II sammas

SEB Konservatiivne Pensionifond
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
3,83%
0%
100%
Investeerib Eestisse
11926
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,
  • eelistad madala riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Investeerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Bundesrepublic Deutschland 3% 04.07.202017,79%
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist16,14%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)8,49%
UBS ETF-Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF8,31%
iShares EUR Corporate Bond Large Cap UCITS ETF7,96%
Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.20234,49%
Lithuanian Government Bond 0.7% 27.05.20203,46%
Republic of Lithuania 7.375% 11.02.20202,77%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF2,77%
SEB Fund 4 Short Bond Fund Euro2,76%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.20212,06%
Elering 0.875% 03.05.20231,05%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.20230,39%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.12.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,49%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,57%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.