LHV Panga Platinum krediitkaardi reisikindlustus

Tingimused, kehtivadalates 01. veebruar 2017
Kindlustuse number 102-7185

Käesolevad AIG Europe Limited (Soome filiaal) (edaspidi AIG) LHV Panga mitmekontoga Platinum krediitkaardi (edaspidi LHV Panga Platinumkaart) reisikindlustuse tingimused määratlevad reisikindlustuse kindlustuskaitse ulatuse. Kindlustusvõtja on AS LHV Pank (edaspidi LHV Pank) ning kindlustus kehtib kõikide LHV Panga Platinumkaardi kasutajate (edaspidi ka kaardi kasutajate) suhtes. Lisaks käesolevatele tingimustele kohalduvad kindlustusele ka AIG reisikindlustuse üldtingimused, mis on lisatud käesolevate tingimuste lõppu.

 1. Kindlustatu

  Kindlustus kehtib kõikide alla 79-aastaste LHV Panga Platinumkaardi kasutajate suhtes. Kui reisitakse koos kaardi kasutajaga, kehtib kindlustus ka kaardi kasutaja alla 79-aastase abikaasa või kaardi kasutajaga samas leibkonnas alaliselt koos elava partneri suhtes ja kaardi kasutajaga alaliselt koos elavate ning samasse leibkonda kuuluvate alla 20-aastaste laste, võõraslaste, adopteeritud laste ja kasulaste suhtes. Kaardi kasutaja alla 20-aastased lapsed, kes elavad teise vanema juures, on samuti käesoleva kindlustuse alusel kindlustatud, kui nad reisivad koos kaardi kasutajaga.

 2. Kindlustuse kehtivus

  1. Kindlustuse territoriaalne kehtivus
   Kindlustus kehtib välisreisidele üle kogu maailma. Eestis või kindlustatu kodumaal on kindlustusega kaetud üksnes õnnetusjuhtumi tagajärjel aset leidnud surm ja püsiv invaliidsus alates hetkest, mil kindlustatu lahkub oma elukohast, töökohast või koolist välissihtkohta reisimiseks lennujaama või teise lähtepunkti ning kindlustus lõpeb, kui kindlustatu naaseb oma elukohta, töökohta või kooli. Kindlustatu kodumaa tähendab riiki, kus kindlustatul on alaline elukoht ja kus ta alaliselt elab.
  2. Kindlustus kehtib, kui kindlustatu LHV Panga Platinumkaart on reisi alguses kehtiv ning reis kestab kõige rohkem 90 päeva. Kui reis kestab katkematult rohkem kui 90 päeva, lõppeb kindlustus 90 päeva möödumisel reisi alguskuupäevast. Reisi ärajäämise kindlustuskate kehtib kuni kindlustatu on reisile registreerinud või reis on alanud (vaata punkt 12).
  3. Kindlustus kehtib
   1. Kindlustus kehtib, kui kindlustatu LHV Panga Platinumkaart on reisi alguses kehtiv ning reis kestab kõige rohkem 90 päeva. Kui reis kestab katkematult rohkem kui 90 päeva, lõppeb kindlustus 90 päeva möödumisel reisi alguskuupäevast. Reisi ärajäämise kindlustuskate kehtib kuni kindlustatu on reisile registreerinud või reis on alanud (vaata punkt 12).
   2. Kindlustus kehtib, kui kindlustatu LHV Panga Platinumkaart on reisi alguses kehtiv ning reis kestab kõige rohkem 90 päeva. Kui reis kestab katkematult rohkem kui 90 päeva, lõppeb kindlustus 90 päeva möödumisel reisi alguskuupäevast. Reisi ärajäämise kindlustuskate kehtib kuni kindlustatu on reisile registreerinud või reis on alanud (vaata punkt 12).
   3. Kindlustus kehtib, kui kindlustatu LHV Panga Platinumkaart on reisi alguses kehtiv ning reis kestab kõige rohkem 90 päeva. Kui reis kestab katkematult rohkem kui 90 päeva, lõppeb kindlustus 90 päeva möödumisel reisi alguskuupäevast. Reisi ärajäämise kindlustuskate kehtib kuni kindlustatu on reisile registreerinud või reis on alanud (vaata punkt 12).
  4. Kindlustuse kehtivus seoses spordi- ja mõnede muude tegevusaladega
   Hüvitist ei maksta kindlustusjuhtumite puhul, kus kindlustatu osales järgmises:
   • spordiassotsiatsiooni või –klubi poolt korraldatud võistlussport, sealhulgas mängud või kohtumised või sarnase spordialaga seotud treening;
   • motosport;
   • sukeldumine;
   • ronimine, sealhulgas, kuid mitte ainult, mägironimine, kaljuronimine ja seinaronimine;
   • õhuspordialad, sealhulgas, kuid mitte ainult, deltaplaaniga lendamine, paraplaaniga lendamine, langevarjuhüpe, benjihüpe;
   • off-piste suusatamine ja sööstlaskumine;
   • võitlus- ja kontaktsport, sealhulgas, kuid mitte ainult, poksimine, maadlus, džuudo ja karate;
   • iseseisvalt korraldatud matkad või ekspeditsioonid välismaal mägedesse, džunglitesse, kõrbetesse, põlisloodusaladele või muudele asustamata aladele ning väljapoole tähistatud matkaradasid jäävatesse piirkondadesse;
   • avamerel purjetamine;
   • kuritegu.
 3. Hüvitise saajad

  1. Surma korral on hüvitise saaja(te)ks kindlustatu lähedane/lähedased, kui kindlustatu ei ole AIG-le kirjalikult teisest hüvitise saajast teatanud. Kõikide muude hüvitiste puhul on hüvitise saajaks kindlustatud isik.
 4. Kindlustuskate

  Kindluskattes sisalduvad järgmised hüvitised:

  HÜVITISE LIIKPUNKTKINDLUSTUSSUMMA (€)OMAVASTUSTUS
  Ravikulud — reisiaegne õnnetus5200 000 või kuni 1 aasta
  Ravikulud — reisiaegne haigus5200 000 või kuni 45 päeva
  Reisi ja majutusega seotud lisakulud reisiaegse haiguse või õnnetuse tõttu pikendatud reisi kohta5200 000 või kuni 45 päeva
 5. Kindlustatu

  Kindlustus kehtib kõikide alla 79-aastaste LHV Panga Platinumkaardi kasutajate suhtes. Kui reisitakse koos kaardi kasutajaga, kehtib kindlustus ka kaardi kasutaja alla 79-aastase abikaasa või kaardi kasutajaga samas leibkonnas alaliselt koos elava partneri suhtes ja kaardi kasutajaga alaliselt koos elavate ning samasse leibkonda kuuluvate alla 20-aastaste laste, võõraslaste, adopteeritud laste ja kasulaste suhtes. Kaardi kasutaja alla 20-aastased lapsed, kes elavad teise vanema juures, on samuti käesoleva kindlustuse alusel kindlustatud, kui nad reisivad koos kaardi kasutajaga.

 6. Kindlustatu sdlksldk sldksld slkdlskds lskdlskdl sldkls

  Kindlustus kehtib kõikide alla 79-aastaste LHV Panga Platinumkaardi kasutajate suhtes. Kui reisitakse koos kaardi kasutajaga, kehtib kindlustus ka kaardi kasutaja alla 79-aastase abikaasa või kaardi kasutajaga samas leibkonnas alaliselt koos elava partneri suhtes ja kaardi kasutajaga alaliselt koos elavate ning samasse leibkonda kuuluvate alla 20-aastaste laste, võõraslaste, adopteeritud laste ja kasulaste suhtes. Kaardi kasutaja alla 20-aastased lapsed, kes elavad teise vanema juures, on samuti käesoleva kindlustuse alusel kindlustatud, kui nad reisivad koos kaardi kasutajaga.