Investeeri taastuvenergiasse ja enda tulevikku

Enefit Greeni aktsiate märkimine
5.–14. oktoober

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Green viib aktsiad börsile ja annab ka sinule võimaluse panna tuul ja päike enda kasuks tööle, investeerides Läänemere piirkonna taastuvenergiasse.

 • Üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergiatootjatest Läänemere piirkonnas
 • Suurim tuuleenergiatootja Balti riikides
 • Selge kasvustrateegia
 • Tugevad finantsnäitajad ja kindel rahavoog
 • Võimalus teenida dividenditulu

Märkimine on lõppenud.

Tutvu Enefit Greeni avaliku pakkumise prospektiga, selle eestikeelse tõlke ja kokkuvõttega.

Ettevõttest

Enefit Greeni eesmärk on saada Läänemere piirkonna kiiremini kasvavaks taastuvenergia ettevõtteks. Anna ka oma panus taastuvenergia arengusse ning kliimaeesmärkide täitmisse.

Aktsiate esmase avaliku pakkumisega kaasab Enefit Green kapitali, et arendada taastuvenergia tootmist meie regioonis. Investoritelt saadud rahaga finantseeritakse käimasolevaid ja potentsiaalseid uusi arendusprojekte. Enefit Greeni sihiks on kasvatada tootmisvõimsust 2025. aastaks 2,3 korda. Selleks ajaks plaanib ettevõte oma toodetud rohelise elektriga katta umbes 890 000 majapidamise aastase elektri vajaduse.

Täna kuuluvad ettevõttele Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. Vajadus taastuvenergia järele aga kasvab ning meie regioonis on just tuul ja päike kõige suurema potentsiaaliga taastuvenergiaallikad. Rohelise energia laialdasem kasutuselevõtt on lihtsaim tee CO2 jalajälje vähendamisel ja kliimaneutraalsuse saavutamisel.

Tutvu ettevõttega

Aktsiate esmane avalik pakkumine

Pakkumise maht

Kokku on pakkumisel kuni 71 428 572 uut ja olemasolevat Enefit Greeni lihtaktsiat mahus kuni 175 miljonit eurot. Pakkumise baasmaht on 115 miljonit eurot, mis koosneb kuni 40 816 327 uue lihtaktsia emiteerimisest mahus 100 miljonit eurot ning kuni 6 122 449 olemasoleva lihtaktsia müümisest mahus 15 miljonit eurot. Ettevõttel on võimalus olemasolevate aktsiate müüki suurendada kuni 30 612 245 olemasoleva lihtaktsiani ehk 60 miljoni euro võrra.

Aktsia

Äriühingul on üht liiki lihtaktsiad. Iga aktsia annab omanikule muu hulgas hääleõiguse ettevõtte aktsionäride üldkoosolekul ja õiguse saada dividendi. Pakkumisel omandatud aktsiad annavad õiguse dividendile 2021. ja järgnevate majandusaastate eest.

Märkimisperiood

Aktsiate märkimisperiood algab 5. oktoobril kell 10.00 ja lõpeb 14. oktoobril kell 14.00.

Hind

Pakkumise hinnavahemik on 2,45–3,15 eurot. Jaepakkumises osalevad investorid saavad aktsiaid märkida vaid hinnavahemiku ülempiirile vastava hinnaga ehk 3,15 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõplik pakkumishind avalikustatakse börsiteatega eelduslikult 15. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Lõplik hind on kõikidele investoritele sama.

Osalemine

Jaepakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis ja Leedus. Aktsiate märkimiseks on vajalik Balti väärtpaberikonto, millega seotud aadress asub nendes riikides. Juriidilised isikud peavad olema registreeritud Eesti, Läti või Leedu äriregistris.

Indikatiivne miinimumjaotis

Jaepakkumises osalevatele investoritele on eesmärk jaotada kuni 1000 märgitud aktsiat (st ulatus, milles esitatud märkimiskorraldused eelduslikult täies mahus aktsepteeritakse). Lõpliku miinimumjaotise suuruse otsustavad Enefit Green koos Eesti Energia ja pakkumise korraldajatega pärast pakkumisperioodi lõppu jaotuse otsustamisel.

Jaotamine

Pakkumise tulemused ning jaotus selguvad 15. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud pakkumise prospektis. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.

Kauplemise algus

Jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 20. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Ettevõttel on aktsiad plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas ning kauplemine aktsiatega algab 21. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.

Dividendipoliitika

Enefit Greeni üldkoosoleku poolt 14. septembril 2021 kinnitatud Enefit Greeni dividendipoliitika järgi on ettevõttel kavas tulevatel aastatel maksta dividendideks kuni 50% eelmise aasta normaliseeritud puhaskasumist. Lõplik välja makstav summa on sõltuv üldistest turutingimustest, ettevõtte kasvu- ja arenguplaanidest ning vajadusest säilitada mõistlikul tasemel likviidsus.

Korraldajad

Enefit Greeni aktsiate pakkumise korraldajateks on Citigroup, Nordea ja Swedbank. Jaepakkumise müügiagendiks on LHV.

Prospekt ja pakkumise tingimused

Pakkumise täpsed tingimused leiad pakkumise prospektist, selle eestikeelsest tõlkest ja kokkuvõttest.

Lisainfo

Kutsume sind osalema „Investor kohtub“ seminarile Enefit Greeni tutvustamiseks. Seminar toimub Zoomi vahendusel 6. oktoobril algusega kell 17.30.

Registreeru seminarile
Kuula LHV podcasti Aavo Kärmasega ja Veiko Räimega

Kuidas aktsiaid omandada?

 • Ava konto

  Kui sa ei ole veel LHV panga klient, siis ava LHV-s konto.

 • Investeerimisteenuste leping

  Sõlmi investeerimisteenuste leping.

 • Väärtpaberikonto

  Pakkumises osalemiseks on sul vaja ka Balti väärtpaberite keskdepositooriumi kontot. Selle saad avada tasuta LHV internetipangas. Ava Balti väärtpaberikonto

 • Aktsiate märkimine

  Enefit Greeni aktsiaid saad märkida 5. oktoober kell 10.00 – 14. oktoober kell 14.00. LHV kaudu akstaite märkimine on teenustasuta.

  Märkimiskorraldusele tuleb märkida maksimaalne arv aktsiaid, mida soovid omandada. Märkimishetkel peab sul pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni.

LEI-kood

Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on aktsiate märkimiseks vaja ka LEI-koodi.

Korduvad küsimused

Aktsia on väärtpaber, mis tõendab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist. Börsil kaubeldavate aktsiate hinnad võivad tõusta ja langeda. Aktsiatesse investeerimisel peab muuhulgas arvestama kaasnevate riskidega.

IPO on esmane aktsiate müük avalikkusele ettevõtte poolt. Tihti korraldavad neid ettevõtted, kes soovivad laienemiseks lisakapitali, kuid ka suured ettevõtted, kes soovivad, et nende aktsiatega avalikult kaubeldakse.

IPO-l osalemiseks on vaja sõlmida investeerimisteenuste leping ja avada Balti väärtpaberikonto. Investoril on vaja tutvuda pakkumise prospektiga ja kaasnevate dokumentidega ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse edastamise hetkel kontol. Märkimisel summa broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. Vaata lähemalt prospektist.

Kui soovid sõlmida investeerimisteenuste lepingu LHV Pangaga, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst “Info ja seaded” > „Lepingud“ ja sõlmi leping Investeerimistehingute teostamiseks.

Kui Sul puudub väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst “Info ja seaded” > „Lepingud“ ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.

LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto lepingu sõlmimine tasuta. Balti väärtpaberite hoidmise eest me tasu ei võta. Enefit Greeni aktsiate märkimine on LHV klientidele tasuta.

Vastavalt Enefit Green AS-i aktsiate avaliku pakkumise tingimustele on jaepakkumine suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis ja Leedus. Füüsiline isik loetakse Eestis olevaks, kui ta omab väärtpaberikontot Nasdaq CSD kontohalduri juures ning isiku aadress, mis on registreeritud isiku väärtpaberikontoga seoses, on Eestis. Juriidiline isik siis, kui ta omab väärtpaberikontot Nasdaq CSD kontohalduri juures ning isiku aadress, mis on registreeritud seoses isiku väärtpaberikontoga on Eestis või isiku registreeritud registrikood on Eesti äriregistri kood.

Pakkumise baasmaht on 115 miljonit eurot, mis koosneb kuni 40 816 327 uue lihtaktsia emiteerimisest mahus 100 miljonit eurot ning kuni 6 122 449 olemasoleva lihtaktsia müümisest mahus 15 miljonit eurot. Ettevõttel on võimalus olemasolevate aktsiate müüki suurendada kuni 30 612 245 olemasoleva lihtaktsiani ehk 60 miljoni euro võrra. Kokku on pakkumisel kuni 71 428 572 uut ja olemasolevat lihtaktsiat mahus kuni 175 miljonit eurot.

Aktsiate märkimise hinnavahemik on 2,45–3,15 eurot. Jaeinvestorid saavad aktsiaid märkida vaid hinnavahemiku ülempiirile vastava hinnaga ehk 3,15 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõplik pakkumishind avalikustatakse börsiteatega 15. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Lõplik hind on kõikidele investoritele sama.

Minimaalselt on investoril võimalik märkida 1 aktsia. Maksimaalset märgitavate aktsiate arv ei ole piiratud. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku. Üle 100 000 aktsia märkinud investoritele võib jaotus toimuda institutsionaalse pakkumise raames.

Kuni 1000 aktsia märkimisel on jaeinvestorile eelduslikult garanteeritud kõikide soovitud aktsiate jaotus. Lõpliku minimaalse individuaalse jaotise määravad aga kindlaks ettevõte ja nõustajad koos emissiooni korraldajatega pärast pakkumisperioodi lõppu ning see võib erineda eelnevalt esitatud indikatiivsest arvust. Aktsiate pakkumise tulemused ning jaotus selguvad 15. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud pakkumise prospektis.

Ülemärkimise korral määratakse jaotustasemed ja igale tasemele kohalduvad jaotusmäärad, mille osas märkimiskorraldus täidetakse.

Kui investori märkimiskorraldust ei õnnestu täiest mahus täita, vabastatakse investori arvelduskontolt blokeeritud rahasumma, mis ületab makset investorile allokeeritud aktsiate eest, ligikaudu ühe tööpäeva jooksul alates arveldusest.

Investeerimisotsuse tegemiseks tuleb tutvuda Enefit Greeni avaliku pakkumise prospektiga, selle eestikeelse tõlke ja kokkuvõttega. Need on saadaval ettevõtte kodulehel: enefitgreen.ee/ipo ja Finantsinspektsiooni kodulehel. Vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Investeeri taastuvenergiasse ja enda tulevikku

Märkimine on lõppenud.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam ning ei ole mõeldud soovitusena osta või märkida mainitud väärtpabereid. Emitent on Enefit Green AS. Enne investeerimisotsuse tegemist peab investor tutvuma Finantsinspektsiooni poolt registreeritud prospektis sisalduva infoga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid ja riske. Prospektiga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni ja Enefit Greeni veebilehel aadressidel www.fi.ee ja www.enefitgreen.ee/ipo. Emitendi aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Vajadusel pea nõu asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt prospekti registreerimine ei ole käsitletav Emitendi aktsiate soovitamisena.

Mitte levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129 tähenduses või väärtpaberite müügiks pakkumine Ameerika Ühendriikides või muus jurisdiktsioonis, kus see oleks ebaseaduslik.

Oluline teadaanne

Järgneval veebilehel sisalduv teave on mõeldud üksnes andma täiendavat informatsiooni Enefit Green AS-i (edaspidi „Enefit Green“) kohta.

Tulenevalt õiguslikest piirangutest ei ole sellel veebilehe osal avaldatud informatsioon suunatud või kättesaadav teatud isikutele. Palume teil üle vaadata järgnev teave ja esitada alltoodud kinnitus iga kord, kui soovite juurdepääsu sellel veebilehe osal esitatud teadaandele.

Sellel veebilehe osal sisalduvat infot ei suunata ning sellele ei tohi siseneda, seda saata või muul viisil jagada, levitada või edastada või saata mitte ühtegi jurisdiktsiooni (sealhulgas, kuid mitte ainult Austraaliasse, Kanadasse, Hong Kongi, Jaapanisse, Uus-Meremaale, Singapuri, Lõuna-Aafrikasse, Šveitsi või Ameerika Ühendriikidesse), kus selle informatsiooni levitamine oleks ebaseaduslik. Isikud, kes järgnevale veebilehe osale sisenevad ning kelle suhtes kohalduvad sellise jurisdiktsiooni seadused ja määrused, peavad ennast kõigi selliste nõuetega kurssi viima ning järgima kõiki vastavas jurisdiktsioonis kehtivaid piiranguid. Nõuete järgimata jätmine võib rikkuda vastava jurisdiktsiooni väärtpaberiseadusi või määrusi. Kehtiva õigusega lubatud ulatuses ei võta Enefit Green vastutust, mis kaasneb selliste piirangute rikkumisega.

Järgneval veebilehel sisalduv informatsioon ei ole ning see ei moodusta osa mitte ühestki väärtpaberite müügi või märkimise pakkumisest või üleskutseks selliseid väärtpabereid osta või märkida Ameerika Ühendriikides, samuti ei anna see tervikuna või osaliselt alust ühelegi lepingule või kohustusele ning sellele ei või tugineda eelnevaga seoses. Ameerika Ühendriikide 1933.a väärtpaberiseaduse, koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: US Securities Act of 1933), kohaselt ei tohi väärtpabereid Ameerika Ühendriikides pakkuda või müüa ilma registreeringuta või ilma vastavasisulise erandita. Enefit Green ei plaani mitte ühtegi osa oma väärtpaberitest Ameerika Ühendriikides registreerida või seal avalikku pakkumist läbi viia.

Enefit Greeni aktsiad ei ole registreeritud ega neid ei registreerita Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Šveitsis kohalduvate väärtpaberiseaduste alusel või üheski teises jurisdiktsioonis, kus see oleks ebaseaduslik või kus nõutaks registreerimist või muude meetmete rakendamist, ning seetõttu ei tohi aktsiaid pakkuda ega neid müüa isikule ega sellise isiku arvel või talle kasu saamise eesmärgil, kelle registreeritud aadress või asukoht on või kes on resident Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Šveitsis või mõnes muus jurisdiktsioonis, kus see oleks seadusega vastuolus või milles oleks nõutud registreerimised või muud meetmed.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, Lätis ja Leedus, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele (edaspidi „Kutseline Investor“) määruse (EL) 2017/1129 artikli 2(e) tähenduses (määrus koos asjaomase liikmesriigi poolt määruse alusel kohaldatavate rakendusmeetmetega edaspidi „Prospektimäärus“). Üheski lepinguriigis peale Eesti, Läti ja Leedu ei tohi isikud, kes ei ole Kutselised Investorid, sellest teabest lähtudes tegutseda või sellele tugineda. Iga investeering või investeerimistegevus, mis seondub käesoleva informatsiooniga, on kättesaadav ainult Kutselistele Investoritele ja iga sellega seonduval kutsel, pakkumisel või kokkuleppel osta, märkida või muul viisil väärtpabereid omandada võetakse arvesse üksnes Kutselisi Isikuid.

Käesolev informatsioon on mõeldud jagamiseks ainult sellistele isikutele ja on suunatud ainult sellistele isikutele Ühendkuningriigis, kes on Kutselised Investorid Prospektimääruse, koos selle hilisemate muudatustega, tähenduses, mis on osa 2018. a Euroopa Liidu väljaastumise seaduse alusel säilitatud Euroopa Liidu õigusest (edaspidi „Ühendkuningriigi prospektimäärus”). Lisaks jagatakse käesolevat teavet ja see on suunatud üksnes Kutselistele Investoritele, kes (i) omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000. a finantsteenuste- ja turgude seaduse (finantsturundamine) 2005. a korralduse (koos hilisemate muudatustega) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) artikli 19(5) tähenduses (edaspidi „Finantsturundamise Korraldus“) või ii) kes on Finantsturundamise Korralduse artiklis 49(2)(a) kuni (d) nimetatud isikud või (iii) isikud, kellele võidakse teavet muul viisil seaduslikult edastada (kõiki selliseid isikuid nimetatakse koos „Kutseliste Investoritega“ Ühendkuningriigi prospektimääruse tähenduses kui „Asjakohased isikud“). Isikud, kes ei ole Asjakohased Isikud, ei või Ühendkuningriigis käesolevast informatsioonist lähtudes tegutseda või sellele tugineda. Iga investeering või investeerimistegevus, mis seondub käesoleva informatsiooniga, on kättesaadav ainult Asjakohastele Isikutele ja iga sellega seonduval kutsel, pakkumisel või kokkuleppel osta, märkida või muul viisil väärtpabereid omandada võetakse arvesse üksnes Asjakohaseid Isikuid.

Valides allpool „Kinnitan”, kinnitate, et olete lugenud ja mõistnud ülaltoodud teavet, tingimusi ja juhiseid ning nõustute olla eeltooduga seotud ning et te ei ole resident ega asu Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või Šveitsis ning et teil on kohalduvate õigusaktide alusel õigus pääseda ligi antud veebilehel avaldatud informatsioonile.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon