III sammas

LHV Täiendav Pensionifond
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
10%
-10%
10%
5 aasta netotootlus
10%
-10%
10%
3 aasta netotootlus
10%
-10%
10%
2 aasta netotootlus

Sobib kui

  • oled keskmise riskitaluvusega,
  • oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.

Fondi sissemakse rekvisiidid

Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
German Government 1.5% 04/09/225,87%
France Government 3% 25/04/225,60%
France Government 2.25% 25/10/225,44%
German Treasury Bill 15/12/20215,43%
EfTEN Kinnisvarafond4,26%
France Government 3.25% 25/10/214,07%
German Government 2.25% 04/09/213,02%
ZKB Gold ETF2,81%
East Capital Baltic Property Fund III2,80%
iShares Gold Producers UCITS ETF2,58%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,26%
East Capital Baltic Property Fund III2,80%
East Capital Baltic Property Fund II2,19%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.08.2021)20 313 493,84 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 1%

Depootasu määr: 0,0528%

Valitsemistasu: 1%

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,40%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

September 2021: kuu tõi börsidele riskikartlikkuse kasvu

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Septembrikuu tõi endaga kaasa euro tugevnemise USA dollari vastu, ehkki maailma börsid enamasti langesid. Paljude indeksite väärtus vähenes: üleilmne indeks MSCI World kahanes eurodes mõõdetuna 2,4%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 eurodes 2,8%, Euroopa Stoxx 50 indeks 3,4% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets eurodes mõõdetuna 2,3%.

Selgelt erines teistest Jaapani Nikkei indeks, mis kasvas kuu jooksul 5,6%. Baltimaade börside tulemused olid üpris erinevad. Kui Tallinna ja Vilniuse börs langesid kuu jooksul vastavalt 3,4% ja 7%, siis Riia börs jäi peaaegu eelmise kuu tasemele, tõustes 0,1%.

Nägime esimest korda sellel aastal aktsiaturgudel tugevamat müügisurvet, mis tõi suuremad indeksid kuu teises pooles ligikaudu 5% võrra madalamale. Languse taga oli kasvav inflatsioonisurve toormeturgudel, eelkõige energiasektoris, kus on nii Euroopat kui ka kogu maailma tabanud energiasaaduste ulatuslik puudujääk. Ebakindlust lisasid uudised Hiinast, sest seal muutus maksevõimetuks üks suurimaid kinnisvaraarendajaid Evergrande Group.

August 2021: vähendasime aktsiariski

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Augustis jätkasid maailma börsid tõusulainel. Üleilmne indeks MSCI World tõusis eurodes mõõdetuna 3%, USA börsi järgiv indeks S&P 500 kerkis eurodes mõõdetuna 3,4%, Euroopat peegeldav Euro Stoxx 50 kallines 2,6% ja Jaapani Nikkei indeks kerkis eurodes mõõdetuna 3,2%.

Sarnases tempos liikusid ka arenevad turud: MSCI Emerging Marketsi indeks näitas kuu jooksul eurodes mõõdetuna 2,9% kasvu. Tublisti tõusid kohalikud Baltimaade börsid, mille esirinnas oli augustis Tallinna börs, kasvades tervenisti 12,9% võrra. Riia ja Vilniuse börs kerkisid üpris sarnases tempos, vastavalt 4,1% ja 4%.

Fondis jätkasid aktsiapositsioonid heade majandustulemuste taustal valdavalt kallinemist, ent negatiivset mõju avaldas peamiselt kullakaevandusettevõtete aktsiahindade langus. Olulisimatest muudatustest müüsime väiksemaks osa üksikaktsiapositsioone, et alandada koroonakriisi järgse tugeva tõusu järel aktsiariski taset. Suurematest müükidest realiseerisime kasumi Siemens Healthineersi, Metsä Boardi, Stora Enso, Getinge ja Coor Service Management Holdingu aktsiate müügist. Aktsiapositsioone vähendasime ka Balti börsidel.

Juuli 2021: fondi tootlust toetasid kullaga seotud investeeringud

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Juulikuus nõrgenes euro USA dollari vastu ainult 0,1% ja seetõttu olid maailma börside tootlused eurodes mõõdetuna sarnased USA dollarites mõõdetud tootlustega. Üleilmne indeks MSCI World tõusis kuuga eurodes mõõdetuna 1,8%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,7% võrra.

Arenenud turgude seas näitas hoopis teistsugust tulemust Jaapani Nikkei indeks, mis langes juulis eurodes mõõdetuna 4,2%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets liikus samuti langevas suunas, odavnedes eurodes mõõdetuna 7,1%.

Kohalikud Balti börsid siiski kasvasid juulikuus ja kõige tugevama tulemuse tõi Tallinna börs, tõustes 7%. Sellele järgnesid Vilniuse ja Riia börs, kerkides vastavalt 4,4% ja 1,4% võrra.

Juulis tõid pensionifondi portfellile aktsiaturgudel enim tootlust investeeringud väärismetalli-, finants- ja materjalisektorisse, samal ajal kui energiasektori investeeringud kannatasid.

Väärismetallisektoris kallinesid nii investeeringud füüsilisse kulda kui ka kullakaevandusettevõtted. Materjalisektoris olid suurima tootlusega metsandussektoris tegutsevad ettevõtted UPM-Kymmene ja Stora Enso.

Oleme seisukohal, et väärismetallid ning toorme- ja materjalisektor on segmendid, mis pakuvad ettevaatavalt head kaitset investorite ostujõu kahanemise vastu. Just seda põhjustab kiirenev inflatsioon.

Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.

LHV Täiendav Pensionifond

Saaja
AS Pensionikeskus

Konto
EE547700771002908125 - LHV Pank AS
EE961700017004379157 - Luminor Bank AS
EE141010220263146225 - SEB Pank AS
EE362200221067235244 - Swedbank AS

Selgitus
30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood

Summa
Investeeritav summa eurodes.

Väljamaksed

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Pärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.