Hinnakiri

Kontod ja maksed

Kehtiv alates 01.11.2019

Konto
Avaminetasuta (1)
Konto haldaminetasuta (1)
E-arve püsimaksePangakontoris ja telefoni teelInternetipangas
Lepingu sõlmimine, lõpetamine ja muutmine5 €tasuta
Makse teostaminetasuta
Püsikorralduse lepingPangakontoris ja telefoni teelInternetipangas
Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine5 €tasuta
MaksedPangakontoris ja telefoni teelInternetipangas
Euroopa makse -
Maksekorraldus (SEPA)
(3)(14)
Väljuv makse (4)5 €tasuta
Laekuv maksetasuta
Euroopa ekspressmakse (5)
Väljuv makse, jagatud kulud (11)20 €-
Laekuv makse (6)5 €
Pangasisene makse (13)
Väljuv makse5 €tasuta
Laekuv maksetasuta
TransferWise´i makse
Väljuv makseVastavalt TransferWise´i teenustasule
Välismaksed (7)Pangakontoris ja telefoni teel (2)Internetipangas
Väljuvad maksed
[-] Makse, jagatud kulud (8)10 €5 €
[-] Kiirmakse, jagatud kulud (9)20 €7 € / 15 €
[-] Ekspressmakse, jagatud kulud35 €30 €
[-] Täissummas saajale lisatasu (10) (11)20 €20 €
Väljuvad maksed - Maksekorraldus Kolmandate riikide vaheline mitte-SEPA
[-] Makse, jagatud kulud10 €5 €
[-] Kiirmakse, jagatud kulud20 €15 €
[-] Ekspressmakse, jagatud kulud35 €30 €
[-] Täissummas saajale lisatasu20 €20 €
Laekuvad maksed (6)5 €
Muud maksetega seotud tasud
Makse parandamine, tühistamine, makse tagasikutsumine või maksetega seotud järelepärimised10 € (12)
Maksekorralduse kinnituse väljastamine / SWIFT-sõnumi koopia väljastamine5 €

[disclaimer](1) V.a mitte-residendid ja nendega seotud ettevõtted. Mitte-residentidega seotud hinnakirja leiad siit.
(2) Privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel telefoni teel teostatavad tehingud vastavalt privaatpanganduse lepingule.
(3) Euroopa makse ehk Maksekorraldus (SEPA) on Eesti sisene või SEPA piirkonnas tehtav eurodes makse. SEPA piirkond on ühtne euromaksete piirkond, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits ja Monaco. Makse kulutüüp on jagatud kulud. Euroopa makse puhul on IBAN ja BIC kasutamine kohustuslik. Saajale toimub laekumine hiljemalt järgmisel pangapäeval.
(4) Teenustasud kokkuleppel finantsasutustele ja maksevahendajatele ning klientidele, kes teevad ühes kuus üle 5 000 väljuva makse.
(5) Euroopa ekspressmakse on makse, mille saaja pank on Target2 arveldussüsteemi liige. Makse valuuta euro. Saajale laekumine toimub samal arvelduspäeval, kahe tunni jooksul. Maksejuhis täidetakse, kui see on Panga poolt arvelduspäeval aktsepteeritud enne kella 17.00.
(6) LHV Panga teenustasule võivad lisanduda teiste pankade teenustasud. Täissummas saajale makse laekumine tasuta, v.a juhul kui makse laekub Euroopa Majanduspiirkonna pangast.
(7) Välismaksed on maksed, mille saaja pank asub SEPA piirkonnas ja maksevaluuta ei ole euro või kolmandas riigis (mitte SEPA) ja maksevaluutaks on kõik valuutad, mida LHV Pank vahendab (k.a euro).
(8) Makset ei ole võimalik valida kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta.
(9) Teenustasu, 7 € rakendub kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta.
(10) Maksja tasub LHV Panga, maksevahendajate ja saaja panga teenustasud. Kui tasude kogusumma ületab maksja poolt tasutud LHV Panga teenustasu, siis debiteeritakse vastav teenustasude erinevus maksja arveldusarvelt. Maksja pank ei saa garanteerida täissummas makse jõudmist saaja kontole, vaid ainult selle edasi maksmist täissummana oma korrespondentkontolt.
(11) Täissummas saajale teenustasu tüüpi ei saa valida, kui makse tehakse Euroopa Majanduspiirkonna riikide vahel ja Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olevates valuutades.
(12) Tasu rakendub maksetele, mis on LHV Pangast välja läinud ning tasule võivad lisanduda välispanga teenustasud.
(13) Pangasisene makse on Eesti sisene (SEPA) nõuetele vastav maksekorraldus, mille puhul IBANi kasutamine on kohustuslik. Makse kulutüüp on jagatud kulud. Makse saaja konto on LHV Pangas. Laekumine saajale toimub koheselt.
(14) Sh välkmakse. Euroopa makse tehakse välkmaksena kui makse summa on kuni 100 000 eurot ja makse saaja pank on liitunud välkmakse arveldussüsteemiga. Saajale laekub makse poole minutiga.

Pangalink
Lepingu sõlmiminetasuta
Tehingutasud
[-] Tuvastamise teenustasuta
[-] Makse- ja tuvastamise teenus1% tehingu summalt, maksimaalselt 3 € tehing
Connect
Lepingu sõlmiminetasuta
Kuutasutasuta
Sularaha väljavõtmine LHV kontorist (9)
Tehingutasu0,4% tehingu summalt
Muud tasud
Konto viivise määr (10)0,1% päevas
Võlamenetlustasu5 € (11)
Dokumentide ja tõendite väljastamine10 € (11)
Väljavõtted
[-] Konto väljavõte (12) (13) (14)10 €
[-] Muu väljavõte või tõend10 €
Päringutele vastamine
[-] Päringutele vastamine (15)10 €
[-] Audiitorfirmade päringud20 €
PIN-kalkulaator
[-] Väljastamine50 €
[-] Asendamine50 €

[disclaimer] (9) Teenust pakutakse ainult Tallinna kontoris klientidele, kes on sõlminud Privaatpanganduse teenuste lepingu.
(10) Viivis kehtib klientidele, kelle kontol on võlgnevus ja kes ei ole aktsepteerinud laenu ja võimendusega tehingute eritingimusi ja kellel pole aktiivset arvelduskrediidi lepingut.
(11) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(12) Kliendi enda poolt internetipangas tehtavad väljavõtted on tasuta.
(13) Ühe konto ühe väljavõtte kohta.
(14) Pangakontoris prinditava väljavõtte puhul lisandub alates 6. leheküljest tasu 0,1 eurot lehekülje kohta.
(15) Välja arvatud riigi- ja järelevalveasutuste, õiguskaitseorganite ning pärandvara inventuuriga seotud notarite päringud.

Pangakaardid

Kehtiv alates 01.02.2020

Deebetkaardiga varustamine, krediitkaardiga varustamine

Kaardid
Esimese kaardi tellimine (1)tasuta
Uuendamine kehtivusaja lõpultasuta
Sulgeminetasuta
Asendamine5 €
Infopäring
[-] LHV automaatidesttasuta
[-] Teiste pankade automaatidest Eestis0,2 €
[-] Teiste pankade automaatidest väljaspool Eestit0,4 €
Sularaha sissemaksmine LHV automaatidestasuta
Sularaha väljavõtmine arvelduskontolt
[-] LHV automaatidesttasuta + 0,3% summast, mis ületab 2000 eurot kuus
[-] Teiste pankade automaatidest Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis1 € + 0,3% summast, mis ületab 2000 eurot kuus
[-] Teiste pankade automaatidest muus välisriigis2 € + 2,5% summast
[-] Teiste pankade kontoritest2 € + 2,5% summast
Sularaha väljavõtmine krediidikontolt ja ülekanne krediidikontolt arvelduskontole (5)2 € + 2,5% summast
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingu eest (kehtiv alates 2.10.2017)1% tehingu summast
Tehingu kviitungi päring või alusetu tagasinõude esitamine
[-] Tehing Eestis5 €
[-] Tehing väljaspool Eestit10 €
Hädaabikaardi või hädaabi sularaha väljastamine väljaspool Eestittegelikud kulud, maksimaalselt 150 €
Pangakaardi tellimine kiirteenusena (8)25 €
Pangakaardi kättesaamine ja aktiveerimine kontoris5 €
Deebetkaart, Partner deebetkaart, Jalgpalli deebetkaart, Noortekaart
Kuutasu1 €
Kuutasu alla 26–aastaseletasuta
Kuutasu alates 65-aastasteletasuta
Krediitkaart, Partner krediitkaart (2)
Kuutasu1 €
Kuutasu alla 26–aastaseletasuta
Kuutasu alates 65-aastasteletasuta
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Ärikliendi deebetkaart
Kuutasu2 €
Ärikliendi krediitkaart (2)
Kuutasu2 €
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäär0,2% päevas
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Kuld deebetkaart (6)
Kuutasutasuta (9)
Lisakaardi kuutasu10 €
Kuld krediitkaart (6) (2)
Kuutasutasuta (9)
Lisakaardi kuutasu10 €
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Määratud tagasimaksega krediitkaart
Kuutasu2 €
ViivisemäärEKP intress (4) + 7% aastas
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Platinum-kaart (7)
Kuutasutasuta
Lisakaardi kuutasu30 €
Intressimäär14% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Krediitkaardi viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Priority Pass salongikülastustasu
[-] Platinum-krediitkaardi kasutajaletasuta
[-] Platinum-krediitkaardi kasutaja kaaslastele32 $ külastaja kohta
Privaatpanganduse deebetkaart (7) (VÄLJASTATUD ENNE 01.05.2019)
Kuutasutasuta
Lisakaardi kuutasu30 €
Priority Pass salongikülastustasu
[-] Privaatpanganduse deebetkaardi kasutajaletasuta
[-] Privaatpanganduse deebetkaardi kasutaja kaaslastele32 $ külastaja kohta
Erakliendi kaart (2) (väljastatud enne 22.08.2016)
Kuutasu1 € (teostades kalendrikuus vähemalt ühe kaardimakse, internetiostu või sularaha väljavõtmise tehingu, kuutasu ei rakendata)
Erakliendi kaardi kuutasu alla 18–aastaseletasuta
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt

[disclaimer] (1) Esimese kaardi/lisakaardi tellimine ühe kaarditoote lõikes ühele kaardikasutajale on tasuta. Iga järgmise kaardi eest samale kaardikasutajale rakendub tasu 5 eurot kaardi kohta.
(2) Igale kaardiga krediidilimiidi arvelt kauba või teenuse eest tasumise tehingule (v.a sularaha väljavõtmine automaadist) kehtib intressivaba periood alates vastava tehingu tegemisest kuni tehingu tegemisele järgneva kuu maksepäevani (juhul, kui lepingus ei ole maksepäev kokku lepitud, siis tehingu tegemisele järgneva kuu 20. kuupäevani).
(3) Täpne intressimäär sõltub kliendi hinnangulisest maksevõimest ja võib seetõttu hinnakirjas märgitust erineda.
(4) Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.
(5) Krediidikontolt sularahas väljavõetud või arvelduskontole kantud krediidilimiidile ei rakendu intressivaba periood. Kui ülekanne krediidikontolt arvelduskontole tehakse pangakontoris, siis lisandub tasule ülekandetasu 2 eurot. Teenustasu ei rakendu krediidilimiiti ületavatele vahenditele - näiteks, kui sinu limiit on 500 eurot, aga krediidikontol on 600 eurot, siis 100 euro kandmisel tasusid ei arvestata.
(6) Kuldkaart väljastatakse kliendile, kes vastab Au-kliendi tingimustele ja sõlmib Au-kliendi lepingu. Kuldkaardiga kehtib reisikindlustus, ostukaitsekindlustus ja kliendile väljastatakse soovi korral Estravel Kuldkaart.
(7) Platinum-kaart väljastatakse kliendile, kes vastab Privaatpanganduse tingimustele ja sõlmib Privaatpanganduse teenuste lepingu. Platinum-kaardi puhul on võimalik valida nii Platinum-deebetkaarti kui ka Platinum-krediitkaarti. Privaatpanganduse deebetkaardiga ja Platinum-kaardiga kehtib reisikindlustus, ostukaitsekindlustus ja kliendile väljastatakse soovi korral Estravel Platinum Club kaart.
(8) Kaardi saab kätte LHV Tallinna või Tartu kliendikontorist. Mujale saatmisel lisandub kulleri tasu vastavalt tegelikele kuludele.
(9) Kuldkaardi kuutasu ilma Au-kliendi lepinguta on 10 eurot.

Maksekaartide teenindamine

Kehtiv alates 15.09.2016

Lepingutasud ja muud tasud
Lepingu sõlmiminetasuta
Maksekaartide teenindamise teenustasukokkuleppel
Üüriterminali kuutasu (1)kokkuleppel
E-kaubanduse terminali kuutasu (1)kokkuleppel
Lepingu varajane lõpetamine (2)50 €
Tagasinõude menetlemise tasu20 €

[disclaimer] (1) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(2) Lepingu varajase lõpetamise tasu kohaldatakse juhul, kui Kaupmees lõpetab lepingu enne 6 kuu möödumist lepingu sõlmimisest.

Hoiused

Kehtiv alates 01.08.2015

Nõudmiseni hoius (1)Aastane intressimäär
EUR0,01%

[disclaimer] (1) Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi iga päev päeva lõpu rahajäägilt ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole iga järgneva kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel, välja arvatud Stardikontodel, Krediidikontodel, Limiidikontodel või Traderkontodel oleva raha eest.

Tähtajaline hoius
Intressimäärad

Väärtpaberid

Kehtiv alates 01.02.2020

Tehingutasud (1)(2)
Konto, portfellihalduse konto
Eesti (OMX Tallinn), Läti (OMX Riga) ja Leedu (OMX Vilnius) aktsiadtasuta
USA (NYSE, NASDAQ, OTC), Kanada (Toronto SE), Venemaa (MICEX), Soome (OMX Helsinki), Rootsi (OMX Stockholm), Taani (OMX Copenhagen), Norra (Oslo SE), Saksamaa (XETRA), Itaalia (Borsa Italiana), Hispaania (Madrid SE), Prantsusmaa (Euronext Paris), Holland (Euronext Amsterdam), Portugal (Euronext Lisbon), Belgia (Euronext Brussels), Austria (Vienna SE) ja Šveitsi (Swiss SIX SE) aktsiad11 € + 0,3%
UK (London SETS, IOB) aktsiad11 € + 0,8%
Poola (Warsaw SE) aktsiad15 € + 0,5%
Muud aktsiadkokkuleppel
USA optsioonid6 € leping
[-] Kasutamine17 € leping
[-] Optsiooni tehingukorralduse muutmine või tühistamine3 €
Võlakirjad (3)6 € + 0,2%
Stopp või limiithinnaga tehing (v.a Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberid)3 € lisaks tehingutasule
Fondiosakud
[-] LHV Maailma Aktsiad FondOstutehing tasuta; Müügitehing 1%
[-] Muud fondid (4)Ostu- ja müügitehing 1%
Fondiosakute vahetamine5 €
Kasvukonto
Ostutehing1%
Müügitehingvastavalt konto hinnakirjale

[disclaimer] (1) Ostutehingul võib lisanduda finantstehingute tasu.
(2) Tehingutasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(3) Miinimumsumma 50 000 eurot, va Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas kaubeldavad võlakirjad.
(4) Avaron Asset Management fondiosakute ostul või müügil võib lisanduda fondi märkimis- või lunastustasu vastavalt fondi tingimustele.

Haldustasud (11)
Konto (5) (6) (7)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
II samba pensionifondi osakudtasuta
III samba pensionifondi osakudtasuta
Väärtpaberid (v.a ülevalpool toodud väärtpaberid)
[-] Kuni 30 000 €0,025% kuus, min 2 €, lisandub käibemaks
[-] Kuni 30 000 € aktiivsele investorile (11)tasuta
[-] 30 000 € ületavalt osalt0,015% kuus, lisandub käibemaks
Kasvukonto (5) (6) (7) (8)
Väärtpaberid
[-] Kuni 30 000 €0,05% kuus, min 0,5 €, lisandub käibemaks
[-] 30 000 € ületavalt osalt0,025% kuus, lisandub käibemaks
[-] Alla 26 a vanused kliendidtasuta
Portfellihalduse konto (6) (9)
Varad0,1% kuus, min 30 €, lisandub käibemaks
Balti analüüsid (7)
Kuutasu5 €, lisandub käibemaks

[disclaimer](5) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(6) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.
(7) Au-kliendi ja Privaatpanganduse lepingu omanikele on Balti analüüside teenus ilma lisatasuta.
(8) Esimene aasta tasuta.
(9) Haldustasu arvestatakse varade (sh raha, hoiused, väärtpaberid) kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(10) Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub haldustasule vastava DR agendi tasu.
(11) Aktiivne investor on klient, kes on väärtpaberikontol viimase 3 kalendrikuu jooksul teinud välisbörsidel (väljaspool Baltikumi) vähemalt 2 ostutehingut aktsiate, võlakirjade või ETF-idega.

Muud tasud (12)
Kogumispension
Avaldusedtasuta
Konto, kasvukonto, portfellihalduse konto
Väärtpaberikanded (13)
[-] Makseta väärtpaberikanne Balti väärtpaberitega LHV kontoletasuta
[-] Makseta väärtpaberikanne Balti väärtpaberitega LHV kontolt välja3 €
[-] Pankadevaheline makseta väärtpaberikanne välisväärtpaberitega10 € (14) (15)
[-] LHV sisene makseta väärtpaberikanne välisväärtpaberitega kontolt välja3 €
[-] LHV sisene makseta väärtpaberikanne välisväärtpaberitega kontole sissetasuta
[-] Makse vastu väärtpaberikanne10 €
EVK kontohalduri vahetamine10 €
Pandi registreerimine10 €
Pandikonto avamine20 €
Tehing panditud väärtpaberitega20 €
Korporatiivsete sündmuste käsitleminetasuta
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite märkimine3 €
Välisväärtpaberite märkimine, lisandub tehingutasule10 €
Aktsionäride üldkoosolekul osaleminekokkuleppel
Venemaa korporatiivsed sündmused (osalemine aktsiate tagasiostu/ülevõtmispakkumises)50 € + tegelikud kulud
LEI-koodi haldamise teenus
LEI-koodi esmane registreerimine üheks aastaks120 €, lisandub käibemaks
LEI-koodi iga-aastane uuendamine80 € aastas, lisandub käibemaks

[disclaimer] (12) Kui seoses korporatiivsete sündmustega või väärtpaberite välisturgudel hoidmisega lisandub välismaaklerite tasusid, siis võidakse need kliendi kontolt debiteerida.
(13) Teenustasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(14) Võib lisanduda välispankade võetud teenustasu, mis ületab LHV Panga teenustasu.
(15) Tasuta saab muuta korraldust, mida ei ole veel välispangale edastatud. Edastatud korralduse muutmise korral rakendub uue korralduse esitamise teenustasu.

Laenud

Kehtiv alates 01.07.2019

Võimenduslaen ja lühikeseks müük
Intressimäärad
Tagatismäärad
Kodulaen
LepingutasuKuni 1% laenusummast, min 300 €
Lepingu muutmineAlates 100 €
Ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine)Tasuta
Õppelaen
Lepingu sõlmimineTasuta
Lepingu muutmineTasuta
Ennetähtaegne tagastamineTasuta
Arvelduskrediit eraisikule
Lepingu sõlmimine ja muutmine1% limiidilt, min 10 €
Intressimäär16% aastas kasutatud krediidilimiidilt (1)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäärlepingujärgne intressimäär ülekasutatud limiidilt

[disclaimer] (1) Täpne intressimäär sõltub kliendi hinnangulisest maksevõimest ja võib seetõttu hinnakirjas märgitust erineda

Arvelduslaen juriidilisele isikule
Lepingu sõlmimine ja muutminekokkuleppel
Intressimäärkokkuleppel
Limiiditasu kasutusse võtmata arvelduslaenu osalt2% aastas
Viivisemäär0,05% päevas
Limiidi ülekasutuse intressimäärlepingujärgne intressimäär ülekasutatud limiidilt
Garantii juriidilisele isikule
Lepingutasu100 €
Garantiitasu deposiidi tagatisel1,5% aastas
Garantiitasu sõltuvalt tagatisest1,5−4% aastas
Mikrolaen juriidilisele isikule
Lepingu sõlmimine1,5% laenusummast, maksimaalselt 300 €
Lepingu muutmine100 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine3% laenujäägilt või 3 kuud ette teatades tasuta
Võlamenetlustasu40 €
Muud tasud
LHV tagatisvara hinnang75 €

Liising

Kehtiv alates 18.02.2015

Lepingutasud
Lepingu sõlmimine1% vara maksumusest, min 150 €
Lepingu muutmine100 €
[-] Maksepäeva muutmine30 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
[-] Eraisiku fikseerimata intressiga lepingtasuta
[-] Eraisiku fikseeritud intressiga leping
[-] Lepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui aasta0,5% jäägilt
[-] Lepingu lõppemiseni on jäänud rohkem kui aasta1% jäägilt
[-] Juriidilise isiku fikseerimata intressiga leping3 kuu intress
[-] Juriidilise isiku fikseeritud intressiga leping1% jäägilt
Muud tasud
Lihtkirjalik volikiri, dokumentide väljastamine10 € (1)
Notariaalselt tõendatud volikiri100 € (1)
Lisatagatise vabastamine100 €
Varaga seotud nõuete administreerimine20 € (1) + tegelikud kulud
Kindlustusmaksete graafiku intressimäär8%

[disclaimer] (1) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.

Au-klient

Kehtiv alates 01.05.2017

Kuutasu (1)
Au-kliendi kuutasu10 €
Nõudmiseni hoius (2)
EUR1% aastas
Väärtpaberite haldustasud (3) (4) (5)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
Väärtpaberid (v.a ülevalpool toodud väärtpaberid)
Kuni 30 000 €tasuta
30 000 € ületavalt osalt0,015% kuus

[disclaimer] (1) Au-kliendi lepingu sõlmimise eelduseks on regulaarsed laekumised LHV Panka 2 000 eurot kuus või varad LHV Pangas väärtusega alates 50 000 eurot.
(2) Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi iga päev päeva lõpu rahajäägilt kuni 100 000 eurot tabelis märgitud valuutade lõikes ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole iga järgneva kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel, välja arvatud Stardikontodel, Krediidikontodel, Limiidikontodel, Portfellihalduse kontodel või Trader-kontodel oleva raha eest.
(3) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(4) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(5) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.

Privaatpangandus

Kehtiv alates 01.02.2019

Kuutasu (1)
Privaatpanganduse kliendi kuutasu30 €
Sularaha väljavõtmine (2)
LHV sularahaautomaadisttasuta (+ 0,3% summast, mis ületab 10 000 € kuus)
Teiste pankade sularahaautomaadistarvelduskontolt Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis 1 € ja mujal välismaal 2 € + 2,5% summast
Nõudmiseni hoius (3)
EUR1% aastas
Väärtpaberite haldustasud (4) (5) (6)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
Väärtpaberid (v.a ülevalpool toodud väärtpaberid)
[-] Kuni 30 000 €tasuta
[-] 30 000 € ületavalt osalt0,015% kuus

[disclaimer] (1) Privaatpanganduse teenuste lepingu sõlmimise eelduseks on likviidsed varad ja väärtpaberid LHV Pangas väärtusega alates 100 000 eurot.
(2) Euroopa Majanduspiirkond hõlmab 28 ELi liikmesriiki ning 3 EFTA riiki: Island, Norra ja Liechtenstein.
(3) Nõudmiseni hoiuse tingimus kehtib Privaatpanganduse teenuste lepingu sõlmimisel. Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi iga päev päeva lõpu rahajäägilt kuni 1 000 000 eurot tabelis märgitud valuutade lõikes ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole iga järgneva kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel, välja arvatud Stardikontodel, Krediidikontodel, Limiidikontodel, Portfellihalduse kontodel või Trader-kontodel oleva raha eest.
(4) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(5) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(6) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.

Mitte-resident

Kehtiv alates 01.11.2018

Konto avamineKuutasu
Eesti kodanikele ja residentideletasutatasuta
Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi) residentidele (1)100 €10 €
Teiste riikide residentidele (1)200 €20 €
Eestis registreeritud ettevõtetasutatasuta
Eestis registreeritud ettevõte, mille omanikeringis on mitteresident (1) (2)200 €20 €
Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a Küpros, Luksemburg, Malta ja Suurbritannia) ja Norras registreeritud ettevõte200 €20 €
Teistes riikides registreeritud ettevõte500 €50 €
Euroopa makse (4)Pangakontoris ja telefoni teel (3)Internetipangas
Väljuvad maksed
[-] Eraisikule5 €tasuta
[-] Juriidilisele isikule10 €tasuta
Kuldkaart
Kuutasu10 €

[disclaimer] (1) Tasu ei rakendata teistes riikides elavatele Eesti kodanikele.
(2) Ettevõtte omanike struktuuris on välisettevõte või tegelike kasusaajate (füüsiline isik, kes omab või kontrollib üle 25% ettevõtte osadest) seas on mitteresident.
(3) Hind rakendub ülejäänud riikides, va Eestis, Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a Küpros, Luksemburg, Malta ja Suurbritannia) ja Norras registreeritud ettevõtetele.
(4) Privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel telefoni teel teostatavad tehingud vastavalt privaatpanganduse lepingule.
(5) Euroopa makse on makse eurodes SEPA piirkonnas. SEPA piirkond on ühtne euromaksete piirkond, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits ja Monaco. Makse kulutüüp on jagatud kulud. Euroopa makse puhul on IBAN ja BIC kasutamine kohustuslik. Saajale toimub laekumine hiljemalt järgmisel pangapäeval.

LHV Finance

Kehtiv alates 22.03.2018

Järelmaks, väike-, auto-, remondi-, sisustus-, tervise- ja ilulaen

Lepingutasud ja muud tasud
Lepingu sõlmimine
[-] Järelmaks, eraisik9,9 – 99,9 €
[-] Väike-, auto-, remondi-, sisustus-, tervise- ja ilulaen, eraisik1% krediidisummast, min 29,9 €
[-] Järelmaks, juriidiline isik19,9 – 199,9 €
Lepingu muutmine10 €
Viivisemäär
[-] Eraisiklepingujärgne intressimäär, min. EKP intress (1) + 8% aastas
[-] Juriidiline isik0,2% päevas
Võlamenetlustasu5 € (2)
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
[-] Eraisiktasuta
[-] Juriidiline isik3% jäägilt
Paberarve saatmise tasu1 € (2)
Dokumentide ja tõendite väljastamine10 € (2)

[disclaimer] (1) Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.
(2) Hind sisaldab käibemaksu.

Kaubanduse finantseerimine

Kehtiv alates 11.04.2017

Garantiid (1)
AS LHV Pank poolt väljastatav garantiikiri (sh. Ootel akreditiiv)
[-] Lepingutasu, lepingu muutmise tasuvastavalt kokkuleppele
[-] Garantiikirja väljaandmise tasu100 €
[-] Garantii riskitasuvastavalt kokkuleppele
[-] Erisõnastusega garantiikirja väljaandmise tasu150 €
[-] Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine (kliendi taotlusel)min 50 €
[-] Maksmine garantiikirja alusel esitatud nõudel0,1% nõude summast, min 150 €
[-] Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav riskitasu)100 €
[-] Garantiikirja ennetähtaegse tagastamise tasu50 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasud (lisanduvad ainult välisgarantiidele)vastavalt kuludele, min 20 €
AS-i LHV Pank kliendile saabunud garantiikiri
[-] Teatamine100 €
[-] Muudatuse teatamine100 €
[-] Kliendi taotlusel maksenõude vahendamine garantii väljastanud pangale100 €
[-] Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamineVastavalt kuludele, min 100 €
[-] Garantiikirja ehtsuse kontrollimine kliendi soovil50 €
[-] Garantiikirja ennetähtaegse tagastamise teatamine teise panka50 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasud (lisanduvad ainult välisgarantiidele)vastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.

Akreditiivid (1) (2)
Impordiakreditiiv
[-] Lepingutasu, lepingu muutmise tasuvastavalt kokkuleppele
[-] Akreditiivi avamise tasu100 €
[-] Akreditiivi riskitasu deposiidi tagatisel1% akreditiivi summast aastas, min 100 €
[-] Akreditiivi riskitasu muu tagatise aluselvastavalt kokkuleppele min 100 €
[-] Akreditiivi dokumentide kontroll0,15% dokumentide summast, min 100 €
[-] Akreditiivi maksetähtaja tasuriskitasu määr
[-] Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine (kliendi taotlusel)min 75 €
[-] Akreditiivi muutmise tasu100 €
[-] Akreditiivi summa suurendamine ja kehtivusaja pikendaminevastava perioodi avamise ja maksetähtaja riskitasu
[-] Tasu akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamise eest (peetakse kinni maksest akreditiivi saajale)100 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €
[-] Makse teostamine teise panka (peetakse kinni maksest akreditiivi saajale)35 € või selle ekvivalent muus valuutas
Ekspordiakreditiiv
[-] Teatamine100 €
[-] Kinnitamise riskitasuvastavalt avaja panga riskile, min 100 €
[-] Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostaminemin 100 €
[-] Akreditiivi dokumentide kontroll (sisaldab dokumentide eelkontrolli)0,15% dokumentide summast, min 100 €
[-] Diskonteerimistasu0,1% väljamakstavast summast, min 100 €
[-] Diskonteerimise intressvastavalt avaja panga riskile
[-] Maksetähtaja tasu65 €
[-] Laekumise loovutamise tasu100 €
[-] Akreditiivi muudatuse teatamise tasu100 €
[-] Aktsepteeritud akreditiivi tühistamisteate edastamise tasu50 €
[-] Edasikandmise tasu (lisaks rakenduvad tavapärased ekspordiakreditiivi tasud)0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 100 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.
(2) Akreditiivide käsitlemise aluseks LHV Pangas on Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaanne nr 600 "Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika" ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), Pariis 2007

Dokumentaalinkasso (1)
Dokumentide loovutamine makse vastu0,2% inkasso summast, min 100 €
Dokumentide loovutamine võlakohustuse aktsepteerimise vastu0,25% inkasso summast, min 135 €
Osalise maksmise tasu alates teisest maksest50 €
Inkasso tingimuste muudatuse tasu50 €
Dokumentide loovutamine ilma makseta või aktsepteerimiseta65 €
Tühistamisteate edastamise tasu65 €
Kauba omandiõiguse edasiloovutamine, (merekonossemendi indosseerimine) kui kaup on saadetud AS LHV Pank nimele65 €
SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.