II sammas

Luminor B Pensionifond
Aktiivne juhtimine • Tasakaalustatud strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
4,72%
0%
100%
Investeerib Eestisse
2466
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,
  • sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.05.2020 seisuga

Suurimad investeeringudTootlus
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF9,00%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund8,02%
Nordea Euro Bond I Growth7,75%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF6,14%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd5,98%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund5,96%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF5,31%
EfTEN Kinnisvarafond II AS4,72%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF4,10%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS3,51%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS4,72%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.05.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,94%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,55%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.