II sammas

Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks
Passiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
13522
Investorite arv

Sobib kui

  • oled sündinud aastal 1990 kuni 1999,
  • sa ei soovi kogumisperioodi vältel fonde ise vahetada (kuid vajadusel saate seda teha),
  • eelistad fondi riskiprofiili automaatset muutumist ajas.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.
Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.05.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Prime Global Ucits ETF DR26,76%
SPDR MSCI World Ucits ETF23,94%
LYXOR Core MSCI World18,54%
Access Global18,40%
HSBC MSCI World UCITS ETF11,61%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 31.05.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,41%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,47%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.