{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4560},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":73.32,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":26.68,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 1% 25/05/27 | 5,57% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,77% |\n| Czech Republic 3.875% 24/05/22 | 4,57% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,35% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,18% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,97% |\n| Slovakia 3.375% 15/11/24 | 3,94% |\n| USA TREASURY BILL 1.625% 31/08/19 | 2,97% |\n| Amber Circle 3.25% 04/12/22 | 2,74% |\n| STEDIN 0 10/24/22 | 2,57% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,18% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,97% |\n| Elering 0.875% 03/05/20230 | 2,51% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.09.2018) | 20 214 332,19 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 110 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,06% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | AS SEB Pank |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,585%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.09.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2018_09.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2018,"month":8,"content":"### 2018 August - Konservatiivsete fondide seas taas positiivne tulemus\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa valitsuste võlakirjade turgudel oli liikumine augustis väga sarnane kogu 2018. aastaga – enamik suuremaid turge püsis nulli lähedal või üle selle, samal ajal kui Itaalia tootlus oli selgelt negatiivne ligikaudu –3% suuruse panusega. Fondis olevaid investeeringuid Itaalia ei mõjutanud ja nii oli tulemus 0,2% tootlust. Samuti on fond erinevalt peaaegu kõigist põhilistest võlakirjaturu segmentidest alates aasta algusest plusspoolel. Kui hinnad tõusid, vähendasime fondi positsioone Prantsusmaa pikaajalistes võlakirjades. Nimelt läheneb jõudsalt Euroopa Keskpanga tugimeetmete lõpptähtaeg. Itaalia probleemid on taas suurendanud nõudlust ja ühes sellega hindu kõrgeima reitinguga euroala võlakirjades. Ette vaadates on aga nende oodatav tootlus praeguselt tasemelt endiselt väga väike.\n"},{"year":2018,"month":7,"content":"### 2018 Juuli - Fond hoiab aasta algusest head tulemust, edu taga on konservatiivsus\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nJuulis liikusid Euroopa võlakirjaturud 2018. aastale seni omasega vastupidises suunas: ettevõtete võlakirjade hinnad tõusid veidi, ent suuremate valitsuste turud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine, st ettevõtete võlakirjad on andnud negatiivse (–0,4%) ja valitsused positiivse (0,2%) tootluse. Suurematel turgudel liikusid valitsuse võlakirjad juulis küll ligilähedaselt sama tulemusega, kuid selle põhjus oli teine. Nimelt tõusid Saksamaa puhul intressid veidi taas, sest oodati majanduse väljavaate paranemist, Itaalia hinnad langesid aga seepärast, et investorid olid mures poliitika pärast.\n\nFond on keskendunud võimalustele, mis asuvad väljaspool euroala suuri valitsusi, ja see on andnud parema tulemuse. Muu hulgas kasvas juulis taas lennureisijate arvu suurenemise taustal Transpordi Varahalduse kasum. Uutest investeeringutest lisasime fondi Leedu Energia võlakirju, kes kaasas turult uut raha. Võlakirjade tähtaeg on kümme aastat ja intress 1,875%.\n"},{"year":2018,"month":6,"content":"### 2018 Juuni - Fond investeerib kohalikesse võlakirjadesse suurimas lubatud mahus\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaturud olid juunis rahulikumad ja positiivsemad kui tormise kevade jooksul. Kuigi ettevõtete võlakirjade hinnad jäid veel kergelt miinuspoolele, suutis turg tervikuna isegi kasvada. Siiski on Euroopa võlakirjadel näidata esimese poolaasta tulemusena ette äärmiselt kasin tulemus: valitsuse võlakirjad tõusid 0,6% ja ettevõtete võlakirjad langesid 0,6% ning tagasihoidlikuma reitinguga ettevõtete tulemus on –1,4%. Teise suure võlakirjaturu USA vastavad näitajad olid –1,1%, –3,3% ja 0,2%.\n\nInvesteerime endiselt kogu seadusega lubatud limiidi (10% varadest) ulatuses kohalikesse võlakirjadesse, täpsemalt Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahalduse väärtpaberitesse. See otsus koos hoidumisega riskimisest rahvusvahelisel turul lubas XS-i fondil olla esimesel poolaastal parima tootlusega konservatiivne võlakirjafond, pakkudes 0,3% tootlust.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Võlakirjaturud on muutuste ootel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n","text":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n\nJuba aastaid tardunud Euroopa võlakirjaturgudel ilmutas risk ennast mõnevõrra Itaalia riigivõlakirjade hinnaliikumises. Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade aastatootlus kerkis augusti lõpuks 3,2%-le – viimati pakkusid need suuremat kui 3% tootlust 2014. aasta maikuus.\n\n2018\\. aasta lõpuks peaks saama ühele poole Euroopa Keskpanga 2015. aasta kevadel alanud võlakirjade kokkuostu programm. Eks seejärel ole näha, millisele tasemele Euroopa valitsuste võlakirjade intressimäärad püsima jäävad. Ma kahtlustan, et suurem liikumine on alles ees ja mitte ainult Itaalia võlakirjade hindades. Kui kokkuostuprogramm osutub ka mõne aja pärast tagasi vaadates edukaks ja saavutatakse stabiilne, ligikaudu 2% elukalliduse kasv, siis oleks raske uskuda, et ka väikseima riskiga euroala riikide võlakirjade tootlus jääb alla 2%.\n\nAugusti lõpus oli Saksa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus 0,4%. Intressimäärad on sisuliselt raha hind: kui raha hind muutub, muutuvad ka nende varade hinnad, mida selles valuutas mõõdetakse. Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub. Seejärel saab näha, millised ettevõtted ja projektid suudavad selle enda kasuks ära kasutada ning millised jäävad kuivale.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":12.9,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":10786},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":87.02,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":12.98,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,53% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,52% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 4,44% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,08% |\n| Investor 4.5% 12/05/23 | 3,42% |\n| TOTAL 03/19/20 | 3,06% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 2,84% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,82% |\n| Amber Circle 3.25% 04/12/22 | 2,71% |\n| Sabic Capital 2.75% 20/11/20 | 2,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,53% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,08% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 0,18% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.09.2018) | 59 039 622,44 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 270 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,06% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | AS SEB Pank |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,684%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.09.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2018_09.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2018,"month":8,"content":"### 2018 August - Konservatiivsete fondide seas taas positiivne tulemus\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nNagu kogu senise aasta jooksul nii oli ka augustikuu tulemuseks Euroopa võlakirjaturgude segmentides parimal juhul väike pluss. Kokkuvõttes muutis pildi negatiivseks taas Itaalia, kus langus ulatus isegi 3%-ni. Peale selle oli märksa nõrgem arenevate turgude võlakirjaturg, mis kaotas kuuga veidi üle protsendi. Mõlemad on samuti aasta algusest kindlas miinuses (vastavalt –6% ja –4%). Fondi S investeeringuid need turud ei mõjuta ja nii oli ka tulemuseks minimaalne kasum.\n\nMöödunud kuul vähendasime portfellis Prantsusmaa võlakirjapositsiooni, sest hirmu kasv turgudel tõstis väga kõrge krediidireitinguga paberite hindu. Hinnatõus vähendab nende oodatavat pakutavat tootlust tulevikus juba niigi madalalt tasemelt, seepärast näeme paremaid alternatiive mujal.\n"},{"year":2018,"month":7,"content":"### 2018 Juuli - Fond otsib investeerimisvõimalusi väljaspool Euroopa võlakirjaturge\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nJuulis liikusid Euroopa võlakirjaturud 2018. aastale seni omasega vastupidises suunas: ettevõtete võlakirjade hinnad tõusid veidi, ent suuremate valitsuste turud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine, st ettevõtete võlakirjad on andnud negatiivse (–0,4%) ja valitsused positiivse (0,2%) tootluse. Suurematel turgudel liikusid valitsuse võlakirjad juulis küll ligilähedaselt sama tulemusega, kuid selle põhjus oli teine. Nimelt tõusid Saksamaa puhul intressid veidi taas, sest oodati majanduse väljavaate paranemist, Itaalia hinnad langesid aga seepärast, et investorid olid mures poliitika pärast.\n\nFond on keskendunud võimalustele, mis asuvad väljaspool euroala suuri valitsusi, ja see on andnud parema tulemuse. Muu hulgas kasvas juulis taas lennureisijate arvu suurenemise taustal Transpordi Varahalduse kasum. Uutest investeeringutest lisasime fondi Leedu Energia võlakirju, kes kaasas turult uut raha. Võlakirjade tähtaeg on kümme aastat ja intress 1,875%.\n"},{"year":2018,"month":6,"content":"### 2018 Juuni - Fond hoidub rahvusvaheliste võlakirjade riskist\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaturud olid juunis rahulikumad ja positiivsemad kui tormise kevade jooksul. Kuigi ettevõtete võlakirjade hinnad jäid veel kergelt miinuspoolele, suutis turg tervikuna isegi kasvada. Siiski on Euroopa võlakirjadel näidata esimese poolaasta tulemusena ette äärmiselt kasin tulemus: valitsuse võlakirjad tõusid 0,6% ja ettevõtete võlakirjad langesid 0,6% ning tagasihoidlikuma reitinguga ettevõtete tulemus on –1,4%. Teise suure võlakirjaturu USA vastavad näitajad olid –1,1%, –3,3% ja 0,2%.\n\nInvesteerime endiselt kogu seadusega lubatud limiidi (10% varadest) ulatuses kohalikesse võlakirjadesse, täpsemalt Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahalduse väärtpaberitesse.\n\nLHV fond S oli koos XS-iga kaks ainult kolmest konservatiivsest pensionifondist, kes suutsid sellises keskkonnas esimesel poolaastal kasumit teenida.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Võlakirjaturud on muutuste ootel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n","text":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n\nJuba aastaid tardunud Euroopa võlakirjaturgudel ilmutas risk ennast mõnevõrra Itaalia riigivõlakirjade hinnaliikumises. Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade aastatootlus kerkis augusti lõpuks 3,2%-le – viimati pakkusid need suuremat kui 3% tootlust 2014. aasta maikuus.\n\n2018\\. aasta lõpuks peaks saama ühele poole Euroopa Keskpanga 2015. aasta kevadel alanud võlakirjade kokkuostu programm. Eks seejärel ole näha, millisele tasemele Euroopa valitsuste võlakirjade intressimäärad püsima jäävad. Ma kahtlustan, et suurem liikumine on alles ees ja mitte ainult Itaalia võlakirjade hindades. Kui kokkuostuprogramm osutub ka mõne aja pärast tagasi vaadates edukaks ja saavutatakse stabiilne, ligikaudu 2% elukalliduse kasv, siis oleks raske uskuda, et ka väikseima riskiga euroala riikide võlakirjade tootlus jääb alla 2%.\n\nAugusti lõpus oli Saksa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus 0,4%. Intressimäärad on sisuliselt raha hind: kui raha hind muutub, muutuvad ka nende varade hinnad, mida selles valuutas mõõdetakse. Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub. Seejärel saab näha, millised ettevõtted ja projektid suudavad selle enda kasuks ära kasutada ning millised jäävad kuivale.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":8.79,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"## **Strateegia**\nPaigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13381},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":81.54,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.68,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":1.4,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.16,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.28,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.94,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,04% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,38% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,03%|\n| Luminor 20/12/19 | 2,93% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,90% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,80% |\n| Tartu linn 25/10/32 | 2,46% |\n| Coop Pank 6.75% 04/12/2027 | 2,07% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 2,02% |\n| Citadele banka 6.25% 06/12/2026 | 1,97% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,04% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,38% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,03% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.09.2018) | 112 819 770,23 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 380 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,06% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | AS SEB Pank |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,008%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.09.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2018_09.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2018,"month":8,"content":"### 2018 August - Turgude erisuunaliste liikumiste kiuste tegi fond hea tulemuse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nAugustis liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades: kui USA ja Jaapani börside jaoks oli kuu hea tootlusega, siis Euroopa ja enamiku arenevate riikide aktsiaturud langesid. Euroopas vedasid langust poliitiliste ja majanduslike probleemide valguses Itaalia ja Hispaania börs, mille tulemus oli vastavalt –8,8% ja –4,8%. Seekord ei jäänud üldisest langusest puutumata ka Balti riikide aktsiaturud. Kõige väiksema tootlusega oli Riia börs (–4,7%), samal ajal kui Tallinna ja Vilniuse börsiindeks langesid vastavalt 2,8% ja 2,4% võrra.\n\nPensionifondi M investeeringute hulgas olev Leedu reisikorraldaja Novaturas teatas taas headest kvartalitulemustest. Ettevõtte tulud kasvasid tänavu teises kvartalis võrreldes 2017. aasta sama ajavahemikuga peaaegu 40% võrra. Kokku teenindati kvartali jooksul ligikaudu 97 000 klienti ja nende seas oli populaarseim sihtkoht Türgi.\n\nKuu lõpus noteeris kogu Baltikumis tegutsev kinnisvarafond Baltic Horizon kevadel väljalastud võlakirjad Tallinna börsil. Osalesime väga aktiivselt võlakirja tingimuste läbirääkimises ja LHV pensionifondide omanduses on nüüd veidi rohkem kui pooled emiteeritud võlakirjadest. Instrumendi aastane kupong on 4,25% ja 30 miljoni euro suurune emissioon makstakse tagasi ühe osana viie aasta möödumisel. Fondi tuntuimad objektid Eestis on Tallinnas endise postimaja ja Coca-Cola Plaza ala.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli august järjekordne nullilähedase tulemiga kuu, kus negatiivselt paistsid silma Itaalia valitsuse võlakirjad ja arenevate turgude ümber toimuv. Töötame aktiivselt kohalike emitentidega ja loodame saada võlakirjaportfelli ka uusi investeeringuid – endiselt eelkõige Eestist.\n"},{"year":2018,"month":7,"content":"### 2018 Juuli - Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust.\n\nPensionifondi M tootlusele mõjusid juulis kehvasti Soome metsatööstuse aktsiad, mis olid alates aasta algusest väga hoogsalt kallinenud. Investorite ootused metsandussektorile olid seega praeguseks juba liiga suured ning nii Stora Enso kui ka Metsä Boardi kvartalitulemused jäid ootustele alla. Nende ettevõtete aktsiad odavnesid kuu jooksul vastavalt 8,4% ja 6,7% võrra. Teisalt mõjusid pensionifondi tootlusele hästi Soome ettevõtete Neste ja Nokian Renkaate aktsiate hinnatõus vastavalt 7,7% ja 11,1% võrra.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Senistest investeeringutest kasvas Transpordi Varahalduse kasum, sest lennureisijate arv suurenes. Lisaks soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"year":2018,"month":6,"content":"### 2018 Juuni - Maailma aktsiaturud suunavad endiselt vaatama kohaliku turu poole\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMaailma aktsiaturud andsid juunis valdavalt negatiivse tootluse, mille suuresti põhjustas hirm USA ja teiste riikide vahelise kaubandussõja ees. Näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa börsiindeksid langesid juunis vastavalt 2,4% ja 1,4% võrra. Baltimaade aktsiaturud suurema langusega kaasa ei läinud ning Riia ja Vilniuse börsiindeksi tootlus oli vastavalt –0,1% ja –0,2%.\n\nTallinna börs hoopis tõusis 2,3% tänu Tallinna Sadama aktsiate esmasele avalikule pakkumisele. See on esimene riigi enamusosalusega ettevõte kohalikul börsil viimase 20 aasta jooksul ja huvi aktsiate vastu oli suur. Pakutud aktsiad märgiti peaaegu kolmekordselt üle. Investorite seas oli nii Eesti ja välismaiseid institutsioone kui ka üle 13 000 jaeinvestori. Ettevõte müüs aktsiad hinnaga 1,7 eurot ja esimese kauplemispäeva lõpuks kerkis hind 1,93 euroni. LHV pensionifondidele kuulub 2,7% Tallinna Sadama aktsiatest.\n\nVõlakirjaturud olid juunis rahulikumad ja positiivsemad kui tormise kevade jooksul. Kuigi ettevõtete võlakirjade hinnad jäid veel kergelt miinuspoolele, suutis turg tervikuna isegi kasvada. Siiski on Euroopa võlakirjadel näidata esimese poolaasta tulemusena ette äärmiselt kasin tulemus: valitsuse võlakirjad tõusid 0,6% ja ettevõtete võlakirjad langesid 0,6% ning tagasihoidlikuma reitinguga ettevõtete tulemus on –1,4%. Teise suure võlakirjaturu USA vastavad näitajad olid –1,1%, –3,3% ja 0,2%.\n\nOleme kuuülevaadetes varemgi kirjutanud, et LHV pensionifondid otsivad suurema oodatava tootlusega investeeringuid väljastpoolt rahvusvahelisi turge. Fondi M tehtud kohalike võlakirjainvesteeringute keskmine intress juuni lõpul oli 3,6%. Kui me jätame kõrvale hoiuselepingute asemel sõlmitud võlakirjalepingud Luminori ja Šiaulių pangaga, oli kohaliku võlakirjaportfelli keskmine intress 4,25%.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Võlakirjaturud on muutuste ootel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n","text":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n\nJuba aastaid tardunud Euroopa võlakirjaturgudel ilmutas risk ennast mõnevõrra Itaalia riigivõlakirjade hinnaliikumises. Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade aastatootlus kerkis augusti lõpuks 3,2%-le – viimati pakkusid need suuremat kui 3% tootlust 2014. aasta maikuus.\n\n2018\\. aasta lõpuks peaks saama ühele poole Euroopa Keskpanga 2015. aasta kevadel alanud võlakirjade kokkuostu programm. Eks seejärel ole näha, millisele tasemele Euroopa valitsuste võlakirjade intressimäärad püsima jäävad. Ma kahtlustan, et suurem liikumine on alles ees ja mitte ainult Itaalia võlakirjade hindades. Kui kokkuostuprogramm osutub ka mõne aja pärast tagasi vaadates edukaks ja saavutatakse stabiilne, ligikaudu 2% elukalliduse kasv, siis oleks raske uskuda, et ka väikseima riskiga euroala riikide võlakirjade tootlus jääb alla 2%.\n\nAugusti lõpus oli Saksa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus 0,4%. Intressimäärad on sisuliselt raha hind: kui raha hind muutub, muutuvad ka nende varade hinnad, mida selles valuutas mõõdetakse. Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub. Seejärel saab näha, millised ettevõtted ja projektid suudavad selle enda kasuks ära kasutada ning millised jäävad kuivale.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019774","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":34.36,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":105894},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":67.35,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.57,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.2,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.66,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":6.07,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.15,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,88% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,88% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 3,22% |\n| Luminor 20/12/19 | 3,20% |\n| Latvia 2.625% 21/01/21 | 2,93% |\n| JP Morgan Chase 2.295% 15/08/21 | 2,26% |\n| Wells Fargo 2.1% 26/07/21 | 2,24% |\n| Lithuania 3.375% 22/01/24 | 2,10% |\n| Siauliu Bankas 21/12/20 | 2,00% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,74% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,88% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,88% |\n| Luminor 20/12/19 | 3,20% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.09.2018) | 805 317 890,22 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,06% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | AS SEB Pank |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,26%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.09.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2018_09.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2018,"month":8,"content":"### 2018 August - Aktsiaturud liikusid eri suundades\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nAugustis liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades: kui USA ja Jaapani börsi jaoks oli kuu hea tootlusega, siis Euroopa ja enamiku arenevate riikide aktsiaturud langesid. Euroopas vedasid langust poliitiliste ja majanduslike probleemide valguses Itaalia ja Hispaania börs, mille tulemus oli vastavalt –8,8% ja –4,8%. Seekord ei jäänud üldisest langusest puutumata ka Balti riikide aktsiaturud. Kõige väiksema tootlusega oli Riia börs (–4,7%), samal ajal kui Tallinna ja Vilniuse börsiindeks langesid vastavalt 2,8% ja 2,4% võrra.\n\nAugustis avaldas oma teise kvartali tulemused fondi portfellis olev Tallinna Sadam. Ettevõte kasvatas võrreldes 2017. aasta sama ajavahemikuga tulusid 3,4% võrra. Kasvu toetas nii reisi- ja kaubasadamate kui ka reisiparvlaevade segment. Tallinna Sadam maksis välja ka enamiku riigile lubatud 105 miljoni euro suurusest dividendist. Sellega kaasnes tulumaksukulu 26,3 miljonit eurot, mistõttu jäi ettevõte teises kvartalis 14 miljoni euroga kahjumisse.\n\nKuu lõpus noteeris kogu Baltikumis tegutsev kinnisvarafond Baltic Horizon kevadel väljalastud võlakirjad Tallinna börsil. Osalesime väga aktiivselt võlakirja tingimuste läbirääkimises ja LHV pensionifondide omanduses on nüüd veidi rohkem kui pooled emiteeritud võlakirjadest. Instrumendi aastane kupong on 4,25% ja 30 miljoni euro suurune emissioon makstakse tagasi ühe osana viie aasta möödumisel. Fondi tuntuimad objektid Eestis on Tallinnas endise postimaja ja Coca-Cola Plaza ala.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli august järjekordne nullilähedase tulemiga kuu, kus negatiivselt paistsid silma Itaalia valitsuse võlakirjad ja arenevate turgude ümber toimuv. Töötame aktiivselt kohalike emitentidega ja loodame saada võlakirjaportfelli ka uusi investeeringuid endiselt eelkõige Eestist.\n"},{"year":2018,"month":7,"content":"### 2018 Juuli - Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust. Baltimaade aktsiaturgudest saavutas juulis positiivse tulemuse ainult Vilniuse börs, mis kerkis 1% võrra. Tallinna börs langes 0,2% ja Riia börs koguni 2,9% võrra.\n\nJuulis saavutasid lõpliku kõrguse pensionifondi L portfellis olevad kaks üürimaja Põhja-Tallinnas Manufaktuuri kvartalis ning sel puhul peeti ka sarikapidu. Ootuste kohaselt valmivad kokku 127 korteriga hooned aasta lõpuks ja esimesed elanikud saavad sisse kolida juba 2019. aasta kevadel.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Senistest investeeringutest kasvas Transpordi Varahalduse kasum, sest lennureisijate arv suurenes. Lisaks soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"year":2018,"month":6,"content":"### 2018 Juuni - Tallinna börs rihtis üleilmsete aktsiaturgude languse ajal vastuvoolu\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nMaailma aktsiaturud andsid juunis valdavalt negatiivse tootluse, mille suuresti põhjustas hirm USA ja teiste riikide vahelise kaubandussõja ees. Saksamaa ja Prantsusmaa börsid langesid juunis vastavalt 2,4% ja 1,4% võrra. Ka Jaapani börsiindeks kahanes eurodes mõõdetuna 1,4% ja viimaste kuude jooksul tugevalt tõusnud Soome börs 1,2%. Pensionifondi tulemusi siiani hea tootlusega toetanud Soome metsandussektori ettevõtete Stora Enso ja Metsä Boardi aktsiad langesid vastavalt üle 7% ja 5%.\n\nTallinna börs aga aktsiaturgude üleilmse langusega kaasa ei läinud ja hoopis kerkis 2,3% võrra, seda suuresti tänu Tallinna Sadama aktsiate esmasele avalikule pakkumisele. Huvi aktsiate märkimise vastu oli suur ning juba esimesel kauplemispäeval tõusis aktsiahind 13,5%, küündides 1,93 euroni. Investorite seas on peale LHV pensionifondide mitu kohalikku ja välisinstitutsiooni ning üle 13 000 jaeinvestori. LHV pensionifondidele kuulub 2,7% Tallinna Sadama aktsiatest.\n\nVõlakirjaturud olid juunis rahulikumad ja positiivsemad kui tormise kevade jooksul. Kuigi ettevõtete võlakirjade hinnad jäid veel kergelt miinuspoolele, suutis turg tervikuna isegi kasvada. Siiski on Euroopa võlakirjadel näidata esimese poolaasta tulemusena ette äärmiselt kasin tulemus: valitsuse võlakirjad tõusid 0,6% ja ettevõtete võlakirjad langesid 0,6% ning tagasihoidlikuma reitinguga ettevõtete tulemus on –1,4%. Teise suure võlakirjaturu USA vastavad näitajad olid –1,1%, –3,3% ja 0,2%.\n\nOleme kuuülevaadetes varemgi kirjutanud, et LHV pensionifondid otsivad suurema oodatava tootlusega investeeringuid väljastpoolt rahvusvahelisi turge. Fondi L tehtud kohalike võlakirjainvesteeringute keskmine intress oli juuni lõpus 3%. Kui me jätame kõrvale hoiuselepingute asemel sõlmitud võlakirjalepingud Luminori ja Šiaulių pangaga, oli kohaliku võlakirjaportfelli keskmine intress 4%.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Võlakirjaturud on muutuste ootel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n","text":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n\nJuba aastaid tardunud Euroopa võlakirjaturgudel ilmutas risk ennast mõnevõrra Itaalia riigivõlakirjade hinnaliikumises. Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade aastatootlus kerkis augusti lõpuks 3,2%-le – viimati pakkusid need suuremat kui 3% tootlust 2014. aasta maikuus.\n\n2018\\. aasta lõpuks peaks saama ühele poole Euroopa Keskpanga 2015. aasta kevadel alanud võlakirjade kokkuostu programm. Eks seejärel ole näha, millisele tasemele Euroopa valitsuste võlakirjade intressimäärad püsima jäävad. Ma kahtlustan, et suurem liikumine on alles ees ja mitte ainult Itaalia võlakirjade hindades. Kui kokkuostuprogramm osutub ka mõne aja pärast tagasi vaadates edukaks ja saavutatakse stabiilne, ligikaudu 2% elukalliduse kasv, siis oleks raske uskuda, et ka väikseima riskiga euroala riikide võlakirjade tootlus jääb alla 2%.\n\nAugusti lõpus oli Saksa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus 0,4%. Intressimäärad on sisuliselt raha hind: kui raha hind muutub, muutuvad ka nende varade hinnad, mida selles valuutas mõõdetakse. Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub. Seejärel saab näha, millised ettevõtted ja projektid suudavad selle enda kasuks ära kasutada ning millised jäävad kuivale.\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":31.47,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":34989},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":63.71,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":11.97,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.52,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.19,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":7.08,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.53,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,98% |\n| Luminor 20/12/19 | 3,67% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,25% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,96% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,52% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,49% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,36% |\n| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2,16% |\n| iShares STOXX Europe 600 Health Care | 1,93% |\n| Amber Circle 3.25% 04/12/22 | 1,89% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,98% |\n| Luminor 20/12/19 | 3,67% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,25% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.09.2018) | 163 943 279,97 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 500 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,06% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | AS SEB Pank |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,26%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_020118.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.09.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2018_09.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2018,"month":8,"content":"### 2018 August - Aktsiaturud liikusid eri suundades\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nAugustis liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades: kui USA ja Jaapani börsi jaoks oli kuu hea tootlusega, siis Euroopa ja enamiku arenevate riikide aktsiaturud langesid. Arengumaade seas olid endiselt nõrgad Ladina-Ameerika riigid, Hiina ja Türgi. Euroopas vedasid langust poliitiliste ja majanduslike probleemide valguses Itaalia ja Hispaania börs, mille tulemus oli vastavalt –8,8% ja –4,8%. Seekord ei jäänud üldisest langusest puutumata ka Balti riikide aktsiaturud. Kõige väiksema tootlusega oli Riia börs (–4,7%), samal ajal kui Tallinna ja Vilniuse börsiindeks langesid vastavalt 2,8% ja 2,4% võrra.\n\nMeeldiva üllatuse pakkus seevastu taas Soome börsiindeks, mis kerkis 2,1%. Augusti lõpus tehti ülevõtupakkumine Pensionifondi XL portfellis olevale Soome ärikinnisvaraga tegelevale ettevõttele Technopolis. Pakkumise hind 4,65 eurot aktsia kohta vastab ettevõtte varade puhasväärtusele ja on peaaegu 14% kõrgem pakkumiseelsest aktsiahinnast.\n\nKuu lõpus noteeris kogu Baltikumis tegutsev kinnisvarafond Baltic Horizon kevadel väljalastud võlakirjad Tallinna börsil. Osalesime väga aktiivselt võlakirja tingimuste läbirääkimises ja LHV pensionifondide omanduses on nüüd veidi rohkem kui pooled emiteeritud võlakirjadest. Instrumendi aastane kupong on 4,25% ja 30 miljoni euro suurune emissioon makstakse tagasi ühe osana viie aasta möödumisel. Fondi tuntuimad objektid Eestis on Tallinnas endise postimaja ja Coca-Cola Plaza ala.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli august järjekordne nullilähedase tulemiga kuu, kus negatiivselt paistsid silma Itaalia valitsuse võlakirjad ja arenevate turgude ümber toimuv. Töötame aktiivselt kohalike emitentidega ja loodame saada võlakirjaportfelli ka uusi investeeringuid endiselt eelkõige Eestist.\n"},{"year":2018,"month":7,"content":"### 2018 Juuli - Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust.\n\nPensionifond XL tootlust toetas Šveitsi ravimitootja Roche aktsia, mille hind kerkis kuu jooksul 12,3%. Ettevõtte tulud suurenesid teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajavahemikuga 7% ja puhaskasum lausa 35% võrra. Samuti kasvatas ettevõte 2018. aasta tulude ja kasumi suurenemise ootusi. Lisaks oli juulis hea tootlusega Saksamaa autotootja Daimler, mille aktsia kerkis kuuga 4,8% võrra. Aktsiahinnale mõjus hästi pingete vähenemine Euroopa ja USA vaheliste kaubandustariifide teemal, sest need oleksid võinud avaldada Euroopa autotööstusele tugevat mõju.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Juulis soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"year":2018,"month":6,"content":"### 2018 Juuni - Fondi portfellis olevad kohalikud riskikapitalifondid tegid esimesed investeeringud\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nMaailma aktsiaturud andsid juunis valdavalt negatiivse tootluse, mille suuresti põhjustas hirm USA ja teiste riikide vahelise kaubandussõja ees. Saksamaa ja Prantsusmaa börsid langesid juunis vastavalt 2,4% ja 1,4% võrra. Ka Jaapani börsiindeks kahanes eurodes mõõdetuna 1,4% ja viimaste kuude jooksul tugevalt tõusnud Soome börs 1,2%. Samuti jäid nõrgaks mitme Lõuna-Ameerika ja Aasia riigi aktsiaturg. Baltimaade aktsiaturud suurema langusega kaasa ei läinud ning Riia ja Vilniuse börsiindeksi tootlus oli vastavalt –0,1% ja –0,2%. Tallinna börs hoopis tõusis 2,3% tänu Tallinna Sadama aktsiate avalikule pakkumisele.\n\nOma esimesed investeeringud on teinud ka LHV pensionifondide portfellis olevad riskikapitalifondid. Näiteks fond Superangel investeeris Eesti idufirmasse Veriff, mis kaasas juunis investoritelt 6,6 miljonit eurot. Veriff pakub eri valdkondade ettevõtetele kliendi isiku identifitseerimise lihtsat ja mugavat teenust.\n\nVõlakirjaturud olid juunis rahulikumad ja positiivsemad kui tormise kevade jooksul. Kuigi ettevõtete võlakirjade hinnad jäid veel kergelt miinuspoolele, suutis turg tervikuna isegi kasvada. Siiski on Euroopa võlakirjadel näidata esimese poolaasta tulemusena ette äärmiselt kasin tulemus: valitsuse võlakirjad tõusid 0,6% ja ettevõtete võlakirjad langesid 0,6% ning tagasihoidlikuma reitinguga ettevõtete tulemus on –1,4%. Teise suure võlakirjaturu USA vastavad näitajad olid –1,1%, –3,3% ja 0,2%.\n\nOleme kuuülevaadetes varemgi kirjutanud, et LHV pensionifondid otsivad suurema oodatava tootlusega investeeringuid väljastpoolt rahvusvahelisi turge. Fondi XL tehtud kohalike võlakirjainvesteeringute keskmine intress oli juuni lõpus 3%. Kui me jätame kõrvale hoiuselepingute asemel sõlmitud võlakirjalepingud Luminori ja Šiaulių pangaga, oli kohaliku võlakirjaportfelli keskmine intress 4,25%.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Võlakirjaturud on muutuste ootel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n","text":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n\nJuba aastaid tardunud Euroopa võlakirjaturgudel ilmutas risk ennast mõnevõrra Itaalia riigivõlakirjade hinnaliikumises. Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade aastatootlus kerkis augusti lõpuks 3,2%-le – viimati pakkusid need suuremat kui 3% tootlust 2014. aasta maikuus.\n\n2018\\. aasta lõpuks peaks saama ühele poole Euroopa Keskpanga 2015. aasta kevadel alanud võlakirjade kokkuostu programm. Eks seejärel ole näha, millisele tasemele Euroopa valitsuste võlakirjade intressimäärad püsima jäävad. Ma kahtlustan, et suurem liikumine on alles ees ja mitte ainult Itaalia võlakirjade hindades. Kui kokkuostuprogramm osutub ka mõne aja pärast tagasi vaadates edukaks ja saavutatakse stabiilne, ligikaudu 2% elukalliduse kasv, siis oleks raske uskuda, et ka väikseima riskiga euroala riikide võlakirjade tootlus jääb alla 2%.\n\nAugusti lõpus oli Saksa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus 0,4%. Intressimäärad on sisuliselt raha hind: kui raha hind muutub, muutuvad ka nende varade hinnad, mida selles valuutas mõõdetakse. Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub. Seejärel saab näha, millised ettevõtted ja projektid suudavad selle enda kasuks ära kasutada ning millised jäävad kuivale.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":30.9,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":1189},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.96,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":25.94,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.1,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 29,13% |\n| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 25,94% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 21,41% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 12,97% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 5,18% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2,22% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,05% |\n"},{"title":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad","type":"markdown","column":"left","content":""}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.09.2018) | 11 962 537,47 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depootasu määr | 0,06% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | AS SEB Pank |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,39%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2018-01-02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 02.01.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2018-01-02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2017.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.09.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2018_09.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":1329},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":95.17,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.87,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 24,18% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 23,69% |\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 23,66% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 23,64% |\n"},{"title":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad","type":"markdown","column":"left","content":""}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,34%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":5864},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":73.45,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":25.46,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.12,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 28,57% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 28,35% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 25,46% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 8,40% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 8,13% |\n"},{"title":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad","type":"markdown","column":"left","content":""}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,34%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":95683},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":43.15,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":34.91,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.38,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.22,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.64,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":9.22,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.48,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 9,32% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 3,70% |\n| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 3,31% |\n| Pimco Global High Yield Bond Fund | 2,65% |\n| Tallinna Sadam AS | 2,40% |\n| SEB Eastern Europe ex Russia Fund | 2,07% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 2,07% |\n| SEB Sustainable High Yield Fund | 1,91% |\n| Raiffeisen -Osteuropa-Rent Fund | 1,63% |\n| T Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund | 1,37% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,40% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,02% |\n| BaltCap Private Equity Fund II L.P | 0,90% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,12%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.59,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6092},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":28.5,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.38,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":20.18,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.1,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.66,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":44.11,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.08,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 9,52% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 6,75% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 5,83% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 5,28% |\n| Robeco Ql Global Dynamic Duration | 4,67% |\n| SEB Sustainable High Yield Fund | 4,64% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,86% |\n| France Government 0% 25.02.2020 | 3,55% |\n| SEB Ethical Global Index Fund | 3,52% |\n| SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro | 3,51% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,38% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,03% |\n| BaltCap Private Equity Fund II L.P | 0,66% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,84%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098612","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":4.06,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":12226},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":53.01,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":45.73,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 13,12% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3.5% 04.07.2019 | 9,84% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 8,64% |\n| UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 8,62% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 8,17% |\n| iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 8,12% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,80% |\n| Lithuanian Government Bond 0.7% 27.05.2020 | 3,70% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 2,95% |\n| Republic of Lithuania 7.375% 11.02.2020 | 2,94% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,65% |\n| Eesti Energia 4.25% 02.10.2018 | 0,26% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":0.91,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K90-99","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib vaid kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":4202},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.44,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":25.69,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.7,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 25,69% |\n| LYXOR Core MSCI World | 24,04% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 21,74% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF | 20,88% |\n| Access Global | 5,78% |\n"},{"title":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad","type":"markdown","column":"left","content":""}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,49%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K4","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":102820},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":35.25,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":36.33,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":23.59,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.77,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.65,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.42,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France 1.000% 181125 | 7,81% |\n| Swedbank Robur Acc Asien | 7,46% |\n| Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex-Jap | 4,88% |\n| France 1.000% 190525 | 3,49% |\n| Spain 4.6% EUR Due 30.07.2019 | 3,07% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 2,86% |\n| Amundi ETF MSCI EM LAT AM UCIT | 2,85% |\n| Republic of Austria 0.250% 191018 | 2,60% |\n| Italy Government 4.5000% 190301 | 1,97% |\n| Lyxor ETF Eastern Europe | 1,80% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,78% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,10% |\n| Alexela Tanklad 5.5% 02.03.28 | 0,79% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,85%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":7.98,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K3","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":143914},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":50.65,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":26.8,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":14.21,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.64,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.22,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":2.44,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.9,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France 1.000% 190525 | 8,35% |\n| Swedbank Robur Acc Asien | 5,08% |\n| Spain 4.6% EUR Due 30.07.2019 | 3,35% |\n| Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 3,28% |\n| Amundi 12 M-I | 2,44% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,28% |\n| Lithuania EUR 0.60% 30.03.2019 | 2,16% |\n| Italy Government 4.5000% 190301 | 2,10% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 2,00% |\n| Luminor 0.330% 20.12.2019 EUR | 1,91% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,28% |\n| Luminor 0.330% 20.12.2019 EUR | 1,91% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,32% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,85%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":10.18,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K2","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":45890},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":72.13,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":0.33,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":18.52,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.64,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.98,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.68,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.86,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 6,44% |\n| Spain 4.6% EUR Due 30.07.2019 | 5,92% |\n| Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 5,71% |\n| France 1.000% 190525 | 5,15% |\n| Italy Government 4.5000% 190301 | 4,16% |\n| Lithuania EUR 0.60% 30.03.2019 | 3,51% |\n| S&P 500 SPDR | 3,48% |\n| Vanguard S&P 500 ETF USA | 3,35% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,04% |\n| Luminor 0.330% 20.12.2019 EUR | 2,82% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,04% |\n| Luminor 0.330% 20.12.2019 EUR | 2,82% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,41% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,80%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019741","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":13.54,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":10609},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":54.63,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":43.88,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.68,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi 6 M-I | 8,52% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond ETF | 8,52% |\n| Allianz Euro Oblig Court Trm | 8,39% |\n| iShares Euro Corp Bond Int Hedged UCITS ETF | 7,24% |\n| Amundi Float Rate USD Corp ETF | 5,67% |\n| iShares Euro Ultrashort Bond Fund | 5,54% |\n| France 3.5000% 260425 | 5,53% |\n| Tallinn FRN EUR 29.11.2027 | 2,08% |\n| Rabobank EUR 4.125% 12.01.2021 | 2,06% |\n| France 8.5000% 191025 | 1,80% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinn FRN EUR 29.11.2027 | 2,08% |\n| Elering 0.875% 230503 | 0,22% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,29%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":2.3,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":28510},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":9.61,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.18,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":69.63,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.56,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":15.05,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.95,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 21,32% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 7,05% |\n| SEB Ethical Global Index Fund C |6,90% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 6,47% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 5,53% |\n| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 4,28% |\n| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 4,17% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 3,86% |\n| SEB Global Chance / Risk Fund | 3,49% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 2,51% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,18% |\n| BaltCap Private Equity Fund II L.P | 0,56% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,48% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,10%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":3.41,"fundManager":"SEB"},"LEK75":{"heading":"LHV Pensionifond Eesti","id":"eesti","code":"eesti","dataMarker":"LEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,\n- sul on investeeringuid ka mujal regioonides.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":92},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":33.33,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":22.89,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.4,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.05,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":32.33,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad investeeringud| |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund | 5,59% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 5,42% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 5,32% |\n| Autolist 12% 03/04/22 | 5,18% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 5,09% |\n| Allianz 07/12/20 | 5,08% |\n| Daimler Intl Finance 0 11/05/2022 | 5,01% |\n| Tallinna Kaubamaja | 4,53% |\n| Tallink Grupp | 4,51% |\n| Merko Ehitus | 3,19% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund | 5,59% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 5,42% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 5,32% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.09.2018) | 1 988 858,50 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 343 750 osakut |\n| Depootasu määr | 0,06% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | AS SEB Pank |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,26%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 19.03.2018](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Eesti põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (30.09.2018)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_kuuaruanne_2018_09.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2018,"month":8,"content":"### 2018 August - Turgude augusti kõikumisest ei jäänud puutumata ka Tallinna börs\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugust kujunes enamiku Euroopa riikide aktsiaturgude jaoks negatiivse tootlusega kuuks. Üldise langusega läks seekord kaasa ka Tallinna börs, mille indeks kahanes kuu jooksul 2,8% võrra. Pensionifondi Eesti portfellis olevatest aktsiatest tegid suurima languse Silvano ja Arco Vara aktsiad vastavalt –8,4% ja –7,1% tootlusega. Väiksemal määral odavnesid pensionifondi suurimad aktsiapositsioonid Tallinna Kaubamaja (–0,2%) ja Tallink ( –1,4%).\n\nAinult Tallinna Sadama aktsia tootlus oli positiivne (0,9%). Ettevõte avalikustas teise kvartali tugevad tulemused ja maksis välja ka enamiku riigile lubatud 105 miljoni euro suurusest dividendist. Aktsiahind on alates juunikuisest börsil noteerimisest tõusnud 17,6%.\n\nKuu lõpus noteeris kogu Baltikumis tegutsev kinnisvarafond Baltic Horizon kevadel väljalastud võlakirjad Tallinna börsil. Osalesime väga aktiivselt võlakirja tingimuste läbirääkimises ja LHV pensionifondide omanduses on nüüd veidi rohkem kui pooled emiteeritud võlakirjadest. Instrumendi aastane kupong on 4,25% ja 30 miljoni euro suurune emissioon makstakse tagasi ühe osana viie aasta möödumisel. Fondi tuntuimad objektid Eestis on Tallinnas endise postimaja ja Coca-Cola Plaza ala.\n\nTöötame aktiivselt kohalike emitentidega ja loodame saada võlakirjaportfelli peagi uusi investeeringuid.\n"},{"year":2018,"month":7,"content":"### 2018 Juuli - Portfellis olevad ettevõtted avaldasid põhiosas häid uudiseid\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuuli oli Tallinna börsil rahulik kuu ja indeksi tootlus oli –0,2%. Pensionifondi Eesti portfellis olevatest ettevõtetest avalikustas oma teise kvartali tulemused Harju Elekter. Ettevõtte tulud olid võrreldes eelmise aasta sama ajavahemikuga peaaegu 35% kasvanud, seda peamiselt tänu tellimuste suurenemisele ning varem Soomes ja Rootsis tehtud ülevõtutehingutele. Harju Elektri kasum vähenes seevastu aastaga 1,5% võrra.\n\nSilvano Fashion Group maksis juulis investoritele dividende 20 senti aktsia kohta, mis teeb praeguse börsihinna juures dividenditootluseks korraliku 7%. Uusim börsiettevõte Tallinna Sadam teatas, et suveks õnnestus välja rentida jäämurdja Botnica, mis oli juba mitu aastat seisnud suviti tegevuseta. Jäämurdjat rendib nii tänavu suvel kui ka järgmistel suvedel kuni 2022. aastani ettevõte, mis kaevandab Kanadas rauamaaki.\n"},{"year":2018,"month":6,"content":"### 2018 Juuni - Tallinna Sadama tulek turgutas kohalikku turgu\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunis oli esimene kauplemispäev uuel börsiettevõttel Tallinna Sadamal, mis on esimene riigi enamusosalusega ettevõte Tallinna börsil viimase peaaegu 20 aasta jooksul.\n\nAktsiate esmane avalik pakkumine läks edukalt ja ostuhuvi oli suur: pakutud aktsiad märgiti peaaegu kolmekordselt üle. Investorite seas oli nii Eesti ja välismaiseid institutsioone kui ka üle 13 000 jaeinvestori. Ettevõte müüs aktsiad hinnaga 1,7 eurot ning esimese kauplemispäeva lõpuks kerkis hind 1,93 euroni, mis tähendas päevatootlust 13,5%.\n\nSuuresti tänu Tallinna Sadama aktsiate edule kerkis Tallinna börsiindeks juunis 2,3% võrra. LHV pensionifondidele kuulub 2,7% Tallinna Sadama aktsiatest.\n\nFondi võlakirjaportfellis juunis muudatusi ei tehtud. Hoiame endiselt positsioone Baltic Horizoni 4,5% intressiga ja Auto24 12% intressiga võlakirjades. Euroopa ettevõtete võlakirjaturg pakkus võrdlusena esimesel poolaastal –0,6% ja Ameerika Ühendriikide turg –3,3% tootlust. Näeme võimalusi täiendada võlakirjaportfelli teisel poolaastal uute investeeringutega.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Võlakirjaturud on muutuste ootel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n","text":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n\nJuba aastaid tardunud Euroopa võlakirjaturgudel ilmutas risk ennast mõnevõrra Itaalia riigivõlakirjade hinnaliikumises. Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade aastatootlus kerkis augusti lõpuks 3,2%-le – viimati pakkusid need suuremat kui 3% tootlust 2014. aasta maikuus.\n\n2018\\. aasta lõpuks peaks saama ühele poole Euroopa Keskpanga 2015. aasta kevadel alanud võlakirjade kokkuostu programm. Eks seejärel ole näha, millisele tasemele Euroopa valitsuste võlakirjade intressimäärad püsima jäävad. Ma kahtlustan, et suurem liikumine on alles ees ja mitte ainult Itaalia võlakirjade hindades. Kui kokkuostuprogramm osutub ka mõne aja pärast tagasi vaadates edukaks ja saavutatakse stabiilne, ligikaudu 2% elukalliduse kasv, siis oleks raske uskuda, et ka väikseima riskiga euroala riikide võlakirjade tootlus jääb alla 2%.\n\nAugusti lõpus oli Saksa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus 0,4%. Intressimäärad on sisuliselt raha hind: kui raha hind muutub, muutuvad ka nende varade hinnad, mida selles valuutas mõõdetakse. Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub. Seejärel saab näha, millised ettevõtted ja projektid suudavad selle enda kasuks ära kasutada ning millised jäävad kuivale.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109476","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":49.28,"fundManager":"LHV"},"SIK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond Indeks","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud võlakirjadesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":542},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.32,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":26.34,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.34,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 17,76% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 16,33% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 11,52% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 10,24% |\n| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 9,48% |\n| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 6,32% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 5,85% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 5,06% |\n| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist | 4,31% |\n| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Dist | 3,58% |\n"},{"title":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad","type":"markdown","column":"left","content":""}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,29%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib vaid kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4204},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":8.16,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":89.31,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.53,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | 9,75% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 9,73% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 9,51% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 9,28% |\n| iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 9,05% |\n| Nordea Euro Medium Term Bond Growth | 8,29% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 8,17% |\n| Nordea Moderate Yield B Growth | 8,00% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 6,91% |\n| Nordea Euro Bond I Growth | 5,93% |\n"},{"title":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad","type":"markdown","column":"left","content":""}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,7%\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"## **Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 25% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2444},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":19.61,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.21,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":72.15,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.02,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 8,39% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | 8,31% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 8,11% |\n| Nordea Euro Bond I Growth | 7,69% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 6,95% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,03% |\n| iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial | 5,23% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 5,21% |\n| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | 4,71% |\n| Nordea Moderate Yield B Growth | 4,29% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 5,21% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,29%\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098448","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":5.05,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 75% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":5756},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":68.55,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.53,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":22,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.92,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,93% |\n| Nordea World Fund Growth | 7,38% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 6,90% |\n| Financial Select Sector SPDR | 6,17% |\n| Nordea Global Enhanced Fund Growth | 5,89% |\n| Technology SPDR | 5,85% |\n| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | 5,10% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 4,54% |\n| Nordea 1 Global Small Cap Fund | 4,49% |\n| Nordea Japan Fund Growth | 4,46% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,24% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,29% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,46%\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.63,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nPensionifond A investeerib maksimaalselt 50% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":28141},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":43.12,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.95,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":47.46,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.28,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 7,91% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,44% |\n| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | 6,83% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,53% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 5,29% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 5,19% |\n| Nordea World Fund Growth | 5,08% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 4,13% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 4,04% |\n| S&P Depository Receipts Trust | 3,92% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,58% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,36% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 1,38%\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.86,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui:**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"## **Strateegia**\nIntress Pluss investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,2%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kesmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2018","capacity":"14 858 686,15 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes (minimaalselt 6,39 eurot).\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":47.66,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":15.67,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":10.72,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":12.74,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.04,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":9.04,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,98% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,07% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,72% |\n| Citadele banka 6.25% 06/12/2026 | 2,68% |\n| iShares DAX EX | 2,49% |\n| PKO Bank 2.324% 23/01/19 | 2,11% |\n| JP Morgan Chase 2.295% 15/08/21 | 2,10% |\n| Wells Fargo 2.1% 26/07/21 | 2,08% |\n| SAP 13/03/21 | 2,03% |\n| TOTAL 03/19/20 | 2,03% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,98% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,07% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,72% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 13.06.2017](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [Prospekt alates 15.09.2017](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_150917.pdf)\n"},{"title":"Analüüsid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimuste muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/LHV_taiendava_pensionifondi_tingimuste_muutmise_moju_analyys.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n- [2016 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2016.pdf)\n- [2015 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2015.pdf)\n- [2014 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2014.pdf)\n- [2013 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2013.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2018,"month":8,"content":"### 2018 August - Aktsiaturud liikusid eri suundades\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nAugustis liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades: kui USA ja Jaapani börsi jaoks oli kuu hea tootlusega, siis Euroopa ja enamiku arenevate riikide aktsiaturud langesid. Euroopas vedasid langust poliitiliste ja majanduslike probleemide valguses Itaalia ja Hispaania börs, mille tulemus oli vastavalt –8,8% ja –4,8%. Seekord ei jäänud üldisest langusest puutumata ka Balti riikide aktsiaturud. Kõige väiksema tootlusega oli Riia börs (–4,7%), samal ajal kui Tallinna ja Vilniuse börsiindeks langesid vastavalt 2,8% ja 2,4% võrra.\n\nKuu jooksul avalikustasid kvartalitulemused kaks Täiendava Pensionifondi hiljutist aktsiainvesteeringut. Leedu reisikorraldaja Novaturas kasvatas tulusid 40% võrra ja teenindas kvartali jooksul rekordilised peaaegu 97 000 klienti. Ettevõtte kasumlikkus seejuures aga vähenes ja aktsiahind langes kuu jooksul 8,4%. Tallinna Sadam suurendas tulusid 3,4% võrra ja maksis välja enamiku riigile lubatud 105 miljoni euro suurusest dividendist. Aktsiahind ületas augustis 2 euro piiri ja on seega alates börsil noteerimisest tõusnud 17,6%.\n\nKuu lõpus noteeris kogu Baltikumis tegutsev kinnisvarafond Baltic Horizon kevadel väljalastud võlakirjad Tallinna börsil. Osalesime väga aktiivselt võlakirja tingimuste läbirääkimises ja LHV pensionifondide omanduses on nüüd veidi rohkem kui pooled emiteeritud võlakirjadest. Instrumendi aastane kupong on 4,25% ja 30 miljoni euro suurune emissioon makstakse tagasi ühe osana viie aasta möödumisel. Fondi tuntuimad objektid Eestis on Tallinnas endise postimaja ja Coca-Cola Plaza ala.\n\nRahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli august järjekordne nullilähedase tulemiga kuu, kus negatiivselt paistsid silma Itaalia valitsuse võlakirjad ja arenevate turgude ümber toimuv.\n"},{"year":2018,"month":7,"content":"### 2018 Juuli - Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust. Baltimaade aktsiaturgudest saavutas juulis positiivse tulemuse ainult Vilniuse börs, mis kerkis 1% võrra. Tallinna börs langes 0,2% ja Riia börs koguni 2,9% võrra.\n\nPensionifondi tootlusele avaldasid soodsat mõju investeeringud Šveitsi ravimitootja Roche ja Saksamaa autotootja Daimler aktsiatesse, mis kerkisid kuu jooksul vastavalt 12,3% ja 4,8% võrra. Negatiivselt mõjusid seevastu Soome metsatööstussektori ettevõtted Stora Enso ja Metsä Board, mille aktsiad odavnesid Helsingi börsil vastavalt 8,4% ja 6,7%. Teisalt tõid investeeringud Soome ettevõtete Neste ja Nokian Renkaat aktsiatesse pensionifondile vastavalt 7,7% ja 11,1% suuruse tootluse.\n\nParanenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.\n\nEuroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Juulis soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.\n"},{"year":2018,"month":6,"content":"### 2018 Juuni - Tallinna börs rihtis üleilmsete aktsiaturgude langusega vastuvoolu\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMaailma aktsiaturud andsid juunis valdavalt negatiivse tootluse, mille suuresti põhjustas hirm USA ja teiste riikide vahelise kaubandussõja ees. Saksamaa ja Prantsusmaa börsid langesid juunis vastavalt 2,4% ja 1,4% võrra. Ka Jaapani börsiindeks kahanes eurodes mõõdetuna 1,4% ja viimaste kuude jooksul tugevalt tõusnud Soome börs 1,2%. Pensionifondi tulemusi siiani hea tootlusega toetanud Soome metsandussektori ettevõtete Stora Enso ja Metsä Boardi aktsiad langesid vastavalt üle 7% ja 5%.\n\nBaltimaade aktsiaturud suurema langusega kaasa ei läinud ning Riia ja Vilniuse börsiindeksi tootlus oli vastavalt –0,1% ja –0,2%. Tallinna börs hoopis tõusis 2,3% tänu Tallinna Sadama aktsiate esmasele avalikule pakkumisele. Huvi aktsiate märkimise vastu oli suur ning juba esimesel kauplemispäeval tõusis hind 13,5%, küündides 1,93 euroni. LHV pensionifondidele kuulub 2,7% Tallinna Sadama aktsiatest.\n\nVõlakirjaturud olid juunis rahulikumad ja positiivsemad kui tormise kevade jooksul. Kuigi ettevõtete võlakirjade hinnad jäid veel kergelt miinuspoolele, suutis turg tervikuna isegi kasvada. Siiski on Euroopa võlakirjadel näidata esimese poolaasta tulemusena ette äärmiselt kasin tulemus: valitsuse võlakirjad tõusid 0,6% ja ettevõtete võlakirjad langesid 0,6% ning tagasihoidlikuma reitinguga ettevõtete tulemus on –1,4%. Teise suure võlakirjaturu USA vastavad näitajad olid –1,1%, –3,3% ja 0,2%.\n\nOleme kuuülevaadetes varemgi kirjutanud, et LHV pensionifondid otsivad suurema oodatava tootlusega investeeringuid väljastpoolt rahvusvahelisi turge.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","title":"**Võlakirjaturud on muutuste ootel**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","preview":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n","text":"August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.\n\nJuba aastaid tardunud Euroopa võlakirjaturgudel ilmutas risk ennast mõnevõrra Itaalia riigivõlakirjade hinnaliikumises. Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade aastatootlus kerkis augusti lõpuks 3,2%-le – viimati pakkusid need suuremat kui 3% tootlust 2014. aasta maikuus.\n\n2018\\. aasta lõpuks peaks saama ühele poole Euroopa Keskpanga 2015. aasta kevadel alanud võlakirjade kokkuostu programm. Eks seejärel ole näha, millisele tasemele Euroopa valitsuste võlakirjade intressimäärad püsima jäävad. Ma kahtlustan, et suurem liikumine on alles ees ja mitte ainult Itaalia võlakirjade hindades. Kui kokkuostuprogramm osutub ka mõne aja pärast tagasi vaadates edukaks ja saavutatakse stabiilne, ligikaudu 2% elukalliduse kasv, siis oleks raske uskuda, et ka väikseima riskiga euroala riikide võlakirjade tootlus jääb alla 2%.\n\nAugusti lõpus oli Saksa valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus 0,4%. Intressimäärad on sisuliselt raha hind: kui raha hind muutub, muutuvad ka nende varade hinnad, mida selles valuutas mõõdetakse. Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub. Seejärel saab näha, millised ettevõtted ja projektid suudavad selle enda kasuks ära kasutada ning millised jäävad kuivale.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE943300332174610007 - Danske Bank A/S Eesti filiaal\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes (minimaalselt 6,39 eurot)\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":22.51,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kõrge riskitaluvus,\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"## **Strateegia**\nFond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nFondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2018","capacity":"1 814 509,63 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 29,33% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 28,92% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 27,69% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 6,83% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 3,46% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,78% |\n"},{"title":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad","type":"markdown","column":"left","content":""}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Haldustasu:** 0,39%\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused alates 13.09.2017](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused-2017-09-13.pdf)\n- [Tingimuste muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Tingimuste_muutmise_moju_analyys_LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt alates 06.08.2018](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_060818.pdf)\n- [Prospekt alates 15.09.2017](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_150917.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2017.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE943300332174610007 - Danske Bank A/S Eesti filiaal\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui:**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"## **Strateegia**\nSEB Aktiivne Pensionifond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,5%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui:**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"## **Strateegia**\nSEB Tasakaalukas Pensionifond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse , võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui:**\n- sul on kogumisperiood on üle 10 aasta pikk ,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"## **Strateegia**\nAktsiad 100 võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,5%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V1","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui:**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,2%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V2","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui:**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,3%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V3","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui:**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"## **Strateegia**\nKuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,4%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE943300332174610007 - *Danske Bank A/S Eesti filiaal*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":"Kulud","type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Haldustasu:** 1,4%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3}}