Luminor B Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
3,68%
0%
100%
Investeerib Eestisse
1950
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 3 aasta pikk,
  • sa soovid kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.12.2021 seisuga

Suurimad investeeringudTootlus
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond10,17%
Amundi Index Euro Agg Corporate9,35%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard8,21%
Robeco Euro Credit Bond Fund7,52%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR7,22%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR6,61%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI5,56%
iShares S&P 500 UCITS ETF5,14%
iShares Core MSCI World UCITS ETF4,85%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund4,81%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,69%
Estonian Eurobond 0,125 10.06.20300,99%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.12.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,39%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.