SEB Optimaalne Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
19,87%
0%
100%
Investeerib Eestisse
3164
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% ulatuses aktsiatesse. Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võib fondi varade väärtus kõikuda mõõdukas ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR13,06%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.20318,05%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF7,87%
Republic of Estonia 4% 12.10.20326,82%
EfTEN Real Estate Fund IV5,81%
SEB Global Exposure Fund4,46%
PIMCO GIS Euro Credit Fund3,71%
Bundesrepublic Deutschland 0.5% 15.08.20273,32%
Fair Oaks High Grade Credit Fund EUR2,90%
Bundesrepublic Deutschland 0% 15.08.20302,54%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Republic of Estonia 4% 12.10.20326,82%
Tallinna Sadam AS2,46%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond2,44%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,03%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.