II sammas

SEB Energiline Pensionifond
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
5,26%
0%
100%
Investeerib Eestisse
35541
Investorite arv

Sobib kui

  • sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,
  • eelistad keskmise riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS ETF15,97%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF12,19%
SEB Sustainability Global Index Fund7,41%
SEB Ethical Global Index Fund7,16%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR5,13%
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR4,60%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF4,23%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund4,14%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF3,42%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF2,51%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor Bank Estonia 1,5% 18.10.20211,27%
Tallinna Sadam AS1,04%
EfTEN Real Estate Fund IV0,85%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,72%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,92%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.