{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":3915},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":90.13,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":9.87,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 9,61% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,51% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 7,76% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 6,09% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 5,61% |\n| Bank of America 04/05/23 | 4,43% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 4,38% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 3,98% |\n| Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25 | 3,66% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 3,56% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,51% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 5,61% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 3,56% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 14 350 922,44 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 50 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,486%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,53%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: märkisime Citadele panga võlakirju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMärkisime fondiga Läti Citadele panga pakutud võlakirju. Nende riskisus on küll suurem kui pangahoiusel, kuid nad pakuvad sellele vastukaaluks fikseeritud, 5% aastatootlust. Võlakirjade lunastamise esimene õigus saabub viie aasta pärast. Oleme olnud Citadele sarnaste võlakirjade investorid ka varem ning näinud panga turupositsiooni tugevnemist ja kasumlikkuse paranemist.\n\nSuurtest turgudest jäid 2021. aastal Euroopas miinuspoolele nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjade turg. Ka väljavaade pole palju parem, mistõttu hoidume endiselt riskide suurendamisest.\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: osalesime Citadele võlakirjaemissioonis\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMärkisime Läti panga Citadele võlakirju, kui ettevõte kaasas turgudelt 200 mln eurot laenuraha. Citadelel on õigus väärtpaberid lunastada nelja aasta möödumisel ja lõppkuupäev saabub viie aasta pärast. Aastane intressimakse on 1,625%, millele lisandub väike oodatav aastane hinnatõus. Kuigi võlakiri ei ole hoiusega täpselt võrreldav, ületab selle intressitase tähtajaliste hoiuste intressitaseme piisava varuga, et muuta instrument atraktiivseks investeeringuks.\n\nLHV pensionifondid on olnud Citadele varasemate võlakirjade investorid ligikaudu viis viimast aastat ja selle aja jooksul on ettevõte parandanud nii enda turupositsiooni Lätis kui ka kasumlikkuse näitajaid.\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: suurendasime Šiaulių panga võlakirjainvesteeringut\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nLeedu Šiaulių bank teatas börsile oma kvartalitulemustest, millest selgus, et kasvu jätkavad nii laenu- ja hoiusemaht kui ka kasum. Ettevõte korraldas septembris enda jaoks haruldase avaliku võlakirjaemissiooni, kus osalesid ka LHV pensionifondid. Juba varem on meie fondid investeerinud Šiaulių allutatud võlakirjadesse, mille pank müüs LHV fondidele otsetehinguga.\n\nEuroopa võlakirjaturgudel oli oktoober taas nõrk. Enim on kannatada saanud riigivõlakirjad, mille puhul on isegi keskmine tulemus juba ligikaudu 4% kehvem aasta algusest. Loomulikult on rohkem odavnenud pikaajalised võlakirjad. Nagu oleme oma kuuülevaadetes korduvalt ja korduvalt teatanud, hoidume praegu investeeringutest pikaajalistesse riigivõlakirjadesse täielikult.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keskpankade toetus ei pruugi kesta igavesti**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n","text":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n\nEi saa öelda, et pandeemia järjekordne laine oleks olnud ainuke hirm: teine oluline riskitegur on peaaegu kõikjal kiirenev tarbijahindade kasv. Keskpankurid ja majandusteadlased on kuni viimase ajani kinnitanud nagu ühest suust, et hinnakasv on ainult ajutine nähtus, mille on esile kutsunud sassi löödud tarneahelad. Need peaksid saama aga peagi korda või siis uutele oludele sobivaks optimeeritud.\n\n**Kiirem inflatsioon > intressimäärade tõus > kõrgemad maksud?**\n\nTeadlased prognoosivad keeruliste majandusmudelite alusel, et hinnakasv pidurdub iseenesest, vaatamata sellele, et keskpangad jätkavad turgudelt võlakirjade kokkuostmist ning reaalintressimäärad on Euroopas 4% ja Ameerika Ühendriikides üle 5% allpool nulli. Seevastu kõik need, kes elavad päris elu ja teevad päris äri, tunnevad omal nahal, kuidas peaaegu kõikide kaupade hinnad kuust kuusse tõusevad.\n\nAktsia- ja kinnisvarahinnad on keskpankade rahapoliitika toel kosunud juba pikemat aega kiiremini, kui nende pakutav dividendi- või renditulu seda õigustaks. Sellegipoolest on varade hindade kasvu üle rõõmustatud, kuna need, kellele kuulub mingigi kinnisvara või väike investeerimisportfell, tundsid end tänu sellele rikkamana.\n\nPraeguseks on aga olukord selline, et kuigi pikka aega nii USA-s kui ka mitmel pool Euroopas stagneerunud palgad on hakanud kiiremini kasvama, kerkivad kaupade hinnad veelgi tempokamalt ning inimeste ostujõud võib suuremast töötasust hoolimata isegi kahaneda.\n\nKui veel märtsis kerkisid USA-s kaupade ja teenuste hinnad aasta baasile viiduna 2,6%, siis novembrikuu inflatsioonitempo oli aasta arvestuses 6,8%. Euroalal tõusid tarbijahinnad novembris 4,9%, mis on küll aeglasem tempo kui USA-s, kuid siiski üle kahe korra kiirem kui eesmärk, mille on endale seadnud Euroopa Keskpank.\n\nPikka aega püüdsid keskpankurid madalate intressimäärade ja võlakirjade kokkuostu abil tekitada inflatsiooni, et aidata muuta viimase 30 aasta jooksul kiiresti suurenenud võlakoormust suhteliselt väiksemaks ja talutavamaks.\n\nLaenude teenindamise kulud suruti küll alla, kuid need, kellel oli tagatisi, kasvatasid hoopis laenukoormust, sest raha hind oli enneolematult madal ning lisalaenu võttes oli võimalik võimendada juba olemasolevaid investeeringuid, mille tulusus hindade tõustes järjest kahanes. Nagu mainitud, tundsid ennast järjest rikkamana need, kellel oli vara, ehkki endal olid kaelas enneolematult suured laenud.\n\nJuhul kui reaalsus sunnib keskpankureid ja teadlasi oma mudeleid korrigeerima ning tõdetakse, et inflatsioon ei ole ajutine, siis ega muud vahendit peale võlakirjade kokkuostu peatamise ja intressimäärade tõstmise inflatsiooni ohjeldamiseks ei olegi.\n\nKui investorid ei ole enam valmis valitsustele laenamise eest peale maksma, vaid hakkavad nõudma inflatsioonitempot ületavat intressimäära, siis võib nii mitmeski suurriigis järjest kasvav intressikulu suurendada eelarvedefitsiiti märkimisväärselt. See omakorda võib põhjustada maksude tõstmise.\n\n**Arvestame nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga**\n\nVõib-olla on minust ülekohtune süüdistada keskpankureid selles, et nad hoiavad kangekaelselt oma mudelitest kinni ja eiravad reaalsust. Eks ma ole ka ise hoidnud kinni oma maailmavaatest ja mudelist selle kohta, kuidas minu arvates majandus töötab ja kuidas väärtust luuakse.\n\nNagu olen korduvalt rõhutanud, hindan ma kõrgelt kassavoogu ja kasumit. Kuigi kõrge laenukoormus võib aidata kasumit võimendada, on see minu jaoks eelkõige risk. Ma saan aru, et teoorias võib intressimäär olla ükskõik milline positiivne või negatiivne number, kuid minu arvates on ohtlik arvestada sellega, et intressimäärad jäävad ka tulevikus väiksemaks kui inflatsioonitempo. Ma kahtlustan, et keskpangad peavad lõpuks valima, kas nad tahavad kontrollida inflatsiooni või intressimäärasid.\n\nKeskpangad lükkavad intressimäärade tõstmise tõenäoliselt nii kaugele edasi kui vähegi võimalik, sest see võib osutuda poliitiliselt väga raskeks: kõrgemad laenumäärad mõjuksid halvasti peaaegu kõikide varade hindadele ning pidurdaksid investeeringuid arengusse. Samas ei tohi aga unustada, et hinnastabiilsuse saavutamine on keskpankade üks peamisi ja mitmel pool lausa ainuke ülesanne.\n\nSeega tulevad kõrgemad intressimäärad üsna kindlalt, küsimus on ainult selles, kui pikalt rasket otsust edasi lükatakse. Venitamise tõttu kasvab omakorda risk, sest kui inflatsiooniootused väljuvad kontrolli alt ja hakkavad inflatsiooni taastootma, tuleb intressimäärasid tõsta tulevikus isegi rohkem.\n\nVõlakirjaturule mõjuksid kõrgemad intressimäärad hävitavalt. Kui intressimäärad tõuseksid 2%, kukuks näiteks kümneaastase niinimetatud riskivaba võlakirja hind umbes 20%. Samuti satuksid riski alla ettevõtted ja projektid, mis kasutavad kõrget võimendust.\n\nKõrgemad intressimäärad mõjutaksid ebasoodsalt ühtlasi ettevõtteid ja projekte, mille tulu (ja kasum) tuleb väga pika aja pärast. Suur osa tehnoloogiasektorist, mis investeerib kasvu ja on lükanud kasumi teenimise kaugesse tulevikku, on küll väikse laenuvõimendusega, kuid sellele vaatamata intressimäärade tõusu poolt haavatav. Novembri teisel poolel, kui aktsiaturud pöördusid langusesse, olidki just tehnoloogiasektori ettevõtted ühed suurimad kaotajad.\n\nLHV pensionifondid on seadnud esikohale vara reaalväärtuse säilitamise, arvestades nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga. Seepärast väldime pikaajalisi võlakirju ning hoiame lühiajalisi väikse riskiga võlakirju ainult riskide maandamise ja likviidsuse juhtimise eesmärgil. Tulu üritame teenida selliste investeeringute ja projektidega, mille kassavood on hoomatavad ning mis õigustavad nende varade hinnataset.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":18.69,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":6744},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":95.44,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.56,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,49% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 8,82% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 8,03% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 7,86% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 7,59% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 7,17% |\n| France Government 3% 25/04/22 | 6,75% |\n| German Government 2% 04/01/22 | 6,06% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 4,72% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,18% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,49% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 7,17% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 0,31% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 33 691 550,54 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 120 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: lõpetasime aasta kolme uue investeeringuga\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nLõpetasime aasta uute investeeringute tegemise lainel. Esmalt osalesime fondiga Citadele panga võlakirjaemissioonil. Pangal on esimene võimalus võlakirjad lunastada viie aasta pärast ja hoiusega võrreldes suuremat riski tasakaalustab fikseeritud, 5% aastaintress.\n\nTeiseks allkirjastasime lepingu kinnisvaraarendajaga Liven, et rahastada elamuarendust Tallinnas Kadaka tee 88. Võlakirjade tagatis on maa. Raha tagastatakse hiljemalt 2026. aastal ja aastaintress on 8%.\n\nLisaks tõime fondi uue varaklassi, kui paigutasime raha Efteni uude kinnisvarafondi, mis omandas Vilniuses Danske panga büroohoone. Nüüdsed reeglid lubavad fondil S peale võlakirjade investeerida ka kinnisvarasse – see on suurte võlakirjaturgude olukorda arvestades meile huvi pakkuv alternatiiv.\n\nEuroopas jäidki eelmisel aastal miinuspoolele nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjade turud ja ka väljavaade on tagasihoidlik. Seetõttu keskendume endiselt muude võimaluste loomisele.\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: osalesime Citadele võlakirjaemissioonis\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMärkisime Läti panga Citadele võlakirju, kui ettevõte kaasas turgudelt 200 mln eurot laenuraha. Citadelel on õigus väärtpaberid lunastada nelja aasta möödumisel ja lõppkuupäev saabub viie aasta pärast. Aastane intressimakse on 1,625%, millele lisandub väike oodatav aastane hinnatõus. Kuigi võlakiri ei ole hoiusega täpselt võrreldav, ületab selle intressitase tähtajaliste hoiuste intressitaseme piisava varuga, et muuta instrument atraktiivseks investeeringuks.\n\nLHV pensionifondid on olnud Citadele varasemate võlakirjade investorid ligikaudu viis viimast aastat ja selle aja jooksul on ettevõte parandanud nii enda turupositsiooni Lätis kui ka kasumlikkuse näitajaid.\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: suurendasime Šiaulių panga võlakirjainvesteeringut\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nLeedu Šiaulių bank teatas börsile oma kvartalitulemustest, millest selgus, et kasvu jätkavad nii laenu- ja hoiusemaht kui ka kasum. Ettevõte korraldas septembris enda jaoks haruldase avaliku võlakirjaemissiooni, kus osalesid ka LHV pensionifondid. Juba varem on meie fondid investeerinud Šiaulių allutatud võlakirjadesse, mille pank müüs LHV fondidele otsetehinguga.\n\nEuroopa võlakirjaturgudel oli oktoober taas nõrk. Enim on kannatada saanud riigivõlakirjad, mille puhul on isegi keskmine tulemus juba ligikaudu 4% kehvem aasta algusest. Loomulikult on rohkem odavnenud pikaajalised võlakirjad. Nagu oleme oma kuuülevaadetes korduvalt ja korduvalt teatanud, hoidume praegu investeeringutest pikaajalistesse riigivõlakirjadesse täielikult.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keskpankade toetus ei pruugi kesta igavesti**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n","text":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n\nEi saa öelda, et pandeemia järjekordne laine oleks olnud ainuke hirm: teine oluline riskitegur on peaaegu kõikjal kiirenev tarbijahindade kasv. Keskpankurid ja majandusteadlased on kuni viimase ajani kinnitanud nagu ühest suust, et hinnakasv on ainult ajutine nähtus, mille on esile kutsunud sassi löödud tarneahelad. Need peaksid saama aga peagi korda või siis uutele oludele sobivaks optimeeritud.\n\n**Kiirem inflatsioon > intressimäärade tõus > kõrgemad maksud?**\n\nTeadlased prognoosivad keeruliste majandusmudelite alusel, et hinnakasv pidurdub iseenesest, vaatamata sellele, et keskpangad jätkavad turgudelt võlakirjade kokkuostmist ning reaalintressimäärad on Euroopas 4% ja Ameerika Ühendriikides üle 5% allpool nulli. Seevastu kõik need, kes elavad päris elu ja teevad päris äri, tunnevad omal nahal, kuidas peaaegu kõikide kaupade hinnad kuust kuusse tõusevad.\n\nAktsia- ja kinnisvarahinnad on keskpankade rahapoliitika toel kosunud juba pikemat aega kiiremini, kui nende pakutav dividendi- või renditulu seda õigustaks. Sellegipoolest on varade hindade kasvu üle rõõmustatud, kuna need, kellele kuulub mingigi kinnisvara või väike investeerimisportfell, tundsid end tänu sellele rikkamana.\n\nPraeguseks on aga olukord selline, et kuigi pikka aega nii USA-s kui ka mitmel pool Euroopas stagneerunud palgad on hakanud kiiremini kasvama, kerkivad kaupade hinnad veelgi tempokamalt ning inimeste ostujõud võib suuremast töötasust hoolimata isegi kahaneda.\n\nKui veel märtsis kerkisid USA-s kaupade ja teenuste hinnad aasta baasile viiduna 2,6%, siis novembrikuu inflatsioonitempo oli aasta arvestuses 6,8%. Euroalal tõusid tarbijahinnad novembris 4,9%, mis on küll aeglasem tempo kui USA-s, kuid siiski üle kahe korra kiirem kui eesmärk, mille on endale seadnud Euroopa Keskpank.\n\nPikka aega püüdsid keskpankurid madalate intressimäärade ja võlakirjade kokkuostu abil tekitada inflatsiooni, et aidata muuta viimase 30 aasta jooksul kiiresti suurenenud võlakoormust suhteliselt väiksemaks ja talutavamaks.\n\nLaenude teenindamise kulud suruti küll alla, kuid need, kellel oli tagatisi, kasvatasid hoopis laenukoormust, sest raha hind oli enneolematult madal ning lisalaenu võttes oli võimalik võimendada juba olemasolevaid investeeringuid, mille tulusus hindade tõustes järjest kahanes. Nagu mainitud, tundsid ennast järjest rikkamana need, kellel oli vara, ehkki endal olid kaelas enneolematult suured laenud.\n\nJuhul kui reaalsus sunnib keskpankureid ja teadlasi oma mudeleid korrigeerima ning tõdetakse, et inflatsioon ei ole ajutine, siis ega muud vahendit peale võlakirjade kokkuostu peatamise ja intressimäärade tõstmise inflatsiooni ohjeldamiseks ei olegi.\n\nKui investorid ei ole enam valmis valitsustele laenamise eest peale maksma, vaid hakkavad nõudma inflatsioonitempot ületavat intressimäära, siis võib nii mitmeski suurriigis järjest kasvav intressikulu suurendada eelarvedefitsiiti märkimisväärselt. See omakorda võib põhjustada maksude tõstmise.\n\n**Arvestame nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga**\n\nVõib-olla on minust ülekohtune süüdistada keskpankureid selles, et nad hoiavad kangekaelselt oma mudelitest kinni ja eiravad reaalsust. Eks ma ole ka ise hoidnud kinni oma maailmavaatest ja mudelist selle kohta, kuidas minu arvates majandus töötab ja kuidas väärtust luuakse.\n\nNagu olen korduvalt rõhutanud, hindan ma kõrgelt kassavoogu ja kasumit. Kuigi kõrge laenukoormus võib aidata kasumit võimendada, on see minu jaoks eelkõige risk. Ma saan aru, et teoorias võib intressimäär olla ükskõik milline positiivne või negatiivne number, kuid minu arvates on ohtlik arvestada sellega, et intressimäärad jäävad ka tulevikus väiksemaks kui inflatsioonitempo. Ma kahtlustan, et keskpangad peavad lõpuks valima, kas nad tahavad kontrollida inflatsiooni või intressimäärasid.\n\nKeskpangad lükkavad intressimäärade tõstmise tõenäoliselt nii kaugele edasi kui vähegi võimalik, sest see võib osutuda poliitiliselt väga raskeks: kõrgemad laenumäärad mõjuksid halvasti peaaegu kõikide varade hindadele ning pidurdaksid investeeringuid arengusse. Samas ei tohi aga unustada, et hinnastabiilsuse saavutamine on keskpankade üks peamisi ja mitmel pool lausa ainuke ülesanne.\n\nSeega tulevad kõrgemad intressimäärad üsna kindlalt, küsimus on ainult selles, kui pikalt rasket otsust edasi lükatakse. Venitamise tõttu kasvab omakorda risk, sest kui inflatsiooniootused väljuvad kontrolli alt ja hakkavad inflatsiooni taastootma, tuleb intressimäärasid tõsta tulevikus isegi rohkem.\n\nVõlakirjaturule mõjuksid kõrgemad intressimäärad hävitavalt. Kui intressimäärad tõuseksid 2%, kukuks näiteks kümneaastase niinimetatud riskivaba võlakirja hind umbes 20%. Samuti satuksid riski alla ettevõtted ja projektid, mis kasutavad kõrget võimendust.\n\nKõrgemad intressimäärad mõjutaksid ebasoodsalt ühtlasi ettevõtteid ja projekte, mille tulu (ja kasum) tuleb väga pika aja pärast. Suur osa tehnoloogiasektorist, mis investeerib kasvu ja on lükanud kasumi teenimise kaugesse tulevikku, on küll väikse laenuvõimendusega, kuid sellele vaatamata intressimäärade tõusu poolt haavatav. Novembri teisel poolel, kui aktsiaturud pöördusid langusesse, olidki just tehnoloogiasektori ettevõtted ühed suurimad kaotajad.\n\nLHV pensionifondid on seadnud esikohale vara reaalväärtuse säilitamise, arvestades nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga. Seepärast väldime pikaajalisi võlakirju ning hoiame lühiajalisi väikse riskiga võlakirju ainult riskide maandamise ja likviidsuse juhtimise eesmärgil. Tulu üritame teenida selliste investeeringute ja projektidega, mille kassavood on hoomatavad ning mis õigustavad nende varade hinnataset.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":16.97,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":10616},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":57.32,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":9.8,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.48,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":15.69,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":6.17,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.54,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 7,25% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 6,15% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,27% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 4,11% |\n| ZKB Gold ETF | 3,99% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,58% |\n| France Government 3% 25/04/22 | 2,51% |\n| German Treasury Bill 23/02/2022 | 2,44% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,35% |\n| Eastnine 08/07/24 | 2,26% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,27% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 4,11% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,58% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 106 953 367,48 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,86%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: investeerisime Liveni kinnisvaraarendusse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nDetsembris maailma börsid valdavalt tõusid. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World 3,2%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 3,7%, Jaapani Nikkei indeks 1,6% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks lausa 5,8%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets näitas võrdlemisi tagasihoidlikku tulemust, tõustes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%. Ka Baltikumi börsid olid kasvuteel: Tallinna börs kerkis detsembris 1,6%, Riia börs 0,7% ja Vilniuse börs 0,6%.\n\nDetsembris teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Infrastructure Fund investeerib 6 miljonit eurot Vilniuse erakooli arendusse. Neljakorruselisse hoonesse tulevad ka laboriruum, jõusaal ja bassein ning koolialale jalgpalli- ja korvpalliväljakud. Ehitus peaks lõppema 2023. aasta lõpus. Taristuinvesteeringutele pühendunud BaltCapi fond alustas investeerimist 2017. aastal ja praegu on fondi portfellis juba seitse investeeringut.\n\nAasta viimasel kuul maksid oma võlakirjad fondile M tagasi nii Alexela kui ka Citadele. Esimestelt teenis fond M 5,5% aastaintressi, millele lisandus ennetähtaegse lunastamise preemia, ja Citadele võlakirjade intressitootlus oli 6,25% aastas. Mõlemad ettevõtted arenesid vahepealsete aastate jooksul jõudsalt ning liiguvad raha kaasamisega edasi vastavalt pankade ja avaliku turu suunas.\n\nUue investeeringuna allkirjastasime Liveniga võlakirjad, et rahastada elamuarendusprojekti Tallinnas Kadaka teel. Võlakirjade tagatis on maa. Raha tagastatakse vastavalt projekti arengule hiljemalt 2026. aastal ja aastaintress on 8%.\n\nKohalikud projektid on meie hinnangul jätkuvalt selgelt atraktiivsemad kui võlakirjabörsid Lääne-Euroopas ja Ühendriikides. Seepärast keskendume tööle siinsete ettevõtetega.\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: tegime uue riskikapitaliinvesteeringu \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovembrikuus olid maailma börsid valdavalt languses. Kuna euro tugevnes USA dollari vastu märkimisväärsed 1,9%, näitasid ainult üksikud börsid eurodes mõõdetuna kerget tõusu. Näiteks kerkisid üleilmne indeks MSCI World ja USA börsi peegeldav indeks S&P 500 eurodes mõõdetuna kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,2%.\n\nEurodes mõõdetuna odavnes Jaapani Nikkei indeks 0,9%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 4,3% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,2%. Kohalikud börsid liikusid samas novembrikuus erinevalt: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 0,6% ja 0,9%, siis Riia börs kahanes 2,5%.\n\nLisasime pensionifondi riski- ja erakapitaliinvesteeringute portfelli uue fondi Karma Ventures II. Karma on Eesti riskikapitaliettevõte, mille asutasid 2014. aastal Margus Uudam, Kristjan Laanemaa ja Tommi Markus Uhar. Fondi strateegia on investeerida alustavatesse tipptehnoloogiaettevõtetesse Euroopas, sealhulgas pööratakse suurt tähelepanu Baltikumile. Pensionifond M on investor ka Karma esimeses sarnase strateegiaga fondis, mis alustas investeerimistegevust 2016. aastal ja on nüüd mitu portfelliinvesteeringut ka edukalt ära müünud.\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: soetasime Eckerö võlakirju \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobrikuu tõi suuremale osale maailma börsidest kaasa märkimisväärse tõusu. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World kuuga 5,8%, USA börsiindeks S&P 500 lausa 7,2%, Euroopa Stoxx 50 tõus oli 5,1% ja arenevaid turge peegeldav indeks MSCI Emerging Markets kerkis 1,2%.\n\nTeistest erines Jaapani Nikkei indeks, mis küll eurodes mõõdetuna langes 3,9%, kuid tuleb meeles pidada, et see oli septembrikuus olnud üks väheseid tõusjaid. Kohalikud börsid olid oktoobris samuti kasvulainel, kuid mõnevõrra tagasihoidlikumas tempos: Tallinna börs tõusis 1,4%, Riia börs 0,4% ja Vilniuse börs 2%.\n\nKohalik erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende taristuinvesteeringutele keskenduv fond BaltCap Infrastructure Fund osaleb uues ja suuremahulises investeeringus, mille toel hakatakse Vilniusse rajama 85 000 ruutmeetri suurust multifunktsionaalset spordikompleksi. Projekt viiakse ellu koostöös Leedu Haridus-, Teadus- ja Spordiministeeriumi ning Vilniuse Linnavalitsusega. See on seni Baltikumi suurim avaliku ja erasektori koostööprojekt.\n\nVõlakirjaportfellis lisasime investeeringute hulka laevandusettevõtte Eckerö. Kompanii laenas raha viieks aastaks, maksab selle eest intressi 7% üle Euribori ja võlakirja tagatiseks on reisilaev Finlandia. Tegu on ettevõtte esimese võlakirjaemissiooniga.\n\nEuroopa võlakirjaturgudel laiemalt oli taas nõrk kuu ja aasta algusest on turg langenud ligikaudu 3%. Pikaajalised riigivõlakirjad on loomulikult odavnenud rohkemgi, mistõttu hoidume sellest varaklassist endiselt täielikult. Selle asemel jätkame tööd Eesti ja Baltikumi ettevõtetega, pannes kokku avaliku turu väliseid instrumente.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keskpankade toetus ei pruugi kesta igavesti**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n","text":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n\nEi saa öelda, et pandeemia järjekordne laine oleks olnud ainuke hirm: teine oluline riskitegur on peaaegu kõikjal kiirenev tarbijahindade kasv. Keskpankurid ja majandusteadlased on kuni viimase ajani kinnitanud nagu ühest suust, et hinnakasv on ainult ajutine nähtus, mille on esile kutsunud sassi löödud tarneahelad. Need peaksid saama aga peagi korda või siis uutele oludele sobivaks optimeeritud.\n\n**Kiirem inflatsioon > intressimäärade tõus > kõrgemad maksud?**\n\nTeadlased prognoosivad keeruliste majandusmudelite alusel, et hinnakasv pidurdub iseenesest, vaatamata sellele, et keskpangad jätkavad turgudelt võlakirjade kokkuostmist ning reaalintressimäärad on Euroopas 4% ja Ameerika Ühendriikides üle 5% allpool nulli. Seevastu kõik need, kes elavad päris elu ja teevad päris äri, tunnevad omal nahal, kuidas peaaegu kõikide kaupade hinnad kuust kuusse tõusevad.\n\nAktsia- ja kinnisvarahinnad on keskpankade rahapoliitika toel kosunud juba pikemat aega kiiremini, kui nende pakutav dividendi- või renditulu seda õigustaks. Sellegipoolest on varade hindade kasvu üle rõõmustatud, kuna need, kellele kuulub mingigi kinnisvara või väike investeerimisportfell, tundsid end tänu sellele rikkamana.\n\nPraeguseks on aga olukord selline, et kuigi pikka aega nii USA-s kui ka mitmel pool Euroopas stagneerunud palgad on hakanud kiiremini kasvama, kerkivad kaupade hinnad veelgi tempokamalt ning inimeste ostujõud võib suuremast töötasust hoolimata isegi kahaneda.\n\nKui veel märtsis kerkisid USA-s kaupade ja teenuste hinnad aasta baasile viiduna 2,6%, siis novembrikuu inflatsioonitempo oli aasta arvestuses 6,8%. Euroalal tõusid tarbijahinnad novembris 4,9%, mis on küll aeglasem tempo kui USA-s, kuid siiski üle kahe korra kiirem kui eesmärk, mille on endale seadnud Euroopa Keskpank.\n\nPikka aega püüdsid keskpankurid madalate intressimäärade ja võlakirjade kokkuostu abil tekitada inflatsiooni, et aidata muuta viimase 30 aasta jooksul kiiresti suurenenud võlakoormust suhteliselt väiksemaks ja talutavamaks.\n\nLaenude teenindamise kulud suruti küll alla, kuid need, kellel oli tagatisi, kasvatasid hoopis laenukoormust, sest raha hind oli enneolematult madal ning lisalaenu võttes oli võimalik võimendada juba olemasolevaid investeeringuid, mille tulusus hindade tõustes järjest kahanes. Nagu mainitud, tundsid ennast järjest rikkamana need, kellel oli vara, ehkki endal olid kaelas enneolematult suured laenud.\n\nJuhul kui reaalsus sunnib keskpankureid ja teadlasi oma mudeleid korrigeerima ning tõdetakse, et inflatsioon ei ole ajutine, siis ega muud vahendit peale võlakirjade kokkuostu peatamise ja intressimäärade tõstmise inflatsiooni ohjeldamiseks ei olegi.\n\nKui investorid ei ole enam valmis valitsustele laenamise eest peale maksma, vaid hakkavad nõudma inflatsioonitempot ületavat intressimäära, siis võib nii mitmeski suurriigis järjest kasvav intressikulu suurendada eelarvedefitsiiti märkimisväärselt. See omakorda võib põhjustada maksude tõstmise.\n\n**Arvestame nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga**\n\nVõib-olla on minust ülekohtune süüdistada keskpankureid selles, et nad hoiavad kangekaelselt oma mudelitest kinni ja eiravad reaalsust. Eks ma ole ka ise hoidnud kinni oma maailmavaatest ja mudelist selle kohta, kuidas minu arvates majandus töötab ja kuidas väärtust luuakse.\n\nNagu olen korduvalt rõhutanud, hindan ma kõrgelt kassavoogu ja kasumit. Kuigi kõrge laenukoormus võib aidata kasumit võimendada, on see minu jaoks eelkõige risk. Ma saan aru, et teoorias võib intressimäär olla ükskõik milline positiivne või negatiivne number, kuid minu arvates on ohtlik arvestada sellega, et intressimäärad jäävad ka tulevikus väiksemaks kui inflatsioonitempo. Ma kahtlustan, et keskpangad peavad lõpuks valima, kas nad tahavad kontrollida inflatsiooni või intressimäärasid.\n\nKeskpangad lükkavad intressimäärade tõstmise tõenäoliselt nii kaugele edasi kui vähegi võimalik, sest see võib osutuda poliitiliselt väga raskeks: kõrgemad laenumäärad mõjuksid halvasti peaaegu kõikide varade hindadele ning pidurdaksid investeeringuid arengusse. Samas ei tohi aga unustada, et hinnastabiilsuse saavutamine on keskpankade üks peamisi ja mitmel pool lausa ainuke ülesanne.\n\nSeega tulevad kõrgemad intressimäärad üsna kindlalt, küsimus on ainult selles, kui pikalt rasket otsust edasi lükatakse. Venitamise tõttu kasvab omakorda risk, sest kui inflatsiooniootused väljuvad kontrolli alt ja hakkavad inflatsiooni taastootma, tuleb intressimäärasid tõsta tulevikus isegi rohkem.\n\nVõlakirjaturule mõjuksid kõrgemad intressimäärad hävitavalt. Kui intressimäärad tõuseksid 2%, kukuks näiteks kümneaastase niinimetatud riskivaba võlakirja hind umbes 20%. Samuti satuksid riski alla ettevõtted ja projektid, mis kasutavad kõrget võimendust.\n\nKõrgemad intressimäärad mõjutaksid ebasoodsalt ühtlasi ettevõtteid ja projekte, mille tulu (ja kasum) tuleb väga pika aja pärast. Suur osa tehnoloogiasektorist, mis investeerib kasvu ja on lükanud kasumi teenimise kaugesse tulevikku, on küll väikse laenuvõimendusega, kuid sellele vaatamata intressimäärade tõusu poolt haavatav. Novembri teisel poolel, kui aktsiaturud pöördusid langusesse, olidki just tehnoloogiasektori ettevõtted ühed suurimad kaotajad.\n\nLHV pensionifondid on seadnud esikohale vara reaalväärtuse säilitamise, arvestades nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga. Seepärast väldime pikaajalisi võlakirju ning hoiame lühiajalisi väikse riskiga võlakirju ainult riskide maandamise ja likviidsuse juhtimise eesmärgil. Tulu üritame teenida selliste investeeringute ja projektidega, mille kassavood on hoomatavad ning mis õigustavad nende varade hinnataset.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":36.69,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":91960},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":28.49,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":19.4,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.69,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":16.25,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":19.36,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.8,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,80% |\n| German Treasury Bill 23/02/2022 | 3,88% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,86% |\n| German Treasury Bill 15/12/2021 | 3,83% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,82% |\n| ZKB Gold ETF | 3,70% |\n| NOAL | 2,43% |\n| KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014 | 2,17% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,13% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 1,95% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,80% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,82% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,13% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 819 746 287,43 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,14%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_26112020.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: tegime esimese välismaise kaasinvesteeringu\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nDetsembris maailma börsid valdavalt tõusid. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World 3,2%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 3,7%, Jaapani Nikkei indeks 1,6% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks lausa 5,8%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets näitas võrdlemisi tagasihoidlikku tulemust, tõustes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%. Ka Baltikumi börsid olid kasvuteel: Tallinna börs kerkis detsembris 1,6%, Riia börs 0,7% ja Vilniuse börs 0,6%.\n\nDetsembris jätkasid tõusu kõik suuremad aktsiapositsioonid. Suurima panuse andsid sellesse Euroopa energia- ja tööstusettevõtete ning aasta alguse tasemete juurde tagasi jõudnud väärismetallidega seotud aktsiapositsioonid. 2021. aasta jooksul hoidsime aktsiainvesteeringuid eelkõige toormesektoris, pankade aktsiates ja Põhjamaade tugevates tööstusettevõtetes, mis tegid kiire majanduskasvu ja kasvava inflatsioonisurve taustal tugeva tulemuse. Ainsana püsisid paigal väärismetallidega seotud aktsiad, mille vastu puudus turutsükli positiivses faasis ostuhuvi. Praegu püsivad suuremad üksikaktsiate positsioonid toormeturgudega seotud aktsiates, kus näeme ebamugavalt jõulise inflatsioonisurve taustal parimaid investeerimisvõimalusi.\n\nFondi L erakapitaliinvesteeringute portfelli lisasime esimest korda välismaise kaasinvesteeringu, milleks sai UrgentMED. See 2007. aastal asutatud kiirkliinikute kett tegutseb peamiselt Ameerika Ühendriikides Lõuna-Californias. Ettevõttel on juba 35 kiirkliinikut ja teenuste valik on lai: tehakse tervisekontrolle ja -teste, üldisemaid meditsiiniuuringuid ning ka haavaprotseduure. UrgentMEDi peamised eelised on pakutavate teenuste kiirus, kättesaadavus ja võrdlemisi soodne hinnapoliitika. Kaasinvesteeringu juhtiv investor on Quilvest Club Fund II, milles oleme pensionifondiga L investorid alates 2019. aastast. Fondi Quilvest Club Fund II juhib Prantsusmaal 1888. aastal rajatud erakapitaliettevõte Quilvest.\n\nDetsembris maksid oma võlakirjad fondile L tagasi nii Alexela kui ka Citadele. Esimestelt teenis fond 5,5% aastaintressi, millele lisandus nüüd ennetähtaegse lunastamise preemia, ja Citadele võlakirjade intressitootlus oli 6,25% aastas. Mõlemad ettevõtted arenesid vahepealsete aastate jooksul jõudsalt ning liiguvad edasi raha kaasamisega vastavalt pankade ja avaliku turu suunas.\n\nUue investeeringuna allkirjastasime esiteks Liveniga võlakirjad, et rahastada ettevõtte elamuarendusprojekti Tallinnas Kadaka teel. Võlakirjade tagatis on maa. Raha tagastatakse vastavalt projekti arengule ja hiljemalt 2026. aastal ning aastaintress on 8%. Teiseks sõlmisime lepingu, mille alusel rahastame Bigbanki arenguplaane võlakirjade vormis. Pankade regulatiivseid nõudeid täitvad võlakirjad kannavad intressi 6,5% aastas ja Bigbankil on esimene võimalus kohustused lunastada viie aasta pärast.\n\nKohalikud projektid on jätkuvalt selgelt atraktiivsemad kui võlakirjabörsid Lääne-Euroopas ja Ühendriikides. Seepärast keskendume tööle siinsete ettevõtetega.\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: tegime uue riskikapitaliinvesteeringu \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovembrikuus olid maailma börsid valdavalt languses. Kuna euro tugevnes USA dollari vastu märkimisväärsed 1,9%, näitasid ainult üksikud börsid eurodes mõõdetuna kerget tõusu. Näiteks kerkisid üleilmne indeks MSCI World ja USA börsi peegeldav indeks S&P 500 eurodes mõõdetuna kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,2%.\n\nEurodes mõõdetuna odavnes Jaapani Nikkei indeks 0,9%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 4,3% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,2%. Kohalikud börsid liikusid samas novembrikuus erinevalt: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 0,6% ja 0,9%, siis Riia börs kahanes 2,5%.\n\nAktsiaturgude languse põhjustas koroonaviiruse uus kiiresti leviv omikroni tüvi. Värskete liikumispiirangute kartuses nägime esimest korda sellel aastal suuremat langust toormeturgudel, kus nafta hind odavnes kuuga 15%.\n\nFondis lõpetasid börsil noteeritud üksikaktsiapositsioonid novembrikuu negatiivse tulemusega, mille põhjustasid eelkõige energia- ja pangandussektori ettevõtete aktsiahinnad. Plusspoolel olid väärismetallidega seotud aktsiapositsioonid ja kuu keskel vähendasime fondis ka aktsiariski.\n\nMüükidest oli suurima mõjuga Swedbanki ja Banco Santanderi aktsiapositsioonide märkimisväärne vähendamine. Kiirema inflatsiooniga keskkonnas hoiavad meie fondid aktsiaturgudel enim investeeringuid väärismetallide, energia- ja laiemalt toormesektoriga seotud positsioonides.\n\nLisasime pensionifondi riski- ja erakapitaliinvesteeringute portfelli uue fondi Karma Ventures II. Karma on Eesti riskikapitaliettevõte, mille asutasid 2014. aastal Margus Uudam, Kristjan Laanemaa ja Tommi Markus Uhar. Fondi strateegia on investeerida alustavatesse tipptehnoloogiaettevõtetesse Euroopas, sealhulgas pööratakse suurt tähelepanu Baltikumile. Pensionifond L on investor ka Karma esimeses sarnase strateegiaga fondis, mis alustas investeerimistegevust 2016. aastal ja on nüüd mitu portfelliinvesteeringut ka edukalt ära müünud.\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: aktsiaturud taastusid septembri langusest\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobrikuu tõi suuremale osale maailma börsidest kaasa märkimisväärse tõusu. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World kuuga 5,8%, USA börsiindeks S&P 500 lausa 7,2%, Euroopa Stoxx 50 tõus oli 5,1% ja arenevaid turge peegeldav indeks MSCI Emerging Markets kerkis 1,2%.\n\nTeistest erines Jaapani Nikkei indeks, mis küll eurodes mõõdetuna langes 3,9%, kuid tuleb meeles pidada, et see oli septembrikuus olnud üks väheseid tõusjaid. Kohalikud börsid olid oktoobris samuti kasvulainel, kuid mõnevõrra tagasihoidlikumas tempos: Tallinna börs tõusis 1,4%, Riia börs 0,4% ja Vilniuse börs 2%.\n\nKuu jooksul andis enamik fondi portfelli kuuluvatest ettevõtetest teada headest kvartalitulemustest, sest kasumit toetas pandeemiast taastumine. Enim kasvas kasum energia- ja materjalisektoris, mis on praegu meie fondide üks võtmepositsioonidest. Hästi läheb ka majandustsüklist rohkem sõltuvatel Põhjamaade börsiettevõtetel, kes teatasid rekordsuurtest kvartalikasumitest. Oma osa andsid fondiosaku kallinemisse veel väärismetallidega seotud investeeringud, mida toetab kasvav inflatsioonisurve maailma majandusele.\n\nKuu lõpus teatas maailma üks suurimaid erakapitaliettevõtteid Partners Group, et nende juhitud fond Partners Group 2019 on omandanud osaluse Šveitsi kellatootjas Breitling. Ettevõte on asutatud juba 1884. aastal ja sellest on kujunenud maailma üks juhtivaid Šveitsi luksuskellade tootjaid. LHV Pensionifond L on Partners Group 2019 fondis investor alates 2019. aastast. Praeguseks on erakapitalifondis juba 17 investeeringut. Partners Group on asutatud 1996. aastal Šveitsis ja ettevõtte hallatavate varade maht ulatub üle 103 miljardi euro.\n\nVõlakirjaportfellis lisasime investeeringute hulka laevandusettevõtte Eckerö. Kompanii laenas raha viieks aastaks, maksab selle eest intressi 7% üle Euribori ja võlakirja tagatiseks on reisilaev Finlandia. Tegu on ettevõtte esimese võlakirjaemissiooniga.\n\nEuroopa võlakirjaturgudel laiemalt oli taas nõrk kuu ja aasta algusest on turg langenud ligikaudu 3%. Pikaajalised riigivõlakirjad on loomulikult odavnenud rohkemgi, mistõttu hoidume sellest varaklassist endiselt täielikult. Selle asemel jätkame tööd Eesti ja Baltikumi ettevõtetega, pannes kokku avaliku turu väliseid instrumente.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keskpankade toetus ei pruugi kesta igavesti**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n","text":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n\nEi saa öelda, et pandeemia järjekordne laine oleks olnud ainuke hirm: teine oluline riskitegur on peaaegu kõikjal kiirenev tarbijahindade kasv. Keskpankurid ja majandusteadlased on kuni viimase ajani kinnitanud nagu ühest suust, et hinnakasv on ainult ajutine nähtus, mille on esile kutsunud sassi löödud tarneahelad. Need peaksid saama aga peagi korda või siis uutele oludele sobivaks optimeeritud.\n\n**Kiirem inflatsioon > intressimäärade tõus > kõrgemad maksud?**\n\nTeadlased prognoosivad keeruliste majandusmudelite alusel, et hinnakasv pidurdub iseenesest, vaatamata sellele, et keskpangad jätkavad turgudelt võlakirjade kokkuostmist ning reaalintressimäärad on Euroopas 4% ja Ameerika Ühendriikides üle 5% allpool nulli. Seevastu kõik need, kes elavad päris elu ja teevad päris äri, tunnevad omal nahal, kuidas peaaegu kõikide kaupade hinnad kuust kuusse tõusevad.\n\nAktsia- ja kinnisvarahinnad on keskpankade rahapoliitika toel kosunud juba pikemat aega kiiremini, kui nende pakutav dividendi- või renditulu seda õigustaks. Sellegipoolest on varade hindade kasvu üle rõõmustatud, kuna need, kellele kuulub mingigi kinnisvara või väike investeerimisportfell, tundsid end tänu sellele rikkamana.\n\nPraeguseks on aga olukord selline, et kuigi pikka aega nii USA-s kui ka mitmel pool Euroopas stagneerunud palgad on hakanud kiiremini kasvama, kerkivad kaupade hinnad veelgi tempokamalt ning inimeste ostujõud võib suuremast töötasust hoolimata isegi kahaneda.\n\nKui veel märtsis kerkisid USA-s kaupade ja teenuste hinnad aasta baasile viiduna 2,6%, siis novembrikuu inflatsioonitempo oli aasta arvestuses 6,8%. Euroalal tõusid tarbijahinnad novembris 4,9%, mis on küll aeglasem tempo kui USA-s, kuid siiski üle kahe korra kiirem kui eesmärk, mille on endale seadnud Euroopa Keskpank.\n\nPikka aega püüdsid keskpankurid madalate intressimäärade ja võlakirjade kokkuostu abil tekitada inflatsiooni, et aidata muuta viimase 30 aasta jooksul kiiresti suurenenud võlakoormust suhteliselt väiksemaks ja talutavamaks.\n\nLaenude teenindamise kulud suruti küll alla, kuid need, kellel oli tagatisi, kasvatasid hoopis laenukoormust, sest raha hind oli enneolematult madal ning lisalaenu võttes oli võimalik võimendada juba olemasolevaid investeeringuid, mille tulusus hindade tõustes järjest kahanes. Nagu mainitud, tundsid ennast järjest rikkamana need, kellel oli vara, ehkki endal olid kaelas enneolematult suured laenud.\n\nJuhul kui reaalsus sunnib keskpankureid ja teadlasi oma mudeleid korrigeerima ning tõdetakse, et inflatsioon ei ole ajutine, siis ega muud vahendit peale võlakirjade kokkuostu peatamise ja intressimäärade tõstmise inflatsiooni ohjeldamiseks ei olegi.\n\nKui investorid ei ole enam valmis valitsustele laenamise eest peale maksma, vaid hakkavad nõudma inflatsioonitempot ületavat intressimäära, siis võib nii mitmeski suurriigis järjest kasvav intressikulu suurendada eelarvedefitsiiti märkimisväärselt. See omakorda võib põhjustada maksude tõstmise.\n\n**Arvestame nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga**\n\nVõib-olla on minust ülekohtune süüdistada keskpankureid selles, et nad hoiavad kangekaelselt oma mudelitest kinni ja eiravad reaalsust. Eks ma ole ka ise hoidnud kinni oma maailmavaatest ja mudelist selle kohta, kuidas minu arvates majandus töötab ja kuidas väärtust luuakse.\n\nNagu olen korduvalt rõhutanud, hindan ma kõrgelt kassavoogu ja kasumit. Kuigi kõrge laenukoormus võib aidata kasumit võimendada, on see minu jaoks eelkõige risk. Ma saan aru, et teoorias võib intressimäär olla ükskõik milline positiivne või negatiivne number, kuid minu arvates on ohtlik arvestada sellega, et intressimäärad jäävad ka tulevikus väiksemaks kui inflatsioonitempo. Ma kahtlustan, et keskpangad peavad lõpuks valima, kas nad tahavad kontrollida inflatsiooni või intressimäärasid.\n\nKeskpangad lükkavad intressimäärade tõstmise tõenäoliselt nii kaugele edasi kui vähegi võimalik, sest see võib osutuda poliitiliselt väga raskeks: kõrgemad laenumäärad mõjuksid halvasti peaaegu kõikide varade hindadele ning pidurdaksid investeeringuid arengusse. Samas ei tohi aga unustada, et hinnastabiilsuse saavutamine on keskpankade üks peamisi ja mitmel pool lausa ainuke ülesanne.\n\nSeega tulevad kõrgemad intressimäärad üsna kindlalt, küsimus on ainult selles, kui pikalt rasket otsust edasi lükatakse. Venitamise tõttu kasvab omakorda risk, sest kui inflatsiooniootused väljuvad kontrolli alt ja hakkavad inflatsiooni taastootma, tuleb intressimäärasid tõsta tulevikus isegi rohkem.\n\nVõlakirjaturule mõjuksid kõrgemad intressimäärad hävitavalt. Kui intressimäärad tõuseksid 2%, kukuks näiteks kümneaastase niinimetatud riskivaba võlakirja hind umbes 20%. Samuti satuksid riski alla ettevõtted ja projektid, mis kasutavad kõrget võimendust.\n\nKõrgemad intressimäärad mõjutaksid ebasoodsalt ühtlasi ettevõtteid ja projekte, mille tulu (ja kasum) tuleb väga pika aja pärast. Suur osa tehnoloogiasektorist, mis investeerib kasvu ja on lükanud kasumi teenimise kaugesse tulevikku, on küll väikse laenuvõimendusega, kuid sellele vaatamata intressimäärade tõusu poolt haavatav. Novembri teisel poolel, kui aktsiaturud pöördusid langusesse, olidki just tehnoloogiasektori ettevõtted ühed suurimad kaotajad.\n\nLHV pensionifondid on seadnud esikohale vara reaalväärtuse säilitamise, arvestades nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga. Seepärast väldime pikaajalisi võlakirju ning hoiame lühiajalisi väikse riskiga võlakirju ainult riskide maandamise ja likviidsuse juhtimise eesmärgil. Tulu üritame teenida selliste investeeringute ja projektidega, mille kassavood on hoomatavad ning mis õigustavad nende varade hinnataset.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":30.75,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":36445},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":30.01,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.02,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":13.01,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.32,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":13.15,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| TRIGON - New Europe Fund D | 3,57% |\n| German Treasury Bill 18/05/2022 | 3,50% |\n| ZKB Gold ETF | 3,45% |\n| France Government 3% 25/04/22 | 3,35% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,24% |\n| German Treasury Bill 15/12/2021 | 3,20% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,16% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,63% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,31% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 2,28% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,16% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,63% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,31% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 206 566 844,59 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,13%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: aktsiaturgudel pandi aastale tugev punkt\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\n2021. aasta viimasel kuul maailmabörsid valdavalt tõusid. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World 3,2%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 3,7%, Jaapani Nikkei indeks 1,6% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks lausa 5,8%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets näitas võrdlemisi tagasihoidlikku tulemust, tõustes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%. Ka Baltikumi börsid olid kasvuteel: Tallinna börs kerkis detsembris 1,6%, Riia börs 0,7% ja Vilniuse börs 0,6%.\n\nDetsembris jätkasid tõusu kõik suuremad aktsiapositsioonid. Suurima panuse andsid sellesse Euroopa energia- ja tööstusettevõtete ning aasta alguse tasemete juurde tagasi jõudnud väärismetallidega seotud aktsiapositsioonid. 2021. aasta jooksul hoidsime aktsiainvesteeringuid eelkõige toormesektoris, pankade aktsiates ja Põhjamaade tugevates tööstusettevõtetes, mis tegid kiire majanduskasvu ja kasvava inflatsioonisurve taustal tugeva tulemuse. Ainsana püsisid paigal väärismetallidega seotud aktsiad, mille vastu puudus turutsükli positiivses faasis ostuhuvi. Praegu püsivad suuremad üksikaktsiate positsioonid toormeturgudega seotud aktsiates, kus näeme ebamugavalt jõulise inflatsioonisurve taustal parimaid investeerimisvõimalusi.\n\nSamal kuul teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Infrastructure Fund investeerib Vilniuse erakooli arendusse 6 miljonit eurot. Neljakorruselisse hoonesse tulevad ka laboriruum, jõusaal ja bassein ning koolialale jalgpalli- ja korvpalliväljakud. Ehitus peaks lõppema 2023. aasta lõpus. Taristuinvesteeringutele pühendunud BaltCapi fond alustas investeerimist 2017. aastal ja praegu on fondi portfellis juba seitse investeeringut.\n\nDetsembris maksid oma võlakirjad fondile tagasi nii Alexela kui ka Citadele. Esimestelt teenis fond 5,5% aastaintressi, millele lisandus nüüd ennetähtaegse lunastamise preemia, ja Citadele võlakirjade intressitootlus oli 6,25% aastas. Mõlemad ettevõtted arenesid vahepealsete aastate jooksul jõudsalt ning liiguvad edasi raha kaasamisega vastavalt pankade ja avaliku turu suunas.\n\nUue investeeringuna allkirjastasime lepingu, mille alusel rahastame Bigbanki arenguplaane võlakirjade vormis. Pankade regulatiivseid nõudeid täitvad võlakirjad kannavad intressi 6,5% aastas ja Bigbankil on esimene võimalus kohustused lunastada viie aasta pärast.\n\nKohalikud projektid on jätkuvalt selgelt atraktiivsemad kui võlakirjabörsid Lääne-Euroopas ja Ühendriikides. Seepärast keskendume tööle siinsete ettevõtetega.\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: väärismetallide investeeringud leevendasid pangandus- ja energiasektori langust\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovembrikuus olid maailma börsid valdavalt languses. Kuna euro tugevnes USA dollari vastu märkimisväärsed 1,9%, näitasid ainult üksikud börsid eurodes mõõdetuna kerget tõusu. Näiteks kerkisid üleilmne indeks MSCI World ja USA börsi peegeldav indeks S&P 500 eurodes mõõdetuna kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,2%.\n\nEurodes mõõdetuna odavnes Jaapani Nikkei indeks 0,9%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 4,3% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,2%. Kohalikud börsid liikusid samas novembrikuus erinevalt: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 0,6% ja 0,9%, siis Riia börs kahanes 2,5%.\n\nAktsiaturgude languse põhjustas koroonaviiruse uus kiiresti leviv omikroni tüvi. Värskete liikumispiirangute kartuses nägime esimest korda sellel aastal suuremat langust toormeturgudel, kus nafta hind odavnes kuuga 15%.\n\nFondis lõpetasid börsil noteeritud üksikaktsiapositsioonid novembrikuu negatiivse tulemusega, mille põhjustasid eelkõige energia- ja pangandussektori ettevõtete aktsiahinnad. Plusspoolel olid väärismetallidega seotud aktsiapositsioonid ja kuu keskel vähendasime fondis ka aktsiariski.\n\nMüükidest oli suurima mõjuga Swedbanki ja Banco Santanderi aktsiapositsioonide märkimisväärne vähendamine. Kiirema inflatsiooniga keskkonnas hoiavad meie fondid aktsiaturgudel enim investeeringuid väärismetallide, energia- ja laiemalt toormesektoriga seotud positsioonides.\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: BaltCapi fond osaleb suuremahulises investeeringus \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobrikuu tõi suuremale osale maailma börsidest kaasa märkimisväärse tõusu. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World kuuga 5,8%, USA börsiindeks S&P 500 lausa 7,2%, Euroopa Stoxx 50 tõus oli 5,1% ja arenevaid turge peegeldav indeks MSCI Emerging Markets kerkis 1,2%.\n\nTeistest erines Jaapani Nikkei indeks, mis küll eurodes mõõdetuna langes 3,9%, kuid tuleb meeles pidada, et see oli septembrikuus olnud üks väheseid tõusjaid. Kohalikud börsid olid oktoobris samuti kasvulainel, kuid mõnevõrra tagasihoidlikumas tempos: Tallinna börs tõusis 1,4%, Riia börs 0,4% ja Vilniuse börs 2%.\n\nKuu jooksul andis enamik fondi portfelli kuuluvatest ettevõtetest teada headest kvartalitulemustest, sest kasumit toetas pandeemiast taastumine. Enim kasvas kasum energia- ja materjalisektoris, mis on praegu meie fondide üks võtmepositsioonidest. Hästi läheb ka majandustsüklist rohkem sõltuvatel Põhjamaade börsiettevõtetel, kes teatasid rekordsuurtest kvartalikasumitest. Oma osa andsid fondiosaku kallinemisse veel väärismetallidega seotud investeeringud, mida toetab kasvav inflatsioonisurve maailma majandusele.\n\nKohalik erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende taristuinvesteeringutele keskenduv fond BaltCap Infrastructure Fund osaleb uues ja suuremahulises investeeringus, mille toel hakatakse Vilniusse rajama 85 000 ruutmeetri suurust multifunktsionaalset spordikompleksi. Projekt viiakse ellu koostöös Leedu Haridus-, Teadus- ja Spordiministeeriumi ning Vilniuse Linnavalitsusega. See on seni Baltikumi suurim avaliku ja erasektori koostööprojekt.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keskpankade toetus ei pruugi kesta igavesti**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n","text":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n\nEi saa öelda, et pandeemia järjekordne laine oleks olnud ainuke hirm: teine oluline riskitegur on peaaegu kõikjal kiirenev tarbijahindade kasv. Keskpankurid ja majandusteadlased on kuni viimase ajani kinnitanud nagu ühest suust, et hinnakasv on ainult ajutine nähtus, mille on esile kutsunud sassi löödud tarneahelad. Need peaksid saama aga peagi korda või siis uutele oludele sobivaks optimeeritud.\n\n**Kiirem inflatsioon > intressimäärade tõus > kõrgemad maksud?**\n\nTeadlased prognoosivad keeruliste majandusmudelite alusel, et hinnakasv pidurdub iseenesest, vaatamata sellele, et keskpangad jätkavad turgudelt võlakirjade kokkuostmist ning reaalintressimäärad on Euroopas 4% ja Ameerika Ühendriikides üle 5% allpool nulli. Seevastu kõik need, kes elavad päris elu ja teevad päris äri, tunnevad omal nahal, kuidas peaaegu kõikide kaupade hinnad kuust kuusse tõusevad.\n\nAktsia- ja kinnisvarahinnad on keskpankade rahapoliitika toel kosunud juba pikemat aega kiiremini, kui nende pakutav dividendi- või renditulu seda õigustaks. Sellegipoolest on varade hindade kasvu üle rõõmustatud, kuna need, kellele kuulub mingigi kinnisvara või väike investeerimisportfell, tundsid end tänu sellele rikkamana.\n\nPraeguseks on aga olukord selline, et kuigi pikka aega nii USA-s kui ka mitmel pool Euroopas stagneerunud palgad on hakanud kiiremini kasvama, kerkivad kaupade hinnad veelgi tempokamalt ning inimeste ostujõud võib suuremast töötasust hoolimata isegi kahaneda.\n\nKui veel märtsis kerkisid USA-s kaupade ja teenuste hinnad aasta baasile viiduna 2,6%, siis novembrikuu inflatsioonitempo oli aasta arvestuses 6,8%. Euroalal tõusid tarbijahinnad novembris 4,9%, mis on küll aeglasem tempo kui USA-s, kuid siiski üle kahe korra kiirem kui eesmärk, mille on endale seadnud Euroopa Keskpank.\n\nPikka aega püüdsid keskpankurid madalate intressimäärade ja võlakirjade kokkuostu abil tekitada inflatsiooni, et aidata muuta viimase 30 aasta jooksul kiiresti suurenenud võlakoormust suhteliselt väiksemaks ja talutavamaks.\n\nLaenude teenindamise kulud suruti küll alla, kuid need, kellel oli tagatisi, kasvatasid hoopis laenukoormust, sest raha hind oli enneolematult madal ning lisalaenu võttes oli võimalik võimendada juba olemasolevaid investeeringuid, mille tulusus hindade tõustes järjest kahanes. Nagu mainitud, tundsid ennast järjest rikkamana need, kellel oli vara, ehkki endal olid kaelas enneolematult suured laenud.\n\nJuhul kui reaalsus sunnib keskpankureid ja teadlasi oma mudeleid korrigeerima ning tõdetakse, et inflatsioon ei ole ajutine, siis ega muud vahendit peale võlakirjade kokkuostu peatamise ja intressimäärade tõstmise inflatsiooni ohjeldamiseks ei olegi.\n\nKui investorid ei ole enam valmis valitsustele laenamise eest peale maksma, vaid hakkavad nõudma inflatsioonitempot ületavat intressimäära, siis võib nii mitmeski suurriigis järjest kasvav intressikulu suurendada eelarvedefitsiiti märkimisväärselt. See omakorda võib põhjustada maksude tõstmise.\n\n**Arvestame nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga**\n\nVõib-olla on minust ülekohtune süüdistada keskpankureid selles, et nad hoiavad kangekaelselt oma mudelitest kinni ja eiravad reaalsust. Eks ma ole ka ise hoidnud kinni oma maailmavaatest ja mudelist selle kohta, kuidas minu arvates majandus töötab ja kuidas väärtust luuakse.\n\nNagu olen korduvalt rõhutanud, hindan ma kõrgelt kassavoogu ja kasumit. Kuigi kõrge laenukoormus võib aidata kasumit võimendada, on see minu jaoks eelkõige risk. Ma saan aru, et teoorias võib intressimäär olla ükskõik milline positiivne või negatiivne number, kuid minu arvates on ohtlik arvestada sellega, et intressimäärad jäävad ka tulevikus väiksemaks kui inflatsioonitempo. Ma kahtlustan, et keskpangad peavad lõpuks valima, kas nad tahavad kontrollida inflatsiooni või intressimäärasid.\n\nKeskpangad lükkavad intressimäärade tõstmise tõenäoliselt nii kaugele edasi kui vähegi võimalik, sest see võib osutuda poliitiliselt väga raskeks: kõrgemad laenumäärad mõjuksid halvasti peaaegu kõikide varade hindadele ning pidurdaksid investeeringuid arengusse. Samas ei tohi aga unustada, et hinnastabiilsuse saavutamine on keskpankade üks peamisi ja mitmel pool lausa ainuke ülesanne.\n\nSeega tulevad kõrgemad intressimäärad üsna kindlalt, küsimus on ainult selles, kui pikalt rasket otsust edasi lükatakse. Venitamise tõttu kasvab omakorda risk, sest kui inflatsiooniootused väljuvad kontrolli alt ja hakkavad inflatsiooni taastootma, tuleb intressimäärasid tõsta tulevikus isegi rohkem.\n\nVõlakirjaturule mõjuksid kõrgemad intressimäärad hävitavalt. Kui intressimäärad tõuseksid 2%, kukuks näiteks kümneaastase niinimetatud riskivaba võlakirja hind umbes 20%. Samuti satuksid riski alla ettevõtted ja projektid, mis kasutavad kõrget võimendust.\n\nKõrgemad intressimäärad mõjutaksid ebasoodsalt ühtlasi ettevõtteid ja projekte, mille tulu (ja kasum) tuleb väga pika aja pärast. Suur osa tehnoloogiasektorist, mis investeerib kasvu ja on lükanud kasumi teenimise kaugesse tulevikku, on küll väikse laenuvõimendusega, kuid sellele vaatamata intressimäärade tõusu poolt haavatav. Novembri teisel poolel, kui aktsiaturud pöördusid langusesse, olidki just tehnoloogiasektori ettevõtted ühed suurimad kaotajad.\n\nLHV pensionifondid on seadnud esikohale vara reaalväärtuse säilitamise, arvestades nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga. Seepärast väldime pikaajalisi võlakirju ning hoiame lühiajalisi väikse riskiga võlakirju ainult riskide maandamise ja likviidsuse juhtimise eesmärgil. Tulu üritame teenida selliste investeeringute ja projektidega, mille kassavood on hoomatavad ning mis õigustavad nende varade hinnataset.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":25.81,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":11414},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.3,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.7,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 29,29% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,96% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 19,17% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 11,01% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 4,07% |\n| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 3,87% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 2,17% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 0,76% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 54 507 364,71 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 300 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2021_02.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt_2021_10.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: 2021 oli indeksfondide aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta kõik kvartalid olid indeksfondide jaoks positiivse tulemiga. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2021. aasta 4. kvartalis vastavalt +6,5% ja +6,4% ning kogu aasta peale kokku oli tulemuseks vastavalt +22,8% ja +22,7%. Sarnaselt 2019. aastaga võib lõppenud aastat nimetada erakordselt heaks aastaks indeksfondide jaoks. LHV II samba indeksfondis kasvatab enda pensioniraha 11 607 kogujat ning LHV III samba indeksfondi on sissemakseid teinud 18 731 inimest.\n\n**Eri indeksitele erinev aasta**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2021. aastal +31,4% ja arenevate turgude indeksil +4,7%. Liikumised olid väga erinevad. Kusjuures USA dollar tugevnes aastaga euro vastu +7,6%, mis aitas dollaripõhistel börsidel eurodes mõõdetuna paremat tootlust näidata.\n\nEurodes mõõdetuna oli 2021. aasta parim börsiindeks Mongoolia +147% tõusuga, Sambia +111% tõusuga ja Abu Dhabi +82% tõusuga. Eesti börsi +49% tõus tegi sellest 2021. aasta maailma paremuselt kuuenda börsitulemuse eurodes. 2021. aasta oli Eesti börsi jaoks muidugi üldse fenomenaalne: börsile lisandus üle 35 000 uue investori ning Balti börsi nimekirja lisandus 9 uut ettevõtet. Paraku Baltikumi börsidele indeksfondide raha ei jõua. Nõrgimad turud olid lõppenud aastal erinevad arenevad turud nagu nt Türgi euros mõõdetuna –25% tulemusega, Hongkongi Hiina aktsiad –18% ja Brasiilia –11%.\n\n**Indeksite üha suurem sõltuvus üksikutest nimedest**\n\nKui 10 aastat tagasi moodustasid viis suurima osakaaluga aktsiat USA S&P 500 indeksist 12%, siis tänaseks on see kasvanud 23% peale – Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ja Tesla moodustavad sisuliselt veerandi kogu indeksist. Indekseid järgides usutakse tihti, et raha on sadade või isegi tuhandete eri aktsiate vahel ära investeeritud, kuid tegelikkuses seletab enamiku indeksi liikumisest ära vaid väike käputäis ettevõtteid. Näiteks 2021. a teise poole aktsiaturu tõusust on S&P 500 indeksi näitel koguni 50% seotud vaid viie ettevõtte hinnaliikumisega – Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Tesla ja Nividia tõusuga.\n\n**Arenevad turud on odavamad**\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,4x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Ajaloolistest keskmistest on see kallim hinnatase. Kuid börside hinnastatus suhtena ajaloolisesse keskmisesse on eri turgudel erinev.\n\nNäiteks arenevate turgude hinnatasemed on ajalooliste keskmiste juures – kui vaadata ettevaatava hinna ja kasumi suhtarvu ehk P/E näitajat ja võrrelda seda 10 aasta keskmisega, siis on arenevad turud sellest täna isegi 1% võrra odavamad. Arenenud turgudel on sama kordaja ajaloolise keskmisega võrreldes aga koguni 22% kallim.\n\nEesti turul pakutavatest indeksfondidest on kõige suurem avatus odavamatele arenevatele turgudele just LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele. See on 3x suurem osakaal arenevatele turgudele kui ükski teine pensioni indeksfond Eestis, kuna ainult LHV indeksfondid jälgivad raha paigutamisel maailma SKP tegelikku jaotust arenenud ja arenevate turgude vahel.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=Q0n9TVyHR1Q).\n"},{"year":2021,"month":9,"content":"### September 2021: Närvilisus turgudel on tõusnud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta esimese kahe väga tugeva kvartali järel suutis ka kolmas kvartal väikese positiivse tulemiga lõppeda, kuid kvartali alguse tugevus asendus kvartali lõpus nõrkusega ja närvilisus turgudel on selgelt tõusnud. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 3. kvartalis vastavalt +0,2% ja +0,3%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 3. kvartalis +2,3%, MSCI arenevate turgude indeksil -6,0%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%.\n\n**2 = 6**\n\nSeptembri alguses jõustusid esimesed vabatahtlikud väljumisavaldused Eesti tulusaimast raha kasvatamise skeemist ehk II sambast. Ka LHV II samba indeksfondis leidus kogujaid, kes soovisid oma raha II samba süsteemist välja võtta ja 2=6 skeemi alusel kogumise enne pensioniea saabumist lõpetada. Kuigi viimase kvartali jooksul lisandus meie indeksfondi 1 765 uut klienti, siis II sambast lahkunud 332 indeksfondi kliendi tulemusena kasvas 3. kvartali lõpuks indeksfondis raha koguvate inimeste arv kokkuvõttes 1 433 võrra 9 585 peale.\n\n**Kõrged sisendihinnad ja inflatsioonihirm**\n\nKolmandas kvartalis nägime inflatsioonihirmu kasvu, mida on vedanud eelkõige sisendihindade kasv ja materjalide/toodete defitsiit. Energiahinnad on hüppeliselt taastunud nõudluse ja piiratud pakkumise tõttu läbi teinud väga suure tõusu ning toonud kaasa rekordilised kütusehinnad nii tanklates kui elektriarvetel.\n\nKuigi roheenergia võimekuse ülesehitamisse ollakse täna suuri summasid investeerimas, on üleminekuajal traditsiooniliste energiaallikate võimsuste ja tarnekindluste hoidmisel tähelepanu liiga vara ära hajunud. Tulemuseks nüüd kõrged energiahinnad, mis jõuavad varem või hiljem sisendina peaaegu kõigi toodete ja teenuste lõpphindadesse. Kui palju sellest jõuab tarbija kinni maksta oma pandeemia ajal kulutamata jäänud säästude arvelt ja millist mõju toob see kaasa ettevõtete kasumite suurusele ja sellest tulenevalt ka aktsiahindadele, on hetkel kõige suurem lahtine küsimus.\n\n**Septembris uuendasime mudelportfelli**\n\nÜks kord aastas septembris vaatame muutunud maailmamajanduse suurustele otsa ja leiame mudelportfellis uued osakaalud arenenud, arenevate ja piiriturgude lõikes, et meie investeeringud oleksid jaotatud maailma ligilähedasele SKP jaotusele. Uute arvutuste tulemusena vähenes sel korral arenenud turgude osakaal meie indeksfondi portfellis 62,4% peale, arenevate turgude osakaal tõusis 33,6% peale ning piiriturgude osakaal 4,0% peale. LHV indeksfondid on suurima arenevate aktsiaturgude osakaaluga indeksfondid Eesti pensioniturul.\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,3x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Kui arenevate turgude hinnatasemed on ajaloolistest keskmistest vaid veidi kallimad, siis arenenud turgudel on käärid võrreldes ajalooliste keskmistega oluliselt suuremad.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: Tugev tulemus 2. kvartalis\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMaailma börsid jätkasid tugeva esimese kvartali järel tõusu ka teises kvartalis. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2. kvartalis +5,4%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 2. kvartalis +6,8%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,1%, MSCI piiriturgude indeksil +6,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +8,5%. Negatiivse tulemusega lõpetasid kvartali investeerimisjärguga võlakirjade omanikud.\n\n**Pandeemiast väljumise ootuses**\n\nKoroonapandeemia on 2. kvartali lõpuks teadaolevalt nakatanud üle maailma vähemalt 180 mln inimest, kellest 4 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Tänaseks päevaks on administreeritud 3 miljardit vaktsiinidoosi, mis on andnud lootust, et pika pandeemia lõpp on lõpuks lähedale jõudnud. Seda aga eeldusel, et ei ilmu välja uusi viiruse mutatsioone, mis on tänastele vaktsiinidele resistentsed.\n\nPikad ja korduvad inimeste koduseinte vahele suunamise perioodid on teinud muudatusi tarbijate harjumustes. Raha, mis seni kulus puhkustel mööda maailma ringi reisimisele, on leidnud tee koduste elu ja töötingimuste parandamisse. Kuigi börsidel vaadatakse optimistlikult pandeemiast väljumise suunas, peab mõistma, et päris kõrged ootused on tänaseks juba turgudele sisse hinnatud.\n\n**Hinnatasemed arvestavad majanduste taastumistega**\n\n2\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 17,6x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Kombinatsioon odavast raha hinnast ja ootusest, et koroonapandeemia lõppemise järel ootab maailma ees keskmisest kiirem majanduskasv, on hoidnud aktsiate eest makstavaid hinnakordajaid keskmistest kallimatel tasemetel.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2162},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":97.01,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.05,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index | 24,58% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund | 24,28% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,17% |\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 23,98% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,41%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":25725},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":92.11,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":6.83,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.09,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 28,42% |\n| BlackRock BGIF - World Equity Index | 28,16% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 24,67% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 10,86% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index | 6,83% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":78094},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":19.58,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.03,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":44.74,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.9,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.77,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":22.15,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.84,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9,74% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 9,56% |\n| SEB Global Exposure Fund | 9,34% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 6,89% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 5,28% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2031 | 4,70% |\n| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | 4,20% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 3,87% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 3,78% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 3,58% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,42% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,35% |\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 0,82% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.25,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":5176},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":30.82,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.64,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":14.97,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.82,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.42,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":40.3,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.02,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 8,78% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 8,59% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2031 | 8,36% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 5,03% |\n| PIMCO Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund | 5,02% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 4,99% |\n| SEB Global Exposure Fund | 4,78% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 4,26% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 4,06% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) | 3,57% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,50% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,61% |\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 0,90% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":7.84,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":9977},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":32.45,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.53,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":54.64,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 24,17% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 23,85% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF | 6,62% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,81% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 4,66% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 3,97% |\n| Deutschland I/L Bond 0.1% 15.04.2023 | 2,98% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 2,37% |\n| Augstsprieguma Tikls 0.5% 20.01.2027 | 2,28% |\n| Latvenergo 1.9% 10.06.2022 | 2,07% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 2,03% |\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 0,98% |\n| Luminor Bank FRN 23.09.2026 | 0,67% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,50%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":4.51,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":2139},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":2.57,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":94.77,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.27,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.4,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 27,11% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 14,96% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 7,25% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 7,23% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,13% |\n| SEB Global Exposure Fund | 7,01% |\n| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | 4,54% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,00% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 2,92% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 2,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Enefit Green AS | 1,29% |\n| Tallinna Sadam AS | 0,66% |\n| Hepsor AS | 0,33% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.28,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":34244},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.5,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.53,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 27,85% |\n| LYXOR Core MSCI World | 24,05% |\n| Access Global A | 17,91% |\n| SPDR MSCI World Ucits ETF | 14,93% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 14,76% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K100","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":106326},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":2.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":53.32,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":35.26,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.73,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.72,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.28,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.59,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 13,04% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 7,34% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5,61% |\n| Globalfond A | 3,75% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,22% |\n| Apple | 2,40% |\n| AMUNDI I.S-MSCI EME.E.L.-UCI.ETF DR USD | 2,30% |\n| Microsoft | 2,08% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 1,43% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sr | 1,28% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II AS | 1,43% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,04% |\n| LHV Group AS | 0,78% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":8.76,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K60","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":127936},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":28.27,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":33.35,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":23.39,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.3,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.99,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":4.46,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.24,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 8,01% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5,75% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 4,54% |\n| Globalfond A | 3,28% |\n| Eften Kinnisvarafond II | 2,59% |\n| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 2,37% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,76% |\n| Apple | 1,49% |\n| iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 1,41% |\n| Microsoft | 1,29% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 2,59% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,76% |\n| LHV Group VAR 250909 | 0,87% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":13.17,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K30","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":34493},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":52.17,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":18.26,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.41,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.75,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.9,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":9.54,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.01,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 4,52% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,01% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 2,94% |\n| iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 2,68% |\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 2,34% |\n| East Capital Baltic Property III | 2,17% |\n| Hungary Government 0.500% 301118 | 1,76% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 1,67% |\n| Ignitis Grupe 2.000% 300521 | 1,66% |\n| Luminor Bank VAR 241203| 1,56% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,01% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,17% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 1,56% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":18.96,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K10","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":8958},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":88.71,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.64,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.68,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 7,57% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 4,64% |\n| Swedbank 0.200% 280112 | 2,91% |\n| Stellantis 4.500% 280707 | 2,82% |\n| Traton Finance Luxembourg 0.750% 290324 | 2,71% |\n| Volkswagen Financial Services 3.375% 280406 | 2,69% |\n| ING Groep VAR 310526 | 2,41% |\n| Logicor Financing 0.875% 310114 | 2,41% |\n| Altum 1.300% 250307 | 2,40% |\n| Signify 2.000% 240511 | 2,39% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 7,57% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 4,64% |\n| City of Tallinn Estonia FRN 271129 | 2,00% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":21.11,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":34004},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":9.97,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.38,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":69.62,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.31,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.36,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":7.92,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.44,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 13,53% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 11,97% |\n| SEB Global Exposure Fund | 11,37% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 7,40% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 5,41% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 4,78% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,57% |\n| iShares III PLC - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3,99% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,38% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 2,95% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,94% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,33% |\n| Enefit Green AS | 1,30% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":7.67,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":15986},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.93,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.07,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 27,91% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 23,28% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 20,02% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,36% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 10,14% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 3,74% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF | 1,81% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 1,67% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4327},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":3.8,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.3,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":88.63,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 17,25% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | 14,94% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI | 14,66% |\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond | 13,13% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 9,00% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | 5,56% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR | 5,09% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,20% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 2,93% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 2,19% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 1,77% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":1.77,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2349},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.86,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":24.74,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.69,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":67.98,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.72,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond | 10,23% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 9,37% |\n| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard | 8,18% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 7,58% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR | 7,16% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR | 6,57% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | 5,60% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 4,97% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 4,91% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,69% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,69% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,98% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":3.67,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":11091},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":92.51,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.45,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.44,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.61,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 19,49% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 12,62% |\n| RBC Funds (Lux) – Global Equity | 9,50% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 7,16% |\n| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | 6,22% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 6,02% |\n| Vanguard Global Stock Index Fund EUR | 5,96% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 5,75% |\n| Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund | 4,90% |\n| iShares STOXX Eur Small 200 UCITS | 4,59% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,30% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,15% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,45%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.45,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":24031},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.12,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":54.22,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.16,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":36.4,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.09,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 11,60% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 10,07% |\n| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard | 8,03% |\n| RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund | 4,98% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR | 4,71% |\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond | 4,26% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 4,17% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 3,95% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 3,81% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 3,78% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,81% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,35% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,81% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":5.97,"fundManager":"Luminor"},"NIK100":{"heading":"Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik","code":"jatkusuutlik","dataMarker":"NIK100ew","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":334},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.89,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.12,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 24,35% |\n| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 20,75% |\n| Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR | 20,15% |\n| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially | 19,65% |\n| BNP Paribas Easy MSCI World SRI Sseries 5% | 14,99% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001806","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":45.69,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":19.81,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.36,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":15.61,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.54,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 3% 25/04/22 | 8,04% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 7,45% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 7,01% |\n| German Treasury Bill 15/12/2021 | 5,35% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,33% |\n| German Treasury Bill 23/02/2022 | 3,41% |\n| German Treasury Bill 18/05/2022 | 2,93% |\n| ZKB Gold ETF | 2,85% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,75% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,33% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,75% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,23% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 20 565 440,95 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,40%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Taiendav_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: aktsiaturgudel pandi aastale tugev punkt\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\n2021\\. aasta viimasel kuul maailma börsid valdavalt tõusid. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World 3,2%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 3,7%, Jaapani Nikkei indeks 1,6% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks lausa 5,8%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets näitas võrdlemisi tagasihoidlikku tulemust, tõustes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%. Ka Baltikumi börsid olid kasvuteel: Tallinna börs kerkis detsembris 1,6%, Riia börs 0,7% ja Vilniuse börs 0,6%.\n\nDetsembris jätkasid tõusu kõik suuremad aktsiapositsioonid. Suurima panuse andsid sellesse Euroopa energia- ja tööstusettevõtete ning aasta alguse tasemete juurde tagasi jõudnud väärismetallidega seotud aktsiapositsioonid. 2021. aasta jooksul hoidsime aktsiainvesteeringuid eelkõige toormesektoris, pankade aktsiates ja Põhjamaade tugevates tööstusettevõtetes, mis tegid kiire majanduskasvu ja kasvava inflatsioonisurve taustal tugeva tulemuse. Ainsana püsisid paigal väärismetallidega seotud aktsiad, mille vastu puudus turutsükli positiivses faasis ostuhuvi. Praegu püsivad suuremad üksikaktsiate positsioonid toormeturgudega seotud aktsiates, kus näeme ebamugavalt jõulise inflatsioonisurve taustal parimaid investeerimisvõimalusi.\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: väärismetallide investeeringud leevendasid pangandus- ja energiasektori langust\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNovembrikuus olid maailma börsid valdavalt languses. Kuna euro tugevnes USA dollari vastu märkimisväärsed 1,9%, näitasid ainult üksikud börsid eurodes mõõdetuna kerget tõusu. Näiteks kerkisid üleilmne indeks MSCI World ja USA börsi peegeldav indeks S&P 500 eurodes mõõdetuna kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,2%.\n\nEurodes mõõdetuna odavnes Jaapani Nikkei indeks 0,9%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 4,3% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,2%. Kohalikud börsid liikusid samas novembrikuus erinevalt: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 0,6% ja 0,9%, siis Riia börs kahanes 2,5%.\n\nAktsiaturgude languse põhjustas koroonaviiruse uus kiiresti leviv omikroni tüvi. Värskete liikumispiirangute kartuses nägime esimest korda sellel aastal suuremat langust toormeturgudel, kus nafta hind odavnes kuuga 15%.\n\nFondis lõpetasid börsil noteeritud üksikaktsiapositsioonid novembrikuu negatiivse tulemusega, mille põhjustasid eelkõige energia- ja pangandussektori ettevõtete aktsiahinnad. Plusspoolel olid väärismetallidega seotud aktsiapositsioonid ja kuu keskel vähendasime fondis ka aktsiariski.\n\nMüükidest oli suurima mõjuga Swedbanki ja Banco Santanderi aktsiapositsioonide märkimisväärne vähendamine. Kiirema inflatsiooniga keskkonnas hoiavad meie fondid aktsiaturgudel enim investeeringuid väärismetallide, energia- ja laiemalt toormesektoriga seotud positsioonides.\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: aktsiaturud taastusid septembri langusest\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOktoobrikuu tõi suuremale osale maailma börsidest kaasa märkimisväärse tõusu. Eurodes mõõdetuna kerkis üleilmne indeks MSCI World kuuga 5,8%, USA börsiindeks S&P 500 lausa 7,2%, Euroopa Stoxx 50 tõus oli 5,1% ja arenevaid turge peegeldav indeks MSCI Emerging Markets kerkis 1,2%.\n\nTeistest erines Jaapani Nikkei indeks, mis küll eurodes mõõdetuna langes 3,9%, kuid tuleb meeles pidada, et see oli septembrikuus olnud üks väheseid tõusjaid. Kohalikud börsid olid oktoobris samuti kasvulainel, kuid mõnevõrra tagasihoidlikumas tempos: Tallinna börs tõusis 1,4%, Riia börs 0,4% ja Vilniuse börs 2%.\n\nKuu jooksul andis enamik fondi portfelli kuuluvatest ettevõtetest teada headest kvartalitulemustest, sest kasumit toetas pandeemiast taastumine. Enim kasvas kasum energia- ja materjalisektoris, mis on praegu meie fondide üks võtmepositsioonidest. Hästi läheb ka majandustsüklist rohkem sõltuvatel Põhjamaade börsiettevõtetel, kes teatasid rekordsuurtest kvartalikasumitest. Oma osa andsid fondiosaku kallinemisse veel väärismetallidega seotud investeeringud, mida toetab kasvav inflatsioonisurve maailma majandusele.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Keskpankade toetus ei pruugi kesta igavesti**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n","text":"November algas aktsiaturgudel rõõmsas meeleolus, mis aitas kuu keskpaiku saavutada nii Euroopa kui ka USA aktsiaturgudel uue rekordkõrge taseme. Kuu viimastel nädalatel meeleolu pöördus ja aktsiaturud võtsid suuna alla, jättes MSCI Worldi indeksi terve novembri kohta eurodes mõõdetuna 0,6%-ga plussi. Selle üks põhjus oli uue koroonaviiruse omikrontüve levik, mis võib tuua kaasa vahepeal peaaegu avanenud majanduselu järjekordse piiramise.\n\nEi saa öelda, et pandeemia järjekordne laine oleks olnud ainuke hirm: teine oluline riskitegur on peaaegu kõikjal kiirenev tarbijahindade kasv. Keskpankurid ja majandusteadlased on kuni viimase ajani kinnitanud nagu ühest suust, et hinnakasv on ainult ajutine nähtus, mille on esile kutsunud sassi löödud tarneahelad. Need peaksid saama aga peagi korda või siis uutele oludele sobivaks optimeeritud.\n\n**Kiirem inflatsioon > intressimäärade tõus > kõrgemad maksud?**\n\nTeadlased prognoosivad keeruliste majandusmudelite alusel, et hinnakasv pidurdub iseenesest, vaatamata sellele, et keskpangad jätkavad turgudelt võlakirjade kokkuostmist ning reaalintressimäärad on Euroopas 4% ja Ameerika Ühendriikides üle 5% allpool nulli. Seevastu kõik need, kes elavad päris elu ja teevad päris äri, tunnevad omal nahal, kuidas peaaegu kõikide kaupade hinnad kuust kuusse tõusevad.\n\nAktsia- ja kinnisvarahinnad on keskpankade rahapoliitika toel kosunud juba pikemat aega kiiremini, kui nende pakutav dividendi- või renditulu seda õigustaks. Sellegipoolest on varade hindade kasvu üle rõõmustatud, kuna need, kellele kuulub mingigi kinnisvara või väike investeerimisportfell, tundsid end tänu sellele rikkamana.\n\nPraeguseks on aga olukord selline, et kuigi pikka aega nii USA-s kui ka mitmel pool Euroopas stagneerunud palgad on hakanud kiiremini kasvama, kerkivad kaupade hinnad veelgi tempokamalt ning inimeste ostujõud võib suuremast töötasust hoolimata isegi kahaneda.\n\nKui veel märtsis kerkisid USA-s kaupade ja teenuste hinnad aasta baasile viiduna 2,6%, siis novembrikuu inflatsioonitempo oli aasta arvestuses 6,8%. Euroalal tõusid tarbijahinnad novembris 4,9%, mis on küll aeglasem tempo kui USA-s, kuid siiski üle kahe korra kiirem kui eesmärk, mille on endale seadnud Euroopa Keskpank.\n\nPikka aega püüdsid keskpankurid madalate intressimäärade ja võlakirjade kokkuostu abil tekitada inflatsiooni, et aidata muuta viimase 30 aasta jooksul kiiresti suurenenud võlakoormust suhteliselt väiksemaks ja talutavamaks.\n\nLaenude teenindamise kulud suruti küll alla, kuid need, kellel oli tagatisi, kasvatasid hoopis laenukoormust, sest raha hind oli enneolematult madal ning lisalaenu võttes oli võimalik võimendada juba olemasolevaid investeeringuid, mille tulusus hindade tõustes järjest kahanes. Nagu mainitud, tundsid ennast järjest rikkamana need, kellel oli vara, ehkki endal olid kaelas enneolematult suured laenud.\n\nJuhul kui reaalsus sunnib keskpankureid ja teadlasi oma mudeleid korrigeerima ning tõdetakse, et inflatsioon ei ole ajutine, siis ega muud vahendit peale võlakirjade kokkuostu peatamise ja intressimäärade tõstmise inflatsiooni ohjeldamiseks ei olegi.\n\nKui investorid ei ole enam valmis valitsustele laenamise eest peale maksma, vaid hakkavad nõudma inflatsioonitempot ületavat intressimäära, siis võib nii mitmeski suurriigis järjest kasvav intressikulu suurendada eelarvedefitsiiti märkimisväärselt. See omakorda võib põhjustada maksude tõstmise.\n\n**Arvestame nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga**\n\nVõib-olla on minust ülekohtune süüdistada keskpankureid selles, et nad hoiavad kangekaelselt oma mudelitest kinni ja eiravad reaalsust. Eks ma ole ka ise hoidnud kinni oma maailmavaatest ja mudelist selle kohta, kuidas minu arvates majandus töötab ja kuidas väärtust luuakse.\n\nNagu olen korduvalt rõhutanud, hindan ma kõrgelt kassavoogu ja kasumit. Kuigi kõrge laenukoormus võib aidata kasumit võimendada, on see minu jaoks eelkõige risk. Ma saan aru, et teoorias võib intressimäär olla ükskõik milline positiivne või negatiivne number, kuid minu arvates on ohtlik arvestada sellega, et intressimäärad jäävad ka tulevikus väiksemaks kui inflatsioonitempo. Ma kahtlustan, et keskpangad peavad lõpuks valima, kas nad tahavad kontrollida inflatsiooni või intressimäärasid.\n\nKeskpangad lükkavad intressimäärade tõstmise tõenäoliselt nii kaugele edasi kui vähegi võimalik, sest see võib osutuda poliitiliselt väga raskeks: kõrgemad laenumäärad mõjuksid halvasti peaaegu kõikide varade hindadele ning pidurdaksid investeeringuid arengusse. Samas ei tohi aga unustada, et hinnastabiilsuse saavutamine on keskpankade üks peamisi ja mitmel pool lausa ainuke ülesanne.\n\nSeega tulevad kõrgemad intressimäärad üsna kindlalt, küsimus on ainult selles, kui pikalt rasket otsust edasi lükatakse. Venitamise tõttu kasvab omakorda risk, sest kui inflatsiooniootused väljuvad kontrolli alt ja hakkavad inflatsiooni taastootma, tuleb intressimäärasid tõsta tulevikus isegi rohkem.\n\nVõlakirjaturule mõjuksid kõrgemad intressimäärad hävitavalt. Kui intressimäärad tõuseksid 2%, kukuks näiteks kümneaastase niinimetatud riskivaba võlakirja hind umbes 20%. Samuti satuksid riski alla ettevõtted ja projektid, mis kasutavad kõrget võimendust.\n\nKõrgemad intressimäärad mõjutaksid ebasoodsalt ühtlasi ettevõtteid ja projekte, mille tulu (ja kasum) tuleb väga pika aja pärast. Suur osa tehnoloogiasektorist, mis investeerib kasvu ja on lükanud kasumi teenimise kaugesse tulevikku, on küll väikse laenuvõimendusega, kuid sellele vaatamata intressimäärade tõusu poolt haavatav. Novembri teisel poolel, kui aktsiaturud pöördusid langusesse, olidki just tehnoloogiasektori ettevõtted ühed suurimad kaotajad.\n\nLHV pensionifondid on seadnud esikohale vara reaalväärtuse säilitamise, arvestades nii inflatsiooniriskiga kui ka intressimäärade tõusu riskiga. Seepärast väldime pikaajalisi võlakirju ning hoiame lühiajalisi väikse riskiga võlakirju ainult riskide maandamise ja likviidsuse juhtimise eesmärgil. Tulu üritame teenida selliste investeeringute ja projektidega, mille kassavood on hoomatavad ning mis õigustavad nende varade hinnataset.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":16.64,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.65,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.35,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 26,90% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 24,95% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 18,73% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 10,64% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 6,28% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 5,49% |\n| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 3,55% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 2,12% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 19 560 761,48 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,42%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: 2021 oli indeksfondide aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta kõik kvartalid olid indeksfondide jaoks positiivse tulemiga. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2021. aasta 4. kvartalis vastavalt +6,5% ja +6,4% ning kogu aasta peale kokku oli tulemuseks vastavalt +22,8% ja +22,7%. Sarnaselt 2019. aastaga võib lõppenud aastat nimetada erakordselt heaks aastaks indeksfondide jaoks. LHV II samba indeksfondis kasvatab enda pensioniraha 11 607 kogujat ning LHV III samba indeksfondi on sissemakseid teinud 18 731 inimest.\n\n**Eri indeksitele erinev aasta**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2021. aastal +31,4% ja arenevate turgude indeksil +4,7%. Liikumised olid väga erinevad. Kusjuures USA dollar tugevnes aastaga euro vastu +7,6%, mis aitas dollaripõhistel börsidel eurodes mõõdetuna paremat tootlust näidata.\n\nEurodes mõõdetuna oli 2021. aasta parim börsiindeks Mongoolia +147% tõusuga, Sambia +111% tõusuga ja Abu Dhabi +82% tõusuga. Eesti börsi +49% tõus tegi sellest 2021. aasta maailma paremuselt kuuenda börsitulemuse eurodes. 2021. aasta oli Eesti börsi jaoks muidugi üldse fenomenaalne: börsile lisandus üle 35 000 uue investori ning Balti börsi nimekirja lisandus 9 uut ettevõtet. Paraku Baltikumi börsidele indeksfondide raha ei jõua. Nõrgimad turud olid lõppenud aastal erinevad arenevad turud nagu nt Türgi euros mõõdetuna –25% tulemusega, Hongkongi Hiina aktsiad –18% ja Brasiilia –11%.\n\n**Indeksite üha suurem sõltuvus üksikutest nimedest**\n\nKui 10 aastat tagasi moodustasid viis suurima osakaaluga aktsiat USA S&P 500 indeksist 12%, siis tänaseks on see kasvanud 23% peale – Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ja Tesla moodustavad sisuliselt veerandi kogu indeksist. Indekseid järgides usutakse tihti, et raha on sadade või isegi tuhandete eri aktsiate vahel ära investeeritud, kuid tegelikkuses seletab enamiku indeksi liikumisest ära vaid väike käputäis ettevõtteid. Näiteks 2021. a teise poole aktsiaturu tõusust on S&P 500 indeksi näitel koguni 50% seotud vaid viie ettevõtte hinnaliikumisega – Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Tesla ja Nividia tõusuga.\n\n**Arenevad turud on odavamad**\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,4x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Ajaloolistest keskmistest on see kallim hinnatase. Kuid börside hinnastatus suhtena ajaloolisesse keskmisesse on eri turgudel erinev.\n\nNäiteks arenevate turgude hinnatasemed on ajalooliste keskmiste juures – kui vaadata ettevaatava hinna ja kasumi suhtarvu ehk P/E näitajat ja võrrelda seda 10 aasta keskmisega, siis on arenevad turud sellest täna isegi 1% võrra odavamad. Arenenud turgudel on sama kordaja ajaloolise keskmisega võrreldes aga koguni 22% kallim.\n\nEesti turul pakutavatest indeksfondidest on kõige suurem avatus odavamatele arenevatele turgudele just LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele. See on 3x suurem osakaal arenevatele turgudele kui ükski teine pensioni indeksfond Eestis, kuna ainult LHV indeksfondid jälgivad raha paigutamisel maailma SKP tegelikku jaotust arenenud ja arenevate turgude vahel.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=Q0n9TVyHR1Q).\n"},{"year":2021,"month":9,"content":"### September 2021: Närvilisus turgudel on tõusnud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta esimese kahe väga tugeva kvartali järel suutis ka kolmas kvartal väikese positiivse tulemiga lõppeda, kuid kvartali alguse tugevus asendus kvartali lõpus nõrkusega ja närvilisus turgudel on selgelt tõusnud. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 3. kvartalis vastavalt +0,2% ja +0,3%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 3. kvartalis +2,3%, MSCI arenevate turgude indeksil -6,0%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%.\n\n**2 = 6**\n\nSeptembri alguses jõustusid esimesed vabatahtlikud väljumisavaldused Eesti tulusaimast raha kasvatamise skeemist ehk II sambast. Ka LHV II samba indeksfondis leidus kogujaid, kes soovisid oma raha II samba süsteemist välja võtta ja 2=6 skeemi alusel kogumise enne pensioniea saabumist lõpetada. Kuigi viimase kvartali jooksul lisandus meie indeksfondi 1 765 uut klienti, siis II sambast lahkunud 332 indeksfondi kliendi tulemusena kasvas 3. kvartali lõpuks indeksfondis raha koguvate inimeste arv kokkuvõttes 1 433 võrra 9 585 peale.\n\n**Kõrged sisendihinnad ja inflatsioonihirm**\n\nKolmandas kvartalis nägime inflatsioonihirmu kasvu, mida on vedanud eelkõige sisendihindade kasv ja materjalide/toodete defitsiit. Energiahinnad on hüppeliselt taastunud nõudluse ja piiratud pakkumise tõttu läbi teinud väga suure tõusu ning toonud kaasa rekordilised kütusehinnad nii tanklates kui elektriarvetel.\n\nKuigi roheenergia võimekuse ülesehitamisse ollakse täna suuri summasid investeerimas, on üleminekuajal traditsiooniliste energiaallikate võimsuste ja tarnekindluste hoidmisel tähelepanu liiga vara ära hajunud. Tulemuseks nüüd kõrged energiahinnad, mis jõuavad varem või hiljem sisendina peaaegu kõigi toodete ja teenuste lõpphindadesse. Kui palju sellest jõuab tarbija kinni maksta oma pandeemia ajal kulutamata jäänud säästude arvelt ja millist mõju toob see kaasa ettevõtete kasumite suurusele ja sellest tulenevalt ka aktsiahindadele, on hetkel kõige suurem lahtine küsimus.\n\n**Septembris uuendasime mudelportfelli**\n\nÜks kord aastas septembris vaatame muutunud maailmamajanduse suurustele otsa ja leiame mudelportfellis uued osakaalud arenenud, arenevate ja piiriturgude lõikes, et meie investeeringud oleksid jaotatud maailma ligilähedasele SKP jaotusele. Uute arvutuste tulemusena vähenes sel korral arenenud turgude osakaal meie indeksfondi portfellis 62,4% peale, arenevate turgude osakaal tõusis 33,6% peale ning piiriturgude osakaal 4,0% peale. LHV indeksfondid on suurima arenevate aktsiaturgude osakaaluga indeksfondid Eesti pensioniturul.\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,3x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Kui arenevate turgude hinnatasemed on ajaloolistest keskmistest vaid veidi kallimad, siis arenenud turgudel on käärid võrreldes ajalooliste keskmistega oluliselt suuremad.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: Tugev tulemus 2. kvartalis\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMaailma börsid jätkasid tugeva esimese kvartali järel tõusu ka teises kvartalis. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2. kvartalis +5,4%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 2. kvartalis +6,8%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,1%, MSCI piiriturgude indeksil +6,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +8,5%. Negatiivse tulemusega lõpetasid kvartali investeerimisjärguga võlakirjade omanikud.\n\n**Pandeemiast väljumise ootuses**\n\nKoroonapandeemia on 2. kvartali lõpuks teadaolevalt nakatanud üle maailma vähemalt 180 mln inimest, kellest 4 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Tänaseks päevaks on administreeritud 3 miljardit vaktsiinidoosi, mis on andnud lootust, et pika pandeemia lõpp on lõpuks lähedale jõudnud. Seda aga eeldusel, et ei ilmu välja uusi viiruse mutatsioone, mis on tänastele vaktsiinidele resistentsed.\n\nPikad ja korduvad inimeste koduseinte vahele suunamise perioodid on teinud muudatusi tarbijate harjumustes. Raha, mis seni kulus puhkustel mööda maailma ringi reisimisele, on leidnud tee koduste elu ja töötingimuste parandamisse. Kuigi börsidel vaadatakse optimistlikult pandeemiast väljumise suunas, peab mõistma, et päris kõrged ootused on tänaseks juba turgudele sisse hinnatud.\n\n**Hinnatasemed arvestavad majanduste taastumistega**\n\n2\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 17,6x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Kombinatsioon odavast raha hinnast ja ootusest, et koroonapandeemia lõppemise järel ootab maailma ees keskmisest kiirem majanduskasv, on hoidnud aktsiate eest makstavaid hinnakordajaid keskmistest kallimatel tasemetel.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,23%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":11237},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":0.3,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":40.93,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":56.44,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.19,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.13,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Lithium and Battery Tech | 9,81% |\n| Invesco Solar ETF | 8,84% |\n| Global X Copper Miners ETF | 6,13% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 5,07% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 4,19% |\n| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF | 4,12% |\n| Lucid Group | 4,06% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 4,04% |\n| First Trust Global Wind Energy | 3,28% |\n| Aker Carbon Capture | 3,26% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,19% |\n| Hepsor | 1,02% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 45 880 692,89 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 1 000 000,002 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2021.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 14.05.2020](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_14052020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: Roheline kuusk punaste küünaldega\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nKui 2020. aasta märkis pika rohepöörde sisulist alguspunkti, siis 2021. aasta oli rohepöörde marulise alguse seedimise aasta. Möödunud aasta 253st tööpäevast oli LHV rohefondide päevane tulemus positiivne 127 juhul ja negatiivne 126 juhul. Suurimaks päevaseks tõusuks oli koguni +5,2% liikumine ja suurimaks päevaseks languseks –4,0%. Nagu näha, siis liikumised võivad olla suured.\n\nKokku oli LHV rohefondidel 2021. aastal 8 negatiivse ja 4 positiivse tootlusega kuud, kuid tõusukuud olid languskuudest suuremad ning aasta õnnestus positiivse tulemiga lõpetada. Meenutas veidi rohelist jõulukuuske tihedalt täistopitud punaste küünaldega. LHV Pensionifond Roheline kogu 2021. aasta tulemuseks jäi +2,9% ja Roheline Pluss tulemuseks +4,6%.\n\nDetsembris kasvas LHV Rohelises Pensionifondis raha kasvatavate inimeste arv 10 534 pealt 271 inimese võrra 10 805 peale. Aasta esimesel päeval fondivahetustega Rohelisse fondi lisandunud raha arvelt on LHV II ja III samba rohefondide maht kasvanud kokku nüüdseks juba 60 miljoni euroni.\n\n**Ligi 250 tehingut ja 4 IPOt**\n\n2021\\. aastal tegime roheliste fondidega kokku 242 tehingut ja osalesime 4 IPOs – neist 2 Eestis ja 2 Soomes. Enefit Greeni ja Kempoweri IPOdest meile soovitud hinnaga aktsiaid ei jagunud, kuid Hepsori ja Lamori IPOdes saime soovitud osaluse kätte. Keskkonnareostuste lahendamisega tegeleva Lamori ja elektrisõidukite laadimisvõrku pakkuva Kempoweri IPOd toimusid Soome börsil aasta viimasel kuul. Detsembris suurendasime oma positsioone CO2 emissioonide kinni püüdmise tehnoloogiat pakkuvas Norra ettevõttes Aker Carbonis ja vesinikutehnoloogiat arendavas USA ettevõttes Plug Poweris.\n\nLõppenud aasta parimad roheinvesteeringud olid seotud elektrisõidukitega, soojustusmaterjalidega, elektrifitseerimise ja jäätmekäitlusega. Negatiivselt avaldasid mõju aga kiiresti kasvanud sisendihinnad tuuleenergia, päikeseenergia ja vesinikutehnoloogiat pakkuvatele ettevõtetele, mis moodustavad suure osa fondiportfellist.\n\n**Detsembri tulemus –4,3%**\n\nDetsember oli roheliste fondide jaoks kogu 2021. aasta kõige nõrgem kuu. II samba LHV Rohelise pensionifondi detsembri tootlus liikus kuu jooksul vahemikus –8,1% kuni –0,2% ja kuu lõpetasime –4,3% numbri peal. III samba LHV Roheline Pluss fondi tootlus oli –4,2%.\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 53 erinevat investeeringut. 28% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 16% akutehnoloogiasse, 16% elektrifitseerimisse, 10% vesinikutehnoloogiasse, 9% energiatõhususse, 8% ringmajandusse, 8% erinevatesse ESG fondidesse ning 5% metsa- ja põllumajandusse.\n\n**Millist Eestit ja maailma tahame näha 10, 20 ja 30 aasta pärast?**\n\n6\\. jaanuaril kell 18.45 oli ETV pealt eetris saatesarja [„Eesti 2031“](https://www.kava.ee/saade/1340223869) 4. osa, mis keskendus meid ümbritsevatele keskkonnateemadele. Väga tervitatav, et Eestis selliseid tulevikku vaatavaid saateid tehakse. Soovitan vaadata ja seejuures mõelda, millises suunas Sinu arvates Eesti, Euroopa Liit ja kogu maailm järgmise 10, 20 või 30 aasta pärast liikunud on.\n\nIse usun, et ümberkäitlemise, rohelise mõtteviisi ja keskkonnahoiuga seotud teemad tulevad aasta aastalt üha teravamalt areenile. Ja näen seetõttu ka suuri võimalusi sellesse megatrendi juba täna investeerides. Pensionieaks raha kogumine on pikaajaline protsess, maailma ümberehitamine keskkonnasõbralikumaks on samuti väga pikk protsess. 2022. aastalt ootame igal juhul rohepöörde trendi jätkumist.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=tgFhv9Ue4rk).\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: Palju-palju õnne sünnipäevaks!\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nIga päev on mitmekümnel LHV rohefondi kliendil sünnipäev. Sel pühapäeval ehk 5. detsembril on mu kalli isa sünnipäev. Mitte „tavaline“ sünnipäev, vaid see, mille täitumisel tekib pika kogumisperioodi järel õigus igakuisele pensionile. Kuigi mu isa plaanib veel mõnda aega edasi töötada ja seeläbi tulevikus suuremat pensionit saada, on selle päeva saabumisel hea tunne, kui nooremas eas on olnud arukust raha kõrvale panna ja koguda nii II kui III sambasse ning ka omal käel investeerida. Ühel päeval läheb seda kõike vaja. Lisaks temale tähistab sel päeval veel 57 LHV rohefondi klienti oma sünnipäeva - palju õnne, tervist, nutikat finantskäitumist ja positiivsusest pakatavaid rohemõtteid teile kõigile!\n\nNovembris kasvas LHV Rohelises Pensionifondis raha kasvatavate inimeste arv 9992 pealt 542 inimese võrra 10 534 peale ja oleme kogujate arvu poolest kerkinud kahekümne kuuest valikus olevast pensionifondist nüüd juba suuruselt kolmeteistkümnendaks II samba pensionifondiks Eestis.\n\n**Roheline Hepsor**\n\nNovembris toimus Eesti kinnisvaraarenduse ettevõtte Hepsori börsiletulek. Hepsor on tänaseks juba arendanud või arendamas Tallinnas neli uuenduslikku rohelist büroohoonet ning hindab kõrgelt energiatõhususe ja roheinnovatsiooni elemente ka oma teistes kinnisvaraarendustes. See eristab neid täna turul teistest tegijatest. Lisaks on juhtkonna ja omanike finantshuvid seotud ettevõtte käekäiguga, tuleviku visioon on ambitsioonikas ning pakutud aktsia hind mõistlik. LHV Rohelistel fondidel oli hea meel selles IPOs osaleda – meile allokeeritud aktsiad moodustasid 0,8% rohefondide kogumahust ning 9 korda üle märgitud emissioon tõusis esimesel kauplemispäeval kohe +38%.\n\n**Novembri tulemus –1,3%**\n\nNovembrikuu viimasel päeval Tallinna kesklinnas valgusfoori taga teeületust oodates kargas järsku maas istunud koer püsti ja lõi hambad mulle jalga. See iseloomustas hästi kuu viimasel börsipäeval nähtud langust, mis teravate hammastega fondi kuise positiivse tootluse negatiivseks muutis. Õnneks kumbki liiga valus ei olnud ning mõju on lühiajaline. II samba LHV Rohelise pensionifondi novembri tootlus liikus kuu jooksul vahemikus –1,3% kuni +3,4% ja kuu lõpetasimegi –1,3% numbri peal. III samba LHV Roheline Pluss fondi tootlus oli –1,2%.\n\nNovembri lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 50 erinevat investeeringut. Kuu lõpu seisuga on 29% fondist investeeritud taastuvenergiasse, 16% akutehnoloogiasse, 16% elektrifitseerimisse, 10% vesinikutehnoloogiasse, 9% energiatõhususse, 8% erinevatesse ESG fondidesse, 7% ringmajandusse ning 5% metsa- ja põllumajandusse.\n\n**Kliimakonverentsi lubadused**\n\nNovembri alguses toimus Šotimaal Glasgow’s pikalt oodatud kliimakonverents. Kriitikud on juba jõudnud kohtumise tituleerida ebaõnnestunuks, kuid ma nii karm ei oleks. Ainuüksi see, et kuu ajaga on CO2 tonni hind tõusnud 57 € pealt rekordilise 75 € peale, näitab, et roherevolutsioon on täies hoos. Glasgow’s mõistsid paljud ilmselt alles esimest korda probleemi tegelikku mastaapsust ning lepiti kokku, et uuel aastal Egiptuses COP27 raames kohtudes on osapooled oma võimalikud lahendusettepanekud juba sisulisemalt läbi töötanud ja valmis neid teistega jagama. Kuid tühjade kätega ka Glasgow’st ei lahkutud – oluliselt suuremat tähelepanu hakkab kohe saama metsa üleraiumise teema, metaaniemissioonide kärpimine, CO2 emissioonide kärpimine, taastuvenergiavõimsuse kasvatamine ja elektrisõidukite populariseerimine.\n\nSellel aastal välja tulnud ja Netflixis vabalt kättesaadavas dokumentaalfilmis _[„Breaking Boundaries: The Science of our Planet“](https://www.imdb.com/title/tt14539726/)_ on üritatud ära kaardistada, kui kaugel asub tegelikult see piir, millest inimkond üle minna ei tohi, et säilitada meie planeeti sellisena nagu ta täna on. Reaalsus on see, et kui mõnes aspektis on piirini veel veidi ruumi, siis mõnes teises oleme aga piirist ammu üle. Aega oodata ei ole – rohelisi tegusid on vaja nüüd ja kohe. Selles valguses on eriti tervitatav näha [Saksamaa uue valitsuse lubadust oma rohepööret kiirendada](https://fp.lhv.ee/news/newsView?locale=et&newsId=5609254).\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: 10 000 rohelist pensionikogujat\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nOlen sel aastal igal kuul teinud keskmiselt vähemalt 10 000 sammu päevas. Mõnele võib see number tunduda suur, mõnele väike. Mulle on olnud täpselt parasjagu. Kui me seda aastat alustasime, oli LHV Pensionifondil Roheline ligi 3 800 klienti. Sammudes saab 3 800 suurune number kuidagi ruttu täis. Nüüd on meid aga 10 tuhat ja igat pensionikogujat sel moel sammuga lugedes on selge, et meid on juba päris palju! Aitäh igale investorile, kes rohepöördesse usub ja oma pensioniraha pikaajalisse rohetrendi investeerinud on! Oktoobrikuus kasvas rohefondis raha kasvatavate inimeste arv 9 381 pealt 611 inimese võrra 9 992 peale.\n\n**Enefit Greeni debüüt**\n\nMöödunud kuul toimus Eesti taastuvenergiaettevõtte Enefit Greeni börsiletulek. Kui rahvusvahelistel börsidel on roheettevõtteid lisandunud väga tempokalt ja valik võib vähekogenud investoril silme eest juba kirjuks võtta, siis Eesti börsi jaoks oli see sisuliselt esimene roheaktsia. Loodame, et see ei jää viimaseks ja et siia tuleb lisa. Seda enam, et selles IPOs osales rekordilised 60 tuhat eestlast ehk pea iga kümnes tööl käiv inimene, demonstreerides investornälga pikaajaliselt tervislikemate rohepalade vastu.\n\nKa LHV rohelised pensionifondid osalesid Enefit Greeni aktsiate märkimisprotsessis, kuid tegime seda madalama hinna pealt, mille pealt meile aktsiaid ei jagunud. Minult on küsitud, et miks me oma märkimishinda ei tõstnud ja siis rohkem raha välja ei käinud? Vastus on lihtne – meie investeerimisuniversum ei ole piiratud Eestiga ning kui meil õnnestub sama või sarnane vara mujalt odavamalt kätte saada, siis teeme seda mujalt. Eesmärk on raha investeerida roheliselt ja võimalikult tootlikult. Enefit Greeni aktsia on võrreldes Leedu börsil noteeritud Ignitisega 2021. aasta EV/EBITDA kordaja poolest täna ligi 60% kallim ja võrreldes 2024. aasta oodatava kordajaga ligi 40% kallim. Meie jaoks oli suur hinnataseme erinevus otsustavaks teguriks ja kuigi üheltpoolt on meil kahju, et 60 tuhat jaeinvestorit börsile pürginud roheaktsia hinna oodatust kõrgemale ajasid, on meil teiselt poolt jällegi erakordselt hea meel näha, et Eestis nii palju roheinvestoreid on. Mida aeg edasi, seda rohkem neist leiab loodetavasti tee ka LHV Rohelisse pensionifondi.\n\n**Oktoobri tulemus +10,5%**\n\nOktoobris läksid meie rohenimed korralikult lendu ja tegime fondi ajaloo ühe tugevaima kuise tulemuse. Fondi ajaloolistest tippudest on nüüd puudu vähem kui 1 protsent. LHV Rohelise pensionifondi oktoobri tootlus liikus kuu jooksul vahemikus –2,6% kuni +10,8% ja kuu lõpetasime +10,5% numbri peal.\n\nTehingute mõttes oli oktoober meie jaoks väga aktiivne kuu. Sarnaselt septembrile suurendasime ka oktoobris oma positsioone Lucidis, Renewis ja Ignitises ja lisasime portfelli täiesti uute nimedena Soomest Wärtsilä ja börsilkaubeldavatest fondidest GRID’i, mis jälgib Nasdaqi nutika energiavõrgu aktsiaindeksi liikumist. Kuu jooksul väljusime täielikult Yarast, Siemens Gamesast ja Nel’st – esimese ettevõtte puhul muutis meid ettevaatlikuks sisendihindade hüppeline tõus, kahe viimasega on meil tekkinud küsimusi ettevõtte juhtimiskvaliteedi ja valitud strateegia osas.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli LHV Rohelisel pensionifondil kokku 50 erinevat investeeringut. Kuu lõpu seisuga on 31% fondist investeeritud taastuvenergiasse, 16% akutehnoloogiasse, 15% elektrifitseerimisse, 10% vesinikutehnoloogiasse, 8% erinevatesse ESG fondidesse, 8% energiatõhususse, 7% ringmajandusse ning 5% metsa- ja põllumajandusse.\n\n**Sõda CO2 emissioonidega**\n\nViimase 50 aastaga õhku paisatud CO2 emissioonidest on ca 25% pärit USAst, 22% Euroopa Liidust, 13% Hiinast, 6% Venemaalt, 4% Jaapanist, 3% Indiast ja 2% Kanadast. Kogu ülejäänud maailm annab kokku järele jääva 25%. Inimesi elab täna siin planeedil kokku 7,8 miljardit ja 30 aasta pärast on meid hinnanguliselt juba 10 miljardit.\n\nMahatma Gandhi on öelnud, et maakera suudab rahuldada kõigi inimeste vajadusi, kuid mitte kõigi ahnust. Kui kogu maailm tarbiks sama palju, samamoodi ja paiskaks õhku samas koguses CO2 nagu seda ameeriklased ja eurooplased seni teinud on, oleks õhku paisatud CO2 tänasest olukorrast 5 (!) korda suurem. Meie planeet ei kannataks seda lihtsalt välja. Siin peitub ka võti, miks USA ja EL on täna rohepöörde osas eeskuju näitamas ja CO2 emissioonidele sisuliselt sõja kuulutanud ning kutsuvad üles kõiki riike CO2 mahte vähendama ja netonulli taset sihtima. Muutuvast maailmast annab märku ka asjaolu, et oktoobri jooksul on CO2 emissioonide netonulli hiljemalt 2060. aastaks eesmärgiks seadnud endale isegi Venemaa ja Saudi Araabia.\n\nNovembri kahel esimesel nädalal toimub Šotimaal Glasgows pikalt oodatud kliimakonverents COP26 – seal vastu võetud otsustest ja sellest, kas see kujuneb sama märgiliseks ürituseks nagu 2015. aasta Pariisi kliimakohtumine, kus eesmärgiks seati maakera temperatuuri tõus õhku paisatud CO2st mitte rohkem kui 1,5 kraadi, kirjutan lähemalt järgmisel korral.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.21,"fundManager":"LHV"},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","id":"roheline-pluss","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":36.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":57.36,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.94,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.56,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Lithium and Battery Tech | 9,24% |\n| Invesco Solar ETF | 8,54% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 8,41% |\n| Global X Copper Miners ETF | 6,49% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 4,94% |\n| Lucid Group | 4,21% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 3,61% |\n| Aker Carbon Capture | 2,97% |\n| Ignitis Grupe | 2,64% |\n| First Trust Global Wind Energy | 2,40% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,94% |\n| Hepsor | 0,94% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.11.2021) | 5 533 661,29 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,03%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_prospekt_2021.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.12.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_kuuaruanne_2021_12.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: Roheline kuusk punaste küünaldega\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nKui 2020. aasta märkis pika rohepöörde sisulist alguspunkti, siis 2021. aasta oli rohepöörde marulise alguse seedimise aasta. Möödunud aasta 253st tööpäevast oli LHV rohefondide päevane tulemus positiivne 127 juhul ja negatiivne 126 juhul. Suurimaks päevaseks tõusuks oli koguni +5,2% liikumine ja suurimaks päevaseks languseks –4,0%. Nagu näha, siis liikumised võivad olla suured.\n\nKokku oli LHV rohefondidel 2021. aastal 8 negatiivse ja 4 positiivse tootlusega kuud, kuid tõusukuud olid languskuudest suuremad ning aasta õnnestus positiivse tulemiga lõpetada. Meenutas veidi rohelist jõulukuuske tihedalt täistopitud punaste küünaldega. LHV Pensionifond Roheline kogu 2021. aasta tulemuseks jäi +2,9% ja Roheline Pluss tulemuseks +4,6%.\n\nDetsembris kasvas LHV Rohelises Pensionifondis raha kasvatavate inimeste arv 10 534 pealt 271 inimese võrra 10 805 peale. Aasta esimesel päeval fondivahetustega Rohelisse fondi lisandunud raha arvelt on LHV II ja III samba rohefondide maht kasvanud kokku nüüdseks juba 60 miljoni euroni.\n\n**Ligi 250 tehingut ja 4 IPOt**\n\n2021\\. aastal tegime roheliste fondidega kokku 242 tehingut ja osalesime 4 IPOs – neist 2 Eestis ja 2 Soomes. Enefit Greeni ja Kempoweri IPOdest meile soovitud hinnaga aktsiaid ei jagunud, kuid Hepsori ja Lamori IPOdes saime soovitud osaluse kätte. Keskkonnareostuste lahendamisega tegeleva Lamori ja elektrisõidukite laadimisvõrku pakkuva Kempoweri IPOd toimusid Soome börsil aasta viimasel kuul. Detsembris suurendasime oma positsioone CO2 emissioonide kinni püüdmise tehnoloogiat pakkuvas Norra ettevõttes Aker Carbonis ja vesinikutehnoloogiat arendavas USA ettevõttes Plug Poweris.\n\nLõppenud aasta parimad roheinvesteeringud olid seotud elektrisõidukitega, soojustusmaterjalidega, elektrifitseerimise ja jäätmekäitlusega. Negatiivselt avaldasid mõju aga kiiresti kasvanud sisendihinnad tuuleenergia, päikeseenergia ja vesinikutehnoloogiat pakkuvatele ettevõtetele, mis moodustavad suure osa fondiportfellist.\n\n**Detsembri tulemus –4,3%**\n\nDetsember oli roheliste fondide jaoks kogu 2021. aasta kõige nõrgem kuu. II samba LHV Rohelise pensionifondi detsembri tootlus liikus kuu jooksul vahemikus –8,1% kuni –0,2% ja kuu lõpetasime –4,3% numbri peal. III samba LHV Roheline Pluss fondi tootlus oli –4,2%.\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 53 erinevat investeeringut. 28% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 16% akutehnoloogiasse, 16% elektrifitseerimisse, 10% vesinikutehnoloogiasse, 9% energiatõhususse, 8% ringmajandusse, 8% erinevatesse ESG fondidesse ning 5% metsa- ja põllumajandusse.\n\n**Millist Eestit ja maailma tahame näha 10, 20 ja 30 aasta pärast?**\n\n6\\. jaanuaril kell 18.45 oli ETV pealt eetris saatesarja [„Eesti 2031“](https://www.kava.ee/saade/1340223869) 4. osa, mis keskendus meid ümbritsevatele keskkonnateemadele. Väga tervitatav, et Eestis selliseid tulevikku vaatavaid saateid tehakse. Soovitan vaadata ja seejuures mõelda, millises suunas Sinu arvates Eesti, Euroopa Liit ja kogu maailm järgmise 10, 20 või 30 aasta pärast liikunud on.\n\nIse usun, et ümberkäitlemise, rohelise mõtteviisi ja keskkonnahoiuga seotud teemad tulevad aasta aastalt üha teravamalt areenile. Ja näen seetõttu ka suuri võimalusi sellesse megatrendi juba täna investeerides. Pensionieaks raha kogumine on pikaajaline protsess, maailma ümberehitamine keskkonnasõbralikumaks on samuti väga pikk protsess. 2022. aastalt ootame igal juhul rohepöörde trendi jätkumist.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=tgFhv9Ue4rk).\n"},{"year":2021,"month":11,"content":"### November 2021: Palju-palju õnne sünnipäevaks!\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nIga päev on mitmekümnel LHV rohefondi kliendil sünnipäev. Sel pühapäeval ehk 5. detsembril on mu kalli isa sünnipäev. Mitte „tavaline“ sünnipäev, vaid see, mille täitumisel tekib pika kogumisperioodi järel õigus igakuisele pensionile. Kuigi mu isa plaanib veel mõnda aega edasi töötada ja seeläbi tulevikus suuremat pensionit saada, on selle päeva saabumisel hea tunne, kui nooremas eas on olnud arukust raha kõrvale panna ja koguda nii II kui III sambasse ning ka omal käel investeerida. Ühel päeval läheb seda kõike vaja. Lisaks temale tähistab sel päeval veel 57 LHV rohefondi klienti oma sünnipäeva - palju õnne, tervist, nutikat finantskäitumist ja positiivsusest pakatavaid rohemõtteid teile kõigile!\n\nNovembris kasvas LHV Rohelises Pensionifondis raha kasvatavate inimeste arv 9992 pealt 542 inimese võrra 10 534 peale ja oleme kogujate arvu poolest kerkinud kahekümne kuuest valikus olevast pensionifondist nüüd juba suuruselt kolmeteistkümnendaks II samba pensionifondiks Eestis.\n\n**Roheline Hepsor**\n\nNovembris toimus Eesti kinnisvaraarenduse ettevõtte Hepsori börsiletulek. Hepsor on tänaseks juba arendanud või arendamas Tallinnas neli uuenduslikku rohelist büroohoonet ning hindab kõrgelt energiatõhususe ja roheinnovatsiooni elemente ka oma teistes kinnisvaraarendustes. See eristab neid täna turul teistest tegijatest. Lisaks on juhtkonna ja omanike finantshuvid seotud ettevõtte käekäiguga, tuleviku visioon on ambitsioonikas ning pakutud aktsia hind mõistlik. LHV Rohelistel fondidel oli hea meel selles IPOs osaleda – meile allokeeritud aktsiad moodustasid 0,8% rohefondide kogumahust ning 9 korda üle märgitud emissioon tõusis esimesel kauplemispäeval kohe +38%.\n\n**Novembri tulemus –1,3%**\n\nNovembrikuu viimasel päeval Tallinna kesklinnas valgusfoori taga teeületust oodates kargas järsku maas istunud koer püsti ja lõi hambad mulle jalga. See iseloomustas hästi kuu viimasel börsipäeval nähtud langust, mis teravate hammastega fondi kuise positiivse tootluse negatiivseks muutis. Õnneks kumbki liiga valus ei olnud ning mõju on lühiajaline. II samba LHV Rohelise pensionifondi novembri tootlus liikus kuu jooksul vahemikus –1,3% kuni +3,4% ja kuu lõpetasimegi –1,3% numbri peal. III samba LHV Roheline Pluss fondi tootlus oli –1,2%.\n\nNovembri lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 50 erinevat investeeringut. Kuu lõpu seisuga on 29% fondist investeeritud taastuvenergiasse, 16% akutehnoloogiasse, 16% elektrifitseerimisse, 10% vesinikutehnoloogiasse, 9% energiatõhususse, 8% erinevatesse ESG fondidesse, 7% ringmajandusse ning 5% metsa- ja põllumajandusse.\n\n**Kliimakonverentsi lubadused**\n\nNovembri alguses toimus Šotimaal Glasgow’s pikalt oodatud kliimakonverents. Kriitikud on juba jõudnud kohtumise tituleerida ebaõnnestunuks, kuid ma nii karm ei oleks. Ainuüksi see, et kuu ajaga on CO2 tonni hind tõusnud 57 € pealt rekordilise 75 € peale, näitab, et roherevolutsioon on täies hoos. Glasgow’s mõistsid paljud ilmselt alles esimest korda probleemi tegelikku mastaapsust ning lepiti kokku, et uuel aastal Egiptuses COP27 raames kohtudes on osapooled oma võimalikud lahendusettepanekud juba sisulisemalt läbi töötanud ja valmis neid teistega jagama. Kuid tühjade kätega ka Glasgow’st ei lahkutud – oluliselt suuremat tähelepanu hakkab kohe saama metsa üleraiumise teema, metaaniemissioonide kärpimine, CO2 emissioonide kärpimine, taastuvenergiavõimsuse kasvatamine ja elektrisõidukite populariseerimine.\n\nSellel aastal välja tulnud ja Netflixis vabalt kättesaadavas dokumentaalfilmis _[„Breaking Boundaries: The Science of our Planet“](https://www.imdb.com/title/tt14539726/)_ on üritatud ära kaardistada, kui kaugel asub tegelikult see piir, millest inimkond üle minna ei tohi, et säilitada meie planeeti sellisena nagu ta täna on. Reaalsus on see, et kui mõnes aspektis on piirini veel veidi ruumi, siis mõnes teises oleme aga piirist ammu üle. Aega oodata ei ole – rohelisi tegusid on vaja nüüd ja kohe. Selles valguses on eriti tervitatav näha [Saksamaa uue valitsuse lubadust oma rohepööret kiirendada](https://fp.lhv.ee/news/newsView?locale=et&newsId=5609254).\n"},{"year":2021,"month":10,"content":"### Oktoober 2021: 10 000 rohelist pensionikogujat\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nOlen sel aastal igal kuul teinud keskmiselt vähemalt 10 000 sammu päevas. Mõnele võib see number tunduda suur, mõnele väike. Mulle on olnud täpselt parasjagu. Kui me seda aastat alustasime, oli II samba LHV Pensionifondil Roheline ligi 3800 investorit. Sammudes saab 3800 suurune number kuidagi ruttu täis. Nüüd on meid aga 10 tuhat ja igat pensionikogujat sel moel sammuga lugedes on selge, et meid on juba päris palju! Aitäh igale investorile, kes rohepöördesse usub ja on oma pensioniraha pikaajalisse rohetrendi investeerinud! Oktoobrikuus kasvas LHV II samba rohefondis raha kasvatavate inimeste arv 611 inimese võrra 9992 peale ning lisaks sellele kogub 9199 inimest täiendavalt endale raha LHV III samba rohefondis.\n\n**Enefit Greeni debüüt**\n\nMöödunud kuul toimus Eesti taastuvenergiaettevõtte Enefit Greeni börsiletulek. Kui rahvusvahelistel börsidel on roheettevõtteid lisandunud väga tempokalt ja valik võib vähekogenud investoril silme eest juba kirjuks võtta, siis Eesti börsi jaoks oli see sisuliselt esimene roheaktsia. Loodame, et see ei jää viimaseks ja et siia tuleb lisa. Seda enam, et selles IPOs osales rekordilised 60 tuhat eestlast ehk pea iga kümnes tööl käiv inimene, demonstreerides investorite nälga pikaajaliselt tervislikemate rohepalade vastu.\n\nKa LHV rohelised pensionifondid osalesid Enefit Greeni aktsiate märkimisprotsessis, kuid tegime seda madalamalt hinnatasemelt, mille pealt meile aktsiaid ei jagunud. Mult on küsitud, et miks me oma märkimishinda ei tõstnud ja siis rohkem raha välja ei käinud? Vastus on lihtne: meie investeerimisuniversum ei ole piiratud Eestiga ning kui meil õnnestub sama või sarnane vara mujalt odavamalt kätte saada, siis teeme seda mujalt. Eesmärk on raha investeerida roheliselt ja võimalikult tootlikult.\n\nEnefit Greeni aktsia on võrreldes Leedu börsil noteeritud Ignitisega 2021. aasta EV/EBITDA kordaja poolest täna ligi 60% kallim ja võrreldes 2024. aasta oodatava kordajaga ligi 40% kallim. Meie jaoks oli suur hinnataseme erinevus otsustavaks teguriks ja kuigi ühelt poolt on meil kahju, et 60 tuhat jaeinvestorit börsile pürginud roheaktsia hinna oodatust kõrgemale ajasid, on meil teiselt poolt jällegi erakordselt hea meel näha, et Eestis on nii palju roheinvestoreid. Mida aeg edasi, seda rohkem neist leiab loodetavasti tee ka LHV Rohelisse pensionifondi.\n\n**Oktoobri tulemus Rohelises +10,5% ja Roheline Plussis +10,2%**\n\nOktoobris läksid meie rohenimed korralikult lendu ja tegime rohefondide ajaloo ühe tugevaima kuise tulemuse. Fondide ajaloolistest tippudest on nüüd puudu vähem kui 1 protsent. LHV rohefondide oktoobri tootlus liikus kuu jooksul vahemikus –2,6% kuni +10,8% ja kuu lõpetasime Rohelises fondis +10,5% ja Roheline Pluss fondis +10,2% numbri peal.\n\nTehingute mõttes oli oktoober meie jaoks väga aktiivne kuu. Sarnaselt septembrile suurendasime ka oktoobris oma positsioone Lucidis, Renewis ja Ignitises ning lisasime portfelli täiesti uute nimedena Soomest Wärtsilä ja börsil kaubeldavatest fondidest GRID’i, mis järgib Nasdaqi nutika energiavõrgu aktsiaindeksi liikumist. Kuu jooksul väljusime täielikult Yarast, Siemens Gamesast ja Nel’st – esimese ettevõtte puhul muutis meid ettevaatlikuks sisendihindade hüppeline tõus, kahe viimasega on meil tekkinud küsimusi ettevõtte juhtimiskvaliteedi ja valitud strateegia osas.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli LHV Rohelisel pensionifondil kokku 50 erinevat investeeringut. Kuu lõpu seisuga on 31% fondist investeeritud taastuvenergiasse, 16% akutehnoloogiasse, 15% elektrifitseerimisse, 10% vesinikutehnoloogiasse, 8% erinevatesse ESG fondidesse, 8% energiatõhususse, 7% ringmajandusse ning 5% metsa- ja põllumajandusse.\n\n**Sõda CO2 emissioonidega**\n\nViimase 50 aastaga õhku paisatud CO2 emissioonidest on ca 25% pärit USAst, 22% Euroopa Liidust, 13% Hiinast, 6% Venemaalt, 4% Jaapanist, 3% Indiast ja 2% Kanadast. Kogu ülejäänud maailm annab kokku järele jääva 25%. Inimesi elab täna siin planeedil kokku 7,8 miljardit ja 30 aasta pärast on meid hinnanguliselt juba 10 miljardit.\n\nMahatma Gandhi on öelnud, et maakera suudab rahuldada kõigi inimeste vajadusi, kuid mitte kõigi ahnust. Kui kogu maailm tarbiks sama palju, samamoodi ja paiskaks õhku samas koguses CO2 nagu seda ameeriklased ja eurooplased on seni teinud, oleks õhku paisatud CO2 tänasest olukorrast 5 (!) korda suurem. Meie planeet ei kannataks seda lihtsalt välja. Siin peitub ka võti, miks USA ja EL on täna rohepöörde osas eeskuju näitamas ja CO2 emissioonidele sisuliselt sõja kuulutanud, kutsudes üles kõiki riike CO2 mahte vähendama ja netonulli taset sihtima. Muutuvast maailmast annab märku ka asjaolu, et oktoobri jooksul on CO2 emissioonide netonulli hiljemalt 2060. aastaks eesmärgiks seadnud endale isegi Venemaa ja Saudi Araabia.\n\nNovembri kahel esimesel nädalal toimub Šotimaal Glasgow’s pikalt oodatud kliimakonverents COP26. Seal vastu võetud otsustest ja sellest, kas see kujuneb sama märgiliseks ürituseks nagu 2015. aasta Pariisi kliimakohtumine, kus eesmärgiks seati takistada õhku paisatud CO2st tingitud maakera temperatuuri tõusu üle 1,5 kraadi, kirjutan lähemalt järgmisel korral.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.88,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NIT100":{"heading":"Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik-taiendav","code":"jatkusuutlik-taiendav","dataMarker":"NIT100","securityId":213281,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- Sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk;\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% aktsiatesse ja sarnast riski kandvatesse varadesse. Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0,25%","managementFee":"0,25%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001798, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,25%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,56%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001798","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWI100":{"heading":"Swedbank III Samba Pensionifond Indeks","id":"swi100","code":"SWI100","dataMarker":"SWI100","securityId":218897,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- soovid, et sinu pensionivara jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist,\n- sinu eesmärk on vara suurem kasv pikema aja jooksul (vähemalt 10 aastat),\n- oled valmis säästude väärtuse suurema kõikumisega.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001822, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001822","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":0,"transactionDaysForSell":1,"transactionDaysForExchange":3},"SWK100":{"heading":"Swedbank Pensionifond Indeks","id":"swk100","code":"SWK100","dataMarker":"SWK100","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu eesmärk on pensioniraha suurem kasv pikema aja (vähemalt 10 aasta) jooksul;\n- tahad, et Sinu pensioniraha jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist ja oled valmis vara väärtuse suuremaks kõikumiseks;\n- soovid, et Sinu pensioniraha investeeritaks jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted. Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":697},"accordion":[{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001814","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"}}