SEB Pensionifond 100

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
1,98%
0%
100%
Investeerib Eestisse
2452
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga instrumentidesse. Sellega kaasnevad kõrged riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF28,62%
SEB Global Exposure Fund10,15%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF9,27%
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF4,60%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF4,46%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF4,23%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF3,93%
Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS3,88%
iShares Core MSCI World UCITS ETF3,49%
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF3,09%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Enefit Green AS1,28%
Tallinna Sadam AS0,37%
Hepsor AS0,33%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,87%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.