SEB Pensionifond 100

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
1,74%
0%
100%
Investeerib Eestisse
2816
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF28,66%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF9,88%
iShares Core MSCI World UCITS ETF9,74%
SEB Global Exposure Fund8,97%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF4,54%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF4,41%
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF3,86%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF3,67%
Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF3,48%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF3,03%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Enefit Green AS1,16%
Tallinna Sadam AS0,32%
Hepsor AS0,26%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,91%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.