III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)14 891 758,47 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,60%
Luminor Bank 10/20214,03%
East Capital Baltic Property Fund III3,10%
iShares DAX EX3,06%
East Capital Baltic Property Fund II2,70%
Citadele banka 12/20262,63%
JP Morgan Chase 08/20212,13%
Wells Fargo & Company 07/20212,11%
PKO Bank Polski 01/20192,10%
Total Capital Intl 03/20202,02%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused6,80%
Riigivõlakirjad8,03%
Ettevõtete võlakirjad42,26%
Kinnisvara13,10%
Aktsiad29,81%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused6,80%
Baltikum41,05%
Euroopa (v.a Baltikum)36,10%
Aasia4,08%
Põhja-Ameerika11,63%
Muu0,34%

Novembris maailma aktsiaturud taastusid, häid üllatusi pakkus Tallinna börs

Romet Enok, fondijuht

November kulges maailma aktsiaturgudel võrreldes oktoobriga rahulikult ja arenenud riikide börsidel suuri tõuse ega langusi ette ei tulnud. Jaapani börsiindeks kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 2% võrra. Suuremate Euroopa riikide aktsiaturud seevastu valdavalt veidi langesid. Näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Soome börsiindeks alanesid vastavalt 1,7%, 1,8% ja 3,1% võrra.

Arenevate aktsiaturgude indeks tõusis 4,1% võrra, seejuures vedasid tõusu Aasia riigid eesotsas Hiinaga. Baltimaades oli novembris parima tootlusega Tallinna börs, kus oli tulemuseks 3,9% suurune tõus. Riia börsiindeks kerkis kuuga 0,3%, samal ajal kui Vilniuse aktsiaturg hoopis langes 1,2% võrra.

Tallinna börsi tulemusele aitas kaasa laevandusettevõte Tallink, mille aktsiad kallinesid kuuga 17% võrra. Ettevõtte aktsiad noteeriti Helsingi börsil ning lisaks plaanitakse suurendada dividendimakseid ja teha investoritele väljamakse ka aktsiakapitali vähendamise teel.

Vilniuse börsiindeksi languse taga oli suuresti reisikorraldaja Novaturas, mille aktsiad odavnesid kuuga 18% võrra. Ettevõte teatas kolmandas kvartalis oodatust väiksemast tulude kasvust ja ka kasumimarginaal kahanes. 6% võrra langesid ka Leedu rõivamüüja Apranga aktsiad, sest ettevõtte kasvutempo on nõrk ja kasumlikkus oodatust väiksem.

Võlakirjaportfellis andis Nelja Energia teada, et ettevõtte uus omanik Eesti Energia on otsustanud enneaegselt maksta tagasi Nelja Energia võlakirjad. Soetasime võlakirjad 2015. aasta suvel ja oleme teeninud nendelt intressi 6,5% aastas. Lisaks maksab ettevõte fondidele võlakirjade enneaegse lunastamise eest 4% preemiat.

Rahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli november raske kuu – ainsad võitjad olid valitsuste võlakirjad. Seevastu kallineb raha laenamine ettevõtete jaoks ka tulevikus. Suurim tagasiminek oli Euroopa halvima krediidireitinguga ettevõtete võlakirjaturul, kus kuu jooksul oli hinnakaotus ligikaudu 2%.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)2 082 178,76 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Lyxor Core MSCI World DR UCITS27,31%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS26,99%
iShares Core MSCI World UCITS26,91%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,80%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF4,21%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,25%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused5,55%
Aktsiad94,47%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused5,55%
Arenevad turud31,20%
Piiriturud2,25%
Arenenud turud61,02%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

Pensionifondide turuülevaade

Raha kasvatamiseks tuleb leida uued viisid
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Ehkki suuremad aktsiaturud jäid novembris kergelt plusspoolele, oli üldine meeleolu küllalt närviline. Investorid tajuvad, et head ajad ei kesta igavesti – on ju aktsiahindade praegune tõusufaas ajalooliselt üks pikimaid. Siiski ei pööra turud langusse üksnes põhjusel, et tõus on kestnud liiga kaua. Selleks on üldjuhul ikkagi asjaolu, et varade hinnatase on tõusnud kiiremini, kui majanduskeskkond seda õigustab.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele