SEB Konservatiivne Pensionifond
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
3,47%
0%
100%
Investeerib Eestisse
11686
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,
  • eelistad madala riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Dist17,60%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR17,33%
UBS Fund Solutions SICAV- Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year7,41%
Bundesrepublic Deutschland 2.25% 04.09.20216,47%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF5,86%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF5,81%
Bundesrepublic Deutschland 1.5% 15.02.20234,72%
Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.20304,35%
Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.20303,86%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF3,02%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Elering 0.875% 03.05.20231,99%
Luminor Bank FRN 03.12.20240,71%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08.05.20230,42%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,39%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,50%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.