InnovFini tagatis

Garantii ettevõtetele arendustegevuste ja innovatsiooni rahastamiseks

 • Tagatakse laene vahemikus 250 000 kuni 7 500 000 eurot
 • Garantii ulatus on 50% laenusummast
 • Laenu pikkus 1 – 10 aastat
 • Lepingut toetatakse InnovFIN VKEde tagatisvahendi ning Euroopa Liidu programmi Horisont 2020 rahaliste vahendite kaudu

Garantii eesmärk

Garantii eesmärk on innustada krediidiasutusi andma Euroopa Liidu toel laenu kuni 500 töötajaga ettevõtetele, kes vajavad kapitali uuringute, arendustegevuse või innovatsiooni rahastamiseks.

Kokkulepe võimaldab LHV Pangal anda kuni 31. märtsini 2018. a. innovaatilistele Eesti ettevõtetele garantii toel laenu
40 miljoni euro ulatuses.

Garantiid saavad taotleda ettevõtted, kes:

 • investeerivad innovaatiliste toodete, teenuste või protseduuride tootmisse või arendamisse;

 • kasvavad kiiresti, st kelle töötajate arv või käive on kasvanud viimase kolme aasta jooksul vähemalt 20%;

 • omavad suurt innovatsioonipotentsiaali või on uuringu- ja innovatsioonimahukad ettevõtted.

LHV Pank on Eestis esimene ja ainus krediidiasutus, kelle Euroopa Investeerimisfond (EIF) on valinud InnovFini garantii vahendajaks.

Tingimused ja hinnakiri

Garantii ulatus
 • 50% laenusummast
 • Tagatakse laene vahemikus 250 000 – 7 500 000 eurot
 • Laenuperiood 1–10 aastat
 • Garantii ulatus väheneb laenulepingu kehtivuse ajal proportsionaalselt laenusumma vähenemisega
Käendatavad laenud
 • Investeerimislaen
 • Käibekapitalilaen
 • Investeerimislaen osaluse omandamiseks tingimusel, et omafinantseeringu osakaal on vähemalt 50% ja raha kasutatakse sellise ettevõtte omandamiseks, mis vastab vähemalt ühele innovatsiooni rahastamiskõlblikkuse kriteeriumile
 • Olemasolevate laenude refinantseerimiseks tingimusel, et ettevõte vastab vähemalt ühele innovatsiooni rahastamiskõlblikkuse kriteeriumile
Garantii tasu
 • 0,5% garanteeritavalt summalt aastas tingimusel, et taotleja on väikese või keskmise suurusega ettevõte
 • 0,8% garanteeritavalt summalt aastas, kui taotleja töötajate arv on vahemikus 250-499
Nõuded garantii saajale
 • Ettevõte on noorem kui 12 aastat
 • Ettevõte on krediidivõimeline ja tema omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele
 • Ettevõttel puuduvad tähtaja ületanud ajatamata riiklike maksude võlgnevused ja võlgnevused krediidiasutustele
 • Ettevõte vastab vähemalt ühele innovatsiooni rahastamiskõlblikkuse kriteeriumile
 • Garantiid ei anta kinnisvaraarenduse ja ehitussektori ettevõtte laenu tagamiseks
Innovatsiooni rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Ettevõte peab vastama vähemalt ühele järgmistest kriteeriumitest:

 • Investeeringud toodete või teenuste arendamiseks, millega kaasneb tehnoloogilise või tööstusliku ebaõnnestumise risk

 • Kiiresti kasvav ettevõte, kes on turul tegutsenud alla 12 aasta ja kelle käive on suurenenud viimase kolme aasta jooksul kiiremini kui 20% aastas ning kus vaatlusperioodi algul töötas vähemalt 10 töötajat
 • Ettevõte, kes on turul tegutsenud alla 7 aasta ning mille teadus- ja arendustegevuse kulud moodustavad vähemalt 5% tegevuskuludest vähemalt ühel aastal kolmeaastase perioodi jooksul
 • Ettevõte on saanud varem toetust Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni toetusprogrammidest (nt „Horizon 2020”) või riiklikest teadusuuringute ja innovatsiooni toetusprogrammidest viimase kolme aasta jooksul ning tingimusel, et esitatud krediiditaotlus ei kata nimetatud toetuste, laenude ja tagatiste kulusid
 • Ettevõte on pälvinud viimase kahe aasta jooksul Euroopa Liidu institutsiooni või organi teadus- ja arendustegevuse või innovatsiooniauhinna
 • Ettevõte on viimase kahe aasta jooksul registreerinud vähemalt ühe patendi või kasuliku mudeli ning taotletavat laenu kasutatakse selle kaitstud toote või teenuse pakkumiseks
 • Ettevõte on varajases arengujärgus väike või keskmise suurusega ettevõte ning saanud viimase kahe aasta jooksul riskikapitaliinvesteeringu või ettevõtte omanike hulgas on praegu riskikapitaliinvestor või äriingel, kes kuulub nimetatud investorite võrgustikku
 • Ettevõtte teadusuuringute ja innovatsioonikulud moodustavad vähemalt 15% kõikidest tegevuskuludest ühel aastal või 10% aastas igal aastal kolmeaastase perioodi jooksul

Kontakt

Indrek Nuume

juhatuse liige / ettevõtete panganduse juht

680 2622

680 2622

indrek.nuume@lhv.ee

Arko Kurtmann

äripanganduse osakonna juht

680 2766

680 2766

arko.kurtmann@lhv.ee

Egon Rand

ärikliendihaldur

680 2768

680 2768

egon.rand@lhv.ee

Krislin Lehtsaar

ärikliendihaldur

680 0466

680 0466

krislin.lehtsaar@lhv.ee

Marin Moks

ärikliendihaldur

680 2706

680 2706

marin.moks@lhv.ee

Urmas Tsahkna

korporatiivpanganduse juht

680 2752

680 2752

urmas.tsahkna@lhv.ee

Meelis Liivak

korporatiivpanganduse kliendihaldur

680 2761

680 2761

meelis.liivak@lhv.ee

Jürgen Raag

korporatiivpanganduse kliendihaldur

680 0446

680 0446

jurgen.raag@lhv.ee

Anu Sillari

ärikliendihaldur

684 6144

684 6144

anu.sillari@lhv.ee