enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

 • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
 • Hea investeering, mida teha iga kuu
 • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Osta osakuid

Vaata oma pensioni seisu

Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss

Sobib kui

 • pensionini on jäänud vähemalt 2 aastat
 • oled riskikartlik
Osta osakuid

Strateegia
LHV Pensionifond Intress Pluss on konservatiivne intressi- ja krediidiinstrumentidesse investeeriv fond. Fondi investeerimisstrateegia kohaselt paigutatakse fondi varad valdavalt kõrge krediidikvaliteediga riiklike ja mitteriiklike emitentide võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse. Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi investeerimisstrateegia optimaalseks rakendamiseks kasutatakse fondis nii hajutatud investeerimisinstrumente kui ka otseinvesteeringuid võlaväärtpaberitesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)537 001,16 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 05/20224,88%
Bulgaria 09/20244,17%
IBM Corporation 11/20203,99%
Korea (Republic of) 12/20213,36%
Lithuania 02/20233,28%
Romania 10/20253,19%
Elering 07/20183,05%
Apple 11/20222,91%
China Development Bank 01/20222,90%
JP Morgan Chase 08/20212,38%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,1%
Riigivõlakirjad21,6%
Ettevõtete võlakirjad21,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,1%
Baltikum16,6%
Euroopa (v.a Baltikum)8,4%
Aasia6,3%
Põhja-Ameerika11,6%
LHV Pensionifond 100 Pluss

Sobib kui

 • pensionini on jäänud vähemalt 10 aastat
 • oled kõrge riskitaluvusega
Osta osakuid

Strateegia
LHV Pensionifond 100 Pluss on kuni 100% aktsiate varaklassi investeeriv III samba fond. Fondi varade likviidsuse tagamiseks või väärtuse kaitsmiseks teatud turuolukordades võib Fond investeerida ka võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Piiratud osakaalus investeerib fond ka alternatiivsetesse varaklassidesse, samuti kinnisasjadesse ja toormetega seotud varaliikidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1.55%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)4 688 827,13 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,65%
iShares STOXX Europe 600 DE5,69%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF4,60%
Allianz 07/20454,34%
iShares STOXX Europe 600 Utilities3,20%
Romania 10/20253,10%
Latvenergo 12/20172,98%
Citadele banka 12/20262,91%
JP Morgan Chase 08/20212,39%
Wells Fargo & Company 07/20212,38%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused43,8%
Riigivõlakirjad4,8%
Ettevõtete võlakirjad17,2%
Kinnisvara6,7%
Aktsiad27,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused43,8%
Baltikum17,7%
Euroopa (v.a Baltikum)32,0%
Põhja-Ameerika6,5%
LHV Täiendav Pensionifond

Sobib kui

 • soovid suurendada pensioniea sissetulekuid
 • oled valmis taluma aktsiaturgude kõikumistest tulenevaid riske
 • eesmärgiks kogutud raha kasutamine peale 55-aastaseks saamist
Osta osakuid

Sinu kasu
III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.
LHV Täiendavasse Pensionifondi investeerimine on lihtne. Selleks peab sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto, mille saab LHV-s tasuta avada.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)9 211 394,68 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,91%
East Capital Baltic Property Fund II5,74%
Bulgaria 09/20243,72%
Lithuania 11/20243,00%
Amber Circle Funding 12/20222,92%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,78%
Citadele banka 12/20262,65%
Tallinna Kaubamaja2,58%
Olainfarm2,56%
Lithuania 02/20232,48%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused21,8%
Riigivõlakirjad13,6%
Ettevõtete võlakirjad22,8%
Kinnisvara12,5%
Aktsiad29,4%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused21,8%
Baltikum43,5%
Euroopa (v.a Baltikum)17,3%
Aasia7,1%
Põhja-Ameerika5,9%
Muu4,4%

Tulemust toetasid investeeringud Euroopa tervishoiu- ja autotööstusse

Romet Enok, portfellihaldur

Märts kujunes maailma aktsiaturgudele taastuva majanduskasvu ja inflatsiooni taustal taas valdavalt positiivseks. Korralikku tootlust näitasid ennekõike Euroopa aktsiaturud eesotsas Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaaga. Ladina-Ameerika börsid, välja arvatud Brasiilia, jätkasid aastat samuti tõusulainel. Negatiivset mõju avaldas pensionifondi tootlusele investeering Jaapanisse, kus börsiindeks langes kohalikus valuutas mõõdetuna 1% jagu.

Baltikumi aktsiaturud lõpetasid kuu positiivse tootlusega, neist enim kerkis Riia börsiindeks (4%). Peale selle toetasid märtsis LHV Täiendava pensionifondi tulemust investeeringud Euroopa tervishoiu- ja autotööstuse sektorisse.

Nii ettevõtete kui ka valitsuste võlakirjaturud langesid möödunud kuul kergelt, ent viimase nädala jooksul taastusid kuu keskpaiga küllaltki märkimisväärsest langusest. Võlakirjaturgudel puudub praegu selge suund: makromajandus ja poliitikas toimuv võistlevad omavahel investorite tähelepanu pärast.

Rohkem oli sündmusi fondi üksikinvesteeringute tasemel. Pärast pikemat analüüsiprotsessi jõudsid LHV pensionifondid kokkuleppele portaali Auto24 väljaostu finantseerimises. Ettevõtte juhtkonna ja erakapitaliinvestorite ostu rahastavad fondid kahe võlakirja kaudu: pangalaenu alternatiiviks oleva 3% intressiga ja omakapitali alternatiiviks oleva allutatud võlakirjaga 12% intressiga.

Ebameeldiva üllatuse pakkus Brasil Foodsi võlakirjade langus, mille põhjustas Brasiilia lihatööstuse hügieeniprobleemide ümber puhkenud skandaal. Ettevõtte võlakiri kukkus selle tuules ligikaudu 7%, ent, tõsi, suutis kuu lõpuks pool sellest tagasi teha.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Sinu kasu
III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot. LHV Pensionifondi Indeks Pluss investeerimine on lihtne. Selleks peab sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto, mille saab LHV-s tasuta avada.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)890 788,95 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924%

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,44%
Vanguard Total World Stock ETF9,19%
iShares MSCI ACWI ETF8,91%
Schwab Emerging Markets Equity ETF8,77%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF8,50%
iShares Core MSCI World UCITS7,87%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,80%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7,46%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E7,34%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF7,24%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,5%
Aktsiad99,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,5%
Arenevad turud32,0%
Piiriturud4,0%
Arenenud turud63,5%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

Koduturg pakub väärt investeerimisvõimalusi

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Märts oli väärtpaberiturgudel suhteliselt rahulik kuu. USA presidendivalimistega seotud emotsioonid – nii positiivsed kui ka negatiivsed – hakkavad lahtuma ning investorid kohanevad tasapisi maailma kõige võimsama riigi uue liidri iseloomu ja tujudega.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele