{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":5100},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":70.99,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":29.01,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 1% 25/05/27 | 5,56% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,61% |\n| Czech Republic 3.875% 24/05/22 | 4,24% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,18% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,81% |\n| Slovakia 3.375% 15/11/24 | 3,78% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,52% |\n| USA TREASURY BILL 1.625% 31/08/19 | 2,97% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 2,65% |\n| Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25 | 2,52% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,81% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,52% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 2,43% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 21 143 118,77 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 110 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,576%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_020519.pdf)\n- [Tingimused alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2019_05.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":5,"content":"### 2019 mai – Soetasime Läti riikliku finantsettevõtte võlakirju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nUutest emissioonidest osalesime Läti riikliku finantsettevõtte Altum järjekordsel võlakirjaemissioonil. Et ettevõte kuulub Läti riigile ja osaleb riikliku poliitika elluviimises, võib neid võlakirju võrrelda valitsuse enda võlakirjadega. Seejuures võimaldab pakutav mõnevõrra kõrgem intress pikaajalisel investoril teenida rohkem kui valitsuse võlakirju hoides.\n\nRahvusvahelisel võlakirjaturul jätkus samal ajal trend, et üha suureneb nende võlakirjade hulk, mille lõpuni hoidmisel on oodatav tootlus negatiivne. Nii näiteks lõpetas Saksamaa kümneaastane võlakiri maikuu hinnatasemel, millelt on lõpuni hoidmisel oodata –0,2% tootlust aastas.\n"},{"year":2019,"month":4,"content":"### 2019 aprill - Investeerimisvõimalused avarduvad\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroala valitsuste võlakirjaturud jäid aprillis napilt plusspoolele. Aasta alguse hinnatõus on põhjustanud olukorra, kus isegi Saksa valitsuse pikema tähtajaga võlakirjad liikusid möödunud kuul taas tihti negatiivsel territooriumil. Nii kõrge hinnataseme juures fond uusi investeeringuid ei teinud.\n\nKõige olulisema sündmusena muutsime mai alguses fondi tingimusi. Nüüd on fondi investeerimisvõimalused avaramad ja fondil on lubatud paigutada senisest rohkem raha suurema oodatava tootlusega võlakirjadesse.\n"},{"year":2019,"month":3,"content":"### 2019 märts - Raha otsib turvalist kohta\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nIntressid langesid suurematel võlakirjaturgudel taas kogu märtsikuu, muutes Saksamaa kümneaastase võlakirja oodatava tootluse uuesti negatiivseks. Intressidega vastupidises suunas liikuvad võlakirjahinnad jõudsid viimati nõnda kõrgele tasemele 2016. aastal.\n\nInvestorid hindavad nüüd selgelt, et USA keskpanga intresside tõstmise tsükkel jääb märksa lühemaks, kui see on varem olnud, või et rahapoliitika normaliseerimine on selleks korraks koguni lõppenud. Ettevaatlikke kommentaare majanduse olukorra kohta on andnud ka Euroopa Keskpank.\n\nIntresside jõudmine taas negatiivsele poolele on võimaldanud valitsuste võlakirjaturgudel küll saavutada esimese kvartaliga rohkem kui 2% suuruse tootluse, kuid samal ajal on see muutnud edasise kasvu väljavaated peaaegu olematuks. Seetõttu me ei lisa praegu fondi uusi pikaajalisemaid investeeringuid.\n"},{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 veebruar - Lisasime fondi portfelli investeeringu Soome energiahiidu\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa valitsuste võlakirjad jäid veebruaris kergelt miinuspoolele, kuid aasta algusest mõõdetuna on turg siiski rohkem kui poole protsendiga plussis. Saksa valitsuse võlakirjade hind on taas tõusnud ja oodatav tootlus saavutanud madalaima taseme alates aastast 2016. Kuigi kümneaastane võlakiri ei ole jõudnud tagasi negatiivse oodatava tootluse tasemele, ei oldud sellest veebruaris ka kaugel.\n\nHalvendatud on nii majanduskasvu kui ka hinnatõusu prognoosi ja kadunud on lootus, et Euroopa majanduse kasvutempo püsib. Majanduse toetamiseks teatas Euroopa Keskpank märtsi algul taas uutest laenuprogrammidest valuutaliidu pankadele.\n\nSellises olukorras pakkus fond väikest positiivset tootlust nii veebruaris kui ka aasta algusest mõõdetuna. Uue investeeringuna lisasime portfelli Soome riikliku energiakontserni Fortum väärtpaberid.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 jaanuar - Jaanuaris jätkus pikaajaliste võlakirjade hinnaralli\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nNiigi kõrgest hinnatasemest hoolimata tõusid valitsuste võlakirjade hinnad Euroopas ka jaanuaris. Kui enamiku muude varaklasside jaoks oli eelmine aasta pigem kehvapoolne, siis riigivõlakirjad näitasid tugevat tulemust juba siis. Aktsiahindade suhtes vastassuunaline liikumine on olnud neile alati omane, ent jaanuaris kallinesid tugevalt nii aktsiaturud kui ka valitsuse võlakirjad. Kokku teenis riigivõlakirjade turg kuuga Euroopas veidi üle 1% tootlust ja selgelt plussi jäid kõik euroliidu suurimad riigid.\n\nKiire hinnatõus tähendab, et turg hakkab uuesti jõudma kõrgtaseme lähedale ja näiteks Saksamaa kümneaastase võlakirja edasine oodatav tootlus taas lähenema nullile. Sellises olukorras väldime ka nüüd pikaajaliste võlakirjade soetamist.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 detsember - Fondi tulemustesse andsid suurima panuse pikad võlakirjad ja Eesti riigiettevõtted\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nValitsuse võlakirjad olid finantsturgude tugevaim varaklass nii detsembris kui ka kogu aasta peale kokku. Kui 2018 läheb finantsturgude ajalukku kui üks halvemaid aastaid – arvestades, et väga suur osa varaklasse jäi selgesti miinuspoolele –, siis valitsuste võlakirjad olid siin peaaegu ainus erand.\n\nXS kui eelkõige avaliku sektori emitentidele keskenduv fond näitas sellisel aastal loomulikult enamikust teistest paremat tulemust ja suutis aasta peale kokku jääda plussi. Langevate intresside keskkonnas andsid fondi tulemisse suurema panuse mõistetavalt pikemad võlakirjad, mis liiguvad hinnas rohkem. Samuti oli märgatav intressitulu, mis tuli Eesti riigiettevõtete Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võlakirjadelt.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pensionifondid seavad kõrgemaid sihte**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n","text":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n\nN-ö punasest maist hoolimata on 2019. aasta esimene pool olnud aktsiaturgudel väga positiivne ja eelmise aasta lõpu langus on suuresti tagasi teenitud. Peaaegu kõik maailma suurimad keskpangad on andnud mõista, et rahapoliitikat nad lähiajal ei karmista, ja on tõenäoline, et vajaduse korral võivad nad intressimäärasid hoopis alandada. Investorid on võtnud seda siiani hea uudisena. Siiski paistab, et tasapisi hakkab kohale jõudma arusaam, et maailmamajandus on arvatust haavatavam ja ettevõtete kasumi kasv on pidurdunud.\n\nFinantsturud peaksid teooria kohaselt peegeldama investorite hinnanguid reaalmajanduse tuleviku arengutrendidele. Nii võiks aktsiaturgude selle aasta jõulise tõusu põhjal järeldada, et majanduse seis paraneb, mis viitab omakorda inflatsioonitempo kiirenemisele ja kõrgematele intressimääradele. Samal ajal kõneleb pikaajaliste intressimäärade langus hoopis vastupidisest ootusest majanduse tervisele. Mõnda aega tundus, et võlakirjainvestorid ja aktsiainvestorid elavad paralleelses reaalsuses.\n\nMaikuus aktsiaturgude optimism ammendus ja eks järgnevad kuud näitavad, kellel oli õigus. Usun, et võlakirjainvestorid mõistavad paremini rahapoliitika piiratud mõju reaalmajandusele ja seda, et ettevõtjad ei julge investeerimiseks laenu võtta, mistõttu ei kasva majandus ka madalatest intressimääradest hoolimata. Pigem on odav raha olnud toeks aktsiaturgudele, ajades hindu üles ja muutes börsid järjest rohkem vahendiks, mille abil ettevõte maha müüa või sellest raha välja võtta.\n\nEbakindlalgi ajal leidub huvitavaid ettevõtteid ja projekte, mis kasvavad ning kuhu tasub investeerida. Selleks tuleb vaadata börsidelt väljapoole. LHV pensionifondid on juba mõnda aega suunanud põhiosa tähelepanust erakapitaliturgudele, kus on ootus omakapitali tootlusele vähemalt 15%. Samuti kujundame praegu ümber oma pensionifondide võlakirjaportfelle – võtame ise aktiivsema rolli ettevõtetele kasvuks vajalike finantsvahendite pakkumisel.\n\nEelmise aasta lõpus vastuvõetud ja tänavu septembris jõustuvad muudatused investeerimisfondide seaduses laiendasid tunduvalt fondide investeerimisvõimalusi. Radikaalselt alandati pensionifondide haldustasusid ja sisse toodi edukustasu juhul, kui fondi tootlus ületab palgakasvu. Seadusemuudatuste tulemusena teenib fondihaldur alates septembrist edukustasu ainult juhul, kui fondi tootlus on suurem kui Eesti inimeste palgakasv. See on väga ambitsioonikas eesmärk olukorras, kus suur osa rahvusvahelisest võlakirjaturust pakub garanteeritud negatiivset tootlust.\n\nDetsembris vastuvõetud seadus andis suuna ja motiivi, kuidas kasvatada pensionikogujate jaoks tootlust ning ühtlasi aidata suurendada pensionifondide rolli Eesti majanduse ja kapitaliturgude edendamises. Eeldab ju edukustasu teenimine suurt muutust investeerimisstrateegias ning investeeringute suunamist projektidesse, mille pikaajaline tootlus ületab Eesti nominaalse majanduskasvu.\n\nKurb on aga näha, kuidas enne, kui pool aastat tagasi vastuvõetud seadus jõustub ja selle mõju avaldub, püütakse kogu süsteem hävitada. Tahtmatult tekib tunne, et pensionifondide kriitikud kardavad häid tulemusi ja püüavad viia hävitustöö lõpule enne, kui ilmnevad reformi tulemused. Tõenäolisem on siiski see, et nad pole isegi ehk vastuvõetud seadust lugenud (mille poolt nad ometi ise hääletasid) ja on põhimõtteliselt igasuguse kapitali kogumise vastu.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":11.82,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime raha ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Kokku kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisvarasse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":10649},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":92.05,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.95,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,73% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 4,66% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,47% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,26% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,15% |\n| Investor 4.5% 12/05/23 | 3,49% |\n| TOTAL 03/19/20 | 3,18% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 2,93% |\n| SANOFI 1.875% 04/09/20 | 2,74% |\n| Allianz 07/12/20 | 2,66% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,47% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,26% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,15% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 56 708 907,71 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 270 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,672%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_020519.pdf)\n- [Tingimused alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2019_05.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":5,"content":"### 2019 mai – Fondi tingimuste muutmine avab uusi võimalusi\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nUutest emissioonidest osalesime Läti riikliku finantsettevõtte Altum järjekordsel võlakirjaemissioonil. Et ettevõte kuulub Läti riigile ja osaleb riikliku poliitika elluviimises, võib neid võlakirju võrrelda valitsuse enda võlakirjadega. Seejuures võimaldab pakutav mõnevõrra kõrgem intress pikaajalisel investoril teenida rohkem kui valitsuse võlakirju hoides.\n\nHiljuti muutsime fondi S tingimusi ja tänu sellele laienes nende investeeringute valik, mida fond võib teha. Üks selline investeering oli möödunud kuul uusi võlakirju müünud Soome finantskontsern Sampo, mille suurimad varad on If kindlustus ja suurosalus Nordea pangas. Ettevõtte suurimad omanikud on Soome riik ja sealsed pensionifondid. Sampol on õigus maksta võlakirjad tagasi kümne aasta pärast, niikaua on aastaintress 3,375%.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel süvenes pessimism majanduse väljavaadete suhtes ning järjest kasvab võlakirjade hulk, mille lõpuni hoidmisel on oodatav tootlus negatiivne. Töötame fondi uute ja rohkemaid võimalusi pakkuvate tingimuste toel selle nimel, et lisada ka tulevikus fondi börsiväliseid ja kõrgema intressiga võlakirju.\n"},{"year":2019,"month":4,"content":"### 2019 aprill - Investeerimisvõimalused avarduvad\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroala võlakirjaturud jäid aprillis napilt plusspoolele. Aasta alguse hinnatõus on põhjustanud olukorra, kus isegi Saksa valitsuse pikema tähtajaga võlakirjad liikusid möödunud kuul taas tihti negatiivsel territooriumil. Nii kõrge hinnataseme juures fond uusi investeeringuid ei teinud.\n\nKõige olulisema sündmusena muutsime mai alguses fondi tingimusi. Nüüd on fondi investeerimisvõimalused avaramad ja fondil on lubatud paigutada senisest rohkem raha suurema oodatava tootlusega võlakirjadesse.\n"},{"year":2019,"month":3,"content":"### 2019 märts - Võlakirjadest on keerulisem tootlust saada\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nValitsuse võlakirjade intresside järsk langus aasta esimeses kvartalis on märgatavalt parandanud ettevõtete ligipääsu võlakirjaturgudele. Võlakirjade hinnad on tõusnud ning soojalt on võetud vastu ka rekordtempos kulgevad uued emissioonid. Sellises koosluses on Euroopa ettevõtete võlakirjaturg esimeses kvartalis pakkunud isegi veidi rohkem kui 3% suurust tootlust.\n\nEhkki USA keskpangast tuleb juba märke intressitõusu tsükli võimaliku lõpu kohta, püsib krediidi hind (lisaintress ettevõtete võlakirjadelt võrreldes valitsuse omadega) äärmiselt tugevana. Kui lisada siia, et näiteks Saksamaa valitsuse kümneaastase võlakirja oodatav tootlus muutus märtsi lõpul esimest korda pärast 2016. aastat taas negatiivseks, on tootluse edasised väljavaated pehmelt öeldes tagasihoidlikud. Sel põhjusel hoidume uusi investeeringuid tehes pika tähtaja või suurema riskiga investeeringutest.\n"},{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 veebruar - Fond jätkab positiivsete tulemustega\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nErinevalt valitsuse võlakirjadest tegid ettevõtete väärtpaberid Euroopas tugeva tulemuse ka veebruaris. Seejuures võis täheldada selget seaduspära, et mida kehvem krediidikvaliteet, seda kiirem hinnatõus. Jätkus aasta alguse trend korraldada suures mahus uusi võlakirjaemissioone, samal ajal kui halvendatud majanduskasvu prognooside valguses otsustas Euroopa Keskpank märtsi alguses teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele.\n\nPensionifond S on toimuva taustal teeninud väikest positiivset tulemit nii jaanuaris kui ka veebruaris. Hindame krediidituru väljavaateid praegu nõrgapoolseteks ja suures mahus uusi investeeringuid ei tee. Likviidsuse juhtimise eesmärgil soetasime möödunud kuul portfelli Soome riikliku energiakontserni Fortum väärtpabereid.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 jaanuar - Jaanuaris jätkus pikaajaliste võlakirjade hinnaralli\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nIntressitasemed langesid Euroopas jaanuaris veelgi. Kui mullu võis riigivõlakirjade hinnatõusu põhjendada suurenenud hirmudega aktsiaturgudel, siis jaanuaris liikusid mõlemad koos tugevalt plusspoolel. Riigivõlakirjade hoogne hinnatõus tõmbas endaga kaasa ettevõtete võlakirjad ja kuu lõpuks näitasid mõlemad turud ligikaudu sama, 1% lähedast tootlust. Arvestades võlakirjade niigi kõrget hinnataset on see isegi ootamatult hea tulemus. Nii kõrge hinnataseme juures väldime taas uute ja suurema hinnariskiga positsioonide loomist.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 detsember - Fondil õnnestus vältida kaotusi ka keerulises detsembris\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEttevõtete võlakirjaturg lõpetas Euroopas aasta ilma suuremate liikumisteta. Kuu erines seega selgesti novembrist, mil tugevalt miinuspoolele jäid nii suuremad kui ka väiksemad ettevõtted. Just sügise hinnalanguse tõttu jäid ka kogu aasta kohta miinusesse nii parema kui ka halvema reitinguga ettevõtete võlakirjad Euroopas ja Ühendriikides. Arenevate turgude võlakirjaturud olid langenud juba aasta esimesel poolel ja erilist paranemist seal aasta jooksul ei toimunud. Läinud aasta oligi erakordne just oma languse laiapõhjalisuse poolest.\n\nFond S suutis tuua sellises keskkonnas aasta peale väikese kasumi tänu suurte kaotuste vältimisele. Nagu oleme siin kommentaarides juba viimase paari aasta jooksul selgitanud, hoidusime pikemate ja kehvema reitinguga võlakirjade fondi lisamisest. Soodsalt mõjusid tulemile ka valitsuse võlakirjad, mille aasta oli märgatavalt parem, ning Eesti riigiettevõtete Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võlakirjadelt teenitud intressitulu.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pensionifondid seavad kõrgemaid sihte**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n","text":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n\nN-ö punasest maist hoolimata on 2019. aasta esimene pool olnud aktsiaturgudel väga positiivne ja eelmise aasta lõpu langus on suuresti tagasi teenitud. Peaaegu kõik maailma suurimad keskpangad on andnud mõista, et rahapoliitikat nad lähiajal ei karmista, ja on tõenäoline, et vajaduse korral võivad nad intressimäärasid hoopis alandada. Investorid on võtnud seda siiani hea uudisena. Siiski paistab, et tasapisi hakkab kohale jõudma arusaam, et maailmamajandus on arvatust haavatavam ja ettevõtete kasumi kasv on pidurdunud.\n\nFinantsturud peaksid teooria kohaselt peegeldama investorite hinnanguid reaalmajanduse tuleviku arengutrendidele. Nii võiks aktsiaturgude selle aasta jõulise tõusu põhjal järeldada, et majanduse seis paraneb, mis viitab omakorda inflatsioonitempo kiirenemisele ja kõrgematele intressimääradele. Samal ajal kõneleb pikaajaliste intressimäärade langus hoopis vastupidisest ootusest majanduse tervisele. Mõnda aega tundus, et võlakirjainvestorid ja aktsiainvestorid elavad paralleelses reaalsuses.\n\nMaikuus aktsiaturgude optimism ammendus ja eks järgnevad kuud näitavad, kellel oli õigus. Usun, et võlakirjainvestorid mõistavad paremini rahapoliitika piiratud mõju reaalmajandusele ja seda, et ettevõtjad ei julge investeerimiseks laenu võtta, mistõttu ei kasva majandus ka madalatest intressimääradest hoolimata. Pigem on odav raha olnud toeks aktsiaturgudele, ajades hindu üles ja muutes börsid järjest rohkem vahendiks, mille abil ettevõte maha müüa või sellest raha välja võtta.\n\nEbakindlalgi ajal leidub huvitavaid ettevõtteid ja projekte, mis kasvavad ning kuhu tasub investeerida. Selleks tuleb vaadata börsidelt väljapoole. LHV pensionifondid on juba mõnda aega suunanud põhiosa tähelepanust erakapitaliturgudele, kus on ootus omakapitali tootlusele vähemalt 15%. Samuti kujundame praegu ümber oma pensionifondide võlakirjaportfelle – võtame ise aktiivsema rolli ettevõtetele kasvuks vajalike finantsvahendite pakkumisel.\n\nEelmise aasta lõpus vastuvõetud ja tänavu septembris jõustuvad muudatused investeerimisfondide seaduses laiendasid tunduvalt fondide investeerimisvõimalusi. Radikaalselt alandati pensionifondide haldustasusid ja sisse toodi edukustasu juhul, kui fondi tootlus ületab palgakasvu. Seadusemuudatuste tulemusena teenib fondihaldur alates septembrist edukustasu ainult juhul, kui fondi tootlus on suurem kui Eesti inimeste palgakasv. See on väga ambitsioonikas eesmärk olukorras, kus suur osa rahvusvahelisest võlakirjaturust pakub garanteeritud negatiivset tootlust.\n\nDetsembris vastuvõetud seadus andis suuna ja motiivi, kuidas kasvatada pensionikogujate jaoks tootlust ning ühtlasi aidata suurendada pensionifondide rolli Eesti majanduse ja kapitaliturgude edendamises. Eeldab ju edukustasu teenimine suurt muutust investeerimisstrateegias ning investeeringute suunamist projektidesse, mille pikaajaline tootlus ületab Eesti nominaalse majanduskasvu.\n\nKurb on aga näha, kuidas enne, kui pool aastat tagasi vastuvõetud seadus jõustub ja selle mõju avaldub, püütakse kogu süsteem hävitada. Tahtmatult tekib tunne, et pensionifondide kriitikud kardavad häid tulemusi ja püüavad viia hävitustöö lõpule enne, kui ilmnevad reformi tulemused. Tõenäolisem on siiski see, et nad pole isegi ehk vastuvõetud seadust lugenud (mille poolt nad ometi ise hääletasid) ja on põhimõtteliselt igasuguse kapitali kogumise vastu.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019824","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":13.07,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"## **Strateegia**\nPaigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13367},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":79.97,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.25,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":1.11,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.54,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.99,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,75% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,38% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,08% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,62% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,54% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,43% |\n| Tartu linn 25/10/32 | 2,07% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 2,00% |\n| BNP Paribas 0.75% 11/11/22 | 1,98% |\n| Coop Pank 6.75% 04/12/2027 | 1,90% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,75% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,38% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,08% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 124 262 410,48 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 380 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,96%\n\n**Haldustasu alates 02.09.2019:** 0,72%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_020118.pdf)\n- [Tingimused alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2019_05.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":5,"content":"### 2019 mai – Osalesime Baltic Horizoni võlakirjaemissioonis\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast mitut rahulikku ja pigem positiivset kuud pakkusid maailma aktsiaturud USA ja Hiina kaubandussõja hirmus mais valdavalt negatiivset tootlust. Euroopas olid suurimate langejate seas Rootsi –9,9% tulemusega ja mitu Lõuna-Euroopa riiki.\n\nSaksamaa ja Soome börs pidasid vastu mõnevõrra paremini: mõlemad langesid maikuus 5% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 7,4% ja eurodes oli tootlus –4,8%. Üldise langusega läksid kaasa ka Tallinna ja Vilniuse börs, näidates mais vastavalt –1,4% ja –0,8% tootlust. Riia börsiindeks aga hoopis kerkis 2,4%, seda suuresti tänu ravimitootjate Grindeksi ja Olainfarmi aktsiahindade peaaegu 8% suurusele tõusule.\n\nAprillis sai lahenduse pikalt kestnud vaidlus Grindeksi suuromaniku ja Läti Finantsinspektsiooni vahel ning mais teatati ülevõtupakkumise ametlik hind: 12,59 eurot. Kui enne aprillikuist järsku tõusu oli Grindeksi aktsiaga kaubeldud 8 euro juures, siis mai lõpuks kerkis hind 12,2 eurole. See teeb tootluseks üle 52%. Pensionifond M plaanib ülevõtupakkumise vastu võtta ja kõik aktsiad müüa.\n\nTallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon emiteeris kolmanda ja viimase osa võlakirjadest. Neile kehtivad mullu kevadel ettevõtte esimese emissiooni käigus kokku lepitud tingimused: intress on 4,25% aastas ja lõpptähtajani on nüüd jäänud veidi alla nelja aasta. Samuti on ettevõttel õigus võlakirjad varem tagasi maksta, tasudes selle eest investoritele lisamaksena kuni 2%. Pensionikogujate huve esindades osalesime aktiivselt tingimuste kokkuleppimises 2018. aasta kevadel ja seepärast ostsime ka seekordsest emissioonist võlakirju juurde. Need on nüüd samuti Tallinna börsil noteeritud ja saanud vahepeal rahvusvahelise krediidireitingu. LHV pensionifondidele kuulub Baltic Horizoni võlakirjadest veidi üle 40%.\n\nUutest projektidest asusime veel läbirääkimistesse seoses võimaliku osalusega Paidesse uue piimatööstuse rajamises, mida rahastavad E-Piim, Hollandi investor Interfood ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Läbirääkimiste erinevates faasides on meil muidki kohalikke projekte. Loodame peagi saada neist portfelli atraktiivse tootlusega lisa.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud pakuvad seevastu endiselt väga väikse tootluse väljavaateid, mistõttu teeme seal ainult üksikuid investeeringuid juhul, kui leiame atraktiivseid võimalusi. Üks selline investeering oli mais uusi võlakirju müünud Soome finantskontsern Sampo. Ettevõtte suurimad varad on If kindlustus ja suurosalus Nordea pangas ning ettevõtte suurimad omanikud on Soome riik ja sealsed pensionifondid.\n"},{"year":2019,"month":4,"content":"### 2019 aprill - Aktsiaturud jätkavad taastumist võimsa hooga\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMöödunud kuu oli Euroopa võlakirjaturgudel rahulikum. Aasta algusest alates on kogu turu keskmine tootlus 2,6%. Valitsuse võlakirjade tootlus on sellest veidi väiksem ja ettevõtete oma suurem. Kui vähe on siin hinnatõusuks ruumi, näitab tõsiasi, et isegi Saksa valitsuse pikema tähtajaga võlakirjad on selle väikese tõusu tulemusel taas negatiivsel poolel. See tähendab, et kui hoida võlakirju lõpuni, toovad need kindla kaotuse.\n\nEt tootluse väljavaated on nii kehvad, jätkame oma börsiväliste võlakirjade portfelli ülesehitamist. Praeguseks oleme peaaegu veerandi portfellist investeerinud Eesti ettevõtete võlakirjadesse keskmise intressiga 4,4%. Loodame sel alal saada fondi peagi täiendust. Pensionifondide uute õigusnormide valguses näeme uute investeeringute oodatavat keskmist intressimäära olevat märksa kõrgemal.\n\nMaailma aktsiaturgudele kujunes aprill taas valdavalt positiivseks ja MSCI Worldi indeks tõusis kuu jooksul 3,7% võrra. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmav Euro Stoxx 50 indeks näitas koguni 5,3% suurust tootlust, seejuures olid tugevaimad Rootsi ja Saksamaa börs vastavalt 7,9% ja 7,1% tulemusega.\n\nPositiivse tulemuse tõid investoritele ka kõik Baltikumi aktsiaturud. Riia ja Vilniuse börsiindeksi tootlus oli tugev vastavalt 4,9% ja 4,2% tõusuga, samal ajal kui Tallinna börs kerkis veidi tagasihoidlikumalt 1,5% võrra.\n\nRiia börsi heale tulemusele aitas suuresti kaasa ravimitootja Grindeks aktsia, mille hind kerkis aprillis lausa 52% võrra. Selle põhjustas pikalt kestnud ja nüüd lahenduse leidnud vaidlus Läti Finantsinspektsiooni ja Grindeksi suuromaniku vahel. Nimelt nõustus suuromanik, kelle kätte olid kogunenud juba rohkem kui pooled ettevõtte aktsiatest, tegema väljaostupakkumise ka teistele aktsionäridele. Pakkumise täpne hind teatatakse augusti lõpuks.\n"},{"year":2019,"month":3,"content":"### 2019 märts - Investeerisime Läti kinnisvarafondi\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMärts möödus üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja MSCI Worldi indeks näitas 2,7% suurust tootlust. Euroopa arenenud riikide seas jäi Saksamaa aktsiaturu indeks +0,1% tootlusega sisuliselt samale tasemele mis veebruaris, Helsingi börs aga langes märtsis 1,7% võrra. Baltimaadest tegi parima tulemuse Tallinna börs 1,5% tõusuga ja Vilniuse börsiindeks saavutas 0,6% tootluse. Riia börs seevastu langes 1,4% võrra, mis oli suuresti tingitud jätkuvast võimuvõitlusest ravimitootja Olainfarm omanike seas.\n\nPensionifond M tegi märtsis uue investeeringu Läti kinnisvarafondi SG Capital. Selle fondi strateegia on omada suuremaid kommertspindu, kasvatada nende energiatõhusust ja teenida hoonetele BREEAM-i sertifikaadid. Fondile kuulub juba kolm kontoripinda: üks väiksem hoone Riia südalinnas ja kaks suuremat Riia kiiresti arenevas Skanste ärirajoonis.\n\nVõlakirjaturud suutsid lõpetada ka märtsi selgelt plusspoolel ja kokkuvõttes pakkuda esimese kvartaliga seega isegi 2–3% suurust tootlust. Selle saavutamiseks on ettevõtete krediiditurg püsinud väga tugev. Samal ajal on valitsuse võlakirjade hinnad tõusnud nii palju, et nüüdseks on näiteks Saksamaa isegi pikemad võlakirjad taas negatiivse oodatava tootlusega.\n\nFondis moodustavad endiselt lõviosa turuvälised võlakirjad. See tähendab, et isegi kui investeeringute keskmine intress on märksa kõrgem kui rahvusvahelistel turgudel, võib viimane fondi tulemust tänu järsule hinnatõusule edestada. Pikas plaanis on kõrgem intress loomulikult tähtsam, mistõttu töötame ka lähitulevikus atraktiivsemate turuväliste investeeringute suurendamise nimel.\n"},{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 veebruar - Aktsia- ja võlakirjaturgudel oli rahulik kuu\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra.\n\nTallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7%. Suuresti olid languse taga laevandusettevõtte Tallink neljanda kvartali nõrgad tulemused, mis viisid aktsia kukkumiseni 5,1% ulatuses. Ettevõtte tulud olid võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga kahanenud 2,7% võrra ja 1,1 miljoni euroga jäädi kahjumisse. Ettevõtte reisijate arv vähenes neljandas kvartalis 3,3%, kuid püsis kogu 2018. aasta arvestuses samal tasemel. Teisalt plaanib Tallink maksta dividende 5 senti aktsia kohta ja vähendada aktsiakapitali 7 senti aktsia kohta, mis teeks väljamaksete tootluseks üle 11%.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Lisaks laenasid ettevõtted rekordmahus uut raha, emiteerides uusi võlakirju.\n\nMeie fondide võlakirjaportfellid on ehitatud üles peamiselt finantsturuvälistest instrumentidest ja sellel suunal loodame teha täiendusi ka edaspidi. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 jaanuar - Jaanuar oli positiivne nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Ka Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nJaanuaris avaldasid oma 2018. aasta tulemused mitu pensionifondi M portfelli kuuluvat Baltikumi kinnisvarafondi, mis investeerivad piirkonna kontorihoonetesse ning kaubandus- ja logistikapindadesse. Kõik fondid pakkusid mullu investoritele hea tulemuse: tootlus oli vahemikus 11–16%.\n\nTugeva tulemusega lõpetasid kuu veel võlakirjaturud, kus selgelt plussi jäid nii valitsuse kui ka ettevõtete väärtpaberid. Tulemus on seda üllatavam, et samal ajal näitasid selgelt kasvu ka aktsiahinnad. Seetõttu on võlakirjaturgude hinnatase Euroopas praegu väga kõrge.\n\nAvalike võlakirjade hinnatõusu võtame fondis kui eelkõige meeldivat lisa – põhitootlust näeme siiski endiselt tulevat börsivälistelt võlakirjadelt. Sel alal töötame edasi portfellide kasvatamisega, samal ajal hoidudes avalikel võlakirjaturgudel uute investeeringute tegemisest.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 detsember - Fondi tulemust mõjutasid kasumlikud võlakirjade tagasiostud\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaportfelli investeeringutest teatas Portugali Energia pakkumisest osta oma võlakirjad tagasi, millega me ka nõustusime. Üle seitsme aasta tagasi eurokriisi ajal tehtud investeering oli tootnud aastas ligikaudu 5,8% intressitulu, millele lisaks kallinesid võlakirjad sellel ajavahemikul natuke üle 49%. Seega investeering umbes kahekordistus.\n\nSamuti viidi lõpule tehing, kus Eesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile M märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi. Samuti jätkame Eesti projektide analüüsimist, et leida siin investeerimisvõimalusi.\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra. Sel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv erakapitalifond Livonia Partners tegi detsembris oma järjekordse investeeringu ja soetas 60% suuruse osaluse Eesti aknatootjas AS Fenestra. Ettevõte toodab, müüb ja paigaldab puit-alumiiniumist aknaid ja rõduuksi. Tooteid müüakse peamiselt Eestis, Soomes ja Rootsis.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pensionifondid seavad kõrgemaid sihte**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n","text":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n\nN-ö punasest maist hoolimata on 2019. aasta esimene pool olnud aktsiaturgudel väga positiivne ja eelmise aasta lõpu langus on suuresti tagasi teenitud. Peaaegu kõik maailma suurimad keskpangad on andnud mõista, et rahapoliitikat nad lähiajal ei karmista, ja on tõenäoline, et vajaduse korral võivad nad intressimäärasid hoopis alandada. Investorid on võtnud seda siiani hea uudisena. Siiski paistab, et tasapisi hakkab kohale jõudma arusaam, et maailmamajandus on arvatust haavatavam ja ettevõtete kasumi kasv on pidurdunud.\n\nFinantsturud peaksid teooria kohaselt peegeldama investorite hinnanguid reaalmajanduse tuleviku arengutrendidele. Nii võiks aktsiaturgude selle aasta jõulise tõusu põhjal järeldada, et majanduse seis paraneb, mis viitab omakorda inflatsioonitempo kiirenemisele ja kõrgematele intressimääradele. Samal ajal kõneleb pikaajaliste intressimäärade langus hoopis vastupidisest ootusest majanduse tervisele. Mõnda aega tundus, et võlakirjainvestorid ja aktsiainvestorid elavad paralleelses reaalsuses.\n\nMaikuus aktsiaturgude optimism ammendus ja eks järgnevad kuud näitavad, kellel oli õigus. Usun, et võlakirjainvestorid mõistavad paremini rahapoliitika piiratud mõju reaalmajandusele ja seda, et ettevõtjad ei julge investeerimiseks laenu võtta, mistõttu ei kasva majandus ka madalatest intressimääradest hoolimata. Pigem on odav raha olnud toeks aktsiaturgudele, ajades hindu üles ja muutes börsid järjest rohkem vahendiks, mille abil ettevõte maha müüa või sellest raha välja võtta.\n\nEbakindlalgi ajal leidub huvitavaid ettevõtteid ja projekte, mis kasvavad ning kuhu tasub investeerida. Selleks tuleb vaadata börsidelt väljapoole. LHV pensionifondid on juba mõnda aega suunanud põhiosa tähelepanust erakapitaliturgudele, kus on ootus omakapitali tootlusele vähemalt 15%. Samuti kujundame praegu ümber oma pensionifondide võlakirjaportfelle – võtame ise aktiivsema rolli ettevõtetele kasvuks vajalike finantsvahendite pakkumisel.\n\nEelmise aasta lõpus vastuvõetud ja tänavu septembris jõustuvad muudatused investeerimisfondide seaduses laiendasid tunduvalt fondide investeerimisvõimalusi. Radikaalselt alandati pensionifondide haldustasusid ja sisse toodi edukustasu juhul, kui fondi tootlus ületab palgakasvu. Seadusemuudatuste tulemusena teenib fondihaldur alates septembrist edukustasu ainult juhul, kui fondi tootlus on suurem kui Eesti inimeste palgakasv. See on väga ambitsioonikas eesmärk olukorras, kus suur osa rahvusvahelisest võlakirjaturust pakub garanteeritud negatiivset tootlust.\n\nDetsembris vastuvõetud seadus andis suuna ja motiivi, kuidas kasvatada pensionikogujate jaoks tootlust ning ühtlasi aidata suurendada pensionifondide rolli Eesti majanduse ja kapitaliturgude edendamises. Eeldab ju edukustasu teenimine suurt muutust investeerimisstrateegias ning investeeringute suunamist projektidesse, mille pikaajaline tootlus ületab Eesti nominaalse majanduskasvu.\n\nKurb on aga näha, kuidas enne, kui pool aastat tagasi vastuvõetud seadus jõustub ja selle mõju avaldub, püütakse kogu süsteem hävitada. Tahtmatult tekib tunne, et pensionifondide kriitikud kardavad häid tulemusi ja püüavad viia hävitustöö lõpule enne, kui ilmnevad reformi tulemused. Tõenäolisem on siiski see, et nad pole isegi ehk vastuvõetud seadust lugenud (mille poolt nad ometi ise hääletasid) ja on põhimõtteliselt igasuguse kapitali kogumise vastu.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019774","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":31.14,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":103060},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":66.39,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.37,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.59,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.69,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":7.45,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.51,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,25% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,89% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,67% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 3,03% |\n| Latvia 2.625% 21/01/21 | 2,46% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 2,04% |\n| Siauliu Bankas 21/12/20 | 1,88% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 1,87% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,80% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 1,74% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,25% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,89% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,67% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 852 079 217,06 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,20%\n\n**Haldustasu alates 02.09.2019:** 0,72%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_020118.pdf)\n- [Tingimused alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2019_05.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":5,"content":"### 2019 mai – Eesti esimesed üürimajad on avatud\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast mitut rahulikku ja pigem positiivset kuud pakkusid maailma aktsiaturud USA ja Hiina kaubandussõja hirmus mais valdavalt negatiivset tootlust. USA S&P 500 indeks langes kuu jooksul kohalikus valuutas 6,6% võrra ja Hiina börsiindeks koguni 13,6%. Euroopas olid suurimate langejate seas Rootsi –9,9% tulemusega ja mitu Lõuna-Euroopa riiki.\n\nSaksamaa ja Soome börs pidasid vastu mõnevõrra paremini: mõlemad langesid maikuus 5% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 7,4% ja eurodes oli tootlus –4,8%. Üldise langusega läksid kaasa ka Tallinna ja Vilniuse börs, näidates mais vastavalt –1,4% ja –0,8% tootlust. Riia börsiindeks aga hoopis kerkis 2,4%, seda suuresti tänu ravimitootjate Grindeksi ja Olainfarmi aktsiahindade peaaegu 8% suurusele tõusule.\n\nMais avati pidulikult Pensionifondi L portfelli kuuluvad Lumi Kodude üürimajad ja kuu lõpuks olid esimesed üürnikud neisse juba sisse kolinud. Kokku kuulub LHV pensionifondidele Põhja-Tallinnas Manufaktuuri kvartalis 127 ühe- kuni kolmetoalist korterit. Lähiaastatel on meil plaanis kasvatada üürimajade portfelli Tallinnas 500 korterini.\n\nTallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon emiteeris kolmanda ja viimase osa võlakirjadest. Neile kehtivad mullu kevadel ettevõtte esimese emissiooni käigus kokku lepitud tingimused: intress on 4,25% aastas ja lõpptähtajani on nüüd jäänud veidi alla nelja aasta. Samuti on ettevõttel õigus võlakirjad varem tagasi maksta, tasudes selle eest investoritele lisamaksena kuni 2%. Pensionikogujate huve esindades osalesime aktiivselt tingimuste kokkuleppimises 2018. aasta kevadel ja seepärast ostsime ka seekordsest emissioonist võlakirju juurde. Need on nüüd samuti Tallinna börsil noteeritud ja saanud vahepeal rahvusvahelise krediidireitingu. LHV pensionifondidele kuulub Baltic Horizoni võlakirjadest veidi üle 40%.\n\nUutest projektidest asusime veel läbirääkimistesse seoses võimaliku osalusega Paidesse uue piimatööstuse rajamises, mida rahastavad E-Piim, Hollandi investor Interfood ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Läbirääkimiste erinevates faasides on meil muidki kohalikke projekte. Loodame peagi saada neist portfelli atraktiivse tootlusega lisa.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud pakuvad seevastu endiselt väga väikse tootluse väljavaateid, mistõttu teeme seal ainult üksikuid investeeringuid juhul, kui leiame atraktiivseid võimalusi. Üks selline investeering oli mais uusi võlakirju müünud Soome finantskontsern Sampo. Ettevõtte suurimad varad on If kindlustus ja suurosalus Nordea pangas ning ettevõtte suurimad omanikud on Soome riik ja sealsed pensionifondid.\n"},{"year":2019,"month":4,"content":"### 2019 aprill - Tõusu veavad tsüklilised tööstusettevõtted\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nMaailma aktsiaturgudele kujunes aprill taas valdavalt positiivseks ja MSCI Worldi indeks tõusis kuu jooksul 3,7% võrra. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmav Euro Stoxx 50 indeks näitas koguni 5,3% suurust tootlust, seejuures olid tugevaimad Rootsi ja Saksamaa börs vastavalt 7,9% ja 7,1% tulemusega.\n\nJaapani börs kerkis aprillis kohalikus valuutas mõõdetuna 5% ja eurodes 4,7% võrra. Positiivse tulemuse tõid investoritele ka kõik Baltikumi aktsiaturud. Riia ja Vilniuse börsiindeksi tootlus oli tugev vastavalt 4,9% ja 4,2% tõusuga, samal ajal kui Tallinna börs kerkis veidi tagasihoidlikumalt 1,5% võrra.\n\nPensionifondi L tootlusele avaldasid soodsat mõju investeeringud Saksamaa suurte tööstusettevõtete aktsiatesse: Siemensi aktsia kerkis aprillis 9,3% ja Mercedese autosid tootva Daimleri aktsia 7,5% võrra. Volkswagen teatas headest kvartalitulemustest, millele ettevõtte aktsia reageeris 7,2% tõusuga. Autotootjal õnnestus võita üldiselt kahaneva automüügi taustal turuosa ja kasvatada ärikasumit 15% võrra.\n\nMöödunud kuu oli Euroopa võlakirjaturgudel rahulikum. Aasta algusest on turu keskmine tootlus 2,6%. Valitsuse võlakirjade tulemus on sellest veidi kehvem ja ettevõtete oma parem.\n\nKui vähe on siin hinnatõusuks ruumi, näitab tõsiasi, et isegi Saksa valitsuse pikema tähtajaga võlakirjad on selle väikese tõusu tulemusel taas negatiivsel poolel. See tähendab, et kui hoida võlakirju lõpuni, toovad need kindla kaotuse.\n\nEt tootluse väljavaated on nii kehvad, jätkame oma börsiväliste võlakirjade portfelli ülesehitamist. Praeguseks oleme peaaegu veerandi portfellist investeerinud Eesti ettevõtete võlakirjadesse keskmise intressiga 3,5%. Loodame sel alal saada fondi peagi täiendust. Pensionifondide uute õigusnormide valguses näeme uute investeeringute oodatavat keskmist intressimäära olevat ligikaudu kaks korda kõrgemal kui seniste investeeringute puhul.\n"},{"year":2019,"month":3,"content":"### 2019 märts - Uued erakapitali- ja võlakirjainvesteeringud\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nMärts möödus üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja MSCI Worldi indeks näitas 2,7% suurust tootlust. Jaapani Nikkei börsiindeks langes kuuga kohalikus valuutas 0,8%, kuid eurodes mõõdetuna hoopis tõusis 1,1% võrra. Euroopa arenenud riikide seas jäi Saksamaa aktsiaturu indeks +0,1% tootlusega sisuliselt samale tasemele mis veebruaris, ent Helsingi börs langes 1,7% võrra. Baltimaadest tegi parima tulemuse Tallinna börs 1,5% suuruse tõusuga ning Vilniuse ja Riia börsiindeks näitasid vastavalt +0,6% ja –1,4% tootlust.\n\nMärtsis tegi pensionifond L esimese investeeringu väljaspool Euroopat tegutsevasse erakapitalifondi, üleilmse haardega ettevõttesse Blackstone Capital Partners VIII. See kuulub maailma suurimate investeerimisfirmade hulka, hallates varasid rohkem kui 470 miljardi USA dollari väärtuses. Ettevõte juhib nii erakapitali-, kinnisvara-, riskikapitali- kui ka taristufonde. Blackstone kogus Eestis tuntust 2018. aasta septembris, mil avalikustas plaani osta Baltimaades tegutsev Luminori pank.\n\nVõlakirjade poolel suurendasime taas kohalike turuväliste investeeringute portfelli, kui Coop Pank emiteeris fondile võlakirju. Juba 2017. aasta lõpul sõlmisime selle uue kodumaise pangaga esimese lepingu allutatud võlakirjade ostuks. Kokkulepe sisaldas ka tulevikus investeeringu suurendamise optsiooni, mida märtsi lõpus kasutasimegi.\n\nUued võlakirjad on kümneaastased nagu senisedki ja toovad aastas 7,6% intressi, kuid pangandusele seatud nõuded muudavad tõenäoliseks nende varajase lunastamise viie aasta möödumise järel. Kokkuvõttes sai kohalik pank oma laenuportfelli kasvatamiseks kapitali ja fond L kõrgema intressiga investeeringu võrreldes alternatiividega Euroopa börsidel.\n"},{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 veebruar - Fond tegi investeeringu Baltikumi suurimasse erakapitalifondi\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra. Tallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7% võrra.\n\nPensionifond L tegi uue investeeringu Leedu erakapitalifondi INVL Baltic Sea Growth Fund, mis investeerib Baltimaade keskmise suurusega ja hea kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse. See on Baltikumi seni suurim erakapitalifond, mis kogus investoritelt üle 100 miljoni euro. Nüüdseks on fond teinud oma esimese investeeringu: see on InMedica meditsiiniasutuste kett Leedus. Ettevõte käitab 18 kliinikut, mis pakuvad näiteks pere- ja eriarsti- ning hambaraviteenuseid.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Lisaks laenasid ettevõtted rekordmahus uut raha, emiteerides uusi võlakirju.\n\nMeie fondide võlakirjaportfellid on ehitatud üles peamiselt finantsturuvälistest instrumentidest ja sellel suunal loodame teha täiendusi ka edaspidi. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 jaanuar - Jaanuar oli positiivne nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Ka Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nPensionifondi L portfelli kuuluv erakapitalifond KJK Fund III soetas 50% suuruse osaluse Eesti veespordivarustust tootvas ettevõttes Tahe Outdoors. Selle toodangu hulka kuuluvad nii lohesurfivarustus kui ka kanuud, kajakid ja sõudmisvahendid. Kaasatud kapitali kasutas Tahe Prantsuse börsiettevõttelt BIC nende sporditarvete üksuse ostmiseks. Pärast tehingut kasvab Tahe käive peaaegu kahekordseks. Varem on Tahe Outdoorsi investeerinud ka pensionifondi portfelli kuuluv BPM Mezzanine erakapitalifond.\n\nTugeva tulemusega lõpetasid kuu veel võlakirjaturud, kus selgelt plussi jäid nii valitsuse kui ka ettevõtete väärtpaberid. Tulemus on seda üllatavam, et samal ajal näitasid selgelt kasvu ka aktsiahinnad. Seetõttu on võlakirjaturgude hinnatase Euroopas praegu väga kõrge.\n\nAvalike võlakirjade hinnatõusu võtame fondis kui eelkõige meeldivat lisa – põhitootlust näeme siiski endiselt tulevat börsivälistelt võlakirjadelt. Sel alal töötame edasi portfellide kasvatamisega, samal ajal hoidudes avalikel võlakirjaturgudel uute investeeringute tegemisest.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 detsember - Lisasime fondi portfelli uusi investeeringuid\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra. Euroopas olid suurimate kaotajate hulgas Rootsi ja Saksamaa, kus börsiindeks langes kuu jooksul eurodes vastavalt 6,6% ja 6,2% võrra. Sel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nDetsembris tegi pensionifond L uue investeeringu erakapitalifondi Equity United I, mida juhivad valdkonna pikaajalise kogemusega partnerid Eesti nõustamisfirmast United Partners ja Leedu Triniti advokaadibüroost. Fondi strateegia hõlmab vähemusosaluse soetamist kõigi kolme Balti riigi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes.\n\nVõlakirjaportfelli investeeringutest teatas Portugali Energia pakkumisest osta oma võlakirjad tagasi, millega me ka nõustusime. Üle seitsme aasta tagasi eurokriisi ajal tehtud investeering oli tootnud aastas ligikaudu 5,8% intressitulu, millele lisaks kallinesid võlakirjad sellel ajavahemikul natuke üle 49%. Seega investeering umbes kahekordistus.\n\nSamuti viidi lõpule tehing, kus Eesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile L märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi.\n\nSamuti jätkame Eesti projektide analüüsimist, et leida siin investeerimisvõimalusi. Detsembri lõpus sõlmisime lepingu Transpordi Varahaldusega, et rahastada võlakirjadega ettevõtte lennukipargi kasvatamist.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pensionifondid seavad kõrgemaid sihte**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n","text":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n\nN-ö punasest maist hoolimata on 2019. aasta esimene pool olnud aktsiaturgudel väga positiivne ja eelmise aasta lõpu langus on suuresti tagasi teenitud. Peaaegu kõik maailma suurimad keskpangad on andnud mõista, et rahapoliitikat nad lähiajal ei karmista, ja on tõenäoline, et vajaduse korral võivad nad intressimäärasid hoopis alandada. Investorid on võtnud seda siiani hea uudisena. Siiski paistab, et tasapisi hakkab kohale jõudma arusaam, et maailmamajandus on arvatust haavatavam ja ettevõtete kasumi kasv on pidurdunud.\n\nFinantsturud peaksid teooria kohaselt peegeldama investorite hinnanguid reaalmajanduse tuleviku arengutrendidele. Nii võiks aktsiaturgude selle aasta jõulise tõusu põhjal järeldada, et majanduse seis paraneb, mis viitab omakorda inflatsioonitempo kiirenemisele ja kõrgematele intressimääradele. Samal ajal kõneleb pikaajaliste intressimäärade langus hoopis vastupidisest ootusest majanduse tervisele. Mõnda aega tundus, et võlakirjainvestorid ja aktsiainvestorid elavad paralleelses reaalsuses.\n\nMaikuus aktsiaturgude optimism ammendus ja eks järgnevad kuud näitavad, kellel oli õigus. Usun, et võlakirjainvestorid mõistavad paremini rahapoliitika piiratud mõju reaalmajandusele ja seda, et ettevõtjad ei julge investeerimiseks laenu võtta, mistõttu ei kasva majandus ka madalatest intressimääradest hoolimata. Pigem on odav raha olnud toeks aktsiaturgudele, ajades hindu üles ja muutes börsid järjest rohkem vahendiks, mille abil ettevõte maha müüa või sellest raha välja võtta.\n\nEbakindlalgi ajal leidub huvitavaid ettevõtteid ja projekte, mis kasvavad ning kuhu tasub investeerida. Selleks tuleb vaadata börsidelt väljapoole. LHV pensionifondid on juba mõnda aega suunanud põhiosa tähelepanust erakapitaliturgudele, kus on ootus omakapitali tootlusele vähemalt 15%. Samuti kujundame praegu ümber oma pensionifondide võlakirjaportfelle – võtame ise aktiivsema rolli ettevõtetele kasvuks vajalike finantsvahendite pakkumisel.\n\nEelmise aasta lõpus vastuvõetud ja tänavu septembris jõustuvad muudatused investeerimisfondide seaduses laiendasid tunduvalt fondide investeerimisvõimalusi. Radikaalselt alandati pensionifondide haldustasusid ja sisse toodi edukustasu juhul, kui fondi tootlus ületab palgakasvu. Seadusemuudatuste tulemusena teenib fondihaldur alates septembrist edukustasu ainult juhul, kui fondi tootlus on suurem kui Eesti inimeste palgakasv. See on väga ambitsioonikas eesmärk olukorras, kus suur osa rahvusvahelisest võlakirjaturust pakub garanteeritud negatiivset tootlust.\n\nDetsembris vastuvõetud seadus andis suuna ja motiivi, kuidas kasvatada pensionikogujate jaoks tootlust ning ühtlasi aidata suurendada pensionifondide rolli Eesti majanduse ja kapitaliturgude edendamises. Eeldab ju edukustasu teenimine suurt muutust investeerimisstrateegias ning investeeringute suunamist projektidesse, mille pikaajaline tootlus ületab Eesti nominaalse majanduskasvu.\n\nKurb on aga näha, kuidas enne, kui pool aastat tagasi vastuvõetud seadus jõustub ja selle mõju avaldub, püütakse kogu süsteem hävitada. Tahtmatult tekib tunne, et pensionifondide kriitikud kardavad häid tulemusi ja püüavad viia hävitustöö lõpule enne, kui ilmnevad reformi tulemused. Tõenäolisem on siiski see, et nad pole isegi ehk vastuvõetud seadust lugenud (mille poolt nad ometi ise hääletasid) ja on põhimõtteliselt igasuguse kapitali kogumise vastu.\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":31.65,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":35093},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":63.04,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":11.79,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.16,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.82,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":7.7,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,73% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,32% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,01% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,67% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,33% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,33% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,29% |\n| Allianz 07/12/20 | 2,11% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 2,01% |\n| HSBC Holdings Plc 04/12/21 | 1,95% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,73% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,32% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,01% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 180 887 223,08 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 500 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,20%\n\n**Haldustasu alates 02.09.2019:** 0,72%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_020118.pdf)\n- [Tingimused alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2019_05.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":5,"content":"### 2019 mai – Investeering Sloveenia spordivarustuse tootjasse\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast mitut rahulikku ja pigem positiivset kuud pakkusid maailma aktsiaturud USA ja Hiina kaubandussõja hirmus mais valdavalt negatiivset tootlust. USA S&P 500 indeks langes kuu jooksul kohalikus valuutas 6,6% võrra ja Hiina börsiindeks koguni 13,6%. Euroopas olid suurimate langejate seas Rootsi –9,9% tulemusega ja mitu Lõuna-Euroopa riiki.\n\nSaksamaa ja Soome börs pidasid vastu mõnevõrra paremini: mõlemad langesid maikuus 5% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 7,4% ja eurodes oli tootlus –4,8%. Üldise langusega läksid kaasa ka Tallinna ja Vilniuse börs, näidates mais vastavalt –1,4% ja –0,8% tootlust. Riia börsiindeks aga hoopis kerkis 2,4%, seda suuresti tänu ravimitootjate Grindeksi ja Olainfarmi aktsiahindade peaaegu 8% suurusele tõusule.\n\nPensionifondi XL portfelli kuuluv erakapitalifond KJK Fund III tegi mais uue investeeringu Sloveenia spordivarustuse tootjasse Elan. Ettevõte toodab näiteks talvespordivarustust ja purjejahte ning on oma valdkonnas maailma juhtivate tootjate seas. Varem on KJK investeerinud Eesti veespordivarustuse ettevõttesse Tahe Outdoors.\n\nTallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon emiteeris kolmanda ja viimase osa võlakirjadest. Neile kehtivad mullu kevadel ettevõtte esimese emissiooni käigus kokku lepitud tingimused: intress on 4,25% aastas ja lõpptähtajani on nüüd jäänud veidi alla nelja aasta. Samuti on ettevõttel õigus võlakirjad varem tagasi maksta, tasudes selle eest investoritele lisamaksena kuni 2%. Pensionikogujate huve esindades osalesime aktiivselt tingimuste kokkuleppimises 2018. aasta kevadel ja seepärast ostsime ka seekordsest emissioonist võlakirju juurde. Need on nüüd samuti Tallinna börsil noteeritud ja saanud vahepeal rahvusvahelise krediidireitingu. LHV pensionifondidele kuulub Baltic Horizoni võlakirjadest veidi üle 40%.\n\nUutest projektidest asusime veel läbirääkimistesse seoses võimaliku osalusega Paidesse uue piimatööstuse rajamises, mida rahastavad E-Piim, Hollandi investor Interfood ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Läbirääkimiste erinevates faasides on meil muidki kohalikke projekte. Loodame peagi saada neist portfelli atraktiivse tootlusega lisa.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud pakuvad seevastu endiselt väga väikse tootluse väljavaateid, mistõttu teeme seal ainult üksikuid investeeringuid juhul, kui leiame atraktiivseid võimalusi. Üks selline investeering oli mais uusi võlakirju müünud Soome finantskontsern Sampo. Ettevõtte suurimad varad on If kindlustus ja suurosalus Nordea pangas ning ettevõtte suurimad omanikud on Soome riik ja sealsed pensionifondid.\n"},{"year":2019,"month":4,"content":"### 2019 aprill - Grindeksi aktsionäre ootab ülevõtupakkumine\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nMaailma aktsiaturgudele kujunes aprill taas valdavalt positiivseks ja MSCI Worldi indeks tõusis kuu jooksul 3,7% võrra. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmav Euro Stoxx 50 indeks näitas koguni 5,3% suurust tootlust, seejuures olid tugevaimad Rootsi ja Saksamaa börs vastavalt 7,9% ja 7,1% tulemusega.\n\nJaapani börs kerkis aprillis kohalikus valuutas mõõdetuna 5% ja eurodes 4,7% võrra. Arengumaade aktsiaturud liikusid mõnevõrra erinevates suundades, näiteks Aasia riikide börsid valdavalt tõusid ja Ladina-Ameerika turud pigem langesid.\n\nPositiivse tulemuse tõid investoritele ka kõik Baltikumi aktsiaturud. Riia ja Vilniuse börsiindeksi tootlus oli tugev vastavalt 4,9% ja 4,2% tõusuga, samal ajal kui Tallinna börs kerkis veidi tagasihoidlikumalt 1,5% võrra.\n\nPensionifondi XL tulemusele avaldas soodsat mõju Läti ravimitootja Grindeks aktsia, mis tõusis aprillis lausa 52% võrra. Selle põhjustas pikalt kestnud ja nüüd lahenduse leidnud vaidlus, mille tulemusel teeb suuromanik teistele aktsionäridele väljaostupakkumise.\n\nSamuti näitasid head tootlust Saksamaa suurte tööstusettevõtete aktsiad: Siemens kerkis aprillis 9,3% ning autotootjad Daimler ja Volkswagen vastavalt 7,5% ja 7,2% võrra.\n\nMöödunud kuu oli Euroopa võlakirjaturgudel rahulikum. Aasta algusest alates on kogu turu keskmine tootlus 2,6%. Valitsuse võlakirjade tootlus on sellest veidi väiksem ja ettevõtete oma suurem. Kui vähe on siin hinnatõusuks ruumi, näitab tõsiasi, et isegi Saksa valitsuse pikema tähtajaga võlakirjad on selle väikese tõusu tulemusel taas negatiivsel poolel. See tähendab, et kui hoida võlakirju lõpuni, toovad need kindla kaotuse.\n\nEt tootluse väljavaated on nii kehvad, jätkame oma börsiväliste võlakirjade portfelli ülesehitamist. Praeguseks oleme peaaegu viiendiku portfellist investeerinud Eesti ettevõtete võlakirjadesse keskmise intressiga 3,9%. Loodame sel alal saada fondi peagi täiendust. Pensionifondide uute õigusnormide valguses näeme uute investeeringute oodatavat keskmist intressimäära olevat märksa kõrgemal.\n"},{"year":2019,"month":3,"content":"### 2019 märts - Lyfti IPO avaldas mõju\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nMärts möödus üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja MSCI Worldi indeks näitas 2,7% suurust tootlust. Jaapani Nikkei börsiindeks langes kuuga kohalikus valuutas 0,8%, kuid eurodes mõõdetuna hoopis tõusis 1,1% võrra. Euroopa arenenud riikide seas jäi Saksamaa aktsiaturu indeks +0,1% tootlusega sisuliselt samale tasemele mis veebruaris, ent Helsingi börs langes 1,7% võrra.\n\nArengumaade aktsiaturud liikusid eri suundades: Türgi börsiindeks langes eurodes mõõdetuna koguni 14,3%, samal ajal kui India börsiindeks kerkis 10,1%. Baltimaadest tegi parima tulemuse Tallinna börs 1,5% suuruse tõusuga ning Vilniuse ja Riia börsiindeks näitasid vastavalt +0,6% ja 1,4% tootlust.\n\nPensionifondi XL tulemust mõjutas märtsis soodsalt investeering Jaapani internetifirmasse Rakuten, mille aktsia kerkis kuuga peaaegu 20% võrra. Tugev tootlus tuli suuresti sellest, et Rakuten on 13% osalusega USA sõidujagamisfirma Lyft suurim omanik. Lyft korraldas märtsi lõpus väga eduka aktsiate esmase pakkumise Nasdaqi börsil ja tänu sellele suurenes Rakuteni investeeringu väärtus peaaegu 990 miljoni USA dollari võrra.\n"},{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 veebruar - Aktsiaturgudel oli rahulik kuu\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Arengumaade aktsiaturgudest olid tugevad Aasia riigid eesotsas Hiinaga, kuid Ladina-Ameerika börsiindeksid valdavalt langesid. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra. Tallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7% võrra.\n\nPensionifond XL on investeerinud nelja Eesti riskikapitalifondi, mis kõik tegid 2018. aastal uusi investeeringuid. Näiteks Karma Ventures paigutas raha eestlaste loodud iduettevõttesse MeetFrank, mis viib kokku tööandjad ja anonüümselt tööd otsivad inimesed. Superangel One’i fond tegi kaheksa uut investeeringut, mille hulka kuulus klientide tuvastamise teenust pakkuv, juba tuntud Eesti idufirma Veriff. Trind Ventures tegi kuus investeeringut, millest kaks ettevõtet, Speakly ja Tandem, pakuvad mitmesuguseid võimalusi õppida võõrkeeli.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Lisaks laenasid ettevõtted rekordmahus uut raha, emiteerides uusi võlakirju.\n\nMeie fondide võlakirjaportfellid on ehitatud üles peamiselt finantsturuvälistest instrumentidest ja sellel suunal loodame teha täiendusi ka edaspidi. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 jaanuar - Fondi portfellis olevad Soome ettevõtted tegid hea tulemuse\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Arenevatel turgudel näitasid tugevat tootlust nii Ladina-Ameerika riigid kui ka Venemaa ja Türgi. Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nPensionifondi XL portfelli kuuluvatest aktsiatest andsid väga hea tulemuse möödunud aastal tugevalt mõjutada saanud Soome metsatööstuse ettevõtted. Näiteks Metsä Boardi aktsia kerkis koguni 21,4% ja Stora Enso 12,7% võrra.\n\nJaanuaris avaldasid oma 2018. aasta tulemused mitu pensionifondi M portfelli kuuluvat Baltikumi kinnisvarafondi, mis investeerivad piirkonna kontorihoonetesse ning kaubandus- ja logistikapindadesse. Kõik fondid pakkusid mullu investoritele hea tulemuse: tootlus oli vahemikus 11–16%.\n\nTugeva tulemusega lõpetasid kuu veel võlakirjaturud, kus selgelt plussi jäid nii valitsuse kui ka ettevõtete väärtpaberid. Tulemus on seda üllatavam, et samal ajal näitasid selgelt kasvu ka aktsiahinnad. Seetõttu on võlakirjaturgude hinnatase Euroopas praegu väga kõrge.\n\nAvalike võlakirjade hinnatõusu võtame fondis kui eelkõige meeldivat lisa – põhitootlust näeme siiski endiselt tulevat börsivälistelt võlakirjadelt. Sel alal töötame edasi portfellide kasvatamisega, samal ajal hoidudes avalikel võlakirjaturgudel uute investeeringute tegemisest.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 detsember - Aktsiaturgudel kujunes detsember tormiliseks\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui arenevate turgude börsid Detsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra. Euroopas olid suurimate kaotajate hulgas Rootsi ja Saksamaa, kus börsiindeks langes kuu jooksul eurodes vastavalt 6,6% ja 6,2% võrra.\n\nHelsingi börsil jäi tootlus –3,4% juurde ja paljuski olid languse taga Soome metsatööstuse ettevõtted. Pensionifond XL portfelli kuuluvate Metsä Boardi ja Stora Enso aktsiate väärtus kahanes vastavalt 18,9% ja 12,6% võrra. Sel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nVõlakirjaportfelli investeeringutest teatas Portugali Energia pakkumisest osta oma võlakirjad tagasi, millega me ka nõustusime. Üle seitsme aasta tagasi eurokriisi ajal tehtud investeering oli tootnud aastas ligikaudu 5,8% intressitulu, millele lisaks kallinesid võlakirjad sellel ajavahemikul natuke üle 49%. Seega investeering umbes kahekordistus.\n\nSamuti viidi lõpule tehing, kus Eesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile XL märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi. Samuti jätkame Eesti projektide analüüsimist, et leida siin investeerimisvõimalusi.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pensionifondid seavad kõrgemaid sihte**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n","text":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n\nN-ö punasest maist hoolimata on 2019. aasta esimene pool olnud aktsiaturgudel väga positiivne ja eelmise aasta lõpu langus on suuresti tagasi teenitud. Peaaegu kõik maailma suurimad keskpangad on andnud mõista, et rahapoliitikat nad lähiajal ei karmista, ja on tõenäoline, et vajaduse korral võivad nad intressimäärasid hoopis alandada. Investorid on võtnud seda siiani hea uudisena. Siiski paistab, et tasapisi hakkab kohale jõudma arusaam, et maailmamajandus on arvatust haavatavam ja ettevõtete kasumi kasv on pidurdunud.\n\nFinantsturud peaksid teooria kohaselt peegeldama investorite hinnanguid reaalmajanduse tuleviku arengutrendidele. Nii võiks aktsiaturgude selle aasta jõulise tõusu põhjal järeldada, et majanduse seis paraneb, mis viitab omakorda inflatsioonitempo kiirenemisele ja kõrgematele intressimääradele. Samal ajal kõneleb pikaajaliste intressimäärade langus hoopis vastupidisest ootusest majanduse tervisele. Mõnda aega tundus, et võlakirjainvestorid ja aktsiainvestorid elavad paralleelses reaalsuses.\n\nMaikuus aktsiaturgude optimism ammendus ja eks järgnevad kuud näitavad, kellel oli õigus. Usun, et võlakirjainvestorid mõistavad paremini rahapoliitika piiratud mõju reaalmajandusele ja seda, et ettevõtjad ei julge investeerimiseks laenu võtta, mistõttu ei kasva majandus ka madalatest intressimääradest hoolimata. Pigem on odav raha olnud toeks aktsiaturgudele, ajades hindu üles ja muutes börsid järjest rohkem vahendiks, mille abil ettevõte maha müüa või sellest raha välja võtta.\n\nEbakindlalgi ajal leidub huvitavaid ettevõtteid ja projekte, mis kasvavad ning kuhu tasub investeerida. Selleks tuleb vaadata börsidelt väljapoole. LHV pensionifondid on juba mõnda aega suunanud põhiosa tähelepanust erakapitaliturgudele, kus on ootus omakapitali tootlusele vähemalt 15%. Samuti kujundame praegu ümber oma pensionifondide võlakirjaportfelle – võtame ise aktiivsema rolli ettevõtetele kasvuks vajalike finantsvahendite pakkumisel.\n\nEelmise aasta lõpus vastuvõetud ja tänavu septembris jõustuvad muudatused investeerimisfondide seaduses laiendasid tunduvalt fondide investeerimisvõimalusi. Radikaalselt alandati pensionifondide haldustasusid ja sisse toodi edukustasu juhul, kui fondi tootlus ületab palgakasvu. Seadusemuudatuste tulemusena teenib fondihaldur alates septembrist edukustasu ainult juhul, kui fondi tootlus on suurem kui Eesti inimeste palgakasv. See on väga ambitsioonikas eesmärk olukorras, kus suur osa rahvusvahelisest võlakirjaturust pakub garanteeritud negatiivset tootlust.\n\nDetsembris vastuvõetud seadus andis suuna ja motiivi, kuidas kasvatada pensionikogujate jaoks tootlust ning ühtlasi aidata suurendada pensionifondide rolli Eesti majanduse ja kapitaliturgude edendamises. Eeldab ju edukustasu teenimine suurt muutust investeerimisstrateegias ning investeeringute suunamist projektidesse, mille pikaajaline tootlus ületab Eesti nominaalse majanduskasvu.\n\nKurb on aga näha, kuidas enne, kui pool aastat tagasi vastuvõetud seadus jõustub ja selle mõju avaldub, püütakse kogu süsteem hävitada. Tahtmatult tekib tunne, et pensionifondide kriitikud kardavad häid tulemusi ja püüavad viia hävitustöö lõpule enne, kui ilmnevad reformi tulemused. Tõenäolisem on siiski see, et nad pole isegi ehk vastuvõetud seadust lugenud (mille poolt nad ometi ise hääletasid) ja on põhimõtteliselt igasuguse kapitali kogumise vastu.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":29.38,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":1331},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":70.62,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":27.82,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.56,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 28,29% |\n| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 27,82% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 21,01% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 13,20% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 4,05% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,29% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 1,79% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 15 193 256,59 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,39%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2018-01-02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2018-01-02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2018.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2019_05.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2200},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":96.35,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.7,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 24,96% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 23,90% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 23,82% |\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 23,67% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,34%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":7389},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":71.75,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":27.08,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.2,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 27,88% |\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 27,52% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 27,08% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 8,18% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 8,17% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,34%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":94748},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":39.63,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":32.47,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.49,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.31,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.31,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":12.04,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.75,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 9,89% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 3,54% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 3,34% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,18% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 2,57% |\n| Tallinna Sadam AS | 2,21% |\n| Luminor Bank Estonia 1.5% 18.10.2021 | 2,09% |\n| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 2,03% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 1,99% |\n| Raiffeisen-Osteuropa-Rent Fund | 1,66% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,21% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,09% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,99% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,09%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.73,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6088},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":37.89,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.01,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":14.01,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.28,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.63,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":39.79,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 9,68% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 8,39% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 7,29% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 5,58% |\n| Robeco Ql Global Dynamic Duration | 4,53% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,70% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,53% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 3,24% |\n| SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro | 3,22% |\n| SEB Ethical Global Index Fund | 3,19% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,09% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,00% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,96% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,82%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098612","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":8.01,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":12493},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":51.61,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":45.97,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.42,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 13,67% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 9,80% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3.5% 04.07.2019 | 9,54% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 8,62% |\n| UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 8,52% |\n| iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 8,10% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,68% |\n| Lithuanian Government Bond 0.7% 27.05.2020 | 3,58% |\n| Republic of Lithuania 7.375% 11.02.2020 | 2,94% |\n| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 2,87% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,13% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,65% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.2023 | 0,40% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":3.69,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K90-99","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":5971},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.75,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":26.89,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.4,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 26,89% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 25,02% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF | 21,40% |\n| LYXOR Core MSCI World | 19,49% |\n| Access Global | 6,84% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K4","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":106774},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":39.76,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":33.7,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":20.3,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.44,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.77,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.1,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 17,47% |\n| Republic of Austria 0.250% 191018 | 6,67% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 4,70% |\n| Spain Government 4.600% 190730 | 2,73% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 2,24% |\n| Spain Government 2.150% 251031 | 1,79% |\n| Spain Government 0.750% 210730 | 1,77% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,74% |\n| Lithuania 0,000% 210131 | 1,31% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,17% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,74% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 1,17% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,07% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,83%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.05,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K3","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":142837},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":54.69,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.34,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.67,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.51,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.07,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":2.34,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.44,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 7,73% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 5,13% |\n| Republic of Austria 0.250% 191018 | 3,48% |\n| Spain Government 4.600% 190730 | 3,21% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,40% |\n| Amundi 12 M | 2,34% |\n| Lithuania 0,700% 200527 | 2,19% |\n| French Government Bond 0.000% 210225 | 2,00% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 1,85% |\n| Lithuania 3.400% 201003 | 1,66% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,40% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 1,61% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,39% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,83%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":10.98,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K2","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":45384},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":77.29,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":0.31,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.79,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.6,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.51,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.63,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.94,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Spain Government 0.050% 210131 | 8,08% |\n| Spain Government 4.600% 190730 | 5,70% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 3,75% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,22% |\n| Vanguard S&P 500 ETF | 3,18% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 2,78% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 2,73% |\n| Lithuania 3.400% 201003 | 2,60% |\n| Spain Government 0.750% 210730 | 2,50% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,46% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,22% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 2,78% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,48% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,79%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019741","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":14.64,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":10883},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":80.12,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.02,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":14.88,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Spain 0.05% 210131 | 9,99% |\n| Lithuania EUR 0.30% 210504 | 3,83% |\n| Amundi 6 M-I | 3,55% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 2,80% |\n| Eesti Energia 2.384% 230922 | 2,45% |\n| Lithuania Government 0.400% 230816 | 2,32% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 1,89% |\n| Tallinn FRN EUR 29.11.2027 | 1,87% |\n| ING Bank FRN 211116 | 1,84% |\n| Poland Government International 0.500% 211220 | 1,71% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 2,80% |\n| Eesti Energia 2.384% 230922 | 2,45% |\n| Tallinn FRN EUR 29.11.2027 | 1,87% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,29%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":8.39,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":32112},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":19.21,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.59,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":61.02,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.02,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.47,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":12.11,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.58,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 17,38% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10,49% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 7,57% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 5,65% |\n| SEB Ethical Global Index Fund C | 5,51% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 5,18% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 3,86% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 3,37% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 3,25% |\n| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 3,21% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,76% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,69% |\n| Baltic Horizon Fund | 0,87% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,06%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":6.54,"fundManager":"SEB"},"LEK75":{"heading":"LHV Pensionifond Eesti","id":"eesti","code":"eesti","dataMarker":"LEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,\n- sul on investeeringuid ka mujal regioonides.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":100},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":48.81,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":24.26,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.83,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.18,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":12.92,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud| |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,47% |\n| Birdeye Timber Fund | 4,39% |\n| Tallinna Kaubamaja | 4,24% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 4,04% |\n| Tallink Grupp | 3,87% |\n| Autolist 12% 03/04/22 | 3,86% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,84% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 | 3,84% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 3,83% |\n| Birdeye Timber Fund 2 | 3,83% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,47% |\n| Birdeye Timber Fund | 4,39% |\n| Tallinna Kaubamaja | 4,24% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 2 640 461,05 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 690 184,87 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,20%\n\n**Haldustasu alates 02.09.2019:** 0,72%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_tingimused.pdf)\n- [Tingimused alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Eesti põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Eesti põhiteabe dokument alates 02.09.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_KIID_02092019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_kuuaruanne_2019_05.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_aruanne_2018.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":5,"content":"### 2019 mai – Tormijooks Efteni aktsiatele\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMaikuus läks Tallinna börs kaasa aktsiaturgude üleilmse langusega ja börsiindeks kahanes kuu jooksul 1,4% võrra. Samal ajal langes ka Vilniuse börsiindeks 0,8%, kuid Riia börs hoopis tõusis 2,4%, seda suuresti tänu ravimitootjate Grindeksi ja Olainfarmi aktsiahindade peaaegu 8% suurusele tõusule. Osaliselt oli Tallinna börsi langus põhjustatud asjaolust, et mais maksis mitu ettevõtet investoritele varem välja kuulutatud dividende.\n\nLHV Pensionifond Eesti osales ka Eften Real Estate Fund III uute aktsiate märkimises. Kinnisvarafond emiteeris üks miljon aktsiat hinnaga 16 eurot aktsia kohta. Kuna investorite huvi oli väga suur, märgiti aktsiaid rohkem kui kolm korda üle. Senistele aktsionäridele, sealhulgas Pensionifond Eestile, oli eelisõigusega tagatud kolmandik nende varasemast investeeringust. Maikuu lõpu seisuga kauples Eften III fondi aktsia Tallinna börsil 17 euro juures.\n"},{"year":2019,"month":4,"content":"### 2019 aprill - Eesti börsiettevõtete dividendisadu\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillis tõid investoritele positiivse tulemuse kõik Baltikumi aktsiaturud. Riia ja Vilniuse börsiindeks näitasid tugevat tootlust vastavalt 4,9% ja 4,2% tõusuga ning Tallinna börs kerkis veidi tagasihoidlikumalt 1,5% võrra.\n\nEesti börsiettevõtted on kuulutanud järgemööda välja aktsionäridele makstavad dividendid, pakkudes valdavalt küllalt head tootlust.\n\nNäiteks Tallinna Kaubamaja maksab investoritele rekordilised 0,71 eurot aktsia kohta, mis teeb dividenditootluseks u 8%. Tallinna Sadam aga lubas välja oodatust suurema dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, mis tähendab ligikaudu 6% dividenditootlust.\n\nLaevandusettevõte Tallink rõõmustab aktsionäre nii dividendide kui ka kapitali tagastusega kokku summas 0,12 eurot aktsia kohta. Pesutootja Silvano maksab dividende 0,2 eurot, Harju Elekter 0,18 eurot ja Merko 1 euro aktsia kohta.\n"},{"year":2019,"month":3,"content":"### 2019 märts - Investeerisime Coop Panga võlakirjadesse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTallinna börsiindeks tõusis märtsis 1,5% võrra ja oli sellega Baltikumi aktsiaturgude tugevaim. Heale tulemusele aitasid kaasa näiteks Harju Elektri ja Tallinna Kaubamaja aktsiad, mis kerkisid kuu jooksul vastavalt 5,8% ja 3,7% võrra. Tallinna börsi suurima turuväärtusega ettevõtte Tallinki aktsiad näitasid aga 1,5% suurust tootlust.\n\nLHV Pensionifond Eesti tegi uue investeeringu Eesti Coop Panga võlakirjadesse kokku 70 000 euro ulatuses. Võlakirjade tähtaeg saabub kümne aasta pärast ja investoritele makstakse aastaintressi 7,6%. Pangandusele seatud nõuete tõttu on siiski tõenäoline, et ettevõte ostab võlakirjad viie aasta möödumise järel tagasi.\n\nCoop Pank kuulub Eesti tarbijate ühistutele, mis omakorda kuuluvad ligikaudu 80 000-le kliendist omanikule. Ettevõte pakub klientidele igapäevapanganduse ja finantseerimise teenuseid ning keskendub peamiselt elanikele väljaspool suurlinnu. Võlakirjade abil kaasatud raha kasutab Coop Pank pangateenuste ja finantseerimisvõimaluste valiku laiendamiseks.\n"},{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 veebruar - Fondi tulemusi mõjutas langus Tallinna börsil\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTallinna börs langes veebruaris 1,7%. Suuresti olid languse taga laevandusettevõtte Tallink neljanda kvartali nõrgad tulemused, mis viisid aktsia kukkumiseni 5,1% ulatuses. Ettevõtte tulud olid võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga kahanenud 2,7% võrra ja 1,1 miljoni euroga jäädi kahjumisse. Ettevõtte reisijate arv vähenes neljandas kvartalis 3,3%, kuid jäi kogu 2018. aasta arvestuses samale tasemele. Teisalt plaanib Tallink maksta dividende 5 senti aktsia kohta ja vähendada aktsiakapitali 7 senti aktsia kohta, mis teeks väljamaksete tootluseks üle 11%.\n\nTugevatest majandustulemustest teatas seevastu Tallinna Sadam, kes oli kasvatanud tulusid neljandas kvartalis 9,2% ja kogu 2018. aasta jooksul 7,7% võrra. Samuti paranes ettevõtte ärikasumi marginaal. Aktsionäridele plaanitakse maksta 2018. aasta eest dividende vähemalt 30 miljonit eurot, mis teeb oodatavaks dividenditootluseks vähemalt 5,3%.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 jaanuar - Jaanuaris tegid Baltikumi börsid hea tulemuse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus Baltikumi börsidel positiivseks ja head tootlust näitasid kõigi kolme riigi börsiindeksid. Tugevaim oli Tallinna aktsiaturg 6,8% tootlusega ning Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nTallinna börsi suurim tõusja oli Harju Elekter 23,8% tootlusega. Tugeva tulemuse tegid ka Pensionifondi Eesti portfelli kuuluvad Nordecon ja Silvano Fashion Group vastavalt 10,7% ja 9,1% tootlusega.\n\nJaanuaris avalikustas oma 2018. aasta tulemused Tallinna Kaubamaja Grupp, teatades, et ettevõtte tulud kasvasid aasta jooksul 4,6% ja kasum 2% võrra. Väga tugev oli automüügiäri, mille tulud suurenesid 15,3% võrra. Hästi läks ka supermarketite segmendil, kus Selver kasvatas tulusid 3,9%. Kaubamaja aktsiahind tõusis jaanuaris 7,1%.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 detsember - Fondi üürimajade portfell täienes\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu nii maailma arenenud kui ka arenevatel turgudel nii langes detsembris ka Tallinna börsiindeks: kuu tulemuseks kujunes –5,2% ja aasta kohta kahanes indeksi väärtus 6,4% võrra. Pensionifondi Eesti portfelli kuuluvatest ettevõtetest tegi detsembris suurima languse laevandusfirma Tallink, mille aktsia hind kukkus kuu jooksul koguni 10,6% võrra. See oli osaliselt põhjustatud normaliseerumisest pärast novembris toimunud Tallinki aktsiate noteerimisest Helsingi börsil, kui aktsiahind tõusis 17% jagu.\n\nBörsiväliste investeeringute seas oli märkimisväärne sündmus pensionifondide üürimajade portfelli laienemine. Sõlmiti leping Tallinna Mustamäe linnaosas asuvas kinnisvaraarenduses 168 uue korteri ostuks, millega kasvab LHV üürikorterite portfell peaaegu 300 korterini. Hoonete ehitus algab tänavu ja valmimine jääb tõenäoliselt 2021. aasta algusse. Kokku ehitatakse Uus-Mustamäe arendusprojekti käigus viie kuni seitsme aasta jooksul 750 uut korterit.\n\nVõlakirjaportfellis lisasime investeeringute hulka riigiettevõtte Transpordi Varahaldus väärtpaberid. Need on kaheksa-aastased, kannavad aastas 2,85% intressi ja on tagatud ettevõttele juba kuuluvate lennukitega.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pensionifondid seavad kõrgemaid sihte**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n","text":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n\nN-ö punasest maist hoolimata on 2019. aasta esimene pool olnud aktsiaturgudel väga positiivne ja eelmise aasta lõpu langus on suuresti tagasi teenitud. Peaaegu kõik maailma suurimad keskpangad on andnud mõista, et rahapoliitikat nad lähiajal ei karmista, ja on tõenäoline, et vajaduse korral võivad nad intressimäärasid hoopis alandada. Investorid on võtnud seda siiani hea uudisena. Siiski paistab, et tasapisi hakkab kohale jõudma arusaam, et maailmamajandus on arvatust haavatavam ja ettevõtete kasumi kasv on pidurdunud.\n\nFinantsturud peaksid teooria kohaselt peegeldama investorite hinnanguid reaalmajanduse tuleviku arengutrendidele. Nii võiks aktsiaturgude selle aasta jõulise tõusu põhjal järeldada, et majanduse seis paraneb, mis viitab omakorda inflatsioonitempo kiirenemisele ja kõrgematele intressimääradele. Samal ajal kõneleb pikaajaliste intressimäärade langus hoopis vastupidisest ootusest majanduse tervisele. Mõnda aega tundus, et võlakirjainvestorid ja aktsiainvestorid elavad paralleelses reaalsuses.\n\nMaikuus aktsiaturgude optimism ammendus ja eks järgnevad kuud näitavad, kellel oli õigus. Usun, et võlakirjainvestorid mõistavad paremini rahapoliitika piiratud mõju reaalmajandusele ja seda, et ettevõtjad ei julge investeerimiseks laenu võtta, mistõttu ei kasva majandus ka madalatest intressimääradest hoolimata. Pigem on odav raha olnud toeks aktsiaturgudele, ajades hindu üles ja muutes börsid järjest rohkem vahendiks, mille abil ettevõte maha müüa või sellest raha välja võtta.\n\nEbakindlalgi ajal leidub huvitavaid ettevõtteid ja projekte, mis kasvavad ning kuhu tasub investeerida. Selleks tuleb vaadata börsidelt väljapoole. LHV pensionifondid on juba mõnda aega suunanud põhiosa tähelepanust erakapitaliturgudele, kus on ootus omakapitali tootlusele vähemalt 15%. Samuti kujundame praegu ümber oma pensionifondide võlakirjaportfelle – võtame ise aktiivsema rolli ettevõtetele kasvuks vajalike finantsvahendite pakkumisel.\n\nEelmise aasta lõpus vastuvõetud ja tänavu septembris jõustuvad muudatused investeerimisfondide seaduses laiendasid tunduvalt fondide investeerimisvõimalusi. Radikaalselt alandati pensionifondide haldustasusid ja sisse toodi edukustasu juhul, kui fondi tootlus ületab palgakasvu. Seadusemuudatuste tulemusena teenib fondihaldur alates septembrist edukustasu ainult juhul, kui fondi tootlus on suurem kui Eesti inimeste palgakasv. See on väga ambitsioonikas eesmärk olukorras, kus suur osa rahvusvahelisest võlakirjaturust pakub garanteeritud negatiivset tootlust.\n\nDetsembris vastuvõetud seadus andis suuna ja motiivi, kuidas kasvatada pensionikogujate jaoks tootlust ning ühtlasi aidata suurendada pensionifondide rolli Eesti majanduse ja kapitaliturgude edendamises. Eeldab ju edukustasu teenimine suurt muutust investeerimisstrateegias ning investeeringute suunamist projektidesse, mille pikaajaline tootlus ületab Eesti nominaalse majanduskasvu.\n\nKurb on aga näha, kuidas enne, kui pool aastat tagasi vastuvõetud seadus jõustub ja selle mõju avaldub, püütakse kogu süsteem hävitada. Tahtmatult tekib tunne, et pensionifondide kriitikud kardavad häid tulemusi ja püüavad viia hävitustöö lõpule enne, kui ilmnevad reformi tulemused. Tõenäolisem on siiski see, et nad pole isegi ehk vastuvõetud seadust lugenud (mille poolt nad ometi ise hääletasid) ja on põhimõtteliselt igasuguse kapitali kogumise vastu.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109476","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":61.99,"fundManager":"LHV"},"SIK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond Indeks","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud võlakirjadesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":957},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.3,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":27.68,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.01,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 26,28% |\n| SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 22,81% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 13,79% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 8,44% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 5,58% |\n| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 5,18% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 4,98% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2,73% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 2,70% |\n| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist | 2,44% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,29%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib vaid kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4730},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":94.9,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.08,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 9,73% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 9,70% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9,50% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 9,29% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 9,12% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 8,73% |\n| Nordea Euro Medium Term Bond Growth | 7,62% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 5,36% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 5,19% |\n| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 4,95% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,7%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"## **Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 25% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2358},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":19.1,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.47,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":70.95,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.49,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | 7,90% |\n| Nordea Euro Bond I Growth | 7,75% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 6,98% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 6,90% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,05% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 5,47% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,93% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 4,76% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 4,70% |\n| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 4,63% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 5,47% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,19%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098448","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":5.47,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 75% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":6865},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":63.1,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.88,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":29.59,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.45,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 7,22% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 5,56% |\n| Financial Select Sector SPDR | 5,28% |\n| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 5,10% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,68% |\n| Nordea 1 - European High Yield Vond Fund BI-EUR | 3,88% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 3,85% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3,80% |\n| S&P Depository Receipts Trust | 3,74% |\n| Nordea Global High Yield Growth | 3,71% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,65% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,23% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,19%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":3.88,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nPensionifond A investeerib maksimaalselt 50% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":27651},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":38.33,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.96,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":53.66,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.13,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 7,26% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,43% |\n| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | 5,29% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 5,02% |\n| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 4,79% |\n| Nordea Global High Yield Growth | 4,66% |\n| Nordea 1 - European High Yield Vond Fund BI-EUR | 4,59% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 4,19% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 3,98% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 3,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,70% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,27% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,19%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.97,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,2%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"31.05.2019","capacity":"15 711 341,46 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":54.37,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":15.05,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.85,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":12.45,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.72,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.13,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.44,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,22% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,90% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,17% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,66% |\n| iShares DAX EX | 2,56% |\n| Citadele banka 6.25% 06/12/2026 | 2,56% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 2,07% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 2,04% |\n| HSBC Holdings Plc 04/12/21 | 1,98% |\n| SAP 13/03/21 | 1,92% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,22% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,90% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,17% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 15 683 303,16 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depootasu määr | 0,0576% |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 13.06.2017](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":5,"content":"### 2019 mai – Ravimitootjad vedasid Läti aktsiaturgu ülesmäge\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast mitut rahulikku ja pigem positiivset kuud pakkusid maailma aktsiaturud USA ja Hiina kaubandussõja hirmus mais valdavalt negatiivset tootlust. USA S&P 500 indeks langes kuu jooksul kohalikus valuutas 6,6% võrra ja Hiina börsiindeks koguni 13,6%. Euroopas olid suurimate langejate seas Rootsi –9,9% tulemusega ja mitu Lõuna-Euroopa riiki.\n\nSaksamaa ja Soome börs pidasid vastu mõnevõrra paremini: mõlemad langesid maikuus 5% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 7,4% ja eurodes oli tootlus –4,8%. Üldise langusega läksid kaasa ka Tallinna ja Vilniuse börs, näidates mais vastavalt –1,4% ja –0,8% tootlust. Riia börsiindeks aga hoopis kerkis 2,4%, seda suuresti tänu ravimitootjate Grindeksi ja Olainfarmi aktsiahindade peaaegu 8% suurusele tõusule.\n\nGrindeksi tõus jätkus tänu aprillis avaldatud börsiteatele, mille järgi plaanib ettevõtte suuromanik teha ülevõtupakkumise teistelegi aktsionäridele. Mais teatati pakkumise hind 12,59 eurot ja LHV pensionifondid plaanivad selle hinnaga ka oma aktsiad müüa.\n\nOlainfarm avalikustas aga oodatust märksa tugevamad kvartalitulemused, näidates sellega, et hoolimata probleemidest omanikeringis suudab ettevõte kasumit kasvatada.\n\nTallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon emiteeris kolmanda ja viimase osa võlakirjadest. Neile kehtivad mullu kevadel ettevõtte esimese emissiooni käigus kokku lepitud tingimused: intress on 4,25% aastas ja lõpptähtajani on nüüd jäänud veidi alla nelja aasta. Samuti on ettevõttel õigus võlakirjad varem tagasi maksta, tasudes selle eest investoritele lisamaksena kuni 2%. Pensionikogujate huve esindades osalesime aktiivselt tingimuste kokkuleppimises 2018. aasta kevadel ja seepärast ostsime ka seekordsest emissioonist võlakirju juurde. Need on nüüd samuti Tallinna börsil noteeritud ja saanud vahepeal rahvusvahelise krediidireitingu. LHV pensionifondidele kuulub Baltic Horizoni võlakirjadest veidi üle 40%.\n\nLäbirääkimiste erinevates faasides on meil muidki kohalikke projekte. Loodame peagi saada neist portfelli atraktiivse tootlusega lisa.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud pakuvad seevastu endiselt väga väikse tootluse väljavaateid, mistõttu teeme seal ainult üksikuid investeeringuid juhul, kui leiame atraktiivseid võimalusi. Üks selline investeering oli mais uusi võlakirju müünud Soome finantskontsern Sampo. Ettevõtte suurimad varad on If kindlustus ja suurosalus Nordea pangas ning ettevõtte suurimad omanikud on Soome riik ja sealsed pensionifondid.\n"},{"year":2019,"month":4,"content":"### 2019 aprill - Tõusu veavad tsüklilised tööstusettevõtted\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMaailma aktsiaturgudele kujunes aprill taas valdavalt positiivseks ja MSCI Worldi indeks tõusis kuu jooksul 3,7% võrra. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmav Euro Stoxx 50 indeks näitas koguni 5,3% suurust tootlust, seejuures olid tugevaimad Rootsi ja Saksamaa börs vastavalt 7,9% ja 7,1% tulemusega.\n\nJaapani börs kerkis aprillis kohalikus valuutas mõõdetuna 5% ja eurodes 4,7% võrra. Arengumaade aktsiaturud liikusid mõnevõrra erinevates suundades, näiteks Aasia riikide börsid valdavalt tõusid ja Ladina-Ameerika turud pigem langesid.\n\nPositiivse tulemuse tõid investoritele ka kõik Baltikumi aktsiaturud. Riia ja Vilniuse börsiindeksi tootlus oli tugev vastavalt 4,9% ja 4,2% tõusuga, samal ajal kui Tallinna börs kerkis veidi tagasihoidlikumalt 1,5% võrra.\n\nTäiendava pensionifondi tootlusele avaldasid soodsat mõju investeeringud Saksamaa suurte tööstusettevõtete aktsiatesse: Siemensi aktsia kerkis aprillis 9,3% ja Mercedese autosid tootva Daimleri aktsia 7,5% võrra. Volkswagen teatas headest kvartalitulemustest, millele ettevõtte aktsia reageeris 7,2% tõusuga. Autotootjal õnnestus võita üldiselt kahaneva automüügi taustal turuosa ja kasvatada ärikasumit 15% võrra.\n"},{"year":2019,"month":3,"content":"### 2019 märts - Lyfti IPO avaldas mõju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMärts möödus üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja MSCI Worldi indeks näitas 2,7% suurust tootlust. Jaapani Nikkei börsiindeks langes kuuga kohalikus valuutas 0,8%, kuid eurodes mõõdetuna hoopis tõusis 1,1% võrra. Euroopa arenenud riikide seas jäi Saksamaa aktsiaturu indeks +0,1% tootlusega sisuliselt samale tasemele mis veebruaris, ent Helsingi börs langes 1,7% võrra.\n\nArengumaade aktsiaturud liikusid eri suundades: Türgi börsiindeks langes eurodes mõõdetuna koguni 14,3%, samal ajal kui India börsiindeks kerkis 10,1%. Baltimaadest tegi parima tulemuse Tallinna börs 1,5% suuruse tõusuga ja Vilniuse börsiindeks näitas 0,6% tootlust. Riia börs langes seevastu 1,4% võrra, mis oli suuresti tingitud jätkuvast võimuvõitlusest ravimitootja Olainfarm omanike seas.\n\nOlainfarmi aktsiad langesid märtsis 9,7% võrra. Riia börs on peatanud nende aktsiatega kauplemise, sest meediasse on jõudnud vastuolulist infot, mis võib takistada ausat ja läbipaistvat kauplemist.\n\nPositiivse tootluse tõi pensionifondile investeering Jaapani internetifirmasse Rakuten, mille aktsiad kerkisid kuuga peaaegu 20% tänu osalusele USA sõidujagamisettevõttes Lyft, mis tegi eduka börsidebüüdi.\n"},{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 veebruar - Fond tegi investeeringu Baltikumi suurimasse erakapitalifondi\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Arengumaade aktsiaturgudest olid tugevad Aasia riigid eesotsas Hiinaga, kuid Ladina-Ameerika börsiindeksid valdavalt langesid. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra. Tallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7% võrra.\n\nTäiendav pensionifond tegi uue investeeringu Leedu erakapitalifondi INVL Baltic Sea Growth Fund, mis investeerib Baltimaade keskmise suurusega ja hea kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse. See on Baltikumi seni suurim erakapitalifond, mis kogus investoritelt üle 100 miljoni euro.\n\nVeebruaris mõjutasid pensionifondi tootlust ka Tallinna börsi aktsiate liikumised. Positiivse tulemuse tõi näiteks Tallinna Kaubamaja, mille aktsia kerkis suurte dividendide lubaduse taustal kuuga 3,6%. Tallinki aktsia aga odavnes nõrkade kvartalitulemuste tõttu 5,1% võrra.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 jaanuar - Fondi portfellis olevad Soome ettevõtted tegid hea tulemuse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Arenevatel turgudel näitasid tugevat tootlust nii Ladina-Ameerika riigid kui ka Venemaa ja Türgi. Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nTäiendava pensionifondi portfelli kuuluvatest aktsiatest andsid väga hea tulemuse möödunud aastal tugevalt mõjutada saanud Soome metsatööstuse ettevõtted. Näiteks Metsä Boardi aktsia kerkis koguni 21,4% ja Stora Enso 12,7% võrra.\n\nTugeva tõusu tegi ka mitu Baltikumi börside ettevõtete. Näiteks Läti ravimitootja Grindeksi aktsiad kerkisid kuuga 20% võrra ja Leedu panga Šiaulių Bankase aktsia hind tõusis 8,5%.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 detsember - Aktsiaturgudel kujunes detsember tormiliseks\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate kaotajate hulgas Rootsi ja Saksamaa, kus börsiindeks langes kuu jooksul eurodes vastavalt 6,6% ja 6,2% võrra. Helsingi börsil jäi tootlus –3,4% juurde ja paljuski olid languse taga Soome metsatööstuse ettevõtted. Täiendava pensionifondi portfelli kuuluvate Metsä Boardi ja Stora Enso aktsiate väärtus kahanes vastavalt 18,9% ja 12,6% võrra.\n\nSel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nEesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile Täiendav märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pensionifondid seavad kõrgemaid sihte**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n","text":"Investeerimisstrateegia „Sell in May and go away“ („Müü [aktsiad] maikuus ja liigu [börsidelt] eemale“) töötas tänavu väga hästi. Maailma aktsiaturg tervikuna langes maikuus eurodes mõõdetuna 5,6%, USA aktsiaindeks S&P 500 taganes 6,1%, euroala aktsiaid esindav Stoxx50 kukkus 6,7% ja Jaapani aktsiaindeksi Nikkei väärtus kahanes 4,8%. Rootsi aktsiaturg kaotas oma väärtusest aga lausa 9,5%, kuid Tallinna börsil õnnestus pääseda kõigest 1,4% langusega.\n\nN-ö punasest maist hoolimata on 2019. aasta esimene pool olnud aktsiaturgudel väga positiivne ja eelmise aasta lõpu langus on suuresti tagasi teenitud. Peaaegu kõik maailma suurimad keskpangad on andnud mõista, et rahapoliitikat nad lähiajal ei karmista, ja on tõenäoline, et vajaduse korral võivad nad intressimäärasid hoopis alandada. Investorid on võtnud seda siiani hea uudisena. Siiski paistab, et tasapisi hakkab kohale jõudma arusaam, et maailmamajandus on arvatust haavatavam ja ettevõtete kasumi kasv on pidurdunud.\n\nFinantsturud peaksid teooria kohaselt peegeldama investorite hinnanguid reaalmajanduse tuleviku arengutrendidele. Nii võiks aktsiaturgude selle aasta jõulise tõusu põhjal järeldada, et majanduse seis paraneb, mis viitab omakorda inflatsioonitempo kiirenemisele ja kõrgematele intressimääradele. Samal ajal kõneleb pikaajaliste intressimäärade langus hoopis vastupidisest ootusest majanduse tervisele. Mõnda aega tundus, et võlakirjainvestorid ja aktsiainvestorid elavad paralleelses reaalsuses.\n\nMaikuus aktsiaturgude optimism ammendus ja eks järgnevad kuud näitavad, kellel oli õigus. Usun, et võlakirjainvestorid mõistavad paremini rahapoliitika piiratud mõju reaalmajandusele ja seda, et ettevõtjad ei julge investeerimiseks laenu võtta, mistõttu ei kasva majandus ka madalatest intressimääradest hoolimata. Pigem on odav raha olnud toeks aktsiaturgudele, ajades hindu üles ja muutes börsid järjest rohkem vahendiks, mille abil ettevõte maha müüa või sellest raha välja võtta.\n\nEbakindlalgi ajal leidub huvitavaid ettevõtteid ja projekte, mis kasvavad ning kuhu tasub investeerida. Selleks tuleb vaadata börsidelt väljapoole. LHV pensionifondid on juba mõnda aega suunanud põhiosa tähelepanust erakapitaliturgudele, kus on ootus omakapitali tootlusele vähemalt 15%. Samuti kujundame praegu ümber oma pensionifondide võlakirjaportfelle – võtame ise aktiivsema rolli ettevõtetele kasvuks vajalike finantsvahendite pakkumisel.\n\nEelmise aasta lõpus vastuvõetud ja tänavu septembris jõustuvad muudatused investeerimisfondide seaduses laiendasid tunduvalt fondide investeerimisvõimalusi. Radikaalselt alandati pensionifondide haldustasusid ja sisse toodi edukustasu juhul, kui fondi tootlus ületab palgakasvu. Seadusemuudatuste tulemusena teenib fondihaldur alates septembrist edukustasu ainult juhul, kui fondi tootlus on suurem kui Eesti inimeste palgakasv. See on väga ambitsioonikas eesmärk olukorras, kus suur osa rahvusvahelisest võlakirjaturust pakub garanteeritud negatiivset tootlust.\n\nDetsembris vastuvõetud seadus andis suuna ja motiivi, kuidas kasvatada pensionikogujate jaoks tootlust ning ühtlasi aidata suurendada pensionifondide rolli Eesti majanduse ja kapitaliturgude edendamises. Eeldab ju edukustasu teenimine suurt muutust investeerimisstrateegias ning investeeringute suunamist projektidesse, mille pikaajaline tootlus ületab Eesti nominaalse majanduskasvu.\n\nKurb on aga näha, kuidas enne, kui pool aastat tagasi vastuvõetud seadus jõustub ja selle mõju avaldub, püütakse kogu süsteem hävitada. Tahtmatult tekib tunne, et pensionifondide kriitikud kardavad häid tulemusi ja püüavad viia hävitustöö lõpule enne, kui ilmnevad reformi tulemused. Tõenäolisem on siiski see, et nad pole isegi ehk vastuvõetud seadust lugenud (mille poolt nad ometi ise hääletasid) ja on põhimõtteliselt igasuguse kapitali kogumise vastu.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":24.15,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nFondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%"},"fundInfo":{"date":"31.05.2019","capacity":"2 979 140,43 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.53,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.47,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 28,86% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 28,14% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 27,38% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 7,08% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 4,20% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,88% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2019) | 2 947 217,00 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depootasu määr | 0,0576% |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,39%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 13.09.2017](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused-2017-09-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2018.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,5%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,5%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,2%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,3%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,4%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,4%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3}}