II sammas

Swedbank Pensionifond K90-99
Passiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
5971
Investorite arv

Sobib kui

  • oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,
  • sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),
  • eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.
Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF25,44%
HSBC MSCI World UCITS ETF23,65%
LYXOR Core MSCI World21,90%
Amundi Index MSCI World UCITS ETF20,36%
Access Global7,64%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 0,49%