II sammas

Luminor A Pensionifond
Aktiivne juhtimine • Progressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
4,37%
0%
100%
Investeerib Eestisse
27651
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF6,93%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF6,17%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth4,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund4,74%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd4,49%
Nordea Global High Yield Growth4,36%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR4,29%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund4,13%
iShares MSCI North America UCITS ETF3,83%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF3,82%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS3,28%
EfTEN Kinnisvarafond AS1,09%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 1,19%