II sammas

LHV Pensionifond Eesti
Aktiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
66,32%
0%
100%
Investeerib Eestisse
143
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
  • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
  • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi vara investeeritakse võimalusel ja sobivate instrumentide leidumisel kuni 100% ulatuses Eestisse ja Eestiga seotud instrumentidesse. Seejuures on Eestiga seotud instrumentide osakaal LHV Pensionifondis Eesti vähemalt 50% fondi vara väärtusest. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele. Lisaks on fondi arvel kuni 10% ulatuses lubatud võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on Eestiga seotud investeeringud.


LHV Pensionifond Eesti ja LHV Pensionifond L ühinevad 2. septembril 2020.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Tallinna Kaubamaja4,48%
EfTEN Kinnisvarafond II4,36%
Birdeye Timber Fund4,36%
Tallink Grupp4,11%
Tallinna Sadam4,09%
Eesti Energia 2.384% 22/09/233,97%
Birdeye Timber Fund 23,96%
Luminor 1.5% 18/10/213,77%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/233,73%
HSBC Holdings Plc 04/12/213,71%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Tallinna Kaubamaja4,48%
EfTEN Kinnisvarafond II4,36%
Birdeye Timber Fund4,36%

Varaklassid

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 29.02.2020)2 713 747,80 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis2 690 184,87 osakut
Depootasu määr0,0564% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,60%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,26%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 veebruar – Üleilmsest börsipaanikast ei pääsenud ka Baltikum

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Nagu ülejäänud maailmas nii tabas veebruaris müügisurve ka Balti riikide aktsiaturge. Kõige tugevamalt sai pihta Vilniuse börs, mille indeks langes kuuga 6,3% võrra. Ka Tallinna börsiindeks tegi märkimisväärse languse ja veebruari tulemuseks kujunes –5,3%.

Kuu lõpus teatasid börsiettevõte Tallink ja selle suuraktsionär Infortar, et on sõlminud Tallinna linnaga ühiste kavatsuste kokkuleppe Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks. Investeeringu suurus on ligikaudu 300 miljonit eurot. Visiooni kohaselt rajatakse linnahalli krundile konverentsikeskus koos reisisadama, hotelli, ärikeskuse ja vaba aja veetmise võimalustega. Tallink plaanib viia Tallinna-Helsingi liinil sõitvad laevad Vanasadamast ümber uude, loodavasse reisisadamasse. Tallinna Sadama juhatus hindab, et ehitustöödeks kulub seitse kuni kümme aastat ja lähiaastail jääb plaani mõju Tallinna Sadama majandustulemustele seepärast väikseks.

2020 jaanuar – Eesti üks edukamaid ettevõtete väljaoste jõudis lõpule

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

2020. aasta algas maailma aktsiaturgudel valdavalt negatiivse tooniga, kuid Baltimaade börsid langusega kaasa ei läinud. Jaanuaris tõusis Tallinna börsiindeks koguni 4,6% võrra ning Vilniuse ja Riia börs tegid vastavalt 3,1% ja 0,5% suuruse tootluse.

Jaanuaris avaldas 2019. aasta majandustulemused LHV pensionifond Eesti portfelli kuuluv Tallinna Kaubamaja Grupp. Ettevõte kasvatas müügitulusid võrreldes 2018. aastaga 5,3%, jõudes rohkem kui 717 miljoni euroni. Puhaskasumit õnnestus ettevõttel suurendada 2,3% võrra (rohkem kui 31 miljoni euroni). Ettevõtte juht tõi oma kommentaaris esile, et müük kasvas stabiilselt kogu aasta jooksul ja soodsat mõju avaldasid sellele ka õnnestunud kampaaniad eesotsas Osturalliga.

Samuti avaldas info 2019. aasta kaubamahu ja reisijate arvu kohta Tallinna Sadam. Kokku külastas Tallinna Sadamale kuuluvaid sadamaid 1893 laeva ja reisijate arv tõusis rekordilise 10,6 miljoni inimeseni. Kaubamaht seevastu kahanes aastaga 3,3% peamiselt vedellasti mahu vähenemise tõttu.

Jaanuaris jõudis lõpule üks Eesti edukaimaid ettevõtete väljaoste, kui BaltCap ja ettevõtte juhtkond müüsid auto24 keskkonna rahvusvahelisele erakapitaliettevõttele Apax. LHV pensionifondidele maksti tehingu käigus tagasi ettevõtte ostuks võetud laenud: pangalaenu alternatiiviks olnud võlakirjalt teenisid fondid 3% aastas ja kapitalilaenult 12%. Enne lõpptähtaga lunastamise eest lisandus preemiamakse, mis kasvatas kogutootlust pensionikogujate jaoks veelgi. Sellist finantseeringut pakuvad aktiivsed pensionifondid üle maailma ning ka Eestis näeme edaspidi fondidel sama rolli majanduse edendamisel ja säästjatele tulu teenimisel.

2019 detsember – Coop Panga aktsia kesine start

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Detsembris jäid Baltimaade aktsiaturud üleilmsest börsirallist maha ja nende tootlus oli mõnevõrra tagasihoidlikum. Tallinna ja Vilniuse börsiindeks tõusid kuu jooksul vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.

Sel kuul hakati Tallinna börsil kauplema Coop Panga aktsiaga, mida pakuti investoritele hinnaga 1,15 eurot. Pank kaasas uutelt investoritelt 31,3 miljonit eurot, mis on mõnevõrra vähem kui soovitud 37 miljonit eurot. Nõudlus osutus oodatust väiksemaks ka börsil: esimese kauplemispäeva lõpetas aktsia hinnaga 1,095 eurot. Pärast seda on Coop Panga aktsia hind veelgi langenud ja 2019. aasta viimasel börsipäeval maksis see 1,07 eurot, mis teeb esmasel pakkumisel ostnud investorite kaotuseks juba 7%. Võrdluseks: 2018. aasta suvel Tallinna börsil noteeritud Tallinna Sadama aktsiad kerkisid esimese kauplemispäevaga koguni 14,7% võrra.

Börsidel purjetati tundmatusse
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.