II sammas

Luminor A Pluss Pensionifond
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
2,41%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8956
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund10,38%
iShares Core MSCI World UCITS ETF8,96%
iShares MSCI North America UCITS ETF7,42%
RBC Funds - Global Equity Focus Fund6,83%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A6,08%
iShares S&P 500 ETF5,97%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund4,91%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR4,82%
Hermes Global Emerging Markets Fund4,76%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF4,30%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,27%
EfTEN Kinnisvarafond AS0,14%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,94%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,62%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.