II sammas

LHV Pensionifond Eesti
Aktiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
63,10%
0%
100%
Investeerib Eestisse
100
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
  • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
  • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Birdeye Timber Fund4,32%
EfTEN Kinnisvarafond II4,22%
Tallinna Kaubamaja4,18%
Tallinna Sadam4,16%
Eesti Energia 2.384% 22/09/234,03%
Luminor 1.5% 18/10/213,81%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/233,79%
Birdeye Timber Fund 23,78%
Autolist 12% 03/04/223,75%
HSBC Holdings Plc 04/12/213,75%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Birdeye Timber Fund4,32%
EfTEN Kinnisvarafond II4,22%
Tallinna Kaubamaja4,18%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.07.2019)2 688 520,17 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis2 690 184,87 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 1,20%

Haldustasu alates 02.09.2019: 0,72%

2019 juuli – Mitmed Eesti börsiettevõtted kavandavad investeeringuid

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Baltimaade aktsiaturgudest tegi juulis parima tulemuse Vilniuse börs, tõustes 4,3% võrra. Riia börsiindeks kerkis kuu jooksul 1,7% ning Tallinna börsi tulemuseks jäi tagasihoidlik 1,0% suurune kasv.

Juulis avaldasid oma 2019. aasta II kvartali tulemused mitmed Tallinna börsiettevõtted. Näiteks Tallinna Kaubamaja Grupi tulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 4,5% võrra ning seejuures tegid hea tulemuse kõik segmendid peale jalatsikaubanduse. Supermarketite (Selver) segmendi ja Kaubamaja tulud suurenesid aastaga vastavalt 5,8% ja 3,6% võrra. Samas aga langes ettevõtte puhaskasum II kvartalis 9,2% tingituna peamiselt palgasurvest ja IT-kulude suurenemisest, kuid ka kuluka kaupluste ümberehituse tõttu. Ettevõtte järgmiste suuremate arendusprojektide hulka kuuluvad e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamine ning ka kulinaariatoodete uue tootmishoone ehitus.

Uuest projektist teatas ka Tallinna Sadam, kes plaanib Saarema liinil sõitva praami Tõll ehitada ümber keskkonnasõbralikuks hübriidlaevaks. Kokku lähevad tööd maksma 1,6 miljonit eurot ning laev hakkab elektri toel sõitma järgmise aasta esimestel kuudel.

2019 juuni – Balti börsid liikusid vaoshoitult

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Kui maailma aktsiaturud tõid juunis valdavalt väga hea tootluse, siis Baltimaade börside tulemus jäi kasinaks. Positiivse tulemuse tegi ainult Tallinna börs 1,2% suuruse tõusuga, seevastu Riia ja Vilniuse börs langesid vastavalt 2,7% ja 1,7% võrra.

Pensionifondi Eesti tootlusele aitasid kaasa Ekspress Grupi ja Tallink Grupi aktsiad, sest mõlemad kerkisid kuu jooksul 3% võrra. Ebasoodsat mõju avaldas aga Tallinna Sadama aktsia, mis langes 3% jagu. Võimalik, et selle aktsia hinda mõjutasid kaks ettevõttega seotud kohtuasja, mille Harju Maakohus võttis juunis menetlusse. Esiteks süüdistatakse Tallinna Sadama tütarettevõtteid väidetava ärisaladuse kasutamises Saaremaa ja Hiiumaa liinide üleveoteenuse riigihankel osalemisel. Teises hagiavalduses nõutakse Muuga sadamas asunud endise söeterminali ehituste ja seadmete hüvitamist. Kokku on kahjunõuete maht üle 46 miljoni euro, kuid Tallinna Sadama juhatuse hinnangul on mõlemad nõuded põhjendamatud.

2019 mai – Tormijooks Efteni aktsiatele

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Maikuus läks Tallinna börs kaasa aktsiaturgude üleilmse langusega ja börsiindeks kahanes kuu jooksul 1,4% võrra. Samal ajal langes ka Vilniuse börsiindeks 0,8%, kuid Riia börs hoopis tõusis 2,4%, seda suuresti tänu ravimitootjate Grindeksi ja Olainfarmi aktsiahindade peaaegu 8% suurusele tõusule. Osaliselt oli Tallinna börsi langus põhjustatud asjaolust, et mais maksis mitu ettevõtet investoritele varem välja kuulutatud dividende.

LHV Pensionifond Eesti osales ka Eften Real Estate Fund III uute aktsiate märkimises. Kinnisvarafond emiteeris üks miljon aktsiat hinnaga 16 eurot aktsia kohta. Kuna investorite huvi oli väga suur, märgiti aktsiaid rohkem kui kolm korda üle. Senistele aktsionäridele, sealhulgas Pensionifond Eestile, oli eelisõigusega tagatud kolmandik nende varasemast investeeringust. Maikuu lõpu seisuga kauples Eften III fondi aktsia Tallinna börsil 17 euro juures.

Uute muudatuste alahinnatud mõju
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuli oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel märksa sündmusterohkem, kui võiks välja lugeda aktsiaindeksite ja võlakirjade kuutootlusest. Kuu esimeses pooles olid maailma suurimad aktsiaturud tõusutrendis, kuid andsid viimastel päevadel kasvu osaliselt tagasi.