{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4555},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":83.43,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":16.57,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 25/05/21 | 6,62% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 6,62% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 5,10% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 4,45% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,10% |\n| Ignitis Grupe 2% 21/05/30 | 3,95% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 3,29% |\n| Bank of America 04/05/23 | 3,25% |\n| ALTUMG 1.3% 07/03/25 | 2,87% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,10% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,84% |\n| Elering 0.875% 03/05/2023 | 2,63% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 19 630 254,91 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 80 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,486%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,53%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":5,"content":"### Mai 2021: müüsime ära Ignitise võlakirjad\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nMaikuus müüsime Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.\n\nAtraktiivseid võimalusi võlakirjadesse investeerida on siiski äärmiselt vähe, mistõttu uusi investeeringuid möödunud kuul fondi ei lisandunud. Euroopa võlakirjaturud jäid mais taas kergelt miinuspoolele. Seda mõjutas peamise tegurina inflatsioon ja ootused selle tuleviku suhtes.\n"},{"year":2021,"month":4,"content":"### Aprill 2021: võlakirjainvestoreid kimbutab inflatsioonioht\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nInvestorid lähtuvad ikka veel ootusest, et valitsuste suurenevad kulutused aitavad riikide majanduse koroonakriisist välja. Suure tõenäosusega on selle protsessi üks kõrvalmõjusid hinnatõus. See oleks aga otsene löök võlakirjainvestoritele, sest neile on lubatud maksed ette fikseeritud ja need ei kasva koos hindadega. Nii langes Euroopa valitsuste võlakirjaturg möödunud kuul veidi üle 1%, ent aasta algusest on langust kogunenud juba 3%.\n\nKui vaadata kõige riskantsemaid ehk pikimaid valitsuste võlakirju, mis on Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide 30-aastase tähtajaga võlakirjad, siis on 2021. aasta algusest kogunenud kaotust juba ligikaudu 14%. Nagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Oleme hoidnud oma fondide vara kaitstuna ja valmis taas ostma, kui avanevad atraktiivsed võimalused.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Märts 2021: kvartali lõpp tõi Euroopa võlakirjaturul stabiliseerumise\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nPärast järsku langust veebruaris stabiliseerusid Euroopa võlakirjaturud märtsis teataval määral. Sündmuste peamine vedur on jätkuvalt valitsuse võlakirjade hinnalangus Ameerika Ühendriikides, kus plaanitakse riigieelarve juba niigi rekordilistele kulutustele üha lisa.\n\nSellise asjade käigu ainsad selged võitjad võlakirjade hulgas on seni kõige kehvema kvaliteediga ettevõtted. Just neil on siis ootuse järgi kergem oma kohustusi teenindada ajal, mil valitsused pumpavad majandusse endiselt raha juurde.\n\nSiiski oli isegi vaatamata sellele kogu Euroopas võlakirjaturu aasta esimese kvartali tulemuseks ligikaudu 2% langus. Oleme hoidnud riskitaseme madalamal ja nii lõppes kvartal fondile nullilähedase tootlusega.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kasvav riigi roll ei soodusta pikaajalist kasvu**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n","text":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n\nKrüptovaluutade kursid on viimastel aastatel peegeldanud üsna hästi väikeinvestorite riskiisu ka teistel turgudel, kuid tänavu mais see indikaator ei töötanud. Samal ajal kui mitmed krüptovaluutad kaotasid peaaegu poole oma väärtusest, püsisid suurimad aktsiaturud rekordkõrgustel.\n\n**Inflatsioon ja intressimäärad**\n\nTeoorias peaksid kõikide varade hinnad sõltuma raha hinnast, ehk intressimäärast. Tänu intressimäärale on võimalik arvutada, kui palju on kassavood, mis sünnivad aastate pärast, väärt täna. Kui raha hind tõuseb, siis tuleviku kassavoogude väärtus langeb ja vastupidi. Seejuures on oluline teha vahet nominaalsel (lepingulisel) ja reaalintressimääral. Reaalintressimäär saadakse, kui nominaalsest intressimäärast lahutatakse inflatsioonimäär.\n\nPärast üleilmset finantskriisi on pea kõikjal maailmas domineerinud erakordselt soodne rahapoliitika: keskpangad on ostnud võlakirju kokku enneolematus mahus ja paisanud väärtpaberiturgudele suures koguses raha. See on toonud kaasa küll varade hindade ja ebavõrdsuse kasvu, kuid ei ole leidnud väljendust tarbijahindade ega palkade kasvus.\n\nKuni viimase ajani püüdsid keskpangad teha nägu, et nad ei rahasta valitsusi otse, vaid ostavad kõigest võlakirjaturgudelt kokku varasemalt emiteeritud väärtpabereid. Nüüdseks on mitme suurriigi valitsus senistele eelarvereeglitele (lühiajaliselt) peaaegu vilistanud ega üritagi katta kulutusi maksutuludega. Nii on hakanud levima kartus, et poliitikud ei suuda ennast tulevikus tagasi hoida ning valitsussektori suurenevad kulud elustavad viimastel aastakümnetel surnuks peetud inflatsioonitondi.\n\nJärgnevad 18 kuud peaksid tooma selguse sellesse, kas viimase kvartali jooksul kiirenenud inflatsioonitempo kujuneb osaliselt eelmise aasta madalast baasist tingitud lühiajaliseks sähvatuseks või mitte. Samuti saame näha, kuidas reageerivad keskpangad ja kas nad on üldse suutelised midagi tegema juhul, kui tarbijahindade tõusutempo peaks veelgi kiirenema.\n\n**Järjest rohkem plaanimajandust**\n\nMinu jaoks teeb olukorra eriti ärevaks see, et maailma arenenuimad riigid hülgasid liberaalse majanduskorralduse juba mitu aastakümmet tagasi. Tollal hakkasid esile kerkima superstaari staatuses keskpankurid, kes – püüdes elimineerida majandustsükleid – hakkasid manipuleerima raha kui kõige tähtsama kauba hinnaga.\n\nKeskpankurid on alates üheksakümnendatest innustanud nii tarbijaid kui ka investoreid võtma üha madalamate intressimääradega järjest rohkem laenu, et edendada sellega majanduskasvu. Reaalne majanduskasv on siiski inimeste leidlikkuse ja innovatsiooni, mitte intressimääradega mängimise ning võlakirjade kokkuostu tulemus.\n\nOlukorda pole parandanud ka asjaolu, et valitsused ja järelevalveasutused on viimastel aastakümnetel lisanud uusi ja uusi õigusnorme, õilsa sooviga kaitsta tavainimest. Kuid üle reguleerides on nad hoopis tapnud innovatsiooni ja aidanud kaasa järjest suurema monopoolse jõuga ettevõtete tekkele.\n\nEhkki viimasel ajal on tarbijahinnad olnud mitme teguri kaasmõjul tõusutrendis, töötab sellele trendile pikemaajaliselt vastu rahvastiku vananemine maailma majanduse jaoks olulistes riikides. Ma suudan luua enda ettekujutuses pildi nii inflatsioonilisest kui ka deflatsioonilisest tulevikust, kuid mul on raske näha, kuidas praeguste trendide jätkudes maailma majanduskasv järgneva kümne aasta jooksul kiireneks.\n\n**Investeerimine segases keskkonnas**\n\nInflatsioon ei puuduta meid mitte ainult kaupade ja teenuste kaudu, vaid sellel võib olla suur mõju ka pensioniinvesteeringutele. Kui tarbijakorvi hoogsam kallinemine kujuneb püsivamaks nähtuseks, tuleb keskpankadel hakata rahakraane kinni keerama, vähendades varade kokkuostusid ja kergitades intressimäära. Et aga maailmamajandus ägab enneolematu võlakoormuse all, siis võib intressimäärade väiksemgi tõus panna varade hinnad surve alla ja lülitada majanduse tagurpidikäigule.\n\nIsegi keerulises majanduskeskkonnas on võimalik leida häid investeeringuid, ent see on tavalisest keerulisem. Ma kahtlustan, et investeerimisstrateegia „Osta ja unusta“ ei tööta järgmise kümne aasta jooksul enam sama hästi kui viimase paarikümne aasta jooksul. Samuti muutub taas mõnevõrra tähtsamaks investeeringute valimine ja navigeerimine muutlikus keskkonnas.\n\nMõistagi hoidume praegu investeerimisest pikaajalistesse fikseeritud (negatiivse) intressimääraga riigivõlakirjadesse, mis toovad garanteeritud kaotuse juhul, kui neid lunastuskuupäevani hoida. Selle asemel otsime märksa suurema tootluse teenimise võimalust väljaspool börse. Nii paigutasime hiljaaegu raha ühe kiiresti kasvava taastuvenergiaettevõtte võlakirjadesse.\n\nTänases segases ja keerulises majanduskeskkonnas on väärismetallide sära tasapisi taastunud ning me oleme hoidnud silma peal toormesektoril laiemalt, kuna investeeringute nappus selles sektoris on viinud selleni, et pakkumine ei suuda katta nõudlust tänastel hinnatasemetel.\n\nKeskpangad seisavad käesoleval ajal silmitsi raske valikuga, kas toetada majandust ja finantseerida valitsusi ning loota, et inflatsiooniootused hääbuvad iseenesest või kontrollida inflatsiooniootusi ning lasta varahindade mullist veidikene õhku välja.\n\nVarahindade jaoks soodne rahandus- ja fiskaalpoliitika ei kesta igavesti. Pole mõtet loota, et valitsustel on võimalik lõpmatult finantseerida järjest suuremaid eelarvepuudujääke järjest madalamate (negatiivsete) intressimääradega. Investorid peaksid olema valmis selleks, et nii intressi- kui maksumäärad tulevikus tõusevad ning mõtlema, kas ja milliseid muutusi tuleks teha oma investeerimisportfellis.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":12.15,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":8121},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":84.82,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":15.18,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 7,11% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 6,31% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 6,04% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 5,94% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 5,50% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,84% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,83% |\n| France Government 25/05/21 | 4,10% |\n| Ignitis Grupe 2% 21/05/30 | 4,04% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,01% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 5,50% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 4,01% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,55% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 43 868 046,83 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 150 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":5,"content":"### Mai 2021: müüsime ära Ignitise võlakirjad\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMaikuus müüsime Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.\n\nAtraktiivseid võimalusi võlakirjadesse investeerida on siiski äärmiselt vähe, mistõttu uusi investeeringuid möödunud kuul fondi ei lisandunud. Euroopa võlakirjaturud jäid mais taas kergelt miinuspoolele. Seda mõjutas peamise tegurina inflatsioon ja ootused selle tuleviku suhtes.\n"},{"year":2021,"month":4,"content":"### Aprill 2021: võlakirjainvestoreid kimbutab inflatsioonioht\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nInvestorid lähtuvad ikka veel ootusest, et valitsuste suurenevad kulutused aitavad riikide majanduse koroonakriisist välja. Suure tõenäosusega on selle protsessi üks kõrvalmõjusid hinnatõus. See oleks aga otsene löök võlakirjainvestoritele, sest neile on lubatud maksed ette fikseeritud ja need ei kasva koos hindadega. Nii langes Euroopa valitsuste võlakirjaturg möödunud kuul veidi üle 1%, ent aasta algusest on langust kogunenud juba 3%.\n\nKui vaadata kõige riskantsemaid ehk pikimaid valitsuste võlakirju, mis on Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide 30-aastase tähtajaga võlakirjad, siis on 2021. aasta algusest kogunenud kaotust juba ligikaudu 14%. Nagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Oleme hoidnud oma fondide vara kaitstuna ja valmis taas ostma, kui avanevad atraktiivsed võimalused.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Märts 2021: kvartali lõpp tõi Euroopa võlakirjaturul stabiliseerumise\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nPärast järsku langust veebruaris stabiliseerusid Euroopa võlakirjaturud märtsis teataval määral. Sündmuste peamine vedur on jätkuvalt valitsuse võlakirjade hinnalangus Ameerika Ühendriikides, kus plaanitakse riigieelarve juba niigi rekordilistele kulutustele üha lisa.\n\nSellise asjade käigu ainsad selged võitjad võlakirjade hulgas on seni kõige kehvema kvaliteediga ettevõtted. Just neil on siis ootuse järgi kergem oma kohustusi teenindada ajal, mil valitsused pumpavad majandusse endiselt raha juurde.\n\nSiiski oli isegi vaatamata sellele kogu Euroopas võlakirjaturu aasta esimese kvartali tulemuseks ligikaudu 2% langus. Oleme hoidnud riskitaseme madalamal ja nii lõppes kvartal fondile nullilähedase tootlusega.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kasvav riigi roll ei soodusta pikaajalist kasvu**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n","text":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n\nKrüptovaluutade kursid on viimastel aastatel peegeldanud üsna hästi väikeinvestorite riskiisu ka teistel turgudel, kuid tänavu mais see indikaator ei töötanud. Samal ajal kui mitmed krüptovaluutad kaotasid peaaegu poole oma väärtusest, püsisid suurimad aktsiaturud rekordkõrgustel.\n\n**Inflatsioon ja intressimäärad**\n\nTeoorias peaksid kõikide varade hinnad sõltuma raha hinnast, ehk intressimäärast. Tänu intressimäärale on võimalik arvutada, kui palju on kassavood, mis sünnivad aastate pärast, väärt täna. Kui raha hind tõuseb, siis tuleviku kassavoogude väärtus langeb ja vastupidi. Seejuures on oluline teha vahet nominaalsel (lepingulisel) ja reaalintressimääral. Reaalintressimäär saadakse, kui nominaalsest intressimäärast lahutatakse inflatsioonimäär.\n\nPärast üleilmset finantskriisi on pea kõikjal maailmas domineerinud erakordselt soodne rahapoliitika: keskpangad on ostnud võlakirju kokku enneolematus mahus ja paisanud väärtpaberiturgudele suures koguses raha. See on toonud kaasa küll varade hindade ja ebavõrdsuse kasvu, kuid ei ole leidnud väljendust tarbijahindade ega palkade kasvus.\n\nKuni viimase ajani püüdsid keskpangad teha nägu, et nad ei rahasta valitsusi otse, vaid ostavad kõigest võlakirjaturgudelt kokku varasemalt emiteeritud väärtpabereid. Nüüdseks on mitme suurriigi valitsus senistele eelarvereeglitele (lühiajaliselt) peaaegu vilistanud ega üritagi katta kulutusi maksutuludega. Nii on hakanud levima kartus, et poliitikud ei suuda ennast tulevikus tagasi hoida ning valitsussektori suurenevad kulud elustavad viimastel aastakümnetel surnuks peetud inflatsioonitondi.\n\nJärgnevad 18 kuud peaksid tooma selguse sellesse, kas viimase kvartali jooksul kiirenenud inflatsioonitempo kujuneb osaliselt eelmise aasta madalast baasist tingitud lühiajaliseks sähvatuseks või mitte. Samuti saame näha, kuidas reageerivad keskpangad ja kas nad on üldse suutelised midagi tegema juhul, kui tarbijahindade tõusutempo peaks veelgi kiirenema.\n\n**Järjest rohkem plaanimajandust**\n\nMinu jaoks teeb olukorra eriti ärevaks see, et maailma arenenuimad riigid hülgasid liberaalse majanduskorralduse juba mitu aastakümmet tagasi. Tollal hakkasid esile kerkima superstaari staatuses keskpankurid, kes – püüdes elimineerida majandustsükleid – hakkasid manipuleerima raha kui kõige tähtsama kauba hinnaga.\n\nKeskpankurid on alates üheksakümnendatest innustanud nii tarbijaid kui ka investoreid võtma üha madalamate intressimääradega järjest rohkem laenu, et edendada sellega majanduskasvu. Reaalne majanduskasv on siiski inimeste leidlikkuse ja innovatsiooni, mitte intressimääradega mängimise ning võlakirjade kokkuostu tulemus.\n\nOlukorda pole parandanud ka asjaolu, et valitsused ja järelevalveasutused on viimastel aastakümnetel lisanud uusi ja uusi õigusnorme, õilsa sooviga kaitsta tavainimest. Kuid üle reguleerides on nad hoopis tapnud innovatsiooni ja aidanud kaasa järjest suurema monopoolse jõuga ettevõtete tekkele.\n\nEhkki viimasel ajal on tarbijahinnad olnud mitme teguri kaasmõjul tõusutrendis, töötab sellele trendile pikemaajaliselt vastu rahvastiku vananemine maailma majanduse jaoks olulistes riikides. Ma suudan luua enda ettekujutuses pildi nii inflatsioonilisest kui ka deflatsioonilisest tulevikust, kuid mul on raske näha, kuidas praeguste trendide jätkudes maailma majanduskasv järgneva kümne aasta jooksul kiireneks.\n\n**Investeerimine segases keskkonnas**\n\nInflatsioon ei puuduta meid mitte ainult kaupade ja teenuste kaudu, vaid sellel võib olla suur mõju ka pensioniinvesteeringutele. Kui tarbijakorvi hoogsam kallinemine kujuneb püsivamaks nähtuseks, tuleb keskpankadel hakata rahakraane kinni keerama, vähendades varade kokkuostusid ja kergitades intressimäära. Et aga maailmamajandus ägab enneolematu võlakoormuse all, siis võib intressimäärade väiksemgi tõus panna varade hinnad surve alla ja lülitada majanduse tagurpidikäigule.\n\nIsegi keerulises majanduskeskkonnas on võimalik leida häid investeeringuid, ent see on tavalisest keerulisem. Ma kahtlustan, et investeerimisstrateegia „Osta ja unusta“ ei tööta järgmise kümne aasta jooksul enam sama hästi kui viimase paarikümne aasta jooksul. Samuti muutub taas mõnevõrra tähtsamaks investeeringute valimine ja navigeerimine muutlikus keskkonnas.\n\nMõistagi hoidume praegu investeerimisest pikaajalistesse fikseeritud (negatiivse) intressimääraga riigivõlakirjadesse, mis toovad garanteeritud kaotuse juhul, kui neid lunastuskuupäevani hoida. Selle asemel otsime märksa suurema tootluse teenimise võimalust väljaspool börse. Nii paigutasime hiljaaegu raha ühe kiiresti kasvava taastuvenergiaettevõtte võlakirjadesse.\n\nTänases segases ja keerulises majanduskeskkonnas on väärismetallide sära tasapisi taastunud ning me oleme hoidnud silma peal toormesektoril laiemalt, kuna investeeringute nappus selles sektoris on viinud selleni, et pakkumine ei suuda katta nõudlust tänastel hinnatasemetel.\n\nKeskpangad seisavad käesoleval ajal silmitsi raske valikuga, kas toetada majandust ja finantseerida valitsusi ning loota, et inflatsiooniootused hääbuvad iseenesest või kontrollida inflatsiooniootusi ning lasta varahindade mullist veidikene õhku välja.\n\nVarahindade jaoks soodne rahandus- ja fiskaalpoliitika ei kesta igavesti. Pole mõtet loota, et valitsustel on võimalik lõpmatult finantseerida järjest suuremaid eelarvepuudujääke järjest madalamate (negatiivsete) intressimääradega. Investorid peaksid olema valmis selleks, et nii intressi- kui maksumäärad tulevikus tõusevad ning mõtlema, kas ja milliseid muutusi tuleks teha oma investeerimisportfellis.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":12.3,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13413},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":60.47,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":12.43,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":5.4,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":12.1,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.52,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.07,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 6,25% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,43% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,55% |\n| ZKB Gold ETF | 3,13% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,00% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,40% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 2,28% |\n| JP Morgan 1.375% 16/09/21 | 2,24% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 2,11% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 1,97% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,55% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,00% |\n| Luminor 0.792% 03/12/24 | 2,40% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 127 177 035,06 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,86%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":5,"content":"### Mai 2021: mitme Leedu börsiettevõtte aktsiad kallinesid hoogsalt\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMais liikusid maailma börsid tagasihoidlikus tempos. Üleilmne indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna aprillikuuga peaaegu samale tasemele, langedes 0,1%. USA börsi peegeldav S&P 500 indeks langes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%, Jaapani Nikkei indeks alanes 1,6% võrra ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets tõusis 0,4%.\n\nTeistest mõnevõrra erineva tulemuse saavutas Euroopa Euro Stoxx 50 indeks, mis kerkis mais 2,3%. Eelkõige paistsid silma Austria, Itaalia ja Hispaania börs, mis kasvasid vastavalt 6,3%, 4,3% ja 3,8% võrra. Baltimaade börsid näitasid seevastu üpris erinevaid tulemusi: kui Tallinna börsiindeksi väärtus oli peaaegu sama mis aprillis, siis Vilniuse ja Riia börs kasvasid kuu jooksul vastavalt 6,2% ja 2,7% võrra.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluvatest Balti aktsiatest jätkasid maikuus silmapaistvat kasvu Leedu pangandusettevõte Šiaulių bankas, Leedu puidutööstuse ettevõte Grigeo ja reisikorraldaja Novaturas, mis kallinesid vastavalt 17,1%, 16,5% ja 14,5%. Grigeo maksis investoritele atraktiivset dividendi ja teatas ühtlasi aktsiate boonusemissioonist. Novaturase aktsia hinnatõusu võib põhjendada optimistliku väljavaatega reisimisaktiivsusele.\n\nVõlakirjaportfellis müüsime maikuus Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.\n\nUutest investeeringutest liikusime kuu lõpus edasi Sunly võlakirjadega. Ettevõtte päikeseparkide arendus on jõudnud faasi, kus fond märkis järgmise osa Sunly võlakirjadest. Kõigi eelduste täitmise korral tõuseb võlakiri järgmistes etappides fondi suurimate investeeringute hulka. Väärtpaberi intress on 8% aastas ja lunastustähtaeg 2025.\n"},{"year":2021,"month":4,"content":"### Aprill 2021: aktsiaturgude tõus aeglustus \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillis jätkasid maailma börsid tõusulainel, kuid veebruari ja märtsiga võrreldes veidi rahulikumas tempos. Üleilmse indeksi MSCI World tase kerkis kuuga eurodes mõõdetuna 2,2% ja ka Euroopa Euro Stoxx 50 indeks tõusis 1,8%. Euroopa riikide seas oli võimsa tootlusega Soome, kus börsiindeks tõusis aprillis 4,2% võrra. Jaapani Nikkei indeks seevastu langes kohalikus valuutas 1,3% ja eurodes mõõdetuna 2,4%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.\n\nPensionifondi M portfelli kuulub Soome erakapitaliettevõtte KJK juhitud fond, mis teatas, et omandas 66% ettevõttest Alwark Group. See 2007. aastal Leedus asutatud ettevõte müüb, rendib ja hooldab rasketehnikat, st kõikvõimalikke seadmeid, mida vajatakse näiteks ladudes, meresadamates ja lennujaamades. Alwark tegutseb nii Leedus, Lätis kui ka Eestis ning ettevõtte käive ulatus mullu 43 miljoni euroni. KJK III erakapitalifond alustas investeerimistegevust 2018. aastal ja seekordne tehing on fondi neljas investeering.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud on jätkuvalt surve all juhul, kui intressid tõusevad. Väga pika tähtajaga valitsuste võlakirjadel on aasta algusest kogunenud hinnalangust juba üle 10%. Kui riigid turgutavad oma koroonakriisist taastuvat majandust, võib selle kõrvalmõjuna ilmneda hinnatõus, mis on võlakirjaturgude suur hirm.\n\nNagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Selle asemel vaatame uute investeeringute plaaniga endiselt kohalike ettevõtete poole ja viimase kuu jooksul liikusime sel alal paari võimaliku tehinguga märkimisväärselt edasi. Rahvusvaheliste turgude suured hinnaliikumised võivad aga avada meile lisavõimaluse teha uusi investeeringuid ka seal.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Märts 2021: uuendasime Alexela investeeringu tingimusi\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nKa märtsis jätkasid arenenud riikide aktsiaturgude indeksid valdavalt tugevas tõusutrendis. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kerkis kuuga koguni 7,9% ning tugevaimate seas olid seejuures taas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi börs. Näiteks Saksa börsiindeks DAX tõusis märtsis 8,9% ja Stockholmi börsi tootluseks kujunes eurodes mõõdetuna 8,5%.\n\nJaapani Nikkei indeksi tootlus jäi möödunud kuul aga tagasihoidlikuks: kohalikus valuutas 0,7% ja eurodes –0,1%. Balti riikidest tõi parima tulemuse Tallinna börsiindeks 3,3% tõusuga. Vilniuse börsi tootlus oli –0,2% ja Riia börsiindeks langes koguni 5,2% võrra.\n\nKodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas märtsikuus, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüs oma osalused ettevõtetes Qvalitas Arstikeskus ja Unimed Grupp. Ostja on Soomes laia valikuga erameditsiiniteenuseid pakkuv ettevõte Mehiläinen, mis asutati 1909. aastal ja pakub 22 300 töötajaga rohkem kui 540 asukohas.\n\nBaltCapi fond investeeris Unimed Gruppi ja Qvalitas Arstikeskusesse 2015. ja 2016. aastal. Nüüdseks kuulub Unimed Grupi portfelli seitse hambakliinikut ja kolm hambalaborit ning Qvalitas Arstikeskuse portfelli kaheksa erakliinikut ja viis meditsiinilise erivarustusega mobiilset tervisebussi.\n\nVõlakirjaportfellis uuendasime Alexela investeeringu tingimusi. Ettevõte on pärast meie investeeringu tegemist 2018. aasta alul tublisti kasvanud ja tulemusi parandanud. Selle tõttu jäi ka osa meie võlakirjaga ettevõttele seatud piiranguid ajale jalgu. Muudetud tingimuste osana tagastatakse raha fondidele esialgse kavaga võrreldes isegi viis aastat varem ehk 2023. aastal.\n\nTeise märkimisväärse sündmusena korraldas meie portfelli ettevõtetest Coop Pank avaliku võlakirjaemissiooni, kaasates pikaajalist kapitali hinnaga 5,5% aastas. Koos panga mahu kasvu ja börsiettevõtte staatusega on kapitali hind oodatavalt langenud. Võrdlusena: LHV pensionifond M teenib 2017. aastal Coop Panga võlakirjadesse tehtud investeeringult 6,75% intressi.\n\nPensionifondide üks ülesanne ongi pakkuda ettevõtetele kapitali sellises arenguetapis, kus avalikult raha kaasata veel ei saa. Peale kõrgema tootluse pensionikogujatele annab see hoogu ka kohalikele arenevatele ettevõtetele.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kasvav riigi roll ei soodusta pikaajalist kasvu**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n","text":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n\nKrüptovaluutade kursid on viimastel aastatel peegeldanud üsna hästi väikeinvestorite riskiisu ka teistel turgudel, kuid tänavu mais see indikaator ei töötanud. Samal ajal kui mitmed krüptovaluutad kaotasid peaaegu poole oma väärtusest, püsisid suurimad aktsiaturud rekordkõrgustel.\n\n**Inflatsioon ja intressimäärad**\n\nTeoorias peaksid kõikide varade hinnad sõltuma raha hinnast, ehk intressimäärast. Tänu intressimäärale on võimalik arvutada, kui palju on kassavood, mis sünnivad aastate pärast, väärt täna. Kui raha hind tõuseb, siis tuleviku kassavoogude väärtus langeb ja vastupidi. Seejuures on oluline teha vahet nominaalsel (lepingulisel) ja reaalintressimääral. Reaalintressimäär saadakse, kui nominaalsest intressimäärast lahutatakse inflatsioonimäär.\n\nPärast üleilmset finantskriisi on pea kõikjal maailmas domineerinud erakordselt soodne rahapoliitika: keskpangad on ostnud võlakirju kokku enneolematus mahus ja paisanud väärtpaberiturgudele suures koguses raha. See on toonud kaasa küll varade hindade ja ebavõrdsuse kasvu, kuid ei ole leidnud väljendust tarbijahindade ega palkade kasvus.\n\nKuni viimase ajani püüdsid keskpangad teha nägu, et nad ei rahasta valitsusi otse, vaid ostavad kõigest võlakirjaturgudelt kokku varasemalt emiteeritud väärtpabereid. Nüüdseks on mitme suurriigi valitsus senistele eelarvereeglitele (lühiajaliselt) peaaegu vilistanud ega üritagi katta kulutusi maksutuludega. Nii on hakanud levima kartus, et poliitikud ei suuda ennast tulevikus tagasi hoida ning valitsussektori suurenevad kulud elustavad viimastel aastakümnetel surnuks peetud inflatsioonitondi.\n\nJärgnevad 18 kuud peaksid tooma selguse sellesse, kas viimase kvartali jooksul kiirenenud inflatsioonitempo kujuneb osaliselt eelmise aasta madalast baasist tingitud lühiajaliseks sähvatuseks või mitte. Samuti saame näha, kuidas reageerivad keskpangad ja kas nad on üldse suutelised midagi tegema juhul, kui tarbijahindade tõusutempo peaks veelgi kiirenema.\n\n**Järjest rohkem plaanimajandust**\n\nMinu jaoks teeb olukorra eriti ärevaks see, et maailma arenenuimad riigid hülgasid liberaalse majanduskorralduse juba mitu aastakümmet tagasi. Tollal hakkasid esile kerkima superstaari staatuses keskpankurid, kes – püüdes elimineerida majandustsükleid – hakkasid manipuleerima raha kui kõige tähtsama kauba hinnaga.\n\nKeskpankurid on alates üheksakümnendatest innustanud nii tarbijaid kui ka investoreid võtma üha madalamate intressimääradega järjest rohkem laenu, et edendada sellega majanduskasvu. Reaalne majanduskasv on siiski inimeste leidlikkuse ja innovatsiooni, mitte intressimääradega mängimise ning võlakirjade kokkuostu tulemus.\n\nOlukorda pole parandanud ka asjaolu, et valitsused ja järelevalveasutused on viimastel aastakümnetel lisanud uusi ja uusi õigusnorme, õilsa sooviga kaitsta tavainimest. Kuid üle reguleerides on nad hoopis tapnud innovatsiooni ja aidanud kaasa järjest suurema monopoolse jõuga ettevõtete tekkele.\n\nEhkki viimasel ajal on tarbijahinnad olnud mitme teguri kaasmõjul tõusutrendis, töötab sellele trendile pikemaajaliselt vastu rahvastiku vananemine maailma majanduse jaoks olulistes riikides. Ma suudan luua enda ettekujutuses pildi nii inflatsioonilisest kui ka deflatsioonilisest tulevikust, kuid mul on raske näha, kuidas praeguste trendide jätkudes maailma majanduskasv järgneva kümne aasta jooksul kiireneks.\n\n**Investeerimine segases keskkonnas**\n\nInflatsioon ei puuduta meid mitte ainult kaupade ja teenuste kaudu, vaid sellel võib olla suur mõju ka pensioniinvesteeringutele. Kui tarbijakorvi hoogsam kallinemine kujuneb püsivamaks nähtuseks, tuleb keskpankadel hakata rahakraane kinni keerama, vähendades varade kokkuostusid ja kergitades intressimäära. Et aga maailmamajandus ägab enneolematu võlakoormuse all, siis võib intressimäärade väiksemgi tõus panna varade hinnad surve alla ja lülitada majanduse tagurpidikäigule.\n\nIsegi keerulises majanduskeskkonnas on võimalik leida häid investeeringuid, ent see on tavalisest keerulisem. Ma kahtlustan, et investeerimisstrateegia „Osta ja unusta“ ei tööta järgmise kümne aasta jooksul enam sama hästi kui viimase paarikümne aasta jooksul. Samuti muutub taas mõnevõrra tähtsamaks investeeringute valimine ja navigeerimine muutlikus keskkonnas.\n\nMõistagi hoidume praegu investeerimisest pikaajalistesse fikseeritud (negatiivse) intressimääraga riigivõlakirjadesse, mis toovad garanteeritud kaotuse juhul, kui neid lunastuskuupäevani hoida. Selle asemel otsime märksa suurema tootluse teenimise võimalust väljaspool börse. Nii paigutasime hiljaaegu raha ühe kiiresti kasvava taastuvenergiaettevõtte võlakirjadesse.\n\nTänases segases ja keerulises majanduskeskkonnas on väärismetallide sära tasapisi taastunud ning me oleme hoidnud silma peal toormesektoril laiemalt, kuna investeeringute nappus selles sektoris on viinud selleni, et pakkumine ei suuda katta nõudlust tänastel hinnatasemetel.\n\nKeskpangad seisavad käesoleval ajal silmitsi raske valikuga, kas toetada majandust ja finantseerida valitsusi ning loota, et inflatsiooniootused hääbuvad iseenesest või kontrollida inflatsiooniootusi ning lasta varahindade mullist veidikene õhku välja.\n\nVarahindade jaoks soodne rahandus- ja fiskaalpoliitika ei kesta igavesti. Pole mõtet loota, et valitsustel on võimalik lõpmatult finantseerida järjest suuremaid eelarvepuudujääke järjest madalamate (negatiivsete) intressimääradega. Investorid peaksid olema valmis selleks, et nii intressi- kui maksumäärad tulevikus tõusevad ning mõtlema, kas ja milliseid muutusi tuleks teha oma investeerimisportfellis.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":35.44,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":99057},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":44.1,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":17.81,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":9.74,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":11.75,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":11.76,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.85,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,97% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,48% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,09% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 3,83% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,75% |\n| German Treasury Bill 25/08/2021 | 3,09% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,05% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,01% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,84% |\n| ZKB Gold ETF | 2,73% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,75% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,01% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,68% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 1 038 335 414,55 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,14%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_26112020.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":5,"content":"### Mai 2021: inflatsiooniootus kergitas kullahinda\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMais liikusid maailma börsid tagasihoidlikus tempos. Üleilmne indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna aprillikuuga peaaegu samale tasemele, langedes 0,1%. USA börsi peegeldav S&P 500 indeks langes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%, Jaapani Nikkei indeks alanes 1,6% võrra ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets tõusis 0,4%.\n\nTeistest mõnevõrra erineva tulemuse saavutas Euroopa Euro Stoxx 50 indeks, mis kerkis mais 2,3%. Eelkõige paistsid silma Austria, Itaalia ja Hispaania börs, mis kasvasid vastavalt 6,3%, 4,3% ja 3,8% võrra. Baltimaade börsid näitasid seevastu üpris erinevaid tulemusi: kui Tallinna börsiindeksi väärtus oli peaaegu sama mis aprillis, siis Vilniuse ja Riia börs kasvasid kuu jooksul vastavalt 6,2% ja 2,7% võrra.\n\nKiirema inflatsiooniga keskkonnas kallinesid Pensionifondi L portfellis maikuus märkimisväärselt eelkõige kullakaevandusega seotud ettevõtted. Kui hoogustunud üleilmne inflatsioonisurve tõstis kulla hinda ühe kuuga 7,7%, siis kullakaevandusettevõtete aktsiahinnad tõusid sellest rohkemgi: Agnico Eagle Minesi aktsia kerkis 14,2%, AngloGold Ashanti aktsia 14,4%, Barrick Goldi aktsia 13% ja Newmont Miningu aktsia 16,6% võrra.\n\nVõlakirjaportfellis müüsime maikuus Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.\n\nUutest investeeringutest liikusime kuu lõpus edasi Sunly võlakirjadega. Ettevõtte päikeseparkide arendus on jõudnud faasi, kus fond märkis järgmise osa Sunly võlakirjadest. Kõigi eelduste täitmise korral tõuseb võlakiri järgmistes etappides fondi suurimate investeeringute hulka. Väärtpaberi intress on 8% aastas ja lunastustähtaeg 2025.\n"},{"year":2021,"month":4,"content":"### Aprill 2021: fondi tootlust toetas mitu Balti börsiettevõtet\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillis jätkasid maailma börsid tõusulainel, kuid veebruari ja märtsiga võrreldes veidi rahulikumas tempos. Üleilmse indeksi MSCI World tase kerkis kuuga eurodes mõõdetuna 2,2% ja ka Euroopa Euro Stoxx 50 indeks tõusis 1,8%. Euroopa riikide seas oli võimsa tootlusega Soome, kus börsiindeks tõusis aprillis 4,2% võrra. Jaapani Nikkei indeks seevastu langes kohalikus valuutas 1,3% ja eurodes mõõdetuna 2,4%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.\n\nArenevate turgude üleilmse indeksi tootluseks kujunes kohalikus valuutas 2,4%, kuid euro vahetuskursi tugevnemise tõttu jäi eurodes tootluseks 0%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.\n\nPensionifondi L portfelli kuuluvatest Balti aktsiatest tegi parima tulemuse reisikorraldaja Novaturas, mille aktsiad kerkisid kuuga 26,8% võrra. Huvi reisimise vastu hakkab taas kasvama ning ettevõte avalikustas head esimese kvartali käibe- ja kasuminäitajad.\n\nTallinna börsilt tõid pensionifondile L väga hea tootluse ehitussektori investeeringud, sest Merko ja Nordeconi aktsiad kallinesid vastavalt 18,8% ja 17,2%. Ka panused kohalikku pangandusse andsid hea tulemuse: Coop Panga aktsiad kerkisid 15,1% ja Šiaulių bankase tootlus oli 12%.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud on jätkuvalt surve all juhul, kui intressid tõusevad. Väga pika tähtajaga valitsuste võlakirjadel on aasta algusest kogunenud hinnalangust juba üle 10%. Kui riigid turgutavad oma koroonakriisist taastuvat majandust, võib selle kõrvalmõjuna ilmneda hinnatõus, mis on võlakirjaturgude suur hirm.\n\nNagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Selle asemel vaatame uute investeeringute plaaniga endiselt kohalike ettevõtete poole ja viimase kuu jooksul liikusime sel alal paari võimaliku tehinguga märkimisväärselt edasi. Rahvusvaheliste turgude suured hinnaliikumised võivad aga avada meile lisavõimaluse teha uusi investeeringuid ka seal.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Märts 2021: investeerisime Hispaania lennujaamade käitajasse \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nKa märtsis jätkasid arenenud riikide aktsiaturgude indeksid valdavalt tugevas tõusutrendis. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kerkis kuuga koguni 7,9% ning tugevaimate seas olid seejuures taas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi börs. Näiteks Saksa börsiindeks DAX tõusis märtsis 8,9% ja Stockholmi börsi tootluseks kujunes eurodes mõõdetuna 8,5%.\n\nJaapani Nikkei indeksi tootlus jäi möödunud kuul aga tagasihoidlikuks: kohalikus valuutas 0,7% ja eurodes –0,1%. Üleilmse MSCI arenevate turgude indeksi tulemus oli kohalikus valuutas –1,7%. Langust vedasid Aasia riikide börsid eesotsas Hiinaga, kus indeksi tootluseks kujunes –6,1%.\n\nBalti riikidest tõi parima tulemuse Tallinna börsiindeks 3,3% tõusuga. Vilniuse börsi tootlus oli –0,2% ja Riia börsiindeks langes koguni 5,2% võrra.\n\nMärtsis lisasime pensionifondi L portfelli uue aktsiainvesteeringuna monopoolses staatuses Hispaania lennujaamade käitaja Aena. Olulisimad ettevõtte portfelli kuuluvad lennujaamad asuvad Madridis, Barcelonas, Mallorcal ja Kanaari saartel ning Aenale kuulub ka osalus Londoni Lutoni lennujaamas. Usume, et Euroopa lennuliiklus ja turism taastuvad tänu Covid-19 vaktsiinile küllalt kiiresti ning Hispaania kuurordid on ka tulevikus puhkajate seas populaarsed sihtkohad.\n\nTugeva tootluse tõid pensionifondile ka Tallinna börsi aktsiad Coop Pank, Merko Ehitus ja Nordecon, mis kõik tõusid tänu väikeinvestorite suurele huvile rohkem kui 10% võrra.\n\nVõlakirjaportfellis uuendasime Alexela investeeringu tingimusi. Ettevõte on pärast meie investeeringu tegemist 2018. aasta alul tublisti kasvanud ja tulemusi parandanud. Selle tõttu jäi ka osa meie võlakirjaga ettevõttele seatud piiranguid ajale jalgu. Muudetud tingimuste osana tagastatakse raha fondidele esialgse kavaga võrreldes isegi viis aastat varem ehk 2023. aastal.\n\nTeise märkimisväärse sündmusena korraldas meie portfelli ettevõtetest Coop Pank avaliku võlakirjaemissiooni, kaasates pikaajalist kapitali hinnaga 5,5% aastas. Koos panga mahu kasvu ja börsiettevõtte staatusega on kapitali hind oodatavalt langenud. Võrdlusena teenib LHV pensionifond L 2017. aastal Coop Panga võlakirjadesse tehtud investeeringult veidi üle 7% intressi.\n\nPensionifondide üks ülesanne ongi pakkuda ettevõtetele kapitali sellises arenguetapis, kus avalikult raha kaasata veel ei saa. Peale kõrgema tootluse pensionikogujatele annab see hoogu ka kohalikele arenevatele ettevõtetele.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kasvav riigi roll ei soodusta pikaajalist kasvu**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n","text":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n\nKrüptovaluutade kursid on viimastel aastatel peegeldanud üsna hästi väikeinvestorite riskiisu ka teistel turgudel, kuid tänavu mais see indikaator ei töötanud. Samal ajal kui mitmed krüptovaluutad kaotasid peaaegu poole oma väärtusest, püsisid suurimad aktsiaturud rekordkõrgustel.\n\n**Inflatsioon ja intressimäärad**\n\nTeoorias peaksid kõikide varade hinnad sõltuma raha hinnast, ehk intressimäärast. Tänu intressimäärale on võimalik arvutada, kui palju on kassavood, mis sünnivad aastate pärast, väärt täna. Kui raha hind tõuseb, siis tuleviku kassavoogude väärtus langeb ja vastupidi. Seejuures on oluline teha vahet nominaalsel (lepingulisel) ja reaalintressimääral. Reaalintressimäär saadakse, kui nominaalsest intressimäärast lahutatakse inflatsioonimäär.\n\nPärast üleilmset finantskriisi on pea kõikjal maailmas domineerinud erakordselt soodne rahapoliitika: keskpangad on ostnud võlakirju kokku enneolematus mahus ja paisanud väärtpaberiturgudele suures koguses raha. See on toonud kaasa küll varade hindade ja ebavõrdsuse kasvu, kuid ei ole leidnud väljendust tarbijahindade ega palkade kasvus.\n\nKuni viimase ajani püüdsid keskpangad teha nägu, et nad ei rahasta valitsusi otse, vaid ostavad kõigest võlakirjaturgudelt kokku varasemalt emiteeritud väärtpabereid. Nüüdseks on mitme suurriigi valitsus senistele eelarvereeglitele (lühiajaliselt) peaaegu vilistanud ega üritagi katta kulutusi maksutuludega. Nii on hakanud levima kartus, et poliitikud ei suuda ennast tulevikus tagasi hoida ning valitsussektori suurenevad kulud elustavad viimastel aastakümnetel surnuks peetud inflatsioonitondi.\n\nJärgnevad 18 kuud peaksid tooma selguse sellesse, kas viimase kvartali jooksul kiirenenud inflatsioonitempo kujuneb osaliselt eelmise aasta madalast baasist tingitud lühiajaliseks sähvatuseks või mitte. Samuti saame näha, kuidas reageerivad keskpangad ja kas nad on üldse suutelised midagi tegema juhul, kui tarbijahindade tõusutempo peaks veelgi kiirenema.\n\n**Järjest rohkem plaanimajandust**\n\nMinu jaoks teeb olukorra eriti ärevaks see, et maailma arenenuimad riigid hülgasid liberaalse majanduskorralduse juba mitu aastakümmet tagasi. Tollal hakkasid esile kerkima superstaari staatuses keskpankurid, kes – püüdes elimineerida majandustsükleid – hakkasid manipuleerima raha kui kõige tähtsama kauba hinnaga.\n\nKeskpankurid on alates üheksakümnendatest innustanud nii tarbijaid kui ka investoreid võtma üha madalamate intressimääradega järjest rohkem laenu, et edendada sellega majanduskasvu. Reaalne majanduskasv on siiski inimeste leidlikkuse ja innovatsiooni, mitte intressimääradega mängimise ning võlakirjade kokkuostu tulemus.\n\nOlukorda pole parandanud ka asjaolu, et valitsused ja järelevalveasutused on viimastel aastakümnetel lisanud uusi ja uusi õigusnorme, õilsa sooviga kaitsta tavainimest. Kuid üle reguleerides on nad hoopis tapnud innovatsiooni ja aidanud kaasa järjest suurema monopoolse jõuga ettevõtete tekkele.\n\nEhkki viimasel ajal on tarbijahinnad olnud mitme teguri kaasmõjul tõusutrendis, töötab sellele trendile pikemaajaliselt vastu rahvastiku vananemine maailma majanduse jaoks olulistes riikides. Ma suudan luua enda ettekujutuses pildi nii inflatsioonilisest kui ka deflatsioonilisest tulevikust, kuid mul on raske näha, kuidas praeguste trendide jätkudes maailma majanduskasv järgneva kümne aasta jooksul kiireneks.\n\n**Investeerimine segases keskkonnas**\n\nInflatsioon ei puuduta meid mitte ainult kaupade ja teenuste kaudu, vaid sellel võib olla suur mõju ka pensioniinvesteeringutele. Kui tarbijakorvi hoogsam kallinemine kujuneb püsivamaks nähtuseks, tuleb keskpankadel hakata rahakraane kinni keerama, vähendades varade kokkuostusid ja kergitades intressimäära. Et aga maailmamajandus ägab enneolematu võlakoormuse all, siis võib intressimäärade väiksemgi tõus panna varade hinnad surve alla ja lülitada majanduse tagurpidikäigule.\n\nIsegi keerulises majanduskeskkonnas on võimalik leida häid investeeringuid, ent see on tavalisest keerulisem. Ma kahtlustan, et investeerimisstrateegia „Osta ja unusta“ ei tööta järgmise kümne aasta jooksul enam sama hästi kui viimase paarikümne aasta jooksul. Samuti muutub taas mõnevõrra tähtsamaks investeeringute valimine ja navigeerimine muutlikus keskkonnas.\n\nMõistagi hoidume praegu investeerimisest pikaajalistesse fikseeritud (negatiivse) intressimääraga riigivõlakirjadesse, mis toovad garanteeritud kaotuse juhul, kui neid lunastuskuupäevani hoida. Selle asemel otsime märksa suurema tootluse teenimise võimalust väljaspool börse. Nii paigutasime hiljaaegu raha ühe kiiresti kasvava taastuvenergiaettevõtte võlakirjadesse.\n\nTänases segases ja keerulises majanduskeskkonnas on väärismetallide sära tasapisi taastunud ning me oleme hoidnud silma peal toormesektoril laiemalt, kuna investeeringute nappus selles sektoris on viinud selleni, et pakkumine ei suuda katta nõudlust tänastel hinnatasemetel.\n\nKeskpangad seisavad käesoleval ajal silmitsi raske valikuga, kas toetada majandust ja finantseerida valitsusi ning loota, et inflatsiooniootused hääbuvad iseenesest või kontrollida inflatsiooniootusi ning lasta varahindade mullist veidikene õhku välja.\n\nVarahindade jaoks soodne rahandus- ja fiskaalpoliitika ei kesta igavesti. Pole mõtet loota, et valitsustel on võimalik lõpmatult finantseerida järjest suuremaid eelarvepuudujääke järjest madalamate (negatiivsete) intressimääradega. Investorid peaksid olema valmis selleks, et nii intressi- kui maksumäärad tulevikus tõusevad ning mõtlema, kas ja milliseid muutusi tuleks teha oma investeerimisportfellis.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":28.42,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":38702},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":38.96,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":25.76,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":14.36,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.47,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":8.61,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.84,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,76% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,55% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,40% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 3,94% |\n| France Government 25/05/21 | 3,70% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 3,21% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 2,72% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,27% |\n| ZKB Gold ETF | 2,26% |\n| TRIGON - New Europe Fund D | 2,21% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,19% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 1,84% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 1,62% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 262 709 117,50 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,576%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,13%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":5,"content":"### Mai 2021: aktsiaturgude hoogne tõus pidurdus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMais liikusid maailma börsid tagasihoidlikus tempos. Üleilmne indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna aprillikuuga peaaegu samale tasemele, langedes 0,1%. USA börsi peegeldav S&P 500 indeks langes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%, Jaapani Nikkei indeks alanes 1,6% võrra ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets tõusis 0,4%.\n\nTeistest mõnevõrra erineva tulemuse saavutas Euroopa Euro Stoxx 50 indeks, mis kerkis mais 2,3%. Eelkõige paistsid silma Austria, Itaalia ja Hispaania börs, mis kasvasid vastavalt 6,3%, 4,3% ja 3,8% võrra. Baltimaade börsid näitasid seevastu üpris erinevaid tulemusi: kui Tallinna börsiindeksi väärtus oli peaaegu sama mis aprillis, siis Vilniuse ja Riia börs kasvasid kuu jooksul vastavalt 6,2% ja 2,7% võrra.\n\nKodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende juhitud BaltCap Private Equity Fund II müüs oma portfelli kuulunud Leedu jäätmekäitlusettevõtte Ecoservice. Ostjaks kujunes Balti jäätmekäitlusettevõte Eco Baltia Group, mis kuulub erakapitalifondile INVL Baltic Sea Growth Fund. BaltCapi fond omandas Ecoservice’i 2014. aastal ja praeguseks teenindab ettevõte üle 40% Leedu territooriumist. Selle ettevõtte omandamisega suureneb Eco Baltia Groupi käive üle 50%, ületades 100 miljoni euro taseme.\n\nVõlakirjaportfellis müüsime maikuus Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.\n"},{"year":2021,"month":4,"content":"### Aprill 2021: aktsiaturgude tõus aeglustus \n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillis jätkasid maailma börsid tõusulainel, kuid veebruari ja märtsiga võrreldes veidi rahulikumas tempos. Üleilmse indeksi MSCI World tase kerkis kuuga eurodes mõõdetuna 2,2% ja ka Euroopa Euro Stoxx 50 indeks tõusis 1,8%. Euroopa riikide seas oli võimsa tootlusega Soome, kus börsiindeks tõusis aprillis 4,2% võrra. Jaapani Nikkei indeks seevastu langes kohalikus valuutas 1,3% ja eurodes mõõdetuna 2,4%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.\n\nArenevate turgude üleilmse indeksi tootluseks kujunes kohalikus valuutas 2,4%, kuid euro vahetuskursi tugevnemise tõttu jäi eurodes tootluseks 0%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.\n\nAprillis teatas pensionifondi XL portfelli kuuluv erakapitalifond Investindustrial VII, et müüs ära 2020. aasta juunis tehtud investeeringu ettevõttesse Knoll. Fondi osaluse ettevõttes soetas USA börsifirma Herman Miller, mis (nagu Knollgi) toodab kontorimööblit. Investindustrial VII fond alustas investeerimistegevust 2019. aastal ja see oli fondi esimene investeeringu müük. Erakapitalifond teenis tehingult vähem kui aastaga investoritele väga korraliku tootluse.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud on jätkuvalt surve all juhul, kui intressid tõusevad. Väga pika tähtajaga valitsuste võlakirjadel on aasta algusest kogunenud hinnalangust juba üle 10%. Kui riigid turgutavad oma koroonakriisist taastuvat majandust, võib selle kõrvalmõjuna ilmneda hinnatõus, mis on võlakirjaturgude suur hirm.\n\nNagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Selle asemel vaatame uute investeeringute plaaniga endiselt kohalike ettevõtete poole ja viimase kuu jooksul liikusime sel alal paari võimaliku tehinguga märkimisväärselt edasi. Rahvusvaheliste turgude suured hinnaliikumised võivad aga avada meile lisavõimaluse teha uusi investeeringuid ka seal.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Märts 2021: aktsiaturud jätkasid valdavalt tugevat tõusu\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nKa märtsis jätkasid arenenud riikide aktsiaturgude indeksid valdavalt tugevas tõusutrendis. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kerkis kuuga koguni 7,9% ning tugevaimate seas olid seejuures taas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi börs. Näiteks Saksa börsiindeks DAX tõusis märtsis 8,9% ja Stockholmi börsi tootluseks kujunes eurodes mõõdetuna 8,5%.\n\nJaapani Nikkei indeksi tootlus jäi möödunud kuul aga tagasihoidlikuks: kohalikus valuutas 0,7% ja eurodes –0,1%. Üleilmse MSCI arenevate turgude indeksi tulemus oli kohalikus valuutas –1,7%. Langust vedasid Aasia riikide börsid eesotsas Hiinaga, kus indeksi tootluseks kujunes –6,1%.\n\nBalti riikidest tõi parima tulemuse Tallinna börsiindeks 3,3% tõusuga. Vilniuse börsi tootlus oli –0,2% ja Riia börsiindeks langes koguni 5,2% võrra.\n\nPensionifondi XL portfelli kuuluv autotootja Volkswageni aktsia rallis märtsikuu jooksul peaaegu 38%. Ettevõte avaldas oma elektriautode valdkonna pikaajalise strateegia, mis on agressiivne ja pakub praegu elektriautode turgu domineerivale Teslale tugevat konkurentsi. Samuti on võimalik, et börsil noteeritakse vähemusosalused Porsche ja Audi sõidukeid tootvates tütarettevõtetes, mis võib Volkswageni väärtust omakorda veelgi tõsta.\n\nSamuti tõid pensionifondile hea tootluse kulla kaevandamisega seotud ettevõtete aktsiad, mis on olnud viimastel kuudel surve all ja taastusid märtsis.\n\nVõlakirjaportfellis uuendasime Alexela investeeringu tingimusi. Ettevõte on pärast meie investeeringu tegemist 2018. aasta alul tublisti kasvanud ja tulemusi parandanud. Selle tõttu jäi ka osa meie võlakirjaga ettevõttele seatud piiranguid ajale jalgu. Muudetud tingimuste osana tagastatakse raha fondidele esialgse kavaga võrreldes isegi viis aastat varem ehk 2023. aastal.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kasvav riigi roll ei soodusta pikaajalist kasvu**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n","text":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n\nKrüptovaluutade kursid on viimastel aastatel peegeldanud üsna hästi väikeinvestorite riskiisu ka teistel turgudel, kuid tänavu mais see indikaator ei töötanud. Samal ajal kui mitmed krüptovaluutad kaotasid peaaegu poole oma väärtusest, püsisid suurimad aktsiaturud rekordkõrgustel.\n\n**Inflatsioon ja intressimäärad**\n\nTeoorias peaksid kõikide varade hinnad sõltuma raha hinnast, ehk intressimäärast. Tänu intressimäärale on võimalik arvutada, kui palju on kassavood, mis sünnivad aastate pärast, väärt täna. Kui raha hind tõuseb, siis tuleviku kassavoogude väärtus langeb ja vastupidi. Seejuures on oluline teha vahet nominaalsel (lepingulisel) ja reaalintressimääral. Reaalintressimäär saadakse, kui nominaalsest intressimäärast lahutatakse inflatsioonimäär.\n\nPärast üleilmset finantskriisi on pea kõikjal maailmas domineerinud erakordselt soodne rahapoliitika: keskpangad on ostnud võlakirju kokku enneolematus mahus ja paisanud väärtpaberiturgudele suures koguses raha. See on toonud kaasa küll varade hindade ja ebavõrdsuse kasvu, kuid ei ole leidnud väljendust tarbijahindade ega palkade kasvus.\n\nKuni viimase ajani püüdsid keskpangad teha nägu, et nad ei rahasta valitsusi otse, vaid ostavad kõigest võlakirjaturgudelt kokku varasemalt emiteeritud väärtpabereid. Nüüdseks on mitme suurriigi valitsus senistele eelarvereeglitele (lühiajaliselt) peaaegu vilistanud ega üritagi katta kulutusi maksutuludega. Nii on hakanud levima kartus, et poliitikud ei suuda ennast tulevikus tagasi hoida ning valitsussektori suurenevad kulud elustavad viimastel aastakümnetel surnuks peetud inflatsioonitondi.\n\nJärgnevad 18 kuud peaksid tooma selguse sellesse, kas viimase kvartali jooksul kiirenenud inflatsioonitempo kujuneb osaliselt eelmise aasta madalast baasist tingitud lühiajaliseks sähvatuseks või mitte. Samuti saame näha, kuidas reageerivad keskpangad ja kas nad on üldse suutelised midagi tegema juhul, kui tarbijahindade tõusutempo peaks veelgi kiirenema.\n\n**Järjest rohkem plaanimajandust**\n\nMinu jaoks teeb olukorra eriti ärevaks see, et maailma arenenuimad riigid hülgasid liberaalse majanduskorralduse juba mitu aastakümmet tagasi. Tollal hakkasid esile kerkima superstaari staatuses keskpankurid, kes – püüdes elimineerida majandustsükleid – hakkasid manipuleerima raha kui kõige tähtsama kauba hinnaga.\n\nKeskpankurid on alates üheksakümnendatest innustanud nii tarbijaid kui ka investoreid võtma üha madalamate intressimääradega järjest rohkem laenu, et edendada sellega majanduskasvu. Reaalne majanduskasv on siiski inimeste leidlikkuse ja innovatsiooni, mitte intressimääradega mängimise ning võlakirjade kokkuostu tulemus.\n\nOlukorda pole parandanud ka asjaolu, et valitsused ja järelevalveasutused on viimastel aastakümnetel lisanud uusi ja uusi õigusnorme, õilsa sooviga kaitsta tavainimest. Kuid üle reguleerides on nad hoopis tapnud innovatsiooni ja aidanud kaasa järjest suurema monopoolse jõuga ettevõtete tekkele.\n\nEhkki viimasel ajal on tarbijahinnad olnud mitme teguri kaasmõjul tõusutrendis, töötab sellele trendile pikemaajaliselt vastu rahvastiku vananemine maailma majanduse jaoks olulistes riikides. Ma suudan luua enda ettekujutuses pildi nii inflatsioonilisest kui ka deflatsioonilisest tulevikust, kuid mul on raske näha, kuidas praeguste trendide jätkudes maailma majanduskasv järgneva kümne aasta jooksul kiireneks.\n\n**Investeerimine segases keskkonnas**\n\nInflatsioon ei puuduta meid mitte ainult kaupade ja teenuste kaudu, vaid sellel võib olla suur mõju ka pensioniinvesteeringutele. Kui tarbijakorvi hoogsam kallinemine kujuneb püsivamaks nähtuseks, tuleb keskpankadel hakata rahakraane kinni keerama, vähendades varade kokkuostusid ja kergitades intressimäära. Et aga maailmamajandus ägab enneolematu võlakoormuse all, siis võib intressimäärade väiksemgi tõus panna varade hinnad surve alla ja lülitada majanduse tagurpidikäigule.\n\nIsegi keerulises majanduskeskkonnas on võimalik leida häid investeeringuid, ent see on tavalisest keerulisem. Ma kahtlustan, et investeerimisstrateegia „Osta ja unusta“ ei tööta järgmise kümne aasta jooksul enam sama hästi kui viimase paarikümne aasta jooksul. Samuti muutub taas mõnevõrra tähtsamaks investeeringute valimine ja navigeerimine muutlikus keskkonnas.\n\nMõistagi hoidume praegu investeerimisest pikaajalistesse fikseeritud (negatiivse) intressimääraga riigivõlakirjadesse, mis toovad garanteeritud kaotuse juhul, kui neid lunastuskuupäevani hoida. Selle asemel otsime märksa suurema tootluse teenimise võimalust väljaspool börse. Nii paigutasime hiljaaegu raha ühe kiiresti kasvava taastuvenergiaettevõtte võlakirjadesse.\n\nTänases segases ja keerulises majanduskeskkonnas on väärismetallide sära tasapisi taastunud ning me oleme hoidnud silma peal toormesektoril laiemalt, kuna investeeringute nappus selles sektoris on viinud selleni, et pakkumine ei suuda katta nõudlust tänastel hinnatasemetel.\n\nKeskpangad seisavad käesoleval ajal silmitsi raske valikuga, kas toetada majandust ja finantseerida valitsusi ning loota, et inflatsiooniootused hääbuvad iseenesest või kontrollida inflatsiooniootusi ning lasta varahindade mullist veidikene õhku välja.\n\nVarahindade jaoks soodne rahandus- ja fiskaalpoliitika ei kesta igavesti. Pole mõtet loota, et valitsustel on võimalik lõpmatult finantseerida järjest suuremaid eelarvepuudujääke järjest madalamate (negatiivsete) intressimääradega. Investorid peaksid olema valmis selleks, et nii intressi- kui maksumäärad tulevikus tõusevad ning mõtlema, kas ja milliseid muutusi tuleks teha oma investeerimisportfellis.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":20.26,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":7430},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.34,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.66,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 28,77% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 27,49% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 17,55% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 13,48% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 8,53% |\n| MSCI Frontier and Select EM ETF | 2,50% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 1,01% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 42 824 618,51 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 200 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,2%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused_2021_02.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_01_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":3,"content":"### Langetasime valitsemistasu poole võrra\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta algas LHV indeksfondi investorite jaoks hästi kolmel põhjusel. Esiteks – turud liikusid tugevalt ülespoole ning II samba LHV Pensionifond Indeksi osakute väärtus kasvas 1. kvartalis +9,3% ja III samba LHV Pensionifond Indeks Plussi väärtus kasvas +9,1%. Teiseks – [teatasime veebruaris valitsemistasu langetusest 0,39% pealt 0,20% peale](https://www.lhv.ee/et/uudised/2021/12), mis teeb LHV II ja III samba indeksfondist Eesti odavaima valitsemistasuga pensionifondid jooksvate tasude määraga vastavalt 0,39% ja 0,42%. Kolmandaks – LHV II ja III samba indeksfondid on alates selle aasta algusest ühtemoodi 100% aktsiafondid, investeerides maailma SKP jaotusest lähtudes ligi 3x rohkem arenevatele turgudele kui teised Eesti pensioni indeksfondid.\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 1. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +6,5%, MSCI piiriturgude indeksil –2,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil –0,4%.\n\n**Rahatrükk ja valitsuste võlgu elamine vastusena pandeemiale**\n\nKoroonapandeemia on tänaseks nakatanud üle maailma teadaolevalt ligi 130 mln inimest, kellest ligi 3 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Pandeemiaga võitluses on pidanud valitsused pika perioodi jooksul korduvalt majandusi sulgema ja inimestele ning ettevõtetele abimeetmeid pakkuma. See on olnud kulukas ja finantsiliselt laastav tegevus.\n\nTulemuseks on olnud globaalne rahatrükk ja valitsuste krooniline võlgu elamine. USA eelarve defitsiit oli 2020. fiskaalaastal 3 korda suurem kui aasta varem, ulatudes $3,1 triljonini ehk 15%ni SKPst. See oli USA riigi ajaloo suurim eelarvedefitsiit pärast II maailmasõda. Ja ka 2021. fiskaalaasta liigub sama rada pidi, kus defitsiidiks prognoositakse $2,3 triljonit ehk 10% SKPst. USA võlatase on nobedasti jõudnud 130%ni SKPst ja jätkab kiiresti kasvamist.\n\n**Turud on muutunud kallimaks**\n\nKoos turgude tõusuga on kallinenud ka hinnatasemed. 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 19,0x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Raha jätkuv odav hind on varade eest makstavaid kordajaid paisutanud – ei saa öelda, et hinnad oleksid intressimäärasid arvestades kindlasti ülemäära kallid, kuid nii nagu on intressid keskmisest tasemest täna madalamad on ka börsil hinnatasemed täna keskmisest kallimad. Seni, kuni raha hind püsib odav, pole sellised valuatsioonikordajad turu jaoks probleem, kuid kui raha hind peaks kallinema, tuleks valmis olla kordajate allapoole tulemiseks.\n"},{"year":2020,"month":12,"content":"### Aasta 2020 maailma indeksitele: palju kisa, vähe villa\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n4\\. kvartalis jätkus börside taastumine kevadisest koroonašokist. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 4. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +14,7%, MSCI piiriturgude indeksil +12,6% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +12,1%. LHV Pensionifond Indeksi 4. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +9,4%.\n\nKogu 2020. aasta saab kokku võtta ütlusega: palju kisa, vähe villa. Aasta sees nägime indeksitel mitmekümneprotsendilisi liikumisi, kuid kogu aasta kokkuvõttes olid liikumised üpris tagasihoidlikud. LHV II samba indeksfondi, kus lõppenud aastal moodustas aktsiarisk kuni kolmveerand fondimahust, kogu 2020. aasta tootluseks jäi -0,8% ja ainult aktsiatest koosneva LHV III samba indeksfondi tootluseks jäi +5,1%.\n\n**Novembris olid presidendivalimised**\n\nNovembris toimusid Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, kus Joe Biden edestas ametisolevat Donald Trumpi. Kuigi Bideni ja demokraatide ülekaalukas võit on paljudele ettevõtetele kaasa toomas kõrgema maksukoormuse ohu ja suurte tehnoloogiagigantide jaoks tõenäoliselt ka karmima regulatiivse keskkonna, ollakse börsidel vaatamas ka mündi teist külge. Nimelt on Biden lubanud väga massiivseid fiskaalkulutusi koroonapandeemia mõjude leevendamiseks, Ameerika infrastruktuuri parendamiseks ning kliimaambitsioonide täitmiseks. Suured riiklikud kulutused tähendavad väga paljude ettevõtete jaoks suuremat nõudlust ja aitavad oluliselt kaasa majanduse elavnemisele vaktsineerimise järgsel piirangute lõdvenemise perioodil.\n\nLHV indeksfondides olevad investeeringud kauplevad keskmiselt nüüd 18,7x ettevaataval kasumil, 2,5x raamatupidamisväärtusel ja pakuvad 1,8% dividenditootlust.\n\n**LHV Pensionifond Indeks on nüüd 100% aktsiafond**\n\n2020\\. aasta septembris [andis Finantsinspektsioon loa](https://fp.lhv.ee/news/newsView?locale=et&newsId=5555142) muuta LHV Pensionifond Indeks alates 2021. aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks ja nüüd on nii II kui III samba indeksfondid ühtemoodi 100% aktsiatesse investeerivad fondid. Arenenud aktsiaturgude osakaal fondimahust on 64,0%, arenevatel aktsiaturgudel 33,5% ja piiriturgudel 2,5%.\n\nVaata ka LHV indeksfondide aastat kokkuvõtvat [videoülevaadet.](https://www.youtube.com/watch?v=pQ-WLtOsru4)\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020\\. aasta 3. kvartal algas tugevalt, lõppes nõrgalt\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n3\\. kvartali esimene pool oli sarnane sellele, mida nägime 2. kvartalis: kevadise koroonašoki läbitegemise järel liikusid aktsiaturud ülessuunas. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 3. kvartalis +3,4%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,9%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%. LHV Pensionifond Indeksi 3. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +3,0%.\n\nKuigi kvartali möödumisega on koroonaviirusesse nakatunute arv tõusnud 10 miljoni pealt ligi 35 miljonini ning viiruse tõttu surnud inimeste arv 0,5 mln pealt 1,0 mln peale, siis maailm on õppinud viirusega paremini toime tulema. Aga keeruline on see siiski ja jätab riikide rahakottidesse ja keskpankade bilanssidesse väga sügava jälje, mille tegelik mõju avaldub kaugemas tulevikus.\n\n**Hea kvartal arenevatele turgudele**\n\n3\\. kvartalis nägime suuremat ostuhuvi ennekõike üksikutes sektorites, nagu näiteks roheenergia ja tehnoloogia. Kuid laiemalt vaadates jäi silma arenevate turgude suurem tõus võrreldes arenenud turgudega. Kuna viimased kaks kvartalit olid need arenenud turgudele alla jäänud, siis teatud roteerumist arenevate turgude poole võis oodata. Kuna LHV indeksfondid on üles ehitatud maailma SKP põhiselt, siis võrreldes teiste indeksfondidega on meil 2-3x suurem arenevate turgude osakaal ning seetõttu on sealsed liikumised olulised.\n\nVaraklassina jätkas 3. kvartalis tagasihoidlikku esitlust börsil noteeritud kinnisvara. Olukord, kus inimesed on rohkem kodudes ja vähem kontorites, kaubanduskeskustes ning hotellides, on survestamas teatud kinnisvarasegmentide hindade taastumist.\n\n**LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks**\n\nSeptembris saime Finantsinspektsioonilt loa muuta LHV Pensionifond Indeks alates uue aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks. Kui me 2016. aasta novembris tulime pensioniturule Eesti esimese indeksfondiga, siis tollal ei võinud seaduse järgi aktsiariski osakaal ületada 75%. Tänaseks on see piirang kadunud ning nüüd saame kogu fondi vara 100% ulatuses investeerida aktsiafondidesse. Teistest turul pakutavatest pensioni indeksfondidest eristab LHV indeksfondi oluliselt suurem arenevate turgude osakaal, mis peaks pikemas plaanis muutma meie indeksfondi teistega võrreldes äkilisemaks. Samuti vähendab antud muudatus veidi fondi kogukulu.\n\nLoe veel:\n[LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5555142)\n[Kui pensionist enam ei piisa…](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5555543)\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2336},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":97.78,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.28,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 25,37% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 25,00% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,69% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 22,72% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,31%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,43%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":24395},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":85.91,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":13.46,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.66,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 29,59% |\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 29,47% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 16,65% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 13,46% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 10,20% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,31%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":83384},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":12.2,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.57,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":48.4,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.67,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":29.85,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.32,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 12,49% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8,72% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 8,31% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 6,27% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 6,18% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 6,03% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 5,07% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund | 3,15% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 2,83% |\n| iShares III PLC - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2,72% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| LHV Group 1% 01.09.2022 | 2,17% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,90% |\n| Baltcap Private Equity Fund II L.P | 0,70% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.46,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6032},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":19,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.72,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":23.87,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.07,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.56,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":47.23,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.53,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 10,32% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 9,66% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 6,98% |\n| Global Investment Grade Credit Fund | 5,51% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 4,27% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,87% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.2030 | 3,46% |\n| Dutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 3,37% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 3,18% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 3,02% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| LHV Group 1% 01.09.2022 | 2,24% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,92% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 1,08% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":7.75,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":11758},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":32.94,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":8.23,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":57.91,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.92,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 18,59% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 15,97% |\n| UBS Fund Solutions SICAV- Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year | 7,83% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2.25% 04.09.2021 | 6,48% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 6,19% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF | 6,13% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,99% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 4,07% |\n| Deutschland I/L Bond 0.1% 15.04.2023 | 3,69% |\n| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF | 3,19% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 2,12% |\n| Luminor Bank FRN 03.12.2024 | 0,75% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.2023 | 0,44% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,50%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":3.69,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":1464},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":1.7,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":96.38,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":0.52,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.4,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 22,55% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 19,50% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund | 10,62% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10,54% |\n| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 7,13% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund | 4,29% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF | 4,21% |\n| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | 3,48% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2,77% |\n| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 2,00% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,22% |\n| Baltic Horizon Fund | 0,52% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,99%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":1.69,"fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":25100},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.53,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.49,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| SPDR MSCI World Ucits ETF | 22,18% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 22,16% |\n| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 20,50% |\n| Access Global | 17,38% |\n| LYXOR Core MSCI World | 17,30% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,33%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K100","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":107108},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.81,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":45.14,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":48.18,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.83,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.61,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.47,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Access Europa A | 15,39% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 11,44% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 7,46% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 6,09% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 4,46% |\n| Globalfond A | 3,35% |\n| Apple | 1,67% |\n| Microsoft | 1,28% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,07% |\n| Amazon.com | 0,93% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,07% |\n| East Capital Baltic Property III | 0,79% |\n| LHV Group 9.500% Perpetual | 0,58% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":6.3,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K60","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":132219},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":29.72,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":26.39,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":29.63,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.62,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.72,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":6.11,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.86,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 7,63% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 7,43% |\n| Access Europa A | 5,67% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 3,45% |\n| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 3,07% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2,81% |\n| Globalfond A | 2,52% |\n| Eften Kinnisvarafond II | 1,88% |\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 1,57% |\n| iShares USD Corporate Bond UCITS | 1,47% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 1,88% |\n| LHV Group 1.150% 300922 | 1,56% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,30% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":11.45,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K30","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":42544},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":54.36,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":11.64,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":11.65,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":8.66,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.78,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":10.89,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.05,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5,58% |\n| Access Europa A | 5,43% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,31% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,13% |\n| iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 2,83% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,79% |\n| Corporate Bond Europe High Yield A | 2,48% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 2,46% |\n| Maxima 3.250% 230913 | 2,27% |\n| Hungary Government 0.500% 301118| 1,84% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,31% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 3,13% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,73% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,53%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,66%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":19.62,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K10","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":11412},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":87.68,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":7.25,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.09,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 5,77% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 3,60% |\n| Swedbank 0.200% 280112 | 3,49% |\n| Banque Federative du Credit Mutuel 0.250% 280719 | 3,47% |\n| Traton Finance Luxembourg 0.750% 290324 | 2,14% |\n| JPMorgan Chase VAR 280224 | 2,13% |\n| Volkswagen Financial Services 3.375% 280406 | 2,12% |\n| KBC Group 0.125% 290114 | 2,07% |\n| Latvenergo 1.900% 220610 | 2,03% |\n| Stora Enso 0.625% 301202 | 1,93% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| East Capital Baltic Property Fund III | 5,77% |\n| Luminor Bank VAR 241203 | 3,60% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 1,82% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":18.22,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":34769},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":5.77,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.15,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":73.84,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.28,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.38,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":12.9,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.68,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15,17% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 12,71% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 7,83% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 7,42% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 4,82% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund | 4,53% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 4,51% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 4,43% |\n| iShares III PLC - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2,98% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,78% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,54% |\n| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond | 0,92% |\n| Baltic Horizon Fund | 0,55% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":3.99,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":11919},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.63,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.37,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 27,03% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 26,92% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 16,72% |\n| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,11% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 5,89% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 3,01% |\n| UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF | 2,77% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 2,28% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 2,26% |\n| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1,51% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,36%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4413},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.7,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.21,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":90.83,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.26,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 16,73% |\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | 12,50% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 12,21% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 10,29% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 8,22% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 7,96% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,37% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 4,72% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 4,17% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 3,53% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 1,70% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,00%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":1.7,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2324},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":0.9,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":28.39,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.7,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":63.62,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.39,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | 9,30% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 6,66% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 6,59% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate | 6,48% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | 6,34% |\n| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | 6,29% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 4,77% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,70% |\n| Ishares Euro Corp BND LC Large Cap | 4,42% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 4,40% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,70% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,90% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":5.6,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":8325},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":93.29,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.16,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":1.27,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.27,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,19% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 9,68% |\n| iShares S&P 500 ETF | 7,85% |\n| RBC Funds - Global Equity Focus Fund | 7,63% |\n| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6,97% |\n| iShares Edge MSCI World Value ETF | 6,91% |\n| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | 6,81% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 6,36% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 6,16% |\n| Xtrackers MSCI World Materials ETF | 6,08% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,03% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,13% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,45%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.16,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":24601},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":0.63,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":56.58,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.87,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":35.28,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.63,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7,90% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 7,23% |\n| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6,23% |\n| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | 5,93% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 4,97% |\n| iShares Edge MSCI World Value ETF | 4,48% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 3,99% |\n| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 3,96% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 3,92% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 3,86% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,83% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,04% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,63% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,93%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.5,"fundManager":"Luminor"},"NIK100":{"heading":"Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik","code":"jatkusuutlik","dataMarker":"NIK100ew","suitability":"**Sobib kui**\n- Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":0},"accordion":[{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001806","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"18 195 533,69 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":42.52,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":23.86,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":8.7,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":15.16,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.73,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":6.03,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 6,12% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 5,13% |\n| France Government 25/05/21 | 4,61% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,50% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,24% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,20% |\n| France Treasury Bill 25/08/2021 | 3,08% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,90% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2,79% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,30% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,50% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,90% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,30% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 19 536 371,79 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0540%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,40%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Taiendav_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":5,"content":"### Mai 2021: aktsiaturgude hoogne tõus pidurdus\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nMais liikusid maailma börsid tagasihoidlikus tempos. Üleilmne indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna aprillikuuga peaaegu samale tasemele, langedes 0,1%. USA börsi peegeldav S&P 500 indeks langes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%, Jaapani Nikkei indeks alanes 1,6% võrra ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets tõusis 0,4%.\n\nTeistest mõnevõrra erineva tulemuse saavutas Euroopa Euro Stoxx 50 indeks, mis kerkis mais 2,3%. Eelkõige paistsid silma Austria, Itaalia ja Hispaania börs, mis kasvasid vastavalt 6,3%, 4,3% ja 3,8% võrra. Baltimaade börsid näitasid seevastu üpris erinevaid tulemusi: kui Tallinna börsiindeksi väärtus oli peaaegu sama mis aprillis, siis Vilniuse ja Riia börs kasvasid kuu jooksul vastavalt 6,2% ja 2,7% võrra.\n\nKodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende juhitud BaltCap Private Equity Fund II müüs oma portfelli kuulunud Leedu jäätmekäitlusettevõtte Ecoservice. Ostjaks kujunes Balti jäätmekäitlusettevõte Eco Baltia Group, mis kuulub erakapitalifondile INVL Baltic Sea Growth Fund. BaltCapi fond omandas Ecoservice’i 2014. aastal ja praeguseks teenindab ettevõte üle 40% Leedu territooriumist. Selle ettevõtte omandamisega suureneb Eco Baltia Groupi käive üle 50%, ületades 100 miljoni euro taseme.\n\nVõlakirjaportfellis müüsime maikuus Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.\n"},{"year":2021,"month":4,"content":"### Aprill 2021: suurema tootlusega paistsid silma investeeringud Baltikumis ja Soomes\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAprillis jätkasid maailma börsid tõusulainel, kuid veebruari ja märtsiga võrreldes veidi rahulikumas tempos. Üleilmse indeksi MSCI World tase kerkis kuuga eurodes mõõdetuna 2,2% ja ka Euroopa Euro Stoxx 50 indeks tõusis 1,8%. Euroopa riikide seas oli võimsa tootlusega Soome, kus börsiindeks tõusis aprillis 4,2% võrra. Jaapani Nikkei indeks seevastu langes kohalikus valuutas 1,3% ja eurodes mõõdetuna 2,4%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.\n\nArenevate turgude üleilmse indeksi tootluseks kujunes kohalikus valuutas 2,4%, kuid euro vahetuskursi tugevnemise tõttu jäi eurodes tootluseks 0%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.\n\nTäiendava pensionifondi portfelli kuuluvatest Balti aktsiatest tegi parima tulemuse reisikorraldaja Novaturas, mille aktsiad kerkisid kuuga 26,8% võrra. Huvi reisimise vastu hakkab taas kasvama ning ettevõte avalikustas head esimese kvartali käibe- ja kasuminäitajad. Samuti tõid korraliku tootluse Soome metsandussektoriga seotud aktsiad, mis lõikasid kasu erakordselt kõrgest saematerjali hinnast ja suurest nõudlusest tselluloosi järele seoses e-kaubanduse kasvuga.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud on jätkuvalt surve all juhul, kui intressid tõusevad. Väga pika tähtajaga valitsuste võlakirjadel on aasta algusest kogunenud hinnalangust juba üle 10%. Kui riigid turgutavad oma koroonakriisist taastuvat majandust, võib selle kõrvalmõjuna ilmneda hinnatõus, mis on võlakirjaturgude suur hirm.\n\nNagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Selle asemel vaatame uute investeeringute plaaniga endiselt kohalike ettevõtete poole ja viimase kuu jooksul liikusime sel alal paari võimaliku tehinguga märkimisväärselt edasi. Rahvusvaheliste turgude suured hinnaliikumised võivad aga avada meile lisavõimaluse teha uusi investeeringuid ka seal.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Märts 2021: aktsiaturud jätkasid valdavalt tugevat tõusu\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nKa märtsis jätkasid arenenud riikide aktsiaturgude indeksid valdavalt tugevas tõusutrendis. Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kerkis kuuga koguni 7,9% ning tugevaimate seas olid seejuures taas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi börs. Näiteks Saksa börsiindeks DAX tõusis märtsis 8,9% ja Stockholmi börsi tootluseks kujunes eurodes mõõdetuna 8,5%.\n\nJaapani Nikkei indeksi tootlus jäi möödunud kuul aga tagasihoidlikuks: kohalikus valuutas 0,7% ja eurodes –0,1%. Üleilmse MSCI arenevate turgude indeksi tulemus oli kohalikus valuutas –1,7%. Langust vedasid Aasia riikide börsid eesotsas Hiinaga, kus indeksi tootluseks kujunes –6,1%.\n\nBalti riikidest tõi parima tulemuse Tallinna börsiindeks 3,3% tõusuga. Vilniuse börsi tootlus oli –0,2% ja Riia börsiindeks langes koguni 5,2% võrra.\n\nPensionifondi Täiendav portfelli kuuluv autotootja Volkswageni aktsia rallis märtsikuu jooksul peaaegu 38%. Ettevõte avaldas oma elektriautode valdkonna pikaajalise strateegia, mis on agressiivne ja pakub praegu elektriautode turgu domineerivale Teslale tugevat konkurentsi. Samuti on võimalik, et börsil noteeritakse vähemusosalused Porsche ja Audi sõidukeid tootvates tütarettevõtetes, mis võib Volkswageni väärtust omakorda veelgi tõsta.\n\nSamuti tõid pensionifondile hea tootluse kulla kaevandamisega seotud ettevõtete aktsiad, mis on olnud viimastel kuudel surve all ja taastusid märtsis.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kasvav riigi roll ei soodusta pikaajalist kasvu**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n","text":"Mai oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu ja üleilmseid aktsiaturge kajastava indeksi MSCI World tootlus jäi eurodes mõõdetuna nulli. Ameerika Ühendriikide aktsiaturg langes veidi (–0,9%), kuid Euroopa lõpetas plussis (2,1%).\n\nKrüptovaluutade kursid on viimastel aastatel peegeldanud üsna hästi väikeinvestorite riskiisu ka teistel turgudel, kuid tänavu mais see indikaator ei töötanud. Samal ajal kui mitmed krüptovaluutad kaotasid peaaegu poole oma väärtusest, püsisid suurimad aktsiaturud rekordkõrgustel.\n\n**Inflatsioon ja intressimäärad**\n\nTeoorias peaksid kõikide varade hinnad sõltuma raha hinnast, ehk intressimäärast. Tänu intressimäärale on võimalik arvutada, kui palju on kassavood, mis sünnivad aastate pärast, väärt täna. Kui raha hind tõuseb, siis tuleviku kassavoogude väärtus langeb ja vastupidi. Seejuures on oluline teha vahet nominaalsel (lepingulisel) ja reaalintressimääral. Reaalintressimäär saadakse, kui nominaalsest intressimäärast lahutatakse inflatsioonimäär.\n\nPärast üleilmset finantskriisi on pea kõikjal maailmas domineerinud erakordselt soodne rahapoliitika: keskpangad on ostnud võlakirju kokku enneolematus mahus ja paisanud väärtpaberiturgudele suures koguses raha. See on toonud kaasa küll varade hindade ja ebavõrdsuse kasvu, kuid ei ole leidnud väljendust tarbijahindade ega palkade kasvus.\n\nKuni viimase ajani püüdsid keskpangad teha nägu, et nad ei rahasta valitsusi otse, vaid ostavad kõigest võlakirjaturgudelt kokku varasemalt emiteeritud väärtpabereid. Nüüdseks on mitme suurriigi valitsus senistele eelarvereeglitele (lühiajaliselt) peaaegu vilistanud ega üritagi katta kulutusi maksutuludega. Nii on hakanud levima kartus, et poliitikud ei suuda ennast tulevikus tagasi hoida ning valitsussektori suurenevad kulud elustavad viimastel aastakümnetel surnuks peetud inflatsioonitondi.\n\nJärgnevad 18 kuud peaksid tooma selguse sellesse, kas viimase kvartali jooksul kiirenenud inflatsioonitempo kujuneb osaliselt eelmise aasta madalast baasist tingitud lühiajaliseks sähvatuseks või mitte. Samuti saame näha, kuidas reageerivad keskpangad ja kas nad on üldse suutelised midagi tegema juhul, kui tarbijahindade tõusutempo peaks veelgi kiirenema.\n\n**Järjest rohkem plaanimajandust**\n\nMinu jaoks teeb olukorra eriti ärevaks see, et maailma arenenuimad riigid hülgasid liberaalse majanduskorralduse juba mitu aastakümmet tagasi. Tollal hakkasid esile kerkima superstaari staatuses keskpankurid, kes – püüdes elimineerida majandustsükleid – hakkasid manipuleerima raha kui kõige tähtsama kauba hinnaga.\n\nKeskpankurid on alates üheksakümnendatest innustanud nii tarbijaid kui ka investoreid võtma üha madalamate intressimääradega järjest rohkem laenu, et edendada sellega majanduskasvu. Reaalne majanduskasv on siiski inimeste leidlikkuse ja innovatsiooni, mitte intressimääradega mängimise ning võlakirjade kokkuostu tulemus.\n\nOlukorda pole parandanud ka asjaolu, et valitsused ja järelevalveasutused on viimastel aastakümnetel lisanud uusi ja uusi õigusnorme, õilsa sooviga kaitsta tavainimest. Kuid üle reguleerides on nad hoopis tapnud innovatsiooni ja aidanud kaasa järjest suurema monopoolse jõuga ettevõtete tekkele.\n\nEhkki viimasel ajal on tarbijahinnad olnud mitme teguri kaasmõjul tõusutrendis, töötab sellele trendile pikemaajaliselt vastu rahvastiku vananemine maailma majanduse jaoks olulistes riikides. Ma suudan luua enda ettekujutuses pildi nii inflatsioonilisest kui ka deflatsioonilisest tulevikust, kuid mul on raske näha, kuidas praeguste trendide jätkudes maailma majanduskasv järgneva kümne aasta jooksul kiireneks.\n\n**Investeerimine segases keskkonnas**\n\nInflatsioon ei puuduta meid mitte ainult kaupade ja teenuste kaudu, vaid sellel võib olla suur mõju ka pensioniinvesteeringutele. Kui tarbijakorvi hoogsam kallinemine kujuneb püsivamaks nähtuseks, tuleb keskpankadel hakata rahakraane kinni keerama, vähendades varade kokkuostusid ja kergitades intressimäära. Et aga maailmamajandus ägab enneolematu võlakoormuse all, siis võib intressimäärade väiksemgi tõus panna varade hinnad surve alla ja lülitada majanduse tagurpidikäigule.\n\nIsegi keerulises majanduskeskkonnas on võimalik leida häid investeeringuid, ent see on tavalisest keerulisem. Ma kahtlustan, et investeerimisstrateegia „Osta ja unusta“ ei tööta järgmise kümne aasta jooksul enam sama hästi kui viimase paarikümne aasta jooksul. Samuti muutub taas mõnevõrra tähtsamaks investeeringute valimine ja navigeerimine muutlikus keskkonnas.\n\nMõistagi hoidume praegu investeerimisest pikaajalistesse fikseeritud (negatiivse) intressimääraga riigivõlakirjadesse, mis toovad garanteeritud kaotuse juhul, kui neid lunastuskuupäevani hoida. Selle asemel otsime märksa suurema tootluse teenimise võimalust väljaspool börse. Nii paigutasime hiljaaegu raha ühe kiiresti kasvava taastuvenergiaettevõtte võlakirjadesse.\n\nTänases segases ja keerulises majanduskeskkonnas on väärismetallide sära tasapisi taastunud ning me oleme hoidnud silma peal toormesektoril laiemalt, kuna investeeringute nappus selles sektoris on viinud selleni, et pakkumine ei suuda katta nõudlust tänastel hinnatasemetel.\n\nKeskpangad seisavad käesoleval ajal silmitsi raske valikuga, kas toetada majandust ja finantseerida valitsusi ning loota, et inflatsiooniootused hääbuvad iseenesest või kontrollida inflatsiooniootusi ning lasta varahindade mullist veidikene õhku välja.\n\nVarahindade jaoks soodne rahandus- ja fiskaalpoliitika ei kesta igavesti. Pole mõtet loota, et valitsustel on võimalik lõpmatult finantseerida järjest suuremaid eelarvepuudujääke järjest madalamate (negatiivsete) intressimääradega. Investorid peaksid olema valmis selleks, et nii intressi- kui maksumäärad tulevikus tõusevad ning mõtlema, kas ja milliseid muutusi tuleks teha oma investeerimisportfellis.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":18.61,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nInvesteeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,2%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"8 094 598,17 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":98.64,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.36,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 26,66% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 24,70% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 19,90% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 12,26% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 9,41% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF | 3,24% |\n| MSCI Frontier and Select EM ETF | 2,47% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 13 405 617,01 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0540%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,42%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_2021_02.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID_2021_02.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":3,"content":"### Langetasime valitsemistasu poole võrra\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n2021\\. aasta algas LHV indeksfondi investorite jaoks hästi kolmel põhjusel. Esiteks – turud liikusid tugevalt ülespoole ning II samba LHV Pensionifond Indeksi osakute väärtus kasvas 1. kvartalis +9,3% ja III samba LHV Pensionifond Indeks Plussi väärtus kasvas +9,1%. Teiseks – [teatasime veebruaris valitsemistasu langetusest 0,39% pealt 0,20% peale](https://www.lhv.ee/et/uudised/2021/12), mis teeb LHV II ja III samba indeksfondist Eesti odavaima valitsemistasuga pensionifondid jooksvate tasude määraga vastavalt 0,39% ja 0,42%. Kolmandaks – LHV II ja III samba indeksfondid on alates selle aasta algusest ühtemoodi 100% aktsiafondid, investeerides maailma SKP jaotusest lähtudes ligi 3x rohkem arenevatele turgudele kui teised Eesti pensioni indeksfondid.\n\nEuros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 1. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +6,5%, MSCI piiriturgude indeksil –2,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil –0,4%.\n\n**Rahatrükk ja valitsuste võlgu elamine vastusena pandeemiale**\n\nKoroonapandeemia on tänaseks nakatanud üle maailma teadaolevalt ligi 130 mln inimest, kellest ligi 3 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Pandeemiaga võitluses on pidanud valitsused pika perioodi jooksul korduvalt majandusi sulgema ja inimestele ning ettevõtetele abimeetmeid pakkuma. See on olnud kulukas ja finantsiliselt laastav tegevus.\n\nTulemuseks on olnud globaalne rahatrükk ja valitsuste krooniline võlgu elamine. USA eelarve defitsiit oli 2020. fiskaalaastal 3 korda suurem kui aasta varem, ulatudes $3,1 triljonini ehk 15%ni SKPst. See oli USA riigi ajaloo suurim eelarvedefitsiit pärast II maailmasõda. Ja ka 2021. fiskaalaasta liigub sama rada pidi, kus defitsiidiks prognoositakse $2,3 triljonit ehk 10% SKPst. USA võlatase on nobedasti jõudnud 130%ni SKPst ja jätkab kiiresti kasvamist.\n\n**Turud on muutunud kallimaks**\n\nKoos turgude tõusuga on kallinenud ka hinnatasemed. 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 19,0x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Raha jätkuv odav hind on varade eest makstavaid kordajaid paisutanud – ei saa öelda, et hinnad oleksid intressimäärasid arvestades kindlasti ülemäära kallid, kuid nii nagu on intressid keskmisest tasemest täna madalamad on ka börsil hinnatasemed täna keskmisest kallimad. Seni, kuni raha hind püsib odav, pole sellised valuatsioonikordajad turu jaoks probleem, kuid kui raha hind peaks kallinema, tuleks valmis olla kordajate allapoole tulemiseks.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,23%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,39%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,43%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":6276},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":0.56,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":40.06,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":54.07,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.79,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.53,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Invesco Solar ETF | 11,85% |\n| iShares Global Clean Energy ET | 11,82% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 7,77% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 7,46% |\n| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT | 3,74% |\n| Yara International | 3,58% |\n| First Trust Global Wind Energy | 3,47% |\n| Vestas Wind Systems | 3,08% |\n| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible | 3,03% |\n| Siemens Energy | 2,85% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 2,79% |\n| Sunly Land 8% 17/11/2025 | 0,57% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 18 300 778,09 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 781 250 osakut |\n| Depootasu määr | 0,054% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt_2021.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 14.05.2020](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_14052020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n- [2020 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_aruanne_2020.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2021,"month":5,"content":"### Mai 2021: CO2 maksumus aastaga kahekordistunud\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nEuroopa Liidus on õhku paisatava CO2 lubatud kogused alates 2005. aastast riikide kaupa ära jaotatud – kel jääb kvooti üle, saab seda teistele edasi müüa ning kel on kvooti puudu, peab seda teistelt ostma. Karmistuva kliimapoliitika tingimustes jääb kvooti üha vähemaks. Kui aasta tagasi maksis ühe tonni CO2 õhku paiskamise luba Euroopas 21 €, siis täna maksab see 2,5 korda rohkem ja on juba 52 €. Mida kõrgem CO2 hind, seda suurem avalik ja finantsiline surve ettevõtetele oma tegevust puhtamaks muuta ning roheinvesteeringuid teha.\n\nMais jätkus rohefondi investeerijate arvu kiire kasv – kuuga lisandus LHV rohefondi 325 pensionikogujat ning sellega tõusis fondis kogujate arv 6601 inimeseni.\n\n**Mai tulemus –0,4%**\n\nLHV Rohelise Pensionifondi maikuu tootlus kõikus kuu jooksul vahemikus –6,3% kuni +0,2% ja kuu lõpetasime –0,4% numbri peal. Kuigi see tähistas fondi puhasväärtuse neljandat järjestikust languskuud möödunud aasta tugeva ralli järel, on languskuud olnud ulatuselt tagasihoidlikud. Jätkusuutlike investeeringute hinnalangust peame lühiajaliseks tervistavaks korrektsiooniks pikaajalises tõusutrendis, mis loob just head eeldused investeerimiseks. Maikuu teises pooles nägime rohenimedes ostuhuvi taastekkimist.\n\nKui aprillis tegime vähe tehinguid, siis mais olime väga aktiivsed. Lisasime portfelli 5 uut börsil kaubeldavat fondi ja 4 täiesti uut ettevõtet – elektrirataste tootja Accelli, elektrifitseeritud kaevandustehnoloogiat pakkuva Epiroci, vesinikutehnoloogia ettevõtte ITMi ja jäätmekäitlusettevõtte Renewi. Lisaks suurendasime mai alguses teistest fondidest ületoodud raha arvel oma positsioone suuremas osas juba fondis sees olnud nimedes.\n\nMai lõpu seisuga oli LHV rohelisel pensionifondil kokku 49 erinevat investeeringut ja fondi mahust moodustasid valdkondlikud rohefondid 46%, rohelised üksikinvesteeringud 41%, jätkusuutlikkusega arvestavad fondid 10% ja raha 3%.\n\n**CO2 hinnatõusuks on väljavaade soodne**\n\nKuigi CO2 hind on aastaga tõusnud kaks ja pool korda, on meie arvates väljavaade selle tõusu jätkumiseks soodne. Mida kõrgem hind, seda suurem surve ettevõtetele rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Näiteks Euroopa Parlamendi rohelised tahavad, et CO2 emissioonile seataks hinnapõhi 50 € ning et juba selle aastakümne lõpuks oleks hind vähemalt 150 € tonni kohta.\n\nKas tahad investeerida maailma keskmistesse ettevõtetesse, mis on sunnitud rohemaailmas regulatsiooni tõttu puhtamaks muutuma ja selleks kulutusi tegema või soovid olla investor rohefondis, kus investeeritakse ettevõtetesse, kelle jaoks muutuv maailm ja regulatsioon toob kaasa hoopis lisatulud ja suurema kasumi? Valik on igaühe enda teha. Muutuvast maailmast annavad aimu nii Saksamaa majandusministri Peter Altmaieri väljaütlemised mais, et Saksamaa eesmärk on võtta esikoht maailma vesinikutehnoloogiates kui ka Hollandi naftatootja Royal Dutch Shelli maikuus saadud kaotus kohtus emissioonide vähendamise vajalikkuse osas – nimelt Shellil on vaja teha nüüd suuri kulutusi, et oma emissioone 2030. aastaks vähendada vähemalt 45% võrreldes 2019. aasta tasemetega.\n"},{"year":2021,"month":4,"content":"### Aprill 2021: Aeg on investori sõber\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nTäna täitus mul LHVs tööle asumisest 15 aastat. Selle aja sisse jääb viimaste aastakümnete suurim börsilangus aastal 2008, eurotsooni kriis aastail 2010-2012, Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise referendum aastal 2016, globaalne pandeemia ja negatiivne naftahind aastal 2020. Oleme näinud intressimäärade miinusesse langemist, rekordilist rahatrükki, riikide võlakoormate piiramatut kasvu, uute krüptorahade teket ja tervet rida sõjalisi kokkupõrkeid eri riikide vahel. Maailma rahvaarv on kerkinud 6,5 miljardi inimese pealt 7,9 miljardi peale, maailma SKP $60 triljoni pealt üle $90 triljoni ning aktsiaturud on vahepeal nähtud 50%lisest langusest hoolimata tõusnud 15 aastaga +200%. Aeg on investori sõber.\n\nAprilli lõpu seisuga kogub LHV rohefondis endale pensionit 6276 inimest. Usume, et maailma rohetrende arvestades on see number kuust kuusse kasvamas.\n\n**Aprilli tulemus –3,1%**\n\nLHV Rohelise Pensionifondi aprillikuu tootlus kõikus kuu jooksul vahemikus –4,8% kuni +0,3% ja kuu lõpetasime –3,1% numbri peal. Langus ei meeldi kellelegi, kuid pika investeerimishorisondi korral on lühiajalised langused paratamatud. Oluline on ära tabada trend, mis aitaks üle pika perioodi investeeritud raha kasvatada. Usutavasti praegu maailmas asetleidev rohepööre on just selline pikaajaline positiivne trend.\n\nAprillis tegime fondis vähe tehinguid. Suurendasime oma investeeringut süsinikuemissioonide kinnipüüdmise tehnoloogiat pakkuvas Aker Carbonis ning looduskosmeetikat pakkuvas Madara Cosmeticus. Aprilli lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust valdkondlikud rohefondid 41%, rohelised üksikinvesteeringud 40%, jätkusuutlikkusega arvestavad fondid 16% ja raha 3%.\n\n**Globaalsed kliimaambitsioonid**\n\nUSA üle-eelmine president Barack Obama allkirjastas Pariisi kliimaleppe aastal 2015 ja sellega võtsid Ameerika Ühendriigid endale kohustuse vähendada kümne aastaga kasvuhoonegaase võrreldes 2005. aasta tasemega 26%-28%. Kui president Donald Trump astus USAga Pariisi kliimaleppest välja, siis sel aastal ametisse astunud president Joe Biden liitis Ameerika Ühendriigid taas Pariisi kliimaleppega. Kuid Bideni ambitsioonid on Pariisi kliimaleppest suuremad. Aprillis teatas ta, et aastaks 2030 peab USA vähendama kasvuhoonegaase juba 50%-52% ja kinnitas üle, et aastaks 2050 peab jõudma netoemissioonidega nulli.\n\nSee on väga tugev ja mitu aastakümmet kestev trend, mida näeme paljudes riikides. Euroopa Liit on lubanud oma emissioone vähendada aastaks 2030 vähemalt 55% võrra ja Suurbritannia 68% võrra. Tegu on rohepöördega, mis loob uusi tööstusharusid, uusi töökohti ja muudab investeeringute tasuvusarvestust ning kahtlemata muudab meie maailma.\n"},{"year":2021,"month":3,"content":"### Märts 2021: investeerime koos roheliselt\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nÜle poole minu II samba varast on täna paigutatud LHV rohefondi. Kui fondi väärtus tõuseb, on mul hea meel nagu Sinulgi, ja kui langeb, on mul ka samamoodi valus. Eelmisel aastal nähtud pöörane tõus rohenimedes on selle aasta alguses kaasa toonud väikese puhkepausi ja külgsuunas liikumise. See on tavapärane – börsidel ei toimu liikumised kogu aeg ühes suunas. Kuid tugevat pikaajalist trendi tabades, nagu roheinvesteerimine täna on, kipuvad sellised puhke- ja languspausid olema tervitatavad ostukohad.\n\nMärtsi lõpu seisuga kogub meie rohefondis endale pensionit 6271 inimest ning teistest fondidest ületoodavate osakute arvelt kasvab fondi maht mai alguses kaks korda suuremaks. Nii nagu kasvab roheinvesteerimise populaarsus Eestis, näeme sarnast trendi ka mujal maailmas.\n\n**Märtsi tulemus –0,2%**\n\nLHV Rohelise Pensionifondi märtsikuu tootlus kõikus kuu jooksul vahemikus –7,2% kuni +3,3% ja kuu lõpetasime –0,2% numbri peal. Need on suuremad liikumised ühe kuu jooksul, kui mõnes tagasihoidlikuma riskiga pensionifondis terve aasta peale. LHV Roheline Pensionifond on kõrge riskiga fond, mistõttu ei ole see sobiv pensionifond kõigile investoritele – kuid neile, kes riski kannatavad ja pikaajalisse rohepöördesse usuvad, on see just väga õige koht, sest ajame taga ka pikaajalisest keskmisest kõrgemat tootlust.\n\nMärtsis väljusime Amundi kliimafondist ja vähendasime Lyxori ESG fondi osakaalu. Vabanenud raha arvelt suurendasime positsioone Aker Carbonis, Lucid Motorsis ja Vestas Windis ning lisasime portfelli 3 uut nime: Portugalist taastuvenergia tootja EDP Renovaveisi, Prantsusmaalt vesinikugaasidega ligi 50 aastast kogemust omava Air Liquide’i ja USAst metsakasvataja Rayonieri.\n\nMärtsi lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust valdkondlikud rohefondid 42%, rohelised üksikinvesteeringud 40%, jätkusuutlikkusega arvestavad fondid 16% ja raha 2%. \n\n**Sini- ja rohepesu**\n\nTänapäeval tahavad kõik näidata enda tegevust puhtamana, kui see tegelikult on: nii valitsused, ettevõtted, varahaldajad, rahastajad kui tarbijad. Roheline mõtlemine on progressiivne ja tulevikku vaatav ja kes siis ei tahaks tulevikku vaadata. See toob kaasa probleemi, kus roheteemadega päriselt tegelemise asemel püütakse vaid jätta mulje, et nendega tegeletakse ja et kõik on juba niigi hästi.\n\nInglise keeles on selle jaoks terminid _bluewashing_ ja _greenwashing_ – neist esimene puudutab tegevusi vees, teine maal. Siinkohal annan ühe hea temaatilise filmisoovituse Netflixist, kus 8,5 punktilise IMDb skooriga [„Seaspiracy“](https://www.imdb.com/title/tt14152756/) käsitleb inimeste hävitavat mõju meie meredele ja ookeanitele ning seal elutsevatele loomadele – ning kuidas seda tehes püütakse mõnikord ka lihtsalt rahaga ära ostetud sinimärkide taha peituda.\n\nJuba LHV Rohelist pensionifondi luues sai meile selgeks selle probleemi tegelik ulatus ning asjaolu, et passiivselt ei ole võimalik rohefondi luua. Valime ettevõtteid, kuhu investeerime, hoolikalt ja lähtume baaseeldusest, et see peab aitama maailma rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks muuta. Passiivselt mitte midagi tehes ei muutuks ka mitte midagi, tsementeeruksid lihtsalt olemasolevad trendid.\n\nRohepesu termin on aktuaalne ka Eestis – näiteks ainult passiivselt indeksitesse investeeriva kohaliku fondivalitseja viimasest tegevusaruandest leiab alapealkirja _„Investeeringud ja keskkond“,_ kus väidetakse, et _„Tuleva pensionifondid on /-/ väiksema kliimajalajäljega kui näiteks LHV Roheline Pensionifond või Eesti suurim pensionifond Swedbank K60“._ See on klassikaline kurb rohepesu näide Eestist, mida näeme laialdaselt ka mujal maailmas. Mitte midagi tehes püütakse väita, et kliimaprobleem on iseenesest lahenemas, valitakse endale sobiv mõõdik ja kuulutatakse end roheliseks. See ei käi nii. Maailma ettevõtete süsiniku emissioonid mõõdetuna müügitulusse on langustrendis, kuid mitte tänu passiivsele investeerimisele, vaid just vastupidiselt sellest valimatust raha pealevoolu takistusest hoolimata. Tänapäeva roheaktivistid, progressiivsed poliitikud, ettevõtjad ja roheinvestorid määravad ära selle, mis suunas maailm transformeerub ja kuhu raha liigub. LHV rohefondi investorina kuulud selle maailma muutva pundi eesotsa.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":3.36,"fundManager":"LHV"},"LRT100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","id":"roheline-pluss","code":"rohelinepluss","dataMarker":"LRT100","securityId":189345,"suitability":"**Sobib kui**\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,49%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiad","value":38.48,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":51.72,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.65,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":7.15,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 30.04.2021 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Global Clean Energy ET | 11,57% |\n| Invesco Solar ETF | 10,93% |\n| Global X Lithium and Battery Tech | 8,70% |\n| iShares Inc iShares ESG Aware | 7,46% |\n| First Trust Global Wind Energy | 3,60% |\n| Yara International | 3,47% |\n| Vestas Wind Systems | 2,99% |\n| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT | 2,78% |\n| Siemens Energy | 2,76% |\n| Birdeye Timber Fund 3 | 2,65% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Birdeye Timber Fund 3 | 2,65% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.04.2021) | 3 779 221,98 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 468 750 osakut |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0540%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,49%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,03%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_prospekt_2021.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_Pluss_KIID_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.05.2021)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_Pluss_kuuaruanne_2021_05.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n- [Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused](/assets/files/pension/LHV_Varahaldus_Fondi_jatkusuutlikkuse_alased_omadused.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Roheline Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - LHV Pank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001764, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001764","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":2.65,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv30","code":"v30indeks","dataMarker":"SWV30","securityId":204900,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled mõõduka riskitaluvusega konservatiivne või vanemaealine pensionikoguja,\n- sinu eesmärk on varade stabiilsus ja pikaajaline kasv (min 5 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 30% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001749, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001749","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv60","code":"v60indeks","dataMarker":"SWV60","securityId":204901,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning Sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- soovid investeerida kuni 60% aktsiatesse ning eelistad seda teha valdavalt indeksisse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku poliitika erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001731, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,40%\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001731","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NIT100":{"heading":"Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks","id":"jatkusuutlik-taiendav","code":"jatkusuutlik-taiendav","dataMarker":"NIT100","securityId":213281,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk;\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% aktsiatesse ja sarnast riski kandvatesse varadesse. Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0,25%","managementFee":"0,25%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE547700771002908125 - *LHV Pank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001798, IK:Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0,25%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,25%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,56%\n\n*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nPärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001798","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3}}