II sammas

Luminor C Pensionifond
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
1,50%
0%
100%
Investeerib Eestisse
4841
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on alla 3 aasta pikk,
  • sa soovid pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.07.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd12,20%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund11,93%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF8,85%
Nordea Pro Euro Bond I Growth7,24%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF6,70%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF6,58%
Nordea Euro Bond I Growth6,31%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged5,42%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth4,74%
Nordea Corporate Bond I Growth3,89%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Estonian Eurobond 0,125 10.06.20301,50%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.07.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,97%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.