Luminor A Pluss Pensionifond
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
2,15%
0%
100%
Investeerib Eestisse
10158
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares S&P 500 ETF16,08%
iShares Core MSCI World UCITS ETF10,69%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund9,94%
RBC Funds - Global Equity Focus Fund8,00%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF6,99%
iShares Edge MSCI World Value ETF6,98%
Xtrackers MSCI World Materials ETF6,26%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund6,02%
Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR5,86%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR5,46%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,02%
EfTEN Kinnisvarafond AS0,13%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,45%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.