enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

 • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
 • Hea investeering, mida teha iga kuu
 • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Osta osakuid

Vaata oma pensioni seisu

Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss
 • Madal riskitase.
 • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi varad paigutatakse valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)536 198,34 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 05/20224,69%
Bulgaria 09/20244,25%
IBM Corporation 11/20204,00%
Korea (Republic of) 12/20213,36%
Lithuania 02/20233,27%
Romania 10/20253,24%
Elering 07/20182,93%
Apple 11/20222,92%
China Development Bank 01/20222,70%
JP Morgan Chase 08/20212,25%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,7%
Riigivõlakirjad21,6%
Ettevõtete võlakirjad20,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,7%
Baltikum16,3%
Euroopa (v.a Baltikum)8,5%
Aasia6,1%
Põhja-Ameerika11,4%
LHV Pensionifond 100 Pluss

Sobib kui

 • pensionini on jäänud vähemalt 10 aastat
 • oled kõrge riskitaluvusega
Osta osakuid

Strateegia
LHV Pensionifond 100 Pluss on kuni 100% aktsiate varaklassi investeeriv III samba fond. Fondi varade likviidsuse tagamiseks või väärtuse kaitsmiseks teatud turuolukordades võib Fond investeerida ka võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Piiratud osakaalus investeerib fond ka alternatiivsetesse varaklassidesse, samuti kinnisasjadesse ja toormetega seotud varaliikidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1.55%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2017)4 598 334,25 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 30.06.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,90%
iShares STOXX Europe 600 DE5,68%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF4,90%
Allianz 07/20454,46%
iShares STOXX Europe 600 Utilities3,36%
Romania 10/20253,20%
Latvenergo 12/20173,04%
Citadele banka 12/20262,94%
Morgan Stanley 12/20182,46%
JP Morgan Chase 08/20212,35%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused40,9%
Riigivõlakirjad4,9%
Ettevõtete võlakirjad19,9%
Kinnisvara6,9%
Aktsiad27,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused40,9%
Baltikum17,5%
Euroopa (v.a Baltikum)32,8%
Põhja-Ameerika8,8%
LHV Täiendav Pensionifond
 • Keskmine riskitase.
 • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)13 936 572,94 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,32%
East Capital Baltic Property Fund II3,81%
Citadele banka 12/20262,71%
Bulgaria 09/20242,50%
PKO Bank Polski 01/20192,29%
JP Morgan Chase 08/20212,20%
Wells Fargo & Company 07/20212,16%
Tallink Grupp2,10%
Tallinna Kaubamaja2,08%
Lithuania 11/20241,98%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused26,6%
Riigivõlakirjad10,6%
Ettevõtete võlakirjad22,4%
Kinnisvara10,7%
Aktsiad29,6%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused26,6%
Baltikum36,8%
Euroopa (v.a Baltikum)23,0%
Aasia4,5%
Põhja-Ameerika7,4%
Muu1,8%

Erinevalt Euroopa börsidest oli Baltikumi kauplemine positiivne

Romet Enok, portfellihaldur

Juuni oli Euroopa aktsiaturgudele pigem nõrk ja enamiku riikide börsid lõpetasid kuu miinuspoolel. Jaapani börsiindeks kerkis aga kohalikus valuutas mõõdetuna 1,9% võrra. Hea tulemuse tegid ka nii Tallinna kui ka Vilniuse börs vastavalt 1,8% ja 0,8% tõusuga. Baltikumis oli tugevaim Riia börs, mis kerkis 14% võrra tänu laevandusettevõttele Latvijas kuģniecība (Lasco).

Hollandi energiasektori ettevõte Vitol suurendas oma Lasco aktsiate osaluse 71%-ni ja tegi ülejäänud aktsionäridele kogu ettevõtte ülevõtu pakkumise. Pakkumise hinnaks on Vitol märkinud 0,71 eurot aktsia kohta, mis on 58% kõrgem viimasest börsihinnast, millega Lasco kauples enne tehingu avalikustamist. Juunis tegi hea tulemuse veel Soome kinnisvaraettevõtte Technopolis aktsia, mille hind kerkis Helsingi börsil peaaegu 11% võrra.

Kui Ühendriikide Föderaalreservi intresside tõstmine ei avaldanud turgudele erilist mõju, siis seda suurem oli järellainetus Euroopa Keskpanga presidendi kõnele, millest võis välja lugeda sõnumit erakordsete tugimeetmete lõpetamisest. Kuu lõpuks olid selle tõttu pikemad riskivabad võlakirjad hinna poolest taas oma aasta madalaimal tasemel juures ning nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjaturgude kuu tulemuseks sai ligikaudu 0,5% langust. Seejuures on euro intressiga seotud hinnarisk endiselt suur. See on ühtlasi põhjus, miks jätkuvalt hoidume pikemate võlakirjade lisamisest fondi portfelli.

Enim mõjutas võlakirjaportfelli väärtust dollari odavnemine euro suhtes, avaldades negatiivset mõju JP Morgani, Wells Fargo ja Hiina Arengupanga positsioonidele.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
 • Kõrge riskitase.
 • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)993 271,50 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924%

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Vanguard Total World Stock ETF9,52%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,39%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF9,06%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF8,99%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF8,77%
iShares Core MSCI World UCITS8,56%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF8,12%
Schwab Emerging Markets Equity ETF7,89%
iShares MSCI ACWI ETF7,80%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF6,43%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,8%
Aktsiad99,2%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,8%
Arenevad turud31,5%
Piiriturud3,4%
Arenenud turud64,3%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

Börsid eiravad riske, koduturg pakub kaitset

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuni oli väärtpaberiturgudel rahulik kuu. Euroopa aktsiad jäid juunis 2,5%-ga miinusesse ja Põhja-Ameerika aktsiaturud kaotasid eurodes mõõdetuna 0,7% oma väärtusest. Varasemat pikaajalist tõusu arvestades ei ole see kuigi märkimisväärne liikumine.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele