SEB Pensionifond 100

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
2,16%
0%
100%
Investeerib Eestisse
2257
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,
  • eelistad kõrge riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF25,10%
Amundi Prime Global UCITS ETF DR18,93%
SEB Global Exposure Fund12,20%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF9,71%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF5,44%
SEB Global Exposure Fund5,24%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund3,30%
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF3,23%
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF2,72%
Neuberger Berman Investment Funds PLC-Neuberger Berman Global1,99%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Enefit Green AS1,24%
Tallinna Sadam AS0,48%
Hepsor AS0,44%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,99%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.