Luminor C Pensionifond

Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
2,88%
0%
100%
Investeerib Eestisse
3445
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.01.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Euro Investment Grade14,56%
Vanguard Euro Government Bond13,47%
Amundi Index Euro Agg Corporate12,50%
Robeco Euro Credit Bond Fund11,62%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund9,92%
iShares Euro Corporate Bond6,96%
Nordea 2 - US Corporate4,65%
EPSO-G 3.117%2,62%
Neuberger Berman Emerging2,22%
LATVEN 2.421,75%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Estonian Eurobond1,54%
ESTONIA 41,34%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.01.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,95%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.