enru

Arvuta oma lisapalk

Palga toomine LHV-sse on lihtne

Ava konto
Kui sa ei ole veel LHV klient, siis
ava konto.

Täida palga ümbersuunamise avaldus
Täida avaldus ja saada oma töökoha raamatupidajale.

Palga ümbersuunamise avaldus

Tehtud
Järgmise kuu sissetulek laekub LHV panka ja võid võita lisapalga terveks aastaks.

Kampaania tingimused

 • Kampaanias osalevad kõik panga erakliendid, kellel on perioodil 1. mai kuni 14. september laekunud pangas olevale isiklikule arvelduskontole palk vähemalt 2 (kahel) korral.
 • Palga laekumiseks loetakse laekumisi, millede selgituse real on selge viide regulaarsele sissetulekule. Näiteks: „Töötasu 05.2017“, „Vanemahüvitis“, „Pension“ vms. Pangal on õigus otsustada, milline maksekorralduse selgitus vastab kampaania tingimustele.
 • Eelnev loosimisele registreerimine ei ole vajalik, kuid loosimises osalemiseks tuleb aktsepteerida tingimused (sh tuleb võidu korral nõustuda oma nime avalikustamisega lhv.ee veebilehel, LHV ajakirjas Investeeri, kliendikommunikatsioonis e-kirjades ja sotsiaalmeediakanalites).
 • Loosimises ei saa osaleda panga ning pangaga samasse kontserni (AS LHV Group, AS LHV Varahaldus, AS LHV Finance ja UAB Mokilizingas) kuuluvate äriühingute töötajad ja nende pereliikmed.
 • Loosimise auhinnaks on võitja arvelduskontole laekuv 12-kordne palgamakse, kuid mitte rohkem kui 42 000 (nelikümmend kaks tuhat) eurot.
 • Panga esindajad loosivad auhinna välja 15. septembril 2017 panga vastavuskontrolli spetsialisti juuresolekul. Loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist kontrollitakse ja võitjat teavitatakse 3 (kolme) päeva jooksul alates loosimisest.
 • Auhind makstakse välja 12 (kaheteistkümnes) osas, kuid mitte rohkem kui 3500 (kolm tuhat viissada) eurot üks osa, perioodil september 2017 – august 2018 igakuiselt võitja LHV arvelduskontole (auhinda ei väljastata sularahas).
 • Kui auhinna võitjaga ei ole pangast sõltumatutel põhjustel võimalik loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada või võitja loobub auhinnast, korraldatakse uus loosimine, et leida uus võitja.
 • Auhind ei ole ühelgi kujul asendatav või vahetatav ja pank ei kompenseeri võidu kättesaamisega seotud kulutusi.
 • Auhinna väljamaksmisega seotud maksud tasub pank.
 • Iga kampaanias osaleja kohustub aktsepteerima panga poolt kehtestatud reegleid ja kõiki panga otsuseid.
 • Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on pangal õigus kampaania ette teatamata ja mistahes tagajärjeta katkestada. Pank teatab võimalusel sellisest katkestamisest panga kodulehe lhv.ee või mõne infokanali kaudu.
 • Kõigis kampaaniat puudutavates küsimustes on pangal õigus võtta vastu mistahes otsuseid eelnevalt teavitamata. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb pangale edastada postiga aadressil Tartu mnt 2, Tallinn
 • Kampaania kohta saab lisainfot: 6 800 400 või info@lhv.ee või lhv.ee/et/palk-ule.
 • Loosimise korraldajaks on AS LHV Pank (edaspidi pank), aadress Tartu mnt 2 Tallinn, registrikood 10539549, tel 6 800 400, e-post info@lhv.ee. Kampaania „Võida aastaks topeltpalk“ (edaspidi kampaania) toimub 1. mai kuni 14. september 2017.

LHV-s võidavad kõik

LHV on parima teenindusega pank Eestis

Teenustasuta arveldused

LHV on ainuke pank Eestis, kus ülekanded eurodes on nii Eestis kui ka Euroopas kõigile tasuta.

Maksed
Silmapaistvad pangakaardid

Kaartide tellimine on tasuta ning nendega saab maksta igal pool maailmas, sealhulgas internetis.

Deebetkaardid
Krediitkaardid
Sularaha väljavõtt kõikidest pangaautomaatidest

LHV sularahaautomaadist on sularaha väljavõtmine tasuta. Teiste pankade automaatidest võtad nii Eestis kui ka Euroopas sularaha välja vaid 1 € eest.

LHV sularahaautomaadid
Lihtne interneti- ja mobiilipank

Igapäevaseid pangatoiminguid saad ilma teenustasudeta teha mugavalt interneti- ja mobiilipangas – just selliselt seadmelt, nagu sulle sobib.

Mobiilipank