{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":3181},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":88.43,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.53,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.03,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 10,00% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,57% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 8,46% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,38% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 4,96% |\n| ZKB Gold ETF | 4,53% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,34% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 3,99% |\n| Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25 | 3,95% |\n| Banco Santander 1.375% 14/12/22 | 3,21% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 9,57% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 6,38% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 3,99% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 12 618 815,86 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 50 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,5130%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,53%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: Bigbank emiteeris võlakirju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nAllkirjastasime võlakirjaportfelli järgmise kohaliku investeeringu, kui Bigbank väljastas otse meie pensionifondidele võlakirju. Intressimakse on 7,5% aastas ja ettevõttel on esimene võimalus tagasimakseks viie aasta pärast.\n\nIntresse tõstetakse praegu järsult nii siinsetel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Ühes sellega kasvavad tunduvalt ka väljavaated teenida võlakirjadelt suuremat tootlust.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: soetasime üle pika aja börsidelt võlakirju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nTegime üle väga pika aja uue investeeringu rahvusvahelistel võlakirjaturgudel, kui soetasime peamiselt Hiinas tegutseva Lõuna-Aafrika päritolu veebiäri Prosus väärtpabereid. Veidi pikaajalisemate kui kuueaastaste võlakirjade oodatav tootlus on 3,5%.\n\nFondi varadest moodustavad jätkuvalt suurima osa väga lühikese tähtajaga ja seega turu liikumiste eest suhteliselt hästi kaitstud võlakirjad. Nii suurendavad praegu üle maailma tõusvad intressid tunduvalt fondi edaspidist oodatavat tootlust. Börsidel tegutsemise kõrval jätkame tööd ka kohalike ettevõtetega, et leida mõlemast suunast oma fondi jaoks parimad investeeringud.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: soetasime Coop Panga võlakirju\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nOsalesime võlakirjaemissioonil, millega kodumaine Coop Pank kaasas taas kapitali oma laenuportfelli kasvatamiseks. Võlakirjade intress on 5% aastas ja Coop Pangal tekib esimest korda õigus väärtpaberid tagasi maksta viie aasta pärast. Tegu on väga mitme seadusega tugevalt reguleeritud instrumendiga, mis on siiski suurema riskiga kui hoiused. Sarnased investeeringud on fondis varem olnud Läti panga Citadele ja Leedu panga Šiaulių väärtpaberid, mille aastaintress oli samuti 5-6%.\n\nTeise märkimist väärt sündmusena müüsime veidi kulda, sest selle kiire hinnatõus tõstis positsiooni fondis lubatud limiidini.\n\nEuroopa turgudel jätkub seevastu võlakirjade odavnemine. Kuna oleme täielikult vältinud Euroopast pikaajaliste võlakirjade soetamist, tähendab praegune hinnalangus seda, et meie fondi väljavaated paranevad märgatavalt. Teiste sõnadega toob võlakirjade hinnalangus Euroopas kaasa nende nüüd ostjale kõrgema teenitava intressi.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n","text":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n\nTarneahelatesse tekkinud pudelikaelte tõttu ei suuda kaupade ja teenuste pakkujad rahuldada nõudlust. Seepärast üritavad ettevõtted tuua tootmisprotsessi lõppturule lähemale ja laiendada varustajate valikut. Deglobaliseerumise seemned olid külvatud juba enne Trumpi valimisvõitu ja Brexitit. Paar aastat kestnud koroonakriis ja nüüdne sõda Ukrainas on seda trendi järsult kiirendanud.\n\nKüsimustele, kui tormiseks majanduskeskkond kujuneb, kui kaua võib halb ilm kesta ja kas selle eest on kuskile ka peitu pugeda, ei ole praegu kellelgi kindlaid vastuseid.\n\n**Kuidas torm üle elada?**\n\nKas võtta raha pensionifondist välja ja kulutada ära, nagu soovitavad ennast majanduslikult konservatiivseks kutsuvad poliitikud, kes kaotasid kohustusliku pensionikogumise, või panna – vastupidi – praegu isegi rohkem kõrvale kui varem, sest keegi ei tea, kui kaua kestab torm maailmamajanduses?\n\nMind on elu õpetanud, et need, kes on kogunud reserve, kelle bilanss on tugev (kellel on vähe laenu) ja kes suudavad ise oma kulusid kontrollida, saavad keerulistes oludes paremini hakkama. Neil on suutlikkus haarata kinni võimalustest, mida keerulised ajad võivad pakkuda.\n\n2008\\. aasta majanduskriisi põhjast kuni 2020. aasta koroonakriisini kestnud majanduse tõusutsükkel oli ajaloo pikim. Selle pika tõusulaine taga oli maailma suurimate keskpankade viljeldud madalate intressimäärade poliitika, mis muutis nii investorid kui ka tarbijad ülemäära enesekindlaks. Investeerimismaailmas kujunes välja investeerimisstrateegia YOLO (ingl you only live once), millega õigustati väga suurte riskide võtmist. Sarnast meelsust võis märgata tarbijate käitumises.\n\nMaailm on täis paradokse: tihti ei ole olud ega asjad sellised, nagu nad esmapilgul näivad, ning tegudel ja otsustel võivad olla ettenägematud tagajärjed. Need on kolm põhimõtet, mille alusel olen püüdnud investeerimist mõtestada oma 30 aastat kestnud investeerimiskarjääri jooksul.\n\nKui pärast 2008. aasta finantskriisi arutleti selle üle, miks pensionifondide investeerimisstrateegiad on liiga riskantsed, siis viimased viis-kuus aastat on muretsetud hoopis sellepärast, et pensionifondide tootlused ei ole piisavad. On küsitud, miks ei ole rohkem riskitud.\n\nKogumispensioni süsteemi loomise ajal 2002. aastal nähti pensionifonde kui reserve, mida iga inimene kogub oma regulaarsetest sissetulekutest tasapisi niikaua, kuni ta tööl käib, ja mida ta hakkab kasutama siis, kui jääb pensionile.\n\nReservid ja likviidsuspuhver on eri asjad ning mõeldud erinevate probleemide lahendamiseks. Minu jaoks on reservid midagi sellist, mida hoitakse ja kaitstakse hoolikalt, et need oleksid olemas olukorras, mille jaoks neid kogutakse. Pensionifondide juhina olen investeerinud oma klientide vara põhimõttel, et maksimaalsest tootlusest tähtsam on see, et vara oleks hästi hoitud ja säilitaks ostujõu ka pärast inflatsiooniga korrigeerimist.\n\n**Vara aktiivne kasvatamine**\n\nLHV pensionifondide investeerimisstrateegia on viimastel aastatel olnud varasemaga võrreldes märksa konservatiivsem, ent see ei ole sisaldanud suurte võlakirja- või rahapositsioonide hoidmist. Selle asemel oleme otsinud investeeringuid, mille väärtuse määraksid kassavood, mitte investorite meeleolud, olgu need siis optimistlikud või pessimistlikud.\n\nLHV meeskonna jaoks ei tähenda aktiivne investeerimine mitte ainult seda, et fondijuht valib börsil aktsiaid ise, vastandina passiivsele investeerimisele, mille puhul määrab algoritm, millistesse aktsiaindeksitesse raha paigutatakse. LHV jaoks tähendab aktiivne investeerimine ka börsiväliste investeerimisvõimaluste otsimist ja kus võimalik, ise nende loomist.\n\nNäiteks kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks ka ehituslubade taotlemist ja arendustegevusi. Kohalike võlakirjainvesteeringute puhul tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks kogu ettevõtte rahastamise läbimõtlemist ja oma investorite kaitseks tagatiste nõudmist.\n\nAktiivne investeerimine on seegi, kui – tehes aktsiainvesteeringu koos mõne erakapitalifondiga – LHV pensionifondid saavad selle ettevõtte aktsionäride lepingu osapooleks. Aktiivne tähendab meie jaoks eelkõige seda, et me mõtleme, kuidas muuta midagi paremaks ettevõttes või projektis, kuhu me investeerime. Aktiivne investeerimine tähendab meie jaoks palju rohkemat kui selle otsustamist, millal on õige aeg osta või kuna peaks müüma.\n\n**Külm pea ja enesedistsipliin on olulised**\n\nMa kahtlustan, et olukorras, kus kerkib nii tooraine, tööjõu kui ka raha hind, ootavad kõrge laenukoormusega ettevõtteid ja projekte ees keerulisemad ajad kui varem. See tähendab, et kulude kärpimine ja kasumlikkusele tähelepanu pööramine muutub järjest tähtsamaks.\n\nNii nagu ettevõtted peaksid oma bilansi vaatama üle ka eraisikud: kui palju on vara ning kui palju ja mis tingimustel on võetud selle vara vastu laenu? Kuigi inflatsioonihirmus võib tunduda ahvatlev soetada järjest „defitsiitsemaks“ muutuvat kinnisvara, tuleb arvestada ka võimalusega, et tõusvad intressimäärad võivad muuta suure laenuga soetatud kinnisvara vara asemel hoopis kohustuseks.\n\nMa loodan, et ka poliitikutel üle maailma on riigimehelikkust hoiduda häälte ostmisest ning sellest, et lubada järjest suuremaid ja suuremaid toetusi, et aidata elanikel toime tulla valitsuste endi loodud inflatsiooniga.\n\nKeerulistel aegadel saavad paremini hakkama need, kes suudavad säilitada külma pea ning seavad oma sihid ja eesmärgid homsest päevast kaugemale.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":25.11,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":5379},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":90.94,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.56,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.63,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.87,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 11,03% |\n| German Government 1.75% 04/07/22 | 9,98% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 9,11% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 8,65% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,17% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 7,38% |\n| Romania 2.875% 28/10/24 | 5,21% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 4,57% |\n| ZKB Gold ETF | 4,56% |\n| Coop Pank 5.0% 10/03/2032 | 3,09% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 8,17% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 7,38% |\n| Coop Pank 5.0% 10/03/2032 | 3,09% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 29 565 959,17 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 120 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,64%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: Bigbank emiteeris võlakirju\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAllkirjastasime võlakirjaportfelli järgmise kohaliku investeeringu, kui Bigbank väljastas otse meie pensionifondidele võlakirju. Intressimakse on 7,5% aastas ja ettevõttel on esimene võimalus tagasimakseks viie aasta pärast.\n\nIntresse tõstetakse praegu järsult nii siinsetel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Ühes sellega kasvavad tunduvalt ka väljavaated teenida võlakirjadelt suuremat tootlust.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: soetasime üle pika aja börsidelt võlakirju\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nTegime üle väga pika aja uue investeeringu rahvusvahelistel võlakirjaturgudel, kui soetasime peamiselt Hiinas tegutseva Lõuna-Aafrika päritolu veebiäri Prosus väärtpabereid. Veidi pikaajalisemate kui kuueaastaste võlakirjade oodatav tootlus on 3,5%.\n\nFondi varadest moodustavad jätkuvalt suurima osa väga lühikese tähtajaga ja seega turu liikumiste eest suhteliselt hästi kaitstud võlakirjad. Nii suurendavad praegu üle maailma tõusvad intressid tunduvalt fondi edaspidist oodatavat tootlust. Börsidel tegutsemise kõrval jätkame tööd ka kohalike ettevõtetega, et leida mõlemast suunast oma fondi jaoks parimad investeeringud.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: soetasime Coop Panga võlakirju\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nOsalesime võlakirjaemissioonil, millega kodumaine Coop Pank kaasas taas kapitali oma laenuportfelli kasvatamiseks. Võlakirjade intress on 5% aastas ja Coop Pangal tekib esimest korda õigus väärtpaberid tagasi maksta viie aasta pärast. Tegu on väga mitme seadusega tugevalt reguleeritud instrumendiga, mis on siiski suurema riskiga kui hoiused. Sarnased investeeringud on fondis varem olnud Läti panga Citadele ja Leedu panga Šiaulių väärtpaberid, mille aastaintress oli samuti 5-6%.\n\nTeise märkimist väärt sündmusena müüsime veidi kulda, sest selle kiire hinnatõus tõstis positsiooni fondis lubatud limiidini.\n\nEuroopa turgudel jätkub seevastu võlakirjade odavnemine. Kuna oleme täielikult vältinud Euroopast pikaajaliste võlakirjade soetamist, tähendab praegune hinnalangus seda, et meie fondi väljavaated paranevad märgatavalt. Teiste sõnadega toob võlakirjade hinnalangus Euroopas kaasa nende nüüd ostjale kõrgema teenitava intressi.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n","text":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n\nTarneahelatesse tekkinud pudelikaelte tõttu ei suuda kaupade ja teenuste pakkujad rahuldada nõudlust. Seepärast üritavad ettevõtted tuua tootmisprotsessi lõppturule lähemale ja laiendada varustajate valikut. Deglobaliseerumise seemned olid külvatud juba enne Trumpi valimisvõitu ja Brexitit. Paar aastat kestnud koroonakriis ja nüüdne sõda Ukrainas on seda trendi järsult kiirendanud.\n\nKüsimustele, kui tormiseks majanduskeskkond kujuneb, kui kaua võib halb ilm kesta ja kas selle eest on kuskile ka peitu pugeda, ei ole praegu kellelgi kindlaid vastuseid.\n\n**Kuidas torm üle elada?**\n\nKas võtta raha pensionifondist välja ja kulutada ära, nagu soovitavad ennast majanduslikult konservatiivseks kutsuvad poliitikud, kes kaotasid kohustusliku pensionikogumise, või panna – vastupidi – praegu isegi rohkem kõrvale kui varem, sest keegi ei tea, kui kaua kestab torm maailmamajanduses?\n\nMind on elu õpetanud, et need, kes on kogunud reserve, kelle bilanss on tugev (kellel on vähe laenu) ja kes suudavad ise oma kulusid kontrollida, saavad keerulistes oludes paremini hakkama. Neil on suutlikkus haarata kinni võimalustest, mida keerulised ajad võivad pakkuda.\n\n2008\\. aasta majanduskriisi põhjast kuni 2020. aasta koroonakriisini kestnud majanduse tõusutsükkel oli ajaloo pikim. Selle pika tõusulaine taga oli maailma suurimate keskpankade viljeldud madalate intressimäärade poliitika, mis muutis nii investorid kui ka tarbijad ülemäära enesekindlaks. Investeerimismaailmas kujunes välja investeerimisstrateegia YOLO (ingl you only live once), millega õigustati väga suurte riskide võtmist. Sarnast meelsust võis märgata tarbijate käitumises.\n\nMaailm on täis paradokse: tihti ei ole olud ega asjad sellised, nagu nad esmapilgul näivad, ning tegudel ja otsustel võivad olla ettenägematud tagajärjed. Need on kolm põhimõtet, mille alusel olen püüdnud investeerimist mõtestada oma 30 aastat kestnud investeerimiskarjääri jooksul.\n\nKui pärast 2008. aasta finantskriisi arutleti selle üle, miks pensionifondide investeerimisstrateegiad on liiga riskantsed, siis viimased viis-kuus aastat on muretsetud hoopis sellepärast, et pensionifondide tootlused ei ole piisavad. On küsitud, miks ei ole rohkem riskitud.\n\nKogumispensioni süsteemi loomise ajal 2002. aastal nähti pensionifonde kui reserve, mida iga inimene kogub oma regulaarsetest sissetulekutest tasapisi niikaua, kuni ta tööl käib, ja mida ta hakkab kasutama siis, kui jääb pensionile.\n\nReservid ja likviidsuspuhver on eri asjad ning mõeldud erinevate probleemide lahendamiseks. Minu jaoks on reservid midagi sellist, mida hoitakse ja kaitstakse hoolikalt, et need oleksid olemas olukorras, mille jaoks neid kogutakse. Pensionifondide juhina olen investeerinud oma klientide vara põhimõttel, et maksimaalsest tootlusest tähtsam on see, et vara oleks hästi hoitud ja säilitaks ostujõu ka pärast inflatsiooniga korrigeerimist.\n\n**Vara aktiivne kasvatamine**\n\nLHV pensionifondide investeerimisstrateegia on viimastel aastatel olnud varasemaga võrreldes märksa konservatiivsem, ent see ei ole sisaldanud suurte võlakirja- või rahapositsioonide hoidmist. Selle asemel oleme otsinud investeeringuid, mille väärtuse määraksid kassavood, mitte investorite meeleolud, olgu need siis optimistlikud või pessimistlikud.\n\nLHV meeskonna jaoks ei tähenda aktiivne investeerimine mitte ainult seda, et fondijuht valib börsil aktsiaid ise, vastandina passiivsele investeerimisele, mille puhul määrab algoritm, millistesse aktsiaindeksitesse raha paigutatakse. LHV jaoks tähendab aktiivne investeerimine ka börsiväliste investeerimisvõimaluste otsimist ja kus võimalik, ise nende loomist.\n\nNäiteks kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks ka ehituslubade taotlemist ja arendustegevusi. Kohalike võlakirjainvesteeringute puhul tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks kogu ettevõtte rahastamise läbimõtlemist ja oma investorite kaitseks tagatiste nõudmist.\n\nAktiivne investeerimine on seegi, kui – tehes aktsiainvesteeringu koos mõne erakapitalifondiga – LHV pensionifondid saavad selle ettevõtte aktsionäride lepingu osapooleks. Aktiivne tähendab meie jaoks eelkõige seda, et me mõtleme, kuidas muuta midagi paremaks ettevõttes või projektis, kuhu me investeerime. Aktiivne investeerimine tähendab meie jaoks palju rohkemat kui selle otsustamist, millal on õige aeg osta või kuna peaks müüma.\n\n**Külm pea ja enesedistsipliin on olulised**\n\nMa kahtlustan, et olukorras, kus kerkib nii tooraine, tööjõu kui ka raha hind, ootavad kõrge laenukoormusega ettevõtteid ja projekte ees keerulisemad ajad kui varem. See tähendab, et kulude kärpimine ja kasumlikkusele tähelepanu pööramine muutub järjest tähtsamaks.\n\nNii nagu ettevõtted peaksid oma bilansi vaatama üle ka eraisikud: kui palju on vara ning kui palju ja mis tingimustel on võetud selle vara vastu laenu? Kuigi inflatsioonihirmus võib tunduda ahvatlev soetada järjest „defitsiitsemaks“ muutuvat kinnisvara, tuleb arvestada ka võimalusega, et tõusvad intressimäärad võivad muuta suure laenuga soetatud kinnisvara vara asemel hoopis kohustuseks.\n\nMa loodan, et ka poliitikutel üle maailma on riigimehelikkust hoiduda häälte ostmisest ning sellest, et lubada järjest suuremaid ja suuremaid toetusi, et aidata elanikel toime tulla valitsuste endi loodud inflatsiooniga.\n\nKeerulistel aegadel saavad paremini hakkama need, kes suudavad säilitada külma pea ning seavad oma sihid ja eesmärgid homsest päevast kaugemale.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":24.02,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":7988},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":56.32,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.07,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.81,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":17.37,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":7.31,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.12,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 7,90% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 6,37% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 5,21% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,63% |\n| ZKB Gold ETF | 4,50% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,84% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,76% |\n| Coop Pank 6.75% 04/12/2027 | 2,38% |\n| Eastnine 08/07/24 | 2,33% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,31% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 5,21% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,63% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,84% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 99 514 308,01 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,00%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,17%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: aktsiaturud püsisid languskursil \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMaikuus jätkasid turud valdavalt langemist. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World 1,4% ja USA 500 suurimat börsiettevõtet peegeldav S&P 500 indeks 1,7% ning USA tehnoloogiasektori indeks Nasdaq Composite isegi 3,7%.\n\nJaapani ja Euroopa börsiindeksid olid mõnevõrra erandiks, sest kuu jooksul kallines Jaapani Nikkei indeks eurodes 1,4% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,9%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets odavnes samas 1,6%. Kohalikud Balti turud liikusid maikuus erinevates suundades: Tallinna börsiindeksi väärtus kahanes 2,5%, samas kui Riia ja Vilniuse indeks kasvasid vastavalt 11,2% ja 0,8%.\n\nAllkirjastasime võlakirjaportfelli järgmise kohaliku investeeringu, kui Bigbank väljastas otse meie pensionifondidele võlakirju. Intressimakse on 7,5% aastas ja ettevõttel on esimene võimalus tagasimakseks viie aasta pärast.\n\nIntresse tõstetakse praegu järsult nii siinsetel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Ühes sellega kasvavad tunduvalt ka väljavaated teenida võlakirjadelt suuremat tootlust.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: aktsiaturud jäid müügisurve alla \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillikuus aktsiaturud valdavalt langesid ja tuntavat nõrgenemist nägime ka euro vahetuskursi puhul, mis odavnes USA dollari vastu kuu jooksul 5%. Eurodes mõõdetuna kukkusid kuu jooksul üleilmne indeks MSCI World 3,3%, USA börsi kajastav S&P 500 indeks 4,2% ja USA tehnoloogiasektori börsiettevõtteid peegeldav indeks Nasdaq Composite 8,9%.\n\nErandid polnud ka Jaapan, Euroopa ja arenevad turud: Jaapani Nikkei indeks langes aprillis eurodes mõõdetuna 5,6%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 2,1% ning arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 1%. Veidi teistsugune pilt avanes Balti turgudel, kus ainsana kukkus Riia börs: 16,7%. Seevastu Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid aprillis vastavalt 0,3% ja 2,3%.\n\nAprillis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud taristuinvesteeringutele pühendunud fond BaltCap Infrastructure Fund investeerib Lätis asuvatesse 30 MW võimsusega päikeseparkidesse. Need plaanitakse rajada kolme aasta jooksul ning investeering tehakse koostöös ettevõtetega AJ Power ja AJP Capital. Pikema aja vältel plaanitakse laieneda kogu Baltikumi ja sellega suurendada portfelli koguvõimsust 100 MW-ni.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid tegid aprillis läbi väikese languse. Kuu lõpus odavnes osa fondi toormesektori investeeringutest, kuna Hiina radikaalne võitlus koroonaviiruse vastu halvas järjest suurema osa sealsest majandusest. See vähendas paljude toormete ja kaupade nõudlust.\n\nPikas plaanis pole aga toormesektoris pakkumisprobleemid kuhugi kadunud. Fondi aktsiainvesteeringud püsivad enamikus toormesektoriga seotud ettevõtetes, mis on selle aasta börside üldise languse taustal pakkunud positiivset tootlust. Võimaluste tekkides oleme hinnalangusest valmis toormesektoriga seotud positsioone täiendama.\n\nOlulisi aktsiainvesteeringute tehinguid fondis aprillis ei tehtud.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: täiendasime kinnisvarainvesteeringute portfelli uue ostuga\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMärtsis liikusid maailma börsid üpris erinevates suundades. Kui eurodes mõõdetuna tõusis üleilmne indeks MSCI World 3,7% ja USA börsi peegeldav S&P 500 indeks lausa 4,7%, siis Euroopa Euro Stoxx 50 indeks näitas kerget langust (0,5%) ja Jaapani Nikkei indeks kerget tõusu (0,4%) ning arenevaid turge kajastav indeks MSCI Emerging Markets odavnes 1,4%. Balti börsid liikusid märtsikuus samuti eri suundades: Tallinna börsi väärtus kasvas kuu ajaga 1,8%, Riia börsi väärtus vähenes 4,8% ja Vilniuse börs jäi eelmise kuuga võrreldes peaaegu samale tasemele, odavnedes 0,3%.\n\nLHV pensionifondid omandasid büroohoone Tallinnas Sõpruse pst 157, mis on Eesti üks nii-öelda rohelisemaid ärihooneid. Kristiine linnaosas asuv büroohoone on valminud 2015. aastal. Hoones on üüritavat pinda üle 2500 m2 ja ankurüürnik on mainekas infotehnoloogiaettevõte AS Proekspert.\n\nSõpruse pst 157 hoone eristub ülejäänud Tallinna büroohoonetest oma rohelahenduste poolest: hoone on arendatud _green building'u_ kontseptsiooni põhimõtteid järgides, mis teeb sellest ühe jätkusuutlikuima ärihoone Eestis. Hoone ammutab oma kütte- ja jahutusenergia maa-alustest energiavaiadest ning elektrienergiat saab katusel olevast päikesepargist. Jahutusvajaduse vähendamiseks on akendel päikese eest kaitsvad sirmid ja ribid. Lisaks kasutatakse hoone tualettides loputusveena katuselt kogutud vihmavett.\n\nFondi võlakirjaportfellis tegime viimase väljamakse Eesti taastuvenergiaettevõtte Sunly väärtpaberite märkimiseks. Ettevõte on võtnud rajatavate päikeseparkide rahastamiseks vajalikud võlakirjad nüüd täies ulatuses kasutusele. Võlakirjade intress on 8% aastas ja need lunastatakse hiljemalt 2025. aasta lõpul.\n\nSamuti osalesime võlakirjaemissioonil, millega kodumaine Coop Pank kaasas taas kapitali oma laenuportfelli kasvatamiseks. Võlakirjad kannavad 5% intressi aastas ja esimene õigus tagasimakseks on viie aasta pärast.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n","text":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n\nTarneahelatesse tekkinud pudelikaelte tõttu ei suuda kaupade ja teenuste pakkujad rahuldada nõudlust. Seepärast üritavad ettevõtted tuua tootmisprotsessi lõppturule lähemale ja laiendada varustajate valikut. Deglobaliseerumise seemned olid külvatud juba enne Trumpi valimisvõitu ja Brexitit. Paar aastat kestnud koroonakriis ja nüüdne sõda Ukrainas on seda trendi järsult kiirendanud.\n\nKüsimustele, kui tormiseks majanduskeskkond kujuneb, kui kaua võib halb ilm kesta ja kas selle eest on kuskile ka peitu pugeda, ei ole praegu kellelgi kindlaid vastuseid.\n\n**Kuidas torm üle elada?**\n\nKas võtta raha pensionifondist välja ja kulutada ära, nagu soovitavad ennast majanduslikult konservatiivseks kutsuvad poliitikud, kes kaotasid kohustusliku pensionikogumise, või panna – vastupidi – praegu isegi rohkem kõrvale kui varem, sest keegi ei tea, kui kaua kestab torm maailmamajanduses?\n\nMind on elu õpetanud, et need, kes on kogunud reserve, kelle bilanss on tugev (kellel on vähe laenu) ja kes suudavad ise oma kulusid kontrollida, saavad keerulistes oludes paremini hakkama. Neil on suutlikkus haarata kinni võimalustest, mida keerulised ajad võivad pakkuda.\n\n2008\\. aasta majanduskriisi põhjast kuni 2020. aasta koroonakriisini kestnud majanduse tõusutsükkel oli ajaloo pikim. Selle pika tõusulaine taga oli maailma suurimate keskpankade viljeldud madalate intressimäärade poliitika, mis muutis nii investorid kui ka tarbijad ülemäära enesekindlaks. Investeerimismaailmas kujunes välja investeerimisstrateegia YOLO (ingl you only live once), millega õigustati väga suurte riskide võtmist. Sarnast meelsust võis märgata tarbijate käitumises.\n\nMaailm on täis paradokse: tihti ei ole olud ega asjad sellised, nagu nad esmapilgul näivad, ning tegudel ja otsustel võivad olla ettenägematud tagajärjed. Need on kolm põhimõtet, mille alusel olen püüdnud investeerimist mõtestada oma 30 aastat kestnud investeerimiskarjääri jooksul.\n\nKui pärast 2008. aasta finantskriisi arutleti selle üle, miks pensionifondide investeerimisstrateegiad on liiga riskantsed, siis viimased viis-kuus aastat on muretsetud hoopis sellepärast, et pensionifondide tootlused ei ole piisavad. On küsitud, miks ei ole rohkem riskitud.\n\nKogumispensioni süsteemi loomise ajal 2002. aastal nähti pensionifonde kui reserve, mida iga inimene kogub oma regulaarsetest sissetulekutest tasapisi niikaua, kuni ta tööl käib, ja mida ta hakkab kasutama siis, kui jääb pensionile.\n\nReservid ja likviidsuspuhver on eri asjad ning mõeldud erinevate probleemide lahendamiseks. Minu jaoks on reservid midagi sellist, mida hoitakse ja kaitstakse hoolikalt, et need oleksid olemas olukorras, mille jaoks neid kogutakse. Pensionifondide juhina olen investeerinud oma klientide vara põhimõttel, et maksimaalsest tootlusest tähtsam on see, et vara oleks hästi hoitud ja säilitaks ostujõu ka pärast inflatsiooniga korrigeerimist.\n\n**Vara aktiivne kasvatamine**\n\nLHV pensionifondide investeerimisstrateegia on viimastel aastatel olnud varasemaga võrreldes märksa konservatiivsem, ent see ei ole sisaldanud suurte võlakirja- või rahapositsioonide hoidmist. Selle asemel oleme otsinud investeeringuid, mille väärtuse määraksid kassavood, mitte investorite meeleolud, olgu need siis optimistlikud või pessimistlikud.\n\nLHV meeskonna jaoks ei tähenda aktiivne investeerimine mitte ainult seda, et fondijuht valib börsil aktsiaid ise, vastandina passiivsele investeerimisele, mille puhul määrab algoritm, millistesse aktsiaindeksitesse raha paigutatakse. LHV jaoks tähendab aktiivne investeerimine ka börsiväliste investeerimisvõimaluste otsimist ja kus võimalik, ise nende loomist.\n\nNäiteks kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks ka ehituslubade taotlemist ja arendustegevusi. Kohalike võlakirjainvesteeringute puhul tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks kogu ettevõtte rahastamise läbimõtlemist ja oma investorite kaitseks tagatiste nõudmist.\n\nAktiivne investeerimine on seegi, kui – tehes aktsiainvesteeringu koos mõne erakapitalifondiga – LHV pensionifondid saavad selle ettevõtte aktsionäride lepingu osapooleks. Aktiivne tähendab meie jaoks eelkõige seda, et me mõtleme, kuidas muuta midagi paremaks ettevõttes või projektis, kuhu me investeerime. Aktiivne investeerimine tähendab meie jaoks palju rohkemat kui selle otsustamist, millal on õige aeg osta või kuna peaks müüma.\n\n**Külm pea ja enesedistsipliin on olulised**\n\nMa kahtlustan, et olukorras, kus kerkib nii tooraine, tööjõu kui ka raha hind, ootavad kõrge laenukoormusega ettevõtteid ja projekte ees keerulisemad ajad kui varem. See tähendab, et kulude kärpimine ja kasumlikkusele tähelepanu pööramine muutub järjest tähtsamaks.\n\nNii nagu ettevõtted peaksid oma bilansi vaatama üle ka eraisikud: kui palju on vara ning kui palju ja mis tingimustel on võetud selle vara vastu laenu? Kuigi inflatsioonihirmus võib tunduda ahvatlev soetada järjest „defitsiitsemaks“ muutuvat kinnisvara, tuleb arvestada ka võimalusega, et tõusvad intressimäärad võivad muuta suure laenuga soetatud kinnisvara vara asemel hoopis kohustuseks.\n\nMa loodan, et ka poliitikutel üle maailma on riigimehelikkust hoiduda häälte ostmisest ning sellest, et lubada järjest suuremaid ja suuremaid toetusi, et aidata elanikel toime tulla valitsuste endi loodud inflatsiooniga.\n\nKeerulistel aegadel saavad paremini hakkama need, kes suudavad säilitada külma pea ning seavad oma sihid ja eesmärgid homsest päevast kaugemale.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":44.76,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":62952},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":23.03,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":21.44,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.52,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":17.14,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":24.44,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,12% |\n| ZKB Gold ETF | 4,31% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 4,15% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,34% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 2,79% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 2,52% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,45% |\n| SG Capital Partners Fund 1 | 2,23% |\n| KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014 | 2,17% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 2,11% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 5,12% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,34% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,45% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 775 109 107,01 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,24%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,62%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_26112020.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: aktsiaturud püsisid languskursil \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMaikuus jätkasid turud valdavalt langemist. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World 1,4% ja USA 500 suurimat börsiettevõtet peegeldav S&P 500 indeks 1,7% ning USA tehnoloogiasektori indeks Nasdaq Composite isegi 3,7%.\n\nJaapani ja Euroopa börsiindeksid olid mõnevõrra erandiks, sest kuu jooksul kallines Jaapani Nikkei indeks eurodes 1,4% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,9%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets odavnes samas 1,6%. Kohalikud Balti turud liikusid maikuus erinevates suundades: Tallinna börsiindeksi väärtus kahanes 2,5%, samas kui Riia ja Vilniuse indeks kasvasid vastavalt 11,2% ja 0,8%.\n\nBörsil noteeritud aktsiapositsioonidest pakkusid positiivset tootlust pankade ja energiasektori aktsiad. Muudes aktsiapositsioonides nägime pigem hinnalangust. Kuu lõpuks fondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid märkimisväärset muutust läbi ei teinud.\n\nKiire inflatsiooniga keskkonnas on fond investeerinud aktsiaturgudel tugevalt toormesektoriga seotud aktsiatesse. Mais kasvatasime natuke vase ja energiasektoriga seotud aktsiapositsioone ning müüsime osa toormesektoriväliseid väiksemaid aktsiainvesteeringuid.\n\nAllkirjastasime võlakirjaportfelli järgmise kohaliku investeeringu, kui Bigbank väljastas otse meie pensionifondidele võlakirju. Intressimakse on 7,5% aastas ja ettevõttel on esimene võimalus tagasimakseks viie aasta pärast.\n\nIntresse tõstetakse praegu järsult nii siinsetel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Ühes sellega kasvavad tunduvalt ka väljavaated teenida võlakirjadelt suuremat tootlust.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: aktsiaturud jäid müügisurve alla\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillikuus aktsiaturud valdavalt langesid ja tuntavat nõrgenemist nägime ka euro vahetuskursi puhul, mis odavnes USA dollari vastu kuu jooksul 5%. Eurodes mõõdetuna kukkusid kuu jooksul üleilmne indeks MSCI World 3,3%, USA börsi kajastav S&P 500 indeks 4,2% ja USA tehnoloogiasektori börsiettevõtteid peegeldav indeks Nasdaq Composite 8,9%.\n\nErandid polnud ka Jaapan, Euroopa ja arenevad turud: Jaapani Nikkei indeks langes aprillis eurodes mõõdetuna 5,6%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 2,1% ning arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 1%. Veidi teistsugune pilt avanes Balti turgudel, kus ainsana kukkus Riia börs: 16,7%. Seevastu Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid aprillis vastavalt 0,3% ja 2,3%.\n\nAprillis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud taristuinvesteeringutele pühendunud fond BaltCap Infrastructure Fund investeerib Lätis asuvatesse 30 MW võimsusega päikeseparkidesse. Need plaanitakse rajada kolme aasta jooksul ning investeering tehakse koostöös ettevõtetega AJ Power ja AJP Capital. Pikema aja vältel plaanitakse laieneda kogu Baltikumi ja sellega suurendada portfelli koguvõimsust 100 MW-ni.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid tegid aprillis läbi väikese languse. Kuu lõpus odavnes osa fondi toormesektori investeeringutest, kuna Hiina radikaalne võitlus koroonaviiruse vastu halvas järjest suurema osa sealsest majandusest. See vähendas paljude toormete ja kaupade nõudlust.\n\nPikas plaanis pole aga toormesektoris pakkumisprobleemid kuhugi kadunud. Fondi aktsiainvesteeringud püsivad enamikus toormesektoriga seotud ettevõtetes, mis on selle aasta börside üldise languse taustal pakkunud positiivset tootlust. Võimaluste tekkides oleme hinnalangusest valmis toormesektoriga seotud positsioone täiendama.\n\nOlulisi aktsiainvesteeringute tehinguid fondis aprillis ei tehtud.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: fondi aktsiapositsioone toetas toormehindade tõus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMärtsis liikusid maailma börsid üpris erinevates suundades. Kui eurodes mõõdetuna tõusis üleilmne indeks MSCI World 3,7% ja USA börsi peegeldav S&P 500 indeks lausa 4,7%, siis Euroopa Euro Stoxx 50 indeks näitas kerget langust (0,5%) ja Jaapani Nikkei indeks kerget tõusu (0,4%) ning arenevaid turge kajastav indeks MSCI Emerging Markets odavnes 1,4%. Balti börsid liikusid märtsikuus samuti eri suundades: Tallinna börsi väärtus kasvas kuu ajaga 1,8%, Riia börsi väärtus vähenes 4,8% ja Vilniuse börs jäi eelmise kuuga võrreldes peaaegu samale tasemele, odavnedes 0,3%.\n\nErakapitaliinvesteeringute portfelli lisandus uue investeeringuna Astorg Mid-Cap I. See erakapitalifond otsib investeerimisvõimalusi Euroopa keskmise suurusega ettevõtete seas, täpsemalt on fookuses tööstus-, äriteenuste, tervishoiu- ja tarkvarasektor. Astorg on asutatud 1998. aastal Prantsusmaal ning haldab üle 15 miljardi euro ulatuses varasid. Ettevõttel on osakond Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Itaalias, Saksamaal, Luksemburgis ja USA-s.\n\nLHV pensionifondid omandasid büroohoone Tallinnas Sõpruse pst 157, mis on Eesti üks nii-öelda rohelisemaid ärihooneid. Kristiine linnaosas asuv büroohoone on valminud 2015. aastal. Hoones on üüritavat pinda üle 2500 m2 ja ankurüürnik on mainekas infotehnoloogiaettevõte AS Proekspert.\n\nSõpruse pst 157 hoone eristub ülejäänud Tallinna büroohoonetest oma rohelahenduste poolest: hoone on arendatud _green building'u_ kontseptsiooni põhimõtteid järgides, mis teeb sellest ühe jätkusuutlikuima ärihoone Eestis. Hoone ammutab oma kütte- ja jahutusenergia maa-alustest energiavaiadest ning elektrienergiat saab katusel olevast päikesepargist. Jahutusvajaduse vähendamiseks on akendel päikese eest kaitsvad sirmid ja ribid. Lisaks kasutatakse hoone tualettides loputusveena katuselt kogutud vihmavett.\n\nMärtsis jätkasime börsil noteeritud aktsiapositsioonide hoidmist toormesektoris, kus sõjategevus Ukrainas võimendas seniseid trende ja suurendas veelgi paljude toormete struktuurset puudujääki maailmaturgudel. Kuuga kerkisid toormehinnad keskmiselt 10% ja sektori ettevõtted meie fondis said sellest tõusust märgatavalt kasu. Suurima panuse tõusu andsid kulla ja hõbedaga seotud aktsiapositsioonid ning energiaettevõtted. Üksikaktsiatest panustasid hinnatõusu enim kullakaevandusettevõtted Agnico Eagle Mines ja Barrick Gold.\n\nFondi võlakirjaportfellis tegime viimase väljamakse Eesti taastuvenergiaettevõtte Sunly väärtpaberite märkimiseks. Ettevõte on võtnud rajatavate päikeseparkide rahastamiseks vajalikud võlakirjad nüüd täies ulatuses kasutusele. Võlakirjade intress on 8% aastas ja need lunastatakse hiljemalt 2025. aasta lõpul.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n","text":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n\nTarneahelatesse tekkinud pudelikaelte tõttu ei suuda kaupade ja teenuste pakkujad rahuldada nõudlust. Seepärast üritavad ettevõtted tuua tootmisprotsessi lõppturule lähemale ja laiendada varustajate valikut. Deglobaliseerumise seemned olid külvatud juba enne Trumpi valimisvõitu ja Brexitit. Paar aastat kestnud koroonakriis ja nüüdne sõda Ukrainas on seda trendi järsult kiirendanud.\n\nKüsimustele, kui tormiseks majanduskeskkond kujuneb, kui kaua võib halb ilm kesta ja kas selle eest on kuskile ka peitu pugeda, ei ole praegu kellelgi kindlaid vastuseid.\n\n**Kuidas torm üle elada?**\n\nKas võtta raha pensionifondist välja ja kulutada ära, nagu soovitavad ennast majanduslikult konservatiivseks kutsuvad poliitikud, kes kaotasid kohustusliku pensionikogumise, või panna – vastupidi – praegu isegi rohkem kõrvale kui varem, sest keegi ei tea, kui kaua kestab torm maailmamajanduses?\n\nMind on elu õpetanud, et need, kes on kogunud reserve, kelle bilanss on tugev (kellel on vähe laenu) ja kes suudavad ise oma kulusid kontrollida, saavad keerulistes oludes paremini hakkama. Neil on suutlikkus haarata kinni võimalustest, mida keerulised ajad võivad pakkuda.\n\n2008\\. aasta majanduskriisi põhjast kuni 2020. aasta koroonakriisini kestnud majanduse tõusutsükkel oli ajaloo pikim. Selle pika tõusulaine taga oli maailma suurimate keskpankade viljeldud madalate intressimäärade poliitika, mis muutis nii investorid kui ka tarbijad ülemäära enesekindlaks. Investeerimismaailmas kujunes välja investeerimisstrateegia YOLO (ingl you only live once), millega õigustati väga suurte riskide võtmist. Sarnast meelsust võis märgata tarbijate käitumises.\n\nMaailm on täis paradokse: tihti ei ole olud ega asjad sellised, nagu nad esmapilgul näivad, ning tegudel ja otsustel võivad olla ettenägematud tagajärjed. Need on kolm põhimõtet, mille alusel olen püüdnud investeerimist mõtestada oma 30 aastat kestnud investeerimiskarjääri jooksul.\n\nKui pärast 2008. aasta finantskriisi arutleti selle üle, miks pensionifondide investeerimisstrateegiad on liiga riskantsed, siis viimased viis-kuus aastat on muretsetud hoopis sellepärast, et pensionifondide tootlused ei ole piisavad. On küsitud, miks ei ole rohkem riskitud.\n\nKogumispensioni süsteemi loomise ajal 2002. aastal nähti pensionifonde kui reserve, mida iga inimene kogub oma regulaarsetest sissetulekutest tasapisi niikaua, kuni ta tööl käib, ja mida ta hakkab kasutama siis, kui jääb pensionile.\n\nReservid ja likviidsuspuhver on eri asjad ning mõeldud erinevate probleemide lahendamiseks. Minu jaoks on reservid midagi sellist, mida hoitakse ja kaitstakse hoolikalt, et need oleksid olemas olukorras, mille jaoks neid kogutakse. Pensionifondide juhina olen investeerinud oma klientide vara põhimõttel, et maksimaalsest tootlusest tähtsam on see, et vara oleks hästi hoitud ja säilitaks ostujõu ka pärast inflatsiooniga korrigeerimist.\n\n**Vara aktiivne kasvatamine**\n\nLHV pensionifondide investeerimisstrateegia on viimastel aastatel olnud varasemaga võrreldes märksa konservatiivsem, ent see ei ole sisaldanud suurte võlakirja- või rahapositsioonide hoidmist. Selle asemel oleme otsinud investeeringuid, mille väärtuse määraksid kassavood, mitte investorite meeleolud, olgu need siis optimistlikud või pessimistlikud.\n\nLHV meeskonna jaoks ei tähenda aktiivne investeerimine mitte ainult seda, et fondijuht valib börsil aktsiaid ise, vastandina passiivsele investeerimisele, mille puhul määrab algoritm, millistesse aktsiaindeksitesse raha paigutatakse. LHV jaoks tähendab aktiivne investeerimine ka börsiväliste investeerimisvõimaluste otsimist ja kus võimalik, ise nende loomist.\n\nNäiteks kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks ka ehituslubade taotlemist ja arendustegevusi. Kohalike võlakirjainvesteeringute puhul tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks kogu ettevõtte rahastamise läbimõtlemist ja oma investorite kaitseks tagatiste nõudmist.\n\nAktiivne investeerimine on seegi, kui – tehes aktsiainvesteeringu koos mõne erakapitalifondiga – LHV pensionifondid saavad selle ettevõtte aktsionäride lepingu osapooleks. Aktiivne tähendab meie jaoks eelkõige seda, et me mõtleme, kuidas muuta midagi paremaks ettevõttes või projektis, kuhu me investeerime. Aktiivne investeerimine tähendab meie jaoks palju rohkemat kui selle otsustamist, millal on õige aeg osta või kuna peaks müüma.\n\n**Külm pea ja enesedistsipliin on olulised**\n\nMa kahtlustan, et olukorras, kus kerkib nii tooraine, tööjõu kui ka raha hind, ootavad kõrge laenukoormusega ettevõtteid ja projekte ees keerulisemad ajad kui varem. See tähendab, et kulude kärpimine ja kasumlikkusele tähelepanu pööramine muutub järjest tähtsamaks.\n\nNii nagu ettevõtted peaksid oma bilansi vaatama üle ka eraisikud: kui palju on vara ning kui palju ja mis tingimustel on võetud selle vara vastu laenu? Kuigi inflatsioonihirmus võib tunduda ahvatlev soetada järjest „defitsiitsemaks“ muutuvat kinnisvara, tuleb arvestada ka võimalusega, et tõusvad intressimäärad võivad muuta suure laenuga soetatud kinnisvara vara asemel hoopis kohustuseks.\n\nMa loodan, et ka poliitikutel üle maailma on riigimehelikkust hoiduda häälte ostmisest ning sellest, et lubada järjest suuremaid ja suuremaid toetusi, et aidata elanikel toime tulla valitsuste endi loodud inflatsiooniga.\n\nKeerulistel aegadel saavad paremini hakkama need, kes suudavad säilitada külma pea ning seavad oma sihid ja eesmärgid homsest päevast kaugemale.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":34.63,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":25456},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":30.17,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":26.23,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.3,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.15,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":17.05,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.1,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 5,59% |\n| German Treasury Bill 21/09/2022 | 5,06% |\n| ZKB Gold ETF | 4,00% |\n| German Government 1.75% 04/07/22 | 3,93% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,50% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,39% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 3,38% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 3,13% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,67% |\n| Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4 | 2,59% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,39% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,67% |\n| Lumi Kodud Aiandi omanikulaen | 2,10% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 194 157 370,79 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,6240%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,28%.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,28%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_KIID_2022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_KIID_01092022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: aktsiaturud püsisid languskursil\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMaikuus jätkasid turud valdavalt langemist. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World 1,4% ja USA 500 suurimat börsiettevõtet peegeldav S&P 500 indeks 1,7% ning USA tehnoloogiasektori indeks Nasdaq Composite isegi 3,7%.\n\nJaapani ja Euroopa börsiindeksid olid mõnevõrra erandiks, sest kuu jooksul kallines Jaapani Nikkei indeks eurodes 1,4% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,9%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets odavnes samas 1,6%. Kohalikud Balti turud liikusid maikuus erinevates suundades: Tallinna börsiindeksi väärtus kahanes 2,5%, samas kui Riia ja Vilniuse indeks kasvasid vastavalt 11,2% ja 0,8%.\n\nBörsil noteeritud aktsiapositsioonidest pakkusid positiivset tootlust pankade ja energiasektori aktsiad. Muudes aktsiapositsioonides nägime pigem hinnalangust. Kuu lõpuks fondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid märkimisväärset muutust läbi ei teinud.\n\nKiire inflatsiooniga keskkonnas on fond investeerinud aktsiaturgudel tugevalt toormesektoriga seotud aktsiatesse. Mais kasvatasime natuke vase ja energiasektoriga seotud aktsiapositsioone ning müüsime osa toormesektoriväliseid väiksemaid aktsiainvesteeringuid.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: aktsiaturud jäid müügisurve alla\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillikuus aktsiaturud valdavalt langesid ja tuntavat nõrgenemist nägime ka euro vahetuskursi puhul, mis odavnes USA dollari vastu kuu jooksul 5%. Eurodes mõõdetuna kukkusid kuu jooksul üleilmne indeks MSCI World 3,3%, USA börsi kajastav S&P 500 indeks 4,2% ja USA tehnoloogiasektori börsiettevõtteid peegeldav indeks Nasdaq Composite 8,9%.\n\nErandid polnud ka Jaapan, Euroopa ja arenevad turud: Jaapani Nikkei indeks langes aprillis eurodes mõõdetuna 5,6%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 2,1% ning arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 1%. Veidi teistsugune pilt avanes Balti turgudel, kus ainsana kukkus Riia börs: 16,7%. Seevastu Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid aprillis vastavalt 0,3% ja 2,3%.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid tegid aprillis läbi väikese languse. Kuu lõpus odavnes osa fondi toormesektori investeeringutest, kuna Hiina radikaalne võitlus koroonaviiruse vastu halvas järjest suurema osa sealsest majandusest. See vähendas paljude toormete ja kaupade nõudlust.\n\nPikas plaanis pole aga toormesektoris pakkumisprobleemid kuhugi kadunud. Fondi aktsiainvesteeringud püsivad enamikus toormesektoriga seotud ettevõtetes, mis on selle aasta börside üldise languse taustal pakkunud positiivset tootlust. Võimaluste tekkides oleme hinnalangusest valmis toormesektoriga seotud positsioone täiendama.\n\nOlulisi aktsiainvesteeringute tehinguid fondis aprillis ei tehtud.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: toormehindade tõus toetas fondi aktsiapositsioone\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMärtsis liikusid maailma börsid üpris erinevates suundades. Kui eurodes mõõdetuna tõusis üleilmne indeks MSCI World 3,7% ja USA börsi peegeldav S&P 500 indeks lausa 4,7%, siis Euroopa Euro Stoxx 50 indeks näitas kerget langust (0,5%) ja Jaapani Nikkei indeks kerget tõusu (0,4%) ning arenevaid turge kajastav indeks MSCI Emerging Markets odavnes 1,4%. Balti börsid liikusid märtsikuus samuti eri suundades: Tallinna börsi väärtus kasvas kuu ajaga 1,8%, Riia börsi väärtus vähenes 4,8% ja Vilniuse börs jäi eelmise kuuga võrreldes peaaegu samale tasemele, odavnedes 0,3%.\n\nLHV pensionifondid omandasid büroohoone Tallinnas Sõpruse pst 157, mis on Eesti üks nii-öelda rohelisemaid ärihooneid. Kristiine linnaosas asuv büroohoone on valminud 2015. aastal. Hoones on üüritavat pinda üle 2500 m2 ja ankurüürnik on mainekas infotehnoloogiaettevõte AS Proekspert.\n\nSõpruse pst 157 hoone eristub ülejäänud Tallinna büroohoonetest oma rohelahenduste poolest: hoone on arendatud _green building'u_ kontseptsiooni põhimõtteid järgides, mis teeb sellest ühe jätkusuutlikuima ärihoone Eestis. Hoone ammutab oma kütte- ja jahutusenergia maa-alustest energiavaiadest ning elektrienergiat saab katusel olevast päikesepargist. Jahutusvajaduse vähendamiseks on akendel päikese eest kaitsvad sirmid ja ribid. Lisaks kasutatakse hoone tualettides loputusveena katuselt kogutud vihmavett.\n\nMärtsis jätkasime börsil noteeritud aktsiapositsioonide hoidmist toormesektoris, kus sõjategevus Ukrainas võimendas seniseid trende ja suurendas veelgi paljude toormete struktuurset puudujääki maailmaturgudel. Kuuga kerkisid toormehinnad keskmiselt 10% ja sektori ettevõtted meie fondis said sellest tõusust märgatavalt kasu. Suurima panuse tõusu andsid kulla ja hõbedaga seotud aktsiapositsioonid ning energiaettevõtted. Üksikaktsiatest panustasid hinnatõusu enim USA nafta puurtornide pakkuja Valaris ja kullakaevandusettevõte Agnico Eagle Mines.\n\nFondi võlakirjaportfellis tegime viimase väljamakse Eesti taastuvenergiaettevõtte Sunly väärtpaberite märkimiseks. Ettevõte on võtnud rajatavate päikeseparkide rahastamiseks vajalikud võlakirjad nüüd täies ulatuses kasutusele. Võlakirjade intress on 8% aastas ja need lunastatakse hiljemalt 2025. aasta lõpul.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n","text":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n\nTarneahelatesse tekkinud pudelikaelte tõttu ei suuda kaupade ja teenuste pakkujad rahuldada nõudlust. Seepärast üritavad ettevõtted tuua tootmisprotsessi lõppturule lähemale ja laiendada varustajate valikut. Deglobaliseerumise seemned olid külvatud juba enne Trumpi valimisvõitu ja Brexitit. Paar aastat kestnud koroonakriis ja nüüdne sõda Ukrainas on seda trendi järsult kiirendanud.\n\nKüsimustele, kui tormiseks majanduskeskkond kujuneb, kui kaua võib halb ilm kesta ja kas selle eest on kuskile ka peitu pugeda, ei ole praegu kellelgi kindlaid vastuseid.\n\n**Kuidas torm üle elada?**\n\nKas võtta raha pensionifondist välja ja kulutada ära, nagu soovitavad ennast majanduslikult konservatiivseks kutsuvad poliitikud, kes kaotasid kohustusliku pensionikogumise, või panna – vastupidi – praegu isegi rohkem kõrvale kui varem, sest keegi ei tea, kui kaua kestab torm maailmamajanduses?\n\nMind on elu õpetanud, et need, kes on kogunud reserve, kelle bilanss on tugev (kellel on vähe laenu) ja kes suudavad ise oma kulusid kontrollida, saavad keerulistes oludes paremini hakkama. Neil on suutlikkus haarata kinni võimalustest, mida keerulised ajad võivad pakkuda.\n\n2008\\. aasta majanduskriisi põhjast kuni 2020. aasta koroonakriisini kestnud majanduse tõusutsükkel oli ajaloo pikim. Selle pika tõusulaine taga oli maailma suurimate keskpankade viljeldud madalate intressimäärade poliitika, mis muutis nii investorid kui ka tarbijad ülemäära enesekindlaks. Investeerimismaailmas kujunes välja investeerimisstrateegia YOLO (ingl you only live once), millega õigustati väga suurte riskide võtmist. Sarnast meelsust võis märgata tarbijate käitumises.\n\nMaailm on täis paradokse: tihti ei ole olud ega asjad sellised, nagu nad esmapilgul näivad, ning tegudel ja otsustel võivad olla ettenägematud tagajärjed. Need on kolm põhimõtet, mille alusel olen püüdnud investeerimist mõtestada oma 30 aastat kestnud investeerimiskarjääri jooksul.\n\nKui pärast 2008. aasta finantskriisi arutleti selle üle, miks pensionifondide investeerimisstrateegiad on liiga riskantsed, siis viimased viis-kuus aastat on muretsetud hoopis sellepärast, et pensionifondide tootlused ei ole piisavad. On küsitud, miks ei ole rohkem riskitud.\n\nKogumispensioni süsteemi loomise ajal 2002. aastal nähti pensionifonde kui reserve, mida iga inimene kogub oma regulaarsetest sissetulekutest tasapisi niikaua, kuni ta tööl käib, ja mida ta hakkab kasutama siis, kui jääb pensionile.\n\nReservid ja likviidsuspuhver on eri asjad ning mõeldud erinevate probleemide lahendamiseks. Minu jaoks on reservid midagi sellist, mida hoitakse ja kaitstakse hoolikalt, et need oleksid olemas olukorras, mille jaoks neid kogutakse. Pensionifondide juhina olen investeerinud oma klientide vara põhimõttel, et maksimaalsest tootlusest tähtsam on see, et vara oleks hästi hoitud ja säilitaks ostujõu ka pärast inflatsiooniga korrigeerimist.\n\n**Vara aktiivne kasvatamine**\n\nLHV pensionifondide investeerimisstrateegia on viimastel aastatel olnud varasemaga võrreldes märksa konservatiivsem, ent see ei ole sisaldanud suurte võlakirja- või rahapositsioonide hoidmist. Selle asemel oleme otsinud investeeringuid, mille väärtuse määraksid kassavood, mitte investorite meeleolud, olgu need siis optimistlikud või pessimistlikud.\n\nLHV meeskonna jaoks ei tähenda aktiivne investeerimine mitte ainult seda, et fondijuht valib börsil aktsiaid ise, vastandina passiivsele investeerimisele, mille puhul määrab algoritm, millistesse aktsiaindeksitesse raha paigutatakse. LHV jaoks tähendab aktiivne investeerimine ka börsiväliste investeerimisvõimaluste otsimist ja kus võimalik, ise nende loomist.\n\nNäiteks kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks ka ehituslubade taotlemist ja arendustegevusi. Kohalike võlakirjainvesteeringute puhul tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks kogu ettevõtte rahastamise läbimõtlemist ja oma investorite kaitseks tagatiste nõudmist.\n\nAktiivne investeerimine on seegi, kui – tehes aktsiainvesteeringu koos mõne erakapitalifondiga – LHV pensionifondid saavad selle ettevõtte aktsionäride lepingu osapooleks. Aktiivne tähendab meie jaoks eelkõige seda, et me mõtleme, kuidas muuta midagi paremaks ettevõttes või projektis, kuhu me investeerime. Aktiivne investeerimine tähendab meie jaoks palju rohkemat kui selle otsustamist, millal on õige aeg osta või kuna peaks müüma.\n\n**Külm pea ja enesedistsipliin on olulised**\n\nMa kahtlustan, et olukorras, kus kerkib nii tooraine, tööjõu kui ka raha hind, ootavad kõrge laenukoormusega ettevõtteid ja projekte ees keerulisemad ajad kui varem. See tähendab, et kulude kärpimine ja kasumlikkusele tähelepanu pööramine muutub järjest tähtsamaks.\n\nNii nagu ettevõtted peaksid oma bilansi vaatama üle ka eraisikud: kui palju on vara ning kui palju ja mis tingimustel on võetud selle vara vastu laenu? Kuigi inflatsioonihirmus võib tunduda ahvatlev soetada järjest „defitsiitsemaks“ muutuvat kinnisvara, tuleb arvestada ka võimalusega, et tõusvad intressimäärad võivad muuta suure laenuga soetatud kinnisvara vara asemel hoopis kohustuseks.\n\nMa loodan, et ka poliitikutel üle maailma on riigimehelikkust hoiduda häälte ostmisest ning sellest, et lubada järjest suuremaid ja suuremaid toetusi, et aidata elanikel toime tulla valitsuste endi loodud inflatsiooniga.\n\nKeerulistel aegadel saavad paremini hakkama need, kes suudavad säilitada külma pea ning seavad oma sihid ja eesmärgid homsest päevast kaugemale.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":26.12,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":14196},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.64,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.36,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,55% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 28,50% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 14,50% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 10,68% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,43% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 4,89% |\n| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 3,52% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 0,57% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 67 504 076,82 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 300 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2000%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2021_02.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_prospekt_2022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: Määramatus on kasvanud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2022\\. aasta on alanud määramatust kasvatava nelja märksõnaga: sõda, finantssanktsioonid, inflatsioon ja tõusvad intressimäärad. See survestab tarneahelaid, rõhub majandust, vähendab tarbijausaldust ja muudab laenuraha kallimaks. Suurem määramatus tõstab investorite poolt nõutavaid riskipreemiaid ning seetõttu on aasta alanud indeksfondide jaoks langusega. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kahanes 2022. aasta 1. kvartalis vastavalt –3,6% ja –3,5%. Seni on langus olnud tagasihoidlik, sest majandused on koroonapandeemiast välja tulles täna tugevad ning probleemide kestvuse ja sügavuse osas puudub turgudel üksmeel.\n\n**Arenevad turud liikusid erisuunaliselt**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2022. aasta 1. kvartalis –3,1% ja arenevate turgude indeksil –4,9%. Just liikumised arenevatel turgudel on olnud lühikese aja jooksul väga erinevad. Kui näiteks tehnoloogiasektori siseriiklikust reguleerimisest ja kohaliku kinnisvaraturu nõrkusest räsitud Hiina börs langes 1. kvartalis euros mõõdetuna üle 10%, siis maavaradega õnnistatud toormeriikide börsid Lähis-Idas ja Lõuna-Ameerikas näitasid mitmekümne protsendilisi tõuse.\n\n**Hiina börs üks odavamaid**\n\nArenevate turgude indeksist moodustab Hiina koos Taiwaniga 48%, mistõttu on väga oluline eeskätt sealsete börside liikumine. Pärast viimase aasta jooksul nähtud langust ei ole Hiina aktsiad enam kallid. Ettevaatavad hinna ja kasumikordajad jäävad seal juba 10x juurde, olles oluliselt odavamad suurte arenenud riikide börside hinnatasemetest. Eesti turul pakutavatest pensioni indeksfondidest on suurim avatus odavamatele arenevatele turgudele LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele.\n\n2022\\. aasta 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 15,7x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,1% jooksvat dividendimäära.\n"},{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: 2021 oli indeksfondide aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta kõik kvartalid olid indeksfondide jaoks positiivse tulemiga. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2021. aasta 4. kvartalis vastavalt +6,5% ja +6,4% ning kogu aasta peale kokku oli tulemuseks vastavalt +22,8% ja +22,7%. Sarnaselt 2019. aastaga võib lõppenud aastat nimetada erakordselt heaks aastaks indeksfondide jaoks. LHV II samba indeksfondis kasvatab enda pensioniraha 11 607 kogujat ning LHV III samba indeksfondi on sissemakseid teinud 18 731 inimest.\n\n**Eri indeksitele erinev aasta**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2021. aastal +31,4% ja arenevate turgude indeksil +4,7%. Liikumised olid väga erinevad. Kusjuures USA dollar tugevnes aastaga euro vastu +7,6%, mis aitas dollaripõhistel börsidel eurodes mõõdetuna paremat tootlust näidata.\n\nEurodes mõõdetuna oli 2021. aasta parim börsiindeks Mongoolia +147% tõusuga, Sambia +111% tõusuga ja Abu Dhabi +82% tõusuga. Eesti börsi +49% tõus tegi sellest 2021. aasta maailma paremuselt kuuenda börsitulemuse eurodes. 2021. aasta oli Eesti börsi jaoks muidugi üldse fenomenaalne: börsile lisandus üle 35 000 uue investori ning Balti börsi nimekirja lisandus 9 uut ettevõtet. Paraku Baltikumi börsidele indeksfondide raha ei jõua. Nõrgimad turud olid lõppenud aastal erinevad arenevad turud nagu nt Türgi euros mõõdetuna –25% tulemusega, Hongkongi Hiina aktsiad –18% ja Brasiilia –11%.\n\n**Indeksite üha suurem sõltuvus üksikutest nimedest**\n\nKui 10 aastat tagasi moodustasid viis suurima osakaaluga aktsiat USA S&P 500 indeksist 12%, siis tänaseks on see kasvanud 23% peale – Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ja Tesla moodustavad sisuliselt veerandi kogu indeksist. Indekseid järgides usutakse tihti, et raha on sadade või isegi tuhandete eri aktsiate vahel ära investeeritud, kuid tegelikkuses seletab enamiku indeksi liikumisest ära vaid väike käputäis ettevõtteid. Näiteks 2021. a teise poole aktsiaturu tõusust on S&P 500 indeksi näitel koguni 50% seotud vaid viie ettevõtte hinnaliikumisega – Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Tesla ja Nividia tõusuga.\n\n**Arenevad turud on odavamad**\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,4x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Ajaloolistest keskmistest on see kallim hinnatase. Kuid börside hinnastatus suhtena ajaloolisesse keskmisesse on eri turgudel erinev.\n\nNäiteks arenevate turgude hinnatasemed on ajalooliste keskmiste juures – kui vaadata ettevaatava hinna ja kasumi suhtarvu ehk P/E näitajat ja võrrelda seda 10 aasta keskmisega, siis on arenevad turud sellest täna isegi 1% võrra odavamad. Arenenud turgudel on sama kordaja ajaloolise keskmisega võrreldes aga koguni 22% kallim.\n\nEesti turul pakutavatest indeksfondidest on kõige suurem avatus odavamatele arenevatele turgudele just LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele. See on 3x suurem osakaal arenevatele turgudele kui ükski teine pensioni indeksfond Eestis, kuna ainult LHV indeksfondid jälgivad raha paigutamisel maailma SKP tegelikku jaotust arenenud ja arenevate turgude vahel.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=Q0n9TVyHR1Q).\n"},{"year":2021,"month":9,"content":"### September 2021: Närvilisus turgudel on tõusnud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta esimese kahe väga tugeva kvartali järel suutis ka kolmas kvartal väikese positiivse tulemiga lõppeda, kuid kvartali alguse tugevus asendus kvartali lõpus nõrkusega ja närvilisus turgudel on selgelt tõusnud. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 3. kvartalis vastavalt +0,2% ja +0,3%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 3. kvartalis +2,3%, MSCI arenevate turgude indeksil -6,0%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%.\n\n**2 = 6**\n\nSeptembri alguses jõustusid esimesed vabatahtlikud väljumisavaldused Eesti tulusaimast raha kasvatamise skeemist ehk II sambast. Ka LHV II samba indeksfondis leidus kogujaid, kes soovisid oma raha II samba süsteemist välja võtta ja 2=6 skeemi alusel kogumise enne pensioniea saabumist lõpetada. Kuigi viimase kvartali jooksul lisandus meie indeksfondi 1 765 uut klienti, siis II sambast lahkunud 332 indeksfondi kliendi tulemusena kasvas 3. kvartali lõpuks indeksfondis raha koguvate inimeste arv kokkuvõttes 1 433 võrra 9 585 peale.\n\n**Kõrged sisendihinnad ja inflatsioonihirm**\n\nKolmandas kvartalis nägime inflatsioonihirmu kasvu, mida on vedanud eelkõige sisendihindade kasv ja materjalide/toodete defitsiit. Energiahinnad on hüppeliselt taastunud nõudluse ja piiratud pakkumise tõttu läbi teinud väga suure tõusu ning toonud kaasa rekordilised kütusehinnad nii tanklates kui elektriarvetel.\n\nKuigi roheenergia võimekuse ülesehitamisse ollakse täna suuri summasid investeerimas, on üleminekuajal traditsiooniliste energiaallikate võimsuste ja tarnekindluste hoidmisel tähelepanu liiga vara ära hajunud. Tulemuseks nüüd kõrged energiahinnad, mis jõuavad varem või hiljem sisendina peaaegu kõigi toodete ja teenuste lõpphindadesse. Kui palju sellest jõuab tarbija kinni maksta oma pandeemia ajal kulutamata jäänud säästude arvelt ja millist mõju toob see kaasa ettevõtete kasumite suurusele ja sellest tulenevalt ka aktsiahindadele, on hetkel kõige suurem lahtine küsimus.\n\n**Septembris uuendasime mudelportfelli**\n\nÜks kord aastas septembris vaatame muutunud maailmamajanduse suurustele otsa ja leiame mudelportfellis uued osakaalud arenenud, arenevate ja piiriturgude lõikes, et meie investeeringud oleksid jaotatud maailma ligilähedasele SKP jaotusele. Uute arvutuste tulemusena vähenes sel korral arenenud turgude osakaal meie indeksfondi portfellis 62,4% peale, arenevate turgude osakaal tõusis 33,6% peale ning piiriturgude osakaal 4,0% peale. LHV indeksfondid on suurima arenevate aktsiaturgude osakaaluga indeksfondid Eesti pensioniturul.\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,3x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Kui arenevate turgude hinnatasemed on ajaloolistest keskmistest vaid veidi kallimad, siis arenenud turgudel on käärid võrreldes ajalooliste keskmistega oluliselt suuremad.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":1887},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":98.02,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.02,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 24,62% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 24,54% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,51% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 24,34% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,41%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":25528},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":93.96,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.87,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.19,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 27,54% |\n| BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index | 27,36% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 27,34% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 11,72% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 5,87% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":50632},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":23.06,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.19,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":44.46,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.77,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.94,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":15.16,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.43,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031 | 11,31% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 10,06% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8,25% |\n| SEB Global Exposure Fund | 8,20% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 7,54% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 4,94% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 3,62% |\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 3,39% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,94% |\n| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | 2,71% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,37% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 2,15% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,63% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":11.51,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":3345},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":35.25,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":3.69,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":16.95,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.06,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.52,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":29.79,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.75,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2031 | 12,32% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 9,69% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 5,35% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 5,24% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 4,77% |\n| SEB Global Exposure Fund | 4,37% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0.5% 15.08.2027 | 3,85% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1% 15.08.2025 | 3,84% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) | 3,46% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2030 | 3,36% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 2,48% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 2,28% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,97% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":11.17,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":7287},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":34.02,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":8.87,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":55.86,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.27,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 25,50% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 24,73% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2031 | 8,84% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF | 5,63% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0.5% 15.08.2027 | 4,69% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 3,94% |\n| Augstsprieguma Tikls 0.5% 20.01.2027 | 2,48% |\n| Latvenergo 1.9% 10.06.2022 | 2,43% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 2,07% |\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 1,33% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 1,11% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.2027 | 1,05% |\n| Luminor Bank FRN 23.09.2026 | 0,71% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,50%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":3.83,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":2240},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":0.89,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.27,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":93,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.18,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.64,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | 29,35% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 17,79% |\n| SEB Global Exposure Fund | 10,96% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9,06% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5,19% |\n| SEB Global Exposure Fund | 4,87% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 3,19% |\n| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | 3,03% |\n| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 2,49% |\n| Neuberger Berman Investment Funds PLC-Neuberger Berman Global | 1,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Enefit Green AS | 1,26% |\n| Hepsor AS | 0,44% |\n| Tallinna Sadam AS | 0,44% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.08,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank pensionifond indeks 1990–99 sündinutele","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 90-ndatel ja mäletad, et videokassettide vaatamiseks pidi neid tagasi kerima;\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida;\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega;\n- tahad koguda Eesti madalaima tasuga II samba fondis.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":38784},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":95.96,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":3.66,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.04,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Apple | 4,42% |\n| Access Global A | 3,66% |\n| Microsoft | 3,45% |\n| Amazon.com | 2,08% |\n| Alphabet A | 1,37% |\n| Alphabet C | 1,00% |\n| Johnson & Johnson | 0,95% |\n| Nvidia | 0,95% |\n| Meta Platforms | 0,89% |\n| Berkshire Hathaway B | 0,82% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank pensionifond 1980–89 sündinutele","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 80-ndatel ja mäletad kui hea oli lapsepõlves kalja juua,\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida,\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega,\n- tahad koguda hea tootlusega fondis.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutub. Nooremana võid võtta rohkem riske ja investeerida aktsiatesse. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":70426},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.88,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":54.5,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":34.16,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.49,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.4,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.62,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Edge Emerging Markets A | 7,41% |\n| Access Europa A | 6,26% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 5,11% |\n| Globalfond A | 3,81% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2,58% |\n| AMUNDI I.S-MSCI EME.E.L.-UCI.ETF DR USD | 2,28% |\n| Apple | 2,22% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,12% |\n| Microsoft | 1,87% |\n| iShares Agribusiness UCITS ETF | 1,74% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II AS | 1,60% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,19% |\n| LHV Group 9.500% Perpetual | 0,90% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":9.5,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank pensionifond 1970–79 sündinutele","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 70-ndatel ja mäletad, kuidas unistasid välismaa teksadest,\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida,\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega,\n- tahad, et Sinu fond teeks jätkusuutlikke investeeringuid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutuvad. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":82034},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":12.87,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":42.69,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":27.22,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.92,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.39,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.13,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.38,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 5,03% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,90% |\n| Access Europa A | 4,87% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 4,84% |\n| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4,44% |\n| Globalfond A | 3,52% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,06% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,13% |\n| Apple | 1,81% |\n| Microsoft | 1,53% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 3,06% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,13% |\n| Lumi Retal Property Fund | 0,99% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":14.53,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank pensionifond 1960–69 sündinutele","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud 60-ndatel ja mäletad „Horoskoobi“ laule,\n- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida,\n- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega,\n- tahad, et Sinu fond teeks jätkusuutlikke investeeringuid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nUnikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase muutuvad ajas automaatselt. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":25729},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":33.51,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":20.72,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.54,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.87,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.77,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":18.63,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.32,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 16,85% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,69% |\n| Bundesobligation 0,000% 251010 | 3,82% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 3,11% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,61% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 1,97% |\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 1,78% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 1,77% |\n| Access Europa A | 1,76% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 1,71% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,69% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,61% |\n| Luminor Bank VAR | 1,71% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":21.69,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond Konservatiivne","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu pensioniiga on lähenemas,\n- soovid eelkõige juba kogutud pensioniraha säilitada,\n- otsid madala riskitasemega fondi,\n- tahad, et Sinu fond teeks jätkusuutlikke investeeringuid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest vähemalt 80% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Ülejäänu investeeritakse aktsiatesse, kinnisvarasse ja muudesse lubatud varadesse. Fondiosaku hind lühema aja jooksul oluliselt ei kõigu. See ei ole elutsüklifond. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult. \n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":6810},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":58.76,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.53,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":26.96,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.81,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 19,88% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,14% |\n| Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF | 7,04% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 5,09% |\n| Altum 1.300% 250307 | 2,59% |\n| Nykredit Realkredit 0.250% 260113 | 2,17% |\n| City of Tallinn Estonia FRN 271129 | 2,00% |\n| Ignitis 2.000% 300521 | 1,91% |\n| Volkswagen Financial Services 3.375% 280406 | 1,87% |\n| Swedbank 0.200% 280112 | 1,80% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 9,14% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 5,09% |\n| City of Tallinn Estonia FRN 271129 | 2,00% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":24.11,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":22881},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":13,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":4.73,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":64.63,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.38,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.44,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":6.85,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.98,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund | 12,21% |\n| SEB Global Exposure Fund | 9,80% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,89% |\n| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031 | 6,92% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 5,55% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 5,10% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 4,69% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,59% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 4,00% |\n| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR | 3,13% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,84% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,56% |\n| Enefit Green AS | 1,55% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.39,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":18426},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.69,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.31,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF DR | 28,93% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 23,95% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 17,05% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,18% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 10,99% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 3,39% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF | 2,12% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 2,08% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":3893},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":6.79,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":2,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":84.74,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.48,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Vanguard Euro Government Bond | 16,95% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 14,50% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 11,43% |\n| iShares Euro Investment Grade | 11,50% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 10,64% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest | 7,15% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced | 4,23% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 2,31% |\n| Neuberger Berman Emerging Market | 2,00% |\n| iShares Core Euro Government Bond | 1,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 | 1,48% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":1.48,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":1854},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":4.6,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":20.22,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":66.11,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.06,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| Neuberger Berman Emerging Market | 10,89% |\n| iShares Euro Investment Grade | 10,09% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 10,02% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 7,48% |\n| Vanguard Euro Government Bond | 6,93% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 5,25% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond | 4,97% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy | 4,24% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 3,55% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 3,00% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,00% |\n| Estonian Eurobond 0,125 | 0,92% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":3.92,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":8691},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":88.22,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.57,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":4.55,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.55,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9,58% |\n| Vanguard Global Stock Index Fund | 7,75% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 7,01% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 6,90% |\n| Robeco Emerging Markets Equities | 5,68% |\n| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 5,51% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 5,18% |\n| Nordea-1 Global Portfolio BI EUR | 4,86% |\n| iShares Developed World ESG Screened Index Fund | 4,78% |\n| Neuberger Berman Sustainable Global | 4,75% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,41% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,16% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,45%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.57,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":15761},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":2.24,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":51.15,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.36,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":37.95,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.3,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Neuberger Berman Emerging Market | 9,62% |\n| iShares Core MSCI World UCITS | 9,25% |\n| iShares S&P 500 UCITS ETF | 6,21% |\n| Robeco Euro Credit Bond Fund | 5,12% |\n| iShares Euro Investment Grade | 4,66% |\n| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 4,61% |\n| Screened Index Fund (IE) Inst Acc | 3,87% |\n| Hermes Global Emerging Markets | 3,83% |\n| Robeco Emerging Markets Equities | 3,81% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond | 3,68% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,66% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,70% |\n| Estonian Eurobond | 0,84% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":7.2,"fundManager":"Luminor"},"NIK100":{"heading":"Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik","code":"jatkusuutlik","dataMarker":"NIK100ew","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":348},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.51,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.5,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares MSCI EM SRI ETF | 25,25% |\n| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 19,62% |\n| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially | 19,49% |\n| Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR | 17,92% |\n| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S- | 16,23% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001806","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":39.27,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.92,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":13.9,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":13.71,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":2.89,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.31,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 7,76% |\n| German Treasury Bill 21/09/2022 | 7,59% |\n| German Government 1.75% 04/07/22 | 6,80% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 5,89% |\n| ZKB Gold ETF | 4,29% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,00% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,99% |\n| Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS | 3,22% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,74% |\n| BIGBANK 7.5% 16/05/2032 | 2,68% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,00% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,74% |\n| BIGBANK 7.5% 16/05/2032 | 2,68% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 22 442 044,11 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,46%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Taiendav_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: aktsiaturud püsisid languskursil\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMaikuus jätkasid turud valdavalt langemist. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World 1,4% ja USA 500 suurimat börsiettevõtet peegeldav S&P 500 indeks 1,7% ning USA tehnoloogiasektori indeks Nasdaq Composite isegi 3,7%.\n\nJaapani ja Euroopa börsiindeksid olid mõnevõrra erandiks, sest kuu jooksul kallines Jaapani Nikkei indeks eurodes 1,4% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,9%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets odavnes samas 1,6%. Kohalikud Balti turud liikusid maikuus erinevates suundades: Tallinna börsiindeksi väärtus kahanes 2,5%, samas kui Riia ja Vilniuse indeks kasvasid vastavalt 11,2% ja 0,8%.\n\nBörsil noteeritud aktsiapositsioonidest pakkusid positiivset tootlust pankade ja energiasektori aktsiad. Muudes aktsiapositsioonides nägime pigem hinnalangust. Kuu lõpuks fondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid märkimisväärset muutust läbi ei teinud.\n\nKiire inflatsiooniga keskkonnas on fond investeerinud aktsiaturgudel tugevalt toormesektoriga seotud aktsiatesse. Mais kasvatasime natuke vase ja energiasektoriga seotud aktsiapositsioone ning müüsime osa toormesektoriväliseid väiksemaid aktsiainvesteeringuid.\n\nAllkirjastasime võlakirjaportfelli järgmise kohaliku investeeringu, kui Bigbank väljastas otse meie pensionifondidele võlakirju. Intressimakse on 7,5% aastas ja ettevõttel on esimene võimalus tagasimakseks viie aasta pärast.\n\nIntresse tõstetakse praegu järsult nii siinsetel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Ühes sellega kasvavad tunduvalt ka väljavaated teenida võlakirjadelt suuremat tootlust.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: aktsiaturud jäid müügisurve alla\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillikuus aktsiaturud valdavalt langesid ja tuntavat nõrgenemist nägime ka euro vahetuskursi puhul, mis odavnes USA dollari vastu kuu jooksul 5%. Eurodes mõõdetuna kukkusid kuu jooksul üleilmne indeks MSCI World 3,3%, USA börsi kajastav S&P 500 indeks 4,2% ja USA tehnoloogiasektori börsiettevõtteid peegeldav indeks Nasdaq Composite 8,9%.\n\nErandid polnud ka Jaapan, Euroopa ja arenevad turud: Jaapani Nikkei indeks langes aprillis eurodes mõõdetuna 5,6%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 2,1% ning arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 1%. Veidi teistsugune pilt avanes Balti turgudel, kus ainsana kukkus Riia börs: 16,7%. Seevastu Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid aprillis vastavalt 0,3% ja 2,3%.\n\nFondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid tegid aprillis läbi väikese languse. Kuu lõpus odavnes osa fondi toormesektori investeeringutest, kuna Hiina radikaalne võitlus koroonaviiruse vastu halvas järjest suurema osa sealsest majandusest. See vähendas paljude toormete ja kaupade nõudlust.\n\nPikas plaanis pole aga toormesektoris pakkumisprobleemid kuhugi kadunud. Fondi aktsiainvesteeringud püsivad enamikus toormesektoriga seotud ettevõtetes, mis on selle aasta börside üldise languse taustal pakkunud positiivset tootlust. Võimaluste tekkides oleme hinnalangusest valmis toormesektoriga seotud positsioone täiendama.\n\nOlulisi aktsiainvesteeringute tehinguid fondis aprillis ei tehtud.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: toormehindade tõus toetas fondi aktsiapositsioone\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMärtsis liikusid maailma börsid üpris erinevates suundades. Kui eurodes mõõdetuna tõusis üleilmne indeks MSCI World 3,7% ja USA börsi peegeldav S&P 500 indeks lausa 4,7%, siis Euroopa Euro Stoxx 50 indeks näitas kerget langust (0,5%) ja Jaapani Nikkei indeks kerget tõusu (0,4%) ning arenevaid turge kajastav indeks MSCI Emerging Markets odavnes 1,4%. Balti börsid liikusid märtsikuus samuti eri suundades: Tallinna börsi väärtus kasvas kuu ajaga 1,8%, Riia börsi väärtus vähenes 4,8% ja Vilniuse börs jäi eelmise kuuga võrreldes peaaegu samale tasemele, odavnedes 0,3%.\n\nJätkasime börsil noteeritud aktsiapositsioonide hoidmist toormesektoris, kus sõjategevus Ukrainas võimendas seniseid trende ja suurendas veelgi paljude toormete struktuurset puudujääki maailmaturgudel. Kuuga kerkisid toormehinnad keskmiselt 10% ja sektori ettevõtted meie fondis said sellest tõusust märgatavalt kasu. Suurima panuse tõusu andsid kulla ja hõbedaga seotud aktsiapositsioonid ning energiaettevõtted. Üksikaktsiatest panustasid hinnatõusu enim USA nafta puurtornide pakkuja Valaris ja kullakaevandusettevõte Agnico Eagle Mines.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n","text":"Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.\n\nTarneahelatesse tekkinud pudelikaelte tõttu ei suuda kaupade ja teenuste pakkujad rahuldada nõudlust. Seepärast üritavad ettevõtted tuua tootmisprotsessi lõppturule lähemale ja laiendada varustajate valikut. Deglobaliseerumise seemned olid külvatud juba enne Trumpi valimisvõitu ja Brexitit. Paar aastat kestnud koroonakriis ja nüüdne sõda Ukrainas on seda trendi järsult kiirendanud.\n\nKüsimustele, kui tormiseks majanduskeskkond kujuneb, kui kaua võib halb ilm kesta ja kas selle eest on kuskile ka peitu pugeda, ei ole praegu kellelgi kindlaid vastuseid.\n\n**Kuidas torm üle elada?**\n\nKas võtta raha pensionifondist välja ja kulutada ära, nagu soovitavad ennast majanduslikult konservatiivseks kutsuvad poliitikud, kes kaotasid kohustusliku pensionikogumise, või panna – vastupidi – praegu isegi rohkem kõrvale kui varem, sest keegi ei tea, kui kaua kestab torm maailmamajanduses?\n\nMind on elu õpetanud, et need, kes on kogunud reserve, kelle bilanss on tugev (kellel on vähe laenu) ja kes suudavad ise oma kulusid kontrollida, saavad keerulistes oludes paremini hakkama. Neil on suutlikkus haarata kinni võimalustest, mida keerulised ajad võivad pakkuda.\n\n2008\\. aasta majanduskriisi põhjast kuni 2020. aasta koroonakriisini kestnud majanduse tõusutsükkel oli ajaloo pikim. Selle pika tõusulaine taga oli maailma suurimate keskpankade viljeldud madalate intressimäärade poliitika, mis muutis nii investorid kui ka tarbijad ülemäära enesekindlaks. Investeerimismaailmas kujunes välja investeerimisstrateegia YOLO (ingl you only live once), millega õigustati väga suurte riskide võtmist. Sarnast meelsust võis märgata tarbijate käitumises.\n\nMaailm on täis paradokse: tihti ei ole olud ega asjad sellised, nagu nad esmapilgul näivad, ning tegudel ja otsustel võivad olla ettenägematud tagajärjed. Need on kolm põhimõtet, mille alusel olen püüdnud investeerimist mõtestada oma 30 aastat kestnud investeerimiskarjääri jooksul.\n\nKui pärast 2008. aasta finantskriisi arutleti selle üle, miks pensionifondide investeerimisstrateegiad on liiga riskantsed, siis viimased viis-kuus aastat on muretsetud hoopis sellepärast, et pensionifondide tootlused ei ole piisavad. On küsitud, miks ei ole rohkem riskitud.\n\nKogumispensioni süsteemi loomise ajal 2002. aastal nähti pensionifonde kui reserve, mida iga inimene kogub oma regulaarsetest sissetulekutest tasapisi niikaua, kuni ta tööl käib, ja mida ta hakkab kasutama siis, kui jääb pensionile.\n\nReservid ja likviidsuspuhver on eri asjad ning mõeldud erinevate probleemide lahendamiseks. Minu jaoks on reservid midagi sellist, mida hoitakse ja kaitstakse hoolikalt, et need oleksid olemas olukorras, mille jaoks neid kogutakse. Pensionifondide juhina olen investeerinud oma klientide vara põhimõttel, et maksimaalsest tootlusest tähtsam on see, et vara oleks hästi hoitud ja säilitaks ostujõu ka pärast inflatsiooniga korrigeerimist.\n\n**Vara aktiivne kasvatamine**\n\nLHV pensionifondide investeerimisstrateegia on viimastel aastatel olnud varasemaga võrreldes märksa konservatiivsem, ent see ei ole sisaldanud suurte võlakirja- või rahapositsioonide hoidmist. Selle asemel oleme otsinud investeeringuid, mille väärtuse määraksid kassavood, mitte investorite meeleolud, olgu need siis optimistlikud või pessimistlikud.\n\nLHV meeskonna jaoks ei tähenda aktiivne investeerimine mitte ainult seda, et fondijuht valib börsil aktsiaid ise, vastandina passiivsele investeerimisele, mille puhul määrab algoritm, millistesse aktsiaindeksitesse raha paigutatakse. LHV jaoks tähendab aktiivne investeerimine ka börsiväliste investeerimisvõimaluste otsimist ja kus võimalik, ise nende loomist.\n\nNäiteks kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks ka ehituslubade taotlemist ja arendustegevusi. Kohalike võlakirjainvesteeringute puhul tähendab aktiivne investeerimine meie jaoks kogu ettevõtte rahastamise läbimõtlemist ja oma investorite kaitseks tagatiste nõudmist.\n\nAktiivne investeerimine on seegi, kui – tehes aktsiainvesteeringu koos mõne erakapitalifondiga – LHV pensionifondid saavad selle ettevõtte aktsionäride lepingu osapooleks. Aktiivne tähendab meie jaoks eelkõige seda, et me mõtleme, kuidas muuta midagi paremaks ettevõttes või projektis, kuhu me investeerime. Aktiivne investeerimine tähendab meie jaoks palju rohkemat kui selle otsustamist, millal on õige aeg osta või kuna peaks müüma.\n\n**Külm pea ja enesedistsipliin on olulised**\n\nMa kahtlustan, et olukorras, kus kerkib nii tooraine, tööjõu kui ka raha hind, ootavad kõrge laenukoormusega ettevõtteid ja projekte ees keerulisemad ajad kui varem. See tähendab, et kulude kärpimine ja kasumlikkusele tähelepanu pööramine muutub järjest tähtsamaks.\n\nNii nagu ettevõtted peaksid oma bilansi vaatama üle ka eraisikud: kui palju on vara ning kui palju ja mis tingimustel on võetud selle vara vastu laenu? Kuigi inflatsioonihirmus võib tunduda ahvatlev soetada järjest „defitsiitsemaks“ muutuvat kinnisvara, tuleb arvestada ka võimalusega, et tõusvad intressimäärad võivad muuta suure laenuga soetatud kinnisvara vara asemel hoopis kohustuseks.\n\nMa loodan, et ka poliitikutel üle maailma on riigimehelikkust hoiduda häälte ostmisest ning sellest, et lubada järjest suuremaid ja suuremaid toetusi, et aidata elanikel toime tulla valitsuste endi loodud inflatsiooniga.\n\nKeerulistel aegadel saavad paremini hakkama need, kes suudavad säilitada külma pea ning seavad oma sihid ja eesmärgid homsest päevast kaugemale.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":16.92,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.67,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.33,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 27,53% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 24,36% |\n| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | 13,98% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 13,76% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 9,41% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 4,56% |\n| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 3,54% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 1,53% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 25 243 163,42 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,42%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: Määramatus on kasvanud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2022\\. aasta on alanud määramatust kasvatava nelja märksõnaga: sõda, finantssanktsioonid, inflatsioon ja tõusvad intressimäärad. See survestab tarneahelaid, rõhub majandust, vähendab tarbijausaldust ja muudab laenuraha kallimaks. Suurem määramatus tõstab investorite poolt nõutavaid riskipreemiaid ning seetõttu on aasta alanud indeksfondide jaoks langusega. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kahanes 2022. aasta 1. kvartalis vastavalt –3,6% ja –3,5%. Seni on langus olnud tagasihoidlik, sest majandused on koroonapandeemiast välja tulles täna tugevad ning probleemide kestvuse ja sügavuse osas puudub turgudel üksmeel.\n\n**Arenevad turud liikusid erisuunaliselt**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2022. aasta 1. kvartalis –3,1% ja arenevate turgude indeksil –4,9%. Just liikumised arenevatel turgudel on olnud lühikese aja jooksul väga erinevad. Kui näiteks tehnoloogiasektori siseriiklikust reguleerimisest ja kohaliku kinnisvaraturu nõrkusest räsitud Hiina börs langes 1. kvartalis euros mõõdetuna üle 10%, siis maavaradega õnnistatud toormeriikide börsid Lähis-Idas ja Lõuna-Ameerikas näitasid mitmekümne protsendilisi tõuse.\n\n**Hiina börs üks odavamaid**\n\nArenevate turgude indeksist moodustab Hiina koos Taiwaniga 48%, mistõttu on väga oluline eeskätt sealsete börside liikumine. Pärast viimase aasta jooksul nähtud langust ei ole Hiina aktsiad enam kallid. Ettevaatavad hinna ja kasumikordajad jäävad seal juba 10x juurde, olles oluliselt odavamad suurte arenenud riikide börside hinnatasemetest. Eesti turul pakutavatest pensioni indeksfondidest on suurim avatus odavamatele arenevatele turgudele LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele.\n\n2022\\. aasta 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 15,7x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,1% jooksvat dividendimäära.\n"},{"year":2021,"month":12,"content":"### Detsember 2021: 2021 oli indeksfondide aasta\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta kõik kvartalid olid indeksfondide jaoks positiivse tulemiga. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 2021. aasta 4. kvartalis vastavalt +6,5% ja +6,4% ning kogu aasta peale kokku oli tulemuseks vastavalt +22,8% ja +22,7%. Sarnaselt 2019. aastaga võib lõppenud aastat nimetada erakordselt heaks aastaks indeksfondide jaoks. LHV II samba indeksfondis kasvatab enda pensioniraha 11 607 kogujat ning LHV III samba indeksfondi on sissemakseid teinud 18 731 inimest.\n\n**Eri indeksitele erinev aasta**\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma arenenud turgude indeksi tulemuseks 2021. aastal +31,4% ja arenevate turgude indeksil +4,7%. Liikumised olid väga erinevad. Kusjuures USA dollar tugevnes aastaga euro vastu +7,6%, mis aitas dollaripõhistel börsidel eurodes mõõdetuna paremat tootlust näidata.\n\nEurodes mõõdetuna oli 2021. aasta parim börsiindeks Mongoolia +147% tõusuga, Sambia +111% tõusuga ja Abu Dhabi +82% tõusuga. Eesti börsi +49% tõus tegi sellest 2021. aasta maailma paremuselt kuuenda börsitulemuse eurodes. 2021. aasta oli Eesti börsi jaoks muidugi üldse fenomenaalne: börsile lisandus üle 35 000 uue investori ning Balti börsi nimekirja lisandus 9 uut ettevõtet. Paraku Baltikumi börsidele indeksfondide raha ei jõua. Nõrgimad turud olid lõppenud aastal erinevad arenevad turud nagu nt Türgi euros mõõdetuna –25% tulemusega, Hongkongi Hiina aktsiad –18% ja Brasiilia –11%.\n\n**Indeksite üha suurem sõltuvus üksikutest nimedest**\n\nKui 10 aastat tagasi moodustasid viis suurima osakaaluga aktsiat USA S&P 500 indeksist 12%, siis tänaseks on see kasvanud 23% peale – Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ja Tesla moodustavad sisuliselt veerandi kogu indeksist. Indekseid järgides usutakse tihti, et raha on sadade või isegi tuhandete eri aktsiate vahel ära investeeritud, kuid tegelikkuses seletab enamiku indeksi liikumisest ära vaid väike käputäis ettevõtteid. Näiteks 2021. a teise poole aktsiaturu tõusust on S&P 500 indeksi näitel koguni 50% seotud vaid viie ettevõtte hinnaliikumisega – Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Tesla ja Nividia tõusuga.\n\n**Arenevad turud on odavamad**\n\n2021\\. aasta lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,4x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,7x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Ajaloolistest keskmistest on see kallim hinnatase. Kuid börside hinnastatus suhtena ajaloolisesse keskmisesse on eri turgudel erinev.\n\nNäiteks arenevate turgude hinnatasemed on ajalooliste keskmiste juures – kui vaadata ettevaatava hinna ja kasumi suhtarvu ehk P/E näitajat ja võrrelda seda 10 aasta keskmisega, siis on arenevad turud sellest täna isegi 1% võrra odavamad. Arenenud turgudel on sama kordaja ajaloolise keskmisega võrreldes aga koguni 22% kallim.\n\nEesti turul pakutavatest indeksfondidest on kõige suurem avatus odavamatele arenevatele turgudele just LHV indeksfondidel, mis investeerivad 37,6% oma portfellist arenevatele ja piiriturgudele. See on 3x suurem osakaal arenevatele turgudele kui ükski teine pensioni indeksfond Eestis, kuna ainult LHV indeksfondid jälgivad raha paigutamisel maailma SKP tegelikku jaotust arenenud ja arenevate turgude vahel.\n\n
\n\n[Vaata ka 2021. aasta tulemusi kokkuvõtvat videoülevaadet](https://www.youtube.com/watch?v=Q0n9TVyHR1Q).\n"},{"year":2021,"month":9,"content":"### September 2021: Närvilisus turgudel on tõusnud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAasta esimese kahe väga tugeva kvartali järel suutis ka kolmas kvartal väikese positiivse tulemiga lõppeda, kuid kvartali alguse tugevus asendus kvartali lõpus nõrkusega ja närvilisus turgudel on selgelt tõusnud. LHV II ja III samba indeksfondide osakute väärtus kasvas 3. kvartalis vastavalt +0,2% ja +0,3%. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 3. kvartalis +2,3%, MSCI arenevate turgude indeksil -6,0%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%.\n\n**2 = 6**\n\nSeptembri alguses jõustusid esimesed vabatahtlikud väljumisavaldused Eesti tulusaimast raha kasvatamise skeemist ehk II sambast. Ka LHV II samba indeksfondis leidus kogujaid, kes soovisid oma raha II samba süsteemist välja võtta ja 2=6 skeemi alusel kogumise enne pensioniea saabumist lõpetada. Kuigi viimase kvartali jooksul lisandus meie indeksfondi 1 765 uut klienti, siis II sambast lahkunud 332 indeksfondi kliendi tulemusena kasvas 3. kvartali lõpuks indeksfondis raha koguvate inimeste arv kokkuvõttes 1 433 võrra 9 585 peale.\n\n**Kõrged sisendihinnad ja inflatsioonihirm**\n\nKolmandas kvartalis nägime inflatsioonihirmu kasvu, mida on vedanud eelkõige sisendihindade kasv ja materjalide/toodete defitsiit. Energiahinnad on hüppeliselt taastunud nõudluse ja piiratud pakkumise tõttu läbi teinud väga suure tõusu ning toonud kaasa rekordilised kütusehinnad nii tanklates kui elektriarvetel.\n\nKuigi roheenergia võimekuse ülesehitamisse ollakse täna suuri summasid investeerimas, on üleminekuajal traditsiooniliste energiaallikate võimsuste ja tarnekindluste hoidmisel tähelepanu liiga vara ära hajunud. Tulemuseks nüüd kõrged energiahinnad, mis jõuavad varem või hiljem sisendina peaaegu kõigi toodete ja teenuste lõpphindadesse. Kui palju sellest jõuab tarbija kinni maksta oma pandeemia ajal kulutamata jäänud säästude arvelt ja millist mõju toob see kaasa ettevõtete kasumite suurusele ja sellest tulenevalt ka aktsiahindadele, on hetkel kõige suurem lahtine küsimus.\n\n**Septembris uuendasime mudelportfelli**\n\nÜks kord aastas septembris vaatame muutunud maailmamajanduse suurustele otsa ja leiame mudelportfellis uued osakaalud arenenud, arenevate ja piiriturgude lõikes, et meie investeeringud oleksid jaotatud maailma ligilähedasele SKP jaotusele. Uute arvutuste tulemusena vähenes sel korral arenenud turgude osakaal meie indeksfondi portfellis 62,4% peale, arenevate turgude osakaal tõusis 33,6% peale ning piiriturgude osakaal 4,0% peale. LHV indeksfondid on suurima arenevate aktsiaturgude osakaaluga indeksfondid Eesti pensioniturul.\n\n3\\. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid nüüd 16,3x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,0% jooksvat dividendimäära. Kui arenevate turgude hinnatasemed on ajaloolistest keskmistest vaid veidi kallimad, siis arenenud turgudel on käärid võrreldes ajalooliste keskmistega oluliselt suuremad.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,23%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":9669},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":0.78,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":31.77,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":65.03,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.11,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.32,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Copper Miners ETF | 9,60% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 8,93% |\n| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 8,72% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 7,42% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 7,17% |\n| Invesco Solar ETF | 6,84% |\n| WisdomTree Battery Solutions UCITS | 5,08% |\n| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF | 3,20% |\n| Aker Carbon Capture | 2,90% |\n| Plug Power | 2,76% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,11% |\n| Hepsor | 0,68% |\n| Sopruse157 omanikulaen | 0,32% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 49 985 693,56 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 1 000 000,002 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0576% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,83%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2021.pdf)\n- [Prospekt (alates 01.09.2022)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2022.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_23052022.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2021.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: 400 uut kuuske\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMu lemmikpuu on kuusk. Kuusk on roheline nii suvel, sügisel, kevadel kui talvel, on metsas viisakas, kasvab sirgelt ega võta enda okstega liiga palju ruumi ära, talub väga hästi külma ning saab hakkama ka varjulistes tingimustes. Leviku järgi on kuusk Eesti metsades männi ja kase järel kolmas puuliik. Lisaks pakub kuusk kasvupinnast enda tüve läheduses maitsvatele kuuseriisikatele ja jänesekapsastele ning vanadest okastest jõukohast ja hinnatud ehitusmaterjali pesadeks sipelgatele. Maikuu alguses sai mu isatalus Lõuna-Eestis mulda ligi 400 uut kuusetaime. Loodetavasti virgub enamus neist järgmise 50 aastaga suurteks kuuskedeks, luues maastikule ühel hetkel täiesti uue kuusiku. Puid istutades peab omama väga pikaajalist vaadet, investeerimisega on samamoodi.\n\n**Mai tulemus +1,0%**\n\nMai oli maailma aktsiaturgudel närviline kuu – kuu algus oli väga nõrk, kuu teine pool oli parem. Murekohad möödunud kuul olid sarnased, kuid hirm inflatsiooni ja eesootava kapitali hinna kallinemise osas kasvasid veelgi. LHV rohefondide maikuu tootlus oli II samba fondil +1,0% ja III samba fondil +1,3%.\n\nMais suurendasime portfellis soojustusmaterjale tootva Rockwooli aktsia osakaalu ning kasvatasime oma positsiooni börsil kaubeldavas fondis, mille hinnaliikumine sõltub CO2 õhku paiskamise hinnast. Ühe tonni CO2 õhku paiskamise hind on täna ca 85 eurot – meie arvates annab tugevaima motivatsiooni ettevõtetele oma emissioonide vähendamiseks just võimalikult kõrge süsinikuhind ja usume, et turg liigub vastavalt ja süsinikuhind peab siit edasi kallinema.\n\nMai lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 44 erinevat investeeringut. 26% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% akutehnoloogiasse, 16% elektrifitseerimisse, 15% ringmajandusse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 6% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 1% oli rahas.\n\n**Jätkusuutlikud ühisüritused**\n\nMaikuu viimasel nädalavahetusel toimus Tartu 41. rattaralli – tegu on jalgrataste maanteesõidu üritusega, mis rattasõpradele hästi tuttav. Sel aastal oli võimalik valida 27, 60 ja 128 km pikkuse distantsi vahel ehk jõukohase, kuid väljakutseid pakkuva distantsi peaks iga rattasõber endale leidma. Olen sellest korduvalt osa võtnud ja alati on meeldinud.\n\nKuid miks ma sellest kirjutan? Usun, et suured muutused algavad väikestest sammudest. Ja soovin kiita korraldajaid, kes ajaga kaasas käivad ja eeskuju näitavad. Rajal joodeti rattureid korduvkasutatavate joogitopsidega ning sõidujärgne toitlustus toimus korduvkasutatavate nõudega. Prügi sorteeriti liigiti ning prügikastide juurde olid korraldaja poolt suunatud abistajad. See kõik võib tunduda väike asi, kuid selle sammuga jäid tuhanded ühekordsed nõud ja topsid kasutamata ning kui eri ühisüritusi on kümneid, sadu või tuhandeid, siis need numbrid paisuvad kiiresti.\n\n**Roheline teerajaja**\n\nLHV rohelised pensionifondid on olnud rohelise investeerimise teerajajaks Eesti pensionimaastikul ning täna lisavad rohelisi ja jätkusuutlikkusele rõhuvaid aspekte oma investeerimispoliitikasse ka need fondivalitsejad, kes veel paar aastat tagasi ei näinud selleks vajadust. Kuigi LHV roheliste pensionifondide lähenemine on keskkonnateemadele Eesti fondimaastikul kõige sisulisem, on meil väga hea meel näha, et meie poolt sisse käidud roheline teerada on leidmas üha rohkem järgijaid. Ka iga turuosalise poolt tehtud väike rohesamm on samm õiges suunas. Eeskuju on ju nakkav. See tõestab, et rohepöörde trend on tugev ja pikaajaline ning liigume õigel sihil.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: Kevadkoristuse aeg\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n[Teeme Ära](https://www.teemeara.ee/) talgupäev toimub sel laupäeval 7. mail. Praeguseks on kirjas üle 1000 erineva talgu ja vabatahtlikuna on üles andnud end üle 12 tuhande talgulise. Kes saab ja tahab ka aidata, siis pange end kirja – või tehke niisama kevadkoristust oma koduaias, kodukülas, lemmikul jalutusrajal, spordiplatsi ümbruses, keldriboksis või garderoobikapis. Puhtam ümbrus = mõnusam elukeskkond ja parem enesetunne.\n\n**Elektrifitseeritud tulevik**\n\nJuba vähem kui 3 aasta pärast ehk 2025. aastast hakkab kehtima nõue, et uutes büroohoonetes peab olema loodud elektriauto laadimise võimekus vähemalt 20% parkimiskohtadele ja uutel eluhoonetel 100% parkimiskohtadele. Igas avalikus parklas, kus on vähemalt 20 parkimiskohta, peab selleks ajaks olema vähemalt 1 laadija. Samm sammult regulatsioonist ajendatuna liigume uue elektrifitseeritud elumudeli suunas.\n\nEesti võiks enda rohepööret tehes rohkem vaadata Skandinaavia poole, kelle jaoks „rohepööre“ pole viimase aasta-paariga käibele tulnud moesõna, vaid üha kiiremini leviv mõttelaad tervikuna. Sel talvel erinevaid Soome suusakeskusi külastades jäi mul silma sealne elektriautode laadimispunktide arvukus juba täna ning asjaolu, kuidas eri keskused rõhutavad, et kasutavad vaid rohelist energiat keskkonna säästmise nimel. Rohelisest mõtteviisist on seal juba saanud või kohe saamas elustiil. Kui tahame, et ka tulevikus Eestit külastaksid Soome, Rootsi, Norra turistid ning et meie ettevõtete toodang jätkuvalt sealsetel turgudel ekspordina kaubaks läheks, ei tohi me rohepööret maha magada.\n\n**Aprilli tulemus -5,4%**\n\nAprill oli maailma aktsiaturgudele nõrk kuu ning nõrkus tabas ka rohenimesid. Fookuses oli kolmandat kuud kestev sõjategevus Ukrainas, üha suurem inflatsioonisurve, kasvavad ootused keskpankadele suuremas mahus intresse kergitada ning Hiina jätkuv võitlus koroonapandeemiaga koos sealsete järjekordsete ühiskonna sulgemistega. USA börsiindeksid jõudsid aprilli lõpuks nende mõjul viimase aasta madalaimatele tasemetele ja LHV rohefondide aprillikuu tootlus oli II samba fondil -5,4% ja III samba fondil -5,5%. Selline tulemus iseenesest ei ole loomulikult rõõmustav, kuid positiivne on see, et maailmas, kus eri kaupade ja teenuste hinnad on täna kiiresti tõusmas, on aktsiate hinnad ühed vähesed, mis on läinud samal ajal odavamaks. Ja odavamat asja on pikaajalisse investeerimisportfelli ikka hea osta.\n\nAprillis tegime oma rohefondide portfellides kevadkoristust, et vabastada raha uute potentsiaalikate investeerimisideede realiseerimiseks. Müüsime fondidest välja 9 erinevat investeeringut – tõusnud sisendihindade tõttu rongitootjad Alstom ja Stadler, juhtimisprobleemide tõttu Siemens Energy ja Huhtamäki, ootustest nõrgemate tulemuste tõttu Sweco, Wärtsilä, Lion Electricu ja TPI Composites’i ning kõrgele tõusnud valuatsioonikordajate tõttu veetehnoloogia börsilkaubeldava fondi. Lisaks vähendasime tuuleenergia ja arenevate turgude börsilkaubeldava ESG fondi osakaalu meie fondide portfellides.\n\nAprilli lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 44 erinevat investeeringut. 24% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 19% akutehnoloogiasse, 15% elektrifitseerimisse, 12% ringmajandusse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 10% rahas.\n\n**Plaan B puudub – tulevik peab olema roheline**\n\nTeadlased on pikalt hoiatanud kasvuhoonegaaside atmosfääris kasvamise kõrvalmõjude eest. Seda, kuidas juba aastaajad meie ümber muutunud on ning kuidas maailma eri paigust tuleb üha uusi ja uusi kuumarekordeid, näeme oma silmaga. Mis toimub aga maailma ookeanides tõusva merevee temperatuuri keskkonnas, on aga silma eest peidus. Teadlased hoiatavad, et võime järgmise paarisaja aasta jooksul näha ookeanides niivõrd [massilist liikide väljasuremist](https://teadus.postimees.ee/7512073/ookeanielustikku-ahvardav-massvaljasuremine-pakub-konkurentsi-isegi-triiase-ajastul-toimunule), et see konkureeriks Triiase ajastul nähtuga. Meil ei ole tegelikult plaani B – ainukene variant on tulevik üles ehitada jätkusuutliku ja rohelisena ning ma usun, et mida rohkem aega edasi läheb, seda tugevamalt ja kiiremini roheteemad fookusesse tulevad.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: Rohekonn ärkab talveunest\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nEestis on 11 liiki kahepaikseid, neist 9 on päriskonnalised ja 2 sabakonnalised. Üks neist on roheline tiigikonn, kes on Lõuna-Eestis tavaline nähtus, Põhja-Eestis haruldane ning saartel puudub sootuks. Kui tiigi kaldal jahti pidav toonekurg neid nahka ei pista, võivad nad elada kuni 4 aastaseks. Märtsis magavad meie konnad veel õndsat talveund, kuid aprilli soojemate ilmadega virgutakse ning algab iga-aastane konnade ränne. See on märk alanud kevadest.\n\n**Valime parema energia**\n\nMilline on maailm siis, kui elukeskkond on selline, et välja ei tohi minna või peab seal käima maski või skafandriga? Milline on maailm siis, kui Su kodukohas pole võimalik enam elada ning joogi-söögi saamiseks oled sunnitud mujale emigreeruma? Esimesele küsimusele saime vastuse 2020-2021 koroonapandeemiaga, teisele 2022. aasta Venemaa-Ukraina sõjaga. See ei ole ilus vaatepilt. Kuid mida pikemalt maailm roheenergiale üleminekut edasi lükkab, seda kiiremini kasvab tõenäosus tulevikus selliste vaatepiltide uuesti nägemiseks, kus võitlus järelejäänud loodusressursside pärast üha karmimaks muutub.\n\nTegelikult on maailmas piisavalt energiat. Selle mõistmiseks piisab tormise ilmaga aknast õue vaatamisest, päikselise ilmaga paljajalu rohelise muru peal kõndimisest või pilvise tuulevaikse ilmaga merevee tõusude ja mõõnade jälgimisest. Jah, selle kasutamiseks ja energia salvestamiseks kogu vajaliku taristu väljaehitamine on kallis, kuid samamoodi jätkusuutmatute tehnoloogiatega jätkamine saaks olema kordades kallim.\n\n**Märtsi tulemus +2,5%**\n\nVeebruaris tärganud investorite huvi roheettevõtete vastu jätkus ka märtsis. II ja III samba LHV rohefondide märtsikuu tootlus oli +2,5%. Märtsi alguses müüsime rohefondidest välja 3 erinevat Euroopa börsidel kauplevat ESG fondi, suurendasime oma positsioone ühes vesinikutehnoloogia fondis ja vesinikutehnoloogia ettevõttes Plug Power ning lisasime ühe uue puhta energia fondi. Nende sammudega saavad rohefondid nüüd veelgi enam kasu maailmas tehtavatest keskkonnaalastest investeeringutest. Lisaks olime aktiivsed ka börsiväliste tehingutega ning tegime täiendava investeeringu kodumaisesse tuule- ja päikeseenergia ettevõttesse Sunly ja omandasime koos LHV pensionifondidega XL, L ja M Eesti ühe esimese Tallinnas asuva [rohebüroo Sõpruse pst 157](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5623281).\n\nMärtsi lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 51 erinevat investeeringut. 26% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 20% akutehnoloogiasse, 17% elektrifitseerimisse, 13% ringmajandusse, 9% vesinikutehnoloogiasse, 7% energiatõhususse, 4% metsa- ja põllumajandusse ning 3% erinevatesse ESG fondidesse.\n\n**Kliima kuumeneb**\n\nIPCC on riikideülene organisatsioon, mille ingliskeelne lühend tuleneb sõnadest Intergovernmental Panel on Climate Change. Sel on 195 liiget ja IPCC viimasesse kliimaraportisse on panustanud tuhandeid inimesi maailmas. Raport ise on 3675 lk pikk, ingliskeelne kokkuvõte 40 lehekülge. Lühike [eestikeelne kokkuvõte](https://keskkonnaagentuur.ee/uudised/varske-raport-hoiatab-praegused-kliimapoliitikad-tooks-maailmas-kaasa-32-degc-temperatuuri) on postitatud ka Eesti keskkonnaagentuuri lehele. Märgiline on juba ainuüksi see, et kõik need liikmesriigid on jõudnud ühe ja sama järelduseni: kliima muutub ja muutub kiiresti ning see on inimtekkeline.\n\nValitsused, ettevõtted ja inimesed peavad kohanema uue reaalsusega ning mõistma, et ainuke jätkusuutlik tulevikutrend on rohetrend. LHV Rohelised pensionifondid annavad võimaluse selles tulevikutrendis osalemiseks.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":2.29,"fundManager":"LHV"},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","id":"roheline-pluss","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":30.24,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":64.76,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":1.76,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.23,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Global X Lithium and Battery Tech | 9,51% |\n| Global X Copper Miners ETF | 9,02% |\n| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 8,97% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 6,80% |\n| Invesco Solar ETF | 6,49% |\n| L and G Battery Value-Chain UCITS | 6,35% |\n| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF | 3,94% |\n| WisdomTree Battery Solutions UCITS | 3,82% |\n| Aker Carbon Capture | 2,69% |\n| Renewi | 2,62% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 1,76% |\n| Hepsor | 0,61% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 31.05.2022) | 6 138 656,39 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontakt) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0528%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,98%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_prospekt_2021.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_KIID_2022.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2022)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_kuuaruanne_2022_05.pdf)\n- [2021 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_aruanne_2021.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted_2022.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2022,"month":5,"content":"### Mai 2022: 400 uut kuuske\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nMu lemmikpuu on kuusk. Kuusk on roheline nii suvel, sügisel, kevadel kui talvel, on metsas viisakas, kasvab sirgelt ega võta enda okstega liiga palju ruumi ära, talub väga hästi külma ning saab hakkama ka varjulistes tingimustes. Leviku järgi on kuusk Eesti metsades männi ja kase järel kolmas puuliik. Lisaks pakub kuusk kasvupinnast enda tüve läheduses maitsvatele kuuseriisikatele ja jänesekapsastele ning vanadest okastest jõukohast ja hinnatud ehitusmaterjali pesadeks sipelgatele. Maikuu alguses sai mu isatalus Lõuna-Eestis mulda ligi 400 uut kuusetaime. Loodetavasti virgub enamus neist järgmise 50 aastaga suurteks kuuskedeks, luues maastikule ühel hetkel täiesti uue kuusiku. Puid istutades peab omama väga pikaajalist vaadet, investeerimisega on samamoodi.\n\n**Mai tulemus +1,0%**\n\nMai oli maailma aktsiaturgudel närviline kuu – kuu algus oli väga nõrk, kuu teine pool oli parem. Murekohad möödunud kuul olid sarnased, kuid hirm inflatsiooni ja eesootava kapitali hinna kallinemise osas kasvasid veelgi. LHV rohefondide maikuu tootlus oli II samba fondil +1,0% ja III samba fondil +1,3%.\n\nMais suurendasime portfellis soojustusmaterjale tootva Rockwooli aktsia osakaalu ning kasvatasime oma positsiooni börsil kaubeldavas fondis, mille hinnaliikumine sõltub CO2 õhku paiskamise hinnast. Ühe tonni CO2 õhku paiskamise hind on täna ca 85 eurot – meie arvates annab tugevaima motivatsiooni ettevõtetele oma emissioonide vähendamiseks just võimalikult kõrge süsinikuhind ja usume, et turg liigub vastavalt ja süsinikuhind peab siit edasi kallinema.\n\nMai lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 44 erinevat investeeringut. 26% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 21% akutehnoloogiasse, 16% elektrifitseerimisse, 15% ringmajandusse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 6% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 1% oli rahas.\n\n**Jätkusuutlikud ühisüritused**\n\nMaikuu viimasel nädalavahetusel toimus Tartu 41. rattaralli – tegu on jalgrataste maanteesõidu üritusega, mis rattasõpradele hästi tuttav. Sel aastal oli võimalik valida 27, 60 ja 128 km pikkuse distantsi vahel ehk jõukohase, kuid väljakutseid pakkuva distantsi peaks iga rattasõber endale leidma. Olen sellest korduvalt osa võtnud ja alati on meeldinud.\n\nKuid miks ma sellest kirjutan? Usun, et suured muutused algavad väikestest sammudest. Ja soovin kiita korraldajaid, kes ajaga kaasas käivad ja eeskuju näitavad. Rajal joodeti rattureid korduvkasutatavate joogitopsidega ning sõidujärgne toitlustus toimus korduvkasutatavate nõudega. Prügi sorteeriti liigiti ning prügikastide juurde olid korraldaja poolt suunatud abistajad. See kõik võib tunduda väike asi, kuid selle sammuga jäid tuhanded ühekordsed nõud ja topsid kasutamata ning kui eri ühisüritusi on kümneid, sadu või tuhandeid, siis need numbrid paisuvad kiiresti.\n\n**Roheline teerajaja**\n\nLHV rohelised pensionifondid on olnud rohelise investeerimise teerajajaks Eesti pensionimaastikul ning täna lisavad rohelisi ja jätkusuutlikkusele rõhuvaid aspekte oma investeerimispoliitikasse ka need fondivalitsejad, kes veel paar aastat tagasi ei näinud selleks vajadust. Kuigi LHV roheliste pensionifondide lähenemine on keskkonnateemadele Eesti fondimaastikul kõige sisulisem, on meil väga hea meel näha, et meie poolt sisse käidud roheline teerada on leidmas üha rohkem järgijaid. Ka iga turuosalise poolt tehtud väike rohesamm on samm õiges suunas. Eeskuju on ju nakkav. See tõestab, et rohepöörde trend on tugev ja pikaajaline ning liigume õigel sihil.\n"},{"year":2022,"month":4,"content":"### Aprill 2022: Kevadkoristuse aeg\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n[Teeme Ära](https://www.teemeara.ee/) talgupäev toimub sel laupäeval 7. mail. Praeguseks on kirjas üle 1000 erineva talgu ja vabatahtlikuna on üles andnud end üle 12 tuhande talgulise. Kes saab ja tahab ka aidata, siis pange end kirja – või tehke niisama kevadkoristust oma koduaias, kodukülas, lemmikul jalutusrajal, spordiplatsi ümbruses, keldriboksis või garderoobikapis. Puhtam ümbrus = mõnusam elukeskkond ja parem enesetunne.\n\n**Elektrifitseeritud tulevik**\n\nJuba vähem kui 3 aasta pärast ehk 2025. aastast hakkab kehtima nõue, et uutes büroohoonetes peab olema loodud elektriauto laadimise võimekus vähemalt 20% parkimiskohtadele ja uutel eluhoonetel 100% parkimiskohtadele. Igas avalikus parklas, kus on vähemalt 20 parkimiskohta, peab selleks ajaks olema vähemalt 1 laadija. Samm sammult regulatsioonist ajendatuna liigume uue elektrifitseeritud elumudeli suunas.\n\nEesti võiks enda rohepööret tehes rohkem vaadata Skandinaavia poole, kelle jaoks „rohepööre“ pole viimase aasta-paariga käibele tulnud moesõna, vaid üha kiiremini leviv mõttelaad tervikuna. Sel talvel erinevaid Soome suusakeskusi külastades jäi mul silma sealne elektriautode laadimispunktide arvukus juba täna ning asjaolu, kuidas eri keskused rõhutavad, et kasutavad vaid rohelist energiat keskkonna säästmise nimel. Rohelisest mõtteviisist on seal juba saanud või kohe saamas elustiil. Kui tahame, et ka tulevikus Eestit külastaksid Soome, Rootsi, Norra turistid ning et meie ettevõtete toodang jätkuvalt sealsetel turgudel ekspordina kaubaks läheks, ei tohi me rohepööret maha magada.\n\n**Aprilli tulemus -5,4%**\n\nAprill oli maailma aktsiaturgudele nõrk kuu ning nõrkus tabas ka rohenimesid. Fookuses oli kolmandat kuud kestev sõjategevus Ukrainas, üha suurem inflatsioonisurve, kasvavad ootused keskpankadele suuremas mahus intresse kergitada ning Hiina jätkuv võitlus koroonapandeemiaga koos sealsete järjekordsete ühiskonna sulgemistega. USA börsiindeksid jõudsid aprilli lõpuks nende mõjul viimase aasta madalaimatele tasemetele ja LHV rohefondide aprillikuu tootlus oli II samba fondil -5,4% ja III samba fondil -5,5%. Selline tulemus iseenesest ei ole loomulikult rõõmustav, kuid positiivne on see, et maailmas, kus eri kaupade ja teenuste hinnad on täna kiiresti tõusmas, on aktsiate hinnad ühed vähesed, mis on läinud samal ajal odavamaks. Ja odavamat asja on pikaajalisse investeerimisportfelli ikka hea osta.\n\nAprillis tegime oma rohefondide portfellides kevadkoristust, et vabastada raha uute potentsiaalikate investeerimisideede realiseerimiseks. Müüsime fondidest välja 9 erinevat investeeringut – tõusnud sisendihindade tõttu rongitootjad Alstom ja Stadler, juhtimisprobleemide tõttu Siemens Energy ja Huhtamäki, ootustest nõrgemate tulemuste tõttu Sweco, Wärtsilä, Lion Electricu ja TPI Composites’i ning kõrgele tõusnud valuatsioonikordajate tõttu veetehnoloogia börsilkaubeldava fondi. Lisaks vähendasime tuuleenergia ja arenevate turgude börsilkaubeldava ESG fondi osakaalu meie fondide portfellides.\n\nAprilli lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 44 erinevat investeeringut. 24% fondist oli investeeritud taastuvenergiasse, 19% akutehnoloogiasse, 15% elektrifitseerimisse, 12% ringmajandusse, 8% vesinikutehnoloogiasse, 5% energiatõhususse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 2% erinevatesse ESG fondidesse ning 10% rahas.\n\n**Plaan B puudub – tulevik peab olema roheline**\n\nTeadlased on pikalt hoiatanud kasvuhoonegaaside atmosfääris kasvamise kõrvalmõjude eest. Seda, kuidas juba aastaajad meie ümber muutunud on ning kuidas maailma eri paigust tuleb üha uusi ja uusi kuumarekordeid, näeme oma silmaga. Mis toimub aga maailma ookeanides tõusva merevee temperatuuri keskkonnas, on aga silma eest peidus. Teadlased hoiatavad, et võime järgmise paarisaja aasta jooksul näha ookeanides niivõrd [massilist liikide väljasuremist](https://teadus.postimees.ee/7512073/ookeanielustikku-ahvardav-massvaljasuremine-pakub-konkurentsi-isegi-triiase-ajastul-toimunule), et see konkureeriks Triiase ajastul nähtuga. Meil ei ole tegelikult plaani B – ainukene variant on tulevik üles ehitada jätkusuutliku ja rohelisena ning ma usun, et mida rohkem aega edasi läheb, seda tugevamalt ja kiiremini roheteemad fookusesse tulevad.\n"},{"year":2022,"month":3,"content":"### Märts 2022: Rohekonn ärkab talveunest\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nEestis on 11 liiki kahepaikseid, neist 9 on päriskonnalised ja 2 sabakonnalised. Üks neist on roheline tiigikonn, kes on Lõuna-Eestis tavaline nähtus, Põhja-Eestis haruldane ning saartel puudub sootuks. Kui tiigi kaldal jahti pidav toonekurg neid nahka ei pista, võivad nad elada kuni 4 aastaseks. Märtsis magavad meie konnad veel õndsat talveund, kuid aprilli soojemate ilmadega virgutakse ning algab iga-aastane konnade ränne. See on märk alanud kevadest.\n\n**Valime parema energia**\n\nMilline on maailm siis, kui elukeskkond on selline, et välja ei tohi minna või peab seal käima maski või skafandriga? Milline on maailm siis, kui Su kodukohas pole võimalik enam elada ning joogi-söögi saamiseks oled sunnitud mujale emigreeruma? Esimesele küsimusele saime vastuse 2020-2021 koroonapandeemiaga, teisele 2022. aasta Venemaa-Ukraina sõjaga. See ei ole ilus vaatepilt. Kuid mida pikemalt maailm roheenergiale üleminekut edasi lükkab, seda kiiremini kasvab tõenäosus tulevikus selliste vaatepiltide uuesti nägemiseks, kus võitlus järelejäänud loodusressursside pärast üha karmimaks muutub.\n\nTegelikult on maailmas piisavalt energiat. Selle mõistmiseks piisab tormise ilmaga aknast õue vaatamisest, päikselise ilmaga paljajalu rohelise muru peal kõndimisest või pilvise tuulevaikse ilmaga merevee tõusude ja mõõnade jälgimisest. Jah, selle kasutamiseks ja energia salvestamiseks kogu vajaliku taristu väljaehitamine on kallis, kuid samamoodi jätkusuutmatute tehnoloogiatega jätkamine saaks olema kordades kallim.\n\n**Märtsi tulemus +2,5%**\n\nVeebruaris tärganud investorite huvi roheettevõtete vastu jätkus ka märtsis. II ja III samba LHV rohefondide märtsikuu tootlus oli +2,5%. Märtsi alguses müüsime rohefondidest välja 3 erinevat Euroopa börsidel kauplevat ESG fondi, suurendasime oma positsioone ühes vesinikutehnoloogia fondis ja vesinikutehnoloogia ettevõttes Plug Power ning lisasime ühe uue puhta energia fondi. Nende sammudega saavad rohefondid nüüd veelgi enam kasu maailmas tehtavatest keskkonnaalastest investeeringutest. Lisaks olime aktiivsed ka börsiväliste tehingutega ning tegime täiendava investeeringu kodumaisesse tuule- ja päikeseenergia ettevõttesse Sunly ja omandasime koos LHV pensionifondidega XL, L ja M Eesti ühe esimese Tallinnas asuva [rohebüroo Sõpruse pst 157](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5623281).\n\nMärtsi lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 51 erinevat investeeringut. 26% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 20% akutehnoloogiasse, 17% elektrifitseerimisse, 13% ringmajandusse, 9% vesinikutehnoloogiasse, 7% energiatõhususse, 4% metsa- ja põllumajandusse ning 3% erinevatesse ESG fondidesse.\n\n**Kliima kuumeneb**\n\nIPCC on riikideülene organisatsioon, mille ingliskeelne lühend tuleneb sõnadest Intergovernmental Panel on Climate Change. Sel on 195 liiget ja IPCC viimasesse kliimaraportisse on panustanud tuhandeid inimesi maailmas. Raport ise on 3675 lk pikk, ingliskeelne kokkuvõte 40 lehekülge. Lühike [eestikeelne kokkuvõte](https://keskkonnaagentuur.ee/uudised/varske-raport-hoiatab-praegused-kliimapoliitikad-tooks-maailmas-kaasa-32-degc-temperatuuri) on postitatud ka Eesti keskkonnaagentuuri lehele. Märgiline on juba ainuüksi see, et kõik need liikmesriigid on jõudnud ühe ja sama järelduseni: kliima muutub ja muutub kiiresti ning see on inimtekkeline.\n\nValitsused, ettevõtted ja inimesed peavad kohanema uue reaalsusega ning mõistma, et ainuke jätkusuutlik tulevikutrend on rohetrend. LHV Rohelised pensionifondid annavad võimaluse selles tulevikutrendis osalemiseks.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.38,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NIT100":{"heading":"Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik-taiendav","code":"jatkusuutlik-taiendav","dataMarker":"NIT100","securityId":213281,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- Sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk;\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% aktsiatesse ja sarnast riski kandvatesse varadesse. Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0,25%","managementFee":"0,25%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001798, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,25%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,56%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001798","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWI100":{"heading":"Swedbank III Samba Pensionifond Indeks","id":"swi100","code":"SWI100","dataMarker":"SWI100","securityId":218897,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- soovid, et sinu pensionivara jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist,\n- sinu eesmärk on vara suurem kasv pikema aja jooksul (vähemalt 10 aastat),\n- oled valmis säästude väärtuse suurema kõikumisega.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001822, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,29%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001822","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":0,"transactionDaysForSell":1,"transactionDaysForExchange":3},"SWK100":{"heading":"Swedbank Pensionifond Indeks","id":"swk100","code":"SWK100","dataMarker":"SWK100","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu eesmärk on pensioniraha suurem kasv pikema aja (vähemalt 10 aasta) jooksul;\n- tahad, et Sinu pensioniraha jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist ja oled valmis vara väärtuse suuremaks kõikumiseks;\n- soovid, et Sinu pensioniraha investeeritaks jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud n.n passiivse investeerimispoliitikaga fondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinete valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtted. Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":2561},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.93,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.1,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.05.2022 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor MSCI World ESG Leaders E | 21,60% |\n| Amundi Index MSCI World SRI UC | 21,34% |\n| UBS Lux Fund Solutions - MSCI | 20,91% |\n| Access Global A | 19,14% |\n| Access Edge Global | 15,93% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001814","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"}}