Investeerimisprofiil

Kuupäev

Klient

Nimi / ettevõtte nimi

Isikukood / reg. kood

Esindaja

Sinu riskitase on väga kõrge.

Lähtuvalt oma riskitasemest oled investeeringu puhul valmis aktsepteerima väga kõrget riski. Oled valmis selleks, et su investeeringu väärtus võib lühiajaliselt tugevalt kõikuda või olla negatiivne, kuid pikaajaliselt võib investeering pakkuda sulle keskmisest suuremat tootlust.

Tõenäoliselt sobib sulle kõrgema riskitasemega investeerimisstiil, mille juurde kuuluvad suuremal määral riskantsemad instrumendid (aktsiad) ja vähemal määral hoiused või võlakirjad. Sind rahuldab planeeritava portfelli pikaajaline keskmisest kõrgem tootlus.

Planeeritav investeeringu maht on ja investeeringu kestus on . Sinu investeerimiseesmärk on agressiivne vara kasv.

Meie investeerimisküsimustiku tulemusena on sulle kõige sobilikum agressiivse kasvu strateegia. Agressiivne kasv on kõrgema riskitasemega investeerimisstiil, millega investeerime väärtus- ja kasvuaktsiatesse. Portfell eesmärk on kasvatada pikaajaliselt kapitali, kuid investeeringute väärtus võib lühiajaliselt tugevalt kõikuda või olla negatiivne. Portfelli soovituslik aktsiate osakaal on 100% ja võlakirjade osakaal kuni 100%. Strateegia tulemuste hindamiseks kasutame võrdlusindeksi, mis koosneb 60% Vanguard Total World Stock ETF ja 40% Euribor 6M.

AktsiadVõlakirjadx

Sinu riskitase on kõrge.

Lähtuvalt oma riskitasemest oled investeeringu puhul valmis aktsepteerima kõrget riski. Sa soovid, et su investeerimisportfellis oleks riski ja tulu suhe tasakaalus. Sa oled nõus tootluse teenimise nimel riske võtma. Oled valmis selleks, et su investeeringu väärtus võib lühiajaliselt kõikuda või olla negatiivne, kuid pikaajaliselt võib investeering pakkuda sulle keskmist tootlust.

Tõenäoliselt sobib sulle kõrge riskiga investeerimisstiil, mille juurde kuuluvad tasakaalustatult hoiused või võlakirjad ning kõrgema riskiga instrumendid (aktsiad). Sind rahuldab planeeritava portfelli pikaajaline keskmine tootlus.

Planeeritav investeeringu maht on ja investeeringu kestus on . Sinu investeerimiseesmärk on agressiivne vara kasv.

Meie investeerimisküsimustiku tulemusena on sulle kõige sobilikum pikaajalise kasvu strateegia. Pikaajaline kasv on kõrge riskiga investeerimisstiil, milles kasutame ülekaalus aktsiaid ja vähesel määral võlakirjasid. Investeeringu väärtus võib lühiajaliselt kõikuda ja olla negatiivne. Investeerimisstrateegia pikaajaline eesmärk on pakkuda kapitali kasvu. Portfelli soovituslik aktsiate osakaal on kuni 75% ja võlakirjade osakaal kuni 100%. Strateegia tulemuste hindamiseks kasutame võrdlusindeksi, mis koosneb 60% Vanguard Total World Stock ETF ja 40% Euribor 6M.

AktsiadVõlakirjadx

Sinu riskitase on keskmine.

Lähtuvalt oma riskitasemest oled investeeringu puhul valmis aktsepteerima keskmist riski. Oled valmis selleks, et su investeeringu väärtus võib lühiajaliselt kõikuda või olla negatiivne, kuid pikaajaliselt võib investeering pakkuda sulle keskmist tootlust.

Tõenäoliselt sobib sulle keskmise riskiga investeerimisstiil, mille juurde kuuluvad tasakaalustatult hoiused või võlakirjad ning suurema riskiga instrumendid (aktsiad). Sind rahuldab planeeritava portfelli pikaajaline keskmine või sellest madalam tootlus.

Planeeritav investeeringu maht on ja investeeringu kestus on . Sinu investeerimiseesmärk on pikaajaline mõõdukas varade kasv.

Meie investeerimisküsimustiku tulemusena on sulle kõige sobilikum mõõduka kasvu strateegia. Mõõdukas kasv on keskmise riskiga investeerimisstiil, mille juurde kuuluvad tasakaalustatult võlakirjad ja aktsiad. Investeeringu väärtus võib lühiajaliselt kõikuda ja olla negatiivne. Investeerimisstrateegia pikaajaline eesmärk on pakkuda mõõdukat kapitali kasvu. Portfelli soovituslik aktsiate osakaal on kuni 50% ja võlakirjade osakaal kuni 100%. Strateegia tulemuste hindamiseks kasutame võrdlusindeksi, mis koosneb 50% Vanguard Total World Stock ETF ja 50% Euribor 6M.

AktsiadVõlakirjadx

Sinu riskitase on madal.

Tulenevalt sinu riskiprofiilist, oled sa valmis aktsepteerima oma investeeringule keskmisest madalamat investeerimisriski. Samas ei soovi sa täielikult välistada võimalust oma investeerimisportfellilt tootlust teenida. Sa oled valmis, et sinu investeeringu väärtus võib lühiajaliselt vähesel määral kõikuda, kuid pikaajaliselt pakub investeering sulle konservatiivsest lähenemisest kõrgemat tootlust.

Vastavalt sinu investeerimisprofiilile sobib sulle tõenäoliselt madala riskiga investeerimisstiil, milles kasutatakse ülekaalus hoiused või võlakirju ning vähesel määral kõrgema riskiga instrumente (aktsiad). Sind rahuldab planeeritava portfelli pikaajaline madal tootlus.

Planeeritav investeeringu maht on ja investeeringu kestus on . Sinu investeerimiseesmärk on pikaajaline mõõdukas varade kasv.

Meie investeerimisküsimustiku tulemusena on sulle kõige sobilikum ostujõu säilitamise strateegia. Ostujõu säilitamine on madala riskiga investeerimisportfell, milles kasutatakse ülekaalus valitsuste ja ettevõtete võlakirju ning vähesel määral aktsiaid. Portfelli väärtus kõigub lühiajaliselt vähesel määral ja strateegia eesmärk on säilitada raha ostujõudu. Portfelli soovituslik aktsiate osakaal on kuni 25% ja võlakirjade osakaal kuni 100%. Strateegia tulemuste hindamiseks kasutame võrdlusindeksi, mis koosneb 100% Euribor 6M.

AktsiadVõlakirjadx

Sinu riskitase on konservatiivne.

Lähtuvalt oma riskitasemest oled valmis investeeringuga väga vähe riskima. Kõrgema riskitasemega investeeringud (nt aktsiad) pakuvad pikema ajahorisondi jooksul üldjuhul küll kõrgemat tootlust, kuid nende kõikumisulatus on suurem.

Tõenäoliselt sobib sulle väga konservatiivne investeerimisstiil (nt hoiused, võlakirjad). Sa ei soovi teha finantsinvesteeringuid, millega kaasneb kõrge risk (nt aktsiad). Sind rahuldab planeeritava portfelli pikaajaline väga madal tootlus.

Planeeritav investeeringu maht on ja investeeringu kestus . Sinu investeerimiseesmärk on säilitada olemasoleva vara väärtus.

Meie investeerimisküsimustiku tulemusena on sulle kõige sobilikum konservatiivne strateegia. Konservatiivne on väga konservatiivne investeerimisstiil, millega investeerime tugevamatesse valitsuste ja ettevõtete võlakirjadesse. Väldime finantsinvesteeringuid, millega kaasneb kõrge risk (nt aktsiad). Investeeringute väärtus kõigub lühiajaliselt vähesel määral, pakkudes väga madalat tootlust. Portfelli soovituslik aktsiate osakaal on 0% ja võlakirjade osakaal kuni 100%.
Strateegia tulemuste hindamiseks kasutame võrdlusindeksi, mis koosneb 100% Euribor 6M.

AktsiadVõlakirjadx

Investeerimispiirangud

INVESTEERINGUTE OSAKAAL PORTFELLI TURUVÄÄRTUSEST

Aktsiad või aktsiafondid100%

Võlakirjad, võlakirjafondid või intressiinstrumendid0%

Alternatiivsed investeeringud (sh riskifondid)0%

Aktsiad või aktsiafondid75%

Võlakirjad, võlakirjafondid või intressiinstrumendid25%

Alternatiivsed investeeringud (sh riskifondid)0%

Aktsiad või aktsiafondid50%

Võlakirjad, võlakirjafondid või intressiinstrumendid50%

Alternatiivsed investeeringud (sh riskifondid)0%

Aktsiad või aktsiafondid25%

Võlakirjad, võlakirjafondid või intressiinstrumendid75%

Alternatiivsed investeeringud (sh riskifondid)0%

Aktsiad või aktsiafondid0%

Võlakirjad, võlakirjafondid või intressiinstrumendid100%

Alternatiivsed investeeringud (sh riskifondid)0%

MÄRKUSED

Pank võib suurendada aktsiariskiga varade osakaalu kuni 10% ning lähtuvalt turuolukorrast on pangal õigus asendada aktsiariskiga varad, osaliselt või täielikult instrumentidega, mille riskitase on madalam kui aktsiarisk.

Kuluaruanne

KULUDE MÕJU INVESTEERINGU NÄIDISSUMMALE
ARVUTUSTE ALUSEKS ON KASUTATUD NÄIDISSUMMAT (100 000 €)

Aeg

Teenustega seotud tasud

Toodetega seotud tasud

Kulud läbi aja kokku

Kulud aastas keskmiselt

1 aasta

1637 € (1,6%)

181 € (0,2%)

1818 € (1,8%)

1818 € (1,8%)

3 aastat

4256 € (4,3%)

428 € (0,4%)

4684 € (4,7%)

1561 € (1,6%)

5 aastat

6874 € (6,9%)

714 € (0,7%)

7588 € (7,6%)

1517 € (1,5%)

Aeg

Teenustega seotud tasud

Toodetega seotud tasud

Kulud läbi aja kokku

Kulud aastas keskmiselt

1 aasta

1758 € (1,8%)

298 € (0,3%)

2055 € (2,1%)

2055 € (2,1%)

3 aastat

4437 € (4,4%)

756 € (0,8%)

5193 € (5,2%)

1731 € (1,7%)

5 aastat

7115 € (7,1%)

1260 € (1,3%)

8375 € (8,4%)

1675 € (1,7%)

Aeg

Teenustega seotud tasud

Toodetega seotud tasud

Kulud läbi aja kokku

Kulud aastas keskmiselt

1 aasta

1734 € (1,7%)

238 € (0,2%)

1972 € (1,9%)

1972 € (1,9%)

3 aastat

4401 € (4,4%)

597 € (0,6%)

4998 € (5,0%)

1666 € (1,7%)

5 aastat

7068 € (7,1%)

994 € (1,0%)

8062 € (8,1%)

1612 € (1,6%)

Aeg

Teenustega seotud tasud

Toodetega seotud tasud

Kulud läbi aja kokku

Kulud aastas keskmiselt

1 aasta

1503 € (1,5%)

191 € (0,2%)

1694 € (1,5%)

1694 € (1,5%)

3 aastat

4054 € (4,1%)

512 € (0,5%)

4566 € (4,6%)

1522 € (1,5%)

5 aastat

6606 € (6,6%)

854 € (0,9%)

7460 € (7,5%)

1492 € (1,5%)

Aeg

Teenustega seotud tasud

Toodetega seotud tasud

Kulud läbi aja kokku

Kulud aastas keskmiselt

1 aasta

1474 € (1,5%)

215 € (0,2%)

1689 € (1,7%)

1689 € (1,7%)

3 aastat

4011 € (4,0%)

585 € (0,6%)

4596 € (4,6%)

1532 € (1,5%)

5 aastat

6548 € (6,5%)

975 € (1,0%)

7523 € (7,5%)

1504 € (1,5%)

Kuluaruanne võtab muuhulgas arvesse välisvaluuta konverteerimisega seotud kulusid. Soovi korral väljastab pank konkreetsel investeeringu summal (sh üksikasjalikumal jaotusel) põhineva aruande.

Kinnitused

Kliendi või esindaja nimi ja allkiri
AS-i LHV Pank esindaja nimi ja allkiri