Luminor A Pluss Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
2,98%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8214
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Developed World ESG19,36%
iShares Developed World Index Fund17,66%
iShares Core MSCI World UCITS ETF16,84%
iShares North America Index Fund16,52%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF9,08%
iShares Emerging Markets Index Fund8,29%
iShares Europe Equity Index Fund4,46%
EFTEN Kinnisvarafond II AS2,31%
iShares Japan Index Fund1,20%
Neuberger Berman Emerging Market0,65%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,31%
KS Livonia Partners Fund II AIF0,52%
EfTEN Kinnisvarafond AS0,15%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,30%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.