Pressiteated

LHV Groupi varade maht kasvas II kvartalis 2,4 miljardi euroni

Priit Rum 16. juuli 2019 03:00

2019. aasta teises kvartalis teenis AS LHV Group kokku 7,7 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 5,9 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 2,1 miljonit eurot. LHV Groupi omakapitali tootlus oli teises kvartalis 18,1%.

Võrreldes I kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi kasum 2,7 miljoni euro võrra. Võrreldes 2018. aasta II kvartaliga jäi puhaskasum 2,4 miljonit eurot väiksemaks, kuna eelmisel aastal sisaldasid finantstulemused ühekordset tulu Leedu äriüksuse müügist. Grupi kasumit mõjutasid II kvartalis tulumaksukulu 0,7 miljonit eurot ning tehtud allahindlused samuti summas 0,7 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht ületas II kvartalis esmakordselt 2 miljardi euro piiri ja jõudis 2,4 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 127 miljoni euro võrra 1118 miljoni euroni (+13%; +72 miljonit eurot I kvartalis). Konsolideeritud hoiused kasvasid 516 miljoni euro võrra 2083 euroni (+33%; +145 miljonit eurot I kvartalis). Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 8 miljoni euro võrra. LHV poolt juhtud fondide koondmaht suurenes II kvartalis 36 miljoni eurot ja jõudis 1293 miljoni euroni (+3%; +43 miljonit eurot I kvartalis).

AS-i LHV Group 2019. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 12,7 miljonit eurot. Poolaasta kasum oli 1,7 miljonit eurot väiksem kui eelmise aastal samal ajal. AS LHV Pank teenis 6 kuuga puhaskasumit 10,1 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 3,3 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Teine kvartal oli meie läbi aegade aktiivseim ja parimate tulemustega. Teatasime Danske eraisikute portfelli soetamisest, mis peaks sügisel LHV laenuportfelli suurendama üle 40%, tagades seejuures oodatava kapitali tootluse. Tehingu läbiviimiseks ning laenuportfelli kasvu tagamiseks kaasasime allutatud laenude ja esimese taseme omavahenditeks kvalifitseeruvate võlakirjade kaudu kokku kapitali summas 40 miljonit eurot. Ühtlasi suurendasime hoiuste kaasamise platvormide kaudu Saksamaalt kaasatud hoiuste mahtu.

Kvartali jooksul liitusime tehniliselt Ühendkuningriigi reaalajas naelamaksete süsteemiga, mis aitab meil finantstehnoloogia ettevõtetele pakkuda terviklikku teenust. Eesti klientide suunal teatasime oma sularahaautomaatide võrgustiku viiekordsest suurendamisest, kui võtame üle Danske rolli ühises sularahaautomaatide võrgustikus Luminoriga. Mobiilipanga kaudu investeerijatele võimaldame nüüd lisaks Balti aktsiatele investeerimist ka muudesse välisaktsiatesse ning internetipanga kaudu ülevaadet alternatiivsetest investeeringutest. Kvartali jooskul alustas tööd ka LHV Varahalduse uus juhatuse esimees Vahur Vallistu. Saime valmis ka Minu Pensioni äpi, mille abil on võimalik pensioniinvesteeringutega seotud tulevikku oluliselt paremini analüüsida.

Jätkuva äritegevuse mõttes oli tegemist kõige parema kvartalitulemusega. Meie üle-eestiline strateegia on ennast õigustanud. Meie ärimahtude kasv oli kvartali jooksul kiire ja laiapõhjaline. Panga klientide arv suurenes ligi 8600 võrra. Rekordini jõudsid erinevad aktiivsuse näitajad, sh palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv.

Kiiret kasvu iseloomustab hästi laenuportfelli rekordiline suurenemine 127 miljoni euro võrra, ulatudes nüüd 1,1 miljardi euroni. Hoiused kasvasid rekordilise 516 miljoni euro võrra, seejuures Danske tehingu läbiviimiseks kasutatud hoiuseplatvormide kaudu 231 miljonit euro võrra.

LHV kasvutrende on toetamas hea majanduskasvuga Eesti majanduskeskkond. Ka krediiditurg on püsinud tugevana. Kasvamas on kõik peamised krediiditooted, sh ettevõtete laenud ja kodulaenud. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe on paranemas.

Stabiilse majanduskeskkonna ja tugeva krediidituru taustal mõjutavad sektorit üha enam erinevad regulatiivsed teemad, millest üks olulisemaid on II samba lammutamise soov. Kui varasemalt oli pensionisüsteemis eesmärgiks tänase tarbimise asemel tuleviku tarbeks säästa, siis praeguste analüüsimata ettepanekute kohaselt suunatakse ühiskonda tuleviku arvelt täna rohkem tarbima. Võib eeldada, et kinni maksab selle järgmine põlvkond koos maksutõusudega.

LHV Varahalduse juhatuse esimehena alustas II kvartalis Vahur Vallistu, kelle ülesandeks on tugevdada börsiväliste investeeringute tegemise võimekust. II kvartali lõpuks jõudis LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide koondmaht 1,29 miljardi euroni. LHV aktiivselt juhitud pensionifondides on jätkuvalt madalam börsidega seotud hinnarisk, kuna fookus on eeskätt börsiväliste investeeringute tegemisel.

Seoses Danske tehinguga oleme sügisel kaasamas aktsiaemissiooni raames uut kapitali. Kapitali kaasamine on oluline ka meie senise äri kasvu tagamiseks, kuivõrd antud kvartaliaruandega kinnitame enda mahuprognoosidest ees olemist. Ehkki kapitali kaasamise tingimused tuleb kinnitada LHV aktsionäride üldkoosolekul, eelistame aktsiaemissioonil suure tõenäosusega olemasolevaid aktsionäre."

 

Ajendatuna plaanitavast aktsiaemissioonist ning tingituna Danskega sõlmitud tehingust, suurematest laenumahtudest ja madalamast euriborist on LHV lähiajal uuendamas pikaajalist finantsprognoosi.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group korraldab II kvartali ja 6 kuu majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 16. juulil algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/559. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 420 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 179 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.

 

Tagasi