Luminor A Pluss Pensionifond
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
2,45%
0%
100%
Investeerib Eestisse
11091
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares S&P 500 UCITS ETF19,49%
iShares Core MSCI World UCITS ETF12,62%
RBC Funds (Lux) – Global Equity9,50%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF7,16%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund6,22%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR6,02%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR5,96%
Hermes Global Emerging Markets Fund5,75%
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund4,90%
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS4,59%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,30%
EfTEN Kinnisvarafond AS0,15%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,45%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.