{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4465},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":91.42,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.58,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,84% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 7,48% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 7,37% |\n| German Treasury Bill 25/08/2021 | 7,36% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 5,78% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,59% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,21% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 3,40% |\n| Bank of America 04/05/23 | 3,35% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 2,99% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,84% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,21% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,95% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 19 028 325,68 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 80 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,486%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,53%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":8,"content":"### August 2021: Transpordi Varahaldus lunastas võlakirjad\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nAugustis lõppes üks fondi otseinvesteering, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Ettevõtte lennukipargi rahastamiseks olime võlakirjalepingud sõlminud 2017. aasta kevadel. Investeering tõi vahepealsel ajal fondile sisse 2,85% intressi aastas, mis oli parem tulemus, kui samal ajal oleks olnud võimalik teenida Euroopa börsil kaubeldavate võlakirjade turu keskmisena.\n\nVõlakirjaturud jäid Euroopas ka augustis peamiselt miinuspoolele, kaotades hinnas ligikaudu pool protsenti. Börsivõlakirjade portfellis hoiame riske endiselt väiksena nii intressides kui ka madala reitinguga ettevõtete võlakirjade vältimise teel.\n"},{"year":2021,"month":7,"content":"### Juuli 2021: keskpangad jätkavad võlakirjade hindade toetamist\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaturgudel on praegu suureks küsimuseks inflatsioon. Ühelt poolt oletavad analüütikud, et viirusega seotud piirangute lõdvendamise järel on hinnatõus ajutine nähtus, ent teiselt poolt on nii „ajutine“ kui ka „püsiv“ kategooriad, mis leiavad kinnitust alles tagantjärele.\n\nKeskpangad püsivad selles küsimuses järjekindlalt ajutise nähtuse parteis, sest kuigi inflatsioon on kiirenenud, on samal ajal tõusnud ka võlakirjade hinnad. Sellise anomaalia põhjust otsides vaadatakse üksmeelselt keskpankade ostuprogrammide poole.\n\nUusi investeeringuid me fondi juulis ei lisanud. Fondi portfellis on praegu tavalisest märksa suurem osakaal Saksamaa ja Prantsuse valitsuse lühema tähtajaga võlakirjadel. Nende müügist rahastame septembri algul ees ootavaid väljamakseid pensionisüsteemist lahkujatele.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: vältisime võlakirjaturgudel langust\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nEuroopa võlakirjaturgudel oli juuni mõõdukalt positiivne: kõik olulisimad turud jäid kergelt plusspoolele. Sama ei saa siiski väita kogu esimese poolaasta kohta.\n\nRiikide majanduse taastumine kasvatas turgudel huvi aktsiate vastu ja sellele vastukaaluks mõistetavalt vähenes soov osta väikse riskiga võlakirju. Kõige väiksema riskiga väärtpaberite ehk valitsuste võlakirjade puhul ulatus langus esimesel poolaastal peaaegu 3%-ni.\n\nOleme fondis hoidunud suurema hinnakõikumise võimalusega võlakirjade lisamisest juba pikemat aega. Tänu sellele jäi fond turu esimese poolaasta langusest puutumata.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n","text":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n\nErinevalt aktsiaturgudest pole võlakirjaturud olnud tänavu investorite vastu kuigi helded. Pikemaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad on peaaegu kõikjal maailmas veidi kõrgemal kui aasta alguses ja hinnad seega natuke madalamad. Hinnad on langenud sellest hoolimata, et keskpangad ostavad turgudelt väärtpabereid kokku rekordkoguses.\n\nKõik saavad aru, et valitsussektori eelarvedefitsiit ja võlakoormus ei saa kasvada lõputult. Mingist piirist alates käivitab see paratamatult inflatsiooniootuste kasvuspiraali. See paneb keskpangad raske valiku ette, kas tõsta intressimäärasid kiiremini ja otsustavalt, et ohjata inflatsiooni, või riskida sellega, et inflatsioon väljub kontrolli alt ja intressimäärasid tõstetakse hiljem, kuid veelgi kõrgemale.\n\nKes oleks osanud 2020. aasta veebruari lõpus arvata, et järgnevad 18 kuud kujunevad maailma aktsiaturgudel kõigi aegade üheks parimaks perioodiks, seda vaatamata (või hoopis tänu?) majanduse osalisele seiskumisele? Elu on täis üllatusi.\n\n**Mida viimane kriis õpetas?**\n\nMida on sellest viimasest kriisist õppida ja milliseid järeldusi saab teha investori vaatest?\n\nMajanduslikus mõttes võitsid kõige hulljulgemad ja hooletumad – need, kes eirasid riske ning kasutasid kõige rohkem laenuraha. Oli selline tulemus ettearvatav või ootamatu või on hoopis liiga vara teha lõplikke järeldusi? Võitlus pandeemiaga kestab endiselt ja enamikus riikides ei ole majandus veel jõudnud koroonakriisieelsele tasemele.\n\nKeerulised ajad võivad olla investeerimiseks suurepärased juhul, kui varade hinnad on madalad. Kuidas aga investeerida siis, kui olud on segased ja peaaegu kõik varad kauplevad rekordtasemel?\n\nAlates 2008. aasta finantskriisist on peamine investeerimistees olnud see, et intressimäärad langevad ja keskpangad trükivad raha. Kui kümme aastat tagasi kardeti, et see tekitab inflatsiooni, mis põhjustab intressimäärade tõusu, siis nüüd on valdav arvamus, et intressimäärasid ei saa tõsta sellepärast, et see paneks niigi aeglasele majanduskasvule piduri peale ja saadaks varade hinnad vabalangusesse.\n\nSamas ei tasu aga unustada, et keskpankade esmane põhikirjajärgne mandaat, mille järgi nende tööd hinnatakse, on inflatsioonitempo ohjamine, mitte varade hindade üles pumpamine.\n\nEnne finantskriisi kehtis rusikareegel, et pikaajalised intressimäärad ja nominaalne majanduskasv on samas suurusjärgus. Nüüd on Saksamaa inflatsioonitempo kiirem kui 2007. aastal, kuid tollal maksis Saksamaa valitsus kümneaastase laenu eest 4,5% aastas. Praegu on Saksamaa võlakirjade intressimäärad aga 0,4% allpool nulli.\n\n**Riskide vähendamine läbi portfelli hajutamise**\n\nTagantjärele on alati lihtne öelda, kuhu oleks pidanud investeerima, või mida müüma. Riske võtmata ei ole tootlust võimalik saavutada, kuid ainult ühele varaklassile panustamine võib osutuda ohtlikuks.\n\nBörsiettevõtete väga kalliks muutunud hinnakordajate põhjal kaldun arvama, et arvestatav osa firmade tuleviku kasvust on aktsiahindadesse juba sisse arvestatud. LHV kõrgema riskiga pensionifondides vähendasime seetõttu augustis suure tõusu teinud üksikaktsiapositsioone nii Põhjamaades kui ka Baltikumis.\n\nSee ei tähenda, et investorina tuleks meil käed üles tõsta ja majanduskasvu panustamisest sootuks loobuda. Atraktiivset tootlust on võimalik saavutada ka siis, kui riske on aktsiaturul vähendatud.\n\nLHV pensionifondide jaoks on jäänud kaugesse minevikku aeg, mil võimalik investeerimisuniversum koosnes üksnes aktsiatest ja võlakirjadest. Investeeringute rühmitamiseks on palju võimalusi. Meie oleme jaotanud oma suurimate fondide portfellide sisu kuude kategooriasse:\n\n1) raha ja riskivabad võlakirjad,\n2) väärismetallid ja nende kaevandajad,\n3) suure likviidsusega aktsiad,\n4) suure tootluse ja vähese likviidsusega võlakirjad,\n5) erakapitali- ja riskikapitaliinvesteeringud (noteerimata omakapital),\n6) kinnisvara, kinnisvarafondid ja mets.\n\nSelline jaotus aitab fondijuhtidel paremini juhtida tururiske ja jälgida fondide likviidsust. Samuti aitab see selgemini kirjeldada pensionifondide investeerimisstrateegiaid. Laialt kasutatud lihtsustatud lähenemine – aktsiad vs. raha ja võlakirjad – võib jätta eksliku mulje, et aktsiad on alati riskantsed ning võlakirjad alati turvalised ja likviidsed. Sõltuvalt sellest, milliseid aktsiaid ja võlakirju võrrelda, võib tegelikkus olla hoopis vastupidine.\n\nKui aktsiate ja võlakirjade hinnad on ajalooliselt olnud negatiivses korrelatsioonis, siis viimased kakskümmend aastat, mil intressimäärad on olnud pikaajalises langustrendis 0% poole, on aktsiad ja võlakirjad liikunud üheskoos ja samas suunas. See võib tähendada, et portfelli hajutamine ainult aktsiate ja võlakirjade vahel ei paku investorile varasemaga võrreldavat kaitset.\n\nErinevate riskitasemete ja omavaheliste korrelatsioonidega varaklasside kombineerimine aitab kontrollida kogu portfelli riskitaset ning parandada fondide oodatava tootluse profiili. Riskide jagamine mitme varaklassi vahel annab üldjuhul parema riski ja tootluse kombinatsiooni kui portfelli jagamine tuhandete samasse varaklassi kuuluvate investeeringute vahel. Näiteks samasse tööstusharusse kuuluvad ettevõtete aktsiad liiguvad suure tõenäosusega koos üles või koos alla, ent eri varaklasside vaheline korrelatsioon võib olla väga väike. See on üks peamisi põhjuseid, miks on LHV pensionifondid hakanud järjest rohkem vaatama niinimetatud alternatiivsete investeerimisvõimaluste poole: need liiguvad likviidsete aktsiaturgudega võrreldes teises rütmis.\n\nOleme viimastel aastatel suurendanud nii erakapitali- kui ka kinnisvarainvesteeringuid. Näiteks septembri alguses soetasime pikaajalise rentnikuga tootmishoone Tallinnas Lasnamäel. Sellega täiendasime LHV pensionifondide kinnisvaraportfelli, kuhu kuuluvad veel Tallinnas asuvad Valge Maja büroohoone ja Microsofti kontorihoone, kolm _stockoffice’i_ tüüpi ärihoonet Jüri alevikus ning Lumi Kodude nime kandvad 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas. Tallinnas Mustamäe teel valmib pensionifondidel selle aasta lõpus veel 164 üürikorterit. Kõik need investeeringud aitavad teenida pensionikogujale stabiilset üüritulu.\n\nPraegune aeg on nii väärtpaberiturgudel kui ka ühiskonnas laiemalt laetud mitmesuguste pingete ja vastuoludega. Mulle tundub, et poliitikud, aga ka paljud ettevõtjad annavad ühiskonnale rohkem lubadusi, kui nad suudavad kontrollida või ära teha. Selleks et hiljem mitte pettuda, tasub mõelda oma peaga ja olla kõige suhtes mõõdukalt skeptiline.\n\nInvesteerimine on pigem pikaajaline ja rutiinne protsess, mille puhul võib vahel harva tulla ette ka niinimetatud elus üks kord esinevaid võimalusi. Kui investeerida ainult suurte panustega ja joosta karjaga kaasa, põhjustab see suure tõenäosusega suuremaid kaotusi. Keerulistes olukordades – olgu see siis väärtpaberiturgudel või igapäevaelus – tasub olla pigem konservatiivne kui agressiivne.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":19.69,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":7891},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":94.45,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.55,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,52% |\n| German Treasury Bill 25/08/2021 | 9,03% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 8,63% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 6,56% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 6,29% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 6,08% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 5,71% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 5,03% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 4,99% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 4,34% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,52% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 5,71% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,21% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 42 119 606,37 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 150 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":8,"content":"### August 2021: Transpordi Varahaldus lunastas võlakirjad\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis lõppes üks fondi otseinvesteering, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Ettevõtte lennukipargi rahastamiseks olime võlakirjalepingud sõlminud 2017. aasta kevadel. Investeering tõi vahepealsel ajal fondile sisse 2,85% intressi aastas, mis oli parem tulemus, kui samal ajal oleks olnud võimalik teenida Euroopa börsil kaubeldavate võlakirjade turu keskmisena.\n\nVõlakirjaturud jäid Euroopas ka augustis peamiselt miinuspoolele, kaotades hinnas ligikaudu pool protsenti. Börsivõlakirjade portfellis hoiame riske endiselt väiksena nii intressides kui ka madala reitinguga ettevõtete võlakirjade vältimise teel.\n"},{"year":2021,"month":7,"content":"### Juuli 2021: keskpangad jätkavad võlakirjade hindade toetamist\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVõlakirjaturgudel on praegu suureks küsimuseks inflatsioon. Ühelt poolt oletavad analüütikud, et viirusega seotud piirangute lõdvendamise järel on hinnatõus ajutine nähtus, ent teiselt poolt on nii „ajutine“ kui ka „püsiv“ kategooriad, mis leiavad kinnitust alles tagantjärele.\n\nKeskpangad püsivad selles küsimuses järjekindlalt ajutise nähtuse parteis, sest kuigi inflatsioon on kiirenenud, on samal ajal tõusnud ka võlakirjade hinnad. Sellise anomaalia põhjust otsides vaadatakse üksmeelselt keskpankade ostuprogrammide poole.\n\nUusi investeeringuid me fondi juulis ei lisanud. Fondi portfellis on praegu tavalisest märksa suurem osakaal Saksamaa ja Prantsuse valitsuse lühema tähtajaga võlakirjadel. Nende müügist rahastame septembri algul ees ootavaid väljamakseid pensionisüsteemist lahkujatele.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: soetasime Eastnine’i võlakirju\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nUue suurema investeeringuna soetasime portfelli peamiselt Vilniuse büroohoonetele keskendunud kinnisvaraettevõtte Eastnine’i võlakirju. Ettevõte emiteeris võlakirju esimest korda. Raha laenati kolmeks aastaks ja investoritele makstakse aastas intressi 5%.\n\nKui intressimäärad peaksid Euroopas tõusma nii palju, et Euribor jõuab taas positiivsele tasemele, siis võlakirja tingimuste alusel lisandub see nimetatud 5% aastaintressi tasemele. Ettevõte on noteeritud Stockholmi börsil ja näeb võlakirju edaspidi olulise osana oma finantseerimisplaanist.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n","text":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n\nErinevalt aktsiaturgudest pole võlakirjaturud olnud tänavu investorite vastu kuigi helded. Pikemaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad on peaaegu kõikjal maailmas veidi kõrgemal kui aasta alguses ja hinnad seega natuke madalamad. Hinnad on langenud sellest hoolimata, et keskpangad ostavad turgudelt väärtpabereid kokku rekordkoguses.\n\nKõik saavad aru, et valitsussektori eelarvedefitsiit ja võlakoormus ei saa kasvada lõputult. Mingist piirist alates käivitab see paratamatult inflatsiooniootuste kasvuspiraali. See paneb keskpangad raske valiku ette, kas tõsta intressimäärasid kiiremini ja otsustavalt, et ohjata inflatsiooni, või riskida sellega, et inflatsioon väljub kontrolli alt ja intressimäärasid tõstetakse hiljem, kuid veelgi kõrgemale.\n\nKes oleks osanud 2020. aasta veebruari lõpus arvata, et järgnevad 18 kuud kujunevad maailma aktsiaturgudel kõigi aegade üheks parimaks perioodiks, seda vaatamata (või hoopis tänu?) majanduse osalisele seiskumisele? Elu on täis üllatusi.\n\n**Mida viimane kriis õpetas?**\n\nMida on sellest viimasest kriisist õppida ja milliseid järeldusi saab teha investori vaatest?\n\nMajanduslikus mõttes võitsid kõige hulljulgemad ja hooletumad – need, kes eirasid riske ning kasutasid kõige rohkem laenuraha. Oli selline tulemus ettearvatav või ootamatu või on hoopis liiga vara teha lõplikke järeldusi? Võitlus pandeemiaga kestab endiselt ja enamikus riikides ei ole majandus veel jõudnud koroonakriisieelsele tasemele.\n\nKeerulised ajad võivad olla investeerimiseks suurepärased juhul, kui varade hinnad on madalad. Kuidas aga investeerida siis, kui olud on segased ja peaaegu kõik varad kauplevad rekordtasemel?\n\nAlates 2008. aasta finantskriisist on peamine investeerimistees olnud see, et intressimäärad langevad ja keskpangad trükivad raha. Kui kümme aastat tagasi kardeti, et see tekitab inflatsiooni, mis põhjustab intressimäärade tõusu, siis nüüd on valdav arvamus, et intressimäärasid ei saa tõsta sellepärast, et see paneks niigi aeglasele majanduskasvule piduri peale ja saadaks varade hinnad vabalangusesse.\n\nSamas ei tasu aga unustada, et keskpankade esmane põhikirjajärgne mandaat, mille järgi nende tööd hinnatakse, on inflatsioonitempo ohjamine, mitte varade hindade üles pumpamine.\n\nEnne finantskriisi kehtis rusikareegel, et pikaajalised intressimäärad ja nominaalne majanduskasv on samas suurusjärgus. Nüüd on Saksamaa inflatsioonitempo kiirem kui 2007. aastal, kuid tollal maksis Saksamaa valitsus kümneaastase laenu eest 4,5% aastas. Praegu on Saksamaa võlakirjade intressimäärad aga 0,4% allpool nulli.\n\n**Riskide vähendamine läbi portfelli hajutamise**\n\nTagantjärele on alati lihtne öelda, kuhu oleks pidanud investeerima, või mida müüma. Riske võtmata ei ole tootlust võimalik saavutada, kuid ainult ühele varaklassile panustamine võib osutuda ohtlikuks.\n\nBörsiettevõtete väga kalliks muutunud hinnakordajate põhjal kaldun arvama, et arvestatav osa firmade tuleviku kasvust on aktsiahindadesse juba sisse arvestatud. LHV kõrgema riskiga pensionifondides vähendasime seetõttu augustis suure tõusu teinud üksikaktsiapositsioone nii Põhjamaades kui ka Baltikumis.\n\nSee ei tähenda, et investorina tuleks meil käed üles tõsta ja majanduskasvu panustamisest sootuks loobuda. Atraktiivset tootlust on võimalik saavutada ka siis, kui riske on aktsiaturul vähendatud.\n\nLHV pensionifondide jaoks on jäänud kaugesse minevikku aeg, mil võimalik investeerimisuniversum koosnes üksnes aktsiatest ja võlakirjadest. Investeeringute rühmitamiseks on palju võimalusi. Meie oleme jaotanud oma suurimate fondide portfellide sisu kuude kategooriasse:\n\n1) raha ja riskivabad võlakirjad,\n2) väärismetallid ja nende kaevandajad,\n3) suure likviidsusega aktsiad,\n4) suure tootluse ja vähese likviidsusega võlakirjad,\n5) erakapitali- ja riskikapitaliinvesteeringud (noteerimata omakapital),\n6) kinnisvara, kinnisvarafondid ja mets.\n\nSelline jaotus aitab fondijuhtidel paremini juhtida tururiske ja jälgida fondide likviidsust. Samuti aitab see selgemini kirjeldada pensionifondide investeerimisstrateegiaid. Laialt kasutatud lihtsustatud lähenemine – aktsiad vs. raha ja võlakirjad – võib jätta eksliku mulje, et aktsiad on alati riskantsed ning võlakirjad alati turvalised ja likviidsed. Sõltuvalt sellest, milliseid aktsiaid ja võlakirju võrrelda, võib tegelikkus olla hoopis vastupidine.\n\nKui aktsiate ja võlakirjade hinnad on ajalooliselt olnud negatiivses korrelatsioonis, siis viimased kakskümmend aastat, mil intressimäärad on olnud pikaajalises langustrendis 0% poole, on aktsiad ja võlakirjad liikunud üheskoos ja samas suunas. See võib tähendada, et portfelli hajutamine ainult aktsiate ja võlakirjade vahel ei paku investorile varasemaga võrreldavat kaitset.\n\nErinevate riskitasemete ja omavaheliste korrelatsioonidega varaklasside kombineerimine aitab kontrollida kogu portfelli riskitaset ning parandada fondide oodatava tootluse profiili. Riskide jagamine mitme varaklassi vahel annab üldjuhul parema riski ja tootluse kombinatsiooni kui portfelli jagamine tuhandete samasse varaklassi kuuluvate investeeringute vahel. Näiteks samasse tööstusharusse kuuluvad ettevõtete aktsiad liiguvad suure tõenäosusega koos üles või koos alla, ent eri varaklasside vaheline korrelatsioon võib olla väga väike. See on üks peamisi põhjuseid, miks on LHV pensionifondid hakanud järjest rohkem vaatama niinimetatud alternatiivsete investeerimisvõimaluste poole: need liiguvad likviidsete aktsiaturgudega võrreldes teises rütmis.\n\nOleme viimastel aastatel suurendanud nii erakapitali- kui ka kinnisvarainvesteeringuid. Näiteks septembri alguses soetasime pikaajalise rentnikuga tootmishoone Tallinnas Lasnamäel. Sellega täiendasime LHV pensionifondide kinnisvaraportfelli, kuhu kuuluvad veel Tallinnas asuvad Valge Maja büroohoone ja Microsofti kontorihoone, kolm _stockoffice’i_ tüüpi ärihoonet Jüri alevikus ning Lumi Kodude nime kandvad 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas. Tallinnas Mustamäe teel valmib pensionifondidel selle aasta lõpus veel 164 üürikorterit. Kõik need investeeringud aitavad teenida pensionikogujale stabiilset üüritulu.\n\nPraegune aeg on nii väärtpaberiturgudel kui ka ühiskonnas laiemalt laetud mitmesuguste pingete ja vastuoludega. Mulle tundub, et poliitikud, aga ka paljud ettevõtjad annavad ühiskonnale rohkem lubadusi, kui nad suudavad kontrollida või ära teha. Selleks et hiljem mitte pettuda, tasub mõelda oma peaga ja olla kõige suhtes mõõdukalt skeptiline.\n\nInvesteerimine on pigem pikaajaline ja rutiinne protsess, mille puhul võib vahel harva tulla ette ka niinimetatud elus üks kord esinevaid võimalusi. Kui investeerida ainult suurte panustega ja joosta karjaga kaasa, põhjustab see suure tõenäosusega suuremaid kaotusi. Keerulistes olukordades – olgu see siis väärtpaberiturgudel või igapäevaelus – tasub olla pigem konservatiivne kui agressiivne.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":19.69,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13029},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":61,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":14.03,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.69,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":12.48,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.91,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.89,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Treasury Bill 25/08/2021 | 5,17% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 4,80% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,79% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,47% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 3,58% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,49% |\n| ZKB Gold ETF | 3,31% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,01% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,44% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 2,30% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,49% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,02% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,44% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 125 842 507,61 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,86%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":8,"content":"### August 2021: soetasime Lasnamäel tootmishoone\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis jätkasid maailma börsid tõusulainel. Üleilmne indeks MSCI World tõusis eurodes mõõdetuna 3%, USA börsi järgiv indeks S&P 500 kerkis eurodes mõõdetuna 3,4%, Euroopat peegeldav Euro Stoxx 50 kallines 2,6% ja Jaapani Nikkei indeks kerkis eurodes mõõdetuna 3,2%.\n\nSarnases tempos liikusid ka arenevad turud: MSCI Emerging Marketsi indeks näitas kuu jooksul eurodes mõõdetuna 2,9% kasvu. Tublisti tõusid kohalikud Baltimaade börsid, mille esirinnas oli augustis Tallinna börs, kasvades tervenisti 12,9% võrra. Riia ja Vilniuse börs kerkisid üpris sarnases tempos, vastavalt 4,1% ja 4%.\n\nAugustikuus omandasid LHV pensionifondid Tallinnas Lasnamäel asuva tootmishoone, et teenida selle omamisest pikaajalist üüritulu. Aadressil Taevakivi 3/5 asuv tootmishoone on ehitatud mitmes etapis aastatel 2006–2012 ja selles on üüritavat pinda u 10 000 m2. Kogu hoone on antud pikaajalise lepingu alusel üürile Põhjamaade taustaga ettevõttele Plastone OÜ, mis toodab meditsiini-, elektri- ja elektroonikavaldkonna ettevõtetele plasttarvikuid.\n\nPeale Lasnamäel paikneva tootmishoone kuuluvad LHV pensionifondidele Tallinna kesklinnas asuv Valge Maja büroohoone, Tallinna Tehnikaülikooli teaduslinnakus paiknev Microsofti kontorihoone, Jüri aleviku kolm _stockoffice_’i-tüüpi ärihoonet ja 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas, mis kannavad Lumi Kodude nime. Tallinnas Mustamäe teel valmivad pensionifondidel 2021. aasta lõpus veel 164 üürikorterit.\n\nVäljastpoolt börse lisandus augustis fondi portfelli veel otseinvesteeringuna osalus Suurbritannias tegevust alustavas Bank Northis. Panga eesmärgiks on seatud keskenduda laenamisele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis tegutsevad väljaspool Londonit. Asutajatel on pikk panganduskogemus ning nende kõrval on panga investoriteks kohalikud ettevõtjad ja ettevõtted.\n\nMöödunud kuul lõppes üks meie suurimaid investeeringuid, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Need pakkusid fondile võlakirjaturgudega võrreldes atraktiivset tootlust. Edaspidi, uusi õigusnõudeid arvestades, keskendume suurema oodatava tootlusega investeeringutele.\n"},{"year":2021,"month":7,"content":"### Juuli 2021: peetri Keskuse võlakirjad lunastati enne tähtaega \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus nõrgenes euro USA dollari vastu ainult 0,1% ja seetõttu olid maailma börside tootlused eurodes mõõdetuna sarnased USA dollarites mõõdetud tootlustega. Üleilmne indeks MSCI World tõusis kuuga eurodes mõõdetuna 1,8%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,7% võrra.\n\nArenenud turgude seas näitas hoopis teistsugust tulemust Jaapani Nikkei indeks, mis langes juulis eurodes mõõdetuna 4,2%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets liikus samuti langevas suunas, odavnedes eurodes mõõdetuna 7,1%.\n\nKohalikud Balti börsid siiski kasvasid juulikuus ja kõige tugevama tulemuse tõi Tallinna börs, tõustes 7%. Sellele järgnesid Vilniuse ja Riia börs, kerkides vastavalt 4,4% ja 1,4% võrra.\n\nKodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende juhitav fond BaltCap Infrastructure Fund müüb osaluse ettevõttes Energia Verde. See on biomassil põhinev elektrijaam, mis peamiselt soojustab Riia kaugküttesüsteemi. Ettevõtte ostab Põhja-Euroopas asuv roheenergia fookusega ettevõte Gren, mida haldab rahvusvaheline erakapitaliettevõte Partners Group. BaltCap Infrastructure Fund investeeris Energia Verde elektrijaama 2018. aastal. Fondi fookuses on taristuga seotud investeeringud peamiselt Baltikumis.\n\nJuulis lõppes mõneti ootamatult meie üks suurimaid võlakirjainvesteeringuid. Eelmise aasta algul sõlmisime lepingud, et võlakirjadega rahastada Tallinna külje all Peetri külas vast valminud Peetri Keskust. Kuigi järgnenud aeg on olnud viirusega seotud piirangute tõttu kogu teenusesektorile väga keeruline, tõestas Peetri Keskus oma vajalikkust ja elujõulisust. Nüüd läheb keskus edasi uute laenupakkujatega ja lunastas kõik kohustused fondi ees. Keskusega seotud mitme võlakirja keskmiseks intressitootluseks kujunes 7% aastas, millele lisandus varasema tagasimakse tasu.\n\nUusi võlakirjainvesteeringuid me fondi juulis ei lisanud. Fondi portfellis on praegu tavalisest märksa suurem osakaal Saksamaa ja Prantsuse valitsuse lühema tähtajaga võlakirjadel. Nende müügist rahastame septembri algul ees ootavaid väljamakseid pensionisüsteemist lahkujatele.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: BaltCapi fond müüs osaluse jäätmekäitlusfirmas\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus jätkasid maailma börsid eurodes mõõdetuna tõusu. Mõnevõrra toetas seda asjaolu, et euro tugevnes USA dollari suhtes, kallinedes kuu jooksul 3,1%. Üleilmne indeks MSCI World tugevnes eurodes mõõdetuna 4,6% ja USA börsi kajastav S&P 500 indeks 2,9%. Seejuures tegi silmapaistva tulemuse USA tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaq Composite’i indeks, mis eurodes mõõdetuna kallines 8,6%.\n\nEuroopas liikus Euro Stoxx 50 samas tagasihoidlikult, kerkides 0,7%. Jaapani Nikkei indeks tõusis eurodes mõõdetuna 1,5% ja arenevate riikide indeks MSCI Emerging Markets 3,1%. Baltimaade börsidest püsisid tõusuteel Tallinna ja Riia börs, mis kasvasid juunikuu jooksul vastavalt 2,3% ja 3,6%. Hoopis erinev tulemus tuli Vilniuse börsilt, mis langes 1,5% võrra.\n\nJuuni lõpus teatas kodumaine erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb oma 75% osaluse ettevõttes AS Eesti Keskkonnateenused. Ostjaks kujunes OÜ MBA Investeeringud, mille omanikud on AS-i Eesti Keskkonnateenused juhtkonna liikmed ja kaasosanikud. Eesti Keskkonnateenused pakub Eestis jäätmekäitlusteenuseid ja BaltCapi fond tegi investeeringu 2015. aastal. Kuue aasta jooksul suudeti ettevõtet kasvatada nii orgaaniliselt kui ka viie omandamise kaudu, mille lõpptulemuseks on ettevõtte tugev turupositsioon ja teenuste lai valik.\n\nVõlakirjaportfellis tõi kuu uudiseid meie kahe investeeringu kohta: Ekspress Grupp plaanib müüa trükitegevuse ja keskenduda digimeedia arendamisele ning Sunly teatas suures mahus raha kaasamisest uute aktsionäride lisandumise teel. Mõlema ettevõtte uudised on võlakirjainvestori vaatenurgast selgelt rõõmustavad ja näitavad ettevõtete arengut õiges suunas.\n\nUue suurema investeeringuna soetasime portfelli peamiselt Vilniuse büroohoonetele keskendunud kinnisvaraettevõtte Eastnine’i võlakirju. Ettevõte emiteeris võlakirju esimest korda. Raha laenati kolmeks aastaks ja investoritele makstakse aastas intressi 5%. Näeme võlakirja puhul võimalust ka hinnatõusuks, mis võiks fondile tuua meie soovitud vähemalt 6–7% aastatootluse.\n\nEuroopa börsidel olid võlakirjaturud esimesel poolaastal selges languses. Me keskendume endiselt peamiselt börsivälistele võimalustele.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n","text":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n\nErinevalt aktsiaturgudest pole võlakirjaturud olnud tänavu investorite vastu kuigi helded. Pikemaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad on peaaegu kõikjal maailmas veidi kõrgemal kui aasta alguses ja hinnad seega natuke madalamad. Hinnad on langenud sellest hoolimata, et keskpangad ostavad turgudelt väärtpabereid kokku rekordkoguses.\n\nKõik saavad aru, et valitsussektori eelarvedefitsiit ja võlakoormus ei saa kasvada lõputult. Mingist piirist alates käivitab see paratamatult inflatsiooniootuste kasvuspiraali. See paneb keskpangad raske valiku ette, kas tõsta intressimäärasid kiiremini ja otsustavalt, et ohjata inflatsiooni, või riskida sellega, et inflatsioon väljub kontrolli alt ja intressimäärasid tõstetakse hiljem, kuid veelgi kõrgemale.\n\nKes oleks osanud 2020. aasta veebruari lõpus arvata, et järgnevad 18 kuud kujunevad maailma aktsiaturgudel kõigi aegade üheks parimaks perioodiks, seda vaatamata (või hoopis tänu?) majanduse osalisele seiskumisele? Elu on täis üllatusi.\n\n**Mida viimane kriis õpetas?**\n\nMida on sellest viimasest kriisist õppida ja milliseid järeldusi saab teha investori vaatest?\n\nMajanduslikus mõttes võitsid kõige hulljulgemad ja hooletumad – need, kes eirasid riske ning kasutasid kõige rohkem laenuraha. Oli selline tulemus ettearvatav või ootamatu või on hoopis liiga vara teha lõplikke järeldusi? Võitlus pandeemiaga kestab endiselt ja enamikus riikides ei ole majandus veel jõudnud koroonakriisieelsele tasemele.\n\nKeerulised ajad võivad olla investeerimiseks suurepärased juhul, kui varade hinnad on madalad. Kuidas aga investeerida siis, kui olud on segased ja peaaegu kõik varad kauplevad rekordtasemel?\n\nAlates 2008. aasta finantskriisist on peamine investeerimistees olnud see, et intressimäärad langevad ja keskpangad trükivad raha. Kui kümme aastat tagasi kardeti, et see tekitab inflatsiooni, mis põhjustab intressimäärade tõusu, siis nüüd on valdav arvamus, et intressimäärasid ei saa tõsta sellepärast, et see paneks niigi aeglasele majanduskasvule piduri peale ja saadaks varade hinnad vabalangusesse.\n\nSamas ei tasu aga unustada, et keskpankade esmane põhikirjajärgne mandaat, mille järgi nende tööd hinnatakse, on inflatsioonitempo ohjamine, mitte varade hindade üles pumpamine.\n\nEnne finantskriisi kehtis rusikareegel, et pikaajalised intressimäärad ja nominaalne majanduskasv on samas suurusjärgus. Nüüd on Saksamaa inflatsioonitempo kiirem kui 2007. aastal, kuid tollal maksis Saksamaa valitsus kümneaastase laenu eest 4,5% aastas. Praegu on Saksamaa võlakirjade intressimäärad aga 0,4% allpool nulli.\n\n**Riskide vähendamine läbi portfelli hajutamise**\n\nTagantjärele on alati lihtne öelda, kuhu oleks pidanud investeerima, või mida müüma. Riske võtmata ei ole tootlust võimalik saavutada, kuid ainult ühele varaklassile panustamine võib osutuda ohtlikuks.\n\nBörsiettevõtete väga kalliks muutunud hinnakordajate põhjal kaldun arvama, et arvestatav osa firmade tuleviku kasvust on aktsiahindadesse juba sisse arvestatud. LHV kõrgema riskiga pensionifondides vähendasime seetõttu augustis suure tõusu teinud üksikaktsiapositsioone nii Põhjamaades kui ka Baltikumis.\n\nSee ei tähenda, et investorina tuleks meil käed üles tõsta ja majanduskasvu panustamisest sootuks loobuda. Atraktiivset tootlust on võimalik saavutada ka siis, kui riske on aktsiaturul vähendatud.\n\nLHV pensionifondide jaoks on jäänud kaugesse minevikku aeg, mil võimalik investeerimisuniversum koosnes üksnes aktsiatest ja võlakirjadest. Investeeringute rühmitamiseks on palju võimalusi. Meie oleme jaotanud oma suurimate fondide portfellide sisu kuude kategooriasse:\n\n1) raha ja riskivabad võlakirjad,\n2) väärismetallid ja nende kaevandajad,\n3) suure likviidsusega aktsiad,\n4) suure tootluse ja vähese likviidsusega võlakirjad,\n5) erakapitali- ja riskikapitaliinvesteeringud (noteerimata omakapital),\n6) kinnisvara, kinnisvarafondid ja mets.\n\nSelline jaotus aitab fondijuhtidel paremini juhtida tururiske ja jälgida fondide likviidsust. Samuti aitab see selgemini kirjeldada pensionifondide investeerimisstrateegiaid. Laialt kasutatud lihtsustatud lähenemine – aktsiad vs. raha ja võlakirjad – võib jätta eksliku mulje, et aktsiad on alati riskantsed ning võlakirjad alati turvalised ja likviidsed. Sõltuvalt sellest, milliseid aktsiaid ja võlakirju võrrelda, võib tegelikkus olla hoopis vastupidine.\n\nKui aktsiate ja võlakirjade hinnad on ajalooliselt olnud negatiivses korrelatsioonis, siis viimased kakskümmend aastat, mil intressimäärad on olnud pikaajalises langustrendis 0% poole, on aktsiad ja võlakirjad liikunud üheskoos ja samas suunas. See võib tähendada, et portfelli hajutamine ainult aktsiate ja võlakirjade vahel ei paku investorile varasemaga võrreldavat kaitset.\n\nErinevate riskitasemete ja omavaheliste korrelatsioonidega varaklasside kombineerimine aitab kontrollida kogu portfelli riskitaset ning parandada fondide oodatava tootluse profiili. Riskide jagamine mitme varaklassi vahel annab üldjuhul parema riski ja tootluse kombinatsiooni kui portfelli jagamine tuhandete samasse varaklassi kuuluvate investeeringute vahel. Näiteks samasse tööstusharusse kuuluvad ettevõtete aktsiad liiguvad suure tõenäosusega koos üles või koos alla, ent eri varaklasside vaheline korrelatsioon võib olla väga väike. See on üks peamisi põhjuseid, miks on LHV pensionifondid hakanud järjest rohkem vaatama niinimetatud alternatiivsete investeerimisvõimaluste poole: need liiguvad likviidsete aktsiaturgudega võrreldes teises rütmis.\n\nOleme viimastel aastatel suurendanud nii erakapitali- kui ka kinnisvarainvesteeringuid. Näiteks septembri alguses soetasime pikaajalise rentnikuga tootmishoone Tallinnas Lasnamäel. Sellega täiendasime LHV pensionifondide kinnisvaraportfelli, kuhu kuuluvad veel Tallinnas asuvad Valge Maja büroohoone ja Microsofti kontorihoone, kolm _stockoffice’i_ tüüpi ärihoonet Jüri alevikus ning Lumi Kodude nime kandvad 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas. Tallinnas Mustamäe teel valmib pensionifondidel selle aasta lõpus veel 164 üürikorterit. Kõik need investeeringud aitavad teenida pensionikogujale stabiilset üüritulu.\n\nPraegune aeg on nii väärtpaberiturgudel kui ka ühiskonnas laiemalt laetud mitmesuguste pingete ja vastuoludega. Mulle tundub, et poliitikud, aga ka paljud ettevõtjad annavad ühiskonnale rohkem lubadusi, kui nad suudavad kontrollida või ära teha. Selleks et hiljem mitte pettuda, tasub mõelda oma peaga ja olla kõige suhtes mõõdukalt skeptiline.\n\nInvesteerimine on pigem pikaajaline ja rutiinne protsess, mille puhul võib vahel harva tulla ette ka niinimetatud elus üks kord esinevaid võimalusi. Kui investeerida ainult suurte panustega ja joosta karjaga kaasa, põhjustab see suure tõenäosusega suuremaid kaotusi. Keerulistes olukordades – olgu see siis väärtpaberiturgudel või igapäevaelus – tasub olla pigem konservatiivne kui agressiivne.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":33.82,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":97019},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":42.27,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":20.54,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":10.08,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.74,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":13.12,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.24,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Treasury Bill 25/08/2021 | 7,67% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 6,17% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,91% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 4,50% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,61% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 3,14% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,11% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,97% |\n| ZKB Gold ETF | 2,82% |\n| KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery | 1,71% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,61% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,97% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,67% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 1 049 925 370,14 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,14%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_26112020.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":8,"content":"### August 2021: soetasime Lasnamäele tootmishoone\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis jätkasid maailma börsid tõusulainel. Üleilmne indeks MSCI World tõusis eurodes mõõdetuna 3%, USA börsi järgiv indeks S&P 500 kerkis eurodes mõõdetuna 3,4%, Euroopat peegeldav Euro Stoxx 50 kallines 2,6% ja Jaapani Nikkei indeks kerkis eurodes mõõdetuna 3,2%.\n\nSarnases tempos liikusid ka arenevad turud: MSCI Emerging Marketsi indeks näitas kuu jooksul eurodes mõõdetuna 2,9% kasvu. Tublisti tõusid kohalikud Baltimaade börsid, mille esirinnas oli augustis Tallinna börs, kasvades tervenisti 12,9% võrra. Riia ja Vilniuse börs kerkisid üpris sarnases tempos, vastavalt 4,1% ja 4%.\n\nAugustikuus omandasid LHV pensionifondid Tallinnas Lasnamäel asuva tootmishoone, et teenida selle omamisest pikaajalist üüritulu. Aadressil Taevakivi 3/5 asuv tootmishoone on ehitatud mitmes etapis aastatel 2006–2012 ja selles on üüritavat pinda u 10 000 m2. Kogu hoone on antud pikaajalise lepingu alusel üürile Põhjamaade taustaga ettevõttele Plastone OÜ, mis toodab meditsiini-, elektri- ja elektroonikavaldkonna ettevõtetele plasttarvikuid.\n\nPeale Lasnamäel paikneva tootmishoone kuuluvad LHV pensionifondidele Tallinna kesklinnas asuv Valge Maja büroohoone, Tallinna Tehnikaülikooli teaduslinnakus paiknev Microsofti kontorihoone, Jüri aleviku kolm _stockoffice_’i-tüüpi ärihoonet ja 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas, mis kannavad Lumi Kodude nime. Tallinnas Mustamäe teel valmivad pensionifondidel 2021. aasta lõpus veel 164 üürikorterit.\n\nKuu jooksul lisandus fondi uue erakapitaliinvesteeringuna Taani erakapitalifond Axcel VI. See on Põhjamaade fookusega fond, mis peamiselt investeerib keskmise suurusega ettevõtetesse tööstus-, tehnoloogia-, tervishoiu- ja tarbekaupade sektoris. Axcel asutati 1994. aastal ning on tuntud näiteks Taani ehete tootja ja jaemüüja Pandora eduka börsileviimise poolest. Axcel VI on ettevõtte kuues fond. See alustas investeerimist juba mullu, mistõttu on fondi portfellis nüüd kuus investeeringut.\n\nVäljastpoolt börse lisandus augustis fondi portfelli veel otseinvesteeringuna osalus Suurbritannias tegevust alustavas Bank Northis. Panga eesmärgiks on seatud keskenduda laenamisele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis tegutsevad väljaspool Londonit. Asutajatel on pikk panganduskogemus ning nende kõrval on panga investoriteks kohalikud ettevõtjad ja ettevõtted.\n\nMöödunud kuul lõppes üks meie suurimaid investeeringuid, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Need pakkusid fondile võlakirjaturgudega võrreldes atraktiivset tootlust. Edaspidi, uusi õigusnõudeid arvestades, keskendume suurema oodatava tootlusega investeeringutele.\n"},{"year":2021,"month":7,"content":"### Juuli 2021: fondi tootlust toetasid kullaga seotud investeeringud\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus nõrgenes euro USA dollari vastu ainult 0,1% ja seetõttu olid maailma börside tootlused eurodes mõõdetuna sarnased USA dollarites mõõdetud tootlustega. Üleilmne indeks MSCI World tõusis kuuga eurodes mõõdetuna 1,8%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,7% võrra.\n\nArenenud turgude seas näitas hoopis teistsugust tulemust Jaapani Nikkei indeks, mis langes juulis eurodes mõõdetuna 4,2%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets liikus samuti langevas suunas, odavnedes eurodes mõõdetuna 7,1%.\n\nKohalikud Balti börsid siiski kasvasid juulikuus ja kõige tugevama tulemuse tõi Tallinna börs, tõustes 7%. Sellele järgnesid Vilniuse ja Riia börs, kerkides vastavalt 4,4% ja 1,4% võrra.\n\nJuulis tõid pensionifondi portfellile aktsiaturgudel enim tootlust investeeringud väärismetalli-, finants- ja materjalisektorisse, samal ajal kui energiasektori investeeringud kannatasid.\n\nVäärismetallisektoris kallinesid nii investeeringud füüsilisse kulda kui ka kullakaevandusettevõtted. Materjalisektoris olid suurima tootlusega metsandussektoris tegutsevad ettevõtted UPM-Kymmene ja Stora Enso.\n\nOleme seisukohal, et väärismetallid ning toorme- ja materjalisektor on segmendid, mis pakuvad ettevaatavalt head kaitset investorite ostujõu kahanemise vastu. Just seda põhjustab kiirenev inflatsioon.\n\nKodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende juhitav fond BaltCap Infrastructure Fund müüb osaluse ettevõttes Energia Verde. See on biomassil põhinev elektrijaam, mis peamiselt soojustab Riia kaugküttesüsteemi. Ettevõtte ostab Põhja-Euroopas asuv roheenergia fookusega ettevõte Gren, mida haldab rahvusvaheline erakapitaliettevõte Partners Group. BaltCap Infrastructure Fund investeeris Energia Verde elektrijaama 2018. aastal. Fondi fookuses on taristuga seotud investeeringud peamiselt Baltikumis.\n\nJuulis lõppes mõneti ootamatult meie üks suurimaid võlakirjainvesteeringuid. Eelmise aasta algul sõlmisime lepingud, et võlakirjadega rahastada Tallinna külje all Peetri külas vast valminud Peetri Keskust. Kuigi järgnenud aeg on olnud viirusega seotud piirangute tõttu kogu teenusesektorile väga keeruline, tõestas Peetri Keskus oma vajalikkust ja elujõulisust. Nüüd läheb keskus edasi uute laenupakkujatega ja lunastas kõik kohustused fondi ees. Keskusega seotud mitme võlakirja keskmiseks intressitootluseks kujunes 7% aastas, millele lisandus varasema tagasimakse tasu.\n\nUusi võlakirjainvesteeringuid me fondi juulis ei lisanud. Fondi portfellis on praegu tavalisest märksa suurem osakaal Saksamaa ja Prantsuse valitsuse lühema tähtajaga võlakirjadel. Nende müügist rahastame septembri algul ees ootavaid väljamakseid pensionisüsteemist lahkujatele.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: lisasime portfelli investeeringuid energiasektorist \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus jätkasid maailma börsid eurodes mõõdetuna tõusu. Mõnevõrra toetas seda asjaolu, et euro tugevnes USA dollari suhtes, kallinedes kuu jooksul 3,1%. Üleilmne indeks MSCI World tugevnes eurodes mõõdetuna 4,6% ja USA börsi kajastav S&P 500 indeks 2,9%. Seejuures tegi silmapaistva tulemuse USA tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaq Composite’i indeks, mis eurodes mõõdetuna kallines 8,6%.\n\nEuroopas liikus Euro Stoxx 50 samas tagasihoidlikult, kerkides 0,7%. Jaapani Nikkei indeks tõusis eurodes mõõdetuna 1,5% ja arenevate riikide indeks MSCI Emerging Markets 3,1%. Baltimaade börsidest püsisid tõusuteel Tallinna ja Riia börs, mis kasvasid juunikuu jooksul vastavalt 2,3% ja 3,6%. Hoopis erinev tulemus tuli Vilniuse börsilt, mis langes 1,5% võrra.\n\nSel kuul ostsime fondi portfelli uusi investeeringuid energiasektorist. Mida rohkem karmimate keskkonnanõuete tõttu fossiilkütustesse investeerimist piiratakse ja mida rohkem minnakse üle kallimatele taastuvenergia alternatiividele, seda kõrgemale tõusevad energiahinnad. Pikaajaliselt suurendab arenguriikide kasv ja laiem elektrifitseerimistrend energiasaaduste nõudlust. Nendest trendidest kasu saamiseks soetasime investeeringuid, mis on avatud erinevate energiasaaduste hinnatõusule.\n\nJuuni lõpus teatas kodumaine erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb oma 75% osaluse ettevõttes AS Eesti Keskkonnateenused. Ostjaks kujunes OÜ MBA Investeeringud, mille omanikud on AS-i Eesti Keskkonnateenused juhtkonna liikmed ja kaasosanikud. Eesti Keskkonnateenused pakub Eestis jäätmekäitlusteenuseid ja BaltCapi fond tegi investeeringu 2015. aastal. Kuue aasta jooksul suudeti ettevõtet kasvatada nii orgaaniliselt kui ka viie omandamise kaudu, mille lõpptulemuseks on ettevõtte tugev turupositsioon ja teenuste lai valik.\n\nVõlakirjaportfellis tõi kuu uudiseid meie kahe investeeringu kohta: Ekspress Grupp plaanib müüa trükitegevuse ja keskenduda digimeedia arendamisele ning Sunly teatas suures mahus raha kaasamisest uute aktsionäride lisandumise teel. Mõlema ettevõtte uudised on võlakirjainvestori vaatenurgast selgelt rõõmustavad ja näitavad ettevõtete arengut õiges suunas.\n\nUue investeeringuna soetasime portfelli peamiselt Vilniuse büroohoonetele keskendunud kinnisvaraettevõtte Eastnine’i võlakirju. Ettevõte emiteeris võlakirju esimest korda. Raha laenati kolmeks aastaks ja investoritele makstakse aastas intressi 5%. Näeme võlakirja puhul võimalust ka hinnatõusuks, mis võiks fondile tuua meie soovitud vähemalt 6–7% aastatootluse.\n\nEuroopa börsidel olid võlakirjaturud esimesel poolaastal selges languses. Me keskendume endiselt peamiselt börsivälistele võimalustele.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n","text":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n\nErinevalt aktsiaturgudest pole võlakirjaturud olnud tänavu investorite vastu kuigi helded. Pikemaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad on peaaegu kõikjal maailmas veidi kõrgemal kui aasta alguses ja hinnad seega natuke madalamad. Hinnad on langenud sellest hoolimata, et keskpangad ostavad turgudelt väärtpabereid kokku rekordkoguses.\n\nKõik saavad aru, et valitsussektori eelarvedefitsiit ja võlakoormus ei saa kasvada lõputult. Mingist piirist alates käivitab see paratamatult inflatsiooniootuste kasvuspiraali. See paneb keskpangad raske valiku ette, kas tõsta intressimäärasid kiiremini ja otsustavalt, et ohjata inflatsiooni, või riskida sellega, et inflatsioon väljub kontrolli alt ja intressimäärasid tõstetakse hiljem, kuid veelgi kõrgemale.\n\nKes oleks osanud 2020. aasta veebruari lõpus arvata, et järgnevad 18 kuud kujunevad maailma aktsiaturgudel kõigi aegade üheks parimaks perioodiks, seda vaatamata (või hoopis tänu?) majanduse osalisele seiskumisele? Elu on täis üllatusi.\n\n**Mida viimane kriis õpetas?**\n\nMida on sellest viimasest kriisist õppida ja milliseid järeldusi saab teha investori vaatest?\n\nMajanduslikus mõttes võitsid kõige hulljulgemad ja hooletumad – need, kes eirasid riske ning kasutasid kõige rohkem laenuraha. Oli selline tulemus ettearvatav või ootamatu või on hoopis liiga vara teha lõplikke järeldusi? Võitlus pandeemiaga kestab endiselt ja enamikus riikides ei ole majandus veel jõudnud koroonakriisieelsele tasemele.\n\nKeerulised ajad võivad olla investeerimiseks suurepärased juhul, kui varade hinnad on madalad. Kuidas aga investeerida siis, kui olud on segased ja peaaegu kõik varad kauplevad rekordtasemel?\n\nAlates 2008. aasta finantskriisist on peamine investeerimistees olnud see, et intressimäärad langevad ja keskpangad trükivad raha. Kui kümme aastat tagasi kardeti, et see tekitab inflatsiooni, mis põhjustab intressimäärade tõusu, siis nüüd on valdav arvamus, et intressimäärasid ei saa tõsta sellepärast, et see paneks niigi aeglasele majanduskasvule piduri peale ja saadaks varade hinnad vabalangusesse.\n\nSamas ei tasu aga unustada, et keskpankade esmane põhikirjajärgne mandaat, mille järgi nende tööd hinnatakse, on inflatsioonitempo ohjamine, mitte varade hindade üles pumpamine.\n\nEnne finantskriisi kehtis rusikareegel, et pikaajalised intressimäärad ja nominaalne majanduskasv on samas suurusjärgus. Nüüd on Saksamaa inflatsioonitempo kiirem kui 2007. aastal, kuid tollal maksis Saksamaa valitsus kümneaastase laenu eest 4,5% aastas. Praegu on Saksamaa võlakirjade intressimäärad aga 0,4% allpool nulli.\n\n**Riskide vähendamine läbi portfelli hajutamise**\n\nTagantjärele on alati lihtne öelda, kuhu oleks pidanud investeerima, või mida müüma. Riske võtmata ei ole tootlust võimalik saavutada, kuid ainult ühele varaklassile panustamine võib osutuda ohtlikuks.\n\nBörsiettevõtete väga kalliks muutunud hinnakordajate põhjal kaldun arvama, et arvestatav osa firmade tuleviku kasvust on aktsiahindadesse juba sisse arvestatud. LHV kõrgema riskiga pensionifondides vähendasime seetõttu augustis suure tõusu teinud üksikaktsiapositsioone nii Põhjamaades kui ka Baltikumis.\n\nSee ei tähenda, et investorina tuleks meil käed üles tõsta ja majanduskasvu panustamisest sootuks loobuda. Atraktiivset tootlust on võimalik saavutada ka siis, kui riske on aktsiaturul vähendatud.\n\nLHV pensionifondide jaoks on jäänud kaugesse minevikku aeg, mil võimalik investeerimisuniversum koosnes üksnes aktsiatest ja võlakirjadest. Investeeringute rühmitamiseks on palju võimalusi. Meie oleme jaotanud oma suurimate fondide portfellide sisu kuude kategooriasse:\n\n1) raha ja riskivabad võlakirjad,\n2) väärismetallid ja nende kaevandajad,\n3) suure likviidsusega aktsiad,\n4) suure tootluse ja vähese likviidsusega võlakirjad,\n5) erakapitali- ja riskikapitaliinvesteeringud (noteerimata omakapital),\n6) kinnisvara, kinnisvarafondid ja mets.\n\nSelline jaotus aitab fondijuhtidel paremini juhtida tururiske ja jälgida fondide likviidsust. Samuti aitab see selgemini kirjeldada pensionifondide investeerimisstrateegiaid. Laialt kasutatud lihtsustatud lähenemine – aktsiad vs. raha ja võlakirjad – võib jätta eksliku mulje, et aktsiad on alati riskantsed ning võlakirjad alati turvalised ja likviidsed. Sõltuvalt sellest, milliseid aktsiaid ja võlakirju võrrelda, võib tegelikkus olla hoopis vastupidine.\n\nKui aktsiate ja võlakirjade hinnad on ajalooliselt olnud negatiivses korrelatsioonis, siis viimased kakskümmend aastat, mil intressimäärad on olnud pikaajalises langustrendis 0% poole, on aktsiad ja võlakirjad liikunud üheskoos ja samas suunas. See võib tähendada, et portfelli hajutamine ainult aktsiate ja võlakirjade vahel ei paku investorile varasemaga võrreldavat kaitset.\n\nErinevate riskitasemete ja omavaheliste korrelatsioonidega varaklasside kombineerimine aitab kontrollida kogu portfelli riskitaset ning parandada fondide oodatava tootluse profiili. Riskide jagamine mitme varaklassi vahel annab üldjuhul parema riski ja tootluse kombinatsiooni kui portfelli jagamine tuhandete samasse varaklassi kuuluvate investeeringute vahel. Näiteks samasse tööstusharusse kuuluvad ettevõtete aktsiad liiguvad suure tõenäosusega koos üles või koos alla, ent eri varaklasside vaheline korrelatsioon võib olla väga väike. See on üks peamisi põhjuseid, miks on LHV pensionifondid hakanud järjest rohkem vaatama niinimetatud alternatiivsete investeerimisvõimaluste poole: need liiguvad likviidsete aktsiaturgudega võrreldes teises rütmis.\n\nOleme viimastel aastatel suurendanud nii erakapitali- kui ka kinnisvarainvesteeringuid. Näiteks septembri alguses soetasime pikaajalise rentnikuga tootmishoone Tallinnas Lasnamäel. Sellega täiendasime LHV pensionifondide kinnisvaraportfelli, kuhu kuuluvad veel Tallinnas asuvad Valge Maja büroohoone ja Microsofti kontorihoone, kolm _stockoffice’i_ tüüpi ärihoonet Jüri alevikus ning Lumi Kodude nime kandvad 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas. Tallinnas Mustamäe teel valmib pensionifondidel selle aasta lõpus veel 164 üürikorterit. Kõik need investeeringud aitavad teenida pensionikogujale stabiilset üüritulu.\n\nPraegune aeg on nii väärtpaberiturgudel kui ka ühiskonnas laiemalt laetud mitmesuguste pingete ja vastuoludega. Mulle tundub, et poliitikud, aga ka paljud ettevõtjad annavad ühiskonnale rohkem lubadusi, kui nad suudavad kontrollida või ära teha. Selleks et hiljem mitte pettuda, tasub mõelda oma peaga ja olla kõige suhtes mõõdukalt skeptiline.\n\nInvesteerimine on pigem pikaajaline ja rutiinne protsess, mille puhul võib vahel harva tulla ette ka niinimetatud elus üks kord esinevaid võimalusi. Kui investeerida ainult suurte panustega ja joosta karjaga kaasa, põhjustab see suure tõenäosusega suuremaid kaotusi. Keerulistes olukordades – olgu see siis väärtpaberiturgudel või igapäevaelus – tasub olla pigem konservatiivne kui agressiivne.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":26.54,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":38162},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":41.07,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.79,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.22,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.29,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":9.24,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.4,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Treasury Bill 25/08/2021 | 7,13% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 6,38% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 5,28% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 4,98% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,05% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 3,44% |\n| TRIGON - New Europe Fund D | 2,65% |\n| ZKB Gold ETF | 2,59% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,56% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,34% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,34% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,01% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,78% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 269 353 189,28 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,13%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":8,"content":"### August 2021: vähendasime aktsiariski\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis jätkasid maailma börsid tõusulainel. Üleilmne indeks MSCI World tõusis eurodes mõõdetuna 3%, USA börsi järgiv indeks S&P 500 kerkis eurodes mõõdetuna 3,4%, Euroopat peegeldav Euro Stoxx 50 kallines 2,6% ja Jaapani Nikkei indeks kerkis eurodes mõõdetuna 3,2%.\n\nSarnases tempos liikusid ka arenevad turud: MSCI Emerging Marketsi indeks näitas kuu jooksul eurodes mõõdetuna 2,9% kasvu. Tublisti tõusid kohalikud Baltimaade börsid, mille esirinnas oli augustis Tallinna börs, kasvades tervenisti 12,9% võrra. Riia ja Vilniuse börs kerkisid üpris sarnases tempos, vastavalt 4,1% ja 4%.\n\nFondis jätkasid aktsiapositsioonid heade majandustulemuste taustal valdavalt kallinemist, ent negatiivset mõju avaldas peamiselt kullakaevandusettevõtete aktsiahindade langus. Olulisimatest muudatustest müüsime väiksemaks osa üksikaktsiapositsioone, et alandada koroonakriisi järgse tugeva tõusu järel aktsiariski taset. Suurematest müükidest realiseerisime kasumi Siemens Healthineersi, Metsä Boardi, Stora Enso, Getinge ja Coor Service Management Holdingu aktsiate müügist. Aktsiapositsioone vähendasime ka Balti börsidel.\n\nAugustikuus omandasid LHV pensionifondid Tallinnas Lasnamäel asuva tootmishoone, et teenida selle omamisest pikaajalist üüritulu. Aadressil Taevakivi 3/5 asuv tootmishoone on ehitatud mitmes etapis aastatel 2006–2012 ja selles on üüritavat pinda u 10 000 m2. Kogu hoone on antud pikaajalise lepingu alusel üürile Põhjamaade taustaga ettevõttele Plastone OÜ, mis toodab meditsiini-, elektri- ja elektroonikavaldkonna ettevõtetele plasttarvikuid.\n\nPeale Lasnamäel paikneva tootmishoone kuuluvad LHV pensionifondidele Tallinna kesklinnas asuv Valge Maja büroohoone, Tallinna Tehnikaülikooli teaduslinnakus paiknev Microsofti kontorihoone, Jüri aleviku kolm _stockoffice_’i-tüüpi ärihoonet ja 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas, mis kannavad Lumi Kodude nime. Tallinnas Mustamäe teel valmivad pensionifondidel 2021. aasta lõpus veel 164 üürikorterit.\n\nVäljastpoolt börse lisandus augustis fondi portfelli veel otseinvesteeringuna osalus Suurbritannias tegevust alustavas Bank Northis. Panga eesmärgiks on seatud keskenduda laenamisele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis tegutsevad väljaspool Londonit. Asutajatel on pikk panganduskogemus ning nende kõrval on panga investoriteks kohalikud ettevõtjad ja ettevõtted.\n\nMöödunud kuul lõppes üks meie suurimaid investeeringuid, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Need pakkusid fondile võlakirjaturgudega võrreldes atraktiivset tootlust. Edaspidi, uusi õigusnõudeid arvestades, keskendume suurema oodatava tootlusega investeeringutele.\n"},{"year":2021,"month":7,"content":"### Juuli 2021: fondi tootlust toetasid kullaga seotud investeeringud \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus nõrgenes euro USA dollari vastu ainult 0,1% ja seetõttu olid maailma börside tootlused eurodes mõõdetuna sarnased USA dollarites mõõdetud tootlustega. Üleilmne indeks MSCI World tõusis kuuga eurodes mõõdetuna 1,8%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,7% võrra.\n\nArenenud turgude seas näitas hoopis teistsugust tulemust Jaapani Nikkei indeks, mis langes juulis eurodes mõõdetuna 4,2%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets liikus samuti langevas suunas, odavnedes eurodes mõõdetuna 7,1%.\n\nKohalikud Balti börsid siiski kasvasid juulikuus ja kõige tugevama tulemuse tõi Tallinna börs, tõustes 7%. Sellele järgnesid Vilniuse ja Riia börs, kerkides vastavalt 4,4% ja 1,4% võrra.\n\nJuulis tõid pensionifondi portfellile aktsiaturgudel enim tootlust investeeringud väärismetalli-, finants- ja materjalisektorisse, samal ajal kui energiasektori investeeringud kannatasid.\n\nVäärismetallisektoris kallinesid nii investeeringud füüsilisse kulda kui ka kullakaevandusettevõtted. Materjalisektoris olid suurima tootlusega metsandussektoris tegutsevad ettevõtted UPM-Kymmene ja Stora Enso.\n\nOleme seisukohal, et väärismetallid ning toorme- ja materjalisektor on segmendid, mis pakuvad ettevaatavalt head kaitset investorite ostujõu kahanemise vastu. Just seda põhjustab kiirenev inflatsioon.\n\nKodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende juhitav fond BaltCap Infrastructure Fund müüb osaluse ettevõttes Energia Verde. See on biomassil põhinev elektrijaam, mis peamiselt soojustab Riia kaugküttesüsteemi. Ettevõtte ostab Põhja-Euroopas asuv roheenergia fookusega ettevõte Gren, mida haldab rahvusvaheline erakapitaliettevõte Partners Group. BaltCap Infrastructure Fund investeeris Energia Verde elektrijaama 2018. aastal. Fondi fookuses on taristuga seotud investeeringud peamiselt Baltikumis.\n\nJuulis lõppes mõneti ootamatult meie üks suurimaid võlakirjainvesteeringuid. Eelmise aasta algul sõlmisime lepingud, et võlakirjadega rahastada Tallinna külje all Peetri külas vast valminud Peetri Keskust. Kuigi järgnenud aeg on olnud viirusega seotud piirangute tõttu kogu teenusesektorile väga keeruline, tõestas Peetri Keskus oma vajalikkust ja elujõulisust. Nüüd läheb keskus edasi uute laenupakkujatega ja lunastas kõik kohustused fondi ees. Keskusega seotud mitme võlakirja keskmiseks intressitootluseks kujunes 7% aastas, millele lisandus varasema tagasimakse tasu.\n\nUusi võlakirjainvesteeringuid me fondi juulis ei lisanud. Fondi portfellis on praegu tavalisest märksa suurem osakaal Saksamaa ja Prantsuse valitsuse lühema tähtajaga võlakirjadel. Nende müügist rahastame septembri algul ees ootavaid väljamakseid pensionisüsteemist lahkujatele.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: lisasime portfelli investeeringuid energiasektorist\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus jätkasid maailma börsid eurodes mõõdetuna tõusu. Mõnevõrra toetas seda asjaolu, et euro tugevnes USA dollari suhtes, kallinedes kuu jooksul 3,1%. Üleilmne indeks MSCI World tugevnes eurodes mõõdetuna 4,6% ja USA börsi kajastav S&P 500 indeks 2,9%. Seejuures tegi silmapaistva tulemuse USA tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaq Composite’i indeks, mis eurodes mõõdetuna kallines 8,6%.\n\nEuroopas liikus Euro Stoxx 50 samas tagasihoidlikult, kerkides 0,7%. Jaapani Nikkei indeks tõusis eurodes mõõdetuna 1,5% ja arenevate riikide indeks MSCI Emerging Markets 3,1%. Baltimaade börsidest püsisid tõusuteel Tallinna ja Riia börs, mis kasvasid juunikuu jooksul vastavalt 2,3% ja 3,6%. Hoopis erinev tulemus tuli Vilniuse börsilt, mis langes 1,5% võrra.\n\nSel kuul ostsime fondi portfelli uusi investeeringuid energiasektorist. Mida rohkem karmimate keskkonnanõuete tõttu fossiilkütustesse investeerimist piiratakse ja mida rohkem minnakse üle kallimatele taastuvenergia alternatiividele, seda kõrgemale tõusevad energiahinnad. Pikaajaliselt suurendab arenguriikide kasv ja laiem elektrifitseerimistrend energiasaaduste nõudlust. Nendest trendidest kasu saamiseks soetasime investeeringuid, mis on avatud erinevate energiasaaduste hinnatõusule.\n\nVõlakirjaportfellis tõi kuu uudiseid meie kahe investeeringu kohta: Ekspress Grupp plaanib müüa trükitegevuse ja keskenduda digimeedia arendamisele ning Sunly teatas suures mahus raha kaasamisest uute aktsionäride lisandumise teel. Mõlema ettevõtte uudised on võlakirjainvestori vaatenurgast selgelt rõõmustavad ja näitavad ettevõtete arengut õiges suunas.\n\nUue investeeringuna soetasime portfelli peamiselt Vilniuse büroohoonetele keskendunud kinnisvaraettevõtte Eastnine’i võlakirju. Ettevõte emiteeris võlakirju esimest korda. Raha laenati kolmeks aastaks ja investoritele makstakse aastas intressi 5%. Näeme võlakirja puhul võimalust ka hinnatõusuks, mis võiks fondile tuua meie soovitud vähemalt 6–7% aastatootluse.\n\nEuroopa börsidel olid võlakirjaturud esimesel poolaastal selges languses. Me keskendume endiselt peamiselt börsivälistele võimalustele.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n","text":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n\nErinevalt aktsiaturgudest pole võlakirjaturud olnud tänavu investorite vastu kuigi helded. Pikemaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad on peaaegu kõikjal maailmas veidi kõrgemal kui aasta alguses ja hinnad seega natuke madalamad. Hinnad on langenud sellest hoolimata, et keskpangad ostavad turgudelt väärtpabereid kokku rekordkoguses.\n\nKõik saavad aru, et valitsussektori eelarvedefitsiit ja võlakoormus ei saa kasvada lõputult. Mingist piirist alates käivitab see paratamatult inflatsiooniootuste kasvuspiraali. See paneb keskpangad raske valiku ette, kas tõsta intressimäärasid kiiremini ja otsustavalt, et ohjata inflatsiooni, või riskida sellega, et inflatsioon väljub kontrolli alt ja intressimäärasid tõstetakse hiljem, kuid veelgi kõrgemale.\n\nKes oleks osanud 2020. aasta veebruari lõpus arvata, et järgnevad 18 kuud kujunevad maailma aktsiaturgudel kõigi aegade üheks parimaks perioodiks, seda vaatamata (või hoopis tänu?) majanduse osalisele seiskumisele? Elu on täis üllatusi.\n\n**Mida viimane kriis õpetas?**\n\nMida on sellest viimasest kriisist õppida ja milliseid järeldusi saab teha investori vaatest?\n\nMajanduslikus mõttes võitsid kõige hulljulgemad ja hooletumad – need, kes eirasid riske ning kasutasid kõige rohkem laenuraha. Oli selline tulemus ettearvatav või ootamatu või on hoopis liiga vara teha lõplikke järeldusi? Võitlus pandeemiaga kestab endiselt ja enamikus riikides ei ole majandus veel jõudnud koroonakriisieelsele tasemele.\n\nKeerulised ajad võivad olla investeerimiseks suurepärased juhul, kui varade hinnad on madalad. Kuidas aga investeerida siis, kui olud on segased ja peaaegu kõik varad kauplevad rekordtasemel?\n\nAlates 2008. aasta finantskriisist on peamine investeerimistees olnud see, et intressimäärad langevad ja keskpangad trükivad raha. Kui kümme aastat tagasi kardeti, et see tekitab inflatsiooni, mis põhjustab intressimäärade tõusu, siis nüüd on valdav arvamus, et intressimäärasid ei saa tõsta sellepärast, et see paneks niigi aeglasele majanduskasvule piduri peale ja saadaks varade hinnad vabalangusesse.\n\nSamas ei tasu aga unustada, et keskpankade esmane põhikirjajärgne mandaat, mille järgi nende tööd hinnatakse, on inflatsioonitempo ohjamine, mitte varade hindade üles pumpamine.\n\nEnne finantskriisi kehtis rusikareegel, et pikaajalised intressimäärad ja nominaalne majanduskasv on samas suurusjärgus. Nüüd on Saksamaa inflatsioonitempo kiirem kui 2007. aastal, kuid tollal maksis Saksamaa valitsus kümneaastase laenu eest 4,5% aastas. Praegu on Saksamaa võlakirjade intressimäärad aga 0,4% allpool nulli.\n\n**Riskide vähendamine läbi portfelli hajutamise**\n\nTagantjärele on alati lihtne öelda, kuhu oleks pidanud investeerima, või mida müüma. Riske võtmata ei ole tootlust võimalik saavutada, kuid ainult ühele varaklassile panustamine võib osutuda ohtlikuks.\n\nBörsiettevõtete väga kalliks muutunud hinnakordajate põhjal kaldun arvama, et arvestatav osa firmade tuleviku kasvust on aktsiahindadesse juba sisse arvestatud. LHV kõrgema riskiga pensionifondides vähendasime seetõttu augustis suure tõusu teinud üksikaktsiapositsioone nii Põhjamaades kui ka Baltikumis.\n\nSee ei tähenda, et investorina tuleks meil käed üles tõsta ja majanduskasvu panustamisest sootuks loobuda. Atraktiivset tootlust on võimalik saavutada ka siis, kui riske on aktsiaturul vähendatud.\n\nLHV pensionifondide jaoks on jäänud kaugesse minevikku aeg, mil võimalik investeerimisuniversum koosnes üksnes aktsiatest ja võlakirjadest. Investeeringute rühmitamiseks on palju võimalusi. Meie oleme jaotanud oma suurimate fondide portfellide sisu kuude kategooriasse:\n\n1) raha ja riskivabad võlakirjad,\n2) väärismetallid ja nende kaevandajad,\n3) suure likviidsusega aktsiad,\n4) suure tootluse ja vähese likviidsusega võlakirjad,\n5) erakapitali- ja riskikapitaliinvesteeringud (noteerimata omakapital),\n6) kinnisvara, kinnisvarafondid ja mets.\n\nSelline jaotus aitab fondijuhtidel paremini juhtida tururiske ja jälgida fondide likviidsust. Samuti aitab see selgemini kirjeldada pensionifondide investeerimisstrateegiaid. Laialt kasutatud lihtsustatud lähenemine – aktsiad vs. raha ja võlakirjad – võib jätta eksliku mulje, et aktsiad on alati riskantsed ning võlakirjad alati turvalised ja likviidsed. Sõltuvalt sellest, milliseid aktsiaid ja võlakirju võrrelda, võib tegelikkus olla hoopis vastupidine.\n\nKui aktsiate ja võlakirjade hinnad on ajalooliselt olnud negatiivses korrelatsioonis, siis viimased kakskümmend aastat, mil intressimäärad on olnud pikaajalises langustrendis 0% poole, on aktsiad ja võlakirjad liikunud üheskoos ja samas suunas. See võib tähendada, et portfelli hajutamine ainult aktsiate ja võlakirjade vahel ei paku investorile varasemaga võrreldavat kaitset.\n\nErinevate riskitasemete ja omavaheliste korrelatsioonidega varaklasside kombineerimine aitab kontrollida kogu portfelli riskitaset ning parandada fondide oodatava tootluse profiili. Riskide jagamine mitme varaklassi vahel annab üldjuhul parema riski ja tootluse kombinatsiooni kui portfelli jagamine tuhandete samasse varaklassi kuuluvate investeeringute vahel. Näiteks samasse tööstusharusse kuuluvad ettevõtete aktsiad liiguvad suure tõenäosusega koos üles või koos alla, ent eri varaklasside vaheline korrelatsioon võib olla väga väike. See on üks peamisi põhjuseid, miks on LHV pensionifondid hakanud järjest rohkem vaatama niinimetatud alternatiivsete investeerimisvõimaluste poole: need liiguvad likviidsete aktsiaturgudega võrreldes teises rütmis.\n\nOleme viimastel aastatel suurendanud nii erakapitali- kui ka kinnisvarainvesteeringuid. Näiteks septembri alguses soetasime pikaajalise rentnikuga tootmishoone Tallinnas Lasnamäel. Sellega täiendasime LHV pensionifondide kinnisvaraportfelli, kuhu kuuluvad veel Tallinnas asuvad Valge Maja büroohoone ja Microsofti kontorihoone, kolm _stockoffice’i_ tüüpi ärihoonet Jüri alevikus ning Lumi Kodude nime kandvad 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas. Tallinnas Mustamäe teel valmib pensionifondidel selle aasta lõpus veel 164 üürikorterit. Kõik need investeeringud aitavad teenida pensionikogujale stabiilset üüritulu.\n\nPraegune aeg on nii väärtpaberiturgudel kui ka ühiskonnas laiemalt laetud mitmesuguste pingete ja vastuoludega. Mulle tundub, et poliitikud, aga ka paljud ettevõtjad annavad ühiskonnale rohkem lubadusi, kui nad suudavad kontrollida või ära teha. Selleks et hiljem mitte pettuda, tasub mõelda oma peaga ja olla kõige suhtes mõõdukalt skeptiline.\n\nInvesteerimine on pigem pikaajaline ja rutiinne protsess, mille puhul võib vahel harva tulla ette ka niinimetatud elus üks kord esinevaid võimalusi. Kui investeerida ainult suurte panustega ja joosta karjaga kaasa, põhjustab see suure tõenäosusega suuremaid kaotusi. Keerulistes olukordades – olgu see siis väärtpaberiturgudel või igapäevaelus – tasub olla pigem konservatiivne kui agressiivne.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":20.73,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":8703},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.38,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.62,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,43% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 28,21% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 19,81% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 10,73% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 7,80% |\n| MSCI Frontier and Select EM ETF | 2,60% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 0,79% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 53 111 019,60 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 200 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2021_02.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":6,"content":"### Tugev tulemus 2. kvartalis\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMaailma börsid jätkasid tugeva esimese kvartali järel tõusu ka teises kvartalis. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2. kvartalis +5,4%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 2. kvartalis +6,8%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,1%, MSCI piiriturgude indeksil +6,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +8,5%. Negatiivse tulemusega lõpetasid kvartali investeerimisjärguga võlakirjade omanikud.\n\n**Pandeemiast väljumise ootuses**\n\nKoroonapandeemia on 2. kvartali lõpuks teadaolevalt nakatanud üle maailma vähemalt 180 mln inimest, kellest 4 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Tänaseks päevaks on administreeritud 3 miljardit vaktsiinidoosi, mis on andnud lootust, et pika pandeemia lõpp on lõpuks lähedale jõudnud. Seda aga eeldusel, et ei ilmu välja uusi viiruse mutatsioone, mis on tänastele vaktsiinidele resistentsed.\n\nPikad ja korduvad inimeste koduseinte vahele suunamise perioodid on teinud muudatusi tarbijate harjumustes. Raha, mis seni kulus puhkustel mööda maailma ringi reisimisele, on leidnud tee koduste elu ja töötingimuste parandamisse. Kuigi börsidel vaadatakse optimistlikult pandeemiast väljumise suunas, peab mõistma, et päris kõrged ootused on tänaseks juba turgudele sisse hinnatud.\n\n**Hinnatasemed arvestavad majanduste taastumistega**\n\n2\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 17,6x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Kombinatsioon odavast raha hinnast ja ootusest, et koroonapandeemia lõppemise järel ootab maailma ees keskmisest kiirem majanduskasv, on hoidnud aktsiate eest makstavaid hinnakordajaid keskmistest kallimatel tasemetel.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Langetasime valitsemistasu poole võrra\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta algas LHV indeksfondi investorite jaoks hästi kolmel põhjusel. Esiteks – turud liikusid tugevalt ülespoole ning II samba LHV Pensionifond Indeksi osakute väärtus kasvas 1. kvartalis +9,3% ja III samba LHV Pensionifond Indeks Plussi väärtus kasvas +9,1%. Teiseks – [teatasime veebruaris valitsemistasu langetusest 0,39% pealt 0,20% peale](https://www.lhv.ee/et/uudised/2021/12), mis teeb LHV II ja III samba indeksfondist Eesti odavaima valitsemistasuga pensionifondid jooksvate tasude määraga vastavalt 0,39% ja 0,42%. Kolmandaks – LHV II ja III samba indeksfondid on alates selle aasta algusest ühtemoodi 100% aktsiafondid, investeerides maailma SKP jaotusest lähtudes ligi 3x rohkem arenevatele turgudele kui teised Eesti pensioni indeksfondid.\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 1. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +6,5%, MSCI piiriturgude indeksil –2,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil –0,4%.\n\n**Rahatrükk ja valitsuste võlgu elamine vastusena pandeemiale**\n\nKoroonapandeemia on tänaseks nakatanud üle maailma teadaolevalt ligi 130 mln inimest, kellest ligi 3 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Pandeemiaga võitluses on pidanud valitsused pika perioodi jooksul korduvalt majandusi sulgema ja inimestele ning ettevõtetele abimeetmeid pakkuma. See on olnud kulukas ja finantsiliselt laastav tegevus.\n\nTulemuseks on olnud globaalne rahatrükk ja valitsuste krooniline võlgu elamine. USA eelarve defitsiit oli 2020. fiskaalaastal 3 korda suurem kui aasta varem, ulatudes $3,1 triljonini ehk 15%ni SKPst. See oli USA riigi ajaloo suurim eelarvedefitsiit pärast II maailmasõda. Ja ka 2021. fiskaalaasta liigub sama rada pidi, kus defitsiidiks prognoositakse $2,3 triljonit ehk 10% SKPst. USA võlatase on nobedasti jõudnud 130%ni SKPst ja jätkab kiiresti kasvamist.\n\n**Turud on muutunud kallimaks**\n\nKoos turgude tõusuga on kallinenud ka hinnatasemed. 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 19,0x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Raha jätkuv odav hind on varade eest makstavaid kordajaid paisutanud – ei saa öelda, et hinnad oleksid intressimäärasid arvestades kindlasti ülemäära kallid, kuid nii nagu on intressid keskmisest tasemest täna madalamad on ka börsil hinnatasemed täna keskmisest kallimad. Seni, kuni raha hind püsib odav, pole sellised valuatsioonikordajad turu jaoks probleem, kuid kui raha hind peaks kallinema, tuleks valmis olla kordajate allapoole tulemiseks.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Aasta 2020 maailma indeksitele: palju kisa, vähe villa\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n4\\. kvartalis jätkus börside taastumine kevadisest koroonašokist. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 4. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +14,7%, MSCI piiriturgude indeksil +12,6% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +12,1%. LHV Pensionifond Indeksi 4. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +9,4%.\n\nKogu 2020. aasta saab kokku võtta ütlusega: palju kisa, vähe villa. Aasta sees nägime indeksitel mitmekümneprotsendilisi liikumisi, kuid kogu aasta kokkuvõttes olid liikumised üpris tagasihoidlikud. LHV II samba indeksfondi, kus lõppenud aastal moodustas aktsiarisk kuni kolmveerand fondimahust, kogu 2020. aasta tootluseks jäi -0,8% ja ainult aktsiatest koosneva LHV III samba indeksfondi tootluseks jäi +5,1%.\n\n**Novembris olid presidendivalimised**\n\nNovembris toimusid Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, kus Joe Biden edestas ametisolevat Donald Trumpi. Kuigi Bideni ja demokraatide ülekaalukas võit on paljudele ettevõtetele kaasa toomas kõrgema maksukoormuse ohu ja suurte tehnoloogiagigantide jaoks tõenäoliselt ka karmima regulatiivse keskkonna, ollakse börsidel vaatamas ka mündi teist külge. Nimelt on Biden lubanud väga massiivseid fiskaalkulutusi koroonapandeemia mõjude leevendamiseks, Ameerika infrastruktuuri parendamiseks ning kliimaambitsioonide täitmiseks. Suured riiklikud kulutused tähendavad väga paljude ettevõtete jaoks suuremat nõudlust ja aitavad oluliselt kaasa majanduse elavnemisele vaktsineerimise järgsel piirangute lõdvenemise perioodil.\n\nLHV indeksfondides olevad investeeringud kauplevad keskmiselt nüüd 18,7x ettevaataval kasumil, 2,5x raamatupidamisväärtusel ja pakuvad 1,8% dividenditootlust.\n\n**LHV Pensionifond Indeks on nüüd 100% aktsiafond**\n\n2020\\. aasta septembris [andis Finantsinspektsioon loa](https://fp.lhv.ee/news/newsView?locale=et&newsId=5555142) muuta LHV Pensionifond Indeks alates 2021. aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks ja nüüd on nii II kui III samba indeksfondid ühtemoodi 100% aktsiatesse investeerivad fondid. Arenenud aktsiaturgude osakaal fondimahust on 64,0%, arenevatel aktsiaturgudel 33,5% ja piiriturgudel 2,5%.\n\nVaata ka LHV indeksfondide aastat kokkuvõtvat [videoülevaadet.](https://www.youtube.com/watch?v=pQ-WLtOsru4)\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2283},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":97.72,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.32,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 25,15% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 24,91% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,71% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 22,96% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,31%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,43%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":24642},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":87.86,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":11.66,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 29,74% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 29,74% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 18,50% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 11,66% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 9,88% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,31%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":82164},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":12.48,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.61,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":48.41,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.62,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.68,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":28.96,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.24,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9,35% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 7,59% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,35% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 6,55% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 6,38% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 6,35% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 5,15% |\n| iShares III PLC - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 4,22% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund | 3,30% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 2,88% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| LHV Group 1% 01.09.2022 | 2,19% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,86% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 0,94% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.1,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":5982},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":19.4,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.73,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":23.74,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.98,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.37,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":46.63,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.15,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 10,23% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 9,68% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 5,58% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 4,29% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,95% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3,87% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2030 | 3,50% |\n| Dutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 3,47% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 3,32% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 3,15% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| LHV Group 1% 01.09.2022 | 2,22% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,86% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,08% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":7.45,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":11624},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":32.67,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":7.98,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":57.28,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.3,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 17,59% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 17,48% |\n| UBS Fund Solutions SICAV- Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year | 7,44% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2.25% 04.09.2021 | 6,45% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 5,92% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF | 5,85% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,71% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 4,47% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 3,92% |\n| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF | 3,01% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,99% |\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 0,71% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.2023 | 0,42% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,50%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":3.47,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":1713},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":1.09,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":97.08,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.32,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 27,61% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 15,24% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 8,02% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund ¹ | 7,14% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 7,11% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 6,80% |\n| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | 4,79% |\n| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,42% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 2,85% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 2,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 0,76% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":1.69,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":28685},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.66,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.36,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 27,28% |\n| LYXOR Core MSCI World | 22,56% |\n| Access Global | 18,23% |\n| SPDR MSCI World Ucits ETF | 15,85% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 15,74% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K100","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":106780},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.6,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":45.26,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":47.78,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.67,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.59,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.15,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 15,68% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,60% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 7,47% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 6,13% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 4,48% |\n| Globalfond A | 3,41% |\n| Apple | 1,78% |\n| Microsoft | 1,38% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,02% |\n| Amazon.com | 0,86% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,02% |\n| East Capital Baltic Property III | 0,75% |\n| LHV Group 9.500% Perpetual | 0,57% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":5.94,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K60","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":131210},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":27.89,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":27.36,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":29.24,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.55,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.78,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.55,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.68,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 7,34% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 7,12% |\n| Access Europa A | 5,90% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 3,36% |\n| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 3,06% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2,72% |\n| Globalfond A | 2,66% |\n| Eften Kinnisvarafond II | 1,86% |\n| LHV Group 1.150% 300922 | 1,54% |\n| iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 1,52% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 1,86% |\n| LHV Group 1.150% 300922 | 1,54% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,28% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":10.5,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K30","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":42300},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":52.17,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":12.31,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.91,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.72,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.78,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":10.55,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.61,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 5,75% |\n| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS | 5,67% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,31% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,16% |\n| iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 2,97% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,73% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 2,39% |\n| Maxima 3.250% 230913 | 2,26% |\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 1,92% |\n| Hungary Government 0.500% 301118| 1,85% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,31% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,16% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,73% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":18.73,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K10","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":11369},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":88.02,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.7,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.3,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 5,33% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 3,32% |\n| Swedbank 0.200% 280112 | 3,26% |\n| Banque Federative du Credit Mutuel 0.250% 280719 | 3,25% |\n| Infineon Technologies 1.125% 260624 | 2,07% |\n| Stellantis 4.500% 280707 | 2,06% |\n| Traton Finance Luxembourg 0.750% 290324 280406 | 2,02% |\n| Volkswagen Financial Services 3.375% 280406 | 1,98% |\n| KBC Group 0.125% 290114 | 1,95% |\n| Ferrovial Emisiones 1.382% 260514 | 1,92% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 5,33% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 3,32% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 1,67% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":16.67,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":34608},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":5.98,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.11,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":73.67,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.13,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.3,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":12.49,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.31,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13,14% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9,63% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 7,99% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 7,57% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 4,96% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella | 4,57% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 4,56% |\n| iShares III PLC - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 4,17% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 4,15% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,33% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,46% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 0,90% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 0,24% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":3.75,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":13302},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.17,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.83,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 29,23% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 20,24% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 19,45% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,64% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 11,08% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 3,77% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS | 1,93% |\n| UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF | 1,83% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4568},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":2.58,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.4,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":91.15,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.87,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 17,04% |\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | 12,48% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 12,17% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 10,25% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 8,24% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 8,00% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | 6,23% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 4,82% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,36% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 3,55% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 1,69% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":1.69,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2556},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.26,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":28.87,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.35,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":64.32,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.2,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | 9,35% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 6,67% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 6,65% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 6,51% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | 6,50% |\n| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | 6,44% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 4,80% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 4,45% |\n| Ishares Euro Corp BND LC Large Cap | 4,44% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,43% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,35% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,90% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":3.25,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":10158},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":95.65,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.15,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.3,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.9,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares S&P 500 ETF | 16,08% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69% |\n| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | 9,94% |\n| RBC Funds - Global Equity Focus Fund | 8,00% |\n| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6,99% |\n| iShares Edge MSCI World Value ETF | 6,98% |\n| Xtrackers MSCI World Materials ETF | 6,26% |\n| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | 6,02% |\n| Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR | 5,86% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 5,46% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,02% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,13% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,45%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.15,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":24906},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":0.88,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":58.16,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.91,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":36.19,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.86,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8,43% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 7,56% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 7,13% |\n| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6,35% |\n| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | 6,15% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 5,06% |\n| iShares Edge MSCI World Value ETF | 4,61% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 4,01% |\n| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | 3,68% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 3,62% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,88% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,01% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,64% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.53,"fundManager":"Luminor"},"NIK100":{"heading":"Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik","code":"jatkusuutlik","dataMarker":"NIK100ew","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":223},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.54,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.46,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 23,28% |\n| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | 22,18% |\n| Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR | 22,08% |\n| BNP Paribas Easy MSCI World SRI Sseries 5% Capped UCITS ETF | 16,09% |\n| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 14,90% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001806","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":40.66,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":26.87,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.56,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":14.8,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.52,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.59,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 5,91% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 5,47% |\n| German Treasury Bill 25/08/2021 | 5,44% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 4,45% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,24% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,09% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 3,04% |\n| ZKB Gold ETF | 2,83% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,82% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,77% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,24% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,82% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,20% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 20 210 639,82 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,40%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Taiendav_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":8,"content":"### August 2021: vähendasime aktsiariski\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugustis jätkasid maailma börsid tõusulainel. Üleilmne indeks MSCI World tõusis eurodes mõõdetuna 3%, USA börsi järgiv indeks S&P 500 kerkis eurodes mõõdetuna 3,4%, Euroopat peegeldav Euro Stoxx 50 kallines 2,6% ja Jaapani Nikkei indeks kerkis eurodes mõõdetuna 3,2%.\n\nSarnases tempos liikusid ka arenevad turud: MSCI Emerging Marketsi indeks näitas kuu jooksul eurodes mõõdetuna 2,9% kasvu. Tublisti tõusid kohalikud Baltimaade börsid, mille esirinnas oli augustis Tallinna börs, kasvades tervenisti 12,9% võrra. Riia ja Vilniuse börs kerkisid üpris sarnases tempos, vastavalt 4,1% ja 4%.\n\nFondis jätkasid aktsiapositsioonid heade majandustulemuste taustal valdavalt kallinemist, ent negatiivset mõju avaldas peamiselt kullakaevandusettevõtete aktsiahindade langus. Olulisimatest muudatustest müüsime väiksemaks osa üksikaktsiapositsioone, et alandada koroonakriisi järgse tugeva tõusu järel aktsiariski taset. Suurematest müükidest realiseerisime kasumi Siemens Healthineersi, Metsä Boardi, Stora Enso, Getinge ja Coor Service Management Holdingu aktsiate müügist. Aktsiapositsioone vähendasime ka Balti börsidel.\n"},{"year":2021,"month":7,"content":"### Juuli 2021: fondi tootlust toetasid kullaga seotud investeeringud\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuulikuus nõrgenes euro USA dollari vastu ainult 0,1% ja seetõttu olid maailma börside tootlused eurodes mõõdetuna sarnased USA dollarites mõõdetud tootlustega. Üleilmne indeks MSCI World tõusis kuuga eurodes mõõdetuna 1,8%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,7% võrra.\n\nArenenud turgude seas näitas hoopis teistsugust tulemust Jaapani Nikkei indeks, mis langes juulis eurodes mõõdetuna 4,2%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets liikus samuti langevas suunas, odavnedes eurodes mõõdetuna 7,1%.\n\nKohalikud Balti börsid siiski kasvasid juulikuus ja kõige tugevama tulemuse tõi Tallinna börs, tõustes 7%. Sellele järgnesid Vilniuse ja Riia börs, kerkides vastavalt 4,4% ja 1,4% võrra.\n\nJuulis tõid pensionifondi portfellile aktsiaturgudel enim tootlust investeeringud väärismetalli-, finants- ja materjalisektorisse, samal ajal kui energiasektori investeeringud kannatasid.\n\nVäärismetallisektoris kallinesid nii investeeringud füüsilisse kulda kui ka kullakaevandusettevõtted. Materjalisektoris olid suurima tootlusega metsandussektoris tegutsevad ettevõtted UPM-Kymmene ja Stora Enso.\n\nOleme seisukohal, et väärismetallid ning toorme- ja materjalisektor on segmendid, mis pakuvad ettevaatavalt head kaitset investorite ostujõu kahanemise vastu. Just seda põhjustab kiirenev inflatsioon.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: BaltCapi fondi müüs osaluse jäätmekäitlusfirmas\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nJuunikuus jätkasid maailma börsid eurodes mõõdetuna tõusu. Mõnevõrra toetas seda asjaolu, et euro tugevnes USA dollari suhtes, kallinedes kuu jooksul 3,1%. Üleilmne indeks MSCI World tugevnes eurodes mõõdetuna 4,6% ja USA börsi kajastav S&P 500 indeks 2,9%. Seejuures tegi silmapaistva tulemuse USA tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaq Composite’i indeks, mis eurodes mõõdetuna kallines 8,6%.\n\nEuroopas liikus Euro Stoxx 50 samas tagasihoidlikult, kerkides 0,7%. Jaapani Nikkei indeks tõusis eurodes mõõdetuna 1,5% ja arenevate riikide indeks MSCI Emerging Markets 3,1%. Baltimaade börsidest püsisid tõusuteel Tallinna ja Riia börs, mis kasvasid juunikuu jooksul vastavalt 2,3% ja 3,6%. Hoopis erinev tulemus tuli Vilniuse börsilt, mis langes 1,5% võrra.\n\nJuuni lõpus teatas kodumaine erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb oma 75% osaluse ettevõttes AS Eesti Keskkonnateenused. Ostjaks kujunes OÜ MBA Investeeringud, mille omanikud on AS-i Eesti Keskkonnateenused juhtkonna liikmed ja kaasosanikud. Eesti Keskkonnateenused pakub Eestis jäätmekäitlusteenuseid ja BaltCapi fond tegi investeeringu 2015. aastal. Kuue aasta jooksul suudeti ettevõtet kasvatada nii orgaaniliselt kui ka viie omandamise kaudu, mille lõpptulemuseks on ettevõtte tugev turupositsioon ja teenuste lai valik.\n\nVõlakirjaportfelli lisandus uue investeeringuna peamiselt Vilniuse büroohoonetele keskendunud kinnisvaraettevõte Eastnine. Ettevõte emiteeris võlakirju esimest korda. Raha laenati kolmeks aastaks ja investoritele makstakse aastas intressi 5%. Näeme võlakirja puhul võimalust ka hinnatõusuks, mis võiks fondile tuua meie soovitud vähemalt 6–7% aastatootluse.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n","text":"August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.\n\nErinevalt aktsiaturgudest pole võlakirjaturud olnud tänavu investorite vastu kuigi helded. Pikemaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad on peaaegu kõikjal maailmas veidi kõrgemal kui aasta alguses ja hinnad seega natuke madalamad. Hinnad on langenud sellest hoolimata, et keskpangad ostavad turgudelt väärtpabereid kokku rekordkoguses.\n\nKõik saavad aru, et valitsussektori eelarvedefitsiit ja võlakoormus ei saa kasvada lõputult. Mingist piirist alates käivitab see paratamatult inflatsiooniootuste kasvuspiraali. See paneb keskpangad raske valiku ette, kas tõsta intressimäärasid kiiremini ja otsustavalt, et ohjata inflatsiooni, või riskida sellega, et inflatsioon väljub kontrolli alt ja intressimäärasid tõstetakse hiljem, kuid veelgi kõrgemale.\n\nKes oleks osanud 2020. aasta veebruari lõpus arvata, et järgnevad 18 kuud kujunevad maailma aktsiaturgudel kõigi aegade üheks parimaks perioodiks, seda vaatamata (või hoopis tänu?) majanduse osalisele seiskumisele? Elu on täis üllatusi.\n\n**Mida viimane kriis õpetas?**\n\nMida on sellest viimasest kriisist õppida ja milliseid järeldusi saab teha investori vaatest?\n\nMajanduslikus mõttes võitsid kõige hulljulgemad ja hooletumad – need, kes eirasid riske ning kasutasid kõige rohkem laenuraha. Oli selline tulemus ettearvatav või ootamatu või on hoopis liiga vara teha lõplikke järeldusi? Võitlus pandeemiaga kestab endiselt ja enamikus riikides ei ole majandus veel jõudnud koroonakriisieelsele tasemele.\n\nKeerulised ajad võivad olla investeerimiseks suurepärased juhul, kui varade hinnad on madalad. Kuidas aga investeerida siis, kui olud on segased ja peaaegu kõik varad kauplevad rekordtasemel?\n\nAlates 2008. aasta finantskriisist on peamine investeerimistees olnud see, et intressimäärad langevad ja keskpangad trükivad raha. Kui kümme aastat tagasi kardeti, et see tekitab inflatsiooni, mis põhjustab intressimäärade tõusu, siis nüüd on valdav arvamus, et intressimäärasid ei saa tõsta sellepärast, et see paneks niigi aeglasele majanduskasvule piduri peale ja saadaks varade hinnad vabalangusesse.\n\nSamas ei tasu aga unustada, et keskpankade esmane põhikirjajärgne mandaat, mille järgi nende tööd hinnatakse, on inflatsioonitempo ohjamine, mitte varade hindade üles pumpamine.\n\nEnne finantskriisi kehtis rusikareegel, et pikaajalised intressimäärad ja nominaalne majanduskasv on samas suurusjärgus. Nüüd on Saksamaa inflatsioonitempo kiirem kui 2007. aastal, kuid tollal maksis Saksamaa valitsus kümneaastase laenu eest 4,5% aastas. Praegu on Saksamaa võlakirjade intressimäärad aga 0,4% allpool nulli.\n\n**Riskide vähendamine läbi portfelli hajutamise**\n\nTagantjärele on alati lihtne öelda, kuhu oleks pidanud investeerima, või mida müüma. Riske võtmata ei ole tootlust võimalik saavutada, kuid ainult ühele varaklassile panustamine võib osutuda ohtlikuks.\n\nBörsiettevõtete väga kalliks muutunud hinnakordajate põhjal kaldun arvama, et arvestatav osa firmade tuleviku kasvust on aktsiahindadesse juba sisse arvestatud. LHV kõrgema riskiga pensionifondides vähendasime seetõttu augustis suure tõusu teinud üksikaktsiapositsioone nii Põhjamaades kui ka Baltikumis.\n\nSee ei tähenda, et investorina tuleks meil käed üles tõsta ja majanduskasvu panustamisest sootuks loobuda. Atraktiivset tootlust on võimalik saavutada ka siis, kui riske on aktsiaturul vähendatud.\n\nLHV pensionifondide jaoks on jäänud kaugesse minevikku aeg, mil võimalik investeerimisuniversum koosnes üksnes aktsiatest ja võlakirjadest. Investeeringute rühmitamiseks on palju võimalusi. Meie oleme jaotanud oma suurimate fondide portfellide sisu kuude kategooriasse:\n\n1) raha ja riskivabad võlakirjad,\n2) väärismetallid ja nende kaevandajad,\n3) suure likviidsusega aktsiad,\n4) suure tootluse ja vähese likviidsusega võlakirjad,\n5) erakapitali- ja riskikapitaliinvesteeringud (noteerimata omakapital),\n6) kinnisvara, kinnisvarafondid ja mets.\n\nSelline jaotus aitab fondijuhtidel paremini juhtida tururiske ja jälgida fondide likviidsust. Samuti aitab see selgemini kirjeldada pensionifondide investeerimisstrateegiaid. Laialt kasutatud lihtsustatud lähenemine – aktsiad vs. raha ja võlakirjad – võib jätta eksliku mulje, et aktsiad on alati riskantsed ning võlakirjad alati turvalised ja likviidsed. Sõltuvalt sellest, milliseid aktsiaid ja võlakirju võrrelda, võib tegelikkus olla hoopis vastupidine.\n\nKui aktsiate ja võlakirjade hinnad on ajalooliselt olnud negatiivses korrelatsioonis, siis viimased kakskümmend aastat, mil intressimäärad on olnud pikaajalises langustrendis 0% poole, on aktsiad ja võlakirjad liikunud üheskoos ja samas suunas. See võib tähendada, et portfelli hajutamine ainult aktsiate ja võlakirjade vahel ei paku investorile varasemaga võrreldavat kaitset.\n\nErinevate riskitasemete ja omavaheliste korrelatsioonidega varaklasside kombineerimine aitab kontrollida kogu portfelli riskitaset ning parandada fondide oodatava tootluse profiili. Riskide jagamine mitme varaklassi vahel annab üldjuhul parema riski ja tootluse kombinatsiooni kui portfelli jagamine tuhandete samasse varaklassi kuuluvate investeeringute vahel. Näiteks samasse tööstusharusse kuuluvad ettevõtete aktsiad liiguvad suure tõenäosusega koos üles või koos alla, ent eri varaklasside vaheline korrelatsioon võib olla väga väike. See on üks peamisi põhjuseid, miks on LHV pensionifondid hakanud järjest rohkem vaatama niinimetatud alternatiivsete investeerimisvõimaluste poole: need liiguvad likviidsete aktsiaturgudega võrreldes teises rütmis.\n\nOleme viimastel aastatel suurendanud nii erakapitali- kui ka kinnisvarainvesteeringuid. Näiteks septembri alguses soetasime pikaajalise rentnikuga tootmishoone Tallinnas Lasnamäel. Sellega täiendasime LHV pensionifondide kinnisvaraportfelli, kuhu kuuluvad veel Tallinnas asuvad Valge Maja büroohoone ja Microsofti kontorihoone, kolm _stockoffice’i_ tüüpi ärihoonet Jüri alevikus ning Lumi Kodude nime kandvad 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas. Tallinnas Mustamäe teel valmib pensionifondidel selle aasta lõpus veel 164 üürikorterit. Kõik need investeeringud aitavad teenida pensionikogujale stabiilset üüritulu.\n\nPraegune aeg on nii väärtpaberiturgudel kui ka ühiskonnas laiemalt laetud mitmesuguste pingete ja vastuoludega. Mulle tundub, et poliitikud, aga ka paljud ettevõtjad annavad ühiskonnale rohkem lubadusi, kui nad suudavad kontrollida või ära teha. Selleks et hiljem mitte pettuda, tasub mõelda oma peaga ja olla kõige suhtes mõõdukalt skeptiline.\n\nInvesteerimine on pigem pikaajaline ja rutiinne protsess, mille puhul võib vahel harva tulla ette ka niinimetatud elus üks kord esinevaid võimalusi. Kui investeerida ainult suurte panustega ja joosta karjaga kaasa, põhjustab see suure tõenäosusega suuremaid kaotusi. Keerulistes olukordades – olgu see siis väärtpaberiturgudel või igapäevaelus – tasub olla pigem konservatiivne kui agressiivne.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":16.89,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.07,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.93,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 27,49% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 23,02% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 22,66% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 12,71% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 8,09% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 2,76% |\n| MSCI Frontier and Select EM ETF | 2,35% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 15 285 144,48 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,42%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":6,"content":"### Tugev tulemus 2. kvartalis\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMaailma börsid jätkasid tugeva esimese kvartali järel tõusu ka teises kvartalis. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2. kvartalis +5,4%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 2. kvartalis +6,8%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,1%, MSCI piiriturgude indeksil +6,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +8,5%. Negatiivse tulemusega lõpetasid kvartali investeerimisjärguga võlakirjade omanikud.\n\n**Pandeemiast väljumise ootuses**\n\nKoroonapandeemia on 2. kvartali lõpuks teadaolevalt nakatanud üle maailma vähemalt 180 mln inimest, kellest 4 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Tänaseks päevaks on administreeritud 3 miljardit vaktsiinidoosi, mis on andnud lootust, et pika pandeemia lõpp on lõpuks lähedale jõudnud. Seda aga eeldusel, et ei ilmu välja uusi viiruse mutatsioone, mis on tänastele vaktsiinidele resistentsed.\n\nPikad ja korduvad inimeste koduseinte vahele suunamise perioodid on teinud muudatusi tarbijate harjumustes. Raha, mis seni kulus puhkustel mööda maailma ringi reisimisele, on leidnud tee koduste elu ja töötingimuste parandamisse. Kuigi börsidel vaadatakse optimistlikult pandeemiast väljumise suunas, peab mõistma, et päris kõrged ootused on tänaseks juba turgudele sisse hinnatud.\n\n**Hinnatasemed arvestavad majanduste taastumistega**\n\n2\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 17,6x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Kombinatsioon odavast raha hinnast ja ootusest, et koroonapandeemia lõppemise järel ootab maailma ees keskmisest kiirem majanduskasv, on hoidnud aktsiate eest makstavaid hinnakordajaid keskmistest kallimatel tasemetel.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,23%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,43%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":8754},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":0.35,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":37.68,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":56.24,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.37,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.36,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Lithium and Battery Tech | 10,23% |\n| Invesco Solar ETF | 7,65% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 5,71% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 4,99% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 4,95% |\n| Global X Copper Miners ETF | 4,44% |\n| First Trust Global Wind Energy | 4,05% |\n| iShares Electric Vehicles and Driving Technology U | 3,08% |\n| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF | 2,77% |\n| UPM-Kymmene | 2,52% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,37% |\n| Sunly Land 8% 17/11/2025 | 0,38% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 37 654 720,70 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 781 250 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2021.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 14.05.2020](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_14052020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":8,"content":"### August 2021: Aitäh, et oled teinud rohelise valiku\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nOma otsusega oled andnud panuse keskkonnasäästliku ettevõtluse edendamisele ning pannud maailmas toimuva rohepöörde oma pensioniraha pikaajaliseks kasvuks tööle. Karmistuvad kliimanõuded saavad olema paljude ettevõtete jaoks suur kulu, kuid roheliste ettevõtete jaoks tähendab see hoopis kasvavat tulupotentsiaali. Augustis liitus selle trendi ja LHV rohefondiga 818 uut inimest, tõstes fondis raha kogujate arvu 9572 inimeseni.\n\nTänasest taastusid 14 kuud pausil olnud riigipoolsed II samba 4% maksed, mis võimendavad Sinu igakuist 2% sissemakset pensionifondi 2 korda ja kasvatavad rohelist rahamahtu veelgi kiiremini. Lisaks kompenseeritakse vahepeal tegemata jäänud riigipoolsed maksed 2023. ja 2024. aasta jooksul koos intressidega, milleks on teise samba pensionifondide keskmine tootlus perioodil 01.07.2020-31.12.2022.\n\n**Augusti tulemus +2,3%**\n\nAugust oli hea kuu. LHV Rohelise Pensionifondi augusti tootlus liikus kuu jooksul vahemikus –0,9% kuni +3,1% ja kuu lõpetasime +2,3% numbri peal.\n\nAugustis lisasime portfelli laevadele veepuhastusseadmeid tootva Norra ettevõtte Vow ning Soome ettevõtte Spinnova aktsiad. Vaid paar kuud tagasi börsidebüüdi teinud Spinnova näol on tegu panusega rõivatööstusele jätkusuutliku alternatiivi loomisel, aidates looduslikest kiududest kemikaalidevabalt riideid toota. Ettevõte ise on arvutanud, et nende tehnoloogiaga tekib võrreldes puuvillaga ühe pusa tootmisel ligikaudu 3 korda vähem CO2 emissioone, kulub 25 korda vähem maad ning 180 korda vähem magevett. Lisaks LHV rohelistele pensionifondidele on Spinnovasse investeerinud maailma suurim tselluloositootja Suzano, spordijalatsite ja –rõivaste tootja Adidas ning erinevad Soome pensionifondid.\n\nAugusti lõpu seisuga oli LHV rohelisel pensionifondil kokku 51 erinevat investeeringut.\n\n**Soojemad rannikuveed on orkaanide kasvulavaks**\n\n16 aastat pärast New Orleansis tohtut hävitustööd teinud orkaan Katrinat tabas selle aasta augusti lõpus USA Louisiana osariiki orkaan Ida. Üle tavapäratust soojema veega Mehhiko lahe liikudes paisus orkaan lühikese ajaga kordades võimsamaks. Soojad rannikuveed mõjuvad orkaanidele nagu steroidid – orkaani võimsus kasvab väga kiiresti. Vaid 1 kraad soojem õhutemperatuur võimaldab õhul juba 7% rohkem niiskust siduda ja mida rohkem niiskust, seda tugevam orkaan. Orkaan Ida paisumise kohta saab lähemalt lugeda [Washington Posti 29. augusti loost](https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/08/29/how-climate-change-helped-make-hurricane-ida-one-louisianas-worst/).\n\nLisaks inimkaotustele ja elukeskkonna püsivale muutusele on võimalik välja arvutada selliste inimtegevuse kõrvalmõjude poolt võimendatud looduskatastroofide majanduslik hind. Tundub, et täna oleme jõudnud punkti, kus üha enam riike on mõistmas, et samamoodi jätkates oleksid majanduslikud kulutused looduskahjude näol palju suuremad, kui senist olukorda ja ühiskonnakorraldust täielikult muutes ja ümberehitades. Ja see on lõpuks sütitanud poliitikuid tegutsema ning muutunud maailma rohepöörde kandetalaks.\n"},{"year":2021,"month":7,"content":"### Juuli 2021: Euroopa on selgelt valinud rohelise tee\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nJuulis võttis Euroopa Komisjon vastu [„Fit for 55“ paketi](https://majandus.postimees.ee/7293012/ettepanekute-pakett-fit-for-55-on-valmis-autod-ilma-heiteta-kolm-miljardit-uut-puud#_ga=2.255807880.1412314814.1624947451-783994712.1507396665), mille eesmärk on vähendada juba 2030. aastaks kasvuhoonegaase võrreldes 1990. aasta tasemega 55%. Taastuvenergia osa peab selleks järgmise kaheksa aastaga tõusma 40% peale, 2035. aastaks peavad kõik uued turule toodavad sõidukid olema nullheitmetega ning 2050. aastaks tuleb emissioonid netos nulli vähendada üle kogu Euroopa Liidu. Elektriautode laadimispunktid tulevad iga 60 km taha ning vesinikukütuse laadimispunktid peavad suurtel teedel olema vähemalt iga 150 km järel. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnad kõlavad selgelt ja konkreetselt: _„Fossiilkütusel põhinev majandus on end ammendanud“._\n\nUus ühiskonnakorraldus on muutmas seda, kuidas peaksime mõtlema pikaajaliste investeeringute tegemise peale. LHV rohelise pensionifondi klientide arv on selle tugeva taustatrendi saatel kasvanud kuust kuusse. Juulis liitus LHV rohefondiga 1273 inimest, tõstes fondis raha kogujate arvu juba 8754 inimeseni. Sellega möödus LHV Pensionifond Roheline juulis nii LHV Pensionifond S kui LHV Pensionifond Indeks fondis raha koguvate inimeste arvust. 1,5 aastaga on LHV rohefond investorite arvu poolest kerkinud suuruselt neljandaks LHV II samba pensionifondiks.\n\n**Juuli tulemus –1,1%**\n\nLHV Rohelise Pensionifondi juuli tootlus kõikus kuu jooksul vahemikus –4,9% kuni +1,2% ja kuu lõpetasime –1,1% numbri peal. Juulis mõjutas fondi negatiivselt Hiinas toimunud järsem börsilangus, kus kardetakse riigi poolt suuremat sekkumist ja täiendavaid regulatsioone, mis mõjuksid sealsetele ettevõtetele negatiivselt. Laiemat rohetrendi kasvu see aga sisuliselt mõjutada ei tohiks.\n\nJuuli lõpu seisuga oli LHV rohelisel pensionifondil kokku 49 erinevat investeeringut. 28% fondi mahust on investeeritud taastuvenergiasse (tuul, päike, muu), 17% akutehnoloogiasse, 11% elektrifitseerimisse, 10% energiatõhususse, 10% jätkusuutlikkusega arvestavatesse fondidesse, 9% vesinikuenergiasse, 6% ringmajandusse, 5% metsa- ja põllumajandusse ja 4% on rahas.\n\n**„Aeg on otsa saamas“**\n\nJust neid sõnu kasutas USA kliimasaadik John Kerry oma 20. juuli [kõnes](https://edition.cnn.com/2021/07/20/uk/john-kerry-climate-speech-london-intl/index.html) tänaseid kliimaprobleeme adresseerides. Soovitan kõigil seda 5-minutilist videot kuulata – tegu on erakordselt tugeva sõnavõtuga, kus Kerry kasutab muu hulgas väljendeid _„see on ilma liialdamata ellujäämise küsimus“_ ja _„tegu on meie aja suurima väljakutsega“._ Rohemuutus on gigantne eesmärk. Selleks, et oleks lootust emisioonides netonull tasemeni jõuda, tuleks lisaks paljudele muudele tegemistele järgmise 10 aasta jooksul iga aasta neljakordistada päikese- ja tuuleenergia kasutamine ning muuta 60% maailmas müüdavatest uutest autodest elektriautodeks. Bloomberg hindab, et 2050. aastaks netos nullemissioonide tasemeni jõudmiseks oleks maailmal vaja investeerida üle $150 triljoni.\n\nAmeerika Ühendriigid on (lõpuks) aru saanud, et kliimaprobleemi eiramine oleks kokkuvõttes kordades kallim, kui sellega täna aktiivselt tegelemine. Kui aastakümneid on USA silma paistnud maailma sõjaväelise politseinikuna, siis Kerry kõne viitab, et Ameerikal on nüüd soov haarata juhtroll sõjas kasvuhoonegaaside emissioonidega. Järjekorras 26. kliimakonverents algab sel aastal Šotimaal Glasgows 31. oktoobril ja kestab 2 nädalat – iga järgneva kuuga hakkavad tõenäoliselt roheteemad seetõttu ka turgudel nüüd üha rohkem tähelepanu saama.\n"},{"year":2021,"month":6,"content":"### Juuni 2021: Pool miljonit sammu\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nJuunis õnnestus mul mööda Eestimaad kõndida, matkata ja joosta kokku üle poole miljoni sammu. Eesti on oma metsade, rabade, põldude, soode, saarte ja laidudega üks ilus maa – midagi sellist, mida tahaks, et ka järgmised põlved näha ja kogeda saaksid. Sammumine on roheline ja tervislik ning aitab koondada mõtteid rohetrendidest, mis meie maailma täna kujundavad.\n\nJuunis sammus LHV rohefondi suunas 880 uut pensionikogujat ning sellega tõusis fondis raha kogujate arv juba 7481 inimeseni.\n\n**Juuni tulemus +5,0%**\n\nMaikuu lõpus nägime rohenimedes ostuhuvi tekkimist, mis kandus edasi juunisse. LHV Rohelise Pensionifondi juuni tootlus kõikus kuu jooksul vahemikus –0,5% kuni +5,7% ja kuu lõpetasime +5,0% numbri peal ning nüüd on fondil positiivne tulem ette näidata ka selle aasta algusest mõõdetuna.\n\nKuigi juunis käis potentsiaalseid investeeringuid laua pealt läbi päris mitu, siis kuu jooksul me fondi uusi nimesid siiski ei lisanud. Juuni lõpu seisuga oli LHV rohelisel pensionifondil kokku 49 erinevat investeeringut ja fondi mahust moodustasid valdkondlikud rohefondid 47%, rohelised üksikinvesteeringud 39%, jätkusuutlikkusega arvestavad fondid 10% ja raha 4%.\n\n**5 uut kuupäeva soojarekordit Tallinnas**\n\nSelle aasta 18., 19., 20., 21. ja 22. juuni lähevad ajalukku päevadena, mil registreeriti Tallinnas järjepanu viis uut kuupäeva soojarekordit. Termomeeter küündis siis +28,6 kraadist +32,6 kraadini. Sooja suveilma üle on eestlasel ikka hea meel, kuid kui kuumus ja kuivus kestab pikalt, hakkavad tekkima probleemid: kortermajad kuumenevad üle, põllud kuivavad ära, metsi ähvardab tuleoht. Ja jahedama ilma saabudes on kaaslaseks maju ja loodust lõhkuvad tohutud tormid, halvemal juhul vesipüksid ja tornaadod.\n\nKuigi USAs ollakse selliste temperatuuri ja ilmamuutustega rohkem harjunud, sest see on muutunud osaks sealsest elust, on Ameerika loodeosas registreeritud uued juunikuu kuumarekordid ikkagi ekstra klassist: Seattle’is kerkis varjus termomeeter +42 ja Portlandis +46 kraadini. Kanada edelaosas nähti koguni +49-kraadist näitu. Euroopas on selliseid nähtuseid olnud vähem, kuid iga järgneva aasta ja uute kuumarekorditega on ilmaanomaaliad ka siinmail sagenema hakanud.\n\nKliimatrendid on pikaajalised protsessid, mille ümberpööramine võtab palju aega. Euroopa, USA ja Hiina püüdlused muutuda aastaks 2050-2060 CO2 neutraalseks on miljonist sammust palju keerulisemad ja pikemaajalised protsessid. Kuid kui plaan, kuhu minna, on olemas, ja esimesed sammud ka tehtud, siis kõik järgnevad tulevad juba kergemalt.\n\nVaata ka fondi viimast [videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=r2UFKT6yh08)\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":1.75,"fundManager":"LHV"},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","id":"roheline-pluss","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":34.91,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":57.44,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.37,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.28,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Lithium and Battery Tech | 10,23% |\n| Invesco Solar ETF | 10,10% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 10,05% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 6,43% |\n| First Trust Global Wind Energy | 3,15% |\n| Yara International | 3,13% |\n| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT | 2,60% |\n| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible | 2,44% |\n| Aker Carbon Capture | 2,41% |\n| Birdeye Timber Fund 3 | 2,37% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 2,37% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.07.2021) | 4 277 864,48 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,03%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_prospekt_2021.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.08.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_kuuaruanne_2021_08.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.37,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NIT100":{"heading":"Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik-taiendav","code":"jatkusuutlik-taiendav","dataMarker":"NIT100","securityId":213281,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk;\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% aktsiatesse ja sarnast riski kandvatesse varadesse. Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0,25%","managementFee":"0,25%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001798, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,25%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,56%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001798","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3}}