{"XSK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik","id":"xs","code":"lhv_xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"###### Strateegia\n\nInvesteerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.\n","productivity":{"beginning":"-85,41%","currentYear":"0,89%","currentMonth":"-0,01%"},"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,585%"},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"20 415 919,94 €","pocket":"110 000 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06% (maksab LHV)"}},"accordion":[{"id":"documents-xs","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_020118.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n\n**Analüüsid**\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [Investeeringute aruanne (31.07.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2018_07.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2013.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| France 05/2027 | 6,03% |\n| Germany 09/2022 | 4,80% |\n| Czech Republic 05/2022 | 4,53% |\n| Temasek Financial 03/2022 | 4,31% |\n| Transpordi Varahaldus 04/2025 | 4,12% |\n| Riigi Kinnisvara 06/2027 | 3,92% |\n| Slovakia 11/2024 | 3,91% |\n| United States 08/2019 | 2,91% |\n| Amber Circle Funding 12/2022 | 2,67% |\n| Stedin Holding 10/2022 | 2,55% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 31,90% |\n| Riigivõlakirjad | 30,93% |\n| Ettevõtete võlakirjad | 37,19% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 31,90% |\n| Baltikum | 25,83% |\n| Euroopa (v.a Baltikum) | 26,16% |\n| Aasia | 8,96% |\n| Põhja-Ameerika | 2,91% |\n| Muu | 4,26% |\n"},{"title":"Fondi käekäik","text":"**Fond hoiab aasta algusest head tulemust, edu taga on konservatiivsus**\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nJuulis liikusid Euroopa võlakirjaturud 2018. aastale seni omasega vastupidises suunas: ettevõtete võlakirjade hinnad tõusid veidi, ent suuremate valitsuste turud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine, st ettevõtete võlakirjad on andnud negatiivse (–0,4%) ja valitsused positiivse (0,2%) tootluse. Suurematel turgudel liikusid valitsuse võlakirjad juulis küll ligilähedaselt sama tulemusega, kuid selle põhjus oli teine. Nimelt tõusid Saksamaa puhul intressid veidi taas, sest oodati majanduse väljavaate paranemist, Itaalia hinnad langesid aga seepärast, et investorid olid mures poliitika pärast.\n\nFond on keskendunud võimalustele, mis asuvad väljaspool euroala suuri valitsusi, ja see on andnud parema tulemuse. Muu hulgas kasvas juulis taas lennureisijate arvu suurenemise taustal Transpordi Varahalduse kasum. Uutest investeeringutest lisasime fondi Leedu Energia võlakirju, kes kaasas turult uut raha. Võlakirjade tähtaeg on kümme aastat ja intress 1,875%.\n"},{"id":"disbursements-xs","title":"Väljamaksed","text":"Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.\n\n**Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?**\n\n[Vaata videot](https://www.youtube.com/watch?v=n__hczIubHw&feature=youtu.be)\n\n**Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nPeamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.\n\n\n**Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nKui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.\n\n**Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr**\n\nÜhekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.\n\n**Pärandamine**\n\nPensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.\n\n**Maksud**\n\nPensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.\n"}]},"SK00":{"heading":"LHV Pensionifond S – Turvaline valik","id":"s","code":"lhv_s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"###### Strateegia\n\nInvesteerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.\n","productivity":{"beginning":"87,30%","currentYear":"1,98%","currentMonth":"-0,08%"},"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,684%"},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"60 932 437,99 €","pocket":"270 000 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06% (maksab LHV)"}},"accordion":[{"id":"documents-s","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_020118.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n\n**Analüüsid**\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [Investeeringute aruanne (31.07.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2018_07.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2013.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| France 10/2022 | 5,24% |\n| Temasek Financial 03/2022 | 4,38% |\n| Transpordi Varahaldus 04/2025 | 4,37% |\n| Latvenergo 06/2022 | 4,29% |\n| Riigi Kinnisvara 06/2027 | 3,94% |\n| Investor 05/2023 | 3,32% |\n| Total Capital Intl 03/2020 | 2,97% |\n| Romania 10/2024 | 2,74% |\n| Sanofi 09/2020 | 2,59% |\n| Amber Circle Funding 12/2022 | 2,58% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 16,04% |\n| Riigivõlakirjad | 20,76% |\n| Ettevõtete võlakirjad | 63,20% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 16,04% |\n| Baltikum | 23,63% |\n| Euroopa (v.a Baltikum) | 40,99% |\n| Aasia | 7,43% |\n| Põhja-Ameerika | 6,80% |\n| Muu | 5,11% |\n"},{"title":"Fondi käekäik","text":"**Fond otsib investeerimisvõimalusi väljaspool Euroopa võlakirjaturge**\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nJuulis liikusid Euroopa võlakirjaturud 2018. aastale seni omasega vastupidises suunas: ettevõtete võlakirjade hinnad tõusid veidi, ent suuremate valitsuste turud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine, st ettevõtete võlakirjad on andnud negatiivse (–0,4%) ja valitsused positiivse (0,2%) tootluse. Suurematel turgudel liikusid valitsuse võlakirjad juulis küll ligilähedaselt sama tulemusega, kuid selle põhjus oli teine. Nimelt tõusid Saksamaa puhul intressid veidi taas, sest oodati majanduse väljavaate paranemist, Itaalia hinnad langesid aga seepärast, et investorid olid mures poliitika pärast. \n\nFond on keskendunud võimalustele, mis asuvad väljaspool euroala suuri valitsusi, ja see on andnud parema tulemuse. Muu hulgas kasvas juulis taas lennureisijate arvu suurenemise taustal Transpordi Varahalduse kasum. Uutest investeeringutest lisasime fondi Leedu Energia võlakirju, kes kaasas turult uut raha. Võlakirjade tähtaeg on kümme aastat ja intress 1,875%.\n"},{"id":"disbursements-s","title":"Väljamaksed","text":"Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.\n\n**Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?**\n\n[Vaata videot](https://www.youtube.com/watch?v=n__hczIubHw&feature=youtu.be)\n\n**Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nPeamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.\n\n\n**Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nKui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.\n\n**Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr**\n\nÜhekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.\n\n**Pärandamine**\n\nPensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.\n\n**Maksud**\n\nPensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.\n"}]},"MK25":{"heading":"LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik","id":"m","code":"lhv_m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"###### Strateegia\n\nPaigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","productivity":{"beginning":"96,15%","currentYear":"3,63%","currentMonth":"0,03%"},"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"1,008%"},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"108 021 146,68 €","pocket":"380 000 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06% (maksab LHV)"}},"accordion":[{"id":"documents-m","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_020118.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n\n**Analüüsid**\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [Investeeringute aruanne (31.07.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2018_07.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2013.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,14% |\n| Riigi Kinnisvara 06/2027 | 3,52% |\n| Transpordi Varahaldus 04/2025 | 3,15% |\n| Luminor Bank 12/2019 | 3,06% |\n| France 10/2022 | 3,04% |\n| Tartu Linnavalitsus 10/2032 | 2,57% |\n| Coop Pank 12/2027 | 2,14% |\n| Latvenergo 06/2022 | 2,10% |\n| Citadele banka 12/2026 | 2,04% |\n| auto24 04/2022 | 1,96% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 4,58% |\n| Riigivõlakirjad | 11,92% |\n| Ettevõtete võlakirjad | 66,52% |\n| Kinnisvara | 8,03% |\n| Aktsiad | 8,90% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 4,58% |\n| Baltikum | 53,28% |\n| Euroopa (v.a Baltikum) | 29,19% |\n| Aasia | 2,61% |\n| Põhja-Ameerika | 9,38% |\n| Muu | 0,91% |\n"},{"title":"Fondi käekäik","text":"**Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole**\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust.\n\nPensionifondi M tootlusele mõjusid juulis kehvasti Soome metsatööstuse aktsiad, mis olid alates aasta algusest väga hoogsalt kallinenud. Investorite ootused metsandussektorile olid seega praeguseks juba liiga suured ning nii Stora Enso kui ka Metsä Boardi kvartalitulemused jäid ootustele alla. Nende ettevõtete aktsiad odavnesid kuu jooksul vastavalt 8,4% ja 6,7% võrra. Teisalt mõjusid pensionifondi tootlusele hästi Soome ettevõtete Neste ja Nokian Renkaate aktsiate hinnatõus vastavalt 7,7% ja 11,1% võrra.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Senistest investeeringutest kasvas Transpordi Varahalduse kasum, sest lennureisijate arv suurenes. Lisaks soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"id":"disbursements-m","title":"Väljamaksed","text":"Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.\n\n**Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?**\n\n[Vaata videot](https://www.youtube.com/watch?v=n__hczIubHw&feature=youtu.be)\n\n**Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nPeamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.\n\n\n**Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nKui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.\n\n**Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr**\n\nÜhekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.\n\n**Pärandamine**\n\nPensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.\n\n**Maksud**\n\nPensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.\n"}]},"LK50":{"heading":"LHV Pensionifond L – LHV lipulaev","id":"l","code":"lhv_l","dataMarker":"LK50","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"###### Strateegia\n\nInvesteerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","productivity":{"beginning":"85,41%","currentYear":"0,89%","currentMonth":"-0,01%"},"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"1,260%"},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"796 216 028,31 €","pocket":"2 400 000 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06% (maksab LHV)"}},"accordion":[{"id":"documents-l","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_020118.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n\n**Analüüsid**\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [Investeeringute aruanne (31.07.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2018_07.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2013.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,85% |\n| Riigi Kinnisvara 06/2027 | 3,91% |\n| France 10/2022 | 3,27% |\n| Luminor Bank 12/2019 | 3,23% |\n| Latvia 01/2021 | 2,97% |\n| JP Morgan Chase 08/2021 | 2,27% |\n| Wells Fargo & Company 07/2021 | 2,23% |\n| Lithuania 01/2024 | 2,12% |\n| Siauliu Bankas 12/2020 | 2,02% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,76% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 3,87% |\n| Riigivõlakirjad | 15,53% |\n| Ettevõtete võlakirjad | 50,15% |\n| Kinnisvara | 10,06% |\n| Aktsiad | 20,35% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 3,87% |\n| Baltikum | 52,61% |\n| Euroopa (v.a Baltikum) | 28,63% |\n| Aasia | 4,67% |\n| Põhja-Ameerika | 9,21% |\n| Muu | 0,97% |\n"},{"title":"Fondi käekäik","text":"**Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole**\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust. Baltimaade aktsiaturgudest saavutas juulis positiivse tulemuse ainult Vilniuse börs, mis kerkis 1% võrra. Tallinna börs langes 0,2% ja Riia börs koguni 2,9% võrra.\n\nJuulis saavutasid lõpliku kõrguse pensionifondi L portfellis olevad kaks üürimaja Põhja-Tallinnas Manufaktuuri kvartalis ning sel puhul peeti ka sarikapidu. Ootuste kohaselt valmivad kokku 127 korteriga hooned aasta lõpuks ja esimesed elanikud saavad sisse kolida juba 2019. aasta kevadel.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Senistest investeeringutest kasvas Transpordi Varahalduse kasum, sest lennureisijate arv suurenes. Lisaks soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"id":"disbursements-l","title":"Väljamaksed","text":"Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.\n\n**Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?**\n\n[Vaata videot](https://www.youtube.com/watch?v=n__hczIubHw&feature=youtu.be)\n\n**Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nPeamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.\n\n**Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nKui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.\n\n**Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr**\n\nÜhekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.\n\n**Pärandamine**\n\nPensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.\n\n**Maksud**\n\nPensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.\n"}]},"XLK50":{"heading":"LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik","id":"xl","code":"lhv_xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"###### Strateegia\n\nFond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.\n","productivity":{"beginning":"85,41%","currentYear":"0,89%","currentMonth":"-0,01%"},"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"1,260%"},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"156 826 211,51 €","pocket":"500 000 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06% (maksab LHV)"}},"accordion":[{"id":"documents-xl","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_020118.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n\n**Analüüsid**\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [Investeeringute aruanne (31.07.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2018_07.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2013.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,09% |\n| Luminor Bank 12/2019 | 3,83% |\n| Riigi Kinnisvara 06/2027 | 3,38% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,61% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,46% |\n| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2,13% |\n| France 10/2022 | 2,13% |\n| iShares STOXX Europe 600 Health Care | 2,03% |\n| Amber Circle Funding 12/2022 | 1,95% |\n| JP Morgan Chase 08/2021 | 1,94% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 3,75% |\n| Riigivõlakirjad | 6,71% |\n| Ettevõtete võlakirjad | 53,82% |\n| Kinnisvara | 12,64% |\n| Aktsiad | 23,03% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 3,75% |\n| Baltikum | 47,03% |\n| Euroopa (v.a Baltikum) | 33,05% |\n| Aasia | 5,64% |\n| Põhja-Ameerika | 8,95% |\n| Muu | 1,53% |\n"},{"title":"Fondi käekäik","text":"**Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole**\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust.\n\nPensionifond XL tootlust toetas Šveitsi ravimitootja Roche aktsia, mille hind kerkis kuu jooksul 12,3%. Ettevõtte tulud suurenesid teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajavahemikuga 7% ja puhaskasum lausa 35% võrra. Samuti kasvatas ettevõte 2018. aasta tulude ja kasumi suurenemise ootusi. Lisaks oli juulis hea tootlusega Saksamaa autotootja Daimler, mille aktsia kerkis kuuga 4,8% võrra. Aktsiahinnale mõjus hästi pingete vähenemine Euroopa ja USA vaheliste kaubandustariifide teemal, sest need oleksid võinud avaldada Euroopa autotööstusele tugevat mõju.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Juulis soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"id":"disbursements-xl","title":"Väljamaksed","text":"Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.\n\n**Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?**\n\n[Vaata videot](https://www.youtube.com/watch?v=n__hczIubHw&feature=youtu.be)\n\n**Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nPeamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.\n\n\n**Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nKui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.\n\n**Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr**\n\nÜhekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.\n\n**Pärandamine**\n\nPensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.\n\n**Maksud**\n\nPensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.\n"}]},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud","id":"indeks","code":"lhv_lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"###### Strateegia\n\nInvesteerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n","productivity":{"beginning":"85,41%","currentYear":"0,89%","currentMonth":"-0,01%"},"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%"},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"10 691 561,31 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"https://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06% (maksab LHV)"}},"accordion":[{"id":"documents-index","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2018-01-02.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2018-01-02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID.pdf)\n\n**Mudelportfellid**\n- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2017.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [Investeeringute aruanne (31.07.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2018_07.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 14,73% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 13,47% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 11,54% |\n| iShares Global REIT ETF | 6,40% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 5,65% |\n| Vanguard Total World Stock ETF | 5,41% |\n| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped | 5,20% |\n| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 5,17% |\n| db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF | 5,11% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4,96% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 0,82% |\n| Kinnisvara | 26,91% |\n| Aktsiad | 72,27% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 0,82% |\n| Arenevad turud | 23,93% |\n| Piiriturud | 2,61% |\n| Arenenud turud | 72,64% |\n"},{"id":"disbursements-index","title":"Väljamaksed","text":"Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.\n\n**Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?**\n\n[Vaata videot](https://www.youtube.com/watch?v=n__hczIubHw&feature=youtu.be)\n\n**Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nPeamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.\n\n**Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr**\n\nKui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.\n\n**Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr**\n\nÜhekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.\n\n**Pärandamine**\n\nPensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.\n\n**Maksud**\n\nPensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.\n"}]},"LEK75":{"heading":"LHV Pensionifond Eesti – maximum investment in Estonia","id":"eesti","code":"lek75","dataMarker":"LEK75","suitability":"**Suitable if**\n- you have more than 15 years left until retirement,\n- you want to link your pension with the Estonian economy,\n- you also have investments in other regions.\n","strategy":"###### Strategy\n\nThe fund invests, subject to the availability of suitable investments, 100% in Estonia. Investments are made in shares, debts, real estate, and also in other funds. Since the number of securities traded on the Tallinn Stock Exchange is low, the fund invests extensively outside the exchange. Since the fund is linked to one region, it would not be wise to invest all your pension assets in this fund.\n","productivity":{"beginning":null,"currentYear":null,"currentMonth":null},"costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"1.26%"},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"1,877,326.44 €","pocket":"2 343 750 units","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"https://www.seb.ee/eng/contact/contact","fee":"0,06% (paid by LHV)"}},"accordion":[{"id":"documents-index","title":"Documents and reports","text":"**Terms and Conditions**\n- [Terms and conditions (in Estonian)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_tingimused.pdf)\n\n**Prospectus**\n- [Prospectus from 19 March 2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n\n**Analyzes**\n- [Key Investor Information (in Estonian)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_KIID.pdf)\n\n**Reports**\n- [Investment report (31 July 2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_kuuaruanne_2018_07.pdf)\n"},{"title":"Where do we invest?","text":"The assets of LHV Pensionifond Eesti are invested mostly in Estonia – the country in whose development we have faith and whose potential we know the best. The results of the fund are directly dependent on the well-being of the Estonian economy and Estonian companies. Due to a scarcity of suitable investments, the share of each investment is relatively high.\n\nThe data is presented as at 31.07.2018\n\n| Biggest investments | |\n|---|--:|\n| Birdeye Timber Fund | 5.92% |\n| Eesti Energia 09/2023 | 5.77% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 5.60% |\n| Baltic Horizon Fund 05/2023 | 5.42% |\n| Allianz Finance 12/2020 | 5.38% |\n| auto24 04/2022 | 5.38% |\n| Daimler Intl Finance 05/2022 | 5.31% |\n| Tallinna Kaubamaja | 4.37% |\n| Tallink Grupp | 4.01% |\n| BMW 09/2020 | 2.83% |\n\n| Current asset allocation | |\n|---|--:|\n| Money and deposits | 31.44% |\n| Corporate bonds | 35.43% |\n| Real estate | 13.66% |\n| Shares | 19.46% |\n\n| Regional distribution | |\n|---|--:|\n| Money and deposits | 31.44% |\n| The Baltic states | 49.69% |\n| Europe (excl. the Baltic states) | 18.86% |\n"},{"title":"Fund’s fortunes","text":"**The entrance of Port of Tallinn enlivened the local market**\n\nKristo Oidermaa, Romet Enok, Fund Managers\n\nThe new publicly traded company, Port of Tallinn, had its first trading day in June and is the first company with the state's qualifying holding at the Tallinn stock exchange in almost 20 years. The initial public offering of the shares was successful and interest in share purchase was strong. The offered shares were almost three times over-allotted and, in addition to LHV pension funds, the investors included many local and foreign institutions and more than 13,000 retail investors. The company sold shares at a price of 1.7 euros and by the end of the trading day, the price rose to 1.93 euros, which meant that the rate of return of the day was 13.5%. Largely thanks to the success of the shares of Port of Tallinn, the Tallinn stock exchange index also rose in June by 2.3%. LHV pension funds own 2.7% of the shares of Port of Tallinn.\n\nThere were no changes in the bond portfolio in June, the fund is currently still holding positions on the Baltic Horizon with interest of 4.5% and auto24 with interest of 12% in bonds. The bond market of European companies offered, as a comparison, -0.6% in the first half-year and the UK market a -3.3% rate of return. We see opportunities to supplement our bond portfolio with new investments during the second half-year.\n"}]},"LHVPENSION":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHVPENSION","securityId":88317,"active":true,"strategy":"###### Strateegia\n\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","suitability":"\n- Keskmine riskitase.\n- Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%."},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"14 989 212,65 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"}},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes (minimaalselt 6,39 eurot).\n","accordion":[{"id":"documents-taiendav","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 13.06.2017](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [Prospekt alates 15.09.2017](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_150917.pdf)\n\n**Analüüsid**\n- [Tingimuste muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/LHV_taiendava_pensionifondi_tingimuste_muutmise_moju_analyys.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Intress Pluss ühinemine LHV Täiendava Pensionifondiga](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_taiendav_pensionifond.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_KIID.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/Investeerimispoliitikate_vordlus.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [I poolaasta aruanne 2017 (LHV Pensionifond 100 Pluss)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_100_Pluss_I_poolaaasta_aruanne_2017.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2013.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,82% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,04% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,70% |\n| Citadele banka 12/2026 | 2,63% |\n| iShares DAX EX | 2,58% |\n| PKO Bank Polski 01/2019 | 2,09% |\n| JP Morgan Chase 08/2021 | 2,06% |\n| Wells Fargo & Company 07/2021 | 2,03% |\n| Total Capital Intl 03/2020 | 2,01% |\n| SAP 03/2021 | 2,01% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 12,30% |\n| Riigivõlakirjad | 8,07% |\n| Ettevõtete võlakirjad | 36,56% |\n| Kinnisvara | 12,84% |\n| Aktsiad | 30,23% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 12,30% |\n| Baltikum | 38,90% |\n| Euroopa (v.a Baltikum) | 32,71% |\n| Aasia | 4,29% |\n| Põhja-Ameerika | 10,45% |\n| Muu | 1,35% |\n"},{"title":"Fondi käekäik","text":"**Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole**\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust. Baltimaade aktsiaturgudest saavutas juulis positiivse tulemuse ainult Vilniuse börs, mis kerkis 1% võrra. Tallinna börs langes 0,2% ja Riia börs koguni 2,9% võrra.\n\nPensionifondi tootlusele avaldasid soodsat mõju investeeringud Šveitsi ravimitootja Roche ja Saksamaa autotootja Daimler aktsiatesse, mis kerkisid kuu jooksul vastavalt 12,3% ja 4,8% võrra. Negatiivselt mõjusid seevastu Soome metsatööstussektori ettevõtted Stora Enso ja Metsä Board, mille aktsiad odavnesid Helsingi börsil vastavalt 8,4% ja 6,7%. Teisalt tõid investeeringud Soome ettevõtete Neste ja Nokian Renkaat aktsiatesse pensionifondile vastavalt 7,7% ja 11,1% suuruse tootluse.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Juulis soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"id":"disbursements-taiendav","title":"Väljamaksed","text":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"strategy":"###### Strateegia\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n","suitability":"\n- Kõrge riskitase.\n- Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%."},"fundInfo":{"date":"31.07.2018","capacity":"1 996 527,86 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"}},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"documents-indekspluss","title":"Dokumendid ja aruanded","text":"**Tingimused**\n- [Tingimused alates 13.09.2017](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused-2017-09-13.pdf)\n- [Tingimuste muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_muutmise_moju_analyys_LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss.pdf)\n\n**Prospektid**\n- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_060818.pdf)\n- [Prospekt alates 15.09.2017](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_150917.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID.pdf)\n\n**Mudelportfellid**\n- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2017.pdf)\n\n**Aruanded**\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Kuhu me raha paigutame?","text":"Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nFondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n\nAndmed on toodud 31.07.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|--:|\n| iShares Core MSCI World UCITS | 16,35% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 14,92% |\n| db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF | 9,34% |\n| Schwab International Equity ETF | 7,09% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 6,05% |\n| Vanguard Total World Stock ETF | 5,80% |\n| iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF | 5,49% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5,06% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4,62% |\n| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 4,06% |\n\n| Varade jaotus hetkel | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 0,76% |\n| Aktsiad | 99,27% |\n\n| Piirkondlik jaotus | |\n|---|--:|\n| Raha ja hoiused | 0,76% |\n| Arenevad turud | 31,93% |\n| Piiriturud | 3,55% |\n| Arenenud turud | 63,79% |\n"},{"id":"disbursements-indekspluss","title":"Väljamaksed","text":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}}