{"LXK00":{"heading":"LHV Pensionifond XS","id":"xs","code":"xs","dataMarker":"XSK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":4756},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":76.58,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":23.42,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 25/05/21 | 5,33% |\n| German Government 1.5% 04/09/22 | 3,84% |\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 3,59% |\n| Czech Republic 3.875% 24/05/22 | 3,56% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,29% |\n| Slovakia 3.375% 15/11/24 | 3,23% |\n| Ignitis Grupe 2% 21/05/30 | 3,10% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 2,85% |\n| BNP Paribas 2.875% 24/10/22 | 2,64% |\n| Bank of America 04/05/23 | 2,61% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,29% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 2,85% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 2,46% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 24 482 622,86 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 80 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0552% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,504%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,61%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimused (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekt (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XS põhiteabe dokument (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XS_KIID_26112020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XS_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":10,"content":"### 2020 oktoober – Turul leidub üksikuid atraktiivseid investeerimisvõimalusi\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaturgudel üle maailma oli oktoober ilma selge sihi ja tulemuseta: Euroopas jäädi pigem plusspoolele, USA-s ning kogu maailmas tervikuna aga miinuspoolele. Valitsuste madalatest intressitasemetest veel suurem risk on olematu riskipreemia, st madalad intressid ka ettevõtetele.\n\nSellises olukorras on endiselt väga vähe atraktiivseid investeerimisvõimalusi, millel oleks vastuvõetava riskitaseme juures eeldust hinnatõusuks. Mõni selline võlakiri siiski leidub: kuu jooksul pakkus üks meie suurimaid investeeringuid, Leedu energiaettevõtte Ignitise pikaajaline võlakiri üle 2,5% tootlust. Ettevõttel on aktsiate börsil noteerimise järel suurem kapitalibaas ja investoritering ning rohkem tulevikuvõimalusi. Kõige selle lainel on maikuus ostetud võlakirjad toonud fondile üle 10% võitu.\n\nAvalike võlakirjaturgude tootlus laiemalt aasta algusest ja ka tulevikuväljavaade on samas ikka veel kehvapoolne.\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september – Ettevõtted kasutavad lahtiseid rahakraane ära\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nVõlakirjaturud teevad taas uusi rekordeid nii selles arvestuses kui paljud väärtpaberid on jõudnud tasemele, kus edasine oodatav tootlus on negatiivne kui ka selles arvestuses kui paljud ettevõtted sellist olukorda ära kasutavad ja pikaks ajaks võimalikult palju raha laenavad.\n\nMaailma likviidseimal võlakirjaturul ehk Ühendriikides langes keskmine intress, mida kõrgema riskiga ettevõtted uue raha laenamisel maksma peavad septembris 5,50% tasemele. Kui aprillis ületas see number 7% taset, siis tsükli senine põhi oli 5,2% tasemel eelmise aasta detsembris.\n\nTulemus on see, et kõigi aegade kolm kõige aktiivsemat uute võlakirjade müügikuud on käesoleva aasta juuni, august ja september. Kas selline buum ka investoritele pikas plaanis kasumit toodab (või isegi investeeritud vahendeid tagasi toob) on vägagi küsitav. Hoiame jätkuvalt konservatiivset joont ja praegu uusi investeeringuid ei ole lisamas.\n"},{"year":2020,"month":8,"content":"### 2020 august – Leedu energiaettevõte Ignitis soovib minna börsile\n\nRomet Enok, fondijuht\n\nLeedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kui keskkond muutub, peab muutuma ka strateegia**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n","text":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli üleilmne aktsiaturg dividende arvestades endiselt 5% madalamal tasemel kui aasta alguses ja isegi S&P500 indeks, mis sisaldab USA suuri tehnoloogiaettevõtteid näitas koos dividendidega eurodes mõõdetuna –1,4% tootlust.\n\nAktsiaturgudega võrreldes kahanesid LHV suurimate pensionifondide osakute väärtused nii septembris kui ka oktoobris minimaalselt ning paistavad koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud aastal silma stabiilsema soorituse ja positiivse tootlusega. Kuna LHV pensionifondid olid enne koroonakriisi konservatiivselt positsioneeritud, võimaldas see märtsikuu langust kiiresti ja suhteliselt jõuliselt ära kasutada.\n\n**Võlakirjad, mis söövad investori raha**\n\nMuutuvas investeerimiskeskkonnas tasub analüüsida portfelli varade jaotust regulaarselt ning kaaluda, kas riskid on piisavalt maandatud või hajutatud. Kui võlakirja kupongi intressimäär on 0% ja võlakirja hind on tõusnud kõrgemale tema lunastusväärtusest, siis on selle võlakirja lõpptähtajani hoidjale garanteeritud kindel kaotus.\n\nVarade oodatav tootlus ja riskitase ei ole konstantsed suurused. Kuigi need ei kõigu igapäevaselt, võivad muutused pika aja jooksul olla küllatki olulised. Seetõttu tasub meil oma investeeringute portfelli vaadates endalt aeg-ajalt küsida, mis on meie ootused erinevatele varaklassidele ja milliseid varaklasse tasub üldse eelistada. Kas me peaksime oma ootuseid, arvamusi ja ka eelarvamusi varasemaga võrreldes korrigeerima?\n\nKõigest kümme aastat tagasi ei oleks ma suutnud ette kujutada olukorda, mis sunniks mind ostma kulda – tollal tundus, et alati on võimalik leida paremaid alternatiive. Oktoobri lõpu seisuga oli aga kullaga seotud investeeringute osakaal LHV kõige suuremas pensionifondis L ligikaudu 7% ja tõenäoliselt kasvatame seda positsiooni tulevikus veelgi.\n\nMa mäletan, et üheksakümnendate keskel arvestati, et riskivabade pikaajaliste võlakirjade tootlus on umbes 4...5% ja aktsiate riskipreemia on peaaegu püsivalt 7%, mis teeb aktsiate oodatavaks tootluseks umbes 11...12%. Kui praegu paigutada Saksamaa valitsuse kümneaastastesse võlakirjadesse 1000 eurot, siis nende lõpptähtajal kümne aasta pärast saaksime tagasi 950 eurot, mis teeb garanteeritud kaotuseks 0,5% aastas.\n\nKahtlustan, et kui investeerida praeguse hinnataseme juures aktsiatesse, ei ole aktsiaindeksite keskmine aastatootlus järgmise viie aasta jooksul paarist protsendist märgatavalt kõrgem. Need, kes investeerisid maailma arenenud riikide aktsiaturge kajastavasse indeksisse MSCI World 2000. aasta märtsis, jõudsid nulli alles kuus aastat hiljem. Seejuures tasub märkida, et 2000. aasta kevadel ei kutsunud aktsiate hinnalangust esile ükski konkreetne sündmus. Aktsiaturud langesid põhjusel, et hinnad olid tõusnud võrreldes kasumitega ebamõistlikult kõrgele.\n\n**Aktsiad ei ole ainuke varaklass, kuhu tasub investeerida**\n\nEestis on viimastel aastatel järjest enam levitatud tõekspidamist, et ainuõige koht investeerimiseks on üleilmsed aktsiaturud ning parim ja ainuõige instrument selle investeeringu teoks tegemiseks on indeksifond. Indeksifond on tõesti suurepärane finantsinstrument üleilmsetele turgudele investeerimiseks, kuid aktsiad on ainult üks mitmest varaklassist. Tuleb arvestada, et aktsiad ei ole neist isegi mitte kõige suurem ega ka alati mitte kõige tulusam varaklass.\n\nViimastel aastatel on mulle olnud järjest rohkem eeskujuks Yale’i Ülikooli investeerimisfondi vaade. Nende eesmärk on kiire inflatsiooniga korrigeeritud tootlus, mille saavutamisel arvestatakse ka riskiga. Yale’i Ülikooli investeerimismeeskond on jaotanud oma investeerimisuniversumi kaheksaks varaklassiks. Nende investeerimisportfellist moodustasid 2019. aasta lõpus USA aktsiad 2,7% ja rahvusvahelised aktsiad 13,7%. Seejuures oli kinnisvara osakaal 10,1% ja maavaradesse oli investeeritud 4,9% portfellist.\n\n![Graafik1](/assets/images/pension/yalejoonis.png){.overview-img}\n_Yale’i Ülikooli investeerimisfondi varade jaotus. Allikas: Yale’i Ülikool._\n\nGraafikult on näha, kuidas Yale’i Ülikooli investeerimisportfelli jaotus on aja jooksul muutunud. Yale pole sugugi mitte kogu raha aktsiaturgudele paigutanud. Ühes investeerimisülevaates meenutati, kuidas nad dot.com buumi ajal aktsiate osakaalu vähendasid, samas kui turud jätkuvalt ja kiirenevas tempos ülespoole rühkisid. Tõenäoliselt ei süüdista siiski keegi Yale’i investeerimismeeskonda naiivsuses ja akadeemia eiramises.\n\nOleme ka LHV pensionifondides viimastel aastatel tunduvalt laiendanud varade klasse, investeerides taastuva loodusvaraga metsamaasse ning pannes raha tootlust teenima meie enda rajatud üürikortermajades ja soetatud büroohoonetes (Valge maja ja Microsofti hoone). Otsime kõrge potentsiaali, kuid madala võimendusega erakapitalifonde ning aitame finantseerida kohalikke ettevõteteid (Peetri Keskus, Sunly, Alexela, Ekspress Grupp) läbi võlakirjade, mis pakuvad pensionikogujale paremat tootlus kui rahvusvahelised võlakirjaturud.\n\nVäljaspool pensionisüsteemi tegutseval väikeinvestoril pole sellistele alternatiivsetele varadele lihtsat ligipääsu. Usume, et alternatiivsete varaklasside lisamine niinimetatud traditsioonilisele aktsiatest ja võlakirjadest koosnevale portfellile aitab tõsta tootlust ning alandada riske.\n\n**Investeerimise asemel tarbimisele õhutamine**\n\nKuni 2018\\. aasta lõpuni oli LHV pensionifondidel kaks peamist eesmärki: säilitada investorite vara ja lüüa inflatsioonitempot. Kolmas eesmärk oli edestada konkurente. Nende kolme eesmärgi saavutamisega oleme enda hinnangul läbi aegade edukalt hakkama saanud.\n\n2018\\. aasta lõpus vastuvõetud investeerimisfondide seaduse muudatuse järel seadis seadusandja fondijuhtidele uue eesmärgi: ületada Eesti sotsiaalmaksu laekumise (sotsiaalmaksust esimese samba pensionite maksmiseks minevate summade) kasvutempot. See ärgitas fondijuhte eesmärgi saavutamiseks rohkem riskima. Kui pensionisüsteemi loomise ajal muretseti pensionivara hoidmise ja kaitsmise pärast, siis 2018. aasta seadusemuudatus andis fondijuhtidele sisulise suunise võtta tootluse teenimiseks rohkem riske.\n\nPalgad on Eestis kasvanud mõnel aastal kiiremini ja mõnel aastal aeglasemalt, kuid keskmiselt üle 5% aastas. Meie nägemuse kohaselt on pensionifondide piiranguid ja fondide riskiprofiile arvesse võttes võimalik saavutada pikaajaline keskmine tootlus, mis ületab 6%. Selle poole oma igapäevatöös ka püüdleme.\n\nMõnel aastal võib meie tootlus olla veidi väiksem, kuid me teeme kõik selleks, et seda eesmärki ületada. Seatud eesmärgi alusel valime ka investeeringuid. Sisuliselt ei ole LHV riskantsematel aktiivselt juhitud pensionifondidel mõistlik enam teha ühtegi pikemaajalise horisondiga investeeringut, mille oodatav tootlus oleks alla 6%.\n\nOktoobris jõustunud kogumispensionide seaduse muudatused muudavad väiksema likviidsusega Eesti eraettevõtetesse, erakapitalifondidesse ja kinnisvarasse investeerimise tunduvalt keerulisemaks. Siiski ei ole me oma meeskonnaga alla andnud ja jätkame valitud missiooni – arendada Eesti kapitaliturge – elluviimist. Me usume, et kohalikku kapitaliturgu arendades ning Eesti ettevõtete kasvule kaasa aidates on meil võimalik teenida paremat tootlust kui börsiaktsiatesse ja negatiivse tootlusega võlakirjadesse investeerides.\n\nOn piinlik, et paljud Eesti poliitikud ei mõista kapitali rolli majanduses ning ärgitavad säästude kasvatamise asemel pigem tarbima. Siiani pensioniks kogutud vara ära kulutades on võimalik majandust korraks turgutada, kuid ohvriks tuuakse riigi pikaajaline areng ja kasv.\n\nRikkaks ei ole võimalik saada laenu võttes ja kulutades. Kapital koguneb ainult siis, kui kulud jäävad tuludest väiksemaks. Kui on kapitali, siis on võimalik seda laenuga võimendada. Kui aga kapitali ei ole, siis ega peale kõrge kulukusega tarbimislaenu muid finantseerimisvõimalusi olegi.\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019782","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":12.42,"fundManager":"LHV"},"LSK00":{"heading":"LHV Pensionifond S","id":"s","code":"s","dataMarker":"SK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini aega 2-5 aastat,\n- oled madala riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":8627},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":86.38,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":13.62,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Temasek 0.5% 01/03/22 | 5,02% |\n| Latvenergo 1.9% 10/06/22 | 4,89% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,76% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,55% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,50% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 3,73% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,60% |\n| France Government 25/05/21 | 3,41% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 3,30% |\n| Ignitis Grupe 2% 21/05/30 | 3,27% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,76% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 4,55% |\n| Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 | 3,60% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 53 044 668,28 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 150 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0552% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,69%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimused (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekt (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 02.05.2019](/assets/files/pension/Prospekti_muudatuste_pohjendus_ja_moju_analyys_mai.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi S põhiteabe dokument (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_S_KIID_26112020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_S_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":10,"content":"### 2020 oktoober – Turul leidub üksikuid atraktiivseid investeerimisvõimalusi\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVõlakirjaturgudel üle maailma oli oktoober ilma selge sihi ja tulemuseta: Euroopas jäädi pigem plusspoolele, USA-s ning kogu maailmas tervikuna aga miinuspoolele. Valitsuste madalatest intressitasemetest veel suurem risk on olematu riskipreemia, st madalad intressid ka ettevõtetele.\n\nSellises olukorras on endiselt väga vähe atraktiivseid investeerimisvõimalusi, millel oleks vastuvõetava riskitaseme juures eeldust hinnatõusuks. Mõni selline võlakiri siiski leidub: kuu jooksul pakkus üks meie suurimaid investeeringuid, Leedu energiaettevõtte Ignitise pikaajaline võlakiri üle 2,5% tootlust. Ettevõttel on aktsiate börsil noteerimise järel suurem kapitalibaas ja investoritering ning rohkem tulevikuvõimalusi. Kõige selle lainel on maikuus ostetud võlakirjad toonud fondile üle 10% võitu.\n\nAvalike võlakirjaturgude tootlus laiemalt aasta algusest ja ka tulevikuväljavaade on samas ikka veel kehvapoolne.\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september – Ettevõtted kasutavad lahtiseid rahakraane ära\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nVõlakirjaturud teevad taas uusi rekordeid nii selles arvestuses kui paljud väärtpaberid on jõudnud tasemele, kus edasine oodatav tootlus on negatiivne kui ka selles arvestuses kui paljud ettevõtted sellist olukorda ära kasutavad ja pikaks ajaks võimalikult palju raha laenavad.\n\nMaailma likviidseimal võlakirjaturul ehk Ühendriikides langes keskmine intress, mida kõrgema riskiga ettevõtted uue raha laenamisel maksma peavad septembris 5,50% tasemele. Kui aprillis ületas see number 7% taset, siis tsükli senine põhi oli 5,2% tasemel eelmise aasta detsembris.\n\nTulemus on see, et kõigi aegade kolm kõige aktiivsemat uute võlakirjade müügikuud on käesoleva aasta juuni, august ja september. Kas selline buum ka investoritele pikas plaanis kasumit toodab (või isegi investeeritud vahendeid tagasi toob) on vägagi küsitav. Hoiame jätkuvalt konservatiivset joont ja praegu uusi investeeringuid ei ole lisamas.\n"},{"year":2020,"month":8,"content":"### 2020 august – Leedu energiaettevõte Ignitis soovib minna börsile\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nLeedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kui keskkond muutub, peab muutuma ka strateegia**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n","text":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli üleilmne aktsiaturg dividende arvestades endiselt 5% madalamal tasemel kui aasta alguses ja isegi S&P500 indeks, mis sisaldab USA suuri tehnoloogiaettevõtteid näitas koos dividendidega eurodes mõõdetuna –1,4% tootlust.\n\nAktsiaturgudega võrreldes kahanesid LHV suurimate pensionifondide osakute väärtused nii septembris kui ka oktoobris minimaalselt ning paistavad koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud aastal silma stabiilsema soorituse ja positiivse tootlusega. Kuna LHV pensionifondid olid enne koroonakriisi konservatiivselt positsioneeritud, võimaldas see märtsikuu langust kiiresti ja suhteliselt jõuliselt ära kasutada.\n\n**Võlakirjad, mis söövad investori raha**\n\nMuutuvas investeerimiskeskkonnas tasub analüüsida portfelli varade jaotust regulaarselt ning kaaluda, kas riskid on piisavalt maandatud või hajutatud. Kui võlakirja kupongi intressimäär on 0% ja võlakirja hind on tõusnud kõrgemale tema lunastusväärtusest, siis on selle võlakirja lõpptähtajani hoidjale garanteeritud kindel kaotus.\n\nVarade oodatav tootlus ja riskitase ei ole konstantsed suurused. Kuigi need ei kõigu igapäevaselt, võivad muutused pika aja jooksul olla küllatki olulised. Seetõttu tasub meil oma investeeringute portfelli vaadates endalt aeg-ajalt küsida, mis on meie ootused erinevatele varaklassidele ja milliseid varaklasse tasub üldse eelistada. Kas me peaksime oma ootuseid, arvamusi ja ka eelarvamusi varasemaga võrreldes korrigeerima?\n\nKõigest kümme aastat tagasi ei oleks ma suutnud ette kujutada olukorda, mis sunniks mind ostma kulda – tollal tundus, et alati on võimalik leida paremaid alternatiive. Oktoobri lõpu seisuga oli aga kullaga seotud investeeringute osakaal LHV kõige suuremas pensionifondis L ligikaudu 7% ja tõenäoliselt kasvatame seda positsiooni tulevikus veelgi.\n\nMa mäletan, et üheksakümnendate keskel arvestati, et riskivabade pikaajaliste võlakirjade tootlus on umbes 4...5% ja aktsiate riskipreemia on peaaegu püsivalt 7%, mis teeb aktsiate oodatavaks tootluseks umbes 11...12%. Kui praegu paigutada Saksamaa valitsuse kümneaastastesse võlakirjadesse 1000 eurot, siis nende lõpptähtajal kümne aasta pärast saaksime tagasi 950 eurot, mis teeb garanteeritud kaotuseks 0,5% aastas.\n\nKahtlustan, et kui investeerida praeguse hinnataseme juures aktsiatesse, ei ole aktsiaindeksite keskmine aastatootlus järgmise viie aasta jooksul paarist protsendist märgatavalt kõrgem. Need, kes investeerisid maailma arenenud riikide aktsiaturge kajastavasse indeksisse MSCI World 2000. aasta märtsis, jõudsid nulli alles kuus aastat hiljem. Seejuures tasub märkida, et 2000. aasta kevadel ei kutsunud aktsiate hinnalangust esile ükski konkreetne sündmus. Aktsiaturud langesid põhjusel, et hinnad olid tõusnud võrreldes kasumitega ebamõistlikult kõrgele.\n\n**Aktsiad ei ole ainuke varaklass, kuhu tasub investeerida**\n\nEestis on viimastel aastatel järjest enam levitatud tõekspidamist, et ainuõige koht investeerimiseks on üleilmsed aktsiaturud ning parim ja ainuõige instrument selle investeeringu teoks tegemiseks on indeksifond. Indeksifond on tõesti suurepärane finantsinstrument üleilmsetele turgudele investeerimiseks, kuid aktsiad on ainult üks mitmest varaklassist. Tuleb arvestada, et aktsiad ei ole neist isegi mitte kõige suurem ega ka alati mitte kõige tulusam varaklass.\n\nViimastel aastatel on mulle olnud järjest rohkem eeskujuks Yale’i Ülikooli investeerimisfondi vaade. Nende eesmärk on kiire inflatsiooniga korrigeeritud tootlus, mille saavutamisel arvestatakse ka riskiga. Yale’i Ülikooli investeerimismeeskond on jaotanud oma investeerimisuniversumi kaheksaks varaklassiks. Nende investeerimisportfellist moodustasid 2019. aasta lõpus USA aktsiad 2,7% ja rahvusvahelised aktsiad 13,7%. Seejuures oli kinnisvara osakaal 10,1% ja maavaradesse oli investeeritud 4,9% portfellist.\n\n![Graafik1](/assets/images/pension/yalejoonis.png){.overview-img}\n_Yale’i Ülikooli investeerimisfondi varade jaotus. Allikas: Yale’i Ülikool._\n\nGraafikult on näha, kuidas Yale’i Ülikooli investeerimisportfelli jaotus on aja jooksul muutunud. Yale pole sugugi mitte kogu raha aktsiaturgudele paigutanud. Ühes investeerimisülevaates meenutati, kuidas nad dot.com buumi ajal aktsiate osakaalu vähendasid, samas kui turud jätkuvalt ja kiirenevas tempos ülespoole rühkisid. Tõenäoliselt ei süüdista siiski keegi Yale’i investeerimismeeskonda naiivsuses ja akadeemia eiramises.\n\nOleme ka LHV pensionifondides viimastel aastatel tunduvalt laiendanud varade klasse, investeerides taastuva loodusvaraga metsamaasse ning pannes raha tootlust teenima meie enda rajatud üürikortermajades ja soetatud büroohoonetes (Valge maja ja Microsofti hoone). Otsime kõrge potentsiaali, kuid madala võimendusega erakapitalifonde ning aitame finantseerida kohalikke ettevõteteid (Peetri Keskus, Sunly, Alexela, Ekspress Grupp) läbi võlakirjade, mis pakuvad pensionikogujale paremat tootlus kui rahvusvahelised võlakirjaturud.\n\nVäljaspool pensionisüsteemi tegutseval väikeinvestoril pole sellistele alternatiivsetele varadele lihtsat ligipääsu. Usume, et alternatiivsete varaklasside lisamine niinimetatud traditsioonilisele aktsiatest ja võlakirjadest koosnevale portfellile aitab tõsta tootlust ning alandada riske.\n\n**Investeerimise asemel tarbimisele õhutamine**\n\nKuni 2018\\. aasta lõpuni oli LHV pensionifondidel kaks peamist eesmärki: säilitada investorite vara ja lüüa inflatsioonitempot. Kolmas eesmärk oli edestada konkurente. Nende kolme eesmärgi saavutamisega oleme enda hinnangul läbi aegade edukalt hakkama saanud.\n\n2018\\. aasta lõpus vastuvõetud investeerimisfondide seaduse muudatuse järel seadis seadusandja fondijuhtidele uue eesmärgi: ületada Eesti sotsiaalmaksu laekumise (sotsiaalmaksust esimese samba pensionite maksmiseks minevate summade) kasvutempot. See ärgitas fondijuhte eesmärgi saavutamiseks rohkem riskima. Kui pensionisüsteemi loomise ajal muretseti pensionivara hoidmise ja kaitsmise pärast, siis 2018. aasta seadusemuudatus andis fondijuhtidele sisulise suunise võtta tootluse teenimiseks rohkem riske.\n\nPalgad on Eestis kasvanud mõnel aastal kiiremini ja mõnel aastal aeglasemalt, kuid keskmiselt üle 5% aastas. Meie nägemuse kohaselt on pensionifondide piiranguid ja fondide riskiprofiile arvesse võttes võimalik saavutada pikaajaline keskmine tootlus, mis ületab 6%. Selle poole oma igapäevatöös ka püüdleme.\n\nMõnel aastal võib meie tootlus olla veidi väiksem, kuid me teeme kõik selleks, et seda eesmärki ületada. Seatud eesmärgi alusel valime ka investeeringuid. Sisuliselt ei ole LHV riskantsematel aktiivselt juhitud pensionifondidel mõistlik enam teha ühtegi pikemaajalise horisondiga investeeringut, mille oodatav tootlus oleks alla 6%.\n\nOktoobris jõustunud kogumispensionide seaduse muudatused muudavad väiksema likviidsusega Eesti eraettevõtetesse, erakapitalifondidesse ja kinnisvarasse investeerimise tunduvalt keerulisemaks. Siiski ei ole me oma meeskonnaga alla andnud ja jätkame valitud missiooni – arendada Eesti kapitaliturge – elluviimist. Me usume, et kohalikku kapitaliturgu arendades ning Eesti ettevõtete kasvule kaasa aidates on meil võimalik teenida paremat tootlust kui börsiaktsiatesse ja negatiivse tootlusega võlakirjadesse investeerides.\n\nOn piinlik, et paljud Eesti poliitikud ei mõista kapitali rolli majanduses ning ärgitavad säästude kasvatamise asemel pigem tarbima. Siiani pensioniks kogutud vara ära kulutades on võimalik majandust korraks turgutada, kuid ohvriks tuuakse riigi pikaajaline areng ja kasv.\n\nRikkaks ei ole võimalik saada laenu võttes ja kulutades. Kapital koguneb ainult siis, kui kulud jäävad tuludest väiksemaks. Kui on kapitali, siis on võimalik seda laenuga võimendada. Kui aga kapitali ei ole, siis ega peale kõrge kulukusega tarbimislaenu muid finantseerimisvõimalusi olegi.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019824","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":13.1,"fundManager":"LHV"},"LMK25":{"heading":"LHV Pensionifond M","id":"m","code":"m","dataMarker":"MK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":13847},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":71.83,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":10.43,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":3.2,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.15,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":3.47,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.92,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,45% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 3,58% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,01% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,66% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 2,46% |\n| France Government 25/05/21 | 2,38% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 2,23% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,16% |\n| JP Morgan 1.375% 16/09/21 | 1,98% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1,73% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 4,45% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,01% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,66% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 143 654 239,08 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 400 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0552% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimused (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekt (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi M põhiteabe dokument (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_M_KIID_26112020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_M_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":10,"content":"### 2020 oktoober – Aktsiaturud pidid valdavalt leppima langusega\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu septembris nii oli ka oktoobris maailma aktsiaturgude tootlus põhiosas negatiivne. Suuresti COVID-19 pandeemia teise laine ägenemise tõttu sai tugevalt pihta Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks, mis langes kuuga koguni 7,3%. Seejuures olid suurimad langejad Saksamaa –9,4% ja Rootsi börsiindeks –6,1% tootlusega. Jaapani Nikkei indeks odavnes kohalikus valuutas mõõdetuna 0,9% võrra, kuid eurodes jäi 0,6%-ga plusspoolele. Baltimaades oli suurimat liikumist näha Vilniuse börsil, mille indeks langes 4,3% võrra. Tallinna börs tõusis kuuga 0,7% ja Riia turuindeksi väärtus jäi peaaegu samaks.\n\nPensionifondi M portfelli kuuluv Leedu kinnisvarafond Lords Baltic Green Fund V tegi oma teise investeeringu ja soetas Riias büroohoone. Selles on üle 17 000 ruutmeetri üüripinda ja suurim rentnik on Läti Citadele pank. Tegu on tippkvaliteediga A-klassi kontorihoonega, mis asub Riia vanalinnas Daugava jõe kaldal ja on võitnud maineka arhitektuuriauhinna.\n\nKuigi Leedu energiaettevõtte Ignitise IPO ei andnud osalenud investoritele rõõmustamiseks põhjust, õnnestus LHV pensionifondide klientidel siiski teenida positiivset tootlust: kevadel fondidesse soetatud ettevõtte pikaajalised võlakirjad kallinesid kuuga ligikaudu 2,5%. Ignitis on nüüd avalik ettevõte, mis on tugevdanud oma kapitalipositsiooni ja tulevikuvõimalusi. Selle lainel on Ignitise võlakirjad toonud meie fondidele vähem kui poole aastaga veidi üle 10% tootlust.\n\nAvalike võlakirjaturgude väljavaade üldiselt on siiski endiselt kehvapoolne ja LHV fondid keskenduvad seetõttu kohalike investeeringute tegemisele. Ootame selles valdkonnas oma portfellile peagi täiendust.\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september – Soome investeeringud saavutasid septembris tugeva tõusu\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nPärast mitut järjestikust tõusukuud tegid maailma aktsiaturud septembris pausi ja turuindeksid valdavalt langesid. Tugevalt sai pihta siiani väga head tootlust näidanud USA tehnoloogiasektori Nasdaq Composite indeks, langedes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 5,2%. Globaalse MSCI World aktsiaindeksi tase kahanes septembris 1,5% ja Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondava Euro Stoxx 50 indeksi väärtus langes 2,3%.\n\nSuurimate langejate seas olid Vahemere äärsed riigid, kuid näiteks Stockholmi börs näitas kohalikus valuutas mõõdetuna hoopis 3,6% tõusu. Jaapani Nikkei börsiindeks kerkis jeenides 0,2% ja eurodes kujunes tootluseks 2,4%. Balti riikide seas suutis positiivset tulemust näidata vaid Riia börsiindeks, tõustes 0,5%. Vilniuse ja Tallinna börsid aga langesid septembris vastavalt 0,9% ja 1,4% võrra.\n\nKuigi Helsingi börsiindeks langes kuuga 0,6%, siis Pensionifondi M portfellis olevad Soome ettevõtted tegid valdavalt tugeva tootluse. Näiteks riigi suurima toidukaupluste keti Kesko aktsia tõusis pea 20% võrra, sest ettevõte teatas oodatust paremast müügitulust ja tõstis 2020. aasta kasumiprognoosi. Samuti paranes maailma tselluloosi- ja pakkematerjalide turu väljavaade ning selle taustal tõusis Stora Enso aktsia enam kui 8%.\n\nNii nagu oli möödunud kuu nõrgemapoolsem aktsiaturgudele, oli see seda ka madalama reitinguga võlakirjasegmentidele. Kui valitsuse võlakirjad jäid septembris tootlusega plusspoolele, siis väiksemate ettevõtete turul oli võlakirjade tulemus ligi protsendine kaotus. Samamoodi on aasta algusest mõõdetuna Euroopa madalama reitinguga ettevõtete võlakirjaturu tootlus septembri lõpu seisuga enam kui kolm protsenti miinuses.\n\nKardetavasti ei saa selline negatiivne tootlus olema erand, kuna paljud võlakirjaturu osad on hinnastatud äärmiselt kõrgelt. Palju lubavam strateegia on seevastu investeerida ettevõtetesse, millede väärtpaberid ei ole börsil kaubeldavad. Septembri jooksul müüsimegi taas rahvusvahelisi võlakirju, mille hinnad pärast jätkuvat tõusu on jõudnud nii kõrgele, et edasi oodatav tootlus on olematu või negatiivne ja liikusime edasi mitme börsivälise investeeringu kokku panemisel.\n"},{"year":2020,"month":8,"content":"### 2020 august – Üleilmset aktsiaturgu vedas ülesmäge USA\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugust kujunes maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks ja peaaegu kõikide arenenud riikide börsiindeksid lõpetasid plussis.\n\nTaas oli liidriks USA aktsiaturg, mille S&P 500 indeks tõusis kuuga kohalikus valuutas mõõdetuna 7% võrra. Maha ei jäänud ka Jaapani börs, mille indeks kerkis kohalikus valuutas 6,6%. Euro valuutakursi tugevnemise tõttu jäi aga nende mõlema aktsiaturu tootlus eurodes mõõdetuna väiksemaks (vastavalt 5,6% ja 5,2%).\n\nEuroopa riikidest olid suurimate tõusjate seas Soome 6,3% ja Saksamaa 5,1% tootlusega. Baltikumis saavutas parima tulemuse Riia börsiindeks 5% tõusuga. Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes 1%, kuid Tallinna börs jäi 3,6%-ga miinusesse.\n\nAugustis avalikustasid oma teise kvartali majandustulemused mitu Tallinna börsi ettevõtet, mille aktsiad kuuluvad Pensionifondi M portfelli. Oodatult kehvadest tulemustest teatas Tallink Grupp: ettevõtte käive vähenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 75% võrra ja puhaskahjum oli 27,4 miljonit eurot. Reisijaid veeti peaaegu ainult Eesti-Soome liinil ja sedagi võrreldes aastatagusega 77% vähem. See osa ettevõtte laevastikust, mis jätkas tegutsemist, vedas kvartali jooksul peamiselt kaupa.\n\nLeedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.\n\nMeie kohalike investeeringute hulgast teatas veel Coop Pank, et sai rahvusvaheliselt reitinguagentuurilt Moody’s suhteliselt kõrge Baa2 reitingu. Rahvusvaheline reiting aitab pankadel nii teatud hoiuseid kaasata kui ka garantiitooteid pakkuda. Investeerisime Coop Panga allutatud kümneaastastesse võlakirjadesse ligikaudu kolme aasta eest, küllalt panga uue äritee alguses. Fond on selle aja jooksul teeninud investeeringult kumulatiivselt intressidena ligikaudu 20% tulu.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kui keskkond muutub, peab muutuma ka strateegia**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n","text":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli üleilmne aktsiaturg dividende arvestades endiselt 5% madalamal tasemel kui aasta alguses ja isegi S&P500 indeks, mis sisaldab USA suuri tehnoloogiaettevõtteid näitas koos dividendidega eurodes mõõdetuna –1,4% tootlust.\n\nAktsiaturgudega võrreldes kahanesid LHV suurimate pensionifondide osakute väärtused nii septembris kui ka oktoobris minimaalselt ning paistavad koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud aastal silma stabiilsema soorituse ja positiivse tootlusega. Kuna LHV pensionifondid olid enne koroonakriisi konservatiivselt positsioneeritud, võimaldas see märtsikuu langust kiiresti ja suhteliselt jõuliselt ära kasutada.\n\n**Võlakirjad, mis söövad investori raha**\n\nMuutuvas investeerimiskeskkonnas tasub analüüsida portfelli varade jaotust regulaarselt ning kaaluda, kas riskid on piisavalt maandatud või hajutatud. Kui võlakirja kupongi intressimäär on 0% ja võlakirja hind on tõusnud kõrgemale tema lunastusväärtusest, siis on selle võlakirja lõpptähtajani hoidjale garanteeritud kindel kaotus.\n\nVarade oodatav tootlus ja riskitase ei ole konstantsed suurused. Kuigi need ei kõigu igapäevaselt, võivad muutused pika aja jooksul olla küllatki olulised. Seetõttu tasub meil oma investeeringute portfelli vaadates endalt aeg-ajalt küsida, mis on meie ootused erinevatele varaklassidele ja milliseid varaklasse tasub üldse eelistada. Kas me peaksime oma ootuseid, arvamusi ja ka eelarvamusi varasemaga võrreldes korrigeerima?\n\nKõigest kümme aastat tagasi ei oleks ma suutnud ette kujutada olukorda, mis sunniks mind ostma kulda – tollal tundus, et alati on võimalik leida paremaid alternatiive. Oktoobri lõpu seisuga oli aga kullaga seotud investeeringute osakaal LHV kõige suuremas pensionifondis L ligikaudu 7% ja tõenäoliselt kasvatame seda positsiooni tulevikus veelgi.\n\nMa mäletan, et üheksakümnendate keskel arvestati, et riskivabade pikaajaliste võlakirjade tootlus on umbes 4...5% ja aktsiate riskipreemia on peaaegu püsivalt 7%, mis teeb aktsiate oodatavaks tootluseks umbes 11...12%. Kui praegu paigutada Saksamaa valitsuse kümneaastastesse võlakirjadesse 1000 eurot, siis nende lõpptähtajal kümne aasta pärast saaksime tagasi 950 eurot, mis teeb garanteeritud kaotuseks 0,5% aastas.\n\nKahtlustan, et kui investeerida praeguse hinnataseme juures aktsiatesse, ei ole aktsiaindeksite keskmine aastatootlus järgmise viie aasta jooksul paarist protsendist märgatavalt kõrgem. Need, kes investeerisid maailma arenenud riikide aktsiaturge kajastavasse indeksisse MSCI World 2000. aasta märtsis, jõudsid nulli alles kuus aastat hiljem. Seejuures tasub märkida, et 2000. aasta kevadel ei kutsunud aktsiate hinnalangust esile ükski konkreetne sündmus. Aktsiaturud langesid põhjusel, et hinnad olid tõusnud võrreldes kasumitega ebamõistlikult kõrgele.\n\n**Aktsiad ei ole ainuke varaklass, kuhu tasub investeerida**\n\nEestis on viimastel aastatel järjest enam levitatud tõekspidamist, et ainuõige koht investeerimiseks on üleilmsed aktsiaturud ning parim ja ainuõige instrument selle investeeringu teoks tegemiseks on indeksifond. Indeksifond on tõesti suurepärane finantsinstrument üleilmsetele turgudele investeerimiseks, kuid aktsiad on ainult üks mitmest varaklassist. Tuleb arvestada, et aktsiad ei ole neist isegi mitte kõige suurem ega ka alati mitte kõige tulusam varaklass.\n\nViimastel aastatel on mulle olnud järjest rohkem eeskujuks Yale’i Ülikooli investeerimisfondi vaade. Nende eesmärk on kiire inflatsiooniga korrigeeritud tootlus, mille saavutamisel arvestatakse ka riskiga. Yale’i Ülikooli investeerimismeeskond on jaotanud oma investeerimisuniversumi kaheksaks varaklassiks. Nende investeerimisportfellist moodustasid 2019. aasta lõpus USA aktsiad 2,7% ja rahvusvahelised aktsiad 13,7%. Seejuures oli kinnisvara osakaal 10,1% ja maavaradesse oli investeeritud 4,9% portfellist.\n\n![Graafik1](/assets/images/pension/yalejoonis.png){.overview-img}\n_Yale’i Ülikooli investeerimisfondi varade jaotus. Allikas: Yale’i Ülikool._\n\nGraafikult on näha, kuidas Yale’i Ülikooli investeerimisportfelli jaotus on aja jooksul muutunud. Yale pole sugugi mitte kogu raha aktsiaturgudele paigutanud. Ühes investeerimisülevaates meenutati, kuidas nad dot.com buumi ajal aktsiate osakaalu vähendasid, samas kui turud jätkuvalt ja kiirenevas tempos ülespoole rühkisid. Tõenäoliselt ei süüdista siiski keegi Yale’i investeerimismeeskonda naiivsuses ja akadeemia eiramises.\n\nOleme ka LHV pensionifondides viimastel aastatel tunduvalt laiendanud varade klasse, investeerides taastuva loodusvaraga metsamaasse ning pannes raha tootlust teenima meie enda rajatud üürikortermajades ja soetatud büroohoonetes (Valge maja ja Microsofti hoone). Otsime kõrge potentsiaali, kuid madala võimendusega erakapitalifonde ning aitame finantseerida kohalikke ettevõteteid (Peetri Keskus, Sunly, Alexela, Ekspress Grupp) läbi võlakirjade, mis pakuvad pensionikogujale paremat tootlus kui rahvusvahelised võlakirjaturud.\n\nVäljaspool pensionisüsteemi tegutseval väikeinvestoril pole sellistele alternatiivsetele varadele lihtsat ligipääsu. Usume, et alternatiivsete varaklasside lisamine niinimetatud traditsioonilisele aktsiatest ja võlakirjadest koosnevale portfellile aitab tõsta tootlust ning alandada riske.\n\n**Investeerimise asemel tarbimisele õhutamine**\n\nKuni 2018\\. aasta lõpuni oli LHV pensionifondidel kaks peamist eesmärki: säilitada investorite vara ja lüüa inflatsioonitempot. Kolmas eesmärk oli edestada konkurente. Nende kolme eesmärgi saavutamisega oleme enda hinnangul läbi aegade edukalt hakkama saanud.\n\n2018\\. aasta lõpus vastuvõetud investeerimisfondide seaduse muudatuse järel seadis seadusandja fondijuhtidele uue eesmärgi: ületada Eesti sotsiaalmaksu laekumise (sotsiaalmaksust esimese samba pensionite maksmiseks minevate summade) kasvutempot. See ärgitas fondijuhte eesmärgi saavutamiseks rohkem riskima. Kui pensionisüsteemi loomise ajal muretseti pensionivara hoidmise ja kaitsmise pärast, siis 2018. aasta seadusemuudatus andis fondijuhtidele sisulise suunise võtta tootluse teenimiseks rohkem riske.\n\nPalgad on Eestis kasvanud mõnel aastal kiiremini ja mõnel aastal aeglasemalt, kuid keskmiselt üle 5% aastas. Meie nägemuse kohaselt on pensionifondide piiranguid ja fondide riskiprofiile arvesse võttes võimalik saavutada pikaajaline keskmine tootlus, mis ületab 6%. Selle poole oma igapäevatöös ka püüdleme.\n\nMõnel aastal võib meie tootlus olla veidi väiksem, kuid me teeme kõik selleks, et seda eesmärki ületada. Seatud eesmärgi alusel valime ka investeeringuid. Sisuliselt ei ole LHV riskantsematel aktiivselt juhitud pensionifondidel mõistlik enam teha ühtegi pikemaajalise horisondiga investeeringut, mille oodatav tootlus oleks alla 6%.\n\nOktoobris jõustunud kogumispensionide seaduse muudatused muudavad väiksema likviidsusega Eesti eraettevõtetesse, erakapitalifondidesse ja kinnisvarasse investeerimise tunduvalt keerulisemaks. Siiski ei ole me oma meeskonnaga alla andnud ja jätkame valitud missiooni – arendada Eesti kapitaliturge – elluviimist. Me usume, et kohalikku kapitaliturgu arendades ning Eesti ettevõtete kasvule kaasa aidates on meil võimalik teenida paremat tootlust kui börsiaktsiatesse ja negatiivse tootlusega võlakirjadesse investeerides.\n\nOn piinlik, et paljud Eesti poliitikud ei mõista kapitali rolli majanduses ning ärgitavad säästude kasvatamise asemel pigem tarbima. Siiani pensioniks kogutud vara ära kulutades on võimalik majandust korraks turgutada, kuid ohvriks tuuakse riigi pikaajaline areng ja kasv.\n\nRikkaks ei ole võimalik saada laenu võttes ja kulutades. Kapital koguneb ainult siis, kui kulud jäävad tuludest väiksemaks. Kui on kapitali, siis on võimalik seda laenuga võimendada. Kui aga kapitali ei ole, siis ega peale kõrge kulukusega tarbimislaenu muid finantseerimisvõimalusi olegi.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019774","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":32.33,"fundManager":"LHV"},"LLK50":{"heading":"LHV Pensionifond L","id":"l","code":"l","dataMarker":"LK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":101911},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":50.33,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":17.94,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":8.56,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":10.83,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":9.31,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.03,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,33% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,02% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,79% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 3,53% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,52% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 3,49% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,17% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 3,01% |\n| France Government 25/05/21 | 2,71% |\n| France Government 2.25% 25/10/22 | 2,50% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 3,79% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 3,17% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 2,20% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 985 028 072,82 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 2 000 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0552% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,01%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimused (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_tingimused_26112020.pdf)\n- [Osakuomanikele antav teave](/assets/files/pension/Osakuomanikele_antav_teave_LHV_Pensionifond_L.pdf)\n- [Investeerimispoliitikate võrdlus](/assets/files/pension/investeerimispoliitikate_vordlus_Eesti_L.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekt (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_L_KIID_26112020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_L_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":10,"content":"### 2020 oktoober – Ignitise võlakirjadel läks edukamalt kui aktsiatel\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu septembris nii oli ka oktoobris maailma aktsiaturgude tootlus põhiosas negatiivne. Suuresti COVID-19 pandeemia teise laine ägenemise tõttu sai tugevalt pihta Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks, mis langes kuuga koguni 7,3%. Seejuures olid suurimad langejad Saksamaa –9,4% ja Rootsi börsiindeks –6,1% tootlusega. Jaapani Nikkei indeks odavnes kohalikus valuutas mõõdetuna 0,9% võrra, kuid eurodes jäi 0,6%-ga plusspoolele.\n\nArenevate turgude seas suutsid positiivset tootlust pakkuda valdavalt Aasia riigid eesotsas Hiinaga, samal ajal kui Ida-Euroopa oli languses. Seejuures odavnes näiteks Varssavi börsiindeks lausa 14,1%. Baltimaades oli suurimat liikumist näha Vilniuse börsil, mille indeks langes 4,3% võrra. Tallinna börs tõusis kuuga 0,7% ja Riia turuindeksi väärtus jäi peaaegu samaks.\n\nPensionifondi L portfelli kuuluv erakapitaliettevõte Partners Group teatas oktoobris, et nende hallatav fond on teinud taas uue investeeringu ja soetanud osaluse elektroonilisi tolliteenuseid osutavas ettevõttes Telepass. See Itaalias asutatud firma pakub teenuseid rohkem kui 7 miljonile kliendile 14-s Euroopa riigis. Partners Groupi erakapitalifond alustas investeerimist 2019. aastal ja Telepass on fondi viies tehing.\n\nKuigi Leedu energiaettevõtte Ignitise IPO ei andnud osalenud investoritele rõõmustamiseks põhjust, õnnestus LHV pensionifondide klientidel siiski teenida positiivset tootlust: kevadel fondidesse soetatud ettevõtte pikaajalised võlakirjad kallinesid kuuga ligikaudu 2,5%. Ignitis on nüüd avalik ettevõte, mis on tugevdanud oma kapitalipositsiooni ja tulevikuvõimalusi. Selle lainel on Ignitise võlakirjad toonud meie fondidele vähem kui poole aastaga veidi üle 10% tootlust.\n\nAvalike võlakirjaturgude väljavaade üldiselt on siiski endiselt kehvapoolne ja LHV fondid keskenduvad seetõttu kohalike investeeringute tegemisele. Ootame selles valdkonnas oma portfellile peagi täiendust.\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september – Suurendasime kullakaevandajate positsiooni\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nPärast mitut järjestikust tõusukuud tegid maailma aktsiaturud septembris pausi ja turuindeksid valdavalt langesid. Tugevalt sai pihta siiani väga head tootlust näidanud USA tehnoloogiasektori Nasdaq Composite indeks, langedes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 5,2%. Globaalse MSCI World aktsiaindeksi tase kahanes septembris 1,5% ja Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondava Euro Stoxx 50 indeksi väärtus langes 2,3%.\n\nSuurimate langejate seas olid Vahemere äärsed riigid, kuid näiteks Stockholmi börs näitas kohalikus valuutas mõõdetuna hoopis 3,6% tõusu. Jaapani Nikkei börsiindeks kerkis jeenides 0,2% ja eurodes kujunes tootluseks 2,4%. Balti riikide seas suutis positiivset tulemust näidata vaid Riia börsiindeks, tõustes 0,5%. Vilniuse ja Tallinna börsid aga langesid septembris vastavalt 0,9% ja 1,4% võrra.\n\nKui siiani on pensionifondi tootlust tugevalt toetanud kulla ja teiste maavarade kaevandamisega tegelevad ettevõtted, siis septembris langesid inflatsiooni ootused ja ka kullakaevandajate aktsiad olid surve all. Näiteks pensionifondi ühe suurima aktsiainvesteeringu, Barrick Goldi, väärtus langes kuu jooksul 3,3% võrra. Siiski usume, et pikaajaliselt negatiivsed reaalintressid on siin, et jääda ning sellest tulenevalt oleme sektori positsioneeringut suurendanud.\n\nNii nagu oli möödunud kuu nõrgemapoolsem aktsiaturgudele, oli see seda ka madalama reitinguga võlakirjasegmentidele. Kui valitsuse võlakirjad jäid septembris tootlusega plusspoolele, siis väiksemate ettevõtete turul oli võlakirjade tulemus ligi protsendine kaotus. Samamoodi on aasta algusest mõõdetuna Euroopa madalama reitinguga ettevõtete võlakirjaturu tootlus septembri lõpu seisuga enam kui kolm protsenti miinuses.\n\nKardetavasti ei saa selline negatiivne tootlus olema erand, kuna paljud võlakirjaturu osad on hinnastatud äärmiselt kõrgelt. Palju lubavam strateegia on seevastu investeerida ettevõtetesse, millede väärtpaberid ei ole börsil kaubeldavad. Septembri jooksul müüsimegi taas rahvusvahelisi võlakirju, mille hinnad pärast jätkuvat tõusu on jõudnud nii kõrgele, et edasi oodatav tootlus on olematu või negatiivne ja liikusime edasi mitme börsivälise investeeringu kokku panemisel.\n"},{"year":2020,"month":8,"content":"### 2020 august – Erakapitalifond müüs Baltikumi investeeringu edukalt\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugust kujunes maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks ja peaaegu kõikide arenenud riikide börsiindeksid lõpetasid plussis.\n\nTaas oli liidriks USA aktsiaturg, mille S&P 500 indeks tõusis kuuga kohalikus valuutas mõõdetuna 7% võrra. Maha ei jäänud ka Jaapani börs, mille indeks kerkis kohalikus valuutas 6,6%. Euro valuutakursi tugevnemise tõttu jäi aga nende mõlema aktsiaturu tootlus eurodes mõõdetuna väiksemaks (vastavalt 5,6% ja 5,2%).\n\nEuroopa riikidest olid suurimate tõusjate seas Soome 6,3% ja Saksamaa 5,1% tootlusega. Baltikumis saavutas parima tulemuse Riia börsiindeks 5% tõusuga. Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes 1%, kuid Tallinna börs jäi 3,6%-ga miinusesse.\n\nPensionifondi L portfelli kuuluv erakapitalifond BPM Mezzanine Fund müüs investeeringu Baltimaade juhtivas andmekeskuse käitajas DEAC. Investeering tehti 2016. aastal eesmärgiga pakkuda ettevõttele kapitali tehnoloogilise taristu parandamiseks ja osaliselt senise võlakoormuse refinantseerimiseks. Fondi investoritele teeniti peaaegu nelja aastaga korralik tootlus.\n\nLeedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.\n\nMeie kohalike investeeringute hulgast teatas veel Coop Pank, et sai rahvusvaheliselt reitinguagentuurilt Moody’s suhteliselt kõrge Baa2 reitingu. Rahvusvaheline reiting aitab pankadel nii teatud hoiuseid kaasata kui ka garantiitooteid pakkuda. Investeerisime Coop Panga allutatud kümneaastastesse võlakirjadesse ligikaudu kolme aasta eest, küllalt panga uue äritee alguses. Fond on selle aja jooksul teeninud investeeringult kumulatiivselt intressidena ligikaudu 20% tulu.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kui keskkond muutub, peab muutuma ka strateegia**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n","text":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli üleilmne aktsiaturg dividende arvestades endiselt 5% madalamal tasemel kui aasta alguses ja isegi S&P500 indeks, mis sisaldab USA suuri tehnoloogiaettevõtteid näitas koos dividendidega eurodes mõõdetuna –1,4% tootlust.\n\nAktsiaturgudega võrreldes kahanesid LHV suurimate pensionifondide osakute väärtused nii septembris kui ka oktoobris minimaalselt ning paistavad koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud aastal silma stabiilsema soorituse ja positiivse tootlusega. Kuna LHV pensionifondid olid enne koroonakriisi konservatiivselt positsioneeritud, võimaldas see märtsikuu langust kiiresti ja suhteliselt jõuliselt ära kasutada.\n\n**Võlakirjad, mis söövad investori raha**\n\nMuutuvas investeerimiskeskkonnas tasub analüüsida portfelli varade jaotust regulaarselt ning kaaluda, kas riskid on piisavalt maandatud või hajutatud. Kui võlakirja kupongi intressimäär on 0% ja võlakirja hind on tõusnud kõrgemale tema lunastusväärtusest, siis on selle võlakirja lõpptähtajani hoidjale garanteeritud kindel kaotus.\n\nVarade oodatav tootlus ja riskitase ei ole konstantsed suurused. Kuigi need ei kõigu igapäevaselt, võivad muutused pika aja jooksul olla küllatki olulised. Seetõttu tasub meil oma investeeringute portfelli vaadates endalt aeg-ajalt küsida, mis on meie ootused erinevatele varaklassidele ja milliseid varaklasse tasub üldse eelistada. Kas me peaksime oma ootuseid, arvamusi ja ka eelarvamusi varasemaga võrreldes korrigeerima?\n\nKõigest kümme aastat tagasi ei oleks ma suutnud ette kujutada olukorda, mis sunniks mind ostma kulda – tollal tundus, et alati on võimalik leida paremaid alternatiive. Oktoobri lõpu seisuga oli aga kullaga seotud investeeringute osakaal LHV kõige suuremas pensionifondis L ligikaudu 7% ja tõenäoliselt kasvatame seda positsiooni tulevikus veelgi.\n\nMa mäletan, et üheksakümnendate keskel arvestati, et riskivabade pikaajaliste võlakirjade tootlus on umbes 4...5% ja aktsiate riskipreemia on peaaegu püsivalt 7%, mis teeb aktsiate oodatavaks tootluseks umbes 11...12%. Kui praegu paigutada Saksamaa valitsuse kümneaastastesse võlakirjadesse 1000 eurot, siis nende lõpptähtajal kümne aasta pärast saaksime tagasi 950 eurot, mis teeb garanteeritud kaotuseks 0,5% aastas.\n\nKahtlustan, et kui investeerida praeguse hinnataseme juures aktsiatesse, ei ole aktsiaindeksite keskmine aastatootlus järgmise viie aasta jooksul paarist protsendist märgatavalt kõrgem. Need, kes investeerisid maailma arenenud riikide aktsiaturge kajastavasse indeksisse MSCI World 2000. aasta märtsis, jõudsid nulli alles kuus aastat hiljem. Seejuures tasub märkida, et 2000. aasta kevadel ei kutsunud aktsiate hinnalangust esile ükski konkreetne sündmus. Aktsiaturud langesid põhjusel, et hinnad olid tõusnud võrreldes kasumitega ebamõistlikult kõrgele.\n\n**Aktsiad ei ole ainuke varaklass, kuhu tasub investeerida**\n\nEestis on viimastel aastatel järjest enam levitatud tõekspidamist, et ainuõige koht investeerimiseks on üleilmsed aktsiaturud ning parim ja ainuõige instrument selle investeeringu teoks tegemiseks on indeksifond. Indeksifond on tõesti suurepärane finantsinstrument üleilmsetele turgudele investeerimiseks, kuid aktsiad on ainult üks mitmest varaklassist. Tuleb arvestada, et aktsiad ei ole neist isegi mitte kõige suurem ega ka alati mitte kõige tulusam varaklass.\n\nViimastel aastatel on mulle olnud järjest rohkem eeskujuks Yale’i Ülikooli investeerimisfondi vaade. Nende eesmärk on kiire inflatsiooniga korrigeeritud tootlus, mille saavutamisel arvestatakse ka riskiga. Yale’i Ülikooli investeerimismeeskond on jaotanud oma investeerimisuniversumi kaheksaks varaklassiks. Nende investeerimisportfellist moodustasid 2019. aasta lõpus USA aktsiad 2,7% ja rahvusvahelised aktsiad 13,7%. Seejuures oli kinnisvara osakaal 10,1% ja maavaradesse oli investeeritud 4,9% portfellist.\n\n![Graafik1](/assets/images/pension/yalejoonis.png){.overview-img}\n_Yale’i Ülikooli investeerimisfondi varade jaotus. Allikas: Yale’i Ülikool._\n\nGraafikult on näha, kuidas Yale’i Ülikooli investeerimisportfelli jaotus on aja jooksul muutunud. Yale pole sugugi mitte kogu raha aktsiaturgudele paigutanud. Ühes investeerimisülevaates meenutati, kuidas nad dot.com buumi ajal aktsiate osakaalu vähendasid, samas kui turud jätkuvalt ja kiirenevas tempos ülespoole rühkisid. Tõenäoliselt ei süüdista siiski keegi Yale’i investeerimismeeskonda naiivsuses ja akadeemia eiramises.\n\nOleme ka LHV pensionifondides viimastel aastatel tunduvalt laiendanud varade klasse, investeerides taastuva loodusvaraga metsamaasse ning pannes raha tootlust teenima meie enda rajatud üürikortermajades ja soetatud büroohoonetes (Valge maja ja Microsofti hoone). Otsime kõrge potentsiaali, kuid madala võimendusega erakapitalifonde ning aitame finantseerida kohalikke ettevõteteid (Peetri Keskus, Sunly, Alexela, Ekspress Grupp) läbi võlakirjade, mis pakuvad pensionikogujale paremat tootlus kui rahvusvahelised võlakirjaturud.\n\nVäljaspool pensionisüsteemi tegutseval väikeinvestoril pole sellistele alternatiivsetele varadele lihtsat ligipääsu. Usume, et alternatiivsete varaklasside lisamine niinimetatud traditsioonilisele aktsiatest ja võlakirjadest koosnevale portfellile aitab tõsta tootlust ning alandada riske.\n\n**Investeerimise asemel tarbimisele õhutamine**\n\nKuni 2018\\. aasta lõpuni oli LHV pensionifondidel kaks peamist eesmärki: säilitada investorite vara ja lüüa inflatsioonitempot. Kolmas eesmärk oli edestada konkurente. Nende kolme eesmärgi saavutamisega oleme enda hinnangul läbi aegade edukalt hakkama saanud.\n\n2018\\. aasta lõpus vastuvõetud investeerimisfondide seaduse muudatuse järel seadis seadusandja fondijuhtidele uue eesmärgi: ületada Eesti sotsiaalmaksu laekumise (sotsiaalmaksust esimese samba pensionite maksmiseks minevate summade) kasvutempot. See ärgitas fondijuhte eesmärgi saavutamiseks rohkem riskima. Kui pensionisüsteemi loomise ajal muretseti pensionivara hoidmise ja kaitsmise pärast, siis 2018. aasta seadusemuudatus andis fondijuhtidele sisulise suunise võtta tootluse teenimiseks rohkem riske.\n\nPalgad on Eestis kasvanud mõnel aastal kiiremini ja mõnel aastal aeglasemalt, kuid keskmiselt üle 5% aastas. Meie nägemuse kohaselt on pensionifondide piiranguid ja fondide riskiprofiile arvesse võttes võimalik saavutada pikaajaline keskmine tootlus, mis ületab 6%. Selle poole oma igapäevatöös ka püüdleme.\n\nMõnel aastal võib meie tootlus olla veidi väiksem, kuid me teeme kõik selleks, et seda eesmärki ületada. Seatud eesmärgi alusel valime ka investeeringuid. Sisuliselt ei ole LHV riskantsematel aktiivselt juhitud pensionifondidel mõistlik enam teha ühtegi pikemaajalise horisondiga investeeringut, mille oodatav tootlus oleks alla 6%.\n\nOktoobris jõustunud kogumispensionide seaduse muudatused muudavad väiksema likviidsusega Eesti eraettevõtetesse, erakapitalifondidesse ja kinnisvarasse investeerimise tunduvalt keerulisemaks. Siiski ei ole me oma meeskonnaga alla andnud ja jätkame valitud missiooni – arendada Eesti kapitaliturge – elluviimist. Me usume, et kohalikku kapitaliturgu arendades ning Eesti ettevõtete kasvule kaasa aidates on meil võimalik teenida paremat tootlust kui börsiaktsiatesse ja negatiivse tootlusega võlakirjadesse investeerides.\n\nOn piinlik, et paljud Eesti poliitikud ei mõista kapitali rolli majanduses ning ärgitavad säästude kasvatamise asemel pigem tarbima. Siiani pensioniks kogutud vara ära kulutades on võimalik majandust korraks turgutada, kuid ohvriks tuuakse riigi pikaajaline areng ja kasv.\n\nRikkaks ei ole võimalik saada laenu võttes ja kulutades. Kapital koguneb ainult siis, kui kulud jäävad tuludest väiksemaks. Kui on kapitali, siis on võimalik seda laenuga võimendada. Kui aga kapitali ei ole, siis ega peale kõrge kulukusega tarbimislaenu muid finantseerimisvõimalusi olegi.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019832","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":29.82,"fundManager":"LHV"},"LXK75":{"heading":"LHV Pensionifond XL","id":"xl","code":"xl","dataMarker":"XLK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,\n- oled valmis riskima keskmisest rohkem,\n- sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":38486},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":41.02,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":23.58,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":13.46,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":9.89,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":8.24,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.83,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 5,48% |\n| France Government 3.25% 25/10/21 | 4,96% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 4,77% |\n| German Government 2.25% 04/09/21 | 4,64% |\n| France Government 25/05/21 | 3,76% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 3,63% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,27% |\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,77% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,42% |\n| Xtrackers DAX UCITS ETF | 2,18% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 2,77% |\n| Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 | 2,42% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 2,13% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 223 948 423,86 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 530 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0552% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,60%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,98%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_02092019.pdf)\n- [Tingimused (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_tingimused_26112020.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_02092019.pdf)\n- [Prospekt (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifondide_prospekt_26112020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi XL põhiteabe dokument (Kehtiv alates 26.11.2020)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_XL_KIID_26112020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_XL_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":10,"content":"### 2020 oktoober – Tegime uue investeeringu Rootsi meditsiinitehnoloogia ettevõttesse\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu septembris nii oli ka oktoobris maailma aktsiaturgude tootlus põhiosas negatiivne. Suuresti COVID-19 pandeemia teise laine ägenemise tõttu sai tugevalt pihta Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks, mis langes kuuga koguni 7,3%. Seejuures olid suurimad langejad Saksamaa –9,4% ja Rootsi börsiindeks –6,1% tootlusega. Jaapani Nikkei indeks odavnes kohalikus valuutas mõõdetuna 0,9% võrra, kuid eurodes jäi 0,6%-ga plusspoolele.\n\nArenevate turgude seas suutsid positiivset tootlust pakkuda valdavalt Aasia riigid eesotsas Hiinaga, samal ajal kui Ida-Euroopa oli languses. Seejuures odavnes näiteks Varssavi börsiindeks lausa 14,1%. Baltimaades oli suurimat liikumist näha Vilniuse börsil, mille indeks langes 4,3% võrra. Tallinna börs tõusis kuuga 0,7% ja Riia turuindeksi väärtus jäi peaaegu samaks.\n\nPensionifond XL tegi oktoobris uue investeeringu Stockholmi börsil, soetades Rootsi meditsiinitehnoloogia ettevõtte Getinge aktsiaid. Firma toodab ja müüb tipptehnoloogilisi seadmeid, mida haiglad kasutavad operatsioonisaalides ja intensiivravipalatites, näiteks operatsioonilaudu, monitoorimisseadmeid ja hingamisaparaate. Just viimaste müük on COVID-19 pandeemiaga seoses kasvatanud tugevalt ettevõtte tulusid ja nende arendusse on Getinge teinud mahukaid investeeringuid.\n\nKuigi Leedu energiaettevõtte Ignitise IPO ei andnud osalenud investoritele rõõmustamiseks põhjust, õnnestus LHV pensionifondide klientidel siiski teenida positiivset tootlust: kevadel fondidesse soetatud ettevõtte pikaajalised võlakirjad kallinesid kuuga ligikaudu 2,5%. Ignitis on nüüd avalik ettevõte, mis on tugevdanud oma kapitalipositsiooni ja tulevikuvõimalusi. Selle lainel on Ignitise võlakirjad toonud meie fondidele vähem kui poole aastaga veidi üle 10% tootlust.\n\nAvalike võlakirjaturgude väljavaade üldiselt on siiski endiselt kehvapoolne ja LHV fondid keskenduvad seetõttu kohalike investeeringute tegemisele. Ootame selles valdkonnas oma portfellile peagi täiendust.\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september – INVLi erakapitalifond omandas Leedu tervishoiusektori ettevõtte\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nPärast mitut järjestikust tõusukuud tegid maailma aktsiaturud septembris pausi ja turuindeksid valdavalt langesid. Tugevalt sai pihta siiani väga head tootlust näidanud USA tehnoloogiasektori Nasdaq Composite indeks, langedes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 5,2%. Globaalse MSCI World aktsiaindeksi tase kahanes septembris 1,5% ja Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondava Euro Stoxx 50 indeksi väärtus langes 2,3%.\n\nSuurimate langejate seas olid Vahemere äärsed riigid, kuid näiteks Stockholmi börs näitas kohalikus valuutas mõõdetuna hoopis 3,6% tõusu. Jaapani Nikkei börsiindeks kerkis jeenides 0,2% ja eurodes kujunes tootluseks 2,4%. Balti riikide seas suutis positiivset tulemust näidata vaid Riia börsiindeks, tõustes 0,5%. Vilniuse ja Tallinna börsid aga langesid septembris vastavalt 0,9% ja 1,4% võrra.\n\nPensionifondi XL portfelli kuuluv erakapitalifond INVL Baltic Sea Growth Fund tegi juba neljanda investeeringu ning omandas Leedu tervishoiusektori ettevõtte Reneso, mis pakub peamiselt hambaproteese ja seotud teenuseid. Tehingu käigus tegi Reneso ka investeeringu Taani ettevõttesse MBL Group, mille põhitegevus on meditsiiniliste liikumisseadmete tootmine. See on ka INVL fondi esimene investeering väljaspool Balti riike.\n\nNii nagu oli möödunud kuu nõrgemapoolsem aktsiaturgudele, oli see seda ka madalama reitinguga võlakirjasegmentidele. Kui valitsuse võlakirjad jäid septembris tootlusega plusspoolele, siis väiksemate ettevõtete turul oli võlakirjade tulemus ligi protsendine kaotus. Samamoodi on aasta algusest mõõdetuna Euroopa madalama reitinguga ettevõtete võlakirjaturu tootlus septembri lõpu seisuga enam kui kolm protsenti miinuses.\n\nKardetavasti ei saa selline negatiivne tootlus olema erand, kuna paljud võlakirjaturu osad on hinnastatud äärmiselt kõrgelt. Palju lubavam strateegia on seevastu investeerida ettevõtetesse, millede väärtpaberid ei ole börsil kaubeldavad. Septembri jooksul müüsimegi taas rahvusvahelisi võlakirju, mille hinnad pärast jätkuvat tõusu on jõudnud nii kõrgele, et edasi oodatav tootlus on olematu või negatiivne ja liikusime edasi mitme börsivälise investeeringu kokku panemisel.\n"},{"year":2020,"month":8,"content":"### 2020 august – Aktsiaturud jätkasid USA eestvedamisel tõusukursil\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugust kujunes maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks ja peaaegu kõikide arenenud riikide börsiindeksid lõpetasid plussis.\n\nTaas oli liidriks USA aktsiaturg, mille S&P 500 indeks tõusis kuuga kohalikus valuutas mõõdetuna 7% võrra. Maha ei jäänud ka Jaapani börs, mille indeks kerkis kohalikus valuutas 6,6%. Euro valuutakursi tugevnemise tõttu jäi aga nende mõlema aktsiaturu tootlus eurodes mõõdetuna väiksemaks (vastavalt 5,6% ja 5,2%). Euroopa riikidest olid suurimate tõusjate seas Soome 6,3% ja Saksamaa 5,1% tootlusega.\n\nArenevad turud liikusid aga erinevates suundades: kui Aasia riigid eesotsas Hiinaga saavutasid suuresti positiivse tootluse, siis Ladina-Ameerika börsid valdavalt langesid. Baltikumis saavutas parima tulemuse Riia börsiindeks 5% tõusuga. Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes 1%, kuid Tallinna börs jäi 3,6%-ga miinusesse.\n\nAugustis teatas Pensionifondi XL portfelli kuuluv Siemens Healthineers, et võtab üle vähiraviseadmeid tootva ettevõtte Varian Medical Systems, mis on noteeritud New Yorki börsil. Kokku lepiti hinnas 177,5 dollarit aktsia kohta, mis on info avalikustamisele eelnenud börsihinnast peaaegu 25% kõrgem tase. Kogu tehingu maht on 16,4 miljardit dollarit. Tehingu toimumise peavad siiski heaks kiitma veel ka Variani aktsionärid ja järelvalveorgan. Ühinenud ettevõte saavutab meditsiiniseadmete tootmise alal – ennekõike vähiravi valdkonnas – väga tugeva turupositsiooni.\n\nLeedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kui keskkond muutub, peab muutuma ka strateegia**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n","text":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli üleilmne aktsiaturg dividende arvestades endiselt 5% madalamal tasemel kui aasta alguses ja isegi S&P500 indeks, mis sisaldab USA suuri tehnoloogiaettevõtteid näitas koos dividendidega eurodes mõõdetuna –1,4% tootlust.\n\nAktsiaturgudega võrreldes kahanesid LHV suurimate pensionifondide osakute väärtused nii septembris kui ka oktoobris minimaalselt ning paistavad koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud aastal silma stabiilsema soorituse ja positiivse tootlusega. Kuna LHV pensionifondid olid enne koroonakriisi konservatiivselt positsioneeritud, võimaldas see märtsikuu langust kiiresti ja suhteliselt jõuliselt ära kasutada.\n\n**Võlakirjad, mis söövad investori raha**\n\nMuutuvas investeerimiskeskkonnas tasub analüüsida portfelli varade jaotust regulaarselt ning kaaluda, kas riskid on piisavalt maandatud või hajutatud. Kui võlakirja kupongi intressimäär on 0% ja võlakirja hind on tõusnud kõrgemale tema lunastusväärtusest, siis on selle võlakirja lõpptähtajani hoidjale garanteeritud kindel kaotus.\n\nVarade oodatav tootlus ja riskitase ei ole konstantsed suurused. Kuigi need ei kõigu igapäevaselt, võivad muutused pika aja jooksul olla küllatki olulised. Seetõttu tasub meil oma investeeringute portfelli vaadates endalt aeg-ajalt küsida, mis on meie ootused erinevatele varaklassidele ja milliseid varaklasse tasub üldse eelistada. Kas me peaksime oma ootuseid, arvamusi ja ka eelarvamusi varasemaga võrreldes korrigeerima?\n\nKõigest kümme aastat tagasi ei oleks ma suutnud ette kujutada olukorda, mis sunniks mind ostma kulda – tollal tundus, et alati on võimalik leida paremaid alternatiive. Oktoobri lõpu seisuga oli aga kullaga seotud investeeringute osakaal LHV kõige suuremas pensionifondis L ligikaudu 7% ja tõenäoliselt kasvatame seda positsiooni tulevikus veelgi.\n\nMa mäletan, et üheksakümnendate keskel arvestati, et riskivabade pikaajaliste võlakirjade tootlus on umbes 4...5% ja aktsiate riskipreemia on peaaegu püsivalt 7%, mis teeb aktsiate oodatavaks tootluseks umbes 11...12%. Kui praegu paigutada Saksamaa valitsuse kümneaastastesse võlakirjadesse 1000 eurot, siis nende lõpptähtajal kümne aasta pärast saaksime tagasi 950 eurot, mis teeb garanteeritud kaotuseks 0,5% aastas.\n\nKahtlustan, et kui investeerida praeguse hinnataseme juures aktsiatesse, ei ole aktsiaindeksite keskmine aastatootlus järgmise viie aasta jooksul paarist protsendist märgatavalt kõrgem. Need, kes investeerisid maailma arenenud riikide aktsiaturge kajastavasse indeksisse MSCI World 2000. aasta märtsis, jõudsid nulli alles kuus aastat hiljem. Seejuures tasub märkida, et 2000. aasta kevadel ei kutsunud aktsiate hinnalangust esile ükski konkreetne sündmus. Aktsiaturud langesid põhjusel, et hinnad olid tõusnud võrreldes kasumitega ebamõistlikult kõrgele.\n\n**Aktsiad ei ole ainuke varaklass, kuhu tasub investeerida**\n\nEestis on viimastel aastatel järjest enam levitatud tõekspidamist, et ainuõige koht investeerimiseks on üleilmsed aktsiaturud ning parim ja ainuõige instrument selle investeeringu teoks tegemiseks on indeksifond. Indeksifond on tõesti suurepärane finantsinstrument üleilmsetele turgudele investeerimiseks, kuid aktsiad on ainult üks mitmest varaklassist. Tuleb arvestada, et aktsiad ei ole neist isegi mitte kõige suurem ega ka alati mitte kõige tulusam varaklass.\n\nViimastel aastatel on mulle olnud järjest rohkem eeskujuks Yale’i Ülikooli investeerimisfondi vaade. Nende eesmärk on kiire inflatsiooniga korrigeeritud tootlus, mille saavutamisel arvestatakse ka riskiga. Yale’i Ülikooli investeerimismeeskond on jaotanud oma investeerimisuniversumi kaheksaks varaklassiks. Nende investeerimisportfellist moodustasid 2019. aasta lõpus USA aktsiad 2,7% ja rahvusvahelised aktsiad 13,7%. Seejuures oli kinnisvara osakaal 10,1% ja maavaradesse oli investeeritud 4,9% portfellist.\n\n![Graafik1](/assets/images/pension/yalejoonis.png){.overview-img}\n_Yale’i Ülikooli investeerimisfondi varade jaotus. Allikas: Yale’i Ülikool._\n\nGraafikult on näha, kuidas Yale’i Ülikooli investeerimisportfelli jaotus on aja jooksul muutunud. Yale pole sugugi mitte kogu raha aktsiaturgudele paigutanud. Ühes investeerimisülevaates meenutati, kuidas nad dot.com buumi ajal aktsiate osakaalu vähendasid, samas kui turud jätkuvalt ja kiirenevas tempos ülespoole rühkisid. Tõenäoliselt ei süüdista siiski keegi Yale’i investeerimismeeskonda naiivsuses ja akadeemia eiramises.\n\nOleme ka LHV pensionifondides viimastel aastatel tunduvalt laiendanud varade klasse, investeerides taastuva loodusvaraga metsamaasse ning pannes raha tootlust teenima meie enda rajatud üürikortermajades ja soetatud büroohoonetes (Valge maja ja Microsofti hoone). Otsime kõrge potentsiaali, kuid madala võimendusega erakapitalifonde ning aitame finantseerida kohalikke ettevõteteid (Peetri Keskus, Sunly, Alexela, Ekspress Grupp) läbi võlakirjade, mis pakuvad pensionikogujale paremat tootlus kui rahvusvahelised võlakirjaturud.\n\nVäljaspool pensionisüsteemi tegutseval väikeinvestoril pole sellistele alternatiivsetele varadele lihtsat ligipääsu. Usume, et alternatiivsete varaklasside lisamine niinimetatud traditsioonilisele aktsiatest ja võlakirjadest koosnevale portfellile aitab tõsta tootlust ning alandada riske.\n\n**Investeerimise asemel tarbimisele õhutamine**\n\nKuni 2018\\. aasta lõpuni oli LHV pensionifondidel kaks peamist eesmärki: säilitada investorite vara ja lüüa inflatsioonitempot. Kolmas eesmärk oli edestada konkurente. Nende kolme eesmärgi saavutamisega oleme enda hinnangul läbi aegade edukalt hakkama saanud.\n\n2018\\. aasta lõpus vastuvõetud investeerimisfondide seaduse muudatuse järel seadis seadusandja fondijuhtidele uue eesmärgi: ületada Eesti sotsiaalmaksu laekumise (sotsiaalmaksust esimese samba pensionite maksmiseks minevate summade) kasvutempot. See ärgitas fondijuhte eesmärgi saavutamiseks rohkem riskima. Kui pensionisüsteemi loomise ajal muretseti pensionivara hoidmise ja kaitsmise pärast, siis 2018. aasta seadusemuudatus andis fondijuhtidele sisulise suunise võtta tootluse teenimiseks rohkem riske.\n\nPalgad on Eestis kasvanud mõnel aastal kiiremini ja mõnel aastal aeglasemalt, kuid keskmiselt üle 5% aastas. Meie nägemuse kohaselt on pensionifondide piiranguid ja fondide riskiprofiile arvesse võttes võimalik saavutada pikaajaline keskmine tootlus, mis ületab 6%. Selle poole oma igapäevatöös ka püüdleme.\n\nMõnel aastal võib meie tootlus olla veidi väiksem, kuid me teeme kõik selleks, et seda eesmärki ületada. Seatud eesmärgi alusel valime ka investeeringuid. Sisuliselt ei ole LHV riskantsematel aktiivselt juhitud pensionifondidel mõistlik enam teha ühtegi pikemaajalise horisondiga investeeringut, mille oodatav tootlus oleks alla 6%.\n\nOktoobris jõustunud kogumispensionide seaduse muudatused muudavad väiksema likviidsusega Eesti eraettevõtetesse, erakapitalifondidesse ja kinnisvarasse investeerimise tunduvalt keerulisemaks. Siiski ei ole me oma meeskonnaga alla andnud ja jätkame valitud missiooni – arendada Eesti kapitaliturge – elluviimist. Me usume, et kohalikku kapitaliturgu arendades ning Eesti ettevõtete kasvule kaasa aidates on meil võimalik teenida paremat tootlust kui börsiaktsiatesse ja negatiivse tootlusega võlakirjadesse investeerides.\n\nOn piinlik, et paljud Eesti poliitikud ei mõista kapitali rolli majanduses ning ärgitavad säästude kasvatamise asemel pigem tarbima. Siiani pensioniks kogutud vara ära kulutades on võimalik majandust korraks turgutada, kuid ohvriks tuuakse riigi pikaajaline areng ja kasv.\n\nRikkaks ei ole võimalik saada laenu võttes ja kulutades. Kapital koguneb ainult siis, kui kulud jäävad tuludest väiksemaks. Kui on kapitali, siis on võimalik seda laenuga võimendada. Kui aga kapitali ei ole, siis ega peale kõrge kulukusega tarbimislaenu muid finantseerimisvõimalusi olegi.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019766","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":25.44,"fundManager":"LHV"},"LIK75":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks","id":"indeks","code":"lik","dataMarker":"LIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,\n- soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,\n- omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":6040},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":72.7,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":26.52,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.77,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 27,35% |\n| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 26,52% |\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 17,40% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 13,94% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 10,78% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,16% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF USD | 1,07% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 34 381 437,32 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 200 000 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0552% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,63%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2018-01-02.pdf)\n- [Tingimused (Kehtiv alates 04.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_tingimused-2021-01-04.pdf)\n- [Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs](/assets/files/pension/Fondide_tingimuste_ja_prospekti_muutmise_moju_analyys_Indeks.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2018-01-02.pdf)\n- [Prospekt (Kehtiv alates 04.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_prospekt-2021-01-04.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks põhiteabe dokument (Kehtiv alates 04.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_KIID-2021-01-04.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2020.pdf)\n- [Mudelportfell (Kehtiv alates 04.01.2021)](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_01_2021.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september - 2020. aasta 3. kvartal algas tugevalt, lõppes nõrgalt\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\n3\\. kvartali esimene pool oli sarnane sellele, mida nägime 2. kvartalis: kevadise koroonašoki läbitegemise järel liikusid aktsiaturud ülessuunas. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 3. kvartalis +3,4%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,9%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%. LHV Pensionifond Indeksi 3. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +3,0%.\n\nKuigi kvartali möödumisega on koroonaviirusesse nakatunute arv tõusnud 10 miljoni pealt ligi 35 miljonini ning viiruse tõttu surnud inimeste arv 0,5 mln pealt 1,0 mln peale, siis maailm on õppinud viirusega paremini toime tulema. Aga keeruline on see siiski ja jätab riikide rahakottidesse ja keskpankade bilanssidesse väga sügava jälje, mille tegelik mõju avaldub kaugemas tulevikus.\n\n**Hea kvartal arenevatele turgudele**\n\n3\\. kvartalis nägime suuremat ostuhuvi ennekõike üksikutes sektorites, nagu näiteks roheenergia ja tehnoloogia. Kuid laiemalt vaadates jäi silma arenevate turgude suurem tõus võrreldes arenenud turgudega. Kuna viimased kaks kvartalit olid need arenenud turgudele alla jäänud, siis teatud roteerumist arenevate turgude poole võis oodata. Kuna LHV indeksfondid on üles ehitatud maailma SKP põhiselt, siis võrreldes teiste indeksfondidega on meil 2-3x suurem arenevate turgude osakaal ning seetõttu on sealsed liikumised olulised.\n\nVaraklassina jätkas 3. kvartalis tagasihoidlikku esitlust börsil noteeritud kinnisvara. Olukord, kus inimesed on rohkem kodudes ja vähem kontorites, kaubanduskeskustes ning hotellides, on survestamas teatud kinnisvarasegmentide hindade taastumist.\n\n**LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks**\n\nSeptembris saime Finantsinspektsioonilt loa muuta LHV Pensionifond Indeks alates uue aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks. Kui me 2016. aasta novembris tulime pensioniturule Eesti esimese indeksfondiga, siis tollal ei võinud seaduse järgi aktsiariski osakaal ületada 75%. Tänaseks on see piirang kadunud ning nüüd saame kogu fondi vara 100% ulatuses investeerida aktsiafondidesse. Teistest turul pakutavatest pensioni indeksfondidest eristab LHV indeksfondi oluliselt suurem arenevate turgude osakaal, mis peaks pikemas plaanis muutma meie indeksfondi teistega võrreldes äkilisemaks. Samuti vähendab antud muudatus veidi fondi kogukulu.\n\nLoe veel:\n[LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5555142)\n[Kui pensionist enam ei piisa…](https://fp.lhv.ee/news/newsView?newsId=5555543)\n"},{"year":2020,"month":6,"content":"### 2020 juuni – 2020. aasta 2. kvartal oli viimaste aastate parim\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nKui aasta alguses turge šokeerinud koroonakriis tõi 1. kvartalis kaasa riskivarade kiire ja järsu languse, siis 2. kvartalis toimus riskivarade suuremahuline tõus. Näiteks USA börsidel oli tegu kogunisti viimase kahe aastakümne parima kvartaalse tulemusega. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 2. kvartalis +16,6%, MSCI arenevate turgude indeksil +15,4%, MSCI piiriturgude indeksil +12,1% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +6,4%. LHV Pensionifond Indeksi 2. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +12,5%.\n\nMaailmas tervikuna on tänaseks uudsesse koroonaviirusesse nakatumine kinnitatud vähemalt 10 miljonil inimesel ja sellesse on surnud üle 0,5 miljoni inimese. Uute päevaste haigusjuhtumite arv läheneb juba kahesajale tuhandele ning USAs on piirangute liiga kiire leevendamise tõttu päevane uute haigestunute arv languse asemel hoopis tõusnud. Positiivne on siiski see, et keskpangad ja suurriikide valitsused on teatanud pretsedenditutest majanduste finantseerimise ja elavdamise meetmetest ning Aasia suurriikides ja Euroopas on haiguse levimine vähemasti praeguseks kontrolli alla saadud.\n\n**Arenenud turud juhtisid börside taastumist**\n\nKui 1. kvartalis nähtud suure languse ajal tegid väikseima languse arenenud turud, siis 2. kvartali tõusu ajal olid taaskord arenenud turud suurimad tõusjad. See näitab, et kuigi turgudel riskiisu taastus, ei juletud kõrgema riskiprofiiliga arenevatele turgudele siiski sama uljalt naasta. Üheks põhjuseks, miks arenevad ja piiriturud 2. kvartalis maailma suurriikide börsidest nõrgemad olid, oli kindlasti ka nende avatus toormaterjalidele, kus nõudlus kukkus inimeste kodukarantiinis istumiste tõttu kivina ning anomaaliana nägime aprillis kahe päeva jooksul ära ka nafta negatiivsed hinnad. Teine põhjus on olnud suurriikide poolt väljakuulutatud väga ulatuslikud majanduste elavdamise paketid ja koroonakriisi negatiivsete mõjude hüvitamiste meetmed, mis on meelitanud investoreid rohkem arenenud turgudele.\n\nVaraklass, mis kõige vaevalisemalt 1. kvartali hinnalanguse järel 2. kvartalis taastus, oli kinnisvara. Olukord, kus üha rohkem inimesi olude sunnil harjus oma igapäevatööd ja oste tegema kodust läbi interneti, on muutnud kinnisvarainvestoreid tuleviku suhtes ettevaatlikumaks.\n"},{"year":2020,"month":3,"content":"### 2020 märts – 2020. aasta esimene kvartal oli peegelpilt 2019. aastast\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nLHV tõi passiivsed pensioni indeksfondid Eesti turule 2016. aasta sügisel – ligi kolm ja pool aastat tagasi. Tänaseks on LHV Pensionifond Indeksi enda II samba pensionifondiks valinud üle kuue tuhande inimese. Alates sellest aastast hakkame oma indeksfondi klientidele saatma kord kvartalis lühikest ülevaadet turul toimunud liikumistest.\n\nKord aastas sügisel koostatava [mudelportfelli](https://www.lhv.ee/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_mudelportfell_09_2019.pdf) järgi on LHV Pensionifond Indeksi varadest arenenud aktsiaturgudele investeeritud 46,4%, arenevatele aktsiaturgudele 24,5%, piiriturgudele 2,1% ja kinnisvarasse 27,0%. Kui 2019. aasta algas väga tugeva ralliga ning kogu aasta kujunes viimaste aastakümnete üheks parimaks börsiaastaks, siis 2020. aastal on koroonakriisi tõttu maailm justkui seisma jäänud ja selle tõttu on tänavu börsiaasta algus olnud möödunud aasta peegelpilt. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta esimeses kvartalis –19,2%, MSCI arenevate turgude indeksil –21,8%, MSCI piiriturgude indeksil –24,9% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil –26,7%. LHV Pensionifond Indeksi esimese kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul –21,8%.\n\n**LHV indeksfondis on suurem arenevate turgude osakaal**\n\nTuletame meelde, et kuigi Eesti pensioniturul olevate II samba indeksfondide poolt võetavad tasud on kõigil võrdväärselt madalad, siis nende sisud ja selle tulemusena ka liikumised on erinevad. Näiteks LHV indeksfondis puudub võlakirjakomponent ning võrreldes konkureerivate pensioni indeksfondidega on meie fondis palju suurem arenevate ja piiriturgude aktsiariski osakaal, kuna oleme koostanud fondi maailma SKP jaotuse ja mitte börside turukapitalisatsioonide suuruste järgi. See annab LHV indeksfondile kordades suurema osaluse loodetavasti pikaajaliselt kiiremini kasvavatel arenevatel turgudel.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109401","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"},"TUK00":{"heading":"Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond","id":"tv","code":"tv","dataMarker":"TUK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,\n- oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":2398},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjafondid","value":97.76,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.3,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | 24,89% |\n| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | 24,84% |\n| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | 24,82% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 23,20% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600109443","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"TUK75":{"heading":"Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond","id":"ta","code":"ta","dataMarker":"TUK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sa oled noorem kui 55-aastane,\n- tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS"},"investors":18862},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":80.52,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":18.99,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.52,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| BlackRock ISF - Developed World Index | 28,15% |\n| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | 27,94% |\n| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | 18,99% |\n| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | 14,39% |\n| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | 10,04% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,34%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,46%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109435","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva"},"SEK50":{"heading":"SEB Progressiivne Pensionifond","id":"progressiivne","code":"progressiivne","dataMarker":"SEK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 3 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 50% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda keskmises ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":86745},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":15.22,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.41,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":44.66,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":3.12,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":1.15,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":32.27,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.19,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15,16% |\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 12,23% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 7,75% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 6,66% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 5,45% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 5,27% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 3,08% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 2,72% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 2,69% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund | 2,68% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1.5% 18.10.2021 | 1,94% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,70% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,27% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,94%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019725","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":8.82,"fundManager":"SEB"},"SEK25":{"heading":"SEB Optimaalne Pensionifond","id":"optimaalne","code":"optimaalne","dataMarker":"SEK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":6062},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":23.06,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.17,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":21.53,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.86,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.5,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":48.1,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.79,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 12,26% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8,70% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 5,78% |\n| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund | 4,96% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2% 15.08.2023 | 4,65% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 4,36% |\n| Robeco QI Global Dynamic Duration | 3,94% |\n| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I | 3,52% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 3,49% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,44% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1.5% 18.10.2021 | 1,69% |\n| Tallinna Sadam AS | 1,47% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 1,11% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,94%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098612","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":7.63,"fundManager":"SEB"},"SEK00":{"heading":"SEB Konservatiivne Pensionifond","id":"konservatiivne","code":"konservatiivne","dataMarker":"SEK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":11564},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":38.6,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":6.27,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":52.8,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.33,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist | 15,30% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 11,61% |\n| Bundesrepublic Deutschland 2.25% 04.09.2021 | 8,25% |\n| Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.2030 | 8,05% |\n| UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | 7,81% |\n| iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 7,63% |\n| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR | 6,59% |\n| Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 4,21% |\n| Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030 | 2,98% |\n| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 2,64% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.2021 | 1,95% |\n| Elering 0.875% 03.05.2023 | 1,76% |\n| Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.2023 | 0,37% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,39%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019717","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":4.39,"fundManager":"SEB"},"SEK100":{"heading":"SEB Pensionifond 100","id":"sek100","code":"sek100","dataMarker":"SEK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":779},"accordion":[{"id":"expenses","title":"Kulud","active":true,"content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,96%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001699","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":"-","fundManager":"SEB"},"SWK99":{"heading":"Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks","id":"k9099","code":"k99","dataMarker":"SWK99","suitability":"**Sobib kui**\n- oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,\n- sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),\n- eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.\nAktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":18514},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.24,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.79,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global Ucits ETF DR | 26,85% |\n| LYXOR Core MSCI World | 23,88% |\n| SPDR MSCI World Ucits ETF | 21,40% |\n| Access Global | 17,73% |\n| HSBC MSCI World UCITS ETF | 9,38% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,41%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,47%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109393","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank"},"SWK75":{"heading":"Swedbank Pensionifond K100","id":"k4","code":"k4","dataMarker":"SWK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on kuni 44 aastat,\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nKuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":107867},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":2.27,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":42.15,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":44.14,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.07,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.72,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":2.34,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.35,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 13,82% |\n| Access Europa A | 11,77% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 7,69% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 4,08% |\n| Access USA A | 3,03% |\n| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2,34% |\n| Apple | 1,91% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1,55% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 1,37% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,35% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 1,35% |\n| East Capital Baltic Property III | 0,97% |\n| LHV Group 9.500% Perpetual | 0,72% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,70%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103248","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":7.4,"fundManager":"Swedbank"},"SWK50":{"heading":"Swedbank Pensionifond K60","id":"k3","code":"k3","dataMarker":"SWK50","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 45-54 aastat,\n- oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":134995},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":36.19,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":26.12,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":21.09,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":5.63,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.7,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":5.53,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.06,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6,99% |\n| Access Europa A | 4,80% |\n| iShares USD Corporate Bond UCITS | 3,01% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2,90% |\n| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2,53% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 2,42% |\n| Eften Kinnisvarafond II | 2,09% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1,57% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,45% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,42% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Eften Kinnisvarafond II | 2,09% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 1,45% |\n| East Capital Baltic Property III | 1,42% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,67%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019758","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":12.45,"fundManager":"Swedbank"},"SWK25":{"heading":"Swedbank Pensionifond K30","id":"k2","code":"k2","dataMarker":"SWK25","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 55-62 aastat,\n- oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":43002},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":58.58,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":0.6,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":18.49,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":6.96,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.69,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":6.93,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.16,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares USD Corporate Bond UCITS | 5,39% |\n| Access Europa A | 3,88% |\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 3,61% |\n| Vanguard S&P 500 ETF | 3,26% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 2,87% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,80% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,30% |\n| Amundi ETF MSCI Europe UCITS | 2,13% |\n| Maxima 3.250% 230913 | 1,94% |\n| Access Edge Emerging Markets A | 1,85% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 3,61% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 2,87% |\n| Eften Kinnisvarafond II aktsia | 2,80% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,54%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,65%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600019741","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":19.77,"fundManager":"Swedbank"},"SWK00":{"heading":"Swedbank Pensionifond K10","id":"k1","code":"k1","dataMarker":"SWK00","suitability":"**Sobib kui**\n- sinu vanus on 63+ aastat,\n- oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,\n- sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS"},"investors":10754},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":81.87,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.88,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":14.05,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 4,45% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 4,23% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,29% |\n| Eesti Energia 2.384% 230922 | 2,06% |\n| Landesbank Hessen-Thueringen Giroze 0.375% 250512 | 2,00% |\n| EssilorLuxottica 0.375% 260105 | 2,00% |\n| Hungary Government 1.250% 251022 | 1,92% |\n| Bulgaria 1.875% 230321 | 1,52% |\n| Latvenergo 1.900% 220610 | 1,49% |\n| Cooperative Rabobank 1.375% 260203 | 1,47% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Luminor Bank 1.500% 211018 | 4,45% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 4,23% |\n| Luminor Bank 1.375% 221021 | 3,29% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,37%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600019733","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":19.01,"fundManager":"Swedbank"},"SEK75":{"heading":"SEB Energiline Pensionifond","id":"energiline","code":"energiline","dataMarker":"SEK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,\n- eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":35463},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":8,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":2.23,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":70.62,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.24,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":0.38,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":15.07,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":1.47,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 17,72% |\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11,97% |\n| SEB Fund 3 - SEB Sustainable Global Exposure Fund IC | 7,62% |\n| SEB Sustainable Global Exposure Fund | 7,16% |\n| Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | 4,54% |\n| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund | 4,24% |\n| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 4,16% |\n| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR | 4,01% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets ETF | 3,62% |\n| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,93% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Tallinna Sadam AS | 1,53% |\n| Luminor Bank Estonia 1.5% 18.10.2021 | 1,29% |\n| EfTEN Real Estate Fund IV | 0,89% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,72%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,92%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103297","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":6.23,"fundManager":"SEB"},"SIK75":{"heading":"SEB Pensionifond Indeks 100","id":"eindeks","code":"sik","dataMarker":"SIK75","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,\n- sa eelistad keskmise riskiga fondi,\n- sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS SEB Varahaldus"},"investors":9014},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.33,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.67,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 26,37% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 21,52% |\n| Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF | 15,93% |\n| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,35% |\n| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 7,05% |\n| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 5,58% |\n| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 2,99% |\n| UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF | 2,62% |\n| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 2,59% |\n| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,43% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,29%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,4%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600109427","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"SEB"},"NPK00":{"heading":"Luminor C Pensionifond","id":"c","code":"c","dataMarker":"NPK00","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,\n- sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":4648},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":1.37,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":4.36,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":89.12,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":5.15,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 13,24% |\n| Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd | 10,81% |\n| Nordea Corporate Bond I Growth | 9,55% |\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 7,80% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 7,01% |\n| Nordea Pro Euro Bond I Growth | 6,66% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 6,13% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 6,03% |\n| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | 4,93% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3,43% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 1,37% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,70%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,97%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"konservatiivne","isin":"EE3600098455","strategyType":"Konservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":2,"countryShareEe":1.37,"fundManager":"Luminor"},"NPK25":{"heading":"Luminor B Pensionifond","id":"b","code":"b","dataMarker":"NPK25","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":2412},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":0.82,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":22.83,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.25,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":67.4,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":4.69,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | Tootlus |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 8,41% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 7,64% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 6,05% |\n| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 6,01% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 5,73% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 5,23% |\n| Nordea Emerging Market Bond Growth | 5,09% |\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,25% |\n| Nordea Global High Yield Growth | 4,02% |\n| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3,95% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 4,25% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,82% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,55%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098448","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":5.07,"fundManager":"Luminor"},"NPK75":{"heading":"Luminor A Pluss Pensionifond","id":"apluss","code":"A pluss","dataMarker":"NPK75","active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":8956},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":85.05,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":2.42,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":9.84,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":2.69,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 10,38% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8,96% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 7,42% |\n| RBC Funds - Global Equity Focus Fund | 6,83% |\n| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A | 6,08% |\n| iShares S&P 500 ETF | 5,97% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 4,91% |\n| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 4,82% |\n| Hermes Global Emerging Markets Fund | 4,76% |\n| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | 4,30% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,27% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,14% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,62%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600103503","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":2.41,"fundManager":"Luminor"},"NPK50":{"heading":"Luminor A Pensionifond","id":"A","code":"A","dataMarker":"NPK50","suitability":"**Sobib kui**\n- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,\n- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nInvesteerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS"},"investors":26111},"accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlakirjad","value":0.68,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":46.85,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":4.06,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":44.76,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":3.65,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 6,60% |\n| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 6,60% |\n| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | 5,84% |\n| iShares MSCI North America UCITS ETF | 5,66% |\n| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd | 5,69% |\n| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 4,96% |\n| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | 4,41% |\n| Norde Corporate Bond I Growth | 4,16% |\n| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | 3,63% |\n| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | 3,26% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,02% |\n| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,04% |\n| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,68% |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,94%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,58%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600098430","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":4.74,"fundManager":"Luminor"},"SPT30":{"heading":"Luminor Intress Pluss Pensionifond","id":"intress-pluss","code":"lum_int","dataMarker":"SPT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,\n- soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,2%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109369, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,2%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,84%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109369","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LHT75":{"heading":"LHV Täiendav Pensionifond","id":"taiendav","code":"lhv_iii","dataMarker":"LHT75","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled keskmise riskitaluvusega,\n- oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada maksuefektiivselt kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"17 479 399,26 €","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Võlainstrumendid","value":35.68,"unit":"%"},{"name":"Aktsiad","value":24.63,"unit":"%"},{"name":"Aktsiafondid","value":12.36,"unit":"%"},{"name":"Kinnisvarafondid","value":14.81,"unit":"%"},{"name":"Erakapitalifondid","value":4.27,"unit":"%"},{"name":"Võlakirjafondid","value":0.14,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":8.11,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,82% |\n| France Government 3.75% 25/04/21 | 3,57% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,48% |\n| German Treasury Bill 14/04/2021 | 3,44% |\n| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3,41% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,24% |\n| East Capital Baltic Property Fund II | 2,47% |\n| German Government 3.25% 04/07/21 | 2,37% |\n| France Government 25/05/21 | 2,30% |\n| Citadele banka 6.25% 06/12/2026 | 2,29% |\n"},{"title":"Suurimad Eesti investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"| Suurimad Eesti investeeringud | |\n|---|---:|\n| EfTEN Kinnisvarafond | 4,82% |\n| Luminor 1.5% 18/10/21 | 3,48% |\n| East Capital Baltic Property Fund III | 3,24% |\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 17 479 399,26 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n\n**Depootasu määr:** 0,0552%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,36%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_tingimused_2017-06-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Täiendava Pensionifondi põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Taiendav_Pensionifond_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_taiendav_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2020 I poolaasta aruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_I_poolaasta_aruanne_2020.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_taiendav_pensionifond_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":10,"content":"### 2020 oktoober – Head tulemused mitmelt meditsiinisektori ettevõttelt\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nNagu septembris nii oli ka oktoobris maailma aktsiaturgude tootlus põhiosas negatiivne. Suuresti COVID-19 pandeemia teise laine ägenemise tõttu sai tugevalt pihta Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks, mis langes kuuga koguni 7,3%. Seejuures olid suurimad langejad Saksamaa –9,4% ja Rootsi börsiindeks –6,1% tootlusega. Jaapani Nikkei indeks odavnes kohalikus valuutas mõõdetuna 0,9% võrra, kuid eurodes jäi 0,6%-ga plusspoolele.\n\nArenevate turgude seas suutsid positiivset tootlust pakkuda valdavalt Aasia riigid eesotsas Hiinaga, samal ajal kui Ida-Euroopa oli languses. Seejuures odavnes näiteks Varssavi börsiindeks lausa 14,1%. Baltimaades oli suurimat liikumist näha Vilniuse börsil, mille indeks langes 4,3% võrra. Tallinna börs tõusis kuuga 0,7% ja Riia turuindeksi väärtus jäi peaaegu samaks.\n\nTäiendava Pensionifondi portfelli kuuluv Align Technology teatas oktoobris rekordilistest kvartalitulemustest, mille järel kallinesid selle USA ettevõtte aktsiad peaaegu 35% võrra. Align Technologies disainib, toodab ja müüb nn nähtamatuid breketeid ja pakub nendega seotud teenuseid.\n\nAktsiaturgude üldise nõrkuse taustal oli edukas ka teine USA meditsiinisektori ettevõte, IDEXX Laboratories, mille aktsia tõi kuuga üle 8% tootlust. Ettevõte toodab peamiselt veterinaaridele analüüside tegemiseks vajalikke seadmeid ja masinaid.\n\nKuigi Leedu energiaettevõtte Ignitise IPO ei andnud osalenud investoritele rõõmustamiseks põhjust, õnnestus LHV pensionifondide klientidel siiski teenida positiivset tootlust: kevadel fondidesse soetatud ettevõtte pikaajalised võlakirjad kallinesid kuuga ligikaudu 2,5%. Ignitis on nüüd avalik ettevõte, mis on tugevdanud oma kapitalipositsiooni ja tulevikuvõimalusi. Selle lainel on Ignitise võlakirjad toonud meie fondidele vähem kui poole aastaga veidi üle 10% tootlust.\n\nAvalike võlakirjaturgude väljavaade üldiselt on siiski endiselt kehvapoolne ja LHV fondid keskenduvad seetõttu kohalike investeeringute tegemisele. Ootame selles valdkonnas oma portfellile peagi täiendust.\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september – Realiseerisime e-kaubanduse investeeringute kasumi\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nPärast mitut järjestikust tõusukuud tegid maailma aktsiaturud septembris pausi ja turuindeksid valdavalt langesid. Tugevalt sai pihta siiani väga head tootlust näidanud USA tehnoloogiasektori Nasdaq Composite indeks, langedes kuu jooksul dollarites mõõdetuna 5,2%. Globaalse MSCI World aktsiaindeksi tase kahanes septembris 1,5% ja Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondava Euro Stoxx 50 indeksi väärtus langes 2,3%.\n\nSuurimate langejate seas olid Vahemere äärsed riigid, kuid näiteks Stockholmi börs näitas kohalikus valuutas mõõdetuna hoopis 3,6% tõusu. Jaapani Nikkei börsiindeks kerkis jeenides 0,2% ja eurodes kujunes tootluseks 2,4%. Balti riikide seas suutis positiivset tulemust näidata vaid Riia börsiindeks, tõustes 0,5%. Vilniuse ja Tallinna börsid aga langesid septembris vastavalt 0,9% ja 1,4% võrra.\n\nSeptembris müüsime nii Ladina-Ameerika e-kaubanduse ettevõtte Mercadolibre kui ka Hiinas tegutseva Alibaba aktsiate positsioonid. Mercadolibre investeeringu tootluseks pensionifondi klientidele kujunes veidi üle 100% ning Alibaba tõi pea 40% tulemuse. Täiendava pensionifondi portfellis on aga jätkuvalt Jaapani ühe suurima e-kaubanduse ettevõtte Rakuteni aktsiad, mis septembris kerkisid 24% võrra. Rakuten alustas sel aastal Jaapanis mobiilivõrgu teenuste osutamisega ning teatas, et pakub klientidele riigi soodsaimat piiramatu interneti mahuga paketti.\n"},{"year":2020,"month":8,"content":"### 2020 august – Autotööstus hakkab koroonakriisist taastuma\n\nKristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid\n\nAugust kujunes maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks ja peaaegu kõikide arenenud riikide börsiindeksid lõpetasid plussis.\n\nTaas oli liidriks USA aktsiaturg, mille S&P 500 indeks tõusis kuuga kohalikus valuutas mõõdetuna 7% võrra. Maha ei jäänud ka Jaapani börs, mille indeks kerkis kohalikus valuutas 6,6%. Euro valuutakursi tugevnemise tõttu jäi aga nende mõlema aktsiaturu tootlus eurodes mõõdetuna väiksemaks (vastavalt 5,6% ja 5,2%). Euroopa riikidest olid suurimate tõusjate seas Soome 6,3% ja Saksamaa 5,1% tootlusega.\n\nArenevad turud liikusid aga erinevates suundades: kui Aasia riigid eesotsas Hiinaga tagasid suuresti positiivse tootluse, siis Ladina-Ameerika börsid valdavalt langesid. Baltikumis saavutas parima tulemuse Riia börsiindeks 5% tõusuga. Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes 1%, kuid Tallinna börs jäi 3,6%-ga miinusesse.\n\nAugustis tõid Täiendavale pensionifondile hea tootluse Saksamaa suured autotootjad Daimler ja Volkswagen, mille aktsiad kerkisid kuuga vastavalt 14% ja 11,5% võrra. Suvine automüük oli oodatust parem ja seda ennekõike Hiinas, kus müügimaht kasvas juulis 16,4% võrra. Selle taustal kallines ka autotööstusele elektroonilisi komponentide tootva Hella aktsia augustis peaaegu 11%.\n\nLeedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.\n\nRahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.\n"}]},{"id":"market","title":"Turu ülevaade","content":[{"type":"singlearticle","column":"center","picture":"/pension/viisemann-turuylevaade.png","title":"**Kui keskkond muutub, peab muutuma ka strateegia**\n*Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht*\n","preview":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n","text":"Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.\n\nOktoobri lõpu seisuga oli üleilmne aktsiaturg dividende arvestades endiselt 5% madalamal tasemel kui aasta alguses ja isegi S&P500 indeks, mis sisaldab USA suuri tehnoloogiaettevõtteid näitas koos dividendidega eurodes mõõdetuna –1,4% tootlust.\n\nAktsiaturgudega võrreldes kahanesid LHV suurimate pensionifondide osakute väärtused nii septembris kui ka oktoobris minimaalselt ning paistavad koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud aastal silma stabiilsema soorituse ja positiivse tootlusega. Kuna LHV pensionifondid olid enne koroonakriisi konservatiivselt positsioneeritud, võimaldas see märtsikuu langust kiiresti ja suhteliselt jõuliselt ära kasutada.\n\n**Võlakirjad, mis söövad investori raha**\n\nMuutuvas investeerimiskeskkonnas tasub analüüsida portfelli varade jaotust regulaarselt ning kaaluda, kas riskid on piisavalt maandatud või hajutatud. Kui võlakirja kupongi intressimäär on 0% ja võlakirja hind on tõusnud kõrgemale tema lunastusväärtusest, siis on selle võlakirja lõpptähtajani hoidjale garanteeritud kindel kaotus.\n\nVarade oodatav tootlus ja riskitase ei ole konstantsed suurused. Kuigi need ei kõigu igapäevaselt, võivad muutused pika aja jooksul olla küllatki olulised. Seetõttu tasub meil oma investeeringute portfelli vaadates endalt aeg-ajalt küsida, mis on meie ootused erinevatele varaklassidele ja milliseid varaklasse tasub üldse eelistada. Kas me peaksime oma ootuseid, arvamusi ja ka eelarvamusi varasemaga võrreldes korrigeerima?\n\nKõigest kümme aastat tagasi ei oleks ma suutnud ette kujutada olukorda, mis sunniks mind ostma kulda – tollal tundus, et alati on võimalik leida paremaid alternatiive. Oktoobri lõpu seisuga oli aga kullaga seotud investeeringute osakaal LHV kõige suuremas pensionifondis L ligikaudu 7% ja tõenäoliselt kasvatame seda positsiooni tulevikus veelgi.\n\nMa mäletan, et üheksakümnendate keskel arvestati, et riskivabade pikaajaliste võlakirjade tootlus on umbes 4...5% ja aktsiate riskipreemia on peaaegu püsivalt 7%, mis teeb aktsiate oodatavaks tootluseks umbes 11...12%. Kui praegu paigutada Saksamaa valitsuse kümneaastastesse võlakirjadesse 1000 eurot, siis nende lõpptähtajal kümne aasta pärast saaksime tagasi 950 eurot, mis teeb garanteeritud kaotuseks 0,5% aastas.\n\nKahtlustan, et kui investeerida praeguse hinnataseme juures aktsiatesse, ei ole aktsiaindeksite keskmine aastatootlus järgmise viie aasta jooksul paarist protsendist märgatavalt kõrgem. Need, kes investeerisid maailma arenenud riikide aktsiaturge kajastavasse indeksisse MSCI World 2000. aasta märtsis, jõudsid nulli alles kuus aastat hiljem. Seejuures tasub märkida, et 2000. aasta kevadel ei kutsunud aktsiate hinnalangust esile ükski konkreetne sündmus. Aktsiaturud langesid põhjusel, et hinnad olid tõusnud võrreldes kasumitega ebamõistlikult kõrgele.\n\n**Aktsiad ei ole ainuke varaklass, kuhu tasub investeerida**\n\nEestis on viimastel aastatel järjest enam levitatud tõekspidamist, et ainuõige koht investeerimiseks on üleilmsed aktsiaturud ning parim ja ainuõige instrument selle investeeringu teoks tegemiseks on indeksifond. Indeksifond on tõesti suurepärane finantsinstrument üleilmsetele turgudele investeerimiseks, kuid aktsiad on ainult üks mitmest varaklassist. Tuleb arvestada, et aktsiad ei ole neist isegi mitte kõige suurem ega ka alati mitte kõige tulusam varaklass.\n\nViimastel aastatel on mulle olnud järjest rohkem eeskujuks Yale’i Ülikooli investeerimisfondi vaade. Nende eesmärk on kiire inflatsiooniga korrigeeritud tootlus, mille saavutamisel arvestatakse ka riskiga. Yale’i Ülikooli investeerimismeeskond on jaotanud oma investeerimisuniversumi kaheksaks varaklassiks. Nende investeerimisportfellist moodustasid 2019. aasta lõpus USA aktsiad 2,7% ja rahvusvahelised aktsiad 13,7%. Seejuures oli kinnisvara osakaal 10,1% ja maavaradesse oli investeeritud 4,9% portfellist.\n\n![Graafik1](/assets/images/pension/yalejoonis.png){.overview-img}\n_Yale’i Ülikooli investeerimisfondi varade jaotus. Allikas: Yale’i Ülikool._\n\nGraafikult on näha, kuidas Yale’i Ülikooli investeerimisportfelli jaotus on aja jooksul muutunud. Yale pole sugugi mitte kogu raha aktsiaturgudele paigutanud. Ühes investeerimisülevaates meenutati, kuidas nad dot.com buumi ajal aktsiate osakaalu vähendasid, samas kui turud jätkuvalt ja kiirenevas tempos ülespoole rühkisid. Tõenäoliselt ei süüdista siiski keegi Yale’i investeerimismeeskonda naiivsuses ja akadeemia eiramises.\n\nOleme ka LHV pensionifondides viimastel aastatel tunduvalt laiendanud varade klasse, investeerides taastuva loodusvaraga metsamaasse ning pannes raha tootlust teenima meie enda rajatud üürikortermajades ja soetatud büroohoonetes (Valge maja ja Microsofti hoone). Otsime kõrge potentsiaali, kuid madala võimendusega erakapitalifonde ning aitame finantseerida kohalikke ettevõteteid (Peetri Keskus, Sunly, Alexela, Ekspress Grupp) läbi võlakirjade, mis pakuvad pensionikogujale paremat tootlus kui rahvusvahelised võlakirjaturud.\n\nVäljaspool pensionisüsteemi tegutseval väikeinvestoril pole sellistele alternatiivsetele varadele lihtsat ligipääsu. Usume, et alternatiivsete varaklasside lisamine niinimetatud traditsioonilisele aktsiatest ja võlakirjadest koosnevale portfellile aitab tõsta tootlust ning alandada riske.\n\n**Investeerimise asemel tarbimisele õhutamine**\n\nKuni 2018\\. aasta lõpuni oli LHV pensionifondidel kaks peamist eesmärki: säilitada investorite vara ja lüüa inflatsioonitempot. Kolmas eesmärk oli edestada konkurente. Nende kolme eesmärgi saavutamisega oleme enda hinnangul läbi aegade edukalt hakkama saanud.\n\n2018\\. aasta lõpus vastuvõetud investeerimisfondide seaduse muudatuse järel seadis seadusandja fondijuhtidele uue eesmärgi: ületada Eesti sotsiaalmaksu laekumise (sotsiaalmaksust esimese samba pensionite maksmiseks minevate summade) kasvutempot. See ärgitas fondijuhte eesmärgi saavutamiseks rohkem riskima. Kui pensionisüsteemi loomise ajal muretseti pensionivara hoidmise ja kaitsmise pärast, siis 2018. aasta seadusemuudatus andis fondijuhtidele sisulise suunise võtta tootluse teenimiseks rohkem riske.\n\nPalgad on Eestis kasvanud mõnel aastal kiiremini ja mõnel aastal aeglasemalt, kuid keskmiselt üle 5% aastas. Meie nägemuse kohaselt on pensionifondide piiranguid ja fondide riskiprofiile arvesse võttes võimalik saavutada pikaajaline keskmine tootlus, mis ületab 6%. Selle poole oma igapäevatöös ka püüdleme.\n\nMõnel aastal võib meie tootlus olla veidi väiksem, kuid me teeme kõik selleks, et seda eesmärki ületada. Seatud eesmärgi alusel valime ka investeeringuid. Sisuliselt ei ole LHV riskantsematel aktiivselt juhitud pensionifondidel mõistlik enam teha ühtegi pikemaajalise horisondiga investeeringut, mille oodatav tootlus oleks alla 6%.\n\nOktoobris jõustunud kogumispensionide seaduse muudatused muudavad väiksema likviidsusega Eesti eraettevõtetesse, erakapitalifondidesse ja kinnisvarasse investeerimise tunduvalt keerulisemaks. Siiski ei ole me oma meeskonnaga alla andnud ja jätkame valitud missiooni – arendada Eesti kapitaliturge – elluviimist. Me usume, et kohalikku kapitaliturgu arendades ning Eesti ettevõtete kasvule kaasa aidates on meil võimalik teenida paremat tootlust kui börsiaktsiatesse ja negatiivse tootlusega võlakirjadesse investeerides.\n\nOn piinlik, et paljud Eesti poliitikud ei mõista kapitali rolli majanduses ning ärgitavad säästude kasvatamise asemel pigem tarbima. Siiani pensioniks kogutud vara ära kulutades on võimalik majandust korraks turgutada, kuid ohvriks tuuakse riigi pikaajaline areng ja kasv.\n\nRikkaks ei ole võimalik saada laenu võttes ja kulutades. Kapital koguneb ainult siis, kui kulud jäävad tuludest väiksemaks. Kui on kapitali, siis on võimalik seda laenuga võimendada. Kui aga kapitali ei ole, siis ega peale kõrge kulukusega tarbimislaenu muid finantseerimisvõimalusi olegi.\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemaksed","content":[{"title":"LHV Täiendav Pensionifond","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600010294","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":22.18,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":6.39,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LIT100":{"heading":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","id":"indeks-pluss","code":"lhv_lit","dataMarker":"LIT100","securityId":147612,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske,\n- omad varasemat investeerimiskogemust.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.\n\nFondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,39%"},"fundInfo":{"date":"30.09.2020","capacity":"7 003 906,73 €","pocket":"468 750 osakut","company":{"title":"LHV Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid","fee":"0,06%"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n","accordion":[{"id":"assets","title":"Varade jaotus","active":true,"content":[{"title":"Varaklassid","type":"piechart","column":"right","content":[{"name":"Aktsiafondid","value":99.1,"unit":"%"},{"name":"Raha ja hoiused","value":0.9,"unit":"%"}]},{"title":"Suurimad investeeringud","type":"markdown","column":"left","content":"Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga\n\n| Suurimad investeeringud | |\n|---|---:|\n| Amundi Prime Global UCITS ETF | 26,33% |\n| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | 26,23% |\n| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 16,65% |\n| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | 15,17% |\n| SPDR MSCI World UCITS ETF | 10,00% |\n| iShares MSCI Frontier 100 ETF | 2,89% |\n| iShares MSCI EM UCITS ETF USD | 1,84% |\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"Eesti suunalised investeeringud puuduvad\n"}]},{"id":"info","title":"Fondi info","content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 7 003 906,73 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Depootasu määr:** 0,0552%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,39%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,75%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_tingimused-2017-09-13.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_prospekt_060818.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Indeks Pluss põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_KIID.pdf)\n"},{"title":"Mudelportfellid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Mudelportfell](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_mudelportfell_09_2020.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_LIT100_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n- [2019 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2019.pdf)\n- [2018 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2018.pdf)\n- [2017 aastaaruanne](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Indeks_Pluss_aruanne_2017.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"payments","title":"Sissemakse rekvisiidid","content":[{"title":"LHV Pensionifond Indeks Pluss","type":"markdown","column":"left","content":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - SEB Pank AS\nEE362200221067235244 - Swedbank AS\nEE961700017004379157 - Luminor Bank AS\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109419","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":6,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET100":{"heading":"SEB Aktiivne Pensionifond","id":"aktiivne","code":"seb_akt","dataMarker":"SET100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 5 aastat,\n- eelistad kõrge riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara kasvatada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600074076, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,78%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600074076","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SET35":{"heading":"SEB Tasakaalukas Pensionifond","id":"tasakaalukas","code":"seb_tas","dataMarker":"SET35","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud vähemalt 3 aastat,\n- eelistad madala riskiga fondi,\n- sinu eesmärk on pensionivara säilitada.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond investeerib võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 50% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib aktsiatesse ning võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1%"},"fundInfo":{"company":{"title":"SEB Varahaldus","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600008934, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,27%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600008934","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"SEB","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"NPT100":{"heading":"Luminor Aktsiad 100 Pensionifond","id":"aktsiad100","code":"Lu_100","dataMarker":"NPT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- sul on kogumisperiood üle 10 aasta pikk,\n- talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,\n- sinu eesmärk on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.\n","strategy":"**Strateegia**\nFond võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.\n","costs":{"entraceFee":"1%","exitFee":"1%","managementFee":"1,5%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Luminor Pensions Estonia AS","link":null},"depository":{"title":"AS SEB Pank","url":"http://www.seb.ee/kontaktid"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600098422, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 1%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,5%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 2,12%\n\n*Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600098422","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Luminor","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT30":{"heading":"Swedbank Pensionifond V30","id":"swedv1","code":"v1","dataMarker":"SWT30","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled konservatiivne või vanemaealine koguja,\n- oled mõõduka riskivalmidusega,\n- sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (min 5 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 30% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"0,95%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600007530, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,95%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,21%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600007530","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":3,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT60":{"heading":"Swedbank Pensionifond V60","id":"swedv2","code":"v2","dataMarker":"SWT60","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest,\n- sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,05%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071031, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,05%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,31%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071031","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":4,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWT100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100","id":"swedv3","code":"v3","dataMarker":"SWT100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).\n","strategy":"**Strateegia**\nKuni 100% fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"1%","managementFee":"1,15%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600071049, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 1%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 1,15%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 1,43%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600071049","strategyType":null,"managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":32.12534,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"SWV100":{"heading":"Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)","id":"swedv100","code":"v100","dataMarker":"SWV100","securityId":88317,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor,\n- sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat),\n- soovid koguda pensioniks ning sulle sobib, et väljamaksele fondist kehtib vanusepiirang (55 eluaastat) ja fondi osakut on võimalik vahetada vaid sellisesse fondi, millele kehtivad samad või rangemad tingimused,\n- sulle sobib 100% aktsiatesse investeerimine ja sa eelistad teha seda valdavalt indeksitesse investeeriva pensionifondi kaudu.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid järgivatesse instrumentidesse. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse, seejuures ei muuda fondivalitseja nende instrumentide osakaalu Fondi varas lähtuvalt majanduse arengutest või väärtpaberiturgudel toimuvast. Fondi vara investeeritakse mh teiste investeerimisfondide kaudu.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,29%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Swedbank Investeerimisfondid AS","link":null},"depository":{"title":"Swedbank AS","url":"hhttps://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":34382},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600109484, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,29%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,90%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600109484","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Swedbank","minSumInEurWhenBuying":30,"decimalPlacesInNumberOfShares":3,"decimalPlacesInPrice":4,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"TUV100":{"heading":"Tuleva III Samba Pensionifond","id":"tuv100","code":"tuv100","dataMarker":"TUV100","securityId":null,"active":true,"suitability":"**Sobib kui**\n- oled noorem kui 55-aastane (üle 55-aastasele sobib fond kombinatsioonis võlakirjafondi või pangadeposiidiga),\n- ja tahad saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.\n","strategy":"**Strateegia**\nFondi vara investeeritakse üksnes MSCI All-Country World Index (MSCI ACWI) finantsindeksit, selle all-indekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse.\n","costs":{"entraceFee":"0%","exitFee":"0%","managementFee":"0,3%"},"fundInfo":{"company":{"title":"Tuleva Fondid AS","link":null},"depository":{"title":"AS Swedbank","url":"https://www.swedbank.ee/about/about/branches/official"},"investors":0},"transaction":"**Saaja**\nAS Pensionikeskus\n\n**Konto**\nEE141010220263146225 - *SEB Pank AS*\nEE362200221067235244 - *Swedbank AS*\nEE961700017004379157 - *Luminor Bank AS*\n\n**Selgitus**\n30101119828, EE3600001707, IK: Sinu isikukood\n\n**Summa**\nInvesteeritav summa eurodes.\n","accordion":[{"id":"expenses","active":true,"title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Valitsemistasu:** 0,3%\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,49%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"disbursements","title":"Väljamaksed","content":[{"title":"Väljamaksed","type":"markdown","column":"left","content":"**Pensionileping**\n\nIII samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.\n\n[Vaata lisa Pensionikeskus.ee](http://www.pensionikeskus.ee)\n\n**Osakute tagasimüük**\n\nFondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.\n\n**III sambasse kogutu on samuti pärandatav**\n\nPärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.\nRahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.\n"}]}],"strategyKey":null,"isin":"EE3600001707","strategyType":null,"managementStyle":"Passiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"Tuleva","minSumInEurWhenBuying":0,"decimalPlacesInNumberOfShares":4,"decimalPlacesInPrice":5,"transactionDaysForBuy":1,"transactionDaysForSell":3,"transactionDaysForExchange":3},"LRK100":{"heading":"LHV Pensionifond Roheline","id":"roheline","code":"roheline","dataMarker":"LRK100","suitability":"**Sobib kui**\n- sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,\n- sulle läheb korda roheline mõtlemine,\n- soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.\n","strategy":"**Strateegia**\n\nFondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.\n","fundInfo":{"company":{"title":"AS LHV Varahaldus"},"investors":1784},"accordion":[{"id":"info","title":"Fondi info","active":true,"content":[{"title":"Fondi info","type":"markdown","column":"left","content":"| Fondi info | |\n|---|--:|\n| Fondi maht (seisuga 30.10.2020) | 3 541 253,09 € |\n| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |\n| Omaosalus fondis | 781 250 osakut |\n| Depootasu määr | 0,0552% (maksab LHV) |\n| Depositoorium | [AS SEB Pank](https://www.seb.ee/kontaktid) |\n"}]},{"id":"expenses","title":"Kulud","content":[{"title":null,"type":"markdown","column":"left","content":"**Sisenemistasu:** 0%\n\n**Väljumistasu:** 0%\n\n**Valitsemistasu:** 0,4067%\n"},{"title":null,"type":"markdown","column":"right","content":"**Edukustasu:** puudub\n\n**Jooksvad tasud (sh valitsemistasu):** 0,85%\n\n*Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.*\n"}]},{"id":"documents","title":"Dokumendid","content":[{"title":"Tingimused","type":"markdown","column":"left","content":"- [Tingimused](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_tingimused.pdf)\n"},{"title":"Prospektid","type":"markdown","column":"left","content":"- [Prospekt](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_prospekt.pdf)\n- [Prospekti muutmise mõju analüüs 14.05.2020](/assets/files/pension/Prospekti_muutmise_moju_analyys_14052020.pdf)\n- [LHV Pensionifondi Roheline põhiteabe dokument](/assets/files/pension/LHV_Pensionifond_Roheline_KIID.pdf)\n"},{"title":"Aruanded","type":"markdown","column":"right","content":"- [Investeeringute aruanne (31.10.2020)](/assets/files/pension/LHV_pensionifond_Roheline_kuuaruanne_2020_10.pdf)\n"},{"title":"Muud dokumendid","type":"markdown","column":"right","content":"- [LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted (Kehtiv alates 01.12.2020)](/assets/files/pension/LHV_Varahalduse_vastutustundliku_investeerimise_pohimotted.pdf)\n"}]},{"id":"history","title":"Fondi käekäik","type":"listofarticles","content":[{"year":2020,"month":10,"content":"### 2020 oktoober – Kuuga lisandus 713 uut rohelist pensionikogujat\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nSeptembris nähtud rohepensioni kogujate kuine rekord sai oktoobris üle löödud enam kui kahekordselt. Oktoobris lisandus 713 uut inimest LHV rohelisse pensionifondi ning sellega tõusis Eesti ainsa rohelise pensionifondi koguklientide arv 1784 inimeseni.\n\n**Oktoobri tulemus –0,1%**\n\nOktoobris jätkus börsidel juba septembris nähtud närvilisus – kuu alguses nägime korralikku tõusu ning kuu lõpus jälle korralikku langust. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks langes USDis kuuga 3,1% ja EURis 2,4%. LHV Pensionifond Roheline kuu tootluseks kujunes oktoobris –0,1%.\n\nInvesteeringute poole pealt oli oktoober meie jaoks viimase aja üks aktiivsemaid kuid: lisasime fondi lausa 5 uut investeeringut, muuhulgas tegime esimesed investeeringud Eestisse (metsamaa), Lätti (looduskosmeetika) ja Leetu (taastuvenergia). Norrast lisasime portfelli süsinikuemissioonide vähendamisega tegeleva ettevõtte ning fondidest maailma elektrifitseerimisest kasu saava liitiumi ja patareitehnoloogia börsil kaubeldava fondi.\n\nTänaseks päevaks on LHV roheline fond kokku teinud 31 investeeringut: neist 19 rohelist üksikinvesteeringut, 1 metsafondi investeering ning 6 rohetemaatilist ja 5 ESG suunistega investeeringut läbi börsil kaubeldavate fondide. Suur osa fondi investeeringutest on seotud päikese- ja tuuleenergiaga (Vestas Wind, Orsted, Siemens Gamesa, Ignitis), kuid portfellis on investeeringuid ka teistest rohevaldkondadest: näiteks ümbertöötlemisest (Rockwool, Trex, Tomra), vesinikutehnoloogiast (Plug Power, Ballard Power), biokütustest (Neste), ühistranspordist (Stadler, Talgo), jätkusuutlikust majandamisest (Sweco, Yara), süsiniku emissioonide vähendamise tehnoloogiast (Aker Carbon Capture), taastuvmaterjalidest (UPM, Huhtamäki) kuni päris looduslike materjalideni välja (Corticeira, Madara).\n\nOktoobri lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsil kaubeldavad fondid ca 28%, temaatilised rohefondid ca 35%, rohelised üksikaktsiad ca 36% ning raha ca 1%.\n\n**Elu meie planeedil**\n\n93-aastane loodusteadlane David Attenborough on värskelt avaldanud filmi [„Elu meie planeedil“](https://www.imdb.com/title/tt11989890/). Tegu on teosega, mis on IMDb ehk rahvusvaheliste filmide andmebaasis saanud 10-palli skaalal vaatajatelt hindeks 9,1 punkti. See on erakordne skoor. Ja on ka erakordne film. Kes pole veel näinud, siis Netflixi vahendusel on see võimalik ja soovitame soojalt. See võtab hästi kokku selle, miks meie planeet on täna sellises olukorras, kui kiiresti need muutused on toimunud ning mida täna saaksime ja peaksime tegema, et vältida edasist elukeskkonna hävimist.\n\nTänaseks moodustavad maakera imetajate massist 60% loomad, mida inimesed kasvatavad endale söömiseks, 36% inimesed ise ja vaid 4% metsikult looduses leiduvad loomad hiirtest vaaladeni. Kanu on planeedil arvuliselt 3x rohkem kui inimesi ning nad moodustavad 70% kogu meie maakera lindude massist. Inimesed langetavad aastas 15 miljardit puud ja ruumi ökosüsteemi mitmekesisusele jääb üha vähemaks. On selge, et on päris viimane aeg hakata tulevikku planeerima rohelisemalt.\n\n**Kliimavalimised**\n\n3\\. novembril toimuvad USA presidendivalimised, mida on nimetatud ka [kliimavalimisteks](https://edition.cnn.com/2020/11/01/world/us-election-climate-crisis-intl-dst-hnk/index.html) ja seda väga hea põhjusega. Donald Trump ei usu inimtekkelisse kliimasoojenemisse ning tõi USA Pariisi kliimaleppest välja. Joe Biden on öelnud, et Pariisi kliimaleppega taasliitumine oleks tema jaoks aga üks lihtsamaid otsuseid, mida teha, ning on töötanud välja massiivse kahe triljoni dollarini ulatuva rohepaketi. Rohelise pensionikoguja jaoks on selge, kelle käe all maailma vältimatu rohepööre kiiremini jõustuks.\n"},{"year":2020,"month":9,"content":"### 2020 september – Esimesed 1000 Eesti rohelist pensionikogujat\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nSeptembris nägime Eesti ainsa rohelise pensionifondi tegevusajaloo suurimat kuist uute liitujate arvu, mil 311 uut pensionikogujat meie rohefondi üles leidsid. Esmakordselt kerkis LHV rohelise pensionifondi koguklientide arv üle 1000 inimese. Selle üle on meil väga hea meel – mida rohkem on pensionit roheliselt koguvaid inimesi, seda tugevamad me roheliste investeeringute tegemisel oleme.\n\n**Septembri tulemus +2,9%**\n\nTugevatele suvekuudele järgnes närviline september, mille käigus tehti kuu alguses suuremates börsiindeksites läbi 10%line langus, mis kuu teises pooles osaliselt tagasi võeti. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks langes USDis kuuga 3,5% ja EURis oli tulemuseks –1,5%. LHV Pensionifondi Roheline kuu tootluseks kujunes septembris aga +2,9%.\n\nSeptembris lisasime fondi uue üksikinvesteeringuna Norrast väetisetootja Yara, kes on võtnud eesmärgiks järgmise 30 aastaga jõuda süsinikuneutraalse jalajäljeni ning kelle tegevusajalugu näitab, et eesmärgi poole on liigutud. Selle saavutamiseks on oluline taastuvenergia pealt rohelise vesiniku tootmine. Nüüdseks on fondi roheliste üksikinvesteeringute portfellis 16 nime.\n\nSeptembri lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsilkaubeldavad fondid ca 29%, temaatilised rohefondid ca 28%, rohelised üksikaktsiad ca 31% ning raha ca 12%.\n\n**Planeedil on palavik**\n\nKui inimene jääb haigeks, siis keha loomulik reaktsioon haigusega võitlemisel on keha temperatuuri tõstmine. Kõrgem temperatuur hävitab baktereid. Planeedi seisukohast vaadates on suur osa inimtegevusest haigustekitajale sarnase iseloomuga ning kuigi Eesti sügises on ju tore septembri lõpus üle +20 kraadiseid temperatuure nautida, siis maakera temperatuuri tõus pikaajaliselt meile positiivselt kindlasti ei mõju. Näiteks Tallinnas tehti selle aasta septembris neli uut kuupäeva soojarekordit. Ainuüksi ühe ärajäänud talve tõttu on nälkjate plahvatuslik tõus tegemas kurja Eesti aiapidajatele ja põllumeestele ning üraskid kahju kuusemetsadele.\n\n18 maailma ajaloo kõige soojemat aastat on aset leidnud viimase 19 aasta jooksul. Selle aasta septembris möllasid Ameerika läänerannikul viimaste aastakümnete massiivseimad tulekahjud ning septembri keskel tehtud mõõtmiste järgi on vaid ühel aastal viimase 40 aasta jooksul olnud Arktika jääkilbi suurus väiksem kui tänavu. Aasta aastalt näeme üha suuremat kliimapagulaste rännet Aafrikast Euroopasse.\n\nKuigi Ameerika Ühendriigid astuvad president Trumpi juhtimisel Pariisi kliimaleppest novembris välja, on tugevaid rohetrende tunda nii USA erinevates osariikides kui mujal maailmas tervikuna. Näiteks California osariigis peavad alates sellest aastast ehitavatel uutel majadel olema päikesepaneelid ning sisepõlemismootoritega uute autode müümine on keelustatud aastast 2035. Euroopa Liit teatas septembris plaanist vähendada võrreldes 1990. aastaga süsinikuemissioone aastaks 2030 senise 40% eesmärgi asemel koguni 55% ning jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2050. Poola on lubanud täielikult loobuda kivisöe kasutamisest aastaks 2049. Hiina plaanib saavutada oma süsinikuemissioonide tipu aastaks 2030 ja jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2060. Need ja paljud teised näited maailma riikide poolt seatud uutest mängureeglitest loovad väga soodsa pikaajalise keskkonna roheliselt mõtlevate ettevõtete jaoks. Ja aitavad loodetavasti ära hoida planeedi palaviku edasise tõusu.\n\nVaata ka meie [videoülevaadet Rohelise fondi teemal.](https://www.youtube.com/watch?v=XJdFdE4o2OM)\n"},{"year":2020,"month":8,"content":"### 2020 august – Rohepööre kogub hoogu\n\nJoel Kukemelk, fondijuht\n\nAugustis lisandus Eestisse sarnaselt juuliga üle 200 uue inimese, kes alustasid oma pensioniraha roheliselt kogumist. Sellega on LHV Rohelise pensionifondi koguklientide arv tõusnud kuu lõpuks 760 peale. Koos fondi tootluse ja septembri esimesel päeval roheliste pensionikogujate poolt teistest fondidest ületoodud summade toel on fondi maht kerkinud enam kui kaks korda ja läheneb 3,4 miljonile eurole.\n\n**Augusti tulemus rekordiline +10,5%**\n\nTugeva juulikuu järel oli august maailma börsidel omakorda veelgi tugevam. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks tõusis USDis +6,7% ja EURis +5,5%. LHV Pensionifondi Roheline investeeringud kerkisid väärtuses ligi kaks korda kiiremini ning kuu tootluseks kujunes lausa +10,5%. Antud kuu turuliikumised olid varaklasside ja turgude lõikes väga erinevad. Kõige rohkem tõusis kuuga hõbeda hind, ligikaudu 15%, ning aktsiatest USA tehnoloogiasektor, kus Nasdaq indeks tegi dollarites mõõdetuna üle +8% tulemusega läbi viimase 20 aasta suurima kuise tõusu. Roheliste sektorite ja ettevõtete vastu jätkus samuti tugev ostuhuvi. Oluliselt nõrgemad olid arenevad turud, mis eurodes mõõdetuna jäid kogu augusti peale napilt plussi. Näiteks Brasiilia börs tegi ühe kuuga samal ajal läbi kogunisti 10%lise languse.\n\nAugustis lisasime fondi kaks uut üksikinvesteeringut – Ballard Power ja Trex Company – ning hoidsime kogu kuu vältel fondi investeerituse määra maksimaalse 100% lähedal. Ballard Power on Plug Poweri järel meie teine üksikinvesteering kiiresti kasvavasse vesinikutehnoloogia valdkonda ning Trexi näol on tegemist puitkomposiitmaterjalist terrassilaudu valmistava ettevõttega, kus 95% tootest on tehtud taaskasutatud materjalidest. Nende tehingutega kasvas fondi roheliste üksikinvesteeringute portfell juba 15 nimeni.\n\nAugusti lõpu seisuga moodustasid LHV Pensionifondi Roheline mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsilkaubeldavad fondid ca 31%, temaatilised rohefondid ca 30%, rohelised üksikaktsiad ca 38% ning raha ca 1%. Septembri alguses lisandus fondi 1,8 mln eurot uut raha ning oleme suve poolt kuumaks köetud turgudele sügise eel nüüd vastu minemas veidi ettevaatlikumal noodil.\n\n**Tehnoloogiasektori mullistumine?**\n\nRoheline mõttemaailm ja rohelised ettevõtted on olnud varakevadel puhkenud koroonapandeemia ühed suured võitjad. Tekkinud olukord on ilmekalt demonstreerinud miks ja kuidas tuleb majandusmudelit ja elukorraldust muuta, et see oleks pikaajaliselt jätkusuutlik. Arvestades paljude riikide poolt vastu võetud pikaajalisi eelarvepoliitilisi samme, usun, et rohepööre on päriselt hoo sisse saanud ning roheliselt investeerides puhub seetõttu investeeringuid tehes pikaajaliselt soodne taganttuul.\n\nSamal ajal peame aga arvestama, et liiga kiirete muutuste korral on oht ajutiste mullide tekkimiseks. Aastatuhande vahetumise ajal tekkinud internetiajastu börsimull on veidi vanematel hästi meeles, kuid noorema põlvkonna jaoks on see sündmus, millest peab lugema ajalooraamatutest.\n\nViimastel kuudel USA tehnoloogiasektoris toimunud üüratu ralli on pannud paljusid õigustatult küsima, et kas tehnoloogiasektor ei ole tänaseks mullis. Augusti lõpuks oli Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Amazoni, Facebooki ja Tesla turuväärtus jõudnud juba ligi $8 triljonini, moodustades 25% kogu S&P500 indeksist ning olles nüüd sisuliselt sama turuväärtusega nagu kõik (!) Euroopa aktsiaturgudel noteeritud ettevõtted kokku. Ohumärgid on kahtlemata üleval. Rohelise fondiga ei õnnestu meil tänases turuolukorras kalleid hinnatasemeid alati vältida, eriti kui tegu on rohetehnoloogia ettevõttega, kuid omalt poolt teeme analüüsi käigus kõik, et jõuda järelduseni, kas pikas plaanis soodsat rohekeskkonda arvestades võiksid need ka päriselt olla põhjendatud või mitte.\n"}]}],"strategyKey":"mittekonservatiivne","isin":"EE3600001723","strategyType":"Mittekonservatiivne","managementStyle":"Aktiivne","riskLevel":5,"countryShareEe":0,"fundManager":"LHV"}}