 1,43% |\n| Alphabet C | 1,02% |\n| Berkshire Hathaway B | 0,90% |\n| United Health | 0,86% |\n| Johnson & Johnson | 0,83% |\n| Nvidia | 0,81% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank pensionifond 1980–89 sündinutele","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 80-ndatel ja mäletad kui hea oli lapsepõlves kalja juua,\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida,\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega,\n- tahad koguda hea tootlusega fondis.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutub. Nooremana võid võtta rohkem riske ja investeerida aktsiatesse. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":68836},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.92,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":51.18,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":30.26,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.82,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.41,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.46,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Edge Emerging Markets A | 7,05% |\n| Access Europa A | 5,59% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 4,38% |\n| Globalfond A | 3,72% |\n| AMUNDI I.S-MSCI EME.E.L.-UCI.ETF DR USD | 2,76% |\n| Apple | 2,24% |\n| Transition Energy A | 1,88% |\n| iShares Agribusiness UCITS ETF | 1,85% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 1,76% |\n| Microsoft | 1,72% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II AS | 1,57% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,09% |\n| LHV Group 9.500% Perpetual | 0,76% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":9.46,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank pensionifond 1970–79 sündinutele","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 70-ndatel ja mäletad, kuidas unistasid välismaa teksadest,\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida,\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega,\n- tahad, et Sinu fond teeks jätkusuutlikke investeeringuid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutuvad. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":80843},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":10.02,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":40.96,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":25.55,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.87,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.45,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":4.4,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.79,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Edge Emerging Markets A | 5,14% |\n| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4,40% |\n| Access Europa A | 4,37% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 3,85% |\n| Globalfond A | 3,50% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,26% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,06% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,00% |\n| Transition Energy A | 1,89% |\n| Apple | 1,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 3,06% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,00% |\n| Lumi Retal Property Fund | 1,06% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":14.04,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank pensionifond 1960–69 sündinutele","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 60-ndatel ja mäletad „Horoskoobi“ laule,\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida,\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega,\n- tahad, et Sinu fond teeks jätkusuutlikke investeeringuid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase muutuvad ajas automaatselt. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":26347},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":29.88,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":23.2,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.95,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":14.2,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.81,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":18.3,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.72,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 16,60% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,84% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 3,11% |\n| Access Europa A | 2,58% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,52% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 2,03% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 1,72% |\n| Birdeye Capital Timber Fund 2 | 1,71% |\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 1,70% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 1,53% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,84% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,52% |\n| Luminor Bank VAR | 1,72% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":21.99,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond Konservatiivne","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu pensioniiga on lähenemas,\n- soovid eelkõige juba kogutud pensioniraha säilitada,\n- otsid madala riskitasemega fondi,\n- tahad, et Sinu fond teeks jätkusuutlikke investeeringuid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest vähemalt 80% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Ülejäänu investeeritakse aktsiatesse, kinnisvarasse ja muudesse lubatud varadesse. Fondiosaku hind lühema aja jooksul oluliselt ei kõigu. See ei ole elutsüklifond. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult. \n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":6884},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":57.08,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.54,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":29.78,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.63,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 19,74% |\n| Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF | 10,03% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,05% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 5,24% |\n| Altum 1.300% 250307 | 2,68% |\n| Nykredit Realkredit 0.250% 260113 | 2,20% |\n| City of Tallinn Estonia FRN 271129 | 2,12% |\n| Volkswagen Financial Services 3.375% 280406 | 1,89% |\n| Ignitis 2.000% 300521 | 1,82% |\n| Swedbank 0.200% 280112 | 1,81% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,05% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 5,24% |\n| City of Tallinn Estonia FRN 271129 | 2,12% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":24.34,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":22718},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":12.38,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.55,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":63.17,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.03,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.4,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":6.36,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.12,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 12,31% |\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 10,44% |\n| SEB Global Exposure Fund | 9,93% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 6,39% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,32% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 4,28% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 3,34% |\n| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3,00% |\n| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF | 2,94% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 2,91% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Enefit Green AS | 1,64% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,63% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,52% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.76,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":20616},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.52,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.48,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 28,84% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 26,29% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 16,49% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,13% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 9,72% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 3,21% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 1,94% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF | 1,90% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":3828},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":9.96,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":2.11,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":82.41,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.51,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Vanguard Euro Government Bond | 18,26% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 12,51% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 11,64% |\n| iShares Euro Investment Grade | 11,58% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 10,69% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest | 7,28% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced | 4,28% |\n| EPSO-G 3.117% | 2,51% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond | 2,27% |\n| Neuberger Berman Emerging Market | 2,05% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 | 1,46% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":1.46,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":1808},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":6.41,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":21,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.1,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":65.3,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.21,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade | 9,99% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 9,95% |\n| Vanguard Euro Government Bond | 8,13% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 7,39% |\n| Neuberger Berman Emerging Market | 7,06% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 5,19% |\n| iShares Euro Government Bond 3-5 yr | 4,47% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy | 4,06% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond | 3,92% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 3,74% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,10% |\n| Estonian Eurobond 0,125 | 0,90% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":4,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":8558},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":83.96,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.51,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.57,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.96,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Developed World Index Fund | 7,86% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,24% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 6,97% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 6,89% |\n| Robeco Emerging Markets Equities | 5,49% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 5,14% |\n| Nordea-1 Global Portfolio BI EUR | 4,84% |\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 4,69% |\n| Neuberger Berman Sustainable Global | 4,63% |\n| Vanguard Global Stock Index Fund | 4,12% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,36% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,15% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,45%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.51,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":15331},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":3.06,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":49.34,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.35,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":34.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.09,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS | 9,26% |\n| Neuberger Berman Emerging Market | 6,79% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 6,33% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 4,89% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 4,67% |\n| iShares Euro Investment Grade | 4,42% |\n| Hermes Global Emerging Markets | 3,89% |\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 3,89% |\n| Robeco Emerging Markets Equities | 3,77% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond | 3,45% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,67% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,68% |\n| Estonian Eurobond | 0,78% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":7.13,"fundManager":"Luminor"},"NIK100":{"heading":"Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik","code":"jatkusuutlik","dataMarker":"NIK100ew","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":323},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":93.56,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.45,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI EM SRI ETF | 23,54% |\n| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI | 19,00% |\n| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 18,78% |\n| Amundi Index MSCI World SRI - UCITS | 18,32% |\n| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S | 13,92% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001806","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":41.73,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":24.4,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":13.54,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.88,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.89,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.56,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 7,85% |\n| German Treasury Bill 21/09/2022 | 7,68% |\n| German Treasury Bill 14/12/2022 | 6,77% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 6,41% |\n| ZKB Gold ETF | 4,33% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,27% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,26% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 2,81% |\n| BIGBANK 7.5% 16/05/2032 | 2,77% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,27% |\n| BIGBANK 7.5% 16/05/2032 | 2,77% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,64% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 22 147 051,07 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,46%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Taiendav_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: energiasektor näitas langeval aktsiaturul tugevust\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis peegeldus maailma turgudel valdavalt pessimism. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 2,8%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 2,9% ja Jaapani Nikkei indeks kaotas väärtusest 1,5%. Järsemat langust nägime augustis Euroopa börsidel, kus Euro Stoxx 50 indeks kukkus 5,1%. Erandlikult käitusid arenevad turud, kuna MSCI Emerging Marketsi indeks kallines kuu jooksul eurodes 1,5%. Baltikumi börsid liikusid seevastu erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nAktsiapositsioonides nägime nõrkust väärismetallidega seotud investeeringutes. Tugevad olid energiasektori investeeringud, mis on väärismetallide kõrval meie aktsiainvesteeringute teine nurgakivi.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud püsivad toormesektoris, mille keskmes on väärismetallid, energeetika, energiametallid, taastuvmaterjalid (puit) ning kogu eelnevaga seotud väärtusahela lülid. Usume, et toormesektori aktsiainvesteeringud aitavad kiire inflatsiooniga keskkonnas meil kapitali ostujõudu säilitada ja kasvatada.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: aktsiaturgudel jätkus jõuline taastumine\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus aktsiaturud valdavalt taastusid. Eurodes mõõdetuna kallines üleilmne indeks MSCI World 10,7% ja USA börsiindeks S&P 500 kasvas 12,2%, kusjuures tehnoloogiasektorit peegeldav indeks Nasdaq Composite kerkis eurodes 15,5%. Eurodes mõõdetuna kasvas Jaapani Nikkei indeks kuu jooksul 10,2%, Euroopa Euro Stoxx 50 kallines 7,4% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,1%. Kohalikud Balti turud liikusid samas erinevates suundades: kui Riia ja Vilniuse börs tõusid kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,1%, siis Tallinna börs langes 1,2%.\n\nJuulis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud riskikapitalifond BaltCap Latvia Venture Capital Fund müüs ettevõtte Vendon. Selle 2011. aastal Riias asutatud ettevõtte peamine ärisuund on müügiautomaatide haldus ja seotud maksete töötlemine. Vendoni põhiturud on Euroopa riigid, kus neil on hallata üle 45 000 müügiautomaadi. BaltCapi juhitud fond investeeris Vendonisse 2011. aastal ja nüüd müüdi Vendon Hispaania tehnoloogiaettevõttele Azkoyen.\n\nJuulis taastusid fondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud eelmise kuu langusest. Suurema tõusu tegid USA ning Euroopa energia- ja vasekaevandusettevõtete aktsiad. Üle mitme kuu kasvasid ka Põhjamaade börsiettevõtete aktsiahinnad. Turgude üldise tõusu taustal nägime väärismetallidega seotud investeeringutes tagasiminekut.\n\nFondi võtmeinvesteeringud aktsiaturgudel püsivad toormesektoriga seotud aktsiates, mis on pidanud selle aasta turgude langusele hästi vastu. Juulis ostsime fondi juurde vasekaevandusettevõtete aktsiaid. Vaseturul vaatab vähegi aktiivses majanduskeskkonnas vastu defitsiit, mis tuleneb vähestest kapitaliinvesteeringutest ja jätkuvast elektrifitseerimistrendist.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: kasutasime energia- ja toormesektori nõrkust investeerimiseks\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus nägime aktsiaturgudel langust suuremas ulatuses. Eurodes mõõdetuna kukkus üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 6,4%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 6,2%, Jaapani Nikkei 6,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 8,8%. Ei olnud olukord teine ka arenevatel turgudel ja nii odavnes MSCI Emerging Marketsi indeks juunikuus eurodes mõõdetuna 4,9%.\n\nBalti turud olid tagasihoidlikumad. Tallinna ja Vilniuse börs kahanesid vastavalt 3,2% ja 3,4%. Riia börs oli sel korral erand, kasvades 7,2%.\n\nJuunis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb pumpade ja pumbasüsteemide rentimise ettevõtte Uprent. Ostjaks osutus Soomes asutatud ehitusmasinate ja tarvikute rentimise ettevõte Renta Group. BaltCapi fond investeeris Uprenti 2016. aastal. Investeerimisperioodi käigus laiendati edukalt ettevõtte tootevalikut, samuti tegevust nii Baltikumi kui ka Poola turgudel.\n\nBörsil noteeritud aktsiainvesteeringute jaoks oli juuni negatiivne kuu, mis pani punkti viimaste aastakümnete kõige kehvemale poolaastale aktsiaturgudel. Majandusaktiivsuse vähenemise peale odavnesid juunis enim toormesektoriga seotud aktsiainvesteeringud, mis olid aasta esimesel poolel pidanud turukõikumistele paremini vastu. Surve all olid ka muud aktsiainvesteeringud teistest tööstusharudest.\n\nJuunis ostsime energiasektori nõrkusega seoses USA maagaasiettevõtete Range Resourcesi ja Antero Resourcesi aktsiaid. Jätkuva elektrifitseerimistrendi taustal ostsime vasekaevandusettevõtte Freeport McMorani ja Global X Copper Miners ETF-i aktsiaid.\n\nToormete struktuurne puudujääk pole meie hinnangul kuhugi kadunud. Toormed on pakkunud kiire inflatsiooni vastu üldiselt head kaitset, sest sektori ettevõtted teenivad suurt kasumit, maksvad heldelt dividende ja neil on madal võlakoormus. Kuna pakkumine on piiratud, on toormesektori ettevõtted aktsiaturgudel praegu üks huvitavamaid tööstusharusid.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n","text":"Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.\n\nEuroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 50 indeks, mis kallines juulis 7,4%, kaotas augustis 5,1% oma väärtusest. Baltikumi börsid liikusid samas möödunud kuul erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.\n\nEuroopa majandus on erakorraliselt keerulises seisus, sest sõda Ukrainas on kasvatanud kulutusi energiale hüppeliselt. See on tohutu löök, kuna Euroopa suudab ise katta ainult veidi üle 40% tarbitavast energiast ja ülejäänu tuleb sisse osta.\n\n![Pilt](/assets/images/pension/Andrese_joonis_08.png){.pension-img}\n_Graafik. Euroala kogu energia import miljardites eurodes ja nafta hind eurodes._\n\nVarem tuli põhiosa Euroopasse imporditavast energiast Venemaalt, kuid pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas ollakse sunnitud otsima agressorriigist ostetud energiale alternatiive. Kasvavad kulutused energiale avaldavad otsest mõju kõigi kaupade ja teenuste hindadele, mille tootmiseks seda energiat kasutatakse. Rusikareegel osutab, et kui maagasi hind tõuseb 100 euro võrra MWh kohta, siis kiireneb inflatsioonitempo 2% võrra.\n\nJärjest hoogustuvat inflatsiooni ei saa aga täielikult ajada energiahindade kasvu süüks. Kogu arenenud maailma rahapoliitika oli liiga pikka aega äärmiselt lõtv: keskpangad hoidsid intressimäärasid liiga madalal ning pumpasid ringlusse järjest rohkem likviidsust. Euroopa Keskpanga hoiustamise intressimäär on olnud alates 2012. aasta juulist 0% ja viimastel aastatel suisa negatiivne.\n\nKui 2021. aasta kevadel hakkas inflatsioon endast märku andma, siis prognoosisid keskpankade mudelid, et see on ajutine. Keskpangad reageerisid inflatsioonile suure hilinemisega alles tänavu kevadel ning Euroopa Keskpank jätkas võlakirjade kokkuostmist ja raha pumpamist süsteemi isegi kuni 2022. aasta juuni lõpuni. Negatiivsete intressimäärade poliitikast loobus Euroopa Keskpank lõpuks tänavu juulikuus, kui euroala inflatsioon oli kiirenenud 8,6%-ni.\n\nInflatsioonitempo hoogsale kasvule aitasid veel kaasa valitsuste koroonakriisiaegsed abipaketid, mis hoidsid majanduse raskel ajal enam-vähem toimimas, kuid olid tagantjärele tarkuse seisukohast liiga universaalsed. Toetust pakuti tollal ka neile, kes seda ei vajanud. Kui 2021. aasta teises pooles koroonapiiranguid leevendati, hakkas arenenud riikide majandus üle kuumenema.\n\n**Headest võimalustest tuleb kinni haarata**\n\nKiire inflatsioonitempo muudab investeerimisotsuste tegemise ettevõtete jaoks keeruliseks, sest on raske hinnata, mida teevad sisendhinnad, st tööjõu ja toormaterjalide hind. Kõrgem inflatsioonimäär tähendab ühtlasi tõusvaid intressimäärasid ja kapitali kallinemist. Kuna tulevik on ebaselge, on ettevõtted uute projektide alustamisel ja töötajate värbamisel seetõttu ettevaatlikud.\n\nInflatsioonilises keskkonnas kasutavad investorid ettevõtete hindamisel suuremaid riskipreemiaid ja tulevaste perioodide kassavood diskonteeritakse tänasesse päeva kõrgemate intressimääradega. Kiire hinnakasv võib küll tähendada ettevõtte jaoks paremat käivet ja kasumit tulevikus, kuid kui need kassavood tuua tänasesse päeva kõrgema diskontomääraga, siis võib ettevõtte väärtus olla ikkagi varasemast madalam. See on sama loogika, nagu kehtib töötajate palkade puhul: isegi kui palgad kasvavad 10%, kuid inflatsioon on 20%, siis alaneb reaalpalk tegelikult 10%.\n\nKiire inflatsiooni ajal on vähe varasid, mis suudavad hoida reaalväärtust, sest reaalmajandus on haavatud. Nominaalselt võivad varade hinnad siiski tõusta, kuid kui korrigeerida neid kõrge inflatsioonimääraga, siis võib reaalväärtus olla ikkagi madalam. Inflatsioonilises keskkonnas saavad paremini hakkama ettevõtted, kellel on ainulaadne ja tugev turupositsioon ning kes suudavad oma tooteid ja teenuseid ka vastavalt muutuvale keskkonnale hinnastada.\n\nInflatsiooniline keskkond muudab investeerimiskeskkonna riskantsemaks ja see väljendub väärtpaberihindade laiaulatuslikumas liikumises. Kõige suurem risk on teisalt see, kui loobutakse tulevikku investeerimast nii ettevõtte kui ka eraisiku tasemel. Raha kontol hoidmine ei ole inflatsioonilises keskkonnas kuigi mõistlik valik, sest hinnakasv hävitab päevast päeva raha ostujõudu. Sellest veelgi halvem valik on raha kulutamine tühja-tähja peale, mis tagab kindlalt tühjad pihud.\n\nMa usun, et pikemaajaliselt kujuneb Eesti nominaalseks majanduskasvuks umbes 5...6%. Seega, kui praegu õnnestuks investeerida mõõduka riskiga projektidesse, mis pakuvad sellest näitajast suuremat tootlust, siis tasuks see ennast ära. Loomulikult tuleks suurema riskiga projektide puhul lisada sellele ka riskipreemia, sest mitte iga investeering ei pruugi täita ootusi.\n\nPensionifondide juhtimisel oleme LHV-s seadnud endale alati eesmärgiks esmalt kaitsta klientide vara ka keerulistes oludes, seejärel ületada pikemas plaanis inflatsioonitempot ning lõpuks pakkuda ka konkurentidest paremat tootlust.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":16.96,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":97.91,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.09,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,41% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 24,67% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 15,01% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 12,71% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 8,87% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 4,22% |\n| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 4,02% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 27 145 865,35 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,42%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: Kõrgematele riskidele on turud reageerinud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nTänane olukord, kus korraga on kallinenud nii materjalide sisseostuhinnad, tööjõuhinnad kui kapitali hind, on pannud ettevõtjad keerulisse olukorda. Kui aasta tagasi oli taevas veel võrdlemisi pilvitu, siis nüüd on seal tormipilved, mis on lähenemas eri suundadest ja korraga. Investorid on muutunud turuolukorrale reageerinud ja tulemuseks on suurte börsiindeksite viimase 50 aasta nõrgim esimene poolaasta.\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2022. aasta 2. kvartalis –-10,8% ja arenevate turgude indeksil –-5,8%. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kahanes 2022. aasta 2. kvartalis –-9,9%.\n\n**Indeksid on jõudnud 10 aasta keskmiste hinnatasemete juurde**\n\nArenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 14,4 korda ja arenevatel turgudel 10,9 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit vs. 10 aasta keskmised suhtarvud vastavalt 16,1 ja 11,8. Hinna ja raamatupidamisväärtuse ehk P/B suhtarv on arenenud börsidel langenud 2,6 korra peale ning arenevatel turgudel 1,4 peale vs. 10 aasta keskmised vastavalt 2,3 ja 1,6. Kui eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses kauplesid börsiindeksid oma pikaajalistest keskmistest kallimatel tasemetel, siis tänaseks on preemia kadunud ning oleme jõudnud keskmiste hinnatasemete juurde, arenevate turgude puhul juba ka alla keskmiste.\n\n**Arenevad turud pakuvad indeksinvestorite jaoks paremat väärtust**\n\nEesti pensioniindeksfondide võrdluses on suurim arenevate turgude osakaal LHV II ja III samba indeksfondidel. Tänased P/E ja P/B suhtarvud on neil börsidel võrreldes viimase 10 aasta keskmisega isegi ligi 10% odavamad. 2022. aasta 2. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 13,0 korda kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,2 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,5% jooksvat dividendimäära.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: Määramatus on kasvanud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2022\\. aasta on alanud määramatust kasvatava nelja märksõnaga: sõda, finantssanktsioonid, inflatsioon ja tõusvad intressimäärad. See survestab tarneahelaid, rõhub majandust, vähendab tarbijausaldust ja muudab laenuraha kallimaks. Suurem määramatus tõstab investorite poolt nõutavaid riskipreemiaid ning seetõttu on aasta alanud indeksfondide jaoks langusega. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kahanes 2022. aasta 1. kvartalis vastavalt –3,6% ja –3,5%. Seni on langus olnud tagasihoidlik, sest majandused on koroonapandeemiast välja tulles täna tugevad ning probleemide kestvuse ja sügavuse osas puudub turgudel üksmeel.\n\n**Arenevad turud liikusid erisuunaliselt**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2022. aasta 1. kvartalis –3,1% ja arenevate turgude indeksil –4,9%. Just liikumised arenevatel turgudel on olnud lühikese aja jooksul väga erinevad. Kui näiteks tehnoloogiasektori siseriiklikust reguleerimisest ja kohaliku kinnisvaraturu nõrkusest räsitud Hiina börs langes 1. kvartalis euros mõõdetuna üle 10%, siis maavaradega õnnistatud toormeriikide börsid Lähis-Idas ja Lõuna-Ameerikas näitasid mitmekümne protsendilisi tõuse.\n\n**Hiina börs üks odavamaid**\n\nArenevate turgude indeksist moodustab Hiina koos Taiwaniga 48%, mistõttu on väga oluline eeskätt sealsete börside liikumine. Pärast viimase aasta jooksul nähtud langust ei ole Hiina aktsiad enam kallid. Ettevaatavad hinna ja kasumikordajad jäävad seal juba 10x juurde, olles oluliselt odavamad suurte arenenud riikide börside hinnatasemetest. Eesti turul pakutavatest pensioni indeksfondidest on suurim avatus odavamatele arenevatele turgudele LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele.\n\n2022\\. aasta 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 15,7x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,1% jooksvat dividendimäära.\n"},{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: 2021 oli indeksfondide aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta kõik kvartalid olid indeksfondide jaoks positiivse tulemiga. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2021. aasta 4. kvartalis vastavalt +6,5% ja +6,4% ning kogu aasta peale kokku oli tulemuseks vastavalt +22,8% ja +22,7%. Sarnaselt 2019. aastaga võib lõppenud aastat nimetada erakordselt heaks aastaks indeksfondide jaoks. LHV II samba indeksfondis kasvatab enda pensioniraha 11 607 kogujat ning LHV III samba indeksfondi on sissemakseid teinud 18 731 inimest.\n\n**Eri indeksitele erinev aasta**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2021. aastal +31,4% ja arenevate turgude indeksil +4,7%. Liikumised olid väga erinevad. Kusjuures USA dollar tugevnes aastaga euro vastu +7,6%, mis aitas dollaripõhistel börsidel eurodes mõõdetuna paremat tootlust näidata.\n\nEurodes mõõdetuna oli 2021. aasta parim börsiindeks Mongoolia +147% tõusuga, Sambia +111% tõusuga ja Abu Dhabi +82% tõusuga. Eesti börsi +49% tõus tegi sellest 2021. aasta maailma paremuselt kuuenda börsitulemuse eurodes. 2021. aasta oli Eesti börsi jaoks muidugi üldse fenomenaalne: börsile lisandus üle 35 000 uue investori ning Balti börsi nimekirja lisandus 9 uut ettevõtet. Paraku Baltikumi börsidele indeksfondide raha ei jõua. Nõrgimad turud olid lõppenud aastal erinevad arenevad turud nagu nt Türgi euros mõõdetuna –25% tulemusega, Hongkongi Hiina aktsiad –18% ja Brasiilia –11%.\n\n**Indeksite üha suurem sõltuvus üksikutest nimedest**\n\nKui 10 aastat tagasi moodustasid viis suurima osakaaluga aktsiat USA S&P 500 indeksist 12%, siis tänaseks on see kasvanud 23% peale – Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ja Tesla moodustavad sisuliselt veerandi kogu indeksist. Indekseid järgides usutakse tihti, et raha on sadade või isegi tuhandete eri aktsiate vahel ära investeeritud, kuid tegelikkuses seletab enamiku indeksi liikumisest ära vaid väike käputäis ettevõtteid. Näiteks 2021. a teise poole aktsiaturu tõusust on S&P 500 indeksi näitel koguni 50% seotud vaid viie ettevõtte hinnaliikumisega – Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Tesla ja Nividia tõusuga.\n\n**Arenevad turud on odavamad**\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,4x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Ajaloolistest keskmistest on see kallim hinnatase. Kuid börside hinnastatus suhtena ajaloolisesse keskmisesse on eri turgudel erinev.\n\nNäiteks arenevate turgude hinnatasemed on ajalooliste keskmiste juures – kui vaadata ettevaatava hinna ja kasumi suhtarvu ehk P/E näitajat ja võrrelda seda 10 aasta keskmisega, siis on arenevad turud sellest täna isegi 1% võrra odavamad. Arenenud turgudel on sama kordaja ajaloolise keskmisega võrreldes aga koguni 22% kallim.\n\nEesti turul pakutavatest indeksfondidest on kõige suurem avatus odavamatele arenevatele turgudele just LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele. See on 3x suurem osakaal arenevatele turgudele kui ükski teine pensioni indeksfond Eestis, kuna ainult LHV indeksfondid jälgivad raha paigutamisel maailma SKP tegelikku jaotust arenenud ja arenevate turgude vahel.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=Q0n9TVyHR1Q).\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,23%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"LHV Varahaldus"},"investors":9411},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":0.74,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":30.44,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":60.44,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.04,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.35,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Lithium and Battery Tech | 8,96% |\n| Global X Copper Miners ETF | 8,93% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 8,29% |\n| Invesco Solar ETF | 8,12% |\n| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 7,77% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 6,83% |\n| WisdomTree Battery Solutions UCITS | 4,78% |\n| Plug Power | 4,19% |\n| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF | 2,85% |\n| Aker Carbon Capture | 2,76% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,04% |\n| Hepsor | 0,59% |\n| Sopruse157 omanikulaen | 0,30% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 53 512 044,43 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 1 000 000,002 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,83%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2021.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_23052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: Tulevik on julgete päralt\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAugusti üheks kõmulisemaks looks oli Soome peaministri Sanna Marini erapidu. Paljusid üllatas, et naine, kes peaministri kohta täidab, julgeb vabal ajal tantsida ja sõpradega tähistada. Mind üllatas, et see nii paljusid üllatas. Üldiselt me ju ei taha, et riigitüüri ees oleks vanadest harjumustest, aegadest ja mõtetest kinni hoidvad inimesed. Nii nagu me ei eelista eelmise aasta riidemoodi või vana telefonimudelit. Tahame midagi, mis on kaasaegne, positiivne, lootustandev ja tulevikku vaatav. Tulevik on julgete päralt. Seepärast vaatame ka LHV Roheliste fondidega investeeringuid tehes julgelt tulevikku – ja meile meeldib see, et üha rohkem inimesi on julgemas selles suunas vaatama hakata kartmata lühiajalisi tagasilööke.\n\n**Augusti tulemus +0,5%**\n\nAugustikuu oli turgudel väga heitlik. Kuu esimene pool oli tugev, kuu teine pool aga nõrk. Taaskord kerkisid fookusesse kiiresti tõusvad sisendihinnad ja intressimäärad, mis surusid suuremad aktsiaindeksid kuu lõikes miinusesse. Rohefondid suutsid kuu jooksul aga plusspoolele jääda. LHV rohefondide augustikuu tootlus oli II samba fondil +0,5% ja III samba fondil +0,2%.\n\nAugustis väljusime kahest tillukesest üksikpositsioonist – pandipakendite seadmetega tegelevast Tomrast ja looduslikku korgimaterjali tootvast Corticeirast – ning kahest börsil kaubeldavast fondist, millest üks oli suunatud tuuleenergiale ja teine oli üldisem ESG nõudeid järgiv arenevate turgude fond. Nende müükide järel on meie investeeringute portfell veidi kontsentreeritum ja investeeritud sinna, kus näeme täna kõige paremat tulevikuperspektiivi.\n\nAugusti lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 41 erinevat investeeringut. 25% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 20% akutehnoloogiasse, 15% ringmajandusse, 14% elektrifitseerimisse, 9% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse ning 7% oli rahas.\n\n**500 aasta suurim põud**\n\n15\\., 16., 18., 19. ja 21. augustil mõõdeti Tallinnas ajaloo uued vastava kuupäeva kuumarekordid. Viis uut kuupäeva soojarekordit ühes kuus on märk omaette. Kuigi Eesti jaoks tähendas see sel korral lihtsalt väga sooja suve lõppu ja meie põllumeestele viljakoristuse jaoks ideaalilähedasi tingimusi, on kliimamuutused Euroopas laiemalt sel aastal olnud väga teravalt tunda. Euroopat laastanud kuumalaine võib saada endale viimase [500 aasta suurima põua](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-23/europe-s-drought-may-be-continent-s-worst-in-at-least-500-years?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD) tiitli, mis on võrreldes keskmisega kaasa toonud hinnanguliselt seitsmendiku võrra väiksema teravilja ja maisi saagikuse ning [maastiku tulekahjud](https://maailm.postimees.ee/7583987/el-2022-on-euroopas-metsatulekahjude-rekordaasta#_ga=2.106456704.2046144777.1651250148-783994712.1507396665), mille pindala selle aasta lõpuks võib esmakordselt ELis ületada rekordilised miljon hektarit.\n\n**Elektriautode särtsakas tulemine**\n\nAugustis võeti USA California osariigis vastu otsus, et uute bensiinimootoriga autode müük keelatakse alates 2035. aastast ära. Tegu on Ameerika suurima rahvaarvuga osariigiga, mille regulatsioone jäljendavad omakorda väga paljud teised osariigid. Euroopa Liidus on juba sarnane otsus vastu võetud, mis tähendab, et elektriautod, mis veel mõned aastad tagasi tundusid suurema osa maailma jaoks nišitoode, on muutumas järgmise kahe aastakümnega domineerivaks sõiduvahendiks. Elektriline tunnetuslikult kauge tulevik liigub tegelikult üha särtsakamalt tänase oleviku suunas.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: Tuul tõuseb\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nKeskmiselt on Eesti kõige tuulevaiksem kuu juuli, mil ööpäeva keskmine tuulekiirus on 3,0 m/s. Siit edasi hakkab [tuule kiirus](https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/tuul/#keskm_tuul) iga kuuga järjest kasvama ja saavutab suurima keskmise kiiruse 4,2 m/s detsembris. Tuulevaiksed kuud on selja taha jäämas ning roheenergiat tootvad tuulikud saavad hakata taas kiiremini pöörlema.\n\n**Juuli tulemus +9,2%**\n\nFinantsturge esimesel poolaastal raputanud kõrge inflatsioon on survestanud keskpankureid üle maailma tõstma intressimäärasid ehk raha hinda. Juulikuus sai negatiivsete intresside ajastu viimaks lõpu ka euroalal. Raha pole enam tasuta, rahale on tekkinud hind. Kuigi kallinev rahahind ei ole investoritele meeltmööda, on finantsturud ettevaatavad ning keskpankurite selliste intressikergitustega oldi juba arvestatud. Nõrgale juunikuule järgnes väga positiivne juuli. LHV rohefondide juulikuu tootlus oli II samba fondil +9,2% ja III samba fondil +8,7%.\n\nJuulis lisasime rohefondide portfelli liitiumakude ümbertöötlemisega tegeleva ettevõtte Li-Cycle, kes teeb juba täna koostööd General Motorsi ja LGga ning kelle investorite sekka lisandus maikuus ka toormaterjalide vahendamisega tuntud Glencore. Tugevad partnerid on eelduseks uue äri edukaks, kiireks ja tulemuslikuks kasvatamiseks. Lisaks suurendasime oma positsiooni vasetootjate börsilkaubeldavas fondis – vask saab olema elektrifitseeritud rohepöördes kesksel kohal pikka aega.\n\nJuuli lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 45 erinevat investeeringut. 28% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% akutehnoloogiasse, 15% ringmajandusse, 15% elektrifitseerimisse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 2% oli rahas.\n\n**Kisub kuumaks**\n\nJuulikuus on maakera põhjapoolkera tabanud järjepanu mitu [kuumalainet](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-17/europe-counts-cost-of-wildfires-as-uk-braces-for-record-heatwave?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD). Suurbritannias tõusis temperatuur 40 kraadini, Pürenee poolsaarel ja Californias lõõmasid suured metsatulekahjud ja Euroopa suurjõgede veetasemed alanesid kriitilise tasemeni. Itaalia Po jõe veetase on viimase 70 aasta madalaim. USAs Hooveri tammi taga oleva [Meadi järve](https://www.latimes.com/california/story/2022-07-21/nasa-photos-lake-mead-water-levels-lowest-point-1937) veetase on jõudnud alates tammi valmimisest 1937. aastal kõige madalama tasemeni. [Alpide liustikud](https://www.reuters.com/business/environment/exclusive-glaciers-vanishing-record-rate-alps-following-heatwaves-2022-07-26/) on kaotamas viimase 60 aasta suurimat jäämassi ja sulavad rekordtempos. See nimekiri jätkub.\n\nKliima on muutumas. See on tohutu inertsiga protsess, mille muutmine võtab aastakümneid kui mitte aastasadu. Ja kliimamuutused mõjutavad meie igapäevaelu, heaolu, majandust, turvatunnet ja kõike muud. Sellest on maailma juhtivad poliitikud lõpuks vaikselt aru saamas. Parem hilja kui mitte kunagi. Saksamaa kantsler Olaf Scholz on lubanud, et [Saksamaa teeb „kõik, mis vaja“](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-16/germany-to-do-everything-to-fight-climate-crisis-scholz-says?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD), et kliimakriisiga võidelda. Ja on lubanud oluliselt suurendada Saksamaa panust taastuvenergia võimsuste kiireks kasvatamiseks. Juuli lõpus tuli [pikalt oodatud teade](https://www.wsj.com/articles/joe-manchin-reaches-deal-with-chuck-schumer-on-energy-healthcare-package-11658957299?mod=latest_headlines) ka USAst, et augusti alguses läheb Senatis hääletusele eelnõu, mis suunaks kliima ja taastuvenergia eesmärkide täitmiseks üle $350 miljardi. Need on väga suured numbrid ka Ameerika Ühendriikide suguse suurriigi kohta ja see aitaks USA’l jõuda sihitud 40%lise emissioonide vähendamiseni aastaks 2030. Tegu oleks USA ajaloo suurima kliimainvesteeringuga. Need on LHV rohefondide jaoks kahtlemata positiivsed uudised.\n\n**Roheline Eesti**\n\n27\\. juulil sai Postimehe arvamusrubriigist lugeda Londoni Ülikooli Kolledži ja TTÜ professori Rainer Kattel’i lugu [„Alahindame rohepööret tuleviku majanduskasvu arvelt“](https://arvamus.postimees.ee/7571994/rainer-kattel-alahindame-rohepooret-tuleviku-majanduskasvu-arvelt). Lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud hea sõnumiga materjal – kel ligipääs loole, soovitan lugeda. Sarnaselt Raineriga jagan muret, et kui rohepööre on maailmas täna käimas täistuuridel, siis kas Eesti riigijuhid ja ettevõtted ikka on sellest aru saanud? Viimasena finišisse jõudjate jaoks on rohepööre kulu, esimeste jaoks tulu. Ärme jää viimaseks, pürgime paindliku ja kiiresti reageeriva riigina selle uue trendi etteotsa. Rohepööre on ühelt poolt vältimatu vajadus, aga teiselt poolt ka suur võimalus.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: Sipelgad ei alistu\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMul on siiani meeles, kui päris väiksena küsisin isalt soovitust raamatu lugemiseks. Ta ei mõelnud pikalt ja küsis: „ Kas Sa _„Sipelgad ei alistu“_ oled lugenud?“. Ma ei olnud. Pealkiri oli väikese poisi jaoks piisavalt intrigeeriv ja lugesin kiiresti läbi. See mahult õhuke, kuid sisult suur lasteraamat on mul jätkuvalt meeles. Ühelt poolt raamat loodusest, teiselt poolt ühiskonnast. Allaandmisega kaugele ei jõua. Kui oled usin, töökas ja tead, et teed õiget asja, siis jätka. Ühel hetkel saab vastutuul läbi, vihm lõppeb ja maailma parim sipelgapesa üha kasvab ja kasvab. Sipelgad on töökad, sipelgad ei alistu.\n\n**Juuni tulemus –6,5%**\n\nInvestorite mured kallinevate materjalide sisendihindade, tööjõuhinna ja kapitali hinna pärast on toonud börsidele kaasa ühe viimaste aastakümnete nõrgima esimese poolaasta. Juunikuu oli sarnaselt jaanuarile ja aprillile nii turgudel tervikuna kui ka roheinvesteeringutele spetsiifilisemalt väga nõrk kuu. LHV rohefondide juunikuu tootlus oli II samba fondil –6,5% ja III samba fondil –6,3%. Kui midagi muutub odavamaks, siis üldiselt muutub see ka huvitavamaks. Viimastel kuudel olen teinud maksimaalses võimalikus ulatuses täiendavaid isiklikke sissemakseid III samba fondi Roheline Pluss, kus igal kevadel riik tagastab tehtud sissemaksete pealt 20% tulumaksu.\n\nJuunis me rohefondides tehinguid ei teinud ja keskendusime uute pikaajaliselt atraktiivsete investeeringute otsimisele ja analüüsimisele. Päris mitu potentsiaalset nime on laual, kuid ootame õiget hetke rahapaigutuste tegemiseks. Juuni lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 44 erinevat investeeringut. 26% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% akutehnoloogiasse, 16% ringmajandusse, 14% elektrifitseerimisse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 3% oli rahas.\n\n**Rohepööre ei ole läbi kukkunud, vaid on hoopis kiirenev trend**\n\nViimasel ajal on olnud kuulda arvamusi, et rohepööre on läbi kukkunud, viidates muuhulgas sakslaste otsusele ajutiselt (!) taaskäivitada elektri saamiseks kivisöejaamad. Ärge laske end eksitada, rohepööre ei ole läbi kukkunud. Rohepööre alles kogub hoogu. Ja suurt hoogu. Nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias.\n\nGaasipuuduse käes vaevleval Saksamaal ei ole võimalik üleöö oma energiataristut rohelisema vastu välja vahetada, see võtab aega. Kui gaasitarned ootamatult vähenevad või peatuvad sootuks, siis tulebki eriolukorra tootmisvõimsused kasutusele võtta. Eesti teeks samamoodi. Kuid see ei tähenda, et Saksamaa oleks kuidagi loobunud või vähendanud roheinvesteeringute tegemist. Vastupidi. Roheinvesteeringuid tehakse väga suures mahus. Kui Saksamaal on täna päikeseenergia võimsust 59 GW, siis juba aastaks 2030 soovitakse selle neljakordistumist, et jõuda 200 GW-ni. Hispaania kasvatab päikeseenergia mahtu sel aastal veerandi võrra ning selle aastakümne lõpuks kolm korda. Sarnast trendi näeme ka teistes Euroopa riikides.\n\nKusjuures rohepöörde ja energiaiseseisvuse trend ei ole midagi, mida me näeme ainult Euroopas sõja raputuste tulemusena. See aasta ehitatakse näiteks Hiinas 2x rohkem uut päikeseenergia võimsust kui eelmine aasta, sisuliselt lisatakse ainuüksi see aasta Hiinas juurde üks kolmandik kogu riigi olemasolevast päikeseenergia võimsusest. Kui Hiina tegi möödunud aastal rohelisi investeeringuid kokku $380 miljardi eest, Euroopa Liit $260 miljardi ja USA $215 miljardi eest, siis sel aastal on need numbrid kiiresti edasi paisumas. Rahvusvaheline Energiaagentuur prognoosib, et puhta energia investeeringuid tehakse üle maailma sel aastal mahus $1,4 triljonit.\n\nKui vaatame autoturgu, siis näeme, et kui elektriautod moodustavad täna maailma automüügiturust veel alla 10%, siis see osakaal kasvab väga kiiresti – selle aasta 1. kvartalis müüdi 2 miljonit elektrisõidukit ja müügikasv oli aastataguse kvartaliga võrreldes koguni +75%. Kui näiteks Norras oli elektrisõidukite osakaal 10 aastat tagasi veel 3%, siis täna on see 65%, pistikhübriidid 22% ja bensiini/diiselsõidukid vaid 13%.\n\nRohepöördega kaasnevad muutused saavad olema kiired. See, mis on juhtunud Norras, ootab ees kogu Euroopat ja veidi hiljem ka ülejäänud maailma. Muide, Euroopas aastast 2035 enam uusi sisepõlemismootoriga sõiduautosid ei müüda. Vaata ka lühikest [videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=B1ZTUgqB-7M) rohefondide käekäigust.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.09,"fundManager":"LHV"},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","id":"roheline-pluss","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":28.93,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":63,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.62,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.45,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Lithium and Battery Tech | 9,36% |\n| Global X Copper Miners ETF | 8,91% |\n| Invesco Solar ETF | 8,81% |\n| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 7,84% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 7,45% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 7,11% |\n| WisdomTree Battery Solutions UCITS | 4,70% |\n| Plug Power | 4,40% |\n| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF | 3,43% |\n| Renewi | 2,69% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,62% |\n| Hepsor | 0,52% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.08.2022) | 6 697 501,91 € |\n| Fondivalitseja | LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,98%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_prospekt_2021.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_kuuaruanne_2022_08.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":8,"content":"### August 2022: Tulevik on julgete päralt\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAugusti üheks kõmulisemaks looks oli Soome peaministri Sanna Marini erapidu. Paljusid üllatas, et naine, kes peaministri kohta täidab, julgeb vabal ajal tantsida ja sõpradega tähistada. Mind üllatas, et see nii paljusid üllatas. Üldiselt me ju ei taha, et riigitüüri ees oleks vanadest harjumustest, aegadest ja mõtetest kinni hoidvad inimesed. Nii nagu me ei eelista eelmise aasta riidemoodi või vana telefonimudelit. Tahame midagi, mis on kaasaegne, positiivne, lootustandev ja tulevikku vaatav. Tulevik on julgete päralt. Seepärast vaatame ka LHV Roheliste fondidega investeeringuid tehes julgelt tulevikku – ja meile meeldib see, et üha rohkem inimesi on julgemas selles suunas vaatama hakata kartmata lühiajalisi tagasilööke.\n\n**Augusti tulemus +0,5%**\n\nAugustikuu oli turgudel väga heitlik. Kuu esimene pool oli tugev, kuu teine pool aga nõrk. Taaskord kerkisid fookusesse kiiresti tõusvad sisendihinnad ja intressimäärad, mis surusid suuremad aktsiaindeksid kuu lõikes miinusesse. Rohefondid suutsid kuu jooksul aga plusspoolele jääda. LHV rohefondide augustikuu tootlus oli II samba fondil +0,5% ja III samba fondil +0,2%.\n\nAugustis väljusime kahest tillukesest üksikpositsioonist – pandipakendite seadmetega tegelevast Tomrast ja looduslikku korgimaterjali tootvast Corticeirast – ning kahest börsil kaubeldavast fondist, millest üks oli suunatud tuuleenergiale ja teine oli üldisem ESG nõudeid järgiv arenevate turgude fond. Nende müükide järel on meie investeeringute portfell veidi kontsentreeritum ja investeeritud sinna, kus näeme täna kõige paremat tulevikuperspektiivi.\n\nAugusti lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 41 erinevat investeeringut. 25% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 20% akutehnoloogiasse, 15% ringmajandusse, 14% elektrifitseerimisse, 9% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse ning 7% oli rahas.\n\n**500 aasta suurim põud**\n\n15\\., 16., 18., 19. ja 21. augustil mõõdeti Tallinnas ajaloo uued vastava kuupäeva kuumarekordid. Viis uut kuupäeva soojarekordit ühes kuus on märk omaette. Kuigi Eesti jaoks tähendas see sel korral lihtsalt väga sooja suve lõppu ja meie põllumeestele viljakoristuse jaoks ideaalilähedasi tingimusi, on kliimamuutused Euroopas laiemalt sel aastal olnud väga teravalt tunda. Euroopat laastanud kuumalaine võib saada endale viimase [500 aasta suurima põua](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-23/europe-s-drought-may-be-continent-s-worst-in-at-least-500-years?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD) tiitli, mis on võrreldes keskmisega kaasa toonud hinnanguliselt seitsmendiku võrra väiksema teravilja ja maisi saagikuse ning [maastiku tulekahjud](https://maailm.postimees.ee/7583987/el-2022-on-euroopas-metsatulekahjude-rekordaasta#_ga=2.106456704.2046144777.1651250148-783994712.1507396665), mille pindala selle aasta lõpuks võib esmakordselt ELis ületada rekordilised miljon hektarit.\n\n**Elektriautode särtsakas tulemine**\n\nAugustis võeti USA California osariigis vastu otsus, et uute bensiinimootoriga autode müük keelatakse alates 2035. aastast ära. Tegu on Ameerika suurima rahvaarvuga osariigiga, mille regulatsioone jäljendavad omakorda väga paljud teised osariigid. Euroopa Liidus on juba sarnane otsus vastu võetud, mis tähendab, et elektriautod, mis veel mõned aastad tagasi tundusid suurema osa maailma jaoks nišitoode, on muutumas järgmise kahe aastakümnega domineerivaks sõiduvahendiks. Elektriline tunnetuslikult kauge tulevik liigub tegelikult üha särtsakamalt tänase oleviku suunas.\n"},{"year":2022,"month":7,"content":"### Juuli 2022: Tuul tõuseb\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nKeskmiselt on Eesti kõige tuulevaiksem kuu juuli, mil ööpäeva keskmine tuulekiirus on 3,0 m/s. Siit edasi hakkab [tuule kiirus](https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/tuul/#keskm_tuul) iga kuuga järjest kasvama ja saavutab suurima keskmise kiiruse 4,2 m/s detsembris. Tuulevaiksed kuud on selja taha jäämas ning roheenergiat tootvad tuulikud saavad hakata taas kiiremini pöörlema.\n\n**Juuli tulemus +9,2%**\n\nFinantsturge esimesel poolaastal raputanud kõrge inflatsioon on survestanud keskpankureid üle maailma tõstma intressimäärasid ehk raha hinda. Juulikuus sai negatiivsete intresside ajastu viimaks lõpu ka euroalal. Raha pole enam tasuta, rahale on tekkinud hind. Kuigi kallinev rahahind ei ole investoritele meeltmööda, on finantsturud ettevaatavad ning keskpankurite selliste intressikergitustega oldi juba arvestatud. Nõrgale juunikuule järgnes väga positiivne juuli. LHV rohefondide juulikuu tootlus oli II samba fondil +9,2% ja III samba fondil +8,7%.\n\nJuulis lisasime rohefondide portfelli liitiumakude ümbertöötlemisega tegeleva ettevõtte Li-Cycle, kes teeb juba täna koostööd General Motorsi ja LGga ning kelle investorite sekka lisandus maikuus ka toormaterjalide vahendamisega tuntud Glencore. Tugevad partnerid on eelduseks uue äri edukaks, kiireks ja tulemuslikuks kasvatamiseks. Lisaks suurendasime oma positsiooni vasetootjate börsilkaubeldavas fondis – vask saab olema elektrifitseeritud rohepöördes kesksel kohal pikka aega.\n\nJuuli lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 45 erinevat investeeringut. 28% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% akutehnoloogiasse, 15% ringmajandusse, 15% elektrifitseerimisse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 2% oli rahas.\n\n**Kisub kuumaks**\n\nJuulikuus on maakera põhjapoolkera tabanud järjepanu mitu [kuumalainet](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-17/europe-counts-cost-of-wildfires-as-uk-braces-for-record-heatwave?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD). Suurbritannias tõusis temperatuur 40 kraadini, Pürenee poolsaarel ja Californias lõõmasid suured metsatulekahjud ja Euroopa suurjõgede veetasemed alanesid kriitilise tasemeni. Itaalia Po jõe veetase on viimase 70 aasta madalaim. USAs Hooveri tammi taga oleva [Meadi järve](https://www.latimes.com/california/story/2022-07-21/nasa-photos-lake-mead-water-levels-lowest-point-1937) veetase on jõudnud alates tammi valmimisest 1937. aastal kõige madalama tasemeni. [Alpide liustikud](https://www.reuters.com/business/environment/exclusive-glaciers-vanishing-record-rate-alps-following-heatwaves-2022-07-26/) on kaotamas viimase 60 aasta suurimat jäämassi ja sulavad rekordtempos. See nimekiri jätkub.\n\nKliima on muutumas. See on tohutu inertsiga protsess, mille muutmine võtab aastakümneid kui mitte aastasadu. Ja kliimamuutused mõjutavad meie igapäevaelu, heaolu, majandust, turvatunnet ja kõike muud. Sellest on maailma juhtivad poliitikud lõpuks vaikselt aru saamas. Parem hilja kui mitte kunagi. Saksamaa kantsler Olaf Scholz on lubanud, et [Saksamaa teeb „kõik, mis vaja“](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-16/germany-to-do-everything-to-fight-climate-crisis-scholz-says?srnd=premium-europe&sref=BUuGX0sD), et kliimakriisiga võidelda. Ja on lubanud oluliselt suurendada Saksamaa panust taastuvenergia võimsuste kiireks kasvatamiseks. Juuli lõpus tuli [pikalt oodatud teade](https://www.wsj.com/articles/joe-manchin-reaches-deal-with-chuck-schumer-on-energy-healthcare-package-11658957299?mod=latest_headlines) ka USAst, et augusti alguses läheb Senatis hääletusele eelnõu, mis suunaks kliima ja taastuvenergia eesmärkide täitmiseks üle $350 miljardi. Need on väga suured numbrid ka Ameerika Ühendriikide suguse suurriigi kohta ja see aitaks USA’l jõuda sihitud 40%lise emissioonide vähendamiseni aastaks 2030. Tegu oleks USA ajaloo suurima kliimainvesteeringuga. Need on LHV rohefondide jaoks kahtlemata positiivsed uudised.\n\n**Roheline Eesti**\n\n27. juulil sai Postimehe arvamusrubriigist lugeda Londoni Ülikooli Kolledži ja TTÜ professori Rainer Kattel’i lugu [„Alahindame rohepööret tuleviku majanduskasvu arvelt“](https://arvamus.postimees.ee/7571994/rainer-kattel-alahindame-rohepooret-tuleviku-majanduskasvu-arvelt). Lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud hea sõnumiga materjal – kel ligipääs loole, soovitan lugeda. Sarnaselt Raineriga jagan muret, et kui rohepööre on maailmas täna käimas täistuuridel, siis kas Eesti riigijuhid ja ettevõtted ikka on sellest aru saanud? Viimasena finišisse jõudjate jaoks on rohepööre kulu, esimeste jaoks tulu. Ärme jää viimaseks, pürgime paindliku ja kiiresti reageeriva riigina selle uue trendi etteotsa. Rohepööre on ühelt poolt vältimatu vajadus, aga teiselt poolt ka suur võimalus.\n"},{"year":2022,"month":6,"content":"### Juuni 2022: Sipelgad ei alistu\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMul on siiani meeles, kui päris väiksena küsisin isalt soovitust raamatu lugemiseks. Ta ei mõelnud pikalt ja küsis: „ Kas Sa _„Sipelgad ei alistu“_ oled lugenud?“. Ma ei olnud. Pealkiri oli väikese poisi jaoks piisavalt intrigeeriv ja lugesin kiiresti läbi. See mahult õhuke, kuid sisult suur lasteraamat on mul jätkuvalt meeles. Ühelt poolt raamat loodusest, teiselt poolt ühiskonnast. Allaandmisega kaugele ei jõua. Kui oled usin, töökas ja tead, et teed õiget asja, siis jätka. Ühel hetkel saab vastutuul läbi, vihm lõppeb ja maailma parim sipelgapesa üha kasvab ja kasvab. Sipelgad on töökad, sipelgad ei alistu.\n\n**Juuni tulemus –6,5%**\n\nInvestorite mured kallinevate materjalide sisendihindade, tööjõuhinna ja kapitali hinna pärast on toonud börsidele kaasa ühe viimaste aastakümnete nõrgima esimese poolaasta. Juunikuu oli sarnaselt jaanuarile ja aprillile nii turgudel tervikuna kui ka roheinvesteeringutele spetsiifilisemalt väga nõrk kuu. LHV rohefondide juunikuu tootlus oli II samba fondil –6,5% ja III samba fondil –6,3%. Kui midagi muutub odavamaks, siis üldiselt muutub see ka huvitavamaks. Viimastel kuudel olen teinud maksimaalses võimalikus ulatuses täiendavaid isiklikke sissemakseid III samba fondi Roheline Pluss, kus igal kevadel riik tagastab tehtud sissemaksete pealt 20% tulumaksu.\n\nJuunis me rohefondides tehinguid ei teinud ja keskendusime uute pikaajaliselt atraktiivsete investeeringute otsimisele ja analüüsimisele. Päris mitu potentsiaalset nime on laual, kuid ootame õiget hetke rahapaigutuste tegemiseks. Juuni lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 44 erinevat investeeringut. 26% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% akutehnoloogiasse, 16% ringmajandusse, 14% elektrifitseerimisse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 3% oli rahas.\n\n**Rohepööre ei ole läbi kukkunud, vaid on hoopis kiirenev trend**\n\nViimasel ajal on olnud kuulda arvamusi, et rohepööre on läbi kukkunud, viidates muuhulgas sakslaste otsusele ajutiselt (!) taaskäivitada elektri saamiseks kivisöejaamad. Ärge laske end eksitada, rohepööre ei ole läbi kukkunud. Rohepööre alles kogub hoogu. Ja suurt hoogu. Nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias.\n\nGaasipuuduse käes vaevleval Saksamaal ei ole võimalik üleöö oma energiataristut rohelisema vastu välja vahetada, see võtab aega. Kui gaasitarned ootamatult vähenevad või peatuvad sootuks, siis tulebki eriolukorra tootmisvõimsused kasutusele võtta. Eesti teeks samamoodi. Kuid see ei tähenda, et Saksamaa oleks kuidagi loobunud või vähendanud roheinvesteeringute tegemist. Vastupidi. Roheinvesteeringuid tehakse väga suures mahus. Kui Saksamaal on täna päikeseenergia võimsust 59 GW, siis juba aastaks 2030 soovitakse selle neljakordistumist, et jõuda 200 GW-ni. Hispaania kasvatab päikeseenergia mahtu sel aastal veerandi võrra ning selle aastakümne lõpuks kolm korda. Sarnast trendi näeme ka teistes Euroopa riikides.\n\nKusjuures rohepöörde ja energiaiseseisvuse trend ei ole midagi, mida me näeme ainult Euroopas sõja raputuste tulemusena. See aasta ehitatakse näiteks Hiinas 2x rohkem uut päikeseenergia võimsust kui eelmine aasta, sisuliselt lisatakse ainuüksi see aasta Hiinas juurde üks kolmandik kogu riigi olemasolevast päikeseenergia võimsusest. Kui Hiina tegi möödunud aastal rohelisi investeeringuid kokku $380 miljardi eest, Euroopa Liit $260 miljardi ja USA $215 miljardi eest, siis sel aastal on need numbrid kiiresti edasi paisumas. Rahvusvaheline Energiaagentuur prognoosib, et puhta energia investeeringuid tehakse üle maailma sel aastal mahus $1,4 triljonit.\n\nKui vaatame autoturgu, siis näeme, et kui elektriautod moodustavad täna maailma automüügiturust veel alla 10%, siis see osakaal kasvab väga kiiresti – selle aasta 1. kvartalis müüdi 2 miljonit elektrisõidukit ja müügikasv oli aastataguse kvartaliga võrreldes koguni +75%. Kui näiteks Norras oli elektrisõidukite osakaal 10 aastat tagasi veel 3%, siis täna on see 65%, pistikhübriidid 22% ja bensiini/diiselsõidukid vaid 13%.\n\nRohepöördega kaasnevad muutused saavad olema kiired. See, mis on juhtunud Norras, ootab ees kogu Euroopat ja veidi hiljem ka ülejäänud maailma. Muide, Euroopas aastast 2035 enam uusi sisepõlemismootoriga sõiduautosid ei müüda. Vaata ka lühikest [videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=B1ZTUgqB-7M) rohefondide käekäigust.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.14,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NIT100":{"heading":"Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik-taiendav","code":"jatkusuutlik-taiendav","dataMarker":"NIT100","securityId":213281,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- Sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk;\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% aktsiatesse ja sarnast riski kandvatesse varadesse. Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0,25%","managementFee":"0,25%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001798, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,25%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,56%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001798","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWI100":{"heading":"Swedbank III Samba Pensionifond Indeks","id":"swi100","code":"SWI100","dataMarker":"SWI100","securityId":218897,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- soovid, et sinu pensionivara jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist,\n- sinu eesmärk on vara suurem kasv pikema aja jooksul (vähemalt 10 aastat),\n- oled valmis säästude väärtuse suurema kõikumisega.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001822, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001822","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":0,"transactionDaysForSell":1,"transactionDaysForExchange":3},"SWK100":{"heading":"Swedbank Pensionifond Indeks","id":"swk100","code":"SWK100","dataMarker":"SWK100","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu eesmärk on pensioniraha suurem kasv pikema aja (vähemalt 10 aasta) jooksul;\n- tahad, et Sinu pensioniraha jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist ja oled valmis vara väärtuse suuremaks kõikumiseks;\n- soovid, et Sinu pensioniraha investeeritaks jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted. Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":4692},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.79,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.24,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | 22,61% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI | 20,44% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 20,04% |\n| Access Global A | 17,95% |\n| Access Edge Global A | 17,75% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001814","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"}}