LHV logo

LHV Pensionifond Eesti 100

2018. aastal täitub Eesti Vabariigil 100. sünniaasta. Seda olulist verstaposti silmas pidades plaanime aasta esimeses pooles täiendada oma pensionifondide valikut uue, kuni 100% Eestisse investeeriva II samba fondiga LHV Pensionifond Eesti 100.

Miks me loome Eesti 100?

Koduturul on pensionivarade edukaks paigutamiseks valikuid piisavalt
2017. aastal tegid LHV aktiivselt juhitud pensionifondid Eestiga seotud investeerimisotsuseid 170 miljoni euro väärtuses. Valdavalt paigutasime raha börsivälistesse võlakirjadesse, kus LHV fondid olid ainus investor. Sellises mahus investeerimisvõimaluste leidmine annab meile kindluse, et koduturul on pensionivarade edukaks paigutamiseks piisavalt valikuid selleks, et võimaluse korral asutada ainult Eestisse investeeriv pensionifond.

Teiste riikide hea kogemus
Kuigi Eestis on ainult oma riiki investeeriv pensionifond täiesti uus nähtus, on see meie lähipiirkonnas tavaline. Näiteks Rootsis on kümneid fonde, mis investeerivad 100% oma koduturule.

Arendame koduturgu
Eesti on üleilmses mastaabis väike riik tasapisi kasvava majandusega. Fondi eduka toimimise nimel aitab LHV pensionifondide valitsejana ise aktiivselt sellele kaasa, et sünniksid uued investeerimisinstrumendid. Usume, et elanike pensionivara peab osalema selle riigi majanduses, kus nad tulevikus oma pensionipõlve veedavad.

Usk on nakatav
Mida suurem osa pensionivarast leiab tee Eesti majandusse, seda parem on ka majanduse käekäik. See, et pensionifondid investeerivad oma riigi majandusse, annab ühtlasi esimese usalduse märgi välisinvestoritele. LHV Varahaldus investeerib LHV Pensionifond Eesti 100 osakutesse 1,5 miljonit eurot. LHV hinnangul võiksid sobivate tingimuste kokkulangemisel kõik kohalikud pensionifondid kokku investeerida viie aasta jooksul Eestisse kuni 2 miljardit eurot.

Kellele võiks Eesti 100 fond huvi pakkuda?

Kõigile, kelle praegune pensionifond Eestisse ei investeeri

Me ei soovita investeerida kogu pensionivara fondi, mis ei investeeri Eestisse. Investeerimise juures on üks põhimõte riskide hajutamine. Usume, et pensionikoguja portfell peaks olema mitmekesine. Kui kogumisperiood on piisavalt pikk, on mõistlik hoida pensionivara erineva strateegia ja lähenemisega fondides.

Teadlikule ja julgele kogujale

LHV Eesti 100 investeerib kuni kolm neljandikku oma varast aktsiaturgudele. Selle fondi investeerimisstrateegia on regionaalne, st vara investeeritakse ulatuslikult ühte riiki – Eestisse. Pensionikogujal soovitame hajutada oma investeeringuid eri piirkondade vahel, seepärast tasub investeerida oma kogumispension fondi LHV Eesti 100 osaliselt.

Uusi lahendusi hindavale

LHV Pensionifond Eesti 100 liigitub pigem alternatiivsete pensionifondide hulka, alustades tegevust agressiivsete fondide kategoorias. Nii on fondijuhil rohkem vabadust, sest investeerimispiiranguid on vähem.

Kuula LHV podcasti uuest, kuni 100% Eestisse investeerivast pensionifondist

Ajakirja Investeeri toimetaja Tiit Efert vestleb kevadel loodava pensionifondi teemal selle tulevaste fondijuhtidega Kristo Oidermaa ja Romet Enokiga. Muuhulgas arutletakse, millel põhineb veendumus, et uus fond suudab leida Eestis piisavalt investeerimisvõimalusi ning ka sellest, millisele investorile uus fond suunatud on.

Soovin saada infot fondi Eesti 100 kohta

Fondi moodustamise eelduseks on Finantsinspektsiooni heakskiit. Tegemist ei ole investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenusega. Enne mistahes investeerimisotsuse tegemist kaalu põhjalikult investeeringu asjakohasust ja sobivust ning tutvu teenuse tingimuste, prospektiga ja põhiteabega ja pea nõu asjatundjaga. Eesti majanduse käekäigul või muudel sündmustel või asjaoludel, mis mõjutavad Eestiga seotud emitentide käekäiku, võib fondi investeerimistulemustele olla oluline mõju. Fondi osaku väärtus võib nii kasvada kui kahaneda. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

* Kliendiandmete töötlemise kord