enru

Danske kliendile

Tere tulemast! Oled oodatud. LHV-s on su pensionivara hoitud

LHV usub, et pensionikogujana on sinu jaoks oluline, et tulevikuks kogutav vara oleks hästi hoitud ja kasvaks. Meie investeerimismeeskonna eesmärgiks on paigutada sinu pensioniks kogutud raha nii, et saavutada võimalikult kõrge pikaajaline tootlus.

Vaata oma pensioni seisu

Fondid

LHV Pensionifond Intress – konservatiivne valik

Sobib kui

  • pensionini on jäänud vähem kui kolm aastat
  • oled madala riskitaluvusega

Strateegia
LHV Pensionifond Intress on konservatiivne intressi- ja krediidiinstrumentidesse investeeriv fond. Fondi investeerimisstrateegia kohaselt paigutatakse fondi varad valdavalt väga kõrge krediidikvaliteediga riiklike ja mitteriiklike emitentide võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse. Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse vähest kõikumist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi riskitase on madal, sest fond investeerib 100% oma varadest valdavalt kõrge finantstugevusega riikide ja ettevõtete võlaväärtpaberitesse, neisse investeerivatesse fondidesse ning krediidiasutuste hoiustesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0,05% / Haldustasu 0,65%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)4 408 477,70 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis60 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Kuhu me raha paigutame?

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 02/20236,79%
IBM Corporation 11/20204,37%
Korea (Republic of) 12/20214,24%
Lithuania 05/20224,08%
Investor 05/20234,06%
Latvenergo 12/20173,59%
Apple 11/20223,52%
Toyota Motor Credit Corp 08/20173,45%
Czech Republic 06/20183,11%
Banco Santander 05/20273,10%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused40,9%
Riigivõlakirjad26,2%
Ettevõtete võlakirjad32,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused40,9%
Baltikum21,5%
Euroopa (v.a Baltikum)22,1%
Aasia4,2%
Põhja-Ameerika11,3%
LHV Pensionifond 25 – tasakaalustatud valik

Sobib kui

  • pensionini on jäänud vähem kui kolm aastat
  • oled alla keskmise riskitaluvusega

Strateegia
LHV Pensionifond 25 on tasakaalustatud, hajutatud, eri varaklassidesse investeeriv fond. Fondi investeerimisstrateegia kohaselt paigutatakse normaalolukorras 15–25% fondi varadest aktsiate varaklassi. Ülejäänud osas investeeritakse fondi varad valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Piiratud osakaalus investeerib fond ka alternatiivsetesse varaklassidesse, samuti kinnisasjadesse ja toormetega seotud varaliikidesse. Sõltuvalt makromajanduskeskkonna ja finantsturgude dünaamikast, riskiseisundist, väljavaadetest ja muudest faktoritest muudetakse fondi juhtimise käigus ühe või teise varaklassi või alamvaraklassi osakaalu.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0,1% / Haldustasu 1.35%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)13 191 141,52 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis150 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Kuhu me raha paigutame?

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,64%
Lithuania 05/20224,48%
Bulgaria 09/20244,10%
Eesti Energia 10/20183,18%
Elering 07/20183,10%
Romania 10/20253,05%
Allianz 07/20452,93%
Lithuania 11/20242,52%
Neste Oil 03/20222,39%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery2,36%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused48,4%
Riigivõlakirjad18,8%
Ettevõtete võlakirjad16,7%
Kinnisvara5,4%
Aktsiad10,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused48,4%
Baltikum28,1%
Euroopa (v.a Baltikum)23,0%
Põhja-Ameerika0,5%
LHV Pensionifond 50 – tasakaalustatud valik

Sobib kui

  • pensionini on jäänud rohkem kui 5
  • oled keskmise riskitaluvusega

Strateegia
LHV Pensionifond 50 on tasakaalustatud, hajutatud, eri varaklassidesse investeeriv fond. Fondi investeerimisstrateegia kohaselt paigutatakse kuni 50% fondi varadest aktsiate varaklassi. Ülejäänud osas investeeritakse fondi varad valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Piiratud osakaalus investeerib fond ka alternatiivsetesse varaklassidesse, samuti kinnisasjadesse ja toormetega seotud varaliikidesse. Kuna fond investeerib olulises osas (kuni 50%) aktsiainstrumentidesse, on fondile iseloomulik aktsiaturu risk ja emitendi hinnarisk. Fondi võlainstrumentidesse paigutatud varasid iseloomustavad krediidituru risk, intressirisk ja emitendi krediidirisk.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0,1% / Haldustasu 1.72%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)227 585 659,02 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis1 900 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Kuhu me raha paigutame?

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,45%
Lithuania 11/20244,44%
iShares STOXX Europe 600 DE3,06%
Allianz 07/20452,93%
Romania 10/20252,89%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery2,51%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF2,21%
Bulgaria 09/20242,04%
Eesti Energia 09/20231,97%
Latvia 01/20221,59%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused53,2%
Riigivõlakirjad12,3%
Ettevõtete võlakirjad11,4%
Kinnisvara5,9%
Aktsiad17,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused53,2%
Baltikum22,3%
Euroopa (v.a Baltikum)23,7%
Aasia
Põhja-Ameerika0,9%
LHV Pensionifond Intress Pluss – konservatiivne valik

Sobib kui

  • pensionini on jäänud vähemalt 2 aastat
  • oled riskikartlik

Strateegia
LHV Pensionifond Intress Pluss on konservatiivne intressi- ja krediidiinstrumentidesse investeeriv fond. Fondi investeerimisstrateegia kohaselt paigutatakse fondi varad valdavalt kõrge krediidikvaliteediga riiklike ja mitteriiklike emitentide võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse. Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi investeerimisstrateegia optimaalseks rakendamiseks kasutatakse fondis nii hajutatud investeerimisinstrumente kui ka otseinvesteeringuid võlaväärtpaberitesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)537 833,33 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Kuhu me raha paigutame?

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 05/20224,85%
Bulgaria 09/20244,02%
IBM Corporation 11/20203,98%
Korea (Republic of) 12/20213,48%
Lithuania 02/20233,37%
Romania 10/20253,09%
Elering 07/20183,05%
Apple 11/20222,88%
Latvenergo 12/20171,96%
Eesti Energia 10/20181,80%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused63,6%
Riigivõlakirjad22,7%
Ettevõtete võlakirjad13,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused63,6%
Baltikum16,7%
Euroopa (v.a Baltikum)9,4%
Aasia3,5%
Põhja-Ameerika6,9%
LHV Pensionifond 100 Pluss – julge valik

Sobib kui

  • pensionini on jäänud vähemalt 10 aastat
  • oled kõrge riskitaluvusega

Strateegia
LHV Pensionifond 100 Pluss on kuni 100% aktsiate varaklassi investeeriv III samba fond. Fondi varade likviidsuse tagamiseks või väärtuse kaitsmiseks teatud turuolukordades võib Fond investeerida ka võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Piiratud osakaalus investeerib fond ka alternatiivsetesse varaklassidesse, samuti kinnisasjadesse ja toormetega seotud varaliikidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1.55%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)4 629 454,40 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Kuhu me raha paigutame?

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,52%
iShares STOXX Europe 600 DE5,13%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF4,56%
Allianz 07/20454,17%
Latvenergo 12/20173,10%
Romania 10/20253,05%
iShares STOXX Europe 600 Utilities3,00%
Neste Oil2,26%
Kesko2,00%
Newmont Mining1,74%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused54,6%
Riigivõlakirjad4,7%
Ettevõtete võlakirjad7,3%
Kinnisvara6,5%
Aktsiad26,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused54,6%
Baltikum15,1%
Euroopa (v.a Baltikum)28,7%
Põhja-Ameerika1,7%

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

Ava väärtpaberikonto

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Püsimaksekorraldus

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

Alalhoidlikkus võlakirjaturgudel on end jätkuvalt õigustamas

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Novembris mõjutas maailma aktsiaturgude liikumist olulisel määral Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel. Pärast esialgset ehmatust reageerisid USA ja Euroopa aktsiaturud positiivselt, kuid Ladina-Ameerika turgudel tõi see uudis kaasa languse. Tugeva tulemuse tegi novembris ka Jaapani börs, mis kerkis kohalikus valuutas mõõdetuna veidi üle 5%. Euroopas paistsid kõrge tootlusega silma tervishoiu- ja kindlustuse sektorid, nõrgem oli aga kommunaalteenuseid osutavate ettevõtete sektor.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele