{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":5100},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":72.2,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":27.8,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 1% 25/05/27 | 5,64% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,75% |\n| Czech Republic 3.875% 24/05/22 | 4,54% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,33% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,94% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,91% |\n| Slovakia 3.375% 15/11/24 | 3,86% |\n| USA TREASURY BILL 1.625% 3108/19 | 2,99% |\n| Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25 | 2,55% |\n| STEDIN 0 10/24/22 | 2,54% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,94% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,91% |\n| Elering 0.875% 03/05/20230 | 2,52% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 20 383 858,34 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 110 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0588% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,576%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_020118.pdf)\n- [Tingimused alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_020519.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt alates 22.01.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_220119.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 22.01.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_jaanuar.pdf)\n- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (28.02.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2019_02.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 Veebruar - Lisasime fondi portfelli investeeringu Soome energiahiidu\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa valitsuste võlakirjad jäid veebruaris kergelt miinuspoolele, kuid aasta algusest mõõdetuna on turg siiski rohkem kui poole protsendiga plussis. Saksa valitsuse võlakirjade hind on taas tõusnud ja oodatav tootlus saavutanud madalaima taseme alates aastast 2016. Kuigi kümneaastane võlakiri ei ole jõudnud tagasi negatiivse oodatava tootluse tasemele, ei oldud sellest veebruaris ka kaugel.\n\nHalvendatud on nii majanduskasvu kui ka hinnatõusu prognoosi ja kadunud on lootus, et Euroopa majanduse kasvutempo püsib. Majanduse toetamiseks teatas Euroopa Keskpank märtsi algul taas uutest laenuprogrammidest valuutaliidu pankadele.\n\nSellises olukorras pakkus fond väikest positiivset tootlust nii veebruaris kui ka aasta algusest mõõdetuna. Uue investeeringuna lisasime portfelli Soome riikliku energiakontserni Fortum väärtpaberid.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 Jaanuar - Jaanuaris jätkus pikaajaliste võlakirjade hinnaralli\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nNiigi kõrgest hinnatasemest hoolimata tõusid valitsuste võlakirjade hinnad Euroopas ka jaanuaris. Kui enamiku muude varaklasside jaoks oli eelmine aasta pigem kehvapoolne, siis riigivõlakirjad näitasid tugevat tulemust juba siis. Aktsiahindade suhtes vastassuunaline liikumine on olnud neile alati omane, ent jaanuaris kallinesid tugevalt nii aktsiaturud kui ka valitsuse võlakirjad. Kokku teenis riigivõlakirjade turg kuuga Euroopas veidi üle 1% tootlust ja selgelt plussi jäid kõik euroliidu suurimad riigid.\n\nKiire hinnatõus tähendab, et turg hakkab uuesti jõudma kõrgtaseme lähedale ja näiteks Saksamaa kümneaastase võlakirja edasine oodatav tootlus taas lähenema nullile. Sellises olukorras väldime ka nüüd pikaajaliste võlakirjade soetamist.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 Detsember - Fondi tulemustesse andsid suurima panuse pikad võlakirjad ja Eesti riigiettevõtted\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nValitsuse võlakirjad olid finantsturgude tugevaim varaklass nii detsembris kui ka kogu aasta peale kokku. Kui 2018 läheb finantsturgude ajalukku kui üks halvemaid aastaid – arvestades, et väga suur osa varaklasse jäi selgesti miinuspoolele –, siis valitsuste võlakirjad olid siin peaaegu ainus erand.\n\nXS kui eelkõige avaliku sektori emitentidele keskenduv fond näitas sellisel aastal loomulikult enamikust teistest paremat tulemust ja suutis aasta peale kokku jääda plussi. Langevate intresside keskkonnas andsid fondi tulemisse suurema panuse mõistetavalt pikemad võlakirjad, mis liiguvad hinnas rohkem. Samuti oli märgatav intressitulu, mis tuli Eesti riigiettevõtete Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võlakirjadelt.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Tähelepanu erakapitali investeeringutel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n","text":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n\nEhkki rahapoliitilise kursi muutus oli ennekõike tingitud USA ja muu maailma majanduskeskkonna nõrgenemisest, eirasid väärtpaberiturud majanduse negatiivseid suundumusi ning väljendasid võimaliku soodsama rahapoliitika üle heameelt.\n\nLHV pensionifondid on juba mõne aasta vältel vaadanud börsiaktsiate ja riskivabade võlakirjade suunas kahtlustava pilguga, sest nende hinnad sõltuvad rohkem keskpankade pressiteadetest kui ettevõtete majandustulemustest. Kuna erakapitaliturgudel tehtavad tehingud peegeldavad ettevõtete tulemusi täpsemalt ja on sageli madalamalt hinnastatud, olemegi viimaseil aastail pööranud rohkem tähelepanu nendele turgudele. Lisaks on see üks valdkond, kus me saame oma klientidele pakkuda midagi, millele neil endal juurdepääs puudub.\n\nKui Olympic viidi eelmise aasta lõpus Tallinna börsilt minema, ei pidanud me perspektiivikaks aktsionärina selle vastu võidelda. Selle asemel investeerisime hoopis sellesse erakapitalifondi, mis Olympicu omandas ja börsilt ära viis. Ma usun, et Olympic oli ja on suurepärane ettevõte ning uus omanik annab äri kasvule veelgi hoogu juurde.\n\nEestis on vähe investoreid peale pensionifondide, kellel on sellistele investeeringutele juurdepääs. Kõigest mõni aasta tagasi olid ka LHV pensionifondid liiga väikesed, et suuremad rahvusvahelised erekapitalifondid oleksid soostunud üldse meiega suhtlema. Erakapitaliturud on aga valdkond, mis kasvavad kiiremini kui börsid.\n\nNimeka rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey vast avaldatud analüüsist selgub, et alates 2000. aastast on erakapitaliturgude maht kasvanud 7,5 korda. Need on avalike turgudega võrreldes endiselt suhteliselt väikesed, kuid nende varade maht on suurenenud selle sajandi algusest saati kaks korda kiiremini kui avalike turgude maht.\n\nLugesin alles hiljuti, et ka Rootsi riiklik pensionifond AP7 kaalub erakapitaliturgudele investeerimise alustamist. Muide, AP7'e 2018. aasta tootlus oli -2,8% Rootsi kroonides. Arvestades seda, et kroon kaotas mullu euro vastu väärtust -4,29%, siis eurodes mõõdetuna oli tootlus veelgi negatiivsem ja seega lõid kõik Eesti pensionifondid oma tulemustega meile eeskujuks toodavat Rootsi riiklikku pensionifondi.\n\nKui Helir-Valdor Seederil ei peaks õnnestuma Eesti pensionisüsteemi kiiresti hävitada, siis tõenäoliselt on Eesti pensionifondid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaates oma tootluselt märksa kõrgemal kohal kui viimasel kümnel aastal. Langeb ju ära 2008. aasta negatiivne mõju.\n\nEesti pensionifondide investeerimisvõimalused ja -strateegiad on alates 2002. aasta pensionireformist koos fondide mahu kasvuga tunduvalt muutunud. Märkimisväärselt on kahandatud ka teenustasude suurust. LHV suurima pensionifondi L haldustasu oli fondi loomise ajal 2%, ent tänavu septembris, kui eelmise aasta lõpus vastuvõetud seadus jõustub, vähendatakse seda võrreldes täna kehtivaga rohkem kui kaks korda.\n\nSeejuures lubab seadusemuudatus teha suuremas mahus erakapitali tüüpi investeeringuid näiteks ettevõtetesse, kinnisvarasse ja metsa. Ühtlasi pandi pensionifondidele uue seadusega esimest korda selge tootluse eesmärk: kui pensionifondi tootlus ületab Eesti palgakasvu, tekib fondijuhil õigus edukustasule. Viimase kümne aasta jooksul on palgad tõusnud keskmiselt ligi 5% aastas. Warren Buffeti äripartner Charlie Munger on kunagi öelnud, et kui talle kirjeldatakse, kuidas ettevõtja on motiveeritud, siis võib ta selle põhjal üsna lihtsasti ennustada, milliseks kujuneb tulemus.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":12.48,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":10649},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":91.08,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.92,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,62% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 4,53% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,35% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,15% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,15% |\n| Investor 4.5% 12/05/23 | 3,52% |\n| TOTAL 03/19/20 | 3,12% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 2,83% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,83% |\n| SANOFI 1.875% 04/09/20 | 2,68% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,35% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,33% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,15% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 57 930 401,80 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 270 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0588% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,672%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_020118.pdf)\n- [Tingimused alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_020519.pdf)\n- [Tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt alates 22.01.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_220119.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 22.01.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_jaanuar.pdf)\n- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (28.02.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2019_02.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 Veebruar - Fond jätkab positiivsete tulemustega\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nErinevalt valitsuse võlakirjadest tegid ettevõtete väärtpaberid Euroopas tugeva tulemuse ka veebruaris. Seejuures võis täheldada selget seaduspära, et mida kehvem krediidikvaliteet, seda kiirem hinnatõus. Jätkus aasta alguse trend korraldada suures mahus uusi võlakirjaemissioone, samal ajal kui halvendatud majanduskasvu prognooside valguses otsustas Euroopa Keskpank märtsi alguses teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele.\n\nPensionifond S on toimuva taustal teeninud väikest positiivset tulemit nii jaanuaris kui ka veebruaris. Hindame krediidituru väljavaateid praegu nõrgapoolseteks ja suures mahus uusi investeeringuid ei tee. Likviidsuse juhtimise eesmärgil soetasime möödunud kuul portfelli Soome riikliku energiakontserni Fortum väärtpabereid.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 Jaanuar - Jaanuaris jätkus pikaajaliste võlakirjade hinnaralli\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nIntressitasemed langesid Euroopas jaanuaris veelgi. Kui mullu võis riigivõlakirjade hinnatõusu põhjendada suurenenud hirmudega aktsiaturgudel, siis jaanuaris liikusid mõlemad koos tugevalt plusspoolel. Riigivõlakirjade hoogne hinnatõus tõmbas endaga kaasa ettevõtete võlakirjad ja kuu lõpuks näitasid mõlemad turud ligikaudu sama, 1% lähedast tootlust. Arvestades võlakirjade niigi kõrget hinnataset on see isegi ootamatult hea tulemus. Nii kõrge hinnataseme juures väldime taas uute ja suurema hinnariskiga positsioonide loomist.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 Detsember - Fondil õnnestus vältida kaotusi ka keerulises detsembris\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEttevõtete võlakirjaturg lõpetas Euroopas aasta ilma suuremate liikumisteta. Kuu erines seega selgesti novembrist, mil tugevalt miinuspoolele jäid nii suuremad kui ka väiksemad ettevõtted. Just sügise hinnalanguse tõttu jäid ka kogu aasta kohta miinusesse nii parema kui ka halvema reitinguga ettevõtete võlakirjad Euroopas ja Ühendriikides. Arenevate turgude võlakirjaturud olid langenud juba aasta esimesel poolel ja erilist paranemist seal aasta jooksul ei toimunud. Läinud aasta oligi erakordne just oma languse laiapõhjalisuse poolest.\n\nFond S suutis tuua sellises keskkonnas aasta peale väikese kasumi tänu suurte kaotuste vältimisele. Nagu oleme siin kommentaarides juba viimase paari aasta jooksul selgitanud, hoidusime pikemate ja kehvema reitinguga võlakirjade fondi lisamisest. Soodsalt mõjusid tulemile ka valitsuse võlakirjad, mille aasta oli märgatavalt parem, ning Eesti riigiettevõtete Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võlakirjadelt teenitud intressitulu.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Tähelepanu erakapitali investeeringutel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n","text":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n\nEhkki rahapoliitilise kursi muutus oli ennekõike tingitud USA ja muu maailma majanduskeskkonna nõrgenemisest, eirasid väärtpaberiturud majanduse negatiivseid suundumusi ning väljendasid võimaliku soodsama rahapoliitika üle heameelt.\n\nLHV pensionifondid on juba mõne aasta vältel vaadanud börsiaktsiate ja riskivabade võlakirjade suunas kahtlustava pilguga, sest nende hinnad sõltuvad rohkem keskpankade pressiteadetest kui ettevõtete majandustulemustest. Kuna erakapitaliturgudel tehtavad tehingud peegeldavad ettevõtete tulemusi täpsemalt ja on sageli madalamalt hinnastatud, olemegi viimaseil aastail pööranud rohkem tähelepanu nendele turgudele. Lisaks on see üks valdkond, kus me saame oma klientidele pakkuda midagi, millele neil endal juurdepääs puudub.\n\nKui Olympic viidi eelmise aasta lõpus Tallinna börsilt minema, ei pidanud me perspektiivikaks aktsionärina selle vastu võidelda. Selle asemel investeerisime hoopis sellesse erakapitalifondi, mis Olympicu omandas ja börsilt ära viis. Ma usun, et Olympic oli ja on suurepärane ettevõte ning uus omanik annab äri kasvule veelgi hoogu juurde.\n\nEestis on vähe investoreid peale pensionifondide, kellel on sellistele investeeringutele juurdepääs. Kõigest mõni aasta tagasi olid ka LHV pensionifondid liiga väikesed, et suuremad rahvusvahelised erekapitalifondid oleksid soostunud üldse meiega suhtlema. Erakapitaliturud on aga valdkond, mis kasvavad kiiremini kui börsid.\n\nNimeka rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey vast avaldatud analüüsist selgub, et alates 2000. aastast on erakapitaliturgude maht kasvanud 7,5 korda. Need on avalike turgudega võrreldes endiselt suhteliselt väikesed, kuid nende varade maht on suurenenud selle sajandi algusest saati kaks korda kiiremini kui avalike turgude maht.\n\nLugesin alles hiljuti, et ka Rootsi riiklik pensionifond AP7 kaalub erakapitaliturgudele investeerimise alustamist. Muide, AP7'e 2018. aasta tootlus oli -2,8% Rootsi kroonides. Arvestades seda, et kroon kaotas mullu euro vastu väärtust -4,29%, siis eurodes mõõdetuna oli tootlus veelgi negatiivsem ja seega lõid kõik Eesti pensionifondid oma tulemustega meile eeskujuks toodavat Rootsi riiklikku pensionifondi.\n\nKui Helir-Valdor Seederil ei peaks õnnestuma Eesti pensionisüsteemi kiiresti hävitada, siis tõenäoliselt on Eesti pensionifondid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaates oma tootluselt märksa kõrgemal kohal kui viimasel kümnel aastal. Langeb ju ära 2008. aasta negatiivne mõju.\n\nEesti pensionifondide investeerimisvõimalused ja -strateegiad on alates 2002. aasta pensionireformist koos fondide mahu kasvuga tunduvalt muutunud. Märkimisväärselt on kahandatud ka teenustasude suurust. LHV suurima pensionifondi L haldustasu oli fondi loomise ajal 2%, ent tänavu septembris, kui eelmise aasta lõpus vastuvõetud seadus jõustub, vähendatakse seda võrreldes täna kehtivaga rohkem kui kaks korda.\n\nSeejuures lubab seadusemuudatus teha suuremas mahus erakapitali tüüpi investeeringuid näiteks ettevõtetesse, kinnisvarasse ja metsa. Ühtlasi pandi pensionifondidele uue seadusega esimest korda selge tootluse eesmärk: kui pensionifondi tootlus ületab Eesti palgakasvu, tekib fondijuhil õigus edukustasule. Viimase kümne aasta jooksul on palgad tõusnud keskmiselt ligi 5% aastas. Warren Buffeti äripartner Charlie Munger on kunagi öelnud, et kui talle kirjeldatakse, kuidas ettevõtja on motiveeritud, siis võib ta selle põhjal üsna lihtsasti ennustada, milliseks kujuneb tulemus.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":13.01,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"## **Strateegia**\nPaigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13367},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":81.13,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.5,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":1.26,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.1,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.21,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.79,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,89% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,71% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,22% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,73%|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,73% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,67% |\n| Tartu linn 25/10/32 | 2,18% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 2,11% |\n| Coop Pank 6.75% 04/12/2027 | 1,97% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 1,93% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,89% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,71% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,22% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 118 250 455,53 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 380 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0588% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,96%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt alates 22.01.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_220119.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 22.01.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_jaanuar.pdf)\n- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (28.02.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2019_02.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 Veebruar - Aktsia- ja võlakirjaturgudel oli rahulik kuu\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra.\n\nTallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7%. Suuresti olid languse taga laevandusettevõtte Tallink neljanda kvartali nõrgad tulemused, mis viisid aktsia kukkumiseni 5,1% ulatuses. Ettevõtte tulud olid võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga kahanenud 2,7% võrra ja 1,1 miljoni euroga jäädi kahjumisse. Ettevõtte reisijate arv vähenes neljandas kvartalis 3,3%, kuid püsis kogu 2018. aasta arvestuses samal tasemel. Teisalt plaanib Tallink maksta dividende 5 senti aktsia kohta ja vähendada aktsiakapitali 7 senti aktsia kohta, mis teeks väljamaksete tootluseks üle 11%.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Lisaks laenasid ettevõtted rekordmahus uut raha, emiteerides uusi võlakirju.\n\nMeie fondide võlakirjaportfellid on ehitatud üles peamiselt finantsturuvälistest instrumentidest ja sellel suunal loodame teha täiendusi ka edaspidi. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 Jaanuar - Jaanuar oli positiivne nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Ka Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nJaanuaris avaldasid oma 2018. aasta tulemused mitu pensionifondi M portfelli kuuluvat Baltikumi kinnisvarafondi, mis investeerivad piirkonna kontorihoonetesse ning kaubandus- ja logistikapindadesse. Kõik fondid pakkusid mullu investoritele hea tulemuse: tootlus oli vahemikus 11–16%.\n\nTugeva tulemusega lõpetasid kuu veel võlakirjaturud, kus selgelt plussi jäid nii valitsuse kui ka ettevõtete väärtpaberid. Tulemus on seda üllatavam, et samal ajal näitasid selgelt kasvu ka aktsiahinnad. Seetõttu on võlakirjaturgude hinnatase Euroopas praegu väga kõrge.\n\nAvalike võlakirjade hinnatõusu võtame fondis kui eelkõige meeldivat lisa – põhitootlust näeme siiski endiselt tulevat börsivälistelt võlakirjadelt. Sel alal töötame edasi portfellide kasvatamisega, samal ajal hoidudes avalikel võlakirjaturgudel uute investeeringute tegemisest.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 Detsember - Fondi tulemust mõjutasid kasumlikud võlakirjade tagasiostud\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaportfelli investeeringutest teatas Portugali Energia pakkumisest osta oma võlakirjad tagasi, millega me ka nõustusime. Üle seitsme aasta tagasi eurokriisi ajal tehtud investeering oli tootnud aastas ligikaudu 5,8% intressitulu, millele lisaks kallinesid võlakirjad sellel ajavahemikul natuke üle 49%. Seega investeering umbes kahekordistus.\n\nSamuti viidi lõpule tehing, kus Eesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile M märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi. Samuti jätkame Eesti projektide analüüsimist, et leida siin investeerimisvõimalusi.\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra. Sel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv erakapitalifond Livonia Partners tegi detsembris oma järjekordse investeeringu ja soetas 60% suuruse osaluse Eesti aknatootjas AS Fenestra. Ettevõte toodab, müüb ja paigaldab puit-alumiiniumist aknaid ja rõduuksi. Tooteid müüakse peamiselt Eestis, Soomes ja Rootsis.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Tähelepanu erakapitali investeeringutel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n","text":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n\nEhkki rahapoliitilise kursi muutus oli ennekõike tingitud USA ja muu maailma majanduskeskkonna nõrgenemisest, eirasid väärtpaberiturud majanduse negatiivseid suundumusi ning väljendasid võimaliku soodsama rahapoliitika üle heameelt.\n\nLHV pensionifondid on juba mõne aasta vältel vaadanud börsiaktsiate ja riskivabade võlakirjade suunas kahtlustava pilguga, sest nende hinnad sõltuvad rohkem keskpankade pressiteadetest kui ettevõtete majandustulemustest. Kuna erakapitaliturgudel tehtavad tehingud peegeldavad ettevõtete tulemusi täpsemalt ja on sageli madalamalt hinnastatud, olemegi viimaseil aastail pööranud rohkem tähelepanu nendele turgudele. Lisaks on see üks valdkond, kus me saame oma klientidele pakkuda midagi, millele neil endal juurdepääs puudub.\n\nKui Olympic viidi eelmise aasta lõpus Tallinna börsilt minema, ei pidanud me perspektiivikaks aktsionärina selle vastu võidelda. Selle asemel investeerisime hoopis sellesse erakapitalifondi, mis Olympicu omandas ja börsilt ära viis. Ma usun, et Olympic oli ja on suurepärane ettevõte ning uus omanik annab äri kasvule veelgi hoogu juurde.\n\nEestis on vähe investoreid peale pensionifondide, kellel on sellistele investeeringutele juurdepääs. Kõigest mõni aasta tagasi olid ka LHV pensionifondid liiga väikesed, et suuremad rahvusvahelised erekapitalifondid oleksid soostunud üldse meiega suhtlema. Erakapitaliturud on aga valdkond, mis kasvavad kiiremini kui börsid.\n\nNimeka rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey vast avaldatud analüüsist selgub, et alates 2000. aastast on erakapitaliturgude maht kasvanud 7,5 korda. Need on avalike turgudega võrreldes endiselt suhteliselt väikesed, kuid nende varade maht on suurenenud selle sajandi algusest saati kaks korda kiiremini kui avalike turgude maht.\n\nLugesin alles hiljuti, et ka Rootsi riiklik pensionifond AP7 kaalub erakapitaliturgudele investeerimise alustamist. Muide, AP7'e 2018. aasta tootlus oli -2,8% Rootsi kroonides. Arvestades seda, et kroon kaotas mullu euro vastu väärtust -4,29%, siis eurodes mõõdetuna oli tootlus veelgi negatiivsem ja seega lõid kõik Eesti pensionifondid oma tulemustega meile eeskujuks toodavat Rootsi riiklikku pensionifondi.\n\nKui Helir-Valdor Seederil ei peaks õnnestuma Eesti pensionisüsteemi kiiresti hävitada, siis tõenäoliselt on Eesti pensionifondid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaates oma tootluselt märksa kõrgemal kohal kui viimasel kümnel aastal. Langeb ju ära 2008. aasta negatiivne mõju.\n\nEesti pensionifondide investeerimisvõimalused ja -strateegiad on alates 2002. aasta pensionireformist koos fondide mahu kasvuga tunduvalt muutunud. Märkimisväärselt on kahandatud ka teenustasude suurust. LHV suurima pensionifondi L haldustasu oli fondi loomise ajal 2%, ent tänavu septembris, kui eelmise aasta lõpus vastuvõetud seadus jõustub, vähendatakse seda võrreldes täna kehtivaga rohkem kui kaks korda.\n\nSeejuures lubab seadusemuudatus teha suuremas mahus erakapitali tüüpi investeeringuid näiteks ettevõtetesse, kinnisvarasse ja metsa. Ühtlasi pandi pensionifondidele uue seadusega esimest korda selge tootluse eesmärk: kui pensionifondi tootlus ületab Eesti palgakasvu, tekib fondijuhil õigus edukustasule. Viimase kümne aasta jooksul on palgad tõusnud keskmiselt ligi 5% aastas. Warren Buffeti äripartner Charlie Munger on kunagi öelnud, et kui talle kirjeldatakse, kuidas ettevõtja on motiveeritud, siis võib ta selle põhjal üsna lihtsasti ennustada, milliseks kujuneb tulemus.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019774","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":32.89,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":103060},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":66.11,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.58,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.67,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.99,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":6.41,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.24,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,54% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,94% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,75% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 3,07% |\n| Latvia 2.625% 21/01/21 | 2,51% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 2,09% |\n| Siauliu Bankas 21/12/20 | 1,92% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,81% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 1,77% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 1,73% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,54% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,94% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,75% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 832 649 025,01 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0588% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,20%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt alates 22.01.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_220119.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 22.01.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_jaanuar.pdf)\n- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (28.02.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2019_02.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 Veebruar - Fond tegi investeeringu Baltikumi suurimasse erakapitalifondi\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra. Tallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7% võrra.\n\nPensionifond L tegi uue investeeringu Leedu erakapitalifondi INVL Baltic Sea Growth Fund, mis investeerib Baltimaade keskmise suurusega ja hea kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse. See on Baltikumi seni suurim erakapitalifond, mis kogus investoritelt üle 100 miljoni euro. Nüüdseks on fond teinud oma esimese investeeringu: see on InMedica meditsiiniasutuste kett Leedus. Ettevõte käitab 18 kliinikut, mis pakuvad näiteks pere- ja eriarsti- ning hambaraviteenuseid.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Lisaks laenasid ettevõtted rekordmahus uut raha, emiteerides uusi võlakirju.\n\nMeie fondide võlakirjaportfellid on ehitatud üles peamiselt finantsturuvälistest instrumentidest ja sellel suunal loodame teha täiendusi ka edaspidi. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 Jaanuar - Jaanuar oli positiivne nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Ka Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nPensionifondi L portfelli kuuluv erakapitalifond KJK Fund III soetas 50% suuruse osaluse Eesti veespordivarustust tootvas ettevõttes Tahe Outdoors. Selle toodangu hulka kuuluvad nii lohesurfivarustus kui ka kanuud, kajakid ja sõudmisvahendid. Kaasatud kapitali kasutas Tahe Prantsuse börsiettevõttelt BIC nende sporditarvete üksuse ostmiseks. Pärast tehingut kasvab Tahe käive peaaegu kahekordseks. Varem on Tahe Outdoorsi investeerinud ka pensionifondi portfelli kuuluv BPM Mezzanine erakapitalifond.\n\nTugeva tulemusega lõpetasid kuu veel võlakirjaturud, kus selgelt plussi jäid nii valitsuse kui ka ettevõtete väärtpaberid. Tulemus on seda üllatavam, et samal ajal näitasid selgelt kasvu ka aktsiahinnad. Seetõttu on võlakirjaturgude hinnatase Euroopas praegu väga kõrge.\n\nAvalike võlakirjade hinnatõusu võtame fondis kui eelkõige meeldivat lisa – põhitootlust näeme siiski endiselt tulevat börsivälistelt võlakirjadelt. Sel alal töötame edasi portfellide kasvatamisega, samal ajal hoidudes avalikel võlakirjaturgudel uute investeeringute tegemisest.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 Detsember - Lisasime fondi portfelli uusi investeeringuid\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra. Euroopas olid suurimate kaotajate hulgas Rootsi ja Saksamaa, kus börsiindeks langes kuu jooksul eurodes vastavalt 6,6% ja 6,2% võrra. Sel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nDetsembris tegi pensionifond L uue investeeringu erakapitalifondi Equity United I, mida juhivad valdkonna pikaajalise kogemusega partnerid Eesti nõustamisfirmast United Partners ja Leedu Triniti advokaadibüroost. Fondi strateegia hõlmab vähemusosaluse soetamist kõigi kolme Balti riigi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes.\n\nVõlakirjaportfelli investeeringutest teatas Portugali Energia pakkumisest osta oma võlakirjad tagasi, millega me ka nõustusime. Üle seitsme aasta tagasi eurokriisi ajal tehtud investeering oli tootnud aastas ligikaudu 5,8% intressitulu, millele lisaks kallinesid võlakirjad sellel ajavahemikul natuke üle 49%. Seega investeering umbes kahekordistus.\n\nSamuti viidi lõpule tehing, kus Eesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile L märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi.\n\nSamuti jätkame Eesti projektide analüüsimist, et leida siin investeerimisvõimalusi. Detsembri lõpus sõlmisime lepingu Transpordi Varahaldusega, et rahastada võlakirjadega ettevõtte lennukipargi kasvatamist.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Tähelepanu erakapitali investeeringutel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n","text":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n\nEhkki rahapoliitilise kursi muutus oli ennekõike tingitud USA ja muu maailma majanduskeskkonna nõrgenemisest, eirasid väärtpaberiturud majanduse negatiivseid suundumusi ning väljendasid võimaliku soodsama rahapoliitika üle heameelt.\n\nLHV pensionifondid on juba mõne aasta vältel vaadanud börsiaktsiate ja riskivabade võlakirjade suunas kahtlustava pilguga, sest nende hinnad sõltuvad rohkem keskpankade pressiteadetest kui ettevõtete majandustulemustest. Kuna erakapitaliturgudel tehtavad tehingud peegeldavad ettevõtete tulemusi täpsemalt ja on sageli madalamalt hinnastatud, olemegi viimaseil aastail pööranud rohkem tähelepanu nendele turgudele. Lisaks on see üks valdkond, kus me saame oma klientidele pakkuda midagi, millele neil endal juurdepääs puudub.\n\nKui Olympic viidi eelmise aasta lõpus Tallinna börsilt minema, ei pidanud me perspektiivikaks aktsionärina selle vastu võidelda. Selle asemel investeerisime hoopis sellesse erakapitalifondi, mis Olympicu omandas ja börsilt ära viis. Ma usun, et Olympic oli ja on suurepärane ettevõte ning uus omanik annab äri kasvule veelgi hoogu juurde.\n\nEestis on vähe investoreid peale pensionifondide, kellel on sellistele investeeringutele juurdepääs. Kõigest mõni aasta tagasi olid ka LHV pensionifondid liiga väikesed, et suuremad rahvusvahelised erekapitalifondid oleksid soostunud üldse meiega suhtlema. Erakapitaliturud on aga valdkond, mis kasvavad kiiremini kui börsid.\n\nNimeka rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey vast avaldatud analüüsist selgub, et alates 2000. aastast on erakapitaliturgude maht kasvanud 7,5 korda. Need on avalike turgudega võrreldes endiselt suhteliselt väikesed, kuid nende varade maht on suurenenud selle sajandi algusest saati kaks korda kiiremini kui avalike turgude maht.\n\nLugesin alles hiljuti, et ka Rootsi riiklik pensionifond AP7 kaalub erakapitaliturgudele investeerimise alustamist. Muide, AP7'e 2018. aasta tootlus oli -2,8% Rootsi kroonides. Arvestades seda, et kroon kaotas mullu euro vastu väärtust -4,29%, siis eurodes mõõdetuna oli tootlus veelgi negatiivsem ja seega lõid kõik Eesti pensionifondid oma tulemustega meile eeskujuks toodavat Rootsi riiklikku pensionifondi.\n\nKui Helir-Valdor Seederil ei peaks õnnestuma Eesti pensionisüsteemi kiiresti hävitada, siis tõenäoliselt on Eesti pensionifondid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaates oma tootluselt märksa kõrgemal kohal kui viimasel kümnel aastal. Langeb ju ära 2008. aasta negatiivne mõju.\n\nEesti pensionifondide investeerimisvõimalused ja -strateegiad on alates 2002. aasta pensionireformist koos fondide mahu kasvuga tunduvalt muutunud. Märkimisväärselt on kahandatud ka teenustasude suurust. LHV suurima pensionifondi L haldustasu oli fondi loomise ajal 2%, ent tänavu septembris, kui eelmise aasta lõpus vastuvõetud seadus jõustub, vähendatakse seda võrreldes täna kehtivaga rohkem kui kaks korda.\n\nSeejuures lubab seadusemuudatus teha suuremas mahus erakapitali tüüpi investeeringuid näiteks ettevõtetesse, kinnisvarasse ja metsa. Ühtlasi pandi pensionifondidele uue seadusega esimest korda selge tootluse eesmärk: kui pensionifondi tootlus ületab Eesti palgakasvu, tekib fondijuhil õigus edukustasule. Viimase kümne aasta jooksul on palgad tõusnud keskmiselt ligi 5% aastas. Warren Buffeti äripartner Charlie Munger on kunagi öelnud, et kui talle kirjeldatakse, kuidas ettevõtja on motiveeritud, siis võib ta selle põhjal üsna lihtsasti ennustada, milliseks kujuneb tulemus.\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.26,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":35093},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":61.19,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":12.12,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.87,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.49,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":7.18,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.15,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,81% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,58% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,09% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,73% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,42% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,37% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,36% |\n| Allianz 07/12/20 | 2,19% |\n| JP Morgan Chase And Co 27/01/20 | 2,08% |\n| iShares DAX EX | 1,98% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,81% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,58 % |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,09% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 175 154 598,05 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 500 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0588% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,20%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt alates 22.01.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_220119.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 22.01.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_jaanuar.pdf)\n- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (28.02.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2019_02.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 Veebruar - Aktsiaturgudel oli rahulik kuu\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Arengumaade aktsiaturgudest olid tugevad Aasia riigid eesotsas Hiinaga, kuid Ladina-Ameerika börsiindeksid valdavalt langesid. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra. Tallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7% võrra.\n\nPensionifond XL on investeerinud nelja Eesti riskikapitalifondi, mis kõik tegid 2018. aastal uusi investeeringuid. Näiteks Karma Ventures paigutas raha eestlaste loodud iduettevõttesse MeetFrank, mis viib kokku tööandjad ja anonüümselt tööd otsivad inimesed. Superangel One’i fond tegi kaheksa uut investeeringut, mille hulka kuulus klientide tuvastamise teenust pakkuv, juba tuntud Eesti idufirma Veriff. Trind Ventures tegi kuus investeeringut, millest kaks ettevõtet, Speakly ja Tandem, pakuvad mitmesuguseid võimalusi õppida võõrkeeli.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Lisaks laenasid ettevõtted rekordmahus uut raha, emiteerides uusi võlakirju.\n\nMeie fondide võlakirjaportfellid on ehitatud üles peamiselt finantsturuvälistest instrumentidest ja sellel suunal loodame teha täiendusi ka edaspidi. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 Jaanuar - Fondi portfellis olevad Soome ettevõtted tegid hea tulemuse\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Arenevatel turgudel näitasid tugevat tootlust nii Ladina-Ameerika riigid kui ka Venemaa ja Türgi. Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nPensionifondi XL portfelli kuuluvatest aktsiatest andsid väga hea tulemuse möödunud aastal tugevalt mõjutada saanud Soome metsatööstuse ettevõtted. Näiteks Metsä Boardi aktsia kerkis koguni 21,4% ja Stora Enso 12,7% võrra.\n\nJaanuaris avaldasid oma 2018. aasta tulemused mitu pensionifondi M portfelli kuuluvat Baltikumi kinnisvarafondi, mis investeerivad piirkonna kontorihoonetesse ning kaubandus- ja logistikapindadesse. Kõik fondid pakkusid mullu investoritele hea tulemuse: tootlus oli vahemikus 11–16%.\n\nTugeva tulemusega lõpetasid kuu veel võlakirjaturud, kus selgelt plussi jäid nii valitsuse kui ka ettevõtete väärtpaberid. Tulemus on seda üllatavam, et samal ajal näitasid selgelt kasvu ka aktsiahinnad. Seetõttu on võlakirjaturgude hinnatase Euroopas praegu väga kõrge.\n\nAvalike võlakirjade hinnatõusu võtame fondis kui eelkõige meeldivat lisa – põhitootlust näeme siiski endiselt tulevat börsivälistelt võlakirjadelt. Sel alal töötame edasi portfellide kasvatamisega, samal ajal hoidudes avalikel võlakirjaturgudel uute investeeringute tegemisest.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 Detsember - Aktsiaturgudel kujunes detsember tormiliseks\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui arenevate turgude börsid Detsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra. Euroopas olid suurimate kaotajate hulgas Rootsi ja Saksamaa, kus börsiindeks langes kuu jooksul eurodes vastavalt 6,6% ja 6,2% võrra.\n\nHelsingi börsil jäi tootlus –3,4% juurde ja paljuski olid languse taga Soome metsatööstuse ettevõtted. Pensionifond XL portfelli kuuluvate Metsä Boardi ja Stora Enso aktsiate väärtus kahanes vastavalt 18,9% ja 12,6% võrra. Sel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nVõlakirjaportfelli investeeringutest teatas Portugali Energia pakkumisest osta oma võlakirjad tagasi, millega me ka nõustusime. Üle seitsme aasta tagasi eurokriisi ajal tehtud investeering oli tootnud aastas ligikaudu 5,8% intressitulu, millele lisaks kallinesid võlakirjad sellel ajavahemikul natuke üle 49%. Seega investeering umbes kahekordistus.\n\nSamuti viidi lõpule tehing, kus Eesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile XL märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi. Samuti jätkame Eesti projektide analüüsimist, et leida siin investeerimisvõimalusi.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Tähelepanu erakapitali investeeringutel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n","text":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n\nEhkki rahapoliitilise kursi muutus oli ennekõike tingitud USA ja muu maailma majanduskeskkonna nõrgenemisest, eirasid väärtpaberiturud majanduse negatiivseid suundumusi ning väljendasid võimaliku soodsama rahapoliitika üle heameelt.\n\nLHV pensionifondid on juba mõne aasta vältel vaadanud börsiaktsiate ja riskivabade võlakirjade suunas kahtlustava pilguga, sest nende hinnad sõltuvad rohkem keskpankade pressiteadetest kui ettevõtete majandustulemustest. Kuna erakapitaliturgudel tehtavad tehingud peegeldavad ettevõtete tulemusi täpsemalt ja on sageli madalamalt hinnastatud, olemegi viimaseil aastail pööranud rohkem tähelepanu nendele turgudele. Lisaks on see üks valdkond, kus me saame oma klientidele pakkuda midagi, millele neil endal juurdepääs puudub.\n\nKui Olympic viidi eelmise aasta lõpus Tallinna börsilt minema, ei pidanud me perspektiivikaks aktsionärina selle vastu võidelda. Selle asemel investeerisime hoopis sellesse erakapitalifondi, mis Olympicu omandas ja börsilt ära viis. Ma usun, et Olympic oli ja on suurepärane ettevõte ning uus omanik annab äri kasvule veelgi hoogu juurde.\n\nEestis on vähe investoreid peale pensionifondide, kellel on sellistele investeeringutele juurdepääs. Kõigest mõni aasta tagasi olid ka LHV pensionifondid liiga väikesed, et suuremad rahvusvahelised erekapitalifondid oleksid soostunud üldse meiega suhtlema. Erakapitaliturud on aga valdkond, mis kasvavad kiiremini kui börsid.\n\nNimeka rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey vast avaldatud analüüsist selgub, et alates 2000. aastast on erakapitaliturgude maht kasvanud 7,5 korda. Need on avalike turgudega võrreldes endiselt suhteliselt väikesed, kuid nende varade maht on suurenenud selle sajandi algusest saati kaks korda kiiremini kui avalike turgude maht.\n\nLugesin alles hiljuti, et ka Rootsi riiklik pensionifond AP7 kaalub erakapitaliturgudele investeerimise alustamist. Muide, AP7'e 2018. aasta tootlus oli -2,8% Rootsi kroonides. Arvestades seda, et kroon kaotas mullu euro vastu väärtust -4,29%, siis eurodes mõõdetuna oli tootlus veelgi negatiivsem ja seega lõid kõik Eesti pensionifondid oma tulemustega meile eeskujuks toodavat Rootsi riiklikku pensionifondi.\n\nKui Helir-Valdor Seederil ei peaks õnnestuma Eesti pensionisüsteemi kiiresti hävitada, siis tõenäoliselt on Eesti pensionifondid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaates oma tootluselt märksa kõrgemal kohal kui viimasel kümnel aastal. Langeb ju ära 2008. aasta negatiivne mõju.\n\nEesti pensionifondide investeerimisvõimalused ja -strateegiad on alates 2002. aasta pensionireformist koos fondide mahu kasvuga tunduvalt muutunud. Märkimisväärselt on kahandatud ka teenustasude suurust. LHV suurima pensionifondi L haldustasu oli fondi loomise ajal 2%, ent tänavu septembris, kui eelmise aasta lõpus vastuvõetud seadus jõustub, vähendatakse seda võrreldes täna kehtivaga rohkem kui kaks korda.\n\nSeejuures lubab seadusemuudatus teha suuremas mahus erakapitali tüüpi investeeringuid näiteks ettevõtetesse, kinnisvarasse ja metsa. Ühtlasi pandi pensionifondidele uue seadusega esimest korda selge tootluse eesmärk: kui pensionifondi tootlus ületab Eesti palgakasvu, tekib fondijuhil õigus edukustasule. Viimase kümne aasta jooksul on palgad tõusnud keskmiselt ligi 5% aastas. Warren Buffeti äripartner Charlie Munger on kunagi öelnud, et kui talle kirjeldatakse, kuidas ettevõtja on motiveeritud, siis võib ta selle põhjal üsna lihtsasti ennustada, milliseks kujuneb tulemus.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":30.38,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":1331},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":71.77,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":26.8,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 28,67% |\n| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 26,80% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 20,76% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 13,83% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 4,58% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2,07% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 1,88% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 13 286 793,74 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0588% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,39%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2018-01-02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2018-01-02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2018.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (28.02.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2019_02.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2200},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":95.58,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.48,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 24,62% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 23,73% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 23,64% |\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 23,59% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,34%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":7389},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.62,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":26.28,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.14,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 27,95% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 27,91% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 26,28% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 8,54% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 8,22% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,34%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":94748},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":39.47,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":32.9,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.42,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.07,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.62,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":9.22,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.29,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 10,28% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 3,57% |\n| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 3,29% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 2,57% |\n| Tallinna Sadam AS | 2,34% |\n| SEB Eastern Europe ex Russia Fund | 2,22% |\n| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 2,14% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,09% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 1,97% |\n| Raiffeisen -Osteuropa-Rent Fund | 1,66% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,34% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,09% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,00% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,09%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.17,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6088},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":27.49,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.28,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":23.55,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.98,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.73,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":40.62,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.36,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 9,06% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9,04% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 7,56% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 5,64% |\n| Robeco Ql Global Dynamic Duration | 4,61% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,72% |\n| iShares Core S&P500 UCITS ETF | 3,59% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 3,36% |\n| SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro | 3,33% |\n| SEB Ethical Global Index Fund | 3,27% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,28% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,05% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,99% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,82%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098612","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":7.49,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":12493},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":52.53,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":45.49,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.98,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 13,01% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 9.98% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3.5% 04.07.2019 | 9,72% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 8,61% |\n| UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 8,58% |\n| iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 8,13% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,72% |\n| Lithuanian Government Bond 0.7% 27.05.2020 | 3,67% |\n| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 2,91% |\n| SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro | 2,91% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,14% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,66% |\n| Nortal AS 5% 24.05.2022 | 0,51% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":3.31,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K90-99","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":5971},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.36,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":25.69,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.99,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 25,69% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF | 23,21% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 22,03% |\n| LYXOR Core MSCI World | 20,08% |\n| Access Global | 7,05% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K4","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":106774},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":40.06,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":34.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":20.42,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.59,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.74,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.59,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 17,23% |\n| Republic of Austria 0.250% 191018 | 7,56% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 3,83% |\n| Spain Government 4.600% 190730 | 2,84% |\n| France 1.000% 190525 | 2,77% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 2,31% |\n| Italy Government 4.5000% 190301 | 1,83% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,77% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 1,20% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,09% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,77% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 1,20% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,09% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,83%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.5,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K3","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":142837},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":54.55,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.04,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.24,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.65,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.04,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":2.36,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 8,38% |\n| Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 4,73% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 4,07% |\n| Spain Government 4.600% 190730 | 3,25% |\n| France 1.000% 190525 | 3,04% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,38% |\n| Amundi 12 M-I | 2,36% |\n| Lithuania EUR 0.60% 30.03.2019 | 2,09% |\n| Italy Government 4.5000% 190301 | 2,05% |\n| S&P 500 SPDR | 1,79% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,38% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 1,61% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,38% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,83%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":11.23,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K2","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":45384},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":78.04,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":0.32,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":14.56,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.74,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.65,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.64,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.66,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Spain 0.05% 210131 | 6,31% |\n| Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 5,79% |\n| Spain 4.6% EUR Due 30.07.2019 | 5,77% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 5,00% |\n| Italy Government 4.5000% 190301 | 4,07% |\n| Lithuania EUR 0.60% 30.03.2019 | 3,42% |\n| Vanguard S&P 500 ETF USA | 3,21% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,19% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,17% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 2,77% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,19% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 2,77% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,48% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,79%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019741","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":14.76,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":10883},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":60.2,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":24.61,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":16.01,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core Euro Corporate Bond ETF | 8,59% |\n| iShares Euro Corp Bond Int Hedged UCITS ETF | 7,20% |\n| Lithuania EUR 0.30% 210504 | 3,87% |\n| Spain 0.05% 210131 | 3,86% |\n| Amundi Float Rate USD Corp ETF | 3,77% |\n| Amundi 6 M-I | 3,57% |\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 2,78% |\n| Rabobank EUR 4.125% 12.01.2021 | 2,00% |\n| Tallinn FRN EUR 29.11.2027 | 1,98% |\n| ING Bank FRN 211126 | 1,85% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1,500% 211018 | 2,78% |\n| Tallinn FRN EUR 29.11.2027 | 1,98% |\n| Eesti Energia 2.384% 230922 | 1,59% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,29%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":6.57,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":32112},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":14.3,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.19,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":65.95,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.02,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.6,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":12.69,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 19,83% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 11,19% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 6,05% |\n| SEB Ethical Global Index Fund C | 5,91% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 5,55% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.04.2020 | 4,19% |\n| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 3,75% |\n| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 3,65% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 3,43% |\n| SEB Global Chance / Risk Fund | 2,89% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,93% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,89% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 0,89% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,06%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":6.18,"fundManager":"SEB"},"LEK75":{"heading":"LHV Pensionifond Eesti","id":"eesti","code":"eesti","dataMarker":"LEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,\n- sul on investeeringuid ka mujal regioonides.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":100},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":47.79,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":27.62,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":16.08,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.15,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.36,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud| |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund | 5,09% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,97% |\n| Tallinna Kaubamaja | 4,63% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 4,46% |\n| Autolist 12% 03/04/22 | 4,38% |\n| Allianz 07/12/20 | 4,34% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 4,33% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 | 4,33% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 4,33% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,32% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund | 5,09% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,97% |\n| Tallinna Kaubamaja | 4,63% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 2 323 286,97 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 690 184,87 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0588% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,20%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt alates 22.01.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_220119.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 22.01.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_jaanuar.pdf)\n- [Prospekt alates 02.05.2019](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_020519.pdf)\n- [Prospekt muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Eesti põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (28.02.2019)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_kuuaruanne_2019_02.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 Veebruar - Fondi tulemusi mõjutas langus Tallinna börsil\n\nTallinna börs langes veebruaris 1,7%. Suuresti olid languse taga laevandusettevõtte Tallink neljanda kvartali nõrgad tulemused, mis viisid aktsia kukkumiseni 5,1% ulatuses. Ettevõtte tulud olid võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga kahanenud 2,7% võrra ja 1,1 miljoni euroga jäädi kahjumisse. Ettevõtte reisijate arv vähenes neljandas kvartalis 3,3%, kuid jäi kogu 2018. aasta arvestuses samale tasemele. Teisalt plaanib Tallink maksta dividende 5 senti aktsia kohta ja vähendada aktsiakapitali 7 senti aktsia kohta, mis teeks väljamaksete tootluseks üle 11%.\n\nTugevatest majandustulemustest teatas seevastu Tallinna Sadam, kes oli kasvatanud tulusid neljandas kvartalis 9,2% ja kogu 2018. aasta jooksul 7,7% võrra. Samuti paranes ettevõtte ärikasumi marginaal. Aktsionäridele plaanitakse maksta 2018. aasta eest dividende vähemalt 30 miljonit eurot, mis teeb oodatavaks dividenditootluseks vähemalt 5,3%.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 Jaanuar - Jaanuaris tegid Baltikumi börsid hea tulemuse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus Baltikumi börsidel positiivseks ja head tootlust näitasid kõigi kolme riigi börsiindeksid. Tugevaim oli Tallinna aktsiaturg 6,8% tootlusega ning Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nTallinna börsi suurim tõusja oli Harju Elekter 23,8% tootlusega. Tugeva tulemuse tegid ka Pensionifondi Eesti portfelli kuuluvad Nordecon ja Silvano Fashion Group vastavalt 10,7% ja 9,1% tootlusega.\n\nJaanuaris avalikustas oma 2018. aasta tulemused Tallinna Kaubamaja Grupp, teatades, et ettevõtte tulud kasvasid aasta jooksul 4,6% ja kasum 2% võrra. Väga tugev oli automüügiäri, mille tulud suurenesid 15,3% võrra. Hästi läks ka supermarketite segmendil, kus Selver kasvatas tulusid 3,9%. Kaubamaja aktsiahind tõusis jaanuaris 7,1%.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 Detsember - Fondi üürimajade portfell täienes\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu nii maailma arenenud kui ka arenevatel turgudel nii langes detsembris ka Tallinna börsiindeks: kuu tulemuseks kujunes –5,2% ja aasta kohta kahanes indeksi väärtus 6,4% võrra. Pensionifondi Eesti portfelli kuuluvatest ettevõtetest tegi detsembris suurima languse laevandusfirma Tallink, mille aktsia hind kukkus kuu jooksul koguni 10,6% võrra. See oli osaliselt põhjustatud normaliseerumisest pärast novembris toimunud Tallinki aktsiate noteerimisest Helsingi börsil, kui aktsiahind tõusis 17% jagu.\n\nBörsiväliste investeeringute seas oli märkimisväärne sündmus pensionifondide üürimajade portfelli laienemine. Sõlmiti leping Tallinna Mustamäe linnaosas asuvas kinnisvaraarenduses 168 uue korteri ostuks, millega kasvab LHV üürikorterite portfell peaaegu 300 korterini. Hoonete ehitus algab tänavu ja valmimine jääb tõenäoliselt 2021. aasta algusse. Kokku ehitatakse Uus-Mustamäe arendusprojekti käigus viie kuni seitsme aasta jooksul 750 uut korterit.\n\nVõlakirjaportfellis lisasime investeeringute hulka riigiettevõtte Transpordi Varahaldus väärtpaberid. Need on kaheksa-aastased, kannavad aastas 2,85% intressi ja on tagatud ettevõttele juba kuuluvate lennukitega.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Tähelepanu erakapitali investeeringutel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum. \n","text":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n\nEhkki rahapoliitilise kursi muutus oli ennekõike tingitud USA ja muu maailma majanduskeskkonna nõrgenemisest, eirasid väärtpaberiturud majanduse negatiivseid suundumusi ning väljendasid võimaliku soodsama rahapoliitika üle heameelt.\n\nLHV pensionifondid on juba mõne aasta vältel vaadanud börsiaktsiate ja riskivabade võlakirjade suunas kahtlustava pilguga, sest nende hinnad sõltuvad rohkem keskpankade pressiteadetest kui ettevõtete majandustulemustest. Kuna erakapitaliturgudel tehtavad tehingud peegeldavad ettevõtete tulemusi täpsemalt ja on sageli madalamalt hinnastatud, olemegi viimaseil aastail pööranud rohkem tähelepanu nendele turgudele. Lisaks on see üks valdkond, kus me saame oma klientidele pakkuda midagi, millele neil endal juurdepääs puudub.\n\nKui Olympic viidi eelmise aasta lõpus Tallinna börsilt minema, ei pidanud me perspektiivikaks aktsionärina selle vastu võidelda. Selle asemel investeerisime hoopis sellesse erakapitalifondi, mis Olympicu omandas ja börsilt ära viis. Ma usun, et Olympic oli ja on suurepärane ettevõte ning uus omanik annab äri kasvule veelgi hoogu juurde.\n\nEestis on vähe investoreid peale pensionifondide, kellel on sellistele investeeringutele juurdepääs. Kõigest mõni aasta tagasi olid ka LHV pensionifondid liiga väikesed, et suuremad rahvusvahelised erekapitalifondid oleksid soostunud üldse meiega suhtlema. Erakapitaliturud on aga valdkond, mis kasvavad kiiremini kui börsid.\n\nNimeka rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey vast avaldatud analüüsist selgub, et alates 2000. aastast on erakapitaliturgude maht kasvanud 7,5 korda. Need on avalike turgudega võrreldes endiselt suhteliselt väikesed, kuid nende varade maht on suurenenud selle sajandi algusest saati kaks korda kiiremini kui avalike turgude maht.\n\nLugesin alles hiljuti, et ka Rootsi riiklik pensionifond AP7 kaalub erakapitaliturgudele investeerimise alustamist. Muide, AP7'e 2018. aasta tootlus oli -2,8% Rootsi kroonides. Arvestades seda, et kroon kaotas mullu euro vastu väärtust -4,29%, siis eurodes mõõdetuna oli tootlus veelgi negatiivsem ja seega lõid kõik Eesti pensionifondid oma tulemustega meile eeskujuks toodavat Rootsi riiklikku pensionifondi.\n\nKui Helir-Valdor Seederil ei peaks õnnestuma Eesti pensionisüsteemi kiiresti hävitada, siis tõenäoliselt on Eesti pensionifondid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaates oma tootluselt märksa kõrgemal kohal kui viimasel kümnel aastal. Langeb ju ära 2008. aasta negatiivne mõju.\n\nEesti pensionifondide investeerimisvõimalused ja -strateegiad on alates 2002. aasta pensionireformist koos fondide mahu kasvuga tunduvalt muutunud. Märkimisväärselt on kahandatud ka teenustasude suurust. LHV suurima pensionifondi L haldustasu oli fondi loomise ajal 2%, ent tänavu septembris, kui eelmise aasta lõpus vastuvõetud seadus jõustub, vähendatakse seda võrreldes täna kehtivaga rohkem kui kaks korda.\n\nSeejuures lubab seadusemuudatus teha suuremas mahus erakapitali tüüpi investeeringuid näiteks ettevõtetesse, kinnisvarasse ja metsa. Ühtlasi pandi pensionifondidele uue seadusega esimest korda selge tootluse eesmärk: kui pensionifondi tootlus ületab Eesti palgakasvu, tekib fondijuhil õigus edukustasule. Viimase kümne aasta jooksul on palgad tõusnud keskmiselt ligi 5% aastas. Warren Buffeti äripartner Charlie Munger on kunagi öelnud, et kui talle kirjeldatakse, kuidas ettevõtja on motiveeritud, siis võib ta selle põhjal üsna lihtsasti ennustada, milliseks kujuneb tulemus.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109476","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":67.49,"fundManager":"LHV"},"SIK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond Indeks","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud võlakirjadesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":957},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":73.09,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":26.57,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.34,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 21,86% |\n| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 20,10% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 13,94% |\n| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 8,12% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 7,50% |\n| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 6,93% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 5,32% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3,68% |\n| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist | 3,24% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 2,81% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,29%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib vaid kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4730},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":6.34,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":89.27,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 9,52% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 9,51% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9,45% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 8,94% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 8,16% |\n| Nordea Euro Medium Term Bond Growth | 8,15% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 7,33% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 5,65% |\n| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 4,69% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 4,69% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,7%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"## **Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 25% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2358},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":20.81,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.46,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":70.03,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.71,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | 8,02% |\n| Nordea Euro Bond I Growth | 7,70% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETFF | 6,99% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 6,93% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,01% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 5,46% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 4,98% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 4,79% |\n| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 4,68% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | 4,20 |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 5,46% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,19%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098448","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":5.46,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 75% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":6865},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":66.39,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.49,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":27.59,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.53,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 9,51% |\n| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | 7,31% |\n| Financial Select Sector SPDR | 5,15% |\n| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 5,12% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 4,43% |\n| S&P Depository Receipts Trust | 4,38% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,22% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,04% |\n| Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity | 3,83% |\n| Nordea Japan Fund Growth | 3,75% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,22% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,26% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,19%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.48,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nPensionifond A investeerib maksimaalselt 50% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":27651},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":41.47,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.01,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":52.24,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.28,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 7,43% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,47% |\n| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | 5,43% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,41% |\n| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 4,24% |\n| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | 4,19% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets | 4,05% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 4,00% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 3,93% |\n| S&P Depository Receipts Trust | 3,73% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,74% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,27% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,19%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":5.01,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,2%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"31.12.2018","capacity":"14 891 758,47 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes (minimaalselt 6,39 eurot).\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":53.24,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":15.37,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.83,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.02,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.05,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.13,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.35,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,54% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,92% |\n| iShares DAX EX | 3,21% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,18% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,72% |\n| Citadele banka 6.25% 06/12/2026 | 2,56% |\n| JP Morgan Chase 2.295% 15/08/21 | 2,10% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 2,06% |\n| TOTAL 03/19/20 | 1,95% |\n| SAP 13/03/21 | 1,95% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,54% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,92% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,18% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 15 423 810,14 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depootasu määr | 0,0588% |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 13.06.2017](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2019,"month":2,"content":"### 2019 Veebruar - Fond tegi investeeringu Baltikumi suurimasse erakapitalifondi\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVeebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Arengumaade aktsiaturgudest olid tugevad Aasia riigid eesotsas Hiinaga, kuid Ladina-Ameerika börsiindeksid valdavalt langesid. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra. Tallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7% võrra.\n\nTäiendav pensionifond tegi uue investeeringu Leedu erakapitalifondi INVL Baltic Sea Growth Fund, mis investeerib Baltimaade keskmise suurusega ja hea kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse. See on Baltikumi seni suurim erakapitalifond, mis kogus investoritelt üle 100 miljoni euro.\n\nVeebruaris mõjutasid pensionifondi tootlust ka Tallinna börsi aktsiate liikumised. Positiivse tulemuse tõi näiteks Tallinna Kaubamaja, mille aktsia kerkis suurte dividendide lubaduse taustal kuuga 3,6%. Tallinki aktsia aga odavnes nõrkade kvartalitulemuste tõttu 5,1% võrra.\n\nMärtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.\n"},{"year":2019,"month":1,"content":"### 2019 Jaanuar - Fondi portfellis olevad Soome ettevõtted tegid hea tulemuse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusega. Arenevatel turgudel näitasid tugevat tootlust nii Ladina-Ameerika riigid kui ka Venemaa ja Türgi. Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.\n\nTäiendava pensionifondi portfelli kuuluvatest aktsiatest andsid väga hea tulemuse möödunud aastal tugevalt mõjutada saanud Soome metsatööstuse ettevõtted. Näiteks Metsä Boardi aktsia kerkis koguni 21,4% ja Stora Enso 12,7% võrra.\n\nTugeva tõusu tegi ka mitu Baltikumi börside ettevõtete. Näiteks Läti ravimitootja Grindeksi aktsiad kerkisid kuuga 20% võrra ja Leedu panga Šiaulių Bankase aktsia hind tõusis 8,5%.\n"},{"year":2018,"month":12,"content":"### 2018 Detsember - Aktsiaturgudel kujunes detsember tormiliseks\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra.\n\nEuroopas olid suurimate kaotajate hulgas Rootsi ja Saksamaa, kus börsiindeks langes kuu jooksul eurodes vastavalt 6,6% ja 6,2% võrra. Helsingi börsil jäi tootlus –3,4% juurde ja paljuski olid languse taga Soome metsatööstuse ettevõtted. Täiendava pensionifondi portfelli kuuluvate Metsä Boardi ja Stora Enso aktsiate väärtus kahanes vastavalt 18,9% ja 12,6% võrra.\n\nSel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.\n\nEesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.\n\nVõlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile Täiendav märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Tähelepanu erakapitali investeeringutel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n","text":"Veebruaris jätkasid väärtpaberiturud taastumist möödunud aasta lõpu langusest. Suuresti oli selle taga USA keskpanga rahapoliitilise kursi muutus. Kui veel läinud aasta detsembri alguses lubas keskpank rahapoliitika karmistamist jätkata, siis jõulupühade paiku tehti kannapööre ning lubati, et nii intressimäärade tõstmisega kui ka keskpanga võlakirjaportfelli koomaletõmbamisega ollakse ettevaatlikum.\n\nEhkki rahapoliitilise kursi muutus oli ennekõike tingitud USA ja muu maailma majanduskeskkonna nõrgenemisest, eirasid väärtpaberiturud majanduse negatiivseid suundumusi ning väljendasid võimaliku soodsama rahapoliitika üle heameelt.\n\nLHV pensionifondid on juba mõne aasta vältel vaadanud börsiaktsiate ja riskivabade võlakirjade suunas kahtlustava pilguga, sest nende hinnad sõltuvad rohkem keskpankade pressiteadetest kui ettevõtete majandustulemustest. Kuna erakapitaliturgudel tehtavad tehingud peegeldavad ettevõtete tulemusi täpsemalt ja on sageli madalamalt hinnastatud, olemegi viimaseil aastail pööranud rohkem tähelepanu nendele turgudele. Lisaks on see üks valdkond, kus me saame oma klientidele pakkuda midagi, millele neil endal juurdepääs puudub.\n\nKui Olympic viidi eelmise aasta lõpus Tallinna börsilt minema, ei pidanud me perspektiivikaks aktsionärina selle vastu võidelda. Selle asemel investeerisime hoopis sellesse erakapitalifondi, mis Olympicu omandas ja börsilt ära viis. Ma usun, et Olympic oli ja on suurepärane ettevõte ning uus omanik annab äri kasvule veelgi hoogu juurde.\n\nEestis on vähe investoreid peale pensionifondide, kellel on sellistele investeeringutele juurdepääs. Kõigest mõni aasta tagasi olid ka LHV pensionifondid liiga väikesed, et suuremad rahvusvahelised erekapitalifondid oleksid soostunud üldse meiega suhtlema. Erakapitaliturud on aga valdkond, mis kasvavad kiiremini kui börsid.\n\nNimeka rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey vast avaldatud analüüsist selgub, et alates 2000. aastast on erakapitaliturgude maht kasvanud 7,5 korda. Need on avalike turgudega võrreldes endiselt suhteliselt väikesed, kuid nende varade maht on suurenenud selle sajandi algusest saati kaks korda kiiremini kui avalike turgude maht.\n\nLugesin alles hiljuti, et ka Rootsi riiklik pensionifond AP7 kaalub erakapitaliturgudele investeerimise alustamist. Muide, AP7'e 2018. aasta tootlus oli -2,8% Rootsi kroonides. Arvestades seda, et kroon kaotas mullu euro vastu väärtust -4,29%, siis eurodes mõõdetuna oli tootlus veelgi negatiivsem ja seega lõid kõik Eesti pensionifondid oma tulemustega meile eeskujuks toodavat Rootsi riiklikku pensionifondi.\n\nKui Helir-Valdor Seederil ei peaks õnnestuma Eesti pensionisüsteemi kiiresti hävitada, siis tõenäoliselt on Eesti pensionifondid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaates oma tootluselt märksa kõrgemal kohal kui viimasel kümnel aastal. Langeb ju ära 2008. aasta negatiivne mõju.\n\nEesti pensionifondide investeerimisvõimalused ja -strateegiad on alates 2002. aasta pensionireformist koos fondide mahu kasvuga tunduvalt muutunud. Märkimisväärselt on kahandatud ka teenustasude suurust. LHV suurima pensionifondi L haldustasu oli fondi loomise ajal 2%, ent tänavu septembris, kui eelmise aasta lõpus vastuvõetud seadus jõustub, vähendatakse seda võrreldes täna kehtivaga rohkem kui kaks korda.\n\nSeejuures lubab seadusemuudatus teha suuremas mahus erakapitali tüüpi investeeringuid näiteks ettevõtetesse, kinnisvarasse ja metsa. Ühtlasi pandi pensionifondidele uue seadusega esimest korda selge tootluse eesmärk: kui pensionifondi tootlus ületab Eesti palgakasvu, tekib fondijuhil õigus edukustasule. Viimase kümne aasta jooksul on palgad tõusnud keskmiselt ligi 5% aastas. Warren Buffeti äripartner Charlie Munger on kunagi öelnud, et kui talle kirjeldatakse, kuidas ettevõtja on motiveeritud, siis võib ta selle põhjal üsna lihtsasti ennustada, milliseks kujuneb tulemus.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes (minimaalselt 6,39 eurot)\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":25.14,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nFondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%"},"fundInfo":{"date":"31.12.2018","capacity":"2 082 178,76 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.16,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.84,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 28,73 |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 28,54% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 28,30% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 6,27% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 3,75% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,57% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 28.02.2019) | 2 528 080,34 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depootasu määr | 0,0588% |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,39%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 13.09.2017](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused-2017-09-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2018.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,5%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,5%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V1","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,2%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V2","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,3%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V3","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,4%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,4%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3}}