II sammas

Luminor A Pensionifond
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
4,53%
0%
100%
Investeerib Eestisse
25526
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS ETF6,87%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF6,46%
iShares MSCI North America UCITS ETF5,82%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd5,60%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF5,57%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund5,23%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF5,13%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund4,30%
Nordea Corporate Bond I Growth4,00%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund3,35%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,89%
EfTEN Kinnisvarafond AS0,99%
Estonian Eurobond 0,125 10.06.20300,65%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,94%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,58%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.