enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss
  • Madal riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi varad paigutatakse valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2017)539 183,01 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Andmed on toodud 30.11.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Tartu Linnavalitsus 10/20325,96%
Lithuania 05/20224,67%
IBM Corporation 11/20203,92%
Korea (Republic of) 12/20213,35%
Lithuania 02/20233,28%
Romania 10/20253,21%
Elering 07/20182,91%
Apple 11/20222,90%
China Development Bank 01/20222,67%
JP Morgan Chase 08/20212,19%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused56,4%
Riigivõlakirjad17,2%
Ettevõtete võlakirjad26,4%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused56,4%
Baltikum22,2%
Euroopa (v.a Baltikum)4,3%
Aasia6,0%
Põhja-Ameerika11,2%
LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2017)14 040 829,31 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.11.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,46%
Citadele banka 12/20262,86%
East Capital Baltic Property Fund II2,80%
PKO Bank Polski 01/20192,28%
Tallink Grupp2,20%
JP Morgan Chase 08/20212,14%
Wells Fargo & Company 07/20212,12%
Tallinna Kaubamaja1,97%
Lithuania 11/20241,95%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund1,93%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused30,2%
Riigivõlakirjad8,0%
Ettevõtete võlakirjad23,6%
Kinnisvara9,9%
Aktsiad28,4%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused30,2%
Baltikum35,4%
Euroopa (v.a Baltikum)20,8%
Aasia4,6%
Põhja-Ameerika7,3%
Muu1,8%

Hea kuu aktsiaturgudel, korraliku tootlusega oli Jaapani börsiindeks

Romet Enok, portfellihaldur

Oktoober oli maailma aktsiaturgudele taas tugev kuu. Väga hea tootlusega oli Jaapani börsiindeks, mis kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 8,1% ja euros mõõdetuna 8,5% jagu. Samuti andsid positiivse tulemuse enamiku Euroopa riikide aktsiaindeksid eesotsas Saksamaa ja Prantsusmaaga. Baltikumis oli oktoobris tugevaim Vilniuse börs 2,9% suuruse tootlusega ja Riia tegi samuti hea, 2,3% suuruse tõusu. Tallinna aktsiaturg seevastu langes kuu jooksul 0,8% võrra.

Pensionifondi tootlusele mõjus halvasti Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia, mis nõrgenes oodatust veidi kehvemate kvartalitulemuste tõttu 4% võrra. Soodsat mõju avaldasid aga investeeringud Soome metsatööstuse aktsiatesse: heade kvartalitulemuste taustal kerkis Stora Enso aktsia oktoobris 11,5% ja Metsä Boardi aktsia 8,1% võrra.

Võlakirjaportfellis andis fondi kuu tulemisse suurima panuse Bulgaaria valitsuse väärtpaberite ligikaudu protsendine hinnatõus. Oktoober oli võlakirjadele laias laastus soodne – Euroopas näitasid korralikku tootlust nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjad. Sellest hoolimata ulatus aasta esimese kümne kuu tootlus kuu lõpu seisuga turul napilt üle 1%.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2017)1 249 884,08 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 30.11.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,05%
Vanguard Total World Stock ETF8,94%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF8,56%
iShares Core MSCI World UCITS8,25%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF8,11%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7,54%
Schwab Emerging Markets Equity ETF6,51%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF6,20%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF5,22%
Powershares QQQ Trust Series 14,98%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,5%
Aktsiad99,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,5%
Arenevad turud33,1%
Piiriturud3,3%
Arenenud turud64,0%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

Kaks uut investeeringut koduturule
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast suvist pausi jätkasid aktsiaturud septembris tõusu. Nii USA kui ka Saksamaa aktsiaindeks saavutasid kuu lõpus oma kõigi aegade kõrgeima taseme, jõudes vastavalt 2519 ja 12 809 punktini.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele