Pressiteated

LHV Group kuulutas välja uue allutatud võlakirjade pakkumise

Priit Rum 22. mai 2019 03:00

AS LHV Group kuulutas välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille raames pakub kuni 15 000 täiendavat LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028.

LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 5 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht suureneda kuni 20 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine on käimasoleva LHV võlakirjaprogrammi teine seeria. Programmi alusel on LHV-l võimalus mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1004,83 eurot ühe võlakirja kohta. Märkimishind sisaldab lisaks võlakirja nimiväärtusele väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse interessimaksega.

 

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava:

05.06.2019 kell 10.00

Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus

21.06.2019 kell 16.00

Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp

25.06.2019 või sellele lähedane kuupäev

Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine

27.06.2019 või sellele lähedane kuupäev

Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele

27.06.2019 või sellele lähedane kuupäev

Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile esitada korrektne märkimiskorraldus.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.

 

Pakkumise ametlik teade: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=891233&messageId=1121889

LHV allutatud võlakirjade tingimused, pakkumise lõplikud tingimused ning nende eestikeelne kokkuvõte on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Tagasi