{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4860},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":76.52,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":23.48,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 4,21% |\n| Czech Republic 3.875% 24/05/22 | 3,95% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 3,89% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,52% |\n| Slovakia 3.375% 15/11/24 | 3,44% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,08% |\n| DT 03/04/20 | 2,92% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 2,91% |\n| Bank of America 04/05/23 | 2,80% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 2,54% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,52% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,08% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 2,26% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 22 795 007,11 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 110 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,504%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,61%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":2,"content":"### 2020 veebruar – Investorid otsisid viiruse eest kaitset riigivõlakirjadest\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nHirm koroonaviiruse mõju pärast maailmamajandusele tõi möödunud kuul kaasa liikumised, mis on sellises olukorras ootuspärased: valitsuste võlakirjade hinnad kerkisid ja eriti nõrgemate ettevõtete võlakirjad kaotasid märkimisväärselt. Euroopas ulatus see liikumine valitsuse võlakirjaturu +0,5%-st kuni madalama reitinguga ettevõtete –2%-ni.\n\nVeebruaris müüsime fondi ühe suurima (ja kõrgeima reitinguga) investeeringu: Prantsuse valitsuse pikaajalised võlakirjad. Seitsmeaastaste võlakirjade eest maksti hinda, mis toob ostjale lõpuni hoidmisel –0,4% tulemust aastas.\n\nKaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.\n"},{"year":2020,"month":1,"content":"### 2020 jaanuar – Šiaulių bankas rahastas võlakirjadega ostutehingut\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nŠiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.\n\nSamal ajal näitasid Euroopa võlakirjaturud jaanuaris esimest korda pärast möödunud suve positiivset tulemust. Et see oli investorite reaktsioon Hiinas levivale viirusele, on rahvusvaheliste võlakirjaturgude väljavaade endiselt ebaatraktiivne.\n"},{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Investeerisime Šiaulių panga võlakirjadesse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Börsidel purjetati tundmatusse**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n","text":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n\nJaanuari tagasihoidlikumatele taandumistele järgnes aktsiaturgudel veebruaris suurem müügilaine: kuu teises pooles hakkas koroonaviiruse levik väljapoole Hiinat järsult jahutama turuosaliste majandusoptimismi. Kapital, mis oli eelmisel aastal keskpankade lõdva rahapoliitika stimuleerimisvõime usus liikunud aktsiatesse, otsis nüüd korraga väljapääsu, sest ega keskpangad saa lahendada viirusest tingitud probleeme.\n\nEuroopa ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks kukkus uue majanduslanguse hirmus 8,5% ja USA suurimaid ettevõtteid hõlmav S&P 500 indeks kaotas väärtusest 8,4% (eurodes mõõdetuna 7,7%). Kuna oleme pensionivara juhtides eelistanud viimastel aastatel hoida aktsiariski väiksena ja keskendunud tootlust otsides börsivälistele tehingutele, kajastus aktsiaturgude kukkumine LHV pensionifondide osakute väärtuses tunduvalt tagasihoidlikumalt. Seda, kuidas Eesti pensionifondidel on turu languse ajal läinud, võib igaüks vaadata täpsemalt [Pensionikeskuse lehelt](https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/).\n\n**Musta luige asemel valge luik?**\n\n17\\. veebruaril Project Syndicate’is avaldatud artiklis (loe [siit](https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02)) kirjeldas Nouriel Roubini riske, mis ilmselgelt eksisteerivad, kui mida investorid pea teadlikult eiravad. Ta nimetas neid riske valgeteks luikedeks vastandina Nassim Nicholas Talebi kirjeldatud nn mustadele luikedele, st sündmustele ja riskidele, mida me ei oska või suuda isegi ette kujutada.\n\nMinule on juba pikemat aega tundunud, et investorid loodavad, et keskpangad tagavad neile riskivaba ja õitsva tuleviku sõltumata sellest, kas majandus kasvab ja ettevõtted toodavad kasumit. Selle aasta algus võib olla nagu äratuskella helin, mis toob meid unenägude maailmast välja: tegelikult on võimatu lõputult kulutada ja võlgu elada.\n\nLHV pensionifondid on seetõttu endiselt positsioneeritud lähituleviku väljavaate suhtes ettevaatlikult. Me keskendume erakapitaliinvesteeringutele, Baltikumi ärikinnisvarale ja finantseerimisprojektidele.\n\nAktsiaturu langust kasutasime veebruaris kullale avatud positsioonide suurendamiseks. Võtame seda kui kindlustuspoliisi keskkonnas, kus keskpangad ja valitsused üritavad inflatsiooni kiirendada ning reaalintressid võivad jäävad pikemaks ajaks negatiivseks.\n\nKuid nii nagu meeleolu kipub aktsiaturgudel aeg-ajalt liiga ülemeelikuks muutuma, võivad ootamatud negatiivsed sündmused tingida ühel hetkel ka vastupidise olukorra. Fondide positsioonid annavad kõrge reitinguga lühiajalistes võlakirjades piisavalt palju likviidust, et saaksime aktsiaturgude edasise languse korral tekkivatest atraktiivsetest võimalustest kinni haarata.\n\n**Pöörame fonde suurema tootluse suunas**\n\n2018\\. aasta detsembris vastuvõetud investeerimisfondide seadusest tulenevalt on LHV viimase aasta jooksul pensionifondide investeerimisstrateegiaid mõnevõrra korrigeerinud. Seejuures oleme püüdnud arvestada, et fondide omavahelised võrreldavad riskitasemed ei muutuks.\n\nKui minevikus järgisid LHV pensionifondid sarnast investeerimisstrateegiat ja erinesid üksteisest ainult riskitaseme poolest, siis viimase aasta jooksul oleme kujundanud oma pensionifondide strateegiaid ümber sedasi, et fondidel M, L ja XL oleks võimalik peaaegu täielikult vältida praegu negatiivset tootlust pakkuvaid võlakirju. Sellest segmendist oleme aeglaselt väljumas ja ka veebruaris kasutasime börsivõlakirjade edasist hinnatõusu müümiseks.\n\nPensionifond M on keskendunud suure tootlusega võlakirjadele ja kassavoogu tootvale kinnisvarale. Seejuures on tähelepanu suunatud eelkõige kohalikule turule. Pensionifond XL on pühendunud rahvusvahelistele turgudele, kus me eelistame praegu valikuliselt erakapitalifonde, kuid oleme valmis investeerima ka likviidsetesse varadesse juhul, kui hinnatase peaks muutuma huvitavamaks. LHV suurim pensionifond L on aktiivne nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelistel turgudel, kombineerides fondide M ja XL strateegiat.\n\nAlates 2019. aasta sügisest võiksid need kolm fondi paigutada sisuliselt kogu vara aktsiatesse ja kinnisvarasse.\n\nLHV kõige väiksema riskiga pensionifondi XS investeeringud on 90% ulatuses piiratud ainult investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadega ja 10% fondi väärtusest võime investeerida kinnisvarasse, sellega seotud väärtpaberitesse või riskantsematesse võlakirjadesse. Varem üksnes võlakirjadesse investeerinud pensionifondis S võib nüüdsest olla aktsiariski kandvate investeeringute osakaal kuni 25% ning tehtavatel võlakirjainvesteeringutel puuduvad reitingupiirangud.\n\nMe oleme LHV-s veendunud, et investeeringu väärtuse pikaajaline kasv sõltub eelkõige projekti või ettevõtte pakutavast kassavoost. Ettevõtted, mis on kasumlikud ja mille kasumi teenimise võime on püsivam, peavad keerulistes oludes paremini vastu kui nõrgema kassavooga ettevõtted, mis sõltuvad võlausaldajate usaldusest ja ka meeleolust.\n\nOleme võtnud sihiks lüüa valitsuse poolt eesmärgiks seatud sotsiaalmaksu laekumise kasvu, mis on omakorda võrreldav Eesti nominaalse majanduskasvuga. Aga üks minu investeerimispõhimõte on alati olnud, et suure pikaajalise tootluse saavutamiseks tuleb vältida suuri kaotusi. Ma usun, et majandus on tsükliline ja iga ajahetk ei ole investeerimiseks ühtemoodi hea. Rasketele aegadele järgnevad paremad ning tulemuse nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":10.69,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":9085},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":87.98,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":12.02,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,91% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 4,81% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,67% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,40% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,06% |\n| TOTAL 03/19/20 | 3,29% |\n| Investor 4.5% 12/05/23 | 3,22% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 3,05% |\n| SANOFI 1.875% 04/09/20 | 2,78% |\n| Allianz 07/12/20 | 2,75% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,67% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,40% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,06% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 54 736 708,39 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 270 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,69%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":2,"content":"### 2020 veebruar – Investorid otsisid viiruse eest kaitset riigivõlakirjadest\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nHirm koroonaviiruse mõju pärast maailmamajandusele tõi möödunud kuul kaasa liikumised, mis on sellises olukorras ootuspärased: valitsuste võlakirjade hinnad kerkisid ja eriti nõrgemate ettevõtete võlakirjad kaotasid märkimisväärselt. Euroopas ulatus see liikumine valitsuse võlakirjaturu +0,5%-st kuni madalama reitinguga ettevõtete –2%-ni.\n\nHinnatõusu järel müüsime taas võlakirju. Investeering Prantsuse valitsuse võlakirjadesse, mille lunastamistähtaeg on 2022. aasta sügisel, oli olnud fondi jaoks arvestatava suurusega ning läks nüüd müüki hinnaga, millelt edasine tootlus oleks olnud –0,65% aastas.\n\nKaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.\n"},{"year":2020,"month":1,"content":"### 2020 jaanuar – Šiaulių bankas rahastas võlakirjadega ostutehingut\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nŠiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.\n\nSamal ajal näitasid Euroopa võlakirjaturud jaanuaris esimest korda pärast möödunud suve positiivset tulemust. Et see oli investorite reaktsioon Hiinas levivale viirusele, on rahvusvaheliste võlakirjaturgude väljavaade endiselt ebaatraktiivne.\n"},{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Investeerisime Šiaulių panga võlakirjadesse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Börsidel purjetati tundmatusse**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n","text":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n\nJaanuari tagasihoidlikumatele taandumistele järgnes aktsiaturgudel veebruaris suurem müügilaine: kuu teises pooles hakkas koroonaviiruse levik väljapoole Hiinat järsult jahutama turuosaliste majandusoptimismi. Kapital, mis oli eelmisel aastal keskpankade lõdva rahapoliitika stimuleerimisvõime usus liikunud aktsiatesse, otsis nüüd korraga väljapääsu, sest ega keskpangad saa lahendada viirusest tingitud probleeme.\n\nEuroopa ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks kukkus uue majanduslanguse hirmus 8,5% ja USA suurimaid ettevõtteid hõlmav S&P 500 indeks kaotas väärtusest 8,4% (eurodes mõõdetuna 7,7%). Kuna oleme pensionivara juhtides eelistanud viimastel aastatel hoida aktsiariski väiksena ja keskendunud tootlust otsides börsivälistele tehingutele, kajastus aktsiaturgude kukkumine LHV pensionifondide osakute väärtuses tunduvalt tagasihoidlikumalt. Seda, kuidas Eesti pensionifondidel on turu languse ajal läinud, võib igaüks vaadata täpsemalt [Pensionikeskuse lehelt](https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/).\n\n**Musta luige asemel valge luik?**\n\n17\\. veebruaril Project Syndicate’is avaldatud artiklis (loe [siit](https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02)) kirjeldas Nouriel Roubini riske, mis ilmselgelt eksisteerivad, kui mida investorid pea teadlikult eiravad. Ta nimetas neid riske valgeteks luikedeks vastandina Nassim Nicholas Talebi kirjeldatud nn mustadele luikedele, st sündmustele ja riskidele, mida me ei oska või suuda isegi ette kujutada.\n\nMinule on juba pikemat aega tundunud, et investorid loodavad, et keskpangad tagavad neile riskivaba ja õitsva tuleviku sõltumata sellest, kas majandus kasvab ja ettevõtted toodavad kasumit. Selle aasta algus võib olla nagu äratuskella helin, mis toob meid unenägude maailmast välja: tegelikult on võimatu lõputult kulutada ja võlgu elada.\n\nLHV pensionifondid on seetõttu endiselt positsioneeritud lähituleviku väljavaate suhtes ettevaatlikult. Me keskendume erakapitaliinvesteeringutele, Baltikumi ärikinnisvarale ja finantseerimisprojektidele.\n\nAktsiaturu langust kasutasime veebruaris kullale avatud positsioonide suurendamiseks. Võtame seda kui kindlustuspoliisi keskkonnas, kus keskpangad ja valitsused üritavad inflatsiooni kiirendada ning reaalintressid võivad jäävad pikemaks ajaks negatiivseks.\n\nKuid nii nagu meeleolu kipub aktsiaturgudel aeg-ajalt liiga ülemeelikuks muutuma, võivad ootamatud negatiivsed sündmused tingida ühel hetkel ka vastupidise olukorra. Fondide positsioonid annavad kõrge reitinguga lühiajalistes võlakirjades piisavalt palju likviidust, et saaksime aktsiaturgude edasise languse korral tekkivatest atraktiivsetest võimalustest kinni haarata.\n\n**Pöörame fonde suurema tootluse suunas**\n\n2018\\. aasta detsembris vastuvõetud investeerimisfondide seadusest tulenevalt on LHV viimase aasta jooksul pensionifondide investeerimisstrateegiaid mõnevõrra korrigeerinud. Seejuures oleme püüdnud arvestada, et fondide omavahelised võrreldavad riskitasemed ei muutuks.\n\nKui minevikus järgisid LHV pensionifondid sarnast investeerimisstrateegiat ja erinesid üksteisest ainult riskitaseme poolest, siis viimase aasta jooksul oleme kujundanud oma pensionifondide strateegiaid ümber sedasi, et fondidel M, L ja XL oleks võimalik peaaegu täielikult vältida praegu negatiivset tootlust pakkuvaid võlakirju. Sellest segmendist oleme aeglaselt väljumas ja ka veebruaris kasutasime börsivõlakirjade edasist hinnatõusu müümiseks.\n\nPensionifond M on keskendunud suure tootlusega võlakirjadele ja kassavoogu tootvale kinnisvarale. Seejuures on tähelepanu suunatud eelkõige kohalikule turule. Pensionifond XL on pühendunud rahvusvahelistele turgudele, kus me eelistame praegu valikuliselt erakapitalifonde, kuid oleme valmis investeerima ka likviidsetesse varadesse juhul, kui hinnatase peaks muutuma huvitavamaks. LHV suurim pensionifond L on aktiivne nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelistel turgudel, kombineerides fondide M ja XL strateegiat.\n\nAlates 2019. aasta sügisest võiksid need kolm fondi paigutada sisuliselt kogu vara aktsiatesse ja kinnisvarasse.\n\nLHV kõige väiksema riskiga pensionifondi XS investeeringud on 90% ulatuses piiratud ainult investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadega ja 10% fondi väärtusest võime investeerida kinnisvarasse, sellega seotud väärtpaberitesse või riskantsematesse võlakirjadesse. Varem üksnes võlakirjadesse investeerinud pensionifondis S võib nüüdsest olla aktsiariski kandvate investeeringute osakaal kuni 25% ning tehtavatel võlakirjainvesteeringutel puuduvad reitingupiirangud.\n\nMe oleme LHV-s veendunud, et investeeringu väärtuse pikaajaline kasv sõltub eelkõige projekti või ettevõtte pakutavast kassavoost. Ettevõtted, mis on kasumlikud ja mille kasumi teenimise võime on püsivam, peavad keerulistes oludes paremini vastu kui nõrgema kassavooga ettevõtted, mis sõltuvad võlausaldajate usaldusest ja ka meeleolust.\n\nOleme võtnud sihiks lüüa valitsuse poolt eesmärgiks seatud sotsiaalmaksu laekumise kasvu, mis on omakorda võrreldav Eesti nominaalse majanduskasvuga. Aga üks minu investeerimispõhimõte on alati olnud, et suure pikaajalise tootluse saavutamiseks tuleb vältida suuri kaotusi. Ma usun, et majandus on tsükliline ja iga ajahetk ei ole investeerimiseks ühtemoodi hea. Rasketele aegadele järgnevad paremad ning tulemuse nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019824","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":13.32,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13684},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":78.59,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":6.23,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":0.7,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.1,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.53,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.85,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,44% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,28% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,79% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,34% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,31% |\n| JP Morgan 1.375% 16/09/21 | 2,12% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,09% |\n| BNP Paribas 0.75% 11/11/22 | 1,81% |\n| DT 03/04/20 | 1,79% |\n| Tartu linn 25/10/32 | 1,75% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,44% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,28% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,79% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 136 365 694,51 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 380 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":2,"content":"### 2020 veebruar – Investeerisime Peetri Keskusesse\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVeebruaris toimus üleilmsetel aktsiaturgudel tugev langus, mille põhjustas hirm koroonaviiruse leviku ja sellega kaasneva majanduskasvu aeglustumise pärast. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi väärtus kahanes kuu jooksul 8,5% ning suurimate langejate seas olid Prantsusmaa ja Saksamaa. Jaapani börsiindeksi väärtus vähenes eurodes mõõdetuna 8% võrra.\n\nKa Balti riikide aktsiaturud läksid sel korral üldise langusega kaasa: Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes –6,3% ja Tallinna börs langes kuuga 5,3%. Riia börs kukkus märksa vähem: 2,7%.\n\nCoop Pank avaldas oma esimese börsiettevõttena tegutsemise aasta majandustulemused. Pangal õnnestus võrreldes 2018. aastaga kasvatada teenitud tulu 20% võrra, kusjuures kõige kiiremini kasvasid intressitulud. Selle põhjustas panga laenuportfelli kasv 40% võrra, jõudes rohkem kui 460 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum suurenes aastaga 16,3% võrra, saavutades 5,5 miljoni euro taseme.\n\nKohaliku investeeringuna allkirjastasime lepingud, et rahastada 8,5 miljoni euroga Tallinna külje alla Peetrisse ehitatud Peetri Keskust. Võru Tarbijate Ühistu Coopi, Medicumi, 24-7 Fitnessi ja tennisekeskusest rentnikega uus keskus on uksed juba avanud. LHV pensionifondide investeering on tehtud viieks aastaks, kannab 7% intressi ja on tagatud keskuse kinnisvara hüpoteegiga.\n\nSamal ajal vähendasime taas börsivõlakirjade osa, müües Läti valitsuse võlakirju. Aktsiaturgude hirmu õhkkonnas on võlakirjaturud tõmmanud praegu ligi palju raha. Selliselt saavutatud hindade juures müüme tõenäoliselt peagi veelgi võlakirju ja investeerime saadud raha kohalikesse projektidesse või aktsiaturgudele.\n\nKaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.\n"},{"year":2020,"month":1,"content":"### 2020 jaanuar – LHV pensionifondid soetasid Valge Maja büroohoone\n\nRomet Enok, fondijuht\n\n2020\\. aasta algas maailma aktsiaturgudel küllalt negatiivse tooniga ja nii arenenud kui ka arenevate riikide börsid jäid jaanuaris valdavalt miinusesse. Euroala suurimaid ettevõtteid koondava Euro Stoxx 50 indeksi tootluseks kujunes –2,7% ning seejuures langesid peaaegu kõigi suurriikide aktsiaturud. Ainult Soome börs suutis üllatada 2,2% tõusuga. Baltimaade aktsiaturud aga negatiivse meeleoluga kaasa ei läinud ja Tallinna börsiindeks tõusis koguni 4,6% võrra. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 3,1% ja Riia börs tõus tagasihoidlikult 0,5%.\n\nLHV pensionifondid tegid jaanuaris oma teise otseinvesteeringu ärikinnisvarasse, soetades Tallinnas Tartu maanteel asuva Valge Maja büroohoone. See ehitati 1952. aastal Marati trikotaaživabrikuna ja renoveeriti kontorihooneks 2010. aastal. Üüripinda on hoones üle 16 000 ruutmeetri. Suurimad üürnikud on IT-sektori ettevõtted, kaks õmblustarvikute kauplust ja restoran. Piirkond areneb kiiresti, kui lähiajal saavad uue ilme Sossimägi ja keskturg ning naabrusse rajatakse uus Hiltoni hotell.\n\nJaanuaris jõudis lõpule üks Eesti edukaimaid ettevõtete väljaoste, kui BaltCap ja ettevõtte juhtkond müüsid auto24 keskkonna rahvusvahelisele erakapitaliettevõttele Apax. LHV pensionifondidele maksti tehingu käigus tagasi ettevõtte ostuks võetud laenud: pangalaenu alternatiiviks olnud võlakirjalt teenisid fondid 3% aastas ja kapitalilaenult 12%. Enne lõpptähtaga lunastamise eest lisandus preemiamakse, mis kasvatas kogutootlust pensionikogujate jaoks veelgi. Sellist finantseeringut pakuvad aktiivsed pensionifondid üle maailma ning ka Eestis näeme edaspidi fondidel sama rolli majanduse edendamisel ja säästjatele tulu teenimisel.\n\nŠiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.\n"},{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – BaltCapi fond plaanib osta Leedu lihatööstusettevõtte\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv erakapitalifond BaltCap Private Equity Fund III tegi detsembris oma esimese investeeringu. Sõlmiti leping Leedu lihasaaduseid töötleva ettevõtte Krekenavos Agrofirma ostuks, mis viiakse lõpule pärast Konkurentsiametilt heakskiidu saamist. Ettevõte on Leedus oma valdkonna turuliider ja ekspordib aktiivselt ka välisturgudele. BaltCap näeb võimalusi toetada ettevõtte kasvu ja edasist arengut ning sel viisil suurendada ettevõtte väärtust.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Börsidel purjetati tundmatusse**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n","text":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n\nJaanuari tagasihoidlikumatele taandumistele järgnes aktsiaturgudel veebruaris suurem müügilaine: kuu teises pooles hakkas koroonaviiruse levik väljapoole Hiinat järsult jahutama turuosaliste majandusoptimismi. Kapital, mis oli eelmisel aastal keskpankade lõdva rahapoliitika stimuleerimisvõime usus liikunud aktsiatesse, otsis nüüd korraga väljapääsu, sest ega keskpangad saa lahendada viirusest tingitud probleeme.\n\nEuroopa ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks kukkus uue majanduslanguse hirmus 8,5% ja USA suurimaid ettevõtteid hõlmav S&P 500 indeks kaotas väärtusest 8,4% (eurodes mõõdetuna 7,7%). Kuna oleme pensionivara juhtides eelistanud viimastel aastatel hoida aktsiariski väiksena ja keskendunud tootlust otsides börsivälistele tehingutele, kajastus aktsiaturgude kukkumine LHV pensionifondide osakute väärtuses tunduvalt tagasihoidlikumalt. Seda, kuidas Eesti pensionifondidel on turu languse ajal läinud, võib igaüks vaadata täpsemalt [Pensionikeskuse lehelt](https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/).\n\n**Musta luige asemel valge luik?**\n\n17\\. veebruaril Project Syndicate’is avaldatud artiklis (loe [siit](https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02)) kirjeldas Nouriel Roubini riske, mis ilmselgelt eksisteerivad, kui mida investorid pea teadlikult eiravad. Ta nimetas neid riske valgeteks luikedeks vastandina Nassim Nicholas Talebi kirjeldatud nn mustadele luikedele, st sündmustele ja riskidele, mida me ei oska või suuda isegi ette kujutada.\n\nMinule on juba pikemat aega tundunud, et investorid loodavad, et keskpangad tagavad neile riskivaba ja õitsva tuleviku sõltumata sellest, kas majandus kasvab ja ettevõtted toodavad kasumit. Selle aasta algus võib olla nagu äratuskella helin, mis toob meid unenägude maailmast välja: tegelikult on võimatu lõputult kulutada ja võlgu elada.\n\nLHV pensionifondid on seetõttu endiselt positsioneeritud lähituleviku väljavaate suhtes ettevaatlikult. Me keskendume erakapitaliinvesteeringutele, Baltikumi ärikinnisvarale ja finantseerimisprojektidele.\n\nAktsiaturu langust kasutasime veebruaris kullale avatud positsioonide suurendamiseks. Võtame seda kui kindlustuspoliisi keskkonnas, kus keskpangad ja valitsused üritavad inflatsiooni kiirendada ning reaalintressid võivad jäävad pikemaks ajaks negatiivseks.\n\nKuid nii nagu meeleolu kipub aktsiaturgudel aeg-ajalt liiga ülemeelikuks muutuma, võivad ootamatud negatiivsed sündmused tingida ühel hetkel ka vastupidise olukorra. Fondide positsioonid annavad kõrge reitinguga lühiajalistes võlakirjades piisavalt palju likviidust, et saaksime aktsiaturgude edasise languse korral tekkivatest atraktiivsetest võimalustest kinni haarata.\n\n**Pöörame fonde suurema tootluse suunas**\n\n2018\\. aasta detsembris vastuvõetud investeerimisfondide seadusest tulenevalt on LHV viimase aasta jooksul pensionifondide investeerimisstrateegiaid mõnevõrra korrigeerinud. Seejuures oleme püüdnud arvestada, et fondide omavahelised võrreldavad riskitasemed ei muutuks.\n\nKui minevikus järgisid LHV pensionifondid sarnast investeerimisstrateegiat ja erinesid üksteisest ainult riskitaseme poolest, siis viimase aasta jooksul oleme kujundanud oma pensionifondide strateegiaid ümber sedasi, et fondidel M, L ja XL oleks võimalik peaaegu täielikult vältida praegu negatiivset tootlust pakkuvaid võlakirju. Sellest segmendist oleme aeglaselt väljumas ja ka veebruaris kasutasime börsivõlakirjade edasist hinnatõusu müümiseks.\n\nPensionifond M on keskendunud suure tootlusega võlakirjadele ja kassavoogu tootvale kinnisvarale. Seejuures on tähelepanu suunatud eelkõige kohalikule turule. Pensionifond XL on pühendunud rahvusvahelistele turgudele, kus me eelistame praegu valikuliselt erakapitalifonde, kuid oleme valmis investeerima ka likviidsetesse varadesse juhul, kui hinnatase peaks muutuma huvitavamaks. LHV suurim pensionifond L on aktiivne nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelistel turgudel, kombineerides fondide M ja XL strateegiat.\n\nAlates 2019. aasta sügisest võiksid need kolm fondi paigutada sisuliselt kogu vara aktsiatesse ja kinnisvarasse.\n\nLHV kõige väiksema riskiga pensionifondi XS investeeringud on 90% ulatuses piiratud ainult investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadega ja 10% fondi väärtusest võime investeerida kinnisvarasse, sellega seotud väärtpaberitesse või riskantsematesse võlakirjadesse. Varem üksnes võlakirjadesse investeerinud pensionifondis S võib nüüdsest olla aktsiariski kandvate investeeringute osakaal kuni 25% ning tehtavatel võlakirjainvesteeringutel puuduvad reitingupiirangud.\n\nMe oleme LHV-s veendunud, et investeeringu väärtuse pikaajaline kasv sõltub eelkõige projekti või ettevõtte pakutavast kassavoost. Ettevõtted, mis on kasumlikud ja mille kasumi teenimise võime on püsivam, peavad keerulistes oludes paremini vastu kui nõrgema kassavooga ettevõtted, mis sõltuvad võlausaldajate usaldusest ja ka meeleolust.\n\nOleme võtnud sihiks lüüa valitsuse poolt eesmärgiks seatud sotsiaalmaksu laekumise kasvu, mis on omakorda võrreldav Eesti nominaalse majanduskasvuga. Aga üks minu investeerimispõhimõte on alati olnud, et suure pikaajalise tootluse saavutamiseks tuleb vältida suuri kaotusi. Ma usun, et majandus on tsükliline ja iga ajahetk ei ole investeerimiseks ühtemoodi hea. Rasketele aegadele järgnevad paremad ning tulemuse nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva.\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019774","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":32.4,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":99867},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":59.86,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":13.16,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.75,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.47,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":8.78,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.98,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,24% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,67% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,42% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,77% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,86% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 1,75% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 1,63% |\n| Sampo 3.375% 23/05/49 | 1,59% |\n| Barrick Gold Corp | 1,57% |\n| Siauliu Bankas 23/12/29 | 1,51% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,24% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,67% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,42% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 911 104 744,28 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_02092019.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":2,"content":"### 2020 veebruar – Investeerisime Peetri Keskusesse ja uude erakapitalifondi\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nVeebruaris toimus üleilmsetel aktsiaturgudel tugev langus, mille põhjustas hirm koroonaviiruse leviku ja sellega kaasneva majanduskasvu aeglustumise pärast. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi väärtus kahanes kuu jooksul 8,5% ning suurimate langejate seas olid Prantsusmaa ja Saksamaa. Jaapani börsiindeksi väärtus vähenes eurodes mõõdetuna 8% võrra.\n\nArenevate turgude üleilmne indeks langes veebruaris 5,3% võrra ja Ladina-Ameerika riigid said pihta märkimisväärselt tugevamalt kui Aasia riigid. Seejuures taastus Hiina börsiindeks jaanuarikuisest langusest ja jäi veebruaris kergelt plusspoolele. Ka Balti riikide aktsiaturud läksid sel korral üldise langusega kaasa: Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes –6,3% ja Tallinna börs langes kuuga 5,3%. Riia börs kukkus märksa vähem: 2,7%.\n\nVeebruarikuus lisasime LHV Pensionifondi L portfelli uue erakapitaliinvesteeringu: Ardian Secondary Fundi. See fond tegutseb Põhja-Ameerika ja Euroopa erakapitalifondide järelturul, mis tähendab, et investeeritud kapital võetakse kasutusele tavalisest kiiremini. Ardian on asutatud 1996. aastal Prantsusmaal ning on maailma suurim erakapitalifondide järelturu ettevõte, mis haldab klientide varasid rohkem kui 89 miljardi euro ulatuses.\n\nKohaliku investeeringuna allkirjastasime lepingud, et rahastada 8,5 miljoni euroga Tallinna külje alla Peetrisse ehitatud Peetri Keskust. Võru Tarbijate Ühistu Coopi, Medicumi, 24-7 Fitnessi ja tennisekeskusest rentnikega uus keskus on uksed juba avanud. LHV pensionifondide investeering on tehtud viieks aastaks, kannab 7% intressi ja on tagatud keskuse kinnisvara hüpoteegiga.\n\nSamal ajal vähendasime taas börsivõlakirjade osa, müües Läti valitsuse ning suurte USA ja Euroopa pankade võlakirju. Aktsiaturgude hirmu õhkkonnas on võlakirjaturud tõmmanud praegu ligi palju raha. Selliselt saavutatud hindade juures müüme tõenäoliselt peagi veelgi võlakirju ja investeerime saadud raha kohalikesse projektidesse või aktsiaturgudele.\n\nKaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.\n"},{"year":2020,"month":1,"content":"### 2020 jaanuar – Tegime uue erakapitaliinvesteeringu\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\n2020\\. aasta algas maailma aktsiaturgudel küllalt negatiivse tooniga ja nii arenenud kui ka arenevate riikide börsid jäid jaanuaris valdavalt miinusesse. Euroala suurimaid ettevõtteid koondava Euro Stoxx 50 indeksi tootluseks kujunes –2,7% ning seejuures langesid peaaegu kõigi suurriikide aktsiaturud. Ainult Soome börs suutis üllatada 2,2% tõusuga. Üleilmse arenevate turgude indeksi väärtus kahanes kuu jooksul koguni 4,7% võrra ja suurimate langejate seas olid nii Hiina kui ka mitu Ladina-Ameerika riiki. Baltimaade aktsiaturud aga negatiivse meeleoluga kaasa ei läinud ja Tallinna börsiindeks tõusis koguni 4,6% võrra. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 3,1% ja Riia börs tõus tagasihoidlikult 0,5%.\n\nJaanuaris tegi LHV Pensionifond L investeeringu Quilvesti erakapitali fondifondi. Quilvest on 1888. aastal asutatud ettevõte, mis tegeleb erakapitali investeeringutega juba 45 aastat ning haldab varasid rohkem kui 32 miljardi euro ulatuses. Quilvesti fondil on omapärane investeerimisstrateegia: 50% portfellist plaanitakse paigutada kvaliteetsetesse erakapitalifondidesse Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias ning 50% portfellist kasutatakse otseinvesteeringuteks ettevõtetesse.\n\nJaanuaris jõudis lõpule üks Eesti edukaimaid ettevõtete väljaoste, kui BaltCap ja ettevõtte juhtkond müüsid auto24 keskkonna rahvusvahelisele erakapitaliettevõttele Apax. LHV pensionifondidele maksti tehingu käigus tagasi ettevõtte ostuks võetud laenud: pangalaenu alternatiiviks olnud võlakirjalt teenisid fondid 3% aastas ja kapitalilaenult 12%. Enne lõpptähtaga lunastamise eest lisandus preemiamakse, mis kasvatas kogutootlust pensionikogujate jaoks veelgi. Sellist finantseeringut pakuvad aktiivsed pensionifondid üle maailma ning ka Eestis näeme edaspidi fondidel sama rolli majanduse edendamisel ja säästjatele tulu teenimisel.\n\nŠiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.\n"},{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Arenevate riikide aktsiaturud panid aastale võimsa punkti\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nPensionifondi L portfelli kuuluv üleilmse haardega erakapitalifond Partners Group tegi detsembris uue investeeringu, soetades enamusosaluse USA ettevõttes EyeCare Partners. See on 2015. aastal asutatud ja nüüdseks USA üks suurimaid optomeetriavaldkonna ettevõtteid, kus töötab üle 5000 inimese. EyeCare Partners on kasvanud kiiresti ning ka edaspidi keskendutakse patsientidele parima teenuse pakkumisele, kliinikuvõrgu laiendamisele ja ülevõtutehingute tegemisele.\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Börsidel purjetati tundmatusse**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n","text":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n\nJaanuari tagasihoidlikumatele taandumistele järgnes aktsiaturgudel veebruaris suurem müügilaine: kuu teises pooles hakkas koroonaviiruse levik väljapoole Hiinat järsult jahutama turuosaliste majandusoptimismi. Kapital, mis oli eelmisel aastal keskpankade lõdva rahapoliitika stimuleerimisvõime usus liikunud aktsiatesse, otsis nüüd korraga väljapääsu, sest ega keskpangad saa lahendada viirusest tingitud probleeme.\n\nEuroopa ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks kukkus uue majanduslanguse hirmus 8,5% ja USA suurimaid ettevõtteid hõlmav S&P 500 indeks kaotas väärtusest 8,4% (eurodes mõõdetuna 7,7%). Kuna oleme pensionivara juhtides eelistanud viimastel aastatel hoida aktsiariski väiksena ja keskendunud tootlust otsides börsivälistele tehingutele, kajastus aktsiaturgude kukkumine LHV pensionifondide osakute väärtuses tunduvalt tagasihoidlikumalt. Seda, kuidas Eesti pensionifondidel on turu languse ajal läinud, võib igaüks vaadata täpsemalt [Pensionikeskuse lehelt](https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/).\n\n**Musta luige asemel valge luik?**\n\n17\\. veebruaril Project Syndicate’is avaldatud artiklis (loe [siit](https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02)) kirjeldas Nouriel Roubini riske, mis ilmselgelt eksisteerivad, kui mida investorid pea teadlikult eiravad. Ta nimetas neid riske valgeteks luikedeks vastandina Nassim Nicholas Talebi kirjeldatud nn mustadele luikedele, st sündmustele ja riskidele, mida me ei oska või suuda isegi ette kujutada.\n\nMinule on juba pikemat aega tundunud, et investorid loodavad, et keskpangad tagavad neile riskivaba ja õitsva tuleviku sõltumata sellest, kas majandus kasvab ja ettevõtted toodavad kasumit. Selle aasta algus võib olla nagu äratuskella helin, mis toob meid unenägude maailmast välja: tegelikult on võimatu lõputult kulutada ja võlgu elada.\n\nLHV pensionifondid on seetõttu endiselt positsioneeritud lähituleviku väljavaate suhtes ettevaatlikult. Me keskendume erakapitaliinvesteeringutele, Baltikumi ärikinnisvarale ja finantseerimisprojektidele.\n\nAktsiaturu langust kasutasime veebruaris kullale avatud positsioonide suurendamiseks. Võtame seda kui kindlustuspoliisi keskkonnas, kus keskpangad ja valitsused üritavad inflatsiooni kiirendada ning reaalintressid võivad jäävad pikemaks ajaks negatiivseks.\n\nKuid nii nagu meeleolu kipub aktsiaturgudel aeg-ajalt liiga ülemeelikuks muutuma, võivad ootamatud negatiivsed sündmused tingida ühel hetkel ka vastupidise olukorra. Fondide positsioonid annavad kõrge reitinguga lühiajalistes võlakirjades piisavalt palju likviidust, et saaksime aktsiaturgude edasise languse korral tekkivatest atraktiivsetest võimalustest kinni haarata.\n\n**Pöörame fonde suurema tootluse suunas**\n\n2018\\. aasta detsembris vastuvõetud investeerimisfondide seadusest tulenevalt on LHV viimase aasta jooksul pensionifondide investeerimisstrateegiaid mõnevõrra korrigeerinud. Seejuures oleme püüdnud arvestada, et fondide omavahelised võrreldavad riskitasemed ei muutuks.\n\nKui minevikus järgisid LHV pensionifondid sarnast investeerimisstrateegiat ja erinesid üksteisest ainult riskitaseme poolest, siis viimase aasta jooksul oleme kujundanud oma pensionifondide strateegiaid ümber sedasi, et fondidel M, L ja XL oleks võimalik peaaegu täielikult vältida praegu negatiivset tootlust pakkuvaid võlakirju. Sellest segmendist oleme aeglaselt väljumas ja ka veebruaris kasutasime börsivõlakirjade edasist hinnatõusu müümiseks.\n\nPensionifond M on keskendunud suure tootlusega võlakirjadele ja kassavoogu tootvale kinnisvarale. Seejuures on tähelepanu suunatud eelkõige kohalikule turule. Pensionifond XL on pühendunud rahvusvahelistele turgudele, kus me eelistame praegu valikuliselt erakapitalifonde, kuid oleme valmis investeerima ka likviidsetesse varadesse juhul, kui hinnatase peaks muutuma huvitavamaks. LHV suurim pensionifond L on aktiivne nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelistel turgudel, kombineerides fondide M ja XL strateegiat.\n\nAlates 2019. aasta sügisest võiksid need kolm fondi paigutada sisuliselt kogu vara aktsiatesse ja kinnisvarasse.\n\nLHV kõige väiksema riskiga pensionifondi XS investeeringud on 90% ulatuses piiratud ainult investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadega ja 10% fondi väärtusest võime investeerida kinnisvarasse, sellega seotud väärtpaberitesse või riskantsematesse võlakirjadesse. Varem üksnes võlakirjadesse investeerinud pensionifondis S võib nüüdsest olla aktsiariski kandvate investeeringute osakaal kuni 25% ning tehtavatel võlakirjainvesteeringutel puuduvad reitingupiirangud.\n\nMe oleme LHV-s veendunud, et investeeringu väärtuse pikaajaline kasv sõltub eelkõige projekti või ettevõtte pakutavast kassavoost. Ettevõtted, mis on kasumlikud ja mille kasumi teenimise võime on püsivam, peavad keerulistes oludes paremini vastu kui nõrgema kassavooga ettevõtted, mis sõltuvad võlausaldajate usaldusest ja ka meeleolust.\n\nOleme võtnud sihiks lüüa valitsuse poolt eesmärgiks seatud sotsiaalmaksu laekumise kasvu, mis on omakorda võrreldav Eesti nominaalse majanduskasvuga. Aga üks minu investeerimispõhimõte on alati olnud, et suure pikaajalise tootluse saavutamiseks tuleb vältida suuri kaotusi. Ma usun, et majandus on tsükliline ja iga ajahetk ei ole investeerimiseks ühtemoodi hea. Rasketele aegadele järgnevad paremad ning tulemuse nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva.\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":33.56,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":34376},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":55.08,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":15.08,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":7.41,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.72,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":9.16,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.55,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,49% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,28% |\n| TRIGON - New Europe Fund D | 3,22% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,77% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,42% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,40% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,17% |\n| Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21 | 2,11% |\n| BNP Paribas 0.75% 11/11/22 | 1,99% |\n| JP Morgan 1.375% 16/09/21 | 1,92% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,49% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,28% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,77% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 195 163 670,05 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 500 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,98%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_02092019.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":2,"content":"### 2020 veebruar – Täiendasime erakapitaliinvesteeringute portfelli\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nVeebruaris toimus üleilmsetel aktsiaturgudel tugev langus, mille põhjustas hirm koroonaviiruse leviku ja sellega kaasneva majanduskasvu aeglustumise pärast. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi väärtus kahanes kuu jooksul 8,5% ning suurimate langejate seas olid Prantsusmaa ja Saksamaa. Jaapani börsiindeksi väärtus vähenes eurodes mõõdetuna 8% võrra.\n\nArenevate turgude üleilmne indeks langes veebruaris 5,3% võrra ja Ladina-Ameerika riigid said pihta märkimisväärselt tugevamalt kui Aasia riigid. Seejuures taastus Hiina börsiindeks jaanuarikuisest langusest ja jäi veebruaris kergelt plusspoolele. Ka Balti riikide aktsiaturud läksid sel korral üldise langusega kaasa: Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes –6,3% ja Tallinna börs langes kuuga 5,3%. Riia börs kukkus märksa vähem: 2,7%.\n\nPensionifondi XL portfelli lisasime uue investeeringuna Pictet Monte Rosa erakapitali fondifondi. See on väga pika ajalooga privaatpank ja varahaldusettevõte, mis on asutatud 1805. aastal Šveitsis. Pictet haldab varasid umbes 519 miljardi euro ulatuses, sealhulgas 12 miljardi euro ulatuses erakapitaliinvesteeringuid. Fondifondi investeerimisfookus on üleilmne, kuid peamiselt paigutatakse raha eri tüüpi erakapitalifondidesse Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias.\n\nVõlakirjaturud käitusid sellises hirmukeskkonnas ootuspäraselt: Euroopa valitsuste laenuturud pakkusid ligikaudu 0,5% võitu, samas kui nõrgemate ettevõtete turul ulatus kaotus rohkem kui 2%-ni. Kaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.\n"},{"year":2020,"month":1,"content":"### 2020 jaanuar – Üürimajade esimene tegutsemisaasta oli edukas\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\n2020\\. aasta algas maailma aktsiaturgudel küllalt negatiivse tooniga ja nii arenenud kui ka arenevate riikide börsid jäid jaanuaris valdavalt miinusesse. Euroala suurimaid ettevõtteid koondava Euro Stoxx 50 indeksi tootluseks kujunes –2,7% ning seejuures langesid peaaegu kõigi suurriikide aktsiaturud. Ainult Soome börs suutis üllatada 2,2% tõusuga. Baltimaade aktsiaturud aga negatiivse meeleoluga kaasa ei läinud ja Tallinna börsiindeks tõusis koguni 4,6% võrra. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 3,1% ja Riia börs tõus tagasihoidlikult 0,5%.\n\nJaanuaris selgusid LHV pensionifondide Põhja-Tallinnas asuvate üürimajade esimese tegutsemisaasta tulemused, millega võib igati rahule jääda. Esimesed elanikud kolisid Manufaktuuri tänaval asuvatesse korteritesse maikuus ja 2019. aasta lõpuks olid üürniku leidnud kõik 127 korterit. Aasta lõpus tehtud kinnisvara hindamine kergitas hoonete väärtust veelgi märkimisväärselt. Koos kaheksa kuu jooksul teenitud üürituluga tõid kortermajad pensionifondi osakuomanikele korraliku tootluse. Tallinna Uus-Mustamäe kvartalisse kavandatud järgmistele 164 korteriga üürimajadele taotleme praegu ehitusluba ja need valmivad ootuste järgi 2021. aasta lõpus.\n\nŠiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.\n"},{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Tegime uue investeeringu Trigoni aktsiafondi\n\nKristo Oidermaa, fondijuht\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nPensionifond XL tegi detsembris uue investeeringu aktsiafondi Trigon Uus Euroopa. See fond investeerib Euroopa Liidu uute liikmesriikide ja kandidaatriikide börsidel noteeritud aktsiatesse. Fondi portfell koosneb keskmiselt 30–40 aktsiast rõhuasetusega Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Sloveenia börsidel. Sektoritest on enim investeeritud panganduse, tarbekaupade ja energeetika valdkonnas tegutsevate ettevõtete aktsiatesse.\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Börsidel purjetati tundmatusse**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n","text":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n\nJaanuari tagasihoidlikumatele taandumistele järgnes aktsiaturgudel veebruaris suurem müügilaine: kuu teises pooles hakkas koroonaviiruse levik väljapoole Hiinat järsult jahutama turuosaliste majandusoptimismi. Kapital, mis oli eelmisel aastal keskpankade lõdva rahapoliitika stimuleerimisvõime usus liikunud aktsiatesse, otsis nüüd korraga väljapääsu, sest ega keskpangad saa lahendada viirusest tingitud probleeme.\n\nEuroopa ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks kukkus uue majanduslanguse hirmus 8,5% ja USA suurimaid ettevõtteid hõlmav S&P 500 indeks kaotas väärtusest 8,4% (eurodes mõõdetuna 7,7%). Kuna oleme pensionivara juhtides eelistanud viimastel aastatel hoida aktsiariski väiksena ja keskendunud tootlust otsides börsivälistele tehingutele, kajastus aktsiaturgude kukkumine LHV pensionifondide osakute väärtuses tunduvalt tagasihoidlikumalt. Seda, kuidas Eesti pensionifondidel on turu languse ajal läinud, võib igaüks vaadata täpsemalt [Pensionikeskuse lehelt](https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/).\n\n**Musta luige asemel valge luik?**\n\n17\\. veebruaril Project Syndicate’is avaldatud artiklis (loe [siit](https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02)) kirjeldas Nouriel Roubini riske, mis ilmselgelt eksisteerivad, kui mida investorid pea teadlikult eiravad. Ta nimetas neid riske valgeteks luikedeks vastandina Nassim Nicholas Talebi kirjeldatud nn mustadele luikedele, st sündmustele ja riskidele, mida me ei oska või suuda isegi ette kujutada.\n\nMinule on juba pikemat aega tundunud, et investorid loodavad, et keskpangad tagavad neile riskivaba ja õitsva tuleviku sõltumata sellest, kas majandus kasvab ja ettevõtted toodavad kasumit. Selle aasta algus võib olla nagu äratuskella helin, mis toob meid unenägude maailmast välja: tegelikult on võimatu lõputult kulutada ja võlgu elada.\n\nLHV pensionifondid on seetõttu endiselt positsioneeritud lähituleviku väljavaate suhtes ettevaatlikult. Me keskendume erakapitaliinvesteeringutele, Baltikumi ärikinnisvarale ja finantseerimisprojektidele.\n\nAktsiaturu langust kasutasime veebruaris kullale avatud positsioonide suurendamiseks. Võtame seda kui kindlustuspoliisi keskkonnas, kus keskpangad ja valitsused üritavad inflatsiooni kiirendada ning reaalintressid võivad jäävad pikemaks ajaks negatiivseks.\n\nKuid nii nagu meeleolu kipub aktsiaturgudel aeg-ajalt liiga ülemeelikuks muutuma, võivad ootamatud negatiivsed sündmused tingida ühel hetkel ka vastupidise olukorra. Fondide positsioonid annavad kõrge reitinguga lühiajalistes võlakirjades piisavalt palju likviidust, et saaksime aktsiaturgude edasise languse korral tekkivatest atraktiivsetest võimalustest kinni haarata.\n\n**Pöörame fonde suurema tootluse suunas**\n\n2018\\. aasta detsembris vastuvõetud investeerimisfondide seadusest tulenevalt on LHV viimase aasta jooksul pensionifondide investeerimisstrateegiaid mõnevõrra korrigeerinud. Seejuures oleme püüdnud arvestada, et fondide omavahelised võrreldavad riskitasemed ei muutuks.\n\nKui minevikus järgisid LHV pensionifondid sarnast investeerimisstrateegiat ja erinesid üksteisest ainult riskitaseme poolest, siis viimase aasta jooksul oleme kujundanud oma pensionifondide strateegiaid ümber sedasi, et fondidel M, L ja XL oleks võimalik peaaegu täielikult vältida praegu negatiivset tootlust pakkuvaid võlakirju. Sellest segmendist oleme aeglaselt väljumas ja ka veebruaris kasutasime börsivõlakirjade edasist hinnatõusu müümiseks.\n\nPensionifond M on keskendunud suure tootlusega võlakirjadele ja kassavoogu tootvale kinnisvarale. Seejuures on tähelepanu suunatud eelkõige kohalikule turule. Pensionifond XL on pühendunud rahvusvahelistele turgudele, kus me eelistame praegu valikuliselt erakapitalifonde, kuid oleme valmis investeerima ka likviidsetesse varadesse juhul, kui hinnatase peaks muutuma huvitavamaks. LHV suurim pensionifond L on aktiivne nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelistel turgudel, kombineerides fondide M ja XL strateegiat.\n\nAlates 2019. aasta sügisest võiksid need kolm fondi paigutada sisuliselt kogu vara aktsiatesse ja kinnisvarasse.\n\nLHV kõige väiksema riskiga pensionifondi XS investeeringud on 90% ulatuses piiratud ainult investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadega ja 10% fondi väärtusest võime investeerida kinnisvarasse, sellega seotud väärtpaberitesse või riskantsematesse võlakirjadesse. Varem üksnes võlakirjadesse investeerinud pensionifondis S võib nüüdsest olla aktsiariski kandvate investeeringute osakaal kuni 25% ning tehtavatel võlakirjainvesteeringutel puuduvad reitingupiirangud.\n\nMe oleme LHV-s veendunud, et investeeringu väärtuse pikaajaline kasv sõltub eelkõige projekti või ettevõtte pakutavast kassavoost. Ettevõtted, mis on kasumlikud ja mille kasumi teenimise võime on püsivam, peavad keerulistes oludes paremini vastu kui nõrgema kassavooga ettevõtted, mis sõltuvad võlausaldajate usaldusest ja ka meeleolust.\n\nOleme võtnud sihiks lüüa valitsuse poolt eesmärgiks seatud sotsiaalmaksu laekumise kasvu, mis on omakorda võrreldav Eesti nominaalse majanduskasvuga. Aga üks minu investeerimispõhimõte on alati olnud, et suure pikaajalise tootluse saavutamiseks tuleb vältida suuri kaotusi. Ma usun, et majandus on tsükliline ja iga ajahetk ei ole investeerimiseks ühtemoodi hea. Rasketele aegadele järgnevad paremad ning tulemuse nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":30.55,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":6170},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.48,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":26.79,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.73,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 27,33% |\n| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 26,79% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 13,40% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 10,58% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 8,15% |\n| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 7,40% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETFF | 2,51% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,07% |\n| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 1,04% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 26 004 197,94 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 550 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,63%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2018-01-02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2018-01-02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":3,"content":"### 2020 märts – 2020. aasta esimene kvartal oli peegelpilt 2019. aastast\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nLHV tõi passiivsed pensioni indeksfondid Eesti turule 2016. aasta sügisel – ligi kolm ja pool aastat tagasi. Tänaseks on LHV Pensionifond Indeksi enda II samba pensionifondiks valinud üle kuue tuhande inimese. Alates sellest aastast hakkame oma indeksfondi klientidele saatma kord kvartalis lühikest ülevaadet turul toimunud liikumistest.\n\nKord aastas sügisel koostatava [mudelportfelli](https://www.lhv.ee/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2019.pdf) järgi on LHV Pensionifond Indeksi varadest arenenud aktsiaturgudele investeeritud 46,4%, arenevatele aktsiaturgudele 24,5%, piiriturgudele 2,1% ja kinnisvarasse 27,0%. Kui 2019. aasta algas väga tugeva ralliga ning kogu aasta kujunes viimaste aastakümnete üheks parimaks börsiaastaks, siis 2020. aastal on koroonakriisi tõttu maailm justkui seisma jäänud ja selle tõttu on tänavu börsiaasta algus olnud möödunud aasta peegelpilt. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta esimeses kvartalis –19,2%, MSCI arenevate turgude indeksil –21,8%, MSCI piiriturgude indeksil –24,9% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil –26,7%. LHV Pensionifond Indeksi esimese kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul –21,8%.\n\n**LHV indeksfondis on suurem arenevate turgude osakaal**\n\nTuletame meelde, et kuigi Eesti pensioniturul olevate II samba indeksfondide poolt võetavad tasud on kõigil võrdväärselt madalad, siis nende sisud ja selle tulemusena ka liikumised on erinevad. Näiteks LHV indeksfondis puudub võlakirjakomponent ning võrreldes konkureerivate pensioni indeksfondidega on meie fondis palju suurem arenevate ja piiriturgude aktsiariski osakaal, kuna oleme koostanud fondi maailma SKP jaotuse ja mitte börside turukapitalisatsioonide suuruste järgi. See annab LHV indeksfondile kordades suurema osaluse loodetavasti pikaajaliselt kiiremini kasvavatel arenevatel turgudel.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2391},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":96.77,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.28,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 25,17% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,13% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 23,92% |\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 23,55% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":15324},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":75.05,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":23.78,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.21,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 28,21% |\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 27,30% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 23,78% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 10,82% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 8,73% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,46%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":90186},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":22.35,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.01,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":41.83,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.97,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.07,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":28.81,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.95,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 14,53% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 12,27% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 9,50% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 7,31% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 3,78% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 5,76% |\n| SEB Sustainability Global Index Fund | 5,13% |\n| SEB Ethical Global Index Fund | 5,11% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 3,10% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 2,38% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,01% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,97% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,23% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,94%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.78,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6032},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":33.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":1.83,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":15.9,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.8,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.49,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":43.29,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.56,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 12,94% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 9,14% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 7,38% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 5,35% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 5,30% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 4,51% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 4,18% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,58% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,41% |\n| SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro | 2,87% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,83% |\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,81% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,13% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,94%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098612","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":8,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":11765},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":44.43,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":7.54,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":47.08,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.96,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 18,13% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 15,90% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 8,37% |\n| UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 8,18% |\n| iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 7,88% |\n| Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.2020 | 5,33% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,41% |\n| Lithuanian Government Bond 0.7% 27.05.2020 | 3,43% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 2,87% |\n| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 2,74% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 2,05% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,05% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.2023 | 0,39% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":3.82,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":371},"accordion":[{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,96%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":"-","fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":11823},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":96.43,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.6,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 23,48% |\n| LYXOR Core MSCI World | 20,19% |\n| SPDR MSCI World Ucits ETF | 20,18% |\n| Access Global | 16,30% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 16,28% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,41%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,47%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K100","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":109861},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":17.16,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":47.06,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":26.6,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.35,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.7,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":2.78,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.17,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 16,94% |\n| Access Europa A | 6,75% |\n| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2,78% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,51% |\n| Apple | 1,33% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1,25% |\n| Lithuania 0.000% 210131 | 1,03% |\n| Microsoft | 1,02% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,02% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,02% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,51% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,02% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,02% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,70%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":8.14,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K60","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":138274},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":42.6,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":28.35,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":16.55,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.65,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.89,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":4.73,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.95,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 8,51% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2,82% |\n| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2,72% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,26% |\n| Spain Government 0.750% 210730 | 2,04% |\n| Amundi 12 M | 2,00% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 1,70% |\n| Access Europa A | 1,64% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,53% |\n| Lithuania 3.400% 201003 | 1,51% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,26% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,53% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,44% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,67%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":12.37,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K30","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":43996},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":68.82,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":0.49,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":17.73,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.94,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.2,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.68,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.84,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Spain Government 0.750% 210730 | 4,10% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 3,63% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3,46% |\n| Vanguard S&P 500 ETF | 3,29% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 3,28% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,06% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,05% |\n| S&P 500 SPDR | 2,92% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 2,65% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 2,54% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,06% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,05% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 2,65% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600019741","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":19.76,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K10","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":10492},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":80.94,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.37,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":2.87,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":11,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 5,07% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 4,64% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,75% |\n| Lithuania Government 0.300% 210504 | 3,68% |\n| Lithuania Government 0.400% 230816 | 2,53% |\n| Eesti Energia 2.384% 230922 | 2,36% |\n| Spain Government 0.050% 210131 | 2,20% |\n| French Government 0.000% 220225 | 1,92% |\n| Poland Government International 0.500% 211220 | 1,78% |\n| Lithuania 2.100% 210828 | 1,77% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 5,07% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 4,64% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,75% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":22.09,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":36133},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":17.64,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":1.31,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":66.27,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.19,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.32,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":11.39,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.88,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15,17% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 12,10% |\n| SEB Sustainability Global Index Fund | 7,69% |\n| SEB Ethical Global Index Fund C | 7,46% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 5,88% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 5,14% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 4,73% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 4,34% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 3,93% |\n| PIMCO Funds Gloval Investors Series PLC-Global Investment Grade Credit Fund | 2,73% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,41% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,31% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 0,92% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,92%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":5.24,"fundManager":"SEB"},"LEK75":{"heading":"LHV Pensionifond Eesti","id":"eesti","code":"eesti","dataMarker":"LEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,\n- sul on investeeringuid ka mujal regioonides.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse võimalusel ja sobivate instrumentide leidumisel kuni 100% ulatuses Eestisse ja Eestiga seotud instrumentidesse. Seejuures on Eestiga seotud instrumentide osakaal LHV Pensionifondis Eesti vähemalt 50% fondi vara väärtusest. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele. Lisaks on fondi arvel kuni 10% ulatuses lubatud võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on Eestiga seotud investeeringud.\n\n
\n\n[LHV Pensionifond Eesti ja LHV Pensionifond L ühinevad 2. septembril 2020.](https://fp.lhv.ee/news/newsView?locale=et&newsId=5519799)\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":143},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":41.55,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":28.77,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":18.97,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.32,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":10.38,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud| |\n|---|---:|\n| Tallinna Kaubamaja | 4,48% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,36% |\n| Birdeye Timber Fund | 4,36% |\n| Tallink Grupp | 4,11% |\n| Tallinna Sadam | 4,09% |\n| Eesti Energia 2.384% 22/09/23 | 3,97% |\n| Birdeye Timber Fund 2 | 3,96% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,77% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23 | 3,73% |\n| HSBC Holdings Plc 04/12/21 | 3,71% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Kaubamaja | 4,48% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II | 4,36% |\n| Birdeye Timber Fund | 4,36% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 2 713 747,80 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 690 184,87 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,26%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_tingimused_02092019.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_Eesti.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Eesti põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Eesti_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Eesti_aruanne_2018.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":2,"content":"### 2020 veebruar – Üleilmsest börsipaanikast ei pääsenud ka Baltikum\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu ülejäänud maailmas nii tabas veebruaris müügisurve ka Balti riikide aktsiaturge. Kõige tugevamalt sai pihta Vilniuse börs, mille indeks langes kuuga 6,3% võrra. Ka Tallinna börsiindeks tegi märkimisväärse languse ja veebruari tulemuseks kujunes –5,3%.\n\nKuu lõpus teatasid börsiettevõte Tallink ja selle suuraktsionär Infortar, et on sõlminud Tallinna linnaga ühiste kavatsuste kokkuleppe Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks. Investeeringu suurus on ligikaudu 300 miljonit eurot. Visiooni kohaselt rajatakse linnahalli krundile konverentsikeskus koos reisisadama, hotelli, ärikeskuse ja vaba aja veetmise võimalustega. Tallink plaanib viia Tallinna-Helsingi liinil sõitvad laevad Vanasadamast ümber uude, loodavasse reisisadamasse. Tallinna Sadama juhatus hindab, et ehitustöödeks kulub seitse kuni kümme aastat ja lähiaastail jääb plaani mõju Tallinna Sadama majandustulemustele seepärast väikseks.\n"},{"year":2020,"month":1,"content":"### 2020 jaanuar – Eesti üks edukamaid ettevõtete väljaoste jõudis lõpule\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\n2020\\. aasta algas maailma aktsiaturgudel valdavalt negatiivse tooniga, kuid Baltimaade börsid langusega kaasa ei läinud. Jaanuaris tõusis Tallinna börsiindeks koguni 4,6% võrra ning Vilniuse ja Riia börs tegid vastavalt 3,1% ja 0,5% suuruse tootluse.\n\nJaanuaris avaldas 2019. aasta majandustulemused LHV pensionifond Eesti portfelli kuuluv Tallinna Kaubamaja Grupp. Ettevõte kasvatas müügitulusid võrreldes 2018. aastaga 5,3%, jõudes rohkem kui 717 miljoni euroni. Puhaskasumit õnnestus ettevõttel suurendada 2,3% võrra (rohkem kui 31 miljoni euroni). Ettevõtte juht tõi oma kommentaaris esile, et müük kasvas stabiilselt kogu aasta jooksul ja soodsat mõju avaldasid sellele ka õnnestunud kampaaniad eesotsas Osturalliga.\n\nSamuti avaldas info 2019. aasta kaubamahu ja reisijate arvu kohta Tallinna Sadam. Kokku külastas Tallinna Sadamale kuuluvaid sadamaid 1893 laeva ja reisijate arv tõusis rekordilise 10,6 miljoni inimeseni. Kaubamaht seevastu kahanes aastaga 3,3% peamiselt vedellasti mahu vähenemise tõttu.\n\nJaanuaris jõudis lõpule üks Eesti edukaimaid ettevõtete väljaoste, kui BaltCap ja ettevõtte juhtkond müüsid auto24 keskkonna rahvusvahelisele erakapitaliettevõttele Apax. LHV pensionifondidele maksti tehingu käigus tagasi ettevõtte ostuks võetud laenud: pangalaenu alternatiiviks olnud võlakirjalt teenisid fondid 3% aastas ja kapitalilaenult 12%. Enne lõpptähtaga lunastamise eest lisandus preemiamakse, mis kasvatas kogutootlust pensionikogujate jaoks veelgi. Sellist finantseeringut pakuvad aktiivsed pensionifondid üle maailma ning ka Eestis näeme edaspidi fondidel sama rolli majanduse edendamisel ja säästjatele tulu teenimisel.\n"},{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Coop Panga aktsia kesine start\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nDetsembris jäid Baltimaade aktsiaturud üleilmsest börsirallist maha ja nende tootlus oli mõnevõrra tagasihoidlikum. Tallinna ja Vilniuse börsiindeks tõusid kuu jooksul vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nSel kuul hakati Tallinna börsil kauplema Coop Panga aktsiaga, mida pakuti investoritele hinnaga 1,15 eurot. Pank kaasas uutelt investoritelt 31,3 miljonit eurot, mis on mõnevõrra vähem kui soovitud 37 miljonit eurot. Nõudlus osutus oodatust väiksemaks ka börsil: esimese kauplemispäeva lõpetas aktsia hinnaga 1,095 eurot. Pärast seda on Coop Panga aktsia hind veelgi langenud ja 2019. aasta viimasel börsipäeval maksis see 1,07 eurot, mis teeb esmasel pakkumisel ostnud investorite kaotuseks juba 7%. Võrdluseks: 2018. aasta suvel Tallinna börsil noteeritud Tallinna Sadama aktsiad kerkisid esimese kauplemispäevaga koguni 14,7% võrra.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Börsidel purjetati tundmatusse**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n","text":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n\nJaanuari tagasihoidlikumatele taandumistele järgnes aktsiaturgudel veebruaris suurem müügilaine: kuu teises pooles hakkas koroonaviiruse levik väljapoole Hiinat järsult jahutama turuosaliste majandusoptimismi. Kapital, mis oli eelmisel aastal keskpankade lõdva rahapoliitika stimuleerimisvõime usus liikunud aktsiatesse, otsis nüüd korraga väljapääsu, sest ega keskpangad saa lahendada viirusest tingitud probleeme.\n\nEuroopa ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks kukkus uue majanduslanguse hirmus 8,5% ja USA suurimaid ettevõtteid hõlmav S&P 500 indeks kaotas väärtusest 8,4% (eurodes mõõdetuna 7,7%). Kuna oleme pensionivara juhtides eelistanud viimastel aastatel hoida aktsiariski väiksena ja keskendunud tootlust otsides börsivälistele tehingutele, kajastus aktsiaturgude kukkumine LHV pensionifondide osakute väärtuses tunduvalt tagasihoidlikumalt. Seda, kuidas Eesti pensionifondidel on turu languse ajal läinud, võib igaüks vaadata täpsemalt [Pensionikeskuse lehelt](https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/).\n\n**Musta luige asemel valge luik?**\n\n17\\. veebruaril Project Syndicate’is avaldatud artiklis (loe [siit](https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02)) kirjeldas Nouriel Roubini riske, mis ilmselgelt eksisteerivad, kui mida investorid pea teadlikult eiravad. Ta nimetas neid riske valgeteks luikedeks vastandina Nassim Nicholas Talebi kirjeldatud nn mustadele luikedele, st sündmustele ja riskidele, mida me ei oska või suuda isegi ette kujutada.\n\nMinule on juba pikemat aega tundunud, et investorid loodavad, et keskpangad tagavad neile riskivaba ja õitsva tuleviku sõltumata sellest, kas majandus kasvab ja ettevõtted toodavad kasumit. Selle aasta algus võib olla nagu äratuskella helin, mis toob meid unenägude maailmast välja: tegelikult on võimatu lõputult kulutada ja võlgu elada.\n\nLHV pensionifondid on seetõttu endiselt positsioneeritud lähituleviku väljavaate suhtes ettevaatlikult. Me keskendume erakapitaliinvesteeringutele, Baltikumi ärikinnisvarale ja finantseerimisprojektidele.\n\nAktsiaturu langust kasutasime veebruaris kullale avatud positsioonide suurendamiseks. Võtame seda kui kindlustuspoliisi keskkonnas, kus keskpangad ja valitsused üritavad inflatsiooni kiirendada ning reaalintressid võivad jäävad pikemaks ajaks negatiivseks.\n\nKuid nii nagu meeleolu kipub aktsiaturgudel aeg-ajalt liiga ülemeelikuks muutuma, võivad ootamatud negatiivsed sündmused tingida ühel hetkel ka vastupidise olukorra. Fondide positsioonid annavad kõrge reitinguga lühiajalistes võlakirjades piisavalt palju likviidust, et saaksime aktsiaturgude edasise languse korral tekkivatest atraktiivsetest võimalustest kinni haarata.\n\n**Pöörame fonde suurema tootluse suunas**\n\n2018\\. aasta detsembris vastuvõetud investeerimisfondide seadusest tulenevalt on LHV viimase aasta jooksul pensionifondide investeerimisstrateegiaid mõnevõrra korrigeerinud. Seejuures oleme püüdnud arvestada, et fondide omavahelised võrreldavad riskitasemed ei muutuks.\n\nKui minevikus järgisid LHV pensionifondid sarnast investeerimisstrateegiat ja erinesid üksteisest ainult riskitaseme poolest, siis viimase aasta jooksul oleme kujundanud oma pensionifondide strateegiaid ümber sedasi, et fondidel M, L ja XL oleks võimalik peaaegu täielikult vältida praegu negatiivset tootlust pakkuvaid võlakirju. Sellest segmendist oleme aeglaselt väljumas ja ka veebruaris kasutasime börsivõlakirjade edasist hinnatõusu müümiseks.\n\nPensionifond M on keskendunud suure tootlusega võlakirjadele ja kassavoogu tootvale kinnisvarale. Seejuures on tähelepanu suunatud eelkõige kohalikule turule. Pensionifond XL on pühendunud rahvusvahelistele turgudele, kus me eelistame praegu valikuliselt erakapitalifonde, kuid oleme valmis investeerima ka likviidsetesse varadesse juhul, kui hinnatase peaks muutuma huvitavamaks. LHV suurim pensionifond L on aktiivne nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelistel turgudel, kombineerides fondide M ja XL strateegiat.\n\nAlates 2019. aasta sügisest võiksid need kolm fondi paigutada sisuliselt kogu vara aktsiatesse ja kinnisvarasse.\n\nLHV kõige väiksema riskiga pensionifondi XS investeeringud on 90% ulatuses piiratud ainult investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadega ja 10% fondi väärtusest võime investeerida kinnisvarasse, sellega seotud väärtpaberitesse või riskantsematesse võlakirjadesse. Varem üksnes võlakirjadesse investeerinud pensionifondis S võib nüüdsest olla aktsiariski kandvate investeeringute osakaal kuni 25% ning tehtavatel võlakirjainvesteeringutel puuduvad reitingupiirangud.\n\nMe oleme LHV-s veendunud, et investeeringu väärtuse pikaajaline kasv sõltub eelkõige projekti või ettevõtte pakutavast kassavoost. Ettevõtted, mis on kasumlikud ja mille kasumi teenimise võime on püsivam, peavad keerulistes oludes paremini vastu kui nõrgema kassavooga ettevõtted, mis sõltuvad võlausaldajate usaldusest ja ka meeleolust.\n\nOleme võtnud sihiks lüüa valitsuse poolt eesmärgiks seatud sotsiaalmaksu laekumise kasvu, mis on omakorda võrreldav Eesti nominaalse majanduskasvuga. Aga üks minu investeerimispõhimõte on alati olnud, et suure pikaajalise tootluse saavutamiseks tuleb vältida suuri kaotusi. Ma usun, et majandus on tsükliline ja iga ajahetk ei ole investeerimiseks ühtemoodi hea. Rasketele aegadele järgnevad paremad ning tulemuse nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109476","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":66.32,"fundManager":"LHV"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6584},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.87,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 27,72% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 21,06% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 18,37% |\n| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 8,08% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 7,01% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,27% |\n| UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF | 3,54% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 3,43% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 2,81% |\n| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 2,61% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,4%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4693},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":6.13,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":91.7,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.18,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 9,82% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9,73% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 9,66% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 7,97% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 7,53% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 7,40% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 7,26% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | 5,99% |\n| Nordea Euro Medium Term Bond Growth | 5,75% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,47% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2539},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":25.76,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.61,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":67.08,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.56,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 7,89% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 7,93% |\n| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | 7,04% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 6,18% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 5,51% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 5,36% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,61% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 4,06% |\n| Nordea Euro Bond I Growth | 3,99% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,61% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,55%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"tasakaalustatud","isin":"EE3600098448","strategyType":"Tasakaalustatud","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":4.61,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":9452},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":89.3,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.83,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":3.17,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.7,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 7,85% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,75% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 7,39% |\n| RBC Funds - Global Equity Focus Fund | 6,85% |\n| iShares S&P 500 ETF | 6,36% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 6,30% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 5,74% |\n| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST | 5,65% |\n| Nordea 1 - Global Small Cap Fund | 5,32% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 5,25% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,67% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,16% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.83,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":27490},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":49.8,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.36,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":43.21,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.62,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 6,94% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 5,95% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 5,32% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 4,91% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,84% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,81% |\n| iShares MSCI Europe UCITS ETF | 4,74% |\n| Nordea 1 . Global Small Cap Fund | 4,57% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 4,54% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 3,78% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,25% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,11% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,58%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"progressiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Progressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.36,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada maksuefektiivselt kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"29.02.2020","capacity":"15 711 341,46 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":53.15,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":16,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":7.04,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":14.95,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.54,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.13,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.2,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,38% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,80% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,41% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,58% |\n| Citadele banka 6.25% 06/12/2026 | 2,44% |\n| China Development Bank 0.375% 16/11/21 | 1,98% |\n| HSBC Holdings Plc 04/12/21 | 1,90% |\n| GECINA 30/06/22 | 1,85% |\n| SAP 13/03/21 | 1,85% |\n| TOTAL 03/19/20 | 1,85% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,38% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,80% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,41% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 16 230 483,03 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0564%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,36%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_taiendav_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":2,"content":"### 2020 veebruar – Koroonaviirus raputas aktsiaturge\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVeebruaris toimus üleilmsetel aktsiaturgudel tugev langus, mille põhjustas hirm koroonaviiruse leviku ja sellega kaasneva majanduskasvu aeglustumise pärast. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi väärtus kahanes kuu jooksul 8,5% ning suurimate langejate seas olid Prantsusmaa ja Saksamaa. Jaapani börsiindeksi väärtus vähenes eurodes mõõdetuna 8% võrra.\n\nArenevate turgude üleilmne indeks langes veebruaris 5,3% võrra ja Ladina-Ameerika riigid said pihta märkimisväärselt tugevamalt kui Aasia riigid. Seejuures taastus Hiina börsiindeks jaanuarikuisest langusest ja jäi veebruaris kergelt plusspoolele. Ka Balti riikide aktsiaturud läksid sel korral üldise langusega kaasa: Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes –6,3% ja Tallinna börs langes kuuga 5,3%. Riia börs kukkus märksa vähem: 2,7%.\n\nVeebruaris avaldas 2019. aasta majandustulemused Leedu reisikorraldaja Novaturas. Ettevõtte müügitulu vähenes võrreldes 2018. aastaga küll ainult 1,2%, kuid puhaskasum kahanes koguni 57% võrra. Tugeva konkurentsi tõttu vähenes ka reisijate arv aastaga 4% võrra. Tänavu prognoositakse turu taastumist ja Novaturas ootab reisijate arvu kasvu 2–3% võrra. Ettevõtte aktsia langes Vilniuse börsil nõrkade tulemuste valguses kuu jooksul üle 30%.\n\nVõlakirjaturud käitusid sellises hirmukeskkonnas ootuspäraselt: Euroopa valitsuse laenuturud pakkusid ligikaudu 0,5% võitu, samas kui nõrgemate ettevõtete turul ulatus kaotus rohkem kui 2%-ni. Kaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.\n"},{"year":2020,"month":1,"content":"### 2020 jaanuar – Koroonaviirus kukutas autotootjate aktsiaid\n\nRomet Enok, fondijuht\n\n2020\\. aasta algas maailma aktsiaturgudel küllalt negatiivse tooniga ja nii arenenud kui ka arenevate riikide börsid jäid jaanuaris valdavalt miinusesse. Euroala suurimaid ettevõtteid koondava Euro Stoxx 50 indeksi tootluseks kujunes –2,7% ning seejuures langesid peaaegu kõigi suurriikide aktsiaturud. Ainult Soome börs suutis üllatada 2,2% tõusuga. Üleilmse arenevate turgude indeksi väärtus kahanes kuu jooksul koguni 4,7% võrra ja suurimate langejate seas olid nii Hiina kui ka mitu Ladina-Ameerika riiki. Baltimaade aktsiaturud aga negatiivse meeleoluga kaasa ei läinud ja Tallinna börsiindeks tõusis koguni 4,6% võrra. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 3,1% ja Riia börs tõus tagasihoidlikult 0,5%.\n\nPensionifondi tootlust mõjutasid jaanuaris negatiivselt Saksamaa suured autotootjad Daimler ja Volkswagen, mille aktsiad langesid kuuga vastavalt 16% ja 13% võrra. Mõlema puhul võib languse põhjuseks pidada investorite hirmu automüügi vähenemise pärast koroonaviiruse tõttu. Nimelt on Hiina nii Mercedese kui ka Volkswageni kõige kiiremini kasvav turg. Hea tulemuse tõi pensionifondile aga Soome kütusemüüja Neste aktsia, mis kerkis tänu tugevatele kvartalitulemustele rohkem kui 15% võrra.\n\nŠiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.\n"},{"year":2019,"month":12,"content":"### 2019 detsember – Fondi tootlust toetasid finants- ja kullatööstusettevõtted\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nÜleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.\n\nDetsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.\n\nDetsembris toetasid Täiendava pensionifondi tootlust oktoobris Euroopa pangandussektorisse tehtud investeeringud, mis andsid nüüd häid tulemusi. Hoolimata ettevõtet piiravatest rahapesusüüdistustest kujunes Swedbanki aktsia tootluseks kuu jooksul 12,4%. Hispaanias ja Ladina-Ameerikas tegutseva Banco Santanderi aktsia aga tõusis detsembris 5,6%. Hea tulemuse saavutas veel USA kulla- ja vasekaevandamise suurettevõte Barrick Gold Corpi aktsia, kerkides 8,2% võrra.\n\nDetsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.\n\nŠiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.\n\nSarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Börsidel purjetati tundmatusse**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n","text":"Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.\n\nJaanuari tagasihoidlikumatele taandumistele järgnes aktsiaturgudel veebruaris suurem müügilaine: kuu teises pooles hakkas koroonaviiruse levik väljapoole Hiinat järsult jahutama turuosaliste majandusoptimismi. Kapital, mis oli eelmisel aastal keskpankade lõdva rahapoliitika stimuleerimisvõime usus liikunud aktsiatesse, otsis nüüd korraga väljapääsu, sest ega keskpangad saa lahendada viirusest tingitud probleeme.\n\nEuroopa ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 600 indeks kukkus uue majanduslanguse hirmus 8,5% ja USA suurimaid ettevõtteid hõlmav S&P 500 indeks kaotas väärtusest 8,4% (eurodes mõõdetuna 7,7%). Kuna oleme pensionivara juhtides eelistanud viimastel aastatel hoida aktsiariski väiksena ja keskendunud tootlust otsides börsivälistele tehingutele, kajastus aktsiaturgude kukkumine LHV pensionifondide osakute väärtuses tunduvalt tagasihoidlikumalt. Seda, kuidas Eesti pensionifondidel on turu languse ajal läinud, võib igaüks vaadata täpsemalt [Pensionikeskuse lehelt](https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/).\n\n**Musta luige asemel valge luik?**\n\n17\\. veebruaril Project Syndicate’is avaldatud artiklis (loe [siit](https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02)) kirjeldas Nouriel Roubini riske, mis ilmselgelt eksisteerivad, kui mida investorid pea teadlikult eiravad. Ta nimetas neid riske valgeteks luikedeks vastandina Nassim Nicholas Talebi kirjeldatud nn mustadele luikedele, st sündmustele ja riskidele, mida me ei oska või suuda isegi ette kujutada.\n\nMinule on juba pikemat aega tundunud, et investorid loodavad, et keskpangad tagavad neile riskivaba ja õitsva tuleviku sõltumata sellest, kas majandus kasvab ja ettevõtted toodavad kasumit. Selle aasta algus võib olla nagu äratuskella helin, mis toob meid unenägude maailmast välja: tegelikult on võimatu lõputult kulutada ja võlgu elada.\n\nLHV pensionifondid on seetõttu endiselt positsioneeritud lähituleviku väljavaate suhtes ettevaatlikult. Me keskendume erakapitaliinvesteeringutele, Baltikumi ärikinnisvarale ja finantseerimisprojektidele.\n\nAktsiaturu langust kasutasime veebruaris kullale avatud positsioonide suurendamiseks. Võtame seda kui kindlustuspoliisi keskkonnas, kus keskpangad ja valitsused üritavad inflatsiooni kiirendada ning reaalintressid võivad jäävad pikemaks ajaks negatiivseks.\n\nKuid nii nagu meeleolu kipub aktsiaturgudel aeg-ajalt liiga ülemeelikuks muutuma, võivad ootamatud negatiivsed sündmused tingida ühel hetkel ka vastupidise olukorra. Fondide positsioonid annavad kõrge reitinguga lühiajalistes võlakirjades piisavalt palju likviidust, et saaksime aktsiaturgude edasise languse korral tekkivatest atraktiivsetest võimalustest kinni haarata.\n\n**Pöörame fonde suurema tootluse suunas**\n\n2018\\. aasta detsembris vastuvõetud investeerimisfondide seadusest tulenevalt on LHV viimase aasta jooksul pensionifondide investeerimisstrateegiaid mõnevõrra korrigeerinud. Seejuures oleme püüdnud arvestada, et fondide omavahelised võrreldavad riskitasemed ei muutuks.\n\nKui minevikus järgisid LHV pensionifondid sarnast investeerimisstrateegiat ja erinesid üksteisest ainult riskitaseme poolest, siis viimase aasta jooksul oleme kujundanud oma pensionifondide strateegiaid ümber sedasi, et fondidel M, L ja XL oleks võimalik peaaegu täielikult vältida praegu negatiivset tootlust pakkuvaid võlakirju. Sellest segmendist oleme aeglaselt väljumas ja ka veebruaris kasutasime börsivõlakirjade edasist hinnatõusu müümiseks.\n\nPensionifond M on keskendunud suure tootlusega võlakirjadele ja kassavoogu tootvale kinnisvarale. Seejuures on tähelepanu suunatud eelkõige kohalikule turule. Pensionifond XL on pühendunud rahvusvahelistele turgudele, kus me eelistame praegu valikuliselt erakapitalifonde, kuid oleme valmis investeerima ka likviidsetesse varadesse juhul, kui hinnatase peaks muutuma huvitavamaks. LHV suurim pensionifond L on aktiivne nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelistel turgudel, kombineerides fondide M ja XL strateegiat.\n\nAlates 2019. aasta sügisest võiksid need kolm fondi paigutada sisuliselt kogu vara aktsiatesse ja kinnisvarasse.\n\nLHV kõige väiksema riskiga pensionifondi XS investeeringud on 90% ulatuses piiratud ainult investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadega ja 10% fondi väärtusest võime investeerida kinnisvarasse, sellega seotud väärtpaberitesse või riskantsematesse võlakirjadesse. Varem üksnes võlakirjadesse investeerinud pensionifondis S võib nüüdsest olla aktsiariski kandvate investeeringute osakaal kuni 25% ning tehtavatel võlakirjainvesteeringutel puuduvad reitingupiirangud.\n\nMe oleme LHV-s veendunud, et investeeringu väärtuse pikaajaline kasv sõltub eelkõige projekti või ettevõtte pakutavast kassavoost. Ettevõtted, mis on kasumlikud ja mille kasumi teenimise võime on püsivam, peavad keerulistes oludes paremini vastu kui nõrgema kassavooga ettevõtted, mis sõltuvad võlausaldajate usaldusest ja ka meeleolust.\n\nOleme võtnud sihiks lüüa valitsuse poolt eesmärgiks seatud sotsiaalmaksu laekumise kasvu, mis on omakorda võrreldav Eesti nominaalse majanduskasvuga. Aga üks minu investeerimispõhimõte on alati olnud, et suure pikaajalise tootluse saavutamiseks tuleb vältida suuri kaotusi. Ma usun, et majandus on tsükliline ja iga ajahetk ei ole investeerimiseks ühtemoodi hea. Rasketele aegadele järgnevad paremad ning tulemuse nimel tuleb teha tööd ja näha vaeva.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":24.42,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nFondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%"},"fundInfo":{"date":"29.02.2020","capacity":"2 979 140,43 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.57,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 26,93% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 19,64% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 15,94% |\n| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 14,82% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 14,13% |\n| db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF | 5,46% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,65% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 29.02.2020) | 5 191 430,05 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0564%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,39%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,75%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused-2017-09-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2019.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (29.02.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2020_02.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,21%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,43%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,90%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":0},"accordion":[{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 17.03.2020) | 500 000 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 781 250 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0564% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,85%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":3,"content":"### 2020 märts – Roheline pensionifond alustas 17. märtsil\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAitäh, et oled valinud enda pensionivara kasvatamiseks jätkusuutlikust ja rohelisest mõttemaailmast lähtuva pensionifondi! Meil on selle üle väga hea meel. Lausel „raha paneb rattad käima“ on ju tõepõhi all – kapital finantseerib ettevõtteid ja nende tegevusi ning mida rohkem on sellist kapitali, mis on rohelist värvi, seda suurem konkurentsieelis rohelistele ettevõtetele tekib ning seda kiiremini aitab see motiveerida ka kõiki ülejäänud ettevõtteid oma tegevuses roheliste ja jätkusuutlike põhimõtetega arvestama. Oma pensionivara roheliselt investeerimine on kindlasti üks samm meie maailma paremaks muutmise suunal.\n\nMa ei ole seda usku, et jätkusuutlikult ja roheliselt investeerimine tähendaks automaatselt, et justkui tuleks teha järeleandmisi tootluses, sest investeerimisvõimaluste arv, kuhu raha paigutada saab, on kitsenduste tõttu väiksem. Maailm on siiski suur ja lai ja rohelisi investeerimisvõimalusi jagub piisavalt, et vältida n-ö iga hinnaga raha paigutamist. Ka meie fondi investeerimismandaat on piisava paindlikkusega, et võimaldada raha liigutamist erinevatesse roheliselt ja jätkusuutlikult toimetavatesse turusegmentidesse. Arvestades riigijuhtide poolt seatud kliimaneutraalsuse eesmärke ja seda, kui suur ja kasvav trend roheinvesteerimine täna maailmas tegelikult on, võiks kapitali liikumine rohevaldkondadesse pikaajalise tootluse kasvatamisele hoopis täna kaasa aidata.\n\n**Märtsi tootlus +9,4%**\n\nLHV Pensionifond Roheline alustas tegevust 17. märtsil – ajal, mil kogu maailma justkui seisma pannud koroonakriisi tõttu valitseb finantsturgudel tohutu ebamäärasus. See on hea aeg uue fondiga alustamiseks ning hea aeg pikaajaliste (ja roheliste) investeeringute tegemiseks, sest loetud nädalatega on pikaajaliste investorite jaoks hinnatasemed läinud paarkümmend protsenti soodsamaks. Veebruari teises pooles ja märtsi esimeses pooles olid finantsturud kivina kukkumas ning arvestades börsidel toimunud massmüüki, asusime kohe fondi loomise järgselt fondi varasid kiiresti ka investeerima. Märtsi teises pooles nägime finantsturgudel juba esimest taastumist, mis tõstis äsja loodud pensionifondi esimese kuu tootluse +9,4% peale. Paremat algust poleks saanud tahtagi.\n\n**Esimesed üksikinvesteeringud tehtud**\n\nMärtsi lõpu seisuga moodustavad erinevad jätkusuutlikkust (Environmental, Social, and Governance ehk ESG) arvestavad börsil kaubeldavad fondid LHV Pensionifond Roheline mahust u 45%, temaatilised rohefondid u 34%, üksikaktsiad u 18% ning raha u 3%. Üksikaktsiate poole pealt oleme teinud investeeringuid tuuleenergiasse, paberpakendi ja biokütuse tootmisse ning energiatõhusasse transporti.\n"}]}],"strategyKey":"agressiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Agressiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"}}