Pressiteated

LHV avalikustas grupi 2019. aasta finantsplaani

Erko Rebane 12. veebruar 2019 02:00

AS LHV Group avalikustas käesoleva aasta finantsplaani, mille järgi kasvavad grupi tulud 2019. aastal 5% ja konsolideeritud puhaskasum 1%. Erinevalt 2018. aastast ei prognoosi LHV tänavuseks suuri ühekordseid tulusid, kuid see-eest korralikku tavaäri kasvu.

2019. aastaks prognoosib LHV laenuportfelli suurenemist 29% ning konsolideeritud hoiuste kasvu 31% võrra. Hallatavate fondide mahu kasvuks prognoosib LHV 16%. LHV Groupi käesoleva aasta maksude-eelse kasumi prognoos on 32,4 miljonit eurot (+5% võrreldes 2018. aastaga).

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul jätkab LHV 2019. aastal kiire kasvuga. "Finantsplaani kohaselt suurenevad laenud 262, hoiused 441  ning fondide mahud 193 miljoni euro võrra. Ootame 2019. aastast tugevat kliendibaasi kasvu ning klientide aktiivsuse suurenemist," selgitas Toomsalu.

Finantsplaani järgi  kasvab 2019. aastal grupi kasum võrreldes 2018. aastaga 0,2 miljoni euro võrra. "Tuleb silmas pidada, et võrdlusbaasina sisaldas möödunud aasta mitmeid ühekordseid tulusid, mida ei ole järgnevatesse aastatesse prognoositud. Seejuures suurendas eelmise aasta kasumit Mokilizingase müügist teenitud 2,9 miljonit eurot, samuti on võrreldes eelmise aastaga prognoositud institutsionaalse panganduse tulusid 1,5 miljoni euro võrra madalamana ning tulenevalt pensionifondide kahanevatest tasumääradest LHV Varahalduse maksude-eelse kasumi vähenemist summas 0,8 miljonit eurot. Kuludest on suurenemas terve aasta eest arvestatav avansiline tulumaks, mida 2018. aastal arvestati ainult kolme viimase kvartali eest, ning allutatud võlakirjade mahu suurenemisega seotud intressikulu. Jättes eelmainitud suuresti erakorralised tegurid kõrvale, suureneb LHV ülejäänud äritegevusega seotud kasum suurusjärgus 7 miljonit eurot. Viimane on kõige olulisem näitaja hindamaks LHV äritegevuse sisulist ja pikaajalist kasvu," toonitas Toomsalu.

"2019. aasta peamisteks tegevusteks on kliendibaasi kasvatamine ning aktiveerimine. Soovime kõnetada kasvavat hulka kliente, kellele läheb korda Eesti kapitali olulisuse suurendamine kohalike finantsteenuste pakkumisel. Teisalt oleme kujunenud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks, meie Ühendkuningriigi ärisuund on kasumlik," lisas LHV Groupi juhataja.

"Eestis oleme nähtavad suuremates linnades, väljastades kodulaenusid ning lisades aasta jooksul uusi sularahaautomaate. Keskendume aktiivsetele ja elektroonilisi kanaleid esikohale seadvatele klientidele, senisest enam paneme rõhku noortele. Soovime arveldavat klienti, kelle palk laekub LHVsse ning kes kasutab igapäevaste rahaasjade ajamiseks LHV pangakaarti.

Ettevõtete puhul keskendume laenuportfelli kasvatamisele ning kaubanduse finantseerimise osakaalu suurendamisele. Keskendume klientidele, kellele on oluline nende äritegevuse sisuline mõistmine ning sellel põhinev finantseerimise struktuur. Jätkame üheastmelise otsustustasemega, mis tähendab kõigi otsuste tegemist kohapeal, kiirelt ja paindlikult.

Finantsvahendajate ärisuunal jätkame tooteportfelli täiendamisega. Pärast reaalajas naelamaksete süsteemiga liitumist on LHV üks esimesi panku maailmas, mis suudab pakkuda nii reaalajas euro- kui ka naelamakseid. Jätkame kontode, maksete, kaardimaksete vastuvõtmise, laenude ja valuutateenuse pakkumisega. Kliendibaasi kasvatamisel jätkame kliendipõhiste lahenduste pakkumist," kommenteeris Toomsalu.

"Pensionifondides on esikohal klientidele parima tootluse saavutamine. Oleme muutmas oma investeerimisstrateegiat, keskendudes senisest enam börsiväliste erakapitali investeeringute leidmisele. Seda soodustab eelmise aasta lõpus vastu võetud uus pensionifondide regulatsioon, mis on suurendamas investeerimisstrateegiate valikut ning ühildab pensionikoguja, riigi ja fondivalitseja motivatsiooni, lubades edukustasu võtta ainult korraliku aastatootluse saavutamisel. Oma finantsplaanis oleme edukustasu prognoosinud alates 2020. aastast, kuivõrd 2019. aasta septembrist rakenduva edukustasu prognoosimine on oma lühiajalise perioodi tõttu käesolevaks aastaks keeruline, kuna täpselt tuleks ennustada mõlemat muutujat – nii aasta viimase nelja kuu fondide tootlust kui ka võrdlusindeksina sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutust," lisas Toomsalu.

Tutvu LHV Groupi 2019. aasta finantsplaaniga ja viie aasta finantsprognoosiga: https://investor.lhv.ee/aruanded/#presentatsioonid

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 164 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 177 000 aktiivset klienti.

Tagasi